Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015"

Transcript

1 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement Οκτώβριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 89

2 Σύνοψη βασικών σημείων Μετά από τη μελέτη των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων οι οποίες ήταν ενεργές στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 2015, η δραστηριοποίησή τους και η μορφή της εγκατάστασής τους είχε ως εξής: Ζωής Ζημιών Μικτές Σύνολο 2015 Σύνολο 2014 Ανώνυμες ασφαλιστικές επιχειρήσεις Υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφ. επιχειρήσεων Αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί Σύνολο Το σύνολο του Ενεργητικού έφτασε τα 16,0 δισ., εκ του οποίου τα 12,9 δισ. είχε διατεθεί σε επενδύσεις (συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων για λογαριασμό ασφαλισμένων οι οποίοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο). Τόσο το Ενεργητικό όσο και οι επενδύσεις αυξήθηκαν σε σχέση με το Δισ Μεταβολή Ενεργητικό 15,96 15,29 +4,3% Επενδύσεις 12,87 12,02 +7,0% Το σύνολο των μετοχικών κεφαλαίων ανήλθε στο 1,4 δισ. (έναντι 1,3 δισ. το 2014) και το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων προσέγγισε τα 3 δισ. (2,3 δισ. το 2014). Δισ Μεταβολή Μετοχικό κεφάλαιο 1,40 1,31 +6,5% Ίδια κεφάλαια 2,98 2,35 +27,2% Οι ασφαλιστικές προβλέψεις που σχηματίστηκαν για το 2015 ήταν 11,4 δισ. και αναλύονται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. ΕΑΕΕ Σελίδα 2

3 Δισ Μεταβολή Ζημιών 3,56 3,34 +6,6% Ζωής 6,06 6,19-2,2% Λοιπές Ζωής 1 1,82 2,22-18,2% Σύνολο 11,44 11,75-2,7% Το 2015, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατέγραψαν ως καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων κέρδη ύψους 413 εκατ. (έναντι 377 εκατ. το 2014) το οποίο επιβαρύνθηκε με φόρους ύψους 108 εκατ., φτάνοντας σε κέρδη μετά φόρων 306 εκατ.. Υπενθυμίζεται ότι το 2014 το αντίστοιχο αποτέλεσμα ήταν κερδοφόρο κατά 244 εκατομμύρια μετά τη φορολογία (όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί). Εκατομμύρια Μεταβολή Αποτέλεσμα ασφαλίσεων Ζωής 323,0 634,2-49,1% Αποτέλεσμα ασφάλισης Αστικής ευθύνης οχημάτων 332,1 364,3-8,8% Αποτέλεσμα Λοιπών κλάδων ζημιών 423,8 479,0-11,5% Σύνολο τεχνικών αποτελεσμάτων 1.078, ,5-27,0% Κέρδη (προ φόρων) 413,1 377,4 +9,5% Σύνολο φόρων 107,6 133,4-19,3% Αποτέλεσμα χρήσης 305,5 244,0 +25,2% 1 Προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο ΕΑΕΕ Σελίδα 3

4 Περιεχόμενα Σύνοψη βασικών σημείων... 2 Περιεχόμενα... 4 Γραφήματα... 5 Πίνακες... 5 Εισαγωγή... 7 Μεθοδολογικές παρατηρήσεις Ασφαλιστικές επιχειρήσεις Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις Ισολογισμός Ενεργητικό Επενδύσεις Απαιτήσεις και λοιπά στοιχεία Ενεργητικού Παθητικό Ίδια κεφάλαια Ασφαλιστικές προβλέψεις Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης Λογαριασμός εκμετάλλευσης ασφαλίσεων Ζωής Ανάλυση εσόδων ασφαλίσεων Ζωής Ανάλυση εξόδων ασφαλίσεων Ζωής Λογαριασμός Εκμετάλλευσης Ασφαλίσεως Αστικής ευθύνης οχημάτων Ανάλυση εσόδων ασφαλίσεως αστικής ευθύνης οχημάτων Ανάλυση εξόδων ασφαλίσεως αστικής ευθύνης οχημάτων Λογαριασμός Εκμετάλλευσης Ασφαλίσεων Λοιπών κλάδων κατά ζημιών Ανάλυση εσόδων ασφαλίσεων Λοιπών κλάδων κατά ζημιών Ανάλυση εξόδων ασφαλίσεων Λοιπών κλάδων κατά ζημιών Συγκεντρωτικά στοιχεία εκμεταλλεύσεως του συνόλου των κλάδων ασφαλίσεων (Ζωής και Ζημιών) Ανάλυση εσόδων συνόλου κλάδων ασφαλίσεων Ανάλυση εξόδων συνόλου κλάδων ασφαλίσεων Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Appendix: Executive summary ΕΑΕΕ Σελίδα 4

5 Γραφήματα Γράφημα 1: Αριθμός ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα... 9 Γράφημα 2: Διαχρονική εξέλιξη στοιχείων του Ενεργητικού Γράφημα 3: Διαχρονική διάρθρωση των επενδύσεων Γράφημα 4: Διαχρονική εξέλιξη στοιχείων του Παθητικού Γράφημα 5: Έσοδα έξοδα ασφαλίσεων Ζωής Γράφημα 6: Ανάλυση εσόδων ασφαλίσεων Ζωής Γράφημα 7: Έσοδα έξοδα ασφαλίσεως αστικής ευθύνης οχημάτων Γράφημα 8: Ανάλυση εσόδων ασφαλίσεως αστικής ευθύνης οχημάτων (εκατομμύρια ).. 33 Γράφημα 9: Έσοδα - έξοδα ασφαλίσεων λοιπών κλάδων κατά ζημιών Γράφημα 10: Ανάλυση εσόδων λοιπών κλάδων κατά ζημιών Γράφημα 11: Έσοδα έξοδα συνόλου κλάδων ασφαλίσεων Γράφημα 12: Ανάλυση εσόδων συνόλου κλάδων ασφαλίσεων Γράφημα 13: Διαχρονική εξέλιξη τεχνικών αποτελεσμάτων Γράφημα 14: Αποτελέσματα χρήσης Πίνακες Πίνακας 1: Ασφαλιστικές επιχειρήσεις ανά κλάδο δραστηριότητας... 9 Πίνακας 2: Εθνικότητα έδρας των Υποκαταστημάτων Πίνακας 3: Ισολογισμός συνόλου ασφαλιστικών επιχειρήσεων, 2015 (Ενεργητικό) Πίνακας 4: Ισολογισμός συνόλου ασφαλιστικών επιχειρήσεων, 2015 (Παθητικό) Πίνακας 5: Λογαριασμός εκμετάλλευσης ασφαλίσεων Ζωής συνόλου ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 (Έσοδα) Πίνακας 6: Λογαριασμός εκμετάλλευσης ασφαλίσεων Ζωής συνόλου ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 (Έξοδα) Πίνακας 7: Λογαριασμός εκμετάλλευσης ασφάλισης αστικής ευθύνης οχημάτων συνόλου ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 (Έσοδα) Πίνακας 8: Λογαριασμός εκμετάλλευσης ασφάλισης αστικής ευθύνης οχημάτων συνόλου ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 (Έξοδα) Πίνακας 9: Λογαριασμός εκμετάλλευσης ασφαλίσεων λοιπών κλάδων κατά ζημιών συνόλου ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 (Έσοδα) Πίνακας 10: Λογαριασμός εκμετάλλευσης ασφαλίσεων λοιπών κλάδων κατά ζημιών συνόλου ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 (Έξοδα) Πίνακας 11: Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης συνόλου ασφαλιστικών επιχειρήσεων Πίνακας 12: Στοιχεία του Ενεργητικού Πίνακας 13: Μεταβολή των στοιχείων του Ενεργητικού Πίνακας 14: Διάρθρωση των επενδύσεων Πίνακας 15: Μεταβολή των επενδύσεων Πίνακας 16: Μεταβολή των λοιπών στοιχείων του Ενεργητικού Πίνακας 17: Ανάλυση των απαιτήσεων ΕΑΕΕ Σελίδα 5

6 Πίνακας 18: Μεταβολή των απαιτήσεων Πίνακας 19: Στοιχεία του Παθητικού Πίνακας 20: Μεταβολή των στοιχείων του Παθητικού Πίνακας 21: Ίδια κεφάλαια Πίνακας 22: Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων Πίνακας 23: Ασφαλιστικές προβλέψεις Πίνακας 24: Μεταβολή ασφαλιστικών προβλέψεων Πίνακας 25: Στοιχεία εκμεταλλεύσεως ασφαλίσεων Ζωής Πίνακας 26: Ανάλυση εσόδων ασφαλίσεων Ζωής Πίνακας 27: Μεταβολή εσόδων ασφαλίσεων Ζωής Πίνακας 28: Ανάλυση ιδίας κράτησης δεδουλευμένων ασφαλίστρων ασφαλίσεων Ζωής Πίνακας 29: Ανάλυση εξόδων ασφαλίσεων Ζωής Πίνακας 30: Μεταβολή εξόδων ασφαλίσεων Ζωής Πίνακας 31: Ανάλυση ιδίας κράτησης αποζημιώσεων ασφαλίσεων Ζωής Πίνακας 32: Στοιχεία εκμεταλλεύσεων ασφαλίσεως αστικής ευθύνης οχημάτων Πίνακας 33: Ανάλυση εσόδων ασφαλίσεως αστικής ευθύνης οχημάτων Πίνακας 34: Μεταβολή εσόδων ασφαλίσεως αστικής ευθύνης οχημάτων Πίνακας 35: Ανάλυση ιδίας κράτησης δεδουλευμένων ασφαλίστρων αστικής ευθύνης οχημάτων Πίνακας 36: Ανάλυση εξόδων ασφαλίσεων αστικής ευθύνης οχημάτων Πίνακας 37: Μεταβολή εξόδων ασφαλίσεως αστικής ευθύνης οχημάτων Πίνακας 38: Ανάλυση ιδίας κράτησης αποζημιώσεων ασφαλίσεως αστικής ευθύνης οχημάτων Πίνακας 39: Στοιχεία εκμεταλλεύσεως ασφαλίσεων λοιπών κλάδων κατά ζημιών Πίνακας 40: Ανάλυση εσόδων ασφαλίσεων λοιπών κλάδων κατά ζημιών Πίνακας 41: Μεταβολή εσόδων ασφαλίσεων λοιπών κλάδων κατά ζημιών Πίνακας 42: Ανάλυση ιδίας κράτησης δεδουλευμένων ασφαλίστρων ασφαλίσεων λοιπών κλάδων κατά ζημιών Πίνακας 43: Ανάλυση εξόδων λοιπών κλάδων κατά ζημιών Πίνακας 44: Μεταβολή εξόδων ασφαλίσεων λοιπών κλάδων κατά ζημιών Πίνακας 45: Ανάλυση Ιδίας κράτησης Αποζημιώσεων λοιπών κλάδων κατά ζημιών Πίνακας 46: Στοιχεία εκμεταλλεύσεως συνόλου κλάδων ασφαλίσεων Πίνακας 47: Ανάλυση εσόδων συνόλου κλάδων ασφαλίσεων Πίνακας 48: Μεταβολή εσόδων συνόλου κλάδων ασφαλίσεων Πίνακας 49: Ανάλυση ιδίας κράτησης συνόλου κλάδων ασφαλίσεων Πίνακας 50: Ανάλυση εξόδων συνόλου κλάδων ασφαλίσεως Πίνακας 51: Μεταβολή εξόδων συνόλου κλάδων ασφαλίσεων Πίνακας 52: Ανάλυση ιδίας κράτησης αποζημιώσεων συνόλου κλάδων ασφαλίσεων Πίνακας 53: Τεχνικά αποτελέσματα ασφαλίσεων Πίνακας 54: Αποτελέσματα χρήσης ΕΑΕΕ Σελίδα 6

7 Εισαγωγή Σε αυτή τη μελέτη, εμφανίζονται τα συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους Η Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής της Ε.Α.Ε.Ε. εργάστηκε για τη συλλογή των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την καταχώρηση και επεξεργασία των στοιχείων τους, τη συγγραφή της παρούσας αναφοράς και την παρουσίαση των λογιστικών καταστάσεων σε μορφή πινάκων. Στα επόμενα κεφάλαια, εμφανίζονται τα οικονομικά στοιχεία για το σύνολο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων συγκεντρωτικά για το 2015 σε σύγκριση με το Στο 1 ο κεφάλαιο αναλύεται ο αριθμός των επιχειρήσεων για τις οποίες συλλέχθηκαν οικονομικές καταστάσεις και στο 2 ο κεφάλαιο η συγκεντρωτική χρηματοοικονομική κατάστασή τους. Στο 3 ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα στοιχεία του Ισολογισμού, χωρισμένα σε δύο υποπαραγράφους, του Ενεργητικού και του Παθητικού. Στο 4 ο κεφάλαιο παρουσιάζονται ξεχωριστά οι Λογαριασμοί εκμετάλλευσης ασφαλίσεων (Ζωής, Αστικής ευθύνης οχημάτων και Λοιπών κλάδων ζημιών) καθώς και η αθροιστική τους κατάσταση. Στο 5 ο και τελευταίο κεφάλαιο υπολογίζεται το αποτέλεσμα της χρήσης για το σύνολο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Μεθοδολογικές παρατηρήσεις Σε όλη τη μελέτη, τα στοιχεία παρατίθενται με τον ίδιο τρόπο που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η τυποποίηση, η ομοιομορφία και η συγκρισιμότητα των μεγεθών. Σημειώνεται ότι σε εφαρμογή του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις», καταργείται το Ελληνικό κλαδικό λογιστικό σχέδιο ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Π.Δ. 148/1984). Εφεξής, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις με την μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σχετική μελέτη των οικονομικών αποτελεσμάτων μέχρι και το έτος 2014 βασιζόταν για την άντληση στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (είτε με την μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας είτε του Αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού ή του Υποκαταστήματος αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης) οι οποίες είχαν συνταχθεί με το κλαδικό λογιστικό σχέδιο ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ενώ για τα στοιχεία του έτους 2015 και στο εξής θα τροφοδοτείται με στοιχεία τα οποία έχουν συνταχθεί με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. Όμως, για τα Υποκαταστήματα των αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων των οποίων η έδρα βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγινε χρήση των σε κάθε περίσταση διαθέσιμων οικονομικών καταστάσεων (είτε συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων για εποπτικούς σκοπούς ή των αντίστοιχων με χρήση Δ.Π.Χ.Α.). ΕΑΕΕ Σελίδα 7

8 Όπως γίνεται φανερό, οι δύο διαφορετικές λογιστικές προσεγγίσεις οδηγούν σε διαφορετικό χειρισμό ορισμένων οικονομικών μεγεθών, με συνέπεια τη διαφοροποίηση του τρόπου υπολογισμού των συνόλων της χρήσης εξ αυτού του γεγονότος. Συνεπώς, τα οικονομικά αποτελέσματα των ετών 2014 και 2015 δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα μεταξύ τους, ιδίως σε ότι αφορά το αποτέλεσμα της χρήσης. Σε κάθε περίπτωση και για την επίτευξη της καταγραφής μιας ελάχιστης πληροφόρησης κοινής, αντιπροσωπευτικής και συγκρίσιμης στο μέτρο του εφικτού, τόσο μεταξύ των ετών 2014 και 2015 όσο και για το σύνολο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων εντός του 2015, έγινε χρήση των συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2015 που δημοσιοποιήθηκαν (με βάση το πρότυπο της σχετικής υπουργικής απόφασης) αλλά δεν είναι γνωστό ποιος από τους δύο τύπους λογιστικών σχεδίων χρησιμοποιήθηκε για την σύνταξη των λογαριασμών. Αποτέλεσμα της προσέγγισης αυτής είναι η εφαρμογή ομαδοποίησης σε κάποιους λογαριασμούς, με συνέπεια την απώλεια αναλυτικής πληροφόρησης. ΕΑΕΕ Σελίδα 8

9 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις Η ομαδοποίηση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανά κλάδο δραστηριότητας, νομικής μορφής και βάσει της εθνικότητας της έδρας των υποκαταστημάτων φαίνεται στους πίνακες 1 και 2. Επίσης, στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η διαχρονική εξέλιξη του αριθμού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που παρουσίασαν δραστηριότητα στην Ελλάδα τα αντίστοιχα έτη. Γράφημα 1: Αριθμός ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα Πίνακας 1: Ασφαλιστικές επιχειρήσεις ανά κλάδο δραστηριότητας Ζωής Ζημιών Μικτές Σύνολο 2015 Ανώνυμες ασφαλιστικές επιχειρήσεις Υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφ. επιχειρήσεων Αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί Σύνολο Σύνολο 2014 ΕΑΕΕ Σελίδα 9

10 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις Πίνακας 2: Εθνικότητα έδρας των Υποκαταστημάτων Ηνωμένο Βασίλειο 5 5 Κύπρος 5 5 Γαλλία 2 3 Γερμανία 2 2 Βέλγιο 1 1 Ισπανία 1 1 Ολλανδία 1 1 Σύνολο εντός ΕΕ Φιλιππίνες 1 1 Σύνολο εκτός ΕΕ 1 1 Στις επόμενες σελίδες εμφανίζονται οι συγκεντρωτικές οικονομικές καταστάσεις του συνόλου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα το 2015, σύμφωνα με τη μορφή των αντίστοιχων δημοσιευμένων: - Ισολογισμός (Ενεργητικό Παθητικό) - Λογαριασμός Εκμεταλλεύσεως (Έσοδα Έξοδα) - Ασφαλίσεων Ζωής - Ασφάλισης Αστικής ευθύνης οχημάτων - Λοιπών ασφαλίσεων κατά Ζημιών - Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ΕΑΕΕ Σελίδα 10

11 Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις 2. Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις Πίνακας 3: Ισολογισμός συνόλου ασφαλιστικών επιχειρήσεων, 2015 (Ενεργητικό) Ενεργητικό εκατ. εκατ. Α. Οφειλόμενο κεφάλαιο 3,3 Β. Έξοδα εγκατάστασης και άυλα στοιχεία 87,6 Γ. Επενδύσεις Ακίνητα 658,5 Συμμετοχές & Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 219,7 Μετοχές, Μερίδια αμοιβ. κεφαλ. κ.λπ. τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 1.696,7 Ομόλογα, Ομολογίες κ.λπ. τίτλοι σταθερής απόδοσης 7.523,0 Λοιπές επενδύσεις 658, ,8 Δ. Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων ζωής 2.110,7 Ε. Απαιτήσεις Χρεώστες ασφαλίστρων 336,1 Χρεώστες ασφαλίστρων ληξιπροθέσμων δόσεων 65,9 Λοιπές απαιτήσεις 1.418, ,0 ΣΤ. Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού Εξοπλισμός 43,1 Χρηματικά διαθέσιμα 699,0 742,1 Ζ. Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού Προμήθειες παραγωγής επόμενης χρήσης 335,6 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 100,3 435,8 Σύνολο Ενεργητικού ,3 ΕΑΕΕ Σελίδα 11

12 Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις Πίνακας 4: Ισολογισμός συνόλου ασφαλιστικών επιχειρήσεων, 2015 (Παθητικό) Α. Ίδια κεφάλαια Παθητικό εκατ. εκατ. εκατ. Μετοχικό κεφάλαιο / Λογ-μός έδρας / Εγγύηση 1.396,2 Αποθεματικά κεφάλαια 2.522,4 Αποτελέσματα εις νέον -934, ,6 Γ. Ασφαλιστικές προβλέψεις Ι. Ασφαλίσεων Ζωής Συμμετοχή ασφαλιστικών επιχειρήσεων 5.968,0 ΙΙ. Συμμετοχή αντασφαλιστών 88, ,0 Ασφαλίσεων ζημιών Αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων Λοιπών ασφαλίσεων κατά Ζημιών Συμμετοχή ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2.111,2 751, ,9 Συμμετοχή αντασφαλιστών 322,4 378,5 701,0 Σύνολο ασφαλίσεων κατά Ζημιών 2.433, , ,9 Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων 9.619,9 Δ. Προβλέψεις για λογαριασμό ασφαλισμένων Ζωής 1.818,2 Ε. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 157,2 Ζ. Υποχρεώσεις Αντασφαλιστές 150,9 Δικαιούχοι προμηθειών παραγωγής 57,7 Πράκτορες & Μεσίτες - γραμμάτια & επιταγές πληρωτέες 97,1 Συνδεδεμένες και συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 7,6 Δάνεια μειωμένης διασφάλισης 4,5 Ομολογιακά δάνεια 79,6 Υποχρεώσεις για φόρους και τέλη 146,3 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 22,1 Μερίσματα πληρωτέα 3,5 Λοιπές υποχρεώσεις 727, ,3 Η. Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού 79,2 Σύνολο Παθητικού ,3 ΕΑΕΕ Σελίδα 12

13 Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις Πίνακας 5: Λογαριασμός εκμετάλλευσης ασφαλίσεων Ζωής συνόλου ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 (Έσοδα) Έσοδα εκατ. εκατ. εκατ. 1. Δεδουλευμένα ασφάλιστρα α) Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 1.583,5 β) Μείον : Αντασφάλιστρα 77, ,9 ΜΕΙΟΝ γ) Μαθηματικές προβλέψεις κλειομένης χρήσεως 7.355,1 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 9, ,9 ΣΥΝ δ) Μαθηματικές προβλέψεις προηγουμένης χρήσεως 7.511,5 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 12, , ,6 2. Έσοδα επενδύσεων 441,0 4. Δικαιώματα συμβολαίων & λοιπά έσοδα 21,4 Σύνολο εσόδων 2.122,1 ΕΑΕΕ Σελίδα 13

14 Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις Πίνακας 6: Λογαριασμός εκμετάλλευσης ασφαλίσεων Ζωής συνόλου ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 (Έξοδα) Έξοδα εκατ. εκατ. εκατ. 5. Ασφαλιστικές αποζημιώσεις - Συμμετοχές στα κέρδη α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές 1.600,9 Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών 43, ,3 ΣΥΝ β) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών κλειομένης χρήσεως 475,2 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 76,3 398,9 ΜΕΙΟΝ γ) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών προηγουμένης χρήσεως 430,1 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 64,8 365, ,9 6. Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις α) Λοιπές προβλέψεις κλειομ. χρήσεως 45,1 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 2,3 42,7 β) Μείον : Λοιπές προβλέψεις προηγ. χρήσεως 48,4 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 2,5 45,9-3,2 7. Προμήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα 211,4 Σύνολο εξόδων 1.799,1 Τεχνικό αποτέλεσμα (κέρδη / ζημίες) ασφαλίσεων Ζωής 322,98 ΕΑΕΕ Σελίδα 14

15 Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις Πίνακας 7: Λογαριασμός εκμετάλλευσης ασφάλισης αστικής ευθύνης οχημάτων συνόλου ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 (Έσοδα) 1. Δεδουλευμένα ασφάλιστρα Έσοδα εκατ. εκατ. εκατ. α) Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 713,4 β) Μείον : Αντασφάλιστρα 104,8 608,6 ΜΕΙΟΝ γ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα και κινδύνους σε ισχύ κλειομένης χρήσεως 259,5 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 12,0 247,5 ΣΥΝ δ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα και κινδύνους σε ισχύ προηγουμένης χρήσεως 300,2 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 14,0 286,2 647,2 2. Έσοδα επενδύσεων 64,9 4. Δικαιώματα συμβολαίων & λοιπά έσοδα 176,2 Σύνολο εσόδων 888,3 ΕΑΕΕ Σελίδα 15

16 Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις Πίνακας 8: Λογαριασμός εκμετάλλευσης ασφάλισης αστικής ευθύνης οχημάτων συνόλου ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 (Έξοδα) Έξοδα εκατ. εκατ. εκατ. 5. Ασφαλιστικές αποζημιώσεις α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές 498,6 Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών 70,4 428,2 ΣΥΝ β) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών κλειομένης χρήσεως 2.116,1 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 308, ,1 ΜΕΙΟΝ γ) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών προηγουμένης χρήσεως 2.203,9 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 356, ,5 388,8 6. Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις α) Λοιπές προβλέψεις κλειομ. χρήσεως 49,9 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 0,7 49,2 β) Μείον : Λοιπές προβλέψεις προηγ. χρήσεως 52,1 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 0,7 51,4-2,2 7. Προμήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα 169,6 Σύνολο εξόδων 556,2 Τεχνικό αποτέλεσμα (κέρδη / ζημίες) ασφαλ. αστ. ευθύνης οχημάτων 332,1 ΕΑΕΕ Σελίδα 16

17 Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις Πίνακας 9: Λογαριασμός εκμετάλλευσης ασφαλίσεων λοιπών κλάδων κατά ζημιών συνόλου ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 (Έσοδα) 1. Δεδουλευμένα ασφάλιστρα Έσοδα εκατ. εκατ. εκατ. α) Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 982,1 β) Μείον : Αντασφάλιστρα 325,3 656,7 ΜΕΙΟΝ γ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα και κινδύνους σε ισχύ κλειομένης χρήσεως 384,3 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 78,5 305,8 ΣΥΝ δ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα και κινδύνους σε ισχύ προηγουμένης χρήσεως 394,8 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 83,7 311,1 662,0 2. Έσοδα επενδύσεων 34,6 4. Δικαιώματα συμβολαίων & λοιπά έσοδα 142,6 Σύνολο εσόδων 839,3 ΕΑΕΕ Σελίδα 17

18 Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις Πίνακας 10: Λογαριασμός εκμετάλλευσης ασφαλίσεων λοιπών κλάδων κατά ζημιών συνόλου ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 (Έξοδα) Έξοδα εκατ. εκατ. εκατ. 5. Ασφαλιστικές αποζημιώσεις α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές 265,7 Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών 65,5 200,2 ΣΥΝ β) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών κλειομένης χρήσεως 732,7 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 295,9 436,8 ΜΕΙΟΝ γ) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών προηγουμένης χρήσεως 673,1 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 258,2 414,9 222,0 6. Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις α) Λοιπές προβλέψεις κλειομ. χρήσεως 12,0 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 3,2 8,8 β) Μείον : Λοιπές προβλέψεις προηγ. χρήσεως 14,1 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 4,3 9,8-1,1 7. Προμήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα 194,5 Σύνολο εξόδων 415,5 Τεχνικό αποτέλεσμα (κέρδη / ζημίες) ασφαλ. λοιπών κλάδων Ζημιών 423,8 ΕΑΕΕ Σελίδα 18

19 Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις Πίνακας 11: Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης συνόλου ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως εκατ. εκατ. Τεχνικό αποτέλεσμα ασφαλίσεων ζωής 323,0 Τεχνικό αποτέλεσμα ασφαλ. αστικής ευθύνης οχημάτων 332,1 Τεχνικό αποτέλεσμα ασφαλ. λοιπών κλάδων ζημιών 423,8 Συνολικά αποτελέσματα (κέρδη / ζημίες) εκμεταλλεύσεως 1.078,9 Αποτέλεσμα χρήσεως (προ φόρων) 413,1 Φόροι 107,6 Καθαρό αποτέλεσμα χρήσεως (μετά φόρων) 305,5 ΕΑΕΕ Σελίδα 19

20 Δισεκατομμύρια Ισολογισμός 3. Ισολογισμός 3.1 Ενεργητικό Το Ενεργητικό διαμορφώθηκε στα 16,0δισ., με το μεγαλύτερο μέρος του να είναι σε επενδύσεις (67,4%). Άλλα σημαντικά μέρη του είναι οι απαιτήσεις (11,4%), και οι επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων ζωής (13,2%). Επίσης, συμμετέχουν στη διαμόρφωσή του τα λοιπά στοιχεία (4,7%), οι μεταβατικοί λογαριασμοί (2,7%) και τα έξοδα εγκατάστασης (0,5%). Πίνακας 12: Στοιχεία του Ενεργητικού 2015 εκατ. % Οφειλόμενο κεφάλαιο 3,3 0,02% Έξοδα εγκαταστάσεως 87,6 0,5% Επενδύσεις ,8 67,4% Επενδύσεις για λογαριασμό ασφ. Ζωής 2.110,7 13,2% Απαιτήσεις 1.820,0 11,4% Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 742,1 4,7% Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού 435,8 2,7% Σύνολο Ενεργητικού ,3 100% Γράφημα 2: Διαχρονική εξέλιξη στοιχείων του Ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού Επενδύσεις Απαιτήσεις ΕΑΕΕ Σελίδα 20

21 Ισολογισμός Το Ενεργητικό αυξήθηκε κατά 4,3% το 2015, κυρίως λόγω της αύξησης των επενδύσεων (+9,3%) και των απαιτήσεων (+16,8%). Μειώθηκαν τα λοιπά στοιχείων του Ενεργητικού (- 35,3%) και οι επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων Ζωής (-3,4%). Πίνακας 13: Μεταβολή των στοιχείων του Ενεργητικού εκατ Μεταβολή Οφειλόμενο Κεφάλαιο 3,3 1,5 +122,3% Έξοδα εγκαταστάσεως 87,6 89,1-1,7% Επενδύσεις , ,1 +9,3% Επενδύσεις για λογαριασμό ασφ. Ζωής 2.110, ,6-3,4% Απαιτήσεις 1.820, ,0 +16,8% Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 742, ,2-35,3% Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού 435,8 472,0-7,7% Σύνολο Ενεργητικού , ,4 +4,3% Επενδύσεις Η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι σε ομόλογα και άλλους τίτλους σταθερής απόδοσης (69,9%). Οι υπόλοιπες είναι σε μορφή μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων τίτλων μεταβλητής απόδοσης (15,8%) και σε άλλες μορφές (ακίνητα, λοιπές επενδύσεις και συμμετοχές σε συνδεδεμένες επενδύσεις). Πίνακας 14: Διάρθρωση των επενδύσεων εκατ. % Ακίνητα 658,5 6,1% Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 219,7 2,0% Μετοχές, μερίδια κλπ τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 1.696,7 15,8% Ομολογίες κλπ τίτλοι σταθερής απόδοσης 7.523,0 69,9% Λοιπές επενδύσεις 658,0 6,1% Σύνολο Επενδύσεων ,8 100% Ως μέγεθος, οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 9,3% σε σχέση με το Με εξαίρεση τις λοιπές επενδύσεις που μειώθηκαν κατά 29,2%, όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες αυξήθηκαν. Τη μεγαλύτερη αύξηση γνώρισαν οι μετοχές κλπ τίτλοι μεταβλητής απόδοσης (+19,9%) και οι ομολογίες κλπ. τίτλοι σταθερής απόδοσης (+13,2%). ΕΑΕΕ Σελίδα 21

22 Δισεκατομμύρια Ισολογισμός Γράφημα 3: Διαχρονική διάρθρωση των επενδύσεων Ακίνητα Μετοχές, Μερίδια μεταβλητής απόδοσης Λοιπές επενδύσεις Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις Ομολογίες κλπ τίτλοι σταθερής απόδοσης Πίνακας 15: Μεταβολή των επενδύσεων εκατ Μεταβολή Ακίνητα 658,5 638,2 +3,2% Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 219,7 211,7 +3,8% Μετοχές, μερίδια κλπ τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 1.696, ,4 +19,9% Ομολογίες κλπ τίτλοι σταθερής απόδοσης 7.523, ,4 +13,2% Λοιπές επενδύσεις 658,0 929,5-29,2% Σύνολο επενδύσεων , ,1 +9,3% Απαιτήσεις και λοιπά στοιχεία Ενεργητικού Οι απαιτήσεις, το δεύτερο μεγαλύτερο στοιχείο του Ενεργητικού μετά τις επενδύσεις (συνολικά), αυξήθηκαν κατά 16,8%. Σημαντική μείωση παρατηρήθηκε στα χρηματικά διαθέσιμα (-36,5%). ΕΑΕΕ Σελίδα 22

23 Ισολογισμός Πίνακας 16: Μεταβολή των λοιπών στοιχείων του Ενεργητικού εκατ Μεταβολή Απαιτήσεις 1.820, ,0 +16,8% Εξοπλισμός 43,1 45,4-5,1% Χρηματικά διαθέσιμα 699, ,8-36,5% Σύνολο 2.562, ,2-5,3% Οι απαιτήσεις αποτελούνται μεταξύ άλλων από τους χρεώστες ασφαλίστρων (συμμετοχή 18,5%) και τους ληξιπρόθεσμους χρεώστες ασφαλίστρων (3,6%). Οι απαιτήσεις σχετικά με τους χρεώστες ασφαλίστρων μειώθηκαν κατά 12,8% ενώ οι χρεώστες ασφαλίστρων ληξιπρόθεσμων δόσεων μειώθηκαν κατά 33,1%. Πίνακας 17: Ανάλυση των απαιτήσεων εκατ. % Χρεώστες ασφαλίστρων 336,1 18,5% Χρεώστες ασφαλίστρων ληξιπροθέσμων δόσεων 65,9 3,6% Λοιπές απαιτήσεις 1.418,0 77,9% Σύνολο 1.820,0 100% Πίνακας 18: Μεταβολή των απαιτήσεων εκατ Μεταβολή Χρεώστες ασφαλίστρων 336,1 385,6-12,8% Χρεώστες ασφαλίστρων ληξιπροθέσμων δόσεων 65,9 98,5-33,1% Λοιπές απαιτήσεις 1.418, ,8 +32,1% Σύνολο 1.820, ,9 +16,8% ΕΑΕΕ Σελίδα 23

24 Ισολογισμός 3.2 Παθητικό Το σύνολο του Παθητικού έφτασε τα 16,0 δισ. και τα μεγαλύτερα συστατικά του είναι οι ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων Ζωής (38,0%), οι ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων κατά Ζημιών (22,3%) και οι προβλέψεις για τους ασφαλισμένους ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (11,4%). Οι υποχρεώσεις φτάνουν στο 8,1% του Παθητικού και τα Ίδια κεφάλαια αποτελούν το 18,7% του συνόλου. Πίνακας 19: Στοιχεία του Παθητικού εκατ. % Ίδια κεφάλαια 2.984,6 18,7% Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων Ζωής 6.056,0 38,0% Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων κατά Ζημιών 3.563,9 22,3% Προβλέψεις ασφ. Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 1.818,2 11,4% Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 157,2 1,0% Υποχρεώσεις 1.296,3 8,1% Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού 79,2 0,5% Σύνολο Παθητικού ,3 100% Το Παθητικό αυξήθηκε σε σχέση με το Αύξηση σημειώθηκε στα Ίδια κεφάλαια (+27,2%), στις ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων κατά Ζημιών (+6,6%) και στις υποχρεώσεις (+28,9%). Αντίθετη πορεία ακολούθησαν οι προβλέψεις ασφαλίσεων Ζωής (- 2,2%) και οι προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (-18,2%). Πίνακας 20: Μεταβολή των στοιχείων του Παθητικού εκατ Μεταβολή Ίδια κεφάλαια 2.984, ,1 +27,2% Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων Ζωής 6.056, ,9-2,2% Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων κατά Ζημιών 3.563, ,3 +6,6% Προβλέψεις ασφ. Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 1.818, ,2-18,2% Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 157,2 149,2 +5,3% Υποχρεώσεις 1.296, ,3 +28,9% Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού 79,2 33,3 +137,8% Σύνολο Παθητικού , ,4 +4,3% ΕΑΕΕ Σελίδα 24

25 Δισεκατομμύρια Ισολογισμός Γράφημα 4: Διαχρονική εξέλιξη στοιχείων του Παθητικού Άλλα στοιχεία παθητικού Ασφαλιστικές προβλέψεις για ασφαλισμένους Ζωής οι οποίοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο Ασφαλιστικές προβλέψεις Ζημιών Ασφαλιστικές προβλέψεις Ζωής Ίδια κεφάλαια Ίδια κεφάλαια Τα Ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 3,0 δισ.. Το μεγαλύτερο μέρος τους αποτελούν το μετοχικό κεφάλαιο 2 και τα αποθεματικά κεφάλαια 3. Αρνητικά ήταν τα αποτελέσματα (ζημιές) εις νέον. Πίνακας 21: Ίδια κεφάλαια 2015 εκατ. Μετοχικό Κεφάλαιο ,2 Αποθεματικά κεφάλαια ,4 Αποτελέσματα εις νέον -934,1 Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων 2.984,6 2 Επίσης συναντάται και ως λογαριασμός έδρας ή ασφαλιστική εγγύηση, αναλόγως της μορφής εγκατάστασης της ασφαλιστικής επιχείρησης. 3 Στα αποθεματικά κεφάλαια έχουν ενσωματωθεί οι λογαριασμοί «διαφορά έκδοσης μετοχών & ομολογιών» και «διαφορές αναπροσαρμογής». ΕΑΕΕ Σελίδα 25

26 Ισολογισμός Όταν συγκρίνονται τα Ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2014, παρατηρείται ότι αυξήθηκαν κατά 27,2%. Το μετοχικό κεφάλαιο γνώρισε αύξηση κατά 6,5% όπως και τα αποθεματικά κεφάλαια (+24,3%), ενώ οι μεταφερόμενες ζημιές εις νέο μειώθηκαν. Πίνακας 22: Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων εκατ Μεταβολή Μετοχικό Κεφάλαιο 1.396, ,6 +6,5% Αποθεματικά κεφάλαια 2.522, ,0 +24,3% Αποτελέσματα εις νέον -934,1-993,5 - Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων 2.984, ,1 +27,2% Ασφαλιστικές προβλέψεις Οι ασφαλιστικές προβλέψεις σχηματίστηκαν κατά πλειοψηφία από τις προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής (62,9%) και το υπόλοιπο για ασφαλίσεις κατά ζημιών (37,1%). Σε σχέση με τα στοιχεία του 2014, οι προβλέψεις για τις ασφαλίσεις Ζημιών αυξήθηκαν κατά 6,6% ενώ για τις ασφαλίσεις Ζωής μειώθηκαν κατά 2,2%. Συνολικά, οι προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 1,0%. Πίνακας 23: Ασφαλιστικές προβλέψεις εκατ. % Ι. Προβλέψεις ασφαλίσεων Ζωής 6.056,0 62,9% ΙΙ. Προβλέψεις ασφαλίσεων Ζημιών 3.563,9 37,1% εκ των οποίων Αστικής ευθύνης οχημάτων 2.433,7 25,3% Λοιπών ασφαλίσεων κατά Ζημιών 1.130,2 11,8% Σύνολο Ασφαλιστικών προβλέψεων 9.619,9 100% Πίνακας 24: Μεταβολή ασφαλιστικών προβλέψεων εκατ Μεταβολή Ι. Προβλέψεις ασφαλίσεων Ζωής 6.056, ,9-2,2% ΙΙ. Προβλέψεις ασφαλίσεων Ζημιών 3.563, ,3 +6,6% εκ των οποίων Αστικής ευθύνης οχημάτων 2.433, ,6 +5,5% Λοιπών ασφαλίσεων κατά Ζημιών 1.130, ,8 +9,0% Σύνολο Ασφαλιστικών προβλέψεων 9.619, ,2 +0,9% ΕΑΕΕ Σελίδα 26

27 Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης 4. Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης Η εξέταση των λογαριασμών εκμετάλλευσης γίνεται ξεχωριστά για καθεμιά από τις τρεις εκμεταλλεύσεις που καταγράφονται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις και στο τέλος της παραγράφου παρουσιάζεται το άθροισμά τους. Οι λογαριασμοί εκμεταλλεύσεως, όπως καταγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις, είναι για τους κλάδους: Ασφαλίσεις Ζωής Ασφαλίσεις αστικής ευθύνης οχημάτων Ασφαλίσεις λοιπών κλάδων κατά Ζημιών. Όπως έχει ήδη επισημανθεί στις μεθοδολογικές παρατηρήσεις (σελ. 7) της Εισαγωγής στην παρούσα μελέτη, οι δύο διαφορετικές λογιστικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιήθηκαν το 2015 (Δ.Π.Χ.Α. και κλαδικό λογιστικό σχέδιο ασφαλιστικών επιχειρήσεων) οδηγούν σε διαφορετικό χειρισμό ορισμένων οικονομικών μεγεθών. Πιο συγκεκριμένα, η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων με τα Δ.Π.Χ.Α. ενδέχεται να επηρεάσει τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, όπως επίσης και το ύψος των εσόδων και εξόδων της περιόδου αναφοράς. Ενδεικτικά αναφέρεται η εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 4 στην ταξινόμηση των συμβολαίων του χαρτοφυλακίου σε ασφαλιστικά και επενδυτικά (ομαδικά επενδυτικά συμβόλαια 4 και επενδυτικά συμβόλαια τύπου unit linked). Συνεπώς, τα μεγέθη των λογαριασμών μεταξύ των ετών 2014 και 2015 σε ορισμένα σημεία της ανάλυσης που ακολουθεί δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα μεταξύ τους και τα ποσοστά μεταβολής που ακολουθούν καταγράφονται ως ενδεικτικά. 4.1 Λογαριασμός εκμετάλλευσης ασφαλίσεων Ζωής Το τεχνικό αποτέλεσμα του λογαριασμού ασφαλίσεων Ζωής ήταν κερδοφόρο για το 2015, όπως και για τα προηγούμενα έτη. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 2,1 δισ., μειωμένα κατά 6,5%, ενώ τα έξοδα αυξήθηκαν κατά 10,0% και έφτασαν τα 1,8 δισ.. Το αποτέλεσμα ήταν μειωμένο κατά 49,1%. Πίνακας 25: Στοιχεία εκμεταλλεύσεως ασφαλίσεων Ζωής εκατ Μεταβολή Έσοδα 2.122, ,2-6,5% Έξοδα 1.799, ,0 +10,0% Τεχνικό αποτέλεσμα ασφαλίσεων Ζωής 323,0 634,2-49,1% 4 Deposit Administration Funds - DAF ΕΑΕΕ Σελίδα 27

28 Δισεκατομμύρια Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης Γράφημα 5: Έσοδα έξοδα ασφαλίσεων Ζωής 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Έσοδα Έξοδα Ανάλυση εσόδων ασφαλίσεων Ζωής Το 78,2% των εσόδων προέρχεται από την ιδία κράτηση των δεδουλευμένων ασφαλίστρων η οποία ανήλθε στο 1,7 δισ.. Μεγάλη είναι επίσης η συνεισφορά των εσόδων από επενδύσεις (20,8%). Πίνακας 26: Ανάλυση εσόδων ασφαλίσεων Ζωής εκατ. % Δεδουλευμένα ασφάλιστρα (Ιδία κράτηση) 1.659,6 78,2% Έσοδα επενδύσεων 441,0 20,8% Δικαιώματα συμβολαίου κλπ έσοδα 21,4 1,0% Σύνολο εσόδων 2.122,1 100,0% ΕΑΕΕ Σελίδα 28

29 Δισεκατομμύρια Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης Γράφημα 6: Ανάλυση εσόδων ασφαλίσεων Ζωής 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Δεδουλευμένα ασφάλιστρα Έσοδα επενδύσεων Δικαιώματα συμβολαίων Σε σχέση με το 2014, παρατηρείται αύξηση 10,2% στα έσοδα από δεδουλευμένα ασφάλιστρα και μείωση 40,6% στα έσοδα από επενδύσεις. Επίσης, αυξήθηκαν τα έσοδα από δικαιώματα συμβολαίων και άλλα έσοδα κατά 5,5%. Πίνακας 27: Μεταβολή εσόδων ασφαλίσεων Ζωής εκατ Μεταβολή Δεδουλευμένα ασφάλιστρα (ιδία κράτηση) 1.659, ,4 +10,2% Έσοδα επενδύσεων 441,0 742,5-40,6% Δικαιώματα συμβολαίου κλπ έσοδα 21,4 20,3 +5,5% Σύνολο εσόδων 2.122, ,2-6,5% Από την ανάλυση της ιδίας κράτησης των δεδουλευμένων ασφαλίστρων, φαίνεται ότι υπήρξε μείωση στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (15,2%) και αύξηση στα δεδουλευμένα ασφάλιστρα (+10,2%). ΕΑΕΕ Σελίδα 29

30 Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης Πίνακας 28: Ανάλυση ιδίας κράτησης δεδουλευμένων ασφαλίστρων ασφαλίσεων Ζωής εκατ. εκατ. Μεταβολή από 2014 Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 1.583,5-15,2% Μείον : Αντασφάλιστρα 77, ,9-6,1% ΜΕΙΟΝ Μαθηματικές προβλέψεις κλειομένης χρήσεως 7.355,1-3,3% Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 9, ,9-23,5% ΣΥΝ Μαθηματικές προβλέψεις προηγούμενης χρήσεως 7.511,5 +2,4% Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 12, ,5-26,8% Σύνολο δεδουλευμένων ασφαλίστρων (Ι.Κ. 5 ) 1.659,6 +10,2% Ανάλυση εξόδων ασφαλίσεων Ζωής Η Ιδία κράτηση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων αποτελεί το κύριο έξοδο του κλάδου. Συνολικά, 1,6 δισ. κόστισαν οι αποζημιώσεις και αντιπροσωπεύουν το 88,4% των εξόδων. Άλλα έξοδα αποτελούν οι προμήθειες παραγωγής και τα συναφή έξοδα (11,6%) και οι λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις. Πίνακας 29: Ανάλυση εξόδων ασφαλίσεων Ζωής εκατ. % Ασφαλιστικές αποζημιώσεις (ιδία κράτηση) 1.590,9 88,4% Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις -3,2 - Προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα 211,4 11,6% Σύνολο εξόδων 1.799,1 100,0% Η μεταβολή των μεγεθών σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά δείχνει ότι υπήρξε αύξηση στις αποζημιώσεις (+9,5%) και στις προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα (+7,4%). Συνολικά, τα έξοδα μειώθηκαν κατά 10,0%. 5 Ι.Κ. : Ιδία Κράτηση ΕΑΕΕ Σελίδα 30

31 Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης Πίνακας 30: Μεταβολή εξόδων ασφαλίσεων Ζωής Μεταβολή Ασφαλιστικές αποζημιώσεις (ιδία κράτηση) 1.590, ,3 +9,5% Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις -3,2-15,1-78,9% Προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα 211,4 196,8 +7,4% Σύνολο εξόδων 1.799, ,0 +10,0% Όπως φαίνεται και από τον επόμενο πίνακα, υπήρξε αύξηση των πληρωθεισών αποζημιώσεων με παράλληλη μείωση της συμμετοχής των αντασφαλιστών, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένη ιδία κράτηση αποζημιώσεων. Πίνακας 31: Ανάλυση ιδίας κράτησης αποζημιώσεων ασφαλίσεων Ζωής εκατ. εκατ. Μεταβολή από 2014 Πληρωθείσες αποζημιώσεις (μικτά ποσά) 1.600,9 +5,3% Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών 43, ,3-16,7% ΣΥΝ Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών κλειομένης χρήσης 475,2 +8,3% Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 76,3 398,9 +17,8% ΜΕΙΟΝ Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών προηγ. χρήσης 430,1-4,7% Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 64,8 365,3 +3,1% Σύνολο ασφαλιστικών αποζημιώσεων (Ι.Κ. 6 ) 1.590,9 +9,5% 6 Ι.Κ. : Ιδία κράτηση ΕΑΕΕ Σελίδα 31

32 Δισεκατομμύρια Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης 4.2 Λογαριασμός Εκμετάλλευσης Ασφαλίσεως Αστικής ευθύνης οχημάτων Το τεχνικό αποτέλεσμα των ασφαλίσεων αστικής ευθύνης οχημάτων ήταν κερδοφόρο για το 2015 κατά 332,1 εκατ.. Σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος, υπήρξε μείωση της κερδοφορίας από τα 364,3 εκατ.. Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 18,6% ενώ τα έξοδα μειώθηκαν κατά 23,5%. Πίνακας 32: Στοιχεία εκμεταλλεύσεων ασφαλίσεως αστικής ευθύνης οχημάτων εκατ Μεταβολή Έσοδα 888, ,6-18,6% Έξοδα 556,2 727,3-23,5% Τεχνικό αποτέλεσμα ασφαλίσεων αστικής ευθύνης οχημάτων 332,1 364,3-8,8% Γράφημα 7: Έσοδα έξοδα ασφαλίσεως αστικής ευθύνης οχημάτων 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Έσοδα Έξοδα Ανάλυση εσόδων ασφαλίσεως αστικής ευθύνης οχημάτων Το 72,9% των εσόδων, ή 647,2 εκατ., προέρχονται από την ιδία κράτηση των δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Άλλες πηγές εσόδων είναι τα δικαιώματα συμβολαίων (19,8%) και τα έσοδα από επενδύσεις (7,3%). ΕΑΕΕ Σελίδα 32

33 Δισεκατομμύρια Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης Πίνακας 33: Ανάλυση εσόδων ασφαλίσεως αστικής ευθύνης οχημάτων εκατ. % Δεδουλευμένα ασφάλιστρα (ιδία κράτηση) 647,2 72,9% Έσοδα επενδύσεων 64,9 7,3% Δικαιώματα συμβολαίων κλπ έσοδα 176,2 19,8% Σύνολο εσόδων 888,3 100% Σε σχέση με το 2014, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 18,6%, εκ των οποίων τα έσοδα από την ιδία κράτηση των δεδουλευμένων ασφαλίστρων μειώθηκαν κατά 16,9%. Τα δικαιώματα συμβολαίου μειώθηκαν κατά 15,8% ενώ τα έσοδα από επενδύσεις μειώθηκαν κατά 37,2%. Πίνακας 34: Μεταβολή εσόδων ασφαλίσεως αστικής ευθύνης οχημάτων εκατ Μεταβολή Δεδουλευμένα ασφάλιστρα (ιδία κράτηση) 647,2 779,2-16,9% Έσοδα επενδύσεων 64,9 103,2-37,2% Δικαιώματα συμβολαίων κλπ έσοδα 176,2 209,2-15,8% Σύνολο εσόδων 888, ,6-18,6% Γράφημα 8: Ανάλυση εσόδων ασφαλίσεως αστικής ευθύνης οχημάτων (εκατομμύρια ) 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Δεδουλευμένα ασφάλιστρα Έσοδα επενδύσεων Δικαιώματα συμβολαίων ΕΑΕΕ Σελίδα 33

34 Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης Σύμφωνα με τα στοιχεία του επόμενου πίνακα, υπήρξε μείωση στην εγγεγραμμένη παραγωγή (-13,9%) η οποία συνοδεύτηκε από αύξηση στα εκχωρούμενα αντασφάλιστρα (+13,0%). Πίνακας 35: Ανάλυση ιδίας κράτησης δεδουλευμένων ασφαλίστρων αστικής ευθύνης οχημάτων εκατ. εκατ. Μεταβολή από το 2014 Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 713,4-13,9% Μείον : Αντασφάλιστρα 104,8 608,6 +13,0% ΜΕΙΟΝ Προβλ. μη δεδ. ασφαλίστρων κλειομένης χρήσεως 259,5-14,0% Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 12,0 247,5-16,5% ΣΥΝ Προβλ. μη δεδ. ασφαλίστρων προηγ. χρήσεως 300,2-13,4% Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 14,0 286,2-8,7% Σύνολο δεδουλευμένων ασφαλίστρων (Ι.Κ. 7 ) 647,2-16,9% Ανάλυση εξόδων ασφαλίσεως αστικής ευθύνης οχημάτων Η Ιδία κράτηση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων έφτασε τα 388,8 εκατ. κι αποτέλεσε το 69,9% των εξόδων του κλάδου ενώ οι προμήθειες παραγωγής αφορούσαν το 30,5%, ως ποσοστό των εξόδων. Πίνακας 36: Ανάλυση εξόδων ασφαλίσεων αστικής ευθύνης οχημάτων εκατ. % Ασφαλιστικές αποζημιώσεις (ιδία κράτηση) 388,8 69,9% Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις -2,2 - Προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα 169,6 30,1% Σύνολο εξόδων 556,2 100% Στην μείωση των εξόδων του κλάδου κατά 23,5% συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό η μείωση της ιδίας κράτησης των αποζημιώσεων (-24,8%) και των προμηθειών παραγωγής (-16,6%). 7 Ι.Κ. : Ιδία Κράτηση ΕΑΕΕ Σελίδα 34

35 Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης Πίνακας 37: Μεταβολή εξόδων ασφαλίσεως αστικής ευθύνης οχημάτων εκατ Μεταβολή Ασφαλιστικές αποζημιώσεις (ιδία κράτηση) 388,8 516,9-24,8% Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις -2,2 7,1-130,9% Προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα 169,6 203,3-16,6% Σύνολο εξόδων 556,2 727,3-23,5% Το 2015, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις μειώθηκαν κατά 12,0% σε σχέση με το Η συνεισφορά των αντασφαλιστών σε αυτές μειώθηκε (-1,9%) ενώ η ιδία κράτηση μειώθηκε κατά 24,8%. Πίνακας 38: Ανάλυση ιδίας κράτησης αποζημιώσεων ασφαλίσεως αστικής ευθύνης οχημάτων εκατ. εκατ. Μεταβολή από το 2014 Πληρωθείσες αποζημιώσεις (μικτά ποσά) 498,6-12,0% Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών 70,4 428,2-1,9% ΣΥΝ Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών κλειομένης χρήσης 2.116,1-3,7% Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 308, ,1-15,4% ΜΕΙΟΝ Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών προηγ. χρήσης 2.203,9-1,7% Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 356, ,5-17,4% Σύνολο Ασφαλιστικών αποζημιώσεων (Ι.Κ. 8 ) 388,8-24,8% 8 Ι.Κ. : Ιδία κράτηση ΕΑΕΕ Σελίδα 35

36 Δισεκατομμύρια Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης 4.3 Λογαριασμός Εκμετάλλευσης Ασφαλίσεων Λοιπών κλάδων κατά ζημιών Το τεχνικό αποτέλεσμα των ασφαλίσεων λοιπών κλάδων κατά ζημιών υπήρξε κερδοφόρο κατά το 2015 καθώς πραγματοποιήθηκαν έσοδα 839,3 εκατ. και έξοδα 415,5 εκατ.. Τα κέρδη μειώθηκαν κατά 11,5% έναντι του 2014, στα 423,8 εκατ.. Πίνακας 39: Στοιχεία εκμεταλλεύσεως ασφαλίσεων λοιπών κλάδων κατά ζημιών εκατ Μεταβολή Έσοδα 839,3 888,0-5,5% Έξοδα 415,5 408,9 +1,6% Τεχνικό αποτέλεσμα ασφαλίσεων Λοιπών κλάδων κατά ζημιών 423,8 479,0-11,5% Γράφημα 9: Έσοδα - έξοδα ασφαλίσεων λοιπών κλάδων κατά ζημιών 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Έσοδα Έξοδα Ανάλυση εσόδων ασφαλίσεων Λοιπών κλάδων κατά ζημιών Εξετάζοντας τα επιμέρους στοιχεία των εσόδων, παρατηρείται ότι τα έσοδα προέρχονται κατά κύριο λόγο από την ιδία κράτηση των δεδουλευμένων ασφαλίστρων (78,9%) και από τα δικαιώματα συμβολαίου (17,0%). Τα έσοδα από επενδύσεις έφτασαν στα 34,6 εκατ. (4,1%). ΕΑΕΕ Σελίδα 36

37 Εκατομμύρια Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης Πίνακας 40: Ανάλυση εσόδων ασφαλίσεων λοιπών κλάδων κατά ζημιών εκατ. % Δεδουλευμένα ασφάλιστρα (ιδία κράτηση) 662,0 78,9% Έσοδα επενδύσεων 34,6 4,1% Δικαιώματα συμβολαίων κλπ έσοδα 142,6 17,0% Σύνολο εσόδων 839,3 100% Στη σύγκριση με το 2014, παρατηρείται μείωση των δεδουλευμένων ασφαλίστρων (3,4%) ενώ τα δικαιώματα συμβολαίων μειώθηκαν κατά 6,2%. Τα έσοδα από επενδύσεις μειώθηκαν κατά 31,7% ενώ συνολικά τα έσοδα μειώθηκαν κατά 5,5%. Γράφημα 10: Ανάλυση εσόδων λοιπών κλάδων κατά ζημιών Δεδουλευμένα ασφάλιστρα Έσοδα επενδύσεων Δικαιώματα συμβολαίων Πίνακας 41: Μεταβολή εσόδων ασφαλίσεων λοιπών κλάδων κατά ζημιών εκατ Μεταβολή Δεδουλευμένα ασφάλιστρα (ιδία κράτηση) 662,0 685,2-3,4% Έσοδα επενδύσεων 34,6 50,7-31,7% Δικαιώματα συμβολαίων κλπ έσοδα 142,6 152,0-6,2% Σύνολο εσόδων 839,3 888,0-5,5% ΕΑΕΕ Σελίδα 37

38 Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης Μετά από τη μελέτη των στοιχείων της ιδίας κράτησης των ασφαλίστρων φαίνεται ότι τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα μειώθηκαν ελαφρώς (-0,7%), με παράλληλα μεγαλύτερη μείωση της συμμετοχής των αντασφαλιστών (-2,5%). Πίνακας 42: Ανάλυση ιδίας κράτησης δεδουλευμένων ασφαλίστρων ασφαλίσεων λοιπών κλάδων κατά ζημιών εκατ. εκατ. Μεταβολή από το 2014 Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 982,1-0,7% Μείον : Αντασφάλιστρα 325,3 656,7-2,5% ΜΕΙΟΝ Προβλ. μη δεδ. ασφαλίστρων κλειομένης χρήσεως 384,3-2,8% Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 78,5 305,8-6,5% ΣΥΝ Προβλ. μη δεδ. ασφαλίστρων προηγ. χρήσεως 394,8-9,2% Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 83,7 311,1-10,0% Σύνολο δεδουλευμένων ασφαλίστρων (Ι.Κ. 9 ) 662,0-3,4% Ανάλυση εξόδων ασφαλίσεων Λοιπών κλάδων κατά ζημιών Τα έξοδα των ασφαλίσεων των λοιπών κλάδων κατά ζημιών προέρχονται κυρίως από την ιδία κράτηση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων και από τις προμήθειες παραγωγής. Πίνακας 43: Ανάλυση εξόδων λοιπών κλάδων κατά ζημιών εκατ. % Ασφαλιστικές αποζημιώσεις (ιδία κράτηση) 222,0 53,4% Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις -1,0 - Προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα 194,5 46,6% Σύνολο εξόδων 415,5 100% Τα έξοδα αυξήθηκαν σε σχέση με το 2014 κατά 1,6%. Η ιδία κράτηση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων αυξήθηκε κατά 5,9% ενώ οι προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα μειώθηκαν κατά 2,1%. 9 Ι.Κ. : Ιδία Κράτηση ΕΑΕΕ Σελίδα 38

39 Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης Πίνακας 44: Μεταβολή εξόδων ασφαλίσεων λοιπών κλάδων κατά ζημιών εκατ Μεταβολή Ασφαλιστικές αποζημιώσεις (ιδία κράτηση) 222,0 209,7 +5,9% Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις -1,0 0,6 - Προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα 194,5 198,6-2,1% Σύνολο εξόδων 415,5 408,9 +1,6% Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις μειώθηκαν κατά 6,3% και η αναλογία των αντασφαλιστών σε αυτές μειώθηκε κατά 4,7%. Συνολικά, η ιδία κράτηση των αποζημιώσεων αυξήθηκε κατά 5,8%. Πίνακας 45: Ανάλυση Ιδίας κράτησης Αποζημιώσεων λοιπών κλάδων κατά ζημιών εκατ. εκατ. Μεταβολή από το 2014 Πληρωθείσες αποζημιώσεις (μικτά ποσά) 265,7-6,3% Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών 65,5 200,2-4,7% ΣΥΝ Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών κλειομένης χρήσης 732,7 +7,8% Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 295,9 436,8 +12,7% ΜΕΙΟΝ Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών προηγ. χρήσης 673,1-4,0% Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 258,2 414,9-7,5% Σύνολο Ασφαλιστικών αποζημιώσεων (Ι.Κ. 10 ) 222,0 +5,8% 10 Ι.Κ. : Ιδία κράτηση ΕΑΕΕ Σελίδα 39

40 Δισεκατομμύρια Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης 4.4 Συγκεντρωτικά στοιχεία εκμεταλλεύσεως του συνόλου των κλάδων ασφαλίσεων (Ζωής και Ζημιών) Το τεχνικό αποτέλεσμα των εργασιών του συνόλου των κλάδων ασφαλίσεως 11 ήταν κερδοφόρο και έφτασε περίπου το 1,1 δισ., μειωμένο κατά 27,0% σε σχέση με το Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 9,4% στα 3,8 δισ. ενώ τα έξοδα έμειναν σταθερά στα 2,8 δισ.. Πίνακας 46: Στοιχεία εκμεταλλεύσεως συνόλου κλάδων ασφαλίσεων εκατ Μεταβολή Έσοδα 3.849, ,8-9,4% Έξοδα 2.770, ,3 0,0% Τεχνικό αποτέλεσμα 1.078, ,5-27,0% Γράφημα 11: Έσοδα έξοδα συνόλου κλάδων ασφαλίσεων Έσοδα Έξοδα Ανάλυση εσόδων συνόλου κλάδων ασφαλίσεων Η πλειοψηφία των εσόδων προέρχεται από την ιδία κράτηση των δεδουλευμένων ασφαλίστρων (77,1%) και συνεπικουρούνται από τα έσοδα των επενδύσεων (14,0%) και τα δικαιώματα συμβολαίων (8,8%). 11 πριν την αφαίρεση των Γενικών εξόδων και των Φόρων ΕΑΕΕ Σελίδα 40

41 Δισεκατομμύρια Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης Πίνακας 47: Ανάλυση εσόδων συνόλου κλάδων ασφαλίσεων εκατ. % Δεδουλευμένα ασφάλιστρα (ιδία κράτηση) 2.968,8 77,1% Έσοδα επενδύσεων 540,5 14,0% Δικαιώματα συμβολαίων κλπ έσοδα 340,3 8,8% Σύνολο εσόδων 3.849,6 100% Κατά τη σύγκριση με το 2014, η ιδία κράτηση των δεδουλευμένων ασφαλίστρων έμεινε σταθερή ενώ τα δικαιώματα συμβολαίου μειώθηκαν κατά 10,8%. Επίσης, μείωση είχαν τα έσοδα από επενδύσεις κατά 39,7%. Γράφημα 12: Ανάλυση εσόδων συνόλου κλάδων ασφαλίσεων Δεδουλευμένα ασφάλιστρα Έσοδα επενδύσεων Δικαιώματα συμβολαίων Πίνακας 48: Μεταβολή εσόδων συνόλου κλάδων ασφαλίσεων εκατ Μεταβολή Δεδουλευμένα ασφάλιστρα (ιδία κράτηση) 2.968, ,8-0,1% Έσοδα επενδύσεων 540,5 896,4-39,7% Δικαιώματα συμβολαίων κλπ έσοδα 340,3 381,6-10,8% Σύνολο εσόδων 3.849, ,8-9,4% ΕΑΕΕ Σελίδα 41

42 Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης Συνολικά, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα μειώθηκαν κατά 11,0% σε σχέση με το 2014 και διαμορφώθηκαν στα 3,3 δισ. ενώ τα εκχωρούμενα αντασφάλιστρα έμειναν σταθερά στα 508 εκατ.. Παρομοίως, τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα έμειναν σταθερά στα 3,0 δισ.. Πίνακας 49: Ανάλυση ιδίας κράτησης συνόλου κλάδων ασφαλίσεων εκατ. εκατ. Μεταβολή από το 2014 Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 3.278,9-11,0% Μείον : Αντασφάλιστρα 507, ,2-0,3% ΜΕΙΟΝ Προβλ. μη δεδ. ασφαλίστρων κλειομένης χρήσεως 7.998,9-3,7% Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 99, ,2-9,6% ΣΥΝ Προβλ. μη δεδ. ασφαλίστρων προηγ. χρήσεως 8.206,5 +1,1% Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 109, ,8-12,0% Σύνολο δεδουλευμένων ασφαλίστρων (Ι.Κ. 12 ) 2.968,8-0,1% Ανάλυση εξόδων συνόλου κλάδων ασφαλίσεων Το κυριότερο έξοδο αποτέλεσε η ιδία κράτηση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων που έφθασαν τα 2,2 δισ. (79,5% των εξόδων). Σημαντικό έξοδο ήταν επίσης οι προμήθειες παραγωγής (20,5% του συνόλου των εξόδων). Πίνακας 50: Ανάλυση εξόδων συνόλου κλάδων ασφαλίσεως εκατ. % Ασφαλιστικές αποζημιώσεις (ιδία κράτηση) 2.201,7 79,5% Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις -6,4 - Προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα 575,5 20,5% Σύνολο εξόδων 2.770,8 100% Το σύνολο των εξόδων έμεινε σταθερό με τις αποζημιώσεις να αυξάνονται κατά 1,0% ενώ οι προμήθειες παραγωγής και τα συναφή έξοδα μειώθηκαν κατά 3,9%. 12 Ι.Κ. : Ιδία Κράτηση ΕΑΕΕ Σελίδα 42

43 Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης Πίνακας 51: Μεταβολή εξόδων συνόλου κλάδων ασφαλίσεων εκατ Μεταβολή Ασφαλιστικές αποζημιώσεις (ιδία κράτηση) 2.201, ,9 +1,0% Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις -6,4-7,4-12,9% Προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα 575,5 598,8-3,9% Σύνολο εξόδων 2.770, ,3-0,02% Συνολικά, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις έφθασαν τα 2,4 δισ., μένοντας σχεδόν σταθερές σε σχέση με 2014, ενώ η συμμετοχή των αντασφαλιστών σε αυτές μειώθηκε κατά 6,9% φθάνοντας τα 180 εκατ.. Πίνακας 52: Ανάλυση ιδίας κράτησης αποζημιώσεων συνόλου κλάδων ασφαλίσεων εκατ. εκατ. Μεταβολή από το 2014 Πληρωθείσες αποζημιώσεις (μικτά ποσά) 2.365,1-0,2% Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών 179, ,7-6,9% ΣΥΝ Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών κλειομένης χρήσης 3.323,9 +0,3% Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 680, ,7-1,6% ΜΕΙΟΝ Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών προηγ. χρήσης 3.307,2-2,6% Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών 679, ,7-12,2% Σύνολο Ασφαλιστικών αποζημιώσεων (Ι.Κ. 13 ) 2.201,7 +1,0% 13 Ι.Κ. : Ιδία κράτηση ΕΑΕΕ Σελίδα 43

44 Δισεκατομμύρια Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 5. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Το τεχνικό αποτέλεσμα του συνόλου των κλάδων ασφάλισης είναι μειωμένο κατά 27,0% έναντι του 2014, γεγονός που κυρίως οφείλεται στο μειωμένο κατά 49,1% αποτέλεσμα των ασφαλίσεων Ζωής ενώ οι κλάδοι ασφάλισης κατά Ζημιών γνώρισαν μικρότερη μείωση στο τεχνικό αποτέλεσμα. Πίνακας 53: Τεχνικά αποτελέσματα ασφαλίσεων εκατ Μεταβολή Ασφαλίσεις Ζωής 323,0 634,2-49,1% Ασφάλιση Αστικής ευθύνης οχημάτων 332,1 364,3-8,8% Ασφαλίσεις Λοιπών κλάδων ζημιών 423,8 479,0-11,5% Σύνολο τεχνικών αποτελεσμάτων 1.078, ,5-27,0% Γράφημα 13: Διαχρονική εξέλιξη τεχνικών αποτελεσμάτων 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0, ,4 Ασφαλίσεις Ζωής Ασφαλίσεις Λοιπών κλάδων ζημιών Ασφαλίσεις Αστικής ευθύνης οχημάτων Όταν ενσωματώνονται στα τεχνικά αποτελέσματα του έτους 2015 και οι υπόλοιποι λογαριασμοί που προκύπτουν από την λειτουργία των επιχειρήσεων (γενικά έξοδα, έκτακτα και ανόργανα έσοδα-έξοδα, αποσβέσεις κτλ.), οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις επιδεικνύουν κέρδη προ φόρων ύψους 413 εκατ.. Υπενθυμίζεται ότι το 2014, το αποτέλεσμα προ φόρων ήταν επίσης θετικό (377 εκατ. ). Μετά την καταβολή 108 εκατ. ΕΑΕΕ Σελίδα 44

45 Δισεκατομμύρια Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης σε φόρους, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατέγραψαν κέρδη 306 εκατ. για το 2015, έναντι αντίστοιχων κερδών 244 εκατ. το Πίνακας 54: Αποτελέσματα χρήσης εκατ Μεταβολή Σύνολο τεχνικών αποτελεσμάτων 1.078, ,5-27,0% Κέρδη (προ φόρων) 413,1 377,4 +9,5% Μείον: φόροι 107,6 133,4-19,3% Αποτέλεσμα χρήσης 305,5 244,0 +25,2% Γράφημα 14: Αποτελέσματα χρήσης 2,3 2,0 1,8 1,5 1,3 1,0 0,8 0,5 0,3 0,0-0,3-0,5-0,8-1, Σύνολο τεχνικών αποτελεσμάτων Κέρδη / Ζημιές προ Φόρων Αποτέλεσμα χρήσης ΕΑΕΕ Σελίδα 45

46 Appendix: Executive summary After the study of the published financial statements of the insurance enterprises which were active in Greece during 2015, a total number of 62 were identified, broken down as follows: Life Non-life Mixed Total 2015 Total 2014 S.A. insurance companies Branch of foreign insurance enterprises Mutual insurance cooperatives Total Total assets amounted at 16.0 billion, 12.9 billions of which was invested (including the investments of the unit-linked products). Both assets and investments increased in relation to Billion Growth Assets % Investments % The sum of shareholders funds reached 1.4 billion (1.3 billion in 2014) and total equity summed 3 billion (2.3 billion in 2014). Billion Μεταβολή Shareholders funds % Total equity % Insurance reserves reached 11.4 billion and are analysed as it is shown in the table below. Billion Growth Non-life % Life % Unit-linked % Total % HAIC

47 In 2015, insurance enterprises achieved pre-tax profit of 413 million (377 million in 2014) and paid taxes of 108 million. Total profit after tax reached at 306 million. It should be reminded that during the financial year 2014, insurance enterprises recorded net profit of 244 million after tax, as shown in the next table. Million Growth Technical profit Life % Technical profit Motor third party liability % Technical profit Other non-life % Technical profit (total) 1, , % Profit (pre tax) % Total taxes % Result % HAIC

48

49 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 88. Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016 Σεπτέμβριος Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2015 Αύγουστος GeneraLCivilLiability2015gr.pdf 86. Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2015 Ιούνιος Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Μαρτίου 2016 Μάιος Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2015 Μάιος

50 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 83. Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων Μάιος Ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων Μάιος Ασφάλιση αυτοκινήτου 2014 Μάρτιος Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2014 Μάρτιος Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2014 Φεβρουάριος

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Οκτώβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 74 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Νοέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 66 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2010

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2010 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 19 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2008 Η παρούσα εγκύκλιος καταγράφει συγκεντρωτικά τα οικονομικά στοιχεία Ισολογισμών των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα για

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 49 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες 2009

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες 2009 Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες 2009 Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Αύγουστος 2010

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 30/6/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 30/6/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε.

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89.234,93 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 89.234,93 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2010 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε.

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12854/05/Β/86/34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 30 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 20264/B/05/1989/8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ):

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 25081/B/05/1991/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12854/05/Β/86/34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2011-30/06/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗΚΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΕΔ ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.

ΟΡΘΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗΚΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΕΔ ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. ΟΡΘΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗΚΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΕΔ ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ACTIVA INSURANCE A.A.E ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12830/05/Β/86/010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2009-30.06.2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30.06.2009 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40 Αριθμοδείκτες 2011 Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 123465801000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2008-30/6/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/08 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/6/08 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

134, , Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 21,451,738.18

134, , Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 21,451,738.18 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-30/06/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31-12-2014 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2014 ΕΩΣ 31-12-2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-06-2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε :12865/05/Β/86/45

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε :12865/05/Β/86/45 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε :12865/05/Β/86/45 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2008

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/6/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/09/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε[2] Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε[2] Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΣ- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 40 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ):

ΔΥΝΑΜΙΣ- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 40 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ΔΥΝΑΜΙΣ- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 40 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 12837/B/05/1986/17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΛ/ΚΗΣ 8/9/2008 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε :31369/05/Β/94/008

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΛ/ΚΗΣ 8/9/2008 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε :31369/05/Β/94/008 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε :31369/05/Β/94/008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης Iουνίου 2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2008-30/6/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ " MENTITEΡΡΑΝΙΑ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΓΕΜΗ 44941407000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΛ/ΚΗΣ 11/3/2008 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : HDI - GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG ΑΡ.Μ.Α.Ε : 60462/05/B/06/6 (ΥΠΟΚ/ΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ)

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΛ/ΚΗΣ 11/3/2008 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : HDI - GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG ΑΡ.Μ.Α.Ε : 60462/05/B/06/6 (ΥΠΟΚ/ΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : HDI - GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG ΑΡ.Μ.Α.Ε : 60462/05/B/06/6 (ΥΠΟΚ/ΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

31,136,660.23 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

31,136,660.23 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2007-31/12/2007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικόπεδα 279, Κτίρια 682, Μείον: Αποσβέσεις 682,429.45

Οικόπεδα 279, Κτίρια 682, Μείον: Αποσβέσεις 682,429.45 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :AEΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ.ΣΙ ΕΡΗΣ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε :12888/05/Β/86/68 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31.12.2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2011/31.12.2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά στοιχεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2016

Οικονομικά στοιχεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2016 Οικονομικά στοιχεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2016 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Οκτώβριος 2017 Οικονομικές Μελέτες 97 Η παρούσα έκθεση υπόκειται σε προστασία της νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΛ/ΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : INTERNATIONAL LIFE AEAZ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 25125/05/B/91/25

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΛ/ΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : INTERNATIONAL LIFE AEAZ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 25125/05/B/91/25 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : INTERNATIONAL LIFE AEAZ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 25125/05/B/91/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ INTERNATIONAL LIFE AEAZ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30/06/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Ιούνιος 2011 Οικονομικές Μελέτες 18. / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Ιούνιος 2011 Οικονομικές Μελέτες 18.  / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement Αποζημιώσεις 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούνιος 2011 Οικονομικές Μελέτες 18 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 64983/05/B/07/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 64983/05/B/07/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 64983/05/B/07/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I A Β Γ ΓΙ ` ΓΙIΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικά Ποσά ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ

Συνολικά Ποσά ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/07/2005-31/12/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1-31/12/2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1-31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 31/12/2011 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόµενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόµενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010 Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάϊος 2011 Οικονομικές Μελέτες 17 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011 Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Απρίλιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 27 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 30/09/2010 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :MALAYAN INSURANCE COMPANY INC. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12993/05/B/86/173

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :MALAYAN INSURANCE COMPANY INC. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12993/05/B/86/173 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :MALAYAN INSURANCE COMPANY INC. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12993/05/B/86/173 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1-01-2012 ΈΩΣ 30-06-2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :AEΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ.ΣΙ ΕΡΗΣ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε :12888/05/Β/86/68

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :AEΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ.ΣΙ ΕΡΗΣ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε :12888/05/Β/86/68 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :AEΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ.ΣΙ ΕΡΗΣ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε :12888/05/Β/86/68 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30.06.2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2012/30.06.2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ. :1932801000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2011-31/12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποζημιώσεις έτους 2011

Αποζημιώσεις έτους 2011 Αποζημιώσεις έτους 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούνιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 31 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : VICTORIA AAE ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : VICTORIA AAE ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : VICTORIA AAE ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01-31/12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Αύγουστος 2013 Οικονομικές Μελέτες 46. / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Αύγουστος 2013 Οικονομικές Μελέτες 46.  / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement Αποζημιώσεις 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Αύγουστος 2013 Οικονομικές Μελέτες 46 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01-30/06/2011 A Β Γ ΓΙ ΓΙΙ ΓΙIΙ Ε ΣΤ ΣΤΙ ΣΤΙΙ Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012 Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2013 Οικονομικές Μελέτες 44 Σύνοψη βασικών σημείων Σύμφωνα με την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2013

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2013 Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Φεβρουάριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 70 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η μελέτη των χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2015

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2015 Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Δεκέμβριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 92 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η μελέτη των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών,

Διαβάστε περισσότερα

Δ1ΝΣΗ ΑΣΦΜ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΜιΚΗΣ 1/3{2010

Δ1ΝΣΗ ΑΣΦΜ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΜιΚΗΣ 1/3{2010 Δ1ΝΣΗ ΑΣΦΜ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΜιΚΗΣ 1/3{2010 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΗΟΙ - GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG ΑΡ.Μ.Α.Ε: 60462/05/Β/06/6 (yπoκlma ΕΜΑΔΑΣ). ΣΥΝΟΠΤιΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΜ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΝΚΗΣ 16/8/201 Ο

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΜ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΝΚΗΣ 16/8/201 Ο Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΜ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΝΚΗΣ 16/8/201 Ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΗΟΙ - GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG ΑΡ.Μ.Α.Ε: 60462/05/8/06/6 (yπoκlma ΕΜΑΔΑΣ) ΣΥΝΟΠΤιΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2014

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2014 Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Νοέμβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 76 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η μελέτη των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών,

Διαβάστε περισσότερα

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Απρίλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 3. / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Απρίλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 3.  / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement Αποζημιώσεις 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Απρίλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος Πινάκων...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

2005 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

2005 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2005 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004-13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009 Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάρτιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

2007 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

2007 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 2007 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΟΙ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2006 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

2006 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2006 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 1. Γενικά Ολοκληρώθηκε για µία ακόµη χρονιά η ετήσια έρευνα της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, αναφορικά µε την παραγωγή ασφαλίστρων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νομικής Προστασίας 2009

Ασφάλιση Νομικής Προστασίας 2009 Ασφάλιση Νομικής Προστασίας 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2010 Οικονομικές Μελέτες 10 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης εκεμβρίου (1/1-31/12/2013) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης εκεμβρίου (1/1-31/12/2013) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης εκεμβρίου 2013 - (1/1-31/12/2013) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 22740100 ( Ποσά σε ευρώ - Βάση του Κ.Λ.Σ. ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006 H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006 1. Γενικά Ολοκληρώθηκε για µία ακόµη χρονιά η ετήσια έρευνα της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, αναφορικά µε την παραγωγή ασφαλίστρων κατά

Διαβάστε περισσότερα