ΚΡΟΥΣΕΙΣ. 2) Ένα σώµα Α µάζας 3kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΡΟΥΣΕΙΣ. 2) Ένα σώµα Α µάζας 3kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα"

Transcript

1 ΚΡΟΥΣΕΙΣ 1) Μια σφαίρα Α µάζας m 1 κινείται µε ταχύτητα υ 1 και συγκρούεται κεντρικά µε άλλη σφαίρα Β µάζας m 2 που αρχικά είναι ακίνητη. i) Βρείτε το ποσοστό της κινητικής ενέργειας της Α σφαίρας που µεταφέρεται στην Β. ii) Σε ποιες περιπτώσεις το ποσοστό αυτό είναι: α) Μέγιστο β) Ελάχιστο. 2) Ένα σώµα Α µάζας 3kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα υ 1 =12m/s και συγκρούεται µε ακίνητο σώµα Β. Αν κατά τη κρούση το Α σώµα χάσει το 25% της κινητικής του ενέργειας, να υπολογίσετε: i) Την ταχύτητα του Α σώµατος µετά τη κρούση. ii) Τη µάζα του Β σώµατος. iii) Τη µεταβολή της ορµής του Α σώµατος που οφείλεται στη κρούση. 3) Ένα σωµάτιο α και ένα πρωτόνιο βρίσκονται ακίνητα σε τέτοια απόσταση, ώστε να µην αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Σε µια στιγµή το σωµάτιο α βάλλεται µε ταχύτητα υ 0 =10 6 m/s προς το πρωτόνιο. Να υπολογίσετε: i) το µέτρο της ταχύτητας κάθε σωµατίου, όταν αυτά βρίσκονται στη µικρότερη µεταξύ τους απόσταση. ii) Τη µέγιστη ηλεκτροστατική δυναµική ενέργεια που αποκτά το σύστηµα των δύο σωµατίων. iii) Το µέτρο της ταχύτητας κάθε σωµατίου, όταν θα έχουν αποµακρυνθεί τόσο ώστε να µην αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. ίνεται ότι m p =1,6K10-27 kg, m α =4m p ενώ οι βαρυτικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των σωµατίων θεωρούνται αµελητέες. 4) Σε ένα πείραµα του Rutherford ένα σωµάτιο α κινούµενο µε ταχύτητα υ 0 =10 6 m/s αλληλεπιδρά µε έναν ακίνητο πυρήνα δεκαπλάσιας µάζας. Μετά τη κρούση το σωµάτιο α κινείται σε διεύθυνση κάθετη προς την αρχική. i) Ποια η τελική ταχύτητα του σωµατίου α; ii) Ποιο το µέτρο και ποια η διεύθυνση κίνησης του πυρήνα µετά τη κρούση; 5) Ένας κύβος από ξύλο, µάζας 1kg και ακµής α=29cm ισορροπεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Ένα βλήµα µε µάζα 100g που κινείται οριζόντια µε ταχύτητα 200m/s, µπαίνει από το κέντρο της µιας έδρας του και βγαίνει από το κέντρο της απέναντι, µε ταχύτητα 100m/s. i) Ποια η ταχύτητα του κύβου µετά την κρούση.

2 ii) Κατά ποιο ποσοστό µειώθηκε η κινητική ενέργεια του συστήµατος κατά την κρούση. iii) Πόσο µετακινήθηκε ο κύβος µέχρι την έξοδο του βλήµατος από αυτόν, αν η δύναµη µεταξύ βλήµατος και κύβου θεωρηθεί σταθερή. 6) Ένα σώµα Α κινείται προς τα δεξιά, πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, έχοντας ορµή 10kg m/s. Μετά από την µετωπική και ελαστική του κρούση, µε άλλο σώµα Β, το βρίσκουµε να κινείται προς τ αριστερά, µε ορµή µέτρου 12kg m/s. i) Το σώµα Β πριν την κρούση: a) ήταν ακίνητο. b) εκινείτο προς τ αριστερά. Να εξηγήστε την απάντησή σας. ii) Να βρείτε τη µεταβολή της ορµής του Β σώµατος. 7) Το σφαιρίδιο µάζας m συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε το σφαιρίδιο µάζας Μ που αρχικά ηρεµεί και αφού κινηθεί προς τα δεξιά συγκρούεται µε τον κατακόρυφο τοίχο τελείως ελαστικά. Να βρείτε το λόγο 2 Μ m για τον οποίο τα δυο σφαιρίδια δε θα συγκρουστούν ξανά. 8) Στο σχήµα το σώµα Α µάζας m 1 συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε το σώµα Γ µάζας m 2, που αρχικά ηρεµούσε. Το Γ συγκρούεται κατόπιν ελαστικά µε τον κατακόρυφο τοίχο και επιστρέφει πίσω. Για να ξανασυγκρουστούν τα δύο σώµατα πρέπει να ισχύει: α. m 1 =m 2. β) m 1 =2m 2. γ) m 1 <m 2. δ) m 1 >m 2. ε) m 1 >3m 2. στ) 3m 1 >m 2. 9) Μια κινούµενη ελαστική σφαίρα Α κινείται µε ταχύτητα υ 1 και συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε µια άλλη αρχικά ακίνητη σφαίρα Β. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος: i) Σε όλη τη διάρκεια της κρούσης έχουµε διατήρηση της ορµής του συστήµατος, πριν κρούση µετά ii) Σε όλη τη διάρκεια του φαινοµένου έχουµε διατήρηση της κινητικής ενέργειας του συστήµατος. Κ (πριν) = Κ (κρούση) = Κ (µετά). iii) Ελάχιστη κινητική ενέργεια συστήµατος έχουµε µόνο τη στιγµή που οι ταχύτητες των σφαιρών είναι ίσες. iv) Μέγιστη δυναµική ενέργεια παραµόρφωσης έχουµε µόνο τη στιγ- µή που η κινητική ενέργεια του συστήµατος είναι ελάχιστη. v) Σε όλη τη διάρκεια της κρούσης, έχουµε διατήρηση της µηχανικής ενέργειας, δηλαδή Ε Μ(πριν) =Ε Μ(κρούση) =Ε Μ(µετά). 10) Αποδείξτε ότι κατά τη µετωπική ελαστική κρούση ενός σώµατος Α µάζας m 1 µε κινητική ενέργειας Ε 0, µε ακίνητο σώµα Β µάζας m 2, η κινητική ενέργεια που αποκτά το σώµα Β δίνεται από τη σχέση: 4mm 1 2 Ε 2 = E 2 0. ( m + m ) i) Πότε Ε 2 =Ε 0 ; 1 2

3 ii) Αν Ε 2 =0,75 Ε 0 ποια η µεταβολή της ορµής του Α; ( Η απάντηση να δοθεί σε συνάρτηση µε την µάζα m 1 και την αρχική ταχύτητα υ 0 του σώµατος Α). 11) Ένα σώµα Α κινείται µε ταχύτητα υ 0 πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο και συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε σφαίρα τριπλάσιας µάζας που κρέµεται στο άκρο νήµατος µήκους l=0,9m. Μετά την κρούση το νήµα αποκλίνει κατά γωνία φ=60. Να βρεθούν: i) Η αρχική ταχύτητα του σώµατος Α. ii) Η µεταβολή της ορµής του Α σώµατος, που οφείλεται στην κρούση, αν m Α =2kg. g=10m/s 2. 12) Σώµα Α µάζας m 1 = 1kg ολισθαίνει πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα υ 1 = 4 m/s. Ακριβώς µπροστά του ηρεµεί ένα άλλο σώµα Β µε µάζα m 2 =5kg το οποίο έχει ένα αβαρές ελατήριο σταθεράς Κ=200N/m, στερεωµένο στο πίσω µέρος του. i) Τι συµβαίνει µε τις ταχύτητες των δύο σωµάτων, τη στιγµή που η απόσταση των δύο σωµάτων είναι ελάχιστη; ii) Ποια η µέγιστη συµπίεση του ελατηρίου και ποιες οι ταχύτητες των δύο σωµάτων τη στιγµή αυτή; iii) Τι ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας έχει µετατραπεί σε δυναµική τη στιγµή αυτή; iv) Ποιες θα είναι οι τελικές ταχύτητες των σωµάτων Α και Β. 13) Μια σφαίρα µάζας m 1 =2kg αφήνεται να πέσει από ύψος h 1 =1,25m πάνω σε µια πλάκα, η οποία ηρεµεί στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k=400ν/m, όπως στο σχήµα. Μετά την ελαστική µεταξύ τους κρούση η σφαίρα ανεβαίνει κατά h 2 =0,45m. i) Βρείτε τη µάζα της πλάκας. ii) Κατά πόσο θα κατέβει η πλάκα µετά την κρούση; iii) Πόση είναι η µέγιστη δυναµική ενέργεια που θα αποκτήσει το ελατήριο; iv) Σε πόσο χρόνο, µετά την κρούση, η πλάκα θα επιστρέψει στην αρχική της θέση; g=10m/s 2. h 1 14) Ένα σώµα Α µάζας m 1 =3kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο, µε το οποίο δεν παρουσιάζει τριβή, µε ταχύτητα υ 1 =4m/s και για t=0 συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε ακίνητο σώµα Β µάζας m 2 =1kg. Ο συντελεστής τριβής µεταξύ του σώµατος Β και του δαπέδου είναι µ=0,2. i) Σε πόση απόσταση από την αρχική θέση του Β τα δύο σώµατα θα συγκρουστούν για δεύτερη φορά; ii) Ποιες οι ταχύτητες των δύο σωµάτων µετά την δεύτερη µεταξύ τους κρούση; ίνεται g=10m/s 2. 15) Το οριζόντιο ελατήριο του σχήµατος έχει σταθερά 400Ν/m. Συσπειρώνουµε το ελατήριο µε την βοήθεια σώµατος Α µάζας 1kg κατά 1m.(το σώµα δεν δένεται στο ελατήριο). Αφήνοντας το σώµα Α ελεύθερο, αυτό κινείται αρχίζοντας να ανεβαίνει κατά µήκος του κεκλιµένου επιπέδου. Αν στη κορυφή του επιπέδου, σε ύψος 5m βρίσκεται α- κίνητο ένα δεύτερο σώµα Β ίσης µάζας:

4 i) Να αποδείξτε ότι τα δύο σώµατα θα συγκρουστούν. ii) Ποια θα είναι η νέα µέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου, µετά την επιστροφή του σώµατος Α ξανά στο οριζόντιο επίπεδο, αν η κρούση µεταξύ των δύο σωµάτων είναι µετωπική κι ελαστική; g=10m/s 2. 16) Για να βρούµε τη σταθερά ενός ελατηρίου, πραγµατοποιούµε το εξής πείραµα. Στο άκρο του ελατηρίου δένουµε σώµα Α µάζας m 1 =4kg και στη βάση της κατακόρυφης κοίλης κυλινδρικής επιφάνειας εσωτερικής ακτίνας R=0,5 m τοποθετούµε σώµα Β µάζας m 2 =1kg. Το σώµα Α, µόλις το ελατήριο αποκτήσει το φυσικό του µήκος, συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε το σώµα Β. Παρατηρούµε ότι για συµπίεση του ελατηρίου κατά 0,5m το σώµα Β µόλις εκτελεί ανακύκλωση. Αν οι διαστάσεις του σώµατος Β, θεωρούνται αµελητέες σε σχέση µε την ακτίνα της κυλινδρικής επιφάνειας, ποια η τιµή της σταθεράς k του ε- λατηρίου; g=10 m/s 2. 17) Ένα σώµα Α µάζας m 1 =2kg ηρεµεί σε λείο κεκλιµένο επίπεδο, κλίσεως θ=30, δεµένο στο άκρο ελατηρίου σταθεράς k=200ν/m. Σε µια στιγµή αφήνουµε από απόσταση s ένα δεύτερο σώµα Β µάζας m 2 =1kg το οποίο αφού ολισθήσει συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε το σώµα Α, το οποίο διανύει απόσταση d=0,2m πριν σταµατήσει στιγ- µιαία. i) Ποια η ταχύτητα του σώµατος Α αµέσως µετά την κρούση; Η α- πάντηση να δοθεί: a) Με την βοήθεια της Α..Μ.Ε. b) Με την χρησιµοποίηση του θεωρήµατος έργου ενέργειας. c) Λαµβάνοντας υπόψη την ταλάντωση που εκτελεί το σώµα Α. ii) Βρείτε την αρχική απόσταση s µεταξύ των δύο σωµάτων. iii) Πόση απόσταση θα διανύσει το σώµα Β, µετά την κρούση, µέχρι να σταµατήσει στιγµιαία; g=10m/s 2. 18) Πάνω σε λείο κεκλιµένο επίπεδο µε γωνία κλίσεως θ=30, ισορροπεί ένα σώµα Α µάζας 1kg δεµένο στο άκρο ελατηρίου σταθεράς k=100ν/m, όπως στο σχήµα. Από την βάση Ο του κεκλιµένου επιπέδου εκτοξεύεται ένα δεύτερο σώµα Β µε ταχύτητα υ 0 =5m/s, το οποίο αφού µετακινηθεί κατά s=0,9m συγκρούεται µετωπικά µε το σώµα Α. Μετά την κρούση, το σώµα Α κινείται προς τα πάνω και φτάνει µέχρι τη θέση που το ελατήριο να αποκτήσει το φυσικό του µήκος, όπου και σταµατά στιγµιαία, ενώ το σώµα Β επιστρέφει στο σηµείο Ο µε ταχύτητα 3m/s. i) Ποια η αρχική επιµήκυνση του ελατηρίου και πόση είναι η δυνα- µική ενέργειά του; ii) Πόση είναι η ταχύτητα του Β σώµατος πριν την κρούση; iii) Ποια η ταχύτητα του σώµατος Α αµέσως µετά την κρούση; iv) Να βρεθεί η µάζα του σώµατος Β. v) Η παραπάνω κρούση ήταν ελαστική; Να δικαιολογηθεί η απάντησή σας. g=10m/s 2.

5 19) Φέρνουµε το σώµα Α, µε µάζα 1kg, που είναι δεµένο στο άκρο νήµατος µήκους L=1,8m, στην οριζόντια θέση, όπως φαίνεται στο σχήµα. Αν το αφήσουµε, µετά λίγο, φτάνει στην κατακόρυφο θέση, όπου συγκρούεται µετωπικά µε δεύτερο σώµα Γ, µάζας 5 kg που ηρεµούσε. Μετά την κρούση το Α επιστρέφει σε ύψος h=0,45m. Ζητούνται: i) Η ταχύτητα του Α, ελάχιστα πριν την κρούση και η τάση του νή- µατος την στιγµή αυτή. ii) Η µεταβολή της ορµής και της κινητικής ενέργειας κάθε σώµατος, που οφείλεται στην κρούση. iii) Η παραπάνω κρούση είναι ελαστική; 20) Ένας δίσκος µάζας Μ ηρεµεί στο πάνω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου, θέση Ο, όπως στο σχήµα. Από ορισµένο ύψος h αφήνεται να πέσει µια σφαίρα Α µάζας m < Μ και να συγκρουσθεί µετωπικά µε το δίσκο. Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεµένες τις παρακάτω προτάσεις: i) Κατά την πτώση της σφαίρας Α η Μηχανική ενέργεια παραµένει σταθερή. ii) Αν η κρούση είναι ελαστική, τότε: a) Ο δίσκος θα εκτελέσει α.α.τ. γύρω από τη θέση Ο. b) Η µέγιστη ταχύτητα του δίσκου θα είναι στη θέση Ο. c) Η σφαίρα µετά την κρούση θα κινηθεί προς τα πάνω. d) Η ενέργεια ταλάντωσης θα είναι ίση µε mgh. e) Αν Μ=3m, τότε η ενέργεια ταλάντωσης του δίσκου θα είναι ίση µε mgh. f) Αν Μ=3m, τότε η µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης του δίσκου θα είναι ίση µε + 2 g 2h. iii) Αν η κρούση είναι πλαστική, τότε: a) Το σύστηµα θα εκτελέσει α.α.τ. γύρω από τη θέση Ο. b) Η µέγιστη ταχύτητα του συστήµατος θα είναι στη θέση Ο. c) Αµέσως µετά την κρούση η δυναµική ενέργεια ταλάντωσης είναι ίση µε µηδέν. d) Η ενέργεια ταλάντωσης θα είναι µικρότερη από mgh. e) Αν Μ=3m, τότε η ενέργεια ταλάντωσης του συστήµατος θα είναι ίση µε mgh. f) Αν Μ=3m τότε το ποσοστό απώλειας της µηχανικής ενέργειας κατά την κρούση είναι ίσο µε 75%. g) Αν Μ=3m, τότε η µέγιστη ταχύτητα του συσσωµατώµατος θα είναι ίση µε + 2 g 8h. 21) Σώµα Σ 1 µάζας m 1 =4kg βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο δεµένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου, το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα στερεωµένο. Ένα δεύτερο σώµα Σ 2 µάζας m 2 =2kg κινούµενο οριζόντια µε ταχύτητα υ 2 = 12m/s συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε το Σ 1, το οποίο µετά την κρούση συσπειρώνει το ελατήριο

6 εκτελώντας απλή αρµονική ταλάντωση και σταµατά στιγµιαία για πρώτη φορά µετά από χρόνο t=1 2 π0 s. Να υπολογίσετε: i) Τις ταχύτητες των δύο σωµάτων µετά την κρούση. ii) Τη µεταβολή της κινητικής ενέργειας a) Του σώµατος Σ 2. b) Του συστήµατος των δύο σωµάτων. iii) Το ποσοστό της κινητικής ενέργειας του σώµατος Σ 2 που µεταφέρθηκε στο σώµα Σ 1. iv) Τη σταθερά του ελατηρίου και τη µέγιστη συσπείρωσή του. v) Το µήκος της τροχιάς του Σ 1 από τη στιγµή της κρούσης µέχρι τη χρονική στιγµή t 1 =1 3 π s ) Ένα σώµα Α µάζας m 1 =1kg κινείται µε σταθερή ταχύτητα υ 1 =4m/s σε λείο οριζόντιο επίπεδο και για t=0 διέρχεται από την θέση x=0. Στη θέση x 1 =2m ηρεµεί ένα δεύτερο σώµα Β ίσης µάζας, το οποίο είναι δεµένο στο άκρο ενός οριζόντιου ελατηρίου, σταθεράς k=40ν/m. Τα δύο σώµατα συγκρούονται µετωπικά και ελαστικά και η διάρκεια της κρούσης είναι αµελητέα. α) Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές ή λαθεµένες. i) Κατά την κρούση το Α σώµα δίνει το 100% της κινητικής του ενέργειάς στο Β σώµα. ii) Το Β σώµα θα εκτελέσει α.α.τ. µε περίοδο Τ=1s. iii) Η µέγιστη ενέργεια που θα αποκτήσει το ελατήριο είναι ίση µε 8J. iv) Τα δύο σώµατα θα συγκρουσθούν για δεύτερη φορά τη χρονική στιγµή t 2 =1s. β) Να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις της ταχύτητας κάθε σώµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο, µέχρι τη χρονική στιγµή t 3 =1,5s. 23) Ένα σώµα Α µάζας 1kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα υ ο =10m/s και προσπίπτει σε ένα ελατήριο, σταθεράς k=100ν/m, το οποίο και συσπειρώνει. Να βρεθούν: i) Η µέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου, όταν το ελατήριο είναι στερεωµένο: a) Σε ανένδοτο τοίχο. b) Σε σώµα Β µάζας 4kg, το οποίο µπορεί να κινείται χωρίς τριβές. ii) Ποια είναι η τελική ταχύτητα του σώµατος Α σε κάθε περίπτωση; 24) Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµεί σανίδα µάζας 3kg και µήκους 4m. Α- πό το ένα άκρο της εκτοξεύουµε πάνω της σώµα Σ µάζας 1kg µε ταχύτητα υ 0 =4m/s. Αν το µισό τµήµα της σανίδας Α, δεν παρουσιάζει τριβή µε τη σφαίρα, ενώ το άλλο µισό Β παρουσιάζει συντελεστή τριβής ο- λίσθησης µ=0,4 ζητούνται: i) Ποια η ταχύτητα της σανίδας, όταν σταµατήσει πάνω της το σώµα Σ; ii) Πόση απόσταση θα διανύσει το σώµα Σ στο τµήµα Β µέχρι να σταµατήσει.

7 iii) Υπολογίστε τα έργα των δυνάµεων που ασκούνται στα σώµατα και βρείτε την απόσταση που διανύει η σανίδα µέχρι να σταµατήσει να κινείται πάνω της το σώµα Σ; ίνεται: g=10m/s 2. 25) Η σανίδα ΑΒ του σχήµατος έχει µάζα m 2 = 6kg και µπορεί να κινείται στο οριζόντιο επίπεδο χωρίς τριβές. Το βλήµα µάζας m 0 = 0,4 kg κινείται οριζόντια µε ταχύτητα υ 0 = 100 m/s και αφού διαπεράσει σώ- µα µάζας m 1 = 4 kg κινείται µε ταχύτητα µέτρου υ 0 = 50 m/s. Αρχικά η σανίδα και το σώµα µάζας m 1 είναι ακίνητα. Αν η διάρκεια της κίνησης του βλήµατος είναι µέσα στο σώµα µάζας m 1 είναι αµελητέα και το σώµα παρουσιάζει µε τη σανίδα συντελεστή τριβής µ = 0,3 να βρείτε: i) Την κοινή ταχύτητα της σανίδας και του σώµατος ii) τη συνολική απώλεια της µηχανικής ενέργειας iii) το χρονικό διάστηµα που το σώµα µάζας m 1 κινείται πάνω στη σανίδα iv) το διάστηµα που διανύει το σώµα µάζας m 1 πάνω στη σανίδα. ίνεται g = 10 m/s 2. 26) Ένα βλήµα µάζας 50g κινείται οριζόντια µε ταχύτητα υ 0 =100m/s και σφηνώνεται στο σώµα Σ, το οποίο έχει µάζα m 1 =950g και ηρεµούσε πάνω σε ακίνητο αµαξίδιο. Παρατηρούµε ότι τελικά το σώµα µετακινείται κατά x 1 =2m πάνω στο αµαξίδιο, πριν σταµατήσει να γλιστρά πάνω του, ενώ το όλο σύστηµα µετακινείται µε την ίδια ταχύτητα υ κ =1m/s. i) Βρείτε τη µάζα m 2 του αµαξιδίου. ii) Υπολογίστε το µέτρο της τριβής που ασκείται µεταξύ του σώµατος Σ και του αµαξιδίου, κατά την κίνηση του σώµατος Σ πάνω στο αµαξίδιο. iii) Πόση θερµότητα παράγεται κατά την παραπάνω ολίσθηση; iv) Βρείτε την µετακίνηση του αµαξιδίου, µέχρι να αποκτήσει την τελική του ταχύτητα. g=10m/s 2. 27) Το καροτσάκι του διπλανού σχήµατος έχει µάζα 4kg και ηρεµεί πάνω σε λείο έδαφος. Τα σώµατα Α και Γ µε µάζα 2kg το καθένα είναι ακίνητα πάνω στο καροτσάκι, µε το οποίο δεν παρουσιάζουν τριβή. Το σώµα Γ είναι δεµένο στο άκρο του ελατηρίου σταθεράς k=200ν/m. Το σφαιρίδιο µάζας 1kg εξαρτάται από το σηµείο Ο µε νήµα µήκους ;=0,4m. Εκτρέπουµε το σφαιρίδιο κατά γωνία θ=60 και το αφήνουµε ελεύθερο να κινηθεί, οπότε φτάνοντας στην κατακόρυφη θέση συγκρούεται ελαστικά µε το σώµα Α. Το σώµα Α µετά την κρούση µε το σφαιρίδιο συγκρούεται πλαστικά µε το σώµα Γ. Να υπολογίσετε: i) Την ταχύτητα του σώµατος Α µετά την κρούση του µε το σφαιρίδιο. ii) Τη συµπίεση του ελατηρίου τη στιγµή που το συσσωµάτωµα των Α και Γ και το καροτσάκι έχουν κοινή ταχύτητα. iii) Το ποσοστό ( %) της ενέργειας του σφαιριδίου που έχει αποθηκευτεί στο ελατήριο τη στιγµή της προηγούµενης ερώτησης, θεωρώντας επίπεδο µηδενικής δυναµικής ενέργειας, το επίπεδο που περνά από την θέση ισορροπίας του σφαιριδίου.

8 g=10m/s 2. 28) Μια σφαίρα Α κινείται µε σε λείο οριζόντιο επίπεδο και συγκρούεται µε ακίνητη σφαίρα Β, ίσης µάζας όπως στο σχήµα. Στο σχήµα βλέπετε τις συνιστώσες της x στη διεύθυνση της διακέντρου των δύο σφαιρών y σε κάθετη διεύθυνση. Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεµένες τις παρακάτω προτάσεις. i) Μετά την κρούση η Α σφαίρα στον άξονα x θα έχει ταχύτητα µε φορά προς τα αριστερά και µέτρο ίσο µε υ x. ii) Μετά την κρούση η Α σφαίρα στον άξονα y θα έχει ταχύτητα µε φορά προς τα πάνω και µέτρο ίσο µε υ y. iii) Η σφαίρα Β θα κινηθεί µετά την κρούση στη διεύθυνση x. iv) Οι δύο σφαίρες θα κινηθούν σε κάθετες διευθύνσεις. v) Το ποσοστό απώλειας της κινητικής ενέργειας της Α σφαίρας που οφείλεται στην κρούση είναι ίσο µε 100συν 2 θ, όπου θ η γωνία που σχηµατίζει η αρχική ταχύτητα µε τη διάκεντρο των δύο σφαιρών. 29) Μια σφαίρα Α µάζας 1kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα υ=20m/s, η οποία σχηµατίζει γωνία θ=60 µε τη διεύθυνση x. Σε µια στιγµή συγκρούεται ελαστικά και όχι κεντρικά µε ακίνητη σφαίρα Β µάζας 3kg. Τη στιγµή της κρούσης η διάκεντρος σχηµατίζει επίσης γωνία θ µε την αρχική ταχύτητα της σφαίρας Α. i) Πόση ταχύτητα αποκτά η σφαίρα Β µετά την κρούση; ii) Αν η διάρκεια της κρούσης είναι t=0,2s, υπολογίστε τη µέση δύναµη που δέχτηκε στη διάρκεια της κρούσης η Α σφαίρα.

9 Φαινόµενο Doppler. 1) Ένας παρατηρητής κινείται σε ευθύγραµµο δρόµο µε σταθερή ταχύτητα υ Α =20m/s και σε µια στιγµή t=0 και ενώ απέχει d=50m από προπορευόµενη πηγή ήχου, η οποία κινείται µε ταχύτητα υ s =10m/s, α- κούει ήχο συχνότητας f 1 =3600Ηz. 2) Σε ένα σηµείο ενός ευθύγραµµου δρόµου είναι ακίνητος ένας µοτοσικλετιστής. Σε µια στιγµή περνάει δίπλα του ένα όχηµα S που φέρει πηγή ήχου το οποίο κινείται µε σταθερή ταχύτητα υ s =20m/s. Ο µοτοσικλετιστής ακούει ήχο συχνότητας f 1 =3400Ηz µέχρι τη στιγµή t 1 =10s, οπότε αρχίζει να επιταχύνεται µε σταθερή επιτάχυνση α=3m/s 2 καταδιώκοντας το όχηµα. Μόλις φτάσει το όχηµα S, παύει να επιταχύνεται και κινείται πλέον µε σταθερή ταχύτητα. i) Ποια χρονική στιγµή ο µοτοσικλετιστής φτάνει το όχηµα S; ii) Ποια η µέγιστη ταχύτητα αποκτά ο µοτοσικλετιστής; iii) Ποια η συχνότητα του ήχου που εκπέµπει η πηγή του οχήµατος S; iv) Ποια χρονική στιγµή ο µοτοσικλετιστής ακούει ήχο µε την ίδια συχνότητα µε αυτή που εκπέµπει η πηγή; v) Να κάνετε το διάγραµµα της συχνότητας που ακούει ο µοτοσικλετιστής σε συνάρτηση µε το χρόνο, µέχρι τη στιγµή t 2 =40s. ίνεται η ταχύτητα του ήχου στον αέρα υ=340m/s. 3) Ένας ακίνητος παρατηρητής Α απέχει απόσταση d=60m από ευθύγραµµο δρόµο, στον οποίο κινείται ένα όχηµα µε σταθερή ταχύτητα υ s =20m/s. Τη στιγµή που το όχηµα περνά από το κοντινότερο προς τον παρατηρητή σηµείο αρχίζει να εκπέµπει ήχο συχνότητας f s =7040Ηz για χρονικό διάστηµα t=4s. i) Ποια η αρχική συχνότητα που ακούει ο παρατηρητής; ii) Ποια η ελάχιστη συχνότητα του ήχου που αντιλαµβάνεται ο παρατηρητής; ίνεται η ταχύτητα του ήχου στον αέρα υ=340m/s. 4) Ένα τρένο κατευθύνεται προς ένα τούνελ και εκπέµπει ήχο συχνότητας f s. Ο ήχος ανακλάται από τον κατακόρυφο τοίχο. Π 2 Π 1 i) Αν ο µηχανοδηγός ακούει τον ήχο από ανάκλαση µε συχνότητα f α να αποδείξτε ότι f α = 3 υ +υ s f υ - υ s s

10 ii) Αν ο ακίνητος παρατηρητής Π 1 ακούει τον ήχο από το τρένο µε συχνότητα f 1 και τον ήχο από ανάκλαση µε συχνότητα f 1, να αποδείξτε ότι f 1 =f 1. iii) Αν ο ακίνητος παρατηρητής Π 2 ακούει τον ήχο από το τρένο µε συχνότητα f 2 και τον ήχο από ανάκλαση µε τον τοίχο µε συχνότητα f 2, να αποδείξτε ότι f 2 > f s > f 2. 5) ύο φορτηγά Α και Β κινούνται αντίθετα όπως στο σχήµα. Σε µια στιγµή t=0, απέχουν 150m και το Α έχει ταχύτητα 8m/s και κινείται µε σταθερή επιτάχυνση 2m/s 2, ενώ το Β έχει σταθερή ταχύτητα 20m/s. Η σειρήνα του Β φορτηγού εκπέµπει ήχο συχνότητας 1600Ηz. Αν η ταχύτητα του ήχου είναι 340m/s, ποια η συχνότητα που ακούει ο οδηγός του Α φορτηγού τις χρονικές στιγµές: i) t 1 =1s και ii) t 2 =6s 6) Ένα τραίνο πλησιάζει έναν ακίνητο παρατηρητή µε σταθερή ταχύτητα. Τη στιγµή που απέχει d=612m από τον παρατηρητή η σειρήνα του εκπέµπει ήχο συχνότητας f s =400Ηz επί χρονικό διάστηµα t=3,4s. Ο παρατηρητής ακούει ήχο συχνότητας f Α =425Ηz. Να υπολογίσετε: i) Την ταχύτητα του τραίνου. ii) Το µήκος κύµατος του ήχου που ακούει ο παρατηρητής. iii) Το χρονικό διάστηµα που ο παρατηρητής ακούει ήχο. iv) Πόσο απέχει το τραίνο από τον παρατηρητή τη στιγµή που ο παρατηρητής παύει να ακούει τον ήχο; ίνεται η ταχύτητα του ήχου υ=340m/s. 7) Αγωνιστικό αυτοκίνητο µε σειρήνα κινείται σε ευθύγραµµο δρόµο µε σταθερή ταχύτητα και πλησιάζει προς ακίνητο παρατηρητή. Η σειρήνα του αυτοκινήτου εκπέµπει ήχο συχνότητα f s =900Ηz για χρονικό διάστηµα t=1,7s. Ο παρατηρητής αντιλαµβάνεται τον ήχο της σειρήνας µε συχνότητα f Α για διάστηµα t Α = 1,5s. Να υπολογίσετε: i) Τη συχνότητα που ακούει ο παρατηρητής. ii) Την ταχύτητα του αυτοκινήτου. iii) Τη στιγµή t=0 το αυτοκίνητο βρίσκεται στο ύψος του παρατηρητή και µε τη σειρήνα του σε λειτουργία αρχίζει να επιβραδύνεται µε σταθερή επιβράδυνση α=10m/s 2. Ο παρατηρητής αντιλαµβάνεται τον ήχο που εκπέµπει η σειρήνα κάποια στιγµή t 1 µε συχνότητα f 1 =850Ηz. a) Να βρείτε τη χρονική στιγµή t 1. b) Πόση συχνότητα αντιλαµβάνεται ο παρατηρητής τη στιγµή t 2 =4s; ίνεται η ταχύτητα του ήχου υ=340m/s. 8) Ένα περιπολικό µε την σειρήνα του σε λειτουργία κινείται σε ευθύγραµµο δρόµο µε σταθερή ταχύτητα, ανάµεσα σε δύο ακίνητους παρατηρητές Α και Β, οι οποίοι απέχουν µεγάλη απόσταση µεταξύ τους. Ο Α παρατηρητής αντιλαµβάνεται ήχο συχνότητας f Α =612Ηz, ενώ ο Β αντιλαµβάνεται ήχο συχνότητας f Β =544Ηz. i) Το περιπολικό κινείται προς τον παρατηρητή Α ή προς τον Β; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

11 ii) Να υπολογίσετε την ταχύτητα του περιπολικού. iii) Ποια συχνότητα εκπέµπει η σειρήνα του περιπολικού; iv) Αν ο Α παρατηρητής διαθέτει αυτοκίνητο, µε ποια σταθερή ταχύτητα και προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί, ώστε να ακούει την ίδια συχνότητα µε τον παρατηρητή Β; ίνεται η ταχύτητα του ήχου υ=340m/s. 9) Ο ακίνητος παρατηρητής Α απέχει απόσταση d=300m από τις γραµµές του τρένου. Όταν το τρένο απέχει από τον παρατηρητή απόσταση x=500m, ηχεί η σειρήνα του, ήχο συχνότητας f=1000ηz για χρονικό διάστηµα t s =0,4s. Αν η ταχύτητα του τρένου είναι ίση µε υ s =40m/s και η ταχύτητα του ήχου στον αέρα υ=340m/s, να βρείτε: i) τη συχνότητα του ήχου που ακούει ο παρατηρητής, ii) τη διάρκεια του ήχου που ακούει ο παρατηρητής. 10) Από ένα σταυροδρόµι ξεκινούν ταυτόχρονα δύο κινητά Α και Β. Το Α κινείται µε σταθερή επιτάχυνση α=4,8m/s 2, ενώ το Β µε σταθερή ταχύτητα υ 2 =16m/s, όπως στο σχήµα. Μετά από 5s το Α κινητό εκπέµπει στιγµιαία ήχο συχνότητας f=2000ηz. Ποια η συχνότητα που ακούει ο οδηγός του Β κινητού; 11) ύο σειρήνες S 1 και S 2 που ηχούν ταυτόχρονα βρίσκονται ακίνητες σε αρκετή απόσταση µεταξύ τους. Η σειρήνα S 1 εκπέµπει αρµονικό ήχο συχνότητα f 1 =680Ηz, ενώ η S 2 εκπέµπει αρµονικό ήχο συχνότητα f 2. Ένας παρατηρητής Α που κινείται από τη σειρήνα S 1 προς τη σειρήνα S 2 µε σταθερή ταχύτητα υ Α =2m/s, αντιλαµβάνεται διακρότηµα µε συχνότητα f δ =8Ηz. Να υπολογίσετε: i) Τη συχνότητα µε την οποία ο παρατηρητής Α αντιλαµβάνεται τον ήχο που προέρχεται από τη σειρήνα S 1. ii) Τη συχνότητα µε την οποία ο παρατηρητής Α αντιλαµβάνεται τον ήχο που προέρχεται από τη σειρήνα S 2. iii) Τη συχνότητα f 2 που εκπέµπει η σειρήνα S 2. iv) Τον αριθµό των πλήρων ταλαντώσεων που εκτελεί το τύµπανο του αυτιού του παρατηρητή Α, σε χρόνο ίσο µε µια περίοδο του διακροτήµατος. ίνεται η ταχύτητα του ήχου υ=340m/s. 12) Ακίνητη πηγή ήχου S βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, όπως φαίνεται στο σχήµα και παράγει αρµονικό ήχο συχνότητας f s =1700Ηz. Σώµα Α µάζας m 1 =1kg κινείται στο ίδιο επίπεδο µε 1 και συγκρούεται µετωπικά µε ακίνητο σώµα Β µάζας m 2 =6kg. Το σώµα Β είναι προσδεµένο στο ένα άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ=600Ν/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα στερεωµένο.

12 Τη στιγµή της σύγκρουσης, το ελατήριο έχει το φυσικό του µήκος και ο άξονάς του συµπίπτει µε τη διεύθυνση της κίνησης του σώµατος Α. Το σώµα Α φέρει συσκευή ανίχνευσης ηχητικών κυµάτων. Η συχνότητα του ήχου που ανιχνεύει η συσκευή πριν την κρούση είναι f=1620ηz, ενώ µετά την κρούση είναι f =1740Ηz. i) Να βρείτε την 1 του σώµατος Α. ii) Να προσδιορίσετε την κατεύθυνση και να βρείτε το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος Α µετά την κρούση. iii) Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης του σώµατος Β µετά την κρούση. iv) Να υπολογίσετε την αλγεβρική τιµή της ορµής του σώµατος Β µετά από χρόνο t= 1 s από τη στιγµή που αυτό άρχισε να κινείται. 1 5 π ίνεται η ταχύτητα του ήχου υ=340m/s. 13) Ένα σώµα Σ µάζας 2kg εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µε πλάτος Α=0,5m σε οριζόντιο επίπεδο δεµένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου, σταθεράς k=3200ν/m. Στο σώµα Σ προσκολλάται ένα µικρόφωνο. Στη διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου υπάρχει ηχητική πηγή που παράγει αρµονικό ήχο συχνότητας f s =680Ηz. i) Ποια είναι η µέγιστη και ποια η ελάχιστη συχνότητα του ήχου που καταγράφεται από το µικρόφωνο; ii) Αν για t=0 το σώµα Σ διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του κινούµενο προς την θετική κατεύθυνση, να δώσετε την εξίσωση της συχνότητας του ήχου που καταγράφει το µικρόφωνο σε συνάρτηση µε το χρόνο. ίνεται η ταχύτητα του ήχου υ=340m/s.

4.1.α. Κρούσεις. Κρούσεις. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. 4.1.22. Κρούση και τριβές. 4.1.23. Κεντρική ανελαστική κρούση

4.1.α. Κρούσεις. Κρούσεις. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. 4.1.22. Κρούση και τριβές. 4.1.23. Κεντρική ανελαστική κρούση 4.1.α.. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. Μια πλάκα µάζας Μ=4kg ηρεµεί στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, σταθεράς k=250ν/m, το άλλο άκρο του οποίου στηρίζεται στο έδαφος. Εκτρέπουµε

Διαβάστε περισσότερα

Doppler. f 2 > f s > f 2. f 1 =3600Ηz. www.ylikonet.gr

Doppler. f 2 > f s > f 2. f 1 =3600Ηz. www.ylikonet.gr 4.2. Ασκήσεις στο φαινόµενο 4.2.1. Συχνότητα και διάρκεια ενός ήχου Μια ηχητική πηγή κινείται µε ταχύτητα υ s =40m/s πλησιάζοντας έναν ακίνητο παρατηρητή Α. Σε µια στιγµή εκπέµπει έναν ήχο διάρκειας 1,7s

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις.

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις. 1.1. Μηχανικές. 1) Εξισώσεις ΑΑΤ Ένα υλικό σηµείο κάνει α.α.τ. µε πλάτος 0,1m και στην αρχή των χρόνων, βρίσκεται σε σηµείο Μ µε απο- µάκρυνση 5cm, αποµακρυνόµενο από τη θέση ισορροπίας. Μετά από 1s περνά

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική Ενότητα: Κρούσεις Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως

ιδακτική Ενότητα: Κρούσεις Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Τίτλος Κεφαλαίου: Κρούσεις - Doppler ιδακτική Ενότητα: Κρούσεις Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Θέµα 4ο: (Ηµερήσιο Ιούνιος 01) Σε λείο οριζόντιο επίπεδο σφαίρα µάζας m 1 =m=1kg,

Διαβάστε περισσότερα

προς ένα ακίνητο σωμάτιο α (πυρήνας Ηe), το οποίο είναι ελεύθερο να κινηθεί,

προς ένα ακίνητο σωμάτιο α (πυρήνας Ηe), το οποίο είναι ελεύθερο να κινηθεί, ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. Σφαίρα Α μάζας 3m κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο κατά τη θετική φορά και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με άλλη σφαίρα Β μάζας m που κινείται κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΕΙΣ. γ) Δ 64 J δ) 64%]

ΚΡΟΥΣΕΙΣ. γ) Δ 64 J δ) 64%] 1. Μικρή σφαίρα Σ1, μάζας 2 kg που κινείται πάνω σε λείο επίπεδο με ταχύτητα 10 m/s συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα Σ2 μάζας 8 kg. Να υπολογίσετε: α) τις ταχύτητες των σωμάτων μετά

Διαβάστε περισσότερα

Κρούσεις. 1 ο ΘΕΜΑ.

Κρούσεις. 1 ο ΘΕΜΑ. ο ΘΕΜΑ Κρούσεις Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στην παρακάτω ερώτηση να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε κάθε κρούση ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ F 2 F 3 F 1 F 4

ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ F 2 F 3 F 1 F 4 1. F 2 F 3 F 1 F 4 Στο σώμα του παραπάνω σχήματος βάρους Β = 20Ν ασκούνται οι δυνάμεις F 1 = 5Ν, F 2 = 10Ν, F 3 = 15Ν και F 4 = 10Ν. Αν το σώμα μετακινηθεί οριζόντια προς τα δεξιά κατά 2m να υπολογισθεί

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Κρούσεις. Κρούσεις. 4.1.Ταχύτητες κατά την ελαστική κρούση Η Ορμή είναι διάνυσμα. 4.3.Κρούση και Ενέργεια.

4.1. Κρούσεις. Κρούσεις. 4.1.Ταχύτητες κατά την ελαστική κρούση Η Ορμή είναι διάνυσμα. 4.3.Κρούση και Ενέργεια. 4.1.. 4.1.Ταχύτητες κατά την ελαστική κρούση. Σε λείο οριζόντιο επίπεδο κινείται ένα σώμα Α μάζας m 1 =0,2kg με ταχύτητα υ 1 =6m/s και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με δεύτερο σώμα Β μάζας m 2 =0,4kg.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ

ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ 1. Στο σώμα του σχήματος έχει βάρος Β = 20Ν είναι ακίνητο και του ασκούνται οι δυνάμεις F 1 = 5Ν, F 2 = 10Ν, F 3 = 15Ν και F 4 = 10Ν. Αν το σώμα μετακινηθεί οριζόντια προς

Διαβάστε περισσότερα

[50m/s, 2m/s, 1%, -10kgm/s, 1000N]

[50m/s, 2m/s, 1%, -10kgm/s, 1000N] ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο - ΜΕΡΟΣ Α : ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ 1. Σώμα ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Βλήμα κινούμενο οριζόντια με ταχύτητα μέτρου και το με ταχύτητα, διαπερνά το σώμα χάνοντας % της κινητικής του

Διαβάστε περισσότερα

υ r 1 F r 60 F r A 1

υ r 1 F r 60 F r A  1 2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. 4.2.1. Θεώρηµα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας. ΘΜΚΕ. Ένα σώµα µάζας m=2kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε µια στιγµή δέχεται την επίδραση οριζόντιας δύνα- µης, το µέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Έργο-Ενέργεια Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας Θεώρηµα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας. ΘΜΚΕ Μεταβλητή δύναµη και κίνηση

Έργο-Ενέργεια Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας Θεώρηµα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας. ΘΜΚΕ Μεταβλητή δύναµη και κίνηση 2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. 2.2.1. Θεώρηµα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας. ΘΜΚΕ. Ένα σώµα µάζας m=2kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε µια στιγµή δέχεται την επίδραση οριζόντιας δύνα- µης, το µέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική Ενότητα: Κρούσεις Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως

ιδακτική Ενότητα: Κρούσεις Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Τίτλος Κεφαλαίου: Κρούσεις - Doppler ιδακτική Ενότητα: Κρούσεις Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Θέµα 3ο: (Οµογενών Σεπτέµβριος 010) Ένα σώµα Σ 1 µε µάζα m 1 =1kg κινείται µε ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη: Κρούσεις και φαινόμενο Doppler (Φ24) 4. α. β. ii. iii. 6. α.

Επανάληψη: Κρούσεις και φαινόμενο Doppler (Φ24) 4. α. β. ii. iii. 6. α. Επανάληψη: Κρούσεις και φαινόμενο Doppler (Φ24) 1. Μια σφαίρα με μάζα m 1 συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με μια ακίνητη σφαίρα μάζας m 2. Ποια πρέπει να είναι η σχέση της μάζας m 1 με τη μάζα m 2 ώστε:

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις. Ομάδα Ε.

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις. Ομάδα Ε. .. Μηχανικές. Ομάδα Ε...8. Δυο ΑΑΤ και μία Ταλάντωση. Ένα σώμα μάζας kg ηρεμεί σε λείο κεκλιμένο επίπεδο κλίσεως θ=30, δεμένο στο άκρο ελατηρίου σταθεράς k =40Ν/m, ενώ εφάπτεται στο ε- λεύθερο άκρο ενός

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ DOPPLER 2012 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ. =1 kg που κινείται προς τα δεξιά με ταχύτητα μέτρου u 1. =8m /s συγκρούεται κεντρικά

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ. =1 kg που κινείται προς τα δεξιά με ταχύτητα μέτρου u 1. =8m /s συγκρούεται κεντρικά ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ 1. Σφαίρα μάζας m 1 =1 kg που κινείται προς τα δεξιά με ταχύτητα μέτρου u 1 =8m /s συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με άλλη σφαίρα μάζας =3 kg που κινείται προς τα αριστερά με ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

2. Σε κάθε µετωπική κρούση διατηρείται: α) η ορµή και η κινητική ενέργεια β) η ορµή γ) η κινητική ενέργεια δ) η µηχανική ενέργεια.

2. Σε κάθε µετωπική κρούση διατηρείται: α) η ορµή και η κινητική ενέργεια β) η ορµή γ) η κινητική ενέργεια δ) η µηχανική ενέργεια. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ. Σε κάθε κρούση ισχύει α. η αρχή διατήρησης της µηχανικής ενέργειας. β. η αρχή διατήρησης της ορµής. γ. η αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου. δ. όλες οι παραπάνω αρχές. 2. Σε κάθε µετωπική

Διαβάστε περισσότερα

4.2. Ασκήσεις στο φαινόμενο Doppler

4.2. Ασκήσεις στο φαινόμενο Doppler 4.2. Ασκήσεις στο φαινόμενο Doppler 1) Συχνότητα και διάρκεια ενός ήχου Μια ηχητική πηγή κινείται με ταχύτητα υ s =40m/s πλησιάζοντας έναν ακίνητο παρατηρητή Α. Σε μια στιγμή εκπέμπει έναν ήχο διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένα σώμα A μάζας, κινούμενο με ταχύτητα πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο κατά τη θετική κατεύθυνση του άξονα x Ox, συγκρούεται με ακίνητο σώμα Β.

1. Ένα σώμα A μάζας, κινούμενο με ταχύτητα πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο κατά τη θετική κατεύθυνση του άξονα x Ox, συγκρούεται με ακίνητο σώμα Β. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1. Ένα σώμα A μάζας, κινούμενο με ταχύτητα πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο κατά τη θετική κατεύθυνση του άξονα x Ox, συγκρούεται με ακίνητο σώμα Β. Α) Αν η κρούση είναι μετωπική και ελαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΕΙΣ. Θέµατα Εξετάσεων

ΚΡΟΥΣΕΙΣ. Θέµατα Εξετάσεων ΚΡΟΥΣΕΙΣ Θέµατα Εξετάσεων ΚΡΟΥΣΕΙΣ. Θέµατα Εξετάσεων 1) Σε κάθε κρούση ισχύει α. η αρχή διατήρησης της µηχανικής ενέργειας. β. η αρχή διατήρησης της ορµής. γ. η αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Διατήρηση της Ορμής.

3.1. Διατήρηση της Ορμής. 3.1. Διατήρηση της Ορμής. 3.1.Ορμή και ρυθμός μεταβολής της ορμής. Ένα σώμα μάζας m=2kg εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση με ταχύτητα υ=5m/s σε κύκλο κέντρου Ο και ακτίνας R=10m. υ Γ Ο Α i) Υπολογίστε την ορμή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΚΡΟΥΣΕΙΣ -ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΚΡΟΥΣΕΙΣ -ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΡΟΥΣΗ. Σε όσες ασκήσεις απαιτείται δίνεται επιτάχυνση βαρύτητας g=10 m/s 2.

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΡΟΥΣΗ. Σε όσες ασκήσεις απαιτείται δίνεται επιτάχυνση βαρύτητας g=10 m/s 2. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΡΟΥΣΗ Σε όσες ασκήσεις απαιτείται δίνεται επιτάχυνση βαρύτητας g=10 m/s 2. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η δύναμη επαναφοράς που ασκείται σε ένα σώμα μάζας m που εκτελεί απλή αρμονική

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Διατήρηση της Ορμής.

3.1. Διατήρηση της Ορμής. 3.1. Διατήρηση της Ορμής. 3.1.Ορμή και ρυθμός μεταβολής της ορμής. Ένα σώμα μάζας m=2kg εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση με ταχύτητα υ=5m/s σε κύκλο κέντρου Ο και ακτίνας R=10m. i) Υπολογίστε την ορμή του

Διαβάστε περισσότερα

Κρούσεις. 5. Σε μια ελαστική κρούση δεν διατηρείται α. η ολική κινητική ενέργεια του συστήματος. β. η ορμή του συστήματος.

Κρούσεις. 5. Σε μια ελαστική κρούση δεν διατηρείται α. η ολική κινητική ενέργεια του συστήματος. β. η ορμή του συστήματος. ο ΘΕΜΑ Κρούσεις Α Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στην παρακάτω ερώτηση να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Σε κάθε κρούση ισχύει α η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΕΙΣ Θέµατα Εξετάσεων

ΚΡΟΥΣΕΙΣ Θέµατα Εξετάσεων ΚΡΟΥΣΕΙΣ Θέµατα Εξετάσεων ΚΡΟΥΣΕΙΣ. Θέµατα Εξετάσεων 1) Σε κάθε κρούση ισχύει α. η αρχή διατήρησης της µηχανικής ενέργειας. β. η αρχή διατήρησης της ορµής. γ. η αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Στο φαινόμενο Doppler για πηγή και παρατηρητή που μπορούν να κινούνται στην ίδια

Α2. Στο φαινόμενο Doppler για πηγή και παρατηρητή που μπορούν να κινούνται στην ίδια ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ΘΕΜΑΤΑ Α Α1. Στο φαινόμενο Doppler για πηγή και παρατηρητή που μπορούν να κινούνται στην ίδια ευθεία και τον ήχο να ταξιδεύει μέσα στον ακίνητο αέρα α. Όταν παρατηρητής Α και πηγή S πλησιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις. Ομάδα Ε.

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις. Ομάδα Ε. 1.1. Μηχανικές. Ομάδα Ε. 1.1.81. Δυο ΑΑΤ και μία Ταλάντωση. Ένα σώμα μάζας 1kg ηρεμεί σε λείο κεκλιμένο επίπεδο κλίσεως θ=30, δεμένο στο άκρο ελατηρίου σταθεράς k 1 =40Ν/m, ενώ εφάπτεται στο ε- λεύθερο

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική Ενότητα: Κρούσεις Ερωτήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως

ιδακτική Ενότητα: Κρούσεις Ερωτήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Τίτλος Κεφαλαίου: Κρούσεις Doppler ιδακτική Ενότητα: Κρούσεις Ερωτήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Θέµα ο: (ΟΕΦΕ 0) Πέντε σφαίρες ίδιας µάζας και ακτίνας ρίσκονται πάνω σε επίπεδο έτσι

Διαβάστε περισσότερα

2) Ορμή και ρυθμός μεταβολής της στην κυκλική κίνηση. 3) Ένα σύστημα σωμάτων σε πτώση. 4) Ένα σύστημα επιταχύνεται. Γ) Ορμή και διατήρηση ορμής

2) Ορμή και ρυθμός μεταβολής της στην κυκλική κίνηση. 3) Ένα σύστημα σωμάτων σε πτώση. 4) Ένα σύστημα επιταχύνεται. Γ) Ορμή και διατήρηση ορμής Γ) Ορμή και διατήρηση ορμής 1) Στο ταβάνι, στον τοίχο ή στο πάτωμα; Βρισκόμαστε σε ένα δωμάτιο όπου ταβάνι τοίχος και δάπεδο έχουν φτιαχτεί από το ίδιο υλικό και κάνουμε το εξής πείραμα. Εκτοξεύουμε μπαλάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή ασκούνται πάνω του οι οριζόντιες δυνάμεις που εμφανίζονται στο σχήμα. Δίνονται F 1 =8 3N, F 2 =14N, F 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΗ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΗ 1. Κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς k=1000 N /m έχει το κάτω άκρο του στερεωμένο σε ακίνητο σημείο. Στο πάνω άκρο του ελατηρίου έχει προσδεθεί σώμα Σ 1 μάζας m 1 =8 kg, ενώ ένα δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 23 ΜΑΪOY 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 23 ΜΑΪOY 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 3 ΜΑΪOY 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

των δύο σφαιρών είναι. γ.

των δύο σφαιρών είναι. γ. ΘΕΜΑ B Σφαίρα µάζας κινούµενη µε ταχύτητα µέτρου υ συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά µε ακίνητη σφαίρα ίσης µάζας Να βρείτε τις σχέσεις που δίνουν τις ταχύτητες των δύο σφαιρών, µετά την κρούση, µε εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Κρούσεις. 1 ο ΘΕΜΑ. Φυσική Γ Θετ. και Τεχν/κης Κατ/σης. Θέματα εξετάσεων

Κρούσεις. 1 ο ΘΕΜΑ. Φυσική Γ Θετ. και Τεχν/κης Κατ/σης. Θέματα εξετάσεων ο ΘΕΜΑ Κρούσεις Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στην παρακάτω ερώτηση να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε κάθε κρούση ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Προτεινόμενα ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ Β. Β1. Από ύψος h (σημείο Α) αφήνουμε να κυλίσει δακτύλιος μάζας m 1 =m χωρίς ολίσθηση σε οδηγό που καταλήγει σε τεταρτοκύκλιο. Στο σημείο Β και όταν η u cm είναι κατακόρυφη ο δακτύλιος εγκαταλείπει

Διαβάστε περισσότερα

3.2. Διατήρηση της Ορμής. Ομάδα Γ.

3.2. Διατήρηση της Ορμής. Ομάδα Γ. 3.2. Διατήρηση της Ορμής. Ομάδα Γ. 3.21. Η ορμή και ένα σύστημα σωμάτων. Δυο σώματα Α και Β με μάζες m 1 =2kg και m 2 =1kg αντίστοιχα, ηρεμούν σε λείο οριζόντιο επίπεδο, έχοντας συμπιέσει ένα ιδανικό ελατήριο

Διαβάστε περισσότερα

[απ. α) =2 m/s, β) h=1,25 m, γ) =9 J, =8 J]

[απ. α) =2 m/s, β) h=1,25 m, γ) =9 J, =8 J] Ορµή 1. Ένα αυτοκίνητο μάζας 1000 kg κινείται με ταχύτητα 72 km/h. Κάποια στιγμή προσκρούει σε τοίχο και σταματάει. Αν η διάρκεια της σύγκρουσης είναι 0,2 s να βρείτε α) Την μεταβολή της ορμής του β) Τη

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου Απλή αρμονική ταλάντωση Κρούσεις

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου Απλή αρμονική ταλάντωση Κρούσεις Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου Απλή αρμονική ταλάντωση Κρούσεις ~ Διάρκεια: 3 ώρες ~ Θέμα Α Α1. Η ορμή συστήματος δύο σωμάτων που συγκρούονται διατηρείται: α. Μόνο στην πλάγια κρούση. β. Μόνο στην έκκεντρη

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση ΙΙ - Κρούσεις Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση ΙΙ - Κρούσεις Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση ΙΙ - Κρούσεις Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Η απλή αρµονική ταλάντωση είναι κίνηση : (δ) ευθύγραµµη περιοδική Α.2. Σώµα εκτελεί απλή αρµονική

Διαβάστε περισσότερα

υναµική d) Το σώµα ασκεί στο νήµα την αντίδραση του βάρους του.

υναµική d) Το σώµα ασκεί στο νήµα την αντίδραση του βάρους του. υναµική 1) Το σώµα Α του σχήµατος είναι ακίνητο, ενώ το Β κινείται µε σταθερή ταχύτητα Aυ. Σε ποιο από τα δύο σώµατα η συνισταµένη δύναµη είναι µεγαλύτερη; 2) ύο σώµατα Α και Β µε µάζες 2kg και 1 0kg,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER Ερώτηση 6 Ερώτηση 7 Α. σταθερή συχνότητα Β. αυξανόμενη συχνότητα Γ. μειούμενη συχνότητα Ερώτηση 9 Ερώτηση 8 Ερώτηση 10 Ερώτηση 11 Ερώτηση 12 Ερώτηση 13 α. 9/10

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Ονοματεπώνυμο.. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκαραγκουνούλης Ιωάννης, Κυριτσάκας Βαγγέλης Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ > Κυριακή 17-10-2010

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Κρούσεις

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Κρούσεις ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Κρούσεις Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Τρίτη 1 Αυγούστου 2017 Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Β έκδοση Στις ηµιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

4. Σώμα Σ 1 μάζας m 1 =1kg ισορροπεί πάνω σε λείο κεκλιμένο επίπεδο που σχηματίζει με τον ορίζοντα γωνία φ=30 ο. Το σώμα Σ 1 είναι δεμένο στην άκρη

4. Σώμα Σ 1 μάζας m 1 =1kg ισορροπεί πάνω σε λείο κεκλιμένο επίπεδο που σχηματίζει με τον ορίζοντα γωνία φ=30 ο. Το σώμα Σ 1 είναι δεμένο στην άκρη 1. Δίσκος μάζας Μ=1 Kg είναι στερεωμένος στο πάνω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου, σταθεράς k=200 N/m. Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι στερεωμένο σε οριζόντιο δάπεδο. Πάνω στο δίσκο κάθεται ένα πουλί με μάζα

Διαβάστε περισσότερα

vi) Η δύναµη που δέχεται το σώµα στο σηµείο Ν έχει µέτρο 4Ν και

vi) Η δύναµη που δέχεται το σώµα στο σηµείο Ν έχει µέτρο 4Ν και Ταλαντώσεις 1) Σώµα 10g εκτελεί α.α.τ. γύρω από σηµείο Ο και η αποµάκρυνση δίνεται από τη σχέση: x=10ηµπt (cm), ζητούνται: i) Πόσο χρόνο χρειάζεται για να πάει από το Ο σε σηµείο Μ όπου x=5cm ii) Ποια

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α. (α) υ 2 = 0

Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α. (α) υ 2 = 0 ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κρούσεις Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.. Σε κάθε κρούση ανάµεσα σε δύο σώµατα µικρών διαστάσεων : (ϐ) η µεταβολή της ορµής του ενός είναι αντίθετη της µεταβολής της ορµής

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση ΙΙ - Κρούσεις

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση ΙΙ - Κρούσεις ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση ΙΙ - Κρούσεις Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Σάββατο 24 Σεπτέµβρη 2016 Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Κρούσεις Ενδεικτικές Λύσεις - Γ έκδοση

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Κρούσεις Ενδεικτικές Λύσεις - Γ έκδοση ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Κρούσεις Ενδεικτικές Λύσεις - Γ έκδοση Α.1. Κατά την πλαστική κρούση δύο σωµάτων ισχύει ότι : (δ) η ορµή του συστήµατος των δύο σωµάτων παραµένει

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 2,5 ώρες Σάββατο 23 Ιούλη 2016 Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α

Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 2,5 ώρες Σάββατο 23 Ιούλη 2016 Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κρούσεις Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 2,5 ώρες Σάββατο 23 Ιούλη 2016 Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4 να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις του τύπου Σωστό /Λάθος

Ερωτήσεις του τύπου Σωστό /Λάθος Ερωτήσεις του τύπου Σωστό /Λάθος Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δεξιά απ αυτόν το γράμμα Σ αν την κρίνετε σωστή ή το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Ο άνθρωπος ξεκινά τη στιγμή t=0 από τη θέση x=50 m και όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα κινείται προς τα αριστερά. Στη συνέχεια σε κάθε σημειωμένη θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 ΘΕΜΑ 1 Ο : Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

7. Ένα σώμα εκτελεί Α.Α.Τ. Η σταθερά επαναφοράς συστήματος είναι.

7. Ένα σώμα εκτελεί Α.Α.Τ. Η σταθερά επαναφοράς συστήματος είναι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2: ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΣΗ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΟΡΜΗ) 6α. Σφαίρα μάζας ισορροπεί δεμένη στο πάνω άκρο κατακόρυφου

Διαβάστε περισσότερα

των δύο σφαιρών είναι

των δύο σφαιρών είναι ΘΕΜΑ B. Μια μικρή σφαίρα μάζας συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη μικρή σφαίρα μάζας. Μετά την κρούση οι σφαίρες κινούνται με αντίθετες ταχύτητες ίσων μέτρων. Ο λόγος των μαζών των δύο σφαιρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1.Ένα σώμα μάζας m=4kg είναι δεμένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράςk=400n/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι είναι ακλόνητα στερεωμένη. To

Διαβάστε περισσότερα

5. Ένα σώµα ταλαντώνεται µεταξύ των σηµείων Α και Ε. Στο σχήµα φαίνονται πέντε θέσεις Α,Β,Γ, και Ε, οι οποίες ισαπέχουν µεταξύ 1

5. Ένα σώµα ταλαντώνεται µεταξύ των σηµείων Α και Ε. Στο σχήµα φαίνονται πέντε θέσεις Α,Β,Γ, και Ε, οι οποίες ισαπέχουν µεταξύ 1 1. Σώµα 10g εκτελεί α.α.τ. γύρω από σηµείο Ο και η αποµάκρυνση δίνεται από τη σχέση: x=10ηµπt (cm), ζητούνται: i) Πόσο χρόνο χρειάζεται για να πάει από το Ο σε σηµείο Μ όπου x=5cm ii) Ποια η ταχύτητά του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς σ τ ι ς μ η χ α ν ι κ έ ς τ α λ α ν τ ώ σ ε ι ς

Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς σ τ ι ς μ η χ α ν ι κ έ ς τ α λ α ν τ ώ σ ε ι ς Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς σ τ ι ς μ η χ α ν ι κ έ ς τ α λ α ν τ ώ σ ε ι ς 1. Δύο σώματα ίδιας μάζας εκτελούν Α.Α.Τ. Στο διάγραμμα του σχήματος παριστάνεται η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε κάθε σώμα σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση Ι - Κρούσεις

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση Ι - Κρούσεις ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση Ι - Κρούσεις Σύνολο Σελίδων: οχτώ (8) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Σάββατο 13 Αυγούστου 2016 Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI).

1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI). 1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI). Να βρείτε: α. το πλάτος της απομάκρυνσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης. β.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΓΕ.Λ. [Ημερομηνία] ΟΡΜΗ-ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΓΕ.Λ. [Ημερομηνία] ΟΡΜΗ-ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΓΕ.Λ [Ημερομηνία] ΟΡΜΗ-ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Στην ελαστική κρούση όπου το ένα σώμα είναι ακίνητο αρχικά εφαρμόζω τις γνωστές σχέσεις : Για το σώμα m 1 που αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 12 Νοεμβρίου Απλή Αρμονική Ταλάντωση - Κρούσεις. Σύνολο Σελίδων: Επτά (7) - Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες. Θέμα Α.

Σάββατο 12 Νοεμβρίου Απλή Αρμονική Ταλάντωση - Κρούσεις. Σύνολο Σελίδων: Επτά (7) - Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες. Θέμα Α. Γ Τάξης Γενικού Λυκείου Σάββατο 1 Νοεμβρίου 016 Απλή Αρμονική Ταλάντωση - Κρούσεις Σύνολο Σελίδων: Επτά (7) - Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Ονοματεπώνυμο: Θέμα Α. Στις ημιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Κρούσεις

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Κρούσεις ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Κρούσεις Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Τρίτη 1 Αυγούστου 2017 Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

[ Απ. α) , β) µατος. Εκτρέπουµε το σύστηµα προς τα κάτω κατά x=0,5 m και το αφήνουµε ελεύθερο.

[ Απ. α) , β) µατος. Εκτρέπουµε το σύστηµα προς τα κάτω κατά x=0,5 m και το αφήνουµε ελεύθερο. 47. Σώµα (Σ 1 ) είναι τοποθετηµένο πάνω σε σώµα (Σ ) και το σύστηµα εκτελεί Α.Α.Τ. κατακόρυφα µε περίοδο Τ. α) Να εκφράσετε τη δύναµη αντίδρασης F του σώµατος (Σ ) στο σώµα (Σ 1 ), σε συνάρτηση µε την

Διαβάστε περισσότερα

4. Η κρούση στην οποία οι ταχύτητες των κέντρων μάζας των σωμάτων που συγκρούονται είναι παράλληλες ονομάζεται...

4. Η κρούση στην οποία οι ταχύτητες των κέντρων μάζας των σωμάτων που συγκρούονται είναι παράλληλες ονομάζεται... ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο. Σε κάθε κρούση ισχύει α. η αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας. β. η αρχή διατήρησης της ορμής. γ. η αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου. δ. όλες οι παραπάνω αρχές.. Σε κάθε µετωπική

Διαβάστε περισσότερα

9 o Γ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ ιαγώνισµα ΦΥΣΙΚΗΣ (2) 0. Καλή Επιτυχία. Ονοµατεπώνυµο:... Πειραιάς /5 / 2007

9 o Γ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ ιαγώνισµα ΦΥΣΙΚΗΣ (2) 0. Καλή Επιτυχία. Ονοµατεπώνυµο:... Πειραιάς /5 / 2007 1) Ένα σώµα εκτοξεύεται από τη βάση λείου κεκλιµένου επιπέδου µε αρχική ταχύτητα υ 0, προς τα πάνω (θέση 1) και σταµατά στη θέση (2) που βρίσκεται σε ύψος h. i) Ποια πρόταση που αναφέρεται στο έργο του

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Κρούσεις

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Κρούσεις ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Κρούσεις Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Τρίτη 1 Αυγούστου 2017 Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Γ έκδοση Στις ηµιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. Από σημείο Α κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης ρίχνεται προς τα πάνω, στη διεύθυνση του επιπέδου σώμα μάζας m = 2kgr με αρχική ταχύτητα u o = 20 m/sec. Αν δεν υπάρχουν τριβές να βρείτε: α)την αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Λυκείου. Επαναληπτικά θέματα στις ΚΡΟΥΣΕΙΣ - Doppler. Θετικής - Τεχνολογικής κατεύθυνσης. Πηγή: study4exams.gr

Φυσική Γ Λυκείου. Επαναληπτικά θέματα στις ΚΡΟΥΣΕΙΣ - Doppler. Θετικής - Τεχνολογικής κατεύθυνσης. Πηγή: study4exams.gr Φυσική Γ Λυκείου Θετικής - Τεχνολογικής κατεύθυνσης Επαναληπτικά θέματα στις ΚΡΟΥΣΕΙΣ - Doppler Πηγή: study4exas.gr Επιμέλεια: Μαρούσης Βαγγέλης Φυσικής ζητήματα Eπαναληπτικά θέματα στις ΚΡΟΥΣΕΙΣ - Doppler

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Λυκείου Θετικού Προσανατολισμού Σχ. έτος ο Διαγώνισμα Κρούσεις - Ταλαντώσεις Θέμα 1ο

Φυσική Γ Λυκείου Θετικού Προσανατολισμού Σχ. έτος ο Διαγώνισμα Κρούσεις - Ταλαντώσεις Θέμα 1ο 1ο Διαγώνισμα Κρούσεις - Ταλαντώσεις Θέμα 1ο Στις παρακάτω προτάσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη ϕράση που τη συμπληρώνει σωστά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 24

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 24 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 24 Εκφώνηση άσκησης 6. Ένα σώμα, μάζας m, εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση έχοντας ολική ενέργεια Ε. Χωρίς να αλλάξουμε τα φυσικά χαρακτηριστικά του συστήματος, προσφέρουμε στο σώμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ

ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ Κρούσεις 1 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΡΟΥΣΗ : Σύγκρουση δύο σωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

γ. Πόση επιτάχυνση θα έχει το σώμα τη στιγμή που έχει απομάκρυνση 0,3 m;

γ. Πόση επιτάχυνση θα έχει το σώμα τη στιγμή που έχει απομάκρυνση 0,3 m; ΘΕΜΑ Γ 1. Ένα σώμα εκτελεί αρμονική ταλάντωση με εξίσωση 0,6 ημ 8 S.I.. α. Να βρείτε την περίοδο και τον αριθμό των ταλαντώσεων που εκτελεί το σώμα σε ένα λεπτό της ώρας. β. Να γράψετε τις εξισώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 o ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η ορµή ενός σώµατος

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ.

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2.21. Έργο και µέγιστη Κινητική Ενέργεια. Ένα σώµα µάζας 2kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και σε µια στιγµή περνά από την θέση x=0 έχοντας ταχύτητα υ 0 =8m/s,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Για ποιο από τα δυο σώματα καταναλώσαμε περισσότερη ενέργεια;

Α. Για ποιο από τα δυο σώματα καταναλώσαμε περισσότερη ενέργεια; 1. Στην κάτω άκρη ενός ιδανικού ελατήριου είναι δεμένο ένα σώμα που έχει μάζα m 1 = m και ισορροπεί. Στην κάτω άκρη ενός άλλου ομοίου ελατήριου είναι δεμένο ένα άλλο σώμα που έχει μάζα m 2 = 4m και ισορροπεί.

Διαβάστε περισσότερα

5. Το διάγραμμα του σχήματος παριστάνει την ταχύτητα ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση σε συνάρτηση με τον χρόνο.

5. Το διάγραμμα του σχήματος παριστάνει την ταχύτητα ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση σε συνάρτηση με τον χρόνο. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 9/0/06 ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Mια μικρή σφαίρα προσκρούει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις ακόλουθες ηµιτελείς προτάσεις, Α 1 -Α 4

ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις ακόλουθες ηµιτελείς προτάσεις, Α 1 -Α 4 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις ακόλουθες ηµιτελείς προτάσεις, Α 1 -Α 4, και δίπλα της το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της. Α 1.

Διαβάστε περισσότερα

7. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές ταλαντώσεις με εξισώσεις,

7. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές ταλαντώσεις με εξισώσεις, 1. Κάθε ελατήριο του σχήματος έχει το ένα άκρο του στερεωμένο σε ακίνητο σημείο και το άλλο του άκρο προσδεμένο στο σώμα Σ. Οι σταθερές των δύο ελατηρίων είναι Κ 1 =120Ν/m και Κ 2 =80N/m. To σώμα Σ, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΤΣΑΝΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 1

ΣΙΤΣΑΝΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 1. Ένα βλήμα μάζας 0,1 kg που κινείται οριζόντια με ταχύτητα 100 m/s σφηνώνεται σε ακίνητο ξύλο μάζας 1,9 kg. Να βρεθεί η απώλεια ενέργειας που οφείλεται στην κρούση, όταν το ξύλο είναι: α. πακτωμένο στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑ Α (μονάδες 25) Α1. Σε μια Α.Α.Τ. η εξίσωση της απομάκρυνσης είναι x=a.συνωt. Τη χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 2. Στο διπλανό σχήµα φαίνεται το

Μονάδες 5 2. Στο διπλανό σχήµα φαίνεται το ΘΕΜΑ 1 ο : ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2009 2010 Για τις ερωτήσεις 1 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Κατακόρυφο ελατήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 9 ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΟΝ. ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1) Η γραφική παράσταση της ταχύτητας σε συνάρτηση µε το χρόνο για ένα σηµειακό αντικείµενο που εκτελεί α.α.τ. φαίνεται στο σχήµα. Ποιες από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΕΙΣ Θέματα Εξετάσεων

ΚΡΟΥΣΕΙΣ Θέματα Εξετάσεων ΚΡΟΥΣΕΙΣ Θέματα Εξετάσεων ΚΡΟΥΣΕΙΣ. Θέματα Εξετάσεων ) Σε κάθε κρούση ισχύει α. η αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας. β. η αρχή διατήρησης της ορμής. γ. η αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου. δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ (23 ΠΕΡΙΟΔΟΙ)

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ (23 ΠΕΡΙΟΔΟΙ) α (cm/s ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Κατηγορία Α ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ (3 ΠΕΡΙΟΔΟΙ) 1. Να προσδιορίσετε ποια από τα πιο κάτω φυσικά μεγέθη μπορεί να έχουν την ίδια κατεύθυνση για ένα απλό αρμονικό ταλαντωτή: α. θέση και ταχύτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 1) Το διπλανό διάγραµµα παριστά τη θέση ενός σώµατος που κινείται σε ευθύγραµµα, σε συνάρτηση µε το χρόνο. i) Μεγαλύτερη ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

=3 kg που κινείται προς τα αριστερά με ταχύτητα

=3 kg που κινείται προς τα αριστερά με ταχύτητα ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ 1. Σφαίρα μάζας m 1 =1kg που κινείται προς τα δεξιά με ταχύτητα μέτρου u 1 =8m /s συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με άλλη σφαίρα μάζας m 2 =3 kg που κινείται προς τα αριστερά με ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ηµεροµηνία: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/09/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/09/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/09/6 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΕΙΣ. 1 ο ΘΕΜΑ. Ομογ. 2002

ΚΡΟΥΣΕΙΣ. 1 ο ΘΕΜΑ. Ομογ. 2002 ο ΘΕΜΑ ΚΡΟΥΣΕΙΣ Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στην παρακάτω ερώτηση να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε κάθε κρούση ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ. m 1. m 2. Σαράντος Οικονοµίδης- Φυσικός

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ. m 1. m 2. Σαράντος Οικονοµίδης- Φυσικός 1 ΕΛΑΣΤΙΗ ΡΟΥΣΗ 1. ύο σφαίρες µε µάζες 1 =1 kg και 2 =3 kg ολισθαίνουν (χωρίς να περιστρέφονται) πάνω σε λείο δάπεδο, κατευθυνόµενες η µία προς την άλλη µε ταχύτητες αντίστοιχα υ 1 =10 /s και υ 2 =20 /s.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΡΟΥΣΗΣ. Ελαστική κρούση

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΡΟΥΣΗΣ. Ελαστική κρούση Ελαστική κρούση 1. Σώμα μάζας m 1 = 2 kg που κινείται προς τα δεξιά με ταχύτητα μέτρου υ 1 = 4 m / s συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με άλλη σφαίρα μάζας m 2 = 4 kg που κινείται και αυτή προς τα δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 6 Απριλίου 015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1

Διαβάστε περισσότερα

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Δ 1. Δύο αμαξοστοιχίες κινούνται κατά την ίδια φορά πάνω στην ίδια γραμμή. Η προπορευόμενη έχει ταχύτητα 54km/h και η επόμενη 72km/h. Όταν βρίσκονται σε απόσταση d, οι μηχανοδηγοί αντιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα