ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη,. Ε Κολιάρµου, Κ. Μακρή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Χηµείας Εισαγωγή Η Περιβαλλοντική ηθική είναι η επιστήµη που µελετά την ηθική σχέση των κοινωνικών µονάδων µέσα στο περιβάλλον στο οποίο βιώνουν. Μελετά δηλαδή, την αξία και την ηθική θέση των ανθρώπων προς το περιβάλλον, δηλαδή, το έδαφος, το νερό, τα ζώα, τα φυτά ακόµη και τους βράχους. Η περιβαλλοντική ηθική µπορεί να θεωρηθεί ως µια υποενότητα της περιβαλλοντικής φιλοσοφίας, η οποία περιλαµβάνει την περιβαλλοντική αισθητική, την περιβαλλοντική θεολογία, και όλους τους κλάδους της φιλοσοφικής έρευνας (π.χ., επιστηµολογία, µεταφυσική, φιλοσοφία της επιστήµης και τεχνολογία, κ.α.). Λέγεται συχνά ότι είναι λάθος ηθικά για τους ανθρώπους να ρυπαίνουν και να καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον και να καταναλώνουν ένα τεράστιο ποσοστό των φυσικών πόρων του πλανήτη. Εάν είναι πράγµατι λάθος, είναι απλά επειδή ένα βιώσιµο περιβάλλον είναι απαραίτητο για την ανθρώπινη ευηµερία; Ή µια τέτοια συµπεριφορά είναι επίσης λάθος επειδή το φυσικό περιβάλλον και το ποικίλο περιεχόµενό του έχουν συγκεκριµένα δικαιώµατα τα οποία οφείλουµε να τα σεβόµαστε και να τα προστατεύουµε; 2. Θεωρίες Περιβαλλοντικής Ηθικής 2.1 Ανθρωποκεντρική θεωρία Η παραδοσιακή αλλά και η νεοτερική φιλοσοφία, ως επί το πλείστον, αντιµετωπίζει τη φύση µε καθαρά ανθρωποκεντρικά κριτήρια. Ο άνθρωπος αποτελεί τον κατεξοχήν ηθικό αξιολογητή του περιβάλλοντος και των στοιχείων που το απαρτίζουν. Αυτό σηµαίνει ότι στη φύση αποδίδεται µια σχετική ηθική αξία που αλλάζει, ανάλογα προς τις ανάγκες και τις διαθέσεις του ανθρώπου - παρατηρητή. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η Καρτεσιανή άποψη όπου τα ζώα αποτελούν τα ροµπότ της φύσεως, κάτι ανάλογο δηλαδή µε τις σηµερινές µηχανές.

2 Οι άνθρωποι συνηθίζουν να διαµορφώνουν τους τρόπους συµπεριφοράς τους ανάλογα προς τη µορφή της πραγµατικότητας τους. Στην περίπτωση που η πραγµατικότητα δεν έχει καµία αξία πέραν αυτής που της προσδίδει ο άνθρωπος, η συµπεριφορά του ανθρώπου είναι ριζικά διαφορετική από,τι θα ήταν στην περίπτωση που η φύση διαθέτει εγγενείς αξίες. 2.2 Ζωοκεντρική θεωρία ή Παθοκεντρική Το παλαιό φιλοσοφικό πρόβληµα αν τα ζώα έχουν ψυχή και δικαιώµατα, αποτελεί κεντρικό θέµα της ζωοκεντρικής θεωρίας. Κατά την παραπάνω θεωρία, το σύστηµα των κανόνων και των αξιών µέσα στο οποίο ζούµε, οφείλει να αναγνωρίζει ως ηθικά σηµαντική οντότητα, όχι µόνο τον άνθρωπο, αλλά και τα ζώα. Στη ζωοκεντρική θεωρία εξισώνεται η ύπαρξη τους µε εκείνη των ανθρώπων και εκµηδενίζεται η διαφορά τους. Συχνά ο διαχωρισµός ανάµεσα στη βιοκεντρική και ζωοκεντρική θεωρία, δεν γίνεται ορατός, εφόσον µπορεί υπό την ευρύτερη έννοια να συµπεριληφθεί στις αρχές του βιοκεντρισµού Κύριοι εκφραστές της υπήρξαν οι, Feinberg, Regan και Singer, οι οποίοι εστίασαν τα επιχειρήµατα τους στη σφαγή των ζώων προς ικανοποίηση διατροφικών αναγκών, στο κυνήγι και στη χρήση πειραµατόζωων για επιστηµονική έρευνα, υποστηρίζοντας προς έχουµε ηθική υποχρέωση να είµαστε χορτοφάγοι. 2.3 Βιοκεντρική θεωρία Στη σύγχρονη εποχή γίνεται στροφή από την ανθρωποκεντρική στη βιοκεντρική θεώρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η φύση πλέον δεν είναι πολύτιµη µόνο γιατί είναι χρήσιµη στον άνθρωπο, αλλά διότι διατηρεί µια αναλλοτρίωτη εγγενή ηθική αξία. Η παντοδυναµία του ανθρώπινου λόγου και της ανθρώπινης κριτικής ικανότητας αµφισβητούνται, ενώ ταυτόχρονα αναδύονται οι αξίες που περιέχονται αυτούσιες µέσα στα ίδια τα οικοσυστήµατα: Πρέπει πλέον να εξοικειωθούµε µε προβληµατισµούς όπως το δικαίωµα της ελευθερίας µιας κότας ή ενός βράχου θα µας πει ο Holmes Rolston, ο σύγχρονος φιλόσοφος που θεµελιώνει σε στέρεες βάσεις το ζητούµενο της βιοκεντρικής ηθικής φιλοσοφίας. Με βάση συγκεκριµένα ιστορικά παραδείγµατα, ο άνθρωπος προσδίδει µεγαλύτερη ηθική αξία στο είδος ενός οργανισµού, παρά προς τα ίδια τα άτοµα που αποτελούν το

3 είδος.. Η παραδοσιακή ηθική αντιµετωπίζει δυσκολίες σχετικά µε την κατοχύρωση της ηθικής υπόστασης του είδους. Σύµφωνα µε τις θεωρήσεις της παραδοσιακής ηθικής, το είδος δεν έχει εαυτό, δεν είναι ένα απολύτως προσδιορίσιµο στοιχείο στη φύση. Η σηµαντικότητα του είδους γίνεται ιδιαίτερα κατανοητή εφόσον ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το άτοµο είναι έκφραση, αντιπροσώπευση του είδους. Το είδος βρίσκεται σε µια σταθερά δυναµική κατάσταση και εξελίσσεται στο πέρασµα του χρόνου, διαµορφώνοντας εκ του παραλλήλου και τα άτοµα που το αποτελούν. Το είδος πρέπει να υπολογίζεται περισσότερο σαν ηθική υπόσταση συγκριτικά µε τη διατήρηση της ακεραιότητας µιας βιολογικής µονάδας. Το να σκοτώνεις ένα είδος είναι σα να σκοτώνεις τη ζωή και το θάνατο µαζί. Αυτό σηµαίνει ότι δεν πρόκειται για έναν απλό θάνατο, συνηθισµένο στα πλαίσια της φύσης, αλλά για µια ευρύτερη καταστροφή, έναν υπέρ-θάνατο. Με το θάνατο ενός είδους απαλείφεται το δικαίωµα των µελλοντικών γενεών αυτού του είδους να έρθουν στη ζωή και να πεθάνουν στη συνέχεια, συµβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της λειτουργικότητας της βιοτικής κοινότητας. Το άτοµο είναι δυνατό να αναπαραχθεί, το είδος όµως όχι και αυτή η µοναδικότητά είναι το εργαλείο που το αναβαθµίζει στην ηθική αξιολογική µας κλίµακα. 2.4 Φυσιοκεντρική θεωρία Η φυσιοκεντρική θεωρία αποτελεί συνέχεια και επέκταση της βιοκεντρικής θεωρίας, όπου υποστηρίζει µία υποστασιοποίηση της φύσης. Ο άνθρωπος ενσωµατώνεται και αφοµοιώνεται στο βιταλιστικό ρυθµό της φύσης ως αντικείµενο. Η φυσιοκεντρική θεωρία έχει επηρεάσει πολλούς φιλοσόφους, οι οποίοι ανέπτυξαν ιδιαίτερες περιβαλλοντικές φιλοσοφικές θεωρίες, εκ των οποίων οι σηµαντικότερες αναφέρονται στη συνέχεια Βαθιά οικολογία - Ρηχή οικολογία Η βαθιά οικολογία γεννήθηκε στην Σκανδιναβία, ως αποτέλεσµα των προβληµατισµών µεταξύ του Arne Naess και των συναδέλφων του Sigmund Kvalψy και Nils Faarlund (Naess 1973 και 1989).

4 Το κίνηµα της βαθιάς οικολογίας, επικυρώνει την βιοσφαιρική ισότητα, την άποψη ότι όλα τα ζωντανά πράγµατα είναι όµοια όσον αφορά στην αξία των δικαιωµάτων τους, ανεξάρτητα από τη χρησιµότητά τους για τις ανθρώπινες ανάγκες. Ο βαθύς οικολόγος σέβεται αυτήν την εγγενή αξία, για παράδειγµα και φροντίζει όταν περπατά στο βουνό να µην προκαλέσει περιττή ζηµία στα φυτά.. Η βαθιά οικολογία εκφράζει αυτό που ο Naess ονοµάζει σχετική, ολικού-πεδίου εικόνα, κατανοώντας τους οργανισµούς (ανθρώπινους ή µη) ως κόµβους στο βιοσφαιρικό δίκτυο, οι ταυτότητες των οποίων καθορίζονται από τις οικολογικές σχέσεις µεταξύ τους. Ο Naess υποστηρίζει ότι η βαθιά ικανοποίηση που λαµβάνουµε από µια στενή συνεργασία µε άλλες µορφές ζωής στη φύση, συµβάλλει σηµαντικά στην ποιότητα της ζωής µας. Αυτό που διαχωρίζει την βαθιά οικολογία ως φιλοσοφική προσέγγιση είναι η πεποίθηση της, ότι η παρούσα περιβαλλοντική κρίση οφείλεται σε βαθιές φιλοσοφικές αιτίες. Συνεπάγεται την καλλιέργια µίας οικολογικής συνείδησης, µίας οικολογικής φιλοσοφικής και πνευµατικής προσέγγισης της σύγχρονης κρίσης, η οποία θα αναγνωρίζει την οντότητα ανθρώπων, φυτών, ζώων και της Γης. Η ιδεολογική πλατφόρµα της βαθιάς οικολογίας περιλαµβάνει οκτώ βασικές αρχές που στηρίζουν και εξηγούν σε µεγάλο εύρος συγκεκριµένων απόψεων γύρω από πρακτικά θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος, ( ενεργειακή πολιτική, καταστροφή των δασών κ.α.) Το κίνηµα ρηχής οικολογίας, όπως το ονόµασε ο Naess (1973), είναι ο «αγώνας ενάντια στη ρύπανση και τη µείωση των πόρων», κεντρικός στόχος του οποίου είναι Η υγεία και ευηµερία των ανθρώπων στις αναπτυγµένες χώρες. Η ρηχή οικολογία, δηλαδή είναι η χρησιµοθηρική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση του περιβάλλοντος, ενώ αντίθετα η βαθιά οικολογία δεν διαχωρίζει τον άνθρωπο από το περιβάλλον και ακολουθεί µία πιο ολιστική προσέγγιση Η ηθικής της γης ή Οικοκεντρισµός Βασικοί στόχοι του Aldo Leopold στο δοκίµιο ηθικής της γης ( A Sand County Almanac 1949) ήταν η παρουσίαση της οικοκεντρικής ηθικής όπου, η επέκταση της ηθικής πρέπει να περιλαµβάνει τη γη, τα φυτά, και τα ζώα ή µονολεκτικά τη Γη µας

5 δηλαδή. Τους αναγνωρίζει δηλαδή ένα βιοτικό δικαίωµα µαζί µε βασικές οικολογικές παρατηρήσεις που χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµιουργία συγκεκριµένων κανόνων περιβαλλοντικής ηθικής. Η ηθική της γης είναι πλήρως µη ανθρωποκεντρική και κτά πολλούς περιβαλλοντολόγους αποτελεί την µοναδική και αναγκαία προϋπόθεση για µία ουσιαστική περιβαλλοντική προσέγγιση. Ο Aldo Leopold είχε υποστηρίξει µια εκτίµηση και µια διατήρηση των πραγµάτων «φυσικό, άγριο και ελεύθερο». Οι ανησυχίες του παρακινήθηκαν από έναν συνδυασµό ηθικών και αισθητικών αντιδράσεων στη φύση καθώς επίσης και από µια απόρριψη των απερίφραστα οικονοµικών προσεγγίσεων στην αξία των φυσικών αντικειµένων.. Κατά τον Aldo Leopold, η ηθική µπορεί να περιγραφεί µε οικολογικούς καθώς επίσης και µε φιλοσοφικούς όρους. Οικολογικά η ηθική, είναι ένας περιορισµός στην ελευθερία της δράσης και στην προσπάθεια για την ύπαρξη. Φιλοσοφικά η ηθική, είναι µια διαφοροποίηση της κοινωνικής από την αντικοινωνική συµπεριφορά. Αυτοί είναι δύο ορισµοί ενός πράγµατος, που έχει την προέλευσή του στην τάση των αλληλοεξαρτώµενων ατόµων ή των οµάδων για να εξελίξει τους τρόπους συνεργασίας Κοινωνική Οικολογία Η θεωρία της κοινωνικής οικολογίας συνδέεται κυρίως µε το έργο του Murray Bookchin, ο οποίος διατύπωσε τις θέσεις της κοινωνικής οικολογίας το 1965, καλώντας για µια νέα πνευµατικότητα, που θα υποκαθιστά την ιεραρχική νοοτροπία της κατάταξης σε κυρίαρχους και υποτελείς, τόσο µέσα στην ανθρώπινη κοινωνία όσο και µεταξύ των διάφορων µορφών ζωής, µε µια νοοτροπία συνεργασίας και αλληλοβοήθειας, µε µια ηθική της συµπληρωµατικότητας. Υποστηρίζει πως, οικονοµικές, εθνικές και πολιτισµικές συγκρούσεις βρίσκονται στον πυρήνα των σοβαρών οικολογικών ανισορροπιών που αντιµετωπίζουµε σήµερα, γι' αυτό και το πραγµατικό πεδίο όπου θα κριθεί το οικολογικό µέλλον του πλανήτη είναι το κοινωνικό Οικοφεµινισµός Ο οικοφεµινισµός είναι η θεωρία που περιλαµβάνει και χρησιµοποιεί τις ποικίλες φεµινιστικές φιλοσοφίες στην προσέγγιση και ανάλυση των διάφορων περιβαλλοντικών θεµάτων. Ο οικοφεµινισµός έχει ως κυριότερο γνώρισµα του τη θέση εκείνη σύµφωνα µε την οποία υπάρχουν αντίστοιχες σχέσεις ανάµεσα στην

6 επιβολή επί των γυναικών και της επιβολής επί της φύσης. Οι άνδρες θεωρούνται υπεύθυνοι για την οικολογική καταστροφή καθώς κατέχουν αποκλειστικά την εξουσία στα χέρια τους. Άρα η σωστή αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών θεµάτων προϋποθέτει µία πιο θηλυκή προσέγγιση και κουλτούρα. 3. Η Περιβαλλοντική Ηθική στην Αρχαία Ελλάδα 3.1 Προσωκρατικοί και Οικολογία ( 6 ος αιώνας π.χ) Ένα κοινό γνώρισµα των προσωκρατικών είναι η παρατήρηση του περιβάλλοντος, οι ρυθµοί, οι µεταλλαγές των φυσικών στοιχείων, καθώς και οι κυκλικές, φυσικές διαδικασίες. Αυτά είναι τα δώρα των προσωκρατικών που τα χρησιµοποιεί και η σηµερινή επιστήµη της οικολογίας, µιας και αποτελούν εργαλεία της επιστήµης της. Ο Θαλής, συµβιβάζει και συνενώνει τις νοητικές επιστήµες µε την εσωτερική θρησκευτική αντίληψη ότι δηλαδή ο κόσµος δεν είναι άψυχος αλλά τρέφεται, εµψυχώνεται και καθοδηγείται από θεούς, όπου θεοί είναι αυτά που ονοµάζονται στον εσωτερισµό Στοιχειακά, Άγγελοι, Πλανητικά Πνεύµατα κ.α. Ο Αναξίµανδρος αναφέρει ότι τα αντίθετα µέσω της διαδοχικής υπεροχής του ενός πάνω στο άλλο αποτελούν τους κινητήριους πόλους της εξέλιξης και της αλλαγής. Ο Ξενοφάνης τολµάει να ταρακουνήσει µε τον σαρκασµό και τη ειρωνεία του, την τάση των ανθρώπων να κρίνουν τα πάντα µόνο µε βάση την δική τους αντίληψη και να αδυνατούν να κατανοήσουν το Όλον ή, τουλάχιστον, να σεβαστούν την φυσιολογική διαφορετικότητα. Ο Ηράκλειτος δείχνει να συµφωνεί µε τον Ξενοφάνη όταν λέει ότι: «Το θαλασσινό νερό είναι το πιο καθαρό και το πιο µολυσµένο. Για τα ψάρια είναι πόσιµο κι ευεργετικό, αλλά για τους ανθρώπους µη-πόσιµο και βλαβερό». (Ιππόλυτος, Ελ., IX, 10,5). 3.2 Πλάτωνας Αριστοτέλης νεοπλατωνικοί (9 ος αιώνας π.χ - 2 ος αιώνας µ.χ) Όλος ο κόσµος, κατά τον Πλάτωνα, δηµιουργήθηκε για να είναι όµοιος µε τον Θεό. Συνεπώς αυτό το προνόµιο δεν ανήκει µόνο στον άνθρωπο. Ο Αριστοτέλης (Πολιτικά) υποστηρίζει ότι η φύση έχει φτιάξει όλα τα πράγµατα ειδικά για χάρη του ανθρώπου και ότι η αξία των µη ανθρώπινων πραγµάτων στη φύση είναι µόνο οργανική Ο κόσµος και η φύση έχουν αυτάρκεια και αυτοσυντηρούνται. Η ανακύκλωση είναι η

7 βασική αρχή του κόσµου. Ότι καταστρέφεται γίνεται η βάση για την δηµιουργία του νέου.«αλήθεια ο κόσµος έχει κατασκευαστεί κατά τρόπο ώστε να δίνει ο ίδιος στον εαυτό του τροφή ό,τι από τον εαυτό του καταστρέφεται...» (Τίµαιος, 31 α). Ο Πλωτίνος πιστεύει ότι η επονοµαζόµενη «φύση» «είναι ψυχή, γέννηµα µιας ανώτερης ψυχής που ζει εντονότερα και σωπαίνοντας ασκεί εντός εαυτής την θέαση, όχι στραµµένη προς τα κάτω ούτε και προς τα πάνω, αλλά ιστάµενη εκεί που βρίσκεται µέσα στον εντός εαυτής σκέπτεσθαι και αυτοσυναισθάνεσθαι» 4. Οικοθεολογία Όλες οι θρησκείες αναγνωρίζουν την σπουδαιότητα της φύσης (είτε ως δηµιούργηµα του θεού είτε ως µητέρα όλων των ζωντανών πλασµάτων) και απαιτούν από τον άνθρωπο να την σέβεται. Το σύνολο των οικολογικά «σκεπτόµενων» θρησκειών περιλαµβάνουν θεολογική οικολογική ηθική, η οποία ονοµάζεται οικοθεολογία. Η οικοθεολογία δεν ταυτίζεται µε κάποια συγκεκριµένη θρησκεία Αναγνωρίζει την ιδιαίτερη θέση του ανθρώπου στο σύνολο της φύσης και προσπαθεί να τον συγκρατήσει από τον εγωιστικό αυτοπροσδιορισµό του. Στη συνέχεια αναφερόµαστε επιγραµµατικά στις µεγαλύτερες θρησκείες του κόσµου. 4.1 Ιουδαϊσµός Η οικολογία ποτέ δεν απετέλεσε ξεχωριστό τοµέα φιλοσοφικής και θεολογικής αναζήτησης, αλλά ήταν αναπόσπαστο τµήµα της πλοκής της σχέσης Θεού, Ισραήλ και του υπόλοιπου φυσικού κόσµου. Είναι χαρακτηριστική η άποψη και στάση των Εβραίων απέναντι στη γη: «Είµαστε µόνο µισθωτές σε αυτή τη γη. Το έδαφος ανήκει στο Θεό. Μας έχει δοθεί η άδεια να απολαµβάνουµε τα πλούσια δώρα του ηµιουργού αλλά δεν πρέπει να σπαταλάµε ή να καταστρέφουµε οτιδήποτε. 4.2 Χριστιανισµός Ο Χριστιανισµός στη σύγχρονη εποχή έχασε το ενδιαφέρον για την αποκαλυπτική δύναµη του φυσικού κόσµου και έθεσε τον άνθρωπο κυρίαρχο επί της φύσης, µε αποτέλεσµα να την εκµεταλλεύεται και να την ρυπαίνει. Η χριστιανική θεολογία διαδραµάτισε αρνητικό ρόλο στο θέµα της οικολογικής κρίσης καθώς παρείχε ώθηση στην λογικοφανή και «επιστηµονική» κατάκτηση και εκµετάλλευση της φύσης. Αλλά

8 ο χριστιανισµός έχει πλούσια προφητική και µυστηριακή παράδοση, η οποία διαπνέεται από βαθιά σοφία που µπορεί να οδηγήσει σε µία πιο σωστότερη προσέγγιση των οικολογικών θεµάτων. Η χριστιανική σκέψη αντιµετωπίζει πλέον το περιβάλλον λαµβάνοντας υπόψιν την σύγχρονη επιστήµη, αρχαιολογικά ευρήµατασυµπεράσµατα, κοινωνιολογικές µελέτες και ενθαρρύνοντας οικολογικά ορθά πρότυπα όσον αφορά στην εκκλησιαστική και κοινωνική πρακτική, περιλαµβάνοντας τον τρόπο ζωής, τη εργασία, την διαχείριση του ελεύθερου χρόνου καθώς και την πολιτική γενικότερα. 4.3 Βουδισµός Οι Βουδιστές βλέπουν τον κόσµο ολιστικά και µάλιστα σε τέσσερα επίπεδα: υπαρξιακά, ηθικά, κοσµολογικά και οντολογικά. Οι Βουδιστές οικολόγοι έχουν ενδιαφέρον για το συνολικό φυσικό περιβάλλον και επεκτείνουν την αγάπη, την καλοσύνη και τον οίκτο πέρα από τους ανθρώπους και στα ζώα και στα φυτά και στη ίδια τη ζωή. Τα βουδιστικά δόγµατα του Karma και της µετεµψύχωσης συνδέουν όλες τις µορφές ύπαρξης. 4.4 Ινδουισµός Οι Βεδδικές παραδόσεις του Ινδουισµού προσφέρουν σχήµατα λόγου µε τα οποία εξυµνείται η δύναµη του φυσικού κόσµου. Οι µελετητές των Βεδδών έχουν διατηρήσει τα διάφορα κείµενα και τα τελετουργικά που εξυµνούν την γη), την ατµόσφαιρα και τον ουρανό, καθώς επίσης και τη θεά που συνδέεται µε τη γη και τους θεούς που συνδέονται µε το νερό, την φωτιά και την θερµότητα και τον αέρα. Έχουν σηµειώσει ότι η σύνδεση αυτών των θεών προτείνει µια βασική οικολογική ευαισθησία µέσα στην Ινδική παράδοση. Στην σύγχρονη ινδική σκέψη, αυτές οι Βεδδικές έννοιες τυποποιούνται στο «Samkhya», το οποίο προσδιορίζει τα πέντε µεγάλα στοιχεία: γη, νερό, φωτιά, αέρας, και διάστηµα. Ο Ινδουισµός προσφέρει µοναδικές πνευµατικές πηγές για τη δηµιουργία µίας περιβαλλοντική ηθικής. Η Ινδουιστική παράδοση δίνει ιδιαίτερη έµφαση στον ασκητικό βίο, αποθαρρύνοντας την υπερεκτίµηση των γήινων απολαύσεων και παρέχει έννοιες που µπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστική βελτίωση και αποκατάσταση της σχέσης ανθρώπου φύσης

9 4.5 Ισλάµ Το Κοράνι, η θεµελιώδης αρχή του Ισλάµ για όλα τα θέµατα ατοµικής και κοινωνικής ζωής, θεολογίας και λατρείας, αφηγείται µία ιστορία σύµφωνα µε την οποία Θεός προσέφερε την διαχείριση ολόκληρου του κόσµου στον Ουρανό, τη Γη και τα Βουνά, αλλά όλα όµως από φόβο αρνήθηκαν να επωµιστούν την ευθύνη. Η ανθρωπότητα επωφελήθηκε της ευκαιρίας και αποδέχθηκε την εµπιστοσύνη (amana), αλλά υπήρξε αλαζονική και άδικη και ο Θεός χρειάστηκε να την τιµωρήσει πολλές φορές Σύµφωνα µε το Κοράνι στα ανθρώπινα όντα έχει δοθεί το προνόµιο να κατέχουν µία θέση στον κόσµο, υψηλότερη ακόµα και από αυτή των αγγέλων ως αντιβασιλείς του Θεού επί της γης. Μία κοινή πεποίθηση των Μουσουλµάνων είναι ότι η φύση δεν είναι σηµαντική από µόνη της, αλλά η ίδια απορρέει από τον Θεό. Το Ισλάµ αντιλαµβάνεται τη γη ως µέσον για την ευηµερία των ανθρώπων, το οποίο πρέπει να αντιµετωπίζεται και να χρησιµοποιείται υπεύθυνα. Το πράσινο χρώµα για τους Μουσουλµάνους είναι ευλογηµένο χρώµα και µαζί µε µία βαθιά αίσθηση της αξίας της φύσης ως το τέλειο και το πιο καρποφόρο σχέδιο του Θεού, παρέχει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός πράσινου κινήµατος, µίας πράσινης Jihad κατάλληλης για την αντιµετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης. 4.6 Πανθεϊσµός Ο πανθεϊσµός είναι µια θρησκεία/φιλοσοφία µε αρχαίες ρίζες, και µε πολλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τονίζει µια αίσθηση σεβασµού και θαυµασµού της φύσης, και ένα πιστεύω ότι οι άνθρωποι είναι µέρη της. Καρδιά του πανθεϊσµού είναι ο υπέρτατος σεβασµός προς την φύση. έχεται και σέβεται τον κόσµο και την φύση όπως ακριβώς είναι, και προωθεί µια ηθική σεβασµού τόσο των ανθρώπινων δικαιωµάτων όσο και των δικαιωµάτων των ζώων, καθώς και ένα τρόπο ζωής που διατηρεί παρά καταστρέφει το περιβάλλον. Αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο οι αισθήσεις και οι συγκινήσεις µας, µας αναγκάζουν να ανταποκριθούµε στο µυστήριο και στην δύναµη που µας περιβάλλει. 5. Περιβαλλοντική Ηθική και Πράσινη Χηµεία Η έρευνα στην επιστήµη της χηµείας έχει βελτιώσει σηµαντικά την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Η ανάπτυξη της επιστήµης της χηµείας βοήθησε και συνεχίζει να βοηθά την τεχνολογία που εξυπηρετεί τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Ωστόσο τα

10 οφέλη αυτά έχουν και κόστος. Τα χηµικά προϊόντα αναπτύχθηκαν ραγδαία χρησιµοποιώντας διεργασίες που απαιτούσαν κατανάλωση µεγάλων ποσοτήτων ενέργειας και µάλιστα από µη ανανεώσιµες πηγές, π.χ. πετρέλαιο. Πολλές από αυτές τις διεργασίες χρησιµοποιούσαν επικίνδυνα υλικά ή παρήγαγαν ρύπους βλαβερούς για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον καθώς και επικίνδυνα προϊόντα. Παρά τους αυστηρούς νόµους και κανονισµούς που καθιερώθηκαν, τους κώδικες συµπεριφοράς που ορίστηκαν από τους διάφορους οργανισµούς, η περιβαλλοντική µόλυνση και οι επιπτώσεις της δεν αντιµετωπίστηκαν µε επιτυχία. Το πρόβληµα αυτό καλείται σήµερα να λύσει η Πράσινη Χηµεία. Η Πράσινη Χηµεία είναι µια νέα φιλοσοφία της χηµείας που όµως δεν καταργεί την χηµεία. Πράσινη χηµεία δεν σηµαίνει επιστροφή σε πρωτόγονες καταστάσεις. Χρησιµοποιεί τις γνώσεις της χηµείας και τις αφοµοιώνει σε µια «πράσινη σκέψη». Πρωτοεµφανίστηκε στις αρχές της τελευταίας δεκαετίας του 20 ου αιώνα, και ορίζεται ως εξής: «Πράσινη Χηµεία είναι η εφαρµογή ενός συνόλου αρχών µε σκοπό την µείωση ή την εξάλειψη της δηµιουργίας και της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στις διεργασίες σχεδιασµού, παραγωγής και εφαρµογής χηµικών προϊόντων» Paul T. Anastas Οι στόχοι της Πράσινης Χηµείας είναι η µείωση των επικίνδυνων ουσιών που σχετίζονται µε προϊόντα και διεργασίες που είναι απαραίτητα όχι µόνο για την διατήρηση της Ποιότητας Ζωής που έχει πετύχει η κοινωνία µέσω της Χηµείας, αλλά και η περαιτέρω προώθηση των τεχνολογικών επιτευγµάτων της Χηµείας κατά τρόπο βιώσιµο. Η υλοποίηση των στόχων της Πράσινης Χηµείας βασίζεται στις παρακάτω 12 αρχές, οι οποίες είναι γνωστές ως «Οι 12 αρχές της Πράσινης Χηµείας»: Πρόληψη, οικονοµία ατόµων, λιγότερο επικίνδυνες χηµικές συνθέσεις, σχεδιασµός ασφαλέστερων χηµικών προϊόντων, ασφαλέστεροι διαλύτες και βοηθητικά µέσα, σχεδιασµός για ενεργειακή αποτελεσµατικότητα, χρήση ανανεώσιµων πρώτων υλών, µείωση ενδιαµέσων παραγώγων, κατάλυση, σχεδιασµός αποικοδοµήσιµων προϊόντων, ανάλυση πραγµατικού χρόνου για πρόληψη της ρύπανσης, ασφαλέστερη χηµεία για την πρόληψη ατυχηµάτων. Στην εποχή της τεχνολογίας και τις ραγδαίας επιστηµονική εξέλιξης οι παραπάνω αρχές θα µπορούσαν να αποτελέσουν τον σύγχρονο κώδικα ηθικής στάσης ως προς το περιβάλλον, υπό την προϋπόθεση τη συµµετοχή όλων. Συγκεκριµένα οι 12 αρχές της Πράσινης Χηµείας περιλαµβάνουν επαγγελµατικά και κοινωνικά ιδανικά που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τόσο από τον χηµικό επιστήµονα, όσο και από τον

11 κάθε εµπλεκόµενο φορέα και πολίτη. Είναι άραγε υπερβολική ή παρακινδυνευµένη η άποψη πως η Πράσινη Χηµεία αποτελεί µονόδροµο για τη σωτηρία του πλανήτη; ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Hardin G., "The Tragedy of the Commons", Science, Vol. 162,, Heidegger M., "The Question Concerning Technology," in The Question Concerning Technology and Other Essays. Ed., intro., and trans., Lovitt, William. New York: Harper & Row,, Rolston H. Environmental Ethics: Values in and Duties to the Natural World.The Broken Circle: Ecology, Economics, Ethics. F. Herbert Bormann and Stephen R. Kellert, Eds. Yale University Press New Haven Stanford Encyclopedia of Philosophy

12 5. White, L The Historical Roots of Our Ecological Crisis, Science, 55: ; reprinted in Schmidtz and Willott Leopold, A A Sand County Almanac, Oxford: Oxford University Press 7. Aquinas, T. Summa Contra Gentiles, trans. V. J. Bourke, London: University of Notre Dame Press, Bookchin, M Toward an Ecological Society, Montreal: Black Rose Books 9. Næss, A The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement, Inquiry 16, reprinted in Sessions Handbook of Green Chemistry and Technology, Clark, J., Monquarrie, D., 11. Blockwell Science Ltd, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη. Χηµική εκπαίδευση. Η Πράσινη Προσέγγιση1ο Πανελλήνιο Συµόσιο Πράσινη Χηµεία και Βιώσιµη Ανάπτυξη 13. Max Oelschlaeger. Σύνδεση του Κέρδους µε τη Βιοποικιλότητα. Κέντρο Περιβαλλοντικής ΦιλοσοφίαςΠανεπιστήµιο Βορείου Τέξας ΗΠΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ Τ. Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN A TIME OF FINANCIAL CRISIS Εισηγήτριες : Κουλουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

«Μεταξύ ανθρωποκεντρικής και οικοκεντρικής ηθικής: τα δικαιώματα των ζώων»

«Μεταξύ ανθρωποκεντρικής και οικοκεντρικής ηθικής: τα δικαιώματα των ζώων» «Μεταξύ ανθρωποκεντρικής και οικοκεντρικής ηθικής: τα δικαιώματα των ζώων» Εάν κάποιος επιθυμεί να ασχοληθεί με το περιβάλλον και με τα ζητήματα που το αφορούν, έχει στη διάθεσή του πολλούς δρόμους. Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

THE EVOLUTION OF IDEAS FOR THE NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

THE EVOLUTION OF IDEAS FOR THE NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ Ι ΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Στέφανος Οικονόµου ιπλ. Μηχ. Περιβάλλοντος MSc, Οικονοµολόγος MSc, Υποψ. ιδάκτορας, Τµήµα.Ο.Σ.Α..Π.Θ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην ανακοίνωση παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΣΤΟ MARKETING

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΣΤΟ MARKETING ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΣΤΟ MARKETING Εντοπισµός των φιλοσοφικών και ηθικών προσεγγίσεων, ανάλυση επιχειρηµατικής ηθικής των συστατικών του µείγµατος marketing και παρουσίαση ευρηµάτων έρευνας σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για μια δημοκρατική απελευθερωτική ηθική [1]

Για μια δημοκρατική απελευθερωτική ηθική [1] Για μια δημοκρατική απελευθερωτική ηθική [1] ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Περίληψη: Ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι τριπλός. Πρώτον, η κριτική αποτίμηση των προσεγγίσεων για την απελευθερωτική ηθική, ιδιαίτερα εκείνων

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου»

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που ασχολείται με τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. όπως και για πολλά άλλα επιµέρους θέµατα που αφορούν τη λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. όπως και για πολλά άλλα επιµέρους θέµατα που αφορούν τη λειτουργία EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 2001 Ευχαριστώ τους φοιτητές και φοιτήτριες του µαθήµατος «Μεθοδολογία των Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Λες και μέσα μας τ' αντίθετα τραβάν να ψηφίσουμε στο ίδιο παραβάν σαν αιώνιο Ιησούν ή Βαραβάν του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

9038 Turning Point for all Nations - Greek.txt. Μια έκθεση της ιεθνούς Μπαχάι Κοινότητας µε την ευκαιρία της πεντηκοστής επετείου των Ηνωµένων Εθνών

9038 Turning Point for all Nations - Greek.txt. Μια έκθεση της ιεθνούς Μπαχάι Κοινότητας µε την ευκαιρία της πεντηκοστής επετείου των Ηνωµένων Εθνών Μια έκθεση της ιεθνούς Μπαχάι Κοινότητας µε την ευκαιρία της πεντηκοστής επετείου των Ηνωµένων Εθνών Οκτώβριος 1995 ιεθνής Μπαχάι Κοινότητα Γραφείο Ηνωµένων Εθνών - Νέα Υόρκη ISBN 960-7521-07-2 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα. Επιμέλεια Ευάγγελος Ι. Μανωλάς

Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα. Επιμέλεια Ευάγγελος Ι. Μανωλάς Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα Επιμέλεια Ευάγγελος Ι. Μανωλάς Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Σύγχρονοι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Θέμα : «Η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ WONCA Οικογενειακοί Ιατροί σε Όλο τον Κόσμο. Φροντίζοντας για τον Άνθρωπο. ΕΥΡΩΠΗ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ της ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ WONCA, ΕΥΡΩΠΗ 2002 1 Επιμέλεια μετάφρασης : Χρήστος Λιονής Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις σελίδες που ακολουθούν θα µας απασχολήσει το ζήτηµα της προστασίας των δασών, όπως αυτή εµφανίζεται στην ελληνική έννοµη τάξη και πραγµατικότητα, στο Σύνταγµα και τους νόµους. Ιδιαίτερες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΜ 13092 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΛΕΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 DEPARTMENT OF ACCOUNTING THE CHANGES

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Οικολογικές Θεωρητικές Απόψεις και Αειφόρος Ανάπτυξη

Οικονομικές Οικολογικές Θεωρητικές Απόψεις και Αειφόρος Ανάπτυξη Οικονομικές Οικολογικές Θεωρητικές Απόψεις και Αειφόρος Ανάπτυξη Γιώργος Παυλικάκης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών pavlikak@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ H οικονομική κρίση που επηρέασε το μεγαλύτερο, αν όχι

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΘΕΜΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής 2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ορισμού του αντικειμένου της Πληροφορικής ώστε να γίνει σαφές τι εννοούμε σήμερα με αυτόν τον όρο, και κατά συνέπεια να γίνει σαφές

Διαβάστε περισσότερα