ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Επισκόπηση Ο Κώδικας Δεοντολογίας της AHI Carrier FZC ισχύει για την AHI Carrier FZC και τις ανά τον κόσμο θυγατρικές εταιρείες της. Στον Κώδικα αφενός διατυπώνονται οι κανόνες που διέπουν τις δραστηριότητές μας κι αφετέρου εκφράζονται οι θεμελιώδεις αρχές μας οριοθετόντας το πλαίσιο λήψης των αποφάσεών μας. Η δεοντολογικά ορθή άσκηση των επιχειρηματικών πρακτικών της AHI Carrier FZC, βασίζεται στις ακόλουθες αρχές : Οφείλουμε να τηρούμε τον νόμο. Οφείλουμε να ενεργούμε καλόπιστα. Οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη τον αντίκτυπο των αποφάσεών μας, σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να αναζητούμε δίκαιες λύσεις. Οφείλουμε να επικοινωνούμε με ειλικρίνεια και ευθύτητα με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οφείλουμε να επιδιώκουμε πάντοτε να καλλιεργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης, να αντιμετωπίζουμε τους άλλους με σεβασμό και να ασκούμε τις δραστηριότητές μας με ακεραιότητα. Η ακεραιότητα, η φήμη και η κερδοφόρα πορεία της AHI Carrier FZC, εξαρτώνται εν τέλει από τις επιμέρους πράξεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών, των υπαλλήλων και των αντιπροσώπων μας ανά τον κόσμο. Καθένας από εμάς είναι προσωπικά υπεύθυνος και λογοδοτεί ως προς τη συμμόρφωσή του με τον Κώδικα. Οι Αρχές μας Πώς λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας Η τήρηση των υψηλότερων προτύπων δεοντολογικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς αποτελεί πάγια δέσμευση της AHI Carrier FZC. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι σχέσεις που διατηρούμε με τους πελάτες μας, τους προμηθευτές μας, τους ανταγωνιστές μας, τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και τους εργαζομένους μας. Οι Πελάτες μας Θα προσφέρουμε υψηλή ποιότητα και αξία, ανταγωνιστικές τιμές και τίμιες συναλλαγές σε όσους χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Θα συναλλασσόμαστε με τους πελάτες μας κατά σύννομο και δεοντολογικά ορθό τρόπο. Οι Εργαζόμενοί μας Θα αντιμετωπίζουμε δίκαια τους εργαζομένους μας και θα χρησιμοποιούμε πρακτικές απασχόλησης που θα βασίζονται στην αρχή των ίσων ευκαιριών για όλους τους εργαζομένους. Θα σεβόμαστε το δικαίωμα των εργαζομένων μας στην ιδιωτικότητα και θα 1

2 τους φερόμαστε με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να εξασφαλίζουμε ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας και ένα κλίμα ειλικρινούς επικοινωνίας για όλους τους εργαζομένους μας. Οι Προμηθευτές και οι Συνεργάτες μας Θα συναλλασσόμαστε με τους προμηθευτές και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας κατά δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο. Επιδιώκουμε τη σύναψη μακροχρόνιων επιχειρηματικών συνεργασιών, αποφεύγοντας κάθε είδους διακριτική μεταχείριση ή δόλο. Οι Μέτοχοί μας Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να προσφέρουμε υψηλή αξία στους μετόχους μας. Θα διαφυλάσσουμε την αξία της επένδυσής τους μέσω της συνετής αξιοποίησης και προστασίας των εταιρικών πόρων και μέσω της τήρησης των υψηλότερων προτύπων νομικά και δεοντολογικά ορθής συμπεριφοράς σε όλες τις επιχειρηματικές συναλλαγές μας. Οι Ανταγωνιστές μας Θα επιδιδόμαστε σε ανόθευτο, ανεξάρτητο και δίκαιο ανταγωνισμό, βασίζοντας τις προσπάθειές μας στα πλεονεκτήματα των ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών μας. Οι Τοπικές Κοινωνίες μας Θα ενεργούμε ως υπεύθυνος «εταιρικός πολίτης» σε όλες τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε ανά τον κόσμο. Θα τηρούμε όλους τους εθνικούς και τοπικούς νόμους και θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βελτιώνουμε το βιοτικό επίπεδο των τοπικών κοινωνιών μας. Τα Πρότυπα Συμπεριφοράς μας Πώς ασκούμε τις δραστηριότητές μας Τα ακόλουθα πρότυπα συμπεριφοράς καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις μας ως προς την τήρηση δεοντολογικά ορθής συμπεριφοράς. Επειδή τα πρότυπα αυτά δεν είναι δυνατόν να καλύπτουν τις ιδιαίτερες παραμέτρους κάθε περίστασης, πρέπει να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται στο πλαίσιο των νόμων, των ηθών και των εθίμων των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, καθώς και υπό το πρίσμα των σχετικών πολιτικών της AHI Carrier FZC και της κοινής λογικής. Η επίκληση λόγων όπως «όλοι το κάνουν» ή «δεν είναι παράνομο» δεν θεωρείται επαρκής δικαιολογία για την παραβίαση αυτών των Προτύπων. Πρέπει να είμαστε διαρκώς σε εγρήγορση ώστε να αποφεύγουμε, τόσο εντός όσο και εκτός εργασίας, καταστάσεις και ενέργειες που δίνουν έστω και την παραμικρή εντύπωση παράνομης ή ανήθικης συμπεριφοράς που θα μπορούσε να δυσφημήσει την AHI Carrier FZC. Ποιότητα & Ασφάλεια Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της AHI Carrier FZC πρέπει να παρέχονται με πρωταρχικό μέλημα την ασφάλεια και την υγεία των πελατών, των χρηστών και των υπαλλήλων μας, αλλά και κάθε άλλου προσώπου.

3 Μάρκετινγκ & Πωλήσεις Η AHI Carrier FZC θα ανταγωνίζεται στην παγκόσμια αγορά βασιζόμενη στα πλεονεκτήματα των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Θα πωλούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας με τιμιότητα και δεν θα επιδιώκουμε οποιαδήποτε πώληση η πραγματοποίηση της οποίας προϋποθέτει παραβίαση του νόμου ή των παρόντων προτύπων από μέρους μας. Κατά την πραγματοποίηση συγκρίσεων με ανταγωνιστές, πρέπει να λαμβάνουμε μέριμνα ώστε να μην τους δυσφημούμε επικαλούμενοι ανακριβή στοιχεία. Όλα τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό της AHI Carrier FZC, οφείλουν να τηρούν τη νομοθεσία περί παράτυπων πληρωμών. Τα επαγγελματικά δώρα που είναι εθιμοτυπικού χαρακτήρα και κινούνται σε λογικά πλαίσια από άποψη συχνότητας και αξίας επιτρέπονται κατά κανόνα. Δεν επιτρέπονται σε καμία περίπτωση δώρα που προορίζονται ως αντάλλαγμα για ευνοϊκή μεταχείριση ή που απαγορεύονται από τις σχετικές πολιτικές του λήπτη ή του εργοδότη του. Η AHI Carrier FZC δεν κάνει και δεν αποδέχεται δωροδοκίες. Το θέμα των επαγγελματικών δώρων αποτελεί αντικείμενο της πολιτικής με τίτλο «Παροχή και αποδοχή επαγγελματικών δώρων» (Giving and Receiving of Business Gifts). Προστασία πληροφοριών που ανήκουν σε άλλους Η AHI Carrier FZC σέβεται τα νόμιμα δικαιώματα ιδιοκτησίας και τα εμπορικά μυστικά των πελατών και των προμηθευτών μας, αλλά και κάθε τρίτου. Η AHI Carrier FZC θα ζητά, θα αποδέχεται, θα χρησιμοποιεί και θα κοινοποιεί αποκλειστικές πληροφορίες που ανήκουν στην κυριότητα άλλων αποκλειστικά και μόνο σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και τις επιταγές του παρόντος Κώδικα. Εν μέσω του εξόχως ανταγωνιστικού περιβάλλοντος των σύγχρονων παγκόσμιων αγορών, η συλλογή πληροφοριών για τους ανταγωνιστές μας και τα ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες αποτελεί αναγκαία και συνήθη επιχειρηματική διαδικασία. Κατά τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον ανταγωνισμό, η AHI Carrier FZC δεν θα χρησιμοποιεί αθέμιτα μέσα, όπως κλοπή ή δόλο. Στις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από πελάτες, προμηθευτές και άλλους επισκέπτες των ιστοθέσεων και των εγκαταστάσεων της AHI Carrier FZC θα παρέχεται η δέουσα προστασία. Προστασία της εταιρικής περιουσίας Τα περιουσιακά στοιχεία της AHI Carrier FZC, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων στοιχείων ενεργητικού (όπως εγκαταστάσεις, μετρητά, εξοπλισμός και πληροφοριακά συστήματα) και των άυλων στοιχείων ενεργητικού (όπως πνευματική περιουσία, εμπορικά μυστικά, γνωστοποιήσεις εφευρέσεων, εμπορικές και τεχνικές πληροφορίες ευαίσθητου χαρακτήρα, προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή και επαγγελματική τεχνογνωσία) θα χρησιμοποιούνται ορθά και όπως προβλέπεται από τη διοίκηση. Τα περιουσιακά στοιχεία

4 της AHI Carrier FZC δεν θα χρησιμοποιούνται για ίδιον όφελος. Όλες οι επιχειρηματικές συναλλαγές πρέπει να έχουν την έγκριση της διοίκησης και να συμμορφώνονται με τις πολιτικές που ορίζουν τα δικαιώματα υπογραφής και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και εγκρίσεων. Ακρίβεια των στοιχείων Όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, τα έσοδα, οι δαπάνες και οι επιχειρηματικές συναλλαγές πρέπει να καταγράφονται με πληρότητα και ακρίβεια στα βιβλία και στοιχεία της AHI Carrier FZC, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις αποδεκτές λογιστικές αρχές και τις θεσπισθείσες χρηματοοικονομικές πολιτικές και διαδικασίες της AHI Carrier FZC. Οι δημοσιονομικές προτάσεις και οι οικονομικές αξιολογήσεις θα πρέπει να αποτυπώνουν ακριβοδίκαια όλες τις πληροφορίες που αφορούν την απόφαση η λήψη της οποίας ζητείται ή προτείνεται. Δεν θα δημιουργούνται και δεν θα τηρούνται επ' ουδενί λόγο κρυφά ταμεία περιέχοντα μετρητά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία. Η AHI Carrier FZC θα ενημερώνει τους πελάτες και τους προμηθευτές για λάθη που διαπιστώνει και θα τα διορθώνει άμεσα μέσω της έκδοσης πιστωτικών σημειωμάτων, της επιστροφής χρημάτων ή άλλων μέσων κοινής αποδοχής. Δημόσιες συμβάσεις Η AHI Carrier FZC θα συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων που διέπει τις ανά τον κόσμο επιχειρηματικές συνεργασίες της AHI Carrier FZC με κυβερνήσεις κρατών. Η AHI Carrier FZC λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα για τη συμμόρφωσή της με τους μοναδικούς και ειδικούς κανόνες που διέπουν τη σύναψη συμβάσεων με την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Η AHI Carrier FZC θα τηρεί σε κάθε περίπτωση τους κρατικούς κανόνες για δίκαιο ανταγωνισμό, θα σέβεται τους περιορισμούς που ισχύουν για τους δημόσιους λειτουργούς (π.χ. δώρα και απασχόληση), θα παραδίδει προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν τις προδιαγραφές, θα τηρεί τις κρατικές απαιτήσεις ως προς τη λογιστική παρακολούθηση και την τιμολόγηση, θα ζητεί την απόδοση μόνο επιτρεπόμενων δαπανών και θα διασφαλίζει την ακρίβεια των υποβαλλόμενων στοιχείων. Ίσες ευκαιρίες απασχόλησης Η AHI Carrier FZC θα αντιμετωπίζει τους εργαζομένους και τους αιτούντες απασχόληση κατά αμερόληπτο τρόπο, βασιζόμενη αποκλειστικά σε παράγοντες που συνδέονται με τα έννομα επιχειρηματικά συμφέροντα της AHI Carrier FZC. Η AHI Carrier FZC καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίζει διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως προς την ποιότητα και το ταλέντο του εργατικού δυναμικού της, και η AHI Carrier FZC στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν την πολυμορφία του εργατικού δυναμικού, όπως περιγράφεται στην πολιτική με τίτλο «Διαχείριση της πολυμορφίας του εργατικού δυναμικού» (Managing Workforce Diversity).

5 Περιβάλλον εργασίας Αποτελεί δέσμευση της AHI Carrier FZC να παρέχει στους εργαζομένους της περιβάλλον εργασίας που εξασφαλίζει προστασία από κάθε γνωστή πηγή κινδύνου για την ασφάλεια και την υγεία, και παράλληλα δεν επιτρέπει τις διακρίσεις, την παρενόχληση ή προσωπικές συμπεριφορές που δεν συμβάλλουν στην εξασφάλιση παραγωγικού εργασιακού κλίματος. Όλες οι τοπικές εταιρίες της AHI Carrier FZC παγκοσμίως συμμορφώνονται με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν την κατοχή ή χρήση αλκοόλ, ναρκωτικών και άλλων ελεγχόμενων ουσιών. Με την επιφύλαξη της εκάστοτε τοπικής νομοθεσίας και με την προϋπόθεση έγκρισης από τον διευθύνοντα σύμβουλο ή εντεταλμένο του πρόσωπο, η τοπική διοίκηση έχει δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις ως προς τη διάθεση οινοπνευματωδών ποτών σε χώρους της AHI Carrier FZC. Η AHI Carrier FZC απαγορεύει στους εργαζομένους της και σε κάθε άλλο πρόσωπο να τελούν υπό την επήρεια ουσιών κατά την παραμονή τους σε χώρους της εταιρείας. Η AHI Carrier FZC απαγορεύει στους πάντες τη χρήση, πώληση, αγορά, διακίνηση, κατοχή ή παρουσία ελεγχόμενων ουσιών στον οργανισμό τους κατά την παραμονή τους σε χώρους της εταιρείας. Όπως είναι φυσικό, η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για φαρμακευτικές ουσίες που είναι συνταγογραφημένες και η χρήση τους είναι νόμιμη. Προστασία του ιδιωτικού απορρήτου των εργαζομένων Η AHI Carrier FZC σέβεται το δικαίωμα των εργαζομένων της στην ιδιωτικότητα. Η AHI Carrier FZC θα συμμορφώνεται με την κείμενη νομοθεσία σε όλες τις δικαιοδοσίες όπου η AHI Carrier FZC συλλέγει, χρησιμοποιεί ή γνωστοποιεί πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων. Η προσωπική συμπεριφορά που δεν έχει σχέση με την AHI Carrier FZC δεν την αφορά, εκτός εάν η εν λόγω συμπεριφορά επηρεάζει αρνητικά την εργασιακή απόδοση του εργαζομένου ή πλήττει τη φήμη ή άλλα έννομα επιχειρηματικά συμφέροντα της AHI Carrier FZC. Ενημέρωση των εργαζομένων Η AHI Carrier FZC θα παρέχει εγκαίρως στους εργαζομένους της ενημέρωση για τα επιχειρηματικά αποτελέσματα, την πορεία των προϊόντων, τις σχέσεις με τους πελάτες και τα επιτεύγματα των πελατών, κατά την κρίση του διευθύνοντα συμβούλου ή του εντεταλμένου του προσώπου. Θα παρέχονται κατάλληλοι δίαυλοι επικοινωνίας που θα ενθαρρύνουν την ατομική έκφραση και τον ανοικτό διάλογο αναφορικά με τις απόψεις, τις συμπεριφορές και τους προβληματισμούς των εργαζομένων. Προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων Η AHI Carrier FZC είναι προσηλωμένη στην προαγωγή της προσωπικής ανάπτυξης των εργαζομένων, παρέχοντάς τους βοήθεια για τη βελτίωση και διεύρυνση των εργασιακών δεξιοτήτων τους και της διά βίου μάθησης.

6 Αμοιβές & Παροχές Η AHI Carrier FZC θα αναζητά, θα παρέχει κίνητρα και θα διατηρεί στο δυναμικό της άτομα που θα επιδεικνύουν ζήλο και αφοσίωση, μέσω της παροχής αμοιβών και προγραμμάτων παροχών που είναι ανταγωνιστικά στις παγκόσμιες αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Συγκρούσεις συμφερόντων Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη, οι υπάλληλοι και οι αντιπρόσωποι της AHI Carrier FZC οφείλουν να είναι πιστοί στην AHI Carrier FZC και να συναλλάσσονται με τους προμηθευτές, τους πελάτες και κάθε άλλο πρόσωπο κατά τρόπο που να μην δίνει έστω και την παραμικρή εντύπωση ότι συντρέχει σύγκρουση μεταξύ των προσωπικών συμφερόντων τους και των συμφερόντων της AHI Carrier FZC. Στην πολιτική της AHI Carrier FZC με τίτλο «Συγκρούσεις συμφερόντων» (Conflicts of Interest) ορίζονται πιο αναλυτικά οι συγκρούσεις συμφερόντων, παρέχονται κατευθύνσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων και παρουσιάζονται οι διαδικασίες επίλυσης πιθανών περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Καλύπτονται μεταξύ άλλων τα εξής: Η άμεση ή έμμεση οικονομική συμμετοχή ή κατοχή μετοχών σε προμηθευτές, πελάτες ή ανταγωνιστές της AHI Carrier FZC Η εκμαίευση ή αποδοχή δώρων ή αμοιβής οποιασδήποτε μορφής από προμηθευτές, πελάτες ή άλλους υφιστάμενους ή επίδοξους συναλλασσόμενους με την AHI Carrier FZC (βλ. πολιτική με τίτλο «Επαγγελματικά δώρα από προμηθευτές» (Business Gifts from Suppliers) Υπηρεσία ως μέλος διοικητικού συμβουλίου, απασχόληση ή εθελοντική παροχή υπηρεσιών σε άλλη εταιρεία ή οργανισμό Προσωπική χρήση εταιρικών περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ενσώματης περιουσίας, αποκλειστικών πληροφοριών, μη δημοσιοποιήσιμων πληροφοριών ή επιχειρηματικών ευκαιριών). Οι συγκρούσεις συμφερόντων, υφιστάμενες ή δυνητικές, πρέπει να γνωστοποιούνται στην AHI Carrier FZC προς έλεγχο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε τη διοίκηση. Αντιπρόσωποι Όλοι οι αντιπρόσωποι (πέραν των μελών διοικητικού συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών και των υπαλλήλων) της AHI Carrier FZC οφείλουν να ενεργούν για λογαριασμό της AHI Carrier FZC κατά τρόπο που να συνάδει με τον Κώδικα. Η AHI Carrier FZC δεν θα χρησιμοποιεί αντιπροσώπους για να παρακάμπτει τα πρότυπα συμπεριφοράς που περιγράφονται στον παρόντα Κώδικα.

7 Επιχειρηματικοί συνεργάτες & Προμηθευτές Η AHI Carrier FZC προμηθεύεται εξοπλισμό, εφόδια και υπηρεσίες βάσει αξιοκρατικών κριτηρίων. Οι επιχειρηματικοί συνεργάτες, προμηθευτές, έμποροι και υπεργολάβοι της AHI Carrier FZC θα αντιμετωπίζονται με αμεροληψία και ακεραιότητα και χωρίς διακρίσεις. Όσοι συναλλάσσονται με προμηθευτές ή υποψήφιους προμηθευτές υπόκεινται στις πολιτικές της AHI Carrier FZC που διέπουν τις συγκρούσεις συμφερόντων και τα επαγγελματικά δώρα από προμηθευτές. Προστασία του περιβάλλοντος Η AHI Carrier FZC θα ασκεί τις ανά τον κόσμο δραστηριότητές της κατά τρόπο που εξασφαλίζει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Θα εξασφαλίζονται όλες οι απαιτούμενες άδειες, οι όροι των εν λόγω αδειών θα τηρούνται, και θα καταβάλλονται προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων. Κοινωνικές δραστηριότητες Η AHI Carrier FZC στηρίζει οργανώσεις και δραστηριότητες των τοπικών κοινωνιών στις χώρες εγκατάστασής της. Θα στηρίζουμε αξιόλογες κινήσεις πολιτών και φιλανθρωπικές δραστηριότητες, και οι εργαζόμενοι θα παρακινούνται να συμμετέχουν σε προσωπικό επίπεδο. Συμμετοχή στο πολιτικό γίγνεσθαι Η AHI Carrier FZC θα συμμορφώνεται με όλους τους νόμους σε εθνικό, πολιτειακό και τοπικό επίπεδο που ρυθμίζουν τη συμμετοχή της AHI Carrier FZC στο πολιτικό γίγνεσθαι, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών επί της πραγματοποίησης εισφορών σε πολιτικά κόμματα, εθνικές πολιτικές επιτροπές και μεμονωμένους υποψηφίους. Όσοι πραγματοποιούν επαφές για λογαριασμό της AHI Carrier FZC με πολιτικά κόμματα, υποψηφίους, αιρετά πρόσωπα ή κρατικούς λειτουργούς, οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με το σύνολο της σχετικής κείμενης νομοθεσίας και τις πολιτικές της AHI Carrier FZC. Η AHI Carrier FZC δεν κάνει και δεν αποδέχεται δωροδοκίες. Διεθνείς εμπορικές συναλλαγές Διάφορες κυβερνήσεις και πολυεθνικοί οργανισμοί ασκούν ελέγχους στη διεθνή διακίνηση συγκεκριμένων εμπορευμάτων, μεταποιημένων προϊόντων, τεχνικών δεδομένων και υπηρεσιών, και επιβάλλουν πλήρη ή μερικό εμπορικό αποκλεισμό (εμπάργκο) σε συγκεκριμένες χώρες, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι εν λόγω έλεγχοι μπορεί να επιβάλλονται σε εισαγωγές, εξαγωγές, οικονομικές συναλλαγές, επενδύσεις και άλλες μορφές επιχειρηματικών συναλλαγών. Η AHI Carrier FZC θα συμμορφώνεται πλήρως με τη σχετική νομοθεσία. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η εξαγωγή τεχνικών δεδομένων μπορεί να γίνεται με ηλεκτρονικά, προφορικά ή οπτικά μέσα και ότι μια εξαγωγή μπορεί να πραγματοποιηθεί και χωρίς την μεταφορά τεχνικών δεδομένων από μια χώρα σε άλλη.

8 Επίσης, κάποιες χώρες απαγορεύουν ή περιορίζουν την επανεξαγωγή αγαθών πέρα από τον αρχικό προορισμό τους. Η πολιτική της AHI Carrier FZC με τίτλο «Έλεγχοι εξαγωγών/εισαγωγών & οικονομικές κυρώσεις» (Export/Import Controls & Economic Sanctions) περιέχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις, όπως και η πολιτική με τίτλο «Πολιτική κατά των εμπορικών αποκλεισμών» (Antiboycott Policy). Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία Η AHI Carrier FZC θα συμμορφώνεται με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία (γνωστή επίσης και ως νομοθεσία περί ανταγωνισμού) σε κάθε δικαιοδοσία στην οποία δραστηριοποιείται. Δεν θα επιδιδόμαστε σε νόθευση διαγωνισμών, δεν θα καθορίζουμε τιμές, δεν θα κατανέμουμε αγορές και δεν θα κάνουμε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης μας στην αγορά. Η πολιτική της AHI Carrier FZC με τίτλο «Συμμόρφωση με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία» (Antitrust Compliance) περιέχει συγκεκριμένες απαγορεύσεις επί της επικοινωνίας με ανταγωνιστές σε θέματα που αφορούν το μάρκετινγκ και την πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται να συζητούμε για τις τιμές, το κόστος, τα κέρδη ή τις στρατηγικές μάρκετινγκ. Τοπική νομοθεσία & θέσμια Η AHI Carrier FZC εξυπηρετεί αγορές σε πολλές χώρες, και η άσκηση των δραστηριοτήτων της διέπεται από νομοθεσίες και πολιτισμικά και κοινωνικά πρότυπα που συχνά διαφοροποιούνται έντονα από χώρα σε χώρα. Η AHI Carrier FZC θα τηρεί το εθνικό και τοπικό δίκαιο των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται. Σε περίπτωση αντινομίας μεταξύ των κείμενων νομοθεσιών δύο χωρών, πρέπει να απευθύνεστε στο γραφείο του διευθύνοντος συμβούλου. Η AHI Carrier FZC δεν θα διευκολύνει εν γνώσει της παράνομες συμπεριφορές ή πράξεις απάτης από τρίτους, ανεξαρτήτως των τοπικών συνηθειών. Υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να είναι σκόπιμο να πραγματοποιείται έρευνα σε σχέση με δυνητικούς επιχειρηματικούς εταίρους προκειμένου να εξασφαλιστεί ο δέων βαθμός βεβαιότητας ότι δεν θεωρείται πιθανή η εμπλοκή τους σε αθέμιτες δραστηριότητες ως προς τις συναλλαγές τους με την AHI Carrier FZC. Οι εν λόγω έρευνες μπορεί μεταξύ άλλων να περιλαμβάνουν τον έλεγχο ή την επιβεβαίωση των εξής: Η εγγραφή της εταιρείας στα μητρώα είναι νομότυπη, υπάρχουν έγκυροι και συναφείς μεταξύ τους αριθμοί μητρώου εταιρείας και φορολογικού μητρώου Η εταιρεία υφίσταται πράγματι με τους όρους που δηλώνονται από τα πρόσωπα που την εκπροσωπούν Η διεύθυνση είναι υπαρκτή και δεν υπάρχουν ασυνήθεις διασυνδέσεις με υπεράκτιες εταιρείες

9 Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες είναι γνωστοί Οι κύριες δραστηριότητες του υπεργολάβου συνάδουν με όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε Εξετάζονται τυχόν ποινικά ή φορολογικά αδικήματα που τελέστηκαν κατά το παρελθόν, καθώς και η έκβασή τους Ο διευθύνων σύμβουλος θεσπίζει διαδικασίες που καθορίζουν το πώς και υπό ποιες συνθήκες θα πραγματοποιούνται οι εν λόγω έρευνες πριν από τη συνεργασία με τρίτους. Ιδιότητα του εταιρικού πολίτη Η AHI Carrier FZC αποτελεί κατά πάγια δέσμευσή της υπεύθυνο εταιρικό πολίτη και θεωρεί ότι οι συνεργασία με τους άλλους βελτιώνει τον κάθε άνθρωπο. Στους εργαζομένους της, η AHI Carrier FZC εγγυάται ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας. Η AHI Carrier FZC δεν χρησιμοποιεί παιδική ή καταναγκαστική εργασία. Στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται ανά τον κόσμο, η AHI Carrier FZC εργάζεται για την προστασία του περιβάλλοντος. Όπως διατρανώνεται και σε άλλες ενότητες του Κώδικα, η AHI Carrier FZC τηρεί το νόμο, δεν κάνει διακρίσεις στο πλαίσιο των πρακτικών της που αφορούν το προσωπικό και δεν επιδίδεται σε διεφθαρμένες πρακτικές. Πέραν των δικών της δεσμεύσεων, η AHI Carrier FZC αναμένει από τους άμεσους προμηθευτές της να εφαρμόζουν κατάλληλους κώδικες επαγγελματικής συμπεριφοράς. Σύνοψη Τηρούμε τον Κώδικα και δεν τον αντιμετωπίζουμε απλώς ως ένα σύνολο κανόνων, αλλά ως μια «πυξίδα» που μας βοηθά να εκπληρώνουμε τις δεσμεύσεις μας. Τηρούμε τον νόμο, ασκούμε τις δραστηριότητές μας καλόπιστα, επικοινωνούμε με ειλικρίνεια και επιδιώκουμε δίκαια αποτελέσματα για όλους. Θέτουμε ερωτήματα, διατυπώνουμε προβληματισμούς και επισημαίνουμε προβλήματα. Με απλά λόγια, καλλιεργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης, αντιμετωπίζουμε τους άλλους με σεβασμό και ασκούμε τις δραστηριότητές μας με ακεραιότητα.

10 Ο Κώδικας Δεοντολογίας μας Πώς συμμορφωνόμαστε Συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας Κάθε μέλος διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικό στέλεχος, υπάλληλος και αντιπρόσωπος της AHI Carrier FZC ανά τον κόσμο οφείλει να συμμορφώνεται με τον παρόντα Κώδικα και τις εφαρμοστικές διατάξεις και πολιτικές του. Τα διευθυντικά στελέχη σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της AHI Carrier FZC είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία και προαγωγή μιας κουλτούρας που χαρακτηρίζεται από δεοντολογικά ορθές επιχειρηματικές πρακτικές, ενθαρρύνοντας την ειλικρινή επικοινωνία και εξασφαλίζοντας την εξοικείωση και την προσήλωση των εργαζομένων στον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας. Τυχόν μη συμμόρφωση με τον παρόντα Κώδικα ή τις απαιτήσεις του επισύρει την επιβολή κατάλληλων πειθαρχικών κυρώσεων, μέχρι και του μέτρου της απόλυσης. Οι πειθαρχικές κυρώσεις θα αποφασίζονται από τη διοίκηση, η οποία θα τις καθορίζει με γνώμονα τις αρχές της δικαιοσύνης και της ισονομίας. Υποβολή ερωτημάτων & καταγγελιών Οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με τον παρόντα Κώδικα, την εφαρμογή του υπό συγκεκριμένες συνθήκες, καθώς και οποιαδήποτε καταγγελία τελεσθείσας ή εικαζόμενης παραβίασης, μπορεί να υποβάλλεται σε οποιοδήποτε επίπεδο της εποπτικής αλυσίδας, στον Compliance Officer, στον Finance Integration Manager ή μέσω του «Καναλιού Εμπιστευτικής Επικοινωνίας» (Confidential Communication Channel) ( Το «Κανάλι Εμπιστευτικής Επικοινωνίας» έχει χαρακτήρα εμπιστευτικό (υπό την έννοια ότι προστατεύεται η ταυτότητα του καταγγέλλοντα), ουδέτερο (υπό την έννοια ότι δεν λαμβάνει το μέρος ούτε της διοίκησης ούτε των εργαζομένων) και ανεξάρτητο (υπό την έννοια ότι η διαχείρισή του δεν ανήκει στη διοίκηση). Πέραν αυτού, μέσω του Καναλιού Εμπιστευτικής Επικοινωνίας μπορεί να υποβάλλονται ερωτήματα ή καταγγελίες ανώνυμα. Το Κανάλι Εμπιστευτικής Επικοινωνίας λειτουργεί αποκλειστικά ως μέσο διαμεσολάβησης. Υπεύθυνη για τη διερεύνηση των προβληματισμών που εγείρονται και για την υποβολή απαντήσεων στα ερωτήματα που τίθενται μέσω του προγράμματος είναι η διοίκηση. Μέσω του Καναλιού Εμπιστευτικής Επικοινωνίας διεκπεραιώνονται όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, με την εξαίρεση όσων απαγορεύονται διά νόμου. Η ταυτότητα των προσώπων που χρησιμοποιούν το Κανάλι Εμπιστευτικής Επικοινωνίας θα προστατεύεται, εκτός εάν η γνωστοποίησή της επιβάλλεται μέσω δικαστικής απόφασης ή διαφαίνεται κίνδυνος πρόκλησης σοβαρής ζημίας. Το Κανάλι Εμπιστευτικής Επικοινωνίας είναι ένας θεσμοθετημένος δίαυλος αμφίδρομης επικοινωνίας και προορίζεται για τη διευθέτηση λιγότερο σύνθετων ζητημάτων. Το Κανάλι Εμπιστευτικής Επικοινωνίας είναι διαθέσιμος παγκοσμίως μέσω ενός ασφαλούς, κρυπτογραφημένου, διαδικτυακού ηλεκτρονικού συστήματος ( Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο μέγιστος βαθμός

11 εμπιστευτικότητας, για οποιαδήποτε επικοινωνία στο πλαίσιο του Καναλιού Εμπιστευτικής Επικοινωνίας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εταιρικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Κάθε εργαζόμενος της AHI Carrier FZC και κάθε άλλο πρόσωπο που διατηρεί υπόνοιες για παρατυπίες στο πλαίσιο των εταιρικών διαδικασιών λογιστικής παρακολούθησης, των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών ή σε θέματα λογιστικού ελέγχου, μπορεί να τις κοινοποιεί στην AHI Carrier FZC απευθυνόμενος στη διοίκηση (και δη σε οποιοδήποτε επίπεδο διοίκησης). Εναλλακτικά, οι εργαζόμενοι της AHI Carrier FZC μπορούν να χρησιμοποιούν τον Δίαυλο Εμπιστευτικής Επικοινωνίας. Εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της AHI Carrier FZC και τυγχάνει εφαρμογής σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο όρος «AHI Carrier FZC», όπως χρησιμοποιείται στον παρόντα Κώδικα, συμπεριλαμβάνει όλες τις εταιρείες που τελούν υπό τον έλεγχο της AHI Carrier FZC. Ο Κώδικας τυγχάνει εφαρμογής από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη, τους υπάλληλους και τους αντιπροσώπους της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων και των προστηθέντων της. Υπεύθυνος για την εφαρμογή του παρόντος Κώδικα είναι ο CEO της AHI Carrier FZC CEO.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN WWW.LEASEPLAN.gr οκτωβριοσ 2012 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πώς δουλεύουμε...03 Οι αξίες μας στην πράξη...04 Γενικές αρχές του Κώδικα...05 Οι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Υπηρετούμε και βιώνουμε τις Αξίες: Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Προς τον σκοπό αυτό, αυτοδεσμευόμαστε σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Οι Αξίες μας Βασικές λειτουργικές αρχές 1. Συμμόρφωση με το νόμο 2. Χώρος εργασίας 3. Αγορά 4. Κοινωνία 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή Ισχύς του Κώδικα σελ.3 σελ.3 Α) Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών σελ.3 Α.1 Εισαγωγή σελ.3 Α.2 Αρχές και Πρότυπα Συμμόρφωσης σελ.4 Α.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή 2. Οι αξίες μας 3. Οι σχέσεις με τους εργαζόμενους μας 4. Οι σχέσεις με τους πελάτες μας 5. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές μας 6. Παραβίαση του κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΌΤΕΡΟΙ, ΚΑΛΎΤΕΡΟΙ, ΜΑΖΊ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΆΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ ΜΑΣ

ΔΥΝΑΤΌΤΕΡΟΙ, ΚΑΛΎΤΕΡΟΙ, ΜΑΖΊ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΆΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ ΜΑΣ Ο ΚΏΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΏΝ ΜΑΣ ΔΥΝΑΤΌΤΕΡΟΙ, ΚΑΛΎΤΕΡΟΙ, ΜΑΖΊ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΆΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ ΜΑΣ Imperial Brands Ο Κώδικας των Προμηθευτών μας (10.04.2018) Ο ΚΏΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΏΝ ΜΑΣ ΟΙ ΑΞΊΕΣ ΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι Αξίες μας 2 2. Συμμόρφωση προς τη Νομοθεσία 2 3. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2 4. Ανταγωνισμός 2 5. Επιχειρηματική πρακτική 2

1. Οι Αξίες μας 2 2. Συμμόρφωση προς τη Νομοθεσία 2 3. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2 4. Ανταγωνισμός 2 5. Επιχειρηματική πρακτική 2 Νοέμβριος 2012 Παράγραφος Αρ. Σελίδας 1. Οι Αξίες μας 2 2. Συμμόρφωση προς τη Νομοθεσία 2 3. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2 4. Ανταγωνισμός 2 5. Επιχειρηματική πρακτική 2 (α) Διαφθορά και δωροδοκία 3 (β) Δωρεές

Διαβάστε περισσότερα

VICTUS NETWORKS CODE OF CONDUCT

VICTUS NETWORKS CODE OF CONDUCT 1. Εισαγωγή VICTUS NETWORKS CODE OF CONDUCT Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας (ΚΕΔ) σχεδιάστηκε με στόχο να αποτυπωθούν οι γενικές αρχές και οι κανόνες που πρέπει να διέπουν όλους τους εργαζόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Τηλ. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Φαξ 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA Αγγλία Μήνυμα από τον Διευθύνοντα

Διαβάστε περισσότερα

Αξίες και ηθική της Securitas. Securitas AB Εταιρική διοίκηση Αναθεωρήθηκε την 3 η Νοεμβριου 2014

Αξίες και ηθική της Securitas. Securitas AB Εταιρική διοίκηση Αναθεωρήθηκε την 3 η Νοεμβριου 2014 Αξίες και ηθική της Securitas Securitas AB Εταιρική διοίκηση Αναθεωρήθηκε την 3 η Νοεμβριου 2014 Σε ισχύ από την 3 η Νοεμβριου 2014 Πίνακας περιεχομένων Page 2 of 11 1 ΓΕΝΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ 3 2 ΟΙ ΑΞΊΕΣ ΜΑΣ 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Η CBRE Group, Inc., συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, επιχειρηματικών μονάδων, συνεργαζόμενων και θυγατρικών εταιρειών αυτής (από κοινού «CBRE») είναι πλήρως δεσμευμένη στην πραγματοποίηση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Charalambides-Christis.μας καθοδηγεί στις καθημερινές μας επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, αντικατοπτρίζοντας το πρότυπό μας για τη σωστή συμπεριφορά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΩ ΙΚΑ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΩ ΙΚΑ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΩ ΙΚΑ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Νοέµβριος 2012 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να διασφαλιστεί η πλήρης συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του ρυθµιστικού και κανονιστικού πλαισίου καθώς και µε τα διεθνή αναγνωρισµένα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας

Κώδικας. Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ) ΑΕ 2016 1 Μήνυμα Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πεδίο Εφαρμογής Βασικές Αρχές και Αντικείμενο του Κώδικα Προσωπική ακεραιότητα Εργασιακά και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ. The Innovating Partner you need. Ανεξάρτητο μέλος της UHY International

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ. The Innovating Partner you need. Ανεξάρτητο μέλος της UHY International ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 104 34 ΑΘΗΝΑ The Innovating Partner you need Ανεξάρτητο μέλος της UHY International 2 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς

affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς Κάνουμε το σωστό Τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας σε κάθε σημείο των εμπορικών συναλλαγών μας Συνδυάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

BBA Aviation. Δεκέμβριος BBA Aviation ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

BBA Aviation. Δεκέμβριος BBA Aviation ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ BBA Aviation ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2013 BBA Aviation ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2013 G:\Legal Department\Group Policies\Final Policies\FINAL ENGLISH POLICIES\Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

ELDORADO GOLD CORPORATION ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ELDORADO GOLD CORPORATION ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ELDORADO GOLD CORPORATION ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η εταιρεία Eldorado Gold Corporation (η «Εταιρεία») και οι θυγατρικές και συνδεδεμένες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας To όραμά μας Μια εταιρεία στην οποία θέλουν να εργάζονται οι καλύτεροι. Η κορυφαία εταιρεία διανομής χημικών προϊόντων στον κόσμο, μια εταιρεία που προσφέρει ασυναγώνιστες δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. Σελίδα 1 αϖό 8 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η Εταιρεία ΣΙ ΜΑ Α.Ε., λόγω της µακρόχρονης ϖορείας της και της ϖολυετούς εµϖειρίας της στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ SYMMETRICONN. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από )

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ SYMMETRICONN. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ SYMMETRICONN (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 01.03.2015) Περιεχόμενα Άρθρο 1- Γενικά... 3 Άρθρο 2- Συμμόρφωση με τους Νόμους... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας Επιχειρηματικής Λειτουργίας 1. Πεδίο εφαρμογής

Κανόνας Επιχειρηματικής Λειτουργίας 1. Πεδίο εφαρμογής Κανόνας Επιχειρηματικής Λειτουργίας 1. Πεδίο εφαρμογής Οι Κανόνες Επιχειρηματικής Λειτουργίας (στο εξής, ο «Κανόνας») σχεδιάστηκε με στόχο την καταγραφή των γενικών αρχών και κανόνων που πρέπει να διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές

Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές Ως επιχειρηματικός οργανισμός που λειτουργεί με γνώμονα τις ηθικές αρχές, η Coca- Cola HBC A.G. και οι θυγατρικές της (συλλογικά στο εξής, η «Coca-Cola Hellenic» ή

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΛΕΜΑΝ Δεκέμβριος 2011 Σελίδα 1 από 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Βασικές αρχές λειτουργίας Ομίλου Kleemann... 4 Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2013 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο παρών κώδικας Δεοντολογίας («Κώδικας») έχει υιοθετηθεί από την BBA Aviation plc (το οποίο όνομα θα περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1 Εισαγωγή Οι σχέσεις που αναπτύσσουν οι εταιρείες του Ομίλου Quest με τους Προμηθευτές τους βασίζονται στην εμπιστοσύνη και την εντιμότητα. Αντίστοιχα, αναμένουν από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ AVON

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ AVON AVON PRODUCTS, INC. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ AVON Στην Avon, πρεσβεύουμε πέντε θεμελιώδεις αξίες: Εμπιστοσύνη, Σεβασμός, Πίστη, Ταπεινοφροσύνη και Ακεραιότητα. Καθεμία συνιστά αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Τρίτους Ενδιάμεσους

Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Τρίτους Ενδιάμεσους Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Η υποχρέωσή σας να συμμορφωθείτε με όλους τους νόμους και τις πολιτικές της Johnson & Johnson. Οι εταιρίες Johnson & Johnson και οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I N T R E S P E O J E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT C T P N A E S S I N O ΜΉΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΟΥΣ Η HEINEKEN έφθασε να αποτελεί τη ζυθοποιία με τον πιο έντονο διεθνή προσανατολισμό στον κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

Η βάση της επιτυχίας μας

Η βάση της επιτυχίας μας Κώδικας Συμπεριφοράς Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας Η βάση της επιτυχίας μας Έκδοση IV Η εταιρεία μας Από την αρχή, η πορεία της MSD τροφοδοτούνταν από την πεποίθηση ότι υπηρετεί έναν καλό σκοπό. Ο George

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 04 Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2015

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2015 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2015 Συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των διατάξεων των άρθρων 80 έως 87 του Ν. 4261/2014 Σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 4261/2014, τα ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Λαµβάνοντας υπόψη την υπευθυνότητα, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει µια µεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση, ο ΟΤΕ:. σέβεται την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

* Κώδικας Δεον τολογίας

* Κώδικας Δεον τολογίας * * Κώδικας Δεον τολογίας M A R Q U A R D & B A H L S Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Επιχειρηματικές και Οικονομικές Υποθέσεις... 4 1 Νομική Συμμόρφωση...

Διαβάστε περισσότερα

Administrative Policy Greek translation from English original

Administrative Policy Greek translation from English original Κώδικας Συμπεριφοράς Όλες οι μονάδες Η ΚΟΝΕ έχει ως αποστολή να βελτιώνει το ρυθμό ροής της αστικής ζωής. Το όραμά μας είναι να παραδίδουμε την καλύτερη εμπειρία People Flow, προσφέροντας ευκολία, αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τηρώντας τις βασικές μας αξίες. Κώδικας Δεοντολογίας

Τηρώντας τις βασικές μας αξίες. Κώδικας Δεοντολογίας Τηρώντας τις βασικές μας αξίες Κώδικας Δεοντολογίας LeasePlan Κώδικας Δεοντολογίας 2 Κώδικας Δεοντολογίας Μήνυμα του Προέδρου 3 1. Η φιλοδοξία μας 5 1.1 Εφαρμόζοντας τις βασικές αξίες μας 5 1.2 Η αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Μέρος 0 των κανόνων της ΕΚΤ για θέματα προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει το πλαίσιο δεοντολογίας (Το παρόν κείμενο ακυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Με μια γρήγορη ματιά

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Με μια γρήγορη ματιά ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 μήνυμα της Διοίκησης Αγαπητοί συνάδελφοι Οι βασικές μας αρχές, οι πεποιθήσεις μας, η εταιρική μας κουλτούρα, η επιχειρησιακή μας ηθική και κατά κύριο λόγο οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Univar Κώδικας HEADLINE. Univar. Κώδικας Δεοντολογίας

Univar Κώδικας HEADLINE. Univar. Κώδικας Δεοντολογίας HEADLINE Univar Κώδικας Δεοντολογίας Περιεχόμενα Εισαγωγή Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου...3 Το όραμά μας...3 Κατευθυντήριες αρχές...3 Η προσήλωση της Univar στην εντιμότητα Ειλικρινής και ηθική συμπεριφορά...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Η Σωστή Επιλογή

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Η Σωστή Επιλογή ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η Σωστή Επιλογή Ένα μήνυμα από την AIG Αγαπητοί συνάδελφοι: Η AIG έχει χτίσει τη φήμη της με περισσότερα από 95 χρόνια παρουσίας, και σήμερα, ως μια κορυφαία διεθνής ασφαλιστική εταιρία,

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT www.toyota-forklifts.eu TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT Toyota Material Handling Europe, Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς Πίνακας περιεχομένων Η αποστολή μας Οι βασικές μας αξίες Οδηγίες Η TMHE

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Μυλωνόπουλος

Δ. Μυλωνόπουλος 5. Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών-Φοροτεχνικών ΥΑ 57088/ΔΙΟΕ-1033/2013 ΦΕΚ 3314/2013 Δρ. Δ. Μυλωνόπουλος Καθηγητής 2014 Σκοπός Ποιότητα / διαφάνεια υπηρεσιών που παρέχονται από Λ-Φ Προστασία Ηθικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Η Σωστή Επιλογή. Κώδικα Δεοντολογίας

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Η Σωστή Επιλογή. Κώδικα Δεοντολογίας Η Σωστή Επιλογή Κώδικα Δεοντολογίας Ένα μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο Αγαπητοί συνάδελφοι, Η AIG έχει χτίσει τη φήμη της με περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας, και σήμερα, ως μια κορυφαία διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα συμπεριφοράς των καλυπτόμενων (από τον Κώδικα) προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016 Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS 1 Περιεχόμενα 1. Πλαίσιο Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων(IPPF). 2. Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΗΘΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΗΘΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Έκδοση 2015 ΟΔΗΓΟΣ ΗΘΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΙΟΥΜΟΡ ΘΑΡΡΟΣ καθημερινά, με το σωστό τρόπο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01 Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) 03

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις/Απαντήσεις

Ερωτήσεις/Απαντήσεις Ερωτήσεις/Απαντήσεις 1) Ποιος είναι ο στόχος της ιστοσελίδας L ORÉAL Ethics Open Talk; Υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ερώτηση 2 παρακάτω, η ιστοσελίδα L ORÉAL Ethics Open Talk σάς δίνει τη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές δεοντολογίας στην άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού κατά τον Σύλλογο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ).

Βασικές αρχές δεοντολογίας στην άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού κατά τον Σύλλογο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ). Βασικές αρχές δεοντολογίας στην άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού κατά τον Σύλλογο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ). Ι. Συμπεριφορά των Κοινωνικών Λειτουργών σχετικά με την Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

software consultancy financial

software consultancy financial -- OnLine Data SA Contents 1. Εισαγωγή... 2 2. Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία... 3 3. Σύγκρουση Συμφερόντων... 3 4. Εσωτερικές πληροφορίες & Συναλλαγές βάσει αυτών... 4 5. Εταιρικές Ευκαιρίες - Ευρεσιτεχνίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ [1] ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προοίμιο Η υιοθέτηση ενός Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης της κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ το οποίο ιδρύθηκε από τη Συνθήκη για τη διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών της

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα Δ εοντολογίας

Κώδικα Δ εοντολογίας Κώδικα Δεοντολογίας Ένα μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο Αγαπητοί συνάδελφοι, Κατά την καθημερινή μας εργασία και καθώς λαμβάνουμε αποφάσεις που επηρεάζουν τους πελάτες και τους συναδέλφους μας, θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0126(NLE) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0126(NLE) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/0126(NLE) 17.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015 01 Νοεμβρίου 2016 ΚΙΝΗΤΡΟ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Η BDO GREECE, είναι μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρία που ειδικεύεται στην παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Άρθρο 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ I. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 1 Φυσικά πρόσωπα 4 2 Χρόνος ισχύος II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 5 3 Γενικοί κανόνες 5 4 Επιλεξιμότητα και απόρριψη 6 5 Συγκρούση συμφερόντων 6 6

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/26-5-2006 συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.04.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π. 2548/30.04.2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3, Ταχ. Κώδικας:115 21, Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία των Διεθνών Μετακινήσεων Κεφαλαίου

Η Θεωρία των Διεθνών Μετακινήσεων Κεφαλαίου Η Θεωρία των Διεθνών Μετακινήσεων Κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφαλαίου Η Ανάπτυξη της Διεθνούς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Τρόποι Άσκησης της Διεθνούς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και Ανάλυση των Πλεονεκτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ MSD ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ «Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους Κώδικας Συμπεριφοράς Επιχειρηματικών Εταίρων της MSD [Έκδοση Ι] Η MSD δεσμεύεται για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 I. Εισαγωγή Στην ΗΡ συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ Ο παρών κώδικας δεοντολογίας αναφέρεται και αφορά τόσο τον υπεύθυνο της επεξεργασίας (κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Εισαγωγή Ο σκοπός του Κώδικα Δεοντολογίας του ΙΙΑ είναι να προάγει την κουλτούρα ηθικής στο επάγγελμα του εσωτερικού ελέγχου. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. International Non Governmental Organizations Accountability Charter

Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. International Non Governmental Organizations Accountability Charter Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων International Non Governmental Organizations Accountability Charter Απρίλιος 2008 Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και Ηθικής

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και Ηθικής Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και Ηθικής ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ: ΕΓΚΡΙΣΗ: ΕΚΔΟΣΗ: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας- Ασφάλειας- Περιβάλλοντος και ΕΚΕ Ι. Κούμενος Κ. Μιτζάλης Ρ. Κωνσταντάρου

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ Στον παρόντα κώδικα δεοντολογίας καθορίζονται ορισµένες αρχές, τις οποίες οι επιµέρους διαµεσολαβητές µπορούν να επιλέξουν οικειοθελώς να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 9.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 40/13 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Μέρος 0 των κανόνων της ΕΚΤ για θέματα προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει το πλαίσιο δεοντολογίας (Το παρόν κείμενο ακυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Marquard & Bahls. Κώδικας Δεοντολογίας

Marquard & Bahls. Κώδικας Δεοντολογίας Marquard & Bahls Κώδικας Δεοντολογίας Marquard & Bahls Κώδικας Δεοντολογίας Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Στρατηγική προσέγγιση... 4 Όραμα και Αποστολή... 4 Προτεραιότητες... 4 Αξίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας 1. Εισαγωγή...2 2. Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία...3 3. Σύγκρουση Συμφερόντων...3 4. Εσωτερικές πληροφορίες & Συναλλαγές βάσει αυτών...4 5. Εταιρικές Ευκαιρίες- Ευρεσιτεχνίες...4

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων P6_TA(2006)0108 Νοµικά επαγγέλµατα Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα