ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα"

Transcript

1 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα

2 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ) και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (2004/108/ΕΚ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Σωστή διάθεση αυτού του προϊόντος (Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) (Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το κλιματιστικό σε χώρες της Ευρώπης, πρέπει να τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες) - Αυτή η σήμανση που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ σύμφωνα με την οδηγία 2002/96/ΕΚ) δεν πρέπει να αναμιγνύονται με τα κοινά οικιακά απόβλητα. Απαγορεύεται η απόρριψη αυτής της συσκευής στα οικιακά απόβλητα. Για την απόρριψή της, υπάρχουν αρκετές επιλογές: 1. Ο δήμος διαθέτει συστήματα συλλογής, όπου μπορούν να απορρίπτονται τα ηλεκτρονικά απόβλητα, τα οποία είναι τουλάχιστον χωρίς χρέωση για το χρήστη. 2. Όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν, το κατάστημα θα πάρει πίσω το παλιό προϊόν τουλάχιστον χωρίς χρέωση. 3. Ο κατασκευαστής θα πάρει πίσω την παλιά συσκευή τουλάχιστον χωρίς χρέωση για τον χρήστη. 4. Επειδή τα παλιά προϊόντα περιέχουν πολύτιμα υλικά, μπορούν να πωληθούν σε εμπόρους παλαιών μετάλλων και σιδήρου. Η ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων σε δάση και στη φύση θέτει σε κίνδυνο την υγεία σας όταν οι επικίνδυνες ουσίες διαρρέουν στο έδαφος και το νερό και εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα. Εσωτερική μονάδα Εξωτερική μονάδα Ονομαστική τάση και Hz 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας Ονομασίες εξαρτημάτων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2.1 Συνθήκες λειτουργίας Χειροκίνητη λειτουργία Πώς λειτουργεί Ρύθμιση ροής αέρα Ειδικές λειτουργίες QHC009DS*/42QHC009ES* 42QHC012DS*/42QHC012ES* 42QHC018DS*/42QHC018ES* 38QHC009DS*/38QHC009ES* 38QHC012DS*/38QHC012ES* 38QHC018DS*/38QHC018ES* V~, 50/60Hz 3. ΦΡΟΝΤΙΔΑ Φροντίδα και συντήρηση QHC024DS*/42QHC024ES* 38QHC024DS*/38QHC024ES* 4. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Οδηγίες, συμβουλές και προφυλάξεις Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν! Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο αν έχουν λάβει εποπτεία ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Τα κινούμενα μέρη της συσκευής δεν πρέπει να τοποθετούνται/βρίσκονται σε ύψος μικρότερο των 2,3 m από το δάπεδο. Οι ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ εργασίες πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό και σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα καλωδίωσης.. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τμήμα σέρβις της αντιπροσωπείας ή κάποιον ειδικό, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! - Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, παρά μόνο αν έχουν λάβει εποπτεία ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. - Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή. 1 2

3 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας Ακολουθήστε αυστηρά τις προφυλάξεις ασφαλείας για να αποφύγετε τυχόν εσφαλμένη λειτουργία, αποτρέψετε τυχόν τραυματισμό ή επακόλουθη ζημιά, βελτιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της προϊόντος. Ο βαθμός σοβαρότητας ταξινομείται ως εξής: Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα αέρια ή εύφλεκτα υλικά, όπως βενζίνη, βενζόλιο, διαλυτικά, κ.λπ. εντός του κλιματιζόμενου χώρου. Μη χρησιμοποιείτε συσκευές θέρμανσης εντός του κλιματιζόμενου χώρου. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει την πιθανότητα πρόκλησης τραυματισμού ή θανάτου. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει την πιθανότητα υλικών ζημιών ή σοβαρών συνεπειών. Τα παιδιά θα πρέπει να καθοδηγούνται ώστε να μην παίζουν με τα χειριστήρια, τα κινούμενα μέρη ή/και τις συνδέσεις ψυκτικού υγρού και τις ηλεκτρικές συνδέσεις του κλιματιστικού. Η παρατεταμένη έκθεση στο ρεύμα του αέρα του κλιματιστικού μπορεί να προκαλέσει μυϊκούς πόνους και ξηροφθαλμία. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Οι εργασίες εγκατάστασης αυτού του προϊόντος πρέπει να εκτελούνται μόνο από κατάλληλα καταρτισμένα και έμπειρα άτομα. Το φις πρέπει να είναι σφιχτά τοποθετημένο στην πρίζα. Ο χειρισμός της συσκευής με βρεγμένα χέρια μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Θέστε τη μονάδα εκτός λειτουργίας σε περίπτωση που παρατηρήσετε ασυνήθιστες οσμές, ήχους ή δονήσεις. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη. Μη θέτετε σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας τη μονάδα συνδέοντας ή αποσυνδέοντας το φις από την πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα προέκτασης και μη χρησιμοποιείτε πολύπριζο όπου είναι συνδεδεμένες και άλλες συσκευές. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να μετακινήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό μόνοι σας. Ζητήστε τη βοήθεια ενός επαγγελματία τεχνικού επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη. 3 4

4 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αποσυνδέετε τη μονάδα από την πρίζα όταν δεν πρόκειται να την χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το προϊόν προορίζεται ΜΟΝΟ για τη δημιουργία άνετης ατμόσφαιρας στο χώρο σας 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων Εσωτερική μονάδα Μην ανεβαίνετε και μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στη μονάδα. Μη φράζετε τις εισόδους και τις εξόδους του αέρα. Αυτό θα οδηγήσει σε ανεπαρκή απόδοση, αυξημένο κόστος λειτουργίας και μείωση της διάρκειας ζωής του προϊόντος. Εξωτερική μονάδα 1. Πρόσοψη 2. Είσοδος αέρα 3. Οθόνη 4. Φίλτρο αέρα 5. Περσίδα 6. Γρίλια 7. Βαλβίδα σέρβις Αποσυνδέστε ΠΡΙΝ από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση. Ελέγχετε τακτικά τα φίλτρα αέρα και καθαρίζετέ τα, εάν απαιτείται. Σημασία των ενδείξεων της οθόνης: Εμφανίζει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας σε κανονική λειτουργία. Εμφανίζει τη θερμοκρασία του δωματίου σε λειτουργία ανεμιστήρα. Ενδείξεις στην οθόνη Εμφανίζεται για τρία δευτερόλεπτα όταν έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης ή έχει ενεργοποιηθεί μια από τις λειτουργίες καθαρισμού αέρα*, κίνησης περσίδας, ενισχυμένης ή αθόρυβης* λειτουργίας. Εμφανίζεται για τρία δευτερόλεπτα όταν έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης ή έχει απενεργοποιηθεί μια από τις λειτουργίες καθαρισμού αέρα*, κίνησης περσίδας, ενισχυμένης ή αθόρυβης* λειτουργίας. Κατά τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε το νερό για να αποφευχθεί τυχόν ηλεκτροπληξία. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά απορρυπαντικά, διαλύτες ή διαβρωτικά γυαλιστικά για το προϊόν. Λειτουργία αποπαγοποίησης* Αποτροπή ροής κρύου ρεύματος αέρα* Αυτοκαθαρισμός* Προστασία από τον πάγο* Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία ECO*, αναβοσβήνουν με τη σειρά οι ενδείξεις ρύθμιση θερμοκρασίας κάθε ένα δευτερόλεπτο. Λειτουργία WIFI (μόνο για τα μοντέλα που διαθέτουν μονάδα WIFI)* [*] Εξαρτάται από το μοντέλο. Σημείωση: Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου υπερύθρων, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του τηλεχειριστηρίου. 5 6

5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2.1 Θερμοκρασία λειτουργίας Λειτουργία ψύξης Λειτουργία θέρμανσης Εσωτερική μονάδα Εξωτερική μονάδα Μέγιστη 32 C DB 46 C DB Ελάχιστη 18 C DB -15 C DB Μέγιστη 27 C DB 24 C DB Ελάχιστη 0 C DB -15 C DB Σημείωση: DB - Ξηρού βολβού 1. Η βέλτιστη απόδοση επιτυγχάνεται μέσα σε αυτό το εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας. 2. Όταν η μονάδα λειτουργεί πάνω ή κάτω από αυτές τις συνθήκες για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα διαγνωστικά στοιχεία του συστήματος μπορεί να ανιχνεύσουν δυσλειτουργία και η μονάδα να μην λειτουργήσει σωστά. 3. Σχετική υγρασία χώρου - χαμηλότερη από 80%. Εάν το κλιματιστικό λειτουργεί έξω από αυτό το εύρος τιμών, μπορεί να συγκεντρωθεί υγρασία στην επιφάνειά του. Ρυθμίστε τις περσίδες ροής αέρα στη μέγιστη γωνία τους και επιλέξτε υψηλή (HIGH) ταχύτητα ανεμιστήρα. 2.2 Χειροκίνητη λειτουργία Η χειροκίνητη λειτουργία χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της μονάδας όταν δεν είναι διαθέσιμο το τηλεχειριστήριο. ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα, ανασηκώνοντας προσεκτικά και τα δύο άκρα ταυτόχρονα. Μόλις το σηκώσετε αρκετά, θα ακουστεί ένα κλικ και το κάλυμμα θα παραμείνει στη θέση του χωρίς τη δική σας βοήθεια. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Πατήστε το κουμπί χειροκίνητης λειτουργίας για να αλλάξετε λειτουργίες Κουμπί χειροκίνητου ελέγχου ως εξής: α Μία φορά = ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία (θέρμανση, ψύξη ή ανεμιστήρας και αυτόματη ταχύτητα ανεμιστήρα). β Δύο φορές=λειτουργία ΨΥΞΗΣ [επανέρχεται σε ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία μετά από 30 λεπτά (χρησιμοποιείται κυρίως για σκοπούς δοκιμής)]. γ Τρεις φορές = ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Κλείστε το μπροστινό κάλυμμα τραβώντας το σταθερά προς τα κάτω και από τα δύο άκρα μέχρι να επιστρέψει στην αρχική του θέση. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο μπορείτε να επαναφέρετε τη μονάδα σε κανονική λειτουργία. 2.3 Πώς λειτουργεί Βασικές λειτουργίες AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗ) / COOL (ΨΥΞΗ) / DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ) / HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) / FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ) [*] Ανάλογα με το μοντέλο. ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία Σε αυτήν τη ρύθμιση, το σύστημα αλλάζει αυτόματα λειτουργίες και ταχύτητα ανεμιστήρα για να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του χώρου. [Την άνοιξη και το φθινόπωρο, το σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας μπορεί να απαιτεί αλλαγές στις λειτουργίες ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ.] Λειτουργία ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ Σε αυτήν τη λειτουργία, δίνεται προτεραιότητα στην αφύγρανση του αέρα. Για να επιτευχθεί αυτό και να ρυθμιστεί η θερμοκρασία του δωματίου χρησιμοποιούνται χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα και συχνή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συμπιεστή. Λειτουργία ΥΠΝΟΥ Εάν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, η καθορισμένη θερμοκρασία θα αυξηθεί (ψύξη) ή θα μειωθεί (θέρμανση) κατά 1 C ανά ώρα για τις πρώτες 2 ώρες. Στη συνέχεια, η νέα θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή για τις επόμενες 5 ώρες και το κλιματιστικό θα τεθεί εκτός λειτουργίας. Με αυτήν τη λειτουργία επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας και άνετες συνθήκες μέσω του συγχρονισμού με το μεταβολισμό του σώματος. Λειτουργία ECO* Η λειτουργία ECO μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη λειτουργία ψύξης για εξοικονόμηση ενέργειας. Όταν επιλεγεί αυτή η λειτουργία, η μονάδα θα ρυθμίσει αυτόματα την ταχύτητα του ανεμιστήρα και την περιστροφή του συμπιεστή. Παρέχει την ίδια άνεση με ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος για λειτουργία 8 ωρών. Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία ECO, η θερμοκρασία μπορεί να επιλεγεί μεταξύ του εύρους 24~30 C. Συμβουλές για οικονομική λειτουργία Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ώστε να επιτύχετε τη μέγιστη δυνατή άνεση. Υπερβολικά χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες σπαταλούν ενέργεια. Βελτιώστε τις επιδόσεις, κρατώντας τα παράθυρα και τις πόρτες κλειστές. Περιορίστε την κατανάλωση ενέργειας [χρόνο λειτουργίας] χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ. Κλείστε Χρησιμοποιήστε σωστά το χρονοδιακόπτη. ψύξη θέρμανση Καθαρίστε Μη φράζετε τις εισόδους και τις εξόδους του αέρα. Αυτό θα οδηγήσει σε ανεπαρκή απόδοση, αυξημένο κόστος λειτουργίας και μείωση της διάρκειας ζωής του προϊόντος. Ελέγχετε τακτικά τα φίλτρα αέρα και καθαρίζετέ τα, εάν απαιτείται. 7 8

6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2.4 Ρύθμιση ροής αέρα Ρύθμιση κατακόρυφης ροή αέρα Πατήστε το κουμπί AIR DIRECTION (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΑ) στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα. Η περσίδα μετακινείται ελαφρά κάθε φορά που πατάτε το κουμπί. Πατήστε το κουμπί SWING (ΚΙΝΗΣΗ) για να ενεργοποιήσετε τη συνεχή κίνηση των περσίδων. Σημείωση: Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην επιχειρήσετε αυτή τη ρύθμιση, ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία. Η τυχαία επαφή με τον ανεμιστήρα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Ρύθμιση οριζόντιας ροής αέρα Βήμα 1 ΑΠΟΜΟΝΩΣΤΕ τη μονάδα με το ΓΕΝΙΚΟ διακόπτη (ή βγάλτε το φις από την πρίζα). Βήμα 2 Τραβήξτε προς τα κάτω τις οριζόντιες περσίδες χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια. Βήμα 3 Χρησιμοποιήστε τους μοχλούς όπως υποδεικνύεται. [Βρίσκονται στο ανώτερο τμήμα της εξόδου αέρα και συνδέονται με τα χωνευτά κάθετα πτερύγια]. Βήμα 4 Μετακινήστε τους μοχλούς αριστερά ή δεξιά για να οδηγήσετε τον αέρα προς την κατεύθυνση που θέλετε. Βήμα 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ τη μονάδα με το ΓΕΝΙΚΟ διακόπτη! (ή βάλτε το φις στην πρίζα) Προσοχή: Η αποσύνδεση από την κεντρική παροχή ρεύματος συγχρονίζει την οριζόντια περσίδα. Θέση περσίδας Τέρμα κάτω Σε λειτουργία ΨΥΞΗΣ ή ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ, μπορεί να σχηματιστεί συμπύκνωμα και να στάζει νερό από τη μονάδα σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Στενό άνοιγμα Η περιορισμένη ροή αέρα μειώνει την απόδοση και μπορεί να προκαλέσει σχηματισμό συμπυκνωμάτων. Κλειστή Μη θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή προτού ανοίξει η περσίδα - υπάρχει κίνδυνος βλάβης. Λειτουργία περσίδας Μετά από μια γρήγορη επανεκκίνηση, η περσίδα μπορεί να παραμείνει στατική για περίπου 10 δευτ. Μοχλός Λειτουργίες (ανάλογα με το μοντέλο) Αυτόματη κίνηση της οριζόντιας περσίδας ροής αέρα Πατήστε το κουμπί SWING (ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΑΣ) για δύο δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε την κίνηση των κάθετων πτερυγίων. Σημείωση: Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ. Μνήμη ρύθμισης περσίδων Η γωνία της οριζόντιας περσίδας καταχωρείται στη μνήμη της συσκευής και η περσίδα επαναφέρεται στην τελευταία θέση που είχε επιλεγεί από τον χρήστη. Αυτό δεν θα συμβεί στην ενισχυμένη λειτουργία (TURBO), όταν γίνεται χειροκίνητος χειρισμός των κουμπιών ή μετά από διακοπή ρεύματος. 2.5 Ειδικές λειτουργίες Καθυστέρηση συμπιεστή Κατά την εκκίνηση, υπάρχει χρονική καθυστέρηση 3 έως 4 λεπτών για την προστασία του συμπιεστή. Αυτόματη αποπαγοποίηση Στη λειτουργία θέρμανσης σχηματίζεται πάγος πάνω στην εξωτερική μονάδα. Για να αφαιρεθεί αυτός ο πάγος, ο εσωτερικός ανεμιστήρας σταματά για λίγα λεπτά προτού συνεχιστεί η θέρμανση. Αποτροπή ροής κρύου ρεύματος αέρα Για να αποφευχθεί η ροή κρύου αέρα όταν το κλιματιστικό ξεκινά τη λειτουργία θέρμανσης, η εσωτερική μονάδα προθερμαίνεται πριν από την έναρξη λειτουργίας του ανεμιστήρα. Αυτή η καθυστέρηση πρέπει να διαρκέσει μόνο λίγα λεπτά. Αυτόματη επανεκκίνηση Η μονάδα θα εκτελέσει αυτόματη επανεκκίνηση μετά από διακοπή ρεύματος. Διατηρούνται όλες οι προηγούμενες ρυθμίσεις του χρήστη. Αυτόματη ανίχνευση διαρροών Όταν ανιχνεύεται διαρροή ψυκτικού, η μονάδα εμφανίζει τον κωδικό "ΕC" ή ανάβει η σχετική φωτεινή ένδειξη LED [ανάλογα με το μοντέλο]. Προστασία από σχηματισμό μούχλας* Αυτή η δυνατότητα παρατείνει τη λειτουργία του εσωτερικού ανεμιστήρα σε χαμηλή ταχύτητα για 7 ~ 10 λεπτά μετά την απενεργοποίηση της μονάδας από τον χρήστη στη λειτουργία ψύξης. Το στέγνωμα των σταγονιδίων νερού που σχηματίζονται στον εσωτερικό εναλλάκτη θερμότητας εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας. Η διακοπή αυτής της διαδικασίας μπορεί να διαταράξει το λογικό σύστημα ελέγχου. Για να αποκαταστήσετε αυτό το πρόβλημα, αποσυνδέστε για λίγο τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή. Έλεγχος μέσω WIFI* Με τη λειτουργία WIFI, μπορείτε να ελέγξετε το κλιματιστικό είτε από το τηλεχειριστήριο είτε από το κινητό σας τηλέφωνο. Συνδέστε τη μονάδα WIFI και τη μονάδα επικοινωνίας με την οθόνη για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Καθαρισμός του αέρα* Ιονιστής* Στον αέρα προστίθενται αρνητικά ιόντα που προσομοιώνουν την ευεργετική επίδραση του καθαρού και υγιεινού περιβάλλοντος (δάση και καταρράκτες) στον άνθρωπο. Πλάσμα* Τα σωματίδια σκόνης του ρεύματος αέρα φορτίζονται ηλεκτρικά. Αυτό βοηθά στη συλλογή της σκόνης, στη μείωση των οσμών και στη μείωση των αερομεταφερόμενων θανατηφόρων βακτηρίων. Αυτοκαθαρισμός* Υπάρχει πάντα ανάπτυξη αερομεταφερόμενων βακτηρίων όταν υπάρχει υγρασία στον εναλλάκτη θερμότητας της εσωτερικής μονάδας. Η τακτική αφύγρανση του εναλλάκτη αποτρέπει την ανάπτυξη αυτή. Πατώντας απλώς το κουμπί αυτοκαθαρισμού, το σύστημα ελέγχου διαχειρίζεται αυτόματα τη διαδικασία. Ενισχυμένη λειτουργία (Turbo) Με την ενισχυμένη λειτουργία, η συσκευή λειτουργεί εντατικά για να φέρει τη θερμοκρασία στο επίπεδο που θέλετε το συντομότερο δυνατόν. [*] Εξαρτάται από το μοντέλο. 9 10

7 ΦΡΟΝΤΙΔΑ Φροντίδα και συντήρηση ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ τη συσκευή από την παροχή ρεύματος ΠΡΟΤΟΥ επιχειρήσετε να την καθαρίσετε ή να την συντηρήσετε! Καθαρισμός φίλτρου 1 Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα, ανασηκώνοντας προσεκτικά και τα δύο άκρα ταυτόχρονα. Σε συγκεκριμένη γωνία, θα ακουστεί ένα κλικ και το κάλυμμα θα παραμείνει στη θέση του χωρίς τη δική σας βοήθεια. Γενικός καθαρισμός Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για το καθάρισμα της πρόσοψης, του περιβλήματος και του τηλεχειριστηρίου. Μη χρησιμοποιείτε χημικά όπως απορρυπαντικά, διαλυτικά, λειαντικά κ.λπ. Όχι ζεστά υγρά (πάνω από 40 C) 2 Κρατήστε την προεξοχή του φίλτρου για να το μετακινήσετε λίγο προς τα επάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε το ελαφρά προς το μέρος σας. Τώρα, αφαιρέστε το φίλτρο τραβώντας το προσεκτικά προς τα κάτω. Προετοιμασία αποθήκευσης της συσκευής [για μακροχρόνιες περιόδους αδράνειας] 1) Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα. 2) Σε υγρά ή με υγρασία κλίματα, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ανεμιστήρα μέχρι να στεγνώσει τελείως η μονάδα. 3) Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό με το τηλεχειριστήριο και αφαιρέστε τις μπαταρίες. 4) Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Επαναλειτουργία μετά την περίοδο αποθήκευσης 1) Επανασυνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος. 2) Περιμένετε 24 ώρες όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή (για μοντέλα inverter). 3) Επανατοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο και θέστε σε λειτουργία τη μονάδα. Προληπτική συντήρηση Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή σας για: 1. Εμπόδια στη ροή αέρα που περνά από τις εσωτερικές και τις εξωτερικές μονάδες. 2. Διαρροές νερού ή λαδιού. 3. Κατεστραμμένα ή αποσυνδεδεμένα καλώδια Τα μεταλλικά μέρη μπορεί να έχουν αιχμηρές ακμές που προκαλούν ζημιά. Προσοχή! 3 Ξεκουμπώστε το μικρό ειδικό φίλτρο. 4 Καθαρίστε το μεγάλο φίλτρο αέρα με νερό και σαπούνι. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Σκουπίστε το νερό. Η τακτική συντήρηση υψηλού επιπέδου των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων είναι απαραίτητη. - Απαιτείται συντήρηση από ειδικευμένο τεχνικό για να γίνει σωστός καθαρισμός, λίπανση και έλεγχος της λειτουργίας όλων των σημαντικών εξαρτημάτων. - Μην επιχειρήσετε να εκτελέσετε τις εργασίες αυτές μόνοι σας. - Επικοινωνήστε με ένα κατάλληλο τεχνικό συνεργείο. 5 Καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα τα μικρά φίλτρα. [Φροντίστε να το αντικαθιστάτε τακτικά.] 6 Τοποθετήστε ξανά το μικρό φίλτρο πάνω στο μεγάλο φίλτρο. 7 Επανατοποθετήστε το στη μονάδα, ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά από αυτήν που περιγράφεται στο σημείο 2 παραπάνω. 8 Κλείστε το μπροστινό κάλυμμα

8 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Οδηγίες, συμβουλές και προφυλάξεις Τα παρακάτω μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας και αυτό δεν σημαίνει δυσλειτουργία. Πρόβλημα Η ψύξη ή η θέρμανση καθυστερεί. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζει εκτός λειτουργίας, πολύ αργή και στη συνέχεια κανονική Η λειτουργία θέρμανσης σταματά ξαφνικά και αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη αποπαγοποίησης. Εξαγωγή πάχνης από την εσωτερική μονάδα. Εξήγηση Μια καθυστέρηση 3 λεπτών προστατεύει το συμπιεστή. Συμβαίνει αυτόματα στη λειτουργία θέρμανσης - εμποδίζει τα ρεύματα κρύου αέρα πάνω στα άτομα που βρίσκονται στο χώρο. Η διαδικασία αποπαγοποίησης της εξωτερικής μονάδας βρίσκεται σε εξέλιξη (5 10 λεπτά). Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η θερμοκρασία της μονάδας είναι χαμηλή και ο αέρας του δωματίου είναι ζεστός και υγρός. ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η μονάδα δεν λειτουργεί. Ανεπαρκής ψύξη/θέρμανση. Υπάρχει διακοπή ρεύματος; ΕΛΕΓΞΤΕ ΠΡΩΤΑ! Μήπως είναι κλειστός ο διακόπτης, είναι ανοιχτή η ασφάλεια ή έχει καεί η ασφάλεια; Μήπως οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου έχουν εξαντληθεί; Έχουν ρυθμιστεί σωστά το ρολόι και ο χρονοδιακόπτης; Είναι σωστές οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας και κατάστασης λειτουργίας; Είναι καθαρά τα φίλτρα αέρα; Τα παράθυρα και οι πόρτες είναι κλειστά; Είναι η ροή του αέρα ανεμπόδιστη εντός & εκτός των εσωτερικών & των εξωτερικών μονάδων; Είναι η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμισμένη στην υψηλή ταχύτητα και οι περσίδες επιτρέπουν μέγιστη ροή του αέρα; Ήχοι χαμηλής έντασης εκπέμπονται από το κλιματιστικό. Απόρριψη σκόνης από τη μονάδα. Η μονάδα εκπέμπει μια περίεργη οσμή. Αλλαγή σε λειτουργία ανεμιστήρα μόνο κατά την ψύξη ή τη θέρμανση. Ανεπαρκής απόδοση θέρμανσης. Η μονάδα ενεργοποιείται αυτόματα. Η λειτουργία είναι ασταθής, απρόβλεπτη ή η μονάδα δεν ανταποκρίνεται στις εντολές. Σφύριγμα : φυσιολογικό - εξισορρόπηση πίεσης αερίων, όταν σταματά ή ξεκινά ο συμπιεστής. Τρίξιμο : φυσιολογική διαστολή και συστολή των πλαστικών και μεταλλικών εξαρτημάτων. Σφύριγμα αέρα: φυσιολογικό όταν η περσίδα επανέρχεται στη θέση της. Μπορεί να συμβεί όταν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνήθως προκαλείται από χημικές ουσίες, από τον καπνό του τσιγάρου, το μαγείρεμα, κ.λπ. Εάν δεν ισχύει κάποια από αυτές τις περιπτώσεις, καλέστε τεχνικό. Η θερμοκρασία δωματίου είναι η ίδια με αυτή που έχετε επιλέξει στο τηλεχειριστήριο. Σε διαφορετική περίπτωση, καλέστε τεχνικό. Μπορεί να συμβεί όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι κοντά ή κάτω από τους μηδέν βαθμούς Κελσίου. Σε διαφορετική περίπτωση, καλέστε τεχνικό. Είναι φυσιολογικό όταν επανέρχεται το ηλεκτρικό ρεύμα μετά από διακοπή ρεύματος. Παρεμβολές από πύργους κινητής τηλεφωνίας και απομακρυσμένους ενισχυτές μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία της μονάδας. Αποσυνδέστε τη μονάδα από την παροχή ρεύματος και συνδέστε την ξανά. Για επανεκκίνηση της λειτουργίας της μονάδας, πατήστε το κουμπί ON/OFF του τηλεχειριστηρίου. Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί, καλέστε τεχνικό. Η ΜΟΝΑΔΑ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ; Σημειώστε τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος, Επικοινωνήστε με το κατάλληλο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης, Αναφέρετε όλα τα προβλήματα που παρατηρήσατε! Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο από τα ακόλουθα προβλήματα, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή! Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο ή ασυνήθιστα ζεστό. Υπάρχει οσμή καμένου. Ακούγονται δυνατοί ή μη φυσιολογικοί θόρυβοι. Καίγεται ή πέφτει συχνά η ασφάλεια. Έχει πέσει νερό ή κάποιο άλλο αντικείμενο επάνω ή μέσα στη μονάδα. Οι φωτεινές ενδείξεις αναβοσβήνουν συνεχώς. Εμφανίζεται ένας κωδικός βλάβης, όπως E0, E1, E2... ή P0, P1, P2...κ.λπ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ. Το σύστημα κλιματισμού πολλαπλών μονάδων δεν μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας ταυτόχρονα, δηλαδή μία μονάδα να βρίσκεται σε λειτουργία "ΨΥΞΗΣ" και μια άλλη μονάδα να βρίσκεται σε λειτουργία "ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ". Όταν επιλέγονται διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας, η λειτουργία "ΘΕΡΜΑΝΣΗ" θα έχει προτεραιότητα. Η εσωτερική μονάδα που λειτουργεί σε τρόπο λειτουργίας "ΨΥΞΗΣ" ή "ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ" θα σταματήσει να λειτουργεί και θα εμφανίσει την ένδειξη "P5"

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1 Συνθήκες λειτουργίας... 4 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1 Συνθήκες λειτουργίας... 4 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1 Συνθήκες λειτουργίας... 4 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Η Carrier έχει αναλάβει τη δέσμευση να βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα της σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα, ώστε να εξασφαλίζονται τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ -ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2) ΠΤΕΡΎΓΙΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑ 3) ΔΕΚΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 4) ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΤΜΗΜΑ 5) ΛΑΒΕΣ 6) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

WALL MOUNTED AIR CONDITIONER OWNER'S MANUAL

WALL MOUNTED AIR CONDITIONER OWNER'S MANUAL turn to the expertsjg^i WALL MOUNTED AIR CONDITIONER OWNER'S MANUAL turn to the expertsjg^i G B OWNER'S MANUAL ENGLISH S R KORISNICKO SRPSKI UPUTSTVO S Q MANUAL! I PERDORIMIT SHQIP S L NAVODILA ZA UPORABO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθετήστε το προϊόν κάθετα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε παράθυρο, κρατώντας μια ελάχιστη απόσταση 50 cm από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθετήστε το προϊόν κάθετα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε παράθυρο, κρατώντας μια ελάχιστη απόσταση 50 cm από τοίχους ή άλλα εμπόδια. Συνδέστε το

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE REFRESH PLUS 9K 12K OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE 9K 12K Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Mοντέλο: UHC-862 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τες για μελλοντική χρήση ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘΩΜΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : , , FAX

ΙΘΩΜΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : , , FAX ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Συνδυάστε τα δύο μισά της βάσης, όπως φαίνεται στο διάγραμμα. 2. Ξεβιδώστε το στοιχείο στερέωσης της συσκευής. ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 3. Τοποθετήστε τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS INVMS45A2 INVMS45A2-BS User s Manual Refrigerator - Freezer Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης Manual de Utilizare Frigider - Congelator Bedienungsanleitung Kühl-/Gefrierschrank English/Ελληνικά/Română/Deutsch

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 1

BeoLab 12. BeoLab 12 1 BeoLab 12 BeoLab 12 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω στη συσκευή. Το προϊόν απενεργοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως www.zampa.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής απαιτεί τους ακόλουθους βασικούς κανόνες ασφαλείας, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού ή

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ TCL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ TCL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ TCL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τον αφυγραντήρα, παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεκτικά. Φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHD-140W CLHD-140S Προσοχή: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και τη χρήση ΓΕΝΙΚΑ 1. Είναι σημαντικό να κατανοηθούν πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1153. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1153. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οδηγίες χρήσης Μοντέλο: VC1153 Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σελ. 1 από 7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ HM 135

ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ HM 135 ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ HM 135 Μίξερ χειρός AC220-240V 50Hz 350W MAX Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1. Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Φυλάξτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 ΕΛΛΗΝΙΚΑ G F E A B C D 1 2 3 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Έχετε υπόψη σας τις εξής πληροφορίες κατά τη χρήση της συσκευής: 7 Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε το προϊόν μας. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν από κάθε χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRFLOW AIRWAVE

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRFLOW AIRWAVE REFRESH PLUS 9K 12K OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRFLOW 9K 12K AIRWAVE 9K 12K Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13

AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13 AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η συσκευή δεν λειτουργεί Παράξενη οσμή Θόρυβος υγρού Ομίχλη βγάζει από την έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16 L3VI-18 / L3VO-18 L3VI-24 / L3VO-24 Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHR-864 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πληροφορίες για την ασφάλεια σας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E

ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε έναν αφυγραντήρα MERCURY. Παρακαλούµε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσεως. Έτσι θα αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net Εισαγωγή Η θερμάστρα σας ζεσταίνει μέσω τις ακτινοβολίας (δε χρειάζεστε ενδιάμεσο) οπότε είναι και αποτελεσματική.

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Ανεμιστήρας στήλη 40 Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF-16219 Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Περιεχόμενα Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Περιγραφή μερών Οδηγίες συναρμολόγησης Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίστε υγιεινή ατµόσφαιρα

Εξασφαλίστε υγιεινή ατµόσφαιρα Εξαφανίστε την υγρασία Εξοικονοµήστε χρήµατα Εξασφαλίστε υγιεινή ατµόσφαιρα Στεγνώστε τα ρούχα σας κατάλογος 2015 Rise 8 έως 100 *30/330/650 Χαμ./Μεσ./Υψ. [db] 39/43/48 Αφυγραντήρας Desiccant χωρίς συμπιεστή.

Διαβάστε περισσότερα

MHR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MHR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ λαδιού Μοντέλο: MHR-20025 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πληροφορίες για την ασφάλεια σας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.

Διαβάστε περισσότερα

R Αφυγραντήρας R-9110

R Αφυγραντήρας R-9110 R-9110 Αφυγραντήρας R-9110 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε. τες για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

GR Ηλεκτρικός βραστήρας

GR Ηλεκτρικός βραστήρας SWK 1750SS GR Ηλεκτρικός βραστήρας - 1 - GR Ηλεκτρικός βραστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ DUE-2236 Εγχειρίδιο χρήσης

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ DUE-2236 Εγχειρίδιο χρήσης ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ DUE-2236 Εγχειρίδιο χρήσης ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 1 Ευχαριστούμε που αγοράσατε τον αφυγραντήρα UNITED για να παρέχει άνεση στην οικογένεια σας και το χώρο σας. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Μοντέλο: HB989 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα σιδερώματος με βάση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL-DBST-1000

Σύστημα σιδερώματος με βάση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL-DBST-1000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL- Παρακαλώ πριν τη χρήση διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες χρήσης προσεκτικά και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Οδηγίες Ασφαλείας Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Mοντέλο: UHC-838 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τες για μελλοντική χρήση ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 220-240V ~50Hz 2000W Μοντέλο: MBH-16312 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP Με LCD οθόνη

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP Με LCD οθόνη ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 Με LCD οθόνη ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οδηγίες χρήσης Μοντέλο: VC1154 Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σελ. 1 από 7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ. 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία. 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες)

NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ. 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία. 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες) NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ 1 5 2 3 4 1 Hμέρα 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία 3 Θέρμανση ανοικτή / κλειστή 4 Νύχτα 5 Κλειδί λειτουργίας 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες) 7 Θερμοκρασία νύχτας

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης Μοντέλα: MFS-16216 / MFS-16217 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά 1 ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer. Register your product and get support at HP4867/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4867/00. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4867/00 EL Εγχειρίδιο χρήσης b c d e i h g f a Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz Μπαταρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Τύπος εγκατάστασης σε τοίχο Περιεχόμενα Προφυλάξεις ασφαλείας... El- Επισκόπηση και λειτουργίες εσωτερικής μονάδας... El- Επισκόπηση και λειτουργίες τηλεχειριστηρίου... El- Φροντίδα και καθαρισμός...

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

STELLAR INVERTER SERIES

STELLAR INVERTER SERIES Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. STELLAR INVERTER SERIES Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο Στις σελίδες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ STSD V1R3

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ STSD V1R3 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ Οδηγίες χρήσης Προειδοποιήσεις ασφαλείας... 2 Εγκατάσταση συσκευής... 3 Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο... 3 Ρευματολήπτης και προδιαγραφές πρίζας... 3 Προδιαγραφές χώρου... 3 Χρήση του αφυγραντήρα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PAC-9028 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PAC-9028 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PAC-9028 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το κλιματιστικό υψηλής ποιότητας. Παρακαλούμε σιγουρευτείτε οτι διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter Οδηγίες Χρήσης Electrolux. Thinking of you. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς σκεφτόμαστε, επισκεφθείτε www.electrolux.com Πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer. Register your product and get support at HP4996/22. Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4996/22. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4996/22 EL Εγχειρίδιο χρήσης d c b e f g h a i Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Τύπος εγκατάστασης σε τοίχο Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο, ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό στο μέλλον. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP Register your product and get support at. Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP Register your product and get support at. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 EL Εγχειρίδιο χρήσης 7k j 7l i a h b c d e f g Ελληνικά 1 Σημαντικό Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer HP4997/00. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer HP4997/00. Register your product and get support at  Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4997/00 EL Εγχειρίδιο χρήσης h i a b g c f d e Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων! BeoLab 8002 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των ηχείων όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη,

Διαβάστε περισσότερα

REMOTE CONTROLLER S R G B S L S Q R O S K H U M K E L H R D E C Z B S B G

REMOTE CONTROLLER S R G B S L S Q R O S K H U M K E L H R D E C Z B S B G United Technologies turn to the experts^ REMOTE CONTROLLER OWNER'S MANUAL United Technologies turn to the experts^ G B OWNER'S MANUAL ENGLISH S R KORISNICKO UPUTSTVO SRPSKI S Q MANUAL! I PERDORIMIT SHQIP

Διαβάστε περισσότερα