ΜΕΛΕΣ ΜΕΛΕΣ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οδηγός για εκπαιδευτικούς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΣ ΜΕΛΕΣ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οδηγός για εκπαιδευτικούς"

Transcript

1 Ερευνητικό Πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου ΜΕΛΕΣ ΜΕΛΕΣ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οδηγός για εκπαιδευτικούς Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Πανεπιστήμιο Κύπρου

2 Περιεχόμενα Γενικά για το διδακτικό υλικό. 3 Θεωρητικό υπόβαθρο. 4 Υποκειμενικότητα και αβεβαιότητα στην επιστήμη 5 Επιστημολογικές επιδιώξεις 6 Συγκείμενο.. 8 Πλατφόρμα ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ.. 9 Μέλες μέλες Περιβάλλον Διερεύνησης.. 14 Σχεδιότυπα.. 17 Υποστήριξη σύγχρονης επικοινωνίας 22 Ρόλος εκπαιδευτικού 23 Ακολουθία δραστηριοτήτων 24 Βιβλιογραφικές αναφορές 36 Σελ. 2

3 Γενικά για το διδακτικό υλικό Το διδακτικό υλικό απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας ετών και έχει αναπτυχθεί στην πλατφόρμα του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ. Οι μαθητές χρειάζεται να δουλεύουν ομαδικά με στόχο τη μελέτη και επεξεργασία των διαθέσιμων δεδομένων ώστε να οικοδομήσουν την τελική τους εξήγηση. Το πρόβλημα της βοοειδούς φυματίωσης θα χρησιμοποιηθεί ως το πλαίσιο μέσα από το οποίο θα προωθηθεί η κατανόηση για την υποκειμενικότητα και την αβεβαιότητα στην επιστήμη. Πριν από τη διερεύνηση «Μέλες μέλες», δίνεται στους μαθητές μια μικρή διερεύνηση με τίτλο «Οι Ντετέκτιβς» με στόχο την εξοικείωση με την πλατφόρμα αλλά και την ανάπτυξη κατανόησης σε σχέση με το τι είναι ένας επιστημονικός ισχυρισμός και πώς διαφέρει με έναν αυθαίρετο ενώ, επίσης, μέσα από αυτή τη διερεύνηση θα συζητηθούν και κριτήρια αξιολόγησης της αξιοπιστίας των επιστημονικών ισχυρισμών. Στη συνέχεια, δίνεται πρόσβαση στους μαθητές στο περιβάλλον «Μέλες μέλες». Οι μαθητές και πάλι θα δουλεύουν ομαδικά και κάθε μια από τις ομάδες θα έχει το ρόλο ενός επιστήμονα που εκπροσωπεί τους κτηνοτρόφους, τους περιβαλλοντιστές ή την κυβέρνηση. Η αποστολή των εκπροσώπων των κτηνοτρόφων θα είναι να πείσουν τους υπόλοιπους εκπροσώπους για το ότι η θανάτωση των ασβών είναι μια καλή λύση στο πρόβλημα, των περιβαλλοντιστών να πείσουν για το αντίθετο ενώ οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης θα μπορούν να πάρουν όποια θέση θέλουν βασισμένοι στα δεδομένα. Οι εκπρόσωποι των διαφορετικών ρόλων έχουν στη διάθεσή τους ένα διαφορετικό περιβάλλον μάθησης. Ενώ οι μαθητές έχουν τα ίδια πρωτογενή δεδομένα στη διάθεσή τους, εντούτοις διαφέρουν κάποια στοιχεία που θα τους βοηθήσουν να υιοθετήσουν καλύτερα το ρόλο τους. Καθώς οι μαθητές επεξεργάζονται τα δεδομένα και οικοδομούν επιστημονικούς ισχυρισμούς, τους παρέχονται πολλαπλές ευκαιρίες για να δίνουν και να παίρνουν ανατροφοδότηση από τους συμμαθητές τους χρησιμοποιώντας το σχετικό χώρο που παρέχει η πλατφόρμα. Στο πλαίσιο της ανατροφοδότησης οι μαθητές θα χρειαστεί να αναπτύξουν κριτήρια για την αξιολόγηση της επιστημονικότητας και της αξιοπιστίας των ισχυρισμών που οικοδομούν. Επίσης, η ανατροφοδότηση θα γίνει κάποια στιγμή μεταξύ ομάδων που εκπροσωπούν διαφορετικούς ρόλους και έτσι αναμένεται να προκύψουν οι συζητήσεις για την υποκειμενικότητα και αβεβαιότητα στην επιστήμη, οι οποίες θα υποστηριχθούν από συγκεκριμένα σχεδιότυπα. Η ενότητα θα κλείσει με δύο δημόσιες συζητήσεις: κατά την πρώτη, οι ομάδες που έχουν τον ίδιο ρόλο θα πρέπει να αποφασίσει ποια ομάδα θα τους εκπροσωπήσει στην τελική δημόσια συζήτηση στην οποία θα λάβουν μέρος μια ομάδα από κάθε ρόλο και οι μαθητές θα κρίνουν ποιος από τους τρεις ισχυρισμούς θα πρέπει να υιοθετηθεί. Και στις δύο δημόσιες συζητήσεις, οι μαθητές θα πρέπει να αξιολογήσουν τους ισχυρισμούς που παρουσιάζονται και να αποφασίσουν βάσει των κριτηρίων για την επιστημονικότητα και την αξιοπιστία των ισχυρισμών που θα έχουν αναπτυχθεί κατά τα προηγούμενα μαθήματα. 3

4 Θεωρητικό υπόβαθρο Ο όρος «φύση της επιστήμης» αναφέρεται στο πώς παράγεται, τεκμηριώνεται και επικυρώνεται η γνώση στην επιστήμη (Bell & Lederman, 2003; Lederman, 2007). Αν και δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς ένα συγκεκριμένο ορισμό για τη φύση της επιστήμης (Driver et al., 1996; Khishfe & Lederman, 2006; Lederman, 2004), υπάρχουν συγκεκριμένες πτυχές για τις οποίες πολλοί ερευνητές συμφωνούν ότι μπορούν (και χρειάζεται) να διδάσκονται (Adúriz Bravo, 2004; Osborne et al., 2003). Η ανάπτυξη κατανόησης για τη φύση της επιστήμης αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά της μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες (Lederman, 2007; NRC, 1996). Ένας βασικός λόγος είναι το γεγονός ότι βοηθά στην ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να χειρίζονται κοινωνικο επιστημονικά ζητήματα. (Driver et al., 1996; Sandoval, 2005), τα οποία αποτελούν διλήμματα που συνδέονται με την επιστήμη και την τεχνολογία κι έχουν συνέπειες για την κοινωνία (Patronis et al., 1999; Sadler, 2002; Sadler & Donnelly, 2006; Zeidler et al., 2002). Ο χειρισμός σύγχρονων κοινωνικο επιστημονικών προβλημάτων από τους μαθητές απαιτεί την αντιμετώπιση της επιστήμης ως την οικοδόμηση ισχυρισμών οι οποίοι δύνανται να αλλάξουν στο μέλλον (Driver et al., 1996; Kolstö, 2001). Ο αριθμός των κοινωνικο επιστημονικών προβλημάτων έχει αυξηθεί με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης. Για παράδειγμα, το ζήτημα της κλωνοποίησης δεν απασχολούσε τους ανθρώπους μερικά χρόνια πριν και κατ επέκταση το αναλυτικό πρόγραμμα της επιστήμης δεν περιελάμβανε σχετικές εννοιολογικές επιδιώξεις. Με το ίδιο σκεπτικό, το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της επιστήμης δεν μπορεί να χειριστεί έννοιες που αφορούν σε κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα που θα προκύψουν στο μέλλον. Δεδομένου ότι ο χειρισμός των κοινωνικο επιστημονικών ζητημάτων απαιτεί κατανόηση σε σχέση με το ότι στην επιστήμη οικοδομούνται ισχυρισμοί οι οποίοι δύνανται να αλλάξουν και ότι το αναλυτικό πρόγραμμα δεν μπορεί να χειριστεί εννοιολογικά αυτά ταπροβλήματα προβλήματα, ηεπιστημολογικήενημερότητα ενημερότητα φαίνεται ότι μπορεί να προωθήσει καλύτερα την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των υφιστάμενων αλλά και των μελλοντικών κοινωνικο επιστημονικών ζητημάτων. Για παράδειγμα, οι μαθητές θα καταλάβουν καλύτερα το ζήτημα την κλωνοποίησης αν καταλαβαίνουν ότι τα δεδομένα δεν παρέχουν άμεσα και την ερμηνεία τους και για αυτό είναι δύσκολο στην επιστήμη να καταλήγουμε σε βέβαια συμπεράσματα. Είναι, επίσης, σημαντικό να κατανοήσουν ότι η επιστημονική γνώση είναι υποκειμενική αφού οι άνθρωποι επηρεάζονται από τα ενδιαφέροντα τους, τις αξίες και τα πιστεύω τους στην προσπάθειά τους να λάβουν μια απόφαση (Kolstö, 2001). Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, φαίνεται ότι η κατανόηση της υποκειμενικότητας και της αβεβαιότητας στην επιστήμη είναι αναγκαία για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κοινωνικοεπιστημονικά προβλήματα. 4

5 Υποκειμενικότητα και αβεβαιότητα στην επιστήμη Η οικοδόμηση ισχυρισμών από τους επιστήμονες στηρίζεται σε πρωτογενή δεδομένα (παρατηρήσεις και μετρήσεις). Οι επιστήμονες επηρεάζονται από το θεωρητικό τους υπόβαθρο, τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις επιδιώξεις τους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους οι επιστήμονες δεν παρέχουν άμεσα και την ερμηνεία τους, η οποία κατ επέκταση αποτελεί προϊόν επινόησης, είναι δυνατό διαφορετικοί επιστήμονες να δώσουν διαφορετικές ερμηνείες για τα ίδια δεδομένα. Σε αυτή την περίπτωση λέμε ότι υπάρχει υποκειμενικότητα στην επιστήμη. Ως εκ τούτου, μια μορφή αβεβαιότητας προκύπτει από το γεγονός ότι όταν έχουμε στη διάθεσή μας ερμηνείες οι οποίες εξηγούν εξίσου καλά τα δεδομένα, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για το ποια είναι η σωστή ερμηνεία. Μια άλλη μορφή αβεβαιότητας στην επιστήμη προκύπτει από το γεγονός ότι είναι δυνατό να προκύψουν δεδομένα που να διαψεύδουν έναν έγκυρο επιστημονικό ισχυρισμό, ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχουν μη ιδιοσυγκρασιακά κριτήρια για αξιολόγηση των ισχυρισμών. 5

6 Επιστημολογικές επιδιώξεις Το διδακτικό υλικό σχεδιάστηκε ώστε να προωθεί κατανόηση των εξής επιστημολογικών πτυχών μέσα στο πλαίσιο ενός κοινωνικο επιστημονικού ζητήματος: Η επιστημονικότητα και η εγκυρότητα ενός ισχυρισμού είναι κριτήρια αξιολόγησης της πειστικότητάς του. Οι λειτουργικοί ορισμοί που αναπτύχθηκαν για αυτές τις έννοιες είναι οι εξής: Επιστημονικός ισχυρισμός: Ως επιστημονικό ισχυρισμό ορίζουμε μια δήλωση που τεκμηριώνεται από τουλάχιστον κάποια επιστημονικά δεδομένα τα οποία συνδέονται με λογικό τρόπο με τη δήλωση και υπόκειται σε διάψευση. Θεωρούμε ότι η ελάχιστη προϋπόθεση για να είναι ένας ισχυρισμός επιστημονικός είναι να περιλαμβάνει επιστημονικά δεδομένα. Επιστημονικά δεδομένα: Επιστημονικά δεδομένα (με την έννοια ότι σε τέτοιου είδους δεδομένα στηρίζονται οι επιστήμονες) αποτελούν οι παρατηρήσεις και οι μετρήσεις. Δεδομένα όπως ανακοινώσεις, νομοθεσίες, μαρτυρίες δεν θεωρούνται επιστημονικά δεδομένα αλλά δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούν άτομα χωρίς εξειδίκευση για να οικοδομήσουν έναν ισχυρισμό. Παρατηρήσεις: Παρατηρήσεις είναι περιγραφικές δηλώσεις σε σχέση με φυσικά φαινόμενα οι οποίες είναι προσβάσιμες με τις αισθήσεις μας ή με όργανα που επεκτείνουν τις αισθήσεις μας (π.χ. τηλεσκόπιο). Οι παρατηρήσεις έχουν ποιοτικό και ποσοτικό χαρακτήρα (Lederman, 2007; Schwartz et al.,, 2004). Ονομάσαμε μ τις παρατηρήσεις ποσοτικού χαρακτήρα μετρήσεις. Εγκυρότητα: Έγκυρος, θεωρείται ο επιστημονικός ισχυρισμός που συνάδει με το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων. Αν προκύψουν δεδομένα τα οποία δεν συνάδουν με τον ισχυρισμό, τότε θεωρούμε ότι ο ισχυρισμός είναι λανθασμένος. Εδώ παρουσιάζεται απόκλιση μεταξύ της έννοιας της εγκυρότητας και του λειτουργικού ορισμού που αναπτύξαμε. Κατά την ανάπτυξη του λειτουργικού ορισμού, όμως, στηριζόμαστε στην παραδοχή ότι η διδασκαλία τέτοιων ζητημάτων χρειάζεται να ξεκινήσει από κάπου και θεωρούμε ότι ο έλεγχος για δεδομένα που δεν συνάδουν με έναν ισχυρισμό είναι συστατικό στοιχείο της κατανόησης για τη διαψευσιμότητα. Σε επόμενη φάση διδασκαλίας μπορεί δυνητικά να προστεθούν και επιμέρους πτυχές της έννοιας. 6

7 Επιστημολογικές επιδιώξεις Οι επιδιώξεις των επιστημόνων ενδέχεται να επηρεάσουν τα δεδομένα στα οποία επιλέγουν να εστιάσουν στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν γνώση για ένα ζήτημα και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικούς ισχυρισμούς για το ίδιο ζήτημα. Χειριζόμαστε την υποκειμενικότητα ως να προκύπτει λόγω των διαφορετικών εμφάσεων που δίνει ένας επιστήμονας στα δεδομένα επειδή είναι δυνατό να επηρεάστηκε από τις επιδιώξεις του. Για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η υποκειμενικότητα δεν καταλήγει σε αυθαιρεσία, χρησιμοποιούμε τα πιο πάνω κριτήρια για αξιολόγηση της πειστικότητας των ισχυρισμών (επιστημονικότητας, εγκυρότητας, αξιοπιστίας). Ακόμα και με την εφαρμογή αυτών των κριτηρίων, όμως, οι ισχυρισμοί εξακολουθούν να διέπονται από αβεβαιότητα. Ένα κριτήριο για να μπορώ να αποφασίσω ποιος είναι ο πιο πειστικός ισχυρισμός στην περίπτωση που έχω περισσότερους από έναν έγκυρους επιστημονικούς ισχυρισμούς είναι ο αριθμός των δεδομένων που τους στηρίζει (κριτήριο αξιοπιστίας). Όσο πιο πολλά δεδομένα έχει ένας ισχυρισμός, τόσο πιο πειστικός είναι επειδή αυξάνεται έτσι η αυτοπεποίθησή μας για έναν ισχυρισμό. Στην επιστήμη υπάρχει αβεβαιότητα (ακόμα και όταν υπάρχουν μη ιδιοσυγκρασιακά κριτήρια αξιολόγησης ισχυρισμών), αφού είναι δυνατό να προκύψουν δεδομένα που να διαψεύδουν έναν έγκυρο επιστημονικό ισχυρισμό. 7

8 Το ζήτημα της βοοειδούς φυματίωσης στην Αγγλία: Το συγκείμενο του διδακτικού υλικού Το πρόβλημα στο οποίο στηρίχθηκε το διδακτικό υλικό είναι ένα αυθεντικό σύγχρονο πρόβλημα το οποίο συνδέεται με την κτηνοτροφία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πιο συγκεκριμένα, συνδέεται με το πρόβλημα της βοοειδούς φυματίωσης, η οποία είναι μια ασθένεια που επηρεάζει τα βόδια, μεταξύ άλλων ζώων. Αν και έγιναν πολλές έρευνες από την κυβέρνηση προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη πολιτική για βελτίωση της παρούσας κατάστασης, το ζήτημα παραμένει άλυτο και αποτελεί την πιο δύσκολη ζωική ασθένεια που παρουσιάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται ότι οι ασβοί Μέλες μέλες είναι φορείς της ασθένειας και οι κτηνοτρόφοι επιμένουν ότι η θανάτωση των ασβών μπορεί να συνεισφέρει στην επίλυση του προβλήματος. Οι περιβαλλοντιστές επιμένουν ότι πρέπει να υπάρχει κάποια άλλη κατάλληλη λύση στο πρόβλημα χωρίς να χρειάζεται να σκοτωθούν ζώα. Αυτό το ζήτημα ερευνήθηκε από την Ανεξάρτητη Επιστημονική Ομάδα (Independent Scientific Group ISG) η οποία διορίστηκε από την κυβέρνηση. Η δουλειά της ομάδας αυτής δημοσιεύτηκε σε μια ερευνητική αναφορά σε σχέση με το πρόβλημα της φυματίωσης (ISG, 2007). Η ομάδα αυτή εισηγήθηκε ότι, αν και οι ασβοί φαίνεται να είναι πηγή διάδοσης της ασθένειας στα βόδια, η θανάτωσή τους δεν θα έχει ουσιαστική συμβολή στην επίλυση του προβλήματος. Επίσης, ισχυρίστηκαν ότι μέτρα που αφορούν στον έλεγχο των βοδιών είναι αρκετά, αφού η διάδοση της ασθένειας μπορεί να υφίσταται λόγω μετάδοσης της ασθένειας μεταξύ βοδιών, αντί από τους ασβούς στα βόδια. Παρόλα αυτά,, ο Sir David King (UK Government s Chief Scientific Adviser και Head of the Government Office for Science από τον Οκτώβριο του 2000 μέχρι το Δεκέμβριο του 2007) βασισμένος στα δεδομένα της συγκεκριμένης έκθεσης, ισχυρίζεται ότι η θανάτωση των ασβών είναι μια κατάλληλη λύση για επίλυση του προβλήματος (King, 2007). Το ζήτημα παραμένει αφού οι επιστήμονες ακόμα δεν έχουν συμφωνήσει ως προς μια κατάλληλη λύση. Αντιπαραθέσεις υπάρχουν και στο επίπεδο της κοινωνίας του Ηνωμένου Βασιλείου: Οι κτηνοτρόφοι επιμένουν ότι οι ασβοί πρέπει να σκοτωθούν οι ασβοί ενώ αντίθετα οι περιβαλλοντιστές επιμένουν ότι πρέπει να βρεθούν διαφορετικές λύσεις. Το πρόβλημα της βοοειδούς φυματίωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται να είναι κατάλληλο συγκείμενο για προώθηση κατανόησης για την υποκειμενική και αβέβαιη φύση των επιστημονικών ισχυρισμών. Τα άτομα και οι φορείς που εμπλέκονται στο ζήτημα έχουν διαφορετικές προοπτικές αντιμετώπισης του ζητήματος, το οποίο οδηγεί στην πρόταση διαφορετικών λύσεων, ακόμα και βάσει των ίδιων δεδομένων, το οποίο συμβάλει στη συζήτηση για υποκειμενικότητα. Το γεγονός ότι δεν έχει παρθεί ακόμα οριστική λύση σε σχέση με το πρόβλημα μπορεί να βοηθήσει στην ανάδειξη της αβεβαιότητας, μέσω συζητήσεων για την επίδραση καινούριων ερευνών στους επιστημονικούς ισχυρισμούς των μαθητών. Επίσης, αρκετά ερευνητικά δεδομένα ήταν διαθέσιμα ώστε να αναπτυχθεί διδακτικό υλικό που να εμπλέκει τους μαθητές σε διαδικασίες οικοδόμησης επιστημονικών ισχυρισμών σε σχέση με το πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. 8

9 Πλατφόρμα ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ Το διδακτικό υλικό αναπτύχθηκε στη διαδικτυακή πλατφόρμα ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ (Kyza & Constantinou, 2007). Η πλατφόρμα αυτή σχεδιάστηκε ώστε να στηρίζει την ανάπτυξη περιβαλλόντων μάθησης ανοικτού τύπου. Το σύνθετο μαθησιακό περιβάλλον του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ αποτελείται από τα εξής μέρη: Το Περιβάλλον Διερεύνησης που είναι ο χώρος στον οποίο παρουσιάζονται τα δεδομένα που χρειάζεται να μελετήσουν οι μαθητές. Το Φάκελο Εργασίας στον οποίο οι μαθητές οργανώνουν τη δουλειά τους. Εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας ώστε να επιτυγχάνεται ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ ομάδων μαθητών που προσπαθούν να λύσουν το ίδιο πρόβλημα με απώτερο σκοπό τον αναστοχασμό και την ανατροφοδότηση σε σχέση με τη δουλειά τους. Η ασύγχρονη επικοινωνία επιτυγχάνεται μέσω ενός χώρου για Ανταλλαγή ήσελίδων. Η σύγχρονη επικοινωνία μεταξύ ομάδων μαθητών μπορεί να διεκπεραιωθεί με ένα εργαλείο για σύγχρονη συνομιλία το οποίο είναι ενσωματωμένο στην πλατφόρμα. Το διδακτικό υλικό μπορεί να εφαρμοστεί σε εργαστήριο υπολογιστών. Η πλατφόρμα τρέχει σε Windows XP ή Vista και είναι συμβατή με Internet Explorer 6 και επόμενες εκδοχές του. Στις επόμενες σελίδες περιγράφονται αναλυτικότερα τα μέρη της πλατφόρμας και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη των περιβαλλόντων μάθησης. 9

10 Περιβάλλον Διερεύνησης Στο Περιβάλλον Διερεύνησης προστέθηκαν πληροφορίες σε διάφορες μορφές όπως κείμενα, εικόνες, γραφικές παραστάσεις, πίνακες και οπτικογραφήσεις. Στην πρώτη σελίδα του Περιβάλλοντος Διερεύνησης παρουσιάζεται το πρόβλημα και από εκεί υπάρχουν συνδέσεις σε πληροφορίες που αφορούν στο ρόλο των μαθητών. Οι επόμενες σελίδες που περιλαμβάνουν τα δεδομένα είναι κοινές και για τα τρία μαθησιακά περιβάλλοντα. Κάποια εργαλεία του Περιβάλλοντος Διερεύνησης που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διερεύνησης είναι τα εξής: Το βοήθημα προστίθεται από τον εκπαιδευτικό με σκοπό να δώσει υποστήριξη στους μαθητές όταν και αν αυτοί το επιθυμούν. Το βοήθημα συνοδεύει κάποιες σελίδες του Περιβάλλοντος Διερεύνησης με στόχο να βοηθήσει τους μαθητές με την πλοήγηση στο περιβάλλον και τη διδακτική ακολουθία (π.χ. στη σελίδα «Αποστολή» οι μαθητές ενημερώνονται για την κατηγορία σελίδων «Πορεία εργασίας» στις οποίες μπορούν να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες του κάθε μαθήματος). Το γλωσσάρι στοχεύει στην υποστήριξη των μαθητών σε σχέση με την κατανόηση δύσκολων όρων που περιέχονται στη διερεύνηση και με τους οποίους θα θέλαμε να εξοικειωθούν οι μαθητές (π.χ. φυματίωση, περιβαλλοντιστές, ισχυρισμοί). Το γλωσσάρι τροποποιήθηκε ώστε να ανταποκρίνεται στην ηλικία και στις γνώσεις των μαθητών, καθώς επίσης και στο περιεχόμενο της διερεύνησης. Μία άλλη δυνατότητα που παρέχεται στο Περιβάλλον Διερεύνησης είναι η αυτόματη παραγωγή γραφικών παραστάσεων μέσα από ένα ειδικό εργαλείο (Εικόνα 2). Ο σκοπός του εργαλείου αυτού είναι η υποστήριξη της ανάλυσης πολλών επιστημονικών δεδομένων από τους μαθητές και η έμφαση στην εννοιολογική διαδικασία εξέτασης των δεδομένων παρά στην ανάπτυξη της δεξιότητας σχεδιασμού γραφικών παραστάσεων. Πολλά από τα αποτελέσματα των ερευνών που χρειάζεται να μελετήσουν οι μαθητές παρουσιάζονται ως γραφικές παραστάσεις που οι μαθητές μπορούν να αναπαράγουν μέσω αυτού του εργαλείου. Τέλος, το εργαλείο φωτογράφισης, το οποίο είναι προσβάσιμο και από τα υπόλοιπα μέρη της πλατφόρμας, επιτρέπει στους μαθητές να φωτογραφίζουν στοιχεία από το περιβάλλον διερεύνησης. Αφού φωτογραφηθούν, τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται αυτόματα από το σύστημα και εμφανίζονται στο Φάκελο Εργασίας, όπου οι μαθητές μπορούν να τα οργανώσουν σε σελίδες που σχεδιάστηκαν ειδικά (σχεδιότυπα) για την υποστήριξη της κατανόησης των μαθησιακών επιδιώξεων της εργασίας. 10

11 Περιβάλλον Διερεύνησης Εργαλείο αυτόματης παραγωγής γραφικών παραστάσεων 11

12 Φάκελος Εργασίας Ο Φάκελος Εργασίας παρέχει ένα χώρο εργασίας για οργάνωση και ερμηνεία των δεδομένων που συλλέγουν οι μαθητές. Επίσης, είναι ο χώρος στον οποίο ο εκπαιδευτικός ενσωματώνει τις δυνατότητες αναστοχαστικής υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας. Αναπτύχθηκαν συγκεκριμένα σχεδιότυπα για κάθε μια από τις μαθησιακές επιδιώξεις τα οποία χρειάζεται να συμπληρωθούν από τους μαθητές σε συγκεκριμένες φάσεις του διδακτικού υλικού. Ηπεριγραφήκαιτο σκεπτικό ανάπτυξης των σχεδιοτύπων φαίνονται στις επόμενες σελίδες. Τα στοιχεία που χρειάζεται να επισυνάψουν οι μαθητές μπορούν να τα επιλέξουν από το Περιβάλλον Διερεύνησης με τη χρήση του εργαλείου «Φωτογράφισης». Τα δεδομένα αυτά μεταφέρονται στην περιοχή «Διαθέσιμες Εικόνες». Οι μαθητές μπορούν να μεταφέρουν τις εικόνες των δεδομένων στα σχεδιότυπα, όπου χρειάζεται. 12

13 Εργαλεία επικοινωνίας μεταξύ ομάδων μαθητών Στο χώρο Ανταλλαγή σελίδων οι μαθητές βλέπουν τις σελίδες των ισχυρισμών που οι συμμαθητές τους μοιράστηκαν μαζί τους και πρέπει να τους δώσουν ανατροφοδότηση. Αυτό μπορεί να γίνει με την εισαγωγή σχολίων στη σελίδα των συμμαθητών τους. Οι μαθητές χρειάζεται να το κάνουν αυτό σε δύο φάσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Στην πρώτη φάση χρειάζεται να δώσουν ανατροφοδότηση σε σχέση με την επιστημονικότητα του ισχυρισμού των συμμαθητών τους ενώ τη δεύτερη φορά χρειάζεται να αξιολογήσουν βάσει και των τριών κριτηρίων που αναπτύχθηκαν (επιστημονικότητα, εγκυρότητα, αξιοπιστία). ) Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν παράλληλα το εργαλείο σύγχρονης συνομιλίας (αν οι μαθητές της άλλης ομάδας είναι επίσης συνδεδεμένοι) για να ζητήσουν διευκρινήσεις ςή να δώσουν ανατροφοδότηση η( (Εικόνα 4). Το εργαλείο αυτό είναι προσβάσιμο από όλα τα μέρη της πλατφόρμας έτσι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές όταν δίνουν ανατροφοδότηση σε σελίδες συμμαθητών τους και να μπορούν να μεταβαίνουν στο Περιβάλλον Διερεύνησης ή στο Φάκελο Εργασίας παράλληλα με τη συνομιλία τους για να θυμηθούν κάτι από αυτά που μελέτησαν ή σημείωσαν, αν χρειαστεί. Για υποστήριξη της σύγχρονης συζήτησης των μαθητών στη συγκεκριμένη διερεύνηση, προστέθηκαν στο εργαλείο παρωθητές υπό τη μορφή των πρώτων λέξεων μιας πρότασης που βοηθούν τους μαθητές να εστιάσουν στους στόχους της συζήτησης (π.χ. «Ο Ο ισχυρισμός σας είναι (ή δεν είναι) επιστημονικός επειδή...», «Για να γίνει επιστημονικός ο ισχυρισμός σας θα μπορούσε να...»). Η επικοινωνία των ισχυρισμών των μαθητών έγινε μεταξύ ομάδων από διαφορετικές τάξεις ώστε να είναι πιο αυθεντική η χρήση των διαδικτυακών εργαλείων στην τάξη. 13

14 Μέλες μέλες: Περιβάλλον Διερεύνησης Εδώ παρουσιάζονται κάποιες ενδεικτικές εικόνες από το Περιβάλλον Διερεύνησης που θα έχουν στη διάθεσή τους οι μαθητές. Οι εικόνες είναι από το περιβάλλον των μαθητών που θα εκπροσωπούν τους περιβαλλοντιστές. Παρόμοια περιβάλλοντα έχουν και οι άλλοι δύο ρόλοι. 14

15 Μέλες μέλες: Περιβάλλον Διερεύνησης 15

16 Μέλες μέλες: Περιβάλλον Διερεύνησης 16

17 Μέλες μέλες: Σχεδιότυπα διερεύνησης Όπως ήδη αναφέρθηκε, ένας από τους κύριους τρόπους υποστήριξης των μαθητών μέσα από την πλατφόρμα του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ είναι τα σχεδιότυπα στα οποία θα οργανώνουν τη δουλειά τους. Εδώ παρουσιάζονται τα σχεδιότυπα που θα έχουν στη διάθεσή τους οι μαθητές για τη συγκεκριμένη διερεύνηση. Περισσότερα για το πότε χρησιμοποιείται το καθένα φαίνονται στον πίνακα με την ακολουθία δραστηριοτήτων που ακολουθεί. Για τη διερεύνηση αναπτύχθηκαν τα εξής σχεδιότυπα: 1. Ισχυρισμοί: Για διάκριση μεταξύ αυθαίρετων ισχυρισμών και ισχυρισμών που τεκμηριώνονται με δεδομένα 2. Ισχυρισμοί με δεδομένα: Για εντοπισμό δεδομένων σε ισχυρισμούς 3. Επιστημονικά δεδομένα: Για διάκριση μεταξύ δεδομένων που προτιμούν να χρησιμοποιούν οι επιστήμονες και άλλα δεδομένα 4. Οι ισχυρισμοί μας: Για διατύπωση των ισχυρισμών των μαθητών και σύνδεσή τους με δεδομένα 5. Λανθασμένοι ισχυρισμοί: Για ανάπτυξη κριτηρίου εγκυρότητας 6. Οι ισχυρισμοί στο μέλλον: Για συζήτηση σε σχέση με την αβεβαιότητα των επιστημονικών ισχυρισμών 7. Τελικός ισχυρισμός: Για διατύπωση του τελικού ισχυρισμού των μαθητών. Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται τα σχεδιότυπα και περιγράφεται αναλυτικότερα το σκεπτικό ανάπτυξής τους. 17

18 Σχεδιότυπο 1. Ισχυρισμοί Σχεδιότυπο 2. Ισχυρισμοί με δεδομένα 18

19 Σχεδιότυπο 3. Επιστημονικά δεδομένα Σχεδιότυπο 4. Οι ισχυρισμοί μας 19

20 Σχεδιότυπο 5. Λανθασμένοι ισχυρισμοί Σχεδιότυπο 6. Οι ισχυρισμοί στο μέλλον 20

21 Σχεδιότυπο 7. Τελικός ισχυρισμός 21

22 Μέλες μέλες: Υποστήριξη σύγχρονης επικοινωνίας Πρώτη ανατροφοδότηση μεταξύ ομάδων μαθητών Αφού αναπτύχθηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης της επιστημονικότητας των ισχυρισμών, δόθηκε στους μαθητές ένα 80λεπτο για να φτιάξουν ένα δύο επιστημονικούς ισχυρισμούς χρησιμοποιώντας ένα ειδικό σχεδιότυπο για αυτό το σκοπό. Στη συνέχεια οι μαθητές έπρεπε να μοιραστούν τους ισχυρισμούς τους με μια άλλη ομάδα μαθητών για να δώσουν ανατροφοδότηση. Στο εργαλείο σύγχρονης συνομιλίας προστέθηκαν οι εξής παρωθητικές ερωτήσεις για να υποστηρίξουν τη συνομιλία των ομάδων: Πιστεύουμε ότι ο ισχυρισμός σας είναι επιστημονικός επειδή. Πιστεύουμε ότι ο ισχυρισμός σας δεν είναι επιστημονικός επειδή. Για να γίνει επιστημονικός ο ισχυρισμός σας θα μπορούσατε να. Χρειαζόμαστε ρ ζ μ τη ηβοήθειά σας για το ακόλουθο... Δεύτερη ανατροφοδότηση μεταξύ ομάδων μαθητών Εκτός από τις παρωθητικές ερωτήσεις σε σχέση με την επιστημονικότητα των ισχυρισμών που είχαν στη διάθεσή τους οι μαθητές στην πρώτη ανατροφοδότηση, στο εργαλείο συνομιλίας προστέθηκαν και οι εξής, ώστε να υποστηριχθεί η ανατροφοδότηση σε σχέση με όλα τα κριτήρια: Ο ισχυρισμός σας είναι ορθός επειδή... Ο ισχυρισμός σας δεν είναι ορθός επειδή... Για να γίνει ορθός ο ισχυρισμός σας πρέπει να... Ο ισχυρισμός σας είναι πειστικός επειδή ΟΟ ισχυρισμός σας μπορεί να γίνει πιο πειστικός αν... 22

23 Μέλες μέλες: Ρόλος εκπαιδευτικού Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε μια τάξη που οι μαθητές δουλεύουν με διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης που έχουν αναπτυχθεί στην πλατφόρμα του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ διαφέρει από τον παραδοσιακό ρόλο που ήθελε τον εκπαιδευτικό να μεταδίδει γνώσεις μέσω διάλεξης. Οι μαθητές δουλεύουν στις ομάδες τους και ο εκπαιδευτικός συζητά συγκεκριμένα ζητήματα μαζί τους σε προκαθορισμένα σημεία του διδακτικού υλικού για να βοηθήσει στην ανάπτυξη των επιστημολογικών επιδιώξεων. Οεκπαιδευτικός, επίσης, παρακολουθεί τη δουλειά των μαθητών και δίνει ανατροφοδότηση όπου χρειάζεται. Αυτό μπορεί να γίνει και μέσω της πλατφόρμας του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ, αφού ο εκπαιδευτικός έχει πρόσβαση στις σελίδες των μαθητών και μπορεί να δώσει σχόλια ή μπορεί ακόμα να παρακολουθήσει τις σύγχρονες συζητήσεις τους και να παρέμβει ανάλογα. 23

24 Μέλες μέλες: Ακολουθία δραστηριοτήτων 24

25 25

26 Μέλες μέλες: Ακολουθία δραστηριοτήτων (Ι) Οι μαθητές έχουν το ρόλο επιστημόνων καθόλη τη διάρκεια της διερεύνησης και ο στόχος τους είναι να οικοδομήσουν πειστικούς ισχυρισμούς σε σχέση με το αν η θανάτωση των ασβών είναι κατάλληλη λύση στο πρόβλημα ή όχι. Παρουσίαση του υπό εξέταση προβλήματος Δραστηριότητες για υιοθέτηση ρόλων Στην αρχή των μαθημάτων ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει σύντομα το πρόβλημα. Για κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών προς το ζήτημα, το πρόβλημα μπορεί να συνδεθεί με καταστάσεις που αφορούν στην κυπριακή και ελλαδική κοινωνία. Γίνεται αναφορά σε ένα κρούσμα φυματίωσης που είχαμε στην Κύπρο το 2000 και σε 93 κρούσματα που εμφανίστηκαν στην Ελλάδα το Το πρόβλημα συνδέεται επίσης με το ζήτημα του αφθώδους πυρετού, με την έννοια ότι είναι μια ασθένεια που εντοπίζεται σε ζώα που εκτρέφουμε και τρώμε, που παρουσιάστηκε στην Κύπρο το 2008 και πήρε μεγάλες διαστάσεις. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες στις οποίες ανατίθεται ένας από τους διαφορετικούς ρόλους. Στόχος είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα εξής για τους ρόλους που έχουν: Για επιστήμονες που εκπροσωπούν τους κτηνοτρόφους: Οι κτηνοτρόφοι χάνουν τα βόδια τους και τις δουλειές τους. Οι αποζημιώσεις που παίρνουν για κάθε βόδι που χάνουν είναι πολύ χαμηλές. Δεν μπορούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και χρειάζονται μια άμεση λύση στο πρόβλημα. Πιστεύουν ότι οι ασβοί Μέλες μέλες μεταδίδουν την ασθένεια στα βόδια τους και για αυτό θεωρούν ότι η θανάτωσή τους θα αποτελέσει μια άμεση λύση. Για επιστήμονες που εκπροσωπούν τους περιβαλλοντιστές: Οι περιβαλλοντιστές είναι ενάντια στη θανάτωση οποιωνδήποτε ζώων επειδή πιστεύουν ότι αυτό θα επιφέρει αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον. Στην περίπτωση του προβλήματος της φυματίωσης θα ψάξουν για εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με τη θανάτωση των ασβών, ακόμα και αν οι ασβοί όντως μεταδίδουν την ασθένεια. Για επιστήμονες που εκπροσωπούν την κυβέρνηση: Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι χρειάζεται να αποφασίσουν λαμβάνοντας υπόψη τι πιστεύουν οι κτηνοτρόφοι, οι περιβαλλοντιστές αλλά και οι πολίτες. Χρειάζεται επίσης να συνυπολογίσουν το κόστος των λύσεων επειδή δεν θα ήθελαν να επιβαρύνουν τους πολίτες με επιπρόσθετους φόρους. 26

27 Μέλες μέλες: Ακολουθία δραστηριοτήτων (ΙΙ) Αν οι μαθητές υιοθετήσουν τους ρόλους τους, αναμένεται να οικοδομούν ισχυρισμούς οι οποίοι θα στηρίζονται σε δεδομένα που θα τους βοηθούν να στηρίξουν τη θέση της οργάνωσης που εκπροσωπούν. Με αυτό τον τρόπο θα αναδειχθεί το στοιχείο της υποκειμενικότητας όπως προκύπτει από την επιρροή των διαφορετικών επιδιώξεων των επιστημόνων, με αυθεντικό τρόπο μέσα από τη δουλειά των μαθητών. Για αυτό το λόγο, στο πρώτο μάθημα προσπαθούμε να προωθήσουμε την κατανόηση των διαφορετικών πτυχών του προβλήματος και την υιοθέτηση των ρόλων με τους εξής τρόπους: Οι ρόλοι ανατίθενται στους μαθητές στην αρχή των μαθημάτων και το υπό μελέτη πρόβλημα παρουσιάζεται στους μαθητές από την προοπτική της οργάνωσης που εκπροσωπούν. Οι μαθητές χρειάζεται να μελετήσουν τις διαθέσιμες πληροφορίες στο Περιβάλλον Διερεύνησης ώστε να εντοπίσουν ποιο είναι το πρόβλημα, ποιος είναι ο ρόλος τους και η αποστολή τους, καθώς επίσης και το ποιες είναι οι επιδιώξεις της οργάνωσης που εκπροσωπούν. Οι μόνες διαθέσιμες πληροφορίες σε αυτή τη φάση είναι κάτω από τις καρτέλες «Αποστολή» και «Απόψεις». Αποστολή: Το πρόβλημα παρουσιάζεται στους μαθητές υπό τη σκοπιά του ρόλου τους. Αυτή η σελίδα περιλαμβάνει συνδέσεις σε δύο άλλες σελίδες του μαθησιακού περιβάλλοντος στις οποίες οι μαθητές μπορούν να βρουν πληροφορίες για την οργάνωση που εκπροσωπούν και ένα βίντεο που σχετίζεται με την οργάνωση (δηλ. έναν κτηνοτρόφο που μιλά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω της βοοειδούς φυματίωσης, μια διαδήλωση διαμαρτυρίας που οργανώθηκε από περιβαλλοντιστές για να εκφράσουν την αντίθεσή τους προς τη θανάτωση ασβών και την ομιλία ενός κυβερνητικού εκπροσώπου σε δημοσιογραφική διάσκεψη σε σχέση με το πρόβλημα). Απόψεις: Αυτή η καρτέλα περιλαμβάνει απόψεις του κοινού για το πρόβλημα. Οι απόψεις είναι διαφορετικές σε κάθε ένα από τα τρία περιβάλλοντα και προωθούν τις στάσεις κάθε οργάνωσης ως προς το θέμα. Οι μαθητές χρειάζεται να μελετήσουν τις διαθέσιμες πληροφορίες και να καταγράψουν στο σημειωματάριό τους τη σύνδεση της ομάδας που εκπροσωπούν με το πρόβλημα. 27

28 Μέλες μέλες: Ακολουθία δραστηριοτήτων (ΙΙΙ) Οι μαθητές χρειάζεται να μελετήσουν τις διαθέσιμες πληροφορίες και να σημειώσουν στο σημειωματάριό τους πώς η οργάνωση που εκπροσωπούν συνδέεται με το πρόβλημα. Αυτή η δραστηριότητα δίνεται στους μαθητές για να έχουν μια συγκεκριμένη ερώτηση στην οποία θα πρέπει να εστιάσουν καθώς διαβάζουν τις διαθέσιμες πληροφορίες. Επίσης, οι μαθητές χρειάζεται να σημειώσουν στο σημειωματάριό τους μια πρόταση σε σχέση με το ρόλο τους για να μπορούν να καταφύγουν σε εύκολη και σύντομη σχετική πληροφόρηση όποτε χρειάζεται να θυμηθούν για το ρόλο τους. Στη συνέχεια οι μαθητές διαμορφώνουν τρεις ευρύτερες ομάδες βάσει του ρόλου που εκπροσωπούν. Οι μαθητές συζητούν τις ερωτήσεις που είχαν να απαντήσουν στις ομάδες τους στο πλαίσιο της ευρύτερης ομάδας. Επιλέχθηκε αυτό το είδος δραστηριότητας επειδή θεωρούμε ότι ο αναστοχασμός των μαθητών σε σχέση με το ρόλο τους σε αυτό το επίπεδο συνεργασίας μπορεί επίσης να βοηθήσει στην υιοθέτηση των ρόλων των μαθητών. Τα αποτελέσματα της συζήτησης της κάθε ομάδας ανακοινώνονται στην τάξη. Το σημαντικό σε αυτή τη φάση είναι οι μαθητές να κατανοήσουν ότι οι οργανώσεις που εκπροσωπούν έχουν διαφορετικές επιδιώξεις σε σχέση με το ζήτημα, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις είναι αντιφατικές μεταξύ τους. Παρουσίαση αποστολής μαθητών (Οικοδόμηση πειστικών ισχυρισμών) Στη συνέχεια παρουσιάζεται η αποστολή στην ολομέλεια των μαθητών η οποία είναι η οικοδόμηση ενός πειστικού ισχυρισμού. Οι μαθητές έχουν έναν απλοποιημένο ορισμό για την έννοια ισχυρισμοί στο γλωσσάρι της σελίδας της Αποστολής (απόψεις ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων) πάνω στην οποία θα κτίσουμε τον υπόλοιπο ορισμό στη συνέχεια. Σε αυτό το σημείο τονίστηκε ότι στόχος των μαθημάτων είναι η οικοδόμηση πειστικών ισχυρισμών επειδή οι μαθητές χρειάζεται να πείσουν τις οργανώσεις που εκπροσωπούν ότι ορθά επέλεξαν την ομάδα τους για να τους εκπροσωπήσει, αλλά ο πιο σημαντικός λόγος είναι για να πείσουν τους επιστήμονες που εκπροσωπούν άλλες οργανώσεις ότι ο δικός τους ισχυρισμός είναι ο πιο πειστικός και πάνω σε αυτόν πρέπει να στηριχθούν για να αποφασίσουν πώς να λύσουν το πρόβλημα. Έτσι οι μαθητές χρειάζεται να πάνε πίσω στους υπολογιστές τους για να συμπληρώσουν το σχεδιότυπο «Ισχυρισμοί», από το οποίο ξεκινούν να αναπτύσσουν ένα λειτουργικό ορισμό για την έννοια του επιστημονικού ισχυρισμού. Επιστημονικοί ισχυρισμοί Ανάπτυξη λειτουργικού ορισμού για την έννοια του επιστημονικού ισχυρισμού: Πριν οι μαθητές ξεκινήσουν να φτιάχνουν τους δικούς τους ισχυρισμούς, χρειάζεται να συμπληρωθεί και να συζητηθεί μια σειρά τριών σχεδιοτύπων τα οποία προωθούν την ανάγκη στήριξης ενός ισχυρισμού σε επιστημονικά δεδομένα (παρατηρήσεις και μετρήσεις), ώστε ο ισχυρισμός να είναι επιστημονικός. 28

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας LEAP21 Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας 19 Μαρτίου 2012 Οι πέντε διαστάσεις της μάθησης του 21ου αιώνα Εισαγωγή Ο σκοπός του οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συλλογισμού μαθητών δημοτικού σχολείου κατά τη διαδικασία της διερώτησης: Επιχειρηματολογία. Λουκά Λουκάς

Στρατηγικές συλλογισμού μαθητών δημοτικού σχολείου κατά τη διαδικασία της διερώτησης: Επιχειρηματολογία. Λουκά Λουκάς Στρατηγικές συλλογισμού μαθητών δημοτικού σχολείου κατά τη διαδικασία της διερώτησης: Επιχειρηματολογία Ευαγόρου Άριστος Πανεπιστήμιο Κύπρου Λουκά Λουκάς Πανεπιστήμιο Κύπρου Ζαχαρία Ζαχαρίας Χ. Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη

Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη Βασίλης Καραγιάννης Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δέσποινα Πόταρη Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής www.eparticipation.eu Ο παρών οδηγός είναι αποτέλεσμα του χρηματοδοτούμενου έργου Interreg IVC ecitizen II Towards citizen-centered egovernment in European

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Παπούλα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Το σχολείο και η οικογένεια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Νοεροί - Κατ εκτίμηση Υπολογισμοί 44. Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2007). Νοεροί κατ εκτίμηση υπολογισμοί: Μαθηματικές διαδικασίες μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια των πρώτων τάξεων του Δημοτικού της

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ SAGE. Συγγραφείς Cristina Kunter, Regina Egger, Elizabeth Huber, Gerd Zimmer, Andrew Painter.

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ SAGE. Συγγραφείς Cristina Kunter, Regina Egger, Elizabeth Huber, Gerd Zimmer, Andrew Painter. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ SAGE Συγγραφείς Cristina Kunter, Regina Egger, Elizabeth Huber, Gerd Zimmer, Andrew Painter. To πρόγραμμα SAGE χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση εκφράζει τις απόψεις των

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μία προκαταρκτική μορφή του άρθρου: Χασσάνδρα, Μ., & Γούδας, Μ.

Αυτή είναι μία προκαταρκτική μορφή του άρθρου: Χασσάνδρα, Μ., & Γούδας, Μ. Αυτή είναι μία προκαταρκτική μορφή του άρθρου: Χασσάνδρα, Μ., & Γούδας, Μ. (2003). Κριτήρια εγκυρότητας και αξιοπιστίας στην ποιοτική ερμηνευτική έρευνα. H τελική μορφή του άρθρου δημοσιεύτηκε στην Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PAGE 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Γνώση στην ψηφιακή εποχή : Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά και οφέλη... 3 Εξατομίκευση... 6 Κίνητρο... 7 Υπευθυνότητα... 7 Διαδραστικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα