ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Άξονες του Προγράμματος 103

2 5. ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5.1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα INTERREG IIIA/ PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία αποτελείται από πέντε (5) Άξονες Προτεραιότητας που περιλαμβάνουν δέκα (10) Μέτρα. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται συνολικά η δομή του Προγράμματος. Άξονες του Προγράμματος 104

3 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 2 AΞΟΝΑΣ 3 AΞΟΝΑΣ 4 AΞΟΝΑΣ 5 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ /ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΡΕΥΟΥΝ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΧΩΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Μέτρο 1.1 Υποδομές Μεταφορών Μέτρο 2.1 Ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων Μέτρο 3.1 Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Μέτρο 4.1 Κοινοτική Δράση για ενίσχυση υποδομών μεταφορών Μέτρο 5.1 Διαχείριση του Προγράμματος Μέτρο 1.2 Βελτίωση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων Μέτρο 3.2 Προστασία, ανάδειξη και διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος Μέτρο 5.2 Τεχνική Υποστήριξη Μέτρο 2.3 Συνεργασία Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων Μέτρο 3.3 Ανάδειξη και Προβολή πολιτιστικών και τουριστικών πόρων Άξονες του Προγράμματος 105

4 5.2. ΑΞΟΝΑΣ 1-ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Το χρηματοδοτικό σχήμα του Άξονα 1 έχει ως εξής: Συνολικό κόστος: Δημόσια Δαπάνη: Εθνική Συμμετοχή: Κοινοτική Συμμετοχή: ΕΤΠΑ: ΕΚΤ: 0 ΕΓΤΠΕ: 0 ΧΜΠΑ: 0 Ιδιωτική Συμμετοχή: 0 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Το χρηματοδοτικό σχήμα του Άξονα 1 έχει ως εξής: Συνολικό κόστος: Δημόσια Δαπάνη: Εθνική Συμμετοχή: Κοινοτική Συμμετοχή/ PHARE CBC: ΣΚΟΠΟΣ Σκοπούς του Άξονα Προτεραιότητας 1 αποτελούν: Η ενίσχυση των υποδομών μεταφορών Η βελτίωση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων Στο πλαίσιο του Άξονα 1 προτείνονται δράσεις που αποσκοπούν: Άξονες του Προγράμματος 106

5 Α. Στην κατασκευή, βελτίωση και αναβάθμιση των οδικών υποδομών, σιδηροδρομικών δικτύων καθώς και των συστημάτων ασφάλειας και παρακολούθησης. Ειδικότερα προτείνονται: 1. Στις οδικές υποδομές, η αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών συνδέσεων των παραμεθόριων περιοχών με την Βουλγαρία κυρίως μέσω παρεμβάσεων στους κάθετους οδικούς άξονες με την Εγνατία Οδό την διάνοιξη νέων διόδων καθώς και στους συνδετήριους άξονες με τους υπάρχοντες ή προβλεπόμενους μεθοριακούς σταθμούς. 2. Στις σιδηροδρομικές υποδομές η περαιτέρω βελτίωση των διασυνδέσεων με τη γειτονική χώρα μέσω παρεμβάσεων εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των γραμμών που συνδέουν τους κύριους μεταφορικούς άξονες αλλά και τους μεγάλους λιμένες με στόχο την δημιουργία κόμβων συνδυασμένων μεταφορών Β. Στην ασφάλεια εξωτερικών συνόρων η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση για την σωστή και ασφαλή διακίνηση ανθρώπων, ζώων και αγαθών, Προβλέπεται η κατασκευή, βελτίωση και επέκταση Μεθοριακών Σταθμών σε συνδυασμό με την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού (π.χ. φορητές συσκευές, συσκευές εντοπισμού πλαστών εγγράφων και ναρκωτικών, συστημάτων ασυρμάτου επικοινωνίας, μέσα οδικής ασφάλειας μεταφορών) εκατέρωθεν των συνόρων. Επίσης προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού για τις παραμεθόριες αστυνομικές και τελωνειακές υπηρεσίες για την ασφάλεια και τον έλεγχο στους συνοριακούς σταθμούς ενισχύοντας με τον τρόπο αυτόν το αίσθημα της ασφάλειας των κατοίκων στις περιοχές εκατέρωθεν των συνόρων. ΣΤΟΧΟΙ Το πρόγραμμα αναφέρεται στις παραμεθόριες περιοχές εκατέρωθεν των συνόρων που λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογικής τους θέσης αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα απομόνωσης. Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά προκαλούν δυσχέρειες και προβλήματα που αφορούν στην δυσκολία προσπελασιμότητας των όμορων συνοριακών περιοχών και την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των κατοίκων των περιοχών και στα φαινόμενα λαθρεμπορίου και λαθρομετανάστευσης. Άξονες του Προγράμματος 107

6 Ταυτόχρονα όμως πρέπει να επισημανθεί ότι πέρα από τα προβλήματα απομόνωσης η ιδιαιτερότητα της θέσης των επιλέξιμων παραμεθόριων περιοχών παρέχει ορισμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Οι Ελληνικές διασυνοριακές περιοχές, αποτελούν τα χερσαία γεωγραφικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Βαλκανικό χώρο. Από την θέση αυτή καλούνται να παίξουν σημαντικό ρόλο στην διασύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Βαλκανικό χώρο, με την εξασφάλιση ικανοποιητικής μεταφορικής υποδομής και επικοινωνίας υψηλού επιπέδου και στην διασφάλιση των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από φαινόμενα λαθρεμπορίου και λαθρομετανάστευσης. Όσον αφορά στην επιλέξιμη περιοχή της Βουλγαρίας, το γεγονός ότι η χώρα είναι υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύει τη στρατηγική της θέση - ως σύνολο και ως επιλέξιμη περιοχή ειδικότερα τόσο στην ευρύτερη Βαλκανική περιοχή όσο και μέσα στο νέο διαμορφούμενο Ευρωπαϊκό χώρο και καθιστά τη συνεργασία με την επιλέξιμη Ελληνική περιοχή αναγκαία και επιβεβλημένη. Το άνοιγμα νέων διόδων στα Ελληνο-Βουλγαρικά σύνορα ενισχύει την διασυνοριακή συνεργασία και συμβάλλει στην προετοιμασία της μεσοπρόθεσμης μετάβασης από εξωτερικά σε εσωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της συνεργασίας. Ο ρόλος αυτός καθίσταται σημαντικότερος λαμβάνοντας υπόψη τις νέες προοπτικές διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς ανατολάς, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη ανασυγκρότηση των οικονομιών των χωρών της Βαλκανικής διαμορφώνοντας σταδιακά ένα νέο χώρο δράσης για τις οικονομίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η άρση της απομόνωσης των παραμεθόριων περιοχών και η ανάδειξή τους ως πύλες εξόδου-εισόδου προς την Κεντρική Ευρώπη επιδιώκεται μέσω της στήριξης υποδομών μεταφορών- διασυνοριακών δικτύων οι οποίες αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη πολύμορφων συνεργασιών με τις όμορες χώρες Ταυτόχρονα ο στόχος του Άξονα 1-Διασυνοριακές υποδομές κινείται στις βασικές αρχές χάραξης της μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τις μεταφορές στον ελληνικό χώρο-όπως έχει διατυπωθεί στο ΚΠΣ ΙΙ, στα έργα του Ταμείου Συνοχής και Άξονες του Προγράμματος 108

7 υποστηρίζεται επίσης στο ΚΠΣ ΙΙΙ-και η οποία εκφράζεται με την αναγκαιότητα προσδιορισμού του δικτύου υποδομών της χώρας στον άξονα Δύση-Ανατολή και Βορρά-Νότου. Η αποτύπωση αυτής της στρατηγικής στο πρόγραμμα επικεντρώνεται στην διασύνδεση των Διευρωπαϊκών Αξόνων Ε10 (Εγνατία Οδός), Ε79 και του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου ΙΧ (Ελσίνκι Αλεξανδρούπολη) των κύριων λιμανιών και αερολιμένων από τα οποία αυτές διέρχονται. Στο Πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας προτείνονται δράσεις που αποσκοπούν: Στην άρση της απομόνωσης της διασυνοριακής περιοχής και τη βελτίωση των συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης ανθρώπων και αγαθών Στην ανάδειξη των παραμεθόριων περιοχών ως πύλες εξόδου-εισόδου προς την ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο Στην αντιμετώπιση φαινομένων λαθρομετανάστευσης, λαθρεμπορίου και παράνομων δραστηριοτήτων που εμποδίζουν την ανάπτυξή της επιλέξιμης περιοχής. ΜΕΤΡΑ Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 αποτελείται από 2 Μέτρα: Μέτρο 1.1. Υποδομές μεταφορών Μέτρο 1.2 Βελτίωση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων Άξονες του Προγράμματος 109

8 ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2006 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ Μήκος οδικού δικτύου βελτίωση (km) 46 Μήκος οδικού δικτύου νέα χάραξη (km) 14 Μήκος σιδηροδρομικού δικτύου βελτίωση 20,7 (km) Συνοριακοί Σταθμοί που κατασκευάζονται ή 2 βελτιώνονται (πλήθος) Συνοριακοί Σταθμοί που εξοπλίζονται 3 (πλήθος) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά 454 την διάρκεια υλοποίησης του έργου (ισοδύναμα ανθρωποέτη 12μηνης διάρκειας) Μείωση χρονοαπόστασης ( οδικό δίκτυο ) 25,6 (σε λεπτά της ώρας) Μείωση χρονοαπόστασης ( σιδηροδρομικό 6 δίκτυο ) ( σε λεπτά της ώρας ) Μείωση της διάρκειας καθολικού ελέγχου 4,5 διερχόμενου έμφορτου φορτηγού (ώρες) Άξονες του Προγράμματος 110

9 5.3 ΑΞΟΝΑΣ 2-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Το χρηματοδοτικό σχήμα του Άξονα 2 έχει ως εξής: Συνολικό κόστος: Δημόσια Δαπάνη: Εθνική Συμμετοχή: Κοινοτική Συμμετοχή: ΕΤΠΑ: ΕΚΤ: 0 ΕΓΤΠΕ: 0 ΧΜΠΑ: 0 Ιδιωτική Συμμετοχή: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Το χρηματοδοτικό σχήμα του Άξονα 2 έχει ως εξής: Συνολικό κόστος: Δημόσια Δαπάνη: Εθνική Συμμετοχή: Κοινοτική Συμμετοχή/ PHARE CBC: ΣΚΟΠΟΣ Σκοπούς του Άξονα Προτεραιότητας 2 αποτελούν: Ηυποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης της οικονομικής δυναμικής της διασυνοριακής περιοχής με την ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων δομών Η ενίσχυση ιδιωτικών φορέων ώστε να αναπτύξουν σε ιδιωτική βάση συμφωνίες επιχειρηματικής συνεργασίας Άξονες του Προγράμματος 111

10 ΣΤΟΧΟΙ H διασυνοριακή συνεργασία έχει αναγνωριστεί και από τις δύο χώρες ως σημαντικός παράγοντας για την υπέρβαση συγκεκριμένων αναπτυξιακών προβλημάτων και την ανάπτυξη της κοινωνικο-οικονομικής δυναμικής της διασυνοριακής περιοχής. Ως αναγνώριση της αναγκαιότητας ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, τα υλοποιούμενα προγράμματα INTERREG II/ PHARE-CBC μεταξύ της Βουλγαρίας και Ελλάδας υποστηρίζουν και ενισχύουν την συνεργασία στην κατεύθυνση της κοινωνικο-οικονομικής συνοχής της διασυνοριακής περιοχής βασιζόμενα στις καλές διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Ειδικότερα, στο πρόγραμμα INTERREG II δημιουργήθηκαν οι βάσεις για τον σχεδιασμό στο νέο πρόγραμμα Ελληνο- Βουλγαρικών επιχειρηματικών συνεργασιών που θα επιτρέψουν να ισχυροποιηθούν οι δεσμοί και να συστηματοποιηθούν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σταθερότητα στην κοινωνικο-οικονομική κατάσταση με σημαντικές θεσμικές αλλαγές στην Βουλγαρία που αποσκοπούν στην εναρμόνιση του θεσμικού της πλαισίου με τους όρους της ελεύθερης αγοράς που θα υποστηρίξει πλέον την ανάδειξη διασυνοριακών επιχειρηματικών συνεργασιών, ενισχύοντας τη δημιουργία δικτύων οικονομικών σχέσεων που θα επιφέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα στον οικονομικό ιστό της περιοχής. Η σημαντική βελτίωση των υποδομών, οι διευρωπαϊκοί διάδρομοι, η προοπτική ένταξης της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. και η αξιοποίηση των ενισχύσεων σε επιχειρήσεις από το INTERREG II δημιουργούν νέα δεδομένα και από τις δύο πλευρές των συνόρων, ισχυροποιώντας τη θέση της περιοχής σε πρώτη φάση στον Βαλκανικό χώρο, στην Παραευξύνεια ζώνη και ευρύτερα στον Ευρωπαϊκό χώρο. Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ιδιαίτερη ταυτότητα έργων μικρής κλίμακας στη συνεργασία INTERREG και PHARE CBC, προβλέπεται ότι μικρά έργα που υλοποιούνται από τη Βουλγαρική πλευρά θα συγχρηματοδοτούνται εντός των κατάλληλων μέτρων. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού θα εξειδικεύσει περαιτέρω τη διαδικασία, και θα προσδιορίσει τον ακριβή προϋπολογισμό όπως και μια συντομότερη διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης. Άξονες του Προγράμματος 112

11 Στην επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος ο παραγωγικός ιστός δεν είναι ομοιογενής. Συνολικά η περιοχή χαρακτηρίζεται ως αγροτική, κυρίως σε όρους απασχόλησης αλλά και εξάρτησης των κατοίκων από τα αγροτικά εισοδήματα. Στον τομέα του τουρισμού το πλεονέκτημα της ποικιλομορφίας και του φυσικού πλούτου της περιοχής του προγράμματος προσελκύει τα τελευταία χρόνια πολλούς επισκέπτες και έχει επιτύχει να αναπτύξει διάφορους τύπους τουριστικής δραστηριότητας με αποτέλεσμα να αναδεικνύεται ως αναπτυσσόμενη οικονομική δραστηριότητα. Η αξιοποίηση των σημαντικών υφιστάμενων στην περιοχή φυσικών και πολιτιστικών πόρων, στα πλαίσια της υιοθέτησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού, θα βελτιώσουν την επιχειρηματικότητα στον τουριστικό τομέα, μέσω της κοινής προώθησης και αξιοποίησης τους. Επίσης, η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων στήριξης επιχειρηματικής δραστηριότητας που αποτελεί συνέχεια των δράσεων του INTERREG II στις επιλέξιμες περιοχές θα συμβάλλει στην προώθηση του διασυνοριακού εμπορίου με σκοπό την όσο το δυνατόν ολοκλήρωση και ενσωμάτωση των τοπικών περιφερειακών οικονομιών. Η σημαντική παρουσία εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων διεθνούς εμβέλειας αποτελεί πολύτιμη βάση για τη δημιουργία πλαισίου συστηματικής συνεργασίας μεταξύ Α.Ε.Ι και ερευνητικών φορέων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και με στόχο την διάχυση της νέας τεχνολογίας και της καινοτομίας. Το παραπάνω είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τοπικές οικονομίες που μέχρι σήμερα χαρακτηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από την κυριαρχία των παραδοσιακών κλάδων εργασίας. Σε όλα τα παραπάνω συνδετικός κρίκος είναι το ανθρώπινο δυναμικό (άνεργοι και απασχολούμενοι) που πρέπει να υποστηριχθεί περισσότερο με την κατάρτιση και εξειδίκευση, είτε σε νέες ειδικότητες, είτε ενδοεπιχειρησιακά, με στα πλαίσια διασυνοριακής συνεργασίας για την δημιουργία τοπικής αγοράς εργασίας που θα προωθεί ίσες ευκαιρίες για νέους και γυναίκες και θα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα μείωσης του υψηλού ποσοστού ανεργίας, στις παραμεθόριες περιοχές. Άξονες του Προγράμματος 113

12 Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας προτείνονται δράσεις που αποσκοπούν: Στην υποστήριξη διασυνοριακών επιχειρηματικών συνεργασιών για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την ισχυροποίηση της περιοχής στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο Στην υποστήριξη των διασυνοριακών συνεργασιών για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας Στην προώθηση της απασχόλησης και των ίσων ευκαιριών για νέους και γυναίκες ΜΕΤΡΑ Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 αποτελείται από 2 Μέτρα: Μέτρο 2.1 Ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων Μέτρο 2.3 Συνεργασία Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2006 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ Αριθμός Επιχειρηματικών Σχεδίων 100 Αριθμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 96 Ενέργειες Δικτύωσης (πλήθος) 6 Παραγωγή CD (πλήθος) 100 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά * την διάρκεια υλοποίησης του έργου (ισοδύναμα ανθρωποέτη 12μηνης διάρκειας) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης 160 * Λόγω της φύσης των δράσεων η τιμή του δείκτη θα αξιολογηθεί ex-post Άξονες του Προγράμματος 114

13 5.4 ΆΞΟΝΑΣ 3.ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ /ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ /ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Το χρηματοδοτικό σχήμα του Άξονα Προτεραιότητας 3 έχει ως εξής: Συνολικό κόστος: Δημόσια Δαπάνη: Εθνική Συμμετοχή: Κοινοτική Συμμετοχή: ΕΤΠΑ: ΕΚΤ: 0 ΕΓΤΠΕ: 0 ΧΜΠΑ: 0 Ιδιωτική Συμμετοχή: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Το χρηματοδοτικό σχήμα του Άξονα 3 έχει ως εξής: Συνολικό κόστος: Δημόσια Δαπάνη: Εθνική Συμμετοχή: Κοινοτική Συμμετοχή/ PHARE CBC: ΣΚΟΠΟΣ Σκοπούς του Άξονα Προτεραιότητας 3 αποτελούν: Η υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης την οικονομικής δυναμικής της διασυνοριακής περιοχής με την ενίσχυση και δημιουργία κοινών δομών διαχείρισης, κυρίως στον τομέα της υγείας και του περιβάλλοντος Η μείωση του περιφερειακού χαρακτήρα αυτών των περιοχών, που θα έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των παραμεθόριων Άξονες του Προγράμματος 115

14 περιοχών και θα ενισχύει την αίσθηση της προστασίας και υποστήριξης και όχι της εγκατάλειψής τους. ΣΤΟΧΟΙ Ως αναγνώριση της αναγκαιότητας ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, το πρόγραμμα PHARE-CBC μεταξύ της Βουλγαρίας και Ελλάδας υποστηρίζει και ενισχύει την συνεργασία στην κατεύθυνση της κοινωνικο-οικονομικής συνοχής της διασυνοριακής περιοχής βασιζόμενο στις καλές διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Το πρόγραμμα αναφέρεται σε απομονωμένες περιοχές της χώρας που εκτός της ιδιαίτερης γεω-μορφολογικής τους θέσης αντιμετωπίζουν συχνά ελλειπή υποστήριξη από τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Η έλλειψη υψηλού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών κυρίως στον τομέα της υγείας στις παραμεθόριες περιοχές επιτείνει το αίσθημα ανασφάλειας των κατοίκων και συντελεί στην εγκατάλειψη των περιοχών. Οι δυσκολίες που πηγάζουν από τα ανωτέρω προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο κοινών διασυνοριακών δράσεων επαγρύπνησης και συντονισμένης βοήθειας στους παραμεθόριους πληθυσμούς. Στο πρόγραμμα INTERREG II υλοποιήθηκε η πρώτη φάση δημιουργίας διασυνοριακών κέντρων Δημόσιας Υγείας (ΔΙ.ΚΕ.ΔΥ.), η οποία εγκατέστησε δομές συνεργασίας, δημιούργησε υποδομές, ερεύνησε και κατέγραψε την υπάρχουσα κατάσταση στον τομέα της υγείας στη διασυνοριακή περιοχή και στα πλαίσια του νέου προγράμματος θα συνεχιστεί αυτή η πρωτοβουλία. Σε συνδυασμό με την υποστήριξη της νέας τεχνολογίας στον τομέα της ιατρικής και της τηλεϊατρικής και την ενίσχυση των απαραίτητων υποδομών θα βελτιωθεί ουσιαστικά το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών. Η επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους. Ο φυσικός πλούτος χαρακτηρίζεται υπερτοπικής σημασίας με αξιόλογη χλωρίδα και πανίδα και μεγάλη ποικιλία του φυσικού τοπίου ενώ περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό προστατευόμενων περιοχών σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι σοβαρές περιβαλλοντικές πιέσεις που δέχονται οι υδάτινοι πόροι, καθιστούν αναγκαία, την ανάπτυξη συνεργασίας για την προστασία των φυσικών πόρων. Η προστασία, ανάδειξη και διαχείριση των φυσικών πόρων μπορούν να αποτελέσουν στρατηγικής Άξονες του Προγράμματος 116

15 σημασίας παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη και τη διατήρηση ευαίσθητων οικοσυστημάτων. To πρόγραμμα καλύπτει μια περιοχή όπου τα έντονα σημάδια της αλληλεπίδρασης των πολιτισμών είναι εμφανή εκατέρωθεν των συνόρων με μεγάλο αριθμό αναξιοποίητων ως επί το πλείστον μέχρι σήμερα μνημείων και άλλων πολιτιστικών πόρων. Η ανάδειξη των πολιτισμικών πόρων, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την οικονομική και κοινωνική ζωή των περιοχών, επιφέροντας πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και σε άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Η ενίσχυση των υποδομών πολιτιστικού ενδιαφέροντος, μπορεί να αναβαθμίσει σημαντικά την πολιτιστική δραστηριότητα της περιοχής και σε συνδυασμό με την ανάδειξη των πολιτισμικών πόρων να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητάς της. Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ιδιαίτερη ταυτότητα έργων μικρής κλίμακας στη συνεργασία INTERREG και PHARE CBC, προβλέπεται ότι μικρά έργα που υλοποιούνται από τη Βουλγαρική πλευρά θα συγχρηματοδοτούνται εντός των κατάλληλων μέτρων. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού θα εξειδικεύσει περαιτέρω τη διαδικασία, και θα προσδιορίσει τον ακριβή προϋπολογισμό όπως και μια συντομότερη διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης. Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας προτείνονται δράσεις που αποσκοπούν: Στην υπέρβαση αναπτυξιακών προβλημάτων και ανάπτυξη της κοινωνικοοικονομικής δυναμικής της διασυνοριακής περιοχής Υπέρβαση των προβλημάτων που προκύπτουν από την ιδιαίτερη γεωμορφολογική θέση και επηρεάζουν ευαίσθητους τομείς της κοινωνικοοικονομικής υπόστασης της περιοχής Προστασία, Ανάδειξη και Διαχείριση του περιβάλλοντος Ανάδειξη της πολιτισμικής ταυτότητας της περιοχής και ενίσχυση των πολιτιστικών ανταλλαγών και δραστηριοτήτων Άξονες του Προγράμματος 117

16 ΜΕΤΡΑ Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 αποτελείται από 3 Μέτρα: Μέτρο 3.1 Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Μέτρο 3.2. Προστασία, ανάδειξη και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος Μέτρο 3.3. Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών και τουριστικών πόρων ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2006 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ Κατασκευή ΔΙΚΕΔΥ (Πλήθος) 2* Έργα προστασίας και αναβάθμισης 8 περιβάλλοντος (Πλήθος) Παρεμβάσεις διαχείρισης και ανάδειξης 10 βιοτόπων (Πλήθος) Προμήθεια εξοπλισμού πυρόσβεσης 4 (Πλήθος) Διαχειριστική μελέτη λεκάνης απορροής 1 (Πλήθος) Πλήθος κτισμάτων που θα αναστηλωθούν - 15 αναδειχθούν Αριθμός ενεργειών ανάδειξης και προβολής στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς και 10 προώθησης πολιτιστικών ανταλλαγών Αριθμός Επιχειρηματικών Σχεδίων 17 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά 252 την διάρκεια υλοποίησης του έργου (ισοδύναμα ανθρωποέτη 12μηνης διάρκειας) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης 59 *Το Πρόγραμμα προβλέπει την κατασκευή 2 ΔΙΚΕΔΥ όπου η τιμή βάσης 2000 του δείκτη είναι 2 και η τιμή στόχος 2006 είναι 4. Άξονες του Προγράμματος 118

17 5.5 ΆΞΟΝΑΣ 4. ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΡΕΥΟΥΝ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΧΩΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Το χρηματοδοτικό σχήμα του Άξονα Προτεραιότητας 4 έχει ως εξής: Συνολικό κόστος: Δημόσια Δαπάνη: Εθνική Συμμετοχή: Κοινοτική Συμμετοχή: ΕΤΠΑ: ΕΚΤ: 0 ΕΓΤΠΕ: 0 ΧΜΠΑ: 0 Ιδιωτική Συμμετοχή: 0 ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός του Άξονα Προτεραιότητας 4 είναι η ενίσχυση των περιοχών που συνορεύουν με χώρες υποψήφιες προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Πρόγραμμα θα καλύψει την αναβάθμιση των οδικών συνδέσεων στην επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή. ΣΤΟΧΟΙ Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας προτείνονται δράσεις που αποσκοπούν: Στην άρση της απομόνωσης της διασυνοριακής περιοχής και στην ανάδειξή της ως κύριο μεταφορικό κόμβο στα Βαλκάνια Στη βελτίωση της ευκολίας πρόσβασης σε κύρια διευρωπαϊκά μεταφορικά δίκτυα για την μεταφορά ανθρώπων και προϊόντων ΜΕΤΡΑ Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 αποτελείται από 1 Μέτρο: Μέτρο 4.1 Κοινοτική Δράση για ενίσχυση υποδομών μεταφορών Άξονες του Προγράμματος 119

18 ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2006 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ Μήκος οδικού δικτύου Νέα χάραξη (km) 3,75 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά 287 την διάρκεια υλοποίησης του έργου (ισοδύναμα ανθρωποέτη 12μηνης διάρκειας) Μείωση χρονοαπόστασης ( οδικό δίκτυο ) 1,1 (σε λεπτά της ώρας) Άξονες του Προγράμματος 120

19 5.6 ΑΞΟΝΑΣ 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Το χρηματοδοτικό σχήμα του Άξονα Προτεραιότητας 5 έχει ως εξής: Συνολικό κόστος: Δημόσια Δαπάνη: Εθνική Συμμετοχή: Κοινοτική Συμμετοχή: ΕΤΠΑ: ΕΚΤ: 0 ΕΓΤΠΕ: 0 ΧΜΠΑ: 0 Ιδιωτική Συμμετοχή: 0 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Το χρηματοδοτικό σχήμα του Άξονα Προτεραιότητας 5 έχει ως εξής: Συνολικό κόστος: Δημόσια Δαπάνη: Εθνική Συμμετοχή: Κοινοτική Συμμετοχή/ PHARE CBC: ΣΚΟΠΟΣ Ο κύριος σκοπός του Άξονα είναι η στήριξη ενεργειών για την καλή λειτουργία των αρχών του Προγράμματος, την διευκόλυνση της υλοποίησης του Προγράμματος, την εξασφάλιση της ενημέρωσης και δημοσιοποίησης, την κινητοποίηση και προώθηση της ενεργού συμμετοχής φορέων και πολιτών. Άξονες του Προγράμματος 121

20 ΣΤΟΧΟΙ Οι στόχοι του Άξονα ανάγονται στην κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος με υποστηρικτικές ενέργειες για την αποτελεσματική διαχείρισή του και τη στήριξη των έργων και ενεργειών που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ με την κατά περίπτωση ανάθεση μελετών, χρήση ειδικευμένων συμβούλων κλπ. ΜΕΤΡΑ Μέτρο 5.1 Διαχείριση του προγράμματος Μέτρο 5.2 Τεχνική Υποστήριξη ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2006 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ Δημιουργία Ιστοσελίδας 1 Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες 2 Σύμβουλοι Αξιολόγησης 2 Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης 1 Άξονες του Προγράμματος 122

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 13 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP003, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος

Προγραµµατική Περίοδος Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI: 2007GR161PO004 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ` Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Σελίδα 1 από 23 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

1.0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1.0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 3 1.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 5 1.3 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 9 1.4 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 14 1.5

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2006 L 210/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Ιουλίου 2008 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ. 6876/4871 Εγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τίτλος : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα, Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Γενικά Σκοπός και κύριος στόχος της Α φάσης αυτής της µελέτης, της οποίας αντικείµενο είναι η αξιολόγηση του βαθµού και του τρόπου εφαρµογής των κατευθύνσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ.Δ. Π.Κ.Π. Ιnterreg III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ REGGIO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1:

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1: 3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 1 : Στόχος της εθνικής στρατηγικής για την παιδεία είναι η αύξηση της ποσότητας, της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. Ιωάννης Φωτεινός Βασίλειος Μεταξάς Γεώργιος Πλακωτάρης Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος - Περιφερειολόγος ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα