ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ"

Transcript

1 1 ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης: Πρακτικά, Αθήνα, 2013, Σ. Καλογήρου (Επ.) ISBN: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Παγάνης Λεωνίδας 1*, Παπακωνσταντίνου Δημήτριος 2, Κασσιός Κώστας 3 1 Msc Γεωπληροφορικής ΕΜΠ, Διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης, Βερναρδάκη 24, Μαρούσι, Αθήνα, Τηλ , 2 Δρ Μηχανικός ΕΜΠ, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Σχολής ΑΤΜ ΕΜΠ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773, Τηλ , 3 Ομότιμος Καθηγητής Σχολής ΑΤΜ ΕΜΠ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773, Τηλ , Περίληψη: Οι δυνατότητες των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) συμβάλουν ουσιαστικά στην μελέτη των επιπτώσεων που προκαλεί η παραδοσιακή γεωργία στο φυσικό, βιοτικό και κοινωνικό περιβάλλον και επιτρέπουν την άμεση σύγκριση με τις επιπτώσεις που προκαλούν οι ενεργειακές καλλιέργειες. Η μεθοδολογική προσέγγιση για τη σύγκριση περιλαμβάνει: 1) την δημιουργία κριτηρίων αξιολόγησης, 2) την δημιουργία ιεραρχικής βαθμολογικής κλίμακας (που υπολογίζεται με βάση τις εισροές των καλλιεργειών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκάστοτε καλλιέργειας), 3) την δημιουργία μητρών επιπτώσεων (κατά Leopold) 4) την βαθμολόγηση κριτηρίων και τέλος 5) την χαρτογραφική απεικόνιση. Για τον έλεγχο της ερευνητικής υπόθεσης επελέγη συγκεκριμένη περιοχή μελέτης για την οποία σε περιβάλλον ΓΣΠ, χωροθετήθηκαν 9 εναλλακτικές καλλιέργειες και μία συμβατική, η οποία και αποτελεί τον συγκριτικό παράγοντα με τον οποίο αξιολογήθηκαν οι επιπτώσεις συγκεκριμένων καλλιεργειών. Το τελικό συνθετικό αποτέλεσμα αποτυπωμένο χαρτογραφικά διευκολύνει τον σχεδιαστή-μελετητή να επιλέξει τη λιγότερο επιπτωσιογόνα καλλιέργεια για τη περιοχή μελέτης του, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις περιβαλλοντικές, όσο και τις κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές που συνδέονται με αυτή. Λέξεις-κλειδιά: Βιοκαύσιμα, GIS, Ενεργειακές Καλλιέργειες, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT OF CONVENTIONAL AND ALTERNATIVE CROPS USING GEOGRAPHICAL INFORMATION SYS- TEMS Paganis Leonidas 1*, Papakonstantinou Dimitrios 2, Kassios Kostas 3 1 Msc Geoinformatics NTUA, Mineral Resourse Engineer, Technical University of Crete, Vernardaki 24, Maroussi, Athens, Tel , 2 Dr Eng.NTUA, Laboratory Teaching Staff, School of Rural and Surveying Engineers, National Technical University of Athens, Iroon Polutexneiou 9, Zografou, 15773, Tel , 3 Emeritus Professor, School of Rural and Surveying Engineers, National Technical University of Athens, Iroon Polutexneiou 9, Zografou, 15773, Tel , Abstract The cartographic and analytical capabilities of Geographic Information Systems (GIS) contribute significantly to the study of the impacts caused by conventional agriculture on the natural, living

2 and social environment and also allow for direct comparison with the impacts caused by alternative crops (particularly energy). The methodological approach for the comparison includes: 1) the creation of evaluation criteria (for natural and anthropogenic variables), 2) the creation of a hierarchical grading scale (calculated using inputs of crop and special characteristics of each crop), 3) the creation of environmental impact assessment matrices (by Leopold) 4) criteria grading and finally 5) mapping. In order to test the research hypothesis a study area was chosen for which a specific GIS environment was created for 9 alternative crops and a conventional one. The conventional crop is the comparator with which the impacts to the environment of the certain alternative-energy crops were evaluated. The final result provides to the designer the ability, through overlay analysis, to choose the crop with less impact to the environment for the whole study area, taking into account the physical and socioeconomic variables associated with it. Keywords: Biofuels, GIS, Energy Crops, Environmental Impact Assessment 1. Εισαγωγή Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) είναι συστήματα σχεδιασμένα να οργανώνουν και να παρουσιάζουν χωρικές πληροφορίες και ιδιότητες σε απλούς ή πολύπλοκους συνδυασμούς με σκοπό την εκπόνηση αναλύσεων υψηλής ακρίβειας. Ειδικότερα, τα ΓΣΠ αποτελούν ένα αξιόπιστο υπολογιστικό σύστημα συλλογής, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης και παρουσίασης χωρικών δεδομένων, τα οποία έχουν την ίδια γεωαναφορά και δύναται να συνδυαστούν με περιγραφικά χαρακτηριστικά και να απεικονίζουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων που διεξάγονται, με τη μορφή συνδυασμένων θεματικών χαρτών. Τα ΓΣΠ βρίσκουν εφαρμογή σε πολλές επιστημονικές και ερευνητικές εφαρμογές, όπως είναι η έρευνα, η διαχείριση των φυσικών πόρων, η διαχείριση οδικών δικτύων, ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός, ο αναπτυξιακός σχεδιασμός κ.ά. (Αλεξάκης, 2005). Στον τομέα της γεωργίας, τα ΓΣΠ μπορούν να συνδέσουν την γεωμορφολογική, τοπογραφική, υδρολογική, περιβαλλοντική πληροφορία με γεωργικά στοιχεία με σκοπό την απόδοση μίας συνδυασμένης πληροφορίας προς τον φορέα ή τον ιδιώτη γεωργό, η οποία θα παρέχει μία πληθώρα γεωχωρικών δεδομένων για την εκάστοτε καλλιέργεια σε μία περιοχή μελέτης. Στη συγκεκριμένη μελέτη αναδεικνύονται οι παραπάνω δυνατότητες των ΓΣΠ καθώς και η μέθοδος διαχείρισης της πρωτογενούς πληροφορίας (χαρακτηριστικά καλλιεργειών, περιβαλλοντικές επιπτώσεις) και της πολυεπίπεδης πληροφορίας που προκύπτει μετά την επεξεργασία των αρχικών δεδομένων. 2. Περιβαλλοντικές μεταβλητές και επιπτώσεις Οι φυσικές μεταβλητές, οι οποίες επηρεάζονται από την εντατική καλλιέργεια αλλά και των συνοδών εργασιών (λίπανση, άρδευση κλπ.) είναι το έδαφος, το νερό, η ατμόσφαιρα, το κλίμα και το κλίμα, το βιοτικό περιβάλλον και το τοπίο (Δαβόρας 2009). Παράλληλα, επηρεάζονται, είτε θετικά, είτε αρνητικά, κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές όπως η οικονομία, η τεχνολογία και τεχνογνωσία, η διατροφή, η ανταγωνιστικότητα, η απασχόληση κ.ά. 2.1 Έδαφος Οι εδαφικοί πόροι επηρεάζονται ποικιλοτρόπως από τους τύπους και τα είδη των καλλιεργειών. Αποτελούν μία εξαιρετικά σημαντική μεταβλητή για μία βιώσιμη καλλιέργεια, καθώς παρέχουν τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία (ανόργανες και οργανικές ουσίες, ιχνοστοιχεία) για τη καλλιέργεια. Μοιραία, αποτελεί και τον αποδέκτη όλων των χημικών συστατικών που προσθέτει ο άνθρωπος για την προστασία της καλλιέργειας από τις διάφορες ασθένειες και την αύξηση της απόδοσης της καλλιέργειας με εντατικό τρόπο. Οι χημικές αυτές ουσίες συναντώνται στους διάφορους τύπους λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, μη βιολογικής προέλευσης. Τα λιπάσματα έχουν βασικό σκοπό την μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης του γεωργικού κύκλου της καλλιέργειας (εντατικοποίηση καλλιέργειας), την απόδοση των απαραίτητων συστατικών στο φυτό και την υποκατάσταση των φυσικών μηχανισμών που διαθέτουν τα φυτά για την πρόσληψη πολλών άλλων θρεπτικών συστατικών από το έδαφος. Η προσθήκη λιπασμάτων στις καλλιέργειες και η άμεση απορρόφησή τους από τα φυτά έχει σαν αποτέλεσμα της αποδυνάμωση του ριζικού συστήματος των φυτών που βρίσκεται σε βάθος μεγαλύτερο των 10 εκατοστών και την παράκαμψη του σταδίου της επεξεργασίας των λιπαντικών ουσιών από τους μικροοργανισμούς και τα βακτήρια που ζουν στο έδαφος (Βουτυράκης, 2005). Οι μικροοργανισμοί και τα βακτήρια βοηθούν στην διάλυση των συστατικών του εδάφους, την απελευθέρωση χρήσιμων συστατικών και τον εξαερισμό του εδάφους, 2

3 εξουδετερώνονται εύκολα από τα λιπάσματα. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι (Βουτυράκης, 2005): η ευαισθητοποίηση της καλλιέργειας σε ασθένειες (αφού αδυνατίζει ο φυτικός οργανισμός), η υποχρεωτική χρήση μεγαλύτερων ποσοτήτων φυτοφαρμάκων για την αντιμετώπιση των ασθενειών, η διαρκής συμπίεση του εδάφους, λόγω του μειωμένου εξαερισμού και της δράσης των βακτηρίων και η χημική διάβρωση του εδάφους, καθώς αποσυντίθενται οι συνδετικοί δεσμοί του. Τα κύρια χημικά συστατικά που περιέχονται συνήθως στα λιπάσματα είναι το άζωτο, ο φώσφορος, το κάλιο, το μαγγάνιο, το βόριο κ.α.. Τα νιτρικά λιπάσματα εμφανίζουν έμμεσες επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό και στα ζώα, μέσω της τροφικής αλυσίδας. Οι νιτρικές ουσίες, προκειμένου να απορροφηθούν, μετατρέπονται σε νιτρικά άλατα και σε αμμωνιακές ενώσεις. Εντούτοις κάποιες ποσότητες νιτρικών μετατρέπονται σε νιτρώδη, τα οποία συγκεντρώνονται στους φυτικούς ιστούς και όταν καταναλώνονται πχ. από τον ανθρώπινο οργανισμό ενώνονται με τις αμίνες που προϋπάρχουν στον οργανισμό και σχηματίζουν νιτροζαμίνες που έχουν καρκινογόνες ιδιότητες (Σωτηρόπουλος, 2008). Αντίστοιχα, τα αζωτούχα λιπάσματα, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, μεταβάλλουν το ph των εδαφών σε όξινο. Τα όξινα εδάφη καθιστούν εξαιρετικά ευδιάλυτα τα βαρέα μέταλλα (ψευδάργυρος, μαγγάνιο, χαλκός), τα οποία είναι τοξικά τόσο για τα φυτά, όσο και για τον ανθρώπινο οργανισμό. Επιπλέον, η εντατική αζωτούχα λίπανση προκαλεί αύξηση της περιεκτικότητας των φυτών σε οξαλικό οξύ και ελλιπή οργανοληπτική σύσταση των φυτών (αλλάζει η αναλογία καλίου και νατρίου) με άμεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία (Σωτηρόπουλος, 2008). Η μεθοδολογία της μονοκαλλιέργειας, η οποία ασκείται ευρέως από τους αγρότες, οδηγεί στην κόπωση του εδάφους και στη σταδιακή υποβάθμισή του, στην ενίσχυση της ανασφάλειας των αγροτών απέναντι στα καταστροφικά καιρικά φαινόμενα που απειλούν τις καλλιέργειες και στη διατήρηση του μεγάλου κόστους της καλλιέργειας (Ματζανάς, 2012). Αντίθετα, η συγκαλλιέργεια δίχως την χρήση αγροχημικών, αποτελεί μία μέθοδο βιολογικής καλλιέργειας κατά την οποία καλλιεργούνται ταυτόχρονα στο ίδιο αγροτεμάχιο δύο ή περισσότερα είδη φυτών. Η μέθοδος αυτή προτιμάται σε κηπευτικά είδη. Κατά τη συγκαλλιέργεια, χωρίς της χρήση χημικών πρόσθετων, συνδυάζονται οι διαφορετικές ιδιότητες και απαιτήσεις των φυτών σε λιπάσματα, θρεπτικά συστατικά και φυτοφάρμακα, με αποτέλεσμα οι εκροές της μία καλλιέργειας να αποτελούν τις εισροές της άλλης. Για παράδειγμα, καλλιέργειες οι οποίες απαιτούν άζωτο στο έδαφος (αραβόσιτος), καλλιεργούνται με καλλιέργειες οι οποίες δεσμεύουν το άζωτο ευκολότερα από το περιβάλλον (φασόλια). Επιπλέον, στο παράδειγμα συγκαλλιέργειας αραβόσιτος-κολοκύθα-φασόλια, τα οφέλη είναι πολλαπλά καθώς οι κολοκύθες εξουδετερώνουν τα ζιζάνια και ο αραβόσιτος διατηρεί την εδαφική υγρασία και υποστηρίζει τα φασόλια (Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Ηπείρου και Ιονίων Νήσων). Η εφαρμογή της συγκαλλιέργειας των αγροτικών ειδών δύναται να αποτελέσει μία αποτελεσματική λύση στο φαινόμενο της εξάντλησης των εδαφών, με μόνες επιπτώσεις την προστασία του εδάφους, την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της καλλιέργειας, την αύξηση της παραγωγικότητας και τον εμπλουτισμό των χρήσεων γης στην περιοχή. 2.2 Νερό Οι χημικές ουσίες, οι οποίες τελικώς δεν απορροφώνται από τις καλλιέργειες, διαφεύγουν στα περιβάλλοντα υδατικά συστήματα, προκαλώντας και τις ανάλογες επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους. Τα διαφεύγοντα χημικά συστατικά (κυρίως αζωτούχα και φωσφορούχα), καταλήγουν σε φυσικούς ταμιευτήρες, όπως οι λίμνες ή τη θάλασσα ή υπόγειους ταμιευτήρες προκαλώντας το φαινόμενο του ευτροφισμού και της βιολογικής μεγέθυνσης. Ο ευτροφισμός προκαλεί την αύξηση του πληθυσμού φυτικών οργανισμών (φύκια) σε υπερβολικό βαθμό, με αποτέλεσμα τη δέσμευση μεγάλων ποσοτήτων οξυγόνου, την απελευθέρωση τοξινών και τη συρρίκνωση του πληθυσμού των υπόλοιπων οργανισμών (Χαρτζουλάκης & Μπερτάκη 2009). Η διαρκής χρήση ζιζανιοκτόνων, μυκητοκτόνων και άλλων χημικών, αυξάνει διαχρονικά την ανθεκτικότητα των επιβλαβών οργανισμών με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ανάγκης για χρησιμοποίηση ολοένα και πιο ισχυρών χημικών για την καταπολέμησή τους. Όταν οι χημικές ενώσεις καταλήγουν σε υπόγειους ή επιφανειακούς ταμιευτήρες, δύναται να τους καταστήσουν ακατάλληλους για ύδρευση, καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση των νιτρικών αλά- 3

4 των στους ταμιευτήρες (το όριο ασφαλείας είναι 50 mg/lt) καθιστώντας επικίνδυνους προς πόση μεγάλους όγκους νερού, απαραίτητους για την ανθρώπινη διαβίωση. 2.3 Ατμόσφαιρα Στην περίπτωση των ψεκασμών αζωτούχων λιπασμάτων, σοβαρές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα προκαλεί το μονοξείδιο του αζώτου, το οποίο εντείνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου και επιδρά αρνητικά στις στοιβάδες του όζοντος και στη διατάραξη των κλιματικών συνθηκών. Επιπλέον, τα αζωτούχα λιπάσματα απελευθερώνουν στην ατμόσφαιρα ενώσεις του αζώτου όπως στοιχειακό άζωτο (Ν 2 ), υποξείδιο του αζώτου (Ν 2 Ο) και αμμωνίας (NH 3 ), τα οποία μετατρέπονται σε ισχυρά οξέα. Τα οξέα αυτά ευθύνονται για το φαινόμενο των όξινων μετεωρικών κατακρημνισμάτων, δηλαδή την όξινη βροχή. 2.4 Αισθητική του τοπίου Το τοπίο της αγροτικής γης διαταράσσεται κυρίως από την εσφαλμένη εφαρμογή των γεωργικών πρακτικών. Οι ορθές γεωργικές πρακτικές έχουν ως κύριο σκοπό την εξασφάλιση της βιωσιμότητας τόσο της καλλιέργειας, όσο και του βιοτικού και αβιοτικού περιβάλλοντος της περιοχής. Για το λόγο αυτό, προβλέπει μέτρα για: Την προστασία του εδάφους και των πρανών από τη διάβρωση, η οποία εντείνεται όταν η καλλιέργεια εγκαθίσταται κάθετα στις ισοϋψείς καμπύλες, Την προστασία της γονιμότητας και της βιωσιμότητας του καλλιεργήσιμου εδάφους, ελέγχοντας τους αγρότες για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που προβλέπονται στην εφαρμογή της αμειψισποράς, Την ορθολογική χρήση των λιπασμάτων, η οποία προσβλέπει στην καταγραφή των ποσοτήτων που χρησιμοποιεί ο αγρότης και την αυστηρή τήρηση των επιτρεπόμενων ορίων για τον όγκο των λιπαντικών, αλλά και την τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων από τα επιφανειακό υδρολογικό δίκτυο, Τη διαφύλαξη των υδροφόρων, η οποία επιτυγχάνεται με την ομαλή απορροή των επιφανειακών υδάτων και τη σωστή άρδευση της καλλιέργειας, κ.ά. Οι ορθές γεωργικές πρακτικές, αποδεικνύουν την εξαρτώμενη σχέση των φυσικών μεταβλητών (όπως το έδαφος, το νερό, η πανίδα, η ατμόσφαιρα κ.ά.) και τη σημαντικότητα της εκάστοτε μεταβλητής για την εξασφάλιση της περιβαλλοντικής ισορροπίας, αλλά και της ποιότητας του προσλαμβανόμενου αγροτικού τοπίου. Η λανθασμένη διαχείριση των φυσικών πόρων δύναται να αλλοιώσει τη φυσιογνωμία του τοπίου, με φαινόμενα όπως αυτά της διάβρωσης των γαιών, των χρωματικών εποχικών αντιθέσεων, μεταβολές που τελικά οδηγούν και στη διακύβευση της βιωσιμότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων. 2.5 Χλωρίδα και πανίδα Η άγρια χλωρίδα της περιοχής επηρεάζεται άμεσα από την καλλιέργεια, είτε από την ίδια την καλλιέργεια, εφόσον φύεται ένα είδος που δεν συναντάται προγενέστερα στην περιοχή, είτε από τις διαταραχές που προκαλεί η καλλιέργεια στη μικροχλωρίδα της περιοχής. Μία καλλιέργεια, η οποία αναπτύσσεται με τη βοήθεια των μικροοργανισμών που ζουν στο έδαφος, ευνοεί την ανάπτυξη παρασιτικών φυτικών οργανισμών, οι οποίοι προσελκύουν και την ανάλογη πανίδα που τρέφεται από αυτούς. Οι ανάγκες της καλλιέργειας σε λιπάσματα και φυτοφάρμακα και οι γεωργικές εργασίες που λαμβάνουν μέρος στη περιοχή επιδρούν στην εγγύτερη άγρια χλωρίδα (μηχανική απομάκρυνση και χημική καταστροφή των ζιζανίων). Με οδηγό την τροφική αλυσίδα γίνεται εύκολα αντιληπτό πως οι διαταραχές στην άγρια χλωρίδα έχουν άμεσες συνέπειες και στην τοπική πανίδα. Διαφορετικά είδη καλλιεργειών, προσελκύουν διαφορετικά είδη μη αυτόχθονης πανίδας. Σημαντικός παράγοντας στη διατάραξη της πανίδας αποτελεί η έντονη καλλιεργητική εργασία (χρήση μηχανοκίνητου εξοπλισμού) και η ανθρώπινη παρουσία (αυξημένο εργατικό δυναμικό) σε περιόδους φωλεασμού ή μετανάστευσης των ζώων ή πιο συχνά στις ώρες αναζήτησης τροφής και νερού. Επομένως, η βιοποικιλότητα της περιοχής επηρεάζεται με τρόπο δυναμικό και ανάλογο με την εγκατεστημένη χλωρίδα και πανίδα σε μία περιοχή. 4

5 2.6 Θόρυβος Ο θόρυβος σε αγροτικές ζώνες προέρχεται κυρίως από τον μηχανοκίνητο εξοπλισμό που χρησιμοποιούν οι αγρότες και από το οδικό δίκτυο. Οι καλλιέργειες που απαιτούν έντονη χρήση τέτοιου εξοπλισμού, είτε για το όργωμα, τη συγκομιδή και τη λίπανση της καλλιέργειας, είτε για τη μεταφορά του τελικού προϊόντος στα σημεία πώλησης και αποθήκευσης στους όμορους οικισμούς, προκαλούν έντονες επιπτώσεις στο φυσικό, ακουστικό περιβάλλον. Προφανώς, οι καλλιέργειες με μικρό κύκλο ζωής (ετήσιες καλλιέργειες) προκαλούν σημαντικότερες επιπτώσεις από τις καλλιέργειες με μεγαλύτερο κύκλο ζωής (πολυετείς καλλιέργειες), καθώς η χρήση μηχανοκίνητου εξοπλισμού καθίσταται συχνότερη. 2.7 Διατροφή Ο αγροτικός τομέας έχει σαν πρωταρχικό στόχο την παραγωγή αγαθών, τα οποία χρησιμοποιούνται στη σίτιση του πληθυσμού (σιτάρι, κριθάρι, ζάχαρη, αραβόσιτος, αμπέλι κλπ.). Ο δευτερεύον στόχος της αγροτικής δράσης είναι η παραγωγή αγαθών, τα οποία χρησιμοποιούνται από την εθνική βιομηχανία (βαμβάκι, καπνά, μετάξι, βιοκαύσιμα κλπ.). Η σίτιση του πληθυσμού αποτελεί ένα επίκαιρο παγκόσμιο πρόβλημα, το οποίο επιδρά άμεσα στη διαμόρφωση του βιοτικού επιπέδου της περιοχής και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Οι επισιτιστικές καλλιέργειες επιδρούν θετικά στον τομέα της διατροφής σε αντίθεση με τις βιομηχανικές καλλιέργειες (Parrish and Fike, 2005). Θέτοντας σε προτεραιότητα τον επισιτιστικό παράγοντα (θεωρώντας πως η σίτιση αποτελεί βασικό παράγοντα επιβίωσης του ανθρώπινου είδους), δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα (θετική επίπτωση) στις καλλιέργειες που εξυπηρετούν αυτόν το σκοπό και μικρότερη βαρύτητα (αρνητική επίπτωση) στις καλλιέργειες που εξυπηρετούν τη μη επισιτιστική βιομηχανία (βαμβακοβιομηχανίες, βιομηχανίες παραγωγής καπνού). 2.8 Οικονομία και απασχόληση Αναμφισβήτητα, σε μία αγροτική περιοχή, ο μεγαλύτερος όγκος του πληθυσμού απασχολείται στον πρωτογενή τομέα. Παρ όλη τη μείωση που έχει υποστεί ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα (μείωση 4,7% μεταξύ 1995 και 2005 σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ), εξακολουθεί να αποτελεί έναν εργασιακό τομέα, ο οποίος απασχολεί μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού και συνεισφέρει στην εθνική οικονομία, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και αξιοποιώντας τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς οικονομικούς πόρους. Μείωση της τάξης του 17,7% έχει υποστεί και η γεωργική απασχόληση από το 1980 έως το Όμως, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό απασχόλησης στον γεωργικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άγγιζε το 3,8% το 2004) επαληθεύεται η άποψη ότι ο πρωτογενής τομέας μπορεί να αποτελέσει μία διέξοδο από την ανεργία για τους νέους και τη βάση για την ανάκαμψη της οικονομίας. Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής, θετική επίπτωση στην οικονομία θεωρείται ότι προκαλούν οι καλλιέργειες οι οποίες έχουν διττό οικονομικό χαρακτήρα, δηλαδή εκείνες στις οποίες το τελικό προϊόν τους δύναται να αξιοποιηθεί από παραπάνω του ενός βιομηχανικού κλάδου. Τα ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια (μέσω την αγροτικών επιδοτήσεων) είναι ικανά να προσφέρουν ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και να τον βοηθήσουν να υιοθετήσει σύγχρονες γεωργικές πρακτικές και τεχνολογίες. Οι ενεργειακές καλλιέργειες αποτελούν ένα τέτοιο παράδειγμα αξιοποίησης γεωργικών εκτάσεων χαμηλής παραγωγικότητας με χρήση νέων τεχνολογιών και πολλαπλό αντίκτυπο στην οικονομία (Mardikis et al., 2002). Σημαντική παράμετρο στην αύξηση της επιχειρηματικότητας των αγροτών και της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας αποτελεί ο βιομηχανικός κλάδος και οι ευκαιρίες τις οποίες είναι διατεθειμένος να προσφέρει στους αγρότες προς αυτή την κατεύθυνση. Η αξιοποίηση των γεωργικών προϊόντων από το βιομηχανικό κλάδο θα προσφέρει νέα κίνητρα στο αγροτικό εργατικό δυναμικό και οικονομική ασφάλεια. Πρακτικά, οι καλλιέργειες οι οποίες δύναται να αξιοποιηθούν πιο εύκολα (με γνώμονα τη ζήτηση) από τις βιομηχανίες, εμφανίζουν θετικές επιπτώσεις στην οικονομία και στην αγροτική ανάπτυξη. 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Σκοπός της εφαρμογής των ΓΣΠ στον τομέα της γεωργίας είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, η μελέτη και τελικά η χαρτογραφική απόδοση των επιπτώσεων που προκύπτουν στο περιβάλλον από τη χρόνια αγροτική εκμετάλλευση της περιοχής, καθώς επίσης και η σύγκριση των ε- πιπτώσεων αυτών με τις επιπτώσεις που προκαλούν εναλλακτικές καλλιέργειες, όπως είναι οι ε- νεργειακές. Για τον υπολογισμό και τη βαθμολόγηση των επιπτώσεων που εμφανίζονται στην πε- 5

6 ριοχή μελέτης, δημιουργήθηκε μία μήτρα επιπτώσεων των καλλιεργειών. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων, πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: Για τη βαθμολόγηση των επιπτώσεων στο έδαφος και την τοπική πανίδα χρησιμοποιήθηκαν οι εισροές των καλλιεργειών σε λιπάσματα και φυτοφάρμακα και η ένταση των γεωργικών εργασιών. Συγκριτική παράμετρος αποτέλεσαν οι εισροές στις βαμβακοκαλλιέργειες. Για τη βαθμολόγηση των επιπτώσεων στους υδάτινους πόρους χρησιμοποιήθηκαν οι εισροές των καλλιεργειών σε νερό. Συγκριτική παράμετρος αποτέλεσαν οι εισροές στις βαμβακοκαλλιέργειες. Για τη βαθμολόγηση των επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα και το κλίμα χρησιμοποιήθηκαν οι εισροές των καλλιεργειών σε ψεκάσιμα φυτοφάρμακα και ζιζανιοκτόνα. Συγκριτική παράμετρος αποτέλεσαν οι εισροές στις βαμβακοκαλλιέργειες. Για τη βαθμολόγηση των επιπτώσεων στη χλωρίδα και τη βιοποικιλότητα χρησιμοποιήθηκε ως κριτήριο η προγενέστερη ύπαρξη ή μη της καλλιέργειας στην περιοχή. Ενώ τα βαθμολογικά κριτήρια είναι τα ίδια, η βαθμολογία εντούτοις προκύπτει αντίθετη για τη χλωρίδα και τη βιοποικιλότητα, καθώς ένα νέο φυτικό είδος επηρεάζει αρνητικά τη χλωρίδα και θετικά τη βιοποικιλότητα. Για τη βαθμολόγηση των επιπτώσεων της αισθητικής του τοπίου χρησιμοποιήθηκαν υποκειμενικά κριτήρια, όπως το χρώμα και η ανάπτυξη της καλλιέργειας. Για τη βαθμολόγηση των επιπτώσεων στη διατροφή χρησιμοποιήθηκε ως κριτήριο η δυνατότητα αξιοποίησης του τελικού προϊόντος για επισιτιστικούς σκοπούς. Για τη βαθμολόγηση των επιπτώσεων στις χρήσεις γης χρησιμοποιήθηκε ως κριτήριο η δυνατότητα εφαρμογής της συγκαλλιέργειας ως καλλιεργητικής πρακτικής. Συγκριτική παράμετρος αποτέλεσαν οι καλλιεργητικές δυνατότητες της βαμβακοκαλλιέργειας. Για τη βαθμολόγηση των επιπτώσεων στην οικονομία και την απασχόληση χρησιμοποιήθηκε ως κριτήριο το κόστος εγκατάστασης της καλλιέργειας. Συγκριτική παράμετρος αποτέλεσε το κόστος της βαμβακοκαλλιέργειας. Για τη βαθμολόγηση των επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον χρησιμοποιήθηκε ως κριτήριο ο χρόνος ζωής της καλλιέργειας, ο οποίος είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη συχνότητα των απαιτούμενων γεωργικών εργασιών. Τέλος, η τεχνογνωσία και η ανταγωνιστικότητα βαθμολογούνται με κριτήριο την απόδοση της καλλιέργειας σε βιοκαύσιμο και ξηρή ουσία. Στη μήτρα διπλής εισόδου αναφέρονται οι επιπτώσεις στο φυσικό, βιοτικό και ανθρωπογενές περιβάλλον (Κασσιός, 2006) και οι καλλιέργειες (συμβατικές και ενεργειακές). Το εκάστοτε κριτήριο βαθμολογείται με βάση μία κλίμακα από -5 έως +5. Δεδομένης της έλλειψης ποσοτικών δεδομένων για τα χαρακτηριστικά των καλλιεργειών, υιοθετήθηκε η παραπάνω αυθαίρετη κλίμακα με μικρό εύρος τιμών, αφενός για να διευκολυνθεί η διαδικασία της βαθμολόγησης των κριτηρίων αξιολόγησης και αφετέρου για να δοθεί έμφαση στη μεθοδολογία της αξιολόγησης και όχι στο αριθμητικό της αποτέλεσμα. Οι αρνητικές βαθμολογίες αντιπροσωπεύουν τις αρνητικές επιπτώσεις και οι θετικές βαθμολογίες τις θετικές επιπτώσεις που εμφανίζονται για κάθε κριτήριο αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές από -5 έως -4, αντιπροσωπεύουν τις ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις. Οι τιμές από -3 έως -1, αντιπροσωπεύουν τις αρνητικές επιπτώσεις. Η μηδενική βαθμολογία αντιπροσωπεύει τις μηδενικές επιπτώσεις. Οι τιμές από +1 έως +3, αντιπροσωπεύουν τις θετικές επιπτώσεις και οι τιμές από +4 έως +5, αντιπροσωπεύουν τις ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις (Πίνακας 1). Οι βαθμολογίες των παραπάνω κριτηρίων εισάγονται στη βάση δεδομένων στο ArcInfo και βοηθούν στην χαρτογραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια, οριοθετείται η περιοχή μελέτης και η καλλιεργήσιμη έκταση που εντάσσεται μέσα σε αυτή. Η οριογραμμή ορίζεται κυρίως από τις υφιστάμενες χρήσεις γης (καλλιεργήσιμη έκταση), το ανάγλυφο της περιοχής και τους όμορους οικισμούς, όπως παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. Για την απεικόνιση των χρήσεων γης της περιοχής (καλλιεργήσιμες εκτάσεις) χρησιμοποιείται το υπόβαθρο των χρήσεων γης από το πρόγραμμα CORINE Εντός της οριοθετημένης περιοχής χωροθετούνται αγροτεμάχια ποικίλης έκτασης και προσανατολισμού. Στα αγροτεμάχια αυτά, αντιστοιχείται μία καλλιέργεια (είτε συμβατική είτε ενεργειακή) και οι ανάλογες ιδιότητες, όπως οι ανάγκες σε άρδευση, σε λίπανση, σε ζιζανιοκτόνα κ.α.. 6

7 Πίνακας 1: Μήτρα Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των καλλιεργειών Ο σχεδιασμός των πολυγώνων των αγροτεμαχίων σε περιβάλλον ArcInfo, πραγματοποιείται με βάση τα παρακάτω κριτήρια σχεδιασμού (Εικόνα 1): Τα αγροτεμάχια τοποθετούνται κυρίως εντός της μη αρόσιμης αρδευόμενης έκτασης, η οποία καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής μελέτης. Τα αγροτεμάχια δεν τέμνουν το σιδηροδρομικό δίκτυο της περιοχής. Τα αγροτεμάχια δεν τέμνουν το οδικό δίκτυο της περιοχής. Τα αγροτεμάχια δεν τέμνουν το υδρολογικό δίκτυο της περιοχής. Τα αγροτεμάχια τοποθετούνται πλησίον του Βοιωτικού Κηφισού, όπου συναντώνται συνεχείς καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Δεν λαμβάνονται υπόψη η διοικητική και περιφερειακή διαίρεση της περιοχής. Σχήμα 1: Χωροθέτηση αγροτεμαχίων, με βάση τα κριτήρια σχεδιασμού 7

8 Τέλος, για την καλύτερη απεικόνιση των επιπτώσεων, εφαρμόζεται μία χρωματική κλίμακα, στην οποία κάθε μία βαθμολογία αντιστοιχείται με μία χρωματική απόχρωση. 4. Αποτελέσματα-Συμπεράσματα Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών αποδεικνύονται ένα εύχρηστο λογισμικό εργαλείο για τη μελέτη των επιπτώσεων των καλλιεργειών σε φυσικό, βιοτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Τα χαρτογραφικά προϊόντα των ΓΣΠ (Εικόνα 2) αποτελούν μία άμεση και εύληπτη απεικόνιση των φυσικών μεταβλητών ακόμα και από ανθρώπους, οι οποίοι δε έχουν χαρτογραφικές γνώσεις ή γνώσεις χρήσης και λειτουργίας των ΓΣΠ. Σχήμα 2: Απεικόνιση εδαφικών επιπτώσεων Με τη χρήση των ΓΣΠ, γίνεται πιο αξιόπιστη και αποτελεσματική η μελέτη των δυσμενών περιβαλλοντικών φαινομένων, που οφείλονται για την κλιματική αλλαγή (Εικόνα 3) και την περιβαλλοντική αλλοίωση και η εξερεύνηση των πυροδοτικών αιτιών τους. Σχήμα 3: Απεικόνιση κλιματικών επιπτώσεων 8

9 Διαφαίνεται ότι η χρήση των ΓΣΠ από τους αρμόδιους εθνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, θα διευκολύνει την ανάλυση και την απεικόνιση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών φαινομένων, τα οποία θα διερευνώνται μέσω μίας κοινής και απόλυτα συμβατής βάσης δεδομένων. Τέλος, όσον αφορά τον τομέα της γεωργίας και την ανάλυση των επιπτώσεων των καλλιεργειών (συμβατικές και ενεργειακές), τα αποτελέσματα (Πίνακας 2) τα οποία προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση είναι τα εξής: Το έδαφος, το οποίο επηρεάζεται άμεσα από τον όγκο των χημικών λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών και ζιζανιοκτόνων, επηρεάζεται λιγότερο από τις καλλιέργειες του κενάφ, του ηλίανθου, του σόργου, της ελαιοκράμβης, του σιταριού και της αγριαγκινάρας, σε σχέση με τις επιπτώσεις που επιφέρει η καλλιέργεια βαμβακιού και του αραβόσιτου. Οι μειωμένες απαιτήσεις σε άρδευση των καλλιεργειών του κενάφ, του αραβόσιτου, της ελαιοκράμβης, του ηλίανθου, της αγριαγκινάρας και του σιταριού καθιστούν τις παραπάνω καλλιέργειες λιγότερο επιπτωσιογόνες από τις καλλιέργειες του βαμβακιού, του σόργου, του μίσχανθου και των ζαχαρότευτλων. Η χλωρίδα της περιοχής επηρεάζεται αρνητικά από καλλιέργειες όπως η αγριαγκινάρα, ο μίσχανθος, ο ηλίανθος, το κενάφ, η ελαιοκράμβη και το σόργο, οι οποίες δεν ανήκουν στο υφιστάμενο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Η βιοποικιλότητα ενισχύεται από τις καλλιέργειες της αγριαγκινάρας, του ηλίανθου, του σόργου, της ελαιοκράμβης, του μίσχανθου και του κενάφ. Οι νέες καλλιέργειες εμπλουτίζουν το βιοτικό περιβάλλον της περιοχής, προσελκύοντας νέα είδη πανίδας. Η πανίδα τις περιοχής επηρεάζεται λιγότερο αρνητικά από τις καλλιέργειες του κενάφ, του η- λίανθου, του σόργου, της ελαιοκράμβης, του σιταριού και της αγριαγκινάρας. Οι καλλιέργειες του βαμβακιού, του αραβόσιτου, των ζαχαρότευτλων και του σιταριού χρήζουν ψεκασμό ζιζανιοκτόνων και φαρμάκων για την προστασία της καλλιέργειάς του, γεγονός που επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον και στις κλιματικές συνθήκες της περιοχής. Η αισθητική του αγροτικού τοπίου επηρεάζεται από το ύψος των καλλιεργειών (ορατότητα) και το χρώμα των ανθών και των φύλλων. Ιδιαίτερα θετική επίδραση στο τοπίο εμφανίζουν οι καλλιέργειες του βαμβακιού και του ηλίανθου, λόγω του ιδιαίτερου χρώματος του ανθού τους. Αρνητική επίπτωση εμφανίζει μόνο η καλλιέργεια της ελαιοκράμβης λόγω της αραιής πυκνότητας και του χαμηλού ύψους της καλλιέργειας. Οι καλλιέργειες που δύναται να ενταχθούν στο καθεστώς της συγκαλλιέργειας επιφέρουν θετικές επιπτώσεις στις χρήσεις γης της περιοχής, εφόσον αυτές αυξάνονται. Αυτές οι καλλιέργειες είναι το βαμβάκι, ο αραβόσιτος, το σόργο, ο ηλίανθος, το κενάφ και το σιτάρι. Οι καλλιέργειες του αραβόσιτου, της ελαιοκράμβης, των ζαχαρότευτλων, του ηλίανθου, του σιταριού και του κενάφ, παράγουν προϊόντα τα οποία αξιοποιούνται από τις βιομηχανίες τροφίμων. Επομένως, οι παραπάνω καλλιέργειες επιφέρουν θετικές επιπτώσεις στη σίτιση και στην οικονομία του πληθυσμού. Ο όγκος των γεωργικών εργασιών που απαιτεί η κάθε καλλιέργεια είναι άμεσα συνδεδεμένος με την απασχόληση του εργατικού δυναμικού της περιοχής και την ακουστική όχληση, λόγω της χρήσης μηχανοκίνητου εξοπλισμού και της ανθρώπινης παρουσίας. Μεγαλύτερος όγκος εργασιών συνεπάγεται και περισσότερη απασχόληση και θόρυβο για τον εργαζόμενο. Οι καλλιέργειες με τις σημαντικότερες επιπτώσεις (αρνητικές επιπτώσεις) στην απασχόληση είναι τα ζαχαρότευτλα, ο αραβόσιτος, το σόργο και ο μίσχανθος. Ενώ, οι καλλιέργειες που ε- πιφέρουν μεγαλύτερο θόρυβο στην περιοχή είναι ο αραβόσιτος, η ελαιοκράμβη, ο ηλίανθος, το κενάφ, το σιτάρι, το σόργο και τα ζαχαρότευτλα, οι οποίες είναι ετήσιες καλλιέργειες με μικρό καλλιεργητικό κύκλο. Λαμβάνοντας υπόψη το κόστος εγκατάστασης της εκάστοτε καλλιέργειας, οι πιο συμφέρουσες καλλιέργειες για τους γεωργούς είναι αυτή της ελαιοκράμβης, της αγριαγκινάρας, του σιταριού, του κενάφ και του ηλίανθου. Η απόδοση των καλλιεργειών αντιπροσωπεύει εν μέρει την ανταγωνιστικότητα του γεωργού. Ο μεγάλος όγκος παραγωγής, αυξάνει το κέρδος του αγρότη και τον καθιστά βιώσιμο στο οικονομικό περιβάλλον της όμορης κοινωνίας. Οι πιο ανταγωνιστικές καλλιέργειες (μεγαλύτερη απόδοση), με μέτρο σύγκρισης την απόδοση της βαμβακοκαλλιέργειας, είναι το σόργο, τα ζαχαρότευτλα, το κενάφ, η αγριαγκινάρα, ο μίσχανθος, το σιτάρι και ο αραβόσιτος. 9

10 Σημαντική μεταβλητή αποτελεί η προσφερόμενη τεχνογνωσία από το βιομηχανικό και ερευνητικό κλάδο. Η τεχνογνωσία οδηγεί στη βελτίωση της απόδοσης των καλλιεργειών με ταυτόχρονο περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων που αυτές επιφέρουν τόσο στο φυσικό, όσο και στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Με κύριο γνώμονα την τεχνογνωσία που προσφέρεται για την παραγωγή και εκμετάλλευση των βιοκαυσίμων, θετικές επιπτώσεις στον τομέα αυτόν επιφέρουν οι καλλιέργειες με σημαντικές αποδόσεις σε βιοκαύσιμα, καθώς αυτές είναι πιο πιθανές να αξιοποιηθούν από τον βιομηχανικό κλάδο. Αυτές οι καλλιέργειες είναι όλες οι ενεργειακές καλλιέργειες που περιγράφονται στη συγκεκριμένη εργασία, καθώς όλες ξεπερνούν σε απόδοση βιοκαύσιμης ύλης τη βαμβακοκαλλιέργεια. Οι ενεργειακές καλλιέργειες προκαλούν λιγότερο αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε σύγκριση με αυτές των συμβατικών καλλιεργειών. Με την κατάλληλη οικονομική ενίσχυση των ενεργειακών καλλιεργειών από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, μπορούν να αποτελέσουν οικονομικά βιώσιμες καλλιέργειες και, σε συνδυασμό με την βιομηχανική αξιοποίησή τους, δύναται να συνεισφέρουν σημαντικά ως προς το ενεργειακό ισοζύγιο των χωρών. Πίνακας 2: Αποτελέσματα ανάλυσης 5. Βιβλιογραφία Ελληνική Αλεξάκης Δ., Κούλη Μ., «Εργαστήριο Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών GIS». Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Βουτυράκης Μ., Οι σοβαρές επιπτώσεις από την αλόγιστη χρήση λιπασμάτων. Δαβόρας Β., Βιοκαύσιμα, βιοαιθανόλη. Συμβάλλουν στη βιώσιμη λύση του ενεργειακού προβλήματος; Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κασσιός Κ., Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από έργα και προγράμματα. Απόψεις για την αντιμετώπισή τους. Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού σχεδιασμού, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ματζανάς Κ., Δασογεωργικά συστήματα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης. Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Σχολή Δασολογίας και Φ. Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παγάνης Λ., Μελέτη επιπτώσεων των ενεργειακών καλλιεργειών με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Η περίπτωση της υδρολογικής λεκάνης του άνω ρου του Βοιωτι- 10

11 κού Κηφισού. Μεταπτυχιακή εργασία, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σωτηρόπουλος Ε. Θ., Βελτίωση τεχνικών καλλιέργειας για τη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων της γεωργίας στο περιβάλλον. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ινστιτούτο φυλλοβόλων δέντρων. Χαρτζουλάκης Κ., Μπερτάκη Μ., Ορθολογική διαχείριση του νερού άρδευσης: Αναγκαιότητα για αειφόρο αγροτική ανάπτυξη. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. - Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών. Ξενόγλωσση Mardikis, M., Christou, M., Alexopoulou E., Kyritsis, S., Cosentino, S. and M. Vecchiet Arundo donax propagation trial. 12th European Biomass Conference, June 2002, Amsterdam, Volume I, Parrish, D. and Fike J., The biology and agronomy of switchgrass for biofuels. Crop and soil environmental sciences, Virginia Tech, Blacksburg, VA. 11

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος ενός στοιχείου είναι, η επαναλαμβανόμενη κυκλική πορεία του στοιχείου στο οικοσύστημα. Οι βιογεωχημικοί κύκλοι, πραγματοποιούνται με την βοήθεια, βιολογικών, γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ

ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ Τι είναι ρύπανση: Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην ευζωία, την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Website: http:/www.ismc.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΙ ΕΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 5ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu "Οικονομικά κίνητρα για την υιοθέτηση πρακτικών εξοικονόμησης νερού και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος Δ Ι Δ Α Σ Κ Ο Υ Σ Α Κ Ρ Ε Σ Τ Ο Υ Α Θ Η Ν Α Δ Ρ. Χ Η Μ Ι Κ Ο Σ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ

Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος Δ Ι Δ Α Σ Κ Ο Υ Σ Α Κ Ρ Ε Σ Τ Ο Υ Α Θ Η Ν Α Δ Ρ. Χ Η Μ Ι Κ Ο Σ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος Δ Ι Δ Α Σ Κ Ο Υ Σ Α Κ Ρ Ε Σ Τ Ο Υ Α Θ Η Ν Α Δ Ρ. Χ Η Μ Ι Κ Ο Σ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 Ο & 3 O

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ως βιολογικά τρόφιμα χαρακτηρίζονται τα τρόφιμα που προκύπτουν από ένα ειδικό είδος παραγωγής, τη βιολογική παραγωγή. Η βιολογική παραγωγή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ CONDENSE: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΓΑΡΟ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ

Newsletter ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ CONDENSE: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΓΑΡΟ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ Newsletter 12 η Έκδοση ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ CONDENSE: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΓΑΡΟ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ Ο οργανισμός ανάπτυξης Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ. Το σύνολο των μετασχηματισμών βιολογικής ή χημικής φύσης που λαμβάνουν χώρα κατά την ανακύκλωση ορισμένων στοιχείων

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ. Το σύνολο των μετασχηματισμών βιολογικής ή χημικής φύσης που λαμβάνουν χώρα κατά την ανακύκλωση ορισμένων στοιχείων ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Το σύνολο των μετασχηματισμών βιολογικής ή χημικής φύσης που λαμβάνουν χώρα κατά την ανακύκλωση ορισμένων στοιχείων Επιβίωση οργανισμών Ύλη o Η ύλη που υπάρχει διαθέσιμη στη βιόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Καθ. Γεράσιμος ΑΡΑΠΗΣ Εργαστήριο Οικολογίας & Προστασίας Περιβάλλοντος mani@aua.gr Βιώσιμη Ανάπτυξη, Φέρουσα Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές καλλιέργειες και προστασία εδάφους από διάβρωση.

Ενεργειακές καλλιέργειες και προστασία εδάφους από διάβρωση. «ΘΑΛΗΣ» Λάρισα, ΓΕΩΤΕΕ, 4.02.14 Ενεργειακές καλλιέργειες και προστασία εδάφους από διάβρωση. Π. Βύρλας Γενικότητες Με τον όρο ενεργειακή καλλιέργεια εννοούμε καλλιέργειες που η παραγωγή τους χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 2 ο : Άνθρωπος και Περιβάλλον

Βιολογία Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 2 ο : Άνθρωπος και Περιβάλλον Βιολογία Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 2 ο : Άνθρωπος και Περιβάλλον Οικολογία: η επιστήμη που μελετά τις σχέσεις των οργανισμών, και φυσικά του ανθρώπου, με τους βιοτικούς (ζωντανούς οργανισμούς του ίδιου

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση).

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση). Λίπανση της Ελιάς Η ελιά γενικά δεν θεωρείται απαιτητικό είδος και μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφικών τύπων. Η λίπανση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της διαχείρισης του ελαιώνα και στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα

Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα AGROSTRAT Ημερίδα, 20 Σεπτεμβρίου 2014, Αίγινα Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα Καθ. Κ. Κομνίτσας Δρ. Γ. Μπάρτζας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η παραγωγή τροφής Καλύπτει τη βασικότερη ανθρώπινη ανάγκη Ιστορικά, η πρώτη αιτία ανθρώπινης παρέμβασης στο φυσικό περιβάλλον Σχετίζεται άμεσα με τον υπερπληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ακριβείας και Κλιματική Αλλαγή

Γεωργία Ακριβείας και Κλιματική Αλλαγή Γεωργία Ακριβείας και Κλιματική Αλλαγή Θεοφάνης Γέμτος Ομότιμος Καθηγητής. Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισαγωγή Στα επόμενα χρόνια αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ CONDENSE: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΓΑΡΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Newsletter ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ CONDENSE: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΓΑΡΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Newsletter 10 η Έκδοση ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ CONDENSE: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΓΑΡΟ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ Ο οργανισμός ανάπτυξης Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Γενικός /ντης Αγροτικής Έρευνας ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ρ. Φραντζής Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η ύλη που υπάρχει διαθέσιμη στη βιόσφαιρα είναι περιορισμένη. Ενώσεις και στοιχεία όπως:

ΚΥΚΛΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η ύλη που υπάρχει διαθέσιμη στη βιόσφαιρα είναι περιορισμένη. Ενώσεις και στοιχεία όπως: ΚΥΚΛΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η ύλη που υπάρχει διαθέσιμη στη βιόσφαιρα είναι περιορισμένη. Ενώσεις και στοιχεία όπως: Το νερό (Η 2 Ο) Το οξυγόνο (Ο 2 ) Ο άνθρακας (C) Το άζωτο (N 2 ) Το θείο (S) Οφώσφορος(P) κυκλοφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος Σεπτεμβρίου Subtitle. Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ

Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος Σεπτεμβρίου Subtitle. Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος 23 25 Σεπτεμβρίου 2016 Subtitle Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Γεωργικές πρακτικές και αειφορία Ορθές γεωργικές πρακτικές Η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών 30-12-2014 EVA PAPASTERGIADOU Ανακύκλωση των Θρεπτικών είναι η χρησιμοποίηση, ο μετασχηματισμός, η διακίνηση & η επαναχρησιμοποίηση των θρεπτικών στοιχείων στα οικοσυστήματα

Διαβάστε περισσότερα

H ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Γεωργία είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την καλλιέργεια του εδάφους της γης µε σκοπό την παραγωγή φυτ

H ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Γεωργία είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την καλλιέργεια του εδάφους της γης µε σκοπό την παραγωγή φυτ ΗΓΕΩΡΓΙΚΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ Α 2 H ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Γεωργία είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την καλλιέργεια του εδάφους της γης µε σκοπό την παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η παραγωγή τροφής Καλύπτει τη βασικότερη ανθρώπινη ανάγκη Ιστορικά, η πρώτη αιτία ανθρώπινης παρέµβασης στο φυσικό περιβάλλον Σχετίζεται άµεσα µε τον υπερπληθυσµό

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση τεχνικών καλλιέργειας για τη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων της γεωργίας στο περιβάλλον.

Βελτίωση τεχνικών καλλιέργειας για τη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων της γεωργίας στο περιβάλλον. Βελτίωση τεχνικών καλλιέργειας για τη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων της γεωργίας στο περιβάλλον. Θωμάς Ε. Σωτηρόπουλος ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.- Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Γεωργία και περιβάλλον Έννοιες αλληλένδετες

Διαβάστε περισσότερα

Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Όπως είναι γνωστό η χώρα μας πρέπει να συμμορφωθεί με διεθνείς συμβάσεις που την υποχρεώνουν να επιτύχει μέχρι το 2020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Project για το μάθημα: «Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων» ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ.: 2419 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά στοιχεία Φυτείες Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου για παραγωγή βιομάζας & θερμικές χρήσεις

Γενικά στοιχεία Φυτείες Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου για παραγωγή βιομάζας & θερμικές χρήσεις Γενικά στοιχεία Φυτείες Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου για παραγωγή βιομάζας & θερμικές χρήσεις Ιωάννης Ελευθεριάδης Τμήμα βιομάζας ΚΑΠΕ Τίτλος: Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου (SRC)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2013-14

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2013-14 ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Μπορεί να λειτουργήσει ένα οικοσύστημα α) με παραγωγούς και καταναλωτές; β) με παραγωγούς και αποικοδομητές; γ)με καταναλωτές και αποικοδομητές; Η διατήρηση των οικοσυστημάτων προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

) η οποία απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και ένα ποσοστό σε αμμωνιακά ιόντα (NH + ). Αυτή η διαδικασία

) η οποία απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και ένα ποσοστό σε αμμωνιακά ιόντα (NH + ). Αυτή η διαδικασία Ιδιότητες και αποτελέσματα UTEC 46 = Ο ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Η Ουρία είναι ένα από τα πιο ευρέως διαδεδομένα αζωτούχα λιπάσματα, συνδυάζοντας τις υψηλές λιπαντικές μονάδες και την ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 1998 1999 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) Καθοδηγητική Επιτροπή ς Πρόεδρος Ζανάκης Γεώργιος Pioneer Hellas S.A. Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών

ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ. Με την κλασσική έννοια, ως λίπασμα ορίζεται κάθε ουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

E. Καµπουράκης. Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr

E. Καµπουράκης. Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr ΛίπανσηστηνΒιολογικήΓεωργία E. Καµπουράκης Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ταχ. Θυρ.. 2229, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη Ελλάδα Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr Λίπανσηστηνβιολογικήγεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/02/1017 ΘΕΜΑ 1 ο Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1. Σε ένα οικοσύστημα θα τοποθετήσουμε τις ύαινες και τα λιοντάρια στο ίδιο τροφικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

econtentplus programme Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Δρ. Δημήτριος Αντωνόπουλος Φυτπροστασία στη Βιολογική Γεωργία

econtentplus programme Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Δρ. Δημήτριος Αντωνόπουλος Φυτπροστασία στη Βιολογική Γεωργία Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme http://www.organic-edunet.eu 1 Η Φυτοπροστασία στα πλαίσια της Βιολογικής Γεωργίας Εισαγωγικές έννοιες Δρ. Δημήτριος Αντωνόπουλος PhD Γεωπονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ είναι οι παραγωγικές δυνάμεις ή το αποτέλεσμα των παραγωγικών δυνάμεων που υπάρχουν και δρουν στο φυσικό περιβάλλον και που για τον σημερινό άνθρωπο μπορούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΣΠΑ ΜΑΘΗΜΑ:Γεωλογία & ΔΦΠ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 9/12/2013 Σχολικό έτος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ...

ΠΠΣΠΑ ΜΑΘΗΜΑ:Γεωλογία & ΔΦΠ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 9/12/2013 Σχολικό έτος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ... ΠΠΣΠΑ ΜΑΘΗΜΑ:Γεωλογία & ΔΦΠ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 9/12/2013 Σχολικό έτος 2013-2014 Η εργασία συντάχθηκε από τις μαθήτριες Στεφανάκου Θεανώ και Μίτλεττον Μυρτώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ...σελιδα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι άμεση ρύπανση?

Τι είναι άμεση ρύπανση? ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ Τι είναι ρύπανση; Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΑΛΗΣ» Λάρισα, TEI/Θ, Π. ΒΥΡΛΑΣ. Π. Βύρλας

«ΘΑΛΗΣ» Λάρισα, TEI/Θ, Π. ΒΥΡΛΑΣ. Π. Βύρλας «ΘΑΛΗΣ» Λάρισα, TEI/Θ, 17.03.15 Π. ΒΥΡΛΑΣ Π. Βύρλας Αντικείμενο έργου Η διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής βιομάζας στη Ελλάδα για παραγωγή ενέργειας με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Provides Flexibility

Provides Flexibility Provides Flexibility Το Άζωτο είναι το σημαντικότερο θρεπτικό στοιχείο στη γεωργία, και αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την καρποφορία των φυτών. Η άριστη εναρμόνιση της αζωτούχου

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων. Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων. Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ OΜΩΣ, Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (όπως όλες

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Ανάπτυξη και Πρακτικές Εξοικονόμησης Νερού στη Γεωργία

Αγροτική Ανάπτυξη και Πρακτικές Εξοικονόμησης Νερού στη Γεωργία ΔΠΜΣ «Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Αγροτική Ανάπτυξη και Πρακτικές Εξοικονόμησης Νερού στη Γεωργία Ηλιάνα Αδαμοπούλου Ευστρατία Σεπετζή Διαχείριση Υδατικών Πόρων Δ. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης

Διαβάστε περισσότερα

που χάνεται κατά την καλλιέργεια και του Ν στην ατμόσφαιρα συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου,, στην τρύπα του όζοντος και στην όξινη βροχή.

που χάνεται κατά την καλλιέργεια και του Ν στην ατμόσφαιρα συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου,, στην τρύπα του όζοντος και στην όξινη βροχή. Επίδραση του ανθρώπου Γεωργία και επίδραση στον κύκλο του Ν Το Ν είναι το κύριο θρεπτικό που χάνεται κατά την καλλιέργεια και απελευθερώνεται ως οξείδια του Ν στην ατμόσφαιρα συνεισφέρει στο φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 1 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 9 &10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Τσαντήλας Χρίστος, Ευαγγέλου Ελευθέριος Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, Γενική Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Δρ Βάγια Α. Κατή Τµήµα Ζιζανιολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Α Κύκλος Εκπαίδευσης Νίκαια Λάρισας, 8 Φεβ. 2011 Ζηµιές από τα ζιζάνια

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου. Άνθρωπος και Περιβάλλον (Κεφ.2)

Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου. Άνθρωπος και Περιβάλλον (Κεφ.2) Μάθημα/Τάξη: Κεφάλαιο: Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Άνθρωπος και Περιβάλλον (Κεφ.2) Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Ημερομηνία: 13-02-2017 Επιδιωκόμενος Στόχος: 70/100 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΙΝΩΔΗ ΦΥΤΑ Σύμφωνα με την ιστοσελίδα www.fibrecrops.nl τα ινώδη φυτά ανάλογα από το μέρος του φυτού που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Ε. Ντόνου 1, Γ. Ζαλίδης 1, A. Μαντούζα 2 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ ΒΟΤΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ Η ελαιοκράµβη (Brassica spp.) είναι ετήσιο φυτό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόκειται για τίτλο που δεν αφήνει να εννοηθεί καθαρά αυτό που στην. πραγματικότητα θα ήθελε να περιγράψει. Και αυτό επειδή

Πρόκειται για τίτλο που δεν αφήνει να εννοηθεί καθαρά αυτό που στην. πραγματικότητα θα ήθελε να περιγράψει. Και αυτό επειδή ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Πρόκειται για τίτλο που δεν αφήνει να εννοηθεί καθαρά αυτό που στην πραγματικότητα θα ήθελε να περιγράψει. Και αυτό επειδή οποιαδήποτε μορφή Γεωργίας από την πλέον αρχέγονη έως την πιο

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Γεωργία σημαντική παράμετρος οικονομικής προόδου. Κρίσιμα σημεία: Σύγχρονα και αποδοτικά εγγειοβελτιωτικά αρδευτικά έργα Ορθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ M.Sc., Ph.D. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Κομοτηνής Σαν αμειψισπορά θεωρείται η εγκατάσταση σε

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Ρύπανση του νερού

2.4 Ρύπανση του νερού 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 4-2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί Πόροι -Ρύπανση

Υδατικοί Πόροι -Ρύπανση Υδατικοί Πόροι -Ρύπανση Γήινη επιφάνεια Κατανομή υδάτων Υδάτινο στοιχείο 71% Ωκεανοί αλμυρό νερό 97% Γλυκό νερό 3% Εκμεταλλεύσιμο νερό 0,01% Γλυκό νερό 3% Παγόβουνα Υπόγεια ύδατα 2,99% Εκμεταλλεύσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

Δράση για τη μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα

Δράση για τη μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα Δράση για τη μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 Η δράση έχει στόχο τη μείωση της ρύπανσης από τα λιπάσματα και τη βελτίωση της ποιότητας των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΚ. ΣΥΝΟΛΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 01/07/2014 15:00-21:00 Γενική Γεωργία Τα επιμέρους θεματικά αντικείμενα κατάρτισης της

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 3 η Άσκηση - Παρουσίαση

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 3 η Άσκηση - Παρουσίαση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3 η Άσκηση - Παρουσίαση Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση νερού σε παγκόσμια κλίμακα

Κατανάλωση νερού σε παγκόσμια κλίμακα Κατανάλωση νερού σε παγκόσμια κλίμακα ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ - ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Προέλευση Μορφή έργων Χρήση Επιφανειακό νερό Φράγματα (ταμιευτήρες) Λιμνοδεξαμενές (ομβροδεξαμενές) Κύρια για

Διαβάστε περισσότερα

Προσυνεδριακή ημερίδα HELECO Ρύπανση εποφανειακών και υπογείων υδάτων. Ιωάννινα, 20 Μαρτίου 2010

Προσυνεδριακή ημερίδα HELECO Ρύπανση εποφανειακών και υπογείων υδάτων. Ιωάννινα, 20 Μαρτίου 2010 Προσυνεδριακή ημερίδα HELECO 2011 Ρύπανση εποφανειακών και υπογείων υδάτων Ιωάννινα, 20 Μαρτίου 2010 Η σημερινή ημερίδα που συνδιοργανώνουμε με το Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου είναι η 5 η από τις 17 προσυνεδριακές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.2 : Ποιοτικός έλεγχος & ασφάλεια στην αλυσίδα παραγωγής βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας,

Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εισαγωγή Η ΕΕ και η χώρα μας δεν διαθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος. ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος. ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία 3 η Ενότητα Βιογεωχημικοί κύκλοι άνθρακα και αζώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή η συμβατική γεωργία. έχει φθάσει στα όρια της

Επειδή η συμβατική γεωργία. έχει φθάσει στα όρια της Βιολογική γεωργία Επειδή η συμβατική γεωργία έχει φθάσει στα όρια της Για να ανταπεξέλθη χρησιμοποιεί μεθόδους «παρά φύσιν» όπως: Ορμόνες κατάχρηση χημικών ουσιών βιομηχανοποίηση παραγωγής, μεγάλης κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ(192/03) ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΠΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλονίκη 2012 Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Θ. Δ. Ζάγκα Καθηγητή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Τομέας Δασικής Παραγωγής-Προστασίας Δασών-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

ΑΡΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. /νση: T.Θ: 2222 Τηλέφωνο: 2810.331290 Καστοριάς και Θερµοπυλών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων αύξηση του πληθυσμού του πλανήτη κλιματικές

Διαβάστε περισσότερα

Αμειψισπορά Αλληλουχία

Αμειψισπορά Αλληλουχία Βιολογική Γεωργία Αμειψισπορά Γεώργιος Δημόκας * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. 12 / 10 / 2015 ** Σημειώσεις από το Βιβλίο του Ιωάννη Πολυμεράκη Αμειψισπορά Καλείται η συστηματική και προγραμματισμένη κυκλική

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από τη ιάθεση Επεξεργασµένων Υγρών Αποβλήτων στο Υπέδαφος

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από τη ιάθεση Επεξεργασµένων Υγρών Αποβλήτων στο Υπέδαφος Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από τη ιάθεση Επεξεργασµένων Υγρών Αποβλήτων στο Υπέδαφος Μαρία Π. Παπαδοπούλου ρ. Πολιτικός Μηχανικός Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνειούπολη, 73100,

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 1. Ενίσχυση της ελκυστικότητας του αγροτικού χώρου μέσω βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αυτορρύθμιση στις αγροτικές περιοχές/ύπαιθρος

Αυτορρύθμιση στις αγροτικές περιοχές/ύπαιθρος Αυτορρύθμιση στις αγροτικές περιοχές/ύπαιθρος Πώς μπορεί να καλυφθεί η απουσία του κράτους; Κρίνα Μπελεάν Δικηγόρος ΔΣ Χανίων Περιβαλλοντολόγος, MSc Στην Ελλάδα, οι κατ εξοχήν αγροτικές περιοχές καταλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Η έννοια του οικοσυστήματος αποτελεί θεμελιώδη έννοια για την Οικολογία

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Η έννοια του οικοσυστήματος αποτελεί θεμελιώδη έννοια για την Οικολογία Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η έννοια του οικοσυστήματος αποτελεί θεμελιώδη έννοια για την Οικολογία Οικολογία Οικολογία είναι η επιστήμη που μελετά τις σχέσεις των οργανισμών (συνεπώς και του ανθρώπου)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα

ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Καθ. Γεώργιος Χαραλαμπίδης ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Χηµείας

Αρχές Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Χηµείας Αρχές Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Χηµείας Ανθρωπογενής κλιµατική αλλαγή -Ερηµοποίηση Νίκος Μαµάσης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2014 ιακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων Καρδίτσα 26-27 Απριλίου,,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΩΝ/ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΩΝ/ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΩΝ/ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ 1. Ποιές πληροφορίες σχετικά µε τη θρέψη των φυτών βρίσκουµε στους

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Ε.Φ. / Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

Ο.Ε.Φ. / Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Ο.Ε.Φ. / Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 1 ο έτος υλοποίησης Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Ελλάδα Καν.(ΕΚ) 611/2014

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη του καλίου, γενικά Προάγει την φωτοσύνθεση Επιταχύνει την μεταφορά των προϊόντων μεταβολισμού Ενισχύει την

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 345 26 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 52 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 4773 Γεωπονίας του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Οικολογία Ζιζανίων

Βιολογία Οικολογία Ζιζανίων Βιολογία Οικολογία Ζιζανίων Μάθημα 9 και Νέο Ευρωοαϊκό Γεωργικό Περιβάλλον Η ζιζανιολογία στο νέο ευρωπαϊκό γεωργικό περιβάλλον Ποιο είναι το νέο ευρωπαϊκό γεωργικό περιβάλλον ; ΚΑΠ (ή ΚΓΠ) Οδηγίες Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ

Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ 1 Ονομ/μο φοιτήτριας: Κουκουλιάντα Στυλιανή Αριθμός μητρώου: 7533 Υπεύθυνος καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της ορθής γεωργικής πρακτικής στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Η συμβολή της ορθής γεωργικής πρακτικής στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Θ ε σ σ α λ ί α ς Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγρ. Περιβάλλοντος Εργαστήριο Γεωργίας και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών Η συμβολή της ορθής γεωργικής πρακτικής στον περιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Διάλεξης: Ο ρόλος του ανταγωνισμού των θρεπτικών στοιχείωνστηνανάπτυξηκαιτην. Χ. Λύκας

Τίτλος Διάλεξης: Ο ρόλος του ανταγωνισμού των θρεπτικών στοιχείωνστηνανάπτυξηκαιτην. Χ. Λύκας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Μάθημα: «Επίδραση του αβιοτικού και βιοτικού περιβάλλοντος στην παραγωγή των φυτών» Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.1: Ασφάλεια βιολογικών τροφίμων & προστασία καταναλωτών Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα