Κεφάλαιο 7 Ζιζανιοκτόνα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 7 Ζιζανιοκτόνα"

Transcript

1 Κεφάλαιο 7 Ζιζανιοκτόνα 7.1. Μέθοδοι αντιµετώπισης των ζιζανίων Η αντιµετώπιση των ζιζανίων στις γεωργικές καλλιέργειες µπορεί να γίνει µε µερικές διαφορετικές µεθόδους ή συνδυασµούς τους ανάλογα µε την κάθε καλλιέργεια και τις ιδιαίτερες συνθήκες της συγκεκριµένης γεωργικής εκµετάλλευσης. Οι πιο συνηθισµένες µέθοδοι αντιµετώπισης ζιζανίων είναι: α. Αφαίρεση µε το χέρι (βοτάνισµα), β. Καλλιέργεια του εδάφους γ. Αµειψισπορά δ. Κόψιµο των ζιζανίων ε. Χηµική καταπολέµηση. Οι σελίδες που ακολουθούν αναφέρονται συνοπτικά στις χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται για τη χηµική καταπολέµηση των ζιζανίων, δηλαδή τα ζιζανιοκτόνα. Στις υπόλοιπες µεθόδους δεν θα γίνει αναφορά επειδή δεν αποτελούν αντικείµενο αυτού του µαθήµατος. Συνιστάται βέβαια να εφαρµόζονται όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν Κατηγορίες και τρόποι εφαρµογής των ζιζανιοκτόνων Ανάλογα µε το εύρος φάσµατος των φυτικών ειδών στα οποία είναι τοξικά, τα ζιζανιοκτόνα διακρίνονται σε εκλεκτικά και καθολικά. Τα εκλεκτικά είναι φυτοτοξικά σε ορισµένα ζιζάνια χωρίς να έχουν σοβαρή αρνητική επίδραση στην καλλιέργεια. Τα καθολικά ζιζανιοκτόνα όµως είναι το ίδιο φυτοτοξικά σε όλα τα είδη φυτών και γι αυτό πρέπει να εφαρµόζονται µόνο σε ακαλλιέργητες εκτάσεις ή στις καλλιέργειες µε κατευθυνόµενο ψεκασµό. Ανάλογα µε τον τρόπο δράσης τους τα ζιζανιοκτόνα διακρίνονται σε επαφής και διασυστηµατικά. Τα ζιζανιοκτόνα επαφής εφαρµόζονται στο φύλλωµα και νεκρώνουν µόνο τα φυτικά µέρη µε τα οποία έρχονται σε επαφή. Γι αυτό δίνουν καλύτερα αποτελέσµατα όταν τα φυτά καλύπτονται πλήρως µε το ψεκαστικό διάλυµα, όταν δηλαδή η εφαρµογή γίνεται µε ψεκασµό µεγάλου όγκου (βλέπε παρακάτω). Τα διασυστηµατικά ζιζανιοκτόνα απορροφώνται από το φύλλωµα ή από τις ρίζες του φυτού και στη συνέχεια µετακινούνται αποπλαστικά ή συµπλαστικά (Βλέπε ιασυστηµατικά Μυκητοκτόνα) και προς ιστούς του φυτού µακρυά από το σηµείο εισόδου σ αυτό. Έτσι δρουν σ όλο το σώµα του φυτού και γι αυτό στην περίπτωση των διασυστηµατικών δεν είναι απαραίτητη η πλήρης κάλυψη του ζιζανίου. Ανάλογα µε τα σηµεία εφαρµογής τα ζιζανιοκτόνα µπορούν να διακριθούν σε ζιζανιοκτόνα εδάφους, που εφαρµόζονται στο έδαφος για την καταστροφή των φύτρων των ζιζανίων και, ανάλογα µε τη δόση εφαρµογής, εµποδίζουν τη βλάστηση για µικρό ή µεγάλο χρονικό διάστηµα, και φυλλώµατος που εφαρµόζονται στο υπέργειο µέρος των ζιζανίων. 1

2 Ένας άλλος παράγοντας διάκρισης των ζιζανιοκτόνων είναι ο χρόνος που αυτά εφαρµόζονται σε σχέση µε το βλαστικό στάδιο του καλλιεργούµενου φυτού ή του ζιζανίου. Έτσι διακρίνοµε: Τα προσπαρτικά ή προφυτευτικά, που εφαρµόζονται µερικές ηµέρες ή εβδοµάδες πριν σπαρθούν ή φυτευθούν τα φυτά της καλλιέργειας, για την καταπολέµηση ετήσιων κυρίως ζιζανίων στο στάδιο του φύτρου ή µεγαλύτερο. Τα προφυτρωτικά, που εφαρµόζονται στις ετήσιες καλλιέργειες µετά τη σπορά αλλά πριν φυτρώσουν τα φυτά της καλλιέργειας, και στις δενδρώδεις καλλιέργειες πριν φυτρώσουν τα ζιζάνια. Τα µεταφυτρωτικά, που εφαρµόζονται µετά το φύτρωµα των φυτών της καλλιέργειας. Ανάλογα µε τον τρόπο επέµβασης οι εφαρµογές ζιζανιοκτόνων διακρίνονται σε: Γενικές, όταν εφαρµόζονται στα καλλιεργούµενα φυτά και στα ζιζάνια, και αυτό είναι δυνατό µόνο για τα εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα. Κατευθυνόµενες, όταν εφαρµόζονται µόνο στα ζιζάνια, φροντίζοντας να µη διαβραχούν τα καλλιεργούµενα φυτά, κι αυτό είναι απαραίτητο για τα καθολικά ζιζανιοκτόνα και Σε λωρίδες, ή σε κηλίδες όταν τα ζιζανιοκτόνα δεν βρίσκονται διάσπαρτα σ όλη την επιφάνεια του αγρού, όποτε γίνεται εντοπισµένη εφαρµογή για οικονοµία ψεκαστικού διαλύµατος. Έτσι ενώ συνήθως η συνιστώµενη δοσολογία αναφέρεται σε ποσότητα ζιζανιοκτόνου ανά στρέµµα, στην περίπτωση εντοπισµένων εφαρµογών η σύσταση αναφέρεται σε ποσότητα ζιζανιοκτόνου ανά 100 λίτρα ψεκαστικού διαλύµατος. Όταν η εφαρµογή των ζιζανιοκτόνων γίνεται µε ψεκασµό, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µικρός όγκος (5-20 λίτρα/στρέµµα), κανονικός όγκος (20-70 λίτρα/ στρέµµα) ή µεγάλος όγκος (πάνω από 70 λίτρα/ στρέµµα). Όταν στις οδηγίες δεν αναφέρεται ο όγκος του ψεκαστικού υγρού, τότε η εφαρµογή πρέπει να γίνει µε κανονικό όγκο που συνήθως κυµαίνεται γύρω στα 50 λίτρα / στρέµµα. Η σύσταση του εδάφους είναι συχνά καθοριστικό στοιχείο για την ποσότητα ζιζανιοκτόνου που συνιστάται, ειδικά στην περίπτωση ζιζανιοκτόνων εδάφους, επειδή πολλά από αυτά προσροφώνται στα κολλοειδή της αργίλου και της οργανικής ουσίας του εδάφους, µε αποτέλεσµα ένα µέρος της δόσης που εφαρµόζεται να αδρανοποιείται. Έτσι σε εδάφη πλούσια σε άργιλο και οργανική ουσία συνιστάται µεγαλύτερη δόση ζιζανιοκτόνου. Η υπολειµµατική δράση των ζιζανιοκτόνων στο έδαφος έχει επίσης σηµασία επειδή σχετίζεται άµεσα µε τη διάρκεια της καταπολέµησης των ζιζανίων αλλά και µε πιθανές ανεπιθύµητες φυτοτοξικότητες στα φυτά επόµενων καλλιεργειών. Η υπολειµµατική δράση σε κάθε περίπτωση καθορίζεται από την αρχική δόση εφαρµογής αλλά και από την ταχύτητα ελάττωσης της συγκέντρωσης του ζιζανιοκτόνου στο έδαφος. Η ελάττωση αυτή µπορεί να γίνει: Με φυσική αποµάκρυνση ολόκληρου του µορίου του ζιζανιοκτόνου που οφείλεται σε εξάτµιση έκπλυση προς βαθύτερα στρώµατα του εδάφους, απορρόφηση από τις ρίζες των φυτών ή προσρόφηση στα κολλοειδή της αργίλου και της οργανικής ουσίας, ή 2

3 Με διάσπαση, που µπορεί να είναι χηµική, φωτοχηµική ή να οφείλεται σε βιοχηµική αποσύνθεση Κατάταξη ζιζανιοκτόνων ανάλογα µε τη χηµική τους σύσταση Ανόργανα ζιζανιοκτόνα Οι πρώτες ανόργανες ενώσεις που χρησιµοποιήθηκαν σαν ζιζανιοκτόνα ήταν ο ένυδρος θειικός χαλκός στο τέλος του περασµένου αιώνα, και αργότερα το αραιό διάλυµα θειικού οξέος (5%). Είναι εκλεκτικά µεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα επαφής. Χρησιµοποιήθηκαν σε καλλιέργειες σιτηρών για καταπολέµηση σταυρανθών. Προκαλούν µετουσίωση των πρωτεϊνών και αποδιοργάνωση της χλωροφύλλης, του πυρήνα και των πλαστιδίων. Το σουλφαµιδικό αµµώνιο ή Α.Μ.S. (NH 4.O.SO 2.NH 2 ) χρησιµοποιήθηκε µετά το 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο για την καταπολέµηση ξυλωδών ζιζανίων και ιδιαίτερα του κισσού, µε κατευθυνόµενο ψεκασµό σε οπωρώνες. Είναι καθολικό ζιζανιοκτόνο φυλλώµατος. Προκαλεί αφυδάτωση και πλασµόλυση στα κύτταρα. Προσβάλλει τα µέταλλα. Το χλωρικό νάτριο είναι καθολικό ζιζανιοκτόνο µε διασυστηµατική δράση και υπολειµµατική διάρκεια περίπου 6 µήνες. Πάντως ενώ στα 27 Kg/στρέµµα δρα σαν καθολικό ζιζανιοκτόνο, στα 13 Kg/στρέµµα καταπολεµά µόνο τα ετήσια ποώδη ζιζάνια. Προσβάλλει τα µέταλλα, και είναι ισχυρό οξειδωτικό προκαλώντας έτσι κίνδυνο πυρκαγιάς. Γι αυτό κυκλοφορεί στο εµπόριο σαν σκόνη, µε προσθήκη χλωριούχου νατρίου και φωσφορικού νατρίου σαν αντιαναφλεκτικά, καθώς και σαν πυκνό υδατικό διάλυµα µε χλωριούχο ασβέστιο επίσης σαν αντιαναφλεκτικό Οργανικά ζιζανιοκτόνα Οι πρώτες οργανικές ενώσεις που χρησιµοποιήθηκαν στην καταπολέµηση ζιζανίων ήταν κλάσµατα πετρελαίου στη δεκαετία του Στη δεκαετία του 30 άρχισε η χρησιµοποίηση της δινιτροορθοκρεζόλης. Από τότε, και ιδιαίτερα µετά το 2 ο Παγκόσµιο Πόλεµο, ο αριθµός των οργανικών ενώσεων που χρησιµοποιούνται στη ζιζανιοκτονία άρχισε να αυξάνεται και εξακολουθεί να αυξάνεται συνεχώς. Στην Ελλάδα κυκλοφορούν σήµερα 100 περίπου δραστικές ουσίες ζιζανιοκτόνων σε περισσότερα από 300 σκευάσµατα. Τα οργανικά ζιζανιοκτόνα διακρίνονται ανάλογα µε τη χηµική τους δοµή στις οµάδες που ακολουθούν. Πετρέλαιο Στη ζιζανιοκτονία χρησιµοποιείται κλάσµα του πετρελαίου που αποστάζεται στους 150 ο 210 ο C και περιέχει κεκορεσµένους υδρογονάνθρακες 75-85% και αρωµατικούς 15-85%. Έχει µεγάλη διεισδυτική ικανότητα στους φυτικούς ιστούς όπου αποδιοργανώνει την πρωτοπλασµατική µεµβράνη των κυττάρων. Είναι καθολικό ζιζανιοκτόνο επαφής αλλά δεν προσβάλλει είδη της οικογένειας UMBELIFERAE (καρότα, µαϊντανό, γογγύλια, κ.α.). Οργανοαρσενικούχα 3

4 Είναι παράγωγα ενώσεων του πεντασθενούς αρσενικού που αντικαθιστά το φώσφορο στα συστατικά του φυτού. Στην οµάδα αυτή ανήκουν τα εξής: Κακοδυλικό οξύ. Είναι καθολικό ζιζανιοκτόνο επαφής, χρησιµοποιείται σε ακαλλιέργητες εκτάσεις και κυκλοφορεί σε µίγµατα µε άλλα ζιζανιοκτόνα. Μεθυλαρσονικό µονονάτριο ή MSMA. Είναι µεταφυτρωτικό εκλεκτικό, διασυστηµατικό ζιζανιοκτόνο φυλλώµατος. Μεθυλαρσονικό δινάτριο ή DSMA. ρα µε επαφή. Χρησιµοποιείται στο βαµβάκι. Φαινοξυ-αλειφατικά παράγωγα Σε χαµηλές συγκεντρώσεις οι ενώσεις αυτές δρουν σαν αυξίνες των φυτών, ενώ σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις είναι εκλεκτικά διασυστηµατικά ζιζανιοκτόνα. Ο τρόπος δράσης τους δεν έχει αποσαφηνισθεί. Είναι πάντως γνωστό ότι παρεµβαίνουν στο µεταβολισµό των νουκλεϊνικών οξέων, των σακχάρων και του φωσφόρου, καθώς και στην κυτταροτοµία. Πάντως η εκλεκτική τους δράση µπορεί και να οφείλεται µερικά στη διαφορά ταχύτητας πρόσληψής τους από τα ευαίσθητα και τα ανθεκτικά είδη φυτών. Όµως θα πρέπει να οφείλεται κατά κύριο λόγο σε βιοχηµικά αίτια. Στην οµάδα ανήκουν τα εξής: 2, 4-D. Είναι µεταφυτρωτικό, διασυστηµατικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο. MCPA. Έχει ιδιότητες ανάλογες µε το 2, 4-D αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε ποικιλίες σίτου ευαίσθητες στο 2, 4-D. 2,4,5-Τ. Είναι ζιζανιοκτόνο κατάλληλο για ξυλώδη ζιζάνια. 2,4 DB και diclofop methyl. Αµίδια Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει ζιζανιοκτόνα προφυτρωτικά και µεταφυτρωτικά. Έχουν απλή µοριακή δοµή µε χαρακτηριστικό την αµινοοµάδα (R-CO.NH 2 ) και αποικοδοµούνται εύκολα µέσα στους φυτικούς ιστούς και στο έδαφος. Τα αµιδικά ζιζανιοκτόνα δεν δρουν όλα µε τον ίδιο µηχανισµό. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι άλλα είναι ζιζανιοκτόνα εδάφους (alachlor, naptalam) και άλλα φυλλώµατος (propanil). Το alachlor είναι προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο εδάφους ταχείας δράσης µε υπολειµµατική διάρκεια 2-3 µήνες. Επειδή απορροφάται ελάχιστα από τα κολλοειδή του εδάφους δίδει καλά αποτελέσµατα σε αργιλώδη και οργανικά εδάφη. Για τα naptalam και propanil βλέπε και παρακάτω. Παράγωγα νιτροτολοϊδίνης Είναι προφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα εδάφους. Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται τα trifluralin, benfluralin, ethafluralin. Παράγωγα ουρίας 4

5 Είναι ζιζανιοκτόνα εδάφους που προσλαµβάνονται από τις ρίζες. Είναι ελάχιστα διαλυτά στο νερό και προσροφώνται ισχυρά από τα εδαφικά κολλοειδή, κυρίως από την οργανική ουσία. ρουν σταµατώντας τη φωτοσύνθεση και τη σύνθεση των σακχάρων. Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: diuron: Είναι προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο εδάφους. monolinuron: Προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο εδάφους αλλά και επαφής. linuron: ιασυστηµατικό ζιζανιοκτόνο εδάφους. fluometuron: Προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο εδάφους. Καρβαµιδικά Εµφανίσθηκαν το 1945 και ήταν κυρίως εκλεκτικά, προφυτρωτικά. Πρώτο ήταν το profam και ακολούθησαν τα chlorprofam, barban και terbutol. ρουν αναστέλλοντας την κυτταροτοµία και την ανάπτυξη των ιστών. Οι ενώσεις αυτές ονοµάσθηκαν αρυλοκαρβαµιδικές γιατί περιέχουν όλες στο µόριο τους µια αρυλοκαρβαµιδική οµάδα, δηλαδή έναν εξαµελή δακτύλιο ατόµων άνθρακα. Σηµαντικά µέλη της οµάδας αυτής είναι: chlorprofam: Προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο εδάφους. phenmedipham: Ζιζανιοκτόνο φυλλώµατος. Υποοµάδα των καρβαµιδικών αποτελούν τα διθειοκαρβαµιδικά ζιζανιοκτόνα. Είναι πτητικές ενώσεις και γιαυτό ενσωµατώνονται στο έδαφος κατά την εφαρµογή τους. Μέλη της υποοµάδας αυτής είναι: cycloate: Προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο εδάφους. E.P.T.C.: Προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο εδάφους. Τριαζίνες Το όνοµα της οµάδας προέρχεται από τον τριαζινικό δακτύλιο που περιέχεται στο µόριό τους, δηλαδή έναν εξαµελή ετεροκυκλικό δακτύλιο µε τρία άτοµα αζώτου. Περιλαµβάνουν ουσίες που δρουν µε ισχυρή παρεµπόδιση της φωτοσύνθεσης. Είναι ζιζανιοκτόνα εδάφους µε προφυτρωτική δράση στα ζιζάνια και µεγάλη υπολειµµατική διάρκεια. Προσλαµβάνονται από τις ρίζες αλλά η δράση τους εκδηλώνεται στα φύλλα. Καταστρέφουν τα ευαίσθητα σ αυτά ζιζάνια στο στάδιο του φύτρου. Περιλαµβάνουν µερικά από τα σπουδαιότερα εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα γεωργικής χρήσης. Χρησιµοποιούνται µε ενσωµάτωση στο έδαφος. Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται τα ακόλουθα ζιζανιοκτόνα: simazine: Προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο εδάφους µε µεγάλη υπολειµµατική διάρκεια. Σε µεγάλες δόσεις είναι καθολικό ζιζανιοκτόνο. atrazine: Προφυτρωτικό και µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο εδάφους. prometryne: Προφυτρωτικό και µεταφυτρωτικό. 5

6 cyanazine: Προφυτρωτικό και µεταφυτρωτικό. metribuzine: Καταπολεµά πλατύφυλλα και αγρωστώδη σε καλλιέργειες πατάτας και τοµάτας. metamitron: Χρησιµοποιείται στα ζαχαρότευτλα. Άλλες ετεροκυκλικές ενώσεις Είναι ενώσεις µε ετεροκυκλικό δακτύλιο µε δύο άτοµα αζώτου. Ζιζανιοκτόνα της οµάδας αυτής είναι: amitrole: Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο φυλλώµατος µε καθολική δράση. Εφαρµόζεται µερικές φορές στο έδαφος. oxadiazone: Προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο εδάφους. bromacil: Καθολικό ζιζανιοκτόνο εδάφους. lenacil: Προφυτρωτικό εδάφους µε χρήση στα τεύτλα. terbacil: Προφυτρωτικό εδάφους για δενδρώδεις καλλιέργειες. Παράγωγα του βενζοϊκού και φθαλικού οξέος Τα πρώτα έχουν στο µόριό τους εξαµελή δακτύλιο µε µια καρβοξυλική οµάδα, τα δεύτερα µε δύο καρβοξυλικές οµάδες. Περιλαµβάνουν ζιζανιοκτόνα εδάφους και φυλλώµατος, ενώ ορισµένα παράγωγα του βενζοϊκού οξέος έχουν και φυτορµονικές ιδιότητες (π.χ. Τ.Β.Α.). Περιλαµβάνουν: dicamba: Εκλεκτικό διασυστηµατικό φυλλώµατος. Χρησιµοποιείται µεταφυτρωτικά στο σιτάρι. chlorthal dimethyl: Προφυτρωτικό εδάφους για κρεµµύδια, πράσα και πατάτα. naptalam: Προφυτρωτικό εδάφους για πεπόνια και άλλα κολοκυνθοειδή. Προσοχή: τα τεύτλα, οι τοµάτες, το σπανάκι και τα µαρούλια είναι πολύ ευαίσθητα. ιπυριδίλια. ρουν καταστρέφοντας την χλωροφύλλη και τις κυτταρικές µεµβράνες. Είναι πιο δραστικά στο φως παρά στο σκοτάδι. Προσροφώνται ισχυρά από τα κολλοειδή του εδάφους. Έχουν ταχεία δράση. paraquat: Καθολικό ζιζανιοκτόνο επαφής για αγρωστώδη. Η εισπνοή των ψεκάδων είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Η ΚΑΤΑΠΟΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ diquat: Παρόµοιο µε το paraquat αλλά είναι λιγότερο τοξικό και πιο δραστικό στα πλατύφυλλα. Καταπολεµά κουσκούτα στη µηδική. Άλλες οργανικές ενώσεις. glyphosate: Μεταφυτρωτικό διασυστηµατικό ζιζανιοκτόνο φυλλώµατος ιδιαίτερα ευρείας χρήσης. flamprop-m-isopropyl: Εκλεκτικό µεταφυτρωτικό φυλλώµατος Περίληψη ιδιοτήτων των κυριότερων ζιζανιοκτόνων 6

7 Ο κατάλογος αυτός δεν είναι πλήρης σε σχέση µε τα δραστικά συστατικά που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, τις χρήσεις και τις προφυλάξεις, εφόσον µε αποφάσεις του Ανώτατου Συµβουλίου Εγκρίσεων Γεωργικών Φαρµάκων συνεχώς προστίθενται ή/και αφαιρούνται ουσίες, χρήσεις κλπ. Έτσι ότι περιλαµβάνεται σε αυτό τον κατάλογο, όπως και σε κάθε περίπτωση σε αυτές τις Φοιτητικές Σηµειώσεις, έχει µόνο σκοπό µια πρώτη ενηµέρωση των φοιτητών και σε καµιά περίπτωση δεν έχει θέση συστάσεων. Πριν από κάθε εφαρµογή ο χρήστης θα πρέπει να συµβουλεύεται την ετικέτα. Ο συγγραφέας αυτών των Σηµειώσεων και το ΤΕΙ Κρήτης δεν φέρουν ευθύνη σε περίπτωση ζηµιών από χρήση φυτοφαρµάκων εφόσον σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνονται µόνο εγκεκριµένες χρήσεις, για τις οποίες η κύρια πηγή πληροφοριών πρέπει να είναι η ετικέτα του σκευάσµατος. ALACHLOR: Εδάφους προφυτρωτικό. Καταπολεµά ετήσια µονοκοτυλήδονα και δικοτυλήδονα. Προσλαµβάνεται από τους βλαστούς και τις ρίζες. Μετακινείται µέσα στα φυτά προς τα πάνω. Συνιστάται για αραβόσιτο, αρακά µπιζέλια, αραχίδα, βαµβάκι, κουνουπίδι µπρόκολο, λάχανο, µαρούλι, ρεβίθια, φασόλια. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αιµατόχορτο, αλεπονουρά, αναγαλλίδα, αντράκλα, βλίτα, δωδεκάνθι, ελευσίνη, ζωχοί, καπνόχορτο, κίτρινη κύπερη, λαπάτσα, λουβουδιά, µουχρίτσα, νεροπιπεριά, σετάριες, στύφνος, χαµοµήλι. Μη καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοµελιτζάνα, αναρριχώµενο πολύγονο, ασπράγκαθο, πολυκόµπι, ραπανίδα. AMITROLE: Μεταφυτρωτικό φυλλώµατος και λιγότερο εδάφους. Καταπολεµά ετήσια και πολυετή µονοκοτυλήδονα και δικοτυλήδονα. Προσλαµβάνεται από τα φύλλα και τις ρίζες. Μετακινείται µέσα στα φυτά προς τα πάνω και προς τα κάτω. Συνιστάται µόνο για µη γεωργικές εκτάσεις. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριάδα, αλογοουρά, έλυµος, κίρσιο, λάπαθα, νεροκάλαµο, πουρνάρι, τσαµπουρνιά, φτέρη, ψαθί. Μη καταπολεµούµενα ζιζάνια: ακακία, ληόπρινος, µελία, ψευδοδάφνη. ATRAZINE: Είναι κυρίως ζιζανιοκτόνο εδάφους. Χρησιµοποιείται περισσότερο προφυτρωτικά. Καταπολεµά περισσότερο ετήσια µονοκοτυλήδονα και δικοτυλήδονα. Μετακινείται µέσα στα φυτά προς τα πάνω. Συνιστάται για αµπέλι, αραβόσιτο και µη γεωργικές εκτάσεις. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοβρώµη, αγριοκαρότο, αγριοκρίθαρο, αγριοµαργαρίτα, αγριοµάρουλο, αγριοµελιτζάνα, αγριοµπαµπακιά, αγριοπανσές, άγριο σινάπι, αιµατόχορτο, αλεπονουρά, αλµυρίδι, αναγαλλίδα, ανθεµίδα, αναρριχώµενο πολύγονο, αντράκλα, ασπράγκαθο, βερόνικα, βλίτα, βρόµος, δωδεκάνθι, ελευσίνη, έλυµος, ζωχοί, θλάσπι, καπνόχορτο, καψέλλα, κίτρινη κύπερη, κοινή πόα, λαπάτσα, λιθόσπερµο, λουβουδιά, µαρτιάκος, µικρή µουχρίτσα, µικρή τσουκνίδα, µουχρίτσα, µυρώνι, νεροπιπεριά, παπαρούνα, πεντάνευρα, πορφυρό λάµιο, ραπανίδα, σεταριές, σινάπι, σπεργούλα, στελλάρια, στύφνος, τάτουλας, τριβόλι, χαµοµήλι. Μη καταπολεµούµενα ζιζάνια: Αγριόβικος, αγριοραδίκι, αλογοουρά, βάτος, κίρσιο, λάπαθα, µεγάλη γαλατσίδα, µεγαλόκαρπη κολλητσίδα, περιπλοκάδα, πολυετής τσουκνίδα, πολυκόµπι, ρανούγκουλος, φτέρη. 7

8 BENFLURALIN: Προφυτρωτικό εδάφους που απαιτεί ενσωµάτωση. Καταπολεµά ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα. εν προσλαµβάνεται από τα φυτά.. Συνιστάται για αραχίδα και µηδική. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αιµατόχορτο, αντράκλα, βλίτα, ελευσίνη, κοινή πόα, λεπτή ήρα, λουβουδιά, µεθυστική ήρα, µικρή µουχρίτσα, µουχρίτσα, πολύανθη ήρα, πολυκόµπι, σετάριες, στελλάρια. BENTAZONE: Προσλαµβάνεται από τα φύλλα και τις ρίζες. Περιορισµένη µετακίνηση προς τα πάνω και προς τα κάτω. Συνιστάται για αραβόσιτο, αρακά µπιζέλια, αραχίδα, µηδική, ρύζι, φασόλια. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοϊβίσκος, αγριοµαργαρίτα, αγριοµπαµπακιά, αγριοπιπεριά, άγριο σινάπι, ανθεµίδα, αναρριχώµενο πολύγωνο, αντράκλα, βλίτα, βούτοµο, δωδεκάνθι, καπνόχορτο, καψέλλα, κενταύρια, λουβουδιά, µαργαρίτα, µεγαλόκαρπη κολλητσίδα, πεντάνευρο νερού, πορφυρό λάµιο, ραπανίδα, τάτουλες, χαµοµήλι. Μη καταπολεµούµενα ζιζάνια: Αγριόβικος, αγριοπανσές, βερόνικα, κίρσιο, κοινή παπαρούνα, κύπερη, περικοκλάδα. BROMACIL: Καθολικό εδάφους και λιγότερο µεταφυτρωτικό. Καταπολεµά ετήσια και πολυετή µονοκοτυλήδονα και δικοτυλήδονα. Απορροφάται από τις ρίζες και περιορισµένα από τα φύλλα. Μετακινείται προς τα πάνω. Συνιστάται για εσπεριδοειδή και για µη γεωργικές εκτάσεις. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριάδα, αγριοβρώµη, αγριοκρίθαρο, αγριοµαργαρίτα, αγριοπιπεριά, άγριο σινάπι, άγρωστη, αναγαλλίδα, αναρριχώµενο πολύγωνο, κύπερη, λάπαθο, λαπάτσα, λουβουδιά, µαρτιάκος, µεγαλόκαρπη κολλητσίδα, πεντάνευρα, πολυετής ήρα, πορφυρό λάµιο, ρανούγκουλος, στελλαριά, στύφνος, τριβόλι, τσουκνίδες. Μη καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοράδικο, αλογοουρά, βάτος, µεγάλη περιπλοκάδα, περιπλοκάδα, πολυκόµπι, φτέρη, χαµολεύκα. BROMOXYNIL: Φυλλώµατος, µεταφυτρωτικό, καταπολεµά ετήσια δικοτυλήδονα. Απορροφάται περιορισµένα από τα φύλλα. Μετακινείται επίσης περιορισµένα προς τα πάνω και προς τα κάτω. Συνιστάται σε µίγµα µε IOXYNIL ή MCPA στα χειµερινά σιτηρά. CHLORPOPHAM: Εδάφους προφυτρωτικό. Καταπολεµά ετήσια δικοτυλήδονα και λιγότερο µονοκοτυλήδονα. Συνιστάται για καρότα, βολβώδη καλλωπιστικά, πράσο, µαρούλι, σέλινο, κρεµµύδι, αγκινάρα καθώς και για παρεµπόδιση εκβλάστησης αποθηκευµένων πατατών. CHLORSULFURON: Εκλεκτικό µε ευρύ φάσµα, προφυτρωτικά ή ενωρίς µεταφυτρωτικά, προφυτευτικά ή ενωρίς µεταφυτευτικά. Καταπολεµά πλατύφυλλα ζιζάνια σε σιτηρά. Απορροφάται από τις ρίζες και τα φύλλα. Μετακινείται προς τα πάνω και προς τα κάτω. Συνιστάται για το σιτάρι, βρώµη, και κριθάρι. 8

9 Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοπανσές, κολλητσίδες, λεπτή ήρα, µίλιο, µπιφόρα, πολύανθη ήρα, φάλαρη, χαµοµήλι. CHLORTHAL-DIMETHYL: Εδάφους προφυτρωτικό. Καταπολεµά ετήσια µονοκοτυλήδονα και δικοτυλήδονα. εν απορροφάται από τα φυτά. Συνιστάται για αρακά µπιζέλια, βίκο, γλαδίολο, καρότο, κολοκυνθοειδή, κουκιά, κουνουπίδι- µπρόκολο, κρεµµύδι, λάχανο, µελιτζάνα, µηδική, µπάµια, πιπεριά, σκόρδο, τοµάτα, τριανταφυλλιά, φακή, φασόλια, φθινοπωρινά βολβώδη, φράουλα, χρυσάνθεµο. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αιµατόχορτο, αντράκλα, βερόνικα, βλίτα, ελευσίνη, ζωχοί, κοινή πόα, κουσκούτα, λουβουδιά, µικρή τσουκνίδα, µουχρίτσα, σεταριές, στελλάρια, φυσαλίδα. Μη καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοµπαµπακιά, πολυκόµπι, σισύµπριο. CLOPYRALID: ιασυστηµατικό µεταφυτρωτικό, µε εκλεκτική δράση εναντίον πλατύφυλλων ζιζανίων µέσα σε καλλιέργειες σιτηρών και πλατύφυλλων. Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες. Μετακινείται προς τα πάνω και προς τα κάτω. Συνιστάται για τα ζαχαρότευτλα. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοµαργαρίτα, αγριοµελιτζάνα, αγριοπιπεριά, αναρριχώµενο πολύγωνο, ανθεµίδα, ασπράγκαθο, ζωχοί, κενταύρια, κίρσιο, λαπάτσα, µαρτιάκος, µπιφόρα, χαµοµήλι. Μη καταπολεµούµενα ζιζάνια: Όλα τα αγρωστώδη. CYANAZINE: Εδάφους προφυτρωτικό και µεταφυτρωτικό. Καταπολεµά ετήσια µονοκοτυλήδονα και δικοτυλήδονα. Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες και µεταφέρεται προς τα πάνω. Συνιστάται για αραβόσιτο, αρακά µπιζέλια, και βαµβάκι. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοµαργαρίτα, αγριοµελιτζάνα, αγριοπανσές, άγριο σινάπι, αλεπονουρά, αναγαλλίδα, ανθεµίδα, αναρριχώµενο πολύγωνο, ασπράγκαθο, βερόνικα, βλίτα, δωδεκάνθι, ζωχοί, ήµερο σινάπι, θλάσπι, καπνόχορτο, καψέλλα, κοινή παπαρούνα, κοινή πόα, λαπάτσα, λιθόσπερµο, λουβουδιά, µαρτιάκος, µικρή κολλητσίδα, µυρώνι, νεροπιπεριά, πολυκόµπι, πορφυρό λάµιο, στελλάρια, σπεργούλα, στύφνος, ραπανίδα, χαµοµήλι. Μη καταπολεµούµενα ζιζάνια: Αγριόβικος, µεγάλη κολλητσίδα. CYCLOATE: Προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο εδάφους. Καταπολεµά ετήσια µονοκτυλήδονα και δικοτυλήδονα. Απορροφάται από τις ρίζες και τα φύλλα και µεταφέρεται προς τα πάνω. Συνιστάται για ζαχαρότευτλα, παντζάρια και σπανάκι. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοβρώµη, αιµατόχορτο, αντράκλα, βλίτα, δωδεκάνθι, καπνόχορτο, καψέλλα, κίτρινη κύπερη, κοινή πόα, λεπτή ήρα, λουβουδιά, µουχρίτσα, πολύανθη κύπερη, πορφυρή κύπερη, σετάριες, στύφνος, φάλαρη. 9

10 DESMEDIPHAM: Μεταφυτρωτικό που καταπολεµά πλατύφυλλα. Απορροφάται από τα φύλλα και µετακινείται προς τα πάνω. Συνιστάται µαζί µε PHENMEDIPHAM για ζαχαρότευτλα και παντζάρια. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: άγριο σινάπι, αντράκλα, βλίτα, ζωχοί καψέλλα, λαπάτσα, λουβουδιά, νεροπιπεριά, πολυκόµπι, σετάριες, στελλάρια, στύφνος, φυσαλίδα. DESMETRYNE: Εκλεκτικό µεταφυτρωτικό φυλλώµατος και εδάφους. Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες. Συνιστάται για το λάχανο. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριόβικος, αγριοπανσές, αναγαλλίδα, αντράκλα, ζωχοί, καπνόχορτο, κοινή παπαρούνα, λαπάτσα, λουβουδιά, νεροπιπεριά, πολυκόµπι, στελλαριά, σπεργούλα, στύφνος, τσουκνίδες. Μη καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοβρώµη, αλεπονουρά, γαλατσίδες, καψέλλα, κοινή πόα, µουχρίτσα, πολυκόµπι, ρανούγκουλος, χαµοµήλι. DICLOFOP METHYL: Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό φυλλώµατος. Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες. Μεταφέρεται σε περιορισµένο βαθµό προς τα κάτω και προς τα πάνω. Καταπολεµά ετήσια αγρωστώδη. Συνιστάται για αρακά µπιζέλια, βίκο, ζαχαρότευτλα, κουκιά, κριθάρι, φακή. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοβρώµη, αιµατόχορτο, ελευσίνη, ήρες, µουχρίτσα, σεταριές, τραχεία λειβαδοπόα. Μη καταπολεµούµενα ζιζάνια: όλα τα πλατύφυλλα. DIFENZOQUAT (-METHYL SULPHATE): Μεταφυτρωτικό για την καταπολέµηση της αγριοβρώµης. Απορροφάται από τα φύλλα και µετακινείται προς τα πάνω. Συνιστάται για το βίκο, το κριθάρι και το µαλακό σιτάρι. DINITRAMINE: Εδάφους προφυτρωτικό. Καταπολεµά ετήσια µονοκοτυλήδονα και δικοτυλήδονα. Προσλαµβάνεται περιορισµένα από τις ρίζες και µετακινείται περιορισµένα προς τα πάνω. Συνιστάται για αραχίδα, βαµβάκι και φασόλια. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοβρώµη, αιµατόχορτο, αναγαλλίδα, αναρριχώµενο πολύγωνο, αντράκλα, βερόνικα, ελευσίνη, ζωχοί, καπνόχορτο, κοινή πόα, λεπτή ήρα, λουβουδιά, µεγάλο βλίτο, µικρή µουχρίτσα, µικρή τσουκνίδα, µουχρίτσα, νεροπιπεριά, πολυκόµπι, πορφυρό λάµιο, σετάριες, σπεργούλα, στελλάρια, στύφνος, χαµοµήλι. Μη καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοµελιτζάνα, άγριο σινάπι, ανθεµίδα, ασπράγκαθο, καψέλλα, κίτρινη κύπερη, µαρτιάκος, µεγαλόκαρπη κολλητσίδα, ραπανίδα. DIQUAT: Φυλλώµατος επαφής µε µικρή διασυστηµατική δράση. Απορροφάται γρήγορα από τα πράσινα µέρη των φυτών τα οποία ξηραίνονται µε την έκθεση στο ηλιακό φως. Έχει χρησιµοποιηθεί σαν αποφυλλωτικό σε βαµβάκι πατάτα και µπιζέλια. Επίσης συνιστάται για την καταπολέµηση της κουσκούτας στη µηδική. 10

11 DIURON: Εδάφους προφυτρωτικό. Καταπολεµά ετήσια µονοκοτυλήδονα και δικοτυλήδονα. Απορροφάται από τις ρίζες και λιγότερο από τα φύλλα και µετακινείται προς τα πάνω. Συνιστάται για αχλαδιά µηλιά, βαµβάκι, βίκο, ελιά, εσπεριδοειδή, κουκιά, καρυδιά, µηδική, ροδακινιά, σπαράγγι, τριανταφυλλιά και για µη γεωργικές εκτάσεις. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοµαργαρίτα, αγριοµάρουλο, αγριοµελιτζάνα, άγριο σινάπι, αιµατόχορτο, αλογοουρά, αναγαλλίδα, αντράκλα, ανθεµίδα, αναρριχώµενο πολύγωνο, ασπράγκαθο, βλίτα, ζωχοί, ήµερο σινάπι, θλάσπι, καψέλλα, κοινή παπαρούνα, κοινή πόα, λιθόσπερµο, λουβουδιά, µαρτιάκος, µικρή τσουκνίδα, µουχρίτσα, πολυκόµπι, ραπανίδα, σετάριες, σπεργούλα, στελλάρια, στύφνος, φυσαλίδα, χαµοµήλι. Μη καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοράδικο, βάτος, βερόνικα, δωδεκάνθι, έλυµος, καπνόχορτο, κίρσιο, µεγάλο λάπαθο, µεγαλόκαρπη κολλητσίδα, πεντάνευρα, περιπλοκάδα, πορφυρό λάµιο, ρανούγκουλος, φτέρη. E.P.T.C.: Προφυτρωτικό εδάφους για ετήσια µονοκοτυλήδονα και δικοτυλήδονα. Απορροφάται από τις ρίζες και µετακινείται προς τα πάνω. Συνιστάται για αµπέλι, αµυγδαλιά, ελιά, εσπεριδοειδή, ζαχαρότευτλα, ηλίανθο, µηδική, πατάτα, φασόλια. Με αντίδοτο συνιστάται για τον αραβόσιτο. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριάδα, αγριοβρώµη, αιµατόχορτο, αλογοουρά, αντράκλα, βλίτα, δωδεκάνθι, ελευσίνη, έλυµος, καπνόχορτο, καψέλλα, κίτρινη κύπερη, κοινή πόα, λεπτή ήρα, λουβουδιά, µεγαλόκαρπη κολλητσίδα, µικρή µουχρίτσα, µικρή τσουκνίδα, µουχρίτσα, πολύανθη ήρα, σετάριες, σπεργούλα, στελλάρια, στύφνος. ETHAFLURALIN: Προφυτευτικό ζιζανιοκτόνο που θανατώνει βλαστάνοντες σπόρους. Τα εγκατεστηµένα ζιζάνια δεν είναι ευαίσθητα. Συνιστάται για βαµβάκι, φασόλια και σόγια και σε µίγµα µε ATRAZINE σαν προφυτρωτικό ή µεταφυτρωτικό στον αραβόσιτο. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αιµατόχορτο, αλεπονουρά, αντράκλα, βερόνικα, βλίτα, δωδεκάνθι, ελευσίνη, λουβουδιά, µικρή µουχρίτσα, µουχρίτσα, πολύανθη ήρα, σετάριες, στελλάρια, στύφνος, τριβόλι. ETHOFUMESATE: Προφυτρωτικό και/ή µεταφυτρωτικό. Καταπολεµά αγρωστώδη και πλατύφυλλα. Απορροφάται από τους βλαστούς τις ρίζες και λιγότερο από τα φύλλα. Μεταφέρεται προς τα πάνω. Συνιστάται: για τα ζαχαρότευτλα και τα καπνοσπορεία. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αλεπονουρά, βλίτα, καπνόχορτο, κολλητσίδες, µουχρίτσα, πολυκόµπι, σετάριες, φάλαρη. FLAMPROP-M- ISOPROPYL: Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο, φυλλώµατος. Καταπολεµά την αγριοβρώµη και την αλεπονουρά σε καλλιέργειες σιτηρών. Συνιστάται για σιτάρι και κριθάρι. Πρέπει να εφαρµόζεται από το αδέλφωµα µέχρι την εµφάνιση του 3 ου έως 4 ου γόνατος. 11

12 FLUAZIFOP-P-BUTYL: Κυρίως µεταφυτρωτικό, εκλεκτικό. Καταπολεµά αγρωστώδη σε καλλιέργειες πλατύφυλλων. Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες και µεταφέρεται προς τα κάτω και προς τα πάνω. Συνιστάται για το αµπέλι και τα ζαχαρότευτλα. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριάδα, αγριοβρώµη, αγριοκρίθαρο, αιµατόχορτο, αλεπονουρά, ανεµόχορτο, βέλιουρας, βρόµος, ελευσίνη, λεπτή ήρα, µικρή µουχρίτσα, µουχρίτσα, πολύανθη ήρα, πολυετής ήρα, σετάριες, τραχεία λειβαδοπόα, φάλαρη. Μη καταπολεµούµενα ζιζάνια: κοινή πόα, και όλα τα πλατύφυλλα. FLUOMETURON: Προφυτρωτικό εδάφους και λιγότερο µεταφυτρωτικό φυλλώµατος. Καταπολεµά ετήσια µονοκτυλήδονα και δικοτυλήδονα. Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και λιγότερο από τα φύλλα. Μεταφέρεται προς τα πάνω.. Συνιστάται για βαµβάκι. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοµελιτζάνα, άγριο σινάπι, αντράκλα, βλίτα, ήρες, λουβουδιά, µαρτιάκος, µεγαλόκαρπη κολλητσίδα, µουχρίτσα, σετάριες, στύφνος, χαµοµήλι. Μη καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοµπαµπακιά, αγριοϊβίσκος, µολόχα, περιπλοκάδα. GLYPHOSATE: Μεταφυτρωτικό φυλλώµατος. Απορροφάται από τα φύλλα και µεταφέρεται προς τα κάτω. Συνιστάται για αµπέλι, αµυγδαλιά, αχλαδιά-µηλιά, βερικοκιά-δαµασκηνιά, βυσσινιάκερασιά, ελιά, εσπεριδοειδή, καρυδιά, ροδακινιά, συκιά, τριανταφυλλιά και µη γεωργικές εκτάσεις. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριάδα, αγριοµάρουλο, αγριοµελιτζάνα, αγριοµπαµπακιά, αγριοράδικο, αιµατόχορτο, ακακία, αλµυρίδι, αναρριχώµενο πολύγωνο, ασπράγκαθο, βάτος, βέλιουρας, βλίτα, βρόµος, δακτυλίδα, δεµατόχορτο, έλυµος, ζωχοί, ιτιά, κίρσιο, κοινή πόα, λάπαθα, λαπάτσα, λεία λειβαδοπόα, λουβουδιά, νεροκάλαµο, νεροπιπεριά, πάσπαλος, πεντάνευρο νερού, περιπλοκάδα, πολυετής ήρα, πολυετής τσουκνίδα, πορφυρή κύπερη, σετάριες, σκαρολάχανο, στύφνος, φτέρη χαµολεύκα, ψαθί. Μη καταπολεµούµενα ζιζάνια: φραγκοσυκιά. αλογοουρά, ελαιοπούρναρο, κισσός, ποταµόχορτο, IOXYNIL: Μεταφυτρωτικό επαφής. Απορροφάται περιορισµένα από τα φύλλα και µεταφέρεται περιορισµένα προς τα πάνω και προς τα κάτω. Καταπολεµά ετήσια δικοτυλήδονα. Συνιστάται για κρεµµύδι, πράσο και σκόρδο. ISOPROTURON: Απορροφάται από τις ρίζες και λιγότερο από τα φύλλα και µετακινείται προς τα πάνω. Καταπολεµά αγρωστώδη και πλατύφυλλα σε καλλιέργειες αγρωστωδών. Συνιστάται για το µαλακό στάρι. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: άγριο σινάπι, αλεπονουρά, αναρριχώµενο πολύγωνο, ανεµόχορτο, ανθεµίδα, ήµερο σινάπι, ήρες, θλάσπι, καπνόχορτο, καψέλλα, κενταύρια, 12

13 κοινή πόα, λουβουδιά, µαρτιάκος, µεγάλο βλίτο, µίλιο, παπαρούνα, στελλάρια, τραχεία λειβαδοπόα, χαµοµήλι. Μη καταπολεµούµενα ζιζάνια: βερόνικα, µεγαλόκαρπη, κολλητσίδα, πολυκόµπι. LENACIL: Προφυτρωτικό εδάφους, και λιγότερο φυλλώµατος. Καταπολεµά ετήσια µονοκοτυλήδονα και δικοτυλήδονα. Απορροφάται από τις ρίζες και µετακινείται προς τα πάνω. Συνιστάται για παντζάρι, σπανάκι, φράουλα. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοµαργαρίτα, αγριοπιπεριά, άγριο σινάπι, αλεπονουρά, αναγαλλίδα, ανεµόχορτο, ανθεµίδα, αναρριχώµενο πολύγωνο, ζωχοί, θλάσπι, καπνόχορτο, καψέλλα, κοινή πόα, λαπάτσα, λουβουδιά, µαρτιάκος, µικρή τσουκνίδα, νεροπιπεριά, παπαρούνα, πολυκόµπι, ρανούγκουλος, ραπανίδα, σπεργούλα, στελλάρια, χαµοµήλι. Μη καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοβρώµη, αγριοπανσές, βερόνικα, δωδεκάνθι, κίτρινη ρεζέντα, µεγαλόκαρπη κολλητσίδα, πορφυρό λάµιο, στύφνος. LINURON: Κυρίως εδάφους προφυτρωτικό και λιγότερο φυλλώµατος επαφής µεταφυτρωτικό. Καταπολεµά ετήσια δικοτυλήδονα και µονοκοτυλήδονα. Απορροφάται από τις ρίζες και λιγότερο από τα φύλλα και µεταφέρεται προς τα πάνω. Συνιστάται για άνιθο, γλαδίολο, γλυκάνισο, ηλίανθο, καρότο, κρεµµύδι, µαϊντανό, µάραθο, πατάτα, πράσο, σέλινο, σκόρδο και φθινοπωρινά βολβώδη. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοµαργαρίτα, αγριοµελιτζάνα, αγριοµπαµπακιά, αγριοπανσές, άγριο σινάπι, αιµατόχορτο, αναγαλλίδα, αναρριχώµενο πολύγωνο, ανθεµίδα, αντράκλα, ασπράγκαθο, βλίτα, ελευσίνη, ζωχοί, ήµερο σινάπι, θλάσπι, καψέλλα, κοινή παπαρούνα, λαπάτσα, λεπτή ήρα, λιθόσπερµο, λουβουδιά, µαρτιάκος, µακρόκαρπη παπαρούνα, µικρή τσουκνίδα, µουχρίτσα, νεροπιπεριά, πολύανθη ήρα, ραπανίδα, σετάριες, σπεργούλα, στελλάρια, στύφνος, χαµοµήλι. Μη καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριόβικος, αγριοβρώµη, αγριοράδικο, αλεπονουρά, βερόνικα, δωδεκάνθι, καπνόχορτο, µεγάλη κολλητσίδα, πολυκόµπι, ρανούγκουλος. M.C.P.A.: Εκλεκτικό µεταφυτρωτικό φυλλώµατος και λιγότερο εδάφους. Καταπολεµά ετήσια και πολυετή δικοτυλήδονα. Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες και µεταφέρεται περιορισµένα προς τα πάνω και προς τα κάτω. Συνιστάται για ρύζι και χειµερινά σιτηρά. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριόβικος, αγριοµελιτζάνα, άγριο σινάπι, αντράκλα, ασπράγκαθο, βλίτα, καψέλλα, ζωχοί, ήµερο σινάπι, θλάσπι, λουβουδιά, µικρή τσουκνίδα, παπαρούνα, ρανούγκουλος, ραπανίδα, τριβόλι. Μη καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοµαργαρίτα, αγριοπανσές, αγριοπιπεριά, αναγαλλίδα, αναρριχώµενο πολύγωνο, ανθεµίδα, βερόνικα, δίλοβο λάµιο, δωδεκάνθι, καπνόχορτο, κεράστιο, λαπάτσα, λιθόσπερµο, µαρτιάκος, µεγαλόκαρπη κολλητσίδα, µυρώνι, πολυκόµπι, πορφυρό λάµιο, σπεργούλα, στελλάρια, στύφνος, χαµοµήλι. METAMITRON: Εκλεκτικό απορροφάται από τις ρίζες και τα φύλλα και µεταφέρεται προς τα πάνω. Καταπολεµά πλατύφυλλα και αγρωστώδη µε µεγάλη εκλεκτικότητα σε καλλιέργειες τεύτλων. 13

14 Συνιστάται για τα ζαχαρότευτλα. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοµαργαρίτα, αγριοµελιτζάνα, αγριοπανσές, αγριοπιπεριά, άγριο σινάπι, αντράκλα, βερόνικα, τραχύ βλήτο, δωδεκάνθι, θλάσπι, καψέλλα, κοινή παπαρούνα, κοινή πόα, λαπάτσα, λουβουδιά, µαρτιάκος, µεγάλη γαλατσίδα, µικρή τσουκνίδα, νεροπιπεριά, πικραγγουριά, πολυκόµπι, πορφυρό λάµιο, ρανούγκουλος, στελλάρια, στύφνος, τάτουλας, χαµοµήλι. Μη καταπολεµούµενα ζιζάνια: αναγαλλίδα, αναρριχώµενο πολύγωνο, ασπράγκαθο, κολλητσίδες. METOLACHLOR: παρεµποδίζει το φύτρωµα ζιζανίων, κυρίως αγρωστωδών. Απορροφάται από τους βλαστούς και τις ρίζες και µετακινείται προς τα πάνω. Συνιστάται Μόνο του για αραβόσιτο, αραχίδα, και ζαχαρότευτλα. Με METOBROMURON για καπνό, ρεβίθια, φασόλια. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αιµατόχορτο, αντράκλα, βλίτα, ελευσίνη, καπνόχορτο, καψέλλα, κίτρινη κύπερη, λεπτή ήρα, µουχρίτσα, νεραγριάδα, πολυετής ήρα, σετάριες, στελλάρια, στύφνος, χαµοµήλι. Μη καταπολεµούµενα ζιζάνια: άγριο σινάπι, αγριόβικος, αγριοµπαµπακιά, αγριοµελιτζάνα, ασπράγκαθο, ζωχοί, µολόχα. METRIBUZIN: Κυρίως εδάφους προφυτρωτικό αλλά και επαφής φυλλώµατος µεταφυτρωτικό. Καταπολεµά ετήσια µονοκοτυλήδονα και δικοτυλήδονα. Απορροφάται από τις ρίζες και τα φύλλα και µετακινείται προς τα πάνω. Συνιστάται για την πατάτα και την τοµάτα. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοµελιτζάνα, αγριοµπαµπακιά, αγριοπανσές, άγριο σινάπι, αιµατόχορτο, αλεπονουρά, αναγαλλίδα, αναρριχώµενο πολύγωνο, ανθεµίδα, αντράκλα, ασπράγκαθο, βερόνικα, βλίτα, βρόµος, ήρες, θλάσπι, δωδεκάνθι, καπνόχορτο, καψέλλα, κίτρινη κύπερη, κοινή παπαρούνα, κοινή πόα, λαπάτσα, λουβουδιά, µαρτιάκος, µεγάλη γαλατσίδα, µικρή τσουκνίδα, µουχρίτσα, νεροπιπεριά, πολυκόµπι, πορφυρό λάµιο, ραπανίδα, σετάριες, σπεργούλα, στελλάρια, τάτουλας, χαµοµήλι. Μη καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοβρώµη, κίρσιο, µεγάλη κολλητσίδα, µολόχα, στύφνος. MOLINATE: Εδάφους προφυτρωτικό και λιγότερο µεταφυτρωτικό. Απορροφάται από τις ρίζες και µετακινείται προς τα πάνω. Συνιστάται για το ρύζι για την καταπολέµηση της µουχρίτσας (Echinochloa sp.). MONOLINURON: Προφυτρωτικό εδάφους και λιγότερο επαφής φυλλώµατος. Απορροφάται από τις ρίζες και τα φύλλα και µεταφέρεται προς τα πάνω. Συνιστάται για πατάτα, σπαράγγι και φασόλια. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοµαργαρίτα, αγριοπανσές, άγριο σινάπι, αναγαλλίδα, ανθεµίδα, αναρριχώµενο πολύγονο, ζωχοί, ήµερο σινάπι, θλάσπι, καψέλλα, κοινή παπαρούνα, κοινή πόα, λαπάτσα, λιθόσπερµο, λουβουδιά, µαρτιάκος, µακρόκαρπη παπαρούνα, µικρή τσουκνίδα, νεροπιπεριά, πορφυρό λάµιο, ραπανίδα, σπεργούλα, στελλάρια, στύφνος, χαµοµήλι. 14

15 Μη καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριόβικος, αγριοβρώµη, αλεπονουρά, δωδεκάνθι, καπνόχορτο, µεγαλόκαρπη κολλητσίδα, πολυκόµπι, ρανούγκουλος. NAPROPAMIDE: Για εφαρµογές εδάφους µε ενσωµάτωση ή επιφανειακά. Καταπολεµά αγρωστώδη ετήσια ή πολυετή καθώς και µερικά πλατύφυλλα. Απορροφάται από τις ρίζες και λιγότερο από τα φύλλα και µεταφέρεται προς τα πάνω. Συνιστάται για αµπέλι, αµυγδαλιά, βερικοκιά-δαµασκηνιά, βυσσινιά-κερασιά, καπνοσπορεία, καπνό, µελιτζάνα, πιπεριά, ροδακινιά, συκιά-φιστικιά, τοµάτα και φράουλα. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοβρώµη, αγριοκρίθαρο, αγριοµάρουλο, αιµατόχορτο, αλεπονουρά, αναγαλλίδα, αντράκλα, βερόνικα, βλίτα, ζωχοί, καπνόχορτο, καψέλλα, κοινή πόα, λεπτή ήρα, λουβουδιά, µαρτιάκος, µεγάλη κολλητσίδα, µικρή τσουκνίδα, µουχρίτσα, νεραγριάδα, πολύανθη ήρα, πολυκόµπι, σετάριες, στελλάρια. Μη καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοπανσές, δωδεκάνθι, κίρσιο, περιπλοκάδα, ραπανίδα, σινάπια, στύφνος. NAPTALAM: Εδάφους προφυτρωτικό. Καταπολεµά ετήσια µονοκοτυλήδονα και δικοτυλήδονα. Απορροφάται από τις ρίζες και τα φύλλα. Μεταφέρεται περιορισµένα προς τα πάνω και προς τα κάτω. Συνιστάται για κολοκυνθοειδή. Στα πεπόνια ο ψεκασµός πρέπει να γίνεται πάντοτε µετά τη σπορά ή µετά το φύτεµα. OXADIAZONE: Εδάφους προφυτρωτικό αλλά και φυλλώµατος επαφής µεταφυτρωτικό. Απορροφάται περιορισµένα από τις ρίζες και τα φύλλα εξαιτίας περιορισµένης διαλυτότητας στο νερό. Έχει πολύ µικρή διασυστηµατική δράση. Καταπολεµά µονοκοτυλήδονα και δικοτυλήδονα. Συνιστάται για αµπέλι, αµυγδαλιά, αχλαδιά-µηλιά, βυσσινιά-κερασιά, γαριφαλιά, γλαδίολο, εσπεριδοειδή. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοϊβίσκος, αγριοκρίθαρο, αγριοµπαµπακιά, αγριοπανσές, άγριο σινάπι, αιµατόχορτο, αλµυρίδι, αναγαλλίδα, ανεµόχορτο, αναρριχώµενο πολύγωνο, αντράκλα, βερόνικα, βλίτα, γαλατσίδες, γόγγολη, δωδεκάνθι, ελευσίνη, ζωχοί, καπνόχορτο, καψέλλα, λάπαθα, λουβουδιά, µαρτιάκος, µικρή µουχρίτσα, µικρή τσουκνίδα, µεγάλη περιπλοκάδα, µουχρίτσα, παπαρούνα, πεντάνευρο νερού, περιπλοκάδα, πολύανθη ήρα, πολυκόµπι, πορφυρό λάµιο, ραπανίδα, σετάριες, σκαρολάχανο, σπεργούλα, στύφνος, τάτουλας, φάλαρη, φυσαλίδα, χαµοµήλι. Μη καταπολεµούµενα ζιζάνια: στελλάρια. αγριοβρώµη, ανθεµίδα, βρόµος, κύπερη, µολόχα, OXYFLUORFEN: ρα µε επαφή σε δικοτυλήδονα και αγρωστώδη ετήσια στην αρχή της εκβλάστησής τους. Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες αλλά δεν µετακινείται µέσα στα φυτά. Συνιστάται για αµπέλι, αµυγδαλιά και συκιά. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοµπαµπακιά, αιµατόχορτο, αλεπονουρά, αντράκλα, βερόνικα, δωδεκάνθι, ελευσίνη, ζωχοί, ήρες, λουβουδιά, µαρτιάκος, µεγάλο βλήτο, µικρή 15

16 τσουκνίδα, µουχρίτσα, οξαλίδα, περιπλοκάδα, ραπανίδα, σετάριες, στελλάρια, στύφνος, τάτουλας, φυσαλίδα. Μη καταπολεµούµενα ζιζάνια: λάπαθα, καλεντούλα. PARAQUAT: Καθολικό ζιζανιοκτόνο επαφής. Απορροφάται από τα φύλλα και µετακινείται περιορισµένα προς τα πάνω. Συνιστάται για αµπέλι, αµυγδαλιά, αχλαδιά-µηλιά, βερικοκιά-δαµασκηνιά, βυσσινιάκερασιά, ελιά, εσπεριδοειδή, καρυδιά, πατάτα, ροδακινιά, συκιά-φιστικιά, τριανταφυλλιά και µη γεωργικές εκτάσεις. PEBULATE: Εδάφους προφυτρωτικό. Καταπολεµά ετήσια µονοκοτυλήδονα και δικοτυλήδονα. Απορροφάται από τις ρίζες και µεταφέρεται προς τα πάνω. Συνιστάται για καπνό, πιπέρι και τοµάτα. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριάδα, αγριοβρώµη, αγριοµπαµπακιά, αιµατόχορτο, αντράκλα, βλίτα, δωδεκάνθι, ελευσίνη, καψέλλα, κίτρινη κύπερη, λαπάτσα, λουβουδιά, µουχρίτσα, νεροπιπεριά, πορφυρή κύπερη, σετάριες, στύφνος. PENDIMETHALIN: Μεταφυτρωτικό φυλλώµατος επαφής. Καταπολεµά ετήσια δικοτυλήδονα. Απορροφάται περιορισµένα από τις ρίζες και τα φύλλα και µεταφέρεται περιορισµένα προς τα πάνω. Συνιστάται για αρακά, µπιζέλια, αραχίδα, βαµβάκι, ηλίανθο, καπνό, κουνουπίδι, µπρόκολο, κρεµµύδι, λάχανο, µελιτζάνα, πιπεριά, ρεβίθια, σκόρδο, φασόλια και χειµερινά σιτηρά. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αιµατόχορτο, αντράκλα, βλίτα, ελευσίνη, λαπάτσα, λουβουδιά, µουχρίτσα, νεροπιπεριά, σετάριες. Μη καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοµπαµπακιά, πολυκόµπι. PHENMEDIPHAM: Φυλλώµατος εκλεκτικό. Απορροφάται από τα φύλλα και µετακινείται προς τα πάνω. Καταπολεµά τα περισσότερα πλατύφυλλα πριν σχηµατίσουν περισσότερα από 2-4 φύλλα. Συνιστάται µαζί µε DESMEDIPHAM, για ζαχαρότευτλα, και παντζάρια. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριόβικος, άγριο σινάπι, αναγαλλίδα, αναρριχώµενο πολύγονο, αντράκλα, βερόνικα, βλίτα καπνόχορτο, καψέλλα, κοινός αγριοπανσές, λουβουδιά, µαρτιάκος, µικρή τσουκνίδα, παπαρούνα, πικραγγουριά, πορφυρό λάµιο, ραπανίδα, σπεργούλα, στελλάρια, τάτουλας. Μη καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοβρώµη, αγριοµαργαρίτα, ανθεµίδα, ζωχοί, κοινή πόα, λιθόσπερµο, µεγάλη γαλατσίδα, µεγαλόκαρπη, κολλητσίδα, χαµοµήλι. PROMETRYNE: Εδάφους και φυλλώµατος, προφυτρωτικό και µεταφυτρωτικό. Καταπολεµά ετήσια µονοκοτυλήδονα και δικοτυλήδονα. Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες και µεταφέρεται προς τα πάνω. Συνιστάται για αρακά-µπιζέλια, αραχίδα, βαµβάκι, βίκο, ηλίανθο, καρότο, κουκιά, µαϊντανό, πατάτα, πράσο, σέλινο, σκόρδο και φακή. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοµαργαρίτα, αγριοµελιτζάνα, άγριο σινάπι, αιµατόχορτο, αναγαλλίδα, ανθεµίδα, αναρριχώµενο πολύγονο, αντράκλα, ασπράγκαθο, βερόνικα, βλίτα, 16

17 ελευσίνη, ζωχοί, θλάσπι, καπνόχορτο, καψέλλα, κοινή παπαρούνα, κοινή πόα, λαπάτσα, λουβουδιά, µαρτιάκος, µικρή τσουκνίδα, µουχρίτσα, νεροπιπεριά, πολυκόµπι, ραπανίδα, σετάριες, σπεργούλα, στελλάρια, στύφνος, φυσαλίδα, χαµοµήλι. Μη καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοβρώµη, κίρσιο, κολλητσίδες, µεγάλη γαλατσίδα, περιπλοκάδα. PROPACHLOR: Εδάφους προφυτρωτικό και λιγότερο µεταφυτρωτικό. Απορροφάται από τους βλαστούς και τις ρίζες και µεταφέρεται προς τα πάνω. Καταπολεµά ετήσια µονοκοτυλήδονα και δικοτυλήδονα. Συνιστάται για κουνουπίδι, κρεµµύδι, λάχανο, µπρόκολο, πράσο. Με ATRAZINE συνιστάται για αραβόσιτο. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοµαργαρίτα, αιµατόχορτο, αλεπονουρά, αναγαλλίδα, ανθεµίδα, αντράκλα, βερόνικα, βλίτα, δωδεκάνθι, ελευσίνη, ζωχοί, καψέλλα, κοινή πόα, λαπάτσα, λεπτή ήρα, λουβουδιά, µαρτιάκος, µικρή τσουκνίδα, µουχρίτσα, νεροπιπεριά, παπαρούνα, πολύανθη ήρα, πορφυρό λάµιο, σετάριες, σκαρολάχανο, σπεργούλα, στελλάρια, στύφνος, τάτουλας, χαµοµήλι. Μη καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοβρώµη, αγριοπανσές, άγριο σινάπι, αναρριχώµενο πολύγονο, ήµερο σινάπι, θλάσπι, καπνόχορτο, µεγάλη γαλατσίδα, πολυκόµπι. PROPANIL: Μεταφυτρωτικό φυλλώµατος επαφής. Καταπολεµά ετήσια µονοκοτυλήδονα και κυρίως τη µουχρίτσα στο ρύζι. Απορροφάται από τα φύλλα. Μεταφέρεται περιορισµένα προς τα πάνω και προς τα κάτω. Συνιστάται για το ρύζι, µόνο του ή µε BENTAZONE. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: άγριο σινάπι, αγριοπιπεριά, αιµατόχορτο, αναγαλλίδα, αναρριχώµενο πολύγωνο, βλίτα, ελευσίνη, ήµερο σινάπι, καψέλλα, λάπαθα, λουβουδιά, µαρτιάκος, µικρή µουχρίτσα, µικρή τσουκνίδα, µεγαλόκαρπη κολλητσίδα, µουχρίτσα, πεντάνευρο νερού, πολυκόµπι, στελλάρια. PROPYZAMIDE: Εκλεκτικό προφυτρωτικό και µεταφυτρωτικό. Απορροφάται από τις ρίζες και λιγότερο από τα φύλλα και µετακινείται προς τα πάνω. Καταπολεµά αγρωστώδη, ετήσια και πολυετή και πολλά δικοτυλήδονα. Συνιστάται για αντίδι-ραδίκι, ζαχαρότευτλα, µαρούλι, και µηδική. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοβρώµη, άγριο σινάπι, αιµατόχορτο, αλεπονουρά, αναρριχώµενο πολύγονο, αντράκλα, βερόνικα, βρόµος, δωδεκάνθι, ελευσίνη, έλυµος, καπνόχορτο, καψέλλα, κοινή πόα, κουσκούτα, λαπάτσα, λεπτή ήρα, λουβουδιά, µικρή τσουκνίδα, µουχρίτσα, νεροπιπεριά, πολύανθη ήρα, πολυκόµπι, ρανούγκουλος, ραπανίδα, στελλάρια, στύφνος. Μη καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοράδικο, άγριο σινάπι, αναγαλλίδα, ανθεµίδα, βάτος, ζωχοί, κίρσιο, λάπαθα, µαρτιάκος, µεγάλη περιπλοκάδα, παπαρούνα, περιπλοκάδα, πορφυρό λάµιο, χαµοµήλι. Συνιστάται για τη µηδική. Είναι εκλεκτικό σε ήδη εγκατεστηµένη φυτεία. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο του ή µε SIMAZINE.. 17

18 SIMAZINE: Εδάφους προφυτρωτικό. Καταπολεµά ετήσια και λιγότερο πολυετή, µονοκοτυλήδονα και δικοτυλήδονα. Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες και µετακινείται προς τα κάτω και περιορισµένα προς τα πάνω. Συνιστάται για αγκινάρα, αµπέλι, αµυγδαλιά, αχλαδιά-µηλιά, βερικοκιά-δαµασκηνιά, βυσσινιά-κερασιά, ελιά, εσπεριδοειδή, καρυδιά, ροδακινιά, σπαράγγι, συκιά-φιστικιά, τριανταφυλλιά και µη γεωργικές εκτάσεις. Με PARAQUAT συνιστάται για αµυγδαλιά, αχλαδιά-µηλιά, βερικοκιά, δαµασκηνιά, βυσσινιά-κερασιά, ελιά, εσπεριδοειδή, καρυδιά, ροδακινιά και συκιά-φιστικιά. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοβρώµη, αγριοκαρότο, αγριοκρίθαρο, αγριοµαργαρίτα, αγριοµάρουλο, αγριοµπαµπακιά, αγριοπανσές, άγριο σινάπι, αιµατόχορτο, αλεπονουρά, αλµυρίδι, αναγαλλίδα, ανθεµίδα, αντράκλα, αναρριχώµενο πολύγωνο, βερόνικα, βλίτα, βρόµος, δωδεκάνθι, ελευσίνη, ήµερο σινάπι, θλάσπι, ζωχοί, καπνόχορτο, καψέλλα, κοινή παπαρούνα, κοινή πόα, λαπάτσα, λεπτή ήρα, λιθόσπερµο, λουβουδιά, µαρτιάκος, µικρή µουχρίτσα, µικρή τσουκνίδα, µακρόκαρπη παπαρούνα, µουχρίτσα, µυρώνι, νεροπιπεριά, πεντάνευρα, πολύανθη ήρα, πορφυρό λάµιο, ραπανίδα, σετάριες, σπεργούλα, στελλάρια, στύφνος, τάτουλας, χαµοµήλι. Μη καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριόβικος, βάτος, κίρσιο, µεγάλη γαλατσίδα, µεγαλόκαρπη κολλητσίδα, µεγάλο λάπαθο, περιπλοκάδα, πολυετής τσουκνίδα, πολυκόµπι, ρανούγκουλος, φτέρη. TERBACIL: Εδάφους προφυτρωτικό και λιγότερο φυλλώµατος επαφής. Καταπολεµά ετήσια µονοκοτυλήδονα και δικοτυλήδονα. Απορροφάται από τις ρίζες και λιγότερο από τα φύλλα. Μετακινείται προς τα πάνω. Συνιστάται για δυόσµο, εσπεριδοειδή, µέντα, µηλιά, ρίγανη, ροδακινιά, τριανταφυλλιά. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοκρίθαρο, άγριο σινάπι, αναγαλλίδα, αναρριχώµενο πολύγωνο, βερόνικα, βρόµος, δακτυλίδα, έλυµος, ζωχοί, καπνόχορτο, καψέλλα, κίρσιο, κοινή πόα, λάπαθα, λαπάτσα, λουβουδιά, µαρτιάκος, µεγαλόκαρπη κολλητσίδα, µικρή τσουκνίδα, νεροπιπεριά, πεντάνευρα, πολυετής ήρα, πολυκόµπι, πολυετής τσουκνίδα, πορφυρό λάµιο, στελλάρια, στύφνος. Μη καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοράδικο, αλογοουρά, βάτος, µεγάλη περιπλοκάδα, φτέρη, χαµολεύκα. TRICLOPYR: Καταπολεµά δικοτυλήδονα. Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες και µετακινείται προς τα κάτω και προς τα πάνω. Συνιστάται για µη γεωργικές εκτάσεις. TRIFLURALIN: Εδάφους προφυτρωτικό. Καταπολεµά ετήσια µονοκοτυλήδονα και δικοτυλήδονα. Συνιστάται για αραχίδα, βαµβάκι, ηλίανθο, καρυδιά, καρότο, κουνουπίδι-µπρόκολο, λάχανο, µπάµια, πιπεριά, τοµάτα, φασόλια. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριοπανσές, αιµατόχορτο, αλεπονουρά, αλµυρίδι, αναγαλλίδα, αναρριχώµενο πολύγωνο, αντράκλα, βερόνικα, βλίτα, βρόµος, δωδεκάνθι, ελευσίνη, καπνόχορτο, κοινή πόα, κοινή παπαρούνα, λαπάτσα, λεπτή ήρα, λουβουδιά, µεγάλη γαλατσίδα, µικρή γαλατσίδα, µικρή µουχρίτσα, µικρή τσουκνίδα, µουχρίτσα, νεροπιπεριά, 18

19 περιπλοκάδα, πολυκόµπι, πολύανθη ήρα, πορφυρό λάµιο, σετάριες, σπεργούλα, στελλάρια τριβόλι. Μη καταπολεµούµενα ζιζάνια: αγριόβικος, αγριοβρώµη, αγριοµαργαρίτα, αγριοµελιτζάνα, άγριο σινάπι, ανθεµίδα, αγχούσα, ασπράγκαθο, ζωχοί, ήρεµο σινάπι, θλάσπι, καψέλλα, µαρτιάκος, µεγαλόκαρπη κολλητσίδα, µυρώνι, ραπανίδα, στύφνος, χαµοµήλι. 19

AΠΟΦΑΣΗ Ο ANΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ANΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06.05.205 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. πρωτ: 2076/36405 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

BUTISAN 40/10 SC ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Σήμα κατατεθέν BASF 81059536 GR 1091

BUTISAN 40/10 SC ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Σήμα κατατεθέν BASF 81059536 GR 1091 BUTISAN 40/10 SC metazachlor (μεταζαχλόρ) 40% + quinmerac (κινμεράκ) 10% Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση: Metazachlor 40% β/ο Quinmerac 10% β/ο Βοηθητικές ουσίες 54,3% β/β Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο

Διαβάστε περισσότερα

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) Εγγ. Σύνθεση: Diclofop-methyl 37,8% β/o Βοηθ. ουσίες: 62,91% β/β Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) Εγγ. Σύνθεση: Diclofop-methyl 37,8% β/o Βοηθ. ουσίες: 62,91% β/β Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο 3 Λίτρα Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) Εγγ. Σύνθεση: Diclofop-methyl 37,8% β/o Βοηθ. ουσίες: 62,91% β/β Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων αγρωστωδών ζιζανίων σε σιτάρι,

Διαβάστε περισσότερα

1 λίτρο. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 7828 / 28-6-2007. Γαλακτωµατοποιήσιµο υγρό (EC) Εγγ. Σύνθεση: Diclofop-methyl 37,8% β/o Βοηθ. ουσίες: 62,91% β/β

1 λίτρο. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 7828 / 28-6-2007. Γαλακτωµατοποιήσιµο υγρό (EC) Εγγ. Σύνθεση: Diclofop-methyl 37,8% β/o Βοηθ. ουσίες: 62,91% β/β 1 λίτρο Γαλακτωµατοποιήσιµο υγρό (EC) Εγγ. Σύνθεση: Diclofop-methyl 37,8% β/o Βοηθ. ουσίες: 62,91% β/β ιασυστηµατικό µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων αγρωστωδών ζιζανίων σε σιτάρι,

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 36 17 103 LINAGAN 50 SC.

TELEFAX: 36 17 103 LINAGAN 50 SC. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 / 2 / 1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 89589 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 06 Καταπολέµηση ζιζανίων 00 -

ΠΕΤΕΠ 10-06-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 06 Καταπολέµηση ζιζανίων 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-06-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 06 Καταπολέµηση ζιζανίων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του BROADWAY 85WG προσφέρει στον παραγωγό: Ευρύ φάσμα δράσης σε αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Εξαιρετική αποτελεσματικότητα

Η εφαρμογή του BROADWAY 85WG προσφέρει στον παραγωγό: Ευρύ φάσμα δράσης σε αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Εξαιρετική αποτελεσματικότητα Το BROADWAY 85WG είναι ένα εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για μεταφυτρωτική εφαρμογή σε μαλακό και σκληρό σιτάρι. Λόγω της αποτελεσματικής του δράσης ταυτόχρονα σε μια σειρά σημαντικών αγρωστωδών και πλατύφυλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ΞΗΡΙΚΗ ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ ΞΗΡΙΚΗ ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ Εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση 73.000 Σιτηρά Σίτος μαλακός 87.000 30.450 ξ.β. ξ.β. 0,35 ξ.β. Σίτος

Διαβάστε περισσότερα

Wing - P 25/21.25 EC. Περιεχόμενο: 5 λίτρα ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ. Pendimethalin (πεντιμεθαλίν) Dimethenamid p (ντιμεθέναμιντ πε) γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

Wing - P 25/21.25 EC. Περιεχόμενο: 5 λίτρα ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ. Pendimethalin (πεντιμεθαλίν) Dimethenamid p (ντιμεθέναμιντ πε) γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Wing - P 25/21.25 EC Pendimethalin (πεντιμεθαλίν) Dimethenamid p (ντιμεθέναμιντ πε) γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Αρ. Άδειας: 70032/13.03.2013 Προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: syg036@minagric.gr

e-mail: syg036@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7-6 - -200 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ πρωτ:8585 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ /νση: Λ Συγγρού 50

Διαβάστε περισσότερα

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο 500gr LAUDIS 30 WG Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: tembotrione 20% β/β Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: isoxadifen-ethyl 10% β/β Βοηθ. ουσίες: 68,53% β/β Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο

Διαβάστε περισσότερα

Focus 10 EC. Γενικά. Τρόπος δράσης. Χαρακτηριστικά. Όνομα Focus 10 EC Σκεύασμα Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό Δραστική ουσία 10.

Focus 10 EC. Γενικά. Τρόπος δράσης. Χαρακτηριστικά. Όνομα Focus 10 EC Σκεύασμα Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό Δραστική ουσία 10. . Focus 10 EC Γενικά Όνομα Focus 10 EC Σκεύασμα Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό Δραστική ουσία 10.0 % β/ο Cycloxydim Τρόπος δράσης Εκλεκτικό, διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, το οποίο καταπολεμά πολυάριθμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 1-2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 120085 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΡΟΣ: 1. XΕΛΛΑΦΑΡΜ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Όροι έγκρισης του σκευάσματος Quiz 5EC με αριθμό εγγραφής Απριλίου βοηθητικές ουσίες 98,2% β/β

Παράρτημα. Όροι έγκρισης του σκευάσματος Quiz 5EC με αριθμό εγγραφής Απριλίου βοηθητικές ουσίες 98,2% β/β Παράρτημα Όροι έγκρισης του σκευάσματος Quiz 5EC με αριθμό εγγραφής 2877. 26 Απριλίου 2011 Κάτοχος εγγραφής: Sharda Europe B.V.B.A. Εμπορικό Όνομα: Quiz 5EC Μορφή: Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) Εγγυημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ζιζανιοκτόνο. Εκλεκτικό. 1 kg

Ζιζανιοκτόνο. Εκλεκτικό. 1 kg 1 kg Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά Υ.Α.Α.Τ.: 70068 / 07-02-2014 LAUDIS 30 WG Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: tembotrione 20% β/β Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: isoxadifen-ethyl

Διαβάστε περισσότερα

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια του αραβοσίτου.

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια του αραβοσίτου. L1009280 GREC/4T PPE4051451 48 SL Dicamba (ντικάμπα) (χημική ομάδα βενζοϊκά παράγωγα) Πυκνό διάλυμα (SL) Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ.: 70077/20-03-14 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Dicamba 48% β/ο Βοηθητικές ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Δημοσθένης Χάχαλης

Δρ Δημοσθένης Χάχαλης SAGE10 Δρ Δημοσθένης Χάχαλης Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Εργαστήριο Ζιζανιολογίας, Σ. Δέλτα 8, Αθήνα 145 61. www.bpi.gr d.chachalis@bpi.gr SAGE10 ζιζάνια ζιζανιοκτόνα Διαχείριση Ζιζανίων μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικό διάλυμα (SL) Εγγ. σύνθεση: glufosinate-ammonium 15% β/ο Βοηθ. ουσίες: 85,77% β/β

Υδατικό διάλυμα (SL) Εγγ. σύνθεση: glufosinate-ammonium 15% β/ο Βοηθ. ουσίες: 85,77% β/β Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος αναδεύοντας το ψεκαστικό υγρό. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Αμπέλι: 14 ημέρες, Δενδρώδεις καλλιέργειες:

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr

Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr 29/10/2013 Η λίπανση των καλλιεργειών αποτελεί ένα από τα πλέον σύνθετα ζητήματα της γεωργικής πρακτικής. Τα λιπάσματα, οργανικά

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210 92 12 090 BUTISAN 40/10 SC

FAX: 210 92 12 090 BUTISAN 40/10 SC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού 150 Τ.Κ.: 176 71 - ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝ: Είναι υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) με 5% β/ο δραστική ουσία (cypermethrin), 94,01% β/β βοηθητικές ουσίες.

ΠΡΟΪΟΝ: Είναι υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) με 5% β/ο δραστική ουσία (cypermethrin), 94,01% β/β βοηθητικές ουσίες. ΠΡΟΪΟΝ: Πυρεθρινοειδές εντοµοκτόνο, επαφής και στοµάχου. Δρα στο νευρικό σύστηµα των εντόµων, παρεµποδίζοντας το κλείσιµο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) 0,5 0,8 1,0 1,2 120% ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ (101) 572,58 70,00 12,50 20,00 25,00

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ GR05820609d 100cc Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) Εγγ. Σύνθεση: Isoxaflutole 75% β/β Βοηθ. ουσίες: 21% β/β Ζιζανιοκτόνο ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Clio. Super 53.8/3.2 EC. Περιεχόμενο: 5 λίτρα ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ. dimethenamid p + topramezone (ντιμεθέναμιντ πε + τοπραμεζόν) Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Clio. Super 53.8/3.2 EC. Περιεχόμενο: 5 λίτρα ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ. dimethenamid p + topramezone (ντιμεθέναμιντ πε + τοπραμεζόν) Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) Clio Super 53.8/3.2 EC dimethenamid p + topramezone (ντιμεθέναμιντ πε + τοπραμεζόν) Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος, μίγμα δύο δραστικών συστατικών με διαφορετικό τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

100 γραμ. Biathlon. Super WG ΠΡΟΣΟΧΗ ΖΙΖΑΝΙOΚΤΟΝΟ

100 γραμ. Biathlon. Super WG ΠΡΟΣΟΧΗ ΖΙΖΑΝΙOΚΤΟΝΟ Biathlon Super WG 100 γραμ. Tritosulfuron/Florasulam (Τριτοσουλφουρόν/Φλορασουλάμ) Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) Το Biathlon Super καταπολεμά την κολλητσίδα και πλατύφυλλα ζιζάνια, μεταφυτρωτικά στις

Διαβάστε περισσότερα

Granstar 50SG Ζιζανιοκτόνο

Granstar 50SG Ζιζανιοκτόνο GRANSTAR 50SG GR 75G BKL K-34420 16/10/14 16:55 Page1 K-34420/31405 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΕΣΩκλΕΙΣΤΟ ΕνΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩν. ΣΧΙΣΤΕ ΕΔΩ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ αντιδοτο αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ Εθνικής Αντιστάσεως 73, 152 31 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ.:211 120 5570, Fax: 211 120 5572

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ Εθνικής Αντιστάσεως 73, 152 31 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ.:211 120 5570, Fax: 211 120 5572 ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ Εθνικής Αντιστάσεως 73, 152 31 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ.:211 120 5570, Fax: 211 120 5572 Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία Τηλ.: 2310-784931-6, Fax: 2310-780453 Εργοστάσιο: Οινόφυτα

Διαβάστε περισσότερα

3 Κιλά. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 7788/ 24.07.2006

3 Κιλά. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 7788/ 24.07.2006 3 Κιλά Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: Χουσάρ Μάξ (WG) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Εκλεκτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Pyroxsulam: Μια δραστική ουσία παγκόσμιας εμβέλειας

Pyroxsulam: Μια δραστική ουσία παγκόσμιας εμβέλειας Τοκλειδί για την καταπολέμηση τωνζιζανίων Το SENIOR 75WG είναι ένα νέο ζιζανιοκτόνο με στόχο την καταπολέμηση σημαντικών αγρωστωδών και ορισμένων πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια σιταριού. Το SENIOR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 36 17 103 GOLTIX 700 SC.

FAX: 36 17 103 GOLTIX 700 SC. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-2-2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 89088 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 3-5 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ. 500ml BONUS STICKER

ΠΡΟΣΟΧΗ. 500ml BONUS STICKER 500ml Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά Υ.Π.Α.Π.Ε.: 70115/3-3-2015 Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC) Εγγ. σύνθεση: metribuzin 60% β/ο, Βοηθ. ουσίες: 43,9% β/β Zιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων και αγρωστωδών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Δρ Βάγια Α. Κατή Τµήµα Ζιζανιολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Α Κύκλος Εκπαίδευσης Νίκαια Λάρισας, 8 Φεβ. 2011 Ζηµιές από τα ζιζάνια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΗΜ. ΣΩΤΗΡΛΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΗΜ. ΣΩΤΗΡΛΗΣ EΛΛHNIKH HMOKΡATIA Αθήνα 27 Μαρτίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. πρωτ: 58132 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ' Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 Ταχ.Κωδ.:10679 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Granstar 50SG Ζιζανιοκτόνο

Granstar 50SG Ζιζανιοκτόνο 031129 K-27602 (12 pages) 17/03/11 10:31 Page1 K-27602/31103 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. ΣΧΙΣΤΕ ΕΔΩ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται το μακριά

Διαβάστε περισσότερα

Οι εποχές των Φρούτων

Οι εποχές των Φρούτων Οι εποχές των Φρούτων Φρούτα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Αβοκάντο Ακτινίδιο Αχλάδι Βερίκοκο Βύσσινο Γκρέιπ φρουτ Δαμάσκηνο

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Όροι έγκρισης του σκευάσματος Clinic 36SL με αριθμό εγγραφής Ιουλίου 2010

Παράρτημα. Όροι έγκρισης του σκευάσματος Clinic 36SL με αριθμό εγγραφής Ιουλίου 2010 Παράρτημα Όροι έγκρισης του σκευάσματος Clinic 36SL με αριθμό εγγραφής 2828. 09 Ιουλίου 200 Κάτοχος εγγραφής: Nufarm S.A.S., Γαλλία Εμπορικό Όνομα: Clinic 36SL Μορφή: Πυκνό διάλυμα (SL) Εγγυημένη σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

Stomp 330 EC. Περιεχόμενο: 5 λίτρα ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ. Pendimethalin (Πεντιμεθαλίν) Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Stomp 330 EC. Περιεχόμενο: 5 λίτρα ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ. Pendimethalin (Πεντιμεθαλίν) Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) Stomp 330 EC Pendimethalin (Πεντιμεθαλίν) Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 7070/16-3-2009 Περιεχόμενο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-08 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 121297 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β & Ταχ. /νση: Συγγρού 150 Ταχ. κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΕΑΡΙΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΕΑΡΙΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΕΑΡΙΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ Σύνοψη, προαπαιτούµενη γνώση για τα εαρινά ζιζάνια Τα εαρινά ζιζάνια αναπτύσσονται ταχύτατα στις ανοιξιάτικες καλλιέργειες, αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα σε αυτές και η έγκαιρη

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 210 92 12 090

TELEFAX: 210 92 12 090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-1 - 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 180257 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Προς: BASF Ελλάς

Διαβάστε περισσότερα

Stomp Aqua 455 CS. Περιεχόμενο: 5 λίτρα ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ. Pendimethalin (Πεντιμεθαλίν) Εναιώρημα μικροκαψυλίων (CS)

Stomp Aqua 455 CS. Περιεχόμενο: 5 λίτρα ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ. Pendimethalin (Πεντιμεθαλίν) Εναιώρημα μικροκαψυλίων (CS) Stomp Aqua 455 CS Pendimethalin (Πεντιμεθαλίν) Εναιώρημα μικροκαψυλίων (CS) Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 7930/4-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30.04.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 4983/53994 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλεκτικό Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε σκληρό και μαλακό σιτάρι, σίκαλη και τριτικάλε.

Εκλεκτικό Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε σκληρό και μαλακό σιτάρι, σίκαλη και τριτικάλε. 500γρ. Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) Εγγυημένη σύνθεση: α. mesosulfuron - methyl 3% β/β (ισοδύναμο σε mesosulfuron 2,9% β/β) β. iodosulfuron - methyl 0,6% β/β (ισοδύναμο σε iodosulfuron 0,56% β/β) Αντιφυτοτοξικός

Διαβάστε περισσότερα

Rush 25 WG Ζιζανιοκτόνο

Rush 25 WG Ζιζανιοκτόνο 061139 K-27737 (12 pages) 05/08/11 16:26 Page1 K-27737/31106 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΙΣΤΕ ΕΔΩ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά Φυλάξτε το μακριά από

Διαβάστε περισσότερα

STOMP 330 EC ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

STOMP 330 EC ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ STOMP 330 EC Pendimethalin 33% (Πεντιμεθαλίν) Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) Εγγυημένη σύνθεση: Pendimethalin 33% β/ο, Βοηθητικές ουσίες 67% β/β Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210 92 12 090. Έχοντας υπόψη:

FAX : 210 92 12 090. Έχοντας υπόψη: EΛΛHNIKH HMOKΡATIA Αθήνα 18-8 - 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 121550 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση : Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ7Β-6Ρ1. Κοιν.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΔΑ: Β4Μ7Β-6Ρ1. Κοιν.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ: Β4Μ7Β-6Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,.2.202 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 2724/25568 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος. Προϊόντων

Κατάλογος. Προϊόντων Κατάλογος Προϊόντων Απρίλιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Ζιζανιοκτόνα Μυκητοκτόνα Εντοµοκτόνα Ρυθµιστές Ανάπτυξης Επενδυτικά Σπορών Προϊόντα Δηµόσιας Υγείας Διάφορα Προϊόντα Ευρετήρια προϊόντων: ανά κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

DuPont TM Rush 25WG Ζιζανιοκτόνο

DuPont TM Rush 25WG Ζιζανιοκτόνο RUSH 25WG GR 60G BKL K-37002 31/07/14 10:55 Page1 K-37002/31405 - GREECE - (COVER) PAGE 1 Ê ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΙΣΤΕ ΕΔΩ - Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε,

Διαβάστε περισσότερα

Rush 25 WG Ζιζανιοκτόνο

Rush 25 WG Ζιζανιοκτόνο 090965 K-22301 (12 pages) 1/10/09 12:54 Page 1 K-22301/30909 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΙΣΤΕ ΕΔΩ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα,

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά Λιπάσματα ΥΓΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ

Υγρά Λιπάσματα ΥΓΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ Sun Protect Νέας τεχνολογίας λίπασμα βασισμένο στο βόριο. Προάγει την ανθεκτικότητα των φυτικών ιστών σε συνθήκες καύσωνα και αυξημένης ηλιακής ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

: ( FAX:

: ( FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού 150 Τ.Κ.: 176 71 - ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Glean. chlorsulfuron 750 g/kg (χλωρσουλφουρόν) Εγγυημένη σύνθεση: chlorsulfuron 75 % β/β Βοηθητικές ουσίες 21,87 % β/β

Glean. chlorsulfuron 750 g/kg (χλωρσουλφουρόν) Εγγυημένη σύνθεση: chlorsulfuron 75 % β/β Βοηθητικές ουσίες 21,87 % β/β 041333 K-31838 (8 pages) 29/04/13 13:12 Page1 K-31838/31304 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. ΣΧΙΣΤΕ ΕΔΩ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα,

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση).

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση). Λίπανση της Ελιάς Η ελιά γενικά δεν θεωρείται απαιτητικό είδος και μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφικών τύπων. Η λίπανση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της διαχείρισης του ελαιώνα και στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Το άρθρο 14, περιπτ. Ιγ του ν. 721/1977, όπως τρο ποποιήθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του ν. 2732/ 30.7.1999 (Α 154). 3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων. 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που

Περιεχόμενα. Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων. 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των ζιζανίων...21 1.4 Κατάταξη ζιζανίων...22

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH HMOKPATIA Aθήνα 10-6-2003 YΠOYPΓEIO ΓEΩPΓIAΣ Aριθµ. Πρωτ. 102877 /NΣH ΠPOΣT. ΦYTIKHΣ ΠAPAΓΩΓHΣ

EΛΛHNIKH HMOKPATIA Aθήνα 10-6-2003 YΠOYPΓEIO ΓEΩPΓIAΣ Aριθµ. Πρωτ. 102877 /NΣH ΠPOΣT. ΦYTIKHΣ ΠAPAΓΩΓHΣ EΛΛHNIKH HMOKPATIA Aθήνα 10-6-2003 YΠOYPΓEIO ΓEΩPΓIAΣ Aριθµ. Πρωτ. 102877 /NΣH ΠPOΣT. ΦYTIKHΣ ΠAPAΓΩΓHΣ TMHMA ΓEΩPΓIKΩN ΦAPMAKΩN Tαχ. ιεύθυνση: Iπποκράτους 3-5 Tαχ. Kώδικας: 101 64 Aθήνα Πληροφορίες: Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

για την καταπολέμηση του Περονόσπορου και της Αλτερναρίωσης στην Πατάτα και στην Τομάτα

για την καταπολέμηση του Περονόσπορου και της Αλτερναρίωσης στην Πατάτα και στην Τομάτα 400ml CONSENTO 450 SC Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC) Εγγ. Σύνθεση: fenamidone: 7,5% β/ο, propamocarb hydrochloride: 37,5% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 56,74% β/β ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ για την καταπολέμηση του Περονόσπορου

Διαβάστε περισσότερα

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία)

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) Πριν ξεκινήσεις 1. Επέλεξε το χώρο (νερό, καλό έδαφος) 2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) 3. Ξέχασε κατ αρχήν ευαίσθητα και σπάνια φυτά. Πρώτα περπάτα σε γνωστά μονοπάτια και σ αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αθήνα 19-4-2011 Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

DuPont TM Granstar Combi SG

DuPont TM Granstar Combi SG GRANSTAR COMBI GR 1090G BKL K-37006 22/09/14 11:00 Page1 K-37006/31405 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος- συνθήκες αποθήκευσης:

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή λαχανικών στην αυλή του σχολείου - Πρακτικές συμβουλές

Παραγωγή λαχανικών στην αυλή του σχολείου - Πρακτικές συμβουλές Παραγωγή λαχανικών στην αυλή του σχολείου - Πρακτικές συμβουλές Εργαστήριο Λαχανοκομίας Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ Επιμορφωτικό σεμινάριο:«καλλιεργώ στην πόλη μου, στο σχολείο μου» Σάββατο 31/10/2015 Περίγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: OXADIAZON-ALFA 25 EC. Έχοντας υπόψη:

TELEFAX: OXADIAZON-ALFA 25 EC. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-6 - 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 9464 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η αντιμετώπιση των ζιζανίων στα καλλιεργούμενα φυτά είναι απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ επωνυμία: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ "Β Ι Ο Α Γ Ρ Ο Σ" Α.Ε. προϊόντος ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΦΡΟΥΤΑ ΔΙΣΚΑΚΙ / ΧΥΜΑ 20000 κιλά Όλο το έτος Β 31.08.2015 ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΦΡΟΥΤΑ ΔΙΣΚΑΚΙ / ΧΥΜΑ 1000 κιλά Όλο το έτος Μ 31.08.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3 Κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

των ζιζανίων www.bayercropscience.gr Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 616 6000 Fax: 210 610 9100

των ζιζανίων www.bayercropscience.gr Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 616 6000 Fax: 210 610 9100 Ημερομηνία εκτύπωσης: Φεβρουάριος 2015 έγκαιρο έλεγχο των ζιζανίων απλοποιείστε τον Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 616 6000 Fax: 210 610 9100 www.bayercropscience.gr ΠPΣXH ΣTIΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕΔΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΩΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Σ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ / ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Granstar Extra SG Ζιζανιοκτόνο Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

Granstar Extra SG Ζιζανιοκτόνο Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG) GRANSTAR EXTRA SG GR 150G BKL K-37004 25/09/14 10:56 Page1 k-37004/31405 - GREECE - (COVER) - PAGE 1 ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. ΣΧΙΣΤΕ ΕΔΩ Πρώτες βοήθειες Αντίδοτο: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αναπαραγωγή (reproduction) ζιζανίων Εγγενής αναπαραγωγή (sexual

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210 92 12 090 P-BUTYL AGROLOGY 12,5 EC.

FAX: 210 92 12 090 P-BUTYL AGROLOGY 12,5 EC. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού 50 Τ.Κ.: 76 7 - ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ.

Διαβάστε περισσότερα

A/A 5 LAMDA - CYALOTHRIN 10 ΚΙΛΑ 2 TOLKLOFOS METHYL 3 ΚΙΛΑ. 3 2,4D 70g/L MCPA 70g/L Mecoprop-P 42g/L Dicamba 20g/L 23%

A/A 5 LAMDA - CYALOTHRIN 10 ΚΙΛΑ 2 TOLKLOFOS METHYL 3 ΚΙΛΑ. 3 2,4D 70g/L MCPA 70g/L Mecoprop-P 42g/L Dicamba 20g/L 23% ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 26416/17-11-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προκειµένου ο ήµος

Διαβάστε περισσότερα

DuPont Steadfas t Duo 45WG Ζιζανιοκτόνο καλαμποκιού

DuPont Steadfas t Duo 45WG Ζιζανιοκτόνο καλαμποκιού STEADFAST DUO 45WG GR 70G BKL K-37277 24/10/14 10:51 Page1 K-37277/31410 - GREECE - (COVER) PAGE 1 Ê ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συνιστάται συμπτωματική θεραπεία. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μουρούτογλου Σταύρος Καρράς Γεώργιος Δημόκας

Χρήστος Μουρούτογλου Σταύρος Καρράς Γεώργιος Δημόκας Χρήστος Μουρούτογλου Σταύρος Καρράς Γεώργιος Δημόκας Συστήματα εκμετάλλευσης της γης Shifting cultivation εκχέρσωση εδαφών Με τέτοια στενότητα γης; Συστήματα εκμετάλλευσης της γης Αγρανάπαυση «Παροπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 36 17 103. Χορηγούµε οριστική έγκριση κυκλοφορίας µε αριθµό 7612 στο φυτοπροστατευτικό προιόν (ζιζανιοκτόνο) µε τα ακόλουθα στοιχεία:

FAX : 36 17 103. Χορηγούµε οριστική έγκριση κυκλοφορίας µε αριθµό 7612 στο φυτοπροστατευτικό προιόν (ζιζανιοκτόνο) µε τα ακόλουθα στοιχεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20-3-2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 90772 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 3-5 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

2 L. ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ για την καταπολέμηση του Περονόσπορου και της Αλτερναρίωσης στην Πατάτα και στην Τομάτα

2 L. ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ για την καταπολέμηση του Περονόσπορου και της Αλτερναρίωσης στην Πατάτα και στην Τομάτα 2 L Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά Υ.Π.Α.Π.Ε.: 14509/23-4-2015 CONSENTO 450 SC Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC) Εγγ. Σύνθεση: fenamidone: 7,5% β/ο, propamocarb hydrochloride: 37,5% β/ο Βοηθητικές ουσίες:

Διαβάστε περισσότερα

PENDIGAN 33 EC. 115/15-5-97 (ΦΕΚ. 104/Α/30-5-97). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

PENDIGAN 33 EC. 115/15-5-97 (ΦΕΚ. 104/Α/30-5-97). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε EΛΛHNIKH HMOKΡATIΑ Αθήνα 19 / 11 / 1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 111173 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ' Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 3-5 Ταχ.Κωδ.: 10679 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 30 κ.εκ. Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC) Εγγ. Σύνθεση: Triadimenol: 31,29% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 71,28% β/β Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Symbol SC ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ P

Symbol SC ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ P Symbol SC ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ Florasulam + Penoxsulam (ομάδα triazolopyrimidine) Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση: Florasulam: 7,5% β/o, Penoxsulam: 15% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 79,12% β/β Προφυτρωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Granstar Extra SG. Ζιζανιοκτόνο. Καθ. Βάρος: 150 g CYAN MAGENTA JAUNE NOIR K-34160/31311 - GREECE. 111359 K-34160 (8 pages) 20/11/13 16:52 Page1

Granstar Extra SG. Ζιζανιοκτόνο. Καθ. Βάρος: 150 g CYAN MAGENTA JAUNE NOIR K-34160/31311 - GREECE. 111359 K-34160 (8 pages) 20/11/13 16:52 Page1 111359 K-34160 (8 pages) 20/11/13 16:52 Page1 K-34160/31311 - GREECE - (COVER) - PAGE 1 ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. ΣΧΙΣΤΕ ΕΔΩ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Περιέχει tribenuron-methyl. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 36 17 103 SAFSAN 100

TELEFAX: 36 17 103 SAFSAN 100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 3-1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 90664 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 13,51 35,16 14,20 35,49 11,36 28,39 8,52 21,29 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕ ΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώµη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

Steadfast Duo 45 WG Ζιζανιοκτόνο καλαμποκιού

Steadfast Duo 45 WG Ζιζανιοκτόνο καλαμποκιού 031247 K-31286 (8 pages) 20/03/12 13:33 Page1 K-31286/31203 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε,

Διαβάστε περισσότερα

30 ml Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC) Εγγ. Σύνθεση: Triadimenol: 31,29% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 71,28% β/β Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο

30 ml Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC) Εγγ. Σύνθεση: Triadimenol: 31,29% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 71,28% β/β Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο 30 ml Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC) Εγγ. Σύνθεση: Triadimenol: 31,29% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 71,28% β/β Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:

Διαβάστε περισσότερα

Granstar Extra SG. Ζιζανιοκτόνο. Καθ. Βάρος: 150 g CYAN MAGENTA JAUNE NOIR K-27036/31009 - GREECE. 0910141 K-27036 (8 pages) 29/09/10 08:52 Page1

Granstar Extra SG. Ζιζανιοκτόνο. Καθ. Βάρος: 150 g CYAN MAGENTA JAUNE NOIR K-27036/31009 - GREECE. 0910141 K-27036 (8 pages) 29/09/10 08:52 Page1 0910141 K-27036 (8 pages) 29/09/10 08:52 Page1 K-27036/31009 - GREECE - (COVER) - PAGE 1 ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. ΣΧΙΣΤΕ ΕΔΩ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Περιέχει tribenuron methyl. Mπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Διαβάστε περισσότερα

150-200 500-1000. Πολυετή ζιζάνια. 750-1000 500 1000 1ος: 600 2ος: 500

150-200 500-1000. Πολυετή ζιζάνια. 750-1000 500 1000 1ος: 600 2ος: 500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Aθήνα 30 / 4 / 1999 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ: 95733 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους 3-5 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι -7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Π 115/1997

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι -7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Π 115/1997 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι -7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Π 115/1997 1 Εµπορικό σήµα PLATFORM TURBO 2 Κάτοχος της έγκρισης FMC Ελλάς ΕΠΕ Αρκαδίου 38 & Τζαβέλα,

Διαβάστε περισσότερα

, 3/ 9/ : : : : : technical

, 3/ 9/ : : : : : technical ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αθήνα, 3/ 9/ 1999 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 105826 Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1. AgrEvo

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-9 - 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 188126 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Το Contans WG εξολοθρεύει την πηγή της σκληρωτινίασης

Το Contans WG εξολοθρεύει την πηγή της σκληρωτινίασης Contans WG Ο νεότερος, ασφαλέστερος και πιο ευπροσάρμοστος τρόπος ελέγχου της Σκληρωτινίασης, που υπάρχει! Τα αποτελέσματα από την χρήση του Contans WG δείχνουν σημαντική μείωση στον αριθμό των σκληρώτιων

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ Ν. Βοιωτίας ΠΕΔΙΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 42.25 33.80 25.35 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 12.09 9.67 7.25 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό

Διαβάστε περισσότερα

Steadfast 75 WG Ζιζανιοκτόνο καλαμποκιού

Steadfast 75 WG Ζιζανιοκτόνο καλαμποκιού 010886 K-16480 (8 Pages) 4/02/08 17:25 Page 1 K-16480/30802 - GREECE - (BASE) PAGE 2 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΨΒ-ΞΣ7. bgoswami@uniphos.co.uk Δια της: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ Εθνικής Αντιστάσεως 73 Τ.Κ.: 152 31- Χαλάνδρι technical@alfagro.

ΑΔΑ: Β4ΜΨΒ-ΞΣ7. bgoswami@uniphos.co.uk Δια της: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ Εθνικής Αντιστάσεως 73 Τ.Κ.: 152 31- Χαλάνδρι technical@alfagro. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11-12 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 12282/121378 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

- Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του.

- Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του. ΒΒ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΣΣ - Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του. - Η αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες ποικίλλει. Τα αναπτυγμένα φυτά μπορεί να αντέξουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 11905/130011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 11905/130011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-2 - 206 ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 905/300 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΠ &

Διαβάστε περισσότερα