FLYING CARPETS Β. Hello again!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FLYING CARPETS Β. Hello again!"

Transcript

1 FLYING CARPETS Β Hello again! 0.1 Hello again! (χελόου εγκέν) 0.9 He s (Χι ζ) 0.2 I m (άιμ) 0.10 She s (Σι ζ) 0.3 You re (γιο ρ) 0.11 brother (μπράδερ) 0.4 monster (μάνστερ) 0.12 this is (δις ιζ) 0.5 my (μάι) 0.13 that is (δατ ιζ) 0.6 your (γιορ) 0.14 What s your (γουάτς γιορ νέιμ) name? 0.7 girl (γκερλ) 0.15 My (μάι νέιμ ζ) name s 0.8 This is (δις ιζ) 0.16 How old are you? (χάου ολντ αρ γιου;)

2 Unit 1: His dog is nice. FLYING CARPETS Β 1.1 His dog is (χιζ ντογκ ιζ νάις) 1.25 train set (τρέιν σετ) nice 1.2 I m tall (άι μ τολ) 1.26 scooter (σκούτερ) 1.3 old (ολντ) 1.27 football cards (φούτμπολ καρντς) 1.4 young (γιανγκ) 1.28 marbles (μάρμπλζ) 1.5 big (μπιγκ) 1.29 sword (σγουόρντ) 1.6 small (σμολ) 1.30 very (βέρι) 1.7 tall (τολ) 1.31 nice (νάις) 1.8 short (Σορτ) 1.32 too (του) 1.9 fast (φαστ) 1.33 fantastic (φαν/τάστικ) 1.10 slow (σλόου) 1.34 Maradona (Μαραντόνα) 1.11 hot (χοτ) 1.35 Messi (Μέσι) 1.12 cold (κολντ) 1.36 Argentina (ΑρτΖεν/τίνα) 1.13 heavy (χέβι) 1.37 Pele (Πελέ) 1.14 light (λάιτ) 1.38 Kaka (Κακά) 1.15 know (νόου) 1.39 Brazil (Μπραζίλ) 1.16 live (λιβ) 1.40 great (γκρέιτ) 1.17 snow (σνόου) 1.41 My favourite things. (μάι φέιβοριτ θινγκζ) 1.18 polar bear (πόλαρ μπερ) 1.42 Furball s mum is sad. (Φέρμπολ ζ μαμ ιζ σαντ) 1.19 wall (γουόλ) 1.43 angry (άνγκρι) 1.20 hold (χολντ) 1.44 present (πρέζεν/τ) 1.21 gold (γκολντ) 1.45 people (πίπλ) 1.22 puzzle (παζλ) 1.46 big day (μπιγκ ντέι) 1.23 MP3 player (εμ πι θρι πλέιερ) 1.47 help (χελπ) 1.24 paint set (πέιν/τ σετ)

3 Unit 2: He s got 100 legs! FLYING CARPETS Β 2.1 He s got 100 (χι ζ γκοτ γουάν 2.26 warm (γούορμ) legs. χάν/ντρεντ λέγκζ) 2.2 twenty (τουέν/τι) 2.27 wear (γουέρ) 2.3 thirty (θέρτι) 2.28 sombrero (σομ/μπρέρο) 2.4 forty (φόρτι) 2.29 Mexico (μέξικο) 2.5 fifty (φίφτι) 2.30 Spanish (σπάνισ) 2.6 sixty (σίξτι) 2.31 face (φέις) 2.7 seventy (σέβεν/τι) 2.32 head (χεντ) 2.8 eighty (έιτι) 2.33 bamboo (μπαμ/μπού) 2.9 ninety (νάιν/τι) 2.34 China (τσάινα) 2.10 a / one (ε / γουάν 2.35 Japan (τζαπάν) hundred χάν/ντρεντ) 2.11 but (μπατ) 2.36 Vietnam (βιετνάμ) 2.12 more (μορ) 2.37 country(- (κάν/τρι (-ιζ)) ies) 2.13 centipede (σέν/τιπιντ) 2.38 sunny (σάνι) 2.14 Twenty, thirty and forty are ninety. (τουέν/τι, θέρτι εν/ντ φόρτι αρ νάιν/τι) 2.39 rainy (ρέινι) 2.15 They weigh eighty-eight kilos. (δέι γουέι έιτι-έιτ κίλοζ) 2.40 A visit to Tom and Nina. (ε βίζιτ του τομ εν/ντ νίνα) 2.16 scarf (σκάρφ) 2.41 put (πουτ) 2.17 hat (χατ) 2.42 suitcase(s) (σούτκεϊς(ιζ)) 2.18 jumper (τζάμ/περ) 2.43 holidays (χόλιντέιζ) 2.19 coat (κόουτ) 2.44 boring (μπόρινγκ) 2.20 boots (μπουτς) 2.45 any (ένι) 2.21 trousers (τράουζερζ) 2.46 idea (αϊντία) 2.22 gloves (γκλαβζ) 2.47 our town (άουρ τάουν) 2.23 socks (σοκς) 2.48 shop(s) (Σοπ(ς)) 2.24 clothes (κλόουδζ) 2.49 pretty (πρίτι) 2.25 clean (κλίιν)

4 FLYING CARPETS Β Unit 3: There are some animals. 3.1 There are (δερ αρ σαμ 3.30 Greek salad (γκρικ σάλαντ) some animals. άνιμαλζ) 3.2 in the jungle (ιν δε τζανγκλ) 3.31 water (γουότερ) 3.3 snake (σνέικ) 3.32 Can I help you? (καν άι χελπ γιου;) 3.4 monkey (μάνκι) 3.33 Africa (άφρικα) 3.5 ostrich (όστριτζ) 3.34 funny (φάνι) 3.6 giraffe (τζιράφ) 3.35 eye(s) (άι(ζ)) 3.7 lion (λάιον) 3.36 ear(s) (ίαρ(ζ)) 3.8 tiger (τάιγκερ) 3.37 teeth (τιιθ) 3.9 elephant (έλεφαν/τ) 3.38 river(s) (ρίβερ(ζ)) 3.10 crocodile (κρόκονταϊλ) 3.39 hair (χερ) 3.11 hippo (χίπο) 3.40 body(-ies) (μπόντι (-ιζ)) 3.12 zebra (ζέμπρα) 3.41 leaf (-ves) (λιθ (λιβζ)) 3.13 behind (μπιχάιν/ντ) 3.42 tree(s) (τρίι(ζ)) 3.14 next to (νεξτ του) 3.43 kick (κικ) 3.15 coffee (κόφι) 3.44 Furball and the police (φέρμπολ εν/ντ δε πολίς) 3.16 catch (κατσ) 3.45 look inside (λουκ ινσάιντ) 3.17 duck (ντακ) 3.46 snap (σναπ) 3.18 orange (όραντζ τζους) 3.47 lots of (λοτς οβ) juice 3.19 soft drink (σοφτ ντρινκ) 3.48 this one (δις γουάν) 3.20 sandwich (σάν/ντουιτς) 3.49 the other (δι άδερ) 3.21 salad (σάλαντ) 3.50 How much (χάου ματσ ιζ ιτ;) is it? 3.22 bread (μπρεντ) 3.51 someone (σάμγουαν) 3.23 apple pie (απλ πάι) 3.52 buy (μπάι) 3.24 biscuit(s) (μπίσκιτ(ς)) 3.53 Is there a problem? (ιζ δερ ε πρόμπλεμ;) 3.25 jelly (τζέλι) 3.54 move (μουβ) 3.26 belly (μπέλι) 3.55 the police (δε πολίς) 3.27 naughty (νότι) 3.56 Don t (ντον τ τατσ) touch before (μπιφόρ) 3.57 Put your hands on your heads! (πουτ γιορ χαν/ντζ ον γιορ χεντς) 3.29 cheese (τσίιζ) 3.58 Mrs. Philips (μίσιζ Φίλιπς)

5 FLYING CARPETS Β Unit 4: Are you coming home? 4.1 Are you (αρ γιου κάμινγκ 4.24 breakfast (μπρέκφαστ) coming home? χόουμ;) 4.2 What s the (γουάτς δε τάιμ;) 4.25 tea (τίι) time? 4.3 one o clock (γουάν ο κλοκ) 4.26 maths (μαθς) 4.4 quarter past (κουόρτερ παστ 4.27 garden (γκάρντεν) one γουάν) 4.5 half past one (χαφ παστ γουάν) 4.28 I m hungry (άι μ χάνγκρι) 4.6 quarter to (κουόρτερ του 4.29 Hangman (χάνγκμαν) two του) 4.7 tick tock (τικ τοκ) 4.30 sit (σιτ) 4.8 clock (κλοκ) 4.31 family (φάμιλι) 4.9 Hurry up! (χάρι απ) 4.32 hotel (χοτέλ) 4.10 I m waiting (άιμ γουέιτινγκ 4.33 London (Λόν/ντον) for you! φορ γιου) 4.11 Wendy s got one white whisker. (γουέν/ντι σ γκοτ γουάν γουάιτ γουίσκερ) 4.34 about (αμπάουτ) 4.12 Some quick questions for the queen. (σαμ κουίκ κουέστιονζ φορ δε κουίν) 4.35 stand (σταν/ντ) 4.13 Oh dear! (όου ντίαρ) 4.36 sky (σκάι) 4.14 I m late. (άι μ λέιτ) 4.37 London eye (Λόν/ντον άι) 4.15 eat (ίιτ) 4.38 rain (ρέιν) 4.16 drink (ντρινγκ) 4.39 lemonade (λέμονεϊντ) 4.17 work (γουόρκ) 4.40 Furball is looking for a present. (φέρμπολ ιζ λούκινγκ φορ ε πρέζεν/ντ) 4.18 drive (ντράιβ) 4.41 bad (μπαντ) 4.19 teach (τιτσ) 4.42 in two days (ιν του ντέιζ) 4.20 help (χελπ) 4.43 at eight (ατ έιτ ο κλοκ) o clock 4.21 go (γκόου) 4.44 in the (ιν δε μόρνινγκ) morning 4.22 make (μέικ) 4.45 easy (ίζι) 4.23 get up (γκετ απ)

6 FLYING CARPETS Β Unit 5: Can you play the guitar? 5.1 Can you play 5.25 October the guitar? 5.2 musical 5.26 November instruments 5.3 trumpet 5.27 December 5.4 piano 5.28 month(s) 5.5 drums 5.29 year 5.6 flute 5.30 It s true. 5.7 violin 5.31 Listen to me. 5.8 guitar 5.32 Stand up. 5.9 stadium(s) 5.33 comes 5.10 jiggle 5.34 in April 5.11 twist 5.35 school days 5.12 bump 5.36 week(s) 5.13 star 5.37 go on holidays 5.14 scarf (-ves) 5.38 grade three 5.15 What s 5.39 starts Kelly doing? 5.16 January 5.40 finishes 5.17 February 5.41 Children s day 5.18 March 5.42 A new friend 5.19 April 5.43 of course 5.20 May 5.44 watch 5.21 June 5.45 speak 5.22 July 5.46 How can it fly? 5.23 August 5.47 village 5.24 September

7 FLYING CARPETS B Unit 6: They work. 6.1 They work. Δέι γουόρκ 6.25 What am I? Γουάτ αμ άι; 6.2 Our jobs! Άουρ τζομπζ! 6.26 play πλέι 6.3 teacher τίτσερ 6.27 catch κάτσ 6.4 doctor ντόκτορ 6.28 do ντου 6.5 singer σίνγκερ 6.29 have χαβ 6.6 taxi driver Τάξι ντράιβερ 6.30 bank μπανκ 6.7 pilot πάιλοτ 6.31 go fishing Γκόου φίσινγκ 6.8 waiter γουέιτερ 6.32 maths μαθς 6.9 vet βετ 6.33 history χίστορι 6.10 builder μπίλντερ 6.34 geography τζιόγκραφι 6.11 teaches τίτσιζ 6.35 art αρτ 6.12 cool κουλ 6.36 music μιούζικ 6.13 in the town Ιν δε τάουν 6.37 PE Πι Ιι 6.14 up and down Απ εν/ντ ντάουν 6.38 French ΦρεντΣ 6.15 food φουντ 6.39 English ΊνγκλιΣ 6.16 quick κουίκ 6.40 love λαβ 6.17 sick σικ 6.41 class κλας 6.18 poor πουρ 6.42 sometimes σαμτάιμζ Φέρμπολ φάιντζ ε πρέζεν/τ 6.19 pet πετ 6.43 Furball finds a present roof ρουφ 6.44 house χάους 6.21 feet φίιτ 6.45 wood γουντ 6.22 wet γουέτ 6.46 sculptures σκάλπτσουρζ 6.23 The waiter is painting his trainers She s a singer, a teacher and a doctor! Δε γουέιτερ ιζ πέιν/τινγκ χιζ τρέινερζ. Σι ζ ε σίνγκερ, ε τίτσερ εν/ντ ε ντόκτορ! 6.47 dangerous ντέιντζερους

8 FLYING CARPETS B Unit 7: You must be careful. 7.1 You must be Γιου μαστ μπι 7.21 Yes, you can. Γες, γιου καν. careful. κέρφουλ 7.2 be careful μπι κέρφουλ 7.22 party πάρτι 7.3 listen λίσεν 7.23 invitation ινβιτέισιον 7.4 don t talk Ντον/τ τοκ 7.24 balloons μπαλούνζ 7.5 be quiet Μπι κουάιετ 7.25 soft drinks Σοφτ ντρινκς 7.6 hurry χάρι 7.26 music μιούζικ 7.7 don t run Ντον/τ ραν 7.27 Let s have Λετς χαβ φαν. fun! 7.8 These are the Δίιζ αρ δε ρουλζ 7.28 games γκέιμζ rules. 7.9 They re not Δέι ρ νοτ φαν! 7.29 Here I come! Χίερ άι καμ! fun! 7.10 Do what I say. Ντου γουάτ άι σέι Thank you very much Θενκ γιου βέρι ματσ 7.11 just τζαστ 7.31 yummy γιάμι 7.12 Be careful! There s a teddy bear on the chair. Μπι κέρφουλ! Δερ ζ ε τέντι μπερ ον δε τσερ everyone έβριουαν 7.13 Your four friends walk and talk. Γιορ φορ φρέν/ντς γουόκ εν/ντ τοκ surprise party Σεπράιζ πάρτι 7.14 tired τάιερντ 7.34 doesn t know about Ντάζεν τ νόου αμπάουτ 7.15 go to bed Γκόου του μπεντ 7.35 Happy Χάπι μπέρθντεϊ! Birthday! 7.16 hungry χάνγκρι 7.36 Let s have a Λετς χαβ ε πάρτι! party! 7.17 eat ίιτ 7.37 Of course! Οβ κορς! 7.18 can καν 7.38 invite ινβάιτ 7.19 cinema σίνεμα 7.39 best friend Μπεστ φρεντς 7.20 No, you can t. Νόου, γιου καν τ.

9 Unit 8: Russia is the biggest FLYING CARPETS B 8.1 Russia is the ΡάΣα ιζ δε 8.21 the biggest Δε μπίγκεστ biggest μπίγκεστ 8.2 Around the Αράουντ δε 8.22 the tallest Δε τόλεστ world γουόρλντ 8.3 Greece Γκρίς 8.23 the happiest Δε χάπιεστ 8.4 Russia Ράσα 8.24 the best Δε μπεστ 8.5 Italy Ίταλι 8.25 Mary is the tallest in the class. Μέρι ιζ δε τόλεστ ιν δε κλας 8.6 Egypt Ίτζιπτ 8.26 mountain Μάουν/τεν 8.7 Brazil Μπραζίλ 8.27 forest φόρεστ 8.8 France Φρανς 8.28 river ρίβερ 8.9 Australia Οστρέλια 8.29 lake λέικ 8.10 China τσάινα 8.30 sea σίι 8.11 Let s see Λετς σιι Γκρις 8.31 island Άιλαν/τ Greece and Italy This orange juice is from Egypt. εν/ντ Ίταλι Δις όραντζ τζους ιζ φρομ Ίτζιπτ 8.32 Europe Γιούροπ 8.13 I want to Άι γουόν/τ του 8.33 beautiful Μπιούτιφουλ visit βίζιτ 8.14 I want to Άι γουόν/τ του σιι 8.34 pyramids πίραμιντς see 8.15 bigger μπίγκερ 8.35 the River Nile Δε ρίβερ Νάιλ 8.16 smaller σμόλερ 8.36 Where are Γουέρ αρ γουί; we? 8.17 happier χάπιερ 8.37 What are we doing here? Γουάτ αρ γουί ντούινγκ χίαρ; 8.18 better μπέτερ 8.38 climb κλάιμμπ 8.19 I m taller Άι μ τόλερ δαν 8.39 Good idea. Γκούντ άϊντία than you. γιου 8.20 I m younger than my sister. Άι μ γιάνγκερ δαν μάι σίστερ

10 FLYING CARPETS B Unit 9: There were two goals. 9.1 There were Δερ γουέρ του 9.22 hospital χόσπιταλ two goals. γκόουλζ. 9.2 team Τιμ 9.23 airport έρπορτ 9.3 score σκόορ 9.24 station στέισον 9.4 fans φάνς 9.25 museum μιουζίμ 9.5 goal γκόουλ 9.26 high χάι 9.6 referee ρέφεριι 9.27 low λόου 9.7 pitch πιτσ 9.28 lovely λάβλι 9.8 player πλέιερ 9.29 heart χαρτ 9.9 a football ε φούτμπολ ματσ 9.30 Rome Ρόουμ match 9.10 We re all Γουί ρ ολ ρέντι 9.31 famous φέιμους ready Can t you Καν τ γιου σιι! 9.32 the Δε Κόλοσίουμ see! Colosseum 9.12 some σαμ 9.33 the Roman Δε Ρόμαν γουόρλντ World 9.13 Watch the Γουότς δε μάτσ ον 9.34 gladiators γκλάντιέτορς match on the pitch. δε πιτσ 9.14 The score is Δε σκορ ιζ φορ του 9.35 Vatican City Βάτικαν σίτι four to one. ουάν 9.15 Do you like football? Ντου γιου λάικ φούτμπολ; 9.36 Furball buys a cake. Φέρμπολ μπάιζ ε κέικ 9.16 There was Δερ γουόζ 9.37 French φρέντσ μπέικερι bakery 9.17 There were Δερ γουέρ 9.38 special σπέσιαλ 9.18 Was it hot Γουόζ ιτ χοτ 9.39 easy ίζι yesterday? γιεστερντέι; 9.19 No, it wasn t. Νόου, ιτ γουόζεν τ 9.40 on the road Ον δε ρόουντ 9.20 zoo ζου 9.41 bottom μπότομ 9.21 library λάιμπρερι

11 Unit 10: I liked the film. FLYING CARPETS B 10.1 I liked the Άι λάικντ δε φιλμ yesterday γέστερντεϊ film It was funny. Ιτ γουόζ φάνι only child Όνλι τσάιλντ 10.3 funny φάνι twins τουίνζ 10.4 boring μπόρινγκ aunt Άν/τ 10.5 exciting εξάιτινγκ uncle άνκλ 10.6 awful όφουλ cousins κάζνζ 10.7 scary σκέρι I m an only child. Άι μ εν όνλι τσάιλντ 10.8 excellent Έξελεν/τ You can t tell them apart! Γου καν/τ τελ δεμ απάρτ 10.9 I watched a film on TV. Άι γουότσντ ε φιλμ ον ΤιΒι They re double trouble! Δέι ρ ντάμπλ τράμπλ bumble-bee Μπάμμπλ-μπιι dozens ντάζενς A funny bunny on a sunny day. Ε φάνι μπάνι ον ε σάνι ντέι What about you? Γουάτ αμπάουτ γιου; This game isn t boring. It s exciting! Δις γκέιμ ίζεν τ μπόρινγκ. Ιτ ς εξάιτινγκ Charlie and the Chocolate Factory τσάρλι εν/ντ δε τσόκλετ φάκτορι last night Λάστ νάιτ called κολντ last month Λαστ μανθ factory φάκτορι last year Λαστ γίαρ Willy Γουίλι Γουόνκα Wonka Santa Claus Σάν/τα Κλάους happened Χάπεν/ντ Was it Γουόζ ιτ γκούντ; Oompa Ούμ/πα λούμ/πα good? Loompas Did you like the film? Ντιντ γιου λάικ δε φιλμ; Cousin Francis helps. Κάζν Φράνσις χελπς No, I didn t. Νόου, άι ντίντεν τ send Σεν/ντ

12 Unit 11: We went out. FLYING CARPETS B 11.1 We went out. Γουί γεν/τ άουτ Did you make this cake? Ντιντ γιου μέικ δις κέικ; 11.2 Let s travel! Λετς τράβελ Yes, I did. I made it. Γες άι ντιντ. Άι μέιντ ιτ ferry φέρι first Φερστ 11.4 coach κόουτσ second Σέκονντ 11.5 van βαν third Θερντ 11.6 helmet χέλμετ fourth Φόρθ 11.7 seat belt Σιτ μπελτ fifth Φιφθ 11.8 motorbike μότορμπαικ sixth Σιξθ 11.9 ticket τίκετ seventh Σέβενθ bus stop Μπας στοπ eighth Έιτθ get on Γκετ ον ninth νάινθ This goat Δις γκόουτ γκόουζ tenth Τενθ goes by coach His ticket is in his jacket pocket. μπάι κόουτσ Χιζ τίκετ ιζ ιν χιζ τζάκετ πόκετ Canada Κάναντα Put your Πουτ γιορ σιτ America Αμέρικα seat belt on. μπελτ ον They re at Δέι ρ ατ δε μπας India Ίνντια the bus stop. στοπ They re on Δέι ρ ον δε Argentina ΑρτΖεν/τίνα the coach. κόουτσ new νιου Kazakhstan Καζαξτάν old ολντ Sudan Σουντάν did ντιντ cabin κάμπιν went Γουέν/τ cafés καφέζ saw σόο We must Γουί μαστ χάρι hurry! read (past ρεντ put πουτ tense) made μέιντ Wonderful! Γουάνντερφουλ had χαντ any ένι found φάουντ tie τάι wore γόορ lots of Λοτς οβ by ferry Μπάι φέρι

13 FLYING CARPETS B Unit 12: We re going to go on holiday We re going Γουί ρ γκόινγκ του Yes, I am. Γες, άι αμ. to go on holiday. γκόου ον χόλιντεϊ 12.2 Fun in the Φαν ιν δε σαν No, I m not. Νόου, άιμ νοτ. sun village βίλατζ will γουίλ 12.4 café καφέ won t Γουόν/τ 12.5 square σκουέρ Will you phone me every day? Γουίλ γιου φόουν μι έβρι ντέι; 12.6 beach μπίτσ Yes, I will. I ll phone you every day. Γες άι γουίλ. Άι λ φόουν γιου έβρι ντέι; 12.7 sand σάνντ go away Γκόου αγουέι 12.8 sunglasses σάνγκλάσιζ relax ριλάξ 12.9 camera κάμερα have fun Χαβ φαν towel τάουελ get up late Γκετ απ λέιτ pebbles πέμπλς see your Σίι γιορ φρεντς friends shells Σελς nearly νίρλι throw θρόου snacks σνακς look for Λουκ φορ Copacabana Κόπακαμπάνα forget about Φοργκέτ αμπάουτ Bondi beach Μπόνντι μπιτσ I ve got a little puzzle and a purple pebble She s got shiny shells and fresh fish What do you take to the beach? I m going to read comics I m going to listen to music I m not going to Am I going to? Άι β γκοτ ε λιτλ πάζλ εν/ντ ε πέρπλ πέμπλ Σι ζ γκοτ Σάινι Σελζ εν/ντ φρεσ φισ. Γουάτ ντου γιου τέικ του δε μπιτσ; Άι μ γκόινγκ του ρίιντ κόμικς. Άι μ γκόινγκ του λίσεν του μιούζικ Άι μ νοτ γκόινγκ του... Αμ άι γκόινγκ του...; surf σερφ waves γουέιβζ A great party dear ντίαρ bought μποτ Ε γκρέιτ πάρτι anything ένιθινγκ next year Νεξτ γίαρ

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία In town Στην πόλη pages 34 and 35 Lesson 1.1 bike ποδήλατο. bus λεωφορείο.3 car αυτοκίνητο.4 motorbike μηχανή.5 plane αεροπλάνο.6 taxi ταξί.7 train τρένο.8 these αυτά.9 those εκείνα pages 36 and 37 Lesson.10

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα.

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα. 3 a aeroplane afternoon an and answer ant apple ask at bag banana battery be careful bee big bird boat boy brother bus butterfly cat CD player cherry children church cock coffee come come in come on computer

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

John Mavrikakis ENGLISH MULTIBOOK

John Mavrikakis ENGLISH MULTIBOOK units 201 John Mavrikakis ENGLISH MULTIBOOK e-learning for language students (grammar, vocabulary, reading) level 2 (Junior A) DEMO STUDENT S UNIT 10 The alphabet, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, A,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Revision lesson 1 (1-10) a/an, personal pronouns, the verb BE 2-5. Revision lesson 2 (11-20) this/that, the verb BE, numbers

Revision lesson 1 (1-10) a/an, personal pronouns, the verb BE 2-5. Revision lesson 2 (11-20) this/that, the verb BE, numbers Contents Super Friends 1 TEACHER S Supplementary Revision Booklet Lessons Corresponding to Coursebook Grammar Pages lessons: Revision lesson 1 (1-10) a/an, personal pronouns, the verb BE 2-5 Revision lesson

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ø Ξένες γλώσσες ΤΖΕΝΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ο : Κωνσταντινουπόλεως 59-Βύρωνας Τηλ: 210.7644.853 2 ο : Χειµάρας 1 & Κύπρου-Βύρωνας Τηλ:210.7643.500 3 ο : Μεταµορφώσεως 16-Βύρωνας, Τηλ: 210.7626.623

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Animals Ζώα Come and listen to them all. Ελάτε να τ ακούσετε όλα. pages 54 and 55 Lesson 1

Animals Ζώα Come and listen to them all. Ελάτε να τ ακούσετε όλα. pages 54 and 55 Lesson 1 Animals Ζώα pages 54 and 55 Lesson 1 4.1 cat γάτα 4.2 dog σκυλί 4.3 fish ψάρι 4.4 mouse ποντίκι 4.5 mice ποντίκια 4.6 parrot παπαγάλος 4.7 rabbit κουνέλι 4.8 have got. / ve got έχω I ve got a toy mouse.

Διαβάστε περισσότερα

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ø Ξένες γλώσσες ΤΖΕΝΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ο : Κωνσταντινουπόλεως 59-Βύρωνας Τηλ: 210.7644.853 2 ο : Χειµάρας 1 & Κύπρου-Βύρωνας Τηλ:210.7643.500 3 ο : Μεταµορφώσεως 16-Βύρωνας, Τηλ: 210.7626.623

Διαβάστε περισσότερα

FLYING CARPETS A. (ε κινγκ εν/ντ ε κουίν) A.8 Hi, I m Anna (χάι, άι μ Άννα) A. 34 A rabbit with a pen and a

FLYING CARPETS A. (ε κινγκ εν/ντ ε κουίν) A.8 Hi, I m Anna (χάι, άι μ Άννα) A. 34 A rabbit with a pen and a THE ALPHABET A.1 ant (αν/τ) A. 27 I m fine, (Αι μ φάιν, θενκς) thanks. A.2 bag (μπάαγκ) Α. 28 pen (πεν) A.3 cat (κατ) Α. 29 queen (κουίν) A.4 hello (χέλοου) Α 30 rabbit (ράμπιτ) A.5 I m (άιμ) Α. 31 Goodbye

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place Contents LESSONS GRAMMAR pp. 1 My family Who s this? Who s that? Question Words 4-5 2 Bye bye, Greece! The verb have got there is - there are some - any 6-7 3 Welcome to England! ossessive Adjectives ossessive

Διαβάστε περισσότερα

EXTRA LEARNING COMPONENT. for Junior B pupils

EXTRA LEARNING COMPONENT. for Junior B pupils 3 EXTRA LEARNING COMPONENT for Junior B pupils Welcome... 2 1 Nature...5 2 Me... 9 3 Pets... 13 4 Home...16 5 Clothes... 20 6 Sports... 23 7 Food...27 8 Things we do... 31 PLUS 1 Every day...35 PLUS 2

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

to be: past simple, There was / There were, time expressions

to be: past simple, There was / There were, time expressions 6a to be: past simple, There was / There were, time expressions Where were you this morning? You weren t at home. I was at the zoo! Learn it! Read and complete. Affirmative I was here. You were there.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ A1-A2 ACTIVITY 1. Listen to an interview of a woman and fill in the blanks with a suitable word.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ A1-A2 ACTIVITY 1. Listen to an interview of a woman and fill in the blanks with a suitable word. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΑΞΗ: A ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΠΩΝΥΜΟ:.. ΟΝΟΜΑ: ACTIVITY 1 Listen to an interview

Διαβάστε περισσότερα

Teacher s. Name. Class. School

Teacher s. Name. Class. School Teacher s Name Class School UNIT 1 Vocabulary Lessons 1-10 2 afternoon apple bag be careful box cat children come computer cup desk dog egg evening everybody fox goat good good afternoon goodbye good evening

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 12b: The Little Prince Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS VOCABULARY GRAMMAR LESSONS PAGE INSTRUCTIONS 4 REMEMBER LESSON 1 6 REMEMBER LESSON 2 10 REMEMBER LESSON 3 14 REMEMBER LESSON 4 18

CONTENTS VOCABULARY GRAMMAR LESSONS PAGE INSTRUCTIONS 4 REMEMBER LESSON 1 6 REMEMBER LESSON 2 10 REMEMBER LESSON 3 14 REMEMBER LESSON 4 18 CONTENTS PAGE INSTRUCTIONS 4 REMEMBER LESSON 1 6 REMEMBER LESSON 2 10 REMEMBER LESSON 3 14 REMEMBER LESSON 4 18 LESSONS VOCABULARY GRAMMAR 1 General Words Imperative / Let s 22 2 Clothes Τhe verb have

Διαβάστε περισσότερα

The Marlowe. Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England PRIMARY

The Marlowe. Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England PRIMARY The Marlowe Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England PRIMARY Paper 2 Use of English Structure (60 minutes) GR Sample paper

Διαβάστε περισσότερα

Unit 1 Hello! Vocabulary Countries (p.18) 1A My best friend is Tom. Presentation (p.18) 18. country (n) = χώρα, κράτος Greece is a nice country.

Unit 1 Hello! Vocabulary Countries (p.18) 1A My best friend is Tom. Presentation (p.18) 18. country (n) = χώρα, κράτος Greece is a nice country. Unit 1 Hello! 1A My best friend is Tom Presentation (p.18) 1. presentation (n) = παρουσίαση Read the presentation of the unit. 2. webpage (n) = ιστοσελίδα Let s read this webpage. 3. mobile phone = κινητό

Διαβάστε περισσότερα

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around Contents LESSONS REVISION 1 REVISION 2 REVISION 3 REVISION A1 Grammalysis-1indd 2 GRAMMAR 1 2 3 1 5 2 1 2 pp -5 The verb HAVE GOT Have got There is /there are Some/any 8-9 Question words 10-11 Colours

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 4β: Conditionals. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 4β: Conditionals. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 4β: Conditionals Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

GRAMMAR INDEX TOP TEAM - JUNIOR B. 1.The verb to be. Affirmative - Κατάφαση

GRAMMAR INDEX TOP TEAM - JUNIOR B. 1.The verb to be. Affirmative - Κατάφαση 1 GRAMMAR INDEX 1.The verb to be Affirmative - Κατάφαση I am = I m = Εγώ είμαι You are = You re = Εσύ είσαι He is = He s = Αυτός είναι She is = She s = Αυτή είναι It is = It s = Αυτό είναι We are = We

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ! Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται ότι κάποιο άλλο παιδί μπορεί να το ταπεινώσει, να το εξευτελίσει και να του επιβληθεί

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS PAGE LESSONS ALPHABET LESSONS PAGE

CONTENTS PAGE LESSONS ALPHABET LESSONS PAGE CONTENTS AGE INSTRUCTIONS 3 ALHABET LESSONS THE ALHABET 4 The ABC song A-B-C-D-E 6 2 F-G-H-I 0 3 J-K-L-M 4 4 N-O--Q-R 8 5 S-T-U-V 22 6 W-X-Y-Z 26 7 LETTER GROUS 30 Open your books! LESSONS Introduction

Διαβάστε περισσότερα

The Marlowe. Pre-Elementary

The Marlowe. Pre-Elementary The Marlowe Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England Pre-Elementary Paper 2 Use of English Structure * 60 minutes * Read

Διαβάστε περισσότερα

Super Friends 1 Activity Book. Name. Class. School

Super Friends 1 Activity Book. Name. Class. School Super Friends 1 Activity Book Name Class School Contents Lessons Grammar/Structure Pages Alphabet Revision Lesson 1. Hello, everybody! (a) 2. Hello, everybody! (b) 3. A fox and an umbrella. (a) 4. A fox

Διαβάστε περισσότερα

NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα)

NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα) NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα) Απόλυτα αριθµητικά: one, two, three, four, e.t.c. Τακτικά αριθµητικά: first=πρώτος, second = δεύτερος, third=τρίτος. Τα υπόλοιπα τακτικά σχηµατίζονται

Διαβάστε περισσότερα

UNIT 1. Vocabulary. Φράσεις. Puss in Boots. Lessons 1-10

UNIT 1. Vocabulary. Φράσεις. Puss in Boots. Lessons 1-10 Name Class School UNIT 1 Vocabulary Lessons 1-10 any arm ask bandaid beautiful bed behind between body build buy candy candy shop carrots CD player chair closed cross cut desk door ears eat eyes face fast

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού)

Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού) Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (LISTENING)

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (LISTENING) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (LISTENING) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ (CEFR - pre A1) Δείκτες επιτυχίας Δείκτες επάρκειας Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS = Οδηγίες

INSTRUCTIONS = Οδηγίες INSTRUCTIONS = Οδηγίες Choose and circle = Διάλεξε και κύκλωσε Choose and write = Διάλεξε και γράψε Choose and write in the plural = Διάλεξε και γράψε στον πληθυντικό Choose, write and draw = Διάλεξε,

Διαβάστε περισσότερα

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance July Monday 23rd the local council, or medical equipment for the local clinics. Contact Neisha on 28250 Tuesday 24th Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance Thursday 26th 11.00.

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A. Welcome. Alphabet (p.8) What s your name? (p.8) Everyday Words (p.9) 18 alphabet (n) = αλφaβήτα Can you say the alphabet?

A. Welcome. Alphabet (p.8) What s your name? (p.8) Everyday Words (p.9) 18 alphabet (n) = αλφaβήτα Can you say the alphabet? A. Welcome What s your name? (p.8) 1 listen (v) = ακούω (με προσοχή) Listen to the song! 2 read (v) = διαβάζω Read your book. 3 conversation (n) = συζήτηση I m having a conversation with Tom. 4 match (v)

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Greek) ELLINIKA 1. ΧΡΩΜΑΤΑ. Α: -Τι χρώμα έχει το ρούχο σου; Β: -Το πουκάμισο είναι άσπρο και το παντελόνι είναι μαύρο.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Greek) ELLINIKA 1. ΧΡΩΜΑΤΑ. Α: -Τι χρώμα έχει το ρούχο σου; Β: -Το πουκάμισο είναι άσπρο και το παντελόνι είναι μαύρο. Colors & Shapes/ Χρώματα & Σχήματα 1. ΡΕΓΚΙΑ A: -Είντα ρέγκι έχει το σκουτί σου; B: -Το ποκάμισο ναι γαλανό και το πατελόνι ναι κουργιαλό. A: -Του λόγου σου είντα φοράς; B: -Ένα ρούσσο φιστάνι. 1. ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing Listening Sample Οι εισαγωγικές εξετάσεις του 2010 για το Κολλέγιο Ανατόλια θα περιλαμβάνουν για πρώτη φορά ένα τμήμα κατανόησης προφορικού λόγου (Listening section), το οποίο θα αντικαταστήσει τις ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Cosmic words. Cosmic grammar. Speaking. 6.1 chase (n) κυνήγι You can read about the car chase in this article.

Cosmic words. Cosmic grammar. Speaking. 6.1 chase (n) κυνήγι You can read about the car chase in this article. 6a chase The through town! 6.1 chase (n) κυνήγι You can read about the car chase in this article. 6.2 were (v) ήσουν, ήσασταν, ήταν They were at home at half past eight. Inf: be 6.3 one minute..., the

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge University Press, 2003

Cambridge University Press, 2003 Companion 1 2 PUBLISHED BY THE PRESS SYNDICATE OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE The Pitt Building, Trumpington Street, Cambridge, United Kingdom CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS The Edinburgh Building, Cambridge

Διαβάστε περισσότερα

Step 1: environmental PROBLEMS on our island

Step 1: environmental PROBLEMS on our island Step 1: environmental PROBLEMS on our island Fires on the mountains when it is windy Pollution in the sea & on the ground Rubbish in the streets, on the beaches, in the village, outside shops, at the Port,

Διαβάστε περισσότερα

Το θέμα είναι το χριστουγεννιάτικο όνειρο

Το θέμα είναι το χριστουγεννιάτικο όνειρο 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερούπολης Σχολική βιβλιοθήκη Τεύχος 1 Χειμώνας Σχολικό έτος 2012-2013 Περιεχόμενα Το θέμα είναι σελ. 1 Ας μιλήσουμε για σελ. 1 Τα νέα του σχολείου σελ. 2,3 Πράσινα θέματα σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ English I Course Unit 9: Revision Class Eftihia Landrou School of Sciences Σάμος, Ιανουάριος 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Worksheets

Worksheets Ios Primary School, Class 5, February 2014 PROJECT WE TAKE CARE OF OUR ENVIRONMENT Environmental PROBLEMS & suggested SOLUTIONS English, Pupil s Book Unit 5 Worksheets 5.5.11 5.5.12-5.5.2-5.5.3 Step 1:

Διαβάστε περισσότερα

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο Villa Hotels Fun island resort 3 Star Fun Island offers a wonderful blend of Fun and Sun. The Massive lagoon of the island provides ideal conditions for a variety of water sports and the powder white beaches

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΗΡΩΕΣ THE LOST HEROES

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΗΡΩΕΣ THE LOST HEROES ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΗΡΩΕΣ THE LOST HEROES Μια φορά κι έναν καιρό σε τόπους μακρινούς συναντήθηκαν Once upon a time in far away places οι παλιοί φίλοι φίλοι ο Μπόλεκ, ο Λόλεκ, ο Αστερίξ, ο the

Διαβάστε περισσότερα

Lesson 3. The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular)

Lesson 3. The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular) Lesson 3 The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular) Στην Καφετέρια 1 Γειά σας. Τι θα π άρετε π αρακαλώ; Θα ήθελα μία ζεστή σοκολάτα χωρίς ζάχαρη. Εγώ θέλω ένα χυμό π ορτοκάλι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015-2016 ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC GENERATION ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΕΡΩΤHΜΑΤΑ 1. Τι ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Hello, Nicola. I am Lucas. How are you?

Hello, Nicola. I am Lucas. How are you? Dialogues This document is presented as an aid to learning Temenia. Each Temenia sentence is followed by an idiomatic English translation and an additional translation illustrating the underlying Temenia

Διαβάστε περισσότερα

Live a healthy life!

Live a healthy life! Live a healthy life! Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα Δημιουργός: ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΠΡΑΤΣΟΛΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS PAGE. 22 Do you want lunch, Zooboo? We re going to the stadium! Is there any meat in the fridge? 54

CONTENTS PAGE. 22 Do you want lunch, Zooboo? We re going to the stadium! Is there any meat in the fridge? 54 CONTENTS AGE Introduction 4 We like English! 1 Let s find our friends! 6 2 They ve got purple hair! 8 3 What have you got in this bag? 10 4 You haven t got strong arms! 12 Hands in the sky! 5 We haven

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Ελληνική γραφή διεύθυνσης: Όνομα Παραλήπτη Όνομα και νούμερο οδού Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη. Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability Δημοτικό Σχολείο Πευκοχωρίου Χαλκιδικής 1 ος μήνας

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Ελληνική γραφή διεύθυνσης: Όνομα Παραλήπτη Όνομα και νούμερο οδού Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Διαβάστε περισσότερα

RO01-KA

RO01-KA Creative writing poems δε νιώθω πια απορρίφθηκα. Μοναξιά, σκότος με έχει καταβάλει όλα ψεύτικα. Δε με ελέγχω δεν είμαι ζωντανή πια καταστράφηκα. Το φως έσβησε η ελπίδα χάθηκε δίχως συντροφιά. Η ενοχή μου

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Τρώγοντας έξω. Τρώγοντας έξω - Στην είσοδο. Τρώγοντας έξω - Παραγγελία φαγητού

Ταξίδι Τρώγοντας έξω. Τρώγοντας έξω - Στην είσοδο. Τρώγοντας έξω - Παραγγελία φαγητού - Στην είσοδο I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_. Για να κάνετε κράτηση A table for _[number of people]_, please. Για να ζητήσετε τραπέζι Do you accept credit cards? Για

Διαβάστε περισσότερα

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr 9.9 #. Area inside the oval limaçon r = + cos. To graph, start with = so r =. Compute d = sin. Interesting points are where d vanishes, or at =,,, etc. For these values of we compute r:,,, and the values

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS VOCABULARY GRAMMAR LESSONS PAGE INSTRUCTIONS 4 REMEMBER LESSON 1 6 REMEMBER LESSON 2 10 REMEMBER LESSON 3 14 REMEMBER LESSON 4 18

CONTENTS VOCABULARY GRAMMAR LESSONS PAGE INSTRUCTIONS 4 REMEMBER LESSON 1 6 REMEMBER LESSON 2 10 REMEMBER LESSON 3 14 REMEMBER LESSON 4 18 CONTENTS AGE INSTRUCTIONS 4 REMEMBER LESSON 1 6 REMEMBER LESSON 2 10 REMEMBER LESSON 3 14 REMEMBER LESSON 4 18 LESSONS VOCABULARY GRAMMAR 1 General Words Imperative / Let s 22 2 Clothes Τhe verb have got

Διαβάστε περισσότερα