Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού /2107(DEC) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ Σχέδιο έκθεσης Ivailo Kalfin (PE v01-00) σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 6/2012 (απαλλαγή 2011) - «Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα», (υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 287, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ) (N7-0065/ C7 0128/ /2107(DEC)) AM\ doc PE v01-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 AM_Com_NonLegReport PE v /60 AM\ doc

3 1 Ελένη Θεοχάρους Αιτιολογική σκέψη Δ Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Κανονισμός (EΚ) αριθ. 389/2006 εγκρίθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2006 με αρχική επιχορήγηση 258,8 εκατομ. ευρώ ότι τούτο ήταν στην πράξη το ποσόν που είχε εγκριθεί για την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα για την περίπτωση όπου θα είχε επιτευχθεί μια διευθέτηση πριν από την ένταξη ότι πρόσθετα μικρότερα ποσά, συνολικού ύψους 33,5 εκατομμυρίων ευρώ, διατέθηκαν κατά την περίοδο Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Κανονισμός (EΚ) αριθ. 389/2006 εγκρίθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2006 με αρχική επιχορήγηση 258,8 εκατομ. ευρώ ότι τούτο ήταν στην πράξη το ποσόν που είχε εγκριθεί για την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα για την περίπτωση όπου θα είχε επιτευχθεί μια διευθέτηση πριν από την ένταξη ότι σημαντικά ποσά, συνολικού ύψους 33,5 εκατομμυρίων ευρώ, διατέθηκαν κατά την περίοδο Μαριέττα Γιαννάκου Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αιτιολογική σκέψη 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 389/2006 αναφέρεται ότι «τα μέτρα που θα χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού είναι έκτακτης και μεταβατικής φύσεως» μέχρις ότου επιτευχθεί συνολική διευθέτηση του Κυπριακού 3 Ivailo Kalfin AM\ doc 3/60 PE v01-00

4 Αιτιολογική σκέψη ΣΤ ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο (Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων), λίγο πριν από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα πρόγραμμα βοηθείας με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική ενοποίηση της νήσου και στη βελτίωση των επαφών μεταξύ των δυο κοινοτήτων και εντός της ΕΕ κι ότι στις 7 Ιουλίου 2004 η Επιτροπή πρότεινε μια δέσμη δυο κανονισμών: έναν για τη σύσταση μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας και έναν για απευθείας εμπορικές συναλλαγές. Απεδείχθη, ωστόσο, ότι ήταν δύσκολο για το Συμβούλιο να επιτύχει συμφωνία επί της έγκρισης αυτής της δέσμης και, συνεπώς, οι δύο κανονισμοί διαχωρίστηκαν ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από τα δημοψηφίσματα του 2004, το Συμβούλιο (Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων), λίγο πριν από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα πρόγραμμα βοηθείας με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική ενοποίηση της νήσου και στη βελτίωση των επαφών μεταξύ των δυο κοινοτήτων και εντός της ΕΕ κι ότι στις 7 Ιουλίου 2004 η Επιτροπή πρότεινε μια δέσμη δύο κανονισμών: έναν για τη σύσταση μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας και έναν για απευθείας εμπορικές συναλλαγές, ο τελευταίος δε κανονισμός δεν έτυχε της απαραίτητης στήριξης από το Συμβούλιο 4 Søren Bo Søndergaard εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL Αιτιολογική σκέψη ΣΤ ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο (Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων), λίγο πριν από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα πρόγραμμα βοηθείας με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική ενοποίηση της νήσου και στη βελτίωση των επαφών μεταξύ των δυο ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο (Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων), λίγο πριν από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα πρόγραμμα βοηθείας με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική ενοποίηση της νήσου και στη βελτίωση των επαφών μεταξύ των δυο PE v /60 AM\ doc

5 κοινοτήτων και εντός της ΕΕ κι ότι στις 7 Ιουλίου 2004 η Επιτροπή πρότεινε μια δέσμη δυο κανονισμών: έναν για τη σύσταση μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας και έναν για απευθείας εμπορικές συναλλαγές. Απεδείχθη, ωστόσο, ότι ήταν δύσκολο για το Συμβούλιο να επιτύχει συμφωνία επί της έγκρισης αυτής της δέσμης και, συνεπώς, οι δύο κανονισμοί διαχωρίστηκαν κοινοτήτων και εντός της ΕΕ κι ότι στις 7 Ιουλίου 2004 η Επιτροπή πρότεινε μια δέσμη δυο κανονισμών: έναν για τη σύσταση μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας και έναν για απευθείας εμπορικές συναλλαγές ο οποίος όμως δεν εγκρίθηκε ποτέ απεδείχθη, ωστόσο, ότι ήταν νομικά εσφαλμένο και, κατά συνέπεια, δύσκολο για το Συμβούλιο να επιτύχει συμφωνία επί της έγκρισης αυτής της δέσμης και, συνεπώς, οι δύο κανονισμοί διαχωρίστηκαν 5 Θεόδωρος Σκυλακάκης Αιτιολογική σκέψη ΣΤ ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο (Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων), λίγο πριν από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα πρόγραμμα βοηθείας με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική ενοποίηση της νήσου και στη βελτίωση των επαφών μεταξύ των δυο κοινοτήτων και εντός της ΕΕ κι ότι στις 7 Ιουλίου 2004 η Επιτροπή πρότεινε μια δέσμη δυο κανονισμών: έναν για τη σύσταση μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας και έναν για απευθείας εμπορικές συναλλαγές. Απεδείχθη, ωστόσο, ότι ήταν δύσκολο για το Συμβούλιο να επιτύχει συμφωνία επί της έγκρισης αυτής της δέσμης και, συνεπώς, οι δύο κανονισμοί ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο (Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων), λίγο πριν από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα πρόγραμμα βοηθείας με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική ενοποίηση της νήσου και στη βελτίωση των επαφών μεταξύ των δυο κοινοτήτων και εντός της ΕΕ κι ότι στις 7 Ιουλίου 2004 η Επιτροπή πρότεινε μια δέσμη δυο κανονισμών απεδείχθη, ωστόσο, ότι ήταν δύσκολο για το Συμβούλιο να επιτύχει συμφωνία επί της έγκρισης αυτής της δέσμης και, συνεπώς, οι δύο κανονισμοί διαχωρίστηκαν AM\ doc 5/60 PE v01-00

6 διαχωρίστηκαν 6 Jan Mulder Αιτιολογική σκέψη ΣΤ ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο (Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων), λίγο πριν από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα πρόγραμμα βοηθείας με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική ενοποίηση της νήσου και στη βελτίωση των επαφών μεταξύ των δυο κοινοτήτων και εντός της ΕΕ κι ότι στις 7 Ιουλίου 2004 η Επιτροπή πρότεινε μια δέσμη δυο κανονισμών: έναν για τη σύσταση μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας και έναν για απευθείας εμπορικές συναλλαγές. Απεδείχθη, ωστόσο, ότι ήταν δύσκολο για το Συμβούλιο να επιτύχει συμφωνία επί της έγκρισης αυτής της δέσμης και, συνεπώς, οι δύο κανονισμοί διαχωρίστηκαν ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από τα δημοψηφίσματα του 2004, στα οποία η Τουρκοκυπριακή Κοινότητα εξέφρασε τη σαφή της επιθυμία για ένα μέλλον εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο (Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων), λίγο πριν από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα πρόγραμμα βοηθείας με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική ενοποίηση της νήσου και στη βελτίωση των επαφών μεταξύ των δυο κοινοτήτων και εντός της ΕΕ κι ότι στις 7 Ιουλίου 2004 η Επιτροπή πρότεινε μια δέσμη δυο κανονισμών: έναν για τη σύσταση μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας και έναν για απευθείας εμπορικές συναλλαγές. Απεδείχθη, ωστόσο, ότι ήταν δύσκολο για το Συμβούλιο να επιτύχει συμφωνία επί της έγκρισης αυτής της δέσμης και, συνεπώς, οι δύο κανονισμοί διαχωρίστηκαν 7 Μαριέττα Γιαννάκου Αιτιολογική σκέψη ΣΤ PE v /60 AM\ doc

7 ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο (Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων), λίγο πριν από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα πρόγραμμα βοηθείας με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική ενοποίηση της νήσου και στη βελτίωση των επαφών μεταξύ των δυο κοινοτήτων και εντός της ΕΕ κι ότι στις 7 Ιουλίου 2004 η Επιτροπή πρότεινε μια δέσμη δυο κανονισμών: έναν για τη σύσταση μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας και έναν για απευθείας εμπορικές συναλλαγές. Απεδείχθη, ωστόσο, ότι ήταν δύσκολο για το Συμβούλιο να επιτύχει συμφωνία επί της έγκρισης αυτής της δέσμης και, συνεπώς, οι δύο κανονισμοί διαχωρίστηκαν ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο (Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων), λίγο πριν από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα πρόγραμμα βοηθείας με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική ενοποίηση της νήσου και στη βελτίωση των επαφών μεταξύ των δυο κοινοτήτων και εντός της ΕΕ κι ότι στις 7 Ιουλίου 2004 η Επιτροπή πρότεινε μια δέσμη δυο κανονισμών: έναν για τη σύσταση μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας και έναν για απευθείας εμπορικές συναλλαγές. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομική βάση του τελευταίου κανονισμού απορρίφθηκε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων στις 18 Οκτωβρίου Ελένη Θεοχάρους Αιτιολογική σκέψη ΣΤ ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο (Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων), λίγο πριν από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα πρόγραμμα βοηθείας με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική ενοποίηση της νήσου και στη βελτίωση των επαφών μεταξύ των δυο κοινοτήτων και εντός της ΕΕ κι ότι στις 7 Ιουλίου 2004 η Επιτροπή πρότεινε μια δέσμη δυο κανονισμών: έναν για τη σύσταση μέσου χρηματοδοτικής στήριξης ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο (Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων), λίγο πριν από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα πρόγραμμα βοηθείας με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική ενοποίηση της νήσου και στη βελτίωση των επαφών μεταξύ των δυο κοινοτήτων και με την ΕΕ κι ότι στις 7 Ιουλίου 2004 η Επιτροπή πρότεινε μια δέσμη δυο κανονισμών: έναν για τη σύσταση μέσου χρηματοδοτικής στήριξης AM\ doc 7/60 PE v01-00

8 για την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας και έναν για απευθείας εμπορικές συναλλαγές. Απεδείχθη, ωστόσο, ότι ήταν δύσκολο για το Συμβούλιο να επιτύχει συμφωνία επί της έγκρισης αυτής της δέσμης και, συνεπώς, οι δύο κανονισμοί διαχωρίστηκαν για την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας και έναν για απευθείας εμπορικές συναλλαγές. Απεδείχθη, ωστόσο, ότι ήταν δύσκολο για το Συμβούλιο να επιτύχει συμφωνία επί της έγκρισης αυτής της δέσμης και, συνεπώς, οι δύο κανονισμοί διαχωρίστηκαν 9 Bart Staes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία για «Συνολική διευθέτηση του Κυπριακού, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών» υπεβλήθη σε χωριστά ταυτόχρονα δημοψηφίσματα στις 24 Απριλίου 2004 και εγκρίθηκε από το τουρκοκυπριακό εκλογικό σώμα με αναλογία δύο προς ένα 10 Ivailo Kalfin Αιτιολογική σκέψη Ζ Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αν και αντιμετώπιζε δύσκολες πολιτικές και νομικές συνθήκες, και ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα, η Επιτροπή ανέπτυξε ένα πρόγραμμα που εν γένει ευθυγραμμιζόταν Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αν και αντιμετώπιζε δύσκολες πολιτικές και νομικές συνθήκες, και ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα, η Επιτροπή ανέπτυξε ένα πρόγραμμα που απηχούσε τους στόχους PE v /60 AM\ doc

9 με τους στόχους του κανονισμού και συγκρότησε ένα γραφείο διαχείρισης του προγράμματος και προέβη εν γένει στις κατάλληλες διευθετήσεις εφαρμογής του κανονισμού και συγκρότησε ένα γραφείο διαχείρισης του προγράμματος και καθιέρωσε κατάλληλους μηχανισμούς εφαρμογής 11 Jan Mulder Αιτιολογική σκέψη Ζ Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αν και αντιμετώπιζε δύσκολες πολιτικές και νομικές συνθήκες, και ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα, η Επιτροπή ανέπτυξε ένα πρόγραμμα που εν γένει ευθυγραμμιζόταν με τους στόχους του κανονισμού και συγκρότησε ένα γραφείο διαχείρισης του προγράμματος και προέβη εν γένει στις κατάλληλες διευθετήσεις εφαρμογής Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αν και αντιμετώπιζε δύσκολες πολιτικές και νομικές συνθήκες, και ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα, η Επιτροπή ανέπτυξε ένα πρόγραμμα που απηχούσε τους στόχους του κανονισμού και συγκρότησε ένα γραφείο διαχείρισης του προγράμματος και καθιέρωσε αποτελεσματικούς μηχανισμούς εφαρμογής 12 Ivailo Kalfin Αιτιολογική σκέψη Θ Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τον όγκο της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας και για τη δυναμική της μετά τη διχοτόμηση της Κύπρου το 1974, και ειδικά σε ό,τι αφορά τους εποίκους διαγράφεται AM\ doc 9/60 PE v01-00

10 13 Jan Mulder Αιτιολογική σκέψη Θ Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τον όγκο της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας και για τη δυναμική της μετά τη διχοτόμηση της Κύπρου το 1974, και ειδικά σε ό,τι αφορά τους εποίκους διαγράφεται 14 Θεόδωρος Σκυλακάκης Αιτιολογική σκέψη Θ Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τον όγκο της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας και για τη δυναμική της μετά τη διχοτόμηση της Κύπρου το 1974, και ειδικά σε ό,τι αφορά τους εποίκους Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τον όγκο της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας και για τη δυναμική της μετά τη διχοτόμηση της Κύπρου το 1974, και ειδικά σε ό,τι αφορά τους εποίκους 15 Μαριέττα Γιαννάκου Αιτιολογική σκέψη Θ PE v /60 AM\ doc

11 Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τον όγκο της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας και για τη δυναμική της μετά τη διχοτόμηση της Κύπρου το 1974, και ειδικά σε ό,τι αφορά τους εποίκους Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τον όγκο της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας και για τη δυναμική της μετά τη διχοτόμηση της Κύπρου το 1974, λαμβανομένης ιδιαίτερα υπόψη της εισροής Τούρκων εποίκων 16 Søren Bo Søndergaard εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL Αιτιολογική σκέψη Θ Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τον όγκο της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας και για τη δυναμική της μετά τη διχοτόμηση της Κύπρου το 1974, και ειδικά σε ό,τι αφορά τους εποίκους Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τον όγκο της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας και για την κατάστασή της μετά τη διχοτόμηση της Κύπρου το 1974, λαμβανομένης ιδιαίτερα υπόψη της παράνομης εισροής χιλιάδων εποίκων 17 Μαριέττα Γιαννάκου Παράγραφος 3 3. καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού να λάβουν υπόψη τους τα συμπεράσματα του παρόντος διαγράφεται AM\ doc 11/60 PE v01-00

12 ψηφίσματος όταν θα διαπραγματεύονται το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο που θα ξεκινήσει το Ivailo Kalfin Παράγραφος 3 3. καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού να λάβουν υπόψη τους τα συμπεράσματα του παρόντος ψηφίσματος όταν θα διαπραγματεύονται το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο που θα ξεκινήσει το καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού να λάβουν υπόψη τους τα συμπεράσματα του παρόντος ψηφίσματος όταν θα διαπραγματεύονται το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο ( ), προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για εξασφάλιση καλύτερου σχεδιασμού, εφαρμογής και βιωσιμότητας σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό περί βοήθειας 19 Jan Mulder Παράγραφος 3 3. καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού να λάβουν υπόψη τους τα συμπεράσματα του παρόντος ψηφίσματος όταν θα διαπραγματεύονται το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο που θα ξεκινήσει το καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού να λάβουν υπόψη τους τα συμπεράσματα του παρόντος ψηφίσματος όταν θα διαπραγματεύονται το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο που θα ξεκινήσει το 2014 προκειμένου να PE v /60 AM\ doc

13 ληφθεί υπόψη η σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη δημιουργία μηχανισμού με πολυετή προοπτική για την εξασφάλιση καλύτερου σχεδιασμού, εφαρμογής και βιωσιμότητας 20 Lucas Hartong Παράγραφος 4 4. υπενθυμίζει ότι η ντε φάκτο διχοτόμηση της Κύπρου χρονολογείται από την τουρκική στρατιωτική εισβολή στο βόρειο τμήμα της νήσου τον Ιούλιο υπενθυμίζει ότι η παράνομη διχοτόμηση της Κύπρου χρονολογείται από την τουρκική στρατιωτική εισβολή και παράνομη κατοχή του βόρειου τμήματος της νήσου τον Ιούλιο 1974 Or. nl 21 Μαριέττα Γιαννάκου Παράγραφος 4 4. υπενθυμίζει ότι η ντε φάκτο διχοτόμηση της Κύπρου χρονολογείται από την τουρκική στρατιωτική εισβολή στο βόρειο τμήμα της νήσου τον Ιούλιο υπενθυμίζει ότι η ντε φάκτο διχοτόμηση της Κύπρου χρονολογείται από την τουρκική στρατιωτική εισβολή στο βόρειο τμήμα της νήσου τον Ιούλιο Θεόδωρος Σκυλακάκης AM\ doc 13/60 PE v01-00

14 Παράγραφος 4 4. υπενθυμίζει ότι η ντε φάκτο διχοτόμηση της Κύπρου χρονολογείται από την τουρκική στρατιωτική εισβολή στο βόρειο τμήμα της νήσου τον Ιούλιο υπενθυμίζει ότι η ντε φάκτο διχοτόμηση της Κύπρου χρονολογείται από την τουρκική στρατιωτική εισβολή στο βόρειο τμήμα της νήσου τον Ιούλιο Søren Bo Søndergaard εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL Παράγραφος 4 4. υπενθυμίζει ότι η ντε φάκτο διχοτόμηση της Κύπρου χρονολογείται από την τουρκική στρατιωτική εισβολή στο βόρειο τμήμα της νήσου τον Ιούλιο υπενθυμίζει ότι η ντε φάκτο διχοτόμηση της Κύπρου χρονολογείται από την τουρκική στρατιωτική εισβολή στο βόρειο τμήμα της νήσου τον Ιούλιο Jan Mulder Παράγραφος 4 4. υπενθυμίζει ότι η ντε φάκτο διχοτόμηση της Κύπρου χρονολογείται από την τουρκική στρατιωτική εισβολή στο βόρειο τμήμα της νήσου τον Ιούλιο υπενθυμίζει ότι η ντε φάκτο διχοτόμηση της Κύπρου χρονολογείται από την τουρκική στρατιωτική εισβολή στο βόρειο τμήμα της νήσου τον Ιούλιο 1974 τονίζει ότι τούτο συνέβη μετά από χρόνια συγκρούσεων μεταξύ των κοινοτήτων PE v /60 AM\ doc

15 25 Lucas Hartong Παράγραφος 5 5. υπενθυμίζει ότι ως αποτέλεσμα των γεγονότων του 1974 η ευρεία πλειονότητα των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων ζουν χωριστά εκατέρωθεν της ουδέτερης ζώνης κι ότι το απορρέον από αυτή την κατάσταση ζήτημα των ιδιοκτησιών υπήρξε ένα από τα πιο δύσκολα προς επίλυση, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών επίτευξης μιας διευθέτησης 5. υπενθυμίζει ότι ως αποτέλεσμα των γεγονότων του 1974 η ευρεία πλειονότητα των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων ζουν χωριστά εκατέρωθεν της ουδέτερης ζώνης κι ότι το απορρέον από αυτή την κατάσταση ζήτημα των ιδιοκτησιών είναι απολύτως σαφές και εύκολο προς επίλυση υπό την προϋπόθεση ότι η παράνομη κατοχή εκ μέρους της Τουρκίας θα αναγνωριστεί ως τοιαύτη και θα καταδικαστεί πλήρως και θα αναγνωριστούν οι νόμιμοι Ελληνοκύπριοι ιδιοκτήτες των περιουσιών στο τμήμα της Κύπρου που τελεί υπό παράνομη τουρκική κατοχή Or. nl 26 Søren Bo Søndergaard εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL Παράγραφος 5 5. υπενθυμίζει ότι ως αποτέλεσμα των γεγονότων του 1974 η ευρεία πλειονότητα των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων ζουν χωριστά εκατέρωθεν της ουδέτερης ζώνης κι ότι το απορρέον από αυτή την κατάσταση ζήτημα των ιδιοκτησιών υπήρξε ένα από τα πιο δύσκολα προς επίλυση, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών επίτευξης 5. υπενθυμίζει ότι ως αποτέλεσμα των γεγονότων του 1974 η ευρεία πλειονότητα των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων ζουν χωριστά εκατέρωθεν της ουδέτερης ζώνης κι ότι το απορρέον από αυτή την κατάσταση ζήτημα των ιδιοκτησιών υπήρξε ένα από τα πιο δύσκολα προς επίλυση, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών επίτευξης AM\ doc 15/60 PE v01-00

16 μιας διευθέτησης συνολικής λύσης 27 Ελένη Θεοχάρους Παράγραφος 5 5. υπενθυμίζει ότι ως αποτέλεσμα των γεγονότων του 1974 η ευρεία πλειονότητα των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων ζουν χωριστά εκατέρωθεν της ουδέτερης ζώνης κι ότι το απορρέον από αυτή την κατάσταση ζήτημα των ιδιοκτησιών υπήρξε ένα από τα πιο δύσκολα προς επίλυση, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών επίτευξης μιας διευθέτησης 5. υπενθυμίζει ότι ως αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής του 1974 η ευρεία πλειονότητα των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων είναι αναγκασμένοι να ζουν χωριστά εκατέρωθεν της ουδέτερης ζώνης κι ότι το απορρέον από αυτή την κατάσταση ζήτημα των ιδιοκτησιών υπήρξε ένα από τα πιο δύσκολα προς επίλυση, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών επίτευξης μιας διευθέτησης 28 Lucas Hartong Παράγραφος 6 6. αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 78 % των ιδιωτικών ακίνητων περιουσιών στο βόρειο τμήμα της Κύπρου ανήκει νομικά σε Ελληνοκυπρίους, των οποίων η συγκατάθεση είναι αναγκαία για την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ επενδύσεων σε έργα υποδομής επί των ιδιοκτησιών τους 6. τονίζει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 78 % των ιδιωτικών ακίνητων περιουσιών στο βόρειο τμήμα της Κύπρου ανήκει νομικά σε Ελληνοκυπρίους, των οποίων η συγκατάθεση είναι αναγκαία για την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ επενδύσεων σε έργα υποδομής επί των ιδιοκτησιών τους τονίζει επίσης ότι η ΕΕ δεν πρέπει να συνεργαστεί και δεν θα συνεργαστεί με κανένα τρόπο σε διεργασίες απαλλοτρίωσης ή σε PE v /60 AM\ doc

17 επενδύσεις σε υποδομές που πραγματοποιεί ο παράνομος Τούρκος κατακτητής εις βάρος Ελληνοκυπρίων που κατέχουν περιουσίες στο βόρειο τμήμα της Κύπρου Or. nl 29 Ivailo Kalfin Παράγραφος 6 6. αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 78 % των ιδιωτικών ακίνητων περιουσιών στο βόρειο τμήμα της Κύπρου ανήκει νομικά σε Ελληνοκυπρίους, των οποίων η συγκατάθεση είναι αναγκαία για την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ επενδύσεων σε έργα υποδομής επί των ιδιοκτησιών τους 6. αναγνωρίζει ότι ένας ιδιαίτερος κίνδυνος για την ομαλή εφαρμογή του προγράμματος προκύπτει από το γεγονός ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 78 % των ιδιωτικών ακίνητων περιουσιών στο βόρειο τμήμα της Κύπρου ανήκει νομικά σε Ελληνοκυπρίους, των οποίων η συγκατάθεση είναι αναγκαία για την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ επενδύσεων σε έργα υποδομής επί των ιδιοκτησιών τους 30 Jan Mulder Παράγραφος 6 6. αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 78 % των ιδιωτικών ακίνητων περιουσιών στο βόρειο τμήμα της Κύπρου ανήκει νομικά σε Ελληνοκυπρίους, των οποίων η συγκατάθεση είναι αναγκαία για την 6. αναγνωρίζει ότι ένας ιδιαίτερος κίνδυνος προκύπτει από το γεγονός ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 78 % των ιδιωτικών ακίνητων περιουσιών στο βόρειο τμήμα της Κύπρου ανήκει νομικά σε Ελληνοκυπρίους, των οποίων η AM\ doc 17/60 PE v01-00

18 υλοποίηση χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ επενδύσεων σε έργα υποδομής επί των ιδιοκτησιών τους συγκατάθεση είναι αναγκαία για την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ επενδύσεων σε έργα υποδομής επί των ιδιοκτησιών τους 31 Lucas Hartong Παράγραφος 7 7. υπενθυμίζει ότι η Απόφαση 541 (18 Νοεμβρίου 1983) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ δηλώνει ότι η προσπάθεια δημιουργίας χωριστού κράτους στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου είναι παράνομη, άκυρη και ως μηδέποτε γενόμενη, κι ότι η Απόφαση 550(1984) του ΣΑ του ΟΗΕ καλεί όλα τα κράτη να μην αναγνωρίσουν τη λεγόμενη "Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου" και "να μη διευκολύνουν ή βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο την αποσχιστική οντότητα" 7. υπενθυμίζει ότι η Απόφαση 541 (18 Νοεμβρίου 1983) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ δηλώνει ότι η προσπάθεια δημιουργίας χωριστού κράτους στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου είναι παράνομη, άκυρη και ως μηδέποτε γενόμενη, κι ότι η Απόφαση 550(1984) του ΣΑ του ΟΗΕ καλεί όλα τα κράτη να μην αναγνωρίσουν τη λεγόμενη "Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου" και "να μη διευκολύνουν ή βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο την αποσχιστική οντότητα" τονίζει ότι, κατά συνέπεια, η ΕΕ δεν θα πραγματοποιήσει ή δεν θα στηρίξει με κανένα τρόπο επενδύσεις στην παράνομη «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» Or. nl 32 Lucas Hartong Παράγραφος 9 9. επισημαίνει ότι, βάσει του 9. επισημαίνει ότι, βάσει του PE v /60 AM\ doc

19 Πρωτοκόλλου 10 της Πράξης Ένταξης, ενώ ολόκληρη η νήσος αποτελεί νομικά τμήμα της ΕΕ, το κοινοτικό κεκτημένο αναστέλλεται για το βόρειο τμήμα, επί του οποίου η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί πραγματικό έλεγχο ότι η κατάσταση αυτή είναι μοναδική από πολιτική, νομική και διπλωματική άποψη Πρωτοκόλλου 10 της Πράξης Ένταξης, ενώ ολόκληρη η νήσος αποτελεί νομικά τμήμα της ΕΕ, το κοινοτικό κεκτημένο αναστέλλεται για το βόρειο τμήμα, επί του οποίου η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί πραγματικό έλεγχο επισημαίνει ότι η κατάσταση αυτή είναι σκανδαλώδης από πολιτική, νομική και διπλωματική άποψη ζητεί από την Τουρκία να αποχωρήσει άμεσα και άνευ όρων από την επικράτεια του Κύπρου, κράτους μέλους της ΕΕ Or. nl 33 Μαριέττα Γιαννάκου Παράγραφος 9 9. επισημαίνει ότι, βάσει του Πρωτοκόλλου 10 της Πράξης Ένταξης, ενώ ολόκληρη η νήσος αποτελεί νομικά τμήμα της ΕΕ, το κοινοτικό κεκτημένο αναστέλλεται για το βόρειο τμήμα, επί του οποίου η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί πραγματικό έλεγχο ότι η κατάσταση αυτή είναι μοναδική από πολιτική, νομική και διπλωματική άποψη 9. επισημαίνει ότι, βάσει του Πρωτοκόλλου 10 της Πράξης Ένταξης, ενώ ολόκληρη η νήσος αποτελεί νομικά τμήμα της ΕΕ, το κοινοτικό κεκτημένο αναστέλλεται για το βόρειο τμήμα, επί του οποίου η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί πραγματικό έλεγχο ότι η κατάσταση αυτή είναι μοναδική από πολιτική, νομική και διπλωματική άποψη 34 Søren Bo Søndergaard εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL Παράγραφος 9 AM\ doc 19/60 PE v01-00

20 9. επισημαίνει ότι, βάσει του Πρωτοκόλλου 10 της Πράξης Ένταξης, ενώ ολόκληρη η νήσος αποτελεί νομικά τμήμα της ΕΕ, το κοινοτικό κεκτημένο αναστέλλεται για το βόρειο τμήμα, επί του οποίου η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί πραγματικό έλεγχο ότι η κατάσταση αυτή είναι μοναδική από πολιτική, νομική και διπλωματική άποψη 9. επισημαίνει ότι, βάσει του Πρωτοκόλλου 10 της Πράξης Ένταξης, ενώ ολόκληρη η νήσος αποτελεί νομικά τμήμα της ΕΕ, το κοινοτικό κεκτημένο αναστέλλεται για το βόρειο τμήμα της νήσου, επί του οποίου η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί πραγματικό έλεγχο επισημαίνει ότι, λόγω της κατοχής, η κατάσταση αυτή είναι μοναδική από πολιτική, νομική και διπλωματική άποψη 35 Θεόδωρος Σκυλακάκης Παράγραφος 9 9. επισημαίνει ότι, βάσει του Πρωτοκόλλου 10 της Πράξης Ένταξης, ενώ ολόκληρη η νήσος αποτελεί νομικά τμήμα της ΕΕ, το κοινοτικό κεκτημένο αναστέλλεται για το βόρειο τμήμα, επί του οποίου η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί πραγματικό έλεγχο ότι η κατάσταση αυτή είναι μοναδική από πολιτική, νομική και διπλωματική άποψη 9. επισημαίνει ότι, βάσει του Πρωτοκόλλου 10 της Πράξης Ένταξης, ενώ ολόκληρη η νήσος αποτελεί νομικά τμήμα της ΕΕ, το κοινοτικό κεκτημένο αναστέλλεται για το βόρειο τμήμα, επί του οποίου η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί πραγματικό έλεγχο ότι η κατάσταση αυτή είναι μοναδική από πολιτική, νομική και διπλωματική άποψη 36 Ivailo Kalfin Παράγραφος 10 PE v /60 AM\ doc

21 10. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 389/2006, η ΕΕ υποχρεούται να μη αναγνωρίσει καμία δημόσια αρχή πλην της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 10. υπενθυμίζει ότι στόχος του προγράμματος, που εγκρίθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 389/2006, είναι να διευκολυνθεί η επανένωση της Κύπρου, και ότι η παροχή της βοήθειας δεν συνεπάγεται αναγνώριση άλλης δημόσιας αρχής πλην της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στις περιοχές στις οποίες η Κυβέρνηση δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο 37 Søren Bo Søndergaard εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL Παράγραφος υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 389/2006, η ΕΕ υποχρεούται να μη αναγνωρίσει καμία δημόσια αρχή πλην της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 10. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 389/2006, τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η ΕΕ υποχρεούται να μη αναγνωρίσει καμία δημόσια αρχή πλην της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 38 Jan Mulder Παράγραφος 10 AM\ doc 21/60 PE v01-00

22 10. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 389/2006, η ΕΕ υποχρεούται να μη αναγνωρίσει καμία δημόσια αρχή πλην της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 10. υπενθυμίζει ότι στόχος του προγράμματος είναι να διευκολυνθεί η επανένωση της Κύπρου, και ότι η παροχή της βοήθειας δεν συνεπάγεται αναγνώριση άλλης δημόσιας αρχής πλην της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στις περιοχές στις οποίες η Κυβέρνηση δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο 39 Jan Mulder Παράγραφος εκτιμά ότι είναι αναγκαίο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον προορισμό των ενισχύσεών της να διευκρινιστεί το ερώτημα του πόσος είναι πραγματικά ο τουρκοκυπριακός πληθυσμός διαγράφεται 40 Lucas Hartong Παράγραφος εκτιμά ότι είναι αναγκαίο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον προορισμό των ενισχύσεών της να διευκρινιστεί το ερώτημα του πόσος είναι πραγματικά ο 11. εκτιμά ότι είναι αναγκαίο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον προορισμό των ενισχύσεών της να διευκρινιστεί με ανεξάρτητο τρόπο το ερώτημα του πόσος PE v /60 AM\ doc

23 τουρκοκυπριακός πληθυσμός είναι πραγματικά ο τουρκοκυπριακός πληθυσμός Or. nl 41 Ελένη Θεοχάρους Παράγραφος εκτιμά ότι είναι αναγκαίο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον προορισμό των ενισχύσεών της να διευκρινιστεί το ερώτημα του πόσος είναι πραγματικά ο τουρκοκυπριακός πληθυσμός 11. εκτιμά ότι είναι αναγκαίο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον προορισμό των ενισχύσεών της να διευκρινιστεί το ερώτημα του πόσος είναι πραγματικά ο πληθυσμός της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας, με απόλυτο σεβασμό των περιουσιών των Ελληνοκυπρίων, δεδομένου ότι τούτο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την τήρηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των τεσσάρων θεμελιωδών αρχών επί των οποίων βασίζεται η ΕΕ καλεί την Επιτροπή, κατά την κατανομή κονδυλίων και την υλοποίηση έργων, να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα διασφάλισης για τον σκοπό αυτό 42 Θεόδωρος Σκυλακάκης Παράγραφος εκτιμά ότι είναι αναγκαίο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον προορισμό των ενισχύσεών της να διευκρινιστεί το 11. εκτιμά ότι είναι αναγκαίο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον προορισμό των ενισχύσεών της να διευκρινιστεί το AM\ doc 23/60 PE v01-00

24 ερώτημα του πόσος είναι πραγματικά ο τουρκοκυπριακός πληθυσμός ερώτημα του πόσος είναι πραγματικά ο πληθυσμός της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας, η οποία είναι ο μοναδικός νόμιμος δικαιούχος της βοήθειας της ΕΕ δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 389/2006 του Συμβουλίου 43 Søren Bo Søndergaard εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL Παράγραφος επισημαίνει ότι εξετάστηκε δείγμα 34 συμβάσεων οι οποίες επελέγησαν από εννέα από τα κύρια έργα επί συνόλου 24, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα και καλύπτουν και τους πέντε στόχους πολιτικής του μέσου (ήτοι: ανάπτυξη και αναδιάρθρωση υποδομών, προαγωγή κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, προώθηση συμφιλίωσης, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και στήριξη της κοινωνίας των πολιτών, μέτρα για μια Τουρκοκυπριακή Κοινότητα πιο κοντά στην ΕΕ και προετοιμασία εισαγωγής και εφαρμογής κοινοτικού κεκτημένου άμα τη επανενώσει της Κύπρου) 12. επισημαίνει ότι εξετάστηκε δείγμα 34 συμβάσεων οι οποίες επελέγησαν από εννέα από τα κύρια έργα επί συνόλου 24, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα και καλύπτουν και τους πέντε στόχους πολιτικής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 389/2006 (ήτοι: ανάπτυξη και αναδιάρθρωση υποδομών, προαγωγή κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, προώθηση συμφιλίωσης, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και στήριξη της κοινωνίας των πολιτών, μέτρα για μια Τουρκοκυπριακή Κοινότητα πιο κοντά στην ΕΕ και προετοιμασία εισαγωγής και εφαρμογής κοινοτικού κεκτημένου άμα τη επανενώσει της Κύπρου) 44 Ivailo Kalfin Υπότιτλος 2 PE v /60 AM\ doc

25 Η οικονομική βοήθεια της ΕΕ και η εφαρμογή του προγράμματος ΙΙ - Τα πορίσματα της ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου 45 Ivailo Kalfin Παράγραφος λαμβάνει γνώση ότι το πρόγραμμα βοήθησε μεγάλο αριθμό διαφορετικών δικαιούχων στην Τουρκοκυπριακή Κοινότητα κι ότι κάποια σημαντικά αποτελέσματα επιτεύχθηκαν ήδη, όμως η κατασκευή μιας εγκατάστασης για την αφαλάτωση θαλασσινού νερού, που είναι το μεγαλύτερο δικοινοτικό έργο του προγράμματος ( 27,5 εκατομμύρια), κατέληξε σε αποτυχία λόγω απαράδεκτων περιορισμών διαγράφεται 46 Jan Mulder Παράγραφος λαμβάνει γνώση ότι το πρόγραμμα βοήθησε μεγάλο αριθμό διαφορετικών δικαιούχων στην Τουρκοκυπριακή Κοινότητα κι ότι κάποια σημαντικά αποτελέσματα επιτεύχθηκαν ήδη, όμως η κατασκευή μιας εγκατάστασης για την 13. λαμβάνει γνώση ότι το πρόγραμμα βοήθησε μεγάλο αριθμό διαφορετικών δικαιούχων στην Τουρκοκυπριακή Κοινότητα κι ότι κάποια σημαντικά αποτελέσματα επιτεύχθηκαν ήδη, όμως η κατασκευή μιας εγκατάστασης για την AM\ doc 25/60 PE v01-00

26 αφαλάτωση θαλασσινού νερού, που είναι το μεγαλύτερο δικοινοτικό έργο του προγράμματος ( 27,5 εκατομμύρια), κατέληξε σε αποτυχία λόγω απαράδεκτων περιορισμών αφαλάτωση θαλασσινού νερού, που είναι το μεγαλύτερο έργο του προγράμματος ( 27,5 εκατομμύρια), δεν έχει δυστυχώς υλοποιηθεί μέχρι σήμερα 47 Ελένη Θεοχάρους Παράγραφος λαμβάνει γνώση ότι το πρόγραμμα βοήθησε μεγάλο αριθμό διαφορετικών δικαιούχων στην Τουρκοκυπριακή Κοινότητα κι ότι κάποια σημαντικά αποτελέσματα επιτεύχθηκαν ήδη, όμως η κατασκευή μιας εγκατάστασης για την αφαλάτωση θαλασσινού νερού, που είναι το μεγαλύτερο δικοινοτικό έργο του προγράμματος ( 27,5 εκατομμύρια), κατέληξε σε αποτυχία λόγω απαράδεκτων περιορισμών 13. λαμβάνει γνώση ότι το πρόγραμμα βοήθησε μεγάλο αριθμό διαφορετικών δικαιούχων στην Τουρκοκυπριακή Κοινότητα κι ότι κάποια σημαντικά αποτελέσματα επιτεύχθηκαν ήδη, όμως η κατασκευή μιας εγκατάστασης για την αφαλάτωση θαλασσινού νερού, που είναι το μεγαλύτερο δικοινοτικό έργο του προγράμματος ( 27,5 εκατομμύρια), κατέληξε σε αποτυχία λόγω απαράδεκτων περιορισμών που επέβαλαν οι τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις 48 Bogusław Sonik Παράγραφος 13 α (νέα) 13 α. τονίζει τη σημασία της διάσωσης της μονάδας αφαλάτωσης θαλάσσιου νερού στο βόρειο τμήμα της νήσου για τη διατήρηση των υπόγειων υδατικών αποθεμάτων της νήσου και ζητεί από την PE v /60 AM\ doc

27 Επιτροπή να διευκολύνει τη διεξαγωγή νέας διαδικασίας 49 Ivailo Kalfin Υπότιτλος 3 ΙΙ - Τα πορίσματα της ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου διαγράφεται 50 Bart Staes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE Παράγραφος λαμβάνει γνώση των πορισμάτων της Ειδικής Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ειδικότερα του πορίσματος ότι "το πρόγραμμα απέδωσε ήδη κάποια θετικά αποτελέσματα, όμως η βιωσιμότητά τους είναι συχνά αμφίβολη, λόγω ιδιαίτερα της αβεβαιότητας ως προς τη μελλοντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση", κι ότι η Επιτροπή «βρήκε επίσης ένα τρόπο απέναντι σε σημαντικούς περιορισμούς να συγκροτήσει γρήγορα ένα γραφείο διαχείρισης προγράμματος στο βόρειο τμήμα της Κύπρου και να χρησιμοποιήσει αρκετά ικανοποιητικές μεθόδους εφαρμογής και μέτρα περιορισμού των κινδύνων. Οι βασικές αδυναμίες στη διαχείριση του προγράμματος οφείλονταν 14. λαμβάνει γνώση των πορισμάτων της Ειδικής Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ειδικότερα του πορίσματος ότι "το πρόγραμμα απέδωσε ήδη κάποια θετικά αποτελέσματα, όμως η βιωσιμότητά τους είναι συχνά αμφίβολη, λόγω ιδιαίτερα της αβεβαιότητας ως προς τη μελλοντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση", κι ότι η Επιτροπή "βρήκε επίσης ένα τρόπο απέναντι σε σημαντικούς περιορισμούς να συγκροτήσει γρήγορα ένα γραφείο διαχείρισης προγράμματος στο βόρειο τμήμα της Κύπρου και να χρησιμοποιήσει αρκετά ικανοποιητικές μεθόδους εφαρμογής και μέτρα περιορισμού των κινδύνων. Οι βασικές αδυναμίες στη διαχείριση του προγράμματος οφείλονταν AM\ doc 27/60 PE v01-00

28 στο γεγονός ότι το τοπικό γραφείο υποστήριξης δεν λειτουργούσε σύμφωνα με περισσότερο αποκεντρωμένες διαδικασίες, όπως οι αντιπροσωπείες της ΕΕ, καθώς και ότι η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ήταν υπερβολικά σύντομη με συνέπεια οι υπάλληλοι να μην μπορέσουν να διαχειριστούν τα χρηματοδοτούμενα έργα από την αρχή ως το τέλος. Επιπλέον, η παρακολούθηση στο πλαίσιο της από κοινού διαχείρισης με τα Ηνωμένα Έθνη ήταν ανεπαρκής» στο γεγονός ότι το τοπικό γραφείο υποστήριξης δεν λειτουργούσε σύμφωνα με περισσότερο αποκεντρωμένες διαδικασίες, όπως οι αντιπροσωπείες της ΕΕ, καθώς και ότι η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ήταν υπερβολικά σύντομη με συνέπεια οι υπάλληλοι να μην μπορέσουν να διαχειριστούν τα χρηματοδοτούμενα έργα από την αρχή ως το τέλος. Επιπλέον, η παρακολούθηση στο πλαίσιο της από κοινού διαχείρισης με τα Ηνωμένα Έθνη ήταν ανεπαρκής» αναμένει να ενημερωθεί λεπτομερώς από την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που θα ληφθούν για την αντιμετώπιση αυτών των περιορισμών 51 Ivailo Kalfin Παράγραφος λαμβάνει γνώση των πορισμάτων της Ειδικής Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ειδικότερα του πορίσματος ότι "το πρόγραμμα απέδωσε ήδη κάποια θετικά αποτελέσματα, όμως η βιωσιμότητά τους είναι συχνά αμφίβολη, λόγω ιδιαίτερα της αβεβαιότητας ως προς τη μελλοντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση", κι ότι η Επιτροπή "βρήκε επίσης ένα τρόπο απέναντι σε σημαντικούς περιορισμούς να συγκροτήσει γρήγορα ένα γραφείο διαχείρισης προγράμματος στο βόρειο τμήμα της Κύπρου και να χρησιμοποιήσει αρκετά ικανοποιητικές μεθόδους εφαρμογής και μέτρα περιορισμού των κινδύνων. Οι βασικές αδυναμίες στη διαχείριση του προγράμματος οφείλονταν στο γεγονός ότι το τοπικό γραφείο υποστήριξης δεν λειτουργούσε σύμφωνα 14. συμφωνεί με τα πορίσματα της Ειδικής Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα οποία επισημαίνουν ότι "το πρόγραμμα απέδωσε ήδη κάποια θετικά αποτελέσματα, όμως η βιωσιμότητά τους είναι συχνά αμφίβολη, λόγω ιδιαίτερα της αβεβαιότητας ως προς τη μελλοντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση", κι ότι η Επιτροπή «κατάφερε να καταρτίσει πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει όλους τους τομείς που αναφέρονται στους στόχους του κανονισμού, ιεραρχώντας τους ορθά από άποψη προτεραιότητας» και "βρήκε επίσης ένα τρόπο απέναντι σε σημαντικούς περιορισμούς να συγκροτήσει γρήγορα ένα γραφείο διαχείρισης προγράμματος στο βόρειο τμήμα της Κύπρου και να χρησιμοποιήσει αρκετά ικανοποιητικές μεθόδους εφαρμογής και PE v /60 AM\ doc

29 με περισσότερο αποκεντρωμένες διαδικασίες, όπως οι αντιπροσωπείες της ΕΕ, καθώς και ότι η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ήταν υπερβολικά σύντομη με συνέπεια οι υπάλληλοι να μην μπορέσουν να διαχειριστούν τα χρηματοδοτούμενα έργα από την αρχή ως το τέλος. Επιπλέον, η παρακολούθηση στο πλαίσιο της από κοινού διαχείρισης με τα Ηνωμένα Έθνη ήταν ανεπαρκής» μέτρα περιορισμού των κινδύνων. Οι βασικές αδυναμίες στη διαχείριση του προγράμματος οφείλονταν στο γεγονός ότι το τοπικό γραφείο υποστήριξης δεν λειτουργούσε σύμφωνα με περισσότερο αποκεντρωμένες διαδικασίες, όπως οι αντιπροσωπείες της ΕΕ, καθώς και ότι η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ήταν υπερβολικά σύντομη με συνέπεια οι υπάλληλοι να μην μπορέσουν να διαχειριστούν τα χρηματοδοτούμενα έργα από την αρχή ως το τέλος. Επιπλέον, η παρακολούθηση στο πλαίσιο της από κοινού διαχείρισης με τα Ηνωμένα Έθνη ήταν ανεπαρκής» 52 Jan Mulder Παράγραφος λαμβάνει γνώση των πορισμάτων της Ειδικής Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ειδικότερα του πορίσματος ότι "το πρόγραμμα απέδωσε ήδη κάποια θετικά αποτελέσματα, όμως η βιωσιμότητά τους είναι συχνά αμφίβολη, λόγω ιδιαίτερα της αβεβαιότητας ως προς τη μελλοντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση", κι ότι η Επιτροπή "βρήκε επίσης ένα τρόπο απέναντι σε σημαντικούς περιορισμούς να συγκροτήσει γρήγορα ένα γραφείο διαχείρισης προγράμματος στο βόρειο τμήμα της Κύπρου και να χρησιμοποιήσει αρκετά ικανοποιητικές μεθόδους εφαρμογής και μέτρα περιορισμού των κινδύνων. Οι βασικές αδυναμίες στη διαχείριση του προγράμματος οφείλονταν στο γεγονός ότι το τοπικό γραφείο υποστήριξης δεν λειτουργούσε σύμφωνα με περισσότερο αποκεντρωμένες 14. συμφωνεί με τα πορίσματα της Ειδικής Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ειδικότερα του πορίσματος ότι "το πρόγραμμα απέδωσε ήδη κάποια θετικά αποτελέσματα, όμως η βιωσιμότητά τους είναι συχνά αμφίβολη, λόγω ιδιαίτερα της αβεβαιότητας ως προς τη μελλοντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση", κι ότι η Επιτροπή «κατάφερε να καταρτίσει πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει όλους τους τομείς που αναφέρονται στους στόχους του κανονισμού, ιεραρχώντας τους ορθά από άποψη προτεραιότητας» και "βρήκε επίσης ένα τρόπο απέναντι σε σημαντικούς περιορισμούς να συγκροτήσει γρήγορα ένα γραφείο διαχείρισης προγράμματος στο βόρειο τμήμα της Κύπρου και να χρησιμοποιήσει αρκετά ικανοποιητικές μεθόδους εφαρμογής και μέτρα περιορισμού των κινδύνων. Οι AM\ doc 29/60 PE v01-00

30 διαδικασίες, όπως οι αντιπροσωπείες της ΕΕ, καθώς και ότι η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ήταν υπερβολικά σύντομη με συνέπεια οι υπάλληλοι να μην μπορέσουν να διαχειριστούν τα χρηματοδοτούμενα έργα από την αρχή ως το τέλος. Επιπλέον, η παρακολούθηση στο πλαίσιο της από κοινού διαχείρισης με τα Ηνωμένα Έθνη ήταν ανεπαρκής» βασικές αδυναμίες στη διαχείριση του προγράμματος οφείλονταν στο γεγονός ότι το τοπικό γραφείο υποστήριξης δεν λειτουργούσε σύμφωνα με περισσότερο αποκεντρωμένες διαδικασίες, όπως οι αντιπροσωπείες της ΕΕ, καθώς και ότι η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ήταν υπερβολικά σύντομη με συνέπεια οι υπάλληλοι να μην μπορέσουν να διαχειριστούν τα χρηματοδοτούμενα έργα από την αρχή ως το τέλος. Επιπλέον, η παρακολούθηση στο πλαίσιο της από κοινού διαχείρισης με τα Ηνωμένα Έθνη ήταν ανεπαρκής» 53 Lucas Hartong Παράγραφος επισημαίνει ότι το πρόγραμμα βοήθησε πολλούς διαφορετικούς δικαιούχους στην Τουρκοκυπριακή Κοινότητα, παρ όλα αυτά όμως δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθεί το μεγαλύτερο δικοινοτικό έργο της κατασκευής μιας εγκατάστασης αφαλάτωσης θαλασσινού νερού (27,5 εκατομμύρια ευρώ), λόγω περιορισμών που επέβαλε ο Τουρκικός Στρατός. Τούτο αντιπροσωπεύει μια σημαντική αντιξοότητα για το πρόγραμμα 15. επισημαίνει ότι το πρόγραμμα βοήθησε πολλούς διαφορετικούς δικαιούχους στην Τουρκοκυπριακή Κοινότητα, παρ όλα αυτά όμως δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθεί το μεγαλύτερο δικοινοτικό έργο της κατασκευής μιας εγκατάστασης αφαλάτωσης θαλασσινού νερού (27,5 εκατομμύρια ευρώ), λόγω της αντίστασης του Τουρκικού Στρατού. Τούτο αντιπροσωπεύει μια σημαντική αντιξοότητα για το πρόγραμμα έχει σοβαρές αμφιβολίες κατά πόσον είναι καθήκον της ΕΕ να επενδύει σε έργα στην Τουρκοκυπριακή Κοινότητα λαμβανομένης υπόψη της παράνομης τουρκικής κατοχής και του απορρέοντος γενικού ελέγχου επί της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας Or. nl PE v /60 AM\ doc

31 54 Θεόδωρος Σκυλακάκης Παράγραφος επισημαίνει ότι το πρόγραμμα βοήθησε πολλούς διαφορετικούς δικαιούχους στην Τουρκοκυπριακή Κοινότητα, παρ όλα αυτά όμως δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθεί το μεγαλύτερο δικοινοτικό έργο της κατασκευής μιας εγκατάστασης αφαλάτωσης θαλασσινού νερού (27,5 εκατομμύρια ευρώ), λόγω περιορισμών που επέβαλε ο Τουρκικός Στρατός. Τούτο αντιπροσωπεύει μια σημαντική αντιξοότητα για το πρόγραμμα 15. επισημαίνει ότι το πρόγραμμα βοήθησε πολλούς διαφορετικούς δικαιούχους στην Τουρκοκυπριακή Κοινότητα, εκφράζει όμως τη λύπη του διότι δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθεί το μεγαλύτερο δικοινοτικό έργο της κατασκευής μιας εγκατάστασης αφαλάτωσης θαλασσινού νερού (27,5 εκατομμύρια ευρώ), λόγω περιορισμών που επέβαλε ο Τουρκικός Στρατός. Τούτο αντιπροσωπεύει μια σημαντική αντιξοότητα για το πρόγραμμα 55 Ivailo Kalfin Παράγραφος επισημαίνει ότι το πρόγραμμα βοήθησε πολλούς διαφορετικούς δικαιούχους στην Τουρκοκυπριακή Κοινότητα, παρ όλα αυτά όμως δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθεί το μεγαλύτερο δικοινοτικό έργο της κατασκευής μιας εγκατάστασης αφαλάτωσης θαλασσινού νερού (27,5 εκατομμύρια ευρώ), λόγω περιορισμών που επέβαλε ο Τουρκικός Στρατός. Τούτο αντιπροσωπεύει μια σημαντική αντιξοότητα για το πρόγραμμα 15. επισημαίνει ότι το πρόγραμμα βοήθησε πολλούς διαφορετικούς δικαιούχους στην Τουρκοκυπριακή Κοινότητα, παρ όλα αυτά όμως δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθεί το μεγαλύτερο έργο της κατασκευής μιας εγκατάστασης αφαλάτωσης θαλασσινού νερού (27,5 εκατομμύρια ευρώ), λόγω περιορισμών που επέβαλε ο Τουρκικός Στρατός. Τούτο αντιπροσωπεύει μια σημαντική αντιξοότητα για το πρόγραμμα AM\ doc 31/60 PE v01-00

32 56 Jan Mulder Παράγραφος επισημαίνει ότι το πρόγραμμα βοήθησε πολλούς διαφορετικούς δικαιούχους στην Τουρκοκυπριακή Κοινότητα, παρ όλα αυτά όμως δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθεί το μεγαλύτερο δικοινοτικό έργο της κατασκευής μιας εγκατάστασης αφαλάτωσης θαλασσινού νερού (27,5 εκατομμύρια ευρώ), λόγω περιορισμών που επέβαλε ο Τουρκικός Στρατός. Τούτο αντιπροσωπεύει μια σημαντική αντιξοότητα για το πρόγραμμα 15. επισημαίνει ότι το πρόγραμμα βοήθησε πολλούς διαφορετικούς δικαιούχους στην Τουρκοκυπριακή Κοινότητα, παρ όλα αυτά όμως δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθεί το μεγαλύτερο έργο της κατασκευής μιας εγκατάστασης αφαλάτωσης θαλασσινού νερού (27,5 εκατομμύρια ευρώ), λόγω περιορισμών που επέβαλε ο Τουρκικός Στρατός. Τούτο αντιπροσωπεύει μια σημαντική αντιξοότητα για το πρόγραμμα 57 Ελένη Θεοχάρους Παράγραφος Επιπλέον, η παρακολούθηση στο πλαίσιο της από κοινού διαχείρισης με τα Ηνωμένα Έθνη ήταν ανεπαρκής" επισημαίνει ότι το πρόγραμμα βοήθησε πολλούς διαφορετικούς δικαιούχους στην Τουρκοκυπριακή Κοινότητα, παρ όλα αυτά όμως δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθεί το μεγαλύτερο δικοινοτικό έργο της κατασκευής μιας εγκατάστασης αφαλάτωσης θαλασσινού νερού (27,5 εκατομμύρια ευρώ), λόγω περιορισμών που επέβαλε ο Τουρκικός Στρατός. Τούτο αντιπροσωπεύει μια σημαντική αντιξοότητα για το πρόγραμμα 15. επισημαίνει ότι το πρόγραμμα βοήθησε πολλούς διαφορετικούς δικαιούχους στην Τουρκοκυπριακή Κοινότητα, παρ όλα αυτά όμως δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθεί το μοναδικό μεγαλύτερο δικοινοτικό έργο της κατασκευής μιας εγκατάστασης αφαλάτωσης θαλασσινού νερού (27,5 εκατομμύρια ευρώ), λόγω περιορισμών που επέβαλε ο Τουρκικός Στρατός στον ελληνοκύπριο ανάδοχο. Τούτο αντιπροσωπεύει μια σημαντική αντιξοότητα για το πρόγραμμα PE v /60 AM\ doc

33 58 Lucas Hartong Παράγραφος επισημαίνει ότι "γενικότερα, η βιωσιμότητα των έργων είναι συχνά αμφίβολη λόγω της περιορισμένης διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων" 16. επισημαίνει ότι "γενικότερα, η βιωσιμότητα των έργων είναι συχνά αμφίβολη λόγω της περιορισμένης διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων" και της παρουσίας του Τούρκου κατακτητή Or. nl 59 Θεόδωρος Σκυλακάκης Παράγραφος επισημαίνει ότι «γενικότερα, η βιωσιμότητα των έργων είναι συχνά αμφίβολη λόγω της περιορισμένης διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων» 16. επισημαίνει ότι «γενικότερα, η βιωσιμότητα των έργων είναι συχνά αμφίβολη λόγω της περιορισμένης ικανότητας των δικαιούχων» 60 Ivailo Kalfin Παράγραφος 16 AM\ doc 33/60 PE v01-00

34 16. επισημαίνει ότι «γενικότερα, η βιωσιμότητα των έργων είναι συχνά αμφίβολη λόγω της περιορισμένης διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων» 16. επισημαίνει ότι «γενικότερα, η βιωσιμότητα των έργων είναι συχνά αμφίβολη λόγω της περιορισμένης διοικητικής ικανότητας, της καθυστερημένης θέσπισης των σχετικών «νόμων και κανονισμών» και της αβεβαιότητας ως προς τη μελλοντική χρηματοδότηση εκ μέρους» των δικαιούχων 61 Jan Mulder Παράγραφος επισημαίνει ότι «γενικότερα, η βιωσιμότητα των έργων είναι συχνά αμφίβολη λόγω της περιορισμένης διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων» 16. επισημαίνει ότι «γενικότερα, η βιωσιμότητα των έργων είναι συχνά αμφίβολη λόγω της περιορισμένης διοικητικής ικανότητας, της καθυστερημένης θέσπισης των σχετικών «νόμων και κανονισμών» και της αβεβαιότητας ως προς τη μελλοντική χρηματοδότηση εκ μέρους» των δικαιούχων 62 Lucas Hartong Παράγραφος υπενθυμίζει εδώ ότι απώτατος στόχος 18. υπενθυμίζει εδώ ότι απώτατος στόχος PE v /60 AM\ doc

35 του μέσου είναι να διευκολύνει την επανένωση της Κύπρου του μέσου είναι να διευκολύνει την επανένωση της Κύπρου και να θέσει τέλος στην παράνομη τουρκική κατοχή το ταχύτερο δυνατό Or. nl 63 Lucas Hartong Παράγραφος συμφωνεί με την Επιτροπή ότι, μέχρις ότου επιτευχθεί διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος, η βοήθεια προς την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα πρέπει να έχει ως θεμέλιο τον τρέχοντα Κανονισμό περί βοήθειας 20. είναι πεπεισμένο ότι, μέχρις ότου επιτευχθεί διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος, η βοήθεια προς την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα πρέπει να διακοπεί, λαμβανομένων, μεταξύ άλλων, υπόψη του ψηφίσματος 541 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 389/2006, και ότι, ως εκ τούτου, ο ισχύων κανονισμός περί βοήθειας πρέπει να ανασταλεί από 1ης Ιανουαρίου 2013 Or. nl 64 Ivailo Kalfin Παράγραφος συμφωνεί με την Επιτροπή ότι, μέχρις ότου επιτευχθεί διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος, η βοήθεια προς την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα πρέπει να έχει ως θεμέλιο τον τρέχοντα Κανονισμό περί βοήθειας 20. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι, μέχρις ότου επιτευχθεί διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος, η βοήθεια προς την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα πρέπει να συνεχίσει να έχει ως θεμέλιο τον τρέχοντα Κανονισμό περί βοήθειας AM\ doc 35/60 PE v01-00

36 65 Jan Mulder Παράγραφος συμφωνεί με την Επιτροπή ότι, μέχρις ότου επιτευχθεί διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος, η βοήθεια προς την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα πρέπει να έχει ως θεμέλιο τον τρέχοντα Κανονισμό περί βοήθειας 20. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι, μέχρις ότου επιτευχθεί διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος, η βοήθεια προς την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα πρέπει να συνεχίσει να έχει ως θεμέλιο τον τρέχοντα Κανονισμό περί βοήθειας 66 Jan Mulder Υπότιτλος 5 Οι επισημάνσεις της Επιτροπής Οι επισημάνσεις του Κοινοβουλίου 67 Lucas Hartong Παράγραφος επισημαίνει με ικανοποίηση ότι οι παρεμβάσεις απηχούσαν όντως τους στόχους του προγράμματος, παρά το ευρύ διαγράφεται PE v /60 AM\ doc

37 φάσμα των προς κάλυψη τομέων, την καθυστερημένη έγκριση του κανονισμού και την απουσία πολυετούς προοπτικής Or. nl 68 Lucas Hartong Παράγραφος επισημαίνει εντούτοις με ανησυχία ότι η Επιτροπή αντιμετώπισε σημαντικούς περιορισμούς στην κατάρτιση και υλοποίηση του προγράμματος, ότι η αποτελεσματικότητα του τοπικού της γραφείου υποστήριξης υπονομεύθηκε από πολλούς παράγοντες, ότι οι διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος δεν είναι πάντα αποτελεσματικές κι ότι η βιωσιμότητα των έργων παραμένει αμφίβολη, παρά τα κάποια αποτελέσματα 22. επισημαίνει με ανησυχία ότι η Επιτροπή αντιμετώπισε και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικούς περιορισμούς στην κατάρτιση και υλοποίηση του προγράμματος, ότι η αποτελεσματικότητα του τοπικού της γραφείου υποστήριξης υπονομεύθηκε από πολλούς παράγοντες οι οποίοι, στο σύνολό τους, συνδέονται κατά το μάλλον ή ήττον με την παράνομη τουρκική κατοχή, ότι οι διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος δεν είναι πάντα αποτελεσματικές κι ότι η βιωσιμότητα των έργων παραμένει αμφίβολη, παρά τα κάποια αποτελέσματα Or. nl 69 Lucas Hartong Παράγραφος αναγνωρίζει ότι βάσει της κατάστασης την οποία περιγράφει η Ειδική Έκθεση αριθ. 6/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου η Επιτροπή ανέλαβε ορισμένες πρωτοβουλίες κι ότι διαγράφεται AM\ doc 37/60 PE v01-00

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 14.1.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 20/2014 (απαλλαγή 2013): Ήταν επιτυχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2113(INI) Σχέδιο έκθεσης Iliana Malinova Iotova (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2113(INI) Σχέδιο έκθεσης Iliana Malinova Iotova (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αλιείας 2010/2113(INI) 2.5.2011 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Σχέδιο έκθεσης Iliana Malinova Iotova (PE460.964v01-00) σχετικά με την τρέχουσα και μελλοντική διαχείριση της αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2241(DEC) Σχέδιο έκθεσης Monica Luisa Macovei (PE v01)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2241(DEC) Σχέδιο έκθεσης Monica Luisa Macovei (PE v01) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2011/2241(DEC) 7.3.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Σχέδιο έκθεσης (PE474.055v01) σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2083(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2083(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 6.10.2011 2011/2083(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ. ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη

ΚΥΠΡΟΣ. ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη ΚΥΠΡΟΣ ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2016 1974-2016 ΚΥΠΡΟΣ ΑΚΟΜΑ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ, ΑΚΟΜΑ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΗ Τον Ιούλιο του 1974 η Τουρκία εισέβαλε στην Κυπριακή Δημοκρατία, παραβιάζοντας τον Καταστατικό Χάρτη

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2003 (OR. fr,en) 6998/03 LIMITE ELARG 20

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2003 (OR. fr,en) 6998/03 LIMITE ELARG 20 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2003 (OR. fr,en) 6998/03 LIMITE PUBLIC ELARG 20 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I» της : Γενικής Γραμματείας προς : την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2040(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Danuta Maria Hübner. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2040(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Danuta Maria Hübner. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2014/2040(BUD) 6.8.2014 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-10 Danuta Maria Hübner (PE537.156v01-00) σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0273(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0273(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2011/0273(COD) 4.6.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 14-23 Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE488.050v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 20.6.2012 2011/0177(APP) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-10 Cristian Silviu Buşoi (PE488.019v01-00) που αφορά τον καθορισµό του πολυετούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ. ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014

ΚΥΠΡΟΣ. ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014 ΚΥΠΡΟΣ ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014 ΦΩΤΟ: Κάτια Χριστοδούλου 1974-2014 ΚΥΠΡΟΣ ΑΚΟΜΑ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ, ΑΚΟΜΑ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΗ Τα αποτελέσματα της στρατιωτικής εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 11.7.2017 2017/xxxx(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-9. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2027(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Iliana Ivanova (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-9. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2027(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Iliana Ivanova (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2012/2027(INI) 4.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-9 (PE486.170v01-00) σχετικά με τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα εντός του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 13.4.2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 18/2009 σχετικά με την αποτελεσματικότητα της στήριξης του ΕΤΑ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2154(DEC)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2154(DEC) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 2015/2154(DEC) 15.1.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-15 Cristian Dan Preda (PE571.791v01-00) σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)058 Απαλλαγή 203: Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2323(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Monika Flašíková Beňová (PE506.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2323(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Monika Flašíková Beňová (PE506. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 25.9.2013 2012/2323(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 (PE506.206v01-00) σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2248(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2248(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2014/2248(INI) 19.7.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0122(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0122(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2319(INI)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2319(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2015/2319(INI) 30.9.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Sylvia-Yvonne Kaufmann (PE589.119v01-00) Έλεγχος του μητρώου και της σύνθεσης των ομάδων εμπειρογνωμόνων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2167(DEC) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2167(DEC) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 29.11.2012 2012/2167(DEC) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-7. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2075(DEC) Σχέδιο γνωμοδότησης Sylvie Guillaume (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-7. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2075(DEC) Σχέδιο γνωμοδότησης Sylvie Guillaume (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.1.2015 2014/2075(DEC) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-7 Sylvie Guillaume (PE541.395v01-00) σχετικά µε την απαλλαγή για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2015 COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/0282(COD) 6.3.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2011 (04.03) (OR. en) 6524/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0384 (NLE) PI 10

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2011 (04.03) (OR. en) 6524/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0384 (NLE) PI 10 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2011 (04.03) (OR. en) 6524/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0384 (NLE) PI 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ. : 6520/11 PI

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2188(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2188(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 28.1.2013 2012/2188(DEC) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-7. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2075(DEC) Σχέδιο γνωμοδότησης Linda McAvan (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-7. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2075(DEC) Σχέδιο γνωμοδότησης Linda McAvan (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 16.12.2014 2014/2075(DEC) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-7 Linda McAvan (PE541.411v01-00) σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 14.11.2016 2016/2151(DEC) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 23.1.2017 2016/2179(DEC) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-21 Petr Ježek (PE595.380v01-00) Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 10.7.2017 JOIN(2017) 24 final 2017/0157 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού 14.6.2012 2012/2087(DEC) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την ειδική έκθεση αριθ. 3/2012 (απαλλαγή 2011) «ιαρθρωτικά Ταµεία Αντιµετώπισε επιτυχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0282(COD) Σχέδιο έκθεσης Norbert Glante (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0282(COD) Σχέδιο έκθεσης Norbert Glante (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2010/0282(COD) 7.2.2011 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-34 Σχέδιο έκθεσης Norbert Glante (PE452.558v01-00) σχετικά με την πρόταση απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

Στις 16 Οκτωβρίου 2014 η Προεδρία διένειμε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την κατάρτιση των δικαστικών λειτουργών (έγγρ /14).

Στις 16 Οκτωβρίου 2014 η Προεδρία διένειμε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την κατάρτιση των δικαστικών λειτουργών (έγγρ /14). Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 16142/14 JAI 962 JUSTPEN 6 JUSTCIV 312 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων του

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-0565/8. Τροπολογία. Marco Valli, Rosa D Amato εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-0565/8. Τροπολογία. Marco Valli, Rosa D Amato εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 19.10.2017 B8-0565/8 8 Παράγραφος 1 1. είναι πεπεισμένο ότι δεν μπορεί να διεξαχθεί συζήτηση για τη μελλοντική χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να ληφθούν υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2177(DEC) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2177(DEC) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2016/2177(DEC) 15.12.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.7.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2196(DEC) Σχέδιο έκθεσης Marian-Jean Marinescu (PE584.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2196(DEC) Σχέδιο έκθεσης Marian-Jean Marinescu (PE584. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2196(DEC) 6.9.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-15 Σχέδιο έκθεσης Marian-Jean Marinescu (PE584.114v01-00) σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0247(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0247(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2017/0247(COD) 26.10.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2119(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2119(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αλιείας 2015/2119(INI) 26.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει μη νομοθετική πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.11.2012 B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με την έκθεση προόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2341(INI)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2341(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2015/2341(INI) 5.4.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-13 Eider Gardiazabal Rubial (PE578.514v01-00) σχετικά με το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)03 Απαλλαγή 203: Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 0192/2013(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 0192/2013(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 23.10.2013 0192/2013(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΜΑΠ/γπ 1 DRI

10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΜΑΠ/γπ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0266 (COD) 10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: PHARM 43 SAN 284 MI 478 COMPET 402 CODEC 977

Διαβάστε περισσότερα

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Έως σήμερα, υπήρξαν πέντε πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (ΠΔΠ). Η Συνθήκη της Λισαβόνας μεταμόρφωσε το ΠΔΠ από μια διοργανική συμφωνία σε μια νομικά δεσμευτική πράξη. Το ΠΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Έως σήμερα, υπήρξαν πέντε πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (ΠΔΠ). Η Συνθήκη της Λισαβόνας μεταμόρφωσε το ΠΔΠ από μια διοργανική συμφωνία σε μια νομικά δεσμευτική πράξη. Το ΠΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού 29.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την ειδική έκθεση αριθ. 10/2011 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου: «Είναι αποτελεσµατικά το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2078(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2078(BUD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2017/2078(BUD) 27.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 του γενικού προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0371(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Iva Zanicchi (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0371(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Iva Zanicchi (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 2011/0371(COD) 24.9.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 18-34 Σχέδιο γνωμοδότησης Iva Zanicchi (PE492.937v01-00) σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 27.2.2013 2012/2321(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη συμβολή των συνεταιρισμών στην υπέρβαση της κρίσης 2012/2321(INI) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 204-209 Έγγραφο συνόδου 0.2.204 B8-0000/204 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/204 σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 5, του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 3.6.2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Προϋπολογισμών 2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0153(COD) 12.5.2005 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE v01-00) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2016/0378(COD) 4.7.2017 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 6-16 Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE605.971v01-00) Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/0289(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου P6_TA(2007)035 Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2015/2326(INI) 25.2.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης (2015/2326(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 18.3.2010 2010/0006(NLE) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-19 Σχέδιο έκθεσης Carlos Coelho (PE439.091v01-00) σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/2110(DEC) 2.2.2010

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/2110(DEC) 2.2.2010 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 2009/2110(DEC) 2.2.2010 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 10,72017 2017/2705(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

5306/15 ADD 1 ΘΚ/γομ 1 DG G 2A

5306/15 ADD 1 ΘΚ/γομ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 205 (OR. en) 5306/5 ADD FIN 28 PE-L 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπής προϋπολογισμού Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0054(COD) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0054(COD) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2010/0054(COD) 7.9.2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.8.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0760/2007, του Cosimo Fracasso, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με προειδοποίηση για διοξίνες στο Taranto

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Έγγραφο συνόδου 2009 15.2.2005 B6-.../2005 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6-.../05 και B6-.../05 σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0059(CNS) Σχέδιο γνωμοδότησης Evelyne Gebhardt (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0059(CNS) Σχέδιο γνωμοδότησης Evelyne Gebhardt (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.6.2012 2011/0059(CNS) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 26-38 Σχέδιο γνωμοδότησης Evelyne Gebhardt (PE473.957v01-00) σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0005(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0005(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2015/0005(COD) 3.2.2015 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0182(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0182(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 20.10.2016 2016/0182(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0062/9. Τροπολογία. Louis Aliot εξ ονόματος της Ομάδας ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0062/9. Τροπολογία. Louis Aliot εξ ονόματος της Ομάδας ENF 7.6.2017 A8-0062/9 9 Αιτιολογική σκέψη B Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι (εν δυνάμει) υποψήφιες χώρες κρίνονται βάσει των επιδόσεών τους, και ότι η ταχύτητα και η ποιότητα των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων καθορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2074(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Giovanni La Via. PE557.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2074(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Giovanni La Via. PE557. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 27.5.2015 2015/2074(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Προϋπολογισμός 2016 Εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 31.01.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0715/2012 του Lázló Göbölös, (ουγγρικής ιθαγένειας), σχετικά με την ενσωμάτωση της ειδικότητας της καρδιοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/XXXX(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Ildikó Gáll-Pelcz (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/XXXX(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Ildikó Gáll-Pelcz (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 24.7.2013 2013/XXXX(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE513.161v01-00) σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2080(INI) 23.8.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

6996/18 1 DG D. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2018 (OR. en) 6996/18 PV CONS 13 JAI 211 COMIX 122

6996/18 1 DG D. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2018 (OR. en) 6996/18 PV CONS 13 JAI 211 COMIX 122 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2018 (OR. en) 6996/18 PV CONS 13 JAI 211 COMIX 122 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις) 8 και 9 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2253(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2253(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 20.4.2015 2014/2253(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 30η και 31η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2012-2013) (2014/2253(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.3.2017 COM(2017) 145 final 2017/0065 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ,

Διαβάστε περισσότερα

5943/18 ADD 1 ΚΚ/νκ 1 DG G 2A

5943/18 ADD 1 ΚΚ/νκ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) 5943/18 ADD 1 FIN 94 PE-L 9 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2059(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2059(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2015/2059(INI) 8.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0055/30. Τροπολογία. Louis Aliot εξ ονόματος της Ομάδας ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0055/30. Τροπολογία. Louis Aliot εξ ονόματος της Ομάδας ENF 7.6.2017 A8-0055/30 30 Αιτιολογική σκέψη B B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταρρυθμίσεις και οι προετοιμασίες για την προσχώρηση παρεμποδίζονται από την πολιτική πόλωση, τη βαθιά αμοιβαία καχυποψία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0243/

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0243/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0243/2017 31.3.2017 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ για την περάτωση της συζήτησης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο κατόπιν γνωστοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2162(DEC) Σχέδιο γνωμοδότησης Marian Harkin (PE592.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2162(DEC) Σχέδιο γνωμοδότησης Marian Harkin (PE592. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/2162(DEC) 14.12.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-21 Marian Harkin (PE592.091v01-00) Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2090(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Andrea Češková (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2090(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Andrea Češková (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2013/2090(INI) 6.9.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-21 Andrea Češková (PE516.607v01-00) σχετικά με τις προσπάθειες της διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0202(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0202(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 23.11.2012 2012/0202(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-9. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2206(DEC) Σχέδιο γνωμοδότησης Minodora Cliveti (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-9. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2206(DEC) Σχέδιο γνωμοδότησης Minodora Cliveti (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 20.12.2012 2012/2206(DEC) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-9 Minodora Cliveti (PE500.565v01-00) Απαλλαγή 2011 - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2080(REG) Σχέδιο έκθεσης Stanimir Ilchev (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2080(REG) Σχέδιο έκθεσης Stanimir Ilchev (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2012/2080(REG) 6.7.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 7-13 Σχέδιο έκθεσης Stanimir Ilchev (PE487.903v01-00) σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 181 του

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6258/16 PECHE 46 AGRI 73 AGRIFIN 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ομάδα «Εσωτερική και Εξωτερική Αλιευτική Πολιτική» Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0026(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0026(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 12.3.2015 2015/0026(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0106(COD) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0106(COD) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 12.9.2013 2013/0106(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 19.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με την Έκθεση Προόδου

Διαβάστε περισσότερα