ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΩΡΑΞ...ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝ ΕΤΗΡΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Bασίλης Γεωργαντζής Πολιτικός Μηχανικός MSc

2 Χάρτης σεισµικής δραστηριότητας στην Ελλάδα Σεισµοί µεγάλης έντασης δεν γίνονται κάθε µέρα... Ωστόσο, κάθε κατασκευή στην Ελλάδα, στην διάρκεια της ζωής της θα δοκιµαστεί από ένα τουλάχιστον µεγάλο σεισµό.

3 Αττική Σεπτέµβριος

4 Αττική Σεπτέµβριος

5 ένας όροφος εξαφανίστηκε!

6

7 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ Τυπική αστοχία κεφαλής υποστυλώµατος Τυπική αστοχία βάσης υποστυλώµατος.

8 Παντελής έλλειψη συνδετήρων (παλιά κατασκευή)

9 Η συµπεριφορά του κτιρίου εξαρτάται πάντα οπό τον σκελετό του Αυτός δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ στην διάρκεια ζωής του κτιρίου! Πόσο κοστίζει; Περίπου 25% του συνολικού κόστους. Και αυτό ισοµοιράζεται σε κόστος για: Μπετά (υλικά) Σίδερα (υλικά) Εργασία

10 Απαιτήσεις Κανονισµών για τους χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος Ποιότητα πρώτης ύλης. ιαδικασία διαµόρφωσης Τοποθέτηση

11 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Τεχνικές Τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές Απαιτήσεις κανονισµών για τις επιχειρήσεις διαµόρφωσης

12 Απαιτήσεις για την διαµόρφωση των χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος Σηµαντικά θέµατα: Κατασκευή συνδετήρων Ποιότητα συγκολλήσεων Κάµψεις ράβδων οπλισµού Κοπή ράβδων οπλισµού Εξασφάλιση επικαλύψεων Οπλισµός κόµβων Ματίσµατα οπλισµών Κατάσταση οπλισµού ιατήρηση ιδιοτήτων επιφάνειας οπλισµού

13 Οι βασικές προδιαγραφές για τους συνδετήρες Κατάλληλα άγκιστρα στα άκρα του Σωστή διάµετρος καµπύλωσης στις γωνίες Ανά 20cm, σκέλος συνδετήρα να συγκρατεί τα κολονοσίδερα

14 Παραδείγµατα απαίτησης σύνθετων συνδετήρων κοινοί συνδετήρες κοινοί συνδετήρες 14

15 ???t a???a????s µ??: 17.9? G??? OS?????S? O??????? S? S ??? t e????? s??det??e? (s??det??e??at? t?? pe??µet?? t?? d?µ???? s t???e???) β) οκοί, υποστυλώµατα τοιχώµατα Ge?????, t???e?s?µ? t?? s??det???????et a? s?µf??a µe t? s??µa 17.5.??d???? s t?????s?µe? pe?????? d?µ???? s t???e??? µe a???µ??e? apa?t?s e?? p?as t?µ?t?t a? ep?ß?????t a??? d?at??e?? a)?a? ß), e???at e?a??es? ep?t??p??t a??? d?at??e???)?a? d) ef?s?? t???e?s?µ? d?at?s s et a??at e?a??a??, d??. s e d?af??et???? d?aµ??e????ßd???. Ο Κανονισµός προβλέπει ρητά ότι: τα άγκιστρα πρέπει να κλείνουν σε γωνία 450, διαφορετικά πρέπει σε κάθε στρώση να κλείνουν σε διαφορετικό κολονοσίδερο

16 διαµήκης ράβδος 20 (κολονοσίδερο) Συνήθης τρόπος όπλισης: Τα άγκιστρα κλείνουν στο ίδιο κολονοσίδερο Άγκιστρα συνδετήρα συνδετήρες 8

17 διαµήκης ράβδος 20 (κολονοσίδερο) Άγκιστρα συνδετήρα Κλείσιµο αγκίστρων σε διαφορετικό κολονοσίδερο συνδετήρες 8

18 ΚΟΜΒΟΙ Η κατασκευή των κόµβων είναι πάντα ιδιαίτερα κρίσιµη. Πρέπει να υπάρχουν συνδετήρες µέσα στον κόµβο, αλλά και να εξασφαλίζονται προϋποθέσεις για σωστή σκυροδέτηση.

19 Κάµψεις ράβδων οπλισµού D ελάχιστη διάµετρος καµπύλωσης πλάκες 4Φ ( 4Φ (S400, S500) δοκοί ράβδοι Φ18. 5Φ ράβδοι Φ20. 8Φ αγκύρωση µε καµπύλωση σε καλά περισφυγµένο κόµβο D = 15Φ

20 Απαίτηση για ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισµού στην µάντρα

21 Επικαλύψεις Οπλισµών Υποστυλώµατα Γενικά : C min 2.5cm Παραθαλάσσιες περιοχές : C min 3.5cm

22 Κάµψη και συγκόλληση χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος Γενικός κανόνας: Πρώτα κάµψη D Μετά συγκόλληση Α Α Τοµή Α-Α

23 Αν η κάµψη προηγείται της συγκόλλησης... υνατότητα συγκόλλησης και πάνω στην κάµψη

24 Αν η συγκόλληση προηγείται της κάµψης... Η συγκόλληση πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη από 4Φ, διαφορετικά:? d??µet??? t?? t?µpa?????µ??? πρέπει να e??a? µe?a??t e?? ap? t?? s?µί at??? p??ί?ep?µe??.??? OS????e? 20F, d??ad? p?a?t??? t? apa???e?e?

25 Ο σπειροειδής οπλισµός Μια ιδέα που έρχεται από παλιά και είναι σε όλους τους κανονισµούς Κυκλικός Κυκλικός Σπειροειδής Σπειροειδής Συνδετήρας Συνδετήρας

26 ΘΩΡΑΚΕΣ ΟΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΘΩΡΑΚΕΣ

27 Εύκολη η κατασκευή µε αντισεισµικό οπλισµό ΘΩΡΑΞ

28 ???ta???a????sµ??: 17.9? G???OS?????S? O??????? S? S???p??sµ?? d??tµ?s?? µp??????a ap?te????ta? ap?:???et?????e???µ????? p??? t??????a t?? f???a s??det??e??a? e????s???? s??d?sµ???,?e???µ??e? -???????ί d???, spe??e? (1)?a? s??d?asµ? t?? pa?ap???. (1) Ρητή πρόβλεψη των σπειρών από τον Ελληνικό Κανονισµό Ωπλισµένου Σκυροδέµατος

29 ???ta???a????sµ??: ? p??s µ?? pe??s f????? (ii)? s??t e?es t?? ap?d?t???t?t a? t?? pe??s f????? e?t?µ?ta??? e???: --??a????? t?? ap?stas?? t?? s??det???? a s = (1-s /2 b o ) 2?p??: s??a?a?? e?e??e?? ap?stas? µet a?? s??det???? (s <b o /2) b o t? p??t?? t?? d?at?µ?? t?? p????a (A o = b o 2 ) G?a spe???e?d???p??sµ??a?p?s t??? µata (???????? tet?a?????? spe??a),? s??t e?es t?? a s e??a? µe?a??t e??? (2),?s?? µe a s =(1-s /2b o ).?? a????s µ?? p??ί??pe? p??????t??a? t?? tet?a?????? spe??a???e?? a? t? p???a t??? p?????s µ? t?? a???µ???? pe??s f????? p??????µe µe t????s? spe??a?

30 ???ta???a????sµ??: ?????s????p??s µ?? (s??det??e??a? s??des µ??)??d???? st?????s?µe? pe?????? t???p?st??? µ?t?? µe a???µ??e? apa?t?se?? p?as t?µ?t?ta?,? d??µet??? t?? e????s????p??sµ?? de? µp??e??a e??a? µ????te?? ap? 8mm? ap? t? 1/3 t?? µ???s t?? d?aµ?t??? d?aµ???????ί d??.? µeta?? t??? ap?stas? de? µp??e??a e??a? µe?a??te?? ap?: 8 f???? t?? e????s t? d??µet?? t?? d?aµ??????ί d??, 50% t?? µ????te??? p?e???? t???p?st??? µat?? 100 mm. Όταν οι ενώσεις µε υπερκάλυψη των διαµήκων ράβδων γίνονται µέσα στις κρίσιµες περιοχές υποστυλωµάτων µε αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας, η µέγιστη απόσταση των συνδετήρων περιορίζεται σε 4 φορές την ελάχιστη διάµετρο των διαµήκων ράβδων. Προσοχή! Στις µατίσεις µέσα σε κρίσιµες περιοχές, η µέγιστη απόσταση των συνδετήρων πρέπει να είναι τέσσερις φορές την διάµετρο του λεπτότερου κολονοσίδερου. ηλαδή αν έχουµε 16Φ, η απόσταση των συνδετήρων πρέπει να είναι το πολύ 6.5 εκατοστά. Πολύ σηµαντική απαίτηση του κανονισµού, που µπορεί να καλυφθεί εύκολα µε τους θώρακες, αλλά όχι µε τους µανδύες

31 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΘΩΡΑΚΩΝ υνατότητα τήρησης των αντισεισµικών προδιαγραφών µε ασφαλή και οικονοµικό τρόπο Αποδοτικότερη περίσφιγξη και προστασία έναντι του λυγισµού Ευκολότερη σκυροδέτηση.. Λόγω της έλλειψης αγκίστρων, περνά εύκολα το µπετόν και ο δονητής Μικρότερο βάρος συνδετήρων και δοµικών στοιχείων, που σηµαίνει ευκολότερη διαχείριση κατά την τοποθέτηση. Μοντάρεται εύκολα και στην οικοδοµή (και σε όροφο)

32 Αντισεισµικός Οπλισµός ΘΩΡΑΞ

33 ΝΕΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΘ

34 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΩΝ ΣΥΝ ΕΤΗΡΩΝ ΙΑΤΜΗΣΗ ΟΚΩΝ ΩΠΛ. ΣΚΥΡ. ΑΚΡΑΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ ΥΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

35 Ερευνητική οµάδα : Χρήστος Καραγιάννης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, ρ. Μηχανικός, Καθηγητής Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΠΘ Γεώργιος Σιρκελής, Πολιτικός Μηχανικός ΠΘ, ΜScΜ Sc., υποψ.. ιδάκτωρ Κωνσταντίνος Χαλιορής, Πολιτικός Μηχανικός ΠΘ, ρ. Μηχανικός, Λέκτορας ΠΘ

36 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΩΝ ΣΥΝ ΕΤΗΡΩΝ

37 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙ EI EIΣ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΛΟ ΜΟΝΟ ΣΥΝ ΕΤΗΡΑ

38 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΙΑΜΗΚΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 6Φ12 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Φ8/10 ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Φ8/15 ΣΤΗΝ ΜΗ ΚΡΙΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΚΙΜΙΑ : 1 ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙ EI EIΣ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ 1 ΜΕ ΑΠΛΟΥΣ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ

39 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αποδείχθηκε ότι τα υποστηλώµατα στα οποία τοποθετήθηκε σπειροειδής οπλισµός παρουσίασαν, σε σχέση µε εκείνα που είχαν συµβατικό οπλισµό και είχαν ίση ποσότητα συνδετήρων : 1. καλύτερη συµπεριφορά, 2. καλύτερη τελική µορφή αστοχίας 3. βελτιωµένη υστερητική απόκριση, καθώς και 4. µεγαλύτερη απορρόφηση ενέργειας (περ.13%)

40 ΙΑΤΜΗΣΗ ΟΚΩΝ ΩΠΛ. ΣΚΥΡ/ΤΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ Πειραµατική διερεύνηση της συµπεριφοράς δοκών ω.σ. µε διατµητικό οπλισµό, µε συνεχή σπειροειδή οπλισµό και µε κοινούς κλειστούς συνδετήρες. 5 πειραµατικοί δοκοί: ΒΟ: οκίµιο ελέγχου χωρίς εγκάρσιο οπλισµό 1η Οµάδα: (ρw=0.2%) Β12-s κλειστοί συνδετήρες 5.5/120 mm Β12-sp συνεχής σπειροειδής οπλισµός 5.5/120mm 2?? µ?da: (ρw=0.3%) Β8-s κλειστοί συνδετήρες 5.5/80mm Β8-sp συνεχής σπειροειδής οπλισµός 5.5/80mm

41 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ Μήκος δοκού=1.84m ιαστάσεις διατοµής b/h=200/300mm ιαµήκης οπλισµός 2 14 άνω και 4 18 κάτω (S500) Στατικό ύψος d=270mm Οι διατµητικοί οπλισµοί έχουν διατοµή 5.5 (S220)

42 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΚΩΝ Β0(άνευ συνδ), Β12-s(απλ. συνδ) και Β12-sp(σπειρ. Συνδ) Συµπεράσµατα: Πλάστιµη συµπεριφορά 15% µεγαλύτερη αντοχή

43 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΚΩΝ Β0(άνευ συνδ), Β8-s(απλ. συνδ) και Β8-sp(σπειρ. Συνδ) Συµπεράσµατα: Πλάστιµη συµπεριφορά 15% µεγαλύτερη αντοχή

44 ΑΚΡΑΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ ΥΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

45 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ Η πειραµατική διερεύνηση της δυνατότητας για βελτίωση της σεισµικής ικανότητας ακραίων κόµβων µε χρήση συνεχούς σπειροειδούς οπλισµού ορθογωνικού σχήµατος στο υποστύλωµα και στην περιοχή της ένωσης υποστυλώµατος δοκού, σε σύγκριση µε συνήθεις συνδετήρες. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εξετάστηκαν 16 δοκίµια κόµβων υποστυλώµατος δοκού

46 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ιαµήκης οπλισµός υποστυλώµατος= 4 10 ιαµήκης οπλισµός δοκού= 2 10????a???t??????s????p??sµ?? d????= 8/15??atµ?t?????p??sµ?? d???? +?p?st??? µat?? d?at?µ?? 8 Sta?e?? a?????? f??t?? 70KN se ap?stas? 1m ap? t?? pa?e?? t???p?st??? µat??

47 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η επιρροή του σπειροειδούς οπλισµού είναι ιδιαίτερα σηµαντική, διότι: Βελτιώνει τους µηχανισµούς µεταφοράς τέµνουσας των κόµβων Βελτιώνει τις συνθήκες περίσφιξης και συνεπώς αυξάνει την διάρκεια λειτουργίας του λοξού διαγώνιου θλιπτήρα του σκυροδέµατος κατά την ανακυκλιζόµενη καταπόνηση Προσφέρει αποτελεσµατικότητα στην αγκύρωση των οπλισµών της δοκού, µε περισσότερα σηµεία αντίστασης έναντι της τάσης που έχει η αγκύρωση για εκτίναξη προς τα έξω στο πίσω µέρος του κόµβου

48 Αποδείχθηκε ότι οι κόµβοι στους οποίους τοποθετήθηκε σπειροειδής οπλισµός παρουσίασαν, σε σχέση µε τους κόµβους που είχαν ίση ποσότητα συνδετήρων, καλύτερη συµπεριφορά, καλύτερη τελική µορφή αστοχίας καθώς και βελτιωµένη υστερητική απόκριση.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ στοιχείων από Ω.Σ.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ στοιχείων από Ω.Σ. ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ στοιχείων από Ω.Σ. Έµφαση σε ακραίους κόµβους Χρ. Καραγιάννης, καθηγητής Πρόεδρος Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Εισαγωγή Η επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 2014 2015 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ FRP ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΛΠΙ Α ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ιαστασιολόγηση Επεµβάσεων

ιαστασιολόγηση Επεµβάσεων ΗΜΕΡΙ Α: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)» ιαστασιολόγηση Επεµβάσεων Στέφανος ρίτσος Καθηγητής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Αθήνα, 31/5/2012 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Σκυρόδεµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» ΤΕΕ ΟΑΣΠ -ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 31.05.2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΛ ΟΥ Καρτερού 60, 71201 Ηράκλειοο - Τηλ.: 2810.332684 www.tol.com.gr info@tol.com..gr

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Παπαχρηστίδης Αριστείδης (Π.Μ. ΕΜΠ) Βαδαλούκας Γεώργιος (Π.Μ. ΠΣΠΠ) Μέλη της επιτροπής ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Ευρωκώδικες 2, 7, 8 Κατασκευή από Σκυρόδεμα Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΡΙΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΜΕ. Έκδοση Οικοδομικών Αδειών & Πολεοδομίες. Σάββατο 21 Ιουνίου 2008

ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΜΕ. Έκδοση Οικοδομικών Αδειών & Πολεοδομίες. Σάββατο 21 Ιουνίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΣΠΜΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Νo 360 Μάιος 2008 ISSN 1105-686Χ ΚΩΔΙΚΟΣ: 2545 Γέφυρες και Φωτοβολταϊκά: σήμανση, σηματοδότηση, μέτρηση Συγκριτική παρουσίαση των ιδιοτήτων ανοξείδωτου

Διαβάστε περισσότερα

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 3DR News Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Βαδαλούκας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΕΤΑΜ Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 233 Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR. ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR. ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau.gr Οικοδοµή Αυτοκίνητο Βιοµηχανία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΕΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ETEK) Τ.Κ. 21826 1513 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΕΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ETEK) Τ.Κ. 21826 1513 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ETEK) Τ.Κ. 21826 1513 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 (ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΕΚ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΕΚ Μέλη Επιτροπής Πολιτικοί Μηχανικοί:

Διαβάστε περισσότερα