ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην ποιότητα της ζωής µας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να διαµορφώσει τέτοιες πολιτικές συνθήκες ώστε να αναγνωριστεί η πολυπλοκότητα του θέµατος αυτού καθώς και να προάγει αποτελεσµατικές λύσεις τόσο σε πανευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο. Στο κείµενο που ακολουθεί υπάρχει περιγραφή και ανάλυση των απαντήσεων που δόθηκαν σχετικά µε το περιβάλλον. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο αριθµός των ατόµων που απάντησαν στο συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο είναι 594, ενώ το ερωτηµατολόγιο δόθηκε στο διαδίκτυο από τον Μάιο έως τον Ιούνιο του έτους Οι έλεγχοι που πραγµατοποιήθηκαν µε σκοπό να καταλήξουµε σε ορθά συµπεράσµατα περιέχονται στην πέµπτη ενότητα του Παραρτήµατος που φέρει τον τίτλο: «Το Περιβάλλον» (Παράρτηµα: Κεφάλαιο 4 ο Το Περιβάλλον). 146

2 9.2 Αποτελέσµατα- Συµπεράσµατα Οι Ευρωπαίοι πολίτες γενικά εκτιµούν ότι η ποιότητα του περιβάλλοντος στην χώρα την οποία διαµένουν είναι καλή σε ποσοστό 33,7% ενώ σε ποσοστό 37,7% θεωρούν ότι δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. Τα ποσοστά αυτά φαίνονται και στο κυκλικό διάγραµµα που ακολουθεί, όπου παρουσιάζεται η γνώµη των πολιτών όσον αφορά την συγκεκριµένη ερώτηση. Γράφηµα 9.1: Η ποιότητα του περιβάλλοντος της κάθε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήµερα Πολύ καλή 24% 5% 6% 28% Καλή Εξίσου καλή και κακή Κακή 37% Πολύ κακή Με σκοπό να δούµε αν οι αρνητικές απαντήσεις είναι πράγµατι λιγότερες από τις θετικές, υπολογίσαµε τον δείκτη Ι, ο οποίος µας δείχνει πόσο µεγαλύτερο ή µικρότερο είναι το ποσοστό των θετικών απαντήσεων σε σχέση µε αυτό των αρνητικών. Η τιµή του δείκτη αυτού είναι 1,08, δηλαδή µεγαλύτερη της µονάδας, γεγονός που µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι θετικές απαντήσεις είναι πράγµατι περισσότερες από τις αρνητικές. ηλαδή, το ποσοστό των Ευρωπαίων που πιστεύουν ότι η ποιότητα του περιβάλλοντος στην χώρα τους είναι καλή είναι µεγαλύτερο από το ποσοστό αυτών που πιστεύουν ότι είναι κακή. Σχετικά όµως µε την κατάσταση του περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µόνο το 28,3% των πολιτών πιστεύει ότι η κατάσταση είναι καλή ενώ το 23,4% πιστεύει ότι είναι κακή. Ακόµη, ο δείκτης Ι έχει τιµή 1,07, γεγονός που δείχνει ότι και πάλι το ποσοστό των θετικών απαντήσεων είναι µεγαλύτερο από αυτό των 147

3 αρνητικών. Το διάγραµµα που ακολουθεί περιέχει τα ποσοστά αυτών που απάντησαν στην συγκεκριµένη ερώτηση. Γράφηµα 9.2: Η ποιότητα του περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήµερα 21% 48% 3% 3% 25% Πολύ καλή Καλή Εξίσου καλή και κακή Κακή Πολύ κακή Στην περίπτωση όµως του περιβάλλοντος του πλανήτη σήµερα µόνο το 4,7% πιστεύει ότι η κατάσταση είναι καλή ενώ 72,7% πιστεύει ότι η κατάσταση είναι κακή ή πολύ κακή. ηλαδή, οι επτά στους δέκα πολίτες θεωρούν την κατάσταση του περιβάλλοντος κακή σε παγκόσµια κλίµακα, ενώ η τιµή του δείκτη Ι είναι 0,29, που είναι πολύ µικρότερη της µονάδας. Αυτό µας επιβεβαιώνει ότι το ποσοστό των αρνητικών απαντήσεων είναι πράγµατι πολύ µεγαλύτερο από αυτό των θετικών. Στο διάγραµµα που ακολουθεί φαίνονται τα ποσοστά των απαντήσεων. Γράφηµα 9.3: Η ποιότητα του περιβάλλοντος της γης σήµερα 1% 22% 4% Πολύ καλή 23% Καλή Εξίσου καλή και κακή Κακή Πολύ κακή 50% 148

4 Στην ερώτηση όµως σχετικά µε το πως η ποιότητα του περιβάλλοντος έχει αλλάξει τα τελευταία δέκα χρόνια, βλέπουµε ότι το 45,3% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρεί ότι τα πράγµατα είναι καλύτερα στην χώρα την οποία διαµένει, ενώ το 37% θεωρεί ότι τα πράγµατα είναι χειρότερα. Από το διάγραµµα που ακολουθεί µπορούµε να δούµε ότι η γνώµη των πολιτών σχετικά µε το θέµα αυτό διαφέρει σηµαντικά ανά χώρα. Γράφηµα 9.4: Η ποιότητα του περιβάλλοντος τα τελευταία δέκα χρόνια ανά χώρα Έτσι, είναι φανερό ότι οι Ευρωπαίοι πιστεύουν πως το περιβάλλον είναι σε καλύτερη κατάσταση από ότι ήταν δέκα χρόνια πριν. Βλέπουµε όµως ότι δεν είναι τόσο αισιόδοξοι για το µέλλον, καθώς µόνο το 16,3% πιστεύει ότι σε 10 έως 25 χρόνια η κατάσταση του περιβάλλοντος θα βελτιωθεί, ενώ το 73,4% θεωρεί ότι η κατάσταση θα χειροτερεύει. Ακόµη, το 81,1% των πολιτών θεωρεί ότι η αλλαγή κλίµατος και η αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη είναι ένα σηµαντικό περιβαλλοντικό 149

5 πρόβληµα, ενώ το 68,18% πιστεύει ότι η µείωση των φυσικών πόρων αποτελεί πρόβληµα. Η µείωση της στρατοσφαιρικής οζονόσφαιρας θεωρείται από το 72,1% των πολιτών σηµαντικό θέµα και η ερήµωση από το 73,7% αυτών. Επίσης, θέµατα σχετικά µε την ποιότητα του εδάφους (διάβρωση, µόλυνση κλπ.) αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα για το 71,7% των Ευρωπαίων ενώ η µόλυνση του αέρα είναι σηµαντική για το 82% και η µόλυνση των υδάτων είναι σηµαντική για το 86,5% των πολιτών. Επιπροσθέτως, τα στερεά απόβλητα (απορρίµµατα, απόβλητα) είναι σηµαντικό θέµα για το 70,2% και τα τοξικά, χηµικά και πυρηνικά απόβλητα για το 76,1%. Η αστική ανάπτυξη και το κυκλοφοριακό πρόβληµα των πόλεων προβληµατίζουν το 74,6% των πολιτών, ενώ η απώλεια πρασίνου και φυσικών περιοχών το 82,2% αυτών. Τέλος, η εξαφάνιση φυτών και ζώων αποτελεί σηµαντικό θέµα για το 79,3% των Ευρωπαίων και τα ασφαλή τρόφιµα (γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα, οι συγκοµιδές χωρίς φυτοφάρµακα, κ.λ.π.) για το 71%. Υπολογίζοντας τον δείκτη Ι για καθένα από τα παραπάνω ερωτήµατα, καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι το σηµαντικότερο πρόβληµα για τους Ευρωπαίους θεωρείται η µόλυνση των υδάτων ενώ λιγότερο σηµαντική είναι η µόλυνση του αέρα και η απουσία χώρων πρασίνου στα µεγάλα αστικά κέντρα. Στην ερώτηση που σχετίζεται µε το πόσο καλά καθένας από ορισµένους φορείς εργάζεται για να βελτιώσει το περιβάλλον, βλέπουµε ότι τα αποτελέσµατα δεν είναι πολύ ενθαρρυντικά. Όπως φαίνεται και από το ραβδόγραµµα που ακολουθεί, η µόνη περίπτωση που το ποσοστό των θετικών απαντήσεων ξεπερνά αυτό των αρνητικών είναι η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η τιµή του δείκτη Ι είναι 1,71. Ακόµη, το ποσοστό των θετικών απαντήσεων για τους ιεθνείς Οργανισµούς είναι περίπου ίσο µε αυτό των αρνητικών απαντήσεων, αφού η τιµή του δείκτη Ι είναι 0,

6 Γράφηµα 9.5: Η συµβολή διαφόρων οργανισµών στην βελτίωση του περιβάλλοντος Οι πολίτες Τοπικό και εθνικό περιβαλλοντικό NGOs Μικρού και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις Μεγάλες και πολυεθνικές επιχειρήσεις Η τοπική κυβέρνησή Η εθνική κυβέρνησή Πολύ καλή Αρκετά καλή Ουδέτερή Όχι πολύ καλή Πολύ άσχηµη Η ΕΕ ιεθνείς οργανισµοί 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Είναι λοιπόν φανερό ότι όλοι οι υπόλοιποι φορείς που αναφέρονται παραπάνω, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ιεθνών Οργανισµών, δεν προσφέρουν σηµαντικό έργο στην βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Έτσι, προτάθηκαν ορισµένες λύσεις µε σκοπό να γίνει το περιβάλλον που ζούµε καλύτερο. Οι λύσεις που προτάθηκαν καθώς και η σηµαντικότητα αυτών, όσον αφορά την βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, παρουσιάζονται στο διάγραµµα που ακολουθεί. 151

7 Γράφηµα 9.6: Οι προτάσεις για στην βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος Αποτελεσµατικότερες διεθνείς συµφωνίες Ισχυρότεροι κανονισµοί στην Ε.Ε. Ισχυρότεροι εθνικοί κανονισµοί Φόρος στα ορυκτά καύσιµα ηµιουργία συστήµατος πράσινων φόρων Χρησιµοποίηση νέων τεχνολογιών ηµιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης Πολύ σηµαντικό Αρκετά σηµαντικό Ουδέτερο Όχι πολύ σηµαντικό Καθόλου σηµαντικό 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Από το παραπάνω διάγραµµα παρατηρούµε ότι η λύση που σχετίζεται µε την αύξηση συνειδητοποίησης και επέκταση της βασικής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα θεωρείται σηµαντική από το 92% του πληθυσµού, ενώ η λύση που σχετίζεται µε την χρησιµοποίηση νέων τεχνολογιών, έστω και αν αυτές κοστίζουν περισσότερο, υποστηρίζεται από το 86% του πληθυσµού. Η δηµιουργία ενός συστήµατος των «πράσινων φόρων», έτσι ώστε οι καταναλωτές να πληρώνουν το πλήρες περιβαλλοντικό κόστος των προϊόντων που καταναλώνουν και χρησιµοποιούν υποστηρίζεται από το 72% του πληθυσµού. Ακόµη, η φορολόγηση των ορυκτών καυσίµων, όπως η βενζίνη και ο άνθρακας, θεωρείται σηµαντική για το 65% του πληθυσµού. Οι ισχυρότεροι εθνικοί κανονισµοί θεωρούνται σηµαντικοί από το 83% των Ευρωπαίων ενώ οι ισχυρότεροι κανονισµοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούνται σηµαντικοί από το 83% των πολιτών. Τέλος, οι αποτελεσµατικότερες διεθνείς συµφωνίες µεταξύ των εθνών υποστηρίζονται από το 89% του πληθυσµού. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το µεγαλύτερο ποσοστό θετικών απαντήσεων σε σχέση µε αυτό των αρνητικών ανήκει στην πρώτη 152

8 κατά σειρά λύση, που αναφέρεται στην δηµιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης και την επέκταση της βασικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς ο δείκτης Ι παίρνει την τιµή 11,4. Σε κάθε όµως περίπτωση, το 58% των πολιτών θεωρεί ότι ακόµη κι αν δεν είναι τέλειες, οι διεθνείς συµφωνίες και συνθήκες είναι ο µόνος τρόπος να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά τα συνολικά περιβαλλοντικά προβλήµατα. Σε αντίθεση µε την άποψη αυτή, το 42% των πολιτών πιστεύει ότι οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να είναι αυτές που συχνότερα θα αποφασίζουν τι είναι καλύτερο για τη χώρα τους, ανεξάρτητα από τις διεθνείς περιβαλλοντικές συνθήκες και συµφωνίες. Έτσι, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί ότι θα πρέπει οι λύσεις στα περιβαλλοντικά θέµατα να δοθούν σε παγκόσµιο και όχι σε εγχώριο επίπεδο. Η Σύνοδος Κορυφής όµως στο Γιοχάνεσµπουργκ το Σεπτέµβριο του 2000 για θέµατα Βιώσιµης Ανάπτυξης, όπως και κάθε άλλη σύνοδος τέτοιας µορφής, θεωρείται ότι είναι η µοναδική λύση για την επίτευξη διεθνών συµφωνιών οι οποίες θα έχουν πραγµατικά αποτελέσµατα µόνο από το 9% του πληθυσµού. Ακόµη, ένα ποσοστό της τάξης του 14% θεωρεί ότι αυτές οι συνδιασκέψεις είναι χάσιµο χρόνου και χρήµατος από τους πολιτικούς ηγέτες, χωρίς πραγµατικά χρήσιµα αποτελέσµατα. Το 77% όµως των Ευρωπαίων υποστηρίζει ότι η επίτευξη τέτοιων διεθνών συµφωνιών είναι σηµαντική αλλά οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην αποδοτική εφαρµογή τους. Βλέπουµε λοιπόν ότι οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι το πρόβληµα του περιβάλλοντος απαιτεί εφαρµογή των ήδη υπαρχόντων µεθόδων επίλυσής του. Το ίδιο όµως παρατηρούµε και στην περίπτωση της ανακύκλωσης, που θεωρείται ένας από τους βέλτιστους τρόπους βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος. Στην περίπτωση αυτή βλέπουµε ότι το 64% των πολιτών θεωρεί ότι ορισµένες χώρες ανακυκλώνουν τα απορρίµµατά τους ενώ ορισµένες άλλες δεν εφαρµόζουν την συγκεκριµένη µέθοδο. Ακόµη, το 26% πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κάνει πολλά πράγµατα ακόµη και έτσι θα πρέπει να αυξηθεί δραµατικά η ανακύκλωση προϊόντων. Η άποψη όµως ότι οι Ευρωπαίοι ανακυκλώνουν όσο το δυνατόν περισσότερο υποστηρίζεται µόνο από το 4% των πολιτών. Έτσι, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι τελικά, σύµφωνα µε τους Ευρωπαίους, η ανακύκλωση δεν γίνεται στο βαθµό που θα έπρεπε ώστε να έχουµε τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 153

9 Σε συνδυασµό όµως µε την ανακύκλωση, οι Ευρωπαίοι πολίτες υποστηρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υιοθετήσει και µία συγκεκριµένη ενεργειακή πολιτική. Οι Ευρωπαίοι, σε ποσοστό 81%, θεωρούν σηµαντικότερο άξονα της ενεργειακής πολιτικής την προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας που σχετίζεται µε την χρήση ενέργειας και την παραγωγή. Επιπροσθέτως, το 13% των πολιτών θεωρεί ότι ο σηµαντικότερος παράγοντας για την καθιέρωσή της είναι η εξασφάλιση επαρκών και συνεχών πηγών ενέργειας ενώ µόνο το 4% επιθυµεί να εδραιωθεί µία ενεργειακή πολιτική µε βασικό άξονα την χαµηλή τιµή της ενέργειας για τους καταναλωτές. Εκτός όµως από την ανακύκλωση και την ενέργεια, ένα άλλο θέµα που σχετίζεται µε το περιβάλλον και προκύπτει από την µελέτη διαφόρων ειδικών είναι η ενδεχόµενη «κρίση ύδατος» τόσο στη Μεσόγειο όσο και σε άλλες περιοχές του πλανήτη στο βραχυπρόθεσµο µέλλον. Η κρίση αυτή αναφέρεται τόσο σε προβλήµατα ποιότητας όσο και σε προβλήµατα ποσότητας του νερού. Από τις απαντήσεις βλέπουµε ότι το 67% των πολιτών πιστεύει ότι πιθανώς να υπάρξει µία κρίση στο µέλλον, ενώ το 19% πιστεύει ότι είναι δυνατό κάτι τέτοιο να συµβεί πλην όµως δεν είναι πιθανό ενδεχόµενο. Ακόµη, µόνο το 3% ισχυρίζεται ότι κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου πιθανό να συµβεί, εκτός αν συµβεί κάποια άλλη µεγάλη καταστροφή ενώ σηµαντικό είναι και το ποσοστό αυτών που απάντησαν πως δεν γνωρίζουν καθώς αγγίζει το 10%. Τα παραπάνω αποτελέσµατα παρουσιάζονται συνοπτικά στο κυκλικό διάγραµµα που ακολουθεί. Γράφηµα 9.7: Η κρίση ύδατος 3% 10% Πιθανώς να υπάρξει µια κρίση ύδατος 19% 68% Είναι δυνατό, αλλά δεν είναι πιθανό να συµβεί. εν είναι καθόλου πιθανό, εκτός αν συµβεί κάποια άλλη µεγάλη καταστροφή εν γνωρίζω 154

10 Με σκοπό όµως την ορθή και έγκαιρη αντιµετώπιση των διαφόρων προβληµάτων που σχετίζονται µε το νερό, το 62% πιστεύει ότι καθώς η διαχείριση ύδατος είναι ένα πολιτικό ζήτηµα, όλοι οι συµµέτοχοι από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις µέχρι τους πολιτικούς, συµπεριλαµβανοµένων και των πολιτών, πρέπει να αναµιχθούν στην διαχείριση αυτή. Το 32% όµως πιστεύει ότι η ποιότητα του νερού και η ποσότητα αυτού είναι τεχνικά ζητήµατα και πρέπει να αφεθούν στους εµπειρογνώµονες και τους επιστήµονες για να αναπτύξουν αυτοί τις καλύτερες λύσεις. Παρατηρούµε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένοι σε θέµατα σχετικά µε το περιβάλλον. Αυτό φαίνεται και από το ακόλουθο κυκλικό διάγραµµα, όπου παρατηρούµε ότι το 34% των πολιτών θεωρεί ότι τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πολλές συγκεκριµένες αλλαγές στην καθηµερινή ζωή του, προκειµένου αυτή να είναι περισσότερο «πράσινη», ενώ το 57% θεωρεί ότι έχει κάνει αρκετές αλλαγές στον τοµέα αυτό. Γράφηµα 9.8: Οι αλλαγές στην καθηµερινή ζωή των πολιτών, ώστε αυτή να γίνει περισσότερο «πράσινη» 57% 9% 34% Έχουν κάνει πολλές αλλαγές Έχουν κάνει αρκετές αλλαγές εν έχουν κάνει αλλαγές Στην ερώτηση όµως που σχετίζεται µε την συµµετοχή των πολιτών σε NGO περιβαλλοντικές οργανώσεις, τα αποτελέσµατα είναι διαφορετικά καθώς µόνο το 20% των πολιτών είναι µέλος κάποιας περιβαλλοντικής οργάνωσης, ενώ το 11% των 155

11 Ευρωπαίων είχε υπάρξει µέλος περιβαλλοντικής οργάνωσης τα τελευταία χρόνια και το 69% δεν ήταν ποτέ µέλος αντίστοιχης οργάνωσης. Ακόµη, µόνο το 19% των πολιτών συµµετέχει πάντα µε πολλές διαφορετικές ενέργειες στις περιβαλλοντικές «πολιτικές», όπως η συµµετοχή σε µια διαδήλωση, η επαφή ενός πολιτικού, η υπογραφή µιας αίτησης, και άλλες παρόµοιες ενέργειες, ενώ το 49% συµµετέχει περιστασιακά αλλά όχι τακτικά. Παρατηρούµε λοιπόν ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες, όπως αναφέραµε και παραπάνω, είναι ευαισθητοποιηµένοι σε θέµατα σχετικά µε το περιβάλλον, χωρίς όµως να συµµετέχουν ενεργά. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 28% των πολιτών είναι διατεθειµένο να προσφέρει περισσότερο από το 5% του εισοδήµατός του µε σκοπό να υπάρξει µία πραγµατική βελτίωση στο περιβάλλον. Ακόµη, το 50% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι θα µπορούσε να προσφέρει το 1 έως 5% του εισοδήµατός του για το περιβάλλον, ενώ το 10% θα επιθυµούσε να δώσει λιγότερα από το 1% των εισοδηµάτων του για το σκοπό αυτό. Τέλος, µόνο το 6% των πολιτών δεν επιθυµεί να δαπανήσει χρήµατα για το περιβάλλον, όπως φαίνεται και από το διάγραµµα που ακολουθεί. Γράφηµα 9.9: Το ποσοστό του εισοδήµατος που επιθυµούν οι πολίτες να προσφέρουν για το περιβάλλον 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Τίποτα Λιγότερο από 1% του εισοδήµατος 1-5% του εισοδήµατος Περισσότερο από 5% εν γνωρίζω 156

12 9.3 Συνοπτικά συµπεράσµατα Συνοψίζοντας λοιπόν τα παραπάνω αποτελέσµατα καταλήξαµε στα εξής συµπεράσµατα: Το ποσοστό των Ευρωπαίων που πιστεύει ότι η ποιότητα του περιβάλλοντος στην χώρα του και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλή είναι µεγαλύτερο από το ποσοστό αυτών που πιστεύουν ότι είναι κακή. Οι επτά στους δέκα πολίτες θεωρούν ότι η ποιότητα του περιβάλλοντος του πλανήτη είναι κακή. Τα τελευταία δέκα έτη η κατάσταση του περιβάλλοντος έχει βελτιωθεί, σύµφωνα µε το 45,1% των πολιτών, ενώ έχει χειροτερεύσει σύµφωνα µε το 37% των Ευρωπαίων. Το 73,45 των πολιτών πιστεύει ότι η ποιότητα του περιβάλλοντος του πλανήτη θα χειροτερεύσει τα 10 έως 25 επόµενα χρόνια. Τα τρία κατά σειρά σηµαντικότερα προβλήµατα του περιβάλλοντος είναι η µόλυνση των υδάτων, η µόλυνση του αέρα και η απουσία πρασίνου στα µεγάλα αστικά κέντρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ο φορέα που εργάζεται περισσότερο για την βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς το ποσοστό των ατόµων που πιστεύει ότι εργάζεται αρκετά είναι πού µεγαλύτερο από αυτό των ατόµων που πιστεύει ότι δεν εργάζεται όσο θα έπρεπε. Η λύση στα περιβαλλοντικά προβλήµατα, σύµφωνα µε το 92% των Ευρωπαίων, πρέπει να δοθεί µέσω της δηµιουργίας περιβαλλοντικής συνείδησης και της επέκτασης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Οι λύσεις πρέπει να δοθούν σε παγκόσµιο επίπεδο, µέσω διεθνών συµφωνιών και συνθηκών, σύµφωνα µε το 58% των πολιτών, ενώ οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στην αποδοτική εφαρµογή των διαφόρων συνθηκών,όπως πιστεύει το 77% του πληθυσµού. Το 64% των πολιτών πιστεύει ότι η ανακύκλωση γίνεται από ορισµένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά δεν γίνεται από άλλες. 157

13 Ο σηµαντικότερος άξονας της ενεργειακής πολιτικής θα πρέπει να είναι η προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας, που σχετίζεται µε την χρήση ενέργειας και την παραγωγή. Το 67% των πολιτών πιστεύει ότι είναι πιθανό να αντιµετωπίσουµε «κρίση ύδατος» στο προσεχές µέλλον, ενώ 62% θεωρεί ότι η διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι πολιτικό ζήτηµα και πρέπει να υπάρχει συµµετοχή όλων των πολιτών, επιχειρήσεων και άλλων φορέων µε σκοπό να αντιµετωπιστεί ορθά το ζήτηµα αυτό. Το 91% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι τα τελευταία χρόνια έχει κάνει αλλαγές µε σκοπό να γίνει η ζωή του πιο πράσινη, αλλά µόνο το 31% είναι ή ήταν µέλος κάποιας περιβαλλοντικής οργάνωσης. Το 68% των πολιτών συµµετέχει, τακτικά ή περιστασιακά, µε διάφορες ενέργειες σε περιβαλλοντικές «πολιτικές», ενώ το 50% των πολιτών είναι διατεθειµένο να δαπανήσει από 1 έως 5% του εισοδήµατός του, µε σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα του περιβάλλοντος. 158

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 8.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό της έρευνάς µας θα ασχοληθούµε µε το συνεχώς αυξανόµενο πρόβληµα της µετανάστευσης. Η παράνοµη µετανάστευση αποτελεί µία ακόµη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ 7.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε ένα σύνολο δράσεων προτεραιότητας που είναι απαραίτητες για την προώθηση των στόχων που έθεσε η ιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στην ενότητα αυτήν θα παρουσιάσουµε µία αναλυτική περιγραφή της γνώµης των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε τα ναρκωτικά. Καθώς είναι γνωστό, στις µέρες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 2.1 Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου έως και Ιουνίου του 2003. Ο συνολικός αριθµός των ευρωπαίων πολιτών που απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

1.Γ.2 Αποτελέσµατα ΜΕΡΟΣ Γ: Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ ΙΡΑΚ Γ.1 Εισαγωγή...196

1.Γ.2 Αποτελέσµατα ΜΕΡΟΣ Γ: Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ ΙΡΑΚ Γ.1 Εισαγωγή...196 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο...188 ΜΕΡΟΣ Α: Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΚ...188 1.Α.1 Εισαγωγή...188 1.Α.2 Αποτελέσµατα...188 ΜΕΡΟΣ Β: Η ΣΥΝΟ ΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΡΑΚ...194 1.Β.1 Εισαγωγή...194 1.Β.2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ ΙΡΑΚ. 4.1 Εισαγωγή. Μέρος Α: Η Κρίση Στο Ιράκ. 4.Α.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ ΙΡΑΚ. 4.1 Εισαγωγή. Μέρος Α: Η Κρίση Στο Ιράκ. 4.Α.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ ΙΡΑΚ 4.1 Εισαγωγή Ο πρόσφατος πόλεµος στο Ιράκ, ο οποίος ξεκίνησε στις 20 Μαρτίου του 2003 και είχε διάρκεια δεκαπέντε ηµέρες, είναι ένα ιστορικό γεγονός το οποίο συγκλόνισε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά από δέκα χρόνια διαπραγµατεύσεις και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης (12-13 εκεµβρίου 2002), η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Περιβαλλοντικά Προβλήματα Παγκόσμιας κλίμακας Περιφερειακής κλίμακας Τοπικής κλίμακας Αλλαγή του παγκόσμιου κλίματος ( Θ κατά 2 ⁰C έως 2050) Εξάντληση όζοντος (αλλαγές συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-VOTE ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Επιβλέπον Μέλος.Ε.Π.: Ιωάννης Πανάρετος

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ενέργειας γενικότερα είναι η βασική αιτία των κλιµατικών αλλαγών σε

Η χρήση ενέργειας γενικότερα είναι η βασική αιτία των κλιµατικών αλλαγών σε Η χρήση ενέργειας γενικότερα είναι η βασική αιτία των κλιµατικών αλλαγών σε παγκόσµιο επίπεδο. Συγχρόνως, από την χρήση ενέργειας αποβάλλονται διάφοροι ρύποι που προκαλούν προβλήµατα αέριας ρύπανσης. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας. Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος

Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας. Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος Ιούνιος 2014 Αρχή της οικολογίας ως σκέψη Πρώτος οικολόγος Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

15/07/2009 I. ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. A. Αντίληψη της σοβαρότητας των διαφόρων παγκόσµιων προβληµάτων

15/07/2009 I. ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. A. Αντίληψη της σοβαρότητας των διαφόρων παγκόσµιων προβληµάτων Γενική ιεύθυνση Πληροφόρησης ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 15/07/2009 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2009 Τακτικό Ευρωβαρόµετρο ( 71): Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2009 Πρώτα αποτελέσµατα: Ευρωπαϊκός µέσος όρος

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 14 Μαϊου 2002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0265(COD) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ/ΕΚΘΕΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες και ορισµοί

Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες και ορισµοί ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού στο Πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ Ειδικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οικολογική Αγοραστική Συµπεριφορά Τµήµα 1 Τµήµα 2 Τµήµα 3

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οικολογική Αγοραστική Συµπεριφορά Τµήµα 1 Τµήµα 2 Τµήµα 3 Πίνακας 1: Μέσοι όροι τµηµάτων ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ Οικολογική Αγοραστική Συµπεριφορά Τµήµα 1 Τµήµα 2 Τµήµα 3 A01 Μεταξύ ενός οικολογικού και ενός κοινού προϊόντος, 4.99 3.46 2.22 διαλέγω

Διαβάστε περισσότερα

Για εγγραφές, http//:

Για εγγραφές, http//: Υ Π Ο Τ Η Ν Α Ι Γ Ι Δ Α Τ Η Σ Γ Α Λ Λ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Σ Σ Τ Η Ν Ε Λ Λ Α Δ Α Κ Α Ι Τ Ω Ν Δ Ι Ε Θ Ν Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ω Ν Το Ελληνο-Γαλλικό και Διεθνές Δίκτυο OBSERVATION Διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ιάγραµµα 1

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ιάγραµµα 1 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ιάγραµµα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τύπος και µέθοδος: Περιοχή: Πληθυσµός: Μέγεθος δείγµατος: ειγµατοληψία: Ποσοτική Έρευνα, µε τηλεφωνικές συνεντεύξεις, στα νοικοκυριά των

Διαβάστε περισσότερα

Οι Έλληνες και το Περιβάλλον: Θεατές, ή Ενεργοί Πολίτες;

Οι Έλληνες και το Περιβάλλον: Θεατές, ή Ενεργοί Πολίτες; Οι Έλληνες και το Περιβάλλον: Θεατές, ή Ενεργοί Πολίτες; ιάγραµµα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τύπος και µέθοδος: Περιοχή: Πληθυσµός: Μέγεθος δείγµατος: ειγµατοληψία: Ποσοτική έρευνα, µε τηλεφωνικές συνεντεύξεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αυτοδιοίκηση και Θεσσαλία μπροστά στην παγκόσμια πρόκληση ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωνσαντίνος Καρτάλης Καθηγητής, Τοµέας Φυσικής Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα:

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: 1. Έγκριση της Η. 2. Έγκριση του καταλόγου των σηµείων «Α» 3. Πρόγραµµα εργασιών της Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίσεις για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Φερενίκη Βαταβάλη Δρ. Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος ΕΜΠ

Προσεγγίσεις για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Φερενίκη Βαταβάλη Δρ. Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος ΕΜΠ Προσεγγίσεις για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη Φερενίκη Βαταβάλη Δρ. Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος ΕΜΠ Οι πόλεις τις τελευταίες τρεις δεκαετίες βρίσκονται σε ταχύτατο μετασχηματισμό Αύξηση πληθυσμού πόλεων Επίκεντρο

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Περιβάλλον ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Περιβάλλον ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Όλοι στην Ευρώπη αποδέχονται ότι το περιβάλλον ανήκει σε όλους και ότι αποτελεί πρώτιστο καθήκον µας η προστασία του. Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

(α) Πόση ποσότητα θα επιµεριζόταν στην πρώτη περίοδο και πόση στη δεύτερη, όταν το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι 0,1;

(α) Πόση ποσότητα θα επιµεριζόταν στην πρώτη περίοδο και πόση στη δεύτερη, όταν το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι 0,1; Εξέταση: Οικονοµική του Περιβάλλοντος (ενδεικτικές απαντήσεις) Προσοχή: Η εξέταση έχει συνολικά 9 ερωτήσεις (υπολογίζοντας και τις υπό-ερωτήσεις) µε ίδια βαρύτητα στην βαθµολογία. Απαντήστε και τις 9.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Κολλεγίου Ανατόλια

ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Κολλεγίου Ανατόλια 1 ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αξαρλής Στυλιανός Καθηγητής ΠΕ4 axarlis@ac.anatolia.edu.gr Μπαντής Αθηνόδωρος Καθηγητής ΠΕ4 Υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Κολλεγίου Ανατόλια ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο : Marine Environmental Awareness

Σεµινάριο : Marine Environmental Awareness Σεµινάριο : Marine Environmental Awareness Hµερήσιο Πρόγραµµα 1η Ηµέρα 09.00-10.00 Αριθµός Θέµατος: 1 Τίτλος: Εισαγωγή: Ναυτιλία και Περιβάλλον 10.00-10.15 ιάλειµµα 10.15-11.45 Αριθµός Θέµατος: 2 Τίτλος:

Διαβάστε περισσότερα

ZA4546. Flash Eurobarometer 206A Attitudes on issues related to EU Energy Policy. Country Specific Questionnaire Greece

ZA4546. Flash Eurobarometer 206A Attitudes on issues related to EU Energy Policy. Country Specific Questionnaire Greece ZA4546 Flash Eurobarometer 206A Attitudes on issues related to EU Energy Policy Country Specific Questionnaire Greece FLASH EUROBAROMETER ON ENERGY PACKAGE Q1. Η αλλαγή του κλίµατος και η παγκόσµια αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στην πυρηνική ενέργεια. Πηγή: Οικολογικό Βαρόμετρο 2008-2009

Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στην πυρηνική ενέργεια. Πηγή: Οικολογικό Βαρόμετρο 2008-2009 Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στην πυρηνική ενέργεια Πηγή: Οικολογικό Βαρόμετρο 008-009 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ήδη από το 008, δηλαδή πολύ πριν το πυρηνικό ατύχημα στη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δηµοσιευθεί Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Θέµα: Έρευνα ΣΒΒΕ σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σεπτέµβριος 2012

Περιεχόµενα. Σεπτέµβριος 2012 1 του Σαράντη Λώλου Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειο Πανεπιστήµιο Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Απλό εισοδηµατικό κύκλωµα... 2 3. Υπόδειγµα κλειστής οικονοµίας... 2 4. Υπόδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1. Τι είναι η Ώρα της Γης; Η Ώρα της Γης είναι µία παγκόσµια πρωτοβουλία της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF ενάντια στην κλιµατική αλλαγή. Πρόκειται για ένα κάλεσµα στους

Διαβάστε περισσότερα

To φαινόμενο του θερμοκηπίου. Υπερθέρμανση του πλανήτη

To φαινόμενο του θερμοκηπίου. Υπερθέρμανση του πλανήτη To φαινόμενο του θερμοκηπίου Υπερθέρμανση του πλανήτη Έχουμε ασχοληθεί, κατά διαστήματα με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ως προς τον μηχανισμό δημιουργίας του, την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη εξ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0274(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Cristina Gutiérrez-Cortines (PE487.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0274(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Cristina Gutiérrez-Cortines (PE487. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2011/0274(COD) 5.6.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 17-65 Σχέδιο γνωμοδότησης Cristina Gutiérrez-Cortines (PE487.713v01-00)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η.Π.Α.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η.Π.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ο ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η.Π.Α. 10.1 Εισαγωγή Η διατλαντική σχέση υπήρξε το κλειδί στην ασφάλεια και την ευηµερία µας από την εποχή της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Μετά τον Β

Διαβάστε περισσότερα

Μεταστροφή άποψης: Πριν και µετά τις ιαβουλεύσεις

Μεταστροφή άποψης: Πριν και µετά τις ιαβουλεύσεις Μεταστροφή άποψης: Πριν και µετά τις ιαβουλεύσεις Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει κατηγορίες ποσοστών αναφορικά µε τις ερωτήσεις οι οποίες έδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς τη σύγκριση άποψη

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ο κ ι ο κ λ ο ο λ γ ο ι γ κ ι ό κ ό Βαρόμ ό ετρ τ ο ο 2 0 2 0 0 9 0 (Νο3) Μάρτιος 2009

Οι Ο κ ι ο κ λ ο ο λ γ ο ι γ κ ι ό κ ό Βαρόμ ό ετρ τ ο ο 2 0 2 0 0 9 0 (Νο3) Μάρτιος 2009 Οικολογικό Βαρόμετρο 09 (Νο3) Μάρτιος 09 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ Τα τελευταία 25 χρόνια, τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας αντιµετωπίζονται σε παγκόσµιο αλλά και εθνικό επίπεδο µε την βοήθεια των Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ

Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ *Φέρουσα χωρητικότητα Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ενός είδους που μπορεί να υποστηρίζεται από ένα δεδομένο οικοσύστημα. Ο προσδιορισμός της για τον άνθρωπο

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις του οικολογικού σήµατος

Περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις του οικολογικού σήµατος Περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις του οικολογικού σήµατος Του Α. Μπαρµπούτση Χηµικού Ε.Κ.Π.Α. Οι µαθητές ελάχιστη πληροφόρηση έχουν µέσα από το σχολείο για τα θέµατα περιβάλλοντος ενώ εκδηλώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (2 η έρευνα, Ιούνιος 2005) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά το 2004 καταγράφηκαν 2,152.469 διελεύσεις Τ/Κυπρίων προς τις ελεύθερες

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης Τουρισµός Κλιµατική Αλλαγή Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Τουρισµό Πράσινη Οικονοµία και Τουρισµός ράσεις Προσαρµογής Τουρισµός µ Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES:

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES: Συνδ. 16.3 Στρατηγικό όραµα της CITES: 2008-2020 Η ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ το Στρατηγικό Όραµα της CITES: 2008-2020, που περιλαµβάνεται στον Πίνακα του παρόντος Ψηφίσµατος. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ. Γιοχάνεσµπουργκ 2002 : Συµφωνίες για το Περιβάλλον.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ. Γιοχάνεσµπουργκ 2002 : Συµφωνίες για το Περιβάλλον. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΥΤΕΡΑ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ

ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ...είναι το σπίτι μας και το μέλλον των παιδιών μας Τι είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και γιατί ΜΑσ αφορα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: www.4design.gr Η βιώσιµη ή αειφόρος ανάπτυξη αποσκοπεί στο να βελτιώσει

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Περιβαλλοντικής Αειφορίας και Πράσινες Προμήθειες Ελληνικής ΟρνιθολογικήςΕταιρείας

Πολιτική Περιβαλλοντικής Αειφορίας και Πράσινες Προμήθειες Ελληνικής ΟρνιθολογικήςΕταιρείας Πολιτική Περιβαλλοντικής Αειφορίας και Πράσινες Προμήθειες Ελληνικής ΟρνιθολογικήςΕταιρείας Hellenic Ornithological Society Environmental Procurement Policy Τελευταία αναθεώρηση : 22/03/2017 Επόμενη Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος υποδο?ών?εταφράζεταισε?ίαγενικότερηεξοικονό?ησηπαραγωγικώνπόρωνγιατηκοινωνία. τεχνικέςυποδο?ές,όπωςείναιαυτοκινητόδρο?οι,γέφυρεςκ.λ.π.ηκατασκευήτέτοιων Μιααπ τιςβασικέςλειτουργίεςτουκράτουςείναιοεφοδιασ?όςτηςκοινωνίας?εβασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Κυρίες και Κύριοι,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Κυρίες και Κύριοι, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Το περιβάλλον εκπέµπει σήµα κινδύνου. Η υπερθέρµανση του πλανήτη, η ατµοσφαιρική ρύπανση, η υπερεκµετάλλευση των φυσικών πόρων, οι συνθήκες ζωής στα αστικά

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Προβλήματα της πόλης μου

Περιβαλλοντικά Προβλήματα της πόλης μου Οικιακή Οικονομία Περιβαλλοντικά Προβλήματα της πόλης μου Κουτσάκη Μαρία Χρυσή Β 4 Η ρύπανση του περιβάλλοντος: το σύγχρονο πρόβλημα του 21ου αιώνα Η ρύπανση του περιβάλλοντος είναι μια ευρεία έννοια,

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες & Προοπτικές του Μέλλοντος

Ευκαιρίες & Προοπτικές του Μέλλοντος Πράσινη Οικονομία: Ευκαιρίες & Προοπτικές του Μέλλοντος Σκοπός δημοσκόπησης Έρευνα κοινής γνώμης για την πράσινη οικονομία Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Αντιπροσωπευτικό, άνδρες και γυναίκες, 18 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Ακρότατα υπό συνθήκη και οι πολλαπλασιαστές του Lagrange

Ακρότατα υπό συνθήκη και οι πολλαπλασιαστές του Lagrange 64 Ακρότατα υπό συνθήκη και οι πολλαπλασιαστές του Lagrage Ας υποθέσουµε ότι ένας δεδοµένος χώρος θερµαίνεται και η θερµοκρασία στο σηµείο,, Τ, y, z Ας υποθέσουµε ότι ( y z ) αυτού του χώρου δίδεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Ηµέρα για το Νερό. 22 Μαρτίου «Νερό για τις Πόλεις: Ανταποκρινόµενοι στην Αστική Πρόκληση»

Παγκόσµια Ηµέρα για το Νερό. 22 Μαρτίου «Νερό για τις Πόλεις: Ανταποκρινόµενοι στην Αστική Πρόκληση» Παγκόσµια Ηµέρα για το Νερό 22 Μαρτίου 2011 «Νερό για τις Πόλεις: Ανταποκρινόµενοι στην Αστική Πρόκληση» Σήµερα, 22 Μαρτίου 2011, γιορτάζουµε την Παγκόσµια Ηµέρα για το Νερό, ένα θεσµό που, για 18 η χρονιά,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Έγγραφο (European Regional Document) σχετικά µε το 5 ο Παγκόσµιο Φόρουµ για το Νερό Εκτενής περίληψη

Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Έγγραφο (European Regional Document) σχετικά µε το 5 ο Παγκόσµιο Φόρουµ για το Νερό Εκτενής περίληψη Το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Έγγραφο (European Regional Document) που αναφέρεται στο 5 ο Παγκόσµιο Φόρουµ για το Νερό περιγράφει τις βασικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ευρώπη αναφορικά µε το νερό, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΔΕΟΚ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΔΕΟΚ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΔΕΟΚ ΠΕΜΠΤΗ, 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 HILTON PARK, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

επιπτώσεων στο περιβάλλον απαιτήσεις σε αντιρρυπαντικά συστήµατα Αέριες Εκποµπές Εκποµπές οσµών

επιπτώσεων στο περιβάλλον απαιτήσεις σε αντιρρυπαντικά συστήµατα Αέριες Εκποµπές Εκποµπές οσµών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για την επιτυχή εφαρµογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης, είναι απαραίτητο αφενός µεν να εξετασθεί ένας ικανός και αναγκαίος αριθµός κριτηρίων που θα δίνουν µία αντιπροσωπευτική και πλήρη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Η πολυπλοκότητα των θεµάτων, ο µεγάλος αριθµός των εµπλεκοµένων. κοινωνικών και οικονοµικών οµάδων και τα πολλαπλά ιεραρχικά επίπεδα όπως

Η πολυπλοκότητα των θεµάτων, ο µεγάλος αριθµός των εµπλεκοµένων. κοινωνικών και οικονοµικών οµάδων και τα πολλαπλά ιεραρχικά επίπεδα όπως Η πολυπλοκότητα των θεµάτων, ο µεγάλος αριθµός των εµπλεκοµένων κοινωνικών και οικονοµικών οµάδων και τα πολλαπλά ιεραρχικά επίπεδα όπως παρατέθηκαν πιο πάνω απαιτούν µια πιο συστηµατική παρουσίαση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες ασκήσεις: 36. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;

Λυμένες ασκήσεις: 36. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; ΧΗΜΕΙΑ: Εισαγωγή στην Χημεία - από το νερό στο άτομο- από το μακρόκοσμο στον μικρόκοσμο 41 Λυμένες ασκήσεις: 36. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; α. Το νερό χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις και Ενέργειες στα πλαίσια του προγράµµατος SUSCON ρ. Ιωάννης Ιωάννου Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστήµιο Κύπρου

ράσεις και Ενέργειες στα πλαίσια του προγράµµατος SUSCON ρ. Ιωάννης Ιωάννου Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστήµιο Κύπρου ράσεις και Ενέργειες στα πλαίσια του προγράµµατος SUSCON ρ. Ιωάννης Ιωάννου Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστήµιο Κύπρου Περιεχόµενα Μεθοδολογία ράσεις και Ενέργειες Πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ZA4983 Flash Eurobarometer 256 (Europeans attitudes towards the issue of sustainable consumption and production)

ZA4983 Flash Eurobarometer 256 (Europeans attitudes towards the issue of sustainable consumption and production) ZA4983 Flash Eurobarometer 256 (Europeans attitudes towards the issue of sustainable consumption and production) Country Specific Questionnaire Greece FLASH 256 SUSTAINABLE CONSUMPTION & PRODUCTION Q1.

Διαβάστε περισσότερα

acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και Επιχειρηµατικότητα στα Βαλκάνια

acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και Επιχειρηµατικότητα στα Βαλκάνια acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και στα Βαλκάνια Ποιότητα Ως ποιότητα µπορούµε να ονοµάσουµε την ικανοποίηση ενός συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

KΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Eιδικό Ευρωβαρόμετρο Άνοιξη 2008 Πρώτα ανεπεξέργαστα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και κύριες εθνικές τάσεις

KΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Eιδικό Ευρωβαρόμετρο Άνοιξη 2008 Πρώτα ανεπεξέργαστα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και κύριες εθνικές τάσεις Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2008 KΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Eιδικό Ευρωβαρόμετρο 300 - Άνοιξη 2008 Πρώτα ανεπεξέργαστα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και το ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS υλοποίησαν το πρόγραµµα «Κριτική στάση των νέων απέναντι στην κατανάλωση: ΩΡΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ», µε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έρευνας με θέμα την ανακύκλωση

Παρουσίαση έρευνας με θέμα την ανακύκλωση Παρουσίαση έρευνας με θέμα την ανακύκλωση Τάξη: Ε 2 Δασκάλα: Στάλω Χριστοφή Φλεβάρης 2014 Θέμα: Πώς διαχειρίζονται οι οικογένειες των παιδιών του σχολείου μας τα σκουπίδια τους στο σπίτι; Σκοπός: Να μελετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

προτεραιότητες µεταβολή του κλίµατος

προτεραιότητες µεταβολή του κλίµατος ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΗΜΑ Χαίροµαι που βρίσκοµαι σήµερα εδώ για την πρώτη από πολλές, ελπίζω, συναντήσεις µε την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων. Μιλάµε συχνά για το πώς µπορούµε

Διαβάστε περισσότερα

«Οικολογικό Χαρτί για χρήσεις γραφείου και η εµπειρία που αποκοµίσθηκε από το ήµο Νέου Ψυχικού στα πλαίσια του προγράµµατος GreenMed»

«Οικολογικό Χαρτί για χρήσεις γραφείου και η εµπειρία που αποκοµίσθηκε από το ήµο Νέου Ψυχικού στα πλαίσια του προγράµµατος GreenMed» «Οικολογικό Χαρτί για χρήσεις γραφείου και η εµπειρία που αποκοµίσθηκε από το ήµο Νέου Ψυχικού στα πλαίσια του προγράµµατος GreenMed» Αντώνης Αντωνόπουλος ήµος Νέου Ψυχικού 26 Ιανουαρίου 2007 Το Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον. Αειφορική Διαχείριση & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον. Αειφορική Διαχείριση & Βιώσιμη Ανάπτυξη Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον Αειφορική Διαχείριση & Βιώσιμη Ανάπτυξη Δημήτρης Μπότσης 1 Περιβάλλον Το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Β.1. Το Πλεόνασµα του Καταναλωτή Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός ότι κάποιοι καταναλωτές πληρώνουν για ένα αγαθό λιγότερο από αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί τον μεγαλύτερο βιομηχανικό κλάδο που επηρεάζει τις κοινωνίες από περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, Δρ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδ (Rev. CoP14)* Αειφορική χρήση της βιοποικιλότητας: Αρχές και Κατευθύνσεις της Αντίς Αµπέµπα

Συνδ (Rev. CoP14)* Αειφορική χρήση της βιοποικιλότητας: Αρχές και Κατευθύνσεις της Αντίς Αµπέµπα Συνδ. 13.2 (Rev. CoP14)* Αειφορική χρήση της βιοποικιλότητας: Αρχές και Κατευθύνσεις της Αντίς Αµπέµπα ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΝΤΑΣ την υιοθέτηση κατά την έβδοµη συνάντηση της Συνδιάσκεψης των Μερών της Σύµβασης για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Περιβαλλοντικά Προβλήµατα

Παγκόσµια Περιβαλλοντικά Προβλήµατα Παγκόσµια Περιβαλλοντικά Προβλήµατα Κων/νος Αµπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Γραφείο 3.1, Τηλ. 210-9549363 E-mail: kabeli@hua.gr Πως θα γίνει το µάθηµα; 13 παραδόσεις Κάθε Παρασκευή 10-13 Οι παραδόσεις θα τοποθετούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Πρώτα απ όλα θέλω να συγχαρώ το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την πρωτοβουλία του σηµερινού δηµόσιου διαλόγου και να σας ευχαριστήσω θερµά

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες Προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

ραστηριότητες Προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ραστηριότητες Προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ονόµατα µελών (όνοµα οµάδας) (Ο προσωπικός µου χαιρετισµός : ) (Το σύνθηµά µας : ) (Το σήµα µας : ) ΤΟ ΑΣΟΣ 2 ΑΣΟΣ ΤΟ ΑΣΟΣ 3 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 η ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις 1 ης Σειράς Ασκήσεων (Αξιολόγηση της Αποτελεσµατικότητας της Ανάκτησης)

Λύσεις 1 ης Σειράς Ασκήσεων (Αξιολόγηση της Αποτελεσµατικότητας της Ανάκτησης) Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΗΥ-6 Συστήµατα Ανάκτησης Πληροφοριών 7-8 Εαρινό Εξάµηνο Άσκηση Λύσεις ης Σειράς Ασκήσεων (Αξιολόγηση της Αποτελεσµατικότητας της Ανάκτησης) Θεωρείστε µια

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιβαλλοντική Παιδεία ξεκινάει στο Σχολείο

Η Περιβαλλοντική Παιδεία ξεκινάει στο Σχολείο Η Περιβαλλοντική Παιδεία ξεκινάει στο Σχολείο Οικονοµίδου Κατερίνα Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Β/θµιας Εκπ/σης ν. Πέλλας ΤΗΛ.: 23810 21809 Fax: 23810 26414 e-mail: perekp@dide.pel.sch.gr Εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

2o Μάθηµα. Χαράλαµπος Χρήστου 1/7 Σηµειώσεις: ηµόσια Οικονοµική Ι/2 ο Μάθηµα

2o Μάθηµα. Χαράλαµπος Χρήστου 1/7 Σηµειώσεις: ηµόσια Οικονοµική Ι/2 ο Μάθηµα 2o Μάθηµα Αναφέραµε στο πρώτο µάθηµα τρόπους µε τους οποίους το κράτος επηρεάζει την οικονοµική συµπεριφορά µας. (νοµικό πλαίσιο, το κράτος αγοράζει και παράγει αγαθά και υπηρεσίες, ρυθµίζει τις πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

9381/17 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1

9381/17 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) 9381/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή:

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή: Κυρίες και Κύριοι, Το σημερινό συνέδριο, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την επιτυχή έκβαση της παγκόσμιας συνδιάσκεψης για την κλιματική αλλαγή στο Μαρόκο, αλλά και υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Η Greenpeace είναι µία διεθνής µη κερδοσκοπική οργάνωση που µε τη δράση της αναδεικνύει τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα και προωθεί

Η Greenpeace είναι µία διεθνής µη κερδοσκοπική οργάνωση που µε τη δράση της αναδεικνύει τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα και προωθεί Η Greenpeace είναι µία διεθνής µη κερδοσκοπική οργάνωση που µε τη δράση της αναδεικνύει τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα και προωθεί αποτελεσµατικές λύσεις για ένα πράσινο και ειρηνικό µέλλον.

Διαβάστε περισσότερα

1 Ενισχυμένος ρόλος για τη ΜΕΓΕ

1 Ενισχυμένος ρόλος για τη ΜΕΓΕ Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14927/15 AGRI 635 RECH 300 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Διαδικασία ανάλυσης προοπτικών της ΜΕΓΕ με

Διαβάστε περισσότερα

12950/17 ΜΜ/μκρ 1 DG B 2B

12950/17 ΜΜ/μκρ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12950/17 AGRI 530 FAO 41 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Οκτωβρίου 2017 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός :Πλατσουρίζοντας με το πιο άγνωστο στοιχείο της γης, το νερό!!

Γενικός :Πλατσουρίζοντας με το πιο άγνωστο στοιχείο της γης, το νερό!! Ερευνητική Εργασία 1) Kριτήρια Επιλογής Θεμάτων Ενδιαφέρον Θέματα για ανάλυση Αμφιλεγόμενο θέμα-μείζον ζήτημα Βασικό στοιχείο για την επιβίωση Πολλαπλές ιδιότητές του-χρήσεις του ) Τίτλος της έρευνας Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Η αποστολή: Οι στόχοι:

Η αποστολή: Οι στόχοι: ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΔΙΝΑΜΑΡΚΑ Είναι το ανεξάρτητο Ελληνικό τμήμα του παγκόσμιου δικτύου του WWF. Διατηρούν στο ακέραιο την αυτοδιοίκησή τους και τη δυνατότητα να διαμορφώνουν τις δικές τους προτεραιότητες. Ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Επιχειρηµατικότητα και Θέσεις Εργασίας

Πράσινη Επιχειρηµατικότητα και Θέσεις Εργασίας Πράσινη Επιχειρηµατικότητα και Θέσεις Εργασίας ιεθνής Συνάντηση για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Πράξη Νίκος Χαραλαµπίδης Σητεία, 21 Σεπτεµβρίου 2010 Οικονοµική και περιβαλλοντική κρίση Συγκρουόµενες ή αλληλένδετες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΙΗΜΕΡΙ Α ΤΟΥ ΤΕΕ «ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» 9 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005, ΑΘΗΝΑ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΙΗΜΕΡΙ Α ΤΟΥ ΤΕΕ «ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» 9 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005, ΑΘΗΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΙΗΜΕΡΙ Α ΤΟΥ ΤΕΕ «ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» 9 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005, ΑΘΗΝΑ Ροδούλα Ζήση, Βουλευτής, Εκπρόσωπος του ΠΑ.ΣΟ.Κ Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε

Διαβάστε περισσότερα