Ένοπλες Δυνάμεις. Προστατεύουμε. και. το Περιβάλλον! Οι Ένοπλες Δυνάμεις,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ένοπλες Δυνάμεις. Προστατεύουμε. και. το Περιβάλλον! Οι Ένοπλες Δυνάμεις,"

Transcript

1 Ένοπλες Δυνάμεις και Προστατεύουμε το Περιβάλλον! Οι Ένοπλες Δυνάμεις, πέρα από την κύρια αποστολή τους, συµµετέχουν αποφασιστικά σε πολλές δράσεις της ελληνικής πολιτείας που εστιάζονται, τόσο στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας (ΓΕΕΘΑ) και για τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάµεων (ΕΔ) πάγια προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΕΔ λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους, τόσο στην φάση του σχεδιασµού, όσο και στη φάση της υλοποίησης. Πυρόσβεση & Συνδροµή σε Φυσικές Καταστροφές Ανακύκλωση Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Απόσυρση Υποδοµές αποθήκευσης & Επεξεργασίας Αποβλήτων Διαχείριση Ουσιών Φυσικό Αέριο Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης Θόρυβος Προστασία & Διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος Περιβαλλοντολογική Εκπαίδευση Περιβαλλοντολογικοί Έλεγχοι Νέα Προγράµµατα & Σχεδιασµοί Δενδροφυτεύσεις

2 Πυρόσβεση & Συνδρομή σε Φυσικές Καταστροφές Σχέδιο «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» Από το 2010, η συνδροµή των Ενόπλων Δυνάµεων σε επιχειρήσεις πολιτικής προστασίας για αντιµετώπιση των πυρκαγιών ειδικότερα και τω ν φ υ σ ι κώ ν κ α τα σ τ ρ ο φ ώ ν γ ε ν ι κότ ε ρ α, οργανώνεται µέσω του Σχεδίου «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ». Η συνδροµή αυτή των ΕΔ γίνεται από συγκεκριµένα εκπαιδευµένα τµήµατα που υπόκεινται στον επιχειρησιακό έλεγχο του ΓΕΕΘΑ, προς υποστήριξη των Πυροσβεστικών και άλλων Δυνάµεων στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών. Επίσης, οι ΕΔ συνδράµουν σε θέµατα Διοικητικής Μέριµνας & σε επιτήρηση πληγέντων περιοχών από πυρκαγιές για τυχόν αναζωπυρώσεις ή µπορούν να συντρέξουν τον πληγέντα πληθυσµό µε υλικά, τρόφιµα και µέσα υγειονοµική υποστήριξη. Συµβάλουν επίσης στην οργανωµένη αποµάκρυνση πληθυσµού και τον απεγκλωβισµό αυτού, από πληγείσες περιοχές. Επίσης, αν απαιτηθεί µπορούν να συντρέξουν σε µερική αποκατάσταση της υποδοµής πληγεισών περιοχών (αποκατάσταση οδών µε διάθεση µηχανηµάτων µηχανικού, γεφυρών κ.λπ), ανάλογα µε την επικρατούσα κατάσταση. Τα τµήµατα αυτά των ΕΔ διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισµό για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και µέσα πυρόσβεσης από ξηρά και αέρα. Το διατιθέµενο προσωπικό των ΕΔ για την εφαρµογή του Σχεδίου «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» ανέρχεται στα άτοµα. Στο υπόψη προσωπικό συµπεριλαµβάνονται: Ειδικά εκπαιδευµένα και εξοπλισµένα τµήµατα των 34 δεκαµελών οµάδων ή 341 άτοµα στο σύνολο, σύµφωνα µε την οργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος. Χειριστές Συνοδηγοί µηχανηµάτων & ειδικών οχηµάτων, 173 άτοµα. Η Κινητή Οµάδα Αντιµετώπισης Καταστροφών (ΚΟΜΑΚ) της ΠΑ. Η Κινητή Οµάδα Συντήρησης Υποβρυχίων και Θαλασσίων Εγκαταστάσεων (ΚΟΣΥΘΕ) της ΠΑ. 31η Μοίρα Επιχειρήσεων Έρευνας Διάσωσης (ΜΕΕΔ) της ΠΑ. Προσωπικό πληρωµάτων ελικοπτέρων CHINOOK του ΣΞ. Προσωπικό για θέµατα Διοικητικής Μέριµνας. Επιπλέον, για συνδροµή σε περιπτώσεις αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών, δύναται να εµπλακεί: ως «Δύναµη Ταχείας Αντίδρασης», σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, για ανάληψη αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας, δύναµη 621 ατόµων, για συµµετοχή στο έργο της δασοπροστασίας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου για εκτέλεση εποχούµενων περιπολιών επιτήρησης δύναµη 4600 ατόµων και για επάνδρωση πυροφυλακίων των ΕΔ 800 άτοµα. Ιπτάµενο προσωπικό για χειρισµό Πυροσβεστικών Αεροσκαφών της ΠΑ 216 άτοµα και προσωπικό εδάφους υποστήριξης 420 άτοµα. Ο συνολικός αριθµός του παραπάνω διατιθεµένου-εµπλεκόµενου προσωπικού των ΕΔ, για συνδροµή σε αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών ανέρχεται σε άτοµα, ενώ το συνολικό κόστος για το 2009 ήταν ,57

3 Ανακύκλωση Οι Ένοπλες Δυνάµεις, συµµετέχουν εκτενέστατα σε προγράµµατα ανακύκλωσης κάθε είδους, του ΥΠΕΘΑ ή των Επιτελείων ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ, σε συνεργασία µε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αρµόδια Συστήµατα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ), όπως π.χ. η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ). Από το «Στρατόπεδο Παπάγου» στο Χολαργό, έως και την µικρότερη ακριτική Μονάδα, ανακυκλώνονται σε βαθµό που ποικίλει και ενίοτε φτάνει το 100%, υλικά και απόβλητα, όπως : Οχήµατα τέλους κύκλου ζωής για τον ΣΞ >350 οχήµατα και για την ΠΑ οχήµατα 56. Χαρτί, πλαστικό, µέταλλο, γυαλί Συσκευασίες ορυκτελαίων Απόβλητα λιπαντικά και έλαια για τον ΣΞ 100 τόνοι, για το ΠΝ 270 τόνοι, 83 τόνοι για την ΠΑ. Ελαστικά οχηµάτων για τον ΣΞ τεµάχια, για το ΠΝ 422 και για την ΠΑ 516. Ελαστικά αεροσκαφών κιλά για την ΠΑ τα υπόψη υλικά ανακυκλώνονται χωρίς να υπόκεινται σε υποχρέωση από νόµο, Ν2939/01 που αφορά µόνο στην ανακύκλωση ελαστικών αυτοκινήτων. Χύδην µέταλλα όπως σίδηρος, χαλκός, αλουµίνιο. Εκποίησή τους από την ΠΑ. Ηλεκτρικός & ηλεκτρονικός εξοπλισµός για τον ΣΞ >1000 τεµάχια και για το ΠΝ το 100% των υλικών. Συσσωρευτές οχηµάτων για τον ΣΞ >100 τόνοι, για το ΠΝ 100% και 83 τόνοι για την ΠΑ. Φορητές ηλεκτρικές στήλες σε συνεργασία µε την ΑΦΗΣ. Απόβλητα βρώσιµα έλαια για τον ΣΞ > λίτρα, για το ΠΝ το 100% και λίτρα για την ΠΑ. Αδρανή υλικά σε συνεργασία µε την ECOPLAN. Οι Ένοπλες Δυνάµεις, συµµετέχουν σε προγράµµατα κάθε είδους ανακύκλωσης

4 Διαχείρηση επικίνδυνων αποβλήτων Τα τοξικά απόβλητα συλλέγονται, καταµετρώνται και µεταφέρονται από αδειοδοτηµένες ιδιωτικές εταιρείες. (Ενδεικτκά για τον ΣΞ > κιλά). Σε ότι αφορά τον αµίαντο, εκτελείται σταδιακή αντικατάσταση των ποσοτήτων αµιάντου των κτιρίων σε στρατόπεδα & µονάδες σε όλη την Ελλάδα, και αναµένεται και χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ για την ολοκλήρωθουν το Στα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα εκτελείται πλήρης εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας από τα Στρατιωτικά Νοσοκοµεία της χώρας σε συνεργασία µε αδειοδοτηµένες ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες συλλέγουν και αποτεφρώνουν τα υλικά. Η διαχείριση των ραδιενεργών υλικών γίνεται σε συνεργασία µε τον ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», που συνεργάζεται µε την Ελληνική Εταιρεία Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΑ). Επίσης, γίνονται µετρήσεις ιοντιζουσών ακτινοβολιών σε Μονάδες της ΠΑ. Τα ειδικά υλικά όπως διαλύτες, απολυµαντικά, προωθητικά, χηµικά απιονιστών, απόβλητα αµµοβολών, χρώµατα, κόλλες, στεγανωτικά, καύσιµα και πολλά άλλα, συλλέγονται απο ιδιωτικές εταιρείες ανα την Ελλάδα. Απόσυρση Οι ΕΔ αποσύρουν οχήµατα πολιτικού τύπου ρυπογόνου τεχνολογίας, ενώ σχεδιάζεται η προµήθεια νέων υβριδικού τύπου. Υποδοµές αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων Έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν: εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού (14 εγκαταστάσεις µόνο για τον ΣΞ) εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων σε εργοστάσια, εγκατάσταση πυρόλυσης ελαστικών ερπυστριών (304 ΠΕΒ) βιολογική διαχείριση παραγοµένων υπολειµµάτων (κοµποστοποίηση - παραγωγή οργανικού λιπάσµατος) Διαχείριση ουσιών που καταστρέφουν το Όζον Υλοποιείται εφαρµογή της νοµοθεσίας και αντικατάσταση ουσιών ψύξης και κλιµατισµού όπως HALON, FREON, SUVA κ.α. σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό. Φυσικό Αέριο Έχουν υλοποιηθεί: εγκαταστάσεις φυσικού αερίου σε µονάδες, νοσοκοµεία, εργοστάσια και άλλα κτίρια, ενώ έχουν υπογραφεί συµβάσεις µε τις ΕΠΑ, για περαιτέρω συνδέσεις µε το δίκτυο. Τα νέα κτίρια, όπως το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Εκπαιδεύσεως στη Θεσσαλονίκη, χρησιµοποιούν φυσικό αέριο από την έναρξη λειτουργίας τους µονάδες συµπαραγωγής ψύξης θέρµανσης µε εναλλακτική σύνδεση φυσικού αερίου Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) Τα Γενικά Επιτελεία έχουν ήδη αναπτύξει εφαρµογές ηλεκτροδότησης των Μονάδων τους µε ανεµογεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήµατα στην ηπειρωτική και νησιωτική χώρα, ενώ δροµολογούν επιπλέον έργα, σε εφαρµογή της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής µε προµήθεια αυτόνοµων φωτιστικών συστηµάτων και φωτοσηµαντήρων. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόµησης ενέργειας Σύµφωνα µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, γίνεται Μείωση άεργου ισχύος ηλεκτρικών αταναλώσεων, µε τοποθέτηση πυκνωτικής αντιστάθµισης µε όλους τους υποσταθµούς µέσης τάσης, µε σκοπό τη βελτίωση του συν φ επιπέδου άνω του 0,95 Αντικατάσταση λαµπτήρων πυρακτώσεως από λαµπτήρες οικονοµίας Αυστηρή ενεργειακή χρησιµοποίηση και λειτουργία συστηµάτων φωτισµού, θέρµανσης, ψύξης, κλιµατισµού, θερµοσίφωνων, µαγειρείων κλπ. Ενεργειακός έλεγχος κτιρίων

5 Θόρυβος Περιστολή θορύβου και προσπάθεια µετριασµού της όχλησης από τα πολεµικά αεροσκάφη (παρότι αυτά δεν υπόκεινται σε σχετικούς περιορισµούς) µέσω: -σχεδιασµού απογείωσης και προσγείωσης µε γνώµονα και την πυκνότητα δόµησης των εφαπτόµενων περιοχών -πτήσεων σε επαρκές ύψος και απόσταση από κατοικηµένες περιοχές -αποφυγή παραλιών µε λουόµενους -αποφυγή κατά το δυνατόν ωρών κοινής ησυχίας Προστασία και Διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος Επιχειρησιακές ασκήσεις Προστασία περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, προστατευµένες περιοχές όπως εθνικοί δρυµοί, NATURA, υδροβιότοποι, τουριστικές περιοχές κ.α. κατά το σχεδιασµό και εκτέλεση των επιχειρησιακών ασκήσεων. επιχειρησιακές ασκήσεις Προστασία περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, προστατευµένες περιοχές (εθνικοί δρυµοί, NATURA, υδροβιότοποι, τουριστικές περιοχές κ.α.) κατά το σχεδιασµό και εκτέλεση των επιχειρησιακών ασκήσεων θαλάσσιο περιβάλλον -εφαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας και των οδηγιών της ΕΕ και των διεθνών συµβάσεων (MARPOL) (ΠΝ) συµµετοχή σε καθαρισµό ακτών Πραγµατοποιήθηκε καθαρισµός ακτών από στελέχη του ΣΞ, του ΠΝ και της ΠΑ σε συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε Ρόδο, Κω, Λέρο, Λέσβο, Χίο, Σάµο, Λήµνο, Σαµοθράκη, Αλεξανδρούπολη, Κοµοτηνή, Καβάλα, Λιτόχωρο, Βόλο, Αθήνα, Λουτράκι, Ναύπλιο, Γύθειο, Καλαµάτα, Πύργο, Πάτρα, Περαία, Θεσ/νίκης, Ηράκλειο Κρήτης, Σαντορίνης, Μυτιλήνη, Σκύρο, Βλητές, Ιτανού ν. Κρήτης, Ακτή Δήµου Μελιταίων ν. Κέρκυρας, Ρέστη ν. Σαλαµίνας, Λέρο και Σύρο. Προσπάθειες αποκατάστασης και εξυγίανσης ρυπασµένων εδαφών (πχ στο Πήλιο από την ΠΑ). Επιτήρηση Δασών Διατέθηκε προσωπικό και µέσα, όπως αεροσκάφη της ΠΑ και της Αεροπορίας Στρατού, αλλά και επίγεια, για την επιτήρηση δασών σε όλο τον Ελλαδικό χώρο. Μεταφορές δασοπυροσβεστών Πραγµατοποιήθηκαν πτήσεις αεροσκαφών για τη µετακίνηση δασοπυροσβεστών Αεροφωτογράφιση των πυρόπληκτων περιοχών του έτους 2009 Περιβαλλοντολογική Εκπαίδευση Υλοποιούνται: Εισαγωγή της Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης στη βασική εκπαίδευση των νεοσυλλέκτων από το Συµµετοχή στελεχών των ΓΕ σε σεµινάρια Πολιτικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος που διοργανώθηκαν από το ΥΠΕΘΑ σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης (ΙΝΕΠ) Συµµετοχή στελεχών ων ΓΕ σε προγράµµατα του ΥΠΕΘΑ εκπαίδευσης και πιστοποίησης Επιθεωρητών Περιβαλλοντολογικής Διαχείρισης (ικανός αριθµός επιθεωρητών για τους τρεις Κλάδους) Εκπαίδευση-Διαχείρισης Περιβάλλοντος που διοργανώθηκε από το ΥΠΕΘΑ σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης (ΙΝΕΠ) Μεταπτυχιακές Σπουδές σε θέµατα περιβαλλοντολογικής διαχείρισης (8 αξιωµατικοί για την ΠΑ). Περιβαλλοντολογικοί Έλεγχοι σε τακτά χρονικά διαστήµατα Μονάδων των τριών Κλάδων για την ορθή διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, ιατρικών αποβλήτων, τοξικών αποβλήτων, ατµοσφαιρικής ρύπανσης κ.α. Πολεµικών πλοίων του ΠΝ για τον πλήρη περιβαλλοντολογικό έλεγχος ικανού αριθµού πολεµικών πλοίων και έλεγχος εκπαίδευσης του προσωπικού του Νέα Προγράµµατα και Σχεδιασµοί «Οικολογικό Στρατόπεδο» Έχει συνταχθεί έκθεση και αναµένεται απόφαση για συγκεκριµένα στρατόπεδα απο ενα για ΣΞ, το ΠΝ και ΠΑ τα οποία θα χρησιµοποιούν ΑΠΕ και θα υλοποιούν περιβαλλοντική διαχείριση Σύνταξη δεκάδων Προτάσεων / Παρέµβασης Έργων που άπτονται της πράσινης ανάπτυξης προκειµένου να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ προϋπολογισµού πολλών δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ. Επίσης σχεδιάζεται: -Κατασκευή υποδοµών αποθήκευσης και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων. -Εγκατάσταση εφαρµογών ηλεκτροδότησης Μονάδων µε ανεµογεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήµατα στην ηπειρωτική και νησιωτική χώρα. -Εγκατάσταση διαφόρων εφαρµογών φυσικού αερίου. -Προγράµµατα στέγασης µε αρχές βιοκλιµατικού σχεδιασµού. -Αντικαταστάσεις αµιάντου & ρύπανσης ανενεργών πεδίων βολής. -Μολυσµατικά απόβλητα νοσοκοµείων. -Εγκατάσταση συστηµάτων διαχείρισης λυµάτων σε αεροδρόµια, υποδοµών αποθήκευσης και διαχείρισης ορυκτελαίων. -Προγράµµατα εξοικονόµησης ενέργειας σε ενεργοβόρα κτίρια και έρευνα κλιµατολογικών µοντέλων.

6 Δενδροφυτεύσεις Οι Κλάδοι των ΕΔ έχουν ανταποκριθεί σε πρωτοβουλίες διαφόρων φορέων που οργάνωσαν δενδροφυτεύσεις σε διάφορα σηµεία της χώρας: Σχιστό, Υµηττός, Πεντέλη Ν.Αττικής, Σέικ-Σου Ν.Θεσ/ νίκης κ.α Επιµέλεια έκδoσης: Γραφείο Τύπου ΓΕΕΘΑ : : : Το φυλλάδιο εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, για περιβαντολλογικούς λόγους.

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων

Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων Καθαρή Ενέργεια από τον Ήλιο Η Πηγή Ενέργειας του Μέλλοντος; Δυνατότητες Χρήσης στα Έργα Υποδομής του Ελληνικού Στρατού ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγός (ΜΧ) Ευριπίδης Χανιάς

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)

σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Περιβαλλοντική Δήλωση 2008 σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Hellenic Quality Foods Ανώνυµος Εταιρία Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Κ. Δοκουμετζίδου Τηλέφωνο: 210 6417705

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ & ΘΕΡΜΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 1.1. Διοικητική διάρθρωση περιοχής παρέμβασης...3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Π.Ε.) ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Ε.Π.Μ.) Αποφ. 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ):

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Η Πολιτική της Ε.Ε. για τη ασοπροστασία Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της ηµερίδας και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ.Δ. Π.Κ.Π. Ιnterreg III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ REGGIO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47 81 47 Fax : 2310/47 81 49 e-mail : thessaloniki@intergeo.

INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47 81 47 Fax : 2310/47 81 49 e-mail : thessaloniki@intergeo. Y:\INTERGEO-DATA\PROJECTS\PERIFERIES\Anatolikis Makedonias & Thrakis\G1391-waste\WASTE 290808\G1491- REPORT 1-final.doc INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2011 Σελίδα 1 από 23 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1221/2009 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα