ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘ. 1. *^. -Ç/j.* ^ΛΙΊ^,Φ^ t^rväl ^ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ Εφαρμογή και. Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘ. 1. *^. -Ç/j.* ^ΛΙΊ^,Φ^ t^rväl ^ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ Εφαρμογή και. Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα"

Transcript

1 ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘ. 1 *^. -Ç/j.* ^ΛΙΊ^,Φ^ Γ* ι: t^rväl ^ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ Εφαρμογή και Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα

2

3 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος Περιβαλλοντικά θέματα Σειρά αριθ. 1 s^râ á K ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ Εφαρμογή και Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα >:.

4 Cover design και lay-out: Folkmann Design & Promotion Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το Internet μέσω του «server» Europa (http://europa.eu.int). Δελτίο βιβλιογραφικής κατάταξης υπάρχει στο τέλος του τεύχους. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1997 ISBN ΕΟΠ, Κοπεγχάγη, 1996 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή, για σκοπούς μη εμπορικούς, με αναφορά της πηγής. Printed in Belgium Τυπωμένο σε χαρτί λευκασμένο χωρίς χλώριο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος Kongens Nytorv 6 DK-1050 Κοπεγχάγη Κ Δανία Τηλ. (+45) Φαξ: (+45) Homepage:

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το έργο του ΕΟΠ που αφορά την επισκόπηση και την αξιολόγηση των μέσων περιβαλλοντικής πολιτικής επιταχύνθηκε στις αρχές του 1996 όταν η Επίτροπε] για το Περιβάλλον, την Δημόσια Υγεία και την Προστασία TOV Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησε από τον ΕΟΠ να εκπονήσει ταχέως ούο εκθέσεις γενικής επισκόπησης για τους «πράσινους φόρους» και τις «αυτοοεσμευτικές περιβαλλοντικές συμφωνίες». Η «αποστολή» του ΕΟΠ περιλαμβάνει την «έγκαιρη παροχή πληροφοριών συγκεκριμένου στόχου». Η έκθεση αυτή για τους περιβαλλοντικούς φόρους απευθύνεται στους φορείς χάραξης πολιτικής και στο κοινό και συμπίπτει χρονικά με το συνεχιζόμενο έργο της Επιτροπής για την «Ανακοίνωση σχετικά με τις περιβαλλοντικές εισφορές που επιβάλλονται στα κράτη μέλη». Η έκθεση σχετικά με τις «αυτοοεσμευτικές συμφωνίες» θα εκδοθεί το KOL οι ούο εκθέσεις αποτελούν παραδείγματα εκθέσεων του Οργανισμού σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις και τις προοπτικές του τομέα, εκθέσεις οι οποίες σκοπό έχουν να τροφοοοτήσουν τις συζητήσεις σε θέματα πολιτικής με τις καλύτερες διαθέσιμες πληροφορίες. Σκοπός επίσης είναι να υπάρχει πρόσβαση σε αυτές έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί η ευρύτερη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στην ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικής, εμπλουτίζοντας έτσι την «διαδικασία προηγούμενων διαβουλεύσεων» που ζήτησαν τα μέλι] του Κοινοβουλίου. Πολλά έχουν ήδη γραφτεί σχετικά με τους πράσινους φόρους, ιδιαίτερα από τον ΟΟΣΑ, το Σκανδιναβικό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ο ΕΟΠ πάντοτε συμβάλλει στο υπάρχον έργο. Η παρούσα συνοπτική έκθεση επικεντρώνεται επομένως στην περιβαλλοντική αποδοτικότητα των πράσινων φόρων και στα πολιτικά εμπόδια αλλά και στις λύσεις γιο την εφαρμογή τους. Προσπαθεί επίσης να δώσει έμφαση στην αξία των μη ενεργειακών φόρων ενώ στόχος του είναι να έχουν πρόσβαση σε αυτή και μη εμπειρογνώμονες. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των περιβαλλοντικών φόρων είναι ότι αποκαθιστούν λανθασμένα μηνύματα τιμών στην αγορά ενσοιματώνοντας το κόστος της ρύπανσης και άλλα είδη περιβαλλοντικού κόστους στις τιμές - μία διαδικασία «διόρθωσης τιμών» και εφαρμογής της αρχής του «ο ρυπαίνων πληρώνει». Αυτό το πλεονέκτημα των πράσινων φόρων αναγνωρίστηκε από το Συμβούλιο στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Περιβάλλοντος που πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου το οποίο έθεσε μία κοινή κοινοτική πλατφόρμα για την UNCED του 1992: «Προκειμένου να επιτευχθεί η απαραίτητη ανακατανομή τοον χρηματοδοτικών πόρων με στόχο την οειφόρο ανάπτυξη, το πλήρες κοινωνικό και περιβαλλολ'τικό κόστος θα πρέπει να ενσωματωθεί στις οικονομικές δραστηριότητες έτσι ώστε να εσοτιερικευθεί το εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος. Αυτό σημαίνει ότι το περιβαλλοντικό κόστος αλλά και άλλα είδη κόστους που συνδέονται με την αειφόρο εκμετάλλευση των φυσικών πόρο>ν και τα οποία βαρύνουν την προμηθεύτρια χώρα θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στις οικονομικές δραστηριότητες. Τα οικονομικά και δημοσιονομικά μέσα θα μπορούσαν να περιληφθούν μεταξύ των μέτρων που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των παραπάνω στόχων». Έκτοτε. σημειώθηκε αύξηση στη χρήση περιβαλλοντικών φόρων, όμως υπάρχει ακόμα σημαντικό πεδίο για ακόμα ευρύτερη χρήση τους. Ελπίζουμε ότι η έκθεση αυτή θα ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη και αξιολόγηση πολιτικής στον τομέα αυτό. Προκειμένου ν«επιτευχθούν οι διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούνται για την αειφόρο ανάπτυξη, τότε θα πρέπει να σημειωθούν εκτενέστερες δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να ενθαρρυνθούν «θετικά στοιχεία» όπως η απασχόληση και να αποθαρρυνθούν «αρνητικά στοιχεία», όπως η ρύπανση και η περιβαλλοντική υποβάθμιση.

6 4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ωστόσο, η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς φόρους απαιτεί αλλαγές σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα μεγαλύτερης εναρμόνισης και συμβατότητας μεταξύ των δημοσιολ'ομικών μέτρων, της εσωτερικής αγοράς και βασικών τομέων όπως η ενέργεια, οι μεταφορές και η γεωργία. Επίσης, θα πρέπει να καθιερωθούν ευκολότερα μέσα επίτευξης πολιτικής στήριξης της πλειοψηφίας για τα δημοσιονομικά μέτρα και ίσως ευκαιρία γι' αυτό να αποτελεί η παρούσα διαδικασία IGC. Ο Οργανισμός εκπόνησε την παρούσα έκθεση με βάση τα αρχικά σχέδια που υπέβαλαν οι Paul Ekins (Φόρουμ για το μέλλον, Ηνωμένο Βασίλειο), Mikael Skou Andersen (Πανεπιστήμιο του Ααρχους, Δανία) και Hans Vos (DHV Περιβάλλον και Υποδομές, Κάτω Χώρες). Το έργο συντόνισε η κ. Teresa Ribeiro (Σύμβουλος Διαχείρισης Έργου). Σημαντικές προσθήκες και διορθώσεις έγιναν από τους David Gee και Kai Schlegelmilch με τη στήριξη του Keimpe Wieringa. Η έκθεση αναθεωρήθηκε από μία συμβουλευτική ομάδα που αποτελείτο από δύο μέλη της επιστημονικής επιτροπής του ΕΟΠ - Frank Convery (Πανεπιστημιακό Κολλέγιο του Δουβλίνου) και Knut Alfsen (Στατιστική Υπηρεσία Νορβηγίας) - και Jos Delbeke (ΕΚ-ΓΔΧΙ), Jean-Philippe Barde (ΟΟΣΑ) καθώς και εκπροσώπους της γραμματείας της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περαιτέρω τεχνικές διαβουλεύσεις πραγματοποιήθηκαν με την Ομάδα ΕΙΟΝΕΤ Εθνικού Εστιακού Σημείου του ΕΟΠ και των Klaus Thostrup (ΓΔΧΧΙ). Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα έργου του ΕΟΠ καθο'^ς και τους υπόλοιπους που συνέβαλαν με τις προσπάθειες τους στην εκπόνηση της παρούσας έκθεσης σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Domingo Jiménez-Beltrán Διευθυντής

7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Κύρια Συμπεράσματα 1 Παρόλο που το πέμπτο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Δράσης της ΕΕ το 1992 συνέστησε ευρύτερη χρήση οικονομικών μέσων όπως οι περιβαλλοντικοί φόροι, μικρή πρόοοος σημειώθηκε στην χρήση τους έκτοτε σε επίπεοο ΕΕ. Σε επίπεοο κρατών μελών ωστόσο σημειώθηκε συνεχής αύξηση στη χοήση των περιβαλλοντικών φόοων κατά την τελευταία δεκαετία, η οποία όμως επιταχύνθηκε τα τελευταία 5-6 έτη. Αυτό είναι κυρίως εμφανές στη Σκανδιναβία, αλλά και στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο. 2 Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται και εξετάζονται μελέτες αξιολόγησης 16 περιβαλλοντικών φόρων. Στο πλαίσιο των μελετών αυτών, φαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι φόροι ήταν περιβαλλοντικά αποδοτικοί (πέτυχαν τους περιβαλλοντικούς τους στόχους) και φαίνεται ότι πέτυχαν τους στόχους αυτούς με λογικό κόστος. Παραδείγματα ιδιαίτερα επιτυχών φόρων είναι αυτοί που αφορούν το διοξείδιο του θείου και τα οξείδια του αζώτου στη Σουηδία, τα τοξικά απόβλητα στη Γερμανία, τη ρύπανση των υδάτων στις Κάτω Χώρες και τη διαφορά φορολογίας στα καύσιμα που περιέχουν μόλυβδο και στο «καθαρότερο» καύσιμο ντήζελ στη Σουηδία. 3 Τα περισσότερα εμπόδια στην εφαρμογή, ειδικά όσον αφορά τους ενεργειακούς φόρους, όπως οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα, στην απασχόληση (ειδικά σε συγκεκριμένους τομείς ή περιοχές) και στις ομάδες χαμηλού εισοδήματος μποοούν να υπερπηδηθούν μέσω: του προσεκτικού σχεδιασμού- της χρήσης περιβαλλοντικών φόρων και αντίστοιχων εσόδων ως μέρους των πακέτων πολιτικής και των μεταρρυθμίσεων των πράσινων φόρων Τί/ς σταδιακής εφαρμογής- εκτεταμένων διαβουλεύσεων και ενημέρωσης. Ο περιορισμός των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων μπορεί να εξασφαλιστεί με τα παραπάνω μέτρα, όπως έδειξε η πρόσφατη εμπειρία στη Σκανδιναβία. Η συνολική ανταγωνιστικότητα των χωρών μπορεί να βελτιωθεί μέσω καλά σχεδιασμένων φόρων, οι οποίοι μπορεί να προωθήσουν καινοτομίες και διαρθρωτικές αλλαγές, αν και αυτό παραμένει υποθετικό. 4 Καθώς ο περιβαλλοντικός προβληματισμός μετατοπίζεται από τις εκπομπές σημειακών πηγών και προβλήματα όπως βιομηχανικές εκπομπές από αγωγούς και καμινάδες, έτσι ώστε να περιλαμβάνουν περισσότερο διάσπαρτες και κινητές πηγές ρύπανσης, όπως τα στερεά απόβλητα, ή τα απόβλητα από τους τομείς της γεωργίας και των μεταφορών, υπάρχει αυξανόμενο πεδίο για ευούτεοη χρήση των φόοων. καθώς και άλλων μέσων βασιζόμενων στην αγορά, τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε επίπεδο ΕΕ. 5 Εάν οι περιβαλλοντικοί φόροι είναι επαρκώς σχεδιασμένοι και εφαρμόζονται κατά τρόπο ώστε να εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα που περιγράφηκαν ανωτέρω, μποοεί να επιφέρουν βελτιώσεις σε τέσσερις βασικαύς τοιιεί; της δημόσιας πολιτικής: m το περιβάλλον την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα- την απασχόληση, και το φορολογικό σύστημα. Αυτά είναι τα κύρια συμπεράσματα μίας έκθεσης που εκπονήθηκε από τον ΕΟΠ για περιβαλλοντικούς φόρους, η οποία ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η έκθεση παρουσιάζει μία γενική επισκόπηση των κύριων ζητημάτων που αφορούν τους περιβαλλοντικούς φόρους, με ιδιαίτερη εστίαση στην περιβαλλοντική τους αποδοτικότητα και στ«πολιτικά εμπόδια που ορθώνονται όσον αφορά την εφαρμογή τους. Παρέχει επεξηγηματικά παραδείγματα περιβαλλοντικών μόνο ( όρων, ενώ άλλες περιεκτικές επισκοπήσεις διατίθενται από τον ΟΟΣΑ(1995).

8 6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Βασικά Σημεία Γιατί θα πρέπει να επιβληθούν περιβαλλοντικοί φόροι; Οι κύριοι λόγοι για τη χρήση περιβαλλοντικών φόρων είναι οι εξής: αποτελούν ιδιαίτερα αποδοτικά μέσα για την εσωτερίκενση τον εξωτερικού κόστους, δηλαδή την ενσωμάτωση του κόστους των περιβαλλοντικών υπηρεσιών και ζημιών (και της αποκαταστάσεις τους) άμεσα στις τιμές των αγαθών, των υπηρεσιών ή τιον δραστηριοτήτων που δημιουργούν το κόστος αυτό συμβάλλουν στην εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» καθώς και στην ολοκλήρωση των οικονομικιύν και περιβαλλοντικών πολιτικών παρέχουν κίνητρα τόσο για τους καταναλωτές όσο και για του; παραγωγούς να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους προς μία πιο ανεπτυγμένη, πιο «οικολογικά αποδοτική» χρήση των πόρων για την προώθηση της καινοτομίας και τιον διαρθρωτικών αλλαγών«και την ενίσχυση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς μπορούν να αυξήσουν το επίπεοο των εσόδων τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών δαπανών» ή/και για τον περιορισμό των φόρων εργασίας, κεφαλαίου και αποταμιεύσεων μπορούν να αποτελέσουν ιδιαίτερα αποδοτικά εργαλεία πολιτικής για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων από αρκετά «διάχυτες πηγές ρύπανσης» όπιυς οι εκπομπές που προέρχονται από τον τομέα των μεταφορών (συμπεριλαμβανομένων των εναέριων και θαλασσίων μεταφορών), τα απόβλητα (π.χ. συσκευασίες, μπαταρίες), και χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στην γεωργία (π.χ. παρασιτοκτόνα και λιπάσματα). Τύποι περιβαλλοντικών φόρων Προκειμένου να διευκολυνθεί η μέτρηση της αποτελεσματικότητας των περιβαλλοντικών φόρων έχουν καταταχθεί σε τρεις κύριους τύπους, σύμφωνα με τους κύριους στόχους πολιτικής που επιδιώκουν: 1 επιβαρύνσεις κάλυψης κόστους - π.χ. επιβαρύνσεις που στόχο έχουν την κάλυψη του κόστους των περιβαλλοντικοί υπηρεσκόν και το/ν μέτρων μείωσης, όπιος η επεξεργασία των υδάτων (επιβαρύνσεις προς τους χρήστες) και οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σχετικές περιβαλλοντικές δαπάνες (ειδικές επιβαρύνσεις) 2 φόροι παροχής κινήτρων - έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την αλλαγή της συμπεριφοράς των παραγωγών ή/και των καταναλωτών και 3 δημοσιονομικοί περιβαλλοντικοί φόροι - έχουν σχεδιαστεί κυρίως με σκοπό την αύξηση των εσόδων. Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται στην πράξη η χρήση ενός συνδυασμού των τριών αυτών λειτουργιών. Η εξέλιξη τιον περιβαλλοντικών φόρων πέρασε γενικά από τις επιβαρύνσεις κάλυψης κόστους ti] δεκαετία του '60 και του '70 σε συνδυασμούς φόρων παροχής κινήτρων και δημοσιονομικών περιβαλλοντικών φόρων στις δεκαετίες του '80 και του '90. και στην συνέχεια στην πιο πρόσφατη ενσωμάτωση τους στις «μεταρρυθμίσεις των πράσινων φόρων», όπου η επιβολή φάρων σε «αρνητικά» όπως η ρύπανση αντικαθιστούν ορισμένους φόρους σε «θετικά» όπιος το εργατικό δυναμικό. Ποιος χρησιμοποιεί περιβαλλοντικούς φόρους; Οι τρέχουσες τάσεις όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς φόρους (οι οποίοι εδώ χιορίζονται σε ενεργειακούς και σε άλλους περιβαλλοντικούς φόρους) συνοψίζονται ως εξής: περιβαλλοντικοί φόροι (μη ενεργειακοί φόροι) σύμφωνα με την κατάταξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΓΔΧΧ1 ), που αντιπροσωπεύουν μόνο το l,5 c /c του συνόλου των φόρων της ΕΕ το 1993' σε ελάχιστες χώρες οι περιβαλλοντικοί φόροι αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερο ποσοστό (Κάτω Χώρες 5.1* Δανία 4</r). Ωστόσο, οι φόρρι που ανήκουν στην κατηγορία ενεργειακοί φόροι αντιπροσώπευαν μεγαλύτερο ποσοστό (5,2% για την ΕΕ κατά μέσο όρο) και περίπου έως 10% στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα και 6-7% στην Ιταλία και το HB) οι γενικές τάσεις φορολογίας από το 1980 δείχνουν αύξηση των φόρων εργασίας και μείωση των φόρων κεφαλαίου, ενώ το μερίδιο των ενεργειακών και περιβαλλοντικών φόρων παρέμεινε σχετικά σταθερό, με ελάχιστη αύξηση τιον ενεργειακών φόρων παρόλο πον σημειώθηκε μικρή πρόοδος στη χρήση περιβαλλοντικών φόρων σε επίπεοο ΕΕ, σημαντική πρόοδος σημειώθηκε σε επίπεδο κρατών μελών, ιδίως στις βορειοευριοπαϊκές χώρες- αρκετές χώρες χρησιμοποιούν σήμερα περιβαλλοντικούς φόρους στο πλαίσιο τιον «μεταρρυθμίσεων των- πράσινων φόρων» χρησιμοποιώντας τα νέα (( ορολογικά έσοδα και τον περιορισμό άλλων φόρων, όπως οι φόροι εργασίας.

9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7 Οι περιβαλλοντικοί φόροι έχουν αποτέλεσμα; Ο πίνακας 1 συνοψίζει τα αποτελέσματα της επισκόπησης και της ποιοτικής αξιολόγησης του μικρού αριθμού μελετών αξιολόγησης που υπάρχουν σχετικά με τους περιβαλλοντικούς φόρους. Τα κύρια συμπεράσματα είναι: οι αξιολογηθέντες φόροι αποκάλυψαν περιβαλλοντικά οφέλη και, στις περισσότερες περιπτώσεις, φαίνεται ότι είναι αποδοτικοί ως προς το κόστος στο πλαίσιο των περιορισμών των αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν παραδείγματα ιδιαίτερα αποδοτικών φόρων είναι οι σουηδικοί φόροι για την ατμοσφαιρική ρύπανση- οι ολλανδικοί φόροι για την ρύπανση τιον υδάτοη'- και τα σχέδια επιβαρύνσεων για το ΝΟχ και διαφορρποημένης φορσλογίας για το καύσιμα οχημάτων στη Σουηδία- οι φόροι παροχής κινήτρων είναι γενικά περιβαλλοντικά αποδοτικοί όταν ο φόρος είναι αρκετά υψηλός για την προώθηση μέτρων μείωσης- σημαντική συμβολή στην περιβαλλοντική αποδοτικότητα των επιβαρύνσειον που στόχο έχουν την κάλυψη του κόστους παρέχεται με την χρήσι/ εσόδων για σχετικές περιβαλλοντικές δαπάνες- οι φόροι μπορούν να δείξουν αποτελέσματα μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα (2-4 έτη), και κατά συνέπεια παρουσιάζουν συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλα μέσα περιβαλλοντικής πολιτικής, όπως οι ενεργειακοί φόροι (με ορισμένες ρυθμίσεις), οι οποίοι μπορεί να χρειαστούν 10 με 15 χρόνια για να δείξουν σημαντικά αποτελέσματα παροχής κινήτρων δεν είναι εύκολη η αξιολόγηση ενός φόρου καθώς και των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων. Οι φόροι συχνά αποτελούν μέρος ενός πακέτου πολιτικής που είναι δύσκολο να αναλυθεί σε περισσότερα κομμάτια: κατά συνέπεια, η αποτελεσματικότητα καθεαυτού του φόρου δεν μπορεί πάντοτε να προσδιορίζεται σαφώς. Επιπλέον, οι φόροι μπορεί να έχουν πολλαπλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και δευτερεύοντα οφέλη, τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την πολιτική σε τέσσερις βασικούς τομείς - το περιβάλλον, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και το φορολογικό σύστημα. Πολιτικά εμπόδια Υπάρχουν αρκετά σημαντικά πολιτικά εμπόδια στην εισαγωγή περιβαλλοντικών, ιόίως ενεργειακών, φόριον: οι προβλεπόμενες επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και συχνά στην απασχόληση, ιδίως σε ορισμένους τομείς/περιοχές οι προβλεπόμενες επιπτώσεις στις ομάδες χαμηλού εισοδήματος (δηλαδή οι φτωχοί ενδέχεται να πληρώνουν αναλογικά περισσότερα από τους πλουσίους) οι. προβλεπόμενες συγκρούσεις μεταξύ εθνικών φόρων και κοινοτικών κανόνων ή των κανόνων του παγκόσμιου εμπορίου ο κοινοτικός κανόνας ομόφωνης απόφασης κατά την ψήφιση δημοσιονομικών μέτρων οι προβλέψεις ότι οι φόροι θα πρέπει να είναι υψηλοί προκειμένου να έχουν αποτέλεσμα οι προβλεπόμενες συγκρούσεις μεταξύ της αλλαγής συμπεριφοράς (δηλαδή λιγότεροι φόροι) και της διατήρησης των εσόδων υφιστάμενες επιχορηγήσεις και ρυθμίσεις κλπ. που έχουν περιβαλλοντικά αντίρροπες επιπτιύσεις, και άλλες πολιτικές και νοοτροπίες που αντιδρούν ή απαγορεύουν την επιβολή περιβαλλοντικών φόρων. Η παρούσα έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ont τα περισσότερα εμπόδια στην εφαρμογή των φόρων αυτών μπορούν να ξεπεραστούν μέσω της άρσης των περιβαλλοντικά αντίρροπων επιχορηγήσεων και ρυθμίσεων του προσεκτικού σχεδιασμού τιον φόριον και τιον μέτρων περιορισμού- της χρήσης περιβαλλοντικών φόρων και τιον εσόδων τους ως μέρος των πακέτων πολιτικής και τιον μεταρρυθμίσεων τιον πράσινων φόρων της σταδιακής εφαρμογής τιον εκτεταμένων διαβουλεύσεων και της ενημέρωσης.

10 Πίνακας 1: Σύνοψη μίας αξιολόγησης ( 1 ) επιλεγμένων περιβαλλοντικών φόρων Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Παρακινητικό Παρατηρήσεις σχετικά με την συνολική αποτέλεσμα αποδοτικότητα Δημοσιονομικοί περιβαλλοντικοί φόροι Φόρος Θείου (S) +++ Φόρος CO, (S) ; Α φορος CO, (Ν) ++ Φόρος επί των + εγχώριων πτήσεων (S) Επιβαρύνσεις επί των ++ αποβλήτων (DK) Η μέση περιεκτικότητα θείου στα καύσιμα μειώθηκε σημαντικά (40%) μέσα σε δύο έτη xal κατά συνέπεια επιτεύχθηκε σημαντική μείωση των εκπομπών θείου. Παρόλο που είναι ένας δημοσιονομικός περιβαλλοντικός φόρος, είχε σημαντικά παρακινητικά αποτελέσματα, πιθανότατα λόγω του υψηλού ποσοστού του φόρου. Μεταστροφή στην κεντρική θέρμανση από τη χρήση ορυκτών καυσίμων στη χρήση βιοκαυσίμων μέσα σε δύο έτη- αυξημένη ανταγωνιστικότητα της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας. Μερικές αναλύσεις δείχνουν ορισμένα αποτελέσματα όπως μείωση των συνολικών εκπομπών CO, της τάξεως του 3-4% μέσα σε 2-3 έτη από ανοδική τάσι]. Περιορισμένες επιπτώσεις στην επιτάχυνση της αντικατάστασης των θαλάμων καύσης από μία αερογραμμή καθώς και επιπτώσεις στις εκπομπές γενικά μέσα σε 1-3 έτη. Συνεχίζεται η αξιολόγηση- σημαντική αύξηση στα επαναχρησιμοποιούμενα απόβλητα κατεδαφίσεων από 12-82% μέσα σε 6-8 έτη- και μείωση της παραγωγής αποβλήτων- το ποσοστό του φόρου σχεδόν διπλασίασε το κόστος της διάθεσης αποβλήτων. Επιβαρύνσεις παροχής κινήτρων Διαφοροποιημένη ++φορολογία για την αμόλυβδη βενζίνη (S) Διαφοροποιημένη φορολογία για «καθαρότερο» ντήζελ (S) Επιβάρυνση για τα ++ τοξικά απόβλητα (D) Επιβάρυνση NO (S) Επιβάρυνση επί των λιπασμάτων (S) Επιβάρυνση επί της ρύπανσης των -υδάτων (F)- Επιβάρυνση επί της ούπανοης των υδάτων (D) Επιβαρύνσεις για την κάλυψη του κόστους: επιβ ιρύνσεις στου χρήστες Επιβάρυνση επί της ούπανσης των υδάτων (NL) Επιβάρυνση επί των οικιακών αποβλήτων (NL) πιβαρύνσεις για την κάλυψη του κόστους: επιβαρύνσεις ειδικού στόχου Επιβαρύνσεις επί των ++ μπαταριών (S) Επιβάρυνση επί του θορύβου + που προκαλούν τα αεροσκάφη (NL) Η διαφοροποίηση της φορολογίας συνέβαλε σημαντικά στη σταδιακή κατάργηση του μολύβδου μέσα σε 5-7 έτη- οι διαφορετικές τιμές προφανώς κάλυψαν το επιπλέον κόστος της παραγωγής αμόλυβδης βενζίνης - ισχυρό παρακινητικό αποτέλεσμα. Η διαφοροποιημένη φορολογία προκάλεσε σημαντική αύξηση του μεριδίου στην αγορά των «καθαρότερων» καυσίμων που πληρούν αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα σε 3-4 έτη. Η μείωση της φορολογίας για τέτοια καύσιμα παρείχε σημαντικά κίνητρα καθώς μείωσε το κόστος παραγωγής σε επίπεοο χαμηλότερο από το κόστος των συμβατικών καυσίμων. Μείωση της παραγωγής αποβλήτων τουλάχιστον κατά 15% σε 2-3 έτη.το σχεδιαζόμενο δυναμικό αποτέφρωσης μειώθηκε κατά συνέπεια σημαντικά. Ο σχεδιασμός και το ποσοστό του φόρου που έδιναν κίνητρα για παρακολούθηση και λήψη μέτρων μείωσης σε εγκαταστάσεις που συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών ΝΟχ κατά 35% σε δύο έτηεπιτυχής ενίσχυση της πολιτικής περί αδειών., 'Ενας από τους παράγοντες, στο πλαίσιο της πολιτικής γεωργικής μιεταρρύομισης, που συνέβαλλε στην περιορισμένη χρήση τεχνητών λιπασμάτων σε διάστημα 5-10 ετών. - 0 Σύστημα επιδότησης φόρων και τομεακές συμβάσεις μπορεί να είχαν ορισμένες θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις μέσα σε διάστημα ετών- τα έσοδα από την επιβάρυνση είναι μέτρια. + Θετικές επιπτώσεις στην υποβολή αιτήσεων και την έκδοση αδειών χαμηλότερης ρύπανσης. Η έγκαιρη ανακοίνωση συνέβαλε στην προώθηση της κατασκευής σταθμού επεξεργασίας λυμάτων. Η επιβάρυνση δημιούργησε κεφάλαια για ταχεία αύξηση του δυναμικού επεξεργασίας- παρόλο που τα κίνητρα που παρέχει ο φόρος ήταν χαμηλά η χρήση των εσόδων για την επέκταση του δυναμικού επεξεργασίας συνέβαλε σε σημαντική βελτίωση στην ποιότητα των υδάτων σε διάστημα ετών. Δικαιότερη κατανομή του κόστους διαχείρισης οικιακών αποβλήτων τα ποικίλα ποσοστά παρείχαν κίνητρα για περιορισμό των αποριμμάτων (10-20% λιγότερα απόβλητα/άτομο). 0 Η επφάρυνση καθιστά εφικτή την ανακύκλωση μπαταριών Pb-το ποσοστό συλλογής το 1993 ήταν 95% (60% το 1989)- για τις άλλες μπαταρίες τα αποτελέσματα είναι ακόμη ασαφή. ι Ικανοποιητική από την άποψη της άντλησης κεφαλαίων» επέτρεψε την κάλυψη του κόστους των μέτρων μόνωσης κατά του θορύβου γύρο» από τα αεροδρόμια. Λεζάντα: +/++/+++ : μικρές/μεσες/υψηλές επιπτώσεις 0 : απουσία επιπτιόσεων ή περιορισμένες επιπτώσεις ; = άγνωστες επιπτώσεις (' ) Η παρακινητικού αποτελέσματος αξιολόγηση βασίζεται at: στοιχεία που δείχνουν ότι οι φορολογούμενοι ενθαρρύνονται να συμβάλλουν στον περιορισμό τη; ρύπανσης, κυρίως λόγω σημαντικών οιαφορών στις τιμές των (f όρων και στο κόστος των μέτρων μείωσης (ή αντίστοιχων μέτρων). Η περιβαλλοντική αποδοτικότητα στηρίζεται σε στοιχεία σχετικά με τα περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από τον φόρο. Τα ερωτηματικά αναφέρονται σε έλλειψη στοιχείων.

11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 9 Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της ΕΕ αλλά και της ψήφισης με ομόφωνη απόφαση. Η συνολική ανταγωνιστικότητα των χωρών μπορεί να βελτιωθεί μέσω καλά σχεδιασμένων φόρο/ν οι οποίοι μπορούν να προωθήσουν τις καινοτομίες και πιθανώς να ενθαρρύνουν τις διαρθροτιικές αλλαγές. Συστάσεις 1 Ευρύτερη χρήση περιβαλλοντικών φόρων Ενώ η ανάγκη για αλλαγή των προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης έλαβε ευρεία αποδοχή μετά την διάσκεψη κορυφής του Ρίο το 1992, η έκθεση για την επισκόπηση του Πέμπτου Προγράμματος Περιβαλλοντικής Δράσης (5ο ΠΠΔ) «το Περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1995» που δημοσιεύθηκε από τον ΕΟΠ στα τέλη του 1995 κατέληξε στο συμπέρασμα ÓTL τρία χρόνια μετά την δημοσίευση του 5ου ΠΠΔ «... το μιεγαλύτερο μέρος των τάσεων παραγωγής και κατανάλωσης παραμένει αμετάβλητο...». Οι περιβαλλοντικοί φόροι, μεταξύ των άλλων μέσιον πολιτικής, μπορεί να βοηθήσουν στην επίτευξη τέτοιων διαρθρωτικιόν αλλαγών, με τη διόρθωση τιον μηνυμάτων τιμών και των στρεβλώσεων στην αγορά. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πιο εκτεταμένα. Η χρήση περιβαλλοντικών φόριον μπορεί να επεκταθεί κατά τρεις κύριους τρόπους: με την επέκταση τους σε περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες με την αύξηση της εναρμόνισης και συμβατότητας τους σε επίπεδα ΕΕ 1 με την ανάπτυξη νέων βάσεων φόρων, που θα βασίζονται όλο και περισσότερο σε υλικό εισροών καθώς και στις εκπομπές και οι οποίες θα επεκτείνονται σε νέες ή σε διευρυμένες βάσεις φόρων όπως υδάτινοι πόροι, μεταλλεύματα, επικίνδυνα χημικά, μεταφορές (εναέριες και θαλάσσιες), χρήση γαιών και τουρισμός. Οι υλικές ροές πόρων μέσιο της οικονομίας, όπως η ενέργεια, τα μεταλλεύματα και τα κέρδη από τη χρήση γαιών μπορούν να αποφέρνουν σημαντικά φορολογικά έσοδα για τις μεταρρυθμίσεις τιον πράσινων φόρων. 2 Προσεκτικός σχεδιασμός και εφαρμογή Τα οφέλη τιον περιβαλλοντικών φόρων και οι δυνατότητες για αυξημένη χρήση τους παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές, όμως απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός και εφαρμογή τους προκειμένου να επιτευχθούν τα οφέλη αυτά στην πράξη. Ο παρακάτω πίνακας, χυιρίς να είναι εξαντλητικός, συνοψίζει ορισμένα σημεία επιτυχούς ειραρμογής των περιβαλλοντικών φόρων. 3 Περισσότερη και καλύτερη αξιολόγηση Evo') η θεωρητική αξιολόγηση της περιβαλλοντικής φορολογίας αποτελεί ένα.καλά ανεπτυγμένο τομέα, η εκπόνηση επαρκών αξιολογήσεων της πρακτικής εμπειρίας όσον αφορά την επιβολή τέτοιαη' φόρων είναι σχετικά σπάνια. Κατά συνέπεια, οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων μπορούν να αντιμετωπίσουν δυσχέρειες λόγο) της έλλειψης αναπληροφόρησης σχετικά με την απόδοση των διαφορετικών επιλογών πολιτικής. Η βελτίωση της κατάστασης αυτής συνεπάγεται αυξημένες προσπάθειες αξιολόγησης, μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αξιόπιστο«δεδομένων, και μηχανισμούς αξιολόγησης που θα είναι σχεδιασμένοι στο πλαίσιο του πακέτου πολιτικής. Η ανάγκη για ενσωμάτωση της αξιολόγησης στον σχεδιασμό των φόρων αναγνωρίστηκε από τον ΟΟΣΑ. ο οποίος συμφώνησε επί τιον μεθοδολογικών κατευθυντήριων γραμμών που θα εφαρμοστούν για την αξιολόγηση των οικονομικών μέσων (ΟΟΣΑ 1996 υπό έκδοση). 4 Περισσότερη έρειινα - ειδικά όσον αφορά π:ακέτα πολιτικής και εξωτερικό κόστος Οι περιβαλλοντικοί φόροι έχουν συχνά καλύτερα αποτελέσματα όταν αποτελούν μέρος ενός πακέτου πολιτικής που στοχεύει στην αντιμετώπιση ενός (ή περισσοτέριον) περιβαλλοντικών προβλημάτων, όμως η αλληλεπίδραση μεταξύ διαφόρων εργαλείων πολιτικής είναι συχνά σύνθετη. Περαιτέρω ανάλυση και κατανόηση των ζητημάτων αυτών θα χρησίμευε ιδιαίτερα στη μελλοντική χάραξη πολιτικής. Ιδιαίτερα πολύτιμη θα είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου όσον αφορά την δυνητική εφαρμογή διαφορετικών εργαλείων πολιτικής σύμφωνα με μία τυπολογία τιον περιβαλλοντικών προβλημάτων. Τέλος, προκειμένου να βελτιωθεί ο σχεδιασμός τιον περιβαλλοντικών φόρων, απαιτείται έρευνα σε τομείς όπιος η δημιουργία οικονομικών προτύπων και η αξιολόγηση του εξιοτερικού κόστους, ιδίως σε σχέση με πτυχές κατανομής. Είναι σαφές ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα, όμιος γνωρίζουμε αρκετά ώστε να δικαιολογείται περαιτέρω ανάπτυξη της πολιτικής περί των περιβαλλοντικών φόριον.

12 10 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Συνοπτικός κατάλογος επιτυχούς εφαρμογής περιβαλλοντικών φόρων: προκαταρκτικές μελέτες που ερευνούν τις δυνητικές επιπτώσεις του πακέτου φόρων/πολιτικής, ιδίως τον υπολογισμό του κόστους περιορισμού της ρύπανσης σε κάθε τομέα, οφέλη και κόστος της βελτίωσης της οικολογικής αποδοτικότητας' έγκυρη και μεγαλύτερη συμμετοχή των φορολογικών/δημοσιονομικών αρχών εκτεταμένες διαβουλεύσεις με μετόχους αλλά και με το κοινό - έγκυρη ανακοίνωση των περιβαλλοντικών φόρων ενσωμάτωση τους στο πλαίσιο ενός πακέτου πολιτικής συμπληρωματικών μέτρων σταδιακή επιβολή του φόρου - ανακύκλωση εσόδων προς: - φορολογούμενους, πχ για περιβαλλοντικά μέτρα, μέσω εκπτώσεων ή κινήτρων για επενδύσεις, παροχή πληροφοριών και κατάρτισης- - σχετικούς τομείς (πχ ορισμένα έσοδα από ένα φόρο που επιβάλλεται για τα απόβλητα θα διοχετεύονται στον τομέα των αποβλήτων)- - μείωση άλλων φόρων όπως οι φόροι εργασίας. Αυξημένο παρακινητικό αποτέλεσμα, μέσω: - σταδιακής αύξησης των πραγματικών μηνυμάτων τιμών σε μεγάλες χρονικές περιόδους- - σταδιακής μείωσης των απαλλαγών μέτρα αξιολόγησης σχεδιασμένα στο πλαίσιο του φορολογικού συστήματος.

13 ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΚΟΕΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΝΕΤΑΙ ΟΣ ΕΞΗΣ: 11 ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΚΟΕΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ; ΤΥΠΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΟΙΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ; ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ; ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

14 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ Εφαρμογή και Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σ. 17,6 χ 25 cm ISBN

15 Venta Salg Verkauf Πωλήσεις Sales Vente Vendita Verkoop Venda Myynti Försäljning BELGIQUE/BELGIE Moniteur beige Belgisch Staatsblad Rue de Louvam ' Leuvenseweg B 1000 Bruxelles/Brussel Tél. (32 2) Fax (32 2) Jean De Lannoy Avenue du Roi 202/ Koningslaan 202. B 1060 Bruxelles/Brussel Tél. (32-2) Fax (32 2) E mail: Librairie europêenne'europese Boekhandel Ruédela Loi 244/ Weistraa.1244 B 1040 BruxelleSfBfussel Tél. (32-2) Fax (32 2) DANMARK J. H. Schultz Information A/S Herstedvang DK 2620Alberlslund TU. (45) Fax (45) E mail: URL: DEUTSCHLAND Bundesanzeiger Verlag Breite Straße Postfach D 50667Köln Tel. (49-221) Fax (49 221) GREECE ΕΛΛΑΔΑ G.C. ElettheroudakisSA International Bookstore Panepistimiou 17 GR Athens Tel. (30 1) /1/2/3 Fax (30 1) E mail: Mundi Prensa Libros, SA Castellò. 37 E Madrid Tel. (34 1 ) / Fax (34 1) E mail: URL: Boletín Oficial del Estado Trafalgar, Ε 2Θ071 Madrid Tel. (34 1) (Libros). ' (Suscripciones) Fax (34 1) (Libros) (Suscripciones) URL: Mundi Prensa Barcelona Conseil de Ceni, 391 E Barcelona Tel. (34 3) Fax (34 3) Journal officiel Service des publications des CE 26. rue Desaix F Paris Cedex 15 Tél. (33 1) /31 Fax (33 1 ) Government Supplies Agency Publications Section 4 5 Harcourt Road Dublin 2 Tel. (353 1) Fax (353 1) ITALIA Licosa SpA Via Duca di Calabria, t/1 Casella postale Firenze Tel [39 55) Fax (39 55) E mail: URL: ici382.ciiea it/virtual Library/rsbliot/velrinay licosa Iti.him GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG Messageries du livre Sari 5, rue Raiffeisen L 2411 Luxembourg Tél. (352) Fax 352) E mail: Abonnements: Messageries Paul Kraus 11, me Christophe Planlin L 2339 Luxembourg Tél. (352) Fax (352) E mail: URL: NEDERLAND SDU Servicecentrum Uitgevers Chrlsloffel Plantijnsiraal 2 Postbus EA s Gravenhage Tel. (31 70) Fax (31 70) E mail: URL: ÖSTERREICH Manz'sche Verlags und Universitätsbuchhandlung Gmbh Siebenbrunnengasse 21 Postfach 1 A 1050 Wien Tel. (43 1) /340 Fax (43 1) E mail: auslieferunq<ô)manz.co.a1 URL: EU.net:81/manz PORTUGAL Imprensa Nacional Casa da Moeda, EP Rua Marqués do Sá da Bandeira. 16 A Ρ 1050 Lisboa Codex Tel. (351 1) Fax {351 1 ) / Distribuidora de Livros Bertrand Ld.' Rua das Terras dos Vales, 4 A Apartado GO037 P 2701 Amadora Codex Tel. (351 1) / Fax (351 1 ) SUOMI FIMLAND Akateeminen Kirjakauppa > Akademiska Bokhandeln Pohjoisesplanadi 39' Norra esplanaden 39 PL PB 128 FIN Helsinki Helsingfors Tel. (358 9) Fax (358 9) E mail: URL: booknet.culinel ti aka index.him BTJ AB Traktorvägen 11 PO Box 200 S 22100Lund Tel. (46-46) Fax (46 46) E mail: URL: UNITED KINGDOM The Stationery Office Ltd {Agency Section) 51, Nine Elms Lane London SW8 5DR Tel. (44 171) Fax (44 171) URL: stalionery offici Bokabud Larusar Blöndal Skolavordustig, 2 IS 101 Reykiavik Tel. (354) Fax (354) NIC Info AS Ostenioveien 18 Boks 6512 Etlerstad N 0606Oslo Tel. (47 22) Fax (47 22) SCHWEIZVSUISSE/SVlZZERA OSEC Slamplenbachslraße 85 CH 8035 Zürich Tel. (41 1) Fax (41 1) E mail: URL: CESKA REPUBLIKA NIS CR prodejna Konvlktská 5 CZ Praha 1 Tel. (42 2) Fax (42 2) E mail: URL: CYPRUS Cyprus Chamber Of Commerce & Industry 38, Grivas Digenis Ave Mail orders: PO Box 1455 CY 1509 Nicosia Tel. (357-2) / Fax (357 2) E mail: cy 1691 MAGYARORSZAG Euro Info Service Europa Hãz Margilsziget PO Box 475 H Budapest 62 Tel. {36 1) / Fax (36 1) E mail: URL: MALTA Miller Distributors Ltd Malta Inlernalional Airport PO Box 25 LOA 05 Malta Tel. (356) Fax (356) POLSKA Ars Polona Krakowskie Przedmiescie 7 Skr. poeztowa 1001 PL Warszawa Tel. (48 2) Fax (48 2) TURKIYE Dünya Infotel A.S. Istiklãl Cad. No: 469 TR Tünel Islanbul Tel. (90 212) (90 312) Fax (90 212) BALGARUA Europress Euromedia Ltd 59, Bid Vilosha BG 1O00 Soda Tel. (359 2) Fax (359 2) HRVATSKA Medlatrade Ltd Pavia Hatza 1 HR Zagreb Tel. (385 1) Fax (385 1) ROMANIA Euromedia Str. G ral Benhelot Nr 41 RO Bucuresii Tel. (40 1) / Fax (40 1) / SLOVAKIA Slovenska Technlcka Knlznlca Nàmestieslobody 19 SLO Bratislava 1 Tel. (42 7) Fax (42 7) E mail: SLOVENIA Gospodarski Vestnik Zalozniska skupina d.d. Dunajska cesta 5 SI 10O0 Ljubljana Tel (386) Fax (386) E mail: URL: ISRAEL R.O.Y. International 17. Shimon Hatarssi Street PO Box TelAviv Tel. (972 3) Fax (972 3) E mail: Sub agent for the Palesünian Authonly: Index Information Services PO Box Jerusalem Tel. (972 2) Fax (972 2) RUSSIA Tel. (095) Fax(095) AUSTRALIA Hunter Publications PO Box Abbotsford. Victoria Tel (61 3) Fax(61 3) CANADA Uniquement abonnements. Subscriptions only: Renouf Publishing Co. Ltd 1294 Algoma Road K1 B 3W8 Ottawa, Ontano Tel. (1 613) Fax (1 61 3) E mail: URL: fox.nstn.ca/~renouf The Middle East Observer 41. Sherif Street Cairo Tel. (20-2) Fax (20 2) JAPAN PSI Japan Asahi Sanbancho Plaza # Sanbancho. Chiyoda ku Tokyo 102 Tel. (81 3) Fax (81 3) E mail: URL: japan.com SOUTH AFRICA Sa Ho 5th Floor Export House. CNR Maude & West Slreets PO Box Sandten Tel. (27 11) Fax (27 11) UNITED STATES OF AMERICA Beman Associates 4611 F Assembly Dnve MD20706 Lanham Tel. (301 ) (toll free telephonel Fax (800) (toll free fax) E mail: URL: MEXICO Mundi Prensa Mexico. SA de CV Rio Panuco, 141 Delegación Cuauhtemoc MË O650O México DF Tel. (52-5) Fax(52 5) E mail: compuserve.com REPUBLIQUE DE COREE Kyowa Book Company 1 F1. Phyung Hwa Btdg Hap Jeong Dong, Mapo Ku Seoul Tél. (82 2) Fax (82 2) E mail: kr Bitte wenden Sie sich an ein Büro Ihrer Wahl Please contact the sales office of your choice Veuillez vous adresser au bureau de vente de votre choix

16 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ορ * * * * L-2985 Luxembourg ISBN ^-^Ι^-ΟΙΟ-Ξ " Kongens Nytorv 6 DK-1050 Κοπεγχάγη Κ Δανία Τηλ. (+45) Φαξ: (+45)

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Επιστροφή στη Γεωργία; Μύθοι και Πραγματικότητα Ημερίδα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί κανόνες για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση. Δαπάνες διαβίωσης

Οικονομικοί κανόνες για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση. Δαπάνες διαβίωσης Οικονομικοί κανόνες για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση Οι οικονομικοί κανόνες που ισχύουν για τα δύο είδη κινητικότητας προσωπικού είναι οι ίδιοι. Η υποτροφία συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική για τη συνοχή υποστηρίζει την «πράσινη οικονοµία» για την ανάπτυξη και τις µόνιµες θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη

Η πολιτική για τη συνοχή υποστηρίζει την «πράσινη οικονοµία» για την ανάπτυξη και τις µόνιµες θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη IP/09/369 Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2009 Η πολιτική για τη συνοχή υποστηρίζει την «πράσινη οικονοµία» για την ανάπτυξη και τις µόνιµες θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη Η κ. Danuta Hübner, επίτροπος αρµόδια για

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G. Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.5-Greece & Cyprus 1 1) Κανονιστικές καινοτομίες 2014-2020 Επίτευξη των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2013 Η παρούσα έκδοση εκπονήθηκε από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, παρέχεται δε αποκλειστικά και μόνο προς ενημέρωση. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΚ- ΜΕΞΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΚ- ΜΕΞΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΚ- ΜΕΞΙΚΟΥ Το παράρτηµα III της συµφωνίας ελεύθερων συναλλαγών που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα µε το Μεξικό (απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES»

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Περιεχόμενα 1/ Περιβαλλοντική κατάσταση ανά περιοχή... 2 2/ Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί... 2 2.1 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί... 2 2.1.1 Διαχείριση των αποβλήτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ήλιος Κίνηση και ελκτικό δυναμικό του ήλιου, της σελήνης και της γης Γεωθερμική ενέργεια εκλύεται από ψύξη του πυρήνα, χημικές αντιδράσεις και ραδιενεργό υποβάθμιση στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 178 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το εθελοντικό σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τις κονσόλες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες IP/04/121 Βρυξέλλες 28 Ιανουαρίου 2004 Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0195(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0195(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 15.10.2010 2010/0195(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτα, 2 Φεβρουαρίου 2014 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 6 η Απριλίου 2016

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 6 η Απριλίου 2016 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Συνέπειες στην αγορά αυτοκινήτου, στα έσοδα του κράτους, στο περιβάλλον και στους καταναλωτές από τις αθρόες εισαγωγές μεταχειρισμένων πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων προηγούμενων αντιρρυπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία ακινήτων

Η φορολογία ακινήτων www.pwc.gr Η φορολογία ακινήτων Υπό το πρίσμα διεθνών τάσεων Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 «Η Φορολογία Ακινήτων στην Ελλάδα είναι χαμηλή» Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 Slide 2 Στοιχεία ΟΟΣΑ προ

Διαβάστε περισσότερα

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD 16 Μαΐου 2013 Κυριάκος Παρπούνας Ανακύκλωση στην Κύπρο, χτες, σήμερα, αύριο. Ανακύκλωση στην Κύπρο, χτες... Δεν είναι τόσο νέα όσο νομίζουμε Πρώτο στίγμα το 1930 με ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 347 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1 Οι προκλήσεις Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής του Τάσου Χανιώτη 1 Η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή γεωργία και η Κοινή Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΤΚΝΩΜΑΣΑ ΣΗ ΝΟΣΙΑ ΕΤΡΩΠΗ ΝΕΕ ΠΗΓΕ, ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ, ΝΕΕ ΑΓΟΡΕ.

ΤΜΠΤΚΝΩΜΑΣΑ ΣΗ ΝΟΣΙΑ ΕΤΡΩΠΗ ΝΕΕ ΠΗΓΕ, ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ, ΝΕΕ ΑΓΟΡΕ. ΤΜΠΤΚΝΩΜΑΣΑ ΣΗ ΝΟΣΙΑ ΕΤΡΩΠΗ ΝΕΕ ΠΗΓΕ, ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ, ΝΕΕ ΑΓΟΡΕ. Η μεγάλη επιτυχία των ξύλινων συμπυκνωμάτων (wood pellets) στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Αυστρία, την Δανία και την Σουηδία σχεδόν επιτάσσει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, γνωστή ως Οδηγία Πλαίσιο για τους Υδατικούς Πόρους, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...17 Εισαγωγή...19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Προσπάθεια Ανάπτυξης με Σεβασμό στο Περιβάλλον 1.1 Εισαγωγή...29 1.2 Μηδενική Ανάπτυξη ή Βιομηχανία της Αντιρρύπανσης;...30 1.3 Η Σημερινή Κατάσταση...32

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου, 7 42 Αθήνα, Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977, www.iobe.gr Tsami Karatassou, 7 42 Athens, Greece, Tel.: +30 20-92 200-0, Fax: +3020-9233

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.11.2012 COM(2012) 671 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για τη διαμόρφωση κατάλληλων σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

MEMO/08/

MEMO/08/ MEMO/08/740 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2008 Ο δρόµος προς την ανάκαµψη: το πακέτο συνοχής - Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συµβολή της πολιτικής για τη συνοχή στο σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999 με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής ς Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Διάρθρωση του Ενεργητικού... 2 3. Διάρθρωση του Παθητικού... 3 4. Κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

«Μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» Έρευνα μεταξύ των αυτοδιοικητικών αρχών Σύνοψη των αποτελεσμάτων

«Μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» Έρευνα μεταξύ των αυτοδιοικητικών αρχών Σύνοψη των αποτελεσμάτων «Μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» Έρευνα μεταξύ των αυτοδιοικητικών αρχών Σύνοψη των αποτελεσμάτων EL Τα συμπεράσματα που ακολουθούν βασίζονται στο σημείωμα με τίτλο «Αξιολόγηση της εμβληματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45% Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα Εισαγωγική γ εισήγηση η της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ορυκτά καύσιμα που μετέχουν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015: νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις

Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015: νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Παράκληση να δημοσιευθεί Ημερομηνία: 2/12/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Δομή προτάσεων πολιτικής ΚΓΠ Κοινές ρυθμίσεις Διαρθρωτικά Ταμεία Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) Πυλώνας Ι: ΕΓΤΕ Άμεσες Ενισχύσεις Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.10.2014 COM(2014) 632 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα στοιχείων-κουμπιών χωρίς υδράργυρο για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑ Hl ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. (Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο)

ΕΓΓΡΑ Hl ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. (Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο) ΕΓΓΡΑ Hl ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Η παρούσα έκόοση υπάρχει και στις εξής γλώσσες: DA ISBN 92-825-5665-4

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Greece

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Greece ZA5470 Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Greece FL315 Attitudes of European entrepreneurs towards eco innovation Flash

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων "Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα" Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013

Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013 Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων "Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα" Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ αποβλήτων. Ακολουθούν τα όρια των βαρέων μετάλλων στα Ευρωπαϊκά πρότυπα για το κομπόστ και τα προϊόντα της αναερόβιας ζύμωσης, από το προσχέδιο της Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 12.10.2015. για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 12.10.2015. για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2015 C(2015) 6892 final ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.10.2015 για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ EL EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.10.2015 για το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 244 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση από το Ηνωμένο Βασίλειο σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.7.2016 COM(2016) 438 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση των επιστημονικών επιδόσεων για βελτιωμένη χάραξη πολιτικής

Μέτρηση των επιστημονικών επιδόσεων για βελτιωμένη χάραξη πολιτικής Ενημερωτικό σημείωμα Μέτρηση των επιστημονικών επιδόσεων για βελτιωμένη χάραξη πολιτικής Ενημερωτικό σημείωμα επιλογών Βασικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση της σκοπιμότητας και της εφικτότητας

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.10.2013 COM(2013) 704 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα

Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ECOCITY Μανόλης Μαρκάκης Χημικός Μηχανικός (M.Sc., D.I.C.) Ποιότητα αέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ιστορικό 40 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ 1 A. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MIRAPEXIN 0,088 MG, KOYTI ΤΩΝ 30 Mirapexin 0,088 mg 0,088 mg pramipexole ισοδύναμη με διυδροχλωρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Νοέμβριος 2013

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Νοέμβριος 2013 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Αφήστε τον ήλιο να λάμψει! Νοέμβριος 2013 Η κοινοτική πολιτική και οι στόχοι για το 2030 Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως γνωστόν, έχει δεσμευθεί να επιτύχει μερίδιο 20% συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα