ΜΕΛΕΣ ΜΕΛΕΣ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οδηγός για εκπαιδευτικούς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΣ ΜΕΛΕΣ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οδηγός για εκπαιδευτικούς"

Transcript

1 Ερευνητικό Πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου ΜΕΛΕΣ ΜΕΛΕΣ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οδηγός για εκπαιδευτικούς Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Πανεπιστήμιο Κύπρου

2 Περιεχόμενα Γενικά για το διδακτικό υλικό. 3 Θεωρητικό υπόβαθρο. 4 Υποκειμενικότητα και αβεβαιότητα στην επιστήμη 5 Επιστημολογικές επιδιώξεις 6 Συγκείμενο.. 8 Πλατφόρμα ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ.. 9 Μέλες μέλες Περιβάλλον Διερεύνησης.. 14 Σχεδιότυπα.. 17 Υποστήριξη σύγχρονης επικοινωνίας 22 Ρόλος εκπαιδευτικού 23 Ακολουθία δραστηριοτήτων 24 Βιβλιογραφικές αναφορές 36 Σελ. 2

3 Γενικά για το διδακτικό υλικό Το διδακτικό υλικό απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας ετών και έχει αναπτυχθεί στην πλατφόρμα του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ. Οι μαθητές χρειάζεται να δουλεύουν ομαδικά με στόχο τη μελέτη και επεξεργασία των διαθέσιμων δεδομένων ώστε να οικοδομήσουν την τελική τους εξήγηση. Το πρόβλημα της βοοειδούς φυματίωσης θα χρησιμοποιηθεί ως το πλαίσιο μέσα από το οποίο θα προωθηθεί η κατανόηση για την υποκειμενικότητα και την αβεβαιότητα στην επιστήμη. Πριν από τη διερεύνηση «Μέλες μέλες», δίνεται στους μαθητές μια μικρή διερεύνηση με τίτλο «Οι Ντετέκτιβς» με στόχο την εξοικείωση με την πλατφόρμα αλλά και την ανάπτυξη κατανόησης σε σχέση με το τι είναι ένας επιστημονικός ισχυρισμός και πώς διαφέρει με έναν αυθαίρετο ενώ, επίσης, μέσα από αυτή τη διερεύνηση θα συζητηθούν και κριτήρια αξιολόγησης της αξιοπιστίας των επιστημονικών ισχυρισμών. Στη συνέχεια, δίνεται πρόσβαση στους μαθητές στο περιβάλλον «Μέλες μέλες». Οι μαθητές και πάλι θα δουλεύουν ομαδικά και κάθε μια από τις ομάδες θα έχει το ρόλο ενός επιστήμονα που εκπροσωπεί τους κτηνοτρόφους, τους περιβαλλοντιστές ή την κυβέρνηση. Η αποστολή των εκπροσώπων των κτηνοτρόφων θα είναι να πείσουν τους υπόλοιπους εκπροσώπους για το ότι η θανάτωση των ασβών είναι μια καλή λύση στο πρόβλημα, των περιβαλλοντιστών να πείσουν για το αντίθετο ενώ οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης θα μπορούν να πάρουν όποια θέση θέλουν βασισμένοι στα δεδομένα. Οι εκπρόσωποι των διαφορετικών ρόλων έχουν στη διάθεσή τους ένα διαφορετικό περιβάλλον μάθησης. Ενώ οι μαθητές έχουν τα ίδια πρωτογενή δεδομένα στη διάθεσή τους, εντούτοις διαφέρουν κάποια στοιχεία που θα τους βοηθήσουν να υιοθετήσουν καλύτερα το ρόλο τους. Καθώς οι μαθητές επεξεργάζονται τα δεδομένα και οικοδομούν επιστημονικούς ισχυρισμούς, τους παρέχονται πολλαπλές ευκαιρίες για να δίνουν και να παίρνουν ανατροφοδότηση από τους συμμαθητές τους χρησιμοποιώντας το σχετικό χώρο που παρέχει η πλατφόρμα. Στο πλαίσιο της ανατροφοδότησης οι μαθητές θα χρειαστεί να αναπτύξουν κριτήρια για την αξιολόγηση της επιστημονικότητας και της αξιοπιστίας των ισχυρισμών που οικοδομούν. Επίσης, η ανατροφοδότηση θα γίνει κάποια στιγμή μεταξύ ομάδων που εκπροσωπούν διαφορετικούς ρόλους και έτσι αναμένεται να προκύψουν οι συζητήσεις για την υποκειμενικότητα και αβεβαιότητα στην επιστήμη, οι οποίες θα υποστηριχθούν από συγκεκριμένα σχεδιότυπα. Η ενότητα θα κλείσει με δύο δημόσιες συζητήσεις: κατά την πρώτη, οι ομάδες που έχουν τον ίδιο ρόλο θα πρέπει να αποφασίσει ποια ομάδα θα τους εκπροσωπήσει στην τελική δημόσια συζήτηση στην οποία θα λάβουν μέρος μια ομάδα από κάθε ρόλο και οι μαθητές θα κρίνουν ποιος από τους τρεις ισχυρισμούς θα πρέπει να υιοθετηθεί. Και στις δύο δημόσιες συζητήσεις, οι μαθητές θα πρέπει να αξιολογήσουν τους ισχυρισμούς που παρουσιάζονται και να αποφασίσουν βάσει των κριτηρίων για την επιστημονικότητα και την αξιοπιστία των ισχυρισμών που θα έχουν αναπτυχθεί κατά τα προηγούμενα μαθήματα. 3

4 Θεωρητικό υπόβαθρο Ο όρος «φύση της επιστήμης» αναφέρεται στο πώς παράγεται, τεκμηριώνεται και επικυρώνεται η γνώση στην επιστήμη (Bell & Lederman, 2003; Lederman, 2007). Αν και δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς ένα συγκεκριμένο ορισμό για τη φύση της επιστήμης (Driver et al., 1996; Khishfe & Lederman, 2006; Lederman, 2004), υπάρχουν συγκεκριμένες πτυχές για τις οποίες πολλοί ερευνητές συμφωνούν ότι μπορούν (και χρειάζεται) να διδάσκονται (Adúriz Bravo, 2004; Osborne et al., 2003). Η ανάπτυξη κατανόησης για τη φύση της επιστήμης αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά της μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες (Lederman, 2007; NRC, 1996). Ένας βασικός λόγος είναι το γεγονός ότι βοηθά στην ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να χειρίζονται κοινωνικο επιστημονικά ζητήματα. (Driver et al., 1996; Sandoval, 2005), τα οποία αποτελούν διλήμματα που συνδέονται με την επιστήμη και την τεχνολογία κι έχουν συνέπειες για την κοινωνία (Patronis et al., 1999; Sadler, 2002; Sadler & Donnelly, 2006; Zeidler et al., 2002). Ο χειρισμός σύγχρονων κοινωνικο επιστημονικών προβλημάτων από τους μαθητές απαιτεί την αντιμετώπιση της επιστήμης ως την οικοδόμηση ισχυρισμών οι οποίοι δύνανται να αλλάξουν στο μέλλον (Driver et al., 1996; Kolstö, 2001). Ο αριθμός των κοινωνικο επιστημονικών προβλημάτων έχει αυξηθεί με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης. Για παράδειγμα, το ζήτημα της κλωνοποίησης δεν απασχολούσε τους ανθρώπους μερικά χρόνια πριν και κατ επέκταση το αναλυτικό πρόγραμμα της επιστήμης δεν περιελάμβανε σχετικές εννοιολογικές επιδιώξεις. Με το ίδιο σκεπτικό, το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της επιστήμης δεν μπορεί να χειριστεί έννοιες που αφορούν σε κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα που θα προκύψουν στο μέλλον. Δεδομένου ότι ο χειρισμός των κοινωνικο επιστημονικών ζητημάτων απαιτεί κατανόηση σε σχέση με το ότι στην επιστήμη οικοδομούνται ισχυρισμοί οι οποίοι δύνανται να αλλάξουν και ότι το αναλυτικό πρόγραμμα δεν μπορεί να χειριστεί εννοιολογικά αυτά ταπροβλήματα προβλήματα, ηεπιστημολογικήενημερότητα ενημερότητα φαίνεται ότι μπορεί να προωθήσει καλύτερα την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των υφιστάμενων αλλά και των μελλοντικών κοινωνικο επιστημονικών ζητημάτων. Για παράδειγμα, οι μαθητές θα καταλάβουν καλύτερα το ζήτημα την κλωνοποίησης αν καταλαβαίνουν ότι τα δεδομένα δεν παρέχουν άμεσα και την ερμηνεία τους και για αυτό είναι δύσκολο στην επιστήμη να καταλήγουμε σε βέβαια συμπεράσματα. Είναι, επίσης, σημαντικό να κατανοήσουν ότι η επιστημονική γνώση είναι υποκειμενική αφού οι άνθρωποι επηρεάζονται από τα ενδιαφέροντα τους, τις αξίες και τα πιστεύω τους στην προσπάθειά τους να λάβουν μια απόφαση (Kolstö, 2001). Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, φαίνεται ότι η κατανόηση της υποκειμενικότητας και της αβεβαιότητας στην επιστήμη είναι αναγκαία για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κοινωνικοεπιστημονικά προβλήματα. 4

5 Υποκειμενικότητα και αβεβαιότητα στην επιστήμη Η οικοδόμηση ισχυρισμών από τους επιστήμονες στηρίζεται σε πρωτογενή δεδομένα (παρατηρήσεις και μετρήσεις). Οι επιστήμονες επηρεάζονται από το θεωρητικό τους υπόβαθρο, τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις επιδιώξεις τους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους οι επιστήμονες δεν παρέχουν άμεσα και την ερμηνεία τους, η οποία κατ επέκταση αποτελεί προϊόν επινόησης, είναι δυνατό διαφορετικοί επιστήμονες να δώσουν διαφορετικές ερμηνείες για τα ίδια δεδομένα. Σε αυτή την περίπτωση λέμε ότι υπάρχει υποκειμενικότητα στην επιστήμη. Ως εκ τούτου, μια μορφή αβεβαιότητας προκύπτει από το γεγονός ότι όταν έχουμε στη διάθεσή μας ερμηνείες οι οποίες εξηγούν εξίσου καλά τα δεδομένα, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για το ποια είναι η σωστή ερμηνεία. Μια άλλη μορφή αβεβαιότητας στην επιστήμη προκύπτει από το γεγονός ότι είναι δυνατό να προκύψουν δεδομένα που να διαψεύδουν έναν έγκυρο επιστημονικό ισχυρισμό, ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχουν μη ιδιοσυγκρασιακά κριτήρια για αξιολόγηση των ισχυρισμών. 5

6 Επιστημολογικές επιδιώξεις Το διδακτικό υλικό σχεδιάστηκε ώστε να προωθεί κατανόηση των εξής επιστημολογικών πτυχών μέσα στο πλαίσιο ενός κοινωνικο επιστημονικού ζητήματος: Η επιστημονικότητα και η εγκυρότητα ενός ισχυρισμού είναι κριτήρια αξιολόγησης της πειστικότητάς του. Οι λειτουργικοί ορισμοί που αναπτύχθηκαν για αυτές τις έννοιες είναι οι εξής: Επιστημονικός ισχυρισμός: Ως επιστημονικό ισχυρισμό ορίζουμε μια δήλωση που τεκμηριώνεται από τουλάχιστον κάποια επιστημονικά δεδομένα τα οποία συνδέονται με λογικό τρόπο με τη δήλωση και υπόκειται σε διάψευση. Θεωρούμε ότι η ελάχιστη προϋπόθεση για να είναι ένας ισχυρισμός επιστημονικός είναι να περιλαμβάνει επιστημονικά δεδομένα. Επιστημονικά δεδομένα: Επιστημονικά δεδομένα (με την έννοια ότι σε τέτοιου είδους δεδομένα στηρίζονται οι επιστήμονες) αποτελούν οι παρατηρήσεις και οι μετρήσεις. Δεδομένα όπως ανακοινώσεις, νομοθεσίες, μαρτυρίες δεν θεωρούνται επιστημονικά δεδομένα αλλά δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούν άτομα χωρίς εξειδίκευση για να οικοδομήσουν έναν ισχυρισμό. Παρατηρήσεις: Παρατηρήσεις είναι περιγραφικές δηλώσεις σε σχέση με φυσικά φαινόμενα οι οποίες είναι προσβάσιμες με τις αισθήσεις μας ή με όργανα που επεκτείνουν τις αισθήσεις μας (π.χ. τηλεσκόπιο). Οι παρατηρήσεις έχουν ποιοτικό και ποσοτικό χαρακτήρα (Lederman, 2007; Schwartz et al.,, 2004). Ονομάσαμε μ τις παρατηρήσεις ποσοτικού χαρακτήρα μετρήσεις. Εγκυρότητα: Έγκυρος, θεωρείται ο επιστημονικός ισχυρισμός που συνάδει με το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων. Αν προκύψουν δεδομένα τα οποία δεν συνάδουν με τον ισχυρισμό, τότε θεωρούμε ότι ο ισχυρισμός είναι λανθασμένος. Εδώ παρουσιάζεται απόκλιση μεταξύ της έννοιας της εγκυρότητας και του λειτουργικού ορισμού που αναπτύξαμε. Κατά την ανάπτυξη του λειτουργικού ορισμού, όμως, στηριζόμαστε στην παραδοχή ότι η διδασκαλία τέτοιων ζητημάτων χρειάζεται να ξεκινήσει από κάπου και θεωρούμε ότι ο έλεγχος για δεδομένα που δεν συνάδουν με έναν ισχυρισμό είναι συστατικό στοιχείο της κατανόησης για τη διαψευσιμότητα. Σε επόμενη φάση διδασκαλίας μπορεί δυνητικά να προστεθούν και επιμέρους πτυχές της έννοιας. 6

7 Επιστημολογικές επιδιώξεις Οι επιδιώξεις των επιστημόνων ενδέχεται να επηρεάσουν τα δεδομένα στα οποία επιλέγουν να εστιάσουν στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν γνώση για ένα ζήτημα και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικούς ισχυρισμούς για το ίδιο ζήτημα. Χειριζόμαστε την υποκειμενικότητα ως να προκύπτει λόγω των διαφορετικών εμφάσεων που δίνει ένας επιστήμονας στα δεδομένα επειδή είναι δυνατό να επηρεάστηκε από τις επιδιώξεις του. Για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η υποκειμενικότητα δεν καταλήγει σε αυθαιρεσία, χρησιμοποιούμε τα πιο πάνω κριτήρια για αξιολόγηση της πειστικότητας των ισχυρισμών (επιστημονικότητας, εγκυρότητας, αξιοπιστίας). Ακόμα και με την εφαρμογή αυτών των κριτηρίων, όμως, οι ισχυρισμοί εξακολουθούν να διέπονται από αβεβαιότητα. Ένα κριτήριο για να μπορώ να αποφασίσω ποιος είναι ο πιο πειστικός ισχυρισμός στην περίπτωση που έχω περισσότερους από έναν έγκυρους επιστημονικούς ισχυρισμούς είναι ο αριθμός των δεδομένων που τους στηρίζει (κριτήριο αξιοπιστίας). Όσο πιο πολλά δεδομένα έχει ένας ισχυρισμός, τόσο πιο πειστικός είναι επειδή αυξάνεται έτσι η αυτοπεποίθησή μας για έναν ισχυρισμό. Στην επιστήμη υπάρχει αβεβαιότητα (ακόμα και όταν υπάρχουν μη ιδιοσυγκρασιακά κριτήρια αξιολόγησης ισχυρισμών), αφού είναι δυνατό να προκύψουν δεδομένα που να διαψεύδουν έναν έγκυρο επιστημονικό ισχυρισμό. 7

8 Το ζήτημα της βοοειδούς φυματίωσης στην Αγγλία: Το συγκείμενο του διδακτικού υλικού Το πρόβλημα στο οποίο στηρίχθηκε το διδακτικό υλικό είναι ένα αυθεντικό σύγχρονο πρόβλημα το οποίο συνδέεται με την κτηνοτροφία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πιο συγκεκριμένα, συνδέεται με το πρόβλημα της βοοειδούς φυματίωσης, η οποία είναι μια ασθένεια που επηρεάζει τα βόδια, μεταξύ άλλων ζώων. Αν και έγιναν πολλές έρευνες από την κυβέρνηση προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη πολιτική για βελτίωση της παρούσας κατάστασης, το ζήτημα παραμένει άλυτο και αποτελεί την πιο δύσκολη ζωική ασθένεια που παρουσιάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται ότι οι ασβοί Μέλες μέλες είναι φορείς της ασθένειας και οι κτηνοτρόφοι επιμένουν ότι η θανάτωση των ασβών μπορεί να συνεισφέρει στην επίλυση του προβλήματος. Οι περιβαλλοντιστές επιμένουν ότι πρέπει να υπάρχει κάποια άλλη κατάλληλη λύση στο πρόβλημα χωρίς να χρειάζεται να σκοτωθούν ζώα. Αυτό το ζήτημα ερευνήθηκε από την Ανεξάρτητη Επιστημονική Ομάδα (Independent Scientific Group ISG) η οποία διορίστηκε από την κυβέρνηση. Η δουλειά της ομάδας αυτής δημοσιεύτηκε σε μια ερευνητική αναφορά σε σχέση με το πρόβλημα της φυματίωσης (ISG, 2007). Η ομάδα αυτή εισηγήθηκε ότι, αν και οι ασβοί φαίνεται να είναι πηγή διάδοσης της ασθένειας στα βόδια, η θανάτωσή τους δεν θα έχει ουσιαστική συμβολή στην επίλυση του προβλήματος. Επίσης, ισχυρίστηκαν ότι μέτρα που αφορούν στον έλεγχο των βοδιών είναι αρκετά, αφού η διάδοση της ασθένειας μπορεί να υφίσταται λόγω μετάδοσης της ασθένειας μεταξύ βοδιών, αντί από τους ασβούς στα βόδια. Παρόλα αυτά,, ο Sir David King (UK Government s Chief Scientific Adviser και Head of the Government Office for Science από τον Οκτώβριο του 2000 μέχρι το Δεκέμβριο του 2007) βασισμένος στα δεδομένα της συγκεκριμένης έκθεσης, ισχυρίζεται ότι η θανάτωση των ασβών είναι μια κατάλληλη λύση για επίλυση του προβλήματος (King, 2007). Το ζήτημα παραμένει αφού οι επιστήμονες ακόμα δεν έχουν συμφωνήσει ως προς μια κατάλληλη λύση. Αντιπαραθέσεις υπάρχουν και στο επίπεδο της κοινωνίας του Ηνωμένου Βασιλείου: Οι κτηνοτρόφοι επιμένουν ότι οι ασβοί πρέπει να σκοτωθούν οι ασβοί ενώ αντίθετα οι περιβαλλοντιστές επιμένουν ότι πρέπει να βρεθούν διαφορετικές λύσεις. Το πρόβλημα της βοοειδούς φυματίωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται να είναι κατάλληλο συγκείμενο για προώθηση κατανόησης για την υποκειμενική και αβέβαιη φύση των επιστημονικών ισχυρισμών. Τα άτομα και οι φορείς που εμπλέκονται στο ζήτημα έχουν διαφορετικές προοπτικές αντιμετώπισης του ζητήματος, το οποίο οδηγεί στην πρόταση διαφορετικών λύσεων, ακόμα και βάσει των ίδιων δεδομένων, το οποίο συμβάλει στη συζήτηση για υποκειμενικότητα. Το γεγονός ότι δεν έχει παρθεί ακόμα οριστική λύση σε σχέση με το πρόβλημα μπορεί να βοηθήσει στην ανάδειξη της αβεβαιότητας, μέσω συζητήσεων για την επίδραση καινούριων ερευνών στους επιστημονικούς ισχυρισμούς των μαθητών. Επίσης, αρκετά ερευνητικά δεδομένα ήταν διαθέσιμα ώστε να αναπτυχθεί διδακτικό υλικό που να εμπλέκει τους μαθητές σε διαδικασίες οικοδόμησης επιστημονικών ισχυρισμών σε σχέση με το πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. 8

9 Πλατφόρμα ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ Το διδακτικό υλικό αναπτύχθηκε στη διαδικτυακή πλατφόρμα ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ (Kyza & Constantinou, 2007). Η πλατφόρμα αυτή σχεδιάστηκε ώστε να στηρίζει την ανάπτυξη περιβαλλόντων μάθησης ανοικτού τύπου. Το σύνθετο μαθησιακό περιβάλλον του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ αποτελείται από τα εξής μέρη: Το Περιβάλλον Διερεύνησης που είναι ο χώρος στον οποίο παρουσιάζονται τα δεδομένα που χρειάζεται να μελετήσουν οι μαθητές. Το Φάκελο Εργασίας στον οποίο οι μαθητές οργανώνουν τη δουλειά τους. Εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας ώστε να επιτυγχάνεται ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ ομάδων μαθητών που προσπαθούν να λύσουν το ίδιο πρόβλημα με απώτερο σκοπό τον αναστοχασμό και την ανατροφοδότηση σε σχέση με τη δουλειά τους. Η ασύγχρονη επικοινωνία επιτυγχάνεται μέσω ενός χώρου για Ανταλλαγή ήσελίδων. Η σύγχρονη επικοινωνία μεταξύ ομάδων μαθητών μπορεί να διεκπεραιωθεί με ένα εργαλείο για σύγχρονη συνομιλία το οποίο είναι ενσωματωμένο στην πλατφόρμα. Το διδακτικό υλικό μπορεί να εφαρμοστεί σε εργαστήριο υπολογιστών. Η πλατφόρμα τρέχει σε Windows XP ή Vista και είναι συμβατή με Internet Explorer 6 και επόμενες εκδοχές του. Στις επόμενες σελίδες περιγράφονται αναλυτικότερα τα μέρη της πλατφόρμας και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη των περιβαλλόντων μάθησης. 9

10 Περιβάλλον Διερεύνησης Στο Περιβάλλον Διερεύνησης προστέθηκαν πληροφορίες σε διάφορες μορφές όπως κείμενα, εικόνες, γραφικές παραστάσεις, πίνακες και οπτικογραφήσεις. Στην πρώτη σελίδα του Περιβάλλοντος Διερεύνησης παρουσιάζεται το πρόβλημα και από εκεί υπάρχουν συνδέσεις σε πληροφορίες που αφορούν στο ρόλο των μαθητών. Οι επόμενες σελίδες που περιλαμβάνουν τα δεδομένα είναι κοινές και για τα τρία μαθησιακά περιβάλλοντα. Κάποια εργαλεία του Περιβάλλοντος Διερεύνησης που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διερεύνησης είναι τα εξής: Το βοήθημα προστίθεται από τον εκπαιδευτικό με σκοπό να δώσει υποστήριξη στους μαθητές όταν και αν αυτοί το επιθυμούν. Το βοήθημα συνοδεύει κάποιες σελίδες του Περιβάλλοντος Διερεύνησης με στόχο να βοηθήσει τους μαθητές με την πλοήγηση στο περιβάλλον και τη διδακτική ακολουθία (π.χ. στη σελίδα «Αποστολή» οι μαθητές ενημερώνονται για την κατηγορία σελίδων «Πορεία εργασίας» στις οποίες μπορούν να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες του κάθε μαθήματος). Το γλωσσάρι στοχεύει στην υποστήριξη των μαθητών σε σχέση με την κατανόηση δύσκολων όρων που περιέχονται στη διερεύνηση και με τους οποίους θα θέλαμε να εξοικειωθούν οι μαθητές (π.χ. φυματίωση, περιβαλλοντιστές, ισχυρισμοί). Το γλωσσάρι τροποποιήθηκε ώστε να ανταποκρίνεται στην ηλικία και στις γνώσεις των μαθητών, καθώς επίσης και στο περιεχόμενο της διερεύνησης. Μία άλλη δυνατότητα που παρέχεται στο Περιβάλλον Διερεύνησης είναι η αυτόματη παραγωγή γραφικών παραστάσεων μέσα από ένα ειδικό εργαλείο (Εικόνα 2). Ο σκοπός του εργαλείου αυτού είναι η υποστήριξη της ανάλυσης πολλών επιστημονικών δεδομένων από τους μαθητές και η έμφαση στην εννοιολογική διαδικασία εξέτασης των δεδομένων παρά στην ανάπτυξη της δεξιότητας σχεδιασμού γραφικών παραστάσεων. Πολλά από τα αποτελέσματα των ερευνών που χρειάζεται να μελετήσουν οι μαθητές παρουσιάζονται ως γραφικές παραστάσεις που οι μαθητές μπορούν να αναπαράγουν μέσω αυτού του εργαλείου. Τέλος, το εργαλείο φωτογράφισης, το οποίο είναι προσβάσιμο και από τα υπόλοιπα μέρη της πλατφόρμας, επιτρέπει στους μαθητές να φωτογραφίζουν στοιχεία από το περιβάλλον διερεύνησης. Αφού φωτογραφηθούν, τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται αυτόματα από το σύστημα και εμφανίζονται στο Φάκελο Εργασίας, όπου οι μαθητές μπορούν να τα οργανώσουν σε σελίδες που σχεδιάστηκαν ειδικά (σχεδιότυπα) για την υποστήριξη της κατανόησης των μαθησιακών επιδιώξεων της εργασίας. 10

11 Περιβάλλον Διερεύνησης Εργαλείο αυτόματης παραγωγής γραφικών παραστάσεων 11

12 Φάκελος Εργασίας Ο Φάκελος Εργασίας παρέχει ένα χώρο εργασίας για οργάνωση και ερμηνεία των δεδομένων που συλλέγουν οι μαθητές. Επίσης, είναι ο χώρος στον οποίο ο εκπαιδευτικός ενσωματώνει τις δυνατότητες αναστοχαστικής υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας. Αναπτύχθηκαν συγκεκριμένα σχεδιότυπα για κάθε μια από τις μαθησιακές επιδιώξεις τα οποία χρειάζεται να συμπληρωθούν από τους μαθητές σε συγκεκριμένες φάσεις του διδακτικού υλικού. Ηπεριγραφήκαιτο σκεπτικό ανάπτυξης των σχεδιοτύπων φαίνονται στις επόμενες σελίδες. Τα στοιχεία που χρειάζεται να επισυνάψουν οι μαθητές μπορούν να τα επιλέξουν από το Περιβάλλον Διερεύνησης με τη χρήση του εργαλείου «Φωτογράφισης». Τα δεδομένα αυτά μεταφέρονται στην περιοχή «Διαθέσιμες Εικόνες». Οι μαθητές μπορούν να μεταφέρουν τις εικόνες των δεδομένων στα σχεδιότυπα, όπου χρειάζεται. 12

13 Εργαλεία επικοινωνίας μεταξύ ομάδων μαθητών Στο χώρο Ανταλλαγή σελίδων οι μαθητές βλέπουν τις σελίδες των ισχυρισμών που οι συμμαθητές τους μοιράστηκαν μαζί τους και πρέπει να τους δώσουν ανατροφοδότηση. Αυτό μπορεί να γίνει με την εισαγωγή σχολίων στη σελίδα των συμμαθητών τους. Οι μαθητές χρειάζεται να το κάνουν αυτό σε δύο φάσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Στην πρώτη φάση χρειάζεται να δώσουν ανατροφοδότηση σε σχέση με την επιστημονικότητα του ισχυρισμού των συμμαθητών τους ενώ τη δεύτερη φορά χρειάζεται να αξιολογήσουν βάσει και των τριών κριτηρίων που αναπτύχθηκαν (επιστημονικότητα, εγκυρότητα, αξιοπιστία). ) Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν παράλληλα το εργαλείο σύγχρονης συνομιλίας (αν οι μαθητές της άλλης ομάδας είναι επίσης συνδεδεμένοι) για να ζητήσουν διευκρινήσεις ςή να δώσουν ανατροφοδότηση η( (Εικόνα 4). Το εργαλείο αυτό είναι προσβάσιμο από όλα τα μέρη της πλατφόρμας έτσι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές όταν δίνουν ανατροφοδότηση σε σελίδες συμμαθητών τους και να μπορούν να μεταβαίνουν στο Περιβάλλον Διερεύνησης ή στο Φάκελο Εργασίας παράλληλα με τη συνομιλία τους για να θυμηθούν κάτι από αυτά που μελέτησαν ή σημείωσαν, αν χρειαστεί. Για υποστήριξη της σύγχρονης συζήτησης των μαθητών στη συγκεκριμένη διερεύνηση, προστέθηκαν στο εργαλείο παρωθητές υπό τη μορφή των πρώτων λέξεων μιας πρότασης που βοηθούν τους μαθητές να εστιάσουν στους στόχους της συζήτησης (π.χ. «Ο Ο ισχυρισμός σας είναι (ή δεν είναι) επιστημονικός επειδή...», «Για να γίνει επιστημονικός ο ισχυρισμός σας θα μπορούσε να...»). Η επικοινωνία των ισχυρισμών των μαθητών έγινε μεταξύ ομάδων από διαφορετικές τάξεις ώστε να είναι πιο αυθεντική η χρήση των διαδικτυακών εργαλείων στην τάξη. 13

14 Μέλες μέλες: Περιβάλλον Διερεύνησης Εδώ παρουσιάζονται κάποιες ενδεικτικές εικόνες από το Περιβάλλον Διερεύνησης που θα έχουν στη διάθεσή τους οι μαθητές. Οι εικόνες είναι από το περιβάλλον των μαθητών που θα εκπροσωπούν τους περιβαλλοντιστές. Παρόμοια περιβάλλοντα έχουν και οι άλλοι δύο ρόλοι. 14

15 Μέλες μέλες: Περιβάλλον Διερεύνησης 15

16 Μέλες μέλες: Περιβάλλον Διερεύνησης 16

17 Μέλες μέλες: Σχεδιότυπα διερεύνησης Όπως ήδη αναφέρθηκε, ένας από τους κύριους τρόπους υποστήριξης των μαθητών μέσα από την πλατφόρμα του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ είναι τα σχεδιότυπα στα οποία θα οργανώνουν τη δουλειά τους. Εδώ παρουσιάζονται τα σχεδιότυπα που θα έχουν στη διάθεσή τους οι μαθητές για τη συγκεκριμένη διερεύνηση. Περισσότερα για το πότε χρησιμοποιείται το καθένα φαίνονται στον πίνακα με την ακολουθία δραστηριοτήτων που ακολουθεί. Για τη διερεύνηση αναπτύχθηκαν τα εξής σχεδιότυπα: 1. Ισχυρισμοί: Για διάκριση μεταξύ αυθαίρετων ισχυρισμών και ισχυρισμών που τεκμηριώνονται με δεδομένα 2. Ισχυρισμοί με δεδομένα: Για εντοπισμό δεδομένων σε ισχυρισμούς 3. Επιστημονικά δεδομένα: Για διάκριση μεταξύ δεδομένων που προτιμούν να χρησιμοποιούν οι επιστήμονες και άλλα δεδομένα 4. Οι ισχυρισμοί μας: Για διατύπωση των ισχυρισμών των μαθητών και σύνδεσή τους με δεδομένα 5. Λανθασμένοι ισχυρισμοί: Για ανάπτυξη κριτηρίου εγκυρότητας 6. Οι ισχυρισμοί στο μέλλον: Για συζήτηση σε σχέση με την αβεβαιότητα των επιστημονικών ισχυρισμών 7. Τελικός ισχυρισμός: Για διατύπωση του τελικού ισχυρισμού των μαθητών. Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται τα σχεδιότυπα και περιγράφεται αναλυτικότερα το σκεπτικό ανάπτυξής τους. 17

18 Σχεδιότυπο 1. Ισχυρισμοί Σχεδιότυπο 2. Ισχυρισμοί με δεδομένα 18

19 Σχεδιότυπο 3. Επιστημονικά δεδομένα Σχεδιότυπο 4. Οι ισχυρισμοί μας 19

20 Σχεδιότυπο 5. Λανθασμένοι ισχυρισμοί Σχεδιότυπο 6. Οι ισχυρισμοί στο μέλλον 20

21 Σχεδιότυπο 7. Τελικός ισχυρισμός 21

22 Μέλες μέλες: Υποστήριξη σύγχρονης επικοινωνίας Πρώτη ανατροφοδότηση μεταξύ ομάδων μαθητών Αφού αναπτύχθηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης της επιστημονικότητας των ισχυρισμών, δόθηκε στους μαθητές ένα 80λεπτο για να φτιάξουν ένα δύο επιστημονικούς ισχυρισμούς χρησιμοποιώντας ένα ειδικό σχεδιότυπο για αυτό το σκοπό. Στη συνέχεια οι μαθητές έπρεπε να μοιραστούν τους ισχυρισμούς τους με μια άλλη ομάδα μαθητών για να δώσουν ανατροφοδότηση. Στο εργαλείο σύγχρονης συνομιλίας προστέθηκαν οι εξής παρωθητικές ερωτήσεις για να υποστηρίξουν τη συνομιλία των ομάδων: Πιστεύουμε ότι ο ισχυρισμός σας είναι επιστημονικός επειδή. Πιστεύουμε ότι ο ισχυρισμός σας δεν είναι επιστημονικός επειδή. Για να γίνει επιστημονικός ο ισχυρισμός σας θα μπορούσατε να. Χρειαζόμαστε ρ ζ μ τη ηβοήθειά σας για το ακόλουθο... Δεύτερη ανατροφοδότηση μεταξύ ομάδων μαθητών Εκτός από τις παρωθητικές ερωτήσεις σε σχέση με την επιστημονικότητα των ισχυρισμών που είχαν στη διάθεσή τους οι μαθητές στην πρώτη ανατροφοδότηση, στο εργαλείο συνομιλίας προστέθηκαν και οι εξής, ώστε να υποστηριχθεί η ανατροφοδότηση σε σχέση με όλα τα κριτήρια: Ο ισχυρισμός σας είναι ορθός επειδή... Ο ισχυρισμός σας δεν είναι ορθός επειδή... Για να γίνει ορθός ο ισχυρισμός σας πρέπει να... Ο ισχυρισμός σας είναι πειστικός επειδή ΟΟ ισχυρισμός σας μπορεί να γίνει πιο πειστικός αν... 22

23 Μέλες μέλες: Ρόλος εκπαιδευτικού Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε μια τάξη που οι μαθητές δουλεύουν με διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης που έχουν αναπτυχθεί στην πλατφόρμα του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ διαφέρει από τον παραδοσιακό ρόλο που ήθελε τον εκπαιδευτικό να μεταδίδει γνώσεις μέσω διάλεξης. Οι μαθητές δουλεύουν στις ομάδες τους και ο εκπαιδευτικός συζητά συγκεκριμένα ζητήματα μαζί τους σε προκαθορισμένα σημεία του διδακτικού υλικού για να βοηθήσει στην ανάπτυξη των επιστημολογικών επιδιώξεων. Οεκπαιδευτικός, επίσης, παρακολουθεί τη δουλειά των μαθητών και δίνει ανατροφοδότηση όπου χρειάζεται. Αυτό μπορεί να γίνει και μέσω της πλατφόρμας του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ, αφού ο εκπαιδευτικός έχει πρόσβαση στις σελίδες των μαθητών και μπορεί να δώσει σχόλια ή μπορεί ακόμα να παρακολουθήσει τις σύγχρονες συζητήσεις τους και να παρέμβει ανάλογα. 23

24 Μέλες μέλες: Ακολουθία δραστηριοτήτων 24

25 25

26 Μέλες μέλες: Ακολουθία δραστηριοτήτων (Ι) Οι μαθητές έχουν το ρόλο επιστημόνων καθόλη τη διάρκεια της διερεύνησης και ο στόχος τους είναι να οικοδομήσουν πειστικούς ισχυρισμούς σε σχέση με το αν η θανάτωση των ασβών είναι κατάλληλη λύση στο πρόβλημα ή όχι. Παρουσίαση του υπό εξέταση προβλήματος Δραστηριότητες για υιοθέτηση ρόλων Στην αρχή των μαθημάτων ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει σύντομα το πρόβλημα. Για κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών προς το ζήτημα, το πρόβλημα μπορεί να συνδεθεί με καταστάσεις που αφορούν στην κυπριακή και ελλαδική κοινωνία. Γίνεται αναφορά σε ένα κρούσμα φυματίωσης που είχαμε στην Κύπρο το 2000 και σε 93 κρούσματα που εμφανίστηκαν στην Ελλάδα το Το πρόβλημα συνδέεται επίσης με το ζήτημα του αφθώδους πυρετού, με την έννοια ότι είναι μια ασθένεια που εντοπίζεται σε ζώα που εκτρέφουμε και τρώμε, που παρουσιάστηκε στην Κύπρο το 2008 και πήρε μεγάλες διαστάσεις. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες στις οποίες ανατίθεται ένας από τους διαφορετικούς ρόλους. Στόχος είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα εξής για τους ρόλους που έχουν: Για επιστήμονες που εκπροσωπούν τους κτηνοτρόφους: Οι κτηνοτρόφοι χάνουν τα βόδια τους και τις δουλειές τους. Οι αποζημιώσεις που παίρνουν για κάθε βόδι που χάνουν είναι πολύ χαμηλές. Δεν μπορούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και χρειάζονται μια άμεση λύση στο πρόβλημα. Πιστεύουν ότι οι ασβοί Μέλες μέλες μεταδίδουν την ασθένεια στα βόδια τους και για αυτό θεωρούν ότι η θανάτωσή τους θα αποτελέσει μια άμεση λύση. Για επιστήμονες που εκπροσωπούν τους περιβαλλοντιστές: Οι περιβαλλοντιστές είναι ενάντια στη θανάτωση οποιωνδήποτε ζώων επειδή πιστεύουν ότι αυτό θα επιφέρει αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον. Στην περίπτωση του προβλήματος της φυματίωσης θα ψάξουν για εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με τη θανάτωση των ασβών, ακόμα και αν οι ασβοί όντως μεταδίδουν την ασθένεια. Για επιστήμονες που εκπροσωπούν την κυβέρνηση: Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι χρειάζεται να αποφασίσουν λαμβάνοντας υπόψη τι πιστεύουν οι κτηνοτρόφοι, οι περιβαλλοντιστές αλλά και οι πολίτες. Χρειάζεται επίσης να συνυπολογίσουν το κόστος των λύσεων επειδή δεν θα ήθελαν να επιβαρύνουν τους πολίτες με επιπρόσθετους φόρους. 26

27 Μέλες μέλες: Ακολουθία δραστηριοτήτων (ΙΙ) Αν οι μαθητές υιοθετήσουν τους ρόλους τους, αναμένεται να οικοδομούν ισχυρισμούς οι οποίοι θα στηρίζονται σε δεδομένα που θα τους βοηθούν να στηρίξουν τη θέση της οργάνωσης που εκπροσωπούν. Με αυτό τον τρόπο θα αναδειχθεί το στοιχείο της υποκειμενικότητας όπως προκύπτει από την επιρροή των διαφορετικών επιδιώξεων των επιστημόνων, με αυθεντικό τρόπο μέσα από τη δουλειά των μαθητών. Για αυτό το λόγο, στο πρώτο μάθημα προσπαθούμε να προωθήσουμε την κατανόηση των διαφορετικών πτυχών του προβλήματος και την υιοθέτηση των ρόλων με τους εξής τρόπους: Οι ρόλοι ανατίθενται στους μαθητές στην αρχή των μαθημάτων και το υπό μελέτη πρόβλημα παρουσιάζεται στους μαθητές από την προοπτική της οργάνωσης που εκπροσωπούν. Οι μαθητές χρειάζεται να μελετήσουν τις διαθέσιμες πληροφορίες στο Περιβάλλον Διερεύνησης ώστε να εντοπίσουν ποιο είναι το πρόβλημα, ποιος είναι ο ρόλος τους και η αποστολή τους, καθώς επίσης και το ποιες είναι οι επιδιώξεις της οργάνωσης που εκπροσωπούν. Οι μόνες διαθέσιμες πληροφορίες σε αυτή τη φάση είναι κάτω από τις καρτέλες «Αποστολή» και «Απόψεις». Αποστολή: Το πρόβλημα παρουσιάζεται στους μαθητές υπό τη σκοπιά του ρόλου τους. Αυτή η σελίδα περιλαμβάνει συνδέσεις σε δύο άλλες σελίδες του μαθησιακού περιβάλλοντος στις οποίες οι μαθητές μπορούν να βρουν πληροφορίες για την οργάνωση που εκπροσωπούν και ένα βίντεο που σχετίζεται με την οργάνωση (δηλ. έναν κτηνοτρόφο που μιλά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω της βοοειδούς φυματίωσης, μια διαδήλωση διαμαρτυρίας που οργανώθηκε από περιβαλλοντιστές για να εκφράσουν την αντίθεσή τους προς τη θανάτωση ασβών και την ομιλία ενός κυβερνητικού εκπροσώπου σε δημοσιογραφική διάσκεψη σε σχέση με το πρόβλημα). Απόψεις: Αυτή η καρτέλα περιλαμβάνει απόψεις του κοινού για το πρόβλημα. Οι απόψεις είναι διαφορετικές σε κάθε ένα από τα τρία περιβάλλοντα και προωθούν τις στάσεις κάθε οργάνωσης ως προς το θέμα. Οι μαθητές χρειάζεται να μελετήσουν τις διαθέσιμες πληροφορίες και να καταγράψουν στο σημειωματάριό τους τη σύνδεση της ομάδας που εκπροσωπούν με το πρόβλημα. 27

28 Μέλες μέλες: Ακολουθία δραστηριοτήτων (ΙΙΙ) Οι μαθητές χρειάζεται να μελετήσουν τις διαθέσιμες πληροφορίες και να σημειώσουν στο σημειωματάριό τους πώς η οργάνωση που εκπροσωπούν συνδέεται με το πρόβλημα. Αυτή η δραστηριότητα δίνεται στους μαθητές για να έχουν μια συγκεκριμένη ερώτηση στην οποία θα πρέπει να εστιάσουν καθώς διαβάζουν τις διαθέσιμες πληροφορίες. Επίσης, οι μαθητές χρειάζεται να σημειώσουν στο σημειωματάριό τους μια πρόταση σε σχέση με το ρόλο τους για να μπορούν να καταφύγουν σε εύκολη και σύντομη σχετική πληροφόρηση όποτε χρειάζεται να θυμηθούν για το ρόλο τους. Στη συνέχεια οι μαθητές διαμορφώνουν τρεις ευρύτερες ομάδες βάσει του ρόλου που εκπροσωπούν. Οι μαθητές συζητούν τις ερωτήσεις που είχαν να απαντήσουν στις ομάδες τους στο πλαίσιο της ευρύτερης ομάδας. Επιλέχθηκε αυτό το είδος δραστηριότητας επειδή θεωρούμε ότι ο αναστοχασμός των μαθητών σε σχέση με το ρόλο τους σε αυτό το επίπεδο συνεργασίας μπορεί επίσης να βοηθήσει στην υιοθέτηση των ρόλων των μαθητών. Τα αποτελέσματα της συζήτησης της κάθε ομάδας ανακοινώνονται στην τάξη. Το σημαντικό σε αυτή τη φάση είναι οι μαθητές να κατανοήσουν ότι οι οργανώσεις που εκπροσωπούν έχουν διαφορετικές επιδιώξεις σε σχέση με το ζήτημα, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις είναι αντιφατικές μεταξύ τους. Παρουσίαση αποστολής μαθητών (Οικοδόμηση πειστικών ισχυρισμών) Στη συνέχεια παρουσιάζεται η αποστολή στην ολομέλεια των μαθητών η οποία είναι η οικοδόμηση ενός πειστικού ισχυρισμού. Οι μαθητές έχουν έναν απλοποιημένο ορισμό για την έννοια ισχυρισμοί στο γλωσσάρι της σελίδας της Αποστολής (απόψεις ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων) πάνω στην οποία θα κτίσουμε τον υπόλοιπο ορισμό στη συνέχεια. Σε αυτό το σημείο τονίστηκε ότι στόχος των μαθημάτων είναι η οικοδόμηση πειστικών ισχυρισμών επειδή οι μαθητές χρειάζεται να πείσουν τις οργανώσεις που εκπροσωπούν ότι ορθά επέλεξαν την ομάδα τους για να τους εκπροσωπήσει, αλλά ο πιο σημαντικός λόγος είναι για να πείσουν τους επιστήμονες που εκπροσωπούν άλλες οργανώσεις ότι ο δικός τους ισχυρισμός είναι ο πιο πειστικός και πάνω σε αυτόν πρέπει να στηριχθούν για να αποφασίσουν πώς να λύσουν το πρόβλημα. Έτσι οι μαθητές χρειάζεται να πάνε πίσω στους υπολογιστές τους για να συμπληρώσουν το σχεδιότυπο «Ισχυρισμοί», από το οποίο ξεκινούν να αναπτύσσουν ένα λειτουργικό ορισμό για την έννοια του επιστημονικού ισχυρισμού. Επιστημονικοί ισχυρισμοί Ανάπτυξη λειτουργικού ορισμού για την έννοια του επιστημονικού ισχυρισμού: Πριν οι μαθητές ξεκινήσουν να φτιάχνουν τους δικούς τους ισχυρισμούς, χρειάζεται να συμπληρωθεί και να συζητηθεί μια σειρά τριών σχεδιοτύπων τα οποία προωθούν την ανάγκη στήριξης ενός ισχυρισμού σε επιστημονικά δεδομένα (παρατηρήσεις και μετρήσεις), ώστε ο ισχυρισμός να είναι επιστημονικός. 28

Ενημερωτική Συνάντηση. Toπική Ομάδα Εργασίας

Ενημερωτική Συνάντηση. Toπική Ομάδα Εργασίας Ψηφιακή υποστήριξη για διερώτηση, συνεργατική μάθηση και αναστοχασμό σε κοινωνικοεπιστημονικές συζητήσεις Ενημερωτική Συνάντηση Διαδικτυακά Περιβάλλοντα στο ΣΤΟΧΑΣΜΟ «Βιοτεχνολογία» «Εξάρτηση από τη νικοτίνη»

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect 23 Ιουλίου 2009 Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Ψηφιακή υποστήριξη για διερώτηση,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης

Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης Χαράλαμπος Γ. Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τι αναμένουμε να πάρουμε;

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί μετακινούμαστε;

Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Διδακτική πρόταση 1: Συνοπτικό πλαίσιο μετακίνησης και εγκατάστασης Ερωτήματα-κλειδιά Γιατί και πώς μετακινούμαστε από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα; Πού μένουμε από τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Δασκάλου για το διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον «Βιοτεχνολογία και Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί»

Οδηγός Δασκάλου για το διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον «Βιοτεχνολογία και Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί» Οδηγός Δασκάλου για το διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον «Βιοτεχνολογία και Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί» Τοπική Ομάδα Εργασίας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 1η εκδοχή Σεπτέμβριος 2009 Συνέβαλαν:

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πώς περνάμε τη μέρα μας;

Πώς περνάμε τη μέρα μας; Πώς περνάμε τη μέρα μας; Διδακτική πρόταση 2: Συνοπτικό πλαίσιο καθημερινής ζωής Ερώτημα-κλειδί Πώς περνούμε τη μέρα μας από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα; Σύνδεση με το προηγούμενο μάθημα Στο προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο A visit to the zoo (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 1, Think Teen! A Γυμνασίου Αρχαρίων) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Βασικά θέματα Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Εργαστήριο Διδακτικής, Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Φοιτητής: Σκαρπέντζος Γεώργιος Καθηγήτρια: Κολέζα Ευγενία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές θεωρίες σχεδιασμού της διδασκαλίας Δραστηριότητες και κατανόηση εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Scratch. για γυμνάσιο

Scratch. για γυμνάσιο Scratch για γυμνάσιο Ομάδα Κ Ζαμπούνης Φίλιππος Νικολοπούλου Λουίζα Ντιρογιάννη Μαγδαληνή Παπαγεωργὶου Μαριλένα Σιδηρόπουλος Δημήτριος Φακριάδης Πασχάλης Tι είναι το scratch? Tο scratch είναι μια γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015)

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Οκτώβριος 2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Γλωσσική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση στον Γραμματισμό:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Τρίτη διδακτική πρόταση Μικρές Αγγελίες Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Αναλύοντας κείμενα και εικόνες για την έννοια της περιοδικότητας στα σχολικά βιβλία

Αναλύοντας κείμενα και εικόνες για την έννοια της περιοδικότητας στα σχολικά βιβλία Αναλύοντας κείμενα και εικόνες για την έννοια της περιοδικότητας στα σχολικά βιβλία Βασιλική Σπηλιωτοπούλου Παιδαγωγικό Τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ Μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια: Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Οι άνθρωποι από πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιο εμφιαλωμένο νερό θα διάλεγες;

Ποιο εμφιαλωμένο νερό θα διάλεγες; Grant Agreement number: 226646 -CP- 1-2005-1-IE-COMENIUS-C21 (2005-3264) Ποιο εμφιαλωμένο νερό θα διάλεγες; Θεματική ενότητα: Χημεία Επίπεδο: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Διάρκεια: Πέντε 80-λεπτα μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Ακολουθώντας. το λύκο και τη μέλισσα. Από τη δασκάλα: Πονηρού Άννα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Ενημέρωση προβληματισμός για τις νέες τάσεις αξιολόγησης του μαθητή στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορίζοντας την ποιότητα του Εκπαιδευτικού (ΠΠΕ) Μαθαίνοντας μέσα από την παρατήρηση

Προσδιορίζοντας την ποιότητα του Εκπαιδευτικού (ΠΠΕ) Μαθαίνοντας μέσα από την παρατήρηση Προσδιορίζοντας την ποιότητα του Εκπαιδευτικού (ΠΠΕ) Μαθαίνοντας μέσα από την παρατήρηση Μάθηση έξω από την τάξη 4. ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Δραστηριότητα έξω από την τάξη για παιδιά νηπιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Α. Διδακτικό πλαίσιο Τίτλος ενότητας: Η Βιολογία και οι άλλες επιστήμες Ζώντας στην εποχή της Βιολογίας Παιδαγωγική Προσέγγιση: Προβληματοκεντρική μάθηση με

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος: Ανάπτυξη θεωρητικού σχήματος κατανόησης της ποιότητας στην εκπαίδευση: Εγκυροποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos PATHWAY D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching A short review for the Greek teachers Author: Christos Ragiadakos [It will be distributed to the Greek teachers during the Training

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΕΦAΛΑΙΟ 3 Ερωτήσεις: εργαλείο, μέθοδος ή στρατηγική; Το να ζει κανείς σημαίνει να συμμετέχει σε διάλογο: να κάνει ερωτήσεις, να λαμβάνει υπόψη του σοβαρά αυτά που γίνονται γύρω του, να απαντά, να συμφωνεί...

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σχολείο: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τάξη: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα-κλειδί Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που σκέφτονταν οι άνθρωποι της

Ερώτημα-κλειδί Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που σκέφτονταν οι άνθρωποι της Τι σκεφτόμαστε; Διδακτική πρόταση 5: Τι να σκέφτονταν οι άνθρωποι της Ερώτημα-κλειδί Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που σκέφτονταν οι άνθρωποι της Πρόοδος από το προηγούμενο μάθημα Τα παιδιά μεταφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα-ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος: Απορρίμματα, Παραγωγή και Κατανάλωση

Ενότητα-ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος: Απορρίμματα, Παραγωγή και Κατανάλωση ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Όνομα Εκπαιδευτικού: Μαρία Σωκράτους Σχολείο: Η Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (ΚΒ) Ζήτημα Σχολείου: Η αύξηση των σκουπιδιών εντός των χώρων του σχολείου, στα πάρκα της κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 1 Συνάντηση με εκπαιδευτικούς εσπερινών Γυμνασίων - Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Το περιβάλλον Διαδίκτυο Ψηφιακό οικοσύστημα Σχολείο Εκπαιδευτικοί Γονείς. Η ανάγκη Τα παιδιά χρειάζονται ποιοτικό ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα.

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα. Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Κωδικός μαθήματος: ΒΠ0800 (3Ω/Υ) Διδάσκουσα: Ελευθερία Τσέλιου Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: tseliou@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ημοσιογραφική ιάσκεψη της ιεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης ρ έσποινα Μαρτίδου Φορσιέρ ιευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGA310 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 ο ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΜΕΝΤΟΡΩΝ

HΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΜΕΝΤΟΡΩΝ HΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΜΕΝΤΟΡΩΝ Το ημερολόγιο δραστηριοτήτων και αναστοχασμού συμπληρώνεται από το μέντορα και αποτελείται από τρία μέρη: 1. Το πρώτο μέρος συμπληρώνεται μόνο μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2.7 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,

2.7 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, Αριθμός μεθοδολογικού Εργαλείου Κώδικας και Τίτλος Τομέα Εργασίας Κώδικας και Τίτλος ενότητας Αριθμός και Τίτλος μαθησιακού αποτελέσματος Tίτλος μεθοδολογικού Στόχος μεθοδολογικού EUPA_LO_028_M_031 2.7

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική σας βαθμολογία να αναγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα Το κείμενο αυτό είναι ένα απόσπασμα από το Κεφάλαιο 16: Ποιοτικές ερμηνευτικές μέθοδοι έρευνας στη φυσική αγωγή (σελ.341-364) του βιβλίου «Για μία καλύτερη φυσική αγωγή» (Παπαιωάννου, Α., Θεοδωράκης Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο τομέα της εκπαίδευσης η αξιολόγηση μπορεί να αναφέρεται στην επίδοση των μαθητών, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ή της μαθησιακής διαδικασίας, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ. Το άρθρο αυτό έχει ως σκοπό την παράθεση των αποτελεσμάτων πάνω σε μια έρευνα με τίτλο, οι ιδέες των παιδιών σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς Εισαγωγή στη βάση δεδομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στόχοι του εργαλείου... 2 2. Οφέλη του εργαλείου... 2 3. Τι κάνει το εργαλείο... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι

Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι Στην διερεύνηση αυτή οι µαθητές στοχεύουν στην οργάνωση ενός πάρτι. Εκτιµώντας ότι η επιτυχία της εκδήλωσης εξαρτάται από τις ιδιαίτερες προτιµήσεις των προσκεκληµένων καλούνται

Διαβάστε περισσότερα