BD-HDD Combo. uživatelská příručka. představte si své možnosti BD-C8900

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BD-HDD Combo. uživatelská příručka. představte si své možnosti BD-C8900"

Transcript

1 BD-C8900 BD-HDD Combo uživatelská příručka představte si své možnosti Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung. Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte prosím svůj výrobek na stránkách H-BD-C8900-EDC-CZ.indb 오후 3:05:10

2 Nejdůležitější vlastnosti Přednosti disku Blu-ray Disky Blu-ray podporují nejvyšší kvalitu videa ve vysokém rozlišení, která je v současnosti dostupná. Jejich velká kapacita umožňuje kvalitu videa bez kompromisů. Kromě toho mají disky Blu-ray stejný vzhled jako známé disky DVD. Následující přednosti disku Blu-ray závisí na disku a mohou se různit. Vzhled a navigace v jednotlivých možnostech se rovněž různí v závislosti na disku. Ne všechny disky mají níže popisované přednosti a ožnosti. Obrazové přednosti Formát BD-ROM podporuje tři vysoce pokročilé video kodeky: AVC, VC-1 a MPEG- K dispozici jsou i HD rozlišení videa: 1920 x 1080 Vysoké rozlišení 1280 x 720 Vysoké rozlišení Pro přehrávání High-Definition Chcete-li si prohlížet obsah s vysokým rozlišením na discích Blu-ray, je vyžadován televizor s rozlišením HDTV. Některé disky mohou vyžadovat pro prohlížení obsahu s vysokým rozlišením výstup HDMI OUT. Schopnost sledování high-definition obsahu na discích Blu-ray může být omezena v závislosti na rozlišení vašeho televizoru. Interaktivita Některé disky Blu-ray mohou obsahovat animovaná menu a hry Trivia. Prezentace s možností uživatelského procházení U disků Blu-ray můžete procházet různými statickými snímky, zatímco probíhá přehrávání zvuku. Titulky V závislosti na tom,co je obsaženo na disku Bluray, můžete volit různé styly fontů, velikosti a barvy titulků, a titulky je navíc možno animovat, posunovat nebo roztmívat/zatmívat. BD-LIVE Přes síťové připojení můžete stahovat různý obsah poskytovaný výrobcem disku Blu-ray podporujícího BD-LIVE. Funkce BD-HDD Combo Můžete přes síťové připojení stahovat různé aplikace, zdarma nebo za poplatek. K dispozici budou různé druhy obsahu a služeb, například zprávy, předpověď počasí, akciové trhy, hry, filmy a hudba. Digitální televize Funkce související s digitální televizí (DVB) jsou k dispozici pouze v zemích/oblastech, kde dochází k vysílání digitálního pozemního signálu DVB-T (MPEG2 a MPEG4 AVC) nebo kde máte přístup ke kompatibilnímu vysílání kabelové televize DVB-C (MPEG2 a MPEG4 AAC). O možnosti přijímat signál DVB-T nebo DVB-C se prosím informujte u svého místního dealera. DVB-T je standard evropského konsorcia DVB pro vysílání pozemního digitálního televizního signálu a DVB-C slouží pro vysílání digitální televize přes kabel. Avšak některé diferencované funkce jako jsou EPG (elektronický programový průvodce), VOD (Video On Demand) atd. do této specifikace nespadají. Takže je v této chvíli nelze zpracovat. Některé funkce digitální televize nemusí být v některých zemích či regionech k dispozici a DVB-C nemusí u některých poskytovatelů kabelového vysílání fungovat správně. 3D Tento přístroj přehrává 3D obsah při připojení kabelem HDMI. Implementace 3D efektu závisí na připojení zařízení s 3D zobrazením (3D přijímače AV, 3D televizoru) k přístroji kabelem HDMI a spočívá v přehrávání 3D obsahu s nasazenými 3D brýlemi. Česky

3 Bezpečnostní informace Varování ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE KRYT PŘÍSTROJE (NEBO JEHO ZADNÍ PANEL). UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, JEJICHŽ SERVIS BY MĚL PROVÁDĚT UŽIVATEL. SERVIS A OPRAVY SVĚ TE POUZE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI. Tento symbol označuje nebezpečné napětí uvnitř výrobku, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem nebo možnost poranění osob. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEROZEBÍREJTE UPOZORNĚNÍ: ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU Tento symbol indikuje důležité pokyny, ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ZADNÍ doprovázející výrobek KRYT). UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVIT. PŘENECHEJTE SERVIS KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU. 02 Bezpečnostní informace Neinstalujte ani neumisťujte tento přístroj do knihovničky, vestavěné skříně nebo do jiného podobného stísněného prostoru. VAROVÁNÍ Abyste předešli poškození přístroje, které může vyústit v nebezpečí vzniku ohně nebo úraz elektrickým proudem, chraňte toto zařízení před deštěm nebo vlhkostí. UPOZORNĚNÍ BD-HDD Combo POUŽÍVÁ NEVIDITELNÝ LASEROVÝ PAPRSEK, KTERÝ MŮŽE ZPŮSOBIT NEBEZPEČNÉ VYSTAVENÍ ZÁŘENÍ, POKUD JE NASMĚROVÁN. UJISTĚTE SE, ŽE BD-HDD Combo PROVOZUJETE SPRÁVNĚ PODLE POKYNŮ. UPOZORNĚNÍ TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ LASER.POUŽÍVÁNÍ NEBO NASTAVOVÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO PROVÁDĚNÍ JINÝCH POSTUPŮ, NEŽ TĚCH, KTERÉ JSOU UVEDENY V TOMTO NÁVODU, MŮŽE VYÚSTIT V OHROŽENÍ NEBEZPEČNÝM ZÁŘENÍM. NESUNDÁVEJTE KRYTY NA PŘÍSTROJI A NEPOKOUŠEJTE SE O OPRAVY PŘÍSTROJE SVÉPOMOCÍ. VEŠKERÝ SERVIS SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI. Tento výrobek odpovídá nařízením CE, pokud jsou pro jeho připojení k dalším zařízením použity stíněné kabely a konektory. Aby se předešlo elektromagnetickému rušení elektrických spotřebičů, jako jsou například radiopřijímače a televizory, používejte pro připojení stíněné kabely a konektory. DŮLEŽITÁ POZNÁMKA Síťový napájecí kabel tohoto zařízení je vybaven zalisovanou síťovou zástrčkou,opatřenou pojistkou. Hodnota této pojistky je uvedena na čele zástrčky. Pokud je třeba pojistku vyměnit, musí být použita pojistka schválená podle normy BS1362 se stejnou ampérovou hodnotou. Nikdy nepoužívejte síťovou zástrčku, pokud není opatřena krytem pojistky (pokud je tento kryt odnímatelný). Pokud je vyžadován kryt pojistky, musí být jeho barva shodná s barvou čela síťové zástrčky. Náhradní kryty jsou dostupné u vašeho místního prodejce. Pokud zástrčka na přístroji není vhodná pro typ zásuvky, který používáte ve své domácnosti, nebo pokud síťový napájecí kabel není dostatečně dlouhý, aby dosáhl k zásuvce ve zdi, opatřete si příslušný prodlužovací kabel nebo se obraťte na svého prodejce. Pokud však není žádná jiná alternativa, než odříznout síťovou zástrčku, vyjměte pojistku a pak síťovou zástrčku bezpečným způsobem zlikvidujte. Nezapojujte síťovou zástrčku do síťové zásuvky, protože existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem z obnaženého ohebného kabelu. Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z tohoto důvodu musí být tato zástrčka snadno přístupná. Výrobek, k němuž přísluší tento návod k obsluze, je licencován podle některých zákonů na ochranu duševního vlastnictví a některých třetích stran. Tato licence je pro licencovaný obsah omezena na soukromé (nekomerční) používání koncovým uživatelem/spotřebitelem. Pro komerční používání nejsou udělena žádná práva. Tato licence nepokrývá žádný jiný výrobek, než tento výrobek, a dále se tato licence nerozšiřuje na jakoukoli nelicencovanou produkční jednotku nebo proces, odpovídající normě ISO/IEC nebo ISO/IEC , používanou nebo prodávanou v kombinaci s touto produkční jednotkou. Licence pouze pokrývá používání této produkční jednotky pro zakódování a/nebo dekódování zvukových souborů, odpovídajících normě ISO/IEC nebo ISO/IEC V rámci této licence nejsou udělena žádná práva pro možnosti nebo funkce výrobku, které nejsou v souladu s normou ISO/IEC nebo ISO/IEC Česky

4 Bezpečnostní informace Bezpečnostní Upozornění Důležitá bezpečnostní upozornění Před zahájením práce s přístrojem si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku. Dodržujte veškeré níže uvedené bezpečnostní pokyny. Tento návod k obsluze si uložte pro budoucí použití. Přečtěte si tyto pokyny. Uschovejte si je pro budoucí použití. 3. Dodržujte všechna upozornění. 4. Dodržujte všechny pokyny. 5. Nepoužívejte tento přehrávač v blízkosti vody. 6. K čištění přístroje používejte pouze suchý hadřík. 7. Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Přístroj nainstalujte v souladu s pokyny výrobce. 8. Neinstaluje přístroj do blízkosti jakýchkoliv tepelných zdrojů, jako jsou topná tělesa, tepelné regulátory, nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů), které produkují teplo. 9. Polarizovaná neboli zemnicí zástrčka má důležitou bezpečnostní funkci. Polarizovaná zástrčka síťového napájecího kabelu je opatřena dvěma kolíky, z nichž jeden je širší než druhý. Uzemněná zástrčka síťového napájecího kabelu je vybavena dvěma kolíky a třetím uzemňovacím kolíkem. Široký kolík nebo třetí kolík jsou pro zajištění bezpečnosti. Pokud zástrčka, kterou jste obdrželi, nejde zasunout do vaší zásuvky ve zdi, obraťte se na kvalifikovaného elektrotechnika s žádostí o výměnu síťové zástrčky za vhodný typ. 10. Chraňte síťový kabel před zkroucením nebo přiskřípnutím, zvláště u zásuvek, rozbočovacích zásuvek, a v bodě, kde vychází z přehrávače. 1 Používejte pouze doplňky/příslušenství doporučené výrobcem. 1 Používejte přehrávač pouze s vozíkem, stojanem, trojnožkou, držákem nebo stolem, které byly specifikovány výrobcem nebo prodány s přehrávačem. Pokud použijete vozík, dejte pozor při přesouvání kombinace vozík/přehrávač, abyste se vyhnuli zranění při překlopení. 13. Vypněte tento přehrávač během bouřek, nebo pokud se nepoužívá po dlouhá časová období. 14. Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je vyžadován, pokud byl přehrávač poškozen jakýmkoliv způsobem, jako například při poškození napájecí šňůry nebo zástrčky, při rozlití tekutiny nebo pádu předmětů do přístroje, vystavení přehrávače dešti nebo vlhkosti, pokud přehrávač nefunguje normálně nebo pokud spadnul. Uskladnění disků a práce s nimi Manipulace s disky Tvar disku Používejte disky s pravidelnými tvary. Jestliže se použije disk s nepravidelnými tvary (disk se speciálním tvarem), může dojít k poškození přístroje. Jak držet disk Nedotýkejte se povrchu disku v místech se záznamem. Disky Blu-ray Pokud se přehrávač delší dobu nebude používat, vyjměte disk Blu-ray z přehrávače a uložte ho do jeho obalu. Zabraňte vzniku otisků prstů a škrábanců na povrchu disku Blu-ray. DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA) Setřete špínu nebo nečistoty na disku pomocí měkké tkaniny. Uskladnění disků Dejte pozor, abyste disky nepoškodili, protože data na těchto discích jsou vysoce citlivá na vlivy prostředí. Nenechávejte je na přímém slunečním světle. Uchovávejte je v chladném větraném prostoru. Skladujte je ve svislé poloze. Uchovávejte je v čistém ochranném obalu. Česky

5 Pokud přístroj náhle přesunete ze studeného místa na teplé, může se na provozních součástkách a čočkách vytvořit kondenzace a způsobit abnormální přehrávání disku. Pokud k tomu dojde, nepřipojujte zástrčku do zásuvky a počkejte dvě hodiny. Poté vložte disk a pokuste se jej přehrát znovu. HDD (jednotka pevného disku) Pevný disk má vysokou kapacitu paměti, která umožňuje dlouhé doby nahrávání a rychlý přístup k zapsaným datům. Může se ovšem snadno poškodit nárazy, otřesy nebo prachem a měl by se uchovávat mimo magnety. Abyste zabránili ztrátě důležitých dat, dodržujte následující opatření. BD-HDD Combo nepoužívejte v místě, které je vystaveno extrémním změnám teploty. BD-HDD Combo nevystavujte silným nárazům. BD-HDD Combo neumísťujte na místo, které je vystaveno mechanickým vibracím nebo na nestabilní místo. BD-HDD Combo neumísťujte na zdroje tepla. Když je napájení zapnuté, neodpojujte napájecí kabel střídavého napětí. Nepokoušejte se vyměňovat pevný disk. To by mohlo způsobit poruchu. Pokud by došlo k poškození pevného disku, nebudete moci obnovit ztracená data. Pevný disk je pouze dočasný paměťový prostor. Upozornění pro manipulaci Nepište na potištěnou stranu disku propiskou ani tužkou. Nepoužívejte čistící spreje na gramodesky ani antistatické prostředky. Nepoužívejte ani těkavé chemikálie, například benzen nebo ředidlo. Nenalepujte na disky štítky ani nálepky. (Nepoužívejte disky opravené nechráněnými lepicími páskami nebo s odloupnutými nálepkami.) Nepoužívejte chrániče ani kryty proti poškrábání. Nepoužívejte disky potištěné pomocí tiskáren na štítky, které jsou k dispozici na trhu. Nevkládejte deformované nebo prasklé disky. Před připojováním dalších komponent k přístroji se ujistěte, že jste je všechny vypnuli. Nepřemisťujte přehrávač, pokud je přehráván disk, protože hrozí jeho poškrábání, rozlomení nebo poškození přehrávače. Nepokládejte na přehrávač květinové vázy naplněné vodou ani jakékoliv malé kovové předměty. Dejte pozor, aby vám přihrádka disku nezachytila ruku. Neumísťujte do přihrádky disku nic jiného než disk. Vnější rušení, například blesk a statická elektřina, mohou ovlivnit normální provoz přístroje. Pokud to nastane, vypněte přístroj a znovu ho zapněte tlačítkem POWER, nebo odpojte a potom opět připojte síťovou napájecí šňůru k síťové zásuvce. Přístroj začne fungovat normálně. Po použití se ujistěte, že jste vyjmuli disk a vypnuli přístroj. Pokud přístroj nehodláte delší dobu používat, odpojte síťový kabel ze síťové zásuvky. Čistěte disk otíráním přímým směrem zevnitř ke vnější straně disku. Zabraňte kontaktu přehrávače s kapalinami. Je-li síťová zástrčka připojena do zásuvky ve zdi, přehrávač bude po vypnutí stále odebírat energii (pohotovostní režim). Přístroj chraňte před stříkající a kapající vodou a nestavte na něj předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy. Koncovka síťového kabelu slouží k úplnému odpojení přístroje od elektrorozvodné sítě a musí zůstat dobře přístupná. Údržba skříně Z bezpečnostních důvodů se ujistěte, že jste odpojili síťovou napájecí šňůru ze síťové zásuvky. Pro čistění nepoužívejte benzen, ředidlo nebo jiná rozpouštědla. Skříň otírejte měkkou tkaninou. 02 Bezpečnostní informace Česky

6 Bezpečnostní informace Omezení přehráváník Tento přehrávač nemusí reagovat na všechny příkazy, protože některé disky Blu-ray, DVD a CD umožňují při přehrávání jen některé nebo omezené funkce. Vezměte, prosím, na vědomí, že nejde o potuchu přehrávače. Společnost Samsung nemůže zajistit, že tento přehrávač přehraje všechny disky s logem Bluray, DVD nebo CD, protože dochází k vývoji formátů disků a k problémům a chybám může dojít během tvorby obsahu Blu-ray, DVD, CD a/nebo výroby disků. Kontaktujte centrum péče o zákazníky SAMSUNG, pokud máte nějaké otázky, nebo máte potíže během přehrávání disků Blu-ray, DVD nebo CD na tomto přehrávači. Více informací o omezení při přehrávání také najdete v dalších částech této příručky. Při zobrazování 3D programu tímto modelem, může se zobrazit následující obrazovka. Zobrazení Vedle sebe Pod sebou Popis Kopie té samé obrazovky se zobrazí vedle sebe. Kopie té samé obrazovky se pod sebou. Příjem, záznam a přehrávání 3D programu na tomto modelu nemusí plně podporovat 3D, protože formát vysílání 3D není ještě celosvětově standardizovaný. Nejedná se o chybnou funkci produktu. Sledování televize s funkcí 3D DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PŘI SLEDOVÁNÍ OBRAZU VE 3D. Před použitím funkce 3D tohoto televizoru si přečtěte a vezměte na vědomí následující informace týkající se bezpečnosti. Někteří diváci mohou při sledování obrazu ve 3D zažívat nepříjemné pocity, například závrať, nevolnost a bolesti hlavy. Pokud se u vás projeví jakýkoli z těchto příznaků, ukončete sledování obrazu ve 3D, sundejte si aktivní 3D brýle a odpočiňte si. Sledování obrazu ve 3D po delší dobu může způsobit únavu očí. Pokud pocítíte, že jsou vaše oči unavené, ukončete sledování obrazu ve 3D, sundejte si aktivní 3D brýle a odpočiňte si. Zodpovědný rodič by měl dohlížet na děti, které používají funkci 3D. Pokud mají děti unavené oči, bolí je hlava, trpí závratí nebo nevolností, měly by přestat sledovat obraz ve 3D a odpočinout si. Aktivní 3D brýle nepoužívejte k žádným jiným účelům (např. jako běžné brýle, sluneční brýle, ochranné brýle atd.) Nepoužívejte funkci 3D ani aktivní 3D brýle, pokud se pohybujete. Budete-li funkci 3D či aktivní 3D brýle používat za pohybu, může dojít k poranění vlivem srážky s předmětem, zakopnutí nebo upadnutí. Česky

7 Obsah Nejdůležitější vlastnosti 2 Přednosti disku Blu-ray 2 Funkce BD-HDD Combo ČESKY Bezpečnostní informace 3 Varování 4 Bezpečnostní Upozornění 4 Důležitá bezpečnostní upozornění 4 Uskladnění disků a práce s nimi 4 Manipulace s disky 6 Sledování televize s funkcí 3D Úvod 11 Než začnete číst tuto příručku 11 Typy disků a obsahu, které lze přehrávat 11 Typy disků, které nelze přehrávat 12 Nahrávání na pevný disk 12 Kompatibilita s disky Blu-ray 12 Typy disků 13 Regionální kód 13 Copyright 14 Loga přehrávatelných disků 14 Příslušenství 15 Přední panel 16 Displej na předním panelu 17 Zadní panel 18 Dálkové ovládání 18 Prohlídka dálkového ovládání 19 Nastavení dálkového ovládání 20 Kódy pro ovládání televizoru Propojení 21 Připojení k TV s pomocí audio/video kabelů a kabelu RF 22 Připojení k televizoru 22 Případ 1 : Připojení k televizoru pomocí kabelu HDMI - Nejlepší kvalita (Doporučeno) 23 Případ 2 : Připojení k televizoru pomocí kabelu DVI - Nejlepší kvalita (Doporučeno) 24 Případ 3 : Připojení k televizoru pomocí kabelu komponentního videa - Lepší kvalita Česky

8 Obsah Propojení 25 Připojení k audio systému 25 Případ 1 : Připojení k audio systému (zesilovač s podporou HDMI) - Nejlepší kvalita (Doporučeno) 26 Případ 2 : Připojení k audio systému (dvoukanálový zesilovač) - Dobrá kvalita 26 Případ 3 : Připojení k audio systému (zesilovač s podporou Dolby Digital, DTS) - Lepší kvalita 27 Připojení k síti 27 Kabelová síť 28 Bezdrátová síť Nastavení 29 Než začnete (Plug & Play) 29 Nastavení nabídek 30 Kanály 30 Nastavení kanálů 31 Správce kanálů 32 Seznam kanálů 32 Nastavení 33 Displej 36 Zvuk 38 Systém 40 Síť 44 Jazyk 45 Zabez. 45 Obecné 46 Podpora Základní Funkce 48 Přehrávání disku 48 Přehrávání 48 Tlačítka související s přehráváním 48 Struktura disku 48 Použití nabídky disku/nabídky titulu/rozbalovací nabídky 48 Použití nabídky disku 48 Použití nabídky titulu 49 Přehrávání seznamu titulů 49 Použití rozbalovací nabídky 49 Použití funkcí vyhledávání a přeskakování 49 Vyhledání požadované scény 49 Přeskakování kapitol a titulů Česky

9 Základní Funkce 49 Zpomalené přehrávání/přehrávání po krocích 49 Zpomalené přehrávání 49 Přehrávání po krocích 50 Použití tlačítka TOOLS 50 Přímý přechod na požadovanou scénu 50 Opakování titulu nebo kapitoly 51 Opakování titulu nebo všech položek 51 Opakování části 51 Výběr jazyka zvuku 51 Výběr jazyka titulků 52 Změna úhlu kamery 52 Výběr nastavení obrazu 52 Výběr informací 52 Nastavení funkce BONUSVIEW 53 Poslech hudby 53 Tlačítka na dálkovém ovládání používaná pro přehrávání hudby 53 Přehrávání zvukového CD (CD-DA)/MP3 53 Funkce AMG 54 Prvky obrazovky pro zvukové CD (CD-DA)/MP3 54 Opakované přehrávání zvukového disku CD (CD- DA)/MP3 54 Výběr 55 Přehrávání obrázku 55 Přehrávání JPEG 55 Použití tlačítka TOOLS 56 Přehrávání souborů DivX 56 Přehrávání médií 56 Zobrazení 58 Informace o připojení USB ČESKY Funkce DTV 61 Obrazovka displeje 61 Použití tlačítka TOOLS 61 Výběr jazyka titulků 61 Výběr zvukového popisu 61 Výběr jazyka zvuku 62 Výběr Dual I II 62 Prohlížení obrazovky Průvodce 63 Nahrávání a sledování s časovačem 63 Použití tlačítka Průvodce 63 Používání hlavní nabídky Česky

10 Obsah Pokročilé funkce 64 Záznam 64 Nahrávání aktuálního sledovaného televizního kanálu 64 Funkce Časový posun 65 Přehrávání nahraného titulu 65 Úprava nahraného titulu 66 Kopírování 66 Kopírování videí, hudby nebo fotografií 67 Ukládání zvukových ze zvukového CD (CD-DA) Síťové Služby 68 Použití funkce 68 Úvod do 70 Nastavení 71 Samsung Apps 72 BD-LIVE 72 Použití funkce AllShare Příloha 74 Odstraňování problémů 77 Technické údaje 78 Informace o kompatibilitě a shodě s předpisy 78 Ochrana proti kopírování 79 Network Service Disclaimer 80 Licence 10 Česky

11 Úvod Než začnete číst tuto příručku Typy disků a obsahu, které lze přehrávat 03 Úvod Termín Logo Ikona Definice HDD BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD-RW(V) T h z Z Toto zahrnuje funkci, která je k dispozici na pevném disku. Týká se funkcí dostupných na discích BD-ROM. Týká se funkcí dostupných na discích BD-RE/-R, zaznamenaných ve formátu BD-RE. Týká se funkcí dostupných na discích DVD-VIDEO. DVD-R DVD+RW DVD+R Audio CD MP3 WMA y o - w Týká se funkcí dostupných na discích DVD+RW nebo DVD-RW(V)/DVD-R/+R, které byly zaznamenány a finalizovány. Týká se funkcí dostupných na zvukových discích CD-RW/-R (formát CD-DA). Týká se funkcí dostupných na discích CD-RW/-R, DVD±RW/±R, BD-RE/-R nebo na pevném disku. JPEG - G Týká se funkcí dostupných na discích CD-RW/-R, DVD±RW/±R, BD-RE/-R nebo na pevném disku. DivX MKV MP4 - x Týká se funkcí dostupných na discích CD-RW/-R, DVD±RW/±R, BD-RE/-R nebo na pevném disku. POZNÁMKA Disky CD-RW-R a DVD-R se v některých případech nemusejí přehrát kvůli typu disku nebo stavu záznamu. Pokud je disk DVD-RW/-R ilegální kopie nebo není ve formátu DVD video, také se nemusí přehrát. Obsah s datovým tokem přes 10 Mb/s nahraný na disku DVD-R není podporován. Obsah s datovým tokem přes 30 Mb/s nahraný na disku BD-R nebo na zařízení s rozhraním USB není podporován. Typy disků, které nelze přehrávat HD DVD DVD-ROM/PD/ MV-Disc atd. DVD-RAM Super Audio CD (přehraje se jen vrstva CD) DVD-RW (režim VR) CVD/CD-ROM/CDV/ CD-G/CD-I/LD (z disků CD-G se přehraje jen zvuk, grafika ne) Disk 3,9 GB DVD-R pro střih. Česky 11

12 Úvod POZNÁMKA Některé běžně prodávané disky a disky DVD koupené mimo váš region se nemusí pomocí tohoto přístroje přehrát. Při přehrávání těchto disků se zobrazí zpráva buďto Disk nelze přehrát. nebo Disk nelze přečíst. Zkontrolujte regionální kód disku. Přehrávání nemusí fungovat pro některé typy disků nebo při provádění určitých operací, jako je například změna úhlu a přizpůsobení poměru stran. Informace o discích jsou podrobně popsány na jejich obalu. V případě potřeby zkontrolujte tyto informace. Zabraňte poškrábání nebo znečištění disku. Nedovolte, aby se disk zašpinil nebo poškrábal; otisky prstů, špína, prach, škrábance nebo zbytky cigaretového kouře na záznamovém povrchu mohou znemožnit přehrávání disku. Při přehrávání titulu BD-J může načítání trvat déle než u normálního titulu nebo se mohou některé funkce provádět pomalu. Tento přehrávač nemusí reagovat na všechny příkazy, protože některé disky Blu-ray, DVD a CD povolují při přehrávání jen některé nebo omezené funkce. Vezměte, prosím, na vědomí, že nejde o potuchu přehrávače. Společnost Samsung nemůže zajistit, že tento přehrávač přehraje všechny disky s logem Blu-ray, DVD nebo CD, protože dochází k vývoji formátů disků a k problémům a chybám může dojít během tvorby obsahu Blu-ray, DVD, CD a/nebo výroby disků. Kontaktujte centrum péče o zákazníky SAMSUNG, pokud máte nějaké otázky, nebo máte potíže během přehrávání disků Blu-ray, DVD nebo CD na tomto přehrávači. Více informací o omezení při přehrávání také najdete v dalších částech této příručky. Nahrávání na pevný disk Na vnitřní pevný disk (HDD) s kapacitou 500GB (gigabajtů) můžete nahrát až cca. 120 hodin HD videa (8 Mb/s). Kompatibilita s disky Blu-ray Blu-ray Disc je nový a vyvíjející se formát. Proto mohou nastat problémy s kompatibilitou disků. Ne všechny disky budou kompatibilní a ne všechny bude možné přehrávat. Další informace najdete v této příručce v sekci Shoda a kompatibilita. Typy disků BD-ROM Tento disk Blu-ray lze pouze přehrát. Tento přístroj může přehrávat předem nahrané komerční disky BD-ROM. BD-RE/-R Tento disk Blu-ray lze přehrávat i nahrávat. Tento přístroj přehraje i disk BD-RE/-R nahraný jiným kompatibilním rekordérem disků Blu-ray. DVD-VIDEO Tento přístroj může přehrávat předem nahrané komerční disky DVD (filmy na discích DVD- VIDEO). Při přepínání z první vrstvy na druhou vrstvu dvouvrstvého disku DVD může nastat momentální zkreslení obrazu a zvuku. Nejde o poruchu přístroje. DVD-RW/-R/+R Tento přístroj přehraje disky DVD-RW/-R/+R nahrané a finalizované na DVD video rekordéru. Schopnost přehrávání závisí na způsobu záznamu. DVD+RW Přístroj přehraje disk DVD+RW nahraný a finalizovaný na DVD video rekordéru. Schopnost přehrávání závisí na způsobu záznamu. Audio CD (CD-DA) Přístroj přehrává zvukové disky CD-RW/-R ve formátu CD-DA. Přístroj nemusí být schopen přehrávat některé disky CD-RW/-R vzhledem ke stavu záznamu. 12 Česky

13 CD-RW/-R Používejte disk CD-RW/-R o kapacitě 700MB(80 minut). Pokud je to možné, nepoužívejte disky s kapacitou 800MB(90 minut) a více, protože tyto disky se nemusí dát přehrát. Pokud disk CD-RW/-R nebyl zaznamenán jako ukončená relace, můžete se setkat s prodlevami během přehrávání začátku disku nebo nebude možno přehrávat všechny zaznamenané soubory. Některé disky CD-RW/-R se nemusí v tomto přístroji dát přehrávat, v závislosti na zařízení, které bylo použito pro jejich vypálení. Přehrávatelnost obsahu CD, která jsou pro vaše osobní použití, zaznamenaného na médiích CD-RW/-R, se může lišit v závislosti na obsahu a discích. AVCHD (Pokročilý video kodek s vysokým rozlišením) Tento přehrávač dokáže přehrávat disky ve formátu AVCHD. Tyto disky jsou běžně používány ve videokamerách. Formát AVCHD je určen pro digitální kamery s vysokým rozlišením. Formát MPEG-4 AVC/H.264 má efektivnější kompresi obrazu než starší formáty. Některé disky AVCHD používají formát x.v.color. Tento přehrávač dokáže přehrávat disky AVCHD, které používají formát x.v.color. x.v.color je ochranná známka společnosti Sony Corporation. AVCHD a logo AVCHD jsou ochrannými známkami společností Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. a Sony Corporation. POZNÁMKA V závislosti na podmínkách nahrávání nemusí být možné přehrát některé disky ve formátu AVCHD. Disky ve formátu AVCHD je potřeba finalizoat. Formát x.v.color poskytuje širší barevnou škálu než běžné disky z DVD videokamer. Některé disky ve formátu DivX, MKV a MP4 nemusí být možné přehrát, v závislosti na rozlišení a snímkové frekvenci videa. Regionální kód Jak tento přehrávač, tak i disky jsou označeny kódem regionu. Kódy se musí shodovat, aby bylo možno disk přehrát, pokud se neshodují, disk se nepřehraje. Číslo regionu pro tento přehrávač je uvedeno na zadním krytu přehrávače. Typ disku Blu-ray DVD-Video Copyright Regionální kód a b c Čína Oblast Severní Amerika, Střední Amerika, Jižní Amerika, Korea, Japonsko, Tchajwan, Hongkong a Jihovýchodní Asie. Evropa, Grónsko, Francouzská území, Střední východ, Afrika, Austrálie a Nový Zéland. Indie, Čína, Rusko, Střední a Jižní Asie. USA a Kanada Evropa, Japonsko, Střední východ, Jižní Afrika, Grónsko Tchaj-wan, Korea, Filipíny, Indonésie, Hong Kong Mexiko, Jižní Amerika, Střední Amerika, Austrálie, Nový Zéland, tichomořské ostrovy, Karibská oblast Rusko, Východní Evropa, Indie, většina Afriky, Severní Korea, Mongolsko 2010 Samsung Electronics Co.,Ltd. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka k použití ani její části nesmí být reprodukovány ani kopírovány bez předchozího písemného svolení firmy Samsung Electronics Co.,Ltd. Česky Úvod

14 POWER BD-HDD/TV TV VOL CH LIST TOOLS RETURN TV MUTE FULL SCREEN TV SOURCE MENU REC TIME SHIFT i TV POWER TTX/MIX PROG GUIDE INFO EXIT REC PAUSE ? Úvod Loga přehrávatelných disků Disk Blu-ray Disk Blu-ray 3D DTS-HD Master Audio DivX BD-LIVE Dolby TrueHD PAL systém vysílání ve Spojeném království, Francii, Německu, atd. Java Zkontrolujte následující dodané příslušenství. Příslušenství Kabel Audio/Video Kabel RF pro televizor Baterie pro dálkové ovládání (velikost AAA) Uživatelská příručka Dálkové ovládání 14 Česky

15 a Přední panel 03 Úvod b c d efgh i 1 PŘÍHRÁDKA DISKU Otevře přihrádku, aby přijala disk. k j 2 SENZOR DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ Detekuje signály z dálkového ovládání. 3 DISPLEJ Zobrazuje stav přehrávání, čas atd. 4 TLAČÍTKO OTEVŘENÍ/ UZAVŘENÍ Otevření a uzavření přihrádky disku TLAČÍTKO CH (,/.) Vybírá požadovaný kanál. TLAČÍTKO OK Vybírá aktuálně vybranou položku nebo potvrzuje nastavení. TLAČÍTKO REC Spustí nahrávání. TLAČÍTKO ZASTAVENÍ Zastavení přehrávání disku. TLAČÍTKO NAPÁJENÍ Zapnutí a vypnutí přístroje. 10 HOSTITEL USB Lze je použít pro aktualizace softwaru a přehrávání souborů MP3/JPEG/DivX/ MKV/MP4. 11 SLOT SPOLEČNÉHO ROZHRANÍ Pro sledování placených kanálů vložte KARTU CI nebo CI+. Česky 15

16 Úvod POZNÁMKA Od místního poskytovatele kabelové televise musíte zakoupit KARTU CI nebo CI+. Při vyjímání KARTY CI nebo CI+ ji opatrně vytáhněte rukou, protože při upuštění KARTY CI nebo CI+ může dojít k jejímu poškození. KARTU CI nebo CI+ zasuňte ve směru naznačeném na kartě. Umístění slotu na kartu CI mohou být různá v závislosti na modelu. KARTY CI nebo CI+ nejsou v některých zemích a regionech podporovány; zeptejte se u svého autorizovaného prodejce. Máte-li jakékoliv potíže, obraťte se na svého poskytovatele služby. Displej na předním panelu a b c d e f 1 2 FUNKCE SOUVISEJÍCÍ S PŘEHRÁVÁNÍM, UKAZATEL OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ UKAZATEL ČASU/ AKTUÁLNÍHO STAVU. Rozsvítí se při výběru funkcí přehrávání a při stisknutí tlačítka Otevřít/Zavřít. Zobrazuje stav přehrávání, čas atd UKAZATEL REC Rozsvítí se v režimu nahrávání. UKAZATEL ČASOVAČE Rozsvítí se pro indikaci režimu časovaného nahrávání. INDIKÁTOR 3D DISKU Rozsvítí se při vložení nebo přehrávání disku 3D. INDIKÁTOR WIFI Rozsvítí se při připojení bezdrátové sítě. 16 Česky

17 Zadní panel a b c d e f 03 Úvod h g 1 2 ANT IN Připojení kabelu RF z antény. ANT OUT (TO TV) Připojení kabelu RF ke vstupu do televizní antény. 3 LAN Lze použít se službami založenými na počítačové síti (Viz strany 68 73), BD-LIVE a aktualizace softwaru pomocí síťového připojení. Pomocí kabelu HDMI připojte tento výstupní konektor HDMI ke vstupnímu konektoru 4 HDMI OUT HDMI na televizoru pro maximální kvalitu obrazu nebo k přijímači pro maximální kvalitu zvuku. 5 COMPONENT OUT Připojení k zařízení, které má vstup komponentního videa. 6 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) Připojení k přijímači. 7 8 VIDEO OUT Připojení vstupu externího zařízení pomocí kabelu Video. AUDIO OUT Připojení ke zvukovému vstupu externího zařízení pomocí kabelů Audio. Česky 17

18 i Úvod Prohlídka dálkového ovládání Dálkové ovládání Zapnutí a vypnutí přístroje. Otevření a uzavření přihrádky disku. Po stisknutí tlačítka se změní barva tlačítka. (Oranžová : BD-HDD Combo, Zelená: TV) Stiskem tlačítek s čísly ovládáte možnosti. Stiskem tlačítka vstoupíte do nabídky disku. Stiskem tlačítka přeskočíte dozadu nebo dopředu na disku. Zastavení přehrávání či nahrávání. Vypnutí zvuku reproduktorů televizoru. Úprava hlasitosti televizoru. POWER BD-HDD/TV TV POWER DISC MENU TV VOL TV MUTE FULL SCREEN TV SOURCE TIME SHIFT TTX/MIX TITLE MENU PROG 1 1 Zapnutí a vypnutí televizoru. (Ovládání televizoru Viz strany 19 20) Alternativně vybírá Teletext, Double nebo Mix. Stiskem tlačítka vstoupíte do místní nabídky/nabídky titulu. Stiskem tlačítka vyhledáváte dozadu nebo dopředu na disku. Stiskem dochází k pozastavení přehrávání nebo funkce časového posunu. Stiskem se spouští přehrávání nebo funkce časového posunu. Stiskem těchto tlačítek se volí televizní kanál. Zobrazení seznamu kanálu na obrazovce. Stiskem tlačítka zobrazíte hlavní nabídku. Stiskem tlačítka přejdete na nabídku Nástroje. CH LIST TOOLS MENU GUIDE INFO...? Stiskem tlačítka roztáhnete obraz přes celou obrazovku./po nastavení umožňuje vybrat zdroj signálu na televizoru. Zobrazuje EPG (Elektronický programový průvodce) Výběr položek nabídky a změna hodnot v nabídce. Návrat k předchozí nabídce. RETURN EXIT Stiskem se zobrazí informace o přehrávání v průběhu přehrávání disku Blu-ray/DVD nebo informace o TV kanálu. Stiskem tlačítka opustíte nabídku. Stiskem tlačítka se připojujete ke službám Stiskem tlačítka se spustí nahrávání na pevný disk. REC REC PAUSE Tato tlačítka slouží k ovládání nabídek přístroje a také několika funkcí disků Blu-ray. Stiskem dojde k pozastavení během nahrávání. 18 Česky

19 Nastavení dálkového ovládání Chcete-li určit, jestli je váš televizor kompatibilní, postupujte podle následujících pokynů. Zapněte televizor. Namiřte dálkové ovládání směrem k televizoru. 3. Opakovaným stiskem tlačítka BD-HDD/TV vyberte režim TV (Zelená barva). 4. Stiskněte a držte tlačítko TV POWER a zadejte dvoumístný kód odpovídající značce vašeho televizoru tím, že stisknete příslušná číselná tlačítka. Pokud je váš televizor kompatibilní s dálkovým ovládáním, vypne se. Nyní je naprogramován pro provoz s dálkovým ovládáním. POZNÁMKA Pokud je pro váš televizor uvedeno více kódů, vyzkoušejte postupně všechny, dokud nenajdete ten, který funguje. Po výměně baterií v dálkovém ovládání musíte nastavit kód značky znovu. Tímto dálkovým ovládáním můžete ovládat určité funkce vašeho televizoru. Tlačítko TV POWER Číslo TV VOL +/ TV MUTE PROG (,/.) TV SOURCE Funkce Používá se pro zapnutí a vypnutí televizoru. Používá se pro přímé zadávání čísel. Používá se pro nastavení hlasitosti televizoru. Používá se pro zapnutí a vypnutí zvuku. Používá se pro výběr požadovaného kanálu. Používá se pro výběr externího zdroje připojeného k televizoru. Jedná-li se o televizor Samsung, níže uvedená tlačítka jsou také kompatibilní s tímto dálkovým ovládáním. MENU Tlačítko Funkce Používá se pro přesun na nabídku televizoru. TOOLS Používá se pro zobrazení nabídky Nástroje. Používá se pro přesun kurzoru nebo výběr položky. ENTER Používá se pro výběr položek nabídky. INFO Používá se pro zobrazení nabídky INFO. RETURN Návrat k předchozí nabídce. EXIT Používá se pro odchod z nabídky. BAREVNÁ (A,B,C,D) Tato tlačítka se používají pro ovládání několika funkcí. POZNÁMKA Výše uvedené funkce nemusí fungovat u všech televizorů. Pokud se setkáte s problémy, ovládejte televizor přímo. Instalace baterií POZNÁMKA Pokud dálkové ovládání nefunguje správně : Zkontrolujte polaritu +/ baterií. Zkontrolujte, jestli nejsou baterie vybité. Zkontrolujte, jestli není senzor dálkového ovládání blokován překážkami. Zkontrolujte, jestli poblíž není zářivkové osvětlení. UPOZORNĚNÍ Nabíjítelnou baterii zabudovanou v přístroji nemůže uživatel vyměnit. Informace o její výměně vám poskytne provozovatel servisu.! 03 Úvod Česky 19

20 Úvod Kódy pro ovládání televizoru Značka Kód SAMSUNG TV POWER+01, +02, +03, +04, +05, +06, +07, +08, +09 AIWA TV POWER+82 ANAM TV POWER+10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18 BANG & OLUFSEN TV POWER+57 BLAUPUNKT TV POWER+71 BRANDT TV POWER+73 BRIONVEGA TV POWER+57 CGE TV POWER+52 CONTINENTAL EDISON TV POWER+75 DAEWOO TV POWER+19, +20, +23, +24, +25, +26, +27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34 EMERSON TV POWER+64 FERGUSON TV POWER+73 FINLUX TV POWER+06, +49, +57 FORMENTI TV POWER+57 FUJITSU TV POWER+84 GRADIENTE TV POWER+70 GRUNDIG TV POWER+49, +52, +71 HITACHI TV POWER+60, +72, +73, +75 IMPERIAL TV POWER+52 JVC TV POWER+61, +79 LG TV POWER+06, +19, +20, +21, +22, +78 LOEWE TV POWER+06, +69 LOEWE OPTA TV POWER+06, +57 MAGNAVOX TV POWER+40 METZ TV POWER+57 MITSUBISHI TV POWER+06, +48, +62, +65 MIVAR TV POWER+52, +77 NEC TV POWER+83 Značka Kód NEWSAN TV POWER+68 NOBLEX TV POWER+66 NOKIA TV POWER+74 NORDMENDE TV POWER+72, +73, +75 PANASONIC TV POWER+53, +54, +74, +75 PHILIPS TV POWER+06, +55, +56, +57 PHONOLA TV POWER+06, +56, +57 PIONEER TV POWER+58, +59, +73, +74 RADIOLA TV POWER+06, +56 RADIOMARELLI TV POWER+57 RCA TV POWER+45, +46 REX TV POWER+74 SABA TV POWER+57, +72, +73, +74, +75 SALORA TV POWER+74 SANYO TV POWER+41, +42, +43, +44, +48 SCHNEIDER TV POWER+06 SELECO TV POWER+74 SHARP TV POWER+36, +37, +38, +39, +48 SIEMENS TV POWER+71 SINGER TV POWER+57 SINUDYNE TV POWER+57 SONY TV POWER+35, +48 TELEAVA TV POWER+73 TELEFUNKEN TV POWER+67, +73, +75, +76 THOMSON TV POWER+72, +73, +75 THOMSON ASIA TV POWER+80, +81 TOSHIBA TV POWER+47, +48, +49, +50, +51, +52 WEGA TV POWER+57 YOKO TV POWER+06 ZENITH TV POWER Česky

21 Propojení Připojení k TV s pomocí audio/video kabelů a kabelu RF Připojte kabel RF podle obrázku. Pomocí audio/video kabelů připojte konektory VIDEO OUT (žlutý) / AUDIO OUT (červený a bílý) na zadní straně přístroje ke konektorům VIDEO IN (žlutý) / AUDIO IN (červený a bílý) vašeho televizoru. Připojte přístroj a televizor. Zapněte přístroj a televizor. 04 Propojení Ke vstupu ANT IN K TV Kabel RF Kabel audio/video Červený Bílý Žlutý POZNÁMKA Ke vstupu ANT INPUT Připojení tohoto přístroje kabelem RF zasílá pouze signály televizoru. Pro sledování výstupu z vašeho přístroje musíte připojit audio/video kabely. Pokud je zvukový kabel příliš blízko k napájecímu kabelu, hrozí vznik rušení. Pokud chcete připojit zesilovač, dodržte postup na stranách věnovaných připojení zesilovače. (Viz strany 25 26) Počet a poloha konektorů se může lišit v závislosti na televizoru. Další informace najdete v uživatelské příručce vašeho televizoru. Pokud má televizor jen jeden zvukový vstup, připojte jej k výstupu AUDIO OUT(pravý/bílý) na přístroji. Česky 21

22 Propojení Připojení k televizoru Případ 1 : Připojení k televizoru pomocí kabelu HDMI - Nejlepší kvalita (Doporučeno) 3. Pomocí kabelu HDMI připojte konektor HDMI OUT na zadní části přístroje ke konektoru HDMI IN vašeho televizoru. Zapněte přístroj a televizor. Stiskněte tlačítko výběru vstupu na dálkovém ovládání televizoru, dokud se na obrazovce televizoru neobjeví signál HDMI z přístroje. Pokud jste nastavili dálkový ovladač na ovládání televizoru (Viz strany 19 20), stiskněte tlačítko TV SOURCE na dálkovém ovladání a vyberte HDMI jako externí zdroj signálu pro televizor. Kabel HDMI (není součástí dodávky) POZNÁMKA Kabel HDMI přenáší digitální obraz a zvuk, proto už nemusíte připojovat kabel zvuku. Když je přehrávač připojen k televizoru ve výstupním režimu HDMI 720p, 1080i, 1080p, musíte použít vysokorychlostní kabel HDMI (kategorie 2). Kabel HDMI přenáší do televizoru jen čistě digitální signál. Pokud váš televizor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu), objeví se na obrazovce náhodný šum. V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení výstupu HDMI fungovat. Další informace najdete v uživatelské příručce vašeho televizoru. Když připojíte přehrávač k televizoru pomocí kabelu HDMI poprvé nebo když ho připojíte k novému televizoru, nastaví se rozlišení výstupu HDMI automaticky na nejvyšší rozlišení podporované televizorem. 22 Česky K přehrávání 3D obsahu musíte využít připojení HDMI. Při použití dlouhého kabelu HDMI se může v obrazu objevit šum. V tom případě v nabídce nastavte Deep Colour na Vypnuto.

23 Případ 2 : Připojení k televizoru pomocí kabelu DVI - Nejlepší kvalita (Doporučeno) Pomocí kabelu HDMI-DVI připojte konektor HDMI OUT na zadní části přístroje ke konektoru DVI IN vašeho televizoru. Pomocí audio kabelů připojte konektory AUDIO OUT (červený a bílý) na zadní straně přístroje ke konektorům AUDIO IN (červený a bílý) vašeho televizoru. Zapněte přístroj a televizor. Stiskněte tlačítko výběru vstupu na dálkovém ovládání televizoru, dokud se na obrazovce televizoru neobjeví signál HDMI-DVI z přístroje. Pokud jste nastavili dálkový ovladač na ovládání televizoru (Viz strany 19 20), stiskněte tlačítko TV SOURCE na dálkovém ovladání a vyberte HDMI-DVI jako externí zdroj signálu pro televizor. 04 Propojení Kabel HDMI-DVI (není součástí dodávky) Audio kabel TV monitor Červený Bílý POZNÁMKA Kabel HDMI přenáší do televizoru jen čistě digitální signál. Pokud váš televizor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu), objeví se na obrazovce náhodný šum. V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení výstupu HDMI fungovat. Další informace najdete v uživatelské příručce vašeho televizoru. Když připojíte přehrávač k televizoru pomocí kabelu HDMI-DVI poprvé nebo když ho připojíte k novému televizoru, nastaví se rozlišení výstupu HDMI automaticky na nejvyšší rozlišení podporované televizorem. Česky 23

24 Propojení Případ 3 : Připojení k televizoru pomocí kabelu komponentního videa - Lepší kvalita Připojení k televizoru pomocí kabelů komponentního videa. Získáte obraz s vysokou kvalitou a přesnou reprodukcí barev. Komponentní video separuje obrazový element na černobílý (Y), modrý (PB), a červený (PR) signál, čímž se dosáhne nejjasnějšího a nejčistšího obrazu. (Zvukové signály jsou přenášeny z výstupu zvuku.) Pomocí kabelů komponentního videa připojte konektor COMPONENT OUT na zadní části přístroje ke konektoru COMPONENT IN vašeho televizoru. Pomocí audio kabelů připojte konektory AUDIO OUT (červený a bílý) na zadní straně přístroje ke konektorům AUDIO IN (červený a bílý) vašeho televizoru. Zapněte přístroj a televizor. Stiskněte tlačítko výběru vstupu na dálkovém ovládání televizoru, dokud se na obrazovce televizoru neobjeví signál KOMPONENTNÍ z přístroje. Pokud jste nastavili dálkový ovladač na ovládání televizoru (Viz strany 19 20), stiskněte tlačítko TV SOURCE na dálkovém ovladání a vyberte KOMPONENTNÍ jako externí zdroj signálu pro televizor. Audio kabel Komponentní kabel (není součástí dodávky) Červený Bílý Červený Modrý Zelený POZNÁMKA V závislosti na výrobci mohou být komponentní konektory na vašem televizoru označeny R-Y, B-Y, Y nebo Cr, Cb, Y namísto PB, PR, Y. Počet a poloha konektorů se může lišit v závislosti na televizoru. Další informace najdete v uživatelské příručce vašeho televizoru. U disků Blu-ray si můžete v závislosti na typu disku vybrat z celé řady nastavení rozlišení, jako například 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i. (Viz strany 34 35) Aktuální rozlišení se může lišit od nastavení v nabídce Nastavení, pokud jsou připojeny komponentní i HDMI kabely. Rozlišení se může také lišit v závislosti na disku. (Viz strany 34 35) Pokud přehráváte DVD a jsou zapojeny konektory HDMI a komponentní a pokud zvolíte režim Komponentní 1080p, 1080i nebo 720p, nabídka Nastavení zobrazení zobrazí výstupní rozlišení 1080p, 1080i nebo 720p. Ve skutečnosti je rozlišení 576i/480i. 24 Česky

25 Připojení k audio systému Před zapnutím zesilovače nastavte nejnižší hlasitost. Náhlý hlasitý zvuk může poškodit reproduktory i váš sluch. Nastavte v nabídce přístroje zvukový výstup podle připojeného zesilovače. (Viz strany 36 38) Umístění konektorů HDMI se může lišit v závislosti na zesilovači. Další informace najdete v uživatelské příručce vašeho zesilovače. 04 Propojení Případ 1 : Připojení k audio systému (zesilovač s podporou HDMI) - Nejlepší kvalita (Doporučeno) Pomocí kabelu HDMI připojte konektor HDMI OUT na zadní části přístroje ke konektoru HDMI IN vašeho zesilovače. Pomocí kabelu HDMI připojte konektor HDMI OUT na zesilovači ke konektoru HDMI IN vašeho televizoru. Zapněte přístroj, televizor a zesilovač. Stiskem tlačítka volby vstupu na zesilovači vyberte vnější vstup, abyste slyšeli zvuk z přístroje. Nastavení vstupu zvuku zesilovače proveďte podle uživatelské příručky zesilovače. Kabel HDMI (není součástí dodávky) Kabel HDMI (není součástí dodávky) Česky 25

26 Propojení Případ 2 : Připojení k audio systému (dvoukanálový zesilovač) - Dobrá kvalita Případ 3 : Připojení k audio systému (zesilovač s podporou Dolby Digital, DTS) - Lepší kvalita Pomocí audio kabelů připojte konektory AUDIO OUT (červený a bílý) na zadní straně přístroje ke konektorům AUDIO IN (červený a bílý) vašeho zesilovače. Pomocí video kabelu (kabelů) propojte konektory HDMI, COMPONENT nebo VIDEO OUT na zadní straně přístroje ke konektorům HDMI, COMPONENT nebo VIDEO IN na televizoru. (Viz strany 22 24) Zapněte přístroj, televizor a zesilovač. Stiskem tlačítka volby vstupu na zesilovači vyberte vnější vstup, abyste slyšeli zvuk z přístroje. Nastavení vstupu zvuku zesilovače proveďte podle uživatelské příručky zesilovače Pomocí optického kabelu HDMI připojte konektor DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na zadní části přístroje ke konektoru DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) vašeho zesilovače. Pomocí video kabelu (kabelů) propojte konektory HDMI, COMPONENT nebo VIDEO OUT na zadní straně přístroje ke konektorům HDMI, COMPONENT nebo VIDEO IN na televizoru. (Viz strany 22 24) Zapněte přístroj, televizor a zesilovač. Stiskem tlačítka volby vstupu na zesilovači vyberte vnější vstup, abyste slyšeli zvuk z přístroje. Nastavení vstupu zvuku zesilovače proveďte podle uživatelské příručky zesilovače. Případ 2 : Audio kabel Případ 3 : Optický kabel (není součástí dodávky) Červený Bílý POZNÁMKA Pokud používáte digitální připojení zvuku popsané v Případu 3, uslyšíte zvuk z disků se zvukem PCM pouze z předních reproduktorů. 26 Česky

27 Připojení k síti Přístroj umožňuje přístup ke službám dostupným na síti (Viz strany 68 73) jako je a BD-LIVE a také získávání aktualizací softwaru, pokud je dostupné připojení k síti. Pro připojení k síti vám doporučujeme použít přístupový bod (AP) nebo směrovač. Další informace o připojení směrovače naleznete v uživatelské příručce ke směrovači nebo kontaktujte výrobce směrovače a požádejte o odbornou pomoc. Kabelová síť 04 Propojení Pomocí kabelu LAN (kabelu UTP) připojte konektor LAN na přístroji ke konektoru LAN na modemu. Nastavte volby sítě. (Viz strany 40 44) Směrovač Širokopásmový modem (s integrovaným směrovačem) Širokopásmové služby nebo Širokopásmový modem Širokopásmové služby POZNÁMKA Síťové připojení k počítači pro funkci AllShare (Viz strany 72 73) Přístup k aktualizačnímu serveru Samsung nemusí být povolen v závislosti na směrovači, který používáte, nebo na pravidlech vašeho poskytovatele připojení k Internetu. Další informace získáte od vašeho ISP (poskytovatele připojení k Internetu). Pokud jste uživatelem DSL, použijte směrovač pro připojení k síti. Pro funkci AllShare musí být počítač připojen k síti, jak je zobrazeno na obrázku. Připojení může být kabelové nebo bezdrátové. Česky 27

28 Propojení Bezdrátová síť K síti se lze připojit prostřednictvím bezdrátového zařízení pro sdílení IP adres. K bezdrátovému připojení k síti je potřeba přístupový bod nebo směrovač. Možnosti sítě jsou popsány na stranách Širokopásmové služby Bezdrátový přístupový bod/směrovač Síťové připojení k počítači pro funkci AllShare (Viz strany 72 73) POZNÁMKA Pro použití bezdrátové sítě musí být přístroje připojen k bezdrátovému směrovači. Pokud bezdrátový směrovač podporuje službu DHCP, lze přístroj připojit k bezdrátové síti pomocí IP adresy přidělené službou DHCP nebo pomocí statické IP adresy. Tento přístroj podporuje standardy IEEE 8011B, IEEE 8011G a IEEE 8011N. Při přehrávání videa prostřednictvím připojení IEEE 8011B/G nemusí být přehrávání plynulé. Pro bezdrátový směrovač vyberte kanál, který není momentálně používán. Pokud je kanál nastavený pro bezdrátový směrovač momentálně používán jiným zařízením v blízkosti, může dojít k rušení a poruchám komunikace. Pokud je vybrán čistý režim vysoké propustnosti 8011n (Greenfield) a typ šifrování na přístupovém bodu je nastaven na WEP, TKIP nebo TKIP-AES (WPS2Mixed), tento přístroj nemůže navázat spojení vyhovující technickým požadavkům nové certifikace Wi-Fi. Pokud přístupový bod podporuje funkci WPS (Chráněné nastavení Wi-Fi), lze se k síti připojit metodou PBC (Konfigurace stiskem tlačítka) nebo pomocí kódu PIN. Režim WPS automaticky nakonfiguruje SSID a klíč WPA v každém režimu. Způsoby připojení: Připojení k bezdrátové síti lze nastavit třemi způsoby. - PBC (WPS) - Automatické nastavení (s využitím funkce Automatické hledání sítě) - Ruční nastavení Bezdrátová síť LAN může způsobit rušení (v závislosti výkonu přístupového bodu, vzdálenosti, překážkách, rušení jinými bezdrátovými zařízeními a dalších provozních podmínkách). Bezdrátový přístupový bod/směrovač nastavte na infrastrukturní režim. Režim ad-hoc není podporován. Podporovány jsou pouze následující metody zabezpečení bezdrátového spojení: 1) Režim autentizace : WEP, WPAPSK, WPA2PSK 2) Typ šifrování : WEP, AES Pro funkci AllShare musí být počítač připojen k síti, jak je zobrazeno na obrázku. Připojení může být kabelové nebo bezdrátové. 28 Česky

29 Nastavení Než začnete (Plug & Play) Propojte přístroj a televizor a zapněte televizor. (Při prvním připojení přístroje k televizoru se přístroj automaticky zapne a zobrazí se obrazovka Plug & Play). 6. Stiskem tlačítek vyberte požadovaný Režim hodin. Pokud vyberete možnost Automatický : Stiskněte tlačítko VSTUP. Pokud vyberete možnost Manuální : Stiskem tlačítek nastavte hodiny a pak stiskněte tlačítko VSTUP. 05 Nastavení Plug & Play Select the OSD Language. Menu Language : English Stiskem tlačítek vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko VSTUP. Stiskem tlačítek vyberte požadovanou zemi a stiskněte tlačítko VSTUP. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání zadejte 4číselné heslo. Anténa Plug & Play : Anténa Hledat " Enter Stiskem tlačítek vyberte požadovaný poměr stran televizoru a stiskněte tlačítko VSTUP. (Viz strana 34) Stiskem tlačítek zvolte požadované hodnoty pro Nastavení sítě : Pevná, Bezdrát. nebo PBC (WPS), poté stiskněte tlačítko VSTUP. (Viz strany 40 44) Zobrazí se zpráva Dobrou zábavu. Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se vysílající kanál. POZNÁMKA Při prvním připojení přístroje k televizoru se přístroj automaticky zapne. Nesmí vás to překvapit, nejde o poruchu. Když přístroj zůstane na hlavní nabídce déle než 5 minut bez jakékoliv akce uživatele, na obrazovce televizoru se objeví spořič obrazovky. Heslo - Pouze Francie : Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání zadejte 4číselné heslo. - Ostatní : Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání zadejte 4číselné heslo. * Výchozí nastavení hesla je a Předch. d Přeskočit > Přesun. " Zadat Nastavení nabídek 5. Stiskem tlačítek vyberte požadovaný zdroj antény a stiskněte tlačítko VSTUP. Pokud zvolíte možnost Anténa : Stiskem tlačítka vyberte položku Hledat a potom stiskněte tlačítko VSTUP. Pokud zvolíte možnost Kabel : Stiskem tlačítka vyberte položku Další, a potom stiskněte tlačítko VSTUP. Nastavte možnost Režim vyhled. a potom stiskem tlačítka vyberte tlačítko Hledat Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se hlavní nabídka. Stiskem tlačítek vyberte požadovanou hlavní nabídku a stiskněte tlačítko VSTUP. Stiskem tlačítek vyberte požadovanou podřízenou nabídku a stiskněte tlačítko VSTUP. Stiskem tlačítek vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko VSTUP. Pro odchod z nabídky stiskněte tlačítko EXIT. Česky 29

30 Nastavení Hlavní nabídka Kanály 1 Aktivujte službu internet radio You Tube a vychutnejte si řadu internetových služeb Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se hlavní nabídka. Pomocí tlačítek vyberte možnost Kanály a potom stiskněte tlačítko VSTUP. Aktivujte službu a vychutnejte si řadu Kanály internetových služeb. HDD a Změnit zař. d Zobrazit zařízení " Zadat Kanály 6 Programy Správce kanálů Seznam kanálů Nastavení kanálů > Přesun. " Zadat ' Zpět 1 Vybírá možnost 2 Vybírá možnost Nahraný TV program. 3 Vybírá možnost Videa. 4 Vybírá možnost Hudba. 5 Vybírá možnost Fotografie. 6 Vybírá kanály. 7 Vybírá možnost Nastavení. 8 Zobrazí dostupná tlačítka. POZNÁMKA HDD a Změnit zař. 7 d Zobrazit zařízení " Zadat 8 Při návratu do hlavní nabídky se automaticky zruší režim celé obrazovky. Způsob přístupu se může lišit v závislosti na vybrané nabídce. Po aktualizaci softwaru v přístroji se může změnit OSD (nabídka v obrazu). Po připojení přístroje k síti vyberte v hlavní nabídce možnost Požadovaný obsah si stáhněte ze Samsung Apps. (Viz strana 71) Stiskem tlačítek vyberte požadovanou podřízenou nabídku a stiskněte tlačítko VSTUP. Stiskem tlačítek vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko VSTUP. Pro odchod z nabídky stiskněte tlačítko EXIT. Nastavení kanálů Anténa (Anténa/Kabel) Před tím, než váš produkt může začít ukládat dostupné kanály, je třeba určit typ signálu připojeného k produktu. (přenos vzduchem nebo po kabelu). Země HDD a Změnit zař. d Zobrazit zařízení " Zadat Zobrazí se obrazovka zadání kódu PIN. Zadejte čtyřmístný kód PIN. Stiskem tlačítek vyberte požadovanou zemi a stiskněte tlačítko VSTUP. POZNÁMKA Heslo - Pouze Francie : Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání zadejte 4číselné heslo. - Ostatní : Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání zadejte 4číselné heslo. * Výchozí nastavení hesla je Česky

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB Obsah Vlastnosti... 4 Vážený zákazníku fi rmy SHARP... 4 Úvod... 4 Příprava... 4 Důležitá bezpečnostní upozornění... 5 Bezpečnostní opatření... 6 Zdroj energie... 6 Síťový kabel... 6 Vlhkost a voda...

Διαβάστε περισσότερα

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB Obsah Vlastnosti... 4 Vážený zákazníku fi rmy SHARP... 4 Úvod... 4 Příprava... 4 Důležitá bezpečnostní upozornění... 5 Bezpečnostní opatření... 6 Zdroj energie... 6 Síťový kabel... 6 Vlhkost a voda...

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Zobrazení dálkového ovladače... 4 Použití

Διαβάστε περισσότερα

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

BD-HDD Combo. εγχειρίδιο χρήσης. φανταστείτε τις δυνατότητες. BD-C8200 BD-C8500

BD-HDD Combo. εγχειρίδιο χρήσης. φανταστείτε τις δυνατότητες.  BD-C8200 BD-C8500 BD-C8200 BD-C8500 BD-HDD Combo εγχειρίδιο χρήσης φανταστείτε τις δυνατότητες Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung. Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL SK Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody Obsluha a inštalácia

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo Trouba Φούρνος Pečica EOC69900 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ NÁVOD K POUŽITÍ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE

Διαβάστε περισσότερα

Portable CD Player. Atrac CD Walkman D-NE (1) Návod k obsluze. Návod na obsluhu

Portable CD Player. Atrac CD Walkman D-NE (1) Návod k obsluze. Návod na obsluhu 2-541-629-63 (1) D-NE520 Návod k obsluze CZ Návod na obsluhu SK Atrac CD Walkman Portable CD Player Printed on 100 % recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink. Sony

Διαβάστε περισσότερα

Portable CD Player D-NE900. Návod k obsluze Návod na obsluhu CZ SK (1) 2003 Sony Corporation

Portable CD Player D-NE900. Návod k obsluze Návod na obsluhu CZ SK (1) 2003 Sony Corporation 3-258-405-61 (1) Portable CD Player Návod k obsluze Návod na obsluhu CZ SK WALKMAN is a registered trademark of Sony Corporation to represent Headphone Stereo products. is a trademark of Sony Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

(1) D-NE330/NE331/NE330LIV3. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. ATRAC CD Walkman. Portable CD Player Sony Corporation

(1) D-NE330/NE331/NE330LIV3. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. ATRAC CD Walkman. Portable CD Player Sony Corporation 2-663-955-62 (1) D-NE330/NE331/NE330LIV3 Návod k obsluze CZ Návod na obsluhu SK ATRAC CD Walkman Portable CD Player 2005 Sony Corporation VAROVÁNÍ Nevystavujte přístroj dešti ani vlhku, abyste snížili

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU HE32M2100S HE40M2100S

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU HE32M2100S HE40M2100S NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU HE32M2100S HE40M2100S Česky Slovensky TV s LED nesvícením NÁVOD K OBSLUZE Před prvním použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se,

Διαβάστε περισσότερα

Portable CD Player D-NE10. Návod k obsluze Návod na obsluhu CZ SK (1) 2003 Sony Corporation

Portable CD Player D-NE10. Návod k obsluze Návod na obsluhu CZ SK (1) 2003 Sony Corporation 3-258-403-61 (1) Portable CD Player Návod k obsluze Návod na obsluhu CZ SK WALKMAN is a registered trademark of Sony Corporation to represent Headphone Stereo products. is a trademark of Sony Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

BD-HDD Combo. εγχειρίδιο χρήσης. φανταστείτε τις δυνατότητες. BD-D8200 BD-D8500

BD-HDD Combo. εγχειρίδιο χρήσης. φανταστείτε τις δυνατότητες.  BD-D8200 BD-D8500 BDD8200 BDD8500 BDHDD Combo εγχειρίδιο χρήσης φανταστείτε τις δυνατότητες Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung. Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν σας στη

Διαβάστε περισσότερα

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu 50.11cs/60.11cs ávod na obsluhu ávod na použitie a inštaláciu automobilových reproduktorov Spôsob montáže: - Reproduktory opatrne vyberte z krabice. - k už z výroby existujú v aute otvory na uchytenie

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051 Návod k použití PRAČKA CZ Česky,1 GR Ελληνικά, 13 BG Български,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Připojení k elektrické a k vodovodní síti První prací cyklus Technické údaje

Διαβάστε περισσότερα

32 H02T2 LED TV LED TV NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU

32 H02T2 LED TV LED TV NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU 32 H02T2 CZ SK LED TV NÁVOD K OBSLUZE LED TV NÁVOD NA OBSLUHU Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD K OBSLUZE. Před prvním použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se, zda zcela rozumíte jeho obsahu.

NÁVOD K OBSLUZE. Před prvním použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se, zda zcela rozumíte jeho obsahu. NÁVOD K OBSLUZE Před prvním použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se, zda zcela rozumíte jeho obsahu. Česky Důležité upozornění Důležité bezpečnostní pokyny Odseky

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD K OBSLUZE. Před prvním použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se, zda zcela rozumíte jeho obsahu.

NÁVOD K OBSLUZE. Před prvním použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se, zda zcela rozumíte jeho obsahu. NÁVOD K OBSLUZE Před prvním použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se, zda zcela rozumíte jeho obsahu. Česky Důležité upozornění Důležité bezpečnostní pokyny Odseky

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu S83430CTX2

www.eluxshop.hu S83430CTX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 15 Ψυγειοκαταψύκτης HU Használati útmutató 30 Hűtő - fagyasztó PT Manual de instruções 44 Combinado S83430CTX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

22 DHD 162 PVR LCD T V S DVD NÁVOD K OBSLUZE

22 DHD 162 PVR LCD T V S DVD NÁVOD K OBSLUZE LCD T V S DVD 22 DHD 162 PVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray

Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray BD-ES7000 Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray εγχειρίδιο χρήσης φανταστείτε τις δυνατότητες Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung. Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ZKRÁCENÝ NÁVOD K OBSLUZE SKRÁTENÝ NÁVOD NA OBSLUHU H32M2600 H40M2600 H49M2600

ZKRÁCENÝ NÁVOD K OBSLUZE SKRÁTENÝ NÁVOD NA OBSLUHU H32M2600 H40M2600 H49M2600 ZKRÁCENÝ NÁVOD K OBSLUZE SKRÁTENÝ NÁVOD NA OBSLUHU H32M2600 H40M2600 H49M2600 Česky Slovensky ZKRÁCENÝ NÁVOD K OBSLUZE Před použitím TV si prosím důkladně pročtěte tento návod a pečlivě ho uschovejte

Διαβάστε περισσότερα

ZKRÁCENÝ NÁVOD K OBSLUZE SKRÁTENÝ NÁVOD NA OBSLUHU H55M7000 H65M7000

ZKRÁCENÝ NÁVOD K OBSLUZE SKRÁTENÝ NÁVOD NA OBSLUHU H55M7000 H65M7000 ZKRÁCENÝ NÁVOD K OBSLUZE SKRÁTENÝ NÁVOD NA OBSLUHU H55M7000 H65M7000 Česky Slovensky ZKRÁCENÝ NÁVOD K OBSLUZE Před prvním použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc /DVD

Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc /DVD 4-442-380-41(2) (EL) Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc /DVD Οδηγίες χρήσης Σας ευχαριστούμε που μας προτιμήσατε! Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή αναπαραγωγής, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων FAVORIT 52860 Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití,

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 23 CS EL. Sporák Κουζίνα ZCE550G1WA

Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 23 CS EL. Sporák Κουζίνα ZCE550G1WA CS EL Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 23 Sporák Κουζίνα ZCE550G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 8 Varná deska

Διαβάστε περισσότερα

Stručný návod k obsluze Οδηγός γρήγορης έναρξης Gyorsútmutató Ghid de pornire rapidă

Stručný návod k obsluze Οδηγός γρήγορης έναρξης Gyorsútmutató Ghid de pornire rapidă HUAWEI G630 Stručný návod k obsluze Οδηγός γρήγορης έναρξης Gyorsútmutató Ghid de pornire rapidă První pohled na telefon Děkujeme, že jste si vybrali chytrý telefon HUAWEI Ascend G630. Než začnete, podíváme

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2600 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2800 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

DVD MICRO SYSTEM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

DVD MICRO SYSTEM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVD MICRO SYSTEM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: NTIB02 Σηµαντικές Προφυλάξεις Ασφαλείας ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς αποφυγή

Διαβάστε περισσότερα

CS Návod k použití 2 Varná deska EL Οδηγίες Χρήσης 25 Εστίες SK Návod na používanie 52 Varný panel HKP85410XB

CS Návod k použití 2 Varná deska EL Οδηγίες Χρήσης 25 Εστίες SK Návod na používanie 52 Varný panel HKP85410XB CS Návod k použití 2 Varná deska EL Οδηγίες Χρήσης 25 Εστίες SK Návod na používanie 52 Varný panel HKP85410XB 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Διαβάστε περισσότερα

HTS5540 HTS5550. EN User manual. NL Gebruiksaanwijzing. DA Brugervejledning. PL Instrukcja obs ugi. DE Benutzerhandbuch. PT Manual do utilizador

HTS5540 HTS5550. EN User manual. NL Gebruiksaanwijzing. DA Brugervejledning. PL Instrukcja obs ugi. DE Benutzerhandbuch. PT Manual do utilizador Register your product and get support at www.philips.com/welcome HTS5540 HTS5550 EN User manual DA Brugervejledning DE Benutzerhandbuch ES Manual del usuario NL Gebruiksaanwijzing PL Instrukcja obsugi

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Hűtőszekrény Frigider Chladnička Hladilnik Frižider

Ψυγείο Hűtőszekrény Frigider Chladnička Hladilnik Frižider Lednice Ψυγείο Hűtőszekrény Frigider Chladnička Hladilnik Frižider BCHA275K2S Nejprve si přečtěte tento návod! Vážený zákazníku, Doufáme, že výrobek, který byl vyroben v moderních závodech a kontrolován

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΚΕΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΤ

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΚΕΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΤ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ AV ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 HT-D7000/EN 8806071323596 HT-D6750W/EN 8806071344003 φςτθμα 2.1 καναλιών τεχνολογίασ 3D υνολικι ιςχφσ εξόδου 110W Cubic Design με αςφρματο subwoofer Αποκωδικοποίθςθ ιχου

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray

Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray BD-E6100 Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray εγχειρίδιο χρήσης φανταστείτε τις δυνατότητες Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung. Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Deset cvičení pro lepší použití aoristu

Deset cvičení pro lepší použití aoristu Deset cvičení pro lepší použití aoristu Co je to aorist? Aorist je minulý čas, který vyjadřuje děj, který nastal a už také skončil. V češtině velmi často odpovídá dokonavému vidu. έγραψα napsal jsem (oproti

Διαβάστε περισσότερα

Trouba Φούρνος Пећница

Trouba Φούρνος Пећница CS Návod k použití 2 EL Οδηγίες Χρήσης 21 SR Упутство за употребу 41 Trouba Φούρνος Пећница ZOB35712BK ZOB35712WK ZOB35712XK ZOB535712X Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Popis spotřebiče

Διαβάστε περισσότερα

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη Plynové závěsné kotle s vysokou účinností Calderas alimentadas con gas de aplicación mural y alto rendimiento Centrale murale pe gaz cu randament ridicat Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory.

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi

návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi Sporák Κουζίνα Kuchenka EKC601503 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα TS6010 HD

Περιεχόμενα TS6010 HD TS6010 HD Περιεχόμενα 1 Κανονισμοί Ασφαλείας... Error! Bookmark not defined. 2 Περιγραφή προϊόντος και συνδέσεις... Error! Bookmark not defined. 2.1 Μονάδα τηλεχειρισμού... Error! Bookmark not defined.

Διαβάστε περισσότερα

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ EN / EL / CZ Euroset 5010 1 6 7 2 3 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Last number redial key (and pause key) 4 Direct call key 5 Shift key 6 Set key 7 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

S72700DSX1 CS EL IT PL SK. Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 14 Istruzioni per l uso 28 Instrukcja obsługi 41 Návod na používanie 55

S72700DSX1 CS EL IT PL SK. Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 14 Istruzioni per l uso 28 Instrukcja obsługi 41 Návod na používanie 55 S72700DSX1 CS EL IT PL SK Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 14 Istruzioni per l uso 28 Instrukcja obsługi 41 Návod na používanie 55 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. PROVOZ...6

Διαβάστε περισσότερα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα TR10K004-G RE / 07.2013 CS EL Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα ČESKY... 4 EΛΛΗΝΙΚΑ.... 9... 14

Διαβάστε περισσότερα

EWF 1284BW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24

EWF 1284BW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24 EWF 1284BW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi

návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi Sporák Κουζίνα Kuchenka EKC601503 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ EN / EL / CZ Gigaset 5005 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Redial key 4 Handset volume control key 5 Pause key 6 Speed dial key 7 Set key 8 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den.

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. SL PL HR EL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

Always there to help you Register your product and get support at HTB5260G. Question? Contact Philips.

Always there to help you Register your product and get support at  HTB5260G. Question? Contact Philips. Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/support Question? Contact Philips HTB5260G Quick start guide EN Before using your product, read all accompanying safety

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛ.: FAX:. Το Ι ΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την προμήθεια συμπληρωματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού με απευθείας ανάθεση»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την προμήθεια συμπληρωματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού με απευθείας ανάθεση» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 4ΑΘ746Ψ8ΒΞ-Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άστρος, 4-5-2011 Αρ. Πρωτ.: 412 Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Βαξεβανίδου Ζαφείρω Τηλ.: 27550 22021,

Διαβάστε περισσότερα

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: ESL6350LO...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 47 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HOME THEATER / DVD

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HOME THEATER / DVD ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HOME THEATER / DVD ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 HOME THEATER SYSTEMS ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (*) ΗΤ-C6930W/EDC 8808993811786 ΗΤ-BD8200T/EDC 8808993444281 HT-C7200/EDC 8808993739417

Διαβάστε περισσότερα

RTB81421AW. CS Návod k použití 2 Chladnička EL Οδηγίες Χρήσης 18 Ψυγείο SK Návod na používanie 37 Chladnička USER MANUAL

RTB81421AW. CS Návod k použití 2 Chladnička EL Οδηγίες Χρήσης 18 Ψυγείο SK Návod na používanie 37 Chladnička USER MANUAL RTB81421AW CS Návod k použití 2 Chladnička EL Οδηγίες Χρήσης 18 Ψυγείο SK Návod na používanie 37 Chladnička USER MANUAL 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 3.

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 1 English 6 Čeština 14 Ελληνικα 22 Magyar 31 Română 39 AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 6 English Introduction

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης: όνομα εταιρείας Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού Ονομασία πόλης + συντομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

9. LITERATURA 70. LET

9. LITERATURA 70. LET 9. Literatura 70. let 9. LITERATURA 70. LET 9.1. Protirežimní literatura Řečtí spisovatelé reagovali na politiku junty různým způsobem. Někteří publikují v zahraničí, jiní zůstávají stranou politického

Διαβάστε περισσότερα

Kde můžu najít formulář pro? Kde můžu najít formulář pro? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Kde můžu najít formulář pro? Kde můžu najít formulář pro? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Kde můžu najít formulář pro? Kde můžu najít formulář pro? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Kdy byl váš [dokument] vydaný? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο Kde byl

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray

Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray BD-ES6000 BD-ES6000E Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray εγχειρίδιο χρήσης φανταστείτε τις δυνατότητες Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung. Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε

Διαβάστε περισσότερα

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL A MP+ 1.90-1.110 cs PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra sk PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL Návod na použitie určený pre používateľa a inštalatéra ro

Διαβάστε περισσότερα

LCD TV a DVD combo. Užívateľský manuál

LCD TV a DVD combo. Užívateľský manuál LCD TV a DVD combo Užívateľský manuál LC-19IEA6 / LC-19IEB6 / LC-22IEA6 / LC-22IEB6 / LC-26IEA6 / LC-26IEB6 / LV-19IEA6 / LV-19IEB6 / LV-22IEA6 / LV-22IEB6 / LV-26IEA6 / LV-26IEB6 / LD-19IEA6 / LD-19IEB6

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at HTS6520. PL Instrukcja obs ugi. TR Kullan m k lavuzu

Register your product and get support at  HTS6520. PL Instrukcja obs ugi. TR Kullan m k lavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome HTS6520 PL Instrukcja obs ugi RU TR Kullan m k lavuzu 1 2 A 2 4 2 5 5 6 3 9 9 10 12 12 / 13 16 16 17 18 4 19 19 20 20 Ambisound 21 22 Philips

Διαβάστε περισσότερα

Blu-ray Disc / Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD

Blu-ray Disc / Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD 4-418-144-12(2) (EL) Blu-ray Disc / Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD Οδηγίες χρήσης BDV-N590 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ερμάριο. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM Should be fitted by a professional. Nous vous recommandons de faire installer ce kit par un professionnel. Προτείνουμε αυτό το κιτ να εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Byznys a obchodní záležitosti Dopis

Byznys a obchodní záležitosti Dopis - Adresa Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Americký formát adresy: Jméno firmy číslo popisné + název ulice Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AC4064 AC4062 AC4054 AC4052 1 English 6 Čeština 14 Ελληνικα 22 Magyar 31 Română 39 AC4064 AC4062 AC4054 AC4052 6 English Introduction

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD SRT 8108. Picture similar. Εγχειρίδιο χρήσης

Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD SRT 8108. Picture similar. Εγχειρίδιο χρήσης Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD SRT 8108 Picture similar Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1.0 Εισαγωγή 2 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 2 1.2 Αποθήκευση 3 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 3 1.4 Αξεσουάρ 3 1.5 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά. www.sony-europe.com 1. Σύστημα οικιακού κινηματογράφου 2.1 καναλιών με συνολική ισχύ εξόδου 350W

Χαρακτηριστικά. www.sony-europe.com 1. Σύστημα οικιακού κινηματογράφου 2.1 καναλιών με συνολική ισχύ εξόδου 350W Χαρακτηριστικά Σύστημα οικιακού κινηματογράφου 2.1 καναλιών με συνολική ισχύ εξόδου 350W Κρυστάλλινης καθαρότητας ποιότητα ήχου HD από μόνο δύο δορυφορικά ηχεία και μικρό σε διαστάσεις υπογούφερ Ενσωματωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Manual de utilizare Návod na používanie

Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Manual de utilizare Návod na používanie CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 13 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 38 Chladnička s mrazničkou S53620CTX2 2 www.aeg.com

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Αξιότιμε κύριε, Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Αξιότιμη κυρία, Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Vážený pane, Vážená paní, Vážený

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι οδηγίες λειτουργίας ισχύουν για διάφορα μοντέλα. Κατά συνέπεια, μπορεί να προκύπτουν διαφοροποιήσεις. EL-3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι οδηγίες λειτουργίας ισχύουν για διάφορα μοντέλα. Κατά συνέπεια, μπορεί να προκύπτουν διαφοροποιήσεις. EL-3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τεχνικές προδιαγραφές...5 Συμμόρφωση με τα πρότυπα και δεδομένα δοκιμών...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ-2: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Ανακύκλωση...6 Πληροφορίες ασφάλειας...6

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Screeneo HDP1650TV HDP1690TV GR Ο μ... 3 μ... 3 μ π... 3 1... 4 Ε... 4 Α μ... 4 Επ... 4... 5 Α μ (WLAN)... 5 Χ 3D... 5 Dolby Digital...

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem;

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem; SL HR RO EL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

Trouba Φούρνος Пећница

Trouba Φούρνος Пећница CS EL SR Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 24 Упутство за употребу 48 Trouba Φούρνος Пећница ZOB35712BK ZOB35712WK ZOB35712XK Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 5 Před

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ GR CZ Ελληνικά,1 Θesky,13 FA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Που εγκαθίσταται το στεγνωτήριο Αερισμός Ηλεκτρική σύνδεση Προκαταρκτικές πληροφορίες GR AR Προειδοποιήσεις, 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně

Διαβάστε περισσότερα

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a odstřeďování prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. GC4900 series. User manual. 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. GC4900 series. User manual. 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3. Register your product and get support at www.philips.com/welcome GC4900 series User manual 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.indd 1 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.indd 2 2 4239_000_8858_1_Luxury

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití TE 506201RW

Návod k použití TE 506201RW TE 506201RW Návod k použití TE 506201RW Q4ACM1547 1 A 1 2 3 4 18 17 16 15 14 13 12 11 10 5 6 9 8 7 2 B 19 22 20 21 C D 6e 6d 8a 8b 6a 8d 6b 6c 8c 3 E 5c 5a 5b 5d 5e 4 de cz Obsah Součást dodávky...6 Přehled...6

Διαβάστε περισσότερα

You're reading an excerpt. Click here to read official SIEMENS GIGASET 5010 user guide http://yourpdfguides.com/dref/4570109

You're reading an excerpt. Click here to read official SIEMENS GIGASET 5010 user guide http://yourpdfguides.com/dref/4570109 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for SIEMENS GIGASET 5010. You'll find the answers to all your questions on the SIEMENS GIGASET 5010 in

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray

Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray BD-ES5000 Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray εγχειρίδιο χρήσης φανταστείτε τις δυνατότητες Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung. Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Návod k obsluze/návod na obsluhu Klimatizace/Klimatizačné zariadenie

Návod k obsluze/návod na obsluhu Klimatizace/Klimatizačné zariadenie POWER TIMER Návod k obsluze/návod na obsluhu Klimatizace/Klimatizačné zariadenie Vnitřní jednotka Vnútorná jednotka CS-UE9JKE CS-UE12JKE Venkovní jednotka Vonkajšia jednotka CU-UE9JKE CU-UE12JKE 2 ~ 17

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH CD / DVD Player

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH CD / DVD Player CD / DVD Player 1/1/2014 Prelude PBD 1 Prelude PC-1 ECC-1 High Performance Blu-ray Player Media Support: BD-Video, Blu-ray 3D, DVD-Video, DVD-Audio, AVCHD, SACD, CD, HDCD, Kodak Picture CD, CD-R/RW, DVD±R/RW,

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem;

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem; SL SK PL EL CS 2 Děkujeme za výběr pračky značky Hoover. Jsme hrdi na to, že Vám můžeme nabídnout nové, inovativní a technologicky vyspělé produkty, s kompletní řadou domácích spotřebičů k zajištění skutečné

Διαβάστε περισσότερα

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Quickie Life Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Informace pro zrakově postižené naleznete na naší internetové stránce. 2 Předmluva Vážený zákazníku, velmi nás těší,

Διαβάστε περισσότερα

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE Pψed uvedenνm vύrobku do provozu si dωkladnμ proθtμte tento nαvod a bezpeθnostnν pokyny, kterι jsou v tomto nαvodu obsa eny. Nαvod musν bύt v dy pψilo

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina Lenovo A5000 Príručka so stručným návodom v1.0 Slovenčina Slovenčina Pred použitím vášho smartfónu si pozorne prečítajte túto príručku. Ďalšie informácie Získanie podpory Upozornenie na elektrické vyžarovanie

Διαβάστε περισσότερα

LCD TX-32LE8P. Panasonic.

LCD TX-32LE8P. Panasonic. LCD. TX-32LE8P.. (EU/EEA), Panasonic. 2! 4 ( / ) 5 5 / 6 7 8 10 DVD DVD TV 12 Teletext 14 DVD 16. 18 (,,...) 22 24 26 27 28 (Q-Link / VIERA Link) 34,... 36 40 42 43,... 3 .).. (,. ( ).. ( )...,..,..,!

Διαβάστε περισσότερα

TX-37LZD800F ( / ) , CD-ROM. CD-ROM, CD-ROM Adobe Reader ( 7.0 ) ., PDF \MANUAL\PDF.

TX-37LZD800F ( / ) , CD-ROM. CD-ROM, CD-ROM Adobe Reader ( 7.0 ) ., PDF \MANUAL\PDF. LCD TX-37LZD800F. 4 ( / ) 5 5 / 6 7 8 10 12.., Panasonic., CD-ROM. CD-ROM, CD-ROM Adobe Reader ( 7.0 ).,., PDF \MANUAL\PDF. ! 2 DVB DVB ( ) DVB-T (MPEG2) ( ). Panasonic. DVB.. DVB. DVB. SD DVD (Set top

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Picture similar Εγχειριδιο περιεχόμενα 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 6 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 6 1.2 Αποθήκευση 7 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 7 1.4 Αξεσουάρ 7 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς. Κωδικός Περιγραφή pricelist w VAT Τελική Χονδρική με ΦΠΑ 23% 1 KDL-22EX550

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah Pripojenia

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at HTS6120 EL 3. PL Instrukcja obs ugi 3 RU 3. TR Kullan m k lavuzu 3

Register your product and get support at  HTS6120 EL 3. PL Instrukcja obs ugi 3 RU 3. TR Kullan m k lavuzu 3 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HTS6120 3 PL Instrukcja obs ugi 3 RU 3 TR Kullan m k lavuzu 3 2 1 4 4 6 2 7 7 8 3 11 11 12 14 14 / 15 18 18 6 37 37 / 37 Ambisound 37 37

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah Pripojenie

Διαβάστε περισσότερα

S72300DSX1 CS Návod k použití 2 EL Οδηγίες Χρήσης 14 HUHasználati útmutató 27 PL Instrukcja obsługi 41 SK Návod na používanie 54

S72300DSX1 CS Návod k použití 2 EL Οδηγίες Χρήσης 14 HUHasználati útmutató 27 PL Instrukcja obsługi 41 SK Návod na používanie 54 S72300DSX1 CS Návod k použití 2 EL Οδηγίες Χρήσης 14 HUHasználati útmutató 27 PL Instrukcja obsługi 41 SK Návod na používanie 54 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Διαβάστε περισσότερα

Multimetr klešťový MT Uživatelský manuál

Multimetr klešťový MT Uživatelský manuál Multimetr klešťový MT-3266 Uživatelský manuál Úvod Tento přístroj je digitální klešťový multimetr s 3 a 1/2 místným displejem a standardní 9V baterií. Slouží k měření DC napětí, AC a DC proudu, odporu

Διαβάστε περισσότερα