Περιβάλλον και ανάπτυξη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιβάλλον και ανάπτυξη"

Transcript

1 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Φυσικό περιβάλλον Διαφύλαξη πολιτιστικής κληρονομιάς ΡΥΠΑΝΣΗ Διαχείριση στερεών αποβλήτων Ηχορύπανση ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ Πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις Όροι και διαδικασίες τακτοποίησης αυθαιρέτων ή επιβολής κυρώσεων ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

2 Κατά τη διάρκεια του 2013 έγινε αντιληπτό ότι η αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των προτεραιοτήτων που κυριαρχούν στο πλαίσιο της κρίσης. Η περιβαλλοντική παράμετρος διαδραματίζει πλέον περιθωριακό ρόλο και οι παρεμβάσεις υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος δεν εισακούονται, εκτός εάν λειτουργούν ευεργετικά για την οικονομία και την ανάπτυξη γενικότερα. Ακόμη και για τους πολίτες, η προστασία του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος δεν φαίνεται να αποτελεί σημαντικό ζήτημα, αφού προτάσσονται προβλήματα επιβίωσης και η επίλυση δυσκολιών της καθημερινότητας. Αλλά και το ίδιο το κράτος αντιμετωπίζει την προστασία του περιβάλλοντος είτε ως εμπόδιο στην ανάπτυξη είτε ως εισπρακτική ευκαιρία για το δημόσιο ταμείο, όπως φαίνεται στην περίπτωση των ρυθμίσεων για τη διευθέτηση της δόμησης. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σε περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας, η αποτελεσματικότητα αυτού εξαρτάται εντέλει από τη διαθεσιμότητα πόρων και από τη διάθεση άσκησης ελέγχου σε τυχόν αντίθετα συμφέροντα ιδιωτών. Τα τελευταία χρόνια, αμφότερες αυτές οι παράμετροι έχουν επηρεαστεί εμφανώς από τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η εμπειρία του Συνηγόρου καταδεικνύει ότι ο νομοθέτης και η διοίκηση παραλείπουν συχνά να λάβουν ή να εφαρμόσουν μέτρα που διασφαλίζουν την προστασία του δικαιώματος στο περιβάλλον. Ενώ η προστασία των οικοτόπων απορρέει από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, πρόσφατες αλλαγές στο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο έχουν οδηγήσει σε απώλεια περιβαλλοντικού κεκτημένου, με αποτέλεσμα το περιβάλλον να απειλείται με υποβάθμιση και παρακμή. Φορείς διαχείρισης Ιδιαίτερο πλήγμα έχουν δεχθεί οι προστατευόμενες περιοχές, η διαχείριση των οποίων είχε ανατεθεί σε φορείς διαχείρισης. Οι φορείς αυτοί αντιμετωπίζουν ουσιώδη προβλήματα βιωσιμότητας, αφού η απουσία πολιτικής, στρατηγικής και κρατικού συντονισμού τούς έχει οδηγήσει σε μαρασμό. Παρά τις αντιδράσεις εκ μέρους περιβαλλοντικών οργανώσεων, στις αρχές του 2013 τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4109/2013, ο οποίος περιλαμβάνει τη συγχώνευση ή κατάργηση 24 από τους 29 φορείς διαχείρισης, ορίζοντας μεταβατικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία ισχύος του νόμου. Ήδη σήμερα οι φορείς διαχείρισης υπολειτουργούν και οι προστατευόμενες περιοχές βάλλονται επικίνδυνα, αφού δεν υπάρχει ουσιαστική προστασία, διαχείριση ή φύλαξη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση επεμβάσεων στη λίμνη Παμβώτιδα, στην περιοχή Αμφιθέας, από τον Δήμο Ιωαννιτών και η ελλιπής παρουσία του αντίστοιχου φορέα. Σε αυτοψία που διενεργήθηκε από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος διαπιστώθηκε αρχικά η κοπή και η εκρίζωση αγριοκαλάμων σε επιφάνεια έξι στρεμμάτων. Στόχος της επέμβασης ήταν η δημιουργία εντός του καλαμιώνα μιας καθαρής υδάτινης επιφάνειας, η οποία θα λειτουργούσε ως εναλλακτικός στίβος θαλάσσιου σκι στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες τον Σεπτέμβριο του Στο σημείο αυτό εκτελέστηκαν εργασίες εμβάθυνσης, που αλλοίωσαν το λιμναίο οικοσύστημα, χωρίς τις νόμιμες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις. Η περιοχή του καλαμιώνα Αμφιθέας εντάσσεται στο ευρωπαϊκό οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και ως Ειδική Ζώνη Διαχείρισης (ΕΖΔ). Με το άρθρο 8 του Ν. 4109/2013, ο Φορέας Διαχείρισης της Παμβώτιδας καταργείται και οι αρμοδιότητές του περιέρχονται στην οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση. Επιπλέον, η αρχική ΚΥΑ προστασίας της λίμνης ακυρώθηκε από το ΣτΕ (απόφαση 3595/2007), με το σκεπτικό ότι, για να χαρακτηριστεί μια περιοχή προστατευόμενη, απαιτείται έκδοση ΠΔ κατόπιν εκπόνησης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης. Έκτοτε έχει εκπονηθεί σχέδιο ΠΔ το οποίο δεν προωθείται, με αποτέλεσμα να παραμένει μετέωρο το καθεστώς προστασίας της λίμνης. Ο Συνήγορος απευθύνθηκε προς τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος, οι οποίοι στην τελευταία έκθεσή τους τονίζουν μεταξύ άλλων ότι η κατασκευή και η λειτουργία του στίβου ξεκίνησαν χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επιβολής περιβαλλοντικών όρων. Τούτο, κατά την παραπάνω έκθεση, αποτελεί άμεση απειλή περιβαλλοντικής ζημίας υπό την έννοια του ΠΔ 148/2009 για την περιβαλλοντική ευθύνη, με ενδεχόμενες συνέπειες όσον αφορά τη διατήρηση της ευνοϊκής κατάστασης του συγκεκριμένου υγροτόπου και της ευρύτερης περιοχής της Παμβώτιδας. Για την υπόθεση εξελίσσεται προκαταρκτική εξέταση κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος έχουν λάβει εντολή από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για περαιτέρω διερεύνηση των ευθυνών της διοίκησης (υποθέσεις , , /2013). Προστασία της πανίδας Με αναφορά 10 περιβαλλοντικών οργανώσεων τέθηκε το θέμα της παράλειψης αποτελεσματικής προστασίας της άγριας ζωής από την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων. Η καταγγελία έλαβε χώρα με αφορμή τη μαζική δηλητηρίαση αρπακτικών πουλιών στα στενά του Νέστου τον Φεβρουάριο του 2012 (υπόθεση /2012). Ο Συνήγορος πληροφορήθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε ήδη από τον Ιούνιο του 2012 επίσημη επιστολή προς τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο του άρθρου 258 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρο 226 ΣΕΚ), σχετικά με περιστατικά θανάτωσης σπάνιων ειδών από τη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων 50

3 και αναμένει τις απόψεις της Ελλάδας. Για την αντιμετώπιση κρουσμάτων λύσσας στα άγρια ζώα υφίσταται καθορισμένο νομικό πλαίσιο, όχι όμως για την αντιμετώπιση κρουσμάτων δηλητηρίασης άγριων ζώων από δηλητηριασμένα δολώματα. Ο Συνήγορος έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, με βάση τη θέση ότι η προστασία της άγριας ζωής απαιτεί τη δράση της πολιτείας, την οποία δεν μπορεί να υποκαταστήσει η ιδιωτική πρωτοβουλία. Παράλληλα, συμμετέχει σε συστηματικές συναντήσεις εργασίας με εκπροσώπους των αρμόδιων φορέων με στόχο την παρακολούθηση των νομοθετικών πρωτοβουλιών που επίκεινται ή έχουν ολοκληρωθεί για την ουσιαστική και τελική αντιμετώπιση του ζητήματος. Αδειοδότηση, χωροθέτηση και περιβαλλοντικός έλεγχος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Προκειμένου να λειτουργήσει σύννομα, μια επιχείρηση οφείλει να αδειοδοτηθεί από διαφορετικούς φορείς. Ωστόσο η έλλειψη κωδικοποίησης της νομοθεσίας και ενιαίας αδειοδοτούσας αρχής, καθώς και η απουσία συνεργασίας των συναρμόδιων υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό των προαπαιτούμενων αδειών χωρίς χρονική και λειτουργική αλληλουχία ή δεσμευτικές αποκλειστικές προθεσμίες, δημιουργούν σοβαρές καθυστερήσεις και περιορισμούς στην επιχειρηματικότητα. Οι αλλαγές που θεσμοθετήθηκαν με τους Ν. 3982/2011 και 4014/2011, οι οποίοι διέπουν την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, συντελούν στην επιτάχυνση των διαδικασιών. Ωστόσο απαιτείται ακόμη μεγάλος αριθμός εκτελεστικών κανόνων προκειμένου να τεθούν οι νόμοι αυτοί σε πλήρη εφαρμογή. Προβλήματα ανακύπτουν επίσης κατά τη χωροθέτηση, αλλά και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να θεωρούν ότι η βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς έρχεται σε ευθεία αντίθεση με άλλους επιχειρηματικούς στόχους, επιμένοντας σε αμφισβητούμενες πρακτικές. Συγκεκριμένα, πολλές είναι οι εγκαταστάσεις που λειτουργούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να διαθέτουν νόμιμες άδειες και εγκρίσεις ή καθ υπέρβαση αυτών και χωρίς να ανανεώνουν τους περιβαλλοντικούς όρους. Σε πολλές περιπτώσεις τα στοιχεία που καταθέτουν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Επίσης, συχνά δεν συμμορφώνονται με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, ενώ άλλοτε παραλείπουν παντελώς να λάβουν τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος (υποθέσεις /2011, /2012). Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα αφενός τη σοβαρή ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, αφετέρου τις δικαιολογημένες αντιδράσεις στην εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων και τον σκεπτικισμό των περιοίκων απέναντι στις προτάσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Αντικείμενο αναφοράς στον Συνήγορο αποτέλεσε η νομιμότητα οικοδομικής άδειας ανέγερσης πέντε κτιρίων εστίασης και αναψυχής εντός ιδιωτικής δασικής έκτασης στη θέση Μαυρονέρι Πλανητέρου Καλαβρύτων. Η έκταση βρίσκεται εντός της Ζώνης Γ του Εθνικού Πάρκου Χελμού- Βουραϊκού, εντάσσεται στο Δίκτυο Natura 2000 και ανήκει σε ΕΖΔ, ενώ μέρος της βρίσκεται εντός ΖΕΠ. Επίσης, είναι πλησίον της κοίτης του Αροάνιου ποταμού. Εντός αυτής είχαν εγκριθεί άδειες επέμβασης, με εισηγήσεις του αρμόδιου δασαρχείου, ήδη από το 1989 για τουριστική αξιοποίηση και το 1992 για εγκατάσταση και λειτουργία υπάρχοντος εκκολαπτηρίου και μονάδας εκτροφής πέστροφας. Όπως διαπιστώθηκε όμως, δεν είχαν προηγηθεί οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές εγκρίσεις και σύμφωνες γνώμες των αρμόδιων υπηρεσιών. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών Καλαβρύτων ανακάλεσε την οικοδομική άδεια, ενώ ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ανακάλεσε τις εγκρίσεις επέμβασης έπειτα από σχετική εισήγηση του Δασαρχείου Καλαβρύτων για λόγους μη τήρησης των όρων έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και παραβίασης των όρων της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων* (υπόθεση /2011). Παράκτιες ζώνες και ρέματα Ο Συνήγορος έχει δεχθεί σημαντικό αριθμό αναφορών για προβλήματα που σχετίζονται με την παράκτια ζώνη, εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτή συγκεντρώνει το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού κοινωνικών δραστηριοτήτων, αποτελεί τον αποδέκτη των επιπτώσεών τους και υφίσταται εξαιτίας τους μεταβολές και αλλοιώσεις, κατά κανόνα μη αναστρέψιμες (υποθέσεις , /2013). Οι αναφορές αυτές αναδεικνύουν κυρίως τα προβλήματα που σχετίζονται με την εντός εύλογου χρόνου ολοκλήρωση της διαδικασίας οριοθέτησης, τη διαχείριση, εκμετάλλευση και περιβαλλοντική προστασία της παράκτιας ζώνης* (βλ. «Ειδικές εκθέσεις», στο «Οι δραστηριότητες της χρονιάς»). Τα ρέματα αποτελούν επίσης σημαντικό κομμάτι του φυσικού περιβάλλοντος ως ιδιαίτερα οικοσυστήματα με ζωτική σημασία, ιδίως όταν διασχίζουν οικισμούς. Το κράτος οφείλει να τα προστατεύει σε όλο το μήκος τους. Ο Συνήγορος εξετάζει αναφορά σχετικά με τη μη λήψη μέτρων για την αποκατάσταση του ρέματος Αγίου Αντωνίου στο Χαλάνδρι (υπόθεση /2013). Ειδικότερα, το 2010 η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της πρώην Νομαρχίας Αθηνών διαπίστωσε την καταπάτηση του ρέματος από αυθαίρετες κατασκευές και την αναγκαιότητα λήψης συγκεκριμένων μέτρων προκειμένου να επανέλθει το ρέμα στην αρχική του κατάσταση, αλλά και να αποφευχθούν τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα. Έκτοτε οι υπηρεσίες δεν έλαβαν σχετικά μέτρα, με αποτέλεσμα στις αρχές του 2013, κατά τη διάρκεια μεγάλης νεροποντής στην Αττική, να πλημμυρίσει η κατοικία του αναφερόμενου πολίτη και να καταστραφεί η οικοσκευή του. Μέχρι σήμερα δεν έχουν κατεδαφιστεί οι αυθαίρετες κατασκευές και δεν έχει συνταχθεί μελέτη οριοθέτησης του εν λόγω ρέματος. Στο πλαίσιο διερεύνησης και άλλης υπόθεσης σχετικά με το ρέμα Χαλανδρίου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, υιοθετώντας πρόταση του Συνηγόρου, συγκρότησε ομάδα εργασίας με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων εφαρμογής του ΠΔ για την προστασία του ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

4 χειμαρρικού ρέματος Πεντέλης-Χαλανδρίου (υπόθεση 20027/2008).* Ανάλογη είναι και η περίπτωση αποκατάστασης υλικών ζημιών στο ρέμα της Πικροδάφνης, που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της ίδιας νεροποντής λόγω ελλιπούς καθαρισμού του (υπόθεση /2013). Ήδη ο Δήμος Αλίμου ενημέρωσε τον Συνήγορο ότι η πεζογέφυρα του ρέματος επισκευάστηκε από υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και έχει δοθεί σε κοινή χρήση. ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγρ. 6 Σ, «τα μνημεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται από το Κράτος». Η διατήρηση και η ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου και ιδιαίτερα της πολιτιστικής κληρονομιάς συνδέονται με τη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας, αλλά και με την ακτινοβολία της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Συνδέονται επίσης με την ανάπτυξη και την ποιοτική αναβάθμιση των υπαρχουσών τουριστικών δραστηριοτήτων, καθώς και με τη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων, ήπιας μορφής, υπό όρους και προϋποθέσεις, ώστε να μην προκαλείται βλάβη. Πολιτιστικός σύλλογος ζήτησε να εξεταστεί η αδειοδότηση και η τοποθέτηση κεραιών Διαδικτύου στο Βυζαντινό Κάστρο Τρικάλων, το οποίο έχει κηρυχθεί «προέχον» βυζαντινό μνημείο με καθορισμένη ζώνη προστασίας, καθώς και στο ωρολογοστάσιο του φρουρίου, το οποίο έχει χαρακτηριστεί αυτοτελώς διατηρητέο μνημείο (υπόθεση /2011). Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, ακολουθήθηκε η εκ των υστέρων τήρηση της διαδικασίας αδειοδότησης από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο Συνήγορος, αναγνωρίζοντας τη χρησιμότητα της ελεύθερης πρόσβασης στο Διαδίκτυο, υποστήριξε ότι η αδειοδότηση κεραιοσυστημάτων Διαδικτύου θα πρέπει να συνοδεύεται από ειδική μελέτη, στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη τόσο οι βραχυπρόθεσμες όσο και οι μακροπρόθεσμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, χωρίς να παραλείπεται η τεκμηριωμένη εκτίμηση της αισθητικής επιβάρυνσης.* Τέλος, η οριοθέτηση και αναοριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων και ζωνών προστασίας επανέρχεται κάθε χρόνο ως θεματολογία στις αναφορές πολιτών αναδεικνύοντας διαφορετικές πτυχές του ζητήματος, όπως η διαμαρτυρία σχετικά με την αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Μετεώρων. Στην αδόμητη Ζώνη Α είχε συμπεριληφθεί εκ παραδρομής τμήμα τού προ του 1923 οικισμού Καστρακίου στο οποίο οι πολίτες διαθέτουν ιδιοκτησίες, με αποτέλεσμα αυτές να δεσμευτούν. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, με απόφαση του τότε Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας αναοριοθετήθηκε η Ζώνη Α και οριοθετήθηκε η Ζώνη Β προστασίας του αρχαιολογικού χώρου (υπόθεση 12603/2009).* ΡΥΠΑΝΣΗ Ο τρόπος αντιμετώπισης της ρύπανσης, ιδίως μάλιστα στη διαχείριση αποβλήτων, αναδεικνύει την παθογένεια της ελληνικής διοίκησης, η οποία επιδεικνύει ακραία ανοχή της παραβατικότητας και αναβλητικότητα ως προς τη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή της νομοθεσίας, αναζητώντας μόνο πρόσκαιρες λύσεις για τη συγκυριακή αντιμετώπιση των προβλημάτων. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Εδώ και χρόνια ο Συνήγορος εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση που εξακολουθεί να επικρατεί στη διαχείριση αποβλήτων, ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα.* Η καταδίκη της Ελλάδας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), λόγω του σημαντικού αριθμού Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), ανάγκασε τις αρχές να δεσμευτούν ότι θα κλείσουν και θα αποκαταστήσουν το σύνολο αυτών, θέτοντας αποκλειστικές προθεσμίες οι οποίες επανειλημμένα παρήλθαν άκαρπες. Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με νέα εισήγησή της ζητά την παραπομπή της χώρας μας στο ΔΕΕ για την ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων και εισηγείται οικονομικές κυρώσεις. Αδυνατώντας να επιλύσει το γενικότερο ζήτημα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, η πολιτεία στρέφεται σε προσωρινές διευθετήσεις. Πρόσφατες αναφορές καταδεικνύουν τα προβλήματα της πρακτικής που ακολουθείται, δηλαδή της δημιουργίας χώρων προσωρινής διαχείρισης των απορριμμάτων (κομποστοποίηση και δεματοποίηση). Ο Συνήγορος έχει θέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες το ζήτημα της αποτελεσματικότητας των έργων αυτών, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν διαφαίνεται έστω και προσωρινή επίλυση του προβλήματος (υποθέσεις /2012, /2013). Ειδικότερα, δεν διασφαλίζεται ότι ο εκάστοτε «χώρος νόμιμης προσωρινής αποθήκευσης μέχρι ένα έτος» θα παραμείνει σε λειτουργία μόνο για ένα έτος και δεν θα μετατραπεί σε νέο ΧΑΔΑ, δεδομένου ότι δεν έχουν ξεκινήσει καν οι διαδικασίες για τη χωροθέτηση των προβλεπόμενων από τον εγκεκριμένο περιφερειακό σχεδιασμό έργων διαχείρισης. Η συνολική διαδικασία εκπόνησης των μελετών, επιλογής του χώρου, δημοπράτησης, κατασκευής και αποδοτικής λειτουργίας των έργων έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι χρειάζεται χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους για να ολοκληρωθεί. Επίσης, ένας χώρος προσωρινής αποθήκευσης δεν παύει να χρήζει αναγκαίων υποδομών, και ιδίως γηπέδου, εγκαταστάσεων διαχείρισης στραγγισμάτων και βιοαερίου. Επιπλέον, οι κινητοί Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αστικών Στερεών Αποβλήτων, καθώς και η δεματοποίηση αποτελούν συνοδό ενδιάμεσο έργο στην ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων πριν από την τελική διάθεση. Συνεπώς τα έργα προσωρινής διαχείρισης δεν συνιστούν από μόνα τους έργα υποκατάστασης των ΧΑΔΑ, καθώς προϋποθέτουν ύπαρξη τελικού αποδέκτη ή άλλου τρόπου τελικής διάθεσης. Σε 52

5 περίπτωση που ο τελικός αποδέκτης είναι Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) ή Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), θα πρέπει τεκμηριωμένα να διασφαλίζεται η διαθέσιμη χωρητικότητά του και η συμβατότητα με την προβλεπόμενη διάρκεια λειτουργίας του. Σε νεότερη αναφορά σχετικά με τη λειτουργία του χώρου δεματοποίησης στον Σταυρό Διδύμων Δήμου Ερμιονίδας (υπόθεση /2012), ο Συνήγορος επισήμανε ότι η σημειούμενη μακροχρόνια καθυστέρηση υλοποίησης των έργων του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Πελοποννήσου, η προσπάθεια διαχείρισης του προβλήματος με προσωρινές λύσεις και η καθυστέρηση εξυγίανσης και αποκατάστασης των τοπικών ΧΑΔΑ οδήγησαν στη διέξοδο της δεματοποίησης, η οποία ουσιαστικά δημιουργεί νέα προβλήματα. Η επιλογή του ΧΥΤΑ Φυλής ως χώρου διάθεσης των απορριμμάτων δύο δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως γνωστόν δε και άλλων δήμων της επικράτειας, σε βάθος χρόνου θα επιφέρει τον κορεσμό τού εν λόγω χώρου και θα οδηγήσει σε ακύρωση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Αττικής, ενώ παράλληλα το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων από άλλες περιφέρειες στην Αττική είναι σημαντικό. ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ Η ηχορύπανση, δηλαδή η υπερβολική και ενοχλητική συγκέντρωση θορύβων στο περιβάλλον, θεωρείται, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ο δεύτερος σημαντικότερος, μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση, περιβαλλοντικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Εκνευρισμός, δυσφορία, απώλεια ακοής, έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης, ψυχολογικές διαταραχές, ακροαστική κόπωση, διαταραχές στον ύπνο, μειωμένη απόδοση στην εργασία και στο σχολείο έχουν καταγραφεί από τον ΠΟΥ και το Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως συνέπειες της ηχορύπανσης, που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων της πόλης. Πρόκειται άλλωστε για φαινόμενο που συνδέεται άμεσα με τη ζωή στα αστικά κέντρα, όπου υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού και πολλαπλές πηγές θορύβου. Χωροθέτηση Kαταστημάτων Yγειονομικού Eνδιαφέροντος Σημαντικό παράγοντα που επιδεινώνει το αστικό περιβάλλον εξαιτίας της ηχορύπανσης αποτελεί η έλλειψη ολοκληρωμένου χωρικού σχεδιασμού και καθορισμού των χρήσεων γης. Η έλλειψη αυτή επιτρέπει την αλόγιστη χωροθέτηση δραστηριοτήτων που παράγουν θόρυβο εντός του οικιστικού ιστού. Το ζήτημα αυτό είχε θίξει και στο παρελθόν ο Συνήγορος (Ετήσια έκθεση 2012, σ. 55), μνημονεύοντας τα προβλήματα που προκύπτουν από την άμεση γειτνίαση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) με κατοικίες ή από την υπερσυγκέντρωσή τους σε ορισμένες περιοχές. Σε συνέχεια της διαμεσολάβησής του* επί περιπτώσεων ηχορύπανσης από ΚΥΕ, ο Συνήγορος γνωστοποίησε στον Υπουργό Υγείας διαπιστώσεις και συγκεκριμένες προτάσεις (βλ. «Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις»). Παράλληλα, απευθυνόμενος στον Δήμο Πειραιά και στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Αθήνας και Πειραιά, επισήμανε την ανάγκη να τηρείται αυστηρά η διαδικασία ελέγχου από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα κατά την υποβολή καταγγελιών για ηχορύπανση από ΚΥΕ. Όπως προέκυψε από την έρευνα σε συγκεκριμένη περίπτωση, τα αστυνομικά όργανα κατέγραψαν τα περιστατικά ως διατάραξη κοινής ησυχίας, χωρίς να γίνει αναφορά στις υγειονομικές διατάξεις και χωρίς να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 58, παράγρ. 4 του Ν. 4055/2012 (υπόθεση /2013). Πρόκληση θορύβου από άλλες δραστηριότητες Παρ ότι τα ΚΥΕ αποτελούν σημαντική πηγή ηχορύπανσης στην πόλη, σίγουρα δεν είναι η μοναδική. Κατά τη διάρκεια του 2013 ο Συνήγορος εξέτασε επίσης υποθέσεις που αφορούσαν πρόκληση ηχορύπανσης από άλλες δραστηριότητες, όπως γυμναστήρια και χοροδιδασκαλεία, αλλά και καταστήματα με ψυχαγωγικά παίγνια (ενδεικτικές υποθέσεις , /2013). Για αυτές τις δραστηριότητες δεν υφίσταται ειδικό νομοθετικό πλαίσιο αλλά γίνεται αναλογική εφαρμογή της Υγειονομικής Διάταξης Α5/3010/1985, η οποία όμως αναφέρεται στους θορύβους που προέρχονται από τη μουσική των κέντρων διασκέδασης και των λοιπών ΚΥΕ. Αποτέλεσμα είναι ότι δεν λαμβάνονται υπόψη ειδικότεροι παράγοντες που ενδεχομένως να διαφοροποιούν την ηχορύπανση από αυτές τις δραστηριότητες, όπως, λόγου χάρη, οι κτυπογενείς θόρυβοι. Επίσης δεν είναι σαφές, για τις υπηρεσίες που διεξάγουν τους ελέγχους, αν θα πρέπει να εφαρμόσουν αναλογικά τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τα κέντρα διασκέδασης ή για τα λοιπά ΚΥΕ με μουσική, για τα οποία όμως ισχύουν λιγότερο αυστηρές προϋποθέσεις στο θέμα του θορύβου. Ειδικά για τη λειτουργία γυμναστηρίων, με αφορμή σχετικά έγγραφα του Συνηγόρου, αναμένεται η έκδοση οδηγιών και διευκρινίσεων από το Υπουργείο Υγείας. Τέλος, τον Συνήγορο απασχόλησε και το ζήτημα του θορύβου που προκαλείται από έντονο κυκλοφοριακό φόρτο, όπως στην περίπτωση κατασκευής ανισόπεδου κόμβου χωρίς την πρόβλεψη αντιθορυβικής μελέτης και τοποθέτησης ηχοπετασμάτων (υπόθεση /2012), καθώς και από εμπορευματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο λειτουργίας λιμένα (Ετήσια έκθεση 2011, σ ). Συνεχίζοντας τη διαμεσολάβησή του και συγκαλώντας σύσκεψη στα γραφεία του, ο Συνήγορος πέτυχε την εφαρμογή, από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά, ενός Προγράμματος Παρακολούθησης Ακουστικού Περιβάλλοντος εγκεκριμένου από την ειδική υπηρεσία (ΕΥΠΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το σύνολο του λιμένα και την εκπόνηση μελέτης χαρτογράφησης θορύβου για τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων συγκεκριμένης προβλήτας. ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ Η χρονιά αυτή σημαδεύτηκε από την έκδο- ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

6 ση της απόφασης 3341/2013 του ΣτΕ και τη δημοσίευση του Ν. 4178/2013. Η απόφαση τονίζει ότι «εισπρακτικοί και μόνο σκοποί δεν θα ήταν δυνατό να θεμελιώσουν λόγο δημοσίου συμφέροντος που θα δικαιολογούσε τη θέσπιση ρυθμίσεων με ευρύτατες συνέπειες σε βάρος του περιβάλλοντος». Κρίνει δε ότι η γενικευμένη νομιμοποίηση αυθαιρέτων αντιβαίνει τόσο «στη συνταγματική αρχή του κράτους δικαίου, που πρωτίστως επιτυγχάνεται [ ] με τη θέσπιση πάγιων διατάξεων που ρυθμίζουν την ατομική και κοινωνική δραστηριότητα των πολιτών», όσο και «στη συνταγματική αρχή της ισότητας [ ] διότι θέτ[ει] σε μειονεκτική μοίρα [ ] τους νομοταγείς πολίτες, οι οποίοι [ ] θα υφίστανται εις το διηνεκές τις δυσμενείς πολεοδομικές συνέπειες των αυθαίρετων κατασκευών των γειτόνων τους». Η απόφαση αυτή δικαιώνει τη διαπίστωση του Συνηγόρου ότι οι κρινόμενες διατάξεις παραβίαζαν τη συνταγματικά κατοχυρωμένη προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος και δημιουργούσαν διαχρονική ανισότητα, καθιστώντας τη διοίκηση εισπρακτικό μηχανισμό και τους πολίτες δέσμιους προσωρινών και αιφνιδιαστικών ρυθμίσεων.* ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Σε συνέχεια της απόφασης 3341/2013 ΣτΕ και πριν από την ψήφιση του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και περιβαλλοντικό ισοζύγιο», ο Συνήγορος απευθύνθηκε* στον Υπουργό Περιβάλλοντος επισημαίνοντας ότι ο νέος νόμος οφείλει να συμβάλει στην αποδυνάμωση της υπάρχουσας ανασφάλειας δικαίου, στην εδραίωση της ασφάλειας των συναλλαγών και στην αποφυγή της άνισης μεταχείρισης των πολιτών. Τούτο διότι το ζήτημα της αυθαίρετης δόμησης δεν έχει αντιμετωπιστεί με επιτυχία μέχρι σήμερα, όπως επιβεβαιώνεται από την πρόσφατη εμπειρία του Συνηγόρου. Αφότου τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4178/2013, κατέστη άνευ αντικειμένου η διαμεσολάβηση του Συνηγόρου για πολεοδομικά αυθαίρετη ανέγερση παρεκκλησίου της Ορθόδοξης Εκκλησίας εντός κοινόχρηστου χώρου πρασίνου στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως Άνω Λιοσίων στον Δήμο Φυλής. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης σε κτίρια ή εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται ως λατρευτικοί χώροι γνωστών θρησκειών και δογμάτων με νομική μορφή ΝΠΔΔ μπορούν έως τον Φεβρουάριο του 2015 να υπαχθούν κατ εξαίρεση στις ρυθμίσεις περί αναστολής της επιβολής κυρώσεων ακόμα και αν βρίσκονται σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου (υπόθεση 10455/2008). Πάντως, ο Συνήγορος διατύπωσε επιφυλάξεις για τη συνταγματικότητα των διατάξεων αυτών, τόσο από πλευράς εξυπηρέτησης της λειτουργικότητας του πολεοδομικού σχεδιασμού και εξασφάλισης των καλύτερων δυνατών όρων διαβίωσης (άρθρο 24, παράγρ. 2 Σ) όσο και από πλευράς τήρησης της αρχής της ισότητας (βλ. και «Διακρίσεις λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων», στο «Καταπολέμηση των διακρίσεων»). ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ Εκτός των υποθέσεων τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, ο Συνήγορος εξετάζει περιπτώσεις που δεν μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία αυτή και για τις οποίες ακολουθείται η νομοθεσία περί αυθαιρέτων (έκθεση αυτοψίας, κατεδάφιση κ.λπ.). Προϋποθέσεις κατεδάφισης και επιβολής προστίμων Στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών σχετικών με κατασκευές που τελεσίδικα κρίθηκαν αυθαίρετες, ο Συνήγορος απάντησε σε ερώτημα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης υπογραμμίζοντας ότι η έκθεση αυτοψίας αυθαίρετων κατασκευών, είτε σε διοικητικό στάδιο είτε με εξάντληση των προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων και μέσων, αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη για επιβολή διοικητικών προστίμων και κατεδάφισης (υποθέσεις , , /2010, /2011). Κατόπιν της τελεσιδικίας αυτής, δεν απαιτείται και δεν προβλέπεται η έκδοση οποιασδήποτε νέας απόφασης κατεδάφισης για την ίδια κατασκευή. Αρμόδια για την εκτέλεση της κατεδάφισης των κατασκευών που τελεσίδικα έχουν κριθεί αυθαίρετες, κατά τα ανωτέρω, είναι η οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση συνεπικουρούμενη, όποτε, όπως και όπου αυτό προβλέπεται, από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ) και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς. Ωστόσο, όπως συχνά διαπιστώνεται, μόνη η έκδοση πρωτοκόλλου κατεδάφισης δεν αρκεί για την κινητοποίηση των αρμοδίων. Έτσι, στον κοινόχρηστο χώρο του αιγιαλού στην παραλία Πευκοχωρίου του Δήμου Κασσάνδρας είχαν διαμορφωθεί σταθερές κατασκευές (κιόσκια, κάγκελα και σκάλα πρόσβασης στην άμμο) μπροστά από ΚΥΕ, ενώ η υπάρχουσα παραχώρηση χρήσης αιγιαλού αφορούσε μόνο την τοποθέτηση κινητού εξοπλισμού (ομπρέλες, ξαπλώστρες). Το πρωτόκολλο κατεδάφισης της Κτηματικής Υπηρεσίας Χαλκιδικής διαβιβάστηκε από το 2012 στην ΕΥΕΚΑ, μέχρι σήμερα όμως, παρά τις οχλήσεις του Συνηγόρου, δεν έχει εκτελεστεί (υπόθεση /2013). Επιτυχή έκβαση είχε η αναφορά πολίτη που είχε υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 24 του Ν. 4014/2011 για τη ρύθμιση αυθαίρετου ακινήτου ιδιοκτησίας του. Ενώ εκκρεμούσε η έκδοση απόφασης για τον χαρακτηρισμό της έκτασής του ως δασικής, κατέθεσε αίτηση διαγραφής των ήδη επιβληθέντων προστίμων, που ανέρχονταν σε ευρώ. Αρχικά η υπηρεσία πολεοδομίας του οικείου δήμου δεν εξέταζε την αίτηση διαγραφής, θεωρώντας ότι τούτο δεν ήταν δυνατό κατά το συγκεκριμένο στάδιο. Ο Συνήγορος επικαλέστηκε προηγούμενες διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις οποίες είναι δυνατή η υπαγωγή στις διατάξεις περί διαγραφής προστίμου και η εκ των υστέρων εξαίρεση από τη ρύθμιση, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται αυτή, αν προκύψει ότι το ακίνητο βρίσκεται όντως 54

7 σε δασική έκταση. Με παρέμβαση του Συνηγόρου ακυρώθηκε η πράξη επιβολής προστίμου (υπόθεση /2013). Κεραίες κινητής τηλεφωνίας Σε περιπτώσεις απομάκρυνσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας, ο Συνήγορος έρχεται αντιμέτωπος με διαφορετικές διοικητικές πρακτικές ακόμα και όταν οι υποθέσεις αφορούν την ίδια αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενδεικτικά, σε αίτημα για κατεδάφιση κεραίας κινητής τηλεφωνίας που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί από τον Μάιο του 2010 σε ιδιόκτητη οικοδομή στον οικισμό Αγίου Γεωργίου Αργυράδων Δήμου Κέρκυρας, η οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση ενέκρινε την εκτέλεση της κατεδάφισης με τη συνδρομή του δήμου (υπόθεση /2012). Σε άλλη περίπτωση η ίδια υπηρεσία δεν εκτελεί την κατεδάφιση, γιατί επικαλείται τον Ν. 4116/2013 θεωρώντας ότι αναστέλλονται οι κατεδαφίσεις των κεραιών για 24 μήνες (υπόθεση /2010). Κάτοικοι της περιοχής Νέας Χώρας του Δήμου Χανίων διαμαρτυρήθηκαν για την τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε πλαστική δεξαμενή στην απόληξη κλιμακοστασίου οικοδομής εντός κατοικημένης περιοχής και σε απόσταση 180 μέτρων περίπου από δημοτικό σχολείο. Ενώ η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είχε επιβάλει διοικητικές κυρώσεις και η ΔΕΗ είχε διακόψει την παράνομη ηλεκτροδότηση της κεραίας, η Υπηρεσία Δόμησης Χανίων δεν εξέδωσε απόφαση κατεδάφισης επειδή στο μεταξύ η εταιρεία υπέβαλε δήλωση υπαγωγής της κεραίας στον Ν. 4014/2011. Τελικά η κεραία απομακρύνθηκε από την ίδια την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας (υπόθεση /2010).* Αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος τακτοποίησης αυθαιρέτων Αποκορύφωμα της πολυπλοκότητας και των δυσχερειών που επέφεραν οι συνεχείς αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο τακτοποίησης των αυθαίρετων κατασκευών και της καταγραφής αυτών ήταν η αναστολή λειτουργίας του κόμβου του ΤΕΕ, ο οποίος διαχειρίζεται το πληροφοριακό σύστημα της τακτοποίησης αυθαιρέτων κατά τον Ν. 4014/2011, καταχωρίζει τις αιτήσεις και εκδίδει σχετικές βεβαιώσεις. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, αποτέλεσμα της αναστολής ήταν η αδυναμία πώλησης ακινήτου (υπόθεση /2012). Τον Οκτώβριο του 2012 η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ αποφάσισε τη «συνέχιση της αναστολής λειτουργίας όλων των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του ΤΕΕ και της Τράπεζας Πληροφοριών». Ο Συνήγορος επισήμανε ότι πρόκειται για μια αρμοδιότητα άσκησης δημόσιας εξουσίας, οπότε η χρησιμοποίησή της για εξυπηρέτηση συνδικαλιστικών σκοπών είναι καταχρηστική και πλήττει το κύρος και την αξιοπιστία του κράτους. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Η οικονομική δυσπραγία των ΟΤΑ και η επιτακτική ανάγκη τους για άντληση πόρων συχνότατα οδηγούν στην επιβολή δημοτικών τελών αμφίβολης νομιμότητας κυρίως λόγω έλλειψης αιτιολογίας και ανταποδοτικότητας. Οι συνηθέστερες περιπτώσεις τέτοιων τελών αφορούν δημοτικά έργα ή κοινόχρηστους χώρους. Ταυτόχρονα ωστόσο, οι αναφορές καταδεικνύουν ότι οι πολίτες φροντίζουν πλέον να ενημερώνονται για το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την επιβολή τελών, αμφισβητούν τις οικονομικές επιβαρύνσεις και διεκδικούν διεξοδικό έλεγχο των σχετικών κανονιστικών πράξεων. Ο Δήμος Κατερίνης απέστειλε ατομικές ειδοποιήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν και οφειλές για τέλος πρασιάς. Το συγκεκριμένο τέλος είχε επιβληθεί από τον πρώην Δήμο Παραλίας σε βάρος όσων χρησιμοποιούν διαρκώς ή πρόσκαιρα πρασιά, με σταθερή και μόνιμη κατασκευή ή με απλή τοποθέτηση εμπορευμάτων σε αυτήν. Το τέλος στηρίχθηκε σε διάταξη του Ν. 1080/1980, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η επιβολή δημοτικού τέλους σε βάρος όσων διαρκώς ή πρόσκαιρα χρησιμοποιούν πεζοδρόμια, οδούς, πλατείες και εν γένει κοινόχρηστους χώρους. Ωστόσο, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι πρασιές δεν αποτελούν κοινόχρηστους χώρους αλλά τμήμα ιδιωτικής περιουσίας. Με παρέμβαση του Συνηγόρου, ο Δήμος Κατερίνης διέγραψε την οφειλή που είχε βεβαιωθεί σε βάρος του αναφερομένου (υπόθεση /2012). Περισσότερα και πιο αναλυτικά στοιχεία, στον ιστότοπο του Συνηγόρου Οι αστερίσκοι [*] μέσα στο κείμενο παραπέμπουν σε κατάλογο συνδέσμων (www.synigoros.gr/?i=stp.el.links2013) όπου μπορείτε να βρείτε σχετικά αναρτημένα έγγραφα. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Οριοθέτηση αναοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου πόλεως Βέροιας

Οριοθέτηση αναοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου πόλεως Βέροιας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Βέροια, 15/7/2016 Αρ. Πρωτ. ΔΥ Διεύθυνση : Βικέλα 4 Προς: Δημοτικό Συμβούλιο Τ.Κ. : 591 32 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους WWF Ελλάς / Α. Βonetti Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Eλλάς Σεπτέμβριος 2017 H παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ 2016 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Οδικός Χάρτης για την Χωροθέτηση και Θεσμική Έγκριση μιας Επένδυσης Δούμας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Eλλάς Σεπτέμβριος 2017 H παρουσίαση Συμπεράσματα αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» Συμμετοχή στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Πολιτιστικά τοπία σε περιοχές Natura 2000 Προκλήσεις και προοπτικές» 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1ο ερώτημα Γιατί και με ποιους όρους η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Fax: 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

«Νομικό πλαίσιο και διαδικασίες αδειοδότησης κατασκευών κεραιών»

«Νομικό πλαίσιο και διαδικασίες αδειοδότησης κατασκευών κεραιών» «Νομικό πλαίσιο και διαδικασίες αδειοδότησης κατασκευών κεραιών» Γερωνυμάκης Χάρης, Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Φάσματος, ΕΕΤΤ Δεκέμβριος 2015 Περιεχόμενα Κατηγορίες Κατασκευών Κεραιών Αρμόδιες Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλίας Χατζηστεφάνου Αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός, Μελετητής Δ.Ε Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. H διαδικασία οριοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Fax: 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο.

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Η έκδοση της παρούσας κανονιστικής απόφασης γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 79

Διαβάστε περισσότερα

«Κατευθύνσεις περιβαλλοντικής. σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα» Ρ. Κλαμπατσέα,

«Κατευθύνσεις περιβαλλοντικής. σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα» Ρ. Κλαμπατσέα, «Κατευθύνσεις περιβαλλοντικής πολιτικής για το σχεδιασμό σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα» Ρ. Κλαμπατσέα, 28.5.2013 Άρθρο 24, Σύνταγμα Αποτελεί θεμέλιο λίθο της εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ορίζει,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ. Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ. Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Tηλ. 6981095209

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: Προς: Πίνακας Αποδεκτών Προς: Πίνακας Αποδεκτών Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: 12.5.09 Κοινοποίηση: Πίνακας Κοινοποιήσεων Θέµα: Ανεξέλεγκτοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ. Αθήνα 12 Νοεμβρίου 2013

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ. Αθήνα 12 Νοεμβρίου 2013 ΣΧΕΔΙΟ Αποστολή με fax & e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Θεσσαλονίκη, 16.08.2017 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 48984 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Τ. Οικονοµίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Έγκαιρη ειδοποίηση, Σχεδιασμός, Αντιμετώπιση

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Έγκαιρη ειδοποίηση, Σχεδιασμός, Αντιμετώπιση ΕΜΠ Τομέας Πολεοδομίας Χωροταξίας,Σχολή Αρχιτεκτόνων Εργαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Έγκαιρη ειδοποίηση, Σχεδιασμός, Αντιμετώπιση Η νομοθετική προστασία του Υμηττού, ως αναγκαίο

Διαβάστε περισσότερα

Κεραίες: "Κεραίες κινητής τηλεφωνίας" Toυ Νικολάου Μόσχου ικηγόρου

Κεραίες: Κεραίες κινητής τηλεφωνίας Toυ Νικολάου Μόσχου ικηγόρου Κεραίες: "Κεραίες κινητής τηλεφωνίας" Toυ Νικολάου Μόσχου ικηγόρου Το πρόβληµα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας έχει διογκωθεί ανησυχητικά µε επικίνδυνες προεκτάσεις για τη δηµόσια υγεία. Οι εταιρίες κινητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Προς τους κ.κ. Υπουργούς: Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Οικονομικών

«Προς τους κ.κ. Υπουργούς: Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Οικονομικών «Προς τους κ.κ. Υπουργούς: Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Οικονομικών Θέμα: Ορισμός των αρχαιολογικών χώρων εντός του ακινήτου του πρώην Αεροδρομίου στο Ελληνικό Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ οικ.34611 (ΦΕΚ 2113/Β/01-08-2014)

ΚΥΑ οικ.34611 (ΦΕΚ 2113/Β/01-08-2014) ΚΥΑ οικ.34611 (ΦΕΚ 2113/Β/01-08-2014) Διαδικασία καταλογισμού και επιμερισμού χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται στην Ελληνική Δημοκρατία λόγω καταδίκης για παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας, κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. 3. Το έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης που έχει ως εξής:

ΣΧΕΔΙΟ. 3. Το έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης που έχει ως εξής: ΣΧΕΔΙΟ 3. Το έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης που έχει ως εξής: Διαβούλευση για 1 μήνα - Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον προσδιορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Κ. Κιτσάκη Αριθμ.Πρωτ: 395 Τηλ , Αγρίνιο

Πληρ.: Κ. Κιτσάκη Αριθμ.Πρωτ: 395 Τηλ , Αγρίνιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας Π. ΣΟΥΛΟΥ 11, 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ Τηλ: (26410) 55755, 56789 Fax: 31506 E-mail: tee_ait@tee.gr Πληρ.: Κ. Κιτσάκη Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 11218/02.08.2012 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Γενική παρατήρηση Άρθρο 1 Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 47/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 47/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 47/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 47/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης pc.cp@cityofathens.gr 2) Tμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων & Στάθμευσης odop.stathmeusi@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «ιερεύνηση νοµιµότητας αδειοδότησης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος στο χαρακτηρισµένο ιστορικό κέντρο της Κω».

Θέµα: «ιερεύνηση νοµιµότητας αδειοδότησης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος στο χαρακτηρισµένο ιστορικό κέντρο της Κω». Σχέδιο Αρ. πρωτ. εγγράφου: 6692/06/2.9 Ειδ. Επιστήµονες: Μαυροµάτη Ελευθερία, Φιλιππάκη άφνη Αθήνα, 07 Σεπτεµβρίου 2012 Προς: κα ************ Θέµα: «ιερεύνηση νοµιµότητας αδειοδότησης και λειτουργίας καταστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 87 Μειώσεις Προστίμων σε Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού

Άρθρο 87 Μειώσεις Προστίμων σε Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού ΑΘΗΝΑ 11-5-2017 Αρ. Πρωτ.: 2600 Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Διονυσίου Αιγινήτου 7, 11528, Ιλίσια Τηλ. 210 6422418 Φαξ. 210 6429725 email: info@setke.gr www.setke.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων»

Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» Προς Κύριο Γεώργιο Παπανδρέου Πρωθυπουργό Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)»

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)» ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προβλήτα και ελλιμενισμός της ιχθυοτροφικής εταιρείας «Ι. Χορόζογλου & Σία Ο.Ε.» που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Σιθωνίας

ΘΕΜΑ: Προβλήτα και ελλιμενισμός της ιχθυοτροφικής εταιρείας «Ι. Χορόζογλου & Σία Ο.Ε.» που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Σιθωνίας Προς το Θεσσαλονίκη 25-6-2015 Αρ. Πρωτ. 75 ΘΕΜΑ: Προβλήτα και ελλιμενισμός της ιχθυοτροφικής εταιρείας «Ι. Χορόζογλου & Σία Ο.Ε.» που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Σιθωνίας ΥΠΟΜΝΗΜΑ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ του Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4030/2011. Κεφ. Β Ελεγκτές δόμησης. Μητρακάκη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014

Ν. 4030/2011. Κεφ. Β Ελεγκτές δόμησης. Μητρακάκη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014 Ν. 4030/2011 Κεφ. Β Ελεγκτές δόμησης Μητρακάκη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 10 Ιδιότητα «Ο Η ιδιότητα του ελεγκτή δόμησης αποκτάται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι. Η αρχή της συνταγματικής προστασίας του περιβάλλοντος... 5 Α. Η νομική

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας ΠΡΟΣ Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας Χρηματοδότηση Ολοκλήρωσης Έργων Υποδομής σε περιοχή Οικοδομικού Συνεταιρισμού Τα έργα υποδομής που δεν έχουν ολοκληρωθεί σε περιοχή που εντάχθηκε σε σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27 ΘΕΜΑ: Χρήσεις γης του ΚΧ 871 Χώρος Πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΤΕΕ, )

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΤΕΕ, ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΤΕΕ, 12-14.12.2012) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/35/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Δ. Χατζηδάκης*, I. Παναγόπουλος*,

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ

Μάιος Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ Μάιος 2009 Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Οδηγία Αντικείμενο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ Σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις 1/4/2007*

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ

Μάρτιος Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ Μάρτιος 2009 Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Οδηγία Αντικείμενο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ Σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής

Δρ Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής Δρ Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής η μετρήσιμη δυσμενής μεταβολή φυσικού πόρου ή η μετρήσιμη υποβάθμιση υπηρεσίας συνδεδεμένης με φυσικό πόρο, που μπορεί να επέλθει άμεσα ή έμμεσα ΥΠΕΚΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» 1 ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ Α1. Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Α2. Ανταλλαγή εκτάσεων Οικοδομικών Συνεταιρισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ολόκληρη η Τροπολογία με την Αιτιολογική της Έκθεση έχουν ως εξής:

Ολόκληρη η Τροπολογία με την Αιτιολογική της Έκθεση έχουν ως εξής: Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (πρώην ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ) Ο Υπουργός ΠΑΠΕΝ Παναγ. Λαφαζάνης και ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ελευθερολακώνων Γύθειο, Τ.Κ. 23200 Πληροφορίες : Κολλιάκου Μπέττυ Τηλ.: 2733360303 Fax. :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 31.08.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1540/2014 του/της F. P., κυπριακής ιθαγένειας, σχετικά με την κατασκευή βιομηχανικού λιμένα στη Λάρνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 1. Βασικά σημεία νομοσχεδίου Πρώτη μέριμνα η διατήρηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 88/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 88/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 88/2014 /Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 88/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ .../.../... Αριθ. πρωτ :... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:... Nοµ/κή Αυτ/ση:......... ΤΜΗΜΑ:... Ταχ. ιευθ.:... Τ.Κ.:... Τηλέφωνο:... Φαξ :... Πληροφορίες :... ΠΡΟΣ :..... ΚΟΙΝ :......... ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Δασικά Οικοσυστήματα: ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης & διαχείρισης»» ΣΧΕΤ.

ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Δασικά Οικοσυστήματα: ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης & διαχείρισης»» ΣΧΕΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -------------------------------------------------------------- - Ταχ. Δ/νση: ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 24, ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία για έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και άμεσου κινδύνου υποβάθμισης του περιβάλλοντος του έργου στίβου σκι στη Λίμνη Παμβώτιδα

Καταγγελία για έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και άμεσου κινδύνου υποβάθμισης του περιβάλλοντος του έργου στίβου σκι στη Λίμνη Παμβώτιδα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 28 ης Οκτωβρίου 6, 454 44 Ιωάννινα τηλ. 6972 20 80 32 email: info@ecoioannina.gr http://www.ecoioannina.gr/ Αθήνα: Θεμιστοκλέους 80, 106 81, Τηλ./Φαξ: 2108228704,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη

Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη 9 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 193566/9540/2015 Προς: Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Μεσογείων 119, Αθήνα Γ.Γ. Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Βέροια, Αρ. Πρωτ. ΔΥ Ταχ. Διεύθυνση : Βικέλα 4 Προς: Το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΛΕΩΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΛΑΙ ΛΕΝΤΙΩΝ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεκµηρίωση πλήρης εµπεριστατωµένη µελέτη κορεσµού. Συγκεκριµένα µε βάση τα στοιχεία της εν λόγω µελέτης όπως αυτά παρουσιάζονται σε αυτήν όπως

Τεκµηρίωση πλήρης εµπεριστατωµένη µελέτη κορεσµού. Συγκεκριµένα µε βάση τα στοιχεία της εν λόγω µελέτης όπως αυτά παρουσιάζονται σε αυτήν όπως Κανονιστική διάταξη για χώρους όπου επιτρέπεται διευρυµένο ωράριο χρήσης µουσικών οργάνων εντός των ορίων της περιοχής που ανακηρύσσεται κορεσµένη σε ΚΥΕ αναψυχής και εστίασης στο κέντρο του Χαλανδρίου

Διαβάστε περισσότερα

πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής

πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ο διάλογος πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Ημερίδα ΕΕΤΤ,, 30-1-2007 Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8 ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Το πρόβλημα Η διάθεση των αποβλήτων, που παράγονται σε στερεά ή υγρή μορφή είναι ένα δύσκολο περιβαλλοντικό

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος Υ.Π.Ε.ΚΑ Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις κατάσταση υδάτινου περιβάλλοντος ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ Αρμοδιότητες Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 Λιμάνι Χερσονήσου Ιούνιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά.

2. Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά. Ορισμός του δάσους και των επιμέρους εκτάσεων Αρθρον 3. Εκτασις εφαρμογής. " 1. Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την. Ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Μ.Π. για ένα. Αθήνας Αττικής (δεκαετία 2000)

Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την. Ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Μ.Π. για ένα. Αθήνας Αττικής (δεκαετία 2000) Ημερίδα Τ.Ε.Ε. / 11 Φεβρουαρίου 2010 Λουδοβίκος Κ. Βασενχόβεν Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την περιοχή του Ελαιώνα (δεκαετία του 1990)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ευάγγελος Καπετάνιος «Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Α. Τι είναι η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που καταθέτει το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις Άρθρο 3 Εθνικό σύστηµα προστατευόµενων περιοχών 2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντ

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις Άρθρο 3 Εθνικό σύστηµα προστατευόµενων περιοχών 2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΗ 2000 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις Άρθρο 3 Εθνικό σύστηµα προστατευόµενων περιοχών 2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει βασιστεί στην πρώτη από τις δυο δέσμες μέτρων, στις οποίες κατέληξε η έκθεση του WWF Ελλάς προς το δήμο Μαλίων.

Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει βασιστεί στην πρώτη από τις δυο δέσμες μέτρων, στις οποίες κατέληξε η έκθεση του WWF Ελλάς προς το δήμο Μαλίων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΑΛΙΩΝ Προϋπολογισμός: 46.635,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προς ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κοιν ΘΕΜΑ: διαμεσολάβησης Σχετ: διαμεσολάβησης

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προς ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κοιν ΘΕΜΑ:  διαμεσολάβησης Σχετ: διαμεσολάβησης Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Fax: 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 611/078 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 611/078 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 7-7-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 611/078 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1750 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8592 Απλούστευση της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Διαμεσολαβητής του Επενδυτή του Invest in Greece. (Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.)

Διαμεσολαβητής του Επενδυτή του Invest in Greece. (Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.) Διαμεσολαβητής του Επενδυτή του Invest in Greece (Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.) Έχετε σε εξέλιξη ένα επενδυτικό σχέδιο στην Ελλάδα και αντιμετωπίζετε δυσκολίες με τη Δημόσια Διοίκηση; Ο Διαμεσολαβητής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Κώστα Σκανδαλίδη 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Βασ.Σοφίας 15, 10674 Αθήνα Θέμα : ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" : Σχέση με το χωροταξικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές.

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές. Αθήνα 23 / 10 / 2012 Αρ. Πρωτ. : 49110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-4-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας στο Δήμο Γαλατσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟ 31-12-2003 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟ 31-12-2003 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ .../.../... Αριθ. πρωτ :... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:... Nοµ/κή Αυτ/ση:......... ΤΜΗΜΑ:... Ταχ. ιευθ.:... Τ.Κ.:... Τηλέφωνο:... Φαξ :... Πληροφορίες :... ΠΡΟΣ :..... ΚΟΙΝ :......... ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ Πιστοί στη δέσμευση μας για την προστασία του μοναδικού και ευαίσθητου περιβάλλοντος του νησιού μας και σύμφωνοι με τις αρχές της αειφόρους και βιώσιμης ανάπτυξης, εργαστήκαμε και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Νοµιµότητα επιβολής δυνητικού ανταποδοτικού τέλους από τον ήµο Βύρωνα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Νοµιµότητα επιβολής δυνητικού ανταποδοτικού τέλους από τον ήµο Βύρωνα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008 Α.Π. : 3526/2007, 8717/2007, 13854/2007 Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΘΕΜΑ: Νοµιµότητα επιβολής δυνητικού ανταποδοτικού τέλους από τον ήµο Βύρωνα Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα