ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (Σχέδιο προς ΡΑΕ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (Σχέδιο προς ΡΑΕ)"

Transcript

1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (Σχέδιο προς ΡΑΕ) ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΡΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 69 ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (Σχέδιο προς ΡΑΕ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 70

3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (Σχέδιο προς ΡΑΕ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ... 3 Ο1 Ομαδοποίηση έργων ανάπτυξης του Συστήματος με αναμενόμενη έναρξη υλοποίησης μέχρι το τέλος του 2016 (έργα πρώτης τριετίας)... 4 Ο2 Ομαδοποίηση έργων ανάπτυξης του Συστήματος με έναρξη υλοποίησης μετά το 2016 (έργα δεκαετίας) Ο3 Εκτίμηση κόστους και ετήσιων χρηματοροών την περίοδο για τις ομάδες έργων πρώτης τριετίας ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΥ1 Μελλοντικά Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) ΥΥ2 Έργα στην πλευρά 400kV υφιστάμενων ΚΥΤ του Συστήματος Υ1 Μελλοντικοί Υ/Σ 150kV/Μ.Τ. εκτός όσων αφορούν σύνδεση ΑΠΕ Υ2 Έργα στην πλευρά 150kV υφιστάμενων Υ/Σ και ΚΥΤ του Συστήματος Υ3 Έργα πυκνωτών στην πλευρά Μ.Τ. των Υ/Σ του Συστήματος Τ1 Τερματικά καλωδίων και σημεία ζεύξης Γ1 Έργα Γ.Μ. 400kV Γ2 Έργα Γ.Μ. 150kV ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΥ1x Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μελλοντικών ΚΥΤ ΥΥ2x Χρονική εκτίμηση ένταξης έργων στην πλευρά 400kV υφιστάμενων ΚΥΤ του Συστήματος Υ1x Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μελλοντικών Υ/Σ 150kV/Μ.Τ Υ2x Χρονική εκτίμηση ένταξης έργων στην πλευρά 150kV υφιστάμενων ΚΥΤ του Συστήματος Υ3x Χρονική εκτίμηση ένταξης πυκνωτών στην πλευρά Μ.Τ. των Υ/Σ του Συστήματος Τ1x Χρονική εκτίμηση ένταξης τερματικών καλωδίων και σημείων ζεύξης Γ1x Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργων Γ.Μ. 400kV Γ2x Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργων Γ.Μ. 150kV ΕΡΓΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Κ1 Νέοι Υ/Σ 150kV/Μ.Τ. για τη διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα Κ2 Νέα έργα Γ.Μ. για τη διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα Κ3 Αντιστάθμιση σε Υ/Σ στα πλαίσια της διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα135 Κ4 Έργα ενίσχυσης υφισταμένων Υ/Σ του Συστήματος για τη διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα ΕΡΓΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΕ Α1 Μελλοντικοί Υ/Σ 150kV/Μ.Τ. και Γ.Μ. 150 kv για τη σύνδεση μονάδων ΑΠΕ i

4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (Σχέδιο προς ΡΑΕ) Κωδικοποίηση Έργων ΜΑΣΜ Κάθε ένα από τα έργα που περιλαμβάνονται στους πίνακες έργων ΜΑΣΜ χαρακτηρίζεται με έναν κωδικό της μορφής «ΧΧΧ.Υ.Ν», όπου: ΧΧΧ χαρακτηρίζει το είδος του έργου (ΚΥΤ, Γ.Μ. κλπ.), Υ χαρακτηρίζει την κατηγορία του έργου (ενίσχυσης, επέκτασης για σύνδεση κλπ.) και συνεπακόλουθα παραπέμπει στη χρέωσή του, Ν είναι ο αύξων αριθμός του έργου που ανήκει στο είδος ΧΧΧ και την κατηγορία Υ. Πιο συγκεκριμένα, οι πιθανές τιμές της μεταβλητής ΧΧΧ (είδος έργου) θα είναι οι εξής: ΚΥΤ Κατασκευή νέου ΚΥΤ 400/150 kv, που μπορεί να περιλαμβάνει ΑΜ/Σ (με τα πηνία και τις πύλες 400, 150 και 30 kv), πύλες Γ.Μ. 400 και 150 kv, τμήματα που αφορούν τη σύνδεση Χρηστών κλπ. Υ/Σ Κατασκευή νέου Υ/Σ για σύνδεση Χρήστη ή του Δικτύου με το Σύστημα. Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνονται οι Υ/Σ υποβιβασμού 150 kv/μ.τ. για τη σύνδεση του Δικτύου, οι Υ/Σ ανύψωσης Μ.Τ./150 kv ή Μ.Τ./400 kv για σύνδεση Παραγωγών και οι Υ/Σ υποβιβασμού 150 kv/μ.τ. για τη σύνδεση Πελατών Υ.Τ.. Επίσης, το τμήμα αυτό περιλαμβάνει τόσο τους ανεξάρτητους Υ/Σ, των οποίων όλα τα τμήματα είναι νέα, όσο και τους Υ/Σ που αποτελούν προσθήκη σε υφιστάμενα ΚΥΤ (πλευρά 150 kv) ή σε υφιστάμενους Υ/Σ (π.χ. σύνδεση νέου Υ/Σ Δικτύου στην πλευρά 150 kv υφιστάμενου Υ/Σ σύνδεσης αιολικών πάρκων). ΑΜΣ Εγκατάσταση νέου ΑΜ/Σ (με το πηνίο και τις πύλες 400, 150 και 30 kv) σε υφιστάμενο ΚΥΤ. ΠΗΝ30 Εγκατάσταση νέου πηνίου ΑΜ/Σ (με την πύλη 30 kv) σε υφιστάμενο ΑΜ/Σ. ΠΗΝ150 Εγκατάσταση πηνίου αντιστάθμισης 150 kv. ΠΗΝ400 Εγκατάσταση πηνίου αντιστάθμισης 400 kv. ΠΥΚ150 Εγκατάσταση πυκνωτή αντιστάθμισης 150 kv. ΠΥΚΜΤ Εγκατάσταση πυκνωτή αντιστάθμισης στην πλευρά Μ.Τ. ενός Υ/Σ. ΑΝ400 Διάφορα έργα στην πλευρά 400 kv υφιστάμενου ΚΥΤ (π.χ. προσθήκη νέων πυλών), που δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω κατηγορίες. ΑΝ150 Διάφορα έργα στην πλευρά 150 kv υφιστάμενου ΚΥΤ ή Υ/Σ (π.χ. προσθήκη νέων πυλών), που δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω κατηγορίες. Τ400 Τερματικό ή σημείο ζεύξης καλωδίων 400 kv με όλον τον παρελκόμενο εξοπλισμό (π.χ. πύλες, αλεξικέραυνα, αυτεπαγωγές κλπ.). ii

5 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (Σχέδιο προς ΡΑΕ) Τ150 ΓΜ400 ΓΜ150 Τερματικό ή σημείο ζεύξης καλωδίων 150 kv με όλον τον παρελκόμενο εξοπλισμό (π.χ. πύλες, αλεξικέραυνα, αυτεπαγωγές κλπ.). Έργο Γ.Μ. 400 kv. Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνονται τα νέα έργα Γ.Μ. και καλωδίων, αναβαθμίσεις, μετατοπίσεις, αποξηλώσεις κλπ. Έργο Γ.Μ. 150 kv. Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνονται τα νέα έργα Γ.Μ. και καλωδίων, αναβαθμίσεις, μετατοπίσεις, αποξηλώσεις κλπ. Ακολούθως, οι πιθανές τιμές της μεταβλητής Υ (κατηγορία έργου) θα είναι οι εξής: Σ Δ Ο Π Α Κ Έργο ενίσχυσης Συστήματος Έργο επέκτασης του Συστήματος για την εξυπηρέτηση του Δικτύου Έργο επέκτασης του Συστήματος για την εξυπηρέτηση των Ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε. Έργο επέκτασης του Συστήματος για τη σύνδεση νέας συμβατικής παραγωγής Έργο επέκτασης του Συστήματος για τη σύνδεση νέας παραγωγής από ΑΠΕ Έργο επέκτασης του Συστήματος για τη σύνδεση Πελάτη Υ.Τ. Για την ειδική περίπτωση της διασύνδεσης των Κυκλάδων, η οποία θα υλοποιηθεί ως ενιαίο έργο ( Turn Key Project ), προβλέπεται o ειδικός κωδικός «ΚΥΚΛ-1». Για το έργο του εκσυγχρονισμού του Συστήματος Ελέγχου Ενέργειας (ΣΕΕ) και των υποδομών των Κέντρων Έλεγχου Ενέργειας (ΚΕΕ), προβλέπεται o ειδικός κωδικός «ΣΕΕ.Σ.1». Τέλος, για την πρώτη διασύνδεση της Κρήτης, της οποίας τα επιμέρους έργα δεν έχουν οριστικοποιηθεί, προβλέπεται o ειδικός κωδικός «ΚΡΗΤ-1». iii

6

7 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1

8 29-3

9 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 3

10 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο1 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ Γ Α Α Γ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kv ΚΥΤ. Σ. 1 ΓΜ400. Σ. 6 ΑΝ400. Σ. 5 ΓΜ150. Σ. 3 ΓΜ150. Σ. 4 ΚΥΤ Λαγκαδά ΚΥΤ Λαγκαδά - ΚΥΤ Φιλίππων (Νέα Γ.Μ.) ΚΥΤ Φιλίππων ΚΥΤ Λαγκαδά - Κιλκίς (αναβάθμιση) ΚΥΤ Λαγκαδά - Κιλκίς (νέο τμήμα) 3 Ζυγοί 400 kv 3 Ζυγοί 150 kv 1 Διασ. διακ. 400 kv 1 Διασ. διακ. 150 kv 4 ΑΜΣ+πηνία 30 kv 8 Πύλες Γ.Μ. 400 kv 9 Πύλες Γ.Μ. 150 kv -- 2B'B' νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 400 kv σε διπλό ζυγό (σύνδεση Γ.Μ. από ΚΥΤ Λαγκαδά, 1 ακόμα πύλη έτοιμη) -- Ε σε 2Β 23,2 -- 2Β 13,9 ΓΜ150. Σ. 24 ΓΜ150. Σ. 25 ΓΜ150. Σ. 26 ΓΜ150. Σ. 21 ΚΥΤ Λαγκαδά - Ν. Ελβετία (νέο τμήμα Γ.Μ.) ΚΥΤ Λαγκαδά - Σύστημα (Γ.Μ. Λητή - Σέρρες) Λητή - Σύστημα (Γ.Μ. ΚΥΤ Λαγκαδά - Ν.Ελβετία) ΚΥΤ Λαγκαδά - Χαλκιδική (Υ/Σ Μουδανιών & Υ/Σ Σταγείρων) -- 2Β 6,2 -- 2Β Β Β 3,7 0,216 0,52 -- Β 0,4 -- 2Β 9,5 ΓΜ150. Σ. 23 ΚΥΤ Λαγκαδά - KYT Φιλίππων (είσοδος Γ.Μ. Θεσ/νίκη - Φίλιπποι στο ΚΥΤ Λαγκαδά) -- 2Β 1,6 ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ Α Α Β Γ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kv 4

11 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο1 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΚΥΤ. Σ. 2 ΚΥΤ Αλιβερίου (μόνον το τμήμα που αποτελεί έργο ενίσχυσης) 2 Ζυγοί 400 kv 2 Ζυγοί 150 kv 1 Διασ. διακ. 400 kv 1 Διασ. διακ. 150 kv 2 ΑΜΣ+πηνία 30 kv 2 Πύλες Γ.Μ. 400 kv 6 Πύλες Γ.Μ. 150 kv ΚΥΤ. Π. 1 ΚΥΤ Αλιβερίου (τμήμα που αποτελεί έργο σύνδεσης μονάδων παραγωγής) 2 Ζυγοί 400 kv 2 Ζυγοί 150 kv 2 Πύλες Γ.Μ. 400 kv 1 Πύλη 400 kv Μ/Σ ανύψωσης 1 Πύλη 150 kv Μ/Σ υποβιβασμού 1 Μ/Σ ανύψωσης 20/400 kv 500 MVA 1 Μ/Σ υποβιβασμού ΠΗΝ400. Π. 2 ΚΥΤ Αλιβερίου 2 νέες αυτεπαγωγές αντιστάθμισης 400 kv / 30 a Τ400. Π. 1 Τερματικό Αυλίδας Τ400. Π. 2 Τερματικό Αφρατίου ΓΜ400. Π. 1 ΚΥΤ Αλιβερίου - Σύστημα (Γ.Μ. ΚΥΤ Λάρυμνας - ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου) Εναέριο τμήμα -- 2Β'Β' 55,95 ΓΜ400. Π. 1 ΚΥΤ Αλιβερίου - Σύστημα (Γ.Μ. ΚΥΤ Λάρυμνας - ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου) Υπόγειο τμήμα -- 2ΥΥΓ1 13,7 ΠΗΝ400. Π. 1 ΠΗΝ400. Π. 3 ΓΜ150. Σ. 85 ΓΜ150. Σ. 86 ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου ΚΥΤ Λάρυμνας Υπογειοποιήσεις Γ.Μ. 150 kv για σύνδεση του ΚΥΤ Αλιβερίου Αναδιατάξεις Γ.Μ. 150 kv για σύνδεση του ΚΥΤ Αλιβερίου 1 νέα αυτεπαγωγή αντιστάθμισης 400 kv / 30 1 νέα αυτεπαγωγή αντιστάθμισης 400 kv / 30 2x2B σε 2x2ΥΓ1 ΚΥΤ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ Γ Α Α Β Γ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kv 5 3 5

12 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο1 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΚΥΤ. Σ. 3 ΚΥΤ. Α. 2 ΚΥΤ Νέας Σάντας (μόνον το τμήμα που αποτελεί έργο ενίσχυσης) 3 Ζυγοί 400 kv 3 Ζυγοί 150 kv 1 Διασ. διακ. 400 kv 1 Διασ. διακ. 150 kv 2 ΑΜΣ+πηνία 30 kv 3 Πύλες Γ.Μ. 400 kv 3 Πύλες Γ.Μ. 150 kv ΚΥΤ Νέας Σάντας 3 Ζυγοί 150 kv (τμήμα που αποτελεί έργο 2 Πύλες Γ.Μ. 150 kv σύνδεσης μονάδων ΑΠΕ) 1 Μ/Σ 150/20 kv ΓΜ150. Σ. 17 ΚΥΤ Ν. Σάντας - Σύστημα (Γ.Μ. Ίασμος-Ορεστιάδα) -- 2Β 4,1 ΓΜ150. Σ. 18 ΚΥΤ Ν. Σάντας - Σύστημα (Γ.Μ. Ίασμος-Ορεστιάδα) -- 2Β 4,3 ΓΜ150. Σ. 19 Ίασμος-Ορεστιάδα (τμήμα μεταξύ των σημείων σύνδεσης του ΚΥΤ Ν. Σάντας και του Υ/Σ Πατριάρχη) -- Β σε 2Β 18 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Α Α Α Α ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kv ΚΥΤ. Σ. 4 ΚΥΤ. Π. 2 ΓΜ400. Π. 8 ΓΜ400. Σ. 4 ΚΥΤ Μεγαλόπολης (μόνον το τμήμα που αποτελεί έργο ενίσχυσης) 3 Ζυγοί 400 kv 3 Ζυγοί 150 kv 1 Διασ. διακ. 400 kv 1 Διασ. διακ. 150 kv 4 ΑΜΣ+πηνία 30 kv 4 Πύλες Γ.Μ. 400 kv 12 Πύλες Γ.Μ. 150 kv ΚΥΤ Μεγαλόπολης (τμήμα 3 Ζυγοί 400 kv που αποτελεί έργο 3 Πύλες 400 kv σύνδεσης συμβ. μονάδων Μ/Σ ανύψωσης παραγωγής) Μονάδα "Μεγαλόπολη V" - ΚΥΤ Μεγαλόπολης ΚΥΤ Πάτρας - Σύστημα (Γ.Μ. Κ. Διστόμου - Κ. Αχελώου) Εναέριο τμήμα -- 2Β'Β' + Β'Β' 1,8 + 1,9 -- 2Β'Β' 9 6

13 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο1 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΓΜ400. Σ. 4 ΓΜ400. Σ. 4 ΚΥΤ Πάτρας - Σύστημα (Γ.Μ. Κ. Διστόμου - Κ. Αχελώου) Υπόγειο τμήμα ΚΥΤ Πάτρας - Σύστημα (Γ.Μ. Κ. Διστόμου - Κ. Αχελώου) Υποβρύχιο τμήμα -- 2ΥΥΓ1 1,8 -- 2ΥΥΒ1 2,8 Τ400. Σ. 1 Τερματικό Αντιρρίου Τ400. Σ. 2 Τερματικό Πατρών ΠΗΝ400. Σ. 4 ΠΗΝ400. Σ. 5 ΓΜ400. Σ. 9 ΓΜ400. Σ. 9 ΓΜ150. Σ. 40 ΓΜ150. Σ. 39 ΚΥΤ Αχελώου ΚΥΤ Αγ. Νικολάου ή ΚΥΤ Διστόμου ΚΥΤ Πάτρας - ΚΥΤ Μεγαλόπολης Εναέριο τμήμα ΚΥΤ Πάτρας - ΚΥΤ Μεγαλόπολης Υπόγειο τμήμα ΚΥΤ Μεγαλόπολης - Μεγαλόπολη Ι Μεγαλόπολη Ι - Μεγαλόπολη ΙΙ 1 νέα αυτεπαγωγή αντιστάθμισης 400 kv / 50 1 νέα αυτεπαγωγή αντιστάθμισης 400 kv / Β'Β' 115,8 -- 2ΥΥΓ1 6,1 -- 2Β 4,5 -- 2Β 4 ΓΜ150. Σ. 93 Μεγαλόπολη Ι - Μεγαλόπολη ΙΙ (εκτροπή υφιστάμενης Γ.Μ.) -- 2Β 3 ΑΝ150. Σ. 38 Μεγαλόπολη Ι ΑΗΣ 2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 kv σε διπλό ζυγό (σύνδεση νέας Γ.Μ. από Μεγαλόπολη ΙΙ) ΑΝ150. Σ. 39 Μεγαλόπολη Ι ΑΗΣ 2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 kv σε διπλό ζυγό (σύνδεση νέας Γ.Μ. από ΚΥΤ Μεγαλόπολης) ΑΝ150. Σ. 40 Μεγαλόπολη ΙΙ ΑΗΣ 2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 kv σε διπλό ζυγό (σύνδεση νέας Γ.Μ. από Μεγαλόπολη Ι) 7

14 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο1 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΓΜ150. Σ. 87 ΚΥΤ Μεγαλόπολης - Σύστημα (Γ.Μ. Πύργος - Μεγαλόπολη ΙΙ) -- 2x2B ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Γ.Μ. 150 kv Β Γ ΓΜ150. Σ. 99 ΓΜ150. Σ. 100 ΓΜ150. Σ. 101 Ενίσχυση Γ.Μ. Κάρυστος - Άνδρος επί της Εύβοιας (φάση Α) Ενίσχυση Γ.Μ. Κάρυστος - Άνδρος επί της Εύβοιας (φάση Β) Ενίσχυση Γ.Μ. Βόλος ΙΙ - Λαύκος -- Β 3 -- Β 3 -- Ε ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 150 kv ΣΤΗΝ Α ΕΥΒΟΙΑ ΓΜ150. Α. 1 Ν. Μάκρη - Πολυπόταμος (Εναέριο τμήμα πλευράς Πολυποτάμου) -- 2Β 10,2 ΓΜ150. Α. 1 Ν. Μάκρη - Πολυπόταμος (Υπόγειο τμήμα πλευράς Πολυποτάμου) -- 2ΥΓ1 0,3 ΓΜ150. Α. 1 Ν. Μάκρη - Πολυπόταμος (Υπόγειο τμήμα πλευράς Ν. Μάκρης) -- 2ΥΓ1 2,7 ΓΜ150. Α. 1 Ν. Μάκρη - Πολυπόταμος (Υποβρύχιο τμήμα) -- 2ΥΒ3 21 ΑΝ150. Α. 1 Ν. Μάκρη 2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 kv σε απλό ζυγό (σύνδεση με Πολυπόταμο) + 1 τομή ζυγού 150 kv με διακόπτη compact ή αποζεύκτη ΑΝ150. Α. 2 Πολυπόταμος Νέος απλός ζυγός 150 kv + 2 νέοι αποζεύκτες τομής ζυγών 150 kv 8

15 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο1 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΑΝ150. Α. 3 Πολυπόταμος 2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 kv σε απλό ζυγό (σύνδεση με Γ.Μ. προς Ν. Εύβοια) ΑΝ150. Σ. 48 Πολυπόταμος 2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 kv σε απλό ζυγό (σύνδεση με Γ.Μ. Κάρυστος-Αλιβέρι) ΑΝ150. Α. 4 Πολυπόταμος 2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 kv σε απλό ζυγό (σύνδεση με Ν. Μάκρη) ΠΗΝ150. Α. 1 Πολυπόταμος 2 νέες αυτεπαγωγές αντιστάθμισης 150 kv ( ) ΠΗΝ150. Α. 1 Τερματικό Πολυποτάμου 2 νέες αυτεπαγωγές αντιστάθμισης 150 kv ( ) ΓΜ150. Α. 6 Πολυπόταμος - Ν. Εύβοια -- 2Β 40 ΓΜ150. Σ. 83 Εύβοια 6 - Σύστημα (Γ.Μ. Κάρυστος -Λιβάδι) -- 2Β 2,5 ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 150 kv Γ Α ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΜ150. Σ. 7 ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Πολίχνη -- ΥΓ1 7,1 ΓΜ150. Σ. 43 ΓΜ150. Σ. 44 ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Θεσ/νίκη Ι (Δόξα) ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Θεσ/νίκη ΙΙ (Εύοσμος) -- Ε σε ΥΓ1 14,1 -- ΥΓ1 4,7 ΑΝ150. Σ. 21 Εύοσμος (Θεσσαλονίκη ΙΙ) 1 νέα πύλη Γ.Μ. 150 kv σε απλό ζυγό λειτουργίας με ζυγό μεταγωγής (transfer) (σύνδεση Υ/Γ καλωδίου από ΚΥΤ Θεσσαλονίκης) ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΗΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α kv 9

16 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο1 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΓΜ150. Π. 3 ΥΗΣ Ιλαρίωνα - Σύστημα (Γ.Μ. Πτολεμαΐδα - Λαμία) -- 2Β 4,1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 150 kv ΣΤΗΝ Β Γ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΤΙΟΥ ΓΜ150. Σ. 16 Άκτιο - Λευκάδα -- Ε σε Ζ 26,1 ΓΜ150. Σ. 30 Άκτιο - Καστράκι (αναβάθμιση τμήματος Άκτιο - ΤΑΠ Αμφιλοχίας) -- Ε σε 2Β 64 ΓΜ150. Σ. 31 ΑΝ150. Σ. 16 ΑΝ150. Σ. 19 Άκτιο - Καστράκι (νέο τμήμα) Άκτιο ΚΥΤ Αχελώου -- Β 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 kv σε απλό ζυγό (σύνδεση 2ου κυκλώματος της Γ.Μ. Άκτιο - Καστράκι) 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 kv σε τριπλό ζυγό (σύνδεση 2ου κυκλώματος της Γ.Μ. Άκτιο - Καστράκι) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 150 kv ΑΛΙΒΕΡΙ Γ Α ΚΑΛΑΜΟΣ ΓΜ150. Σ. 20 Αμάρυνθος - Κάλαμος (τμήμα της Γ.Μ. Αλιβέρι - Κάλαμος) ΠΗΝ150. Σ. 5 Τερματικό Αμαρύνθου -- ΥΒ3 9 1 νέα αυτεπαγωγή αντιστάθμισης 150 kv / επιπλέον νέοι αποζεύκτες ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ 150 kv ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ Β Γ Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα Ι - Κόρινθος (τμήμα Αίγιο - Πάτρα I) Αναβάθμιση τμήματος μεταξύ Υ/Σ Αιγίου και Τερματικού Αιγίου -- Ε σε 2ΥΓ1 2,7 10

17 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο1 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΓΜ150. Σ. 33 Πάτρα Ι - Κόρινθος (τμήμα Αίγιο - Πάτρα I) Αναβάθμιση τμήματος μεταξύ Τερματικού Αιγίου και πύργου ΚΠ324 Πάτρα Ι - Κόρινθος (τμήμα Αίγιο - Πάτρα I) Αναβάθμιση τμήματος μεταξύ πύργου ΚΠ325 και Τερματικού Κάτω Καστριτσίου Πάτρα Ι - Κόρινθος (τμήμα Αίγιο - Πάτρα I) Αναβάθμιση τμήματος μεταξύ Τερματικού Κάτω Καστριτσίου και Τερματικού Χαράδρου -- Ε σε 2B B 7 -- Ε σε 2ΥΓ1 3 ΑΝ150. Σ. 20 Πάτρα ΙΙ 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 kv σε διπλό ζυγό (σύνδεση του 2ου απενεργοποιημένου κυκλώματος της Γ.Μ. προς Αιτωλικό με το 2ο κύκλωμα της αναβαθμισμένης Γ.Μ. Κόρινθος - Πάτρα) ΓΜ150. Σ. 36 Πύργος - Πάτρα ΙΙ (περιοχή Μεσσάτιδας) -- 2ΥΓ1 4,9 2B 5,3 ΓΜ150. Σ. 94 (Ε+Ε) σε 2Β 6,1 (Ε+Ε) σε 2ΥΓ1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Α ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΓΜ150. Σ. 27 Παραλλαγές Γ.Μ. Πύργος Ι - Πάτρα ΙΙ και Πάτρα ΙΙ - Λεχαινά (περιοχή Μεσσάτιδας) Μεγαλόπολη Ι - Καλαμάτα Ι 4,9 -- Ε σε 2Β 44,8 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ-ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 150 kv & ΝΕΟΙ Β Υ/Σ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Μέρος Ι) ΥΣ. Δ. 4 Αιγίνιο 2 Μ/Σ 40/50 MVA -- ΥΣ. Δ. 4 Αιγίνιο 2 νέες πύλες ΓΜ 150 kv

18 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο1 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΥΣ. Δ. 4 Αιγίνιο 2 νέες πύλες Μ/Σ 150 kv ΠΥΚΜΤ. Δ. 3 Αιγίνιο ΑΝ150. Σ. 30 Σφηκιά ΥΗΣ 2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 kv σε διπλό ζυγό (σύνδεση νέας Γ.Μ. Σφηκιά - Αιγίνιο ΤΑΠ) ΓΜ150. Σ. 57 Σφηκιά - Αιγίνιο ΤΑΠ -- 2Β 32 ΓΜ150. Δ. 5 Αιγίνιο - Σύστημα (Γ.Μ. Κατερίνη Ι - Αλεξάνδρεια) -- 2Β ΝΕΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΙΙ Β ΥΣ. Δ. 6 Πύργος ΙΙ 2 Μ/Σ 40/50 MVA ΥΣ. Δ. 6 Πύργος ΙΙ 2 νέες πύλες ΓΜ 150 kv ΥΣ. Δ. 6 Πύργος ΙΙ 2 νέες πύλες Μ/Σ 150 kv ΠΥΚΜΤ. Δ. 46 Πύργος ΙΙ 2 νέοι πυκνωτές 12 ΓΜ150. Δ. 4 Πύργος ΙΙ - Σύστημα (Γ.Μ. Πύργος - Κυπαρισσία) -- 2Β 0, ΝΕΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ Β ΥΣ. Δ. 5 Λυγουριό 2 Μ/Σ 40/50 MVA ΥΣ. Δ. 5 Λυγουριό 2 νέες πύλες ΓΜ 150 kv ΥΣ. Δ. 5 Λυγουριό 2 νέες πύλες Μ/Σ 150 kv ΠΥΚΜΤ. Δ. 37 Λυγουριό 2 νέοι πυκνωτές 12 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΡΟΧΟΥ 150 kv Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΓΜ150. Σ. 53 Αλεξ/πολη - Προβατώνας - Διδυμότειχο -- Ε σε 2Β 88 ΓΜ150. Σ. 54 Διδυμότειχο - Ορεστιάδα -- Ε σε 2Β 22 12

19 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο1 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΑΝ150. Σ. 27 Ορεστιάδα 1 νέα πύλη Γ.Μ. και αναβάθμιση 2 απλοποιημένων πυλών Γ.Μ.150 kv σε απλό ζυγό (σύνδεση 2ου κυκλώματος Γ.Μ. από Αλεξανδρούπολη) ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 150 kv ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ Γ Υ/Σ (ΜΕΡΟΣ Ι) ΑΝ150. Σ. 5 Σίνδος Ι (ΒΙΠΕ Θεσ/νίκης Ι) Αναβάθμιση 2 απλοποιημένων πυλών Γ.Μ. 150 kv σε απλό ζυγό ΑΝ150. Σ. 2 Βάβδος 2 νέοι Α/Ζ τομής ζυγών 150 kv σε απλό ζυγό ΑΝ150. Σ. 7 Κομοτηνή 1 νέος Α/Ζ τομής ζυγών 150 kv σε απλό ζυγό ΑΝ150. Σ. 8 Ξάνθη 1 νέος Α/Ζ τομής ζυγών 150 kv σε απλό ζυγό ΑΝ150. Σ. 10 Σχηματάρι 1 νέος Α/Ζ τομής ζυγών 150 kv σε διπλό ζυγό ΑΝ150. Σ. 11 Χαλκίδα Ι 1 νέος Α/Ζ τομής ζυγών 150 kv σε απλό ζυγό ΑΝ150. Σ. 12 Θήβα 1 νέος Α/Ζ τομής ζυγών 150 kv σε απλό ζυγό ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΥΤ Β Γ Γ ΑΝ400. Σ. 2 ΚΥΤ Καρδιάς Αντικατάσταση διαφορικής προστασίας 400 kv ΑΜΣ. Σ. 1 ΚΥΤ Αμυνταίου 1 νέος ΑΜΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΕ Β Α ΣΕΕ. Σ. 1 Εκσυγχρονισμός των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας -- 13

20 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο1 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Γ.Μ. ΛΟΓΩ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ Β ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (ΜΕΡΟΣ Ι) ΓΜ150. Ο. 1 Εύοσμος - Πτολεμαΐδα (παραλλαγή Γ.Μ.) -- 2Β 4,5 ΓΜ150. Ο. 2 Καρδιά - Ορυχείο Νοτίου Πεδίου (παραλλαγή Γ.Μ.) -- 2Β 1,9 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ 150 kv ΣΤΗΝ Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΓΜ150. Σ. 10 Άργος Ι - Κρανίδι -- Ε σε Ζ 53,6 ΓΜ150. Σ. 11 Κρανίδι - Μέθανα -- Ε σε Ζ 23,6 ΓΜ150. Σ. 12 Μέθανα - Κόρινθος (Τμ. Μέθανα-ΚΥΤ Κορίνθου) -- Ε σε Ζ 58,4 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ Α Α Γ Α ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛ. 1 ΚΥΚΛ. Δ. 1 Διασύνδεση Κυκλάδων (Turn-key project) Διασύνδεση Κυκλάδων (Turn-key project) -- Υ/Σ επί των νήσων ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 150 kv ΚΑΒΑΛΑ Γ ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΓΜ150. Σ. 41 Καβάλα - ΚΥΤ Φιλίππων (ανταβάθμιση τμήματος υφιστάμενης Γ.Μ. απλού κυκλώματος) -- Ε σε 2Β 6 ΓΜ150. Σ. 98 ΚΥΤ Φιλίππων - Σύστημα (αντικατάσταση αγωγών σε τμήμα υφιστάμενης Γ.Μ. διπλού κυκλώματος) -- 2Β(Ε) σε 2Β 12 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ Α Υ/Σ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ι ΓΜ150. Σ. 92 Κέρκυρα Ι - Κέρκυρα ΙΙ -- ΥΓ1 0,55 ΑΝ150. Σ. 46 Κέρκυρα Ι Εγκατάσταση ΑΜ/Σ 40/50 MVA 150/66 kv με πύλη 150 kv 14

21 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο1 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΑΝ150. Σ. 47 Κέρκυρα ΙΙ 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 kv σε απλό ζυγό (σύνδεση με Κέρκυρα Ι) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Γ Α kv ΔΟΞΑ - Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ - Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ ΓΜ150. Σ. 90 Δόξα - Μ. Μπότσαρης -- ΥΓ1 2,7 ΓΜ150. Σ. 91 Μ. Μπότσαρης - Ν. Ελβετία -- ΥΓ1 2,2 Αναθεώρηση: 12 Μαρτίου Αναλυτική περιγραφή του κάθε έργου παρατίθεται στους πίνακες γενικών στοιχείων των έργων ανάπτυξης του Συστήματος. 2. Ο βαθμός εκπλήρωσης κάθε στόχου χαρακτηρίζεται με μία τριβάθμια κλίμακα (Α μέγιστος, Β ικανοποιητικός, Γ μέτριος) για κάθε έργο. 3. Δεν περιλαμβάνονται τα έργα που έχουν ηλεκτρισθεί (εντός του έτους ή παλαιότερα). 4. Ο πίνακας περιλαμβάνει μόνον τα έργα ενίσχυσης ή επέκτασης για σύνδεση Χρηστών, η υλοποίηση των οποίων θα γίνει από τον ΑΔΜΗΕ. 15

22 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2016 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΚΥΤ ΡΟΥΦ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Β Α 400 ΚΑΙ 150 kv ΚΥΤ. Σ. 6 ΚΥΤ Ρουφ 2 Ζυγοί 400 kv 2 Ζυγοί 150 kv 1 Διασ. διακ. 400 kv 1 Διασ. διακ. 150 kv 4 ΑΜΣ+πηνία 30 kv 3 Πύλες Γ.Μ. 400 kv 4 Πύλες Γ.Μ. 150 kv ΥΣ. Σ. 3 ΚΥΤ Ρουφ (νέος Υ/Σ εντός του ΚΥΤ) 3 Μ/Σ 40/50MVA-20kV 3 Μ/Σ 40/50MVA-22kV ΠΗΝ400. Σ. 9 ΚΥΤ Ρούφ 2 νέες αυτεπαγωγές αντιστάθμισης 400 kv / 50 ΠΗΝ400. Σ. 10 ΚΥΤ Ρούφ 1 νέα αυτεπαγωγή αντιστάθμισης 400 kv / 60 ΑΝ400. Σ. 8 ΚΥΤ Αχαρνών 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 400 kv σε τριπλό ζυγό (σύνδεση Υ/Γ καλωδίου από ΚΥΤ Ρουφ) ΠΗΝ400. Σ. 3 ΚΥΤ Αχαρνών 1 νέα αυτεπαγωγή αντιστάθμισης 400 kv / 50 ΠΗΝ400. Σ. 11 ΚΥΤ Αχαρνών 1 νέα αυτεπαγωγή αντιστάθμισης 400 kv / 60 ΠΗΝ400. Σ. 6 ΚΥΤ Κουμουνδούρου 1 νέα αυτεπαγωγή αντιστάθμισης 400 kv / 50 ΓΜ400. Σ. 7 ΓΜ400. Σ. 8 ΓΜ150. Σ. 59 ΚΥΤ Ρουφ - ΚΥΤ Αχαρνών ΚΥΤ Ρουφ - Σύστημα (Γ.Μ. ΚΥΤ Κουμουνδούρου - ΚΥΤ Αχαρνών) ΚΥΤ Κουμουνδούρου - Σύστημα (εκτροπή Γ.Μ. Σχηματάρι- Ρουφ) -- ΥΥΓ ΥΥΓ Β 0,5 16

23 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2016 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΝΕΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Α Ε σε 2Β 13,4 ΓΜ150. Σ. 89 Μαντούδι - Σκιάθος -- Β 16,2 ΥΒ3 30 ΥΓ1 0,5 ΥΣ. Σ. 2 ΥΣ. Δ. 12 ΠΗΝ150. Σ. 9 Σκιάθος (τμήμα εντός των ορίων του Συστήματος) Σκιάθος (τμήμα εντός των ορίων του Δικτύου) Σκιάθος 1 νέα πύλη Γ.Μ. 150 kv (σύνδεση με Μαντούδι) 2 Μ/Σ 40/50 MVA 1 νέα αυτεπαγωγή αντιστάθμισης 150 kv / 8 ΠΥΚΜΤ. Δ. 51 Σκιάθος ΠΗΝ150. Σ. 7 Μαντούδι 1 νέα αυτεπαγωγή αντιστάθμισης 150 kv / 8 ΑΝ150. Σ. 45 Μαντούδι 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 kv (σύνδεση με Σκιάθο) και αναβάθμιση 2 απλοποιημένων πυλών Γ.Μ.150 kv σε απλό ζυγό ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α Α Α Α ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 kv ΓΜ400. Σ. 10 ΚΥΤ Κουμουνδούρου - ΚΥΤ Κορίνθου (αναβάθμιση υφιστάμενης Γ.Μ. 150 kv) -- 2Β/150 σε 2Β'Β'/400 71,7 ΓΜ400. Σ. 11 ΚΥΤ Κουμουνδούρου - ΚΥΤ Κορίνθου (νέο τμήμα Γ.Μ. 400 kv) -- 2Β'Β' 16,5 17

24 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2016 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΑΝ400. Σ. 9 ΚΥΤ. Σ. 8 ΓΜ400. Σ. 12 ΚΥΤ Κουμουνδούρου ΚΥΤ Κορίνθου ΚΥΤ Κορίνθου - ΚΥΤ Μεγαλόπολης 2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 400 kv σε τριπλό ζυγό (σύνδεση Γ.Μ. προς ΚΥΤ Κορίνθου) 2 Ζυγοί 400 kv 2 Ζυγοί 150 kv 1 Διασ. διακ. 400 kv 1 Διασ. διακ. 150 kv 2 ΑΜΣ+πηνία 30 kv 4 Πύλες Γ.Μ. 400 kv 10 Πύλες Γ.Μ. 150 kv -- 2Β'Β' 93,5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕ ΤΟ Α Γ ΣΥΣΤΗΜΑ 150 kv ΓΜ150. Σ. 32 Κόρινθος - Άργος Ι -- Ε σε 2Β 31,8 ΑΝ150. Σ. 17 Άργος Ι 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 kv σε απλό ζυγό (σύνδεση 2ου κυκλώματος από Κόρινθο) ΓΜ150. Σ. 66 ΓΜ150. Σ. 67 ΓΜ150. Σ. 68 ΓΜ150. Σ. 69 ΓΜ150. Σ. 70 ΓΜ150. Σ. 71 Εκτροπή της Γ.Μ. Κόρινθος - Άργος ΙΙ (πλευρά Κορίνθου) προς το ΚΥΤ Κορίνθου Εκτροπή της Γ.Μ. Κόρινθος - Άργος ΙΙ (πλευρά Άργους ΙΙ) προς το ΚΥΤ Κορίνθου Εκτροπή της Γ.Μ. Κόρινθος - Άργος Ι (πλευρά Άργους Ι) προς το ΚΥΤ Κορίνθου Εκτροπή της Γ.Μ. Κόρινθος - Μέθανα (πλευρά Κορίνθου) προς το ΚΥΤ Κορίνθου Εκτροπή της Γ.Μ. Κόρινθος - Μέθανα (πλευρά Μεθάνων) προς το ΚΥΤ Κορίνθου Κόρινθος - Μέθανα (τμήμα Κόρινθος - ΚΥΤ Κορίνθου) -- 2Β 0,5 -- 2Β 0,5 -- 2Β 0,5 -- 2Β 4 -- Β 4 -- Ε σε 2Β 9 18

25 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2016 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ Β ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝ150. Δ. 2 Εδεσσαίος ΥΗΣ Νέος απλός ζυγός 150 kv + 2 νέες πλήρεις πύλες Μ/Σ 150 kv σε απλό ζυγό + Αντικατάσταση εμβόλου τεχνητού σφάλματος με πλήρη πύλη Μ/Σ ΑΝ150. Δ. 12 Λούρος ΥΗΣ Ανακατασκευή υφιστάμενου Υ/Σ ΚΥΤ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ Γ Γ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kv ΚΥΤ. Σ. 10 ΓΜ150. Σ. 76 ΓΜ150. Σ. 77 ΓΜ150. Σ. 79 ΚΥΤ Μεσογείων ΚΥΤ Μεσογείων - Σύστημα (Γ.Μ. Λαύριο - Βάρη - Παλλήνη) ΚΥΤ Μεσογείων - Σύστημα (Γ.Μ. Λαύριο - Σπάτα - Παλλήνη) ΚΥΤ Μεσογείων - ΚΥΤ Αργυρούπολης 2 Ζυγοί 400 kv 2 Ζυγοί 150 kv 1 Διασ. διακ. 400 kv 1 Διασ. διακ. 150 kv 2 ΑΜΣ+πηνία 30 kv 5 Πύλες Γ.Μ. 400 kv 11 Πύλες Γ.Μ. 150 kv -- 2 x 2ΥΓ1 2 x 4, x 2ΥΓ1 2 x 4,5 -- 2ΥΓ1 30 ΑΝ150. Σ. 36 ΚΥΤ Αργυρούπολης 2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 kv σε διπλό ζυγό (σύνδεση με Υ/Γ καλώδια από ΚΥΤ Μεσογείων) ΓΜ150. Σ. 78 ΑΝ150. Σ. 37 ΚΥΤ Αργυρούπολης - Σύστημα (Γ.Μ. Βάρη - Παλλήνη) ΚΥΤ Αργυρούπολης -- 2 x 2ΥΓ1 2 x 5,5 4 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 kv σε διπλό ζυγό (εκτροπή της Γ.Μ. Βάρη - Παλλήνη) 19

26 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2016 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΡΟΧΟΥ 150 kv ΜΕΣΟΧΩΡΑ - ΣΥΚΙΑ Α ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ ΓΜ150. Σ. 28 ΑΝ150. Σ. 18 ΓΜ150. Σ. 6 ΥΗΣ Συκιάς - ΚΥΤ Αράχθου ΚΥΤ Αράχθου ΥΗΣ Μεσοχώρας - ΥΗΣ Συκιάς (υπολειπόμενο τμήμα Γ.Μ.) -- 2Β 38 2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 kv σε διπλό ζυγό (σύνδεση Γ.Μ. από ΥΗΣ Συκιάς) -- Β 5, ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ 150 kv ΚΥΤ ΜΕΛΙΤΗΣ - ΦΛΩΡΙΝΑ Β Γ ΓΜ150. Σ. 42 ΚΥΤ Μελίτης - Φλώρινα -- B 4 ΑΝ150. Σ. 24 Φλώρινα 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 kv σε απλό ζυγό (σύνδεση Γ.Μ. από ΚΥΤ Μελίτης) ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 150 kv ΣΤΗΝ Β ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΜ150. Σ. 2 ΓΜ150. Σ. 62 Σύστημα - Σχολάρι (Γ.Μ. Θεσ/νίκη - Σταγειρα) Εκτροπή της Γ.Μ. Θεσσαλονίκη-Στάγειρα (πλευρά Σταγείρων) προς Σχολάρι -- 2Β(Ε) Β 17 ΑΝ150. Σ. 31 Σχολάρι (Θεσσαλονίκη VΙ) 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. και αναβάθμιση 2 απλοποιημένων πυλών Γ.Μ.150 kv σε απλό ζυγό ΓΜ150. Σ. 61 Θεσσαλονίκη - Βάβδος - Στάγειρα (αναβάθμιση τμήματος της Γ.Μ.) -- Ε σε 2Β 47,5 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ-ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 150 kv & ΝΕΟΙ Β Υ/Σ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Μέρος ΙΙ) ΓΜ150. Σ. 55 Κατερίνη Ι - Αιγίνιο ΤΑΠ - ΟΣΕ 11 ΤΑΠ -- Ε σε 2Β 23 20

27 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2016 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΓΜ150. Σ. 56 Κατερίνη Ι - Σύστημα (Γ.Μ. Σφηκιά-Λάρισα) Κατερίνη ΙΙ -- Ε σε 2Β 9 1 Διασ. διακ. 150 kv 4 νέες πύλες ΓΜ 150 kv ΥΣ. Δ. 19 ΥΣ. Δ. 19 Κατερίνη ΙΙ 2 νέες πύλες Μ/Σ 150 kv ΥΣ. Δ. 19 Κατερίνη ΙΙ 2 Μ/Σ 40/50 MVA ΠΥΚΜΤ. Δ. 24 Κατερίνη ΙI 2 νέοι πυκνωτές ΝΕΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΩΝΑ Β ΥΣ. Δ. 3 Ελεώνας 2 νέες πύλες ΓΜ 150 kv ΥΣ. Δ. 3 Ελεώνας 1 νέα πύλη Μ/Σ 150 kv ΥΣ. Δ. 3 Ελεώνας 1 Μ/Σ 40/50 MVA ΠΥΚΜΤ. Δ. 14 Ελεώνας 2 νέοι πυκνωτές 12 ΓΜ150. Δ. 3 Ελεώνας - Σύστημα (Γ.Μ. Θήβα - Σχηματάρι) -- 2Β ΝΕΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ Β ΥΣ. Δ. 13 Πεθελινός 2 νέες πύλες ΓΜ 150 kv ΥΣ. Δ. 13 Πεθελινός 1 νέα πύλη Μ/Σ 150 kv ΥΣ. Δ. 13 Πεθελινός 1 Μ/Σ 40/50 MVA ΠΥΚΜΤ. Δ. 43 Πεθελινός ΓΜ150. Δ. 7 Πεθελινός - Σύστημα (Γ.Μ. Σέρρες - ΚΥΤ Φιλίππων) -- 2Β 7, ΝΕΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Α ΓΜ150. Σ. 88 Μέγαρα - Αίγινα -- ΥΓ1 + ΥΒ3 3,4+25,5 ΥΣ. Δ. 10 ΥΣ. Σ. 1 Αίγινα (τμήμα εντός των ορίων του Δικτύου) Αίγινα (τμήμα εντός των ορίων του Συστήματος) 2 Μ/Σ 40/50 MVA 1 νέα πύλη Γ.Μ. 150 kv (σύνδεση με Μέγαρα) ΠΗΝ150. Σ. 6 Αίγινα 1 νέα αυτεπαγωγή αντιστάθμισης 150 kv / 9 έως 20 21

28 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2016 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΠΗΝ150. Σ. 8 Μέγαρα 1 νέα αυτεπαγωγή αντιστάθμισης 150 kv / 9 έως 20 ΑΝ150. Σ. 44 Μέγαρα 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 kv σε απλό ζυγό (σύνδεση με Αίγινα) ΚΥΤ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΤ. Σ. 5 ΥΣ. Δ. 11 ΚΥΤ Πάτρας ΚΥΤ Πάτρας (νέος Υ/Σ εντός του ΚΥΤ) 2 Ζυγοί 400 kv 2 Ζυγοί 150 kv 1 Διασ. διακ. 400 kv 1 Διασ. διακ. 150 kv 2 ΑΜΣ+πηνία 30 kv 4 Πύλες Γ.Μ. 400 kv 8 Πύλες Γ.Μ. 150 kv 2 Μ/Σ 40/50 MVA ΠΥΚΜΤ. Δ. 42 ΚΥΤ Πάτρας ΠΗΝ400. Σ. 8 ΚΥΤ Πάτρας 2 νέες αυτεπαγωγές αντιστάθμισης 400 kv / 30 ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ Γ.Μ. ΣΤΗΝ Β Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΑΣ - ΡΙΟΥ - ΜΕΣΣΑΤΙΔΑΣ ΓΜ150. Σ. 34 ΓΜ150. Σ. 35 ΓΜ150. Σ. 37 ΓΜ150. Σ. 80 Πάτρα Ι - ΤΑΠ Πάτρα ΙΙΙ (2 υπόγεια καλώδια με αποξήλωση 2 τμημάτων Ε/150) ΤΑΠ Πάτρα ΙΙΙ - Ρ. Πάτρα ΙΙΙ (2 υπόγεια καλώδια με αποξήλωση 2 τμημάτων Ε/150) Εκτροπή του 2ου κυκλώματος της αναβαθμιζόμενης Γ.Μ. Πάτρα Ι - Κόρινθος προς το ΚΥΤ Πάτρας Εκτροπή του κυκλώματος Πάτρα ΙΙΙ - Τριχωνίδα προς το ΚΥΤ Πάτρας -- 2ΥΓ1 3,2 -- 2ΥΓ1 4,2 -- 2ΥΓ ΥΓ1 22

29 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2016 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΓΜ150. Σ. 81 Εκτροπή του κυκλώματος Παναχαϊκό - Αιτωλικό προς το ΚΥΤ Πάτρας -- 2ΥΓ1 ΓΜ150. Σ. 82 Εκτροπή του κυκλώματος Αίγιο - Πάτρα Ι προς το ΚΥΤ Πάτρας -- 2ΥΓ1 ΓΜ150. Σ. 95 ΤΙΤΑΝ - Σύστημα (Γ.Μ. Κόρινθος - Πάτρα) -- Ε σε ΥΓ1 2,9 ΓΜ150. Σ. 96 Πάτρα Ι - Πάτρα ΙΙ -- 2Β σε 2ΥΓ1 4 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Γ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 150 kv ΓΜ150. Σ. 58 Αντλιοστάσιο Πολυφύτου - Σύστημα (Γ.Μ. Πτολεμαΐδα - Λαμία) -- 2Β 4 ΑΝ150. Σ. 28 Αντλιοστάσιο Πολυφύτου 2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 kv σε απλό ζυγό (σύνδεση νέας Γ.Μ. Αντλιοστάσιο - Σύστημα) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 150 kv ΣΤΟ Γ Γ ΒΡΟΧΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΜ150. Σ. 14 ΓΜ150. Σ. 13 ΓΜ150. Σ. 15 ΠΗΝ150. Σ. 3 ΠΗΝ150. Σ. 4 Λευκάδα - Αργοστόλι (αναβάθμιση εναέριων τμημάτων επί της Λευκάδας) Λευκάδα - Κεφαλληνία (αναβάθμιση υποβρύχιας σύνδεσης) Λευκάδα - Αργοστόλι (αναβάθμιση εναέριων τμημάτων επί της Κεφαλονιάς) Λευκάδα Μύρτος ή Κεφαλονιά ΙΙ -- Ε σε Ζ ΥΒ.Κ νέες αυτεπαγωγές αντιστάθμισης 150 kv / 16 Μεταφορά 1 αυτεπαγωγής 150 kv / 16 από το Αργοστόλι (Ε+2Β(Ε)) σε (Ζ+2Β) 31,4 + 2,2 23

30 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2016 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΝΕΟΙ ΑΥΤΟΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΣΕ Β Γ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΥΤ ΑΜΣ. Σ. 2 ΚΥΤ Ν. Σάντας 2 νέοι ΑΜΣ (θα συναρτηθεί με την εξέλιξη ένταξης νέων Α/Π στην περιοχή της Θράκης) ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 150 kv ΣΤΗΝ Γ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΜ150. Σ. 65 Ηγουμενίτσα - Ιωάννινα Ι -- Ε σε 2Β 58 ΑΝ150. Σ. 32 ΑΝ150. Σ. 33 ΓΜ150. Σ. 63 Ηγουμενίτσα Ιωάννινα Ι Ιωάννινα ΙΙ - Σύστημα (Γ.Μ. Κ. Αράχθου - Π. Αώου) 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 kv σε απλό ζυγό (σύνδεση 2ου κυκλώματος από Ιωάννινα Ι) 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 kv σε απλό ζυγό (σύνδεση 2ου κυκλώματος προς Ηγουμενίτσα) -- 2Β 10 ΓΜ150. Σ. 64 Ιωάννινα ΙΙ - Σύστημα (Γ.Μ. Λούρος - Ιωάννινα Ι) -- 2Β 0,2 ΑΝ150. Σ. 34 Ιωάννινα ΙΙ 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 kv σε απλό ζυγό (σύνδεση στις πιο πάνω Γ.Μ.) ΑΝ150. Σ. 35 Ιωάννινα ΙΙ 2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 kv σε απλό ζυγό (σύνδεση στις πιο πάνω Γ.Μ.) ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ Γ Α ΓΜ150. Σ. 45 ΓΜ150. Σ. 46 ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Κιλκίς (κατάργηση τμήματος Γ.Μ.) ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Λητή (αναδιάταξη/κατάργηση τμημάτων Γ.Μ.) -- Ε Β(1κ)+Ε 3,2+6,4 24

31 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2016 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΓΜ150. Σ. 47 ΓΜ150. Σ. 48 ΓΜ150. Σ. 49 ΓΜ150. Σ. 50 ΓΜ150. Σ. 51 ΓΜ150. Σ. 29 ΚΥΤ Θεσ/νίκης - ΚΥΤ Φιλίππων (αναδιάταξη/κατάργηση τμημάτων Γ.Μ.) ΚΥΤ Θεσ/νίκης - ΚΥΤ Φιλίππων (αναδιάταξη/κατάργηση τμημάτων Γ.Μ.) ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Χαλκιδική (αναδιάταξη/κατάργηση τμημάτων Γ.Μ.) ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Χαλκιδική (αναδιάταξη/κατάργηση τμημάτων Γ.Μ.) ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Ν. Ελβετία (αναδιάταξη/κατάργηση τμήματος Γ.Μ.) Σέρρες - ΚΥΤ Λαγκαδά ΤΑΠ -- 2Β(1κ)+Β 3,2+0, Β(1κ)+Β 2,8+0, Β(1κ)+Β 2,8+0, Β(1κ)+Β 2,7+0, Β(1κ) 2,7 -- Ε σε Ζ 60,4 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕ ΤΗ Γ.Μ Γ kv ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ - ΛΑΜΙΑ ΓΜ150. Σ. 52 ΑΝ150. Σ. 22 ΚΥΤ Τρικάλων - Λάρισα Ι (Τμήμα από ΚΥΤ Τρικάλων μέχρι τη διασταύρωση με τη Γ.Μ. Πτολεμαΐδα - Λαμία) ΚΥΤ Τρικάλων -- Ε σε 2Β 26 2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 kv σε διπλό ζυγό (σύνδεση νέας Γ Μ ΚΥΤ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 150 kv ΣΤΗΝ Γ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΓΜ150. Σ. 60 ΑΝ150. Σ. 29 ΚΥΤ Λάρυμνας - Λάρυμνα Ρ2 ΚΥΤ Λάρυμνας -- 2Β 1 2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 kv σε διπλό ζυγό (αναδιάταξη κυκλωμάτων στην περιοχή Λάρυμνας) ΝΕΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΣΙΝΔΟΥ ΙΙ Β ΥΣ. Δ. 14 Σίνδος ΙΙ 2 νέες πύλες ΓΜ 150 kv 25

32 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2016 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΥΣ. Δ. 14 Σίνδος ΙΙ 2 νέες πύλες Μ/Σ 150 kv ΥΣ. Δ. 14 Σίνδος ΙΙ 2 Μ/Σ 40/50 MVA ΠΥΚΜΤ. Δ. 49 Σίνδος ΙΙ 2 νέοι πυκνωτές 12 ΓΜ150. Δ. 18 Σίνδος ΙΙ - Σύστημα (Γ.Μ. Εύοσμος - Βέροια) -- 2Β ΝΕΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΙ Β ΥΣ. Δ. 17 Καλαμάτα ΙΙ 2 νέες πύλες ΓΜ 150 kv ΥΣ. Δ. 17 Καλαμάτα ΙΙ 2 νέες πύλες Μ/Σ 150 kv ΥΣ. Δ. 17 Καλαμάτα ΙΙ 2 Μ/Σ 40/50 MVA ΠΥΚΜΤ. Δ. 21 Καλαμάτα ΙΙ ΓΜ150. Δ. 19 Καλαμάτα ΙΙ - Σύστημα (Γ.Μ. Μεγαλόπολη Ι - Καλαμάτα Ι) -- 2Β ΝΕΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β Β ΥΣ. Δ. 18 Νεάπολη 2 νέες πύλες ΓΜ 150 kv ΥΣ. Δ. 18 Νεάπολη 1 νέα πύλη Μ/Σ 150 kv ΥΣ. Δ. 18 Νεάπολη 1 Μ/Σ 40/50 MVA ΠΥΚΜΤ. Δ. 39 Νεάπολη ΓΜ150. Δ. 10 Νεάπολη - Σύστημα (Γ.Μ. Άστρος - Μολάοι) -- 2Β ΝΕΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΙΙ Γ ΥΣ. Δ. 7 Ζάκυνθος ΙΙ 2 νέες πύλες ΓΜ 150 kv ΥΣ. Δ. 7 Ζάκυνθος ΙΙ 1 νέα πύλη Μ/Σ 150 kv ΥΣ. Δ. 7 Ζάκυνθος ΙΙ 1 Μ/Σ 40/50 MVA ΠΗΝ150. Σ. 2 Ζάκυνθος ΙΙ Μεταφορά 1 αυτεπαγωγής 150 kv / 16 από τον Υ/Σ Ζάκυνθος Ι ΝΕΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΙΙ Γ 26

33 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2016 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΥΣ. Δ. 24 Κεφαλονιά ΙΙ 2 νέες πύλες ΓΜ 150 kv ΥΣ. Δ. 24 Κεφαλονιά ΙΙ 1 νέα πύλη Μ/Σ 150 kv ΥΣ. Δ. 24 Κεφαλονιά ΙΙ 1 Μ/Σ 40/50 MVA ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΥΛΩΝ Μ/Σ 150 kv ΣΕ Β ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ Υ/Σ ΑΝ150. Δ. 9 Ηγουμενίτσα 1 νέα πλήρης πύλη Μ/Σ 150 kv σε απλό ζυγό ΑΝ150. Δ. 10 Μακρυχώρι 1 νέα πλήρης πύλη Μ/Σ 150 kv σε απλό ζυγό ΑΝ150. Δ. 13 Στράτος ΥΗΣ 1 νέα πλήρης πύλη Μ/Σ 150 kv σε διπλό ζυγό ΑΝ150. Δ. 17 Σχολάρι 1 νέα πλήρης πύλη Μ/Σ 150 kv σε απλό ζυγό ΑΝ150. Δ. 19 Βόλος ΙΙ 1 νέα πλήρης πύλη Μ/Σ 150 kv σε διπλό ζυγό ΑΝ150. Δ. 20 ΚΥΤ Αράχθου 1 νέα πλήρης πύλη Μ/Σ 150 kv σε διπλό ζυγό ΑΝ150. Δ. 5 Πηγές Αώου ΥΗΣ 1 νέα πλήρης πύλη Μ/Σ 150 kv σε απλό ζυγό ΑΝ150. Δ. 6 Σίνδος Ι (ΒΙΠΕ Θεσ/νίκης Ι) 1 νέα πλήρης πύλη Μ/Σ 150 kv σε απλό ζυγό ΑΝ150. Δ. 7 Χαλκηδόνα 1 νέα πλήρης πύλη Μ/Σ 150 kv σε διπλό ζυγό ΑΝ150. Δ. 8 Ερέτρια 1 νέα πλήρης πύλη Μ/Σ 150 kv σε απλό ζυγό ΑΝ150. Δ. 11 Κιλκίς 1 νέα πλήρης πύλη Μ/Σ 150 kv σε απλό ζυγό ΑΝ150. Δ. 14 Χαλκίδα ΙΙ 1 νέα πλήρης πύλη Μ/Σ 150 kv σε απλό ζυγό ΑΝ150. Δ. 15 Άργος Ι 1 νέα πλήρης πύλη Μ/Σ 150 kv σε απλό ζυγό 27

34 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2016 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΑΝ150. Δ. 18 Τρίκαλα Ι 1 νέα πλήρης πύλη Μ/Σ 150 kv σε απλό ζυγό ΑΝ150. Δ. 23 Προβατώνας Αντικατάσταση εμβόλου τεχνητού σφάλματος με διακόπτη Μ/Σ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ Μ.Τ. ΣΕ Γ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ Υ/Σ ΠΥΚΜΤ. Δ. 4 Άκτιο ΠΥΚΜΤ. Δ. 5 Αμφιλοχία ΠΥΚΜΤ. Δ. 8 Άργος Ι ΠΥΚΜΤ. Δ. 9 Αργοστόλι ΠΥΚΜΤ. Δ. 11 Βόλος Ι Αντικατάσταση 1 πυκνωτή 12 ΠΥΚΜΤ. Δ. 12 Δομοκός ΠΥΚΜΤ. Δ. 13 Δόξα (Θεσ/νίκη Ι) Αντικατάσταση 2 πυκνωτών 12 ΠΥΚΜΤ. Δ. 15 Ερέτρια ΠΥΚΜΤ. Δ. 16 Εύοσμος (Θεσ/νίκη ΙΙ) Αντικατάσταση πυκνωτών συνολικής ισχύος 16 ΠΥΚΜΤ. Δ. 17 Ζάκυνθος Ι ΠΥΚΜΤ. Δ. 20 Κ. Βούρλα ΠΥΚΜΤ. Δ. 22 Καναλάκι ΠΥΚΜΤ. Δ. 23 Καρδίτσα Αντικατάσταση 1 πυκνωτή 12 ΠΥΚΜΤ. Δ. 25 Κιλκίς ΠΥΚΜΤ. Δ. 26 Λάππας ΠΥΚΜΤ. Δ. 27 ΠΥΚΜΤ. Δ. 28 Λάρισα ΙΙ Λάρισα ΙΙΙ Αντικατάσταση 2 πυκνωτών 12 Αντικατάσταση 1 πυκνωτή 12 ΠΥΚΜΤ. Δ. 29 Λάρισα ΙV 28

35 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2016 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΠΥΚΜΤ. Δ. 30 Λάρισα ΚΥΤ Αντικατάσταση 2 πυκνωτών 12 ΠΥΚΜΤ. Δ. 31 Λευκάδα ΠΥΚΜΤ. Δ. 32 ΠΥΚΜΤ. Δ. 33 Λεχαινά Λιβαδειά Αντικατάσταση 1 πυκνωτή 12 Αντικατάσταση 1 πυκνωτή 12 ΠΥΚΜΤ. Δ. 34 Λούρος ΠΥΚΜΤ. Δ. 35 Μαγικό ΠΥΚΜΤ. Δ. 38 Ναύπακτος ΠΥΚΜΤ. Δ. 40 Πάτρα ΒΙΠΕ Αντικατάσταση 1 πυκνωτή 12 ΠΥΚΜΤ. Δ. 44 Πολίχνη (Θεσ/νίκη IX) ΠΥΚΜΤ. Δ. 45 Πρέβεζα ΒΙΠΕ ΠΥΚΜΤ. Δ. 54 Στράτος ΠΥΚΜΤ. Δ. 55 Τρίκαλα ΙΙ Αντικατάσταση 1 πυκνωτή 12 ΠΥΚΜΤ. Δ. 56 Τρίκαλα ΚΥΤ ΠΥΚΜΤ. Δ. 60 Ξάνθη 2 πυκνωτές 12 (Ο ένας πυκνωτής έχει ήδη εγκατασταθεί) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ Γ Α Γ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΗΤ. 1 Διασύνδεση Κρήτης ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 150 kv ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ Γ Υ/Σ (ΜΕΡΟΣ ΙΙ) ΑΝ150. Σ. 26 Ναύπακτος Αναβάθμιση 2 απλοποιημένων πυλών Γ.Μ. 150 kv σε απλό ζυγό ΑΝ150. Σ. 9 Μουδανιά 1 νέος Α/Ζ τομής ζυγών 150 kv σε απλό ζυγό ΑΝ150. Σ. 13 Λαμία 1 νέος Α/Ζ τομής ζυγών 150 kv σε διπλό ζυγό 29

36 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2016 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΑΝ150. Σ. 14 Λάρισα ΙΙ 1 νέος Α/Ζ τομής ζυγών 150 kv σε διπλό ζυγό ΑΝ150. Σ. 15 Ν. Πέλλα 1 νέος Α/Ζ τομής ζυγών 150 kv σε απλό ζυγό ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ - ΜΟΛΑΟΙ Β ΓΜ150. Σ. 84 Μεγαλόπολη Ι - Μολάοι (νέα Γ.Μ.) ή Μεγαλόπολη Ι - Σπάρτη - Μολάοι (αναβάθμιση Γ.Μ.) -- 2Β ή Ε σε 2Β 113 ή 100 ΑΝ150. Σ. 42 Μεγαλόπολη Ι ΑΗΣ 2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 kv σε διπλό ζυγό (σύνδεση νέας Γ.Μ. Μεγαλόπολη Ι - Μολάοι) ΑΝ150. Σ. 43 Μολάοι 2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 kv σε διπλό ζυγό (σύνδεση νέας Γ.Μ. Μεγαλόπολη Ι - Μολάοι) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Γ Α Γ ΓΜ400. Σ. 3 ΚΥΤ Λαγκαδά - Υφιστάμενη διασύνδεση με Βουλγαρία -- Β'Β' 10 ΚΥΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ Β ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kv ΚΥΤ. Σ. 7 ΚΥΤ Αργυρούπολης 2 Ζυγοί 400 kv 1 Διασ. διακ. 400 kv 4 ΑΜΣ+πηνία 30 kv 3 Πύλες Γ.Μ. 400 kv ΠΥΚΜΤ. Δ. 10 ΚΥΤ Αργυρούπολης 2 νέοι πυκνωτές 12 30

37 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2016 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΑΝ400. Σ. 11 ΚΥΤ Παλλήνης 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 400 kv σε τριπλό ζυγό (σύνδεση υφιστάμενης Γ.Μ. από ΚΥΤ Αργυρούπολης) ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ/Σ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Β Α ΥΣ. Σ. 4 Νέος Υ/Σ Ν. Μάκρης και αποξήλωση υφισταμένου Υ/Σ (το τμήμα που αποτελεί έργο ενίσχυσης) 2 Μ/Σ 40/50 MVA 2 Πύλες Γ.Μ. 150 kv ΥΣ. Α. 1 Νέος Υ/Σ Ν. Μάκρης και αποξήλωση υφισταμένου Υ/Σ (το τμήμα που αποτελεί έργο επέκτασης για σύνδεση μονάδων ΑΠΕ) 2 Πύλες Γ.Μ. 150 kv ΓΜ150. Σ. 97 Εκτροπή υφιστάμενων Γ.Μ. 150 kv και γραμμών Μ.Τ. προς τη νέα θέση του Υ/Σ Ν. Μάκρης (το τμήμα που αποτελεί έργο ενίσχυσης) -- ΓΜ150. Α. 7 Εκτροπή υφιστάμενων Γ.Μ. 150 kv και γραμμών Μ.Τ. προς τη νέα θέση του Υ/Σ Ν. Μάκρης (το τμήμα που αποτελεί έργο επέκτασης για σύνδεση μονάδων ΑΠΕ) -- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ 150 kv ΣΤΙΣ Α ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΜ150. Σ. 8 Άργος Ι - Τρίπολη -- Ε σε Ζ 42,7 -- Ε σε Ζ 29 ΓΜ150. Σ. 9 Τρίπολη - Μεγαλόπολη Ι -- 2Β(Ε) σε 2Β 2 ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Γ.Μ. ΛΟΓΩ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ Β Γ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (ΜΕΡΟΣ ΙΙ) 31

2015-2024 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

2015-2024 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2024 Φεβρουάρ ιος 2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΡΑΕ

ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΡΑΕ ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΡΑΕ 2015-2024 Μάιος 2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΚΑ ΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μ

Π ΡΟΚΑ ΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μ ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Π ΡΟΚΑ ΤΑΡΚ ΤΙΚΟ ΣΧΕΔΔ ΙΟ 2017-2026 Δ ε κ έ μβριος 2011 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣ ΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2018-2027 ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΡΑΕ. Απρ. ίλιος ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μ

Σ ΡΑΕ. Απρ. ίλιος ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μ ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Σ ΧΕΔΙΟ ΠΡΟ Σ ΡΑΕ 2017-2026 Απρ ίλιος 2016 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΕΩΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΕΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΕΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ- 1 Πιν. ΙΙΙ-1: Μεταβολή της στάθμης βραχυκυκλώσεως στους ζυγούς 150kV κατά τη διάρκεια της περιόδου 2008 2012 ΣΤΑΘΜΗ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΕΩΣ (A)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΜΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΣΥΜΒΑΝ (MW) ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWH) (Ω.

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΜΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΣΥΜΒΑΝ (MW) ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWH) (Ω. 1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ME AMEΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 08/04/2012 20:43 Υ/Σ ΠΑΤΡΑ Ι Ρ120, Υ/Σ ΠΑΤΡΑ Ι, Υ/Σ ΑΙΓΙΟ, Υ/Σ Υ/Σ ΑΙΓΙΟ Ρ20 ΤΙΤΑΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ 3min

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ/Σ ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ Μ/Σ 1 & Μ/Σ 2 Υ/Σ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Υ/Σ ΑΜΦΙΣΣΑ Υ/Σ ΛΕΥΚΑ ΚΥΤ ΙΣΤΟΜΟΥ Υ/Σ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ. Μ/Σ1 βρέθηκε κουνάβι

Υ/Σ ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ Μ/Σ 1 & Μ/Σ 2 Υ/Σ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Υ/Σ ΑΜΦΙΣΣΑ Υ/Σ ΛΕΥΚΑ ΚΥΤ ΙΣΤΟΜΟΥ Υ/Σ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ. Μ/Σ1 βρέθηκε κουνάβι 1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ME AMEΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 01/04/2014 6:43:00 01/04/2014 8:10:00 ΚΥΤ ΙΣΤΟΜΟΥ Ρ80 Υ/Σ ΗΡΩΝ Ρ10 Υ/Σ ΑΡΓΟΣ Ι Ρ120 Υ/Σ ΤΡΙΠΟΛΗ Ρ10 ΚΥΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Υ/Σ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Υ/Σ ΑΚΤΙΟ Υ/Σ ΠΥΡΓΟΣ Υ/Σ ΛΕΧΑΙΝΑ Υ/Σ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Υ/Σ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Υ/Σ ΕΛΠΕ ΒΕΕ

ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Υ/Σ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Υ/Σ ΑΚΤΙΟ Υ/Σ ΠΥΡΓΟΣ Υ/Σ ΛΕΧΑΙΝΑ Υ/Σ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Υ/Σ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Υ/Σ ΕΛΠΕ ΒΕΕ 1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ME AMEΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 01/10/2014 4:25:00 Υ/Σ ΧΑΛΚΙ Α ΙΙ Μ/Σ 1 Υ/Σ ΧΑΛΚΙ Α ΙΙ Μ/Σ1 βρέθηκε κουνάβι 0:43:00 15 10,75 01/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πτώση διακοπτών 3:28: ,10. Άγνωστη αιτία 0:29: Λειτουργία διαφορικής προστασίας, βρέθηκε ζώο

Πτώση διακοπτών 3:28: ,10. Άγνωστη αιτία 0:29: Λειτουργία διαφορικής προστασίας, βρέθηκε ζώο 1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ME AMEΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 2/4/2016 6:45:00 Ρ90, Υ/Σ ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ Ρ10 Υ/Σ ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ Πτώση διακοπτών 3:28:00 88 195,10 3/4/2016 7:09:00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ. Κακοκαιρία - Βροχή, σηµαντική βλάβη στον ΑΜΣ 3 ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ. Κακοκαιρία - Βροχή, σηµαντική βλάβη στον ΑΜΣ 3 ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ME AMEΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ 01/10/2015 0:13:00 Υ/Σ ΠΟΛΙΧΝΗ Μ/Σ 1 Υ/Σ ΠΟΛΙΧΝΗ Ανωµαλία φάσεων 0:42:00 14 0,47 01/10/2015 23:15:00

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/12/2015

Π.Τ. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/12/2015 Π.Τ. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/12/2015 ΑΑΕ Υποσταθµός Κατηγορία Ονοµασία Περιγραφή Τάση Κύκλος ΑΝΕΥ ΑΑ ΤΡΙΧΩΝΙ Α ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ20 Ε/ 150 kv ( ιακόπτες ΓΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Υ/Σ ΚΑΙ ΚΥΤ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Οκτώβριος 2016 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Υ/Σ ΚΑΙ ΚΥΤ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Οκτώβριος 2016 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οκτώβριος 2016 2017-2026 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Υ/Σ ΚΑΙ ΚΥΤ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ/Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΘΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Μ/Σ 2 βρέθηκε πτηνό ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΥΗΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ

Υ/Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΘΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Μ/Σ 2 βρέθηκε πτηνό ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΥΗΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ 1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ME AMEΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 01/07/2013 0:39:00 ΚΥΤ ΚΑΡ ΙΑΣ Ρ130 ΚΥΤ ΚΑΡ ΙΑΣ Χαµηλή πίεση αέρα 1:21:00 0 0,00 02/07/2013 21:00:00 Υ/Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝ ΟΥΡΟΥ ΑΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β ιαφορική ζυγών 13:58: ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υ/Σ ΟΞΑΣ

ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝ ΟΥΡΟΥ ΑΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β ιαφορική ζυγών 13:58: ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υ/Σ ΟΞΑΣ 1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ME AMEΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΕΣΗ 03/04/2015 11:21:00 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝ ΟΥΡΟΥ Ρ320, ΑΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ρ110 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝ ΟΥΡΟΥ ΑΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ WIND HELLAS 01/08/2010. Ομάδα Αριθμών. Κωδικός Προορισμού

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ WIND HELLAS 01/08/2010. Ομάδα Αριθμών. Κωδικός Προορισμού ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ WIND HELLAS 01/08/2010 Γεωγραφική Αθήνα 21 1120 10.000 Αθήνα 21 1180 10.000 Αθήνα 21 1181 10.000 Αθήνα 21 1182 10.000 Αθήνα 21 1183 10.000 Αθήνα 21 1184 10.000 Αθήνα 21 1185 10.000

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 Η ΡΑΕ στο πλαίσιο της σχετικής γνωµοδοτικής διαδικασίας θέτει σε δηµόσια διαβούλευση το τελικό σχέδιο της ΜΑΣΜ για τα έτη 2010-2014 το οποίο υπέβαλε ο ΕΣΜΗΕ. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ

Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ Η ανάπτυξη των ΑΠΕ: Κυρίαρχο θέμα στις επόμενες δεκαετίες. Είμεθα στην αρχή και πρέπει να θέσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη υποδομών Μεταφοράς και Διανομής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα

Ανάπτυξη υποδομών Μεταφοράς και Διανομής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ O μακροχρόνιος προγραμματισμός των απαιτουμένων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ Υ/Σ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Υ/Σ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ Υ/Σ ΚΑΒΑΛΑΣ Υ/Σ ΠΥΡΓΟΥ Υ/Σ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ Υ/Σ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Υ/Σ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ Υ/Σ ΚΑΒΑΛΑΣ Υ/Σ ΠΥΡΓΟΥ Υ/Σ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ME AMEΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 04/01/2014 4:15:00 Υ/Σ ΣΠΑΡΤΗ ΙΙ Μ/Σ 1 Υ/Σ ΣΠΑΡΤΗ ΙΙ 04/01/2014 2:10:00 Υ/Σ ΞΑΝΘΗ Μ/Σ 2 Υ/Σ ΞΑΝΘΗ 07/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Υ/Σ ΡΟΥΦ Υ/Σ ΣΚΟΥΡΤΑ Υ/Σ ΕΛΒΑΛ Υ/Σ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ Υ/Σ ΖΑΚΥΝΘΟΣ Υ/Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΥΤ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Υ/Σ ΚΑΡΥΣΤΟΣ Υ/Σ ΑΡΓΥΡΟΣ

Υ/Σ ΡΟΥΦ Υ/Σ ΣΚΟΥΡΤΑ Υ/Σ ΕΛΒΑΛ Υ/Σ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ Υ/Σ ΖΑΚΥΝΘΟΣ Υ/Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΥΤ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Υ/Σ ΚΑΡΥΣΤΟΣ Υ/Σ ΑΡΓΥΡΟΣ 1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ME AMEΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 01/01/2015 0:29:00 Υ/Σ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ρ20, Υ/Σ ΗΡΩΝ Ρ20 Υ/Σ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Υ/Σ ΗΡΩΝ Κακοκαιρία 10:10:00 0 0,00 01/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ όχι 0 0. ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 50 min 0 0 ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 9:16 0 0 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 6:34 1,4 1 ΚΥΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 7:45 0 0

ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ όχι 0 0. ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 50 min 0 0 ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 9:16 0 0 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 6:34 1,4 1 ΚΥΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 7:45 0 0 1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ME AMEΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 3/4/2010 8:30 ΑΜΣ Νο3 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝ ΟΥΡΟΥ 7/4/2010 21:38 Μ/Σ Νο1 Υ/Σ ΘΗΒΩΝ 7/4/2010 21:38 Μ/Σ Νο1 Υ/Σ ΘΗΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ Α/Α Υποσταθµός Κατηγορία Ονοµασία Τάση Κύκλος ιάρκεια Εργασίας Ηµεροµην ία Συντήρησ ης 1 ΑΜΦΙΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΕΠ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΕΠ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΕΠ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ A1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΕΕΠ ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" 29.000 21.450

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Μετρήσεων. Ονομαστική ταχύτητα (Mbps) Υψηλότερο 95% (Μbps) Πακέτο 1. Λήψη 24,00 20,51 15,11 18,24. Αποστολή 1,00 0,87 0,78 0,83.

Αποτελέσματα Μετρήσεων. Ονομαστική ταχύτητα (Mbps) Υψηλότερο 95% (Μbps) Πακέτο 1. Λήψη 24,00 20,51 15,11 18,24. Αποστολή 1,00 0,87 0,78 0,83. Δείκτης Ποιότητας Β01: Ταχύτητα Μετάδοσης στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού Τύπος Υπηρεσίας Ημερ/νία έναρξης ολική Δήμοι σε μερική Αριθμός πακέτων Κατεύθυνση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΑΑΕ Υποσταθµός Κατηγορία Ονοµασία Κύκλος Τάση Υπαγωγή ιάρκεια Ηµεροµηνία Εργασίας Συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΑΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΑΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΩΝ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΑΟ ΚΩΔ. YΠΟΚ/ΜΑΤ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΑΟ 501 502 503 504 505 506 511 512 513 515 518 519 525 530 531 533 535 536 543

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

tkoronides@desmie.gr

tkoronides@desmie.gr tkoronides@desmie.gr 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Διασυνδεμένο Σύστημα της Χώρας Παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη του Συστήματος Συμβάντα παρελθόντος Μέτρα Ανάπτυξη Συστήματος στο Νότο Συμπεράσματα 2

Διαβάστε περισσότερα

07/01/2010 23:50 Ρ40 Υ/Σ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΓΝΩΣΤΗ OXI 0 07/01/2010 23:50 Ρ140 Υ/Σ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΑΓΝΩΣΤΗ OXI 0 10/01/2010 12:25 Μ/Σ Νο1 Υ/Σ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΙΙ

07/01/2010 23:50 Ρ40 Υ/Σ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΓΝΩΣΤΗ OXI 0 07/01/2010 23:50 Ρ140 Υ/Σ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΑΓΝΩΣΤΗ OXI 0 10/01/2010 12:25 Μ/Σ Νο1 Υ/Σ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΙΙ 1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ME AMEΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΣ (Ω.Ε) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υ/Σ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙ ΑΣ. Αποτυχία κλεισίµατος. Θραύση Μονωτήρων Α/Ζ 43 Λειτουργία ιαφορικής Προστασίας Μ/Σ Νο1

Υ/Σ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙ ΑΣ. Αποτυχία κλεισίµατος. Θραύση Μονωτήρων Α/Ζ 43 Λειτουργία ιαφορικής Προστασίας Μ/Σ Νο1 1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ME AMEΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ (Ω.Ε) ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη : Απόψεις Ε ΗΕ επί της ημόσιας ιαβούλευσης εκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ περιόδου ( ΠΑ).

Περίληψη : Απόψεις Ε ΗΕ επί της ημόσιας ιαβούλευσης εκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ περιόδου ( ΠΑ). ιεύθυνση Στρατηγικής & Ρύθμισης Λ. Συγγρού 47, 117 43, ΑΘΗΝΑ Προς: Α ΜΗΕ Περίληψη : Απόψεις Ε ΗΕ επί της ημόσιας ιαβούλευσης εκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ περιόδου 2017-2026 ( ΠΑ). Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Θράκης Κομοτηνή 467 65.380,00 ΔΑΟΚ Δράμας Δράμα ΠΕ Δράμας 100 14.000,00 ΔΑΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Στο ενημερωτικό σημείωμα που αποστέλλεται στον οφειλέτη του Ο.Α.Ε.Ε. του δίνεται η δυνατότητα μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 57 ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 59o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/2017 09:00 50 2 12ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2017 09:00 45 3 12ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2017 10:00 45 4 56ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2017

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης Βαθμός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα ενισχυθεί η δημιουργία 100 Λεσχών Ανάγνωσης σε ισάριθμα Δημοτικά σχολεία με Ε.Α.Ε.Π..

Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα ενισχυθεί η δημιουργία 100 Λεσχών Ανάγνωσης σε ισάριθμα Δημοτικά σχολεία με Ε.Α.Ε.Π.. Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα ενισχυθεί η δημιουργία 100 Λεσχών Ανάγνωσης σε ισάριθμα Δημοτικά σχολεία με Ε.Α.Ε.Π.. Εκεί οι μαθητές θα συναντιούνται σε εβδομαδιαία ή 15νθήμερη βάση και θα συζητούν για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 3, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 4, Παρασκευή Αθήνα 10, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 11, Παρασκευή Αθήνα 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 18, Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕΔΔΥ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΑΑΕ Υποσταθµός Κατηγορία Ονοµασία Τάση Υπαγωγή Κύκλος Ηµεροµηνία Συντήρησης ΑΝΕΥ ΑΑ ΑΙ ΗΨΟΣ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές»

«Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές» «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές» ΧΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ Ηράκλειο 22&23 Απρίλη 2016 Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ηλεκτρικό Σύστημα Κρήτης Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΝΕΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΝΕΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΝΕΜ - 70006 Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Διασύνδεση του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της νήσου Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Πίνακας α : Ανακεφαλαίωση εσόδων τακτικού Προϋπολογισμού 2016. Πίνακας β : Συγκριτικός πίνακας (% μεταβολές). Πίνακας γ : Έσοδα ανά Δ.Ο.Υ. Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό εξυπηρέτησης παραπόνων τελικών χρηστών. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία

Ποσοστό εξυπηρέτησης παραπόνων τελικών χρηστών. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία Ποσοστό εξυπηρέτησης παραπόνων τελικών χρηστών Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία Χρονική Περίοδος: Β εξάμηνο 2014 Γεωγραφική Κάλυψη Έμμεσης Υπηρεσίας: Πανελλαδική Γεωγραφική Κάλυψη Άμεσης Υπηρεσίας (για ακριβέστερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ 1176 ΑΘΗΝΑ 1000 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 78 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 74 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 70 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 68 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 63 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 63 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 61 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75202 + Fo ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. Αριστοµένης Μακρής

ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. Αριστοµένης Μακρής ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Υποσύστηµα Πελατών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΑΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΤΑΜΕΙΟ Φ Υ Σ Ε Ι Σ Α Π Α Ν Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ INVESTING IN ENERGY 2015 Tρίτη 13 Οκτωβρίου 2015 Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ Γ. Καμπούρης Διευθυντής Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος ΑΔΜΗΕ kabouris@admie.gr ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 10:00 50 2 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/11/2013 09:00 50 3 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013 09:00 50 4 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2 Ετικέτες γραμμής Πλήθος από idikotita ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.Ϊ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.Ϊ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.Ϊ ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 ΧΩΡΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 2 ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (Α' 147) ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα έρθετε: Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm

Πώς θα έρθετε: Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm Ημερίδα με θέμα: Συνεργασίες λαϊκών βιβλιοθηκών - Εργαλεία, πρότυπα και συλλογικοί κατάλογοι" Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2006 Ώρα: 9.00 Λιβαδειά, Συνεδριακό Κέντρο Κρύας Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2010 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Αντικείμενο της Μελέτης Η παρούσα μελέτη (ΦΑΣΗ Α ) αποτελεί τη βάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού Διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-6: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-6: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά πληθυσμιακό μέγεθος (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV και (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ: ΘΕΜΑ: Μίσθωση Μεταφορικών Μέσων για το έτος 2018.

Π Ρ Ο Σ: ΘΕΜΑ: Μίσθωση Μεταφορικών Μέσων για το έτος 2018. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Περιγραφή ΙΒΑΝ 0102 ΤΕΛ. ΑΘΗΝΩΝ GR ΤΕΛ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ GR

Κωδικός Περιγραφή ΙΒΑΝ 0102 ΤΕΛ. ΑΘΗΝΩΝ GR ΤΕΛ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ GR Κωδικός Περιγραφή ΙΒΑΝ 0102 ΤΕΛ. ΑΘΗΝΩΝ GR3601000230000000200135010 0231 ΤΕΛ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ GR8101022950000000000200108 0234 ΤΕΛ. ΑΣΤΑΚΟΥ GR3201011100000002001108689 0303 ΤΕΛ. ΛΑΥΡΙΟΥ GR3201000230000002001082284

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 9:00 44 2 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 11:00 42 3 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 12:00 50 4 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 6 Τ ΣΥΝΤΞΕΩΝ ΙΚ ΕΤΜ / ΣΦΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. Τοπικό Υποκ/μα γ. ναργύρων Μπίμπιζα 18 131 22 - Ίλιον Τοπ. Υποκ/μα γ. ναργύρων Τοπ. Υποκ/μα Άνω Λιοσίων- Καματερού Τοπ. Υποκ/μα χαρνών Τοπ. Υποκ/μα Ιλίου Τοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-6: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-6: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά πληθυσμιακό μέγεθος (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV και (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της έρευνας για την εμπορική κίνηση της εορταστικής περιόδου

Αποτελέσματα της έρευνας για την εμπορική κίνηση της εορταστικής περιόδου Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2018 Έρευνα «Τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ για την κίνηση των εμπορικών καταστημάτων κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου 2017» Το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ πραγματοποίησε την

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις εμβέλειας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διευθύνσεις εμβέλειας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διευθύνσεις εμβέλειας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2010-2011 Ανατολικού Ολύμπου Πιερίας Ανατ. Θεσ/κης, Δυτ. Θεσ/κης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής,

Διαβάστε περισσότερα

27650 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

27650 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27650 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ α/α -1- ΝΟΜΟΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ -2- ΤΕΛΩΝΕΙΑ -3- (ΤΑΞΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ/ ΚΥΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ Η ΜΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ) -4- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝ- ΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Α ΤΑΞΗΣ -5- ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Α ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Αθήνα, εκέµβριος 2006 Ε ΑΣΣ/ Ε ΣΗΕ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α. Κορωνίδης Διεύθυνση Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος ΑΔΜΗΕ a.koronidis@admie.gr ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚ ΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΑΟ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 30200 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 30300 ΣΤΕΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΔΑ: 4ΑΓΕΚ-ΤΧ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75257 +

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΣΜΗΕ Ι. Καµπούρης /ντης Ανάπτυξης Συστήµατος ΕΣΜΗΕ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η οδηγία 2009/28/EC της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Απριλίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:14587 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη

υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 27473 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ

IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35 & ΕΡΕΧΘ ΑΘΗΝΑ 13561 2102691699 2102691732 2102691950 mail@iek-ag-anarg.att.sch.gr, grammateia@i

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 9:00 50 2 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 11:00 50 3 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 12:00 50 4 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΑΑΕ Υποσταθµός Κατηγορία Ονοµασία Τάση Υπαγωγή Κύκλος Ηµεροµηνία Συντήρησης ΑΝΕΥ ΑΑ ΑΛΜΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. - κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, Δ/ντα Σύμβουλο. 2. ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. - κ. Ε. Λεκατσά, Πρόεδρο Δ.Σ. 3. ΔΕΗ Α.Ε.

ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. - κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, Δ/ντα Σύμβουλο. 2. ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. - κ. Ε. Λεκατσά, Πρόεδρο Δ.Σ. 3. ΔΕΗ Α.Ε. Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2007 Προς: ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. - κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, Δ/ντα Σύμβουλο Κοινοποίηση: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΙΘΟΥΣΑ Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, 3ος όροφος) ΚΙΛΚΙΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΙΘΟΥΣΑ Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, 3ος όροφος) ΚΙΛΚΙΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 28/1/2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα