Παρατηρήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον οι οποίες παρουσιάζονται στη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρατηρήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον οι οποίες παρουσιάζονται στη"

Transcript

1 Παρατηρήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον οι οποίες παρουσιάζονται στη «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ» ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ: Δημήτριος Μελάς, Αν. Καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος, ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Όλες οι εξορυκτικές δραστηριότητες δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στο περιβάλλον (Dudka, and Adriano,1997), αλλά ο τεράστιος όγκος του υλικού που συμμετέχει στην επιφανειακή εξόρυξη κάνει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον ιδιαίτερα οξείς. Η επιφανειακή εξόρυξη επηρεάζει την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα με διαφορετικούς τρόπους, κάποιοι από τους οποίους δεν είναι προφανείς. Όλοι γνωρίζουν π.χ. ότι η ανατίναξη, η εκσκαφή και η μεταφορά του μεταλλεύματος και των στείρων, η θραύση και η επεξεργασία του μεταλλεύματος οδηγούν στην εκπομπή τεράστιων ποσοτήτων αερίων και, κυρίως, σωματιδιακών ρύπων στην ατμόσφαιρα. Είναι όμως λιγότερο γνωστό ότι η αλλαγή στον χαρακτήρα της περιοχής έχει δραματικές συνέπειες στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον, συγκρίσιμες σε μέγεθος ή μεγαλύτερες από τις προαναφερθείσες. Όταν όλη η βλάστηση αφαιρείται το έδαφος είναι εκτεθειμένο στον άνεμο, προκαλώντας τεράστιες εκπομπές σωματιδίων στον ατμοσφαιρικό αέρα. Βαρέα μέταλλα, όπως το αρσενικό και ο μόλυβδος, τα οποία είναι αβλαβή όσο βρίσκονται στο υπέδαφος, όταν καταλήξουν στον αέρα μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες που επηρεάζουν την αναπνευστική οδό όταν εισπνέονται ή άλλες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία όταν απορροφώνται από το δέρμα ή καταπίνονται. Είναι αλήθεια, ότι μέσα σε αυτό το ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μεταλλουργίας η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί μόνο ένα μικρό κομμάτι. Είναι σημαντικό όμως να τονίσουμε κάποιες σημαντικές ιδιότητες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης η οποία την ξεχωρίζει από τα άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα. Η ατμόσφαιρα δεν γνωρίζει όρια και η ρύπανση η οποία εκπέμπεται σε αυτή μπορεί εύκολα και γρήγορα να μεταφερθεί από τον άνεμο σε άλλες περιοχές. Παρόλο που οι πιο εμφανείς επιπτώσεις εμφανίζονται στην άμεση γειτονία των δραστηριοτήτων και στους χώρους απόρριψης των αποβλήτων, κοινότητες ανθρώπων και οικοσυστήματα που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μπορεί να υφίστανται αρνητικές επιπτώσεις λόγω της μεταφοράς ρύπων από τον άνεμο αλλά και εκπομπές ρύπων που προκαλούνται από την μεταφορά του μεταλλεύματος. Ενώ τα υγρά και τα στερεά απόβλητα μπορούν να ελεγχθούν καλύτερα καθώς η επεξεργασία τους είναι πιο προσιτή, τα αέρια απόβλητα και τα αιωρούμενα σωματίδια, κυρίως από διάχυτες εκπομπές, οι οποίες χαρακτηρίζουν τις εξορυκτικές δραστηριότητες, είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν. 1

2 Λαμβάνοντας υπ όψη μου τη διεθνή βιβλιογραφία, ως προς τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλούν οι μεταλλευτικές δραστηριότητες αλλά και την ελληνική νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα, μελέτησα ενδελεχώς την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μεταλλευτικών Μεταλλουργικών Εγκαταστάσεων της Εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική. Παρακάτω κωδικοποιούνται, για την οικονομία του χρόνου, οι σημαντικότερες από τις παρατηρήσεις μου. Οι παρατηρήσεις αυτές αφορούν κυρίως το μεταλλείο των Σκουριών, και ιδιαίτερα την πρώτη φάση εκμετάλλευσης η οποία αφορά επιφανειακή εξόρυξη, διότι το προγραμματιζόμενο έργο στις Σκουριές, σύμφωνα και με την απόφαση από το Μάρτιο 2011 του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., αποτελεί βίαιη επέμβαση στο περιβάλλον και δεν είναι περιβαλλοντικά αποδεκτό. 2. Παρατηρήσεις σχετικά με την τεχνική πληρότητα Η μελέτη έχει σημαντικές τεχνικές ελλείψεις οι οποίες συνοψίζονται παρακάτω: 2.1 Προβλήματα Μεθοδολογίας Παρά την σοβαρότητα του περιβαλλοντικού προβλήματος και την πολυπλοκότητα της υπό εξέταση περίπτωσης (ανάπτυξη πολλών ρυπογόνων δραστηριοτήτων σε περιοχή που χαρακτηρίζεται από πολύπλοκο ανάγλυφο και ευρύ διαμελισμό), η μεθοδολογία η οποία επιλέχθηκε για να χρησιμοποιηθεί είναι υπεραπλουστευμένη, ανεπαρκής, και προφανώς ακατάλληλη. Αυτό τεκμηριώνεται παρακάτω: Για τον υπολογισμό των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή του έργου χρησιμοποιήθηκε «ένα steady-state μοντέλο προσομοίωσης που βασίζεται στην εξίσωση του Gauss» (σελίδα 22, παράρτημα VI της ΜΠΕ). Αυτός ο τύπος μοντέλων είναι ο απλούστερος δυνατός και δεν είναι κατάλληλος για περιοχές που χαρακτηρίζονται από πολύπλοκο ανάγλυφο. Για παράδειγμα αναφέρεται ότι τα συγκεκριμένα μοντέλα βασίζονται μεταξύ άλλων στην υπόθεση ότι ό άνεμος σε όλη την περιοχή εφαρμογής είναι ομοιογενής. Βλέποντας όμως τα αποτελέσματα των μετρήσεων ανέμου τα οποία παρατίθενται στο παράρτημα VI της ΜΠΕ διαπιστώνουμε ότι στην Ολυμπιάδα η επικρατούσα διεύθυνση ανέμου τους θερινούς μήνες του έτους είναι Βόρεια, στις Σκουριές κατά την ίδια περίοδο είναι ανατολική-βορειοανατολική ενώ στον Ξενώνα είναι δυτικού τομέα. Τα μοντέλα που βασίζονται στην εξίσωση του Gauss είναι αδύνατον να χειριστούν την συγκεκριμένη κατάσταση. Αντίστοιχα είναι τα προβλήματα και τις άλλες εποχές του έτους. Επίσης, το μοντέλο το οποίο χρησιμοποιείται δεν περιλαμβάνει χημεία με αποτέλεσμα να μην παρέχει πληροφορίες για δευτερογενείς ρύπους όπως το όζον, οι οποίοι όμως ρυθμίζονται από την υφιστάμενη νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα. Ακόμη και για τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10 και PM2.5) τα οποία αποτελούν ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα, η συγκεκριμένη κατηγορία μοντέλων υποεκτιμά τις συγκεντρώσεις τους γιατί αγνοεί εντελώς τα δευτερογενή σωματίδια τα οποία, ανάλογα με τις υπάρχουσες πηγές ρύπανσης, αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των συνολικών επιπέδων των αιωρουμένων σωματιδίων. Αυτό ισχύει τόσο για τα PM10 όσο, κυρίως, για τα PM2.5, στα επίπεδα των οποίων τα δευτερογενή σωματίδια αναμένεται να συνεισφέρουν με περισσότερο από 50%. Η επιλογή λοιπόν, του συγκεκριμένου μοντέλου οδηγεί μεταξύ άλλων και στην συστηματική υποτίμηση των υπολογιζόμενων επιπέδων αιωρουμένων σωματιδίων, κυρίως των PM2.5. 2

3 Η μεθοδολογία αυτή είναι αποδεκτή και χρησιμοποιείται ευρέως σε έργα μικρότερης κλίμακας (και σε περιοχές χωρίς έντονο ανάγλυφο) όπου η περιβαλλοντική επιβάρυνση είναι μία τάξη μεγέθους μικρότερη από τα θεσμοθετημένα όρια (και κατά συνέπεια η αβεβαιότητα στην εκτίμηση δεν έχει πρακτική σημασία), είναι όμως παντελώς ακατάλληλη για την πολυπλοκότητα και την σοβαρότητα του συγκεκριμένου περιβαλλοντικού προβλήματος. Ο υπολογισμός των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης αφορά μόνο ένα πολύ μικρό αριθμό περιπτώσεων. Οι υπολογισμοί αφορούν μόνο τέσσερα μετεωρολογικά σενάρια, τα οποία αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μικρό μέρος των μετεωρολογικών καταστάσεων οι οποίες καταγράφονται κατά την διάρκεια του έτους. Αυτό καθιστά αδύνατο τον έλεγχο της τήρησης των ορίων που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα οι οριακές τιμές σωματιδίων PM10 όπως προκύπτουν από την ισχύουσα, την περίοδο εξέτασης, νομοθεσία (ΠΥΣ 34/ , ΦΕΚ 125Α/ ) είναι: 50 μgm-3 για την μέση ημερήσια τιμή (επιτρέπονται 35 υπερβάσεις ανά έτος), και, 40 μgm-3 για την μέση ετήσια τιμή. Εξετάζοντας μόνο 4 περιπτώσεις (στην ουσία πρόκειται για 4 ωριαίες τιμές) δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί ούτε μια ημερήσια τιμή, πολύ περισσότερο δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί η συμμόρφωση με την ετήσια οριακή τιμή. Είναι ελάχιστη απαίτηση οι υπολογισμοί να καλύψουν ένα ολόκληρο χρόνο ώστε να γίνει δυνατόν να εκτιμηθεί η επίπτωση στην ποιότητα του αέρα και η συμμόρφωση ή η παραβίαση των οριακών τιμών που προβλέπονται από την Ελληνική νομοθεσία Προβλήματα στα περιβαλλοντικά δεδομένα Δεν τεκμηριώνονται οι διαδικασίες ελέγχου/διασφάλισης της ποιότητας των περιβαλλοντικών δεδομένων τα οποία παράγει η ίδια η εταιρία Ελληνικός Χρυσός. Η ενδεχόμενη έλλειψη συστηματικού ελέγχου δημιουργεί ερωτηματικά σχετικά με την ποιότητα αυτών των περιβαλλοντικών δεδομένων. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τα υπάρχοντα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη της μελέτης αλλά επεκτείνεται και στους περιβαλλοντικούς όρους οι οποίοι επιβλήθηκαν και σύμφωνα με τους οποίους προβλέπεται η λειτουργία ενός σημαντικού αριθμού σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα. Η εταιρία θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την λειτουργία των σταθμών ενώ δεν προβλέπεται ανεξάρτητος εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος ούτε πληροφόρηση των τοπικών κοινωνιών για την ποιότητα του αέρα στην περιοχή τους. Αυτό παραβιάζει βασικές επιστημονικές αρχές αλλά και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποιότητα των δεδομένων και την πρόσβαση των πολιτών στην περιβαλλοντική πληροφορία. 2.3 Ελλιπής τεκμηρίωση Στην ΜΠΕ δεν τεκμηριώνονται επαρκώς σημαντικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς. Δεν αναφέρεται π.χ. πιο ακριβώς μοντέλο χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της διασποράς, ποιες ήταν οι ρυθμίσεις του μοντέλου που επιλέχτηκαν (π.χ. ύψος ανάμειξης, κλάση ευστάθειας κτλ), ποια ήταν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της πηγής και το ύψος εκπομπής κτλ. Ειδικά τα χαρακτηριστικά της πηγής είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας γιατί η 3

4 αλλαγή π.χ. στο ύψος εκπομπής (επιφανείας υπερυψωμένη) μπορεί να αλλάξει δραματικά την περιοχή που δέχεται τις επιπτώσεις και τις μέγιστες συγκεντρώσεις που αναμένονται. Ακόμη για την τεκμηρίωση πολλών στοιχείων αναφέρονται εσωτερικές εκθέσεις της εταιρίας οι οποίες όμως δεν είναι διαθέσιμες για τον έλεγχο των στοιχείων που παρατίθενται. 3 Παρατηρήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα Ιστορικά, και μέχρι σήμερα, οι μεταλλευτικές δραστηριότητες είχαν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα, κυρίως λόγω των εκπομπών αιωρουμένων σωματιδίων και βαρέων μετάλλων στην ατμόσφαιρα (Petavratzi et al., 2007). Δυστυχώς, η ΜΠΕ υποεκτιμά σημαντικά τις επιπτώσεις του έργου στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον. Παρακάτω αναφέρονται κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα τα οποία αφορούν δύο από τους σημαντικότερους ρύπους, τα PM10 και το αρσενικό. Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία δραστηριότητας που περιλαμβάνονται στην ΜΠΕ και την διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία (π.χ. Commonwealth of Australia, National Pollutant Inventory (NPI), 2001 και 2006, Visschedijk et al., 2007) μπορούν να υπολογιστούν οι εκπομπές ρύπων από το προτεινόμενο έργο. Ακόμη και αν δεχτούμε τον συντελεστή μείωσης των εκπομπών που υιοθετεί η ΜΠΕ (40%), υπολογίζεται ότι θα εκπέμπονται από την επιφανειακή εξόρυξη στις Σκουριές περισσότεροι από 400 τόνοι PM10 ανά έτος (ανάλογα με το έτος λειτουργίας) από την εξόρυξη του μεταλλεύματος και των στείρων, καθώς και τους χώρους απόθεσης. Περιέργως, η ΜΠΕ υπολογίζει τις συνολικές εκπομπές από όλες τις δραστηριότητες στις Σκουριές στους ~181 τόνους PM10. Το αποτέλεσμα αυτό δεν υποστηρίζεται από τα υπάρχοντα στοιχεία και αποτελεί μια σημαντική υποεκτίμηση των αναμενομένων εκπομπών. Μια πιθανή εξήγηση για τις διαφορετικές εκτιμήσεις ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι στην ΜΠΕ δεν συνυπολογίζονται οι εκπομπές σωματιδίων από την διάβρωση λόγω του ανέμου. Σύμφωνα όμως με την διεθνή βιβλιογραφία (π.χ. Commonwealth of Australia, National Pollutant Inventory (NPI), 2006), όσο και από άλλες μελέτες από αντίστοιχα μεταλλεία στο εξωτερικό (π.χ. Quality-Assessment.pdf, οι εκπομπές αυτές μπορεί να υπερβαίνουν το 50% των συνολικών εκπομπών. Οι εκπομπές που υπολογίζονται στην παρούσα γνωμάτευση είναι πολύ μεγάλες, συγκρίσιμες σε μέγεθος με τις εκπομπές PM10 από τις οδικές μεταφορές για όλες τις κατηγορίες οχημάτων (ΙΧ, φορτηγά, λεωφορεία, δίκυκλα) στην Θεσσαλονίκη (Markakis et al., 2010) και τις εκπομπές PM10 από την εξόρυξη λιγνίτη στα μεγάλα ορυχεία της ΔΕΗ στην κοιλάδα της Εορδαίας (π.χ. Πεδίο Καρδίας) (Μελάς κ.ά., 2010). Κρίνοντας από την προηγούμενη εμπειρία από τις προαναφερθείσες περιοχές στις οποίες υπάρχουν παρόμοια επίπεδα εκπομπών σωματιδιακής ρύπανσης, αλλά και κάποια περιορισμένα στοιχεία που παρουσιάζονται στην ΜΠΕ, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι θα επιβαρυνθεί σημαντικά η ποιότητα του αέρα στην περιοχή. Είναι βέβαιο ότι σε πολλές περιπτώσεις θα παραβιάζονται οι ημερήσιες οριακές τιμές για τα PM10 (50 μg/m3). Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο, η ΜΠΕ δεν περιλαμβάνει επαρκή στοιχεία για να εκτιμηθεί αν θα υπάρχει υπέρβαση της ετήσιας οριακής τιμής των PM10 γιατί οι υπολογισμοί 4

5 που περιλαμβάνει αφορούν μόνο σε τέσσερα σενάρια και δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία για την εποχιακή μεταβολή των επιπέδων ρύπανσης. Το μετάλλευμα που θα εξορύσσεται αλλά και τα στείρα παρουσιάζουν μια σημαντική περιεκτικότητα σε κάποια βαρέα μέταλλα όπως είναι το As και ο Pb οπότε εκτιμάται ότι οι εκπομπές βαρέων μετάλλων, ιδιαίτερα του As, από την εξόρυξη, την κατεργασία αλλά και τα τέλματα, θα είναι πολύ υψηλές. Αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με τις μετρήσεις της TVX Hellas οι οποίες παρουσιάζονται στην ΜΠΕ, η ποιότητα του αέρα στην περιοχή είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη σε As, με υπερετήσιες μέσες τιμές οι οποίες ξεπερνούν, κατά τόπους, τις προτεινόμενες οριακές τιμές με 1-2 τάξεις μεγέθους. Τα επίπεδα As εμφανίζουν τις μέγιστες τιμές κοντά στις περιοχές των υφισταμένων μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και στα τέλματα αλλά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στο σύνολο της περιοχής, λόγω κυρίως μεταφοράς από τον άνεμο. Οι υπολογισμοί των εκπομπών του αρσενικού στον περιβάλλοντα αέρα οι οποίες παρουσιάζονται στην ΜΠΕ δεν έχουν καμία αντιστοιχία με τις συγκεντρώσεις οι οποίες μετρήθηκαν στο παρελθόν στην περιοχή, και εκτιμάται ότι υποεκτιμούν τις πραγματικές εκπομπές με μερικές τάξεις μεγέθους. Για παράδειγμα στην περίπτωση των Σκουριών, η ΜΠΕ εκτιμά ότι οι εκπομπές As στην φάση λειτουργίας θα είναι μόλις 1.3 g/y. Η εκτίμηση αυτή είναι εξωπραγματικά χαμηλή και δεν προσεγγίζει ούτε την σωστή τάξη μεγέθους. Αν π.χ. πολλαπλασιάσουμε τα εκπεμπόμενα σωματίδια με την περιεκτικότητα του εξορυσσόμενου υλικού σε As (0.8 mg/kgr σύμφωνα με την ΜΠΕ) τότε βρίσκουμε ότι μόνο από την εξόρυξη οι εκπομπές θα είναι περίπου φορές μεγαλύτερες (ανάλογα με το αν υιοθετηθούν οι εκπομπές PM10 οι οποίες υπολογίζονται στην ΜΠΕ ή στην παρούσα γνωμάτευση). 4 Παρατηρήσεις σχετικά με το συμπέρασμα της μελέτης Το συμπέρασμα της μελέτης όσον αφορά την επίπτωση του έργου στην ποιότητα του αέρα παρουσιάζεται στην σελίδα της κυρίας μελέτης. Εκεί αναφέρεται ότι: «Από την προηγηθείσα ανάλυση, δεν φαίνεται πουθενά ότι ξεπερνούνται τα θεσμοθετημένα όρια για τους αέριους και σωματιδιακούς ρύπους», ενώ λίγο παρακάτω αναφέρεται: «Συμπερασματικά, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης θα είναι μετρίως σημαντικές, δεδομένου ότι για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους θα οδηγήσει σε αύξηση των επιπέδων των ατμοσφαιρικών ρύπων στην περιοχή μελέτης, χωρίς όμως να προκύψουν συγκεντρώσεις που βρίσκονται πάνω από τα θεσμοθετημένα όρια προστασίας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος». Τα παραπάνω συμπεράσματα δεν προκύπτουν από την ανάλυση που προηγήθηκε στην ΜΠΕ και έρχονται σε αντίθεση με τα περιβαλλοντικά δεδομένα του έργου. Πιο συγκεκριμένα Οι επιπτώσεις του έργου στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον θα είναι πολύ σημαντικές και θα αλλάξουν τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα της περιοχής. Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 3 οι εκπομπές PM10 μόνο από την επιφανειακή εξόρυξη στις Σκουριές είναι συγκρίσιμες σε μέγεθος με τις αντίστοιχες εκπομπές από τις οδικές μεταφορές για όλες τις κατηγορίες 5

6 οχημάτων (ΙΧ, φορτηγά, λεωφορεία, δίκυκλα) στην Θεσσαλονίκη και τις εκπομπές PM10 από την εξόρυξη λιγνίτη στα μεγάλα ορυχεία της ΔΕΗ στην κοιλάδα της Εορδαίας (π.χ. Πεδίο Καρδίας). Λαμβάνοντας υπόψη τα πολύ υψηλά επίπεδα PM10 που παρατηρούνται στις προαναφερθείσες περιοχές (Slini et al., 2006, Triantafyllou et al., 2006, Μελάς κ.ά., 2010) αναμένουμε ότι η επίπτωση στην περιοχή του έργου θα είναι ανάλογη. Εξάλλου, παρά την συστηματική υποτίμηση των εκπομπών στην ΜΠΕ, οι υπολογιζόμενες μέγιστες συγκεντρώσεις PM10 για δύο από τα τέσσερα σενάρια είναι περίπου 40 μg/m3 (τιμή η οποία είναι ίση με την ετήσια οριακή τιμή). Το συμπέρασμα το οποίο προβάλλεται στην ΜΠΕ ότι οι υπολογιζόμενες συγκεντρώσεις βρίσκονται εντός των θεσμοθετημένων ορίων βασίζεται σε παρερμηνεία της νομοθεσίας που αφορά την ποιότητα του αέρα (ΠΥΣ 34/ , ΦΕΚ 125Α/ ). Τα όρια τα οποία θεσπίζονται για την προστασία της ανθρώπινης υγείας δεν αναφέρονται σε κάθε μία δραστηριότητα ξεχωριστά (όπως γίνεται στην ΜΠΕ) αλλά αφορούν τα συνολικά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Θα πρέπει λοιπόν να προστεθούν οι υπολογιζόμενες συγκεντρώσεις από το σύνολο των νέων δραστηριοτήτων στα επίπεδα ρύπανσης τα οποία υπάρχουν σήμερα στην περιοχή. Αν και η ΜΠΕ δεν παρέχει επαρκή στοιχεία προκειμένου να γίνει αυτός ο έλεγχος, μπορούμε ενδεικτικά να προσθέσουμε τα τρέχοντα επίπεδα PM10, όπως αυτά προκύπτουν από τις μετρήσεις της εταιρίας, και την εκτιμώμενη σύμφωνα με την ΜΠΕ επιβάρυνση από τις μελλοντικές δραστηριότητες βλέπουμε ότι, πιθανότατα, θα παραβιάζονται τα θεσμοθετημένα όρια για αυτόν τον ρύπο. 5 Συμπεράσματα Η ΜΠΕ έχει πολύ σημαντικές τεχνικές ελλείψεις και δεν μπορεί να αποτελέσει την βάση για να ληφθεί μια εμπεριστατωμένη απόφαση για την αδειοδότηση του έργου. Μεταξύ άλλων, δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί η τήρηση των οριακών τιμών που ορίζει η υφιστάμενη νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα. Η περιβαλλοντική επιβάρυνση από το προτεινόμενο έργο, και ιδιαίτερα το υποέργο των Σκουριών, είναι πολύ σημαντική και εκτιμάται, κυρίως κατ αναλογία με περιοχές με αντίστοιχες εκπομπές ρύπων, ότι θα υπάρχουν σημαντικές παραβιάσεις των ορίων που ορίζει η ελληνική νομοθεσία. Όπως προαναφέρθηκε, λόγω των σημαντικών τεχνικών ελλείψεων της ΜΠΕ δεν μπορεί να γίνει ακριβής ποσοτική εκτίμηση των επιπτώσεων (αριθμός και μέγεθος των παραβιάσεων, οι περιοχές στις οποίες θα υπάρχουν οι μέγιστες επιπτώσεις κτλ). Η ΜΠΕ υποεκτιμά σημαντικά τις επιπτώσεις του έργου στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον. Η υποεκτίμηση αυτή είναι τόσο μεγάλη ώστε αλλοιώνεται ο χαρακτήρας και το μέγεθος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου. Το συμπέρασμα της μελέτης όσον αφορά τις επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον βασίζεται σε παρερμηνεία της Ελληνικής νομοθεσίας για την ποιότητα του αέρα. 6

7 6 Βιβλιογραφικές αναφορές Commonwealth of Australia, National Pollutant Inventory (NPI) (2001), Emission Estimation Technique. Manual for Mining Version 2.3. Commonwealth of Australia, National Pollutant Inventory (NPI) (2006), Emission estimation technique manual for gold ore processing version 2.0 Dudka, S., Adriano, D.C. (1997) Environmental impacts of metal ore mining and processing: A review. Journal of Environmental Quality, 26 (3), pp Markakis, K., Poupkou, A., and Melas, D., Zerefos, C., A GIS based methodology for the compilation of an anthropogenic PM 10 emission inventory in Greece. Environmental Pollution Research 1 (2):71-81 Μελάς Δ., Ζάνης Π., Κατράγκου Ε., Πούπκου Α., Μαρκάκης Κ., Μιχαηλίδης Η., Γιάνναρος Θ., Λιώρα Ν. (2010) Ολοκληρωμένη Αποτίμηση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στο Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη απο Υφιστάμενες και Μελλοντικές Πηγές Ρύπανσης. Τελική έκθεση ερευνητικού προγράμματος. Petavratzi E, Kingman S, Lowndes I Particulates from mining operations: A review of sources, effects and regulations. Minerals Engineering 18: Slini, T., Kaprara, A., Karatzas, K. and Moussiopoulos, N., PM10 forecasting for Thessaloniki, Greece. Environmental Modelling & Software, 21: Triantafyllou A.G, S. Zoras, V. Evagelopoulos, Particulate matter over the last 7 years in urban and rural areas within, proximal and far from mining and power station operations in Greece, Environmental Monitoring and Assessment, 122, (2006) Visschedijk, Α. Pacyna, J., Pulles, T., Zandveld, P., and Hugo Denier van der Gon (2007), Coordinated European Particulate Matter Emission Inventory Program (CEPMEIP). The first international WeBIOPATR workshop, Belgrade, May Book of extended abstracts. Belgrade, VINCA Institute of Nuclear Sciences (2007). pp Δημήτρης Μελάς Αν. Καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος 7

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ I. Mεταξά & Βασ. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη Τ.Κ. 15236, ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210 810 9122, 210 810 3231 Fax: 210 810 3236 URL: http://www.meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΘΗΝΑ, 2010 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΡΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Αθήνα, Ιούλιος 2009 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης GR13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ II ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 (2000/479/ΕΚ) περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης

Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης Δ Η Μ Ο Σ Ν Ε Α Σ Σ Μ Υ Ρ Ν Η Σ Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης Α ΦΑΣΗ Έκθεση Περιβαλλοντικής Αποτίμησης Ιούλιος 2009 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των

Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Μεθοδολογικό Πλαίσιο... 5 3. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης... 8 3.1 Θαλάσσια Αλιεία... 9 3.2 Υδατοκαλλιέργειες... 18 3.3 Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων... 26 3.4 Μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 4 2 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΒΑΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ 5 3 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤ ΕΈΛΟΥ 9

Περιεχόµενα 1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 4 2 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΒΑΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ 5 3 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤ ΕΈΛΟΥ 9 Σελίδα 2 από 27 συστη. Σειρ. Περιεχόµενα 1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 4 2 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΒΑΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ 5 2.1 Ελληνικό πρότυπο ποιότητας αέρα 5 2.2 Συνθήκες ποιότητας ατµοσφαιρικού αέρα στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΘΟΡΥΒΟΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ O θόρυβος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του περιβάλλοντος και επομένως της ποιότητας ζωής. Το είδος των επιπτώσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

GREENPEACE AIRLAB. Η ατµοσφαιρική ρύπανση σε Αθήνα - Πειραιά - Θεσσαλονίκη

GREENPEACE AIRLAB. Η ατµοσφαιρική ρύπανση σε Αθήνα - Πειραιά - Θεσσαλονίκη GREENPEACE AIRLAB Η ατµοσφαιρική ρύπανση σε Αθήνα - Πειραιά - Θεσσαλονίκη Αποτελέσµατα του προγράµµατος µέτρησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης (Ιούνιος-Ιούλιος 1998) ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ - ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ ΣΚΟΠΟΣ 1. Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η καταγραφή της χρησιμότητας και του τρόπου λειτουργίας της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα

Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα WWF Ελλάς - Ιούνιος 2009 2 Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά: WWF Ελλάς. Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: Η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα