Διοίκηση Έργων. Παρουσίαση τεσσάρων ιδιαίτερα σημαντικών οργανισμών σε διεθνές επίπεδο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διοίκηση Έργων. Παρουσίαση τεσσάρων ιδιαίτερα σημαντικών οργανισμών σε διεθνές επίπεδο"

Transcript

1 Οργανισμοί, πρότυπα και πιστοποιήσεις στη Διοίκηση Έργων Παρουσίαση τεσσάρων ιδιαίτερα σημαντικών οργανισμών σε διεθνές επίπεδο για τη Διοίκηση Έργων (PMI, IPMA, APM και OGC), με έμφαση στα πρότυπα που έχουν αναπτύξει και στις πιστοποιήσεις που παρέχουν. Χρήστος Γ. Μακρής Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών DESS «Systèmes et Communication Homme-Machine», Université Paris XI Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς 2007 i

2 ii Στους γονείς μου Γιώργο και Θεοδώρα

3 Οργανισμοί, πρότυπα και πιστοποιήσεις στη Διοίκηση Έργων Χρήστος Γ. Μακρής Σημαντικοί όροι: Διοίκηση Έργων, Διοίκηση Προγραμμάτων, Μοντέλα Ωριμότητας, Πιστοποιήσεις, Πρότυπα, Project Management Institute, International Project Management Association, Association for Project Management, Office of Government Commerce, ICB, APM BoK, PMBOK, PRINCE2, MSP. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία μελετά τέσσερις από τους σημαντικότερους οργανισμούς που ασχολούνται σήμερα με τη Διοίκηση Έργων και πιο συγκεκριμένα το Project Management Institute (PMI), το International Project Management Association (IPMA), το Association for Project Management (APM) και το Office of Government Commerce (OGC). Παρουσιάζει τη φύση, τη δομή και τις δραστηριότητες τους και εστιάζει στα πρότυπα που έχουν αναπτύξει, όπως είναι το PMBOK Guide, το IPMA Competence Baseline, η PRINCE2 κλπ. Μετά την ανάλυση των προτύπων, έμφαση δίνεται στις παρεχόμενες πιστοποιήσεις και στο τι απαιτείται για να γίνει κάποιος κάτοχος τους, είτε πρόκειται για πιστοποιήσεις που απευθύνονται σε μεμονωμένους επαγγελματίες στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη διοίκηση έργων και προγραμμάτων, είτε πρόκειται για πιστοποιήσεις που απευθύνονται σε οργανισμούς στα πλαίσια ενός μοντέλου ωριμότητας όπως είναι το OPM3 κλπ., με σκοπό να εκτιμήσουν το επίπεδο ωριμότητας τους ή να λειτουργήσουν ως σύμβουλοι εκτιμητές του επιπέδου ωριμότητας άλλων οργανισμών. Τέλος, αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες του καθενός από τους τέσσερις οργανισμούς και επιχειρεί μια συγκριτική αποτίμηση τους. iii

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ vii ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ viii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Ορισμός και χαρακτηριστικά ενός έργου Ο τριπλός περιορισμός Ορισμός διοίκησης έργων Στρατηγικοί στόχοι, προγράμματα, έργα και υποέργα Τα επαγγέλματα της διοίκησης έργων Διευθυντής έργων Διευθυντής προγραμμάτων Οργανισμοί και πρότυπα διοίκησης έργων Project Management Institute (PMI) International Project Management Association (IPMA) Association for Project Management (APM) Office of Government Commerce (OGC) Σωματεία και οργανώσεις για τη Διοίκηση Έργων στην Ελλάδα Ελληνικό Δίκτυο Διαχειριστών Έργων (ΕΔΔΕ) Ελληνικό παράρτημα του PMI 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE Ιστορικό Δομή και οργάνωση Chapters Specific Interest Groups (SIGs) Colleges Δραστηριότητες Εκπαίδευση Έρευνα Επαγγελματική ανάπτυξη και δικτύωση Συνέδρια Σχέσεις με άλλους οργανισμούς Επαγγελματικά πρότυπα και υποστήριξη επαγγελματικής ανέλιξης Επαγγελματικά πρότυπα Πιστοποιήσεις Βραβεία Προϊόντα και υπηρεσίες Εκδόσεις Υπηρεσίες σταδιοδρομίας 24 iv

5 2.4 Ο Οδηγός Βασικών Γνώσεων στη Διοίκηση Έργων (PMBOK Guide) Οι παρεχόμενες πιστοποιήσεις Project Management Professional (PMP) Certified Associate in Project Management (CAPM) Program Management Professional (PgMP) OPM3 ProductSuite (OPM3 Assessor/Consultant) 34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATION Ιστορικό Δομή και οργάνωση Δραστηριότητες Εκπαίδευση Έρευνα Εκδηλώσεις Βραβεία Πρότυπα Πιστοποιήσεις Εκδόσεις Οι μηχανισμός πιστοποιήσεων Γενικά Το IPMA Competence Baseline (ICB) Τα 4 επίπεδα πιστοποίησης IPMA Level D Certified Project Management Associate IPMA Level C Certified Project Manager IPMA Level B Certified Senior Project Manager PMA Level A Certified Projects Director 57 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ASSOCIATION FOR PROJECT MANAGEMENT Ιστορικό Δραστηριότητες Μελέτη θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος (SIGs) Βραβεία Πρότυπα Πιστοποιήσεις Εκδόσεις Ο μηχανισμός πιστοποιήσεων Γενικά Το APM Body of Knowledge (APM BoK) Οι παρεχόμενες πιστοποιήσεις Introductory Certificate in Project Management APMP (IPMA Level D) Practitioner Qualification (IPMA Level C) Certificated Project Manager (IPMA Level B) 69 v

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: APM Project Risk Management Certificates 71 OFFICE OF GOVERNMENT COMMERCE Εισαγωγή Δραστηριότητες Successful Delivery Kit Document Library Η μεθοδολογία Διοίκησης Έργων PRINCE Συνοπτική περιγραφή Πιστοποιήσεις Foundation Certificate Practitioner Certificate Η μεθοδολογία διοίκησης προγραμμάτων MSP Συνοπτική περιγραφή Πιστοποιήσεις Foundation Intermediate Practitioner Μοντέλα ωριμότητας P2MM, P3M3 και PMMM P2MM P3M PMMM Διαδικασία εκτίμησης επιπέδου ωριμότητας Διαδικασία απόκτησης τίτλων ACO και RC Accredited Consultancy Organizations Registered Consultants 92 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εισαγωγή Γενικά χαρακτηριστικά των υπό μελέτη οργανισμών Αξιολόγηση προτύπων και πιστοποιήσεων PMBOK, ICB, APM Bok και Managing successful projects with PRINCE Μηχανισμοί πιστοποιήσεων επαγγελματικής επάρκειας Μοντέλα ωριμότητας Σκέψεις για την ελληνική πραγματικότητα Επίλογος 105 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 108 Βιβλία 108 Περιοδικά 109 Διαδίκτυο 111 vi

7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Γνωστικές Περιοχές, Ομάδες Διεργασιών και Διεργασίες Διοίκησης Έργων (Πηγή: Εμίρη Δ., Οδηγός Βασικών Γνώσεων στη Διοίκηση Έργων, Παπασωτηρίου 2006)...27 Πίνακας 2: Προϋποθέσεις απόκτησης πιστοποίησης PMP (Πηγή: Πίνακας 3: Προϋποθέσεις απόκτησης πιστοποίησης CAPM (Πηγή: Πίνακας 4: Προϋποθέσεις απόκτησης πιστοποίησης PgMP (Πηγή: Πίνακας 5: Κλίμακα αξιολόγησης IPMA...50 Πίνακας 6: Κεφάλαια και Γνωστικές Περιοχές (Πηγή: APM BoK 2006)...63 vii

8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διάγραμμα 1: Τα τέσσερα επίπεδα πιστοποίησης του IPMA (Πηγή: Διάγραμμα 2: Η Δομή «Ήλιου» (Πηγή: ICB 1999)...53 Διάγραμμα 3: Μετάβαση από το ICB στο NCB (Πηγή: ICB 1999)...55 Διάγραμμα 4: Διεργασίες PRINCE2 (Πηγή: Managing Successful Projects with PRINCE2)...78 Διάγραμμα 5: Μοντέλα ωριμότητας OGC (Πηγή: viii

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1 Ορισμός και χαρακτηριστικά ενός έργου Ο απλούστερος ίσως ορισμός που μπορεί να δοθεί για ένα έργο είναι ότι πρόκειται για μια προσωρινή προσπάθεια που εκτελείται με σκοπό να δημιουργηθεί ένα μοναδικό προϊόν ή υπηρεσία. Εμβαθύνοντας λίγο περισσότερο στον παραπάνω ορισμό, μπορεί να διακρίνει κανείς τα παρακάτω χαρακτηριστικά γνωρίσματα για κάθε έργο: Ένα έργο έχει ένα μοναδικό σκοπό, τη δημιουργία μιας υπηρεσίας, ενός προϊόντος ή ενός αποτελέσματος με υλικά και άυλα στοιχεία όπως κτίρια, υποδομές, διαδικασίες, γνώση. Ένα έργο είναι προσωρινό. Αυτό σημαίνει ότι έχει προσδιορισμένη αρχή και προσδιορισμένο τέλος. Η αρχή του έργου συμπίπτει χρονικά με την έναρξη όλων των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την επίτευξη του σκοπού του, ενώ το τέλος είτε με την παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας, είτε με τη διακοπή όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το έργο, λόγω αδυναμίας επίτευξης του σκοπού του έργου ή έλλειψης της ανάγκης εκτέλεσης του έργου. Βέβαια, η έννοια της προσωρινότητας δε χαρακτηρίζει τα παραγόμενα από το έργο, τα οποία συνήθως δεν έχουν προκαθορισμένη διάρκεια. Επίσης, η προσωρινότητα ενός έργου δε σημαίνει και μικρή διάρκεια: ένα έργο μπορεί να διαρκέσει από λίγες ημέρες έως δεκαετίες. 1

10 Ένα έργο αναπτύσσεται προοδευτικά. Κατά την εκκίνηση του, το αντικείμενο ενός έργου μπορεί αρχικά να συνοψίζεται σε μερικές παραγράφους, ακόμα και σε μία ή δύο τρεις φράσεις, όπως για παράδειγμα «Παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας». Στη συνέχεια, το αντικείμενο του έργου αναλύεται σε μεγαλύτερο επίπεδο λεπτομέρειας και γίνονται περισσότερο σαφείς οι απαιτήσεις του (στο προηγούμενο παράδειγμα, προσδιορίζονται η ελάχιστη ταχύτητα πρόσβασης, οι υφιστάμενες υποδομές, η τεχνολογία διασύνδεσης, οι εμπλεκόμενοι φορείς κ.α.). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι προοδευτική ανάπτυξη σε καμία περίπτωση δε σημαίνει διαφοροποίηση του αντικειμένου του έργου, αλλά πληρέστερη κατανόηση και σταδιακή εκτέλεσή του. Η διαφοροποίηση του αντικειμένου του έργου μετά την έναρξη του οδηγεί σε σύγχυση και στις περισσότερες φορές σε αποτυχία του έργου. Αναφέρεται συχνά και ως «διολίσθηση αντικειμένου» (scope creep). Ένα έργο απαιτεί πόρους, συχνά από διαφορετικούς χώρους. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι για την εκτέλεση ενός έργου απαιτούνται ανθρώπινοι και υλικοί πόροι για τους οποίους υπάρχει συχνά δυσκολία ανεύρεσης και σωστής αξιοποίησης. Ένα έργο θα πρέπει να έχει ένα κύριο πελάτη ή χορηγό. Αν και οι ενδιαφερόμενοι για ένα έργο μπορεί να είναι πολλοί, η απόφαση για την υλοποίηση ενός έργου λαμβάνεται από έναν, ο οποίος δίνει την αρχική κατεύθυνση και χρηματοδοτεί το έργο. Στην περίπτωση ενός κρατικού έργου χορηγός μπορεί να είναι ένας οργανισμός, ενώ για ένα 2

11 ενδοεταιρικό έργο, το ρόλο του χορηγού αναλαμβάνει συχνά ένα ανώτατο στέλεχος της εταιρείας. 1.2 Ο τριπλός περιορισμός Στη σύγχρονη πρακτική της διοίκησης έργων, η επιτυχία ενός έργου κρίνεται από την επίτευξη των στόχων σε κάθε ένα από τους παρακάτω άξονες: Αντικείμενο: το προϊόν που παρήχθη ή η υπηρεσία που τέθηκε σε λειτουργία πληροί τις προδιαγραφές; Χρόνος: το έργο ολοκληρώθηκε στον προβλεπόμενο χρόνο; Κόστος: το έργο στοίχισε όσο προβλεπόταν; Ένα απόλυτα επιτυχημένο έργο εκτελέστηκε ενός προδιαγραφών, εντός χρονοδιαγράμματος και εντός προϋπολογισμού. Η απόκλιση σε ένα από τους παραπάνω άξονες μπορεί να σημαίνει από μερική επιτυχία έως ολοκληρωτική αποτυχία για ένα έργο, ανάλογα με την κρισιμότητά του. Για παράδειγμα, η έγκαιρη και σύμφωνη με τις προδιαγραφές παράδοση ενός έργου αλλά με μεγάλη υπέρβαση κόστους μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ακόμα και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης που ανέλαβε να το υλοποιήσει. Οι στόχοι που τίθενται σε κάθε ένα από τους παραπάνω άξονες λειτουργούν ανταγωνιστικά: Για παράδειγμα, για την ολοκλήρωση ενός έργου εντός χρονοδιαγράμματος είναι δυνατό να απαιτείται η εγκατάλειψη κάποιων προδιαγραφών. Για το λόγο αυτό, αναφέρονται συχνά ως «τριπλός περιορισμός» (triple constraint). 3

12 Επιπλέον, η μοναδικότητα ενός έργου συνεπάγεται τη δυσκολία του εξ αρχής σαφούς προσδιορισμού των στόχων του και του υπολογισμού της διάρκειας και του κόστους του με ακρίβεια. Η δυσκολία γίνεται μεγαλύτερη όσο πιο σύνθετο είναι το έργο και όσο πιο ασταθές είναι το εσωτερικό του και εξωτερικό του περιβάλλον. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται συχνά και ως τέταρτος περιορισμός η ποιότητα. Πολλοί συγγραφείς είναι της άποψης όμως ότι η αναφορά της είναι περιττή, υποστηρίζοντας ότι οι απαιτήσεις για ποιότητα, με κυρίαρχη την ικανοποίηση του πελάτη, πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του αντικειμένου, του χρόνου και του κόστους του έργου. Με βάση τα παραπάνω, αβίαστα οδηγείται κανείς στο συμπέρασμα ότι για την επιτυχή εκτέλεση ενός έργου απαιτείται κάποιας μορφής διαχείριση, η οποία ορίζεται ως «διοίκηση έργων» και η οποία αναλύεται στην παράγραφο που ακολουθεί. 1.3 Ορισμός διοίκησης έργων Διοίκηση έργων (project management) είναι η εφαρμογή γνώσεων, ικανοτήτων, εργαλείων και τεχνικών στις δραστηριότητες ενός έργου προκειμένου να επιτευχθούν οι απαιτήσεις του έργου. Η διοίκηση έργων περιλαμβάνει τις διεργασίες έναρξης, προγραμματισμού, εκτέλεσης, παρακολούθησης και ελέγχου και ολοκλήρωσης. Στον παραπάνω ορισμό, ο αγγλικός όρος «project management» έχει αποδοθεί ως «διοίκηση έργων». Εντούτοις, δεν είναι καθόλου σπάνιο να 4

13 χρησιμοποιούνται εναλλακτικά και οι όροι «διαχείριση έργων» ή «διεύθυνση έργων». Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, ο όρος «διοίκηση» προτιμήθηκε σε σχέση με τους άλλους δύο γιατί νοηματικά παραπέμπει περισσότερο στις ικανότητες που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί με επιτυχία ένα έργο: στην υπευθυνότητα, στην ορθή κρίση για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων, στα επικοινωνιακά χαρίσματα και στη δυνατότητα οργάνωσης και συντονισμού. Ο όρος «διαχείριση», επιλέχθηκε να αποδώσει τους αντίστοιχους αγγλικούς όρους που αφορούν τις επιμέρους δραστηριότητες της διοίκησης έργων. Με το σκεπτικό αυτό, ο όρος «time management» αποδόθηκε ως «διαχείριση χρόνου», ο όρος «cost management» ως «διαχείριση κόστους» κ.ο.κ.. Σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων, όλα τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων ενός έργου αποτελούν την ομάδα έργου. Τα μέλη της ομάδας έργου που εμπλέκονται άμεσα στις δραστηριότητες διοίκησης έργου αποτελούν την ομάδα διοίκησης έργου. Όλα τα μέλη της ομάδας έργου αναφέρονται στο διευθυντή ή διοικητή έργου (project manager), ο οποίος έχει την τελική ευθύνη για την πορεία εκτέλεσης του έργου. Ο ρόλος του διευθυντή έργου για την επιτυχία ενός έργου είναι τόσο σημαντικός, ώστε τις τελευταίες δεκαετίες να έχει εξελιχθεί από την ευκαιριακή ενασχόληση ενός διευθυντικού στελέχους ως επικεφαλής ενός έργου, σε ένα νέο αναγνωρίσιμο επάγγελμα, το οποίο εξελίσσεται με πολύ γρήγορο ρυθμό. Και σε αυτή την περίπτωση, ο αγγλικός όρος «project manager» θα μπορούσε να είχε αποδοθεί και ως «διαχειριστής έργων», όπως δεν είναι σπάνιο στην ελληνική πραγματικότητα. Κάτι τέτοιο όμως θα ήταν εις βάρος της εγκυρότητας του όρου «διοίκηση έργων» που επιλέχθηκε παραπάνω. Εκτιμώντας ότι ο όρος 5

14 «διοικητής» χρησιμοποιείται συνήθως για να δηλώσει πολύ υψηλόβαθμα στελέχη, προτιμήθηκε εν τέλει ο όρος «Διευθυντής» ο οποίος αποδίδει ορθότερα το επαγγελματικό προφίλ και τη θέση του στελέχους που ασκεί τη διοίκηση ενός έργου. 1.4 Στρατηγικοί στόχοι, προγράμματα, έργα και υποέργα Στους περισσότερους οργανισμούς που αναλαμβάνουν την εκτέλεση έργων, είναι διακριτή μια ιεραρχία στρατηγικών στόχων, προγραμμάτων, έργων και υποέργων. Για να επιτύχει τους στρατηγικούς του στόχους, ο οργανισμός διαμορφώνει προγράμματα. Ως πρόγραμμα ορίζεται ένα σύνολο συναφών έργων, το οποίο διοικείται κατά ένα συντονισμένο τρόπο έτσι ώστε να αποκομισθούν οφέλη που δεν αποκτώνται από τη διοίκηση κάθε έργου ξεχωριστά. Ένα σύνολο προγραμμάτων αντιμετωπίζεται ως χαρτοφυλάκιο, για το οποίο στόχος είναι η μεγιστοποίηση της αξίας του. Τα έργα με τη σειρά τους μπορούν να υποδιαιρεθούν σε υποέργα, κάθε ένα από τα οποία αντιμετωπίζεται ως έργο. 1.5 Τα επαγγέλματα της διοίκησης έργων Διευθυντής έργων Η διαμόρφωση του επαγγέλματος του διευθυντή έργων έγινε σταδιακά, μέσα από την ιστορική εξέλιξη της διοίκησης έργων παγκοσμίως. Μεταπολεμικά, η εξέλιξη της διοίκησης έργων συνοψίζεται ως εξής: 6

15 Αρχικά, δεν υπάρχει μοναδικός διευθυντής έργου για ένα έργο. Ο ρόλος του αναλαμβάνεται διαδοχικά από το διευθυντή του τμήματος του οργανισμού, που έχει στη δεδομένη χρονική στιγμή την ευθύνη να υλοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος από τις δραστηριότητες του έργου. Οι δυσκολίες στην απόδοση ευθυνών και στην επικοινωνία γίνονται σύντομα αντιληπτές και από το τέλος του 1950 και μετά, όλοι σχεδόν οι οργανισμοί που αναλαμβάνουν έργα αναζητούν στελέχη με τις ικανότητες και την επιθυμία να ηγηθούν ομάδων έργου. Από το τέλος του 1960 και μετά, αναζητήθηκαν νέες πρακτικές διοίκησης και οργανωτικές δομές, έτσι ώστε η διοίκηση έργων να γίνει πιο αποτελεσματική σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον. Η υιοθέτηση νέων οργανωτικών δομών και διαφορετικής φιλοσοφίας έδωσε την ανάλογη προς την ευθύνη του για το έργο εξουσία στο διευθυντή έργου. Παράλληλα, η διοίκηση έργων άρχισε να ασκείται με ένα όλο και πιο συστηματικό και αυστηρό τρόπο, μέσω καλά ορισμένων διαδικασιών. Οι σημαντικές εξελίξεις και τα πορίσματα της διοικητικής επιστήμης σε όλη αυτή την περίοδο δημιούργησαν ένα σύνολο γνώσεων που γίνονται πλέον απαραίτητες για ένα διευθυντή έργων και για τις οποίες έγιναν σημαντικές απόπειρες καταγραφής σε οδηγούς, οι οποίοι συχνά περιγράφονται ως «bodies of knowledge». Αξίζει να σημειωθεί, ότι μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980, ως διευθυντές έργων επιλέγονταν σχεδόν αποκλειστικά μηχανικοί, με βάση την επικρατούσα αντίληψη ότι μόνο πολύ καλοί γνώστες της τεχνολογίας μπορούν να διοικήσουν τεχνικά έργα. Τα τελευταία χρόνια, η κατανόηση της τεχνολογίας εξακολουθεί να θεωρείται σημαντική, αλλά αξιολογούνται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με το παρελθόν και γνώσεις του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, διαχείρισης κινδύνων και οργανωσιακής συμπεριφοράς. 7

16 Στην ανάδειξη του επαγγέλματος του διευθυντή έργων αποφασιστική ήταν και η συμβολή των φορέων που περιγράφονται σε επόμενη παράγραφο Διευθυντής προγραμμάτων Η ένταξη των έργων σε προγράμματα και η αναγνώριση της στρατηγικής σημασίας έργων και προγραμμάτων για ένα οργανισμό, οδήγησαν στην επιλογή της ανάθεσης του συντονισμού τους σε στέλεχος αποκλειστικά επιφορτισμένο με το ρόλο αυτό. Ο διευθυντής προγραμμάτων πρέπει να διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διοίκηση έργων και ταυτόχρονα μια σαφή εικόνα του στρατηγικού προσανατολισμού της επιχείρησης και βαθιά γνώση των εσωτερικών λειτουργιών της. 1.6 Οργανισμοί και πρότυπα διοίκησης έργων Η συνειδητοποίηση από την πλευρά όσων ασχολούνταν με τη διοίκηση έργων της ανάγκης για ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και εμπειριών, συνεργασία και δικτύωση, οδήγησε στη σύσταση ενώσεων και οργανισμών από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, οι οποίες σήμερα επηρεάζουν σημαντικά τις εξελίξεις στο χώρο της διοίκησης έργων, αριθμώντας χιλιάδες μέλη, μελετώντας και διαμορφώνοντας νέες πρακτικές και απονέμοντας επαγγελματικές πιστοποιήσεις που αναγνωρίζονται σε διεθνές επίπεδο. Οι οργανισμοί αυτοί διαμόρφωσαν και μεθοδολογίες και πρότυπα, τα οποία προτείνουν σε όσους ασχολούνται με τη διοίκηση έργων επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς και στελέχη να ακολουθήσουν, με σκοπό την επιτυχέστερη εκτέλεση έργων. 8

17 Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένοι από τους πιο σημαντικούς οργανισμούς που ασχολούνται με τη διοίκηση έργων: Project Management Institute (PMI) Το Project Management Institute (PMI, «Ινστιτούτο Διοίκησης Έργων») είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός παγκοσμίως που ασχολείται με το αντικείμενο της διοίκησης έργων. Ιδρύθηκε το 1969 και για το 2006 αναφέρει ότι διαθέτει εγγεγραμμένα μέλη και πάνω από πιστοποιημένα στελέχη σε 175 χώρες. Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται αναλυτικά το ιστορικό, ο ρόλος, τα πρότυπα και οι πιστοποιήσεις που παρέχει International Project Management Association (IPMA) Με ιστορία 40 ετών περίπου, ο International Project Management Association (IPMA, «Διεθνής Σύλλογος Διοίκησης Έργων») έχει σήμερα εξελιχθεί σε ένα πολύ σημαντικό οργανισμό για την προώθηση της διοίκησης έργων, με μέλη σε περίπου 40 χώρες. Αποτελεί ίσως την ευρωπαϊκή απάντηση στο PMI. Παρέχει 4 επίπεδα πιστοποίησης που απευθύνονται σε επαγγελματίες της διοίκησης έργων διαφορετικών επιπέδων εμπειρίας και γνώσεων. Για το 2006 υπολογίζεται ότι θα υπάρχουν πιστοποιημένα στελέχη. Η πιστοποίηση στηρίζεται στο πρότυπο IPMA Competence Baseline (ICB, «Βάση Επάρκειας IPMA»). Ο IPMA παρουσιάζεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3. 9

18 1.6.3 Association for Project Management (APM) Σύμφωνα με τη δήλωση αποστολής του, ο Association for Project Management (APM, «Σύλλογος για τη Διοίκηση Έργων») αποσκοπεί στην «ανάπτυξη και προώθηση των επαγγελματικών τομέων της διοίκησης έργων και προγραμμάτων για το κοινό όφελος». Ιδρύθηκε το 1972 και εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αποτελεί ιδρυτικό μέλος του IPMA και είναι η μεγαλύτερη ένωση διευθυντών έργων στην Ευρώπη αριθμώντας στελέχη και 389 επιχειρήσεις ως εγγεγραμμένα μέλη. Ως μέλος του IPMA, παρέχει πιστοποιήσεις οι οποίες αντιστοιχούν στα 4 επίπεδα του IPMA. Έχει αναπτύξει το APM Body of Knowledge (APM BoK, «Οδηγός γνώσεων του APM»), μια συλλογή βέλτιστων πρακτικών για τη διοίκηση έργων, το οποίο σε συνδυασμό με το IPMA Competence Baseline αποτελεί το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο για όσους θέλουν να αποκτήσουν τις πιστοποιήσεις που παρέχει. Ο APM παρουσιάζεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο Office of Government Commerce (OGC) Το Office of Government Commerce (OGC, «Γραφείο Κρατικού Εμπορίου») αποτελεί ανεξάρτητη υπηρεσία του βρετανικού Υπουργείου Οικονομικών και συνεργάζεται με οργανισμούς του δημοσίου τομέα με σκοπό να τους βοηθήσει να βελτιώσουν τη διαχείριση προγραμμάτων και έργων, να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και να εξοικονομήσουν χρήματα στα αγαθά και στις υπηρεσίες 10

19 που αγοράζουν. Έχει αναπτύξει τη μεθοδολογία διοίκησης έργων PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments version 2, «Έργα σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα έκδοση 2») η οποία έχει εξελιχθεί σε de facto standard σε αρκετές χώρες και τυγχάνει μεγάλης αποδοχής και στην Ελλάδα. Πιστοποίηση στη γνώση της παρέχεται μέσω του οργανισμού APM Group. Αναλυτική παρουσίαση για το OGC γίνεται στο Κεφάλαιο Σωματεία και οργανώσεις για τη Διοίκηση Έργων στην Ελλάδα Ελληνικό Δίκτυο Διαχειριστών Έργων (ΕΔΔΕ) Το Ελληνικό Δίκτυο Διαχειριστών Έργων (ΕΔΔΕ) είναι ένα μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο που ιδρύθηκε το 2005 στην Αθήνα και αποσκοπεί στην προαγωγή της διοίκησης έργων σε όλους τους τομείς της οικονομίας μέσω της μεταφοράς και προσαρμογής τεχνογνωσίας από προηγμένες στον τομέα αυτό χώρες της Ευρώπης, Αμερικής, Ασίας και Αυστραλίας, αλλά και μέσω της ενδυνάμωσης της μελέτης και έρευνας του σχετικού πεδίου στη χώρα μας. Το ΕΔΔΕ δεν είναι παράρτημα ξένων οργανώσεων στην Ελλάδα αλλά ούτε ένας μεμονωμένος φορέας. Το ΕΔΔΕ συνεργάζεται με όσους άλλους φορείς (π.χ. IPMA, ΤΕΕ - ΕΕΕ Θεμάτων Διαχείρισης Έργου) χρειάζεται για την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών στα μέλη του. Απευθύνεται τόσο στους Έλληνες διευθυντές έργων, όσο και στις ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους μέσω σύγχρονων τεχνικών διοίκησης 11

20 έργων. Στις αρχές του 2007, το ΕΔΔΕ ανακοίνωσε ότι θα παρέχει τη δυνατότητα πιστοποίησης με βάση το Διεθνές Σύστημα Πιστοποίησης του IPMA (βλ. προηγούμενη σχετική παράγραφο και Κεφάλαιο 3) Ελληνικό παράρτημα του PMI Στην προσπάθεια για τη διάδοση των αρχών της διοίκησης έργων στην Ελλάδα ώστε τα έργα να παραδίδονται εντός προϋπολογισμού, χρονοδιαγράμματος και προδιαγραφών, ιδρύθηκε το Greek PMI Chapter ως ελληνικό παράρτημα του PMI (βλέπε προηγούμενη σχετική παράγραφο) μετά από συλλογικές προσπάθειες 3 ετών. Η ίδρυση του έγινε στα μέσα του 2006 και στις αρχές του 2007 διέθετε 203 μέλη. Βιβλιογραφία 1 ου Κεφαλαίου 1. Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK), Third Edition, PMI, Kerzner, Harold, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling (9th ed.), John Wiley & Sons, Inc, Εμίρης, Δημήτρης Μ., Οδηγός Βασικών Γνώσεων στη Διοίκηση Έργων, Παπασωτηρίου, Αθήνα Schwalbe, Kathy, Information Technology Project Management (4th ed.), Thomson Course Technology, Bryde, David James, Project management concepts, methods and application, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 23, No. 7,

21 6. Allen, Warren E, Establishing some basic project management body-of-knowledge concepts, International Journal of Project Management, Vol. 13, No. 2, Berkun, Scott, The Art of Project Management, O' Reilly, Munroe, William, Developing and Implementing an IT Project Management Process, ISSGI Review, First Quarter Globerson, Shlomo and Zwikael, Ofer, The Impact of The Project Manager on Project Management Processes, Project Management Journal, Vol. 33, No. 3, September Morris, Peter W.G., Managing the Front-End: how project managers shape business strategy and manage project definition, PMI Global Congress Proceedings - Edinburgh, Scotland, Sotiriou, Dean and Wittmer, Dennis, Influence Methods of Project Managers: Perceptions of Team Members and Project Managers, Project Management Journal, Vol. 32, No. 3, September

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE 2.1 Ιστορικό Το Project Management Institute (PMI, «Ινστιτούτο Διοίκησης Έργων») ιδρύθηκε το 1969 από πέντε εθελοντές. Στην πρώτη εκδήλωση που διοργανώθηκε τον ίδιο χρόνο υπήρξαν 83 συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος του περιοδικού Project Management Quarterly (PMQ, «Τριμηνιαία Έκδοση για τη Διοίκηση Έργων»), το οποίο μετονομάστηκε αργότερα σε «Project Management Journal» (PMJ, «Περιοδικό για τη Διοίκηση Έργων»). Επίσης, διοργανώθηκε η πρώτη εκδήλωση εκτός των ΗΠΑ και ιδρύθηκαν το πρώτο «PMI-Chapter» («Παράρτημα του PMI») και το PMI Professional Awards Program («Πρόγραμμα Επαγγελματικών Βραβείων PMI»). Στο τέλος της δεκαετίας το PMI αριθμούσε μέλη παγκοσμίως. Στη δεκαετία του 80 ξεκινά το πρόγραμμα πιστοποιήσεων Project Management Professional (PMP, «Επαγγελματίας Διοίκησης Έργων») και διευρύνονται οι υπηρεσίες και οι εκδόσεις. Ορόσημο αποτελεί η έκδοση του πρώτου προτύπου για τη διοίκηση έργων κάτω από τον τίτλο PMQ Special Report on Ethics, Standards and Accreditation («Ειδική Έκθεση για τη Δεοντολογία, τα Πρότυπα και τη Διαπίστευση του PMQ»), το οποίο αποτέλεσε την αφετηρία των κατοπινών εκδόσεων του A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK Guide, «Οδηγός Βασικών Γνώσεων για τη Διοίκηση Έργων»). 14

23 Το 1990 τα μέλη έχουν ξεπεράσει πλέον τα και μετά το 1993 αυξάνονται με ρυθμό 20% ετησίως. Στη δεκαετία του 1990 ξεκινούν και τα Specific Interest Groups (SIGs, «Ομάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος)» και τα Colleges («Σύλλογοι»). Το PMI αποκτά παρουσία στο Διαδίκτυο και το 1996 εκδίδεται η πρώτη έκδοση του PMBOK Guide. Επίσης, καθιερώνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Professional Development Program (PDP, «Πρόγραμμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης»). Στις αρχές του 21 ου αιώνα το PMI διαθέτει πλέον πάνω από μέλη, πάνω από πιστοποιημένους διευθυντές έργων και έχει πωλήσει πάνω από αντίτυπα του PMBOK Guide. Σήμερα, μετά από 6 χρόνια εκρηκτικής αύξησης τα μέλη είναι πάνω από και οι πιστοποιημένοι διευθυντές έργων πάνω από Δομή και οργάνωση Τη στρατηγική του PMI χαράσσει 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο (PMI Board of Directors). Τα μέλη του είναι εθελοντές και εκλέγονται για τρία χρόνια. Την καθημερινή του δράση συντονίζει ο Εκτελεστικός Διευθυντής. Για τα μέλη του PMI, η πρόσβαση στις δραστηριότητες του PMI μπορεί να γίνει σε τρία επίπεδα, αυτά των Chapters, Special Interest Groups (SIGs) και Colleges Chapters 15

24 Ένα PMI Chapter («Παράρτημα του PMI») καλύπτει μια γεωγραφική περιοχή. Στα όρια ενός κράτους είναι δυνατό να υπάρχουν περισσότερα από ένα chapter, όπως για παράδειγμα ισχύει για τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ισπανία, ή μόνο ένα, όπως στην Ελλάδα. Υπάρχουν συνολικά πάνω από 200 chapters. Σκοπός τους είναι η κατά περιοχές δικτύωση και ανταλλαγή εμπειρίας μεταξύ επαγγελματιών της διοίκησης έργων Specific Interest Groups (SIGs) Οι Specific Interest Groups (SIGs, «Ομάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος») δεν έχουν γεωγραφικούς περιορισμούς, αλλά συγκεντρώνουν άτομα και οργανισμούς που ανήκουν στον ίδιο κλάδο ή που έχουν κοινά εξειδικευμένα ενδιαφέροντα σε σχέση με τη διοίκηση έργων. Υπάρχουν 30 περίπου SIGs από τα οποία άλλα ασχολούνται με συγκεκριμένους κλάδους όπως η υγεία, η πληροφορική, η αυτοκινητοβιομηχανία και άλλα με θέματα όπως η συμμετοχή των γυναικών, η ποιότητα και τα προβληματικά έργα Colleges Στην προκειμένη περίπτωση, ένα «college» θα πρέπει να αποδοθεί ως «σύλλογος» εφόσον ουσιαστικά πρόκειται για ομάδες μελών του PMI οι οποίες ασχολούνται με μια ιδιαίτερη γνωστική περιοχή της διοίκησης έργων και όχι για εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η διάκριση της διοίκησης έργων σε γνωστικές περιοχές είναι αυτή που έχει υιοθετηθεί στο PMBOK Guide. Στα μέσα του 2007, υπήρχαν δύο colleges, το College of Performance Management («Σύλλογος για τη 16

25 Διαχείριση Απόδοσης» και το College of Scheduling («Σύλλογος για το Χρονοπρογραμματισμό»). 2.3 Δραστηριότητες Εκπαίδευση Το PMI παρέχει εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων (πρόγραμμα SeminarsWorld) και από απόσταση (eseminarsworld). Επίσης, υποστηρίζει όσους επιθυμούν να επεκτείνουν την ακαδημαϊκή τους μόρφωση διατηρώντας λίστα με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν πτυχία στη διοίκηση έργων. Επιπλέον, με το Global Accreditation Center (GAC, «Παγκόσμιο Κέντρο Διαπίστευσης»), το PMI πιστοποιεί και όσα εκπαιδευτικά ιδρύματα το επιθυμούν και πληρούν τις προδιαγραφές που έχει ορίσει, τόσο σε επίπεδο ιδρύματος στο σύνολο του, όσο και σε επίπεδο προγράμματος σπουδών. Σύμφωνα με την έρευνα του PMI, η πιστοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος του προσδίδει μεγαλύτερο κύρος και η λίστα με τα πιστοποιημένα προγράμματα αποτελεί την πιο συχνά ζητούμενη πληροφορία όσον αφορά την εκπαίδευση από τα μέλη του PMI. Σήμερα η λίστα περιλαμβάνει πάνω από 10 πανεπιστήμια από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Γαλλία και την Αυστραλία, ενώ είναι υποψήφια άλλα τόσα περίπου εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το PMI έχει ιδρύσει από το 1990 και τον ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό οργανισμό PMI Educational Foundation («Εκπαιδευτικό Ίδρυμα PMI»). Σκοπός του είναι η ανάπτυξη της διοίκησης έργων προς όφελος του 17

26 κοινωνικού συνόλου. Χρηματοδοτείται από δωρεές και υποστηρίζει ερευνητικές μελέτες, παρέχει υποτροφίες και απονέμει βραβεία. Στα κεντρικά γραφεία του PMI στο Newtown Square της Pennsylvania των ΗΠΑ λειτουργεί η βιβλιοθήκη James R. Snyder Center for Project Management Knowledge & Wisdom («Κέντρο James R. Snyder για τη Γνώση και τη Σοφία στη Διοίκηση Έργων»), η οποία παρέχει αξιόπιστη και επίκαιρη έντυπη και ηλεκτρονική πληροφόρηση σχετικά με τη διοίκηση έργων Έρευνα Το PMI ασκεί ερευνητική δραστηριότητα σε σχέση με τη διοίκηση έργων, στα πλαίσια της οποίας διοργανώνει συνέδριο κάθε δύο χρόνια, εκδίδει βιβλία, συντηρεί βάση δεδομένων και επιζητά εξωτερικές χορηγίες και υποτροφίες. Θέματα τα οποία διερευνώνται είναι η εκτίμηση έργων, η διαχείριση έργων μικρού μεγέθους, η ηγεσία, η διαχείριση προγραμμάτων, οι εικονικές ομάδες (virtual teams), τα Γραφεία Διοίκησης Έργων (Project Management Offices), οι διαπροσωπικές ικανότητες, η επίβλεψη έργων, η διαχείριση χαρτοφυλακίου, η συγκέντρωση πληροφοριών από συγκεκριμένους κλάδους, η γρήγορη ανάπτυξη πρωτοτύπων και ζητήματα ηθικής και νομικής φύσης Επαγγελματική ανάπτυξη και δικτύωση Συνέδρια Μέσα από τα PMI Global Congress («Παγκόσμιο Συνέδριο PMI») δίνεται η 18

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ. Πάνος Φιτσιλής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ. Πάνος Φιτσιλής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ Πάνος Φιτσιλής pfitsilis@gmail.com Περιεχόμενα Σημερινής διάλεξης Πρότυπα διαχείρισης έργων Τα ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ o o PMI PMBOK Project Management Body of Knowledge

Διαβάστε περισσότερα

Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης Πολιτικός Μηχανικός ΜΒΑ Γιώργος Μπαμόπουλος Δρ. Χημικός Μηχανικός

Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης Πολιτικός Μηχανικός ΜΒΑ Γιώργος Μπαμόπουλος Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΕΕ Θεμάτων Τυποποίησης, Πιστοποίησης και Διαχείρισης Ποιότητας Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης Πολιτικός Μηχανικός ΜΒΑ Γιώργος Μπαμόπουλος Δρ. Χημικός Μηχανικός Ενημερωτική εκδήλωση ΤΕΕ «Διαχείριση Ποιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Έργων Προτυποποίηση - Πιστοποίηση Τριαντάφυλλος ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ - ΜΒΑ

ιοίκηση Έργων Προτυποποίηση - Πιστοποίηση Τριαντάφυλλος ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ - ΜΒΑ ιοίκηση Έργων Προτυποποίηση - Πιστοποίηση Τριαντάφυλλος ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ - ΜΒΑ Εκδηλώσεις των περιφερειακού τµηµάτων του ΤΕΕ - Οκτώβριος / Νοέµβριος 2008 Περίγραµµα της Παρουσίασης Έργα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για την Επιλογή του Σωστού ΜPΑ και προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Ελβετικό Business School Διεθνώς Αναγνωρισμένο Φοίτηση εξ ολοκλήρου στην Αθήνα Part - Time, κατάλληλο για στελέχη Ελκυστική Τιμή

Ελβετικό Business School Διεθνώς Αναγνωρισμένο Φοίτηση εξ ολοκλήρου στην Αθήνα Part - Time, κατάλληλο για στελέχη Ελκυστική Τιμή Ελβετικό Business School Διεθνώς Αναγνωρισμένο Φοίτηση εξ ολοκλήρου στην Αθήνα Part - Time, κατάλληλο για στελέχη Ελκυστική Τιμή Το UGSM- Monarch Business School: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και καταξιωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να καταστήσουμε και την εξέταση αυτή ως θεσμό στην Κύπρο προς όφελος των υποψηφίων και της οικονομίας.

Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να καταστήσουμε και την εξέταση αυτή ως θεσμό στην Κύπρο προς όφελος των υποψηφίων και της οικονομίας. 21 Νοεμβρίου 2008 Αγαπητοί συνεργάτες, Εισαγωγή Επικοινωνούμε μαζί σας και σας ενημερώνουμε για την εισαγωγή της νέας εξέτασης «Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Λογιστικής με τη Χρήση. Στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. Αικατερίνη Καραγιάννη Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη»

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. Professor

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός & διοίκηση έργων

Προγραμματισμός & διοίκηση έργων Προγραμματισμός & διοίκηση έργων Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος Βρασίδας Λεώπουλος 1 Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation, H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Του Νικόλαου Παναγόπουλου, Λέκτορα Μάρκετινγκ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ GSSI

Του Νικόλαου Παναγόπουλου, Λέκτορα Μάρκετινγκ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ GSSI Του Νικόλαου Παναγόπουλου, Λέκτορα Μάρκετινγκ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 2 ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ GSSI Πριν από μερικές ημέρες (25-27 Ιουνίου) φιλοξενήθηκε και διοργανώθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για εύρεση ΜΒΑ Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 5 Το παρόν αποτελεί προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας

Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας Σύντομο Ιστορικό Ο Τομέας Οικονομικών της Υγείας ιδρύθηκε ως Έδρα Ιατρικής Οικονομίας το 1981 με το υπ αριθμόν Π.Δ. 1233/1981 και άρχισε να λειτουργεί το 1984,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS)

APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS) APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα αφορά στην κατάρτιση δέκα (10) πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΝΕΤΑ ΜΑΙΑ ΜSc PhDc ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Τ.Ε.Ι.Θ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΝΕΤΑ ΜΑΙΑ ΜSc PhDc ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΝΕΤΑ ΜΑΙΑ ΜSc PhDc ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Τ.Ε.Ι.Θ Τα τελευταία χρόνια οι εξετάσεις αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης. Οι αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη.

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Business Excellence ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EFQM Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. Βιωσιµότητα και Επιχειρηµατική Αριστεία Κάθε επιχειρηµατίας έχει στόχο να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΤΟΡΙΝΟ, ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΙ ΓΛΩΣΣΑΡΙ 23ων ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ PROJECT MANAGEMENT.

ΜΙΝΙ ΓΛΩΣΣΑΡΙ 23ων ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ PROJECT MANAGEMENT. ΜΙΝΙ ΓΛΩΣΣΑΡΙ 23ων ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ PROJECT MANAGEMENT www.dimitrazervaki.com Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή CC BY-NC-SA Αυτή η άδεια επιτρέπει στους άλλους να

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 7: Εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχος έργου

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 7: Εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχος έργου Διαχείριση Έργων Ενότητα 7: Εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχος έργου Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία Διαχείρισης Έργων

Βασικά Στοιχεία Διαχείρισης Έργων Βασικά Στοιχεία Διαχείρισης Έργων Ενότητα 1-Το γενικό πλαίσιο της διαχείρισης έργων Δρ. Δημήτριος Τσέλιος Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.- ΤΕΙ Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ

Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ The Best and Brightest World-class education It s closer than you think Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ www.ait.gr/bsc Σκέψου από τώρα... Τις

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους Δελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους Αθήνα, 25/4/2012 Τα αποτελέσματα της έρευνας με θέμα τα Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ PROJECT MANAGEMENT ΚΑΙ Η ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

ΤΟ PROJECT MANAGEMENT ΚΑΙ Η ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟ PROJECT MANAGEMENT ΚΑΙ Η ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Γιάννης Βιθυνός, MSc., PMP, APMC Critical Path Consulting & Training Ματσούκα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 1 / 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CQS & Paladino ΕΚΔΟΣΗ 2 η ΑΘΗΝΑ, 01/03/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 2 / 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση κατά ISO/IEC 17024

Πιστοποίηση κατά ISO/IEC 17024 Στόχοι - Παροχή άρτιας και ποιοτικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, ώστε να δημιουργεί Επαγγελματίες Συστημικούς Αναλυτές. - Εξασφάλιση ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά εργασίας. Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική (BSc & MSc)

Πληροφορική (BSc & MSc) ς Πληροφορική (BSc & MSc) www.nup.ac.cy ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική BSc in Applied Informatics Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του Προπτυχιακού Προγράμματος στην Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Κρίνοντας το Σύστημα Αξιολόγησης των ΑΕΙ με βάση το Πρότυπο Αριστείας του EFQM

Κρίνοντας το Σύστημα Αξιολόγησης των ΑΕΙ με βάση το Πρότυπο Αριστείας του EFQM Κρίνοντας το Σύστημα Αξιολόγησης των ΑΕΙ με βάση το Πρότυπο Αριστείας του EFQM Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής ΑΤΕΙ-Θ Συνέδριο Διασφάλισης Ποιότητας στα ΑΕΙ: Μοχλός Ανάπτυξης, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει:

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ χθες, σήμερα, αύριο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της «παιδείας» του ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δ. Τριάντης, Ι. Λεράκη, Α. Κιντώνη ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Συνέδριο «Διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση για όλους: Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ECDL και Αγγλικής Γλώσσας City & Guilds

Πιστοποίηση για όλους: Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ECDL και Αγγλικής Γλώσσας City & Guilds Πιστοποίηση για όλους: Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ECDL και Αγγλικής Γλώσσας City & Guilds Γιώργος Βασιλάκης Language Certification Director Μάριος Μολφέτας Marketing and Communication Manager Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 12 CPE CREDITS*

O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 12 CPE CREDITS* O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 12 CPE CREDITS* Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 17 19 Ιουνίου 2014 Η ίδρυση και λειτουργία μιας επιτυχημένης Μονάδας Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub. Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub. Τρίτη, 15 Μαΐου 2012 INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub Τρίτη, 15 Μαΐου 2012 Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ E.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» - Άξονας Προτεραιότητας 2 - Μέτρο 5 Υποέργο: «Κατάρτιση Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στην ΧΧΧ Χωρική ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT DIRECT. Το απόλυτο portal πληροφόρησης, γνώσης & ενημέρωσης στο χώρο του management. www.mgtdirect-eede.gr

MANAGEMENT DIRECT. Το απόλυτο portal πληροφόρησης, γνώσης & ενημέρωσης στο χώρο του management. www.mgtdirect-eede.gr MANAGEMENT DIRECT Το απόλυτο portal πληροφόρησης, γνώσης & ενημέρωσης στο χώρο του management www.mgtdirect-eede.gr [ο κόσμος του management με ένα κλικ] Το ManagementDirect, είναι μία πραγματικά ολοκληρωμένη,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Εσωτερικών. Σταδιοδρομία 2014. 29 30 Νοεμβρίου 2014. www.iiacyprus.org.cy / www.theiia.org

Σύνδεσμος Εσωτερικών. Σταδιοδρομία 2014. 29 30 Νοεμβρίου 2014. www.iiacyprus.org.cy / www.theiia.org Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου Σταδιοδρομία 2014 29 30 Νοεμβρίου 2014 Ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου 2 ΟΕσωτερικός Έλεγχος είναι «μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου. στο συνέδριο «Cisco Expo»

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου. στο συνέδριο «Cisco Expo» Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο συνέδριο «Cisco Expo» - 26.01.2005 Θέμα: «Οι προκλήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας» Αγαπητοί σύνεδροι, φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα AuRora από την αέλια Στήριξη στο ξεκίνημα της επαγγελματικής ζωής

Πρόγραμμα AuRora από την αέλια Στήριξη στο ξεκίνημα της επαγγελματικής ζωής Πρόγραμμα AuRora από την αέλια Στήριξη στο ξεκίνημα της επαγγελματικής ζωής Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Νέων (capacity building) με δράσεις εκπαίδευσης και πρακτικής εμπειρίας 1. Πρόγραμμα AuRora για την προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείγµατα ωριµότητας. Παραδείγµατα Υποδειγµάτων Ωριµότητας

Υποδείγµατα ωριµότητας. Παραδείγµατα Υποδειγµάτων Ωριµότητας Υποδείγµατα ωριµότητας Γραµµική προσέγγιση διαδοχικών αναγνωρίσιµων καταστάσεων ενός γενικότερου σύνθετου υποδείγµατος. Σε αντίφαση µε την παραδοχή της χαοτικής εξέλιξης της πολυπλοκότητας. Οδηγός για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Το Τμήμα Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς αποτελεί από την ίδρυσή του, το 1990, εφαλτήριο για επιτυχημένη και δημιουργική σταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της έννοιας της επιχειρηματικής αριστείας, υπότοπρίσματωνκριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: Εσύ τι γνωρίζεις;

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: Εσύ τι γνωρίζεις; Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: Εσύ τι γνωρίζεις; Οι περισσότεροι φοιτητές μετά την απόκτηση του πτυχίου τους ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DF8201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφ.: κ. Γεράσιμος Μεντζελόπουλος Τ.: 2610-911.557, F: 2610-994.106 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ» Πρόσκληση - Προκήρυξη Το τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ71Κ / Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ71Κ / Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ71Κ / Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστήμες της

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα