2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ"

Transcript

1 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες και ο μηχανισμός της αγοράς Από τις καμπύλες προσφοράς (S) και ζήτησης (D) ενός προϊόντος φαίνεται ότι: Το σημείο ισορροπίας επιτυγχάνεται σε Q και p Αν η παραγωγή δημιουργεί ένα εξωτερικό κόστος, ο μηχανισμός της αγοράς αδυνατεί να το ενσωματώσει: Το κόστος αυτό διαχέεται στην κοινωνία Ο παραγωγός δεν επωμίζεται το κόστος Αν το εξωτερικό κόστος ενσωματωθεί στο κόστος παραγωγής η καμπύλη προσφοράς μετατοπίζεται στο S*: Το νέο σημείο ισορροπίας επιτυγχάνεται στο Q* και p* p* p τιμή Q* Q S S D 2 1 1

2 Η σημασία των τιμών Η ανεπάρκεια του μηχανισμού των τιμών να δώσουν το σωστό σήμα στους παραγωγούς και καταναλωτές σημαίνει ότι: Οι παραγωγοί δεν έχουν κίνητρο να χρησιμοποιήσουν πόρους και μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον αν κοστίζουν ακριβότερα τα παραγόμενα προϊόντα διατίθενται σε χαμηλή τιμή η ζήτηση των προϊόντων είναι υψηλή οι καταναλωτές δεν έχουν κίνητρο να χρησιμοποιήσουν άλλα προϊόντα πιο φιλικά προς το περιβάλλον αν κοστίζουν ακριβότερα Η ενσωμάτωση του εξωτερικού κόστους στις τιμές των αγαθών μπορεί να μετατοπίσει τις επιλογές παραγωγών και καταναλωτών προς αγαθά (και συμπεριφορές) περισσότερο φιλικά για το περιβάλλον. 3 Προβλήματα διαχείρισης υδατικών πόρων Οι τρέχουσες πρακτικές χρήσης των υδατικών πόρων οδηγούν: Προβλήματα ποιότητας: Ρύπανση, επιπτώσεις στην υγεία, στην αγροτική παραγωγή, στη βιοποικιλότητα Προβλήματα επάρκειας: Εξάντληση αποθεμάτων, λειψυδρία, μείωση αγροτικής παραγωγής, επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα Μείωση ε κοινωνικής ευημερίας Τα προβλήματα εντείνονται και από τις επιπτώσεις της κλιματικής μεταβολής και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα υδατικά αποθέματα 4 2 2

3 Ο ρόλος των περιβαλλοντικών πολιτικών Με την εφαρμογή μίας περιβαλλοντικής πολιτικής το εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος (ή μέρος του) ενσωματώνεται στο ιδιωτικό κόστος και λαμβάνεται υπόψη στις αποφάσεις και συμπεριφορές των παραγωγών ή/και των καταναλωτών εν είναι όμως δεδομένο: Σε ποιο βαθμό θα επηρεασθεί το κόστος του παραγωγού Σε ποιο βαθμό το αυξημένο κόστος παραγωγού θα επηρεάσει την τιμή του προϊόντος Ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα για το περιβάλλον Η αποτελεσματικότητα των περιβαλλοντικών πολιτικών εξαρτάται: Από τον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης Από τον τρόπο εφαρμογής και ελέγχου Από τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης που ρυπαίνει Από τα χαρακτηριστικά της αγοράς στην οποία εφαρμόζεται 5 Κατηγορίες περιβαλλοντικών πολιτικών Κανονιστικές πολιτικές (Command & Control policies): Αποσκοπούν στην άμεση αντιμετώπιση του αιτίου της περιβαλλοντικής υποβάθμισης με περιορισμό ή απαγόρευση : της χρήσης κάποιας τεχνολογίας, πρώτης ύλης, ενεργειακής μορφής κλπ. της έκλυσης κάποιων ρυπογόνων αποβλήτων Επηρεάζουν άμεσα τις τεχνολογικές επιλογές και έμμεσα τις τιμές Οικονομικές πολιτικές (Economic policies): Αποσκοπούν στην αποθάρρυνση πρόκλησης περιβαλλοντικής υποβάθμισης καθιστώντας κάποιες τεχνολογίες, πρώτες ύλες, πρακτικές κλπ: λιγότερο ελκυστικές αν επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον περισσότερο ελκυστικές οικονομικά αν είναι φιλικές για το περιβάλλον Επηρεάζουν άμεσα τις τιμές και έμμεσα τις τεχνολογικές επιλογές 6 3 3

4 Λόγοι προώθησης οικονομικών πολιτικών υσκολίες αποτελεσματικής εφαρμογής των κανονιστικών πολιτικών λόγω αδυναμίας του κρατικού μηχανισμού να παρακολουθήσει/επιβάλλει την τήρηση των κανονισμών. Μειωμένη ευελιξία των κανονιστικών πολιτικών ως προς το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αναπροσαρμογή τους. Επιθυμία γιά υλοποίηση στην πράξη της αρχής ο ρυπαίνων πληρώνει και την άμεση δό διόρθωση των τιμών. Γενικότερη τάση απορρύθμισης (απελευθέρωσης) των αγορών. 7 Πολιτικές διαχείρισης υδατικών πόρων Κανονιστικές πολιτικές Όρια συγκεντρώσεων ρυπογόνων ενώσεων σε υδροφόρους ορίζοντες Κανόνες/όρια επεξεργασίας αποβλήτων Κανόνες χρήσης υδατικών πόρων (σε ορισμένες χώρες, κυρίως αρδευτικές πρακτικές) Οικονομικές πολιτικές Αναδιάρθρωση τιμολογίων Εμπορεύσιμα δικαιώματα άντλησης/χρήσης υδατικών πόρων Επιχορηγήσεις (για επεξεργασία αποβλήτων, έργα ορθολογικής διαχείρισης, ανακύκλωσης, εξοικονόμησης, αφαλάτωσης) 8 4 4

5 Η ποσοτική διάσταση Πηγή: ΟΟΣΑ, Τιμολόγια νερού

6 Τιμολογιακές πολιτικές Η αναδιάρθρωση της τιμολογιακής πολιτικής για το νερό βασικό στοιχείο της Ευρ. Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά. Η τιμή να αντανακλά το συνολικό κόστος της παροχής νερού, συμπεριλαμβανομένων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Να παρέχει κίνητρα για την εξοικονόμηση, ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων Να εξασφαλίζεται πιο δίκαιη κατανομή του κόστους των αναγκαίων υποδομών σε κάθε τομέα 11 Περιβαλλοντικοί φόροι Προτάθηκαν για πρώτη φορά από τον Pigou ( ), καθηγητή οικονομίας στο Cambridge (Pigouvian tax). Σήμερα αποτελούν ένα από τα πιο γνωστά οικονομικά εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής. Η εφαρμογή τους συναντά πολλές αντιδράσεις Η λογική των περιβαλλοντικών φόρων στηρίζεται στην εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους που προκαλεί η παραγωγή των φορολογούμενων αγαθών / υπηρεσιών Επιτρέπουν κατά συνέπεια τη διόρθωση των τιμών και την άρση στρεβλώσεων της αγοράς. Αποτελούν την πιο άμεση εφαρμογή της αρχής ο ρυπαίνων πληρώνει

7 Ο μηχανισμός των περιβαλλοντικών φόρων Ανάλογα με το ύψος του φόρου (t) ο παραγωγός έχει κίνητρο να περιορίσει τη ρύπανση κατά Q. Για να επιτευχθεί το άριστο ποσοστό μείωσης Q* πρέπει ο φόρος να είναι τουλάχιστον t* Οσο περιορίζεται η ρύπανση: το οριακό κόστος για τον παραγωγό (MC) αυξάνεται το οριακό όφελος για την κοινωνία (MB) μειώνεται φόρος ΜC t* t ΜB 0 Q Q* περιορισμός ρύπανσης 13 Πλεονεκτήματα περιβαλλοντικών φόρων (1) Στατική αποδοτικότητα: η συνολική μείωση της ρύπανσης επιτυγχάνεται με το ελάχιστο συνολικό κόστος για την κοινωνία: Παραγωγοί με χαμηλό κόστος μείωσης περιορίζουν σημαντικά τη ρύπανση Παραγωγοί με υψηλό κόστος μείωσης προτιμούν να πληρώνουν το φόρο Ενθαρρύνεται η προώθηση καινοτομιών και ηαναζήτηση νέων λιγότερο ρυπογόνων μεθόδων παραγωγής που είναι και οικονομικά ελκυστικές. υναμική αποδοτικότητα: οι φόροι συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη μεταβολή της συμπεριφοράς (των αποφάσεων) παραγωγών και καταναλωτών προς 14 περισσότερο περιβαλλοντικά πρότυπα. 7 7

8 Πλεονεκτήματα περιβαλλοντικών φόρων (2) ημιουργούν έσοδα για την πολιτεία. Μέρος ή το σύνολο των εσόδων μπορούν να χρησιμοποιηθούν η για την αποφυγή ή αποκατάσταση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Μπορούν να αποτελέσουν τη βάση ευρύτερων φορολογικών μεταρρυθμίσεων με πολλαπλά κοινωνικά οφέλη. Σύμφωνα με την υπόθεση του διπλού μερίσματος (double dividend) είναι δυνατή η αντιστάθμιση της αύξησης του κόστους των επιχειρήσεων λόγω περιβαλλοντικού φόρου με τη μείωση των φόρων εργασίας. Η μείωση της ρύπανσης συνοδεύεται με αύξηση της απασχόλησης. 15 Μειονεκτήματα περιβαλλοντικών φόρων εν είναι εξασφαλισμένο το περιβαλλοντικό όφελος. Εξαρτάται: Από το φορολογούμενο αγαθό/ρύπο/υπηρεσία και τα υποκατάστατα του Από το ύψος του φόρου Από το πλαίσιο εφαρμογής (δομή αγοράς, βαθμός ενημέρωσης κλπ.) Είναι δυνατές παρενέργειες με αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική ευημερία: Ο φόρος έχει σοβαρότερες ρ επιπτώσεις στους ασθενέστερους (επιχειρήσεις, νοικοκυριά). Μπορεί να μειωθεί η ανταγωνιστικότητα των επηρεαζόμενων αγαθών στη διεθνή αγορά και να αυξηθεί η ανεργία. Απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός του φόρου Είναι επιθυμητή η ταυτόχρονη εφαρμογή του σε περισσότερες χώρες. Είναι επιθυμητή η προώθηση του φόρου σε ένα πακέτο μέτρων περιβαλλοντικής πολιτικής

9 Eπιπτώσεις του περιβαλλοντικού φόρου Πλήρως ελαστική ζήτηση Πλήρως ανελαστική ζήτηση S D S P S D P P S Q Q Η τιμή παραμένει στο προηγούμενο επίπεδο Ολη την επιβάρυνση τη χρεώνεται ο παραγωγός Το ύψος παραγωγής και η ρύπανση μειώνονται Q Η τιμή αυξάνεται Ολη την επιβάρυνση τη χρεώνεται ο καταναλωτής Το ύψος παραγωγής και η ρύπανση παραμένουν στο 17ίδιο επίπεδο Εμπορεύσιμα δικαιώματα Η φιλοσοφία των Ε στηρίζεται στην έννοια των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας Η απουσία δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στα περιβαλλοντικά αγαθά ενθαρρύνει τη ρύπανση Το βασικό εργαλείο αντιμετώπισης της κλιματικής μεταβολής ημιουργείται μία αγορά δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που παρέχει το δικαίωμα ρύπανσης στους παραγωγούς έναντι πληρωμής Το δικαίωμα ρύπανσης αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη ποσότητα εκπομπής (1τόννος) Για περισσότερη ρύπανση απαιτούνται περισσότερα δικαιώματα τα οποία ο παραγωγός προμηθεύεται από την αγορά Η τιμή του δικαιώματος καθορίζεται στην αγορά ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση

10 Η αγορά των δικαιωμάτων ρύπανσης Το κράτος αποφασίζει για το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων στην αγορά ανάλογα με το επιθυμητό επίπεδο συνολικής ρύπανσης. Τα δικαιώματα κατανέμονται είτε δωρεάν είτε με πλειστηριασμό είτε με συνδυασμό των δύο μεθόδων Ο αριθμός δικαιωμάτων που κατέχει κάθε παραγωγός είναι χαμηλότερος από το τρέχον επίπεδο ρύπανσης που παράγει. Ο παραγωγός ρύπανσης διαμορφώνει τη στρατηγική του ανάλογα με το κόστος περιορισμού της ρύπανσης: Αν είναι χαμηλό θα προτιμήσει να περιορίσει τη ρύπανση κάτω από το ύψος που καθορίζουν ρζ τα δικαιώματα του και να πουλήσει το πλεόνασμα του σε κάποιον άλλο παραγωγό (ή να τις αποθηκεύσει για επόμενη χρονική περίοδο). Αν είναι υψηλό θα προτιμήσει να μην περιορίσει τη ρύπανση στο σημείο που επιβάλλουν τα δικαιώματα του και να καλύψει το έλλειμμα του αγοράζοντας επιπλέον δικαιώματα από κάποιον άλλο παραγωγό Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων που θα εκδοθούν και η κατανομή τους στους παραγωγούς καθορίζουν την προσφορά και 19 ζήτηση αδειών στην αγορά, άρα και την τιμή τους. Εφαρμογή εμπορεύσιμων δικαιωμάτων στη χρήση υδατικών πόρων Ορισμένες χώρες (π.χ. Ισπανία, Αυστραλία) προχώρησαν στην έκδοση εμπορεύσιμων δικαιωμάτων που παραχώρησαν στους αγρότες. Για το σκοπό αυτό: Προσδιόρισαν ποσοτικούς δείκτες χρήσης με βάση τεχνολογικά, αγρονομικά και τοπικά δεδομένα. Εφάρμοσαν φ μετρητικά συστήματα κατανάλωσης Καθόρισαν τέλη επιβάρυνσης αν η κατανάλωση υπερβεί το ύψος που προσδιορίζουν τα δικαιώματα

11 Πλεονεκτήματα εμπορεύσιμων δικαιωμάτων Αποτελούν οικονομικά εργαλεία με χαρακτηριστικά κανονιστικών πολιτικών συνδυάζοντας ευελιξία και αποτελεσματικότητα ιασφαλίζουν το χαμηλότερο συνολικό κόστος για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου ποσοστού μείωσης Παρέχουν τη δυνατότητα στους παραγωγούς να αποφασίσουν τον τρόπο και το χρόνο συμμόρφωσης με τον επιβαλλόμενο περιβαλλοντικό περιορισμό ίνουν κίνητρο για την προώθηση καινοτομιών και μεγαλύτερες μειώσεις εκπομπών, ενώ συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη μεταβολή της συμπεριφοράς παραγωγών/καταναλωτών 21 Μειονεκτήματα εμπορεύσιμων δικαιωμάτων υσκολία στο σχεδιασμό και την οργάνωση του συστήματος Στον καθορισμό του αρχικού συνολικού ύψους ρύπανσης Στην αρχική κατανομή των αδειών Στην οργάνωση του μηχανισμού καταγραφής και ελέγχου εν είναι κατάλληλο εργαλείο για περιβαλλοντικά προβλήματα με έντονο τοπικό χαρακτήρα εν είναι εξασφαλισμένο το περιβαλλοντικό όφελος Περιορίζονται εκείνες οι πηγές ρύπανσης που θα ήταν πιο εύκολο να περιορισθούν και χωρίς το συγκεκριμένο σύστημα. Αν η τιμή που θα διαμορφωθεί στην αγορά είναι χαμηλή δεν διασφαλίζεται αξιόλογη μείωση εκπομπών και η προώθηση ριζικότερων και καινοτομικού χαρακτήρα επεμβάσεων (ιδιαίτερα αν το πλεόνασμα αδειών προκύπτει από πλασματικές μειώσεις) 22 Απαίτηση για αποτελεσματικό μηχανισμό ελέγχου 11 11

12 Προϋποθέσεις αποτελεσματικής εφαρμογής Να υπάρχει καθαρός στόχος για το συνολικό επίπεδο μείωσης της ρύπανσης Να έχουν καταγραφεί με ακρίβεια οι πηγές ρύπανσης και το μερίδιο ευθύνης κάθε πηγής Να οργανωθεί αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης της ρύπανσης Το διοικητικό κόστος της πράξης συναλλαγής να είναι χαμηλό, έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η εμπορία δικαιωμάτων. Οι ποινές για υπέρβαση του επιτρεπτού επιπέδου να είναι πολύ υψηλότερες από την τιμή των δικαιωμάτων, έτσι ώστε να ενθαρρύνεται το εμπόριο και ο βέλτιστος περιορισμός της ρύπανσης

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την 9.8.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) Κάθε επιχείρηση που θέλει να είναι βιώσιμη και να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος οφείλει να έχει βαθιά πίστη στο όραμά της. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ελάχιστο κόστος λειτουργίας ήµων & νέο σύστηµα κατανοµής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Αθήνα, Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα