ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 «ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 «ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ»"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 «ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ» ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2007 ΑΘΗΝΑ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ελεγχόμενες δεξιότητες Βαθμός δυσκολίας Φάσεις της εξέτασης Κατανομή βαθμολογίας, ερωτημάτων και χρονικής διάρκειας ανά φάση Τυπολογία δοκιμασιών... 9 Συμπερασματικά: Κατάσταση προδιαγραφών Βιβλιογραφία

3 1. Ελεγχόμενες δεξιότητες Οι επιμέρους γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες που απαιτούνται, και συνιστούν το σημασιολογικό περιεχόμενο της έκφρασης «επικοινωνώ χρησιμοποιώντας μια φυσική/ιστορική γλώσσα», μπορούν να προσδιοριστούν ή να περιγραφούν λιγότερο ή περισσότερο λεπτομερειακά (βλ. Τοκατλίδου Β., 2003: 211 κ.ε.). Στο παρόν κείμενο χρησιμοποιούνται οι όροι «μακρο-δεξιότητα» για τις γενικές συμβατικές κατηγορίες δεξιοτήτων, αυτές που στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία αποδίδονται με τον όρο «skills», και «δεξιότητα» για τις ειδικές κατηγορίες δεξιοτήτων, που αποτελούν υπώνυμα, υποκατηγορίες των μακρο-δεξιοτήτων. Τα διάφορα υπάρχοντα συστήματα πιστοποίησης γλωσσομάθειας αρθρώνουν συνήθως, για πρακτικούς και άλλους λόγους, την όλη εξέταση σε τέσσερις φάσεις, μία για καθεμία από τις 4 βασικές μακρο-δεξιότητες: κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου και παραγωγή γραπτού λόγου. Στο ΚΠΓ υιοθετείται το συμβατικό αυτό σχήμα των τεσσάρων φάσεων, αλλά διευρύνεται το φάσμα των μακρο-δεξιοτήτων με 3 άλλες, που καταγράφονται παρακάτω και απορρέουν από τις αρχές που περιλαμβάνει τo Quadro comune europeo di riferimento per le lingue του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η κατάσταση που ακολουθεί θα αποτελεί τον «οδηγό» των ελεγχόμενων δεξιοτήτων σε κάθε «δοκιμασία» των εξετάσεων. Βάσει αυτής της κατάστασης θα γίνεται η σύνταξη των θεμάτων και ο έλεγχός τους. Καμία δοκιμασία δεν μπορεί να στοχεύει στον έλεγχο ύπαρξης ή κατοχής μιας δεξιότητας που δεν περιλαμβάνεται σε αυτή τη λίστα. Αυτό αποτελεί την πρώτη προδιαγραφή που τίθεται για τα θέματα της εξέτασης. I. Mακρο-δεξιότητα «Κατανόηση προφορικού λόγου»: Κατανόηση προφορικού λόγου από φυσικό ομιλητή παρόντα ή όχι (π.χ. από τηλέφωνο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, τηλεφωνητή, κτλ.). 1. Γενική, συνολική ή σφαιρική κατανόηση ενός κειμένου 2. Εντοπισμός ειδικών πληροφοριών από προφορικό κείμενο 3. Αναγνώριση των κύριων σημείων ενός συνεχούς λόγου ή μιας συζήτησης 4. Αναγνώριση του ύφους του ομιλητή (απομόνωση διακριτικών επίσημου και οικείου τόνου) 5. Ανίχνευση δεικτών της ταυτότητας ή της ιδιότητας του ομιλητή 6. Διάκριση του είδους της σχέσης μεταξύ δύο άλλων ομιλητών 7. Αντίδραση σε μια οδηγία ή υπόδειξη 8. Διάκριση φθόγγων επικοινωνιακά σημαντικών 9. Αποκατάσταση ελλιπούς (λόγω θορύβου στο κανάλι) λόγου. II. Mακρο-δεξιότητα «Παραγωγή προφορικού λόγου»: Παραγωγή προφορικού λόγου που απευθύνεται σε ακροατή ή ακροατές παρόντα/-ες ή όχι (π.χ. στο τηλέφωνο ή στον τηλεφωνητή, κτλ.). 10. Προσέγγιση του άλλου (αποστροφή σε γνωστό και άγνωστο άτομο) 11. Χαιρετισμοί, ευχές, ευχαριστίες, συγγνώμες, συγχαρητήρια, συλλυπητήρια 12. Αναφορά στον λόγο άλλου ή σε γεγονός 13. Μετάδοση λόγου τρίτου «επί λέξει» ή συνοπτικά, με διατυπωμένο ή υπαινικτικό σχόλιο 14. Αναφορά γεγονότος, αφήγηση/εξιστόρηση περιστατικού 15. Παρουσίαση εαυτού ή τρίτου προσώπου/-ων 16. Παρουσίαση αντικειμένου ή θέματος 3

4 17. Περιγραφή προσώπου, αντικειμένου ή κατάστασης 18. Χαρακτηρισμός προσώπου, αντικειμένου, κατάστασης ή θέματος 19. Διατύπωση/υποστήριξη άποψης, εκτίμησης (παράθεση, προσθήκη επιχειρημάτων, συναγωγή συμπεράσματος) 20. Έκφραση συναισθημάτων 21. Διατύπωση αιτημάτων, προτάσεων 22. Παροχή/αίτηση πληροφοριών, εξηγήσεων, διευκρινίσεων 23. Εκδήλωση στάσης (επιφύλαξης, διαφωνίας, δυσφορίας, άρνησης). III. Mακρο-δεξιότητα «Προφορική διάδραση»: Απαιτεί αθροιστικά τις επιμέρους δεξιότητες της κατανόησης και της παραγωγής προφορικού, αλλά και άλλες, όπως οι παρακάτω: 24. Λήψη του λόγου σε συζήτηση 25. Διακοπή του συνομιλητή, χωρίς πρόκληση «ρήξης», δηλαδή ακολουθώντας τις επιτρεπτές κοινωνικές-συνομιλιακές νόρμες 26. Συμπλήρωση του ατελούς λόγου του συνομιλητή, προς υποβοήθησή του ή για έκφραση συμφωνίας 27. Διόρθωση ή συμπλήρωση ή διευκρίνιση του λόγου, μετά την λεκτική ή μη αντίδραση του συνομιλητή. ΙV. Mακρο-δεξιότητα «Kατανόηση γραπτού λόγου»: Κατανόηση γραπτού κειμένου, με ή χωρίς εικονικές συμπληρωματικές παραστάσεις (π.χ. φωτογραφία, διάγραμμα, σκίτσο, κτλ.). 28. Αναγνώριση δεικτών (μορφή, διάταξη, γραφισμός) προσδιοριστικών της προέλευσης και του επικοινωνιακού σκοπού ενός γραπτού 29. Κατανόηση του θέματος αναφοράς: προσώπου, αντικειμένου, έννοιας, διαδικασίας, κατάστασης, φαινομένου 30. Εντοπισμός ειδικών πληροφοριών (χρόνου, τόπου, μέτρων, κτλ.) παρεχομένων από το γλωσσικό ή το μη γλωσσικό περιεχόμενο ενός οπτικού ή γραπτού κειμένου 31. Αναγνώριση δεικτών προσδιοριστικών της ταυτότητας του συντάκτη, του αποδέκτη και της μεταξύ τους ενδεχόμενης σχέσης 32. Εντοπισμός δεικτών της διάθεσης ή του ύφους του συντάκτη, της στάσης του συντάκτη απέναντι στο αναφερόμενο ή στον αποδέκτη 33. Κατανόηση γραπτών οδηγιών, εντολών υποδείξεων 34. Αναγνώριση σχέσης μεταξύ δύο ή περισσότερων γραπτών 35. Αποκατάσταση δυσανάγνωστων ή απόντων σημείων ενός γραπτού 36. Αναγνώριση της συνέχειας μεταξύ δύο ή περισσότερων αποσπασμάτων 37. Διάκριση διαφορών μεταξύ δύο γραπτών αναφερόμενων στο ίδιο θέμα. V. Mακρο-δεξιότητα «Παραγωγή γραπτού λόγου»: Παραγωγή γραπτού κειμένου που απαιτεί η περίσταση επικοινωνίας η οποία το προκαλεί επιλογή κατά περίπτωση της μορφής, του ύφους και του λεξιλογίου του απαιτούμενου από τη νόρμα είδους λόγου (π.χ. δήλωση, αίτηση, ανακοίνωση, αγγελία, αναφορά) και του ενδεδειγμένου μέσου (π.χ. επιστολή, σημείωμα, κτλ., μέσω ταχυδρομείου ηλεκτρονικού ή συμβατικού, σελίδας εντύπου μαζικής ενημέρωσης, κάρτα, απλού φύλλου χαρτιού, κτλ.). 4

5 38. Αποστροφή σε γνωστό ή άγνωστο πρόσωπο, σε άτομο ή σε οργανισμό, προσωπικά ή εκ μέρους ομάδας 39. Αναφορά σε γεγονός, σε πληροφορία ή σε κείμενο 40. Αφήγηση περιστατικού ή προσωπικής εμπειρίας 41. Xρήση δεικτών τοποθέτησης σε χρόνο, τόπο 42. Περιγραφή κατάστασης 43. Παρουσίαση αντικειμένου, άλλου κειμένου, θέματος ή προβλήματος 44. Διατύπωση ευχών, ευχαριστιών, απολογίας, συγχαρητηρίων, συμπάθειας 45. Παρουσίαση εαυτού (από επισκεπτήριο έως αναλυτικό βιογραφικό) 46. Παρουσίαση, σύσταση τρίτου 47. Χαρακτηρισμός προσώπων, αντικειμένων ή θεμάτων 48. Διατύπωση/υποστήριξη άποψης, εκτίμησης (επιχειρηματολογία-συμπέρασμα) 49. Έκφραση συναισθημάτων 50. Διατύπωση αιτημάτων, προτάσεων 51. Παροχή/αίτηση πληροφοριών, εξηγήσεων, διευκρινίσεων 52. Μετάδοση λόγου τρίτου «επί λέξει» ή συνοπτικά, με διατυπωμένο ή υπαινικτικό σχόλιο 53. Γραπτή εκδήλωση στάσης (διατύπωση επιφύλαξης, διαφωνίας, διαμαρτυρίας, άρνησης) σε γλωσσικό ή μη γλωσσικό γεγονός. VI. Mακρο-δεξιότητα «Προφορική ή γραπτή διαμεσολάβηση»: Πρόκειται για τις περιστάσεις επικοινωνίας που εμπλέκουν τουλάχιστον τρία άτομα. O εξεταζόμενος διαμεσολαβεί ανάμεσα σε δύο συνομιλητές, για να μεταδώσει στον καθένα από αυτούς την ουσία των λεγομένων του άλλου (π.χ. ο εξεταζόμενος μεσολαβεί ανάμεσα σε έναν Ιταλό που δεν μιλάει ελληνικά και σε έναν Έλληνα που δεν μιλάει ιταλικά). Η διαμεσολάβηση δεν ταυτίζεται με τη μετάφραση, αφού στην πρώτη αυτός που διαμεσολαβεί μπορεί να μεταφέρει μόνο τα βασικά σημεία ή να προσθέσει σχόλιο, κτλ. 54. Μεταφορά στην ξένη γλώσσα των κύριων σημείων οποιουδήποτε γραπτού ή προφορικού λόγου διατυπωμένου στη μητρική γλώσσα. 55. Συναίρεση λόγου σε επίπεδο γλωσσικής πράξης (χρήση «συναιρετικών» ρημάτων) 56. Ερμηνευτική παρουσίαση περιεχομένου ενός γραπτού, προφορικού ή εικονικού κειμένου (χρήση «εισαγωγικών» ρημάτων). VII. Mακρο-δεξιότητα «Γλωσσική συνείδηση» (στον προφορικό ή τον γραπτό λόγο): Πρόκειται για την ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει ή να κάνει συνειδητά την επιλογή των υπαρχόντων σε μια ξένη γλώσσα μέσων, για να πετύχει τον επικοινωνιακό στόχο του. Το άτομο έχει σαφή γνώση των μέσων του νέου συστήματος επικοινωνίας, σε αντιδιαστολή με τα μέσα της «μητρικής» του γλώσσας. Αυτή η μακρο-δεξιότητα διατρέχει όλες τις άλλες ή συνυπάρχει με αυτές. 57. Εντοπισμός αμφίσημων, ή πολύσημων διατυπώσεων και άρση της αμφισημίας 58. Εντοπισμός ορθογραφικού λάθους σε γραπτό ή λάθους/σφάλματος άρθρωσης σε προφορικό κείμενο και αποκατάστασή του 59. Επιλογή της κατάλληλης λεξικής μονάδας ή του κατάλληλου γλωσσικού τύπου με δεδομένα τα συμφραζόμενά τους 60. Επιλογή του κατάλληλου για την περίσταση επιτονικού ή/και συντακτικού σχήματος που μπορεί να αποκλίνει από το αντίστοιχο σχήμα της μητρικής. 5

6 2. Βαθμός δυσκολίας Οι 60 δεξιότητες που καταγράφονται παραπάνω μπορούν να εκδηλωθούν ή να υφίστανται σε διαφορετικό βαθμό. Πράγματι, αν πάρει κανείς ως παράδειγμα μία από τις δεξιότητες της «κατανόησης προφορικού λόγου», την «αντίδραση σε μια οδηγία ή υπόδειξη», αντιλαμβάνεται αμέσως ότι υπάρχουν διάφορα επίπεδα ή βαθμοί δυσκολίας στη διατύπωση μιας οδηγίας, την οποία πρέπει να καταλάβει ο εξεταζόμενος, για να μπορεί να αντιδράσει κατάλληλα. Άλλη δυσκολία παρουσιάζει η κατανόηση του εκφωνήματος-οδηγίας «Dammi un po di pane», άλλη η «Rincasando stasera porta, per favore, tre etti di mele» και άλλη η «Se sullo schermo appare il messaggio FUORI GAMMA SCANS, devi collegare il vecchio monitor per regolare la scheda grafica in modo che la frequenza orizzontale sia compresa tra 28 e 60 khz». Από το παράδειγμα γίνεται φανερό ότι ο προσδιορισμός των δεξιοτήτων δεν αρκεί για να ετοιμάζονται σε κάθε εξεταστική περίοδο θέματα ίδιας δυσκολίας, ώστε οι εξετάσεις να έχουν σταθερότητα, αξιοπιστία και εγκυρότητα. Με τη δημοσίευση ή δημοσιοποίηση των Γλωσσικών Περιεχομένων Εξέτασης στην Ιταλική Γλώσσα ο βαθμός δυσκολίας θα είναι πλήρως προσδιορισμένος. Ωστόσο, ήδη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να σχηματίσουν μιαν αρκετά σαφή εικόνα του βαθμού δυσκολίας των θεμάτων για το πιστοποιητικό «καλή γνώση» της ιταλικής βλέποντας προσεκτικά: α) το πλήρες δείγμα θεμάτων που θα δημοσιοποιηθεί μία εβδομάδα μετά από αυτές τις προδιαγραφές, β) τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της βαθμίδας Β2 της κλίμακας του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία περιγράφεται τόσο στο Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Εξετάσεων όσο και στο Quadro comune europeo di riferimento. Πληροφορίες παρέχονται επίσης από τον σχετικό ιστότοπο του Συμβουλίου Πολιτιστικής Συνεργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης ( γ) τα κεφάλαια 1, 2 και 3 του βιβλίου Τσοπάνογλου Α. ( ). Αναφορικά, τέλος, με το βαθμό δυσκολίας, η επιτροπή ειδικών που ετοιμάζει τα θέματα έχει αναλάβει τη δέσμευση να επιλέγει δοκιμασίες των οποίων ο αριθμητικός μέσος του δείκτη δυσκολίας των ζητουμένων ή ερωτημάτων (βλ. Τσοπάνογλου Α., 2000: 171-4) είναι 0,70 με περιθώριο απόκλισης 10 εκατοστά της μονάδας, εφόσον αυτά δοκιμαστούν σε δείγμα ατόμων που μαθαίνουν την ιταλική και έχουν ήδη παρακολουθήσει 300 έως 400 ώρες μάθημα. Αυτή είναι η δεύτερη προδιαγραφή την οποία πρέπει να ικανοποιούν τα θέματα εξέτασης. Η αναφορά σε μαθητές ιταλικής ως υποκείμενα πάνω στα οποία δοκιμάζονται τα θέματα για να προσδιοριστεί ο βαθμός δυσκολίας δεν σημαίνει καθόλου ότι το ΚΠΓ απευθύνεται σε μαθητικό κοινό. Όπως δηλώνεται και αλλού, πρόκειται για ανοικτό σύστημα πιστοποίησης, με ιδεατό χρήστη τον ενήλικο Έλληνα που ετοιμάζεται να μπει στην αγορά εργασίας ή βρίσκεται ήδη σε αυτήν. 6

7 3. Φάσεις της εξέτασης Έχει ήδη αναφερθεί ότι οι εξετάσεις για το ΚΠΓ διεξάγονται σε 4 φάσεις. Κάθε φάση στοχεύει στην εξακρίβωση του βαθμού κατοχής μιας ή ορισμένων μακρο-δεξιοτήτων που έχει κάθε υποψήφιος προς πιστοποίηση. Ι. Η πρώτη έχει στόχο τον έλεγχο της ικανότητας κατανόησης γραπτού λόγου καθώς και της γλωσσικής συνείδησης κατ άλλους «συνειδητότητας» (linguistic awareness). ΙΙ. Η δεύτερη, χρονικά, φάση στοχεύει στον έλεγχο των ικανοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου και γραπτής διαμεσολάβησης. ΙΙΙ. Η τρίτη ελέγχει αποκλειστικά την ικανότητα κατανόησης προφορικού λόγου. ΙV. Η τελευταία ελέγχει την παραγωγή συνεχούς προφορικού λόγου (μονόλογος), την προφορική διάδραση (διάλογος) και, ενδεχόμενα, την (προφορική) διαμεσολάβηση. Μια τρίτη προδιαγραφή είναι ότι τα θέματα κάθε φάσης περιορίζονται υποχρεωτικά στον έλεγχο μόνο αυτών των μακρο-δεξιοτήτων. Δεν επιτρέπεται, για παράδειγμα, στην τέταρτη φάση να δοθεί στον εξεταζόμενο ως ερέθισμα, προς συζήτηση, γραπτό κείμενο κάποιας έκτασης, που θα απαιτούσε ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου. 4. Κατανομή βαθμολογίας, ερωτημάτων και χρονικής διάρκειας ανά φάση Η τέταρτη προδιαγραφή σχετίζεται με τον αριθμό των «ζητουμένων» ή «ερωτημάτων» (quesito/item) που δίνονται σε κάθε φάση. «Ζητούμενο» εδώ είναι η μονάδα μέτρησης της έκτασης των εξετάσεων. Κάθε φάση της εξέτασης περιλαμβάνει έναν προσδιορισμένο, ίδιο κάθε φορά αριθμό ζητουμένων. Συγκεκριμένα, στην πρώτη φάση τα ζητούμενα θα είναι 75, στη δεύτερη 2-3, στην τρίτη 25. Στην τέταρτη φάση ο αριθμός των ζητουμένων δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί. Τα 75 ζητούμενα της πρώτης φάσης αντιστοιχούν σε 25 μονάδες, επί συνόλου 100. Δηλαδή η μακρο-δεξιότητα κατανόησης γραπτού λόγου και η γλωσσική συνείδηση εξασφαλίζουν 25% της βαθμολογίας. Πράγμα που σημαίνει ότι για κάθε 3 σωστές απαντήσεις σε αυτή τη φάση ο εξεταζόμενος εξασφαλίζει 1 μονάδα. Αν, για παράδειγμα, κάποιος υποψήφιος για την απόκτηση του πιστοποιητικού απαντήσει σωστά στα 63 από τα 75 ζητούμενα, εξασφαλίζει 21 από τις 100 μονάδες όλης της εξέτασης. Αν απαντήσει σωστά στα 64 ζητούμενα, εξασφαλίζει και πάλι 21 μονάδες. Αν απαντήσει σε 65, εξασφαλίζει 22 μονάδες, κ.ο.κ. Με άλλα λόγια για τη βαθμολογία της πρώτης φάσης γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη μονάδα. Τα δύο ή τρία ζητούμενα της δεύτερης φάσης (παραγωγή γραπτού λόγου και διαμεσολάβηση) εξασφαλίζουν συνολικά μέχρι 30 μονάδες, δηλαδή σε αυτές τις δύο μακρο-δεξιότητες αφιερώνεται το 30% της βαθμολογίας. Η τρίτη φάση (κατανόηση προφορικού λόγου) περιλαμβάνει 25 ζητούμενα που εξασφαλίζουν 25% της συνολικής βαθμολογίας, γεγονός που φανερώνει πως σε αυτή τη φάση, λόγω της φύσης της εξέτασης, κάθε σωστή απάντηση εξασφαλίζει μία ολόκληρη μονάδα. Η τέταρτη, τέλος, φάση εξασφαλίζει 20% της βαθμολογίας, ασχέτως αριθμού ζητουμένων. Δηλαδή η βαθμολόγηση του εξεταζόμενου θα γίνεται με χρήση κλίμακας από 0 έως 20. 7

8 Στην πρώτη και την τρίτη φάση τα ζητούμενα εμφανίζονται ομαδοποιημένα, σε «δοκιμασίες» (prove), με κριτήριο τον επιδιωκόμενο στόχο ή, σπανιότερα, τους επιδιωκόμενους στόχους, δηλαδή τον έλεγχο μίας ή δύο ή, το πολύ, τριών δεξιοτήτων. Και αυτή είναι η πέμπτη προδιαγραφή. Δεν επιτρέπεται τα 10, για παράδειγμα, ζητούμενα μιας δοκιμασίας να στοχεύουν στον έλεγχο πολλών, διαφορετικών δεξιοτήτων. Κι αυτό τίθεται ως προδιαγραφή, αφενός για να είναι εύκολος ο έλεγχος εφαρμογής της πρώτης προδιαγραφής (ποια ακριβώς δεξιότητα ελέγχεται) και αφετέρου, για να έχει λογική και συνέπεια, δηλαδή εσωτερική συνοχή, η ομαδοποίηση των ζητουμένων. Η έκτη προδιαγραφή επιβάλλει την εξασφάλιση στους εξεταζόμενους επαρκούς χρόνου για να απαντήσουν, χωρίς πίεση και άγχος, στα ερωτήματα κάθε φάσης. Και ο χρόνος αυτός είναι ίδιος σε κάθε εξεταστική περίοδο, ως εξής: πρώτη και δεύτερη φάση από 90 λεπτά της ώρας, τρίτη και τέταρτη φάση από λεπτά. Η χρονική διάρκεια της τέταρτης φάσης μοιράζεται σε δύο εξεταζόμενους, αφού η εξέταση διεξάγεται με παρουσία δύο υποψήφιων, αλλά και δύο εξεταστών. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τις διάφορες πληροφορίες για κάθε φάση. Φάση Ελεγχόμενη μακρο-δεξιότητα αριθμός ερωτημάτων Ποσοστό βαθμολογίας Χρονική διάρκεια Έκταση κειμένων Ι Κατανόηση γραπτού λόγου Γλωσσική συνείδηση 75 25% 90' ΙΙ Παραγωγή γραπτού λόγου % 90' Διαμεσολάβηση ΙΙΙ Κατανόηση προφορικού 25 25% 15'-20' λόγου ΙV Παραγωγή προφορικού λόγου Προφορική διάδραση Διαμεσολάβηση % 15'-20' Απροσδιόριστη Η τελευταία στήλη του πίνακα προσδιορίζει τα όρια της έκτασης του συνόλου των κειμένων (μετρημένη σε αριθμό λέξεων) που οι εξεταζόμενοι καλούνται να καταλάβουν, στις φάσεις Ι και ΙΙΙ, ή να γράψουν, στη φάση ΙΙ. Κι αυτό αποτελεί την έβδομη προδιαγραφή για τα θέματα. Αναφορικά με την πρώτη και την τρίτη φάση, ο όρος «κείμενο» αναφέρεται σε οτιδήποτε «διαβάζει» ή «ακούει» ο υποψήφιος πλην των οδηγιών για την εκτέλεση της κάθε δοκιμασίας. Ένα κείμενο μπορεί να είναι πολύ σύντομο και να αποτελείται από λίγες μόνο λέξεις (τίτλος άρθρου, λεζάντα φωτογραφίας ή γραφήματος, ανακοίνωση από μεγάφωνο, κτλ.) ή να είναι εκτενές. Δεν μπορεί, όμως, να υπερβαίνει σε έκταση τις 550 λέξεις. Μια όγδοη προδιαγραφή αφορά την κατανομή των ερωτημάτων ανά μακρο-δεξιότητα στην πρώτη φάση: είναι ισόποση, με περιθώριο ± 10%. Δηλαδή, τα ερωτήματα για έλεγχο κατανόησης γραπτού λόγου σε μια εξεταστική περίοδο μπορεί να είναι 40 και τα ερωτήματα για έλεγχο της γλωσσικής συνείδησης 35, αλλά σε άλλη περίοδο, η αναλογία μπορεί να είναι 37 με 38 ή 35 με 40. Ορισμένες προδιαγραφές, όπως είναι φανερό, έχουν μιαν ελαστικότητα, δηλαδή αφήνουν περιθώρια μικρών διαφοροποιήσεων των θεμάτων από τη μια εξεταστική περίοδο στην άλλη. Αυτό γίνεται ηθελημένα, επειδή είναι βέβαιο ότι η μορφή του τεστ θα επηρεάσει τη διδακτική και μαθησιακή πρακτική (washback effect, βλ. σχετικό λήμμα στο Davies A., et al., 1999) και οι επιστημονικοί συνεργάτες του ΚΠΓ δεν επιθυμούν την υπερβολική τυποποίηση του τεστ, που θα έκανε υπέρμετρα «μηχανιστική» την ετοιμασία των υποψηφίων. Απαραίτητο ωστόσο θεωρούν το τεστ να είναι «σταθμισμένο», για να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή σταθερότητα και αξιοπιστία του. 8

9 5. Τυπολογία δοκιμασιών Οι οδηγίες σε όλες τις δοκιμασίες δίνονται στην εξεταζόμενη γλώσσα αλλά, κατά περίπτωση, για να μη συγχέονται οι ελεγχόμενες μακρο-δεξιότητες, και στην ελληνική, η οποία για το ΚΠΓ θεωρείται η κοινή γλώσσα των υποψηφίων. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται στους υποψήφιους να εκφραστούν στην ελληνική, ούτε γραπτά ούτε προφορικά. Δέκατη και τελευταία προδιαγραφή αναφορικά με όλες τις φάσεις της εξέτασης, αφορά τους τύπους γλωσσικής δοκιμασίας, που πρέπει να ακολουθούν την τυπολογία του πίνακα που ακολουθεί. Προς αποφυγή της υπέρμετρης τυποποίησης δίνεται η δυνατότητα στους ειδικούς που ετοιμάζουν τα θέματα να μην επιλέγουν κάθε φορά, δηλαδή σε κάθε εξεταστική περίοδο, τον ίδιο τύπο δοκιμασίας, και μάλιστα στην ίδια θέση του τεστ, αλλά να διαφοροποιούν τις δοκιμασίες σε μέγιστο ποσοστό 15%. Αυτό σημαίνει ότι αν, για παράδειγμα, στην περίοδο Απριλίου 2003 δοθούν θέματα που στην πρώτη φάση περιλαμβάνουν 75 ζητούμενα που εντάσσονται σε 12 δοκιμασίες οι οποίες ανήκουν σε 5 από τους τύπους της τυπολογίας, στην επόμενη εξεταστική περίοδο τα θέματα θα περιλαμβάνουν τους ίδιους 5 τύπους ή, ενδεχόμενα, θα περιλαμβάνουν (και) έναν άλλο τύπο, με μέγιστη έκταση, σε αριθμό ζητουμένων, το 11, που είναι το 15% του 75. Η τυπολογία δοκιμασιών που ακολουθεί έχει γίνει με κύριο κριτήριο την εξωτερική μορφή. Με βάση άλλα κριτήρια μπορεί να κατασκευάσει κανείς άλλες τυπολογίες. Αλλά και με βάση αυτό το ίδιο κριτήριο, μπορεί να βρει άλλους τύπους, που όμως δεν υιοθετούνται εδώ (όπως ο τύπος The odd-man-out, όπου ο εξεταζόμενος πρέπει να απομονώσει ένα ή δύο στοιχεία, για παράδειγμα λέξεις, από ένα σύνολο στοιχείων που έχουν κάποιο κοινό σημασιολογικό ή μορφολογικό χαρακτηριστικό). Ένα πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει αμέσως σαφές είναι ότι η τυπολογία που υιοθετείται εδώ είναι «κλειστή», δεν αλλάζει αν δεν έχουν ενημερωθεί έγκαιρα (έναν περίπου χρόνο νωρίτερα) οι ενδιαφερόμενοι. Ωστόσο, με βάση δύο παραμέτρους, δηλαδή α) τον τύπο του κειμένου-ερεθίσματος και β) την ελεγχόμενη μακρο-δεξιότητα, μπορεί να κατασκευάσει κανείς έναν αριθμό παραλλαγών για καθέναν από τους παρακάτω τύπους. Τέτοιες παραλλαγές είναι επιτρεπτές και θα πρέπει να θεωρούνται αναμενόμενες. Για να γίνει αυτό σαφές, στον πρώτο και τον ένατο τύπο δοκιμασίας δίνονται μερικές παραλλαγές και επισημαίνονται οι μεταξύ τους διαφορές. Υπογραμμίζεται, τέλος, ότι η τυπολογία, με το παράδειγμα που συνοδεύει κάθε τύπο δοκιμασίας, είναι τελείως ανεπαρκής για εξάσκηση των υποψηφίων, αφού τα παραδείγματα είναι συχνά ελλιπή, δηλαδή έχουν μικρότερη έκταση (για λόγους οικονομίας) από την κανονική. Οι υποψήφιοι μπορούν να ασκηθούν χρησιμοποιώντας το δείγμα θεμάτων (μέρος ΙΙ των περιεχομένων αυτού του κειμένου και, αργότερα, τα Θέματα Εξέτασης Προηγούμενων Περιόδων). Όλοι οι τύποι δοκιμασιών εντάσσονται, σε αυτή την τυπολογία, σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τις δοκιμασίες «συγκλίνουσας παραγωγής λόγου» και τις δοκιμασίες «αποκλίνουσας παραγωγής λόγου». Οι πρώτες είναι αυτές που απαιτούν/επιτρέπουν, για κάθε ερώτημα, μία μόνο σωστή απάντηση (ή λίγες και συγκεκριμένες). Είναι δηλαδή αυτές που επίσης αποκαλούνται «κλειστές» ή «αντικειμενικές». Οι δεύτερες, αντίθετα, επιτρέπουν μία κατευθυνόμενη ή (ημι)ελεύθερη παραγωγή λόγου, πράγμα που τις κάνει (πιο) «ανοικτές». Καθεμία από τις δύο αυτές μεγάλες κατηγορίες έχει υποδιαιρέσεις, που καταλήγουν στον αριθμό τύπων που παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα: 9

10 Συγκλίνουσα παραγωγή λόγου Αποκλίνουσα παραγωγή λόγου Επιλογή Συμπλήρωση 1. Πολλαπλή επιλογή 2. Σωστό/λάθος ή Ναι/όχι 3. Αντιστοίχιση 4. Τακτοποίηση ή εύρεση σειράς 5. Συμπλήρωση μέσω επιλογής 6. Σύντομη απάντηση 7. Συμπλήρωση κενών βάσει των συμφραζομένων (Cloze) 8. Σταυρόλεξο ή «σπαζοκεφαλιά» 9. Εκτενής/ελεύθερη απάντηση 10. Προσομοίωση 11. Παιχνίδι ρόλου Ακολουθούν παραδείγματα και διευκρινίσεις για καθέναν από τους 11 τύπους δοκιμασίας. Τα παραδείγματα που έχουν να κάνουν με έλεγχο κατανόησης λόγου έχουν εδώ όλα γραπτό κείμενο ως αρχικό ερέθισμα. Αυτό γίνεται για πρακτικούς λόγους. Το κείμενο, στην τρίτη φάση, θα είναι προφορικό, χωρίς να αλλάζει ο τύπος δοκιμασίας. 1. Πολλαπλή επιλογή (Οι δυνατές επιλογές σε κάθε ζητούμενο επιτρέπεται να είναι 3 έως 5.) Παραλλαγή Α' (Ελέγχεται η κατανόηση του περιεχομένου ενός «κειμένου», που μπορεί να είναι ένα εκτενές ή περισσότερα μικρά, αλλά συναφή, ομαδοποιημένα, με αυθεντική μορφή ή αντιγραμμένα.) Sul giornale Corriere della Sera del 23 dicembre 2002 abbiamo trovato i brevi testi che seguono. In base a questi testi, quale delle tre possibili scelte (A, B, C) è giusta? le notizie Strage del weekend: muoiono sette ragazzi Sette ragazzi, tutti di età inferiore ai 25 anni, sono morti nella notte tra sabato e domenica in diversi incidenti. Il più grave nel Reatino dove una Golf con cinque ragazzi si è schiantata contro un albero: tre sono morti sul colpo. Nel Tarantino invece hanno perso la vita due minorenni: erano alla guida di una minicar, che non richiede patente, che si è scontrata con due auto. A Verona un Audi per la velocità è finita nell Adige: un diciottenne è morto. Dodicenne nasconde sparizione madre per 15 giorni Uscita di casa a Londra, sua madre non era più tornata: suo figlio Rufus, 12 anni, ha tenuto nascosta la scomparsa per due settimane circa, durante le quali ha normalmente frequentato scuola e amici, dicendo a chi andava a trovarlo che la mamma era al piano superiore. Poi, un collega si è preoccupato per l assenza della donna dall ufficio, e la verità è stata scoperta. La polizia ha lanciato un appello e affidato il ragazzino ai servizi sociali. 1. Come può essere qualificata l informazione contenuta in ognuno di questi testi? A. Affari esteri. B. Cronaca. C. Notizia culturale. 2. Νel primo testo, che cosa può essere l Adige? A. Una persona. B. Una città. C. Un fiume. 3. Nel secondo testo, a chi si riferisce la parola collega della frase Poi un collega si è preoccupato...? A. Ad un compagno di Rufus. B. Ad un compagno di lavoro della madre. C. Ad un vicino di casa. 10

11 Παραλλαγή Β' (Εδώ ελέγχεται, με το ίδιο είδος κειμένου, η γλωσσική συνείδηση, δηλαδή ο βαθμός στον οποίο ο εξεταζόμενος έχει συνείδηση της σχέσης ανάμεσα σε έναν γλωσσικό τύπο και στην πληροφορία που αυτός ο τύπος μεταδίδει.) Sul giornale Corriere della Sera del 23 dicembre 2002 abbiamo trovato i brevi testi che seguono. In base a questi testi, quale delle tre possibili scelte (A, B, C) è giusta? le notizie Strage del weekend: muoiono sette ragazzi Sette ragazzi, tutti di età inferiore ai 25 anni, sono morti nella notte tra sabato e domenica in diversi incidenti. Il più grave nel Reatino dove una Golf con cinque ragazzi si è schiantata contro un albero: tre sono morti sul colpo. Attraversano i binari, uccise dal treno madre e figlia È stato posto sotto sequestro il tracciato del tachigrafo dell Intercity Roma-Siracusa che sabato sera ha travolto e ucciso Fiorella Gloria e sua figlia Loredana, che attraversavano i binari a Cisterna di Latina. Non ci sono indagati. I due macchinisti e altri testimoni, hanno riferito che le vittime erano scese da un altro treno. 1. Nel primo testo, la frase Il più grave nel Reatino dove... è elittica, perché manca il verbo. Qual è il verbo che manca? A. è venuto. B. è accaduto. C. è morto. 2. Nel secondo testo, quale altra forma potrebbe avere il verbo scendere ( erano scese ) dell ultima riga? A. scesero. B. sono scese. C. Nessun altra. Παραλλαγή Γ' (Εδώ ελέγχεται, όπως και στην Παραλλαγή B, η γλωσσική συνείδηση, αλλά με κατασκευασμένο κείμενο ή με μεμονωμένες φράσεις. Με τέτοιου είδους δοκιμασίες είναι εξαιρετικά δύσκολο να διακρίνει ή να απομονώσει κανείς τελείως τη «γλωσσική συνείδηση» από την κατανόηση λόγου. Επομένως η εστίαση είναι στην πρώτη, αλλά απαιτείται ταυτόχρονα και η δεύτερη.) Come rispondi a qualcuno che ti dice: 1. Dove può essere Gianni a quest ora? A. L ho visto in via Garibaldi. B. Sì, è andato al cinema. C. Sarà da un compagno. 2. Dobbiamo finire prima di domani? A. Mi pare logico. B. Sì, è molto urgente. C. No, non ne ho ancora avuto. Παραλλαγή Δ' (Εδώ ελέγχεται πάλι η γλωσσική συνείδηση και το κείμενο είναι τροποποιημένο, δηλαδή πληκτρολογήθηκε εκ νέου, για να γίνει αναγνώσιμο και να υπηρετηθεί ο στόχος της δοκιμασίας.) Nella scatola di un nuovo giocattolo abbiamo trovato il breve testo che segue. Quale delle tre possibili scelte (A, B, C) è giusta? NORME DI SICUREZZA PER LE PILE * Togliere le pile ricaricabili 1 prodotto prima di ricaricarle. * Se si utilizzano pile removibili, ricaricarle solo sotto la supervisione 2 un adulto. * Usare solo pile 3 tipo equivalente, come raccomandato. * Inserire le pile 4 le polarità direzionate correttamente e seguire sempre le istruzioni 5 uso. 1. A. sul B. nel C. dal 2. A. da B. di C. dall 3. A. da B. dal C. di 4. A. con B. su C. da 5. A. dell B. d C. per 11

12 2. Σωστό/λάθος ή Ναι/όχι (Mε τον τύπο αυτό μπορεί να ελεγχθεί και η ικανότητα κατανόησης και η γλωσσική συνείδηση του εξεταζόμενου. Ορισμένες φορές, για να μειωθεί το ποσοστό πιθανότητας να δοθεί σωστή απάντηση «τυχαία», μπορεί να ζητηθεί πληροφορία που δεν υπάρχει στο κείμενο και, τότε, αυτός ο τύπος δοκιμασίας έχει μια τρίτη επιλογή με την ένδειξη «δεν υπάρχει στο κείμενο» ή «δεν ξέρω», κτλ.) In base al testo che segue, quale delle frasi 1-3 è vera e quale è falsa?: La seduzione al microscopio Chi può dire che cosa sia esattamente la seduzione? Uno sguardo, un sorriso indefinibile, il tono della voce, un certo modo di camminare e di muovere le mani. Tuttavia non esiste, secondo gli studiosi, una formula unica della seduzione. In genere si è attratti da chi ha un atteggiamento positivo verso la vita, ci comunica sicurezza e fiducia. Eppure, talvolta, un uomo timido, una donna fragile, sanno risvegliare sentimenti protettivi. A tutti piacciono i belli, le donne fatali, gli uomini forti ma poi ci innamoriamo della ragazza della porta accanto, tutt ossa e un po introversa, o del compagno di banco con gli occhiali e le spalle strette. Questo per dire che ognuno ha un suo modo per essere seducente.... Vero Falso 1. Per piacere agli altri e per sedurre bisogna essere belli. A. B. 2. Tutti si innamorano della ragazza che abita vicino alla loro casa. A. B. 3. Non si può definire in assoluto chi è seducente e chi no. A. B. 3. Αντιστοίχιση (Στις δοκιμασίες αντιστοίχισης υπάρχουν πάντα δύο λίστες με στοιχεία ή «αντικείμενα». Eλέγχεται η ικανότητα του εξεταζόμενου να συνάγει σημασία συνδυάζοντας γλωσσικούς δείκτες: μορφολογικούς, δομικούς, σημασιολογικούς, κτλ. Στο παράδειγμα δίδονται άρθρα και φράσεις που συναιρούν το περιεχόμενο των άρθρων. Θα μπορούσαν, όμως, να είναι τίτλοι άρθρων και υπότιτλοι, διαγράμματα ή εικόνες ή ανεξάρτητες και εξαρτημένες προτάσεις ή οτιδήποτε άλλο.) Sul giornale Corriere della Sera del 23 dicembre 2002 abbiamo trovato i cinque brevi testi che seguono. Quale delle 7 frasi (A-G) sintetizza ogni testo? Ci sono 2 frasi che non servono. le notizie 1. Strage del weekend: muoiono sette ragazzi Sette ragazzi, tutti di età inferiore ai 25 anni, sono morti nella notte tra sabato e domenica in diversi incidenti. Il più grave nel Reatino dove una Golf con cinque ragazzi si è schiantata contro un albero: tre sono morti sul colpo. Nel Tarantino invece hanno perso la vita due minorenni. A Verona un Audi per la velocità è finita nell Adige: un diciottenne è morto. 2. Dodicenne nasconde sparizione madre per 15 giorni Uscita di casa a Londra, sua madre non era più tornata: suo figlio Rufus, 12 anni, ha tenuto nascosta la scomparsa per due settimane circa, durante le quali ha normalmente frequentato scuola e amici, dicendo a chi andava a trovarlo che la mamma era al piano superiore. Poi, un collega si è preoccupato per l assenza della donna dall ufficio, e la verità è stata scoperta. La polizia ha lanciato un appello e affidato il ragazzino ai servizi sociali. 3. Attraversano i binari, uccise dal treno madre e figlia È stato posto sotto sequestro il tracciato del tachigrafo dell Intercity Roma-Siracusa che sabato sera ha travolto e ucciso Fiorella Gloria e sua figlia Loredana, che attraversavano i binari a Cisterna di Latina. Non ci sono indagati. I due macchinisti e altri testimoni, hanno riferito che le vittime erano scese da un altro treno. 4. Si suicida sessantenne accusato di pedofilia L autista del pullmino d una società sportiva di Follonica (Grosseto), con cui accompagnava agli allenamenti i giovanissimi atleti da qualche giorno agli arresti domiciliari per pedofilia si è ucciso ieri. Non ha probabilmente retto al rilievo che la vicenda, partita dal racconto di un undicenne, ha avuto sulle cronache locali. 12

13 5. Struzzo evade dal circo e fugge per la città Uno struzzo del Circo Savios per Natale a Caltanissette è scappato dalla gabbia cominciando una corsa folle per le vie della città. È stato poi catturato e riportato dietro le sbarre. La Lav ha annunciato che chiederà a Comune e Prefettura di revocare al circo l autorizzazione e condannarlo per maltrattamento di animali. Potrebbe anche chiedere di accertare eventuali omissioni della pubblica amministrazione. CONTENUTO DEL TESTO A. Scomparsa misteriosa. B. Vittima dei rimorsi o dei mass media? C. La storia del circo. D. Incidenti stradali. E. Una Golf nel fiume. F. Incidente ferroviario. G. Protezione degli animali. 1. A. B. C. D. E. F. G. 2. A. B. C. D. E. F. G. 3. A. B. C. D. E. F. G. 4. A. B. C. D. E. F. G. 5. A. B. C. D. E. F. G. 4. Τακτοποίηση ή εύρεση σειράς (Η αποκατάσταση της σειράς στηρίζεται σε γλωσσικές δομές που πρέπει να αποκατασταθούν ή σε γλωσσικούς δείκτες που παραπέμπουν σε προηγούμενα ή σε επόμενα. Με την ευκαιρία αυτού του παραδείγματος πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε φορά που μια δοκιμασία έχει μακροσκελή ή δυσνόητη οδηγία θα υπάρχει και η αντίστοιχη ελληνική απόδοση. Επίσης, για να γίνει φανερός ο τρόπος με τον οποίο ο εξεταζόμενος πρέπει να δώσει την απάντηση, μπορεί να υπάρχει και παράδειγμα.) Nel sito Internet della RAI abbiamo trovato un testo nel quale, in forma di domanda e risposta, si danno informazioni sui virus. Sfortunatamente un virus, appunto, ha mescolato le frasi (A-G) di una parte del testo, che conteneva due domande e due risposte. Qual è l ordine giusto? Come esempio ti diamo la prima scelta (0). Στο site της ιταλικής κρατικής τηλεόρασης (RAI) βρήκαμε ένα κείμενο που με μορφή ερώτησης-απάντησης δίνει πληροφορίες για τους ηλεκτρονικούς ιούς. Δυστυχώς ένα ιός ανακάτωσε τις φράσεις (A-G) ενός τμήματος του κειμένου, που περιελάμβανε δύο ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους. Ποια είναι η σωστή σειρά; Σαν παράδειγμα δίνουμε την πρώτη επιλογή που έχεις να κάνεις (0). Α. Sempre teoricamente, però, i CD abbinati a riviste eccetera dovrebbero essere sottoposti a controllo rigoroso dai produttori prima di essere distribuiti. Β. I CD-Rom in regalo nei giornali possono contenere virus? C. Teoricamente qualunque programma, di qualunque provenienza, può contenere virus. D. Sì, ma i virus delle immagini non sono in grado di infettare. E. Dietro alle immagini salvate durante la navigazione possono nascondersi virus? F. Tuttavia errare è umano, e quindi il rischio c'è sempre, anche se è modesto. G. Lo possono fare soltanto se si attaccano a un programma che viene eseguito. 0. A. B. C. D. E. F. G. 1. A. B. C. D. E. F. G. 2. A. B. C. D. E. F. G. 3. A. B. C. D. E. F. G. 4. A. B. C. D. E. F. G. 5. A. B. C. D. E. F. G. 6. A. B. C. D. E. F. G. 13

14 5. Συμπλήρωση μέσω επιλογής (Πρόκειται, προφανώς, για μικτή δοκιμασία, κατά την οποία ο εξεταζόμενος συμπληρώνει ένα κείμενο ή μία πρόταση κάνοντας την κατάλληλη επιλογή από ένα δεδομένο σύνολο που του προτείνεται. O τύπος αυτός χρησιμοποιείται συνήθως για έλεγχο της ικανότητας αναγνώρισης συντακτικών ή σημασιολογικών σχέσεων μεταξύ των προτεινομένων στοιχείων και των συμφραζομένων του κειμένου που καλείται να συμπληρώσει. Oι προτεινόμενες επιλογές μπορεί να είναι αριθμητικά περισσότερες, ίσες ή λιγότερες από τα κενά.) Qual è la forma del verbo ausiliare più opportuna per completare le frasi seguenti? A. sei B. sono C. ha D. abbiamo 1. dovuti correre per non perdere il treno. A. B. C. D. 2. Carter vinto il premio Nobel. A. B. C. D. 3. È stanco perché corso tutta la giornata. A. B. C. D. 6. Σύντομη απάντηση (Mε αυτόν τον τύπο δοκιμασίας ελέγχεται η ικανότητα κατανόησης λόγου προφορικού ή γραπτού, όπως στο παράδειγμα. Tα ορθογραφικά και μορφολογικά λάθη δεν λαμβάνονται υπόψη, εκτός και αν είναι τόσα σε αριθμό ή σοβαρότητα, ώστε να μην είναι σαφές ή σίγουρο αυτό που ήθελε να απαντήσει ο εξεταζόμενος.) Sul giornale Corriere della Sera del 23 dicembre 2002 abbiamo trovato i brevi testi che seguono. In base a questi testi, rispondi brevissimamente alle domande che lo accompagnano. le notizie Strage del weekend: muoiono sette ragazzi Sette ragazzi, tutti di età inferiore ai 25 anni, sono morti nella notte tra sabato e domenica in diversi incidenti. Il più grave nel Reatino dove una Golf con cinque ragazzi si è schiantata contro un albero: tre sono morti sul colpo. Nel Tarantino invece hanno perso la vita due minorenni. A Verona un Audi per la velocità è finita nell Adige: un diciottenne è morto. Dodicenne nasconde sparizione madre per 15 giorni Uscita di casa a Londra, sua madre non era più tornata: suo figlio Rufus, 12 anni, ha tenuto nascosta la scomparsa per due settimane circa, durante le quali ha normalmente frequentato scuola e amici, dicendo a chi andava a trovarlo che la mamma era al piano superiore. Poi, un collega si è preoccupato per l assenza della donna dall ufficio, e la verità è stata scoperta. La polizia ha lanciato un appello e affidato il ragazzino ai servizi sociali. Esempio: Di che cosa parla il primo testo? Risposta:...Di incidenti stradali Di quanti incidenti parla la prima notizia? Risposta: La donna scomparsa era casalinga? Risposta:... 14

15 7. Συμπλήρωση κενών βάσει των συμφραζομένων (Cloze) (Σε αυτόν τον τύπο υπάρχουν κενά σε ένα κείμενο και δεν δίνεται κανενός είδους βοήθεια στον εξεταζόμενο για να τα συμπληρώσει. O τύπος αυτός χρησιμοποιείται συνήθως για τον έλεγχο της ικανότητας του εξεταζόμενου να αναγνωρίσει τα σημεία ρήξης ορισμένων μορφολογικών, συντακτικών ή σημασιολογικών σχέσεων μεταξύ των στοιχείων ενός κειμένου, και της ικανότητάς του να αποκαταστήσει τις σχέσεις.) Nella scatola di un nuovo giocattolo abbiamo trovato il breve testo che segue, dal quale abbiamo tolto alcune parole. Devi completarlo. NORME DI SICUREZZA PER LE PILE * Togliere le pile ricaricabili 1 prodotto prima di ricaricarle. * Se si utilizzano pile removibili, ricaricarle solo sotto la supervisione 2 un adulto. * Usare solo pile 3 tipo equivalente, come raccomandato. * Inserire le pile 4 le polarità direzionate correttamente e seguire sempre le istruzioni 5 uso Σταυρόλεξο ή σπαζοκεφαλιά (Αυτού του τύπου οι δοκιμασίες αποφεύγονται συνήθως, επειδή απαιτούν μιαν ειδική εξάσκηση και εξειδικευμένες εγκυκλοπαιδικές γνώσης. Αυτές, όμως, που ενδεχόμενα θα περιληφθούν σε θέματα εξέτασης δεν θα απαιτούν ούτε το ένα ούτε το άλλο.) Quali sono le 10 parole che mancano per completare quest albero di Natale? Noi ti diamo la definizione ed una lettera per ogni parola. Q 1. U 2. I 3. N 4. D 5. I 6. C 7. E 8. S 9. I 10. M O 1. Preposizione semplice. 2. Che mi appartiene, al femminile. 3. Il vulcano siciliano. 4. Quando c è molta gente bisogna fare la per entrare al cinema. 5. Saluto scambiato fra amici anni in una sola parola. 7. La città dei canali e delle gondole. 8. Contrario di «scorso» in espressioni del tipo «il mese scorso». 9. Sei più sei. 10. Edificio abitativo con vari proprietari. 15

16 9. Εκτενής/ελεύθερη απάντηση (Eλέγχεται η ικανότητα του εξεταζόμενου να παράγει το είδος και τη μορφή του λόγου που επιβάλλει η ιδιότητά του ως εμπλεκόμενου σε μια περίσταση. Σε μια πρώτη εκδοχή αυτού του τύπου δοκιμασίας, ο εξεταζόμενος μπορεί να διατηρεί την ιδιότητα του εξεταζόμενου, όταν παράγει λόγο και η περίσταση επικοινωνίας είναι η πραγματική, είναι δηλαδή η ίδια η στιγμή της εξέτασης, σε αντιδιαστολή με τους τύπους δοκιμασίας 10 και 11.) Παραλλαγή Α' (Αυτή η παραλλαγή της δοκιμασίας θα χρησιμοποιηθεί συστηματικά κατά την τέταρτη φάση. Θα είναι αυτή που θα επιτρέπει τον έλεγχο της μακρο-δεξιότητας «προφορική διάδραση». Θα είναι η πρώτη από τις τρεις δοκιμασίες αυτής της φάσης.) Ci parli un po di lei!? 1. Che cosa fa nella vita? 2. Di dov è? 3. È mai stato in Italia? (Dove?) Παραλλαγή Β' (Αυτή η παραλλαγή της δοκιμασίας θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της μακρο-δεξιότητας «παραγωγή προφορικού λόγου», με μορφή, κυρίως, μονολόγου. Θα είναι η δεύτερη από τις τρεις δοκιμασίες αυτής της φάσης.) Osservate una foto ciascuno. Quando sarete pronti dovrete: a) descrivere ciò che vedete, b) dire se vi piacerebbe vivere in un posto come questo, c) giustificare la vostra scelta, ecc. Avete a disposizione circa 2 minuti di tempo ciascuno. Φωτογραφία σύγχρονης ελληνικής πόλης Φωτογραφία ορεινού χωριού 16

17 Παραλλαγή Γ' (Αυτή η παραλλαγή της δοκιμασίας θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της μακρο-δεξιότητας «διαμεσολάβηση» ή/και «προφορική διάδραση» Θα είναι η τρίτη και τελευταία δοκιμασία της τέταρτης φάσης.) Un nuovo anno carico di presagi anche foschi e, come sempre, di speranze in tutti i campi della vita. Come vi aspettate il 2003? Rispondete tenendo conto anche delle informazioni contenute nel presente grafico. Potete giustificare il vostro punto di vista, opponendovi all altro esaminando, o in accordo con lui. La discussione avrà luogo unicamente in lingua italiana. 10. Προσομοίωση (Σε αυτόν τον τύπο δοκιμασίας, που έχει σκοπό να ελέγξει την ικανότητα παραγωγής συγκεκριμένου είδους λόγου που επιβάλλουν οι κοινωνικές-πολιτισμικές νόρμες, ο εξεταζόμενος διατηρεί τις ιδιότητές του όταν παράγει λόγο, αλλά καλείται να επικοινωνήσει σε άλλη, μη πραγματική, αλλά δυνάμει πιθανή περίσταση.) Hai conosciuto da poco Costantino/a con cui già fai compagnia. Scrivi una lettera alla tua amica italiana Maristella per parlarle di questa persona: com è, cosa fa, se ti piace o no e perché. ( parole) 11. Παιχνίδι ρόλου (Ο εξεταζόμενος, αλλάζοντας ιδιότητες, καλείται να επικοινωνήσει σε άλλη, μη πραγματική αλλά σαφώς προσδιορισμένη, περίσταση. Αυτού του τύπου η δραστηριότητα χρησιμοποιείται συνήθως κατά τη διδασκαλία και σε προφορικές εξετάσεις. Στο ΚΠΓ, αντίθετα, θα συναντάται μόνο στη δεύτερη φάση, κατά την παραγωγή γραπτού λόγου.) Stai per sposarti e prepari il tuo viaggio di nozze. Avevi già prenotato presso l agenzia Mediterranea un viaggio in aereo per Roma. L agenzia però un mese dopo la prenotazione ti informa che, suo malgrado, quel viaggio non ci sarà. Tu le rispondi per esprimerle la tua protesta. Ti firmerai col nome Costantina/-o. (circa 100 parole) 17

18 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1) Καμία δοκιμασία δεν μπορεί να στοχεύει στον έλεγχο ύπαρξης ή κατοχής μιας δεξιότητας που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα με τις 60 δεξιότητες. 2) Ο αριθμητικός μέσος του δείκτη δυσκολίας των ζητουμένων ή ερωτημάτων κάθε δοκιμασίας πρέπει να είναι 0,70 με περιθώριο απόκλισης 10 εκατοστά της μονάδας. 3) Τα θέματα κάθε φάσης περιορίζονται υποχρεωτικά στον έλεγχο μόνο των μακρο-δεξιοτήτων για τις οποίες έχουν σχεδιαστεί. 4) Κάθε φάση περιλαμβάνει, σε κάθε εξεταστική περίοδο, έναν προσδιορισμένο, ίδιο αριθμό ζητουμένων. Στην πρώτη φάση τα ζητούμενα είναι 75, στη δεύτερη 2-3, στην τρίτη 25. Στην τέταρτη φάση ο αριθμός των ζητουμένων δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί. 5) Δεν επιτρέπεται τα ζητούμενα μιας δοκιμασίας να στοχεύουν στον έλεγχο πολλών, διαφορετικών δεξιοτήτων. 6) Ο χρόνος που δίνεται στους εξεταζόμενους σε κάθε εξεταστική περίοδο είναι ίδιος και κατανέμεται ως εξής: πρώτη και δεύτερη φάση από 90 λεπτά της ώρας, τρίτη και τέταρτη φάση από λεπτά. 7) Η συνολική έκταση των κειμένων (μετρημένη σε αριθμό λέξεων) που οι εξεταζόμενοι καλούνται να καταλάβουν, στις φάσεις Ι και ΙΙΙ, ή να γράψουν, στη φάση ΙΙ, ορίζεται ως εξής: πρώτη φάση λέξεις, δεύτερη φάση , τρίτη φάση Στην τέταρτη φάση η έκταση δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί. Κανένα κείμενο από αυτά που προτείνονται για έλεγχο κατανόησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει σε έκταση τις 550 λέξεις. 8) Η κατανομή των ερωτημάτων ανά μακρο-δεξιότητα, στην πρώτη φάση, είναι ισόποση, με περιθώριο ± 10%. 9) Οι οδηγίες σε όλες τις δοκιμασίες δίνονται στην εξεταζόμενη γλώσσα αλλά, κατά περίπτωση, για να μη συγχέονται οι ελεγχόμενες μακρο-δεξιότητες, και στην ελληνική, η οποία για το ΚΠΓ θεωρείται η κοινή γλώσσα των υποψηφίων. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται στους υποψήφιους να εκφραστούν στην ελληνική, ούτε γραπτά ούτε προφορικά. 10) Οι τύποι δοκιμασιών πρέπει να ακολουθούν την τυπολογία που υιοθετεί το ΚΠΓ. Δίνεται, ωστόσο, η δυνατότητα στους ειδικούς που ετοιμάζουν τα θέματα να μην επιλέγουν κάθε φορά, δηλαδή σε κάθε εξεταστική περίοδο, τον ίδιο τύπο δοκιμασίας, και μάλιστα στην ίδια θέση του τεστ, αλλά να διαφοροποιούν τις δοκιμασίες σε μέγιστο ποσοστό 15%. 18

19 19

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σύνδεσμος: Προδιαγραφές όλων των επιπέδων γλωσσομάθειας ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 0. Προλογικό σημείωμα 1. Προδιαγραφές και χαρακτηριστικά 1.1 Γενικός σκοπός και η φύση της εξέτασης 1.2 Η «ύλη» των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ιταλική Γλώσσα Β1. 5 η ενότητα: L abbigliamento e la casa. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ιταλική Γλώσσα Β1. 5 η ενότητα: L abbigliamento e la casa. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 5 η ενότητα: L abbigliamento e la casa Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

!Stato di tensione triassiale!stato di tensione piano!cerchio di Mohr

!Stato di tensione triassiale!stato di tensione piano!cerchio di Mohr !Stato di tensione triassiale!stato di tensione piano!cerchio di Mohr Stato di tensione F A = F / A F Traione pura stato di tensione monoassiale F M A M Traione e torsione stato di tensione piano = F /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Επικαιροποίηση Δεκέμβρης 2016 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προδιαγραφές του συστήματος αξιολόγησης για το ΚΠΓ Προδιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa)

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero Greco della Pubblica Istruzione e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana LIVELLO A1 & A2 (secondo

Διαβάστε περισσότερα

Ιταλική Γλώσσα Β1. 11 η ενότητα: Appuntamenti nel tempo libero. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ιταλική Γλώσσα Β1. 11 η ενότητα: Appuntamenti nel tempo libero. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 11 η ενότητα: Appuntamenti nel tempo libero. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκός Λόγος Εισαγωγή

Ακαδημαϊκός Λόγος Εισαγωγή - Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare... Γενική εισαγωγή για μια εργασία/διατριβή Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας σε συνδικαλιστές

Αποτελέσματα έρευνας σε συνδικαλιστές From law to practice-praxis Αποτελέσματα έρευνας σε συνδικαλιστές Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Γνωρίζετε τι προβλέπει η Οδηγία 2002/14; Sa che cosa

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI AZZERAMENTO - MATEMATICA ANNO ACCADEMICO 010-011 ESERCIZI DI TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI Esercizio 1: Fissata in un piano cartesiano ortogonale xoy una circonferenza

Διαβάστε περισσότερα

Ιταλική Γλώσσα Β1. 6 η ενότητα: La famiglia italiana e la televisione. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ιταλική Γλώσσα Β1. 6 η ενότητα: La famiglia italiana e la televisione. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 6 η ενότητα: La famiglia italiana e la televisione Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Corrispondenza Auguri

Corrispondenza Auguri - Matrimonio Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Per congratularsi con una coppia appena sposata Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του γάμου σας. Per congratularsi

Διαβάστε περισσότερα

Passato Prossimo = ΠΡΚ-ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Passato Prossimo = ΠΡΚ-ΑΟΡΙΣΤΟΣ Passato Prossimo = ΠΡΚ-ΑΟΡΙΣΤΟΣ avere Η essere + ΜΕΤΟΧΗ ΡΗΜΑΤΟΣ Ieri =χθες Verbi in are Verbi in ere Verbi in ire ( -ato ) (-uto ) ( -ito ) Da Kalantzi Vasiliki Parlare=μίλησα Ιο ho parlato Tu hai parlato

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Immigrazione Studiare

Immigrazione Studiare - Università Vorrei iscrivermi all'università. Dire che vuoi iscriverti Vorrei iscrivermi a un corso. Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario di laurea triennale di laurea magistrale di dottorato

Διαβάστε περισσότερα

Ιταλική Γλώσσα Β1. 12 η ενότητα: Giorno e notte estate. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ιταλική Γλώσσα Β1. 12 η ενότητα: Giorno e notte estate. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 12 η ενότητα: Giorno e notte estate. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγικές εξετάσεις σχολικού έτους 2013-14

Προαγωγικές εξετάσεις σχολικού έτους 2013-14 «Αξιολόγηση του μαθήματος «Γερμανική γλώσσα» στις προαγωγικές εξετάσεις της Α Λυκείου με βάση τις Προδιαγραφές Οδηγίες διαμόρφωσης της Τράπεζας θεμάτων» Προαγωγικές εξετάσεις σχολικού έτους 2013-14 Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIA MONETARIA (parte generale) Prof. Guido Ascari LEZIONE 3 LA DOMANDA DI MONETA

ECONOMIA MONETARIA (parte generale) Prof. Guido Ascari LEZIONE 3 LA DOMANDA DI MONETA ECONOMIA MONETARIA (parte generale) Prof. Guido Ascari Anno 2006-2007 2007 LEZIONE 3 LA DOMANDA DI MONETA LA DOMANDA DI MONETA Teoria Macro Micro Th.Quantitativa Th.. Keynesiana => Keynes, Tobin Th. Friedman

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 (ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ) ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2008 ΑΘΗΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi Giuseppe Rosolini da un università ligure Non è quella in La teoria ingenua degli insiemi Ma è questa: La teoria ingenua degli insiemi { < 3} è

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ. 1. Για την αξιολόγηση της γλωσσομάθειας των μαθητών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών: α) να κατανοούν γραπτό

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Γ1

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Γ1 Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Γ1 Επίπεδο Γ1 Κατανόηση γραπτού λόγου Για να δείξει ο υποψήφιος ότι έχει την ικανότητα να αντιληφθεί εκτεταμένα, σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική

Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική 1 η ενότητα: Riflessione grammaticale - il passato prossimo Μήλιος Βασίλειος Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Γυμνασίου. Εξετάσεις A Λυκείου-Τράπεζα θεμάτων Εξετάσεις Β Γ Λυκείου. Σουλτάνα Παπαδημητρίου papadimi@sch.gr

Εξετάσεις Γυμνασίου. Εξετάσεις A Λυκείου-Τράπεζα θεμάτων Εξετάσεις Β Γ Λυκείου. Σουλτάνα Παπαδημητρίου papadimi@sch.gr Εξετάσεις Γυμνασίου Εξετάσεις A Λυκείου-Τράπεζα θεμάτων Εξετάσεις Β Γ Λυκείου Σουλτάνα Παπαδημητρίου papadimi@sch.gr Για τη γερμανική γλώσσα επίπεδο: Α1- έως Α1+ Θέμα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2007 ΑΘΗΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Quando è stato rilasciato il suo [documento]? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας

Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας Ενότητα 5: Παραδείγματα με επαγγελματική ορολογία, αγγελίες και ασκήσεις Κασάπη Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Με τις ερωτήσεις του τύπου αυτού καλείται ο εξεταζόμενος να επιλέξει την ορθή απάντηση από περιορισμένο αριθμό προτεινόμενων απαντήσεων ή να συσχετίσει μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Integrali doppi: esercizi svolti

Integrali doppi: esercizi svolti Integrali doppi: esercizi svolti Gli esercizi contrassegnati con il simbolo * presentano un grado di difficoltà maggiore. Esercizio. Calcolare i seguenti integrali doppi sugli insiemi specificati: a) +

Διαβάστε περισσότερα

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa

B1 & B2 secondo il Consiglio d Europa ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELLA RICERCA E DEGLI AFFARI RELIGIOSI CERTIFICAZIONE DI LI NGUA ITALIANA LIVELLI B1 & B2 secondo

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Για την εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών ως μαθήματος Προσανατολισμού, ισχύουν τα εξής:

Για την εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών ως μαθήματος Προσανατολισμού, ισχύουν τα εξής: Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων Τα θέματα των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος 6ης Περιφέρειας Π.Ε. ν. Λάρισας Ελασσόνα, 19 Νοεμβρίου 2012 Επιμέρους τομείς στο γλωσσικό μάθημα 1. Προφορικός Λόγος

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLI A1 & A2 SESSIONE MAGGIO 2013

LIVELLI A1 & A2 SESSIONE MAGGIO 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero dell Istruzione e degli Affari Religiosi, della Cultura e dello Sport Certificazione di Lingua

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ.: 1213 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ηράκλειο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ.: 1213 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αικατερίνη Iωαννίδου Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

Domande di lavoro CV / Curriculum

Domande di lavoro CV / Curriculum - Dati personali Όνομα Nome del candidato Επίθετο Cognome del candidato Ημερομηνία γέννησης Data di nascita del candidato Τόπος Γέννησης Luogo di nascita del candidato Εθνικότητα / Ιθαγένεια Nazionalità

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης

Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης 1 } Ορισµός: Απόδοση αξίας Απόδοση προσήµου σε κάτι που αξιολογείται Σύγκρισης δύο πραγµάτων } Αξιολόγηση Αποτίµηση στόχου (σύγκριση του στόχου µε το αποτέλεσµα) Σηµασία

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕ Ο Β1 ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΠΙΠΕ Ο Β1 ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕ Ο Β1 (ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ) ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2006 ΑΘΗΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ( ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Οδηγός για τους Γονείς Γνωρίζουμε πως ο Έλληνας γονιός θέλει να έχει στη διάθεσή του τις πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να επιλέξει τις εξετάσεις που θα λάβει μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική

Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική 6 η ενότητα: Riflessione lessicale allenamento e sport Μήλιος Βασίλειος Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Ιταλική Γλώσσα Β1. 1 η ενότητα: Raccontare situazioni e abitudini del passato. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ιταλική Γλώσσα Β1. 1 η ενότητα: Raccontare situazioni e abitudini del passato. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1 η ενότητα: Raccontare situazioni e abitudini del passato Ελένη Κασάπη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Αιτία παραποµπής Ε Ω ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ.

Αιτία παραποµπής Ε Ω ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ. Στοιχεία εξέτασης Στοιχεία εξεταζοµένου παιδιού Ονοµατεπώνυµο: 1043 1043 (1043) Φύλο: Αγόρι Ηµ/νια γέννησης: 16-07-2011 Μητρική γλώσσα: Ελληνικά Προτίµηση χεριού: εξί Ηµ/νια εξέτασης: 21-11-2016 Χρονολογική

Διαβάστε περισσότερα

S.Barbarino - Esercizi svolti di Campi Elettromagnetici. Esercizi svolti di Antenne - Anno 2004 I V ...

S.Barbarino - Esercizi svolti di Campi Elettromagnetici. Esercizi svolti di Antenne - Anno 2004 I V ... SBarbarino - Esercizi svolti di Campi Elettromagnetici Esercizi svolti di Antenne - Anno 004 04-1) Esercizio n 1 del 9/1/004 Si abbia un sistema di quattro dipoli hertziani inclinati, disposti uniformemente

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την administrator Τετάρτη, 27 Ιανουάριος :28 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 29 Ιανουάριος :13

Συντάχθηκε απο τον/την administrator Τετάρτη, 27 Ιανουάριος :28 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 29 Ιανουάριος :13 Πηγή esos Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τις 25 Ιανουαρίου έως και 12 Φεβρουαρίου 2010 θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην πλησιέστερη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Α1/Α2

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Α1/Α2 Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Α1/Α2 Επίπεδο Α1 Κατανόηση γραπτού λόγου Οι υποψήφιοι του επιπέδου Α1 πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιταλική Γλώσσα Β1. 4 η ενότητα: Descrivo me stesso. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ιταλική Γλώσσα Β1. 4 η ενότητα: Descrivo me stesso. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 4 η ενότητα: Descrivo me stesso Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, για άνεργους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 21-22 Μαρτίου 2014, Λευκωσία 16-17 Μαΐου 2014, Λεμεσός Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Γ1/Γ2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Γ1/Γ2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Γ1/Γ2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ Ο υποψήφιος επιπέδων Γ1 και Γ2 θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Η επικοινωνιακή γλωσσική επάρκεια των μαθητών, κατά επίπεδο γλωσσομάθειας και κατά επικοινωνιακή δραστηριότητα, σύμφωνα με την οποία οργανώνονται επιμέρους επικοινωνιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Μαρία όκου, Προϊσταµένη Τµήµατος στη ιεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Απόφοιτη Θ Σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β2: «ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ» ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Ιούλιος 2003 ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β2: «ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ» ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Ιούλιος 2003 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β2: «ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ» ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ιούλιος 2003 ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και φύση της εξέτασης...2 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Can you help me, please? Παράκληση για βοήθεια Do you speak English? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά Do you speak _[language]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα I don't speak_[language]_.

Διαβάστε περισσότερα

Reading/Writing (Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 10 λεπτά

Reading/Writing (Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 10 λεπτά KET (Key English Test) Η εξέταση ΚΕΤ αναγνωρίζει την ικανότητα του υποψηφίου να χρησιμοποιεί αγγλικά βασικού επιπέδου σε καθημερινό επίπεδο τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. KET for Schools

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα τμημάτων ιταλικής γλώσσας Σχολικό έτος 2013/2014

Πρόγραμμα τμημάτων ιταλικής γλώσσας Σχολικό έτος 2013/2014 Πρόγραμμα τμημάτων ιταλικής γλώσσας Σχολικό έτος 2013/2014 Στο τέλος της σχολικής χρονιάς προσφέρονται στους μαθητές ιταλικής γλώσσας υποτροφίες για την παρακολούθηση μαθημάτων γλώσσας σε ιταλικά Πανεπιστήμια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στη Δ τάξη

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στη Δ τάξη ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στη Δ τάξη Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος 6ης Περιφέρειας Π.Ε. ν. Λάρισας Ελασσόνα, 21 Νοεμβρίου 2012 Επιμέρους τομείς στο γλωσσικό μάθημα 1. Προφορικός Λόγος 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες. Συγγραφή και αξιολόγηση των θεμάτων εξέτασης

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες. Συγγραφή και αξιολόγηση των θεμάτων εξέτασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Α Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Tο φαινόμενο της ανάγνωσης προσεγγίζεται ως ολική διαδικασία, δηλαδή ως λεξιλόγιο, ως προφορική έκφραση και ως κατανόηση. ημήτρης Γουλής Πρώτη Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΓ και Πιστοποίηση γνώσης της Γερμανικής: παρόν και προοπτικές 1

ΚΠΓ και Πιστοποίηση γνώσης της Γερμανικής: παρόν και προοπτικές 1 Αικατερίνη Μητραλέξη Καθηγήτρια Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://users.uoa.gr/~kmitral/ kmitral@gs.uoa.gr Φρειδερίκη Μπατσαλιά Καθηγήτρια Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Immigrazione Studiare

Immigrazione Studiare - Università Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Dire che vuoi iscriverti Θα ήθελα να γραφτώ για. Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario ένα προπτυχιακό ένα μεταπτυχιακό ένα διδακτορικό πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης

κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Άξονας Προτερ.: Μέτρο: Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές μάθησης και διδακτικές προτάσεις

Στρατηγικές μάθησης και διδακτικές προτάσεις [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Στρατηγικές μάθησης και διδακτικές προτάσεις Ολοκληρωμένες προτάσεις διδασκαλίας των τεσσάρων δεξιοτήτων για την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα Θεωρητικό Μέρος: Παραγωγή γραπτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ Σ: Τι γνωρίζουμε ήδη και κάποιες καινούριες πληροφορίες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ Σ: Τι γνωρίζουμε ήδη και κάποιες καινούριες πληροφορίες ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ Σ: Τι γνωρίζουμε ήδη και κάποιες καινούριες πληροφορίες Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας

Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας Ενότητα 4: Άσκηση για την κατανόηση λαθών στις πολυλεκτικές μεταφραστικές μονάδες κατά

Διαβάστε περισσότερα

GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI

GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI A cura della Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti in collaborazione con la Direzione Provinciale di Trento Si ringrazia il CINFORMI - Centro Informativo per l Immigrazione

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οριζόντια αντιστοίχιση Στόχων Μεθόδων Δραστηριοτήτων - Εποπτικού Υλικού - Αξιολόγησης Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Ορισμοί Ο διδάσκων δεν αρκεί να κάνει μάθημα, αλλά και να διασφαλίζει ότι πετυχαίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα της μάθησης Η εκτίμηση της μάθησης αναφέρεται στην ανατροφοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Με τις ερωτήσεις του τύπου αυτού καλείται ο εξεταζόµενος να επιλέξει την ορθή απάντηση από περιορισµένο αριθµό προτεινόµενων απαντήσεων ή να συσχετίσει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την administrator Πέμπτη, 05 Μάιος :23 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 07 Μάιος :49

Συντάχθηκε απο τον/την administrator Πέμπτη, 05 Μάιος :23 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 07 Μάιος :49 Στη μάχη 21.659 υποψήφιοι Οδηγός εξετάσεων σε έξι ξένες γλώσσες Έθνος Το προσεχές Σαββατοκύριακο, 7-8 Μαΐου, διεξάγονται οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) σε πέντε επίπεδα έξι

Διαβάστε περισσότερα

Proficiency Michigan (ECPE): μία εξέταση φιλική για τον υποψήφιο.

Proficiency Michigan (ECPE): μία εξέταση φιλική για τον υποψήφιο. Proficiency Michigan (ECPE): μία εξέταση φιλική για τον υποψήφιο. Proficiency Michigan; Michigan Proficiency; Ή Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE), όπωςείναιησωστήκαιπλήρηςονομασίατου;

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

Giuseppe Guarino - CORSO DI GRECO BIBLICO. Lezione 11. L imperfetto del verbo essere. ἐν - ἀπό. ἡ ἀρχὴ - ἀρχὴ

Giuseppe Guarino - CORSO DI GRECO BIBLICO. Lezione 11. L imperfetto del verbo essere. ἐν - ἀπό. ἡ ἀρχὴ - ἀρχὴ Lezione 11 L imperfetto del verbo essere. ἐν - ἀπό ἡ ἀρχὴ - ἀρχὴ Abbiamo studiato il verbo εἰµί al presente. Adesso lo vedremo al passato (diremo così per semplicità) espresso con il tempo Imperfetto.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο γραπτός λόγος είναι μια βασική μορφή επικοινωνίας του ανθρώπου που τον βοηθά να αντλήσει, αλλά και να μεταδώσει γνώσεις και πληροφορίες. Απαραίτητη για το σκοπό αυτό είναι η κατάκτηση των δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική

Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική 4 η ενότητα: Riflessione grammaticale pronomi diretti, indiretti e combinati Μήλιος Βασίλειος Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μαθητών στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο

Αξιολόγηση μαθητών στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο Αξιολόγηση μαθητών στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο Παρουσίαση ΠΔ 126-ΦΕΚ 211/11-11-2016 Τρόπος αξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων Εξοικείωση με τύπους δοκιμασιών Σχεδιασμός δοκιμασιών ανά δεξιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Πίνακας περιεχομένων 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ... 3 1.1 Η Εξέταση Αξιολόγησης Επιπέδου Γλωσσομάθειας...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 1.1 Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα 18 1.2 Εμπόδια στη

Διαβάστε περισσότερα

Οι γλώσσες αλλάζουν (5540)

Οι γλώσσες αλλάζουν (5540) Κείμενο 1 Οι γλώσσες αλλάζουν (5540) Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη, για να διαπιστώσει κανείς ότι οι φυσικές γλώσσες αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου, όπως όλες οι πτυχές του φυσικού κόσμου και της ζωής

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ιταλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ιταλικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Congratulazioni. I nostri migliori auguri e tanta felicità. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ Για τις εξετάσεις εισαγωγής του ακαδημαϊκού έτους 2010 2011 και εφεξής η εξέταση κάθε ειδικού μαθήματος Ξένης Γλώσσας γίνεται ως εξής: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ Δίνεται στους υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Moto armonico: T : periodo, ω = pulsazione A: ampiezza, φ : fase

Moto armonico: T : periodo, ω = pulsazione A: ampiezza, φ : fase Moo armonico: equazione del moo: d x ( ) = x ( ) soluzione: x ( ) = A s in ( + φ ) =π/ Τ T : periodo, = pulsazione A: ampiezza, φ : fase sposameno: x ( ) = X s in ( ) velocià: dx() v () = = X cos( ) accelerazione:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Konstantina Παρασκευή, 23 Ιούλιος :15 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 02 Σεπτέμβριος :29

Συντάχθηκε απο τον/την Konstantina Παρασκευή, 23 Ιούλιος :15 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 02 Σεπτέμβριος :29 Πηγή alfavita Ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010 μέχρι και την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010 θα υποβάλλονται στις Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας αιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ A ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ A ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ A ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 1999 Σύνταξη του παρόντος: Γεώργιος Κιούσης, Σχολικός Σύµβουλος

Διαβάστε περισσότερα

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL)

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) Short Product Description Οι Εξετάσεις City & Guilds IESOL και ISESOL

Διαβάστε περισσότερα

Immigrazione Documenti

Immigrazione Documenti - Generale Dove posso trovare il modulo per? Domandare dove puoi trovare un modulo Quando è stato rilasciato il suo [documento]? Domandare quando è stato rilasciato un documento Dove è stato rilasciato

Διαβάστε περισσότερα