Τα Περιβαλλοντικά Μαθηματικά στο Δημοτικό Σχολείο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα Περιβαλλοντικά Μαθηματικά στο Δημοτικό Σχολείο"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Τα Περιβαλλοντικά Μαθηματικά στο Δημοτικό Σχολείο Φοιτήτρια: Νάννη Ευτυχία Α.Μ.: 4688 Ιωάννινα, Ιανουάριος 2008

2 1

3 Α ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ 1. Τα Σχολικά Μαθηµατικά Τα µαθηµατικά είναι η γλώσσα των αριθµών. Είναι ένας κόσµος µαγικός, µε τύπους, ορισµούς, απρόοπτα, δυσκολίες και ανακαλύψεις, ο οποίος έχει καταφέρει να αποκτήσει φανατικούς οπαδούς και ορκισµένους εχθρούς. Το βέβαιο είναι ότι τα µαθηµατικά επηρέασαν και επηρεάζουν την εξέλιξη του κόσµου και του ανθρώπου, συµβάλλοντας σηµαντικά -ιδιαίτερα στις µέρες µαςστην έκρηξη της τεχνολογίας και των επιτευγµάτων του ανθρώπινου νου. Τα Σχολικά Μαθηµατικά όµως που απασχολούν εµάς και ιδιαίτερα τα Μαθηµατικά του Δηµοτικού σχολείου διακρίνονται σαφώς από τα ακαδηµαϊκά Μαθηµατικά. Εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς, στη µεν µια περίπτωση αναφερόµαστε στην προαγωγή της επιστήµης των Μαθηµατικών και στη δε άλλη στην εξυπηρέτηση των στόχων της Μαθηµατικής Εκπαίδευσης. Οι στόχοι της Μαθηµατικής Εκπαίδευσης ενός τόπου αποτελούν έκφανση ποικίλων και αλληλοεπιδρώντων κοινωνικών, πολιτικών, πολιτισµικών, ιστορικών και οικονοµικών παραγόντων, που από κοινού διαµορφώνουν την εκπαιδευτική πολιτική του. Σκοπός της διδασκαλίας των Μαθηµατικών Σύµφωνα µε το Διαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Μαθηµατικών 1 ο σκοπός της διδασκαλίας των Μαθηµατικών εντάσσεται στους γενικότερους σκοπούς της Εκπαίδευσης και αφορά τη συµβολή στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του µαθητή και την επιτυχή κοινωνική ένταξή του, εφόσον τα Μαθηµατικά: Ασκούν το µαθητή στην µεθοδική σκέψη, στην ανάλυση, στην αφαίρεση, στη γενίκευση, στην εφαρµογή, στην κριτική και στις λογικές διεργασίες και τον διδάσκουν να διατυπώνει τα διανοήµατά του µε τάξη, σαφήνεια, λιτότητα και ακρίβεια. Αναπτύσσουν την παρατηρητικότητα, την προσοχή, τη δύναµη αυτοσυγκέντρωσης, την επιµονή, την πρωτοβουλία, την δηµιουργική φαντασία, την 1 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2

4 ελεύθερη σκέψη, καλλιεργούν την αίσθηση της αρµονίας, της τάξης και του ωραίου και διεγείρουν το κριτικό πνεύµα. Είναι απαραίτητα στην καθηµερινή ζωή και ιδιαίτερα στο χώρο εργασίας αλλά και για την ανάπτυξη και εξέλιξη των άλλων επιστηµών και ιδιαίτερα της Τεχνολογίας, της Οικονοµίας και των Κοινωνικών Επιστηµών. 2. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Οι αλλαγές που έχει υποστεί το περιβάλλον σε παγκόσµια κλίµακα τις τελευταίες δεκαετίες είναι τεράστιες και δυστυχώς µε ανυπολόγιστες συνέπειες για την ισορροπία του παγκόσµιου οικοσυστήµατος. Επιστήµονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις από όλον τον κόσµο κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και ζητούν την άµεση λήψη µέτρων που θα έχει ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Μικρότερη κατανάλωση, µηδενική σπατάλη, αειφορική διαχείριση, ανακύκλωση, κοινή προσπάθεια και περισσότερη δέσµευση είναι λίγες µόνο από τις προτάσεις που θα βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Αποτελούν προτάσεις όµως που προϋποθέτουν αλλαγές στην καθηµερινή ζωή του ατόµου και διαφορετικές στάσεις και συµπεριφορές. Για να γίνουν οι αλλαγές αυτές µέρος της καθηµερινής πρακτικής του ανθρώπου, µία είναι η πιο ασφαλής και δηµοκρατική στρατηγική και ονοµάζεται εκπαίδευση. Χρειάζονται πολίτες που θα έχουν δεχτεί διαρκή, επαρκή, αξιόπιστη και αποτελεσµατική περιβαλλοντική πληροφόρηση, ενηµέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση. Το µέσο για να επιτευχθούν τα παραπάνω ονοµάζεται Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ). Σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σύµφωνα µε το Ν. 1892/90 και τις αντίστοιχες εγκυκλίους, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί τµήµα των προγραµµάτων των σχολείων της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές τη σχέση του ανθρώπου µε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήµατα που συνδέονται µε αυτό και να δραστηριοποιηθούν µε ειδικά προγράµµατα, ώστε να 3

5 συµβάλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιµετώπισής τους. Ως εκπαιδευτική διαδικασία/ δραστηριότητα οδηγεί στην διασαφήνιση εννοιών, την αναγνώριση αξιών, την ανάπτυξη/ καλλιέργεια ψυχοκινητικών δεξιοτήτων και στάσεων που είναι απαραίτητες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στη διαµόρφωση κώδικα συµπεριφοράς γύρω από τα προβλήµατα που αφορούν στην ποιότητα του περιβάλλοντος σε ατοµικό και στη συνέχεια σε οµαδικό / κοινωνικό επίπεδο. Η έννοια του περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αντιµετωπίζεται µε την ολιστική διάστασή του και περιλαµβάνει τις παρακάτω εκφάνσεις: Φυσικό, Τεχνητό/ δοµηµένο, Κοινωνικό-Οικονοµικό και ιστορικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό κάθε θέµα / πρόβληµα µελετάται διεπιστηµονικά και διαθεµατικά. (ΔΕΠΠΣ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης). 3. Τα Περιβαλλοντικά Μαθηµατικά Η θεώρηση των Μαθηµατικών ως µια φορµαλιστική γνώση, ανεξάρτητη από πολιτισµικές επιρροές, επικράτησε για µακρύ διάστηµα στο χώρο της εκπαίδευσης (και συνεχίζει και επικρατεί). Πριν από µερικές δεκαετίες όµως άρχισε να εµφανίζεται η αντίθετη άποψη ότι τα Μαθηµατικά δε αποτελούν ένα σώµα γνώσης κοινό για όλους τους ανθρώπους, αφηρηµένο και τεχνοκρατικό, αλλά µέρος του πολιτισµού. Μια τέτοια αντίληψη µας αποµακρύνει από τα φορµαλιστικά και αποκοµµένα από την πραγµατικότητα µαθηµατικά που διδάσκονται συνήθως στα σχολεία και µας προσανατολίζει σε µια διαφορετική θεώρηση των µαθηµατικών. Τα Μαθηµατικά δεν είναι µόνο το σύνολο της γνώσης που µας προσέφεραν οι µεγάλοι µαθηµατικοί, αλλά υπάρχουν στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων και εµφανίζονται παντού στη φύση 2. Η εµπέδωση και η άσκηση µαθηµατικών εννοιών και αρχών των Σχολικών Μαθηµατικών, σε συνδυασµό µε την ευαισθητοποίηση των µαθητών σε θέµατα περιβάλλοντος οδηγούν σε µια νέα διδακτική προσέγγιση, αυτή των Περιβαλλοντικών Μαθηµατικών. Άλλωστε πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι τα υπαρκτά, πραγµατικά παραδείγµατα διατηρούνται για µεγαλύτερο διάστηµα στη 2 Ευτέρπη Θεοδώρου, «Γεωμετρία απ όλο τον κόσμο: Διδάσκοντας την γεωμετρία μέσα από το λαϊκό πολιτισμό», Πρακτικά συνεδρίου, Βόλος,

6 µνήµη των παιδιών. Οι µαθητές έχουν ανάγκη να αντιλαµβάνονται ότι αποκτούν χρήσιµες γνώσεις, που έχουν εφαρµογή στην καθηµερινότητά τους και τους βοηθούν να αντιληφθούν τον περιβάλλοντα κόσµο τους. Ο συνδυασµός των Μαθηµατικών µε το Περιβάλλον δεν εξυπηρετεί µόνο την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των µαθητών, αλλά τους βοηθάει στο να αποκτήσουν περισσότερη αίσθηση του περιβάλλοντος γύρω τους. Αποκτά το περιβάλλον έναν ρεαλισµό. Παρατηρώντας, ερευνώντας και καταγράφοντας πληροφορίες, οι µαθητές εστιάζουν στην οµορφιά του περιβάλλοντος και τα Μαθηµατικά χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν αυτόν τον υπέροχο κόσµο. Με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούνται τόσο οι σύγχρονοι στόχοι της µαθηµατικής εκπαίδευσης που θέλουν τα Μαθηµατικά φορέα χρήσιµων γνώσεων και τους µαθητές υπεύθυνους για την οικοδόµηση της γνώσης τους, όσο και οι σκοποί της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που επιδιώκει περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένους πολίτες. 5

7 Β ΜΕΡΟΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 1. Παραδείγµατα Περιβαλλοντικών Μαθηµατικών Στις σελίδες που ακολουθούν παρατίθενται κάποιες δραστηριότητες που µπορούν να εφαρµόσουν οι δάσκαλοι στα πλαίσια της διδακτικής προσέγγισης των Περιβαλλοντικών Μαθηµατικών. Πρόκειται για διάφορα απλά παραδείγµατα και ιδέες, που µπορούν όµως να σταθούν ως έναυσµα για πιο σύνθετες δραστηριότητες. Διάσταση και µέγεθος Βοηθείστε τους µαθητές να αναπτύξουν µια εκτίµηση του µεγέθους, βρίσκοντας αναφορές στη φύση, µε τις οποίες σχετίζονται. Πόσο µακριά πάς µε πεζοπορία; Πόσο ψηλό είναι ένα κοντινό βουνό; Πόσο ψηλό είναι το Έβερεστ; Σε τι υψόµετρο ζούµε από την επιφάνεια της θάλασσας; Πόσο µακριά είναι το φεγγάρι και ο ήλιος; Πόσος χρόνος σου χρειάζεται για να φτάσεις εκεί µε τα πόδια ή µε το αυτοκίνητο; Αναζητείστε αναφορές επίσης σε µικρότερα αντικείµενα ή ζώα. Πόση µικρή είναι µια µύγα; Πόσο ζυγίζει; Το κύτταρο; Πόσο ζυγίζει ένα άτοµο; Τέλος, µπορείτε να φτιάξετε µια λίστα µε τα διαφορετικά µεγέθη και διαστάσεις που ανακαλύψαµε ή ερευνήσαµε. Αυτοί οι αριθµοί µπορούν να αποτελέσουν µια αξιόλογη εξήγηση για τους δεκαδικούς, τα κλάσµατα και τους εκθέτες. Ταχύτητα και απόσταση Η έννοια της ταχύτητας και της απόστασης µπορεί να διδαχθεί χρησιµοποιώντας ως παράδειγµα τα µέσα µεταφοράς. Πόσο µακριά είναι το πάρκο; Πόσος χρόνος χρειάζεται να πας εκεί περπατώντας, τρέχοντας, µε το ποδήλατο ή µε το αυτοκίνητο; Μελετήστε τα αποδηµητικά πουλιά. Πόσο µακριά µεταναστεύει µια πάπια; Πόσος χρόνος της χρειάζεται; Πόσο γρήγορα πετάει; Ζητήστε από τους µαθητές να παρατηρήσουν ένα σαλιγκάρι που διασχίζει το δρόµο. 6

8 Πόσος χρόνος του χρειάζεται για να διανύσει 10 εκατοστά ή ένα µέτρο; Εκτιµήστε πόσος χρόνος χρειάζεται για να διανύσει απόσταση ενός χιλιοµέτρου ή και παραπάνω. Πόσο θα χρειαζόταν για να γυρίσει όλη τη Γη, αν µπορούσε; Θερµοκρασία Όταν είστε εκτός αίθουσας ρωτήστε τους µαθητές τι θερµοκρασία έχουµε σήµερα. Αλλάζει κατά τη διάρκεια της ηµέρας; Πόσο; Ποιος είναι ο µέσος όρος της θερµοκρασίας για µια ηµέρα, µια εβδοµάδα, ένα µήνα; Τι είναι φυσιολογική θερµοκρασία; Καταγράψτε τη µέγιστη και την ελάχιστη θερµοκρασία µιας ηµέρας. Μέχρι πού φτάνει το χιόνι; Ποια είναι η θερµοκρασία στην κορυφή του βουνού; Η θερµοκρασία αλλάζει σε υψηλότερα επίπεδα; Γιατί; Γεωµετρία Σχήµατα µπορείτε να βρείτε παντού στη φύση, ιδίως κύκλους και σφαίρες. Πώς υπολογίζετε την περίµετρο και το εµβαδόν σε αυτά τα αντικείµενα; Τι είναι ο αριθµός φι; Πως πιστεύετε ότι ανακάλυψαν αυτόν τον αριθµό; Τι είναι η περίµετρος του πάρκου; Εκτιµήστε την επιφάνεια ενός βουνού. Χρησιµοποιήστε την τριγωνοµετρία για να µετρήσετε το ύψος ενός δένδρου. Μετατροπές Πολύ σηµαντικό είναι επίσης και η µετατροπή από το µετρικό σύστηµα σε άλλα ισχύοντα και αντίστροφα. Τι είναι µεγαλύτερο, 10 χλµ ή 6 µίλια; Η εξάσκηση των µαθητών σε µετατροπές απόστασης, θερµοκρασίας και όγκου είναι ένας καλός τρόπος για να µάθουν τύπους, πρακτική αριθµητική, αλλά και πώς να χρησιµοποιούν την αριθµοµηχανή για να ελέγξουν τις απαντήσεις τους. Διάφορες επιπλέον δραστηριότητες Σε όλους αρέσει να ακούν ενδιαφέρουσες (ή παράξενες) πληροφορίες για ζώα ή µέρη. Τέτοιες πληροφορίες µπορούν να ενταχθούν πολύ εύκολα σε µια διδασκαλία Μαθηµατικών, κάνοντας πολύ ενδιαφέρον το µάθηµα. Για παράδειγµα: 7

9 Πόσο ψηλά µπορεί να πηδήξει ένας βάτραχος; Σύγκρινέ το µε το πόσο ψηλά µπορείς να πηδήξεις εσύ. Πόσο µακριά είναι η γλώσσα ενός φιδιού; Πόσο πολύ µπορεί να ανοίξει ένα φίδι το στόµα του; Πόσα πόδια έχει µια σαρανταποδαρούσα; Πόσο χρόνο χρειάζεται ένα σαλιγκάρι για να διασχίσει ένα δρόµο; Πόσο ζει µια πεταλούδα; 8

10 2.Δραστηριότητες Περιβαλλοντικών Μαθηµατικών Δραστηριότητα 1 Δείξτε σχηµατικά µέσα στον κύκλο πόση ενέργεια από αυτή που χρησιµοποιούµε προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και πόση από µη ανανεώσιµες. Δεδοµένα: Πετρέλαιο 38% Άνθρακας 22% Φυσικό αέριο 22% Ουράνιο 8% Βιοµάζα 4% Υδροενέργεια 3% Υγραέριο 2% Άνεµος, ηλιακή, γεωθερµική 1% Γνωρίζετε ότι: Ø Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ονοµάζονται αυτές που ανανεώνονται συνεχώς και µε φυσικό τρόπο και τις οποίες µπορούµε να τις χρησιµοποιούµε χωρίς το φόβο της εξάντλησής τους. Τέτοιες είναι ο ήλιος (ηλιακή ενέργεια), ο άνεµος (αιολική ενέργεια), η βιοµάζα (φυτά, απορρίµµατα, αγροτικά παραπροϊόντα), το κινούµενο νερό (υδραυλική ενέργεια) και η γεωθερµία (γεωθερµική ενέργεια). Ø Μη-ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ονοµάζονται εκείνες, των οποίων τα αποθέµατα εξαντλούνται µε τη χρήση και δεν υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης τους µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα. Μη Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας είναι κυρίως τα ορυκτά καύσιµα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, και άνθρακας) που αποτελούν, µαζί µε τα προϊόντα τους (π.χ. βενζίνη, υγραέριο κλπ.), από το τέλος του 19 ου αιώνα και όλο τον 20 ο αιώνα την κύρια πηγή ενέργειας του ανθρώπου και δυστυχώς την πιο ρυπογόνα. 9

11 Δραστηριότητα 2 Συµβουλή εξοικονόµησης ενέργειας! Υπολόγισε τις παρακάτω αριθµητικές πράξεις. Στη συνέχεια γράψε δίπλα στο κάθε αποτέλεσµα τη λέξη που αντιστοιχεί = 32+21= 34+46= 55+13= 68+13= 73-63= 87-33= 92-62= 29+40= 95+13= 36+42= 30=φύγεις 53= ότι 108=ένα 81=τα 42=βεβαιώσου 54= πριν 80= έκλεισες 69=από 78= δωµάτιο 68=όλα 10=φώτα 10

12 Δραστηριότητα 3 Η WWF Hellas δηµοσίευσε τα εξής στοιχεία µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Εύβοια το καλοκαίρι του 2007: Κάηκαν συνολικά στέµµατα, εκ των οποίων στρέµµατα ήτανε δάση, στρέµµατα τεχνητές επιφάνειες(οικισµοί, δρόµοι) και στρέµµατα γεωργικές καλλιέργειες. Υπολογίστε τις παραπάνω εκτάσεις σε ποσοστά. Έκταση (στρέµµατα) Ποσοστό (%) Δάση Τεχνητές επιφάνειες Γεωργικές καλλιέργειες Σύνολο Γνωρίζετε ότι: Ένα καµένο δάσος χρειάζεται περίπου 100 χρόνια για να αναγεννηθεί! 11

13 Project 1 Στόχος: Να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές το µέγεθος της σπατάλης που κάνουµε στο χαρτί και να τους ενθαρρύνουµε να κάνουνε εξοικονόµηση του χαρτιού. Δραστηριότητες: v Οι µαθητές συλλέγουν για διάστηµα µιας εβδοµάδας τα αποκόµµατα, περισσεύµατα του χαρτιού σε κουτιά ή φακέλους, σηµειώνοντας απέξω το όνοµά τους. Ύστερα θα µετρήσουν τον αριθµό των φύλλων που χρησιµοποίησαν και θα το συγκρίνουν µε αυτό των συµµαθητών τους. Η συνολική ποσότητα της τάξης µπορεί να υπολογιστεί ως ο µέσος όρος του αριθµού των φύλλων που χρησιµοποίησε ο κάθε µαθητής. v Στηριζόµενοι στους υπολογισµούς της µιας εβδοµάδας, ζητάµε από τους µαθητές να υπολογίσουν µεγαλύτερους αριθµούς, όπως το χαρτί που χρησιµοποιήθηκε σε ένα µήνα ή σε ένα έτος, ή ακόµη και αυτό που χρησιµοποιήθηκε από µεγαλύτερους πληθυσµούς, όπως το σύνολο των µαθητών του σχολείου τους. v Ζητάµε από τους µαθητές να µετρήσουν τα αχρησιµοποίητα κοµµάτια από το φυλαγµένα περισσεύµατα του χαρτιού. Ενθαρρύνουµε τους µαθητές να αναγνωρίσουν στην κατανάλωσή τους τύπους, ώστε να κάνουνε µια λογική εκτίµηση του χαρτιού που πετιέται κάθε εβδοµάδα. Ύστερα µπορούν να χρησιµοποιήσουν αυτήν την εκτίµηση, ώστε να υπολογίσουν τη συνολική ποσότητα του χαρτιού που πετιέται από το σχολείο. v Οι µαθητές µπορούν να υπολογίσουν το ποσοστό του προϋπολογισµού του σχολείου ή της οικογένειας τους που καλύπτει η αγορά του χαρτιού. Στη συνέχεια ανακοινώνουν τα αποτελέσµατά τους και τις εκτιµήσεις τους σε όλο το σχολείο, σε µια προσπάθεια να ευαισθητοποιηθούν όλοι απέναντι στη σπατάλη του χαρτιού. 12

14 Project 2 σχολείο. Στόχος: Να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές την ανάγκη ανακύκλωσης στο σπίτι και το Δραστηριότητες v Προκαλέστε µια συζήτηση µε τους µαθητές για τα ανακυκλώσιµα και µηανακυκλώσιµα προϊόντα και τις επιπτώσεις που έχουν τα δεύτερα στο περιβάλλον. Ζητήστε από τους µαθητές να ερευνήσουν την αίθουσα γύρω τους και να προσδιορίσουν τι µπορεί να ανακυκλωθεί και τι όχι. Οι µαθητές κρατάνε µια λίστα των αντικειµένων του σχολείου που είναι ανακυκλώσιµα και µηανακυκλώσιµα. v Δηµιουργούν αντίστοιχες λίστες µε αντικείµενα του σπιτιού τους που είναι ανακυκλώσιµα ή µη. Στη συνέχεια υπολογίζουν τα ποσοστά των δυο κατηγοριών στο σπίτι τους: ανακυκλώσιµα και µη-ανακυκλώσιµα. Μπορούν επίσης να υπολογίσουν πιο εξειδικευµένα ποσοστά, όπως το πλαστικό, το γυαλί ή το χαρτί. v Οι µαθητές των οποίων τα σπίτια είχαν υψηλά ποσοστά µε µη-ανακυκλώσιµα προϊόντα θα πρέπει να σκεφτούν πως θα µειώσουν την κατανάλωση αυτών των προϊόντων και αντίστοιχα θα αυξήσουν την κατανάλωση ανακυκλώσιµων προϊόντων. Ενθαρρύνετε τους µαθητές να συζητήσουν την ανακύκλωση µε τους γονείς τους. v Μπορούν επίσης να γίνουν οι ίδιες παρατηρήσεις και υπολογισµοί ποσοστών και για άλλα µέρη, όπως το κυλικείο του σχολείου, ώστε να συζητηθούν τρόποι µε τους οποίους θα γίνει πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνο το σχολείο. 13

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Γνωρίζετε πως κάνουµε εξοικονόµηση ενέργειας; Κανόνες/συµβουλές που µπορούν να αποτελέσουν παραδείγµατα µαθηµατικών προβληµάτων Θέρµανση Τις ηλιόλουστες χειµωνιάτικες µέρες είναι πολύ καλύτερο να αφήνετε τον ήλιο να µπαίνει στο σπίτι σας από το να ανάβετε τα καλοριφέρ. Μη ρυθµίζετε το θερµοστάτη πάνω από τους 18 0 C, αν έχετε αυτόνοµη θέρµανση. Για κάθε επιπλέον βαθµό σπαταλάτε µέχρι και 10% περισσότερη ενέργεια. Σε περίπτωση υπερθέρµανσης του σπιτιού, ρυθµίστε το θερµοστάτη σε χαµηλότερη θερµοκρασία, αντί να ανοίξετε τα παράθυρα. Κλιµατισµός - δροσισµός Προστατέψτε το σπίτι από τον ήλιο. Βάψτε τους εξωτερικούς τοίχους µε ανοιχτά χρώµατα. Χρησιµοποιείστε σκίαστρα, απλά και οικονοµικά όπως κουρτίνες και εξωτερικές τέντες. Η χρήση ανοιχτόχρωµων τεντών στη νότια και δυτική όψη µειώνει την ηλιακή ακτινοβολία έως και 75%. Οι ανεµιστήρες καθώς και οι ανεµιστήρες οροφής έχουν χαµηλό κόστος κτήσης, καταναλώνουν µικρά ποσά ενέργειας κατά τη λειτουργία τους και έχουν πολύ καλά αποτελέσµατα. Φωτισµός Ποτέ µην αφήνετε ανοικτά τα φώτα σε ένα δωµάτιο χωρίς κόσµο. Σπαταλάτε άσκοπα ενέργεια αλλά και χρήµατα. 14

16 Να θυµάστε ότι µια κοινή λάµπα πυράκτωσης καταναλώνει ως και τέσσερις φορές περισσότερη ενέργεια από ένα λαµπτήρα φθορισµού που προσφέρει τον ίδιο φωτισµό. Στην κουζίνα και σε χώρους εργασίας προτιµάτε τις λάµπες φθορισµού. Προτιµήστε λάµπες φθορισµού ή λάµπες χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Κοστίζουν αρχικά περισσότερο από τις κοινές λάµπες πυράκτωσης, όµως έχουν οκταπλάσια διάρκεια ζωής και καταναλώνουν τέσσερις φορές λιγότερη ενέργεια, προσφέροντας τον ίδιο φωτισµό. Τελικά συµφέρουν και ενεργειακά και οικονοµικά. Θερµοσίφωνας Προτιµήστε έναν ηλιακό θερµοσίφωνα αντί ηλεκτρικό για τη θέρµανση του νερού (ο ηλιακός θερµοσίφωνας µπορεί να καλύψει κατά 80% τις ετήσιες ανάγκες σας σε ζεστό νερό χωρίς να χρειαστεί κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος). Μη ρυθµίζετε το θερµοστάτη στο θερµοσίφωνα πάνω από τους 60 ο C. Προτιµήστε το ντους από το µπάνιο στη µπανιέρα. Ξοδεύετε 3 φορές λιγότερο ρεύµα και νερό. Ψυγείο-καταψύκτης Τοποθετήστε το ψυγείο σε θέση που να µην θερµαίνεται από άλλες πηγές. Μακριά από την ηλεκτρική κουζίνα, σώµατα καλοριφέρ, σε θέση προστατευµένη από την ηλιακή ακτινοβολία κλπ. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του ψυγείου κλείνει καλά. Αποφεύγετε να τοποθετείτε ζεστά φαγητά κατευθείαν στο ψυγείο. Αφήστε τα πρώτα να κρυώσουν µε φυσικό τρόπο. Αν το ψυγείο σας δεν έχει αυτόµατη απόψυξη, φροντίστε να κάνετε τακτικά απόψυξη. Ένα στρώµα πάγου πάχους 5 χιλιοστών αυξάνει κατά 30% την 15

17 κατανάλωση ρεύµατος. Ρυθµίστε το θερµοστάτη του ψυγείου ώστε η θερµοκρασία στο θάλαµο συντήρησης να είναι 7 ο C και του καταψύκτη στους 18 ο C. Έτσι εξοικονοµείτε µέχρι και 15% ρεύµα. Ηλεκτρική κουζίνα Η προθέρµανση του φούρνου δεν είναι πάντα απαραίτητη. Κατά την διάρκεια του ψησίµατος µειώστε τη θερµοκρασία µετά την πρώτη βράση και λίγο πριν το τέλος κλείστε εντελώς την εστία που χρησιµοποιείτε. Η υπάρχουσα θερµοκρασία είναι σίγουρα αρκετή. Χρησιµοποιώντας τη χύτρα ταχύτητας εξοικονοµείτε 30-60% ρεύµα και 80% χρόνο. Αποφεύγετε το συχνό άνοιγµα-κλείσιµο του φούρνου. Κάθε φορά που ανοίγετε την πόρτα του φούρνου φεύγει το 20% της υπάρχουσας θερµότητας. Πλυντήριο ρούχων Οι υψηλές θερµοκρασίες (90 ο C) κατά τη διάρκεια της πλύσης είναι περιττές και ενεργοβόρες. Τα ρούχα καθαρίζουν το ίδιο καλά και στους 60 ο C. Επιλέξτε το πλυντήριο µε τη µικρότερη κατανάλωση νερού και ρεύµατος. Υπάρχουν αρκετές διαφορές από συσκευή σε συσκευή. Ελέγξτε την ετικέτα ενεργειακής σήµανσης. 16

18 Αυτοκίνητο Μην χρησιµοποιείτε το αυτοκίνητο για όλες τις µετακινήσεις σας. Για µικρές αποστάσεις προτιµήστε το περπάτηµα. Ελέγχετε συχνά την πίεση στα λάστιχα του αυτοκινήτου. Λάστιχα που δεν είναι καλά φουσκωµένα αυξάνουν την κατανάλωση καυσίµου µέχρι και 20%. Μην φορτώνετε το αυτοκίνητο µε περιττό βάρος διότι έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της κατανάλωσης του καυσίµου. 17

Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία

Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία Euronet 50/50 Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία E-Pack Ενημέρωση - Οδηγός για το πρόγραμμα 50/50 1 Εισαγωγή Ο παρών οδηγός έχει στόχο να σας προσφέρει μια μεθοδολογία οργάνωσης του προγράμματος 50/50

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που ασχολείται με τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008 Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ κατά το σχολικό έτος 007-008 Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του ηµοτικού, του Γυµνασίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Eυρωπαϊκή Επιτροπή. ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο

Eυρωπαϊκή Επιτροπή. ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο Ξεκαθαρίστε τη θέση σας! 1 Εισαγωγή 3 Ενέργεια 8 Αέρας 12 Νερό 16 Έδαφος Η Άμεση Ευρώπη είναι

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Τα κείµενα πάρθηκαν από το site της Greenpeace (www.greenpeace.org/greece) Φωτοβολταϊκά

Τα κείµενα πάρθηκαν από το site της Greenpeace (www.greenpeace.org/greece) Φωτοβολταϊκά Τα κείµενα πάρθηκαν από το site της Greenpeace (www.greenpeace.org/greece) και τα ενοποίησε σε pdf format Φωτοβολταϊκά Όταν τα φωτοβολταϊκά εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβολία µετατρέπουν ένα 5-17% της ηλιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ: Η ΠΟΛΗ ΠΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η θερµότητα και η θερµοκρασία

Η θερµότητα και η θερµοκρασία Η θερµότητα και η θερµοκρασία Επιστηµονικό µέρος Η θερµοκρασία και η θερµότητα Η θερµοκρασία και η θερµότητα αποτελούν δύο βασικές έννοιες Της Φυσικής οι οποίες σχετίζονται µε την έννοια της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Διερεύνηση των προτιμήσεων των καταναλωτών αναφορικά με την γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς

Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς Οµάδα εργασίας για την εποπτεία της πρακτικής άσκησης Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς άσκαλος Μέλη Αναστασίου Αργυρώ ραµατοθεραπεύτρια Βογινδρούκας Γιάννης Λογοπεδικός έδες ηµήτρης άσκαλος ε.α. ίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Παράγοντες που συντελούν στην αποτυχία στα µαθηµατικά. 9 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 1.2 Ατοµικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών µε Βαριά Νοητική Καθυστέρηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αʹ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥΣ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥΣ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Πάτρας τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Έρευνα - επιμέλεια: Στεφανίδης Αλέξανδρος Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Γενικά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Γενικά ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Γενικά Τα άτομα με αναπηρία είναι μία σημαντική κατηγορία του πληθυσμού, που αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού, στιγματισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

à πƒπ π ƒ ƒπ ø π π ø À

à πƒπ π ƒ ƒπ ø π π ø À À Àƒ π π π π π ƒ Àª ø π π À ƒ π º ƒª ƒ ƒ ªª ø à πƒπ π ƒ ƒπ ø π π ø À µ.. ø À øª ø ƒ º πø À π À π ø π À ºπ ƒπ à πƒπ π ƒ ƒπ ø π π ø À Υ Π ΟΥ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα