2ο ΤΕΥΧΟΣ. Το νερό και το περιβάλλον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2ο ΤΕΥΧΟΣ. Το νερό και το περιβάλλον"

Transcript

1 2ο ΤΕΥΧΟΣ Το νερό και το περιβάλλον 233

2 Επιστηµονικό µέρος Οι πρώτοι ζωντανοί οργανισµοί αναπτύχθηκαν στο νερό, το οποίο εξακολουθεί να παίζει πρωτεύοντα ρόλο σε όλες τις διαδικασίες της έµβιας ύλης. Είναι µια µοναδική χηµική ουσία που παρεµβαίνει µε διάφορους τρόπους σε µια πολύ µεγάλη ποικιλία χηµικών αντιδράσεων που σχετίζονται µε την ύπαρξη και τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη µας. Μια από τις σηµαντικότερες ιδιότητες του νερού είναι ότι εµφανίζεται σε συνηθισµένες συνθήκες και στις τρεις καταστάσεις της ύλης (στερεή, υγρή, αέρια). νερό σε στερεή κατάσταση νερό σε υγρή κατάσταση νερό σε αέρια κατάσταση το 2% περίπου του νερού που υπάρχει στον περίπου το 98% του νερού που υπάρχει το 0,001% του νερού που υπάρχει στον πλανήτη στον πλανήτη πλανήτη προσωρινά παγωµένο (χιόνι, πάχνη) ή µόνιµα παγωµένο (παγόβουνα, παγετώνες) ωκεανοί, θάλασσες, ποτάµια, λίµνες, υπόγεια νερά µε µορφή υδρατµών Το νερό και οι διαλυτικές του ιδιότητες συνδέονται άµεσα µε τις βιολογικές λειτουργίες των ζωντανών οργανισµών. ιαλύει άλατα που υπάρχουν στο έδαφος κι έτσι το φυτό παίρνει τις απαραίτητες για την ανάπτυξη του ουσίες. ιαλύει τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης και τα µεταφέρει σ' όλα τα µέρη του φυτού. Το αίµα και τα στοµαχικά υγρά είναι διαλύµατα νερού. Η ανώµαλη διαστολή του νερού (διαστέλλεται από τους 4 C κατά την ψύξη) λειτουργεί ευεργετικά για τους υδρόβιους οργανισµούς. Στις λίµνες ο πάγος σχηµατίζεται στην επιφάνεια τους, ενώ στο βυθό το νερό διατηρεί τη θερµοκρασία των 4 C επιτρέποντας στους υδρόβιους οργανισµούς να ζήσουν, (βλ. βιβλίο δασκάλου, θερµότητα). Θα µπορούσαµε να διαχωρίσουµε το νερό του πλανήτη σε αλµυρό και γλυκό ανάλογα µε την περιεκτικότητα του σε άλατα και κυρίως σε 234

3 χλωριούχο νάτριο. Έτσι, περίπου το 97% του συνολικού νερού αποτελεί το αλµυρό νερό που βρίσκεται στους ωκεανούς και στις θάλασσες, ενώ το υπόλοιπο 3% αποτελεί το γλυκό νερό που κατανέµεται στους πάγους και τους παγετώνες, στα υπόγεια νερά και στα επιφανειακά νερά. Το πόσιµο νερό Το νερό που καταναλώνεται από τους κατοίκους των πόλεων και των χωριών προέρχεται από τα επιφανειακά νερά των λιµνών, των ποταµών καθώς και από τα υπόγεια νερά των πηγών. Πριν φτάσει στο σπίτι του κάθε καταναλωτή το φυσικό νερό καθαρίζεται µε φυσικές διαδικασίες και µετατρέπεται σε πόσιµο στα διυλιστήρια νερού. Το φυσικό νερό συγκεντρώνεται σε τεχνητές λίµνες και από κει διοχετεύεται στις δεξαµενές καθίζησης όπου προστίθεται θειικό αργίλιο που βοηθά στην καθίζηση αιωρούµενων σωµατιδίων µετατρέποντας τα σε λάσπη. Ακολούθως οδηγείται στα φίλτρα διήθησης που είναι κατασκευασµένα από στρώµατα χαλικιών και άµµου. Το πάχος των στρωµάτων αυτών είναι µεγάλο προκειµένου να είναι αποτελεσµατικότερη η διήθηση του νερού. Στη συνέχεια το νερό διοχετεύεται στις δεξαµενές χλωρίωσης όπου προστίθεται στο νερό χλώριο µε σκοπό την καταστροφή των µικροοργανισµών. Το πόσιµο νερό µε τη βοήθεια αντλιών διοχετεύεται στις δεξαµενές ύδρευσης, οι οποίες είναι κατασκευασµένες σε θέσεις µε αρκετό υψόµετρο. Το νερό µέσα από αγωγούς που συνδέονται µε το δίκτυο ύδρευσης φτάνει στις βρύσες των κατοικιών (αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων). Το νερό και το περιβάλλον Οι ανθρώπινες δραστηριότητες (γεωργικές, βιοµηχανικές, οικιακές) αυξάνουν συνεχώς, µε αποτέλεσµα να αυξάνει η ποσότητα των αποβλήτων και των απορριµµάτων που προέρχονται απ' αυτές. Τα βιοδιασπώµενα απόβλητα αποσυντίθενται από µικροοργανισµούς ή µε φυσικές διεργασίες και έτσι τα συστατικά τους ανακυκλώνονται. Κάποια όµως απόβλητα (φυτοφάρµακα, χηµικά και πυρηνικά απόβλητα, συνθετικές ύλες) παραµένουν αδιάσπαστα µε βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον. 235

4 Η ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών λυµάτων καθώς και βιοµηχανικών και γεωργικών αποβλήτων στους υδάτινους πόρους (νερά ποταµών, λιµνών, υπόγεια νερά) προξενεί εκτεταµένη ρύπανση κι έτσι µεγάλα υδάτινα αποθέµατα γίνονται ακατάλληλα για ορισµένες χρήσεις (ύδρευση, άρδευση). Για την αντιµετώπιση της ρύπανσης των νερών γίνονται πολλές προσπάθειες και εφαρµόζεται εξελιγµένη τεχνολογία ( βιολογικός καθαρισµός των αστικών λυµάτων, ειδική επεξεργασία βιοµηχανικών αποβλήτων κ. ά.). Το νερό είναι ανανεώσιµος πόρος (κύκλος του νερού στη φύση), όµως η αυξανόµενη ζήτηση του απαιτεί προσεχτική διαχείριση των αποθεµάτων του. Η αποτελεσµατική διαχείριση του νερού αρχίζει όταν η βροχή φτάνει στο έδαφος, οπότε η ποιότητα και η ποσότητα του πρέπει να προστατευτούν σε κάθε σηµείο του κύκλου του νερού στη φύση. 236

5 Οι ιδέες τωv µαθητών Οι έρευνες για τις ιδέες των παιδιών για το νερό συχνά εντάσσονται στα πλαίσια γενικών ερευνών για τα στερεά τα υγρά και τα αέρια (παρουσιάζονται αναλυτικά στο βιβλίο του δασκάλου της Ε' τάξης). Σύµφωνα µε την άποψη των παιδιών το νερό είναι το παραδειγµατικό υγρό και όλα τα άλλα τείνουν να θεωρούνται ως "νερουλά", "φτιαγµένα από νερό" ή "περιέχοντα νερό". Τα περισσότερα παιδιά αναγνωρίζουν τη σηµασία αλλά και την ανάγκη των ζωντανών οργανισµών για νερό. Επίσης, η πλειοψηφία των µαθητών των τελευταίων τάξεων του ηµοτικού έχει ικανοποιητικές απόψεις για τον κύκλο του νερού και τον σχηµατισµό του πόσιµου νερού. Βιβλιογραφία 1. Driver, A. Squires, P. Rushworth, V. Wood-Robinson (1998) (επιµέλεια Π.Κόκκοτας), Οικοδοµώντας τις έννοιες των Φυσικών Επιστηµών, Ίυπωθήτω, Αθήνα 2. Π. Κάκκοτα (1999). Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών, Αθήνα Σηµειώσεις

6 Φύλλο Εργασίας 1 Το νερό στη φύση ιδακτικοί στόχοι Οι µαθητές: Να διαπιστώσουν τη σηµασία του νερού στη ζωή των ζωντανών οργανισµών. Να κατασκευάσουν ένα µοντέλο προκειµένου να διαπιστώσουν τον τρόπο σχηµατισµού των υπόγειων νερών. Υλικά N1 πλαστική ή γυάλινη διαφανής λεκάνη N 2 πλαστικά διαφανή ποτήρια N βαµβάκι N 1 µαρκαδόρος N1 κοµµάτι σφουγγάρι µε µεγάλους πόρους (10εκ.χ10εκ.) 1 κοµµάτι σφουγγάρι µε µικρούς πόρους (10εκ.χ10εκ.) 1 πλαστική σακούλα 1 ψαλίδι 1 µπουκάλι µε νερό Σηµείωση: Ο αριθµός των υλικών αφορά µία οµάδα εργασίας. Περιγραφή δραστηριοτήτων εισαγωγική δραστηριότητα (σελ.10) Το κείµενο µε τίτλο "Το νερό ως συστατικό ζωής" και το σχεδιάγραµµα µιας τροφικής αλυσίδας που υπάρχουν στο βιβλίο, δίνουν την ευκαιρία στους µαθητές να συζητήσουν για το ρόλο του νερού στη ζωή των ζωντανών οργανισµών. Οι εµπειρίες και 238

7 συζητάµε στην τάξη (σελ. 10) δραστηριότη τα (σελ. 11) εκφράζουµε τις απόψεις µας (σελ. 11) δραστηριότη τα (σελ. 11) εκφράζουµε τις απόψεις µας (σελ. 12) πειραµατιζό µαστε (σελ.12) οι γνώσεις που έχουν αποκτήσει τα παιδιά κατά την ενασχόληση τους µε το νερό σε προηγούµενες τάξεις θα αποτελέσουν τη βάση στη συζήτηση τους. Η ανάπτυξη των φυτών και τα φυσικά φαινόµενα που σχετίζονται µε το νερό (εξάτµιση, υγροποίηση, τήξη, πήξη) θα βοηθήσει τους µαθητές να οικοδοµήσουν τη σχέση του νερού µε τη ζωή πάνω στη Γη. Κάθε µαθητής υπολογίζει το βάρος του νερού που υπάρχει στο σώµα του χρησιµοποιώντας τις µαθηµατικές του γνώσεις για τα ποσοστά. Οι µαθητές µπορεί να υπολογίσουν την ποσότητα νερού στο σώµα τους πολλαπλασιάζοντας το βάρος τους µε το 0,70 ή µε το 70/100. Στη συνέχεια κάθε παιδί καταγράφει την άποψη του για το πού αλλού υπάρχει νερό στη φύση. Τα παιδιά ανακοινώνουν τις ιδέες τους στην τάξη και προσπαθούν να ταξινοµήσουν τα νερά ανάλογα µε το είδος τους (αλµυρά νερά, γλυκά νερά) και µε τον τόπο που αυτά βρίσκονται. Ο δάσκαλος καταγράφει στον πίνακα ή σε διαφάνεια προβολής την ταξινόµηση των νερών της Γης, στην οποία κατέληξαν οι µαθητές. Με βάση τις πληροφορίες και τα δεδοµένα του ραβδογράµµατος που παρουσιάζονται στο βιβλίο, οι µαθητές καλούνται να συγκρίνουν µ' αυτές τις αρχικές τους απόψεις για την κατανοµή του νερού στη Γη. Στη συνέχεια κάθε µαθητής εκφράζει την άποψη του για τον τρόπο που σχηµατίζονται τα υπόγεια νερά. Αναµένεται οι µαθητές να χρησιµοποιήσουν τις εµπειρικές τους γνώσεις, για παράδειγµα, να αναφέρουν την απορροφητικότητα του χώµατος. Η κατασκευή µοντέλου για τον τρόπο σχηµατισµού των υπόγειων νερών θα δώσει την ευκαιρία στα παιδιά να διαπιστώσουν τις ιδιότητες των πετρωµάτων σε σχέση µε την απορρόφηση 239

8 του νερού (υδατοπερατά-υδατοστεγή). Οι µαθητές ονοµάζουν ως 1ο ποτήρι, αυτό στο οποίο τοποθέτησαν την πλαστική σακούλα και ως 2ο, αυτό µε το σφουγγάρι και το βαµβάκι. παρατηρούµε (σελ. 13) Αναµένεται τα παιδιά να παρατηρήσουν ότι το νερό δεν πέρασε από την πλαστική σακούλα ενώ αντίθετα διαπέρασε το βαµβάκι και το σφουγγάρι. δραστηριότητ α (σελ. 13) συζητάµε στην τάξη (σελ. 14) Με βάση τις πληροφορίες που δίνονται στο βιβλίο, οι µαθητές καλούνται να αντιστοιχίσουν τα υλικά που χρησιµοποίησαν στην κατασκευή τους µε τα υδατοστεγή και τα υδατοπερατά πετρώµατα. Σηµείωση: Θα ήταν καλό να επισηµαίνεται στους µαθητές ότι τα µοντέλα που κατασκευάζουν είναι αναπαραστάσεις της πραγµατικότητας και δεν ταυτίζονται µ' αυτή. Με βάση όσα ανακάλυψαν για το νερό και την κατανοµή του στη Γη, οι µαθητές συζητούν για τα επιφανειακά γλυκά νερά και για το αν υπάρχει νερό στην ατµόσφαιρα. Αναµένεται τα παιδιά να αναφέρουν τις λίµνες, τα ποτάµια, τη δροσιά, την πάχνη, τους υδρατµούς, τα σύννεφα. Κάθε µαθητής αναπαριστά µε σχέδιο τον κύκλο του νερού στη φύση χρησιµοποιώντας όσα ανακάλυψε για το νερό στη Γη. Αναµένεται τα παιδιά να συµπεριλάβουν στο σχέδιο τους τα υπόγεια νερά, τα επιφανειακά και το νερό στην ατµόσφαιρα. Σηµείωση: Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να δοθεί ως εργασία για το σπίτι. 240

9 Φύλλο Εργασίας 2 Πώς χρησιµοποιεί ο άνθρωπος το νερό ιδακτικοί στόχοι Οι µαθητές: Να διαπιστώσουν τη σχέση της κατανάλωσης του νερού µε την ποικιλία των δραστηριοτήτων του ανθρώπου. Να αποκτήσουν θετικές κοινωνικές στάσεις σχετικά µε την κατανάλωση του νερού. Περιγραφή δραστηριοτήτων εισαγωγική δραστηριότητα (σελ 15) ραστηριότητα (σελ 15-16) Τα ιστορικά στοιχεία του κειµένου για την ανάπτυξη µεγάλων πολιτισµών σε τόπους που υπήρχε άφθονο νερό, δίνουν την ευκαιρία στους µαθητές να συζητήσουν για τη σχέση του νερού µε ανθρώπινες δραστηριότητες στο παρελθόν και στο παρόν. Οι γνώσεις που έχουν αποκτήσει οι µαθητές στα µαθήµατα της Ιστορίας και της Γεωγραφίας θα τους βοηθήσουν να συνδυάσουν την ανάπτυξη ανθρώπινων δραστηριοτήτων µε την ύπαρξη και την εκµετάλλευση των νερών µιας περιοχής. Τα παιδιά συνεργάζονται στην οµάδα τους προκειµένου να καταγράψουν καθηµερινές δραστηριότητες στις οποίες ο άνθρωπος χρησιµοποιεί το νερό. Στη συνέχεια καταγράφουν επαγγελµατικές δραστηριότητες στις οποίες χρησιµοποιείται νερό. 241

10 συζητάµε στην τάξη (σελ. 16) συζητάµε στην τάξη (σελ. 17) Με βάση την ποικιλία δραστηριοτήτων που ανέφεραν οι µαθητές και την κατανάλωση νερού που σηµειώνεται για κάποιες ενδεικτικές δραστηριότητες στον πίνακα του βιβλίου, αναµένεται να καταλήξουν τα παιδιά στο συµπέρασµα ότι χρησιµοποιούνται καθηµερινά από τον άνθρωπο πολύ µεγάλες ποσότητες νερού. Η άποψη αυτή θα ενισχυθεί µε τον υπολογισµό της ποσότητας του νερού που καταναλώνει η οικογένεια κάθε µαθητή σε ένα µήνα.. Το απόσπασµα της εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην λειψυδρία, γίνεται αφορµή για να συζητήσουν οι µαθητές και να καταγράψουν τους λόγους οι οποίοι δηµιουργούν την έλλειψη του νερού στη Γη. Από τη συζήτηση θα προκύψουν λόγοι που αφορούν την τεχνολογική και τη βιοµηχανική ανάπτυξη, την υπερκατανάλωση νερού σε καθηµερινές δραστηριότητες,, τις εκτεταµένες καλλιέργειες, τη ρύπανση των νερών. Προκειµένου να αποκτήσουν οι µαθητές κοινωνικές στάσεις που αφορούν το πρόβληµα της λειψυδρίας, συζητούν στην τάξη και καταγράφουν τρόπους για να περιοριστεί η ατοµική κατανάλωση νερού. Για παράδειγµα, δεν αφήνουµε να τρέχει συνέχεια το νερό της βρύσης όταν κάνουµε µπάνιο, όταν πλενόµαστε ή όταν βουρτσίζουµε τα δόντια µας, τα συνεργεία του ήµου πρέπει να διορθώνουν αµέσως τις διαρροές σε σωληνώσεις του δικτύου κ.ά. Τα όσα ανακάλυψαν και συζήτησαν οι µαθητές για το νερό στη φύση µπορεί να αποτελέσουν το ερέθισµα για την κατασκευή αφίσας µε ανάλογο θέµα. 242

11 Φύλλο Εργασίας 3 Το τ πόσιµο νερό ιδακτικοί στόχοι Οι µαθητές: Να κατασκευάσουν ένα µοντέλο για να ανακαλύψουν τον τρόπο διύλισης του φυσικού νερού. Υλικά 1 πλαστική ή γυάλινη διαφανής λεκάνη 1 πλαστικό διαφανές µπουκάλι 1 πλαστικό διαφανές ποτήρι νερό λίγο χώµα λίγα φύλλα δέντρων λίγες οδοντογλυφίδες τριµµένο φελιζόλ ψαλίδι πλυµένη άµµος βαµβάκι πλυµένα χαλ/κια πλυµένες µικρές πέτρες 1 πλυµένη µεγάλη πέτρα 1 κουταλάκι 1 µπουκάλι εµφιαλωµένου νερού µε ετικέτα. Σηµείωση: Ο αριθµός των υλικών αφορά µία οµάδα εργασίας Περιγραφή δραστηριοτήτων εισαγωγική δραστηριότητα (σελ. 18) Από το κείµενο του βιβλίου τα παιδιά πληροφορούνται ότι το φυσικό νερό που προορίζεται για την ύδρευση των πόλεων είναι ένα µείγµα που περιέχει χώµα, φύλλα δέντρων, µικροοργανισµούς κ.ά. Οι µαθητές έχουν ανακαλύψει τρόπους διαχωρισµού των συστατικών ενός µείγµατος κατά την ενασχόλησή 243

12 Εκφράζου µε τις απόψεις µας(σελ. 18) τους στο κεφάλαιο "τα µείγµατα και τα διαλύµατα". Καλούνται να χρησιµοποιήσουν αυτές τις γνώσεις για να προτείνουν τρόπους καθαρισµού του φυσικού νερού ώστε αυτό να γίνει πόσιµο. Συνεργάζονται στην οµάδα τους για να καταγράψουν τις διαδικασίες και τα υλικά που πιστεύουν ότι χρησιµοποιούνται σ αυτές για τον καθαρισµό του φυσικού νερού. Ένας εκπρόσωπος από κάθε οµάδα ανακοινώνει στην τάξη τις ιδέες της οµάδας του. Ο δάσκαλος µπορεί να κατασκευάσει σε διαφάνεια προβολής ένα πίνακα στον οποίο θα καταγράψει τις απόψεις των οµάδων. Για παράδειγµα: διαδικασία καθαρισµού διήθηση έκπλυση διαλογή πειραµατιζό µαστε (σελ. 19) υλικά που χρησιµοποιούνται φίλτρο ή σουρωτήρι συστατικά του φυσικού νερού που αποµακρύνον ται φύλλα, χώµα, φύλλα φύλλα Στη συνέχεια τα παιδιά ελέγχουν τις απόψεις τους πραγµατοποιώντας το πείραµα διήθησης του φυσικού νερού. Σηµείωση: Ο δάσκαλος µπορεί να έχει αφαιρέσει τον πυθµένα του πλαστικού µπουκαλιού πριν δώσει τα υλικά στους µαθητές. παρατηρούµε (σε. 19) Αναµένεται να παρατηρήσουν τα παιδιά ότι µε τη διήθηση αποµακρύνονται τα φύλλα, οι οδοντογλυφίδες και το τριµµένο φελιζόλ, ενώ λίγο χώµα παραµένει στο διηθηµένο νερό. Στην ερώτηση είναι το νερό µετά τη διήθηση 244

13 δραστηριότ ητα (σελ.20) συζητάµε στην τάξη (σελ.21) οµαδική εργασί α (σελ. 21) πόσιµο;" οι µαθητές αναµένεται να απαντήσουν αρνητικά αναφέροντας την ύπαρξη χώµατος και µικροοργανισµών. Οι πληροφορίες του επιστήµονα (σκίτσο σελ. 20) για τη χλωρίωση του νερού δίνουν απάντηση στο πώς καταστρέφονται οι µικροοργανισµοί. Ο δάσκαλος µπορεί να διευκρινίσει στους µαθητές ότι τα φυσικά φίλτρα χαλικιών και άµµου που χρησιµοποιούνται στη διύλιση του νερού είναι µεγάλης έκτασης και πάχους µε αποτέλεσµα να συγκρατείται σ' αυτά το χώµα. Στο σχεδιάγραµµα που αναπαριστά ένα διυλιστήριο νερού τα παιδιά καλούνται να σηµειώσουν την πορεία του νερού και στη συνέχεια να την περιγράψουν. Η ύδρευση κάποιων χωριών από τα νερά φυσικών πηγών προκαλεί τη συζήτηση στην τάξη για το πώς σχηµατίζεται το πόσιµο νερό των πηγών. Από τη συζήτηση αναµένεται να προκύψει ότι τα υδατοπερατά πετρώµατα λειτουργούν ως φυσικά φίλτρα και έτσι το νερό της πηγής µπορεί να είναι πόσιµο. Η επισήµανση που υπάρχει στο βιβλίο για τα νερά των πηγών και για το πότε αυτά είναι πόσιµα, οδηγεί τους µαθητές στην οµαδική εργασία στην οποία παρατηρούν και καταγράφουν το είδος και τις αντίστοιχες ποσότητες διαλυµένων ουσιών στο πόσιµο νερό. 245

14 Φύλλο Εργασίας 4 Η ύδρευση των πόλεων και των χωριών Η ρύπανση του νερού ιδακτικοί στόχοι Οι µαθητές: N Να διαπιστώσουν τον τρόπο ύδρευσης των πόλεων και των χωριών κατασκευάζοντας ένα µοντέλο. N Να διατυπώσουν προτάσεις για τον περιορισµό της ρύπανσης των νερών. N Να αποκτήσουν θετικές κοινωνικές στάσεις σχετικά µε τη ρύπανση του νερού. Υλικά 1 διαφανές πλαστικό χωνί λάστιχο ποτίσµατος µήκους 1,5µ. 1 µεγάλη πλαστική λεκάνη 1 βρύση µεταλλική που προσαρµόζεται στο λάστιχο του ποτίσµατος νερό Σηµείωση: Ο αριθµός των υλικών αφορά µία οµάδα εργασίας. Περιγραφή δραστηριοτήτων Εισαγωγική δραστηριότητα (σελ. 22) Το σχεδιάγραµµα που αναπαριστά το σύστηµα ύδρευσης µιας περιοχής, αποτελεί συνέχεια του σχεδιαγράµµατος της σελ. 20. Οι µαθητές καλούνται 246

15 εκφράζουµε τις απόψεις µας (σελ.22) να περιγράψουν τη συνέχεια της πορείας του νερού από το αντλιοστάσιο µέχρι τους τόπους κατανάλωσης του νερού. Στη συνεπεία κάθε µαθητής εκφράζει την άποψη του για τη θέση της δεξαµενής του νερού σε σχέση µε τη θέση της κατοικηµένης περιοχής. Στο πείραµα που ακολουθεί τα παιδιά µπορούν να διαπιστώσουν το λόγο που η δεξαµενή του νερού βρίσκεται σε ψηλότερο σηµείο από την κατοικηµένη περιοχή. παρατηρούµε (σελ. 23) Αναµένεται να παρατηρήσουν ότι όταν το χωνί και η βρύση βρίσκονται στο ίδιο ύψος τότε δε βγαίνει νερό από τη βρύση. Ενώ, αντίθετα όταν το χωνί βρίσκεται σε µεγαλύτερο ύψος από τη βρύση τότε βγαίνει απ' αυτή νερό. δραστηριότητα (σελ. 23) δραστηριότητα (σελ. 24) συζητάµε στην τάξη (σελ. 25) Κάθε µαθητής αντιστοιχίζει τα µέρη της κατασκευής, που έκανε στην οµάδα του, µε τα µέρη του συστήµατος ύδρευσης (χωνί -δεξαµενή, βρύση-σπίτια). Τα κείµενα που υπάρχουν στο βιβλίο καταγράφουν δύο περιπτώσεις ρύπανσης των νερών. Οι µαθητές συζητούν στην οµάδα τους και ανακοινώνουν στην τάξη και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες που ρυπαίνουν τα νερά. Τα παιδιά µπορεί να αναφέρουν ως αιτίες ρύπανσης των νερών τα συστήµατα αποχέτευσης των χωριών και των πόλεων, τη ρίψη σκουπιδιών σε ρέµατα και ποτάµια, την κατάληξη βιοµηχανικών απόβλητων στα ποτάµια και τις λίµνες κ.ά. Στη συνέχεια τα παιδιά συζητούν για τις συνέπειες που έχει η ρύπανση των νερών στη ζωή των ζωντανών οργανισµών. Με αφορµή τη φράση "τη Γη δεν την έχουµε κληρονοµήσει αλλά την έχουµε δανειστεί από τα 247

16 Συζητάµε στην τάξη (σελ. 25) παιδιά µας", οι µαθητές προτείνουν ενέργειες που µπορεί να κάνει ο κάθε άνθρωπος και η πολιτεία προκειµένου να περιοριστεί το πρόβληµα της ρύπανσης των νερών. Ο δάσκαλος καλεί τα παιδιά να µελετήσουν τις πληροφορίες που δίνονται για το βιολογικό καθαρισµό των λυµάτων των πόλεων και των χωριών στο Ένθετο (σελ. 148). Σηµειώσεις

Η θερµότητα και η θερµοκρασία

Η θερµότητα και η θερµοκρασία Η θερµότητα και η θερµοκρασία Επιστηµονικό µέρος Η θερµοκρασία και η θερµότητα Η θερµοκρασία και η θερµότητα αποτελούν δύο βασικές έννοιες Της Φυσικής οι οποίες σχετίζονται µε την έννοια της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα Τα οξέα Επιστηµονικό µέρος Οξέα ονοµάζονται οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό "δίνουν" κατιόντα Η +. Τα οξέα οφείλουν το όνοµα τους στην οξεία δηλαδή την ξινή και διαπεραστική τους γεύση. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη «Αποστολή Νερό» Πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων στην Κύπρο Το παρόν υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Το νερό στην πόλη ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ

Το νερό στην πόλη ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ 10 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Στόχοι Πληροφορίες φύλλο εκπαιδευτικών Να κατανοήσουν και να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές: Τη διαδροµή του νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ 1 «Το Μoνοπάτι του Νερού» ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για σχολεία A/ΘΜΙΑΣ (τάξεις: Α, Β, Γ, ) 2005-2006

ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ 1  «Το Μoνοπάτι του Νερού» ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για σχολεία A/ΘΜΙΑΣ (τάξεις: Α, Β, Γ, ) 2005-2006 ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ 1 «Το Μoνοπάτι του Νερού» ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για σχολεία A/ΘΜΙΑΣ (τάξεις: Α, Β, Γ, ) 2005-2006 ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ 2 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορθίου Κτιριακό Συγκρότηµα Αγ. Τριάδας Κόρθι, 84502

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥΣ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥΣ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει.

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει. ΡΥΠΑΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Η γη είναι ο µόνος από τους πλανήτες του Ηλιακού συστήµατος που εµφανίζει το φαινόµενο της ζωής. Το µοναδικό αυτό «προνόµιο» δηλαδή η ανάπτυξη και συντήρηση της ζωής στον πλανήτη µας οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21 36,6-5 16/02/2012 6 E. coli 17 18 19 o 16 . 29) 16/02/2012 17 20 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 22 16/02/2012 23 19 20 21 - 16/02/2012 22 44 - - 45 - - + 1 +

Διαβάστε περισσότερα

Eυρωπαϊκή Επιτροπή. ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο

Eυρωπαϊκή Επιτροπή. ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο Ξεκαθαρίστε τη θέση σας! 1 Εισαγωγή 3 Ενέργεια 8 Αέρας 12 Νερό 16 Έδαφος Η Άμεση Ευρώπη είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού 1. Το νερό στη φύση και τη ζωή των ανθρώπων Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού βρίσκεται στους ωκεανούς, είναι δηλαδή αλμυρό. Μόλις το 2% βρίσκεται στους πόλους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ: Η ΠΟΛΗ ΠΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έμμεση ρύπανση είναι η μορφή ρύπανσης, που δεν αντιλαμβανόμαστε

Έμμεση ρύπανση είναι η μορφή ρύπανσης, που δεν αντιλαμβανόμαστε 11 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Στόχοι φύλλο εκπαιδευτικών Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την έννοια της ρύπανσης του νερού και να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΡΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

Πρόγραμμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - Τροιζήνας - Μεθάνων Πρόγραμμα Πρόγραμμα Π.Ε. «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» Π.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση νερού στο σχολείο

Εξοικονόµηση νερού στο σχολείο 18 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ φύλλο εκπαιδευτικών Στόχοι ευαισθητοποίηση των µαθητών στα θέµατα του νερού µέσω της µείωσης της κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Προτάσεις διδακτικών προσαρµογών για µαθητές µε υσκολίες Μάθησης

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Προτάσεις διδακτικών προσαρµογών για µαθητές µε υσκολίες Μάθησης ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Προτάσεις διδακτικών προσαρµογών για µαθητές µε υσκολίες Μάθησης Συντονισµός: Βασιλική Περάκη Οµάδα Εργασίας: Βασιλική Περάκη

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας;

4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας; 4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας; Όπως είναι γνωστό, το νερό κάνει ένα κύκλο στη φύση και για εκατομμύρια χρόνια καλύπτει τις ανάγκες όλων των οργανισμών στον πλανήτη μας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΑ 1. Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο πηγές ηχορρύπανσης: Πηγές ηχορρύπανσης είναι:

ΦΥΣΙΚΑ 1. Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο πηγές ηχορρύπανσης: Πηγές ηχορρύπανσης είναι: Ενδεικτικά θέματα Φυσικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια Ενδεικτικά θέματα (με ενδεικτικές λύσεις / απαντήσεις) για τη δοκιμασία / τεστ εισαγωγής από τα Δημοτικά στα Πρότυπα Πειραματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που ασχολείται με τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής»

«Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής» Ελευθερία Αλεξανδρή 1, Ιωάννης Στάγιας 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Πάτρας τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Έρευνα - επιμέλεια: Στεφανίδης Αλέξανδρος Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοκτησία: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος Τομέας Ενημέρωσης Κοινού - Παιδική HELMEPA

Ιδιοκτησία: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος Τομέας Ενημέρωσης Κοινού - Παιδική HELMEPA Ιδιοκτησία: Εκδότης: Σύνταξη: HELMEPA HELMEPA Δημήτρης Κ. Μητσάτσος Τομέας Ενημέρωσης Κοινού - Παιδική Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση όλων ανεξαιρέτως των κειμένων και φωτογραφιών χωρίς την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα