Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Μ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ, Σ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Μ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ, Σ."

Transcript

1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Μ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ, Σ. ΤΕΛΙΑΝΙΔΟΥ 1. Εισαγωγή Με τον όρο φυσική κληρονομιά, ορίζεται το σύνολο των φυσικών αντικειμένων και άυλων χαρακτηριστικών που μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων όπως το τοπίο, το φυσικό περιβάλλον, η χλωρίδα και η πανίδα. Στην ουσία, η ανάγκη για προστασία της φυσικής κληρονομιάς προέκυψε όταν ο κίνδυνος για την υποβάθμιση αυτών των τόσο σημαντικών στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος -εξ αιτίας έντονων ανθρωπογενών πιέσεων- άρχισε να γίνεται όλο και πιο ορατός (Phillips, 1996). Γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα, ο βαθμός προστασίας της φυσικής κληρονομιάς να εξελίσσεται διαχρονικά τόσο από άποψη αυστηρότητας όσο και από άποψη εξειδίκευσης του θεσμικού πλαισίου με σκοπό την επίτευξη της εν λόγω προστασίας (Μπεριάτος, 2007). Αρχή για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί η θεσμοθέτηση και ένταξη σε καθεστώς προστασίας -πριν από ένα αιώνα περίπου- περιοχών όπως των πάρκων Yellowstone και Fontainebleau, που αποτέλεσαν αυτό το οποίο σήμερα περιγράφεται με τον όρο Προστατευόμενες Περιοχές. Η αντίληψη που αρχικά επεκράτησε ως προς τον τρόπο διαχείριση των περιοχών αυτών -αλλά και όσων θεσμοθετήθηκαν αργότερα- ήταν η επίτευξη απόλυτης προστασίας, μέσω υπερβολικά αυστηρών περιορισμών ( don t touch ) (Phillips, 1996). Ωστόσο, η αντίληψη αυτή εγκαταλείφθηκε σταδιακά, δίνοντας τη θέση της στην ιδέα της αειφορικής διαχείρισης, δηλαδή της ορθολογικής αξιοποίησης των πόρων του φυσικού περιβάλλοντος και της ταυτόχρονης προστασίας των περιοχών με υψηλή περιβαλλοντική αξία (Μπεριάτος, 2007). Τις τελευταίες δεκαετίες, η προστασία και η διαχείριση της φυσικής κληρονομιάς αποτελεί αντικείμενο της περιβαλλοντικής πολιτικής των χωρών, αφού έχει γίνει κατανοητή η ανάγκη για προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας (Μπεριάτος, 2002). Η ανάγκη αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την βελτίωση του γενικότερου πλαισίου αναφοράς, με στόχο την καλύτερη διαχείριση του χώρου και κατ επέκταση την επίτευξη αειφορικής ανάπτυξης. Στην Ελλάδα η έννοια της προστασίας και διαχείρισης των περιοχών φυσικής κληρονομιάς -και δη αυτών με υψηλή οικολογική αξία- εισήχθη με αρκετά μεγάλη χρονική καθυστέρηση (Κασσιούμης, 1996). Παρόλα αυτά, τις τελευταίες δεκαετίες έχει διαμορφωθεί ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο με στόχο τη συνετή διαχείριση των περιοχών αυτών, συμπεριλαμβανόμενου και ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ κρατών, το οποίο ως στόχο έχει την ανάπτυξη διαφόρων πολιτικών τόσο από τα κράτη ξεχωριστά όσο και σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, με σκοπό την αποτροπή της υποβάθμισης των περιοχών φυσικής κληρονομιάς. Ως αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας, στην Ελλάδα πλέον έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα σχεδιασμού και προγραμματισμού που αφορά στην προστασία της φύσης και ειδικά των Προστατευόμενων Περιοχών - ΠΠ, η έκταση των οποίων σήμερα καταλαμβάνει αρκετές χιλιάδες εκτάρια (Μπεριάτος, 2009). Μ. Παπαγεωργίου, Εντ. Διδασκαλίας ΤΜΧΠΠΑ (ΠΘ). Μ. Γιαννούλα Σ. Τελιανίδου, Φοιτήτριες ΤΜΧΠΠΑ (ΠΘ) 1

2 Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία εξετάζει την πολιτική που ακολουθείται για τις περιοχές φυσικής κληρονομιάς και ειδικά τις ΠΠ στη χώρα μας. Ειδικότερα, εστιάζει στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την προστασία της φύσης, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (Οδηγίες, Διεθνείς Συμβάσεις κλπ), καταγράφοντας και χαρτογραφώντας ένα μέρος αυτών και συγκεκριμένα των ήδη θεσμοθετημένων Προστατευόμενων Περιοχών (ΠΠ). Ακολούθως, αναφέρεται στα προγράμματα και στις χρηματοδοτήσεις που αφορούν την προστασία της φυσικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα, ενώ ειδική αναφορά γίνεται και στο θεσμό και τον ρόλο των Φορέων Διαχείρισης (ΦΔ). Τέλος, η εργασία καταλήγει στη διατύπωση κατευθύνσεων χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνική και περιφερειακή κλίμακα, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση και προστασία των ΠΠ αλλά και της φυσικής κληρονομιάς γενικότερα. 2. Θεσμικό πλαίσιο Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ζήτημα μεγάλης σημασίας τόσο στη χώρα μας όσο και παγκοσμίως, αφού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ποιότητα ζωής των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Ειδικά στην Ελλάδα, έχει θεσμοθετηθεί ένα σημαντικό πλήθος εργαλείων για την ορθολογική προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, ενώ σημαντική είναι και η συμμετοχή της χώρας σε ένα δίκτυο Διεθνών Οργανισμών. Η Ελλάδα έχει υπογράψει έναν μεγάλο αριθμό διεθνών συμβάσεων, ενώ έχει προσαρμόσει τη νομοθεσία για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς σύμφωνα και με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες (Λάσκου και Σκυριανού, 2008). Παρακάτω, περιγράφονται αναλυτικά τα πλαίσια και οι συμβάσεις σε τρία επίπεδα (διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό). 2.1 Διεθνείς Συνθήκες και Συμβάσεις Όσον αφορά τις Διεθνείς Συνθήκες και Συμβάσεις, τις οποίες η Ελλάδα έχει επικυρώσει και δεσμευτεί να εφαρμόσει για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς, αυτές προέρχονται κατά κύριο λόγο από το Συμβούλιο της Ευρώπης και την UNESCO και είναι οι ακόλουθες: - Πρόγραμμα «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» (UNESCO), για τα αποθέματα της βιόσφαιρας (αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) - Σύμβαση Ραμσάρ για την προστασία των υγροτόπων (αρμοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ) - Ευρωδίπλωμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο απονέμεται σε περιοχές οι οποίες αναγνωρίζονται ως περιοχές φυσικής κληρονομιάς ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος - Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιογενετικών Αποθεμάτων (Συμβούλιο της Ευρώπης) για τη διατήρηση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων χλωρίδας, πανίδας και φυσικών περιοχών της Ευρώπης - Σύμβαση της Βαρκελώνης (Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές) για την προστασία των σημαντικών θαλάσσιων περιοχών και τη διατήρηση των φυσικών πόρων, των φυσικών τοπίων και των περιοχών πολιτιστικής κληρονομιάς της Μεσογείου - Σύμβαση για τα Μνημεία Παγκόσμιας Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες από τις περιοχές που υπάγονται σε καθεστώς προστασίας με βάση διεθνείς συνθήκες, προστατεύονται και από την εθνική νομοθεσία. 2

3 Παρ όλα αυτά η ένταξή τους σε διεθνή δίκτυα προστασίας επισημαίνει τον σημαντικό χαρακτήρα τους και την συμβολή της στην διατήρηση της βιοποικιλότητας Κανονισμοί και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαντικό για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς είναι το Δίκτυο Natura 2000 (ΦΥΣΗ 2000), το οποίο όμως δεν περιλαμβάνει τη λήψη μέτρων ή κανονισμών αλλά περιορίζεται στον χαρακτηρισμό περιοχών. Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό αυτό Δίκτυο αφορά περιοχές που φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών, που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει δύο κατηγορίες περιοχών: 1) τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)», όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για την ορνιθοπανίδα και 2) τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)», όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ ( 2010). Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ αφορά την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Σκοπός της Οδηγίας είναι η προστασία της βιολογικής ποικιλότητας, μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων και ταυτόχρονα των ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας. Παράλληλα, προβλέπει την ίδρυση του δικτύου με την επωνυμία «ΦΥΣΗ 2000», που έχει ως στόχο τη διατήρηση και αποκατάσταση των τύπων φυσικών οικοτόπων και των ενδιαιτημάτων των ειδών. Η Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών» από την άλλη, αφορά στην προστασία των ειδών και πληθυσμών της ορνιθοπανίδας (Κατσαδωράκης, 1999 Λάσκου και Σκυριανού, 2008). 2.3 Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο Η Ελλάδα, εκτός των Διεθνών Συμβάσεων που έχει υπογράψει και των Ευρωπαϊκών Οδηγιών που έχει ενσωματώσει στην εθνική νομοθεσία, έχει προχωρήσει από μόνη της στη θεσμοθέτηση ειδικών νομοθετικών εργαλείων με στόχο την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος. Και αυτό φαίνεται από το σύνθετο θεσμικό πλαίσιο και από τις πολλές αρμόδιες αρχές, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες η κάθε μία. Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις σημαντικότερες κανονιστικές πράξεις συγκαταλέγονται: - Ο Ν.3044/03 περί μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, ο οποίος συστήνει τους 25 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών - Ο Ν. 2742/99 για τον χωροταξικό σχεδιασμό και την αειφόρο ανάπτυξη, με τον οποίο εισήχθη η έννοια των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευομένων Περιοχών - Ο Ν. 1650/86, για την προστασία του περιβάλλοντος, ο οποίος περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου. Στον εν λόγω Νόμο διακρίνονται οι εξής πέντε (5) κατηγορίες Προστατευόμενων Περιοχών: α) Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, β) Περιοχές Προστασίας της Φύσης, γ Εθνικά Πάρκα, δ) Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί- Προστατευόμενα Τοπία και Στοιχεία του Τοπίου και ε) Περιοχές Οικοανάπτυξης. - Ο Ν. 998/1979 (Δασικός Νόμος) για την προστασία των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας, στον οποίο ορίζεται η έννοια του δάσους και της δασικής έκτασης και αναφέρονται οι κατηγορίες δασών και δασικών εκτάσεων. Ορίζονται επίσης οι αρμόδιοι φορείς για την προστασία των παραπάνω. - Ο Ν. 177/1975 ο οποίος αποτελεί αναθεώρηση του Δασικού Νόμου του 1969 και προβλέπει τη θεσμοθέτηση ελεγχόμενων κυνηγητικών περιοχών, καθώς και των εκτροφείων και καταφυγίων θηραμάτων. 3

4 - Το Νομοθετικό Διάταγμα 996/1971, το οποίο αποτελεί και αυτό αναθεώρηση του δασικού κώδικα του 1969 και στο οποίο προβλέπεται η ανακήρυξη δασικών εκτάσεων σε εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση και μνημεία της φύσης. - Ο Ν. 1468/1950, ο οποίος μεταξύ άλλων ορίζει την έννοια των Τοπίων Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) - Ο Ν. 856/1937 «Περί Εθνικών Δρυμών». Το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο εξασφαλίζει τη δυνατότητα διαχείρισης ποικίλων περιοχών με διαφορετικό βαθμό και αντικείμενο προστασίας. Παράλληλα, πέρα από τις παραπάνω νομοθετικές πράξεις, υπάρχει πλήθος διαταγμάτων και αποφάσεων, οι οποίες συγκεκριμενοποιούν τους όρους και τους περιορισμούς για τις περιοχές που χρήζουν προστασίας. 3. Η φυσική κληρονομιά της Ελλάδας Η Ελλάδα είναι μια χώρα με ποικίλο φυσικό περιβάλλον και περιοχές με ιδιαίτερη οικολογική και βιολογική αξία. Βέβαια, όπως είναι λογικό, από το σύνολο των περιοχών αυτών, άλλες υπάγονται σε καθεστώς προστασίας (είτε βάσει εθνικής νομοθεσίας είτε βάσει Διεθνών Συμβάσεων και Κοινοτικών Οδηγιών), ενώ για άλλες δεν προβλέπεται καμία συγκεκριμένη ρύθμιση με σκοπό την προστασία τους. Το παρόν κεφάλαιο, από το σύνολο των περιοχών φυσικής κληρονομιάς της χώρας, εστιάζει στις Προστατευόμενες Περιοχές (ΠΠ), καθώς για αυτές μόνο -λόγω της θεσμοθέτησής τους- μπορούν να υπάρξουν ακριβή στοιχεία και αναφορές. 3.1 Προστατευόμενες Περιοχές (ΠΠ) εθνικής και διεθνούς σημασίας Στο παρόν υποκεφάλαιο παρουσιάζονται οι Προστατευόμενες Περιοχές (ΠΠ), σύμφωνα με τις κατηγορίες που θεσπίζονται τόσο από το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο όσο και από το διεθνές δίκαιο. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, στην Ελλάδα υπάρχουν έντεκα (11) είδη Προστατευόμενων Περιοχών (Πίνακας 1). Οι περιοχές αυτές αφορούν χερσαίες και θαλάσσιες εκτάσεις, πλούσιες σε βιοποικιλότητα και με μεγάλη οικολογική αξία. Οι περισσότερες από τις περιοχές αυτές καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις, ενώ υπάρχει και ένας μικρός αριθμός περιοχών οι οποίες είναι σημειακές, όπως για παράδειγμα τα διατηρητέα μνημεία της φύσης. Η έκταση των περιοχών αυτών ποικίλει ανά κατηγορία, ενώ είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ειδικά οι Εθνικοί Δρυμοί (Εθνικά Πάρκα) και οι περιοχές Οικοανάπτυξης αποτελούν «δευτερογενείς» Προστατευόμενες Περιοχές (Μπεριάτος, 2003), αφού με βάση τη νομοθεσία μπορούν να περιλαμβάνουν άλλες ζώνες προστασίας του Ν.1650/86 (π.χ. περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης, περιοχές προστασίας της φύσης κλπ). Επίσης, σύμφωνα και πάλι με την εθνική νομοθεσία (Ν.1650) τα Εθνικά Πάρκα μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν ακόμη και Περιοχές Οικοανάπτυξης. Όπως είναι λογικό, μεταξύ των έντεκα (11) κατηγοριών Προστατευόμενων Περιοχών, ο βαθμός προστασίας διαφέρει ανάλογα με το αντικείμενο προστασίας. Επίσης, υπάρχουν και κάποιες κατηγορίες οι οποίες δεν έχουν έναν εμφανή και απόλυτο προστατευτικό χαρακτήρα (π.χ. Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές, Εκτροφεία Θηραμάτων). Παρόλα αυτά, η ύπαρξη τους ενέχει ένα μεγάλο βαθμό προστασίας, αφού περιορίζει και ελέγχει δραστηριότητες οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες και ανεξέλεγκτες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. 4

5 Με βάση το σύνολο των κατηγοριών ΠΠ της εθνικής νομοθεσίας, στην Ελλάδα η έκταση των Προστατευόμενων Περιοχών υπολογίζεται σε ,51 Ηa (ο υπολογισμός έγινε βάσει χαρτογραφικού λογισμικού και δεδομένων του ΕΚΒΥ, χωρίς να υπολογίζονται οι αλληλεπικαλύψεις). Χάρτης 1: Προστατευόμενες Περιοχές της Ελλάδας με βάση την εθνική νομοθεσία (Πηγή: ιδία επεξεργασία από στοιχεία ) Εκτός όμως από τις ΠΠ με βάση την εθνική νομοθεσία, στην Ελλάδα υπάρχουν και περιοχές οι οποίες υπάγονται σε καθεστώς προστασίας του Ευρωπαϊκού Δικαίου αλλά και των Διεθνών Συμβάσεων. Συγκεκριμένα, οι περιοχές αυτές, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 2, εντοπίζονται σε ήδη θεσμοθετημένες περιοχές από την εθνική νομοθεσία και η διαχείρισή τους ανήκει στις Γενικές Γραμματείες των αρμόδιων Υπουργείων (Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων). Ένα σημαντικό γνώρισμά τους, είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα 5

6 άρσης του χαρακτηρισμού τους, εφ όσον παρατηρηθεί ότι δεν πληρούνται πλέον τα κριτήρια που αρχικά τις είχαν κατατάξει σε ΠΠ διεθνούς σημασίας (π.χ. περιοχές στις οποίες έχει απονεμηθεί το Ευρωδίπλωμα του Συμβουλίου της Ευρώπης). Κατηγορίες Π.Π. βάσει της εθνικής νομοθεσίας Αριθμός Περιοχών Έκταση σε H(a) Εθνικά Πάρκα ,82 Αισθητικά Δάση ,6 Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης ,5 Καταφύγια Άγριας Ζωής ,7 Ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ,8 Εκτροφεία θηραμάτων ,59 Περιοχές Προστασίας της Φύσης ,4 Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης ,7 Προστατευτικά Δάση ,2 Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί και Τοπία ,2 Περιοχές Οικοανάπτυξης ,0 Πίνακας 1: Προστατευόμενες Περιοχές (ΠΠ) βάσει της εθνικής νομοθεσίας (Πηγή: ιδία επεξεργασία από στοιχεία ) Η καταμέτρηση δεν περιλαμβάνει τις Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης και Περιοχές Προστασίας της Φύσης που εντοπίζονται εντός Εθνικών Πάρκων. Κατηγορίες Π.Π. βάσει διεθνών δεσμεύσεων Αριθμός Περιοχών Έκταση σε H(a) Υγρότοποι Ραμσάρ Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς Αποθέματα Βιόσφαιρας Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές Βιογενετικά Αποθέματα Περιοχές με Ευρωδίπλωμα Πίνακας 2: Προστατευόμενες Περιοχές διεθνούς και ευρωπαϊκής σημασίας (Πηγή: ιδία επεξεργασία από στοιχεία ) Τέλος, ειδική μνεία στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει και στο ευρωπαϊκό Δίκτυο «Natura 2000», το οποίο στην Ελλάδα αποτελείται από 239 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και 163 Ζώνες Ειδικής Διατήρησης (ΖΕΠ) (με την τελευταία κατηγορία να μην έχει ακόμη θεσμοθετηθεί στη χώρα μας). Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των περιοχών της χώρας που εντάσσονται στο εν λόγω Δίκτυο έχει έκταση Ha ενώ καταλαμβάνει το 21% περίπου της χερσαίας έκτασης και το 6 % θαλάσσιας επιφάνειας της Ελλάδας ( 2010). Βέβαια, το παραπάνω ποσοστό μάλλον δεν είναι αξιόπιστο, καθώς μεταξύ των ΤΚΣ και των ΖΕΠ υπάρχει σημαντική χωρική αλληλεπικάλυψη Συγκεκριμένα, 31 ΤΚΣ είναι απολύτως ταυτόσημοι χωρικά με έναν αντίστοιχο αριθμό ΖΕΠ. Επιπλέον εκτός από την αλληλοκάλυψη των περιοχών, εσωτερικά του δικτύου υπάρχουν αλληλοκαλύψεις και με τις περιοχές οι οποίες καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία, αφού το σύνολο σχεδόν των Προστατευόμενων Περιοχών που ορίζονται από αυτήν, περιλαμβάνει περιοχές ενταγμένες και στο δίκτυο «Φύση 2000». Εξαίρεση αποτελούν οι περιοχές οι οποίες καθορίζονται από τον Δασικό Κώδικα και κυρίως τα Καταφύγια Άγριας Ζωής. 6

7 Χάρτης 2: Προστατευόμενες Περιοχές διεθνούς και ευρωπαϊκής σημασίας (Πηγή: ιδία επεξεργασία από στοιχεία ) 3.2 Φορείς Διαχείρισης ΠΠ Αν και η θεσμοθέτηση (υπαγωγή σε καθεστώς προστασίας) περιοχών με υψηλή οικολογική και περιβαλλοντική αξία είναι αναγκαία, από μόνη της δεν αποτελεί ικανή συνθήκη για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς. Και αυτό, καθώς τον σημαντικότερο ίσως ρόλο στην κατεύθυνση αυτή καλείται να διαδραματίσει ο τρόπος διαχείρισης των περιοχών αυτών. Στην Ελλάδα, με σκοπό την ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών, θεσπίστηκε με τον Ν.2742/99 (αρθρ.15) ο θεσμός των Φορέων Διαχείρισης (ΦΔ). Σύμφωνα με το εν λόγω νομοθέτημα, οι Φορείς Διαχείρισης μπορούν να ιδρύονται για τη διοίκηση και διαχείριση περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου που αναφέρονται στο άρθρο 18 του Ν. 1650/1986. Ανάμεσα στις αρμοδιότητες-στόχους των ΦΔ, συγκαταλέγονται οι εξής: 7

8 η διατήρηση της βιοποικιλότητας η διατήρηση της λειτουργικής ικανότητας και της δομής των οικοσυστημάτων της περιοχής η προστασία και βελτίωση της παραγωγικότητας του εδάφους και του νερού των υδάτινων συστημάτων η φύλαξη του χώρου η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού η περιβαλλοντική εκπαίδευση και ο σχεδιασμός επιχειρησιακών πολιτικών περιβάλλοντος Επίσης, οι Φορείς Διαχείρισης, οι οποίοι αποτελούν ΝΠΙΔ και δημοσίου ενδιαφέροντος, είναι αρμόδιοι για την κατάρτιση και εφαρμογή των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας των προστατευομένων αντικειμένων, καθώς και των σχεδίων διαχείρισής τους. Επιπλέον, πρέπει να παρακολουθούν και να αξιολογούν την εφαρμογή των κανονιστικών όρων και περιορισμών καθώς και των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας και των σχεδίων διαχείρισης. Το πιο σημαντικό έργο που επιτελούν είναι και η κατάρτιση μελετών και ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στο οικείο σχέδιο διαχείρισης και στα αντίστοιχα προγράμματα δράσης, η ανάληψη εκπόνησης ή εκτέλεσης εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με την περιοχή ευθύνης τους και η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού σε θέματα αναγόμενα στις αρμοδιότητες και σκοπούς των ΦΔ, καθώς και στην προστασία των περιοχών ευθύνης τους. Οι Φορείς Διαχείρισης χρηματοδοτούνται και διαχειρίζονται πόρους που προέρχονται από διάφορα Υπουργεία, Οργανισμούς και Επιχειρήσεις του ευρύτερου δημοσίου τομέα, το ΕΤΕΡΠΣ και άλλα νομικά πρόσωπα, από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους που διατίθενται για την εκπόνηση προγραμμάτων, μελετών και ερευνών και από προσόδους από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες. Επιπλέον μπορούν να αξιοποιούν έσοδα από την πώληση υλικών, εκδόσεων, δεδομένων και κάθε άλλου πνευματικού προϊόντος που παράγουν ή εκμεταλλεύονται οι ίδιοι και από επιχορηγήσεις από άλλες πηγές και κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε αιτία. Παρά τη θέσπιση του θεσμού με Νόμο του 1999, στην πράξη οι 25 από τους 28 υπάρχοντες σήμερα ΦΔ, ιδρύθηκαν μαζικά το 2003 με τον Ν (ΦΕΚ 197/Α/ ) 1. Παράλληλα, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα του 2008 (Μπεριάτος, 2009) που ως στόχο είχε να αποτιμήσει τη λειτουργία των ΦΔ, διαπιστώθηκε ότι κατά την πρώτη 5ετία της δράσης τους παρουσιάστηκαν διάφορα προβλήματα, κυρίως όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα τους. Πιο συγκεκριμένα, ανάμεσα στα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ΦΔ είναι τα ακόλουθα: έλλειψη μόνιμου επιστημονικού προσωπικού, έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των φορέων (που δεν δίνει την δυνατότητα για την ανταλλαγή εμπειριών, χρήσιμων για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας τους) και ελλιπής κοινοτική και εθνική χρηματοδότηση (που δεν διευκολύνει τη δράση τους). Με δεδομένο τον παραπάνω απολογισμό, ίσως τελικά να δικαιολογείται και η συζήτηση που διεξάγεται τους τελευταίους μήνες από το Υπουργικό Συμβούλιο για μείωση του αριθμού των Φορέων Διαχείρισης σε 13 (όσες και οι Περιφέρεις της χώρας).( 2010). Ωστόσο, αν και η μείωση του αριθμού των ΦΔ θα διευκόλυνε την οργάνωση, λειτουργία αλλά και υλοποίηση των σχεδίων τους, η αντιστοίχησή τους με διοικητικά όρια (ακόμη και αυτά μιας Περιφέρειας) είναι αμφίβολο αν θα είναι στην πράξη αποτελεσματική. Και αυτό καθώς οι ΠΠ από τη φύση τους δεν ακολουθούν διοικητικά όρια. Αντίθετα, πολύ συχνά τα ξεπερνούν, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. Επίσης, 8

9 εντός μιας Περιφέρειας συνήθως υπάρχουν πολλές και διαφορετικής υφής ΠΠ (υδροβιότοποι, Θαλάσσια Πάρκα, Εθνικοί Δρυμοί), γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η λειτουργία ενός και μόνον ΦΔ (ανά Περιφέρεια), θα καταστεί αρκετά πολύπλοκη και προβληματική εάν δεν ενισχυθεί με το κατάλληλο και εξειδικευμένο για κάθε περίπτωση ΠΠ επιστημονικό προσωπικό. Επομένως, ειδικά το θέμα της λειτουργίας των ΦΔ απαιτεί μεγάλη προσοχή, καθώς άπτεται ενός ιδιαίτερα σημαντικού και ευαίσθητου ζητήματος, αυτό της ορθολογικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΠΠ, που αποτελεί και παγκόσμιο ζητούμενο. 4. Προγράμματα Δράσης και χρηματοδοτήσεις για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς κατά την τελευταία δεκαετία Η διαχείριση και η προστασία των ΠΠ και της φυσικής κληρονομιάς γενικότερα, απαιτεί μια σειρά από δράσεις και ενέργειες, οι οποίες με τη σειρά τους απαιτούν χρηματοδότηση για την υλοποίησή τους. Στην Ελλάδα, οι δράσεις και ενέργειες για την προστασία και διαχείριση της φυσικής κληρονομιάς χρηματοδοτούνται είτε από τον εθνικό προϋπολογισμό είτε από κοινοτικά κονδύλια. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στην εθνική χρηματοδότηση, αυτή υλοποιείται είτε μέσω του Ταμείου ΕΤΕΡΠΣ, είτε μέσω του Προγράμματος «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη». Αντίστοιχα, όσον αφορά στην κοινοτική χρηματοδότηση, αυτή υλοποιείται είτε μέσω των Τομεακών Προγραμμάτων (Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΠ) είτε μέσω των Περιφερειακών Προγραμμάτων (Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα-ΠΕΠ). Ειδικότερα, όσον αφορά το ΕΤΕΡΠΣ (Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων), το οποίο συστάθηκε το 1972 και αποτελεί ΝΠΔΔ υπό την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ), ως σκοπό έχει την επιδότηση ή δανειοδότηση των ΟΤΑ για την κατασκευή έργων τα οποία στοχεύουν στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος αλλά και σε άλλες περιβαλλοντικές δράσεις. Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της εθνικής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και την ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση των ΠΠ, το ΕΤΕΡΠΣ χρηματοδοτεί το Πρόγραμμα «Διαχείριση Προστατευομένων Περιοχών». Το Πρόγραμμα αυτό αποτελείται από δύο μέρη, το τριετές πρόγραμμα διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών και το ετήσιο πρόγραμμα περιβαλλοντικών παρεμβάσεων τοπικής εμβέλειας. Το τριετές πρόγραμμα ( ) είχε συνολικό προϋπολογισμό 12εκατ., χρηματοδοτώντας δράσεις για καθορισμένες περιοχές οι οποίες δεν ανήκουν στην δικαιοδοσία των Φορέων Διαχείρισης και απευθύνονταν σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, ΟΤΑ αλλά και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα, οι οποίοι ανέλαβαν την ευθύνη για την υλοποίηση των δράσεων. Επιπλέον, το ετήσιο πρόγραμμα περιβαλλοντικών παρεμβάσεων τοπικής εμβέλειας, περιλάμβανε δράσεις οι οποίες δεν εντάσσονταν στις παραπάνω περιοχές ( Επίσης, όσον αφορά το χρηματοδοτούμενο από τον εθνικό προϋπολογισμό Πρόγραμμα «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη », έχουν υλοποιηθεί συνολικά 289 έργα. Οι βασικοί φορείς υλοποίησης των έργων ήταν 132 ΟΤΑ, 98 περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και 40 ΑΕΙ. Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθεί ότι ανά φορέα υλοποίησης, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για την εκτέλεση περισσότερων του ενός έργων. Ειδικότερα, όσον αφορά στα καθεαυτό έργα, αφορούσαν κυρίως την ευαισθητοποίηση του κοινού και λιγότερο την παρακολούθηση και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Η πλειονότητά τους αφορούσε δράσεις σε περιοχές του δικτύου «Natura», ενώ υπήρξαν και έργα των οποίων οι δράσεις αφορούσαν διάφορες περιοχές 9

10 πέραν του εν λόγω δικτύου, οι οποίες όμως παρουσίαζαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από άποψη περιβαλλοντικής αξίας ( ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΠΕΡ Άμεση χρηματοδότηση (ειδικά για τη φυσική κληρονομιά)* Έμμεση χρηματοδότηση (γενικά για το περιβάλλον)** Μέτρο 1.1: Παρακολούθηση ποιότητας νερών 12 ΜEURO Μέτρο 3.1: Πολιτική προστασία 5,4 ΜEURO Μέτρο 3.2: Προστασία και αποκατάσταση τοπίου 14 ΜEURO Μέτρο 3.3: Καταπολέμηση θαλάσσιας ρύπανσης 7,4 ΜEURO Μέτρο 4.1: Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 28,6 ΜEURO Μέτρο 5.1: Οργάνωση και ενεργοποίηση της λειτουργίας περιβαλλοντικών φορέων και μηχανισμών όπως το Εθνικό 23,8 ΜEURO Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Μέτρο 5.2: Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 2,8 ΜEURO Μέτρο 8.1: Προστασία και διαχείριση βιοτόπων οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού 54,88 ΜEURO κάλλους Μέτρο 8.2: Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας 152,02 ΜEURO Μερικό Σύνολο 100,08 ΜEURO 226,02 ΜEURO ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Μέτρο 6.2: Ταμίευση και εκμετάλλευση επιφανειακών απορροών Τεχνητοί εμπλουτισμοί υπόγειων υδροφορέων εκσυγχρονισμός και βελτίωση των συνθηκών άρδευσης Μέτρο 6.3: Σχέδια διαχείρισης για την αειφόρο ανάπτυξη δασικών και οικολογικά ευαίσθητων περιοχών 142 MEURO 20 MEURO Μέτρο 7.7: Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Γεωργίας 18,7 MEURO Μέτρο 7.10: Προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη γεωργία, τη δασοκομία, τη διατήρηση του τοπίου, 16,4 MEURO καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων Μερικό Σύνολο 162 MEURO 35,1 MEURO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Περιφέρεια Μακεδονίας - Θράκης 20,8 ΜEURO 362 MEURO Περιφέρεια Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 13,47 ΜEURO 259,4 MEURO Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 18,4 MEURO 252,2 MEURO Περιφέρεια Αττικής 202 MEURO Περιφέρεια Κρήτης και νήσων Αιγαίου 8,2 MEURO 211,4 MEURO Μερικό Σύνολο 60,87 MEURO MEURO Γενικό Σύνολο 222,95 MEURO 1548,12 MEURO Πίνακας 3: Κοινοτική χρηματοδότηση για την προστασία και διαχείριση της φυσικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος την περίοδο (Πηγή: ιδία επεξεργασία στοιχείων από τα σχετικά προγράμματα) * Στη στήλη «άμεση χρηματοδότηση» περιλαμβάνονται χρηματοδοτήσεις που αφορούσαν εξολοκλήρου δράσεις και έργα για τις ΠΠ και την αναβάθμιση της φυσικής κληρονομιάς. ** Στη στήλη «έμμεση χρηματοδότηση» περιλαμβάνονται χρηματοδοτήσεις πάσης φύσης δράσεων που έχουν ως αποτέλεσμα τη γενικότερη αναβάθμιση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος. Όσον αφορά τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις για την προστασία και διαχείριση της φυσικής κληρονομιάς και των ΠΠ, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αυτές προέρχονται από τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 10

11 Προγράμματα. Ειδικότερα, από το σύνολο των Τομεακών Προγραμμάτων, αυτά που προβλέπουν χρηματοδοτήσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος και της φυσικής κληρονομιάς για τις περιόδους και είναι δύο: το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον (Ε.Π.ΠΕΡ.) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη- Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου (το οποίο δεν υπάρχει πια ως τομεακό Ε.Π. στο νέο ΕΣΠΑ ). Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τα Περιφερειακά Προγράμματα, το σύνολό τους περιλάμβανε και περιλαμβάνει και σήμερα ξεχωριστές δράσεις με αναφορά στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος γενικά, αλλά και στην προστασία της φυσικής κληρονομιάς ειδικότερα. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 3, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον (Ε.Π.ΠΕΡ.), για την προγραμματική περίοδο , η άμεση χρηματοδότηση που αφορούσε την προστασία και διαχείριση των ΠΠ και της φυσικής κληρονομιάς ανερχόταν σε 100,08ΜEURO, ενώ η έμμεση χρηματοδότηση γενικά για την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος σε 226,02ΜEURO. Επίσης, όπως προκύπτει από τον Πίνακα 4, από το Ε.Π. Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη (που αντικατέστησε το Ε.Π.ΠΕΡ.) για την προγραμματική περίοδο , η άμεση χρηματοδότηση ανέρχεται σε 180 MEURO, ενώ η έμμεση σε 464 MEURO. Παρατηρείται δηλαδή μια σημαντική αύξηση τόσο της άμεσης όσο και της έμμεσης χρηματοδότησης δράσεων για τη φυσική κληρονομιά και το περιβάλλον μεταξύ των δύο προγραμματικών περιόδων. Άμεση χρηματοδότηση (ειδικά για τη φυσική κληρονομιά) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Έμμεση χρηματοδότηση (γενικά για το περιβάλλον) Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 404 ΜEURO Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων 20 ΜEURO Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας 180 ΜEURO Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου 40 ΜEURO Μερικό Σύνολο 180 ΜEURO 464 MEUR) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης 20,6 ΜEURO 581,9 ΜEURO Περιφέρεια Κρήτης και νήσων Αιγαίου 11,2 ΜEURO 115,02 ΜEURO Περιφέρεια Αττικής 28 ΜEURO 539,5 ΜEURO Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 13,7 ΜEURO 136,8 ΜEURO Περιφέρεια Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 26.3 ΜEURO 139,7 ΜEURO Μερικό Σύνολο 99,8 MEURO 1.512,92 MEURO Γενικό Σύνολο 279,8 ΜEURO 1.976,9 ΜEURO Πίνακας 4: Κοινοτική χρηματοδότηση για την προστασία και διαχείριση της φυσικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος την περίοδο (Πηγή: ιδία επεξεργασία στοιχείων από τα σχετικά προγράμματα) Αντίστοιχα, η ίδια αύξηση στη χρηματοδότηση παρατηρείται και στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Συγκεκριμένα, ενώ κατά την προγραμματική περίοδο η άμεση χρηματοδότηση για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς ήταν 60,87MEURO και η έμμεση (για την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος) 1.287MEURO 11

12 (Πίνακας 3), κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις ανέρχονται σε 99,8 MEURO και 1.512,93 MEURO (Πίνακας 4). Τέλος, όσον αφορά στις χρηματοδοτήσεις από το Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου, αυτές ίσχυσαν μόνο για την περίοδο , αφού αντίστοιχό του κατά την περίοδο δεν υπάρχει. Παρ όλα αυτά, δηλαδή παρά την απουσία κατά την τρέχουσα προγραμματικής περίοδο αντίστοιχου Ε.Π. με αυτό της Αγροτικής Ανάπτυξης - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου, τόσο η άμεση χρηματοδότηση για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς όσο και η έμμεση χρηματοδότηση γενικά για την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, διαχρονικά αυξήθηκαν. 5. Αρχές και κατευθύνσεις χωροταξικού σχεδιασμού για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς Η προστασία και η ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς αποτελεί σήμερα σημαντική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη όλων των περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος του χωροταξικού σχεδιασμού κρίνεται ιδιαίτερα καθοριστικός, δεδομένου ότι μπορεί να εξασφαλίσει -με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων και μέτρων- την επίτευξη του στόχου της προστασίας, διατήρησης και ορθολογικής διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών και εν γένει της φυσικής κληρονομιάς μιας περιοχής/χώρας. Ειδικότερα, ο χωροταξικός σχεδιασμός προκειμένου να είναι ολοκληρωμένος θα πρέπει να εφαρμόζεται ταυτόχρονα σε δύο επίπεδα: εθνική/διεθνή κλίμακα και τοπική/περιφερειακή κλίμακα. Σε εθνική/διεθνή κλίμακα, καθώς η φυσική κληρονομιά δεν γνωρίζει -τεχνητά από τα κράτη ή τις περιφέρειες- σύνορα, ενώ επίσης η προστασία της φυσικής κληρονομιάς δεν μπορεί να περιορίζεται και να εξαντλείται στα αυστηρά όρια του προστατευτέου αντικειμένου. Αντίστοιχα, σε τοπική/περιφερειακή κλίμακα, καθώς ο όποιος σχεδιασμός για τη φυσική κληρονομιά πρέπει ταυτόχρονα να εξειδικεύεται σε τέτοιο βαθμό, ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η προστασία των διαφόρων περιοχών φυσικής κληρονομιάς, όσο και η δυνατότητα αξιοποίησης του φυσικού πλούτου μιας περιοχής με επωφελή για την τοπική κοινωνία τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό, κάποιες γενικές αρχές και κατευθύνσεις χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνική κλίμακα είναι: - Επιδίωξη δημιουργίας χωρικά συνεχόμενου δικτύου φυσικής κληρονομιάς, - Διαβάθμιση του βαθμού προστασίας των περιοχών εντός του δικτύου φυσικής κληρονομιάς, ώστε αυτές να εντάσσονται όσο πιο «ομαλά» γίνεται στο ευρύτερο χωρικό-οικονομικό σύστημα, - Επέκταση του θεσμού των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και δικτύωση μεταξύ τους. Ειδικότερα, όσον αφορά στη δημιουργία ενός χωρικά συνεχόμενου δικτύου φυσικής κληρονομιάς, αυτό κρίνεται απαραίτητο προκειμένου οι περιοχές με υψηλή περιβαλλοντική αξία να μην αποτελούν «ξεκομμένες νησίδες», αλλά να εντάσσονται «ομαλά» στο ευρύτερο περιβάλλον, του οποίου άλλωστε αποτελούν συνέχεια. Φυσικά, το δίκτυο αυτό, προκειμένου να είναι πλήρες και ορθολογικά προσδιορισμένο, εκτός από τις ήδη θεσμοθετημένες προστατευόμενες περιοχές (Εθνικά Πάρκα, φυσικοί σχηματισμοί και τοπία, περιοχές οικοανάπτυξης κλπ), θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά και «ενδιάμεσο χώρο» μεταξύ των περιοχών αυτών (π.χ. περιοχές του δικτύου Natura, δάση), ώστε να εξασφαλίζεται η φυσική συνέχεια μεταξύ τους. 12

13 Κατ επέκταση, ο σχεδιασμός εντός του δικτύου θα πρέπει να φροντίζει για τη διαβάθμιση της αυστηρότητας των όρων και περιορισμών με σκοπό την προστασία, ώστε οι όποιες ρυθμίσεις να μην καθιστούν όλες τις περιοχές εντός του δικτύου «απαγορευτικές» για τον άνθρωπο και τις δραστηριότητές του, αλλά να επιτρέπουν την σταδιακά ομαλή οργάνωση των κατάλληλων παραγωγικών και λοιπών δραστηριοτήτων, στις πιο πρόσφορες θέσεις εκτός των περιοχών υψηλής περιβαλλοντικής αξίας. Φυσικά, στην κατεύθυνση αυτή, κρίσιμος είναι ο ρόλος των Φορέων Διαχείρισης, οι οποίοι θα πρέπει να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο, ενώ επίσης θα πρέπει να δικτυωθούν και μεταξύ τους. Παράλληλα, οι Φορείς Διαχείρισης θα πρέπει να επεκταθούν χωρικά, ώστε να έχουν αρμοδιότητα πέραν των αυστηρών ορίων των Εθνικών Πάρκων που κατά κύριο λόγο ισχύει σήμερα, δηλαδή να συμπεριλάβουν στις αρμοδιότητές τους ενδεχομένως και γειτονικές τους περιοχές, που θα φέρουν έναν ήδη αυστηρό χαρακτήρα θεσμοθετημένης προστασίας και θα έχουν συναφές προστατευτέο αντικείμενο. Κατεβαίνοντας κλίμακα και εξειδικεύοντας ακόμη περισσότερο, ο χωροταξικός σχεδιασμός σε τοπική-περιφερειακή κλίμακα, θα πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω αρχές και κατευθύνσεις: - εξασφάλιση κατά το δυνατόν συνέχειας του δικτύου φυσικής κληρονομιάς στο τοπικόπεριφερειακό επίπεδο, - ρύθμιση χρήσεων γης εντός Προστατευόμενων Περιοχών και γενικότερα εντός των περιοχών που ανήκουν στο δίκτυο φυσικής κληρονομιάς, - σύνδεση περιοχών φυσικής κληρονομιάς με την ευρύτερη περιοχή, - πρόνοια και προστασία των περιοχών των δικτύων από εκδήλωση φυσικών καταστροφών, - αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών εντός αλλά και εκτός του δικτύου (που επηρεάζουν άμεσα το δίκτυο) Ειδικότερα, όσον αφορά στην εξασφάλιση της χωρικής συνέχεια του δικτύου, αυτό μπορεί να επιτευχθεί εκτείνοντας τα όρια του δικτύου με τρόπο ώστε να συμπεριληφθούν εντός: δάση, ποτάμια, περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο Natura κλπ. Ειδικά για τις τελευταίες περιοχές (Natura), ιδανικό θεωρείται επίσης να υπαχθούν και σε καθεστώς προστασίας (όπου δεν έχει γίνει) με βάση τα εργαλεία που προβλέπονται από τον Ν.1650/80. Επίσης, όσον αφορά στις ρυθμίσεις εντός των Π.Π. και γενικότερα εντός του δικτύου φυσικής κληρονομιάς, ο χωροταξικός σχεδιασμός θα πρέπει να εξειδικεύεται καταλλήλως όσον αφορά στις χρήσεις γης, ώστε οι περιοχές που εντάσσονται σε αυτό (δίκτυο) να αποτελούν ενιαίο και αδιαίρετο χωρικό-οικονομικό σύστημα με την ευρύτερη περιοχή τους. Συγκεκριμένα, ο βαθμός αυστηρότητας στους όρους και περιορισμούς των χρήσεων γης εντός του δικτύου θα πρέπει να ποικίλει ανάλογα, ώστε τμήματα των περιοχών αυτών να μπορούν να αξιοποιούνται και να αναπτύσσουν ήπιες παραγωγικές ή αναπτυξιακές δραστηριότητες, καθώς και μορφές τουρισμού (π.χ. δίκτυο καταφυγίων, σημεία θέασης, περιοχές αναρριχήσεων, αγροτουριστικά ή οικοτουριστικά πάρκα, ορεινός τουρισμός κλπ). Παράλληλα, σε αυτό το επίπεδο σχεδιασμού θα πρέπει να εξασφαλίζεται ικανοποιητική σύνδεση των περιοχών του δικτύου -και δη των τμημάτων που αξιοποιούνται αναπτύσσοντας ήπιες μορφές τουρισμού- με την ευρύτερη περιοχή γενικά αλλά και ειδικά με γειτονικούς τουριστικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς πόλους ανάπτυξης. Επιπλέον, ειδική μέριμνα θα πρέπει να υπάρξει και για την προστασία των Προστατευόμενων Περιοχών αλλά και εν γένει των περιοχών του δικτύου από φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, κατολισθήσεις κλπ), αλλά και από άλλα φυσικά φαινόμενα 13

14 (ερημοποίηση κλπ). Στο πλαίσιο αυτό, επιθυμητή θεωρείται η δημιουργία Παρατηρητηρίων της Φύσης σε διάφορες θέσεις εντός του δικτύου. Τέλος, πέραν των όποιων παρεμβάσεων με στόχο τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς, αυτονόητο είναι ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός θα πρέπει να μεριμνά και για τη θεραπεία/ αποκατάσταση των περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών (λατομεία, brownfields, παράνομες χωματερές κλπ), τόσο εντός όσο και εκτός του δικτύου, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα χωροταξικά εργαλεία (ΠΕΧΠ, ΖΕΠΕ κ.ο.κ.). 6. Συμπεράσματα Η προστασία της φυσικής κληρονομιάς και δη των ΠΠ προβάλει πια ως επιτακτική ανάγκη της σύγχρονης εποχής, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τις δυσάρεστες εξελίξεις περιβαλλοντικής υποβάθμισης που συντελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Πέραν αυτού όμως, η διατήρηση και η διαχείριση της φυσικής κληρονομιάς, καθίσταται επίσης αναγκαία και για οικονομικούς λόγους, αφού η φύση εκτός από πλουτοπαραγωγική πηγή, αποτελεί και στοιχείο που συνδράμει και τροφοδοτεί την ανάπτυξη του τουρισμού, που αποτελεί βασική κινητήριο δύναμη της οικονομίας μιας χώρας. Στην Ελλάδα, η προστασία και η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς προωθείται από μια σειρά από εργαλεία και Νόμους, με βασικότερο τον Ν.1650/86. Ωστόσο, αν και το θεσμικό πλαίσιο αλλά και η κήρυξη ΠΠ κρίνεται ικανοποιητική στη χώρα μας, στην πράξη η εφαρμογή των προβλεπόμενων ρυθμίσεων και αποφάσεων καθίσταται προβληματική. Παράλληλα, αν και η χρηματοδότηση για έργα και δράσεις που αφορούν είτε έμμεσα την προστασία του περιβάλλοντος είτε άμεσα την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς συνεχώς αυξάνει, τελικά δεν έχει επιτευχθεί ο επιθυμητός βαθμός προστασίας και κεφαλαιοποίησης του πλούτου αυτού. Στην κατεύθυνση αυτή, η θεώρηση των Προστατευόμενων Περιοχών και της φυσικής κληρονομιάς εν γένει, θα πρέπει να αναδιαμορφωθεί ριζικά στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, η προστασία της φυσικής κληρονομιάς θα πρέπει να αποτελεί διαρκή προτεραιότητα τόσο των ακολουθούμενων πολιτικών, όσο και του χωροταξικού σχεδιασμού της Ελλάδας. Παράλληλα, θα πρέπει να ενδυναμωθούν οι προβλεπόμενοι θεσμοί (Φορείς Διαχείρισης κλπ), ώστε η όποια πολιτική και σχεδιασμός να δύνανται να εφαρμοστούν ανεμπόδιστα στην πράξη. Ειδικότερα, όσον αφορά στο ρόλο του χωροταξικού σχεδιασμού, κρίνεται περισσότερο από καθοριστικός, αφού από αυτόν στην ουσία ξεκινά και σ αυτόν καταλήγει η προστασία της φυσικής κληρονομιάς. Με άλλα λόγια, χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό δεν θα υπήρχαν τελικά ούτε το αντικείμενο (προστατευόμενη περιοχή), ούτε τα εργαλεία (ζώνες προστασίας) αλλά ούτε και τα μέσα (όροι και περιορισμοί χρήσεων γης κλπ) για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς. Κλείνοντας, αυτό που είναι σημαντικό να ειπωθεί είναι ότι στρατηγική κατεύθυνση για την υλοποίηση ενός ορθολογικού χωροταξικού σχεδιασμού για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός ενιαίου-συνεχούς δικτύου προστασίας της φύσης, που δεν θα δημιουργεί «ξεκομμένες νησίδες» περιοχών υψηλής περιβαλλοντικής αξίας, αλλά αντίθετα θα προσβλέπει σε μια υπαρκτή διασύνδεση μεταξύ τους. Παράλληλα, σε πιο χαμηλή κλίμακα (τοπική-περιφερειακή), ο χωροταξικός σχεδιασμός οφείλει να εντάσσει το δίκτυο προστασίας της φύσης στο ευρύτερο χωρικό-οικονομικό σύστημα, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις (διαβάθμιση αυστηρότητας όρων και περιορισμών), ώστε οι περιοχές αυτές να μην αποτελούν «απαγορευμένους τόπους» ( don t touch ) που 14

15 θα αποκλείουν παντελώς την παρουσία του ανθρώπου και των δραστηριοτήτων του, αλλά θα συμβάλλουν με σύνεση στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Βιβλιογραφία Phillips A. (1996), The Challenge of Restoring Europe s Nature and Landscapes, International Planning Studies, Vol. 1, No 1, pp WWF Ελλάς (2001), Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών: Δυνατότητες και δυσκολίες, Πρακτικά συνάντησης εργασίας Ιούνιος 2001, Μονοδένδρι Ζαγορίου, WWF Ελλάς, Αθήνα Γεράκης Π (1996), Ελληνικοί Υγρότοποι, Εκδόσεις Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδος Κασιούμης Κ.(1994), Η προστασία της φύσης στην Ελλάδα. Θεσμικό πλαίσιο προστατευόμενες περιοχές και αρμοδιότητες προστασίας Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, τόμος 5, τεύχος 3 σ.σ Κατσαδωράκης Γ. (1999), Η Φυσική Κληρονομιά της Ελλάδας, Εκδόσεις WWF Hellas Λάσκου Γ. και Σκυριανού Κ. (2008), Συγκριτική ανάλυση θεσμικού πλαισίου Προστατευόμενων περιοχών μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας, Διπλωματική Εργασία, Βόλος: ΤΜΧΠΠΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Λατινόπουλος Δ. (2009), Η αποτίμηση της αξίας των οικοσυστημάτων ως εργαλείο διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας, στο Κοτζαμάνης Β., Κούγκολος Α., Μπεριάτος Η., Οικονόμου Δ. και Πετράκος Γ., Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος σελ Μπεριάτος Η. (2009), Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών: Διδάγματα από τον απολογισμό της πενταετίας , στο Κοτζαμάνης Β, Κούγκολος Α., Μπεριάτος Η., Οικονόμου Δ. και Πετράκος Γ. (επ.), Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής ανάπτυξης, Τόμος ΙΙ, Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, σελ: Μπεριάτος Η. (2007), Ο ρόλος του χωροταξικού σχεδιασμού στην αντιμετώπιση καταστροφών με έμφαση στην φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, διάλεξη στο πλαίσιο Ημερίδας με θέμα: Η προοπτική της ανασυγκρότησης μετά την καταστροφή, που διοργανώθηκε από το ΤΕΕ-Τμήμα Δυτικής Ελλάδας Μπεριάτος Η. (2003), Σχεδιασμός και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών: Η ελληνική εμπειρία, στο Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, 2 (1), Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, σελ: Μπεριάτος Η. (2002) Νέες προσεγγίσεις στο σχεδιασμό και την πολιτική προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς Τόπος: Επιθεώρηση Χωρικής Ανάπτυξης, Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος,τεύχος 18 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον - ΕΠΠΕΡ Ιστοσελίδες (Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων) (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ) (Εφημερίδα «Ημερησία») 1 Οι 25 Φορείς Διαχείρισης που ιδρύθηκαν με τον νόμο 3044/2003 ήταν για τις ακόλουθες Προστατευόμενες Περιοχές: Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου, Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς Λευκίμης 15

16 Σουφλίου, Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης, Εθνικό Πάρκο Υγρότοπου Κερκίνης, Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας Βόλβης, Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα, Εθνικό Πάρκο Δρυμού Πρεσπών, Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου, Περιοχή Οικοανάπτυξης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων, Εθνικό Πάρκο Δρυμού Ολύμπου, Περιοχή Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου, Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου-Β. Σποράδων, Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού, Περιοχή Προστασίας της Φύσης Στενών και εκβολών των ποταμών Αχέροντα, Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, Εθνικό Πάρκο Δρυμού Αίνου, Εθνικό Πάρκο Δρυμού Οίτης, Εθνικό Πάρκο Δρυμού Παρνασσού, Εθνικό Πάρκο Δρυμού Πάρνηθας, Εθνικό Πάρκο Χελμού Βουραϊκού, Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς, Περιοχή Οικοανάπτυξης Όρους Πάρνωνα, Περιοχή Οικοανάπτυξης Ολύμπου Καρπάθου Σαρίας και Εθνικό Πάρκο Δρυμών Σαμαριάς και Λευκών Ορέων. Τέλος, όσον αφορά τους υπόλοιπους τρεις ΦΔ, έχουν ιδρυθεί με βάση τα ακόλουθα Προεδρικά Διατάγματα: ΦΕΚ 49 Δ / (Εθνικά Πάρκα Τζουμέρκων-Περιστερίου-Χαράδρας Αράχθου), ΦΕΚ 906/ Δ/ Τροποποίηση ΦΕΚ 1272/ Δ/ (Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου) και ΦΕΚ 793/ Δ/ (Εθνικό Πάρκο Σχοινιά- Μαραθώνα). 16

Προστατευόμενες Περιοχές (ΠΠ)

Προστατευόμενες Περιοχές (ΠΠ) Προστατευόμενες Περιοχές (ΠΠ) Ίδρυση Το πρώτο Εθνικό Πάρκο παγκοσμίως δημιουργήθηκε το 1872 στο Yellowstone των ΗΠΑ ως «δημόσιο πάρκο ή περιοχή αναψυχής προς όφελος και απόλαυση των ανθρώπων». Το 1911

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 28 ΦΟΡΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Φ ) (Οκτώβριος 2009)

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 28 ΦΟΡΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Φ ) (Οκτώβριος 2009) ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 28 ΦΟΡΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Φ ) (Οκτώβριος 2009) Α/Α Εθνικό Πάρκο έλτα Έβρου 2 Εθνικό Πάρκο άσους αδιάς Λευκίμης Σουφλίου 3 Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (. Νέστου.Βιστωνίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ Η. Μπεριάτος

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ Η. Μπεριάτος ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 003-08 Η. Μπεριάτος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Αναστασία Στρατηγέα. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Αναστασία Στρατηγέα. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Κωδικός Πρόσκλησης 01/2011

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Κωδικός Πρόσκλησης 01/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19.10.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. 1559 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 17 Τ.Κ.: 105 52 Τηλ: 210-5241903 & 210-5241919 Fax: 210-5241833

Διαβάστε περισσότερα

3/20/2011 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

3/20/2011 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι. Οι εργασίες θα ακολουθούν τη διδασκόμενη ύλη. ΙΙ. Θα γίνεται εκτενής χρήση του Διαδικτύου & άλλων ελληνικών και διεθνών ββλ βιβλιογραφικών πηγών. ΙΙΙ. Η παράδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΚΤΥΟ NATURA 2000

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ ΦΥΣΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΟΣ Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ιεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Eλλάς Σεπτέμβριος 2017 H παρουσίαση Συμπεράσματα αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο;

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Παρουσίαση: Παναγιώτης Νύκτας Περιβαλλοντολόγος Ειδικός Επιστήµονας.Σ. Φορέα ιαχείρισης Ε.. Σαµαριάς Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου Αρ. Απόφασης 115.5/2017

Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου Αρ. Απόφασης 115.5/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου Αρ. Απόφασης 115.5/2017 Σήμερα, Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 16:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους WWF Ελλάς / Α. Βonetti Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Eλλάς Σεπτέμβριος 2017 H παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ Εθνική Νοµοθεσία Α. Νόµος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» Εθνική Νοµοθεσία Α. Νόµος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» Το 1986 η εθνικήνοµοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΚΟ ΜΕ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ» Παπαδημητρίου Σπυρίδων (Γεν. Δ/ντης Διοίκησης ΥΠΕΧΩΔΕ)

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΚΟ ΜΕ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ» Παπαδημητρίου Σπυρίδων (Γεν. Δ/ντης Διοίκησης ΥΠΕΧΩΔΕ) ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΚΟ ΜΕ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ» Παπαδημητρίου Σπυρίδων (Γεν. Δ/ντης Διοίκησης ΥΠΕΧΩΔΕ) «Συνεργασία ΜΚΟ και ΥΠΕΧΩΔΕ» Κυρίες και κύριοι, Το αντικείμενο της ημερίδας

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο

Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο Αρ. Πρωτ. 186/2014 Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Αύγουστος 2014 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Ελένη Τρύφων Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πόσο επίκαιρο είναι το ερώτημα; Η Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

H ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ H ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Συγγραφέας: ΑΛΕΦΑΝΤΗ ΑΘΗΝΑ Οι ισχύουσες συνταγματικές ρυθμίσεις αποβλέπουν στην προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Ε.Δ. Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της Οδηγίας ΣΠΕ και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Εφαρμογή της Οδηγίας ΣΠΕ και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Εφαρμογή της Οδηγίας ΣΠΕ και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Σταυρούλα Παπούλια Υπεύθυνη προστατευόμενων περιοχών Ελλ.Ορνιθολογικής Εταιρείας Νέες πολιτικές της ΕΕ για αειφορική ανάπτυξη ορθή διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών

Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών 2018-2028 Αρμόδια υπηρεσία Απόσπασμα Όρων Εντολής Η Αναθέτουσα Αρχή, είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Georgios Tsimtsiridis

Georgios Tsimtsiridis Sustainable Touristic Development in the Municipality of Almopia Georgios Tsimtsiridis Vice Mayor of Almopia Δήμος Αλμωπίας Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη Η τουριστική ανάπτυξη σε οποιαδήποτε μορφή της προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» Συμμετοχή στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Πολιτιστικά τοπία σε περιοχές Natura 2000 Προκλήσεις και προοπτικές» 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Μαρία Κιτριλάκη ΠΕ04.04

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Μαρία Κιτριλάκη ΠΕ04.04 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Μαρία Κιτριλάκη Διαχείριση φυσικών περιοχών Η σύγχρονη αντίληψη για τη διαχείριση των φυσικών περιοχών δεν κυριαρχείται από την παλαιότερη τακτική της εξάντλησης αλλά από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμολογία για την προστασία της φύσης

Βαθμολογία για την προστασία της φύσης Βαθμολογία για την προστασία της φύσης ΕΛΛΑΔΑ Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1981. Το δίκτυο Natura 2000 αποτελείτο μέχρι πρόσφατα από 419 περιοχές, που κάλυπταν 42.946 χλμ 2, και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχείριση των Ποταμών σύμφωνα με την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία

Η Διαχείριση των Ποταμών σύμφωνα με την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία Η Διαχείριση των Ποταμών σύμφωνα με την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία Αγγελική Καλλία Δρ. Νομικής Δικηγόρος Καθηγήτρια στο ΕΚΔΔΑ 1. Αρχές Διαχείρισης Ποταμών 2. Ενωσιακό Νομικό Πλαίσιο 3. Εθνικό Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 9 η Διάλεξη Β. Διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης Αστικό περιβάλλον Εισήγηση: Γρηγόρης Καυκαλάς

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 9 η Διάλεξη Β. Διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης Αστικό περιβάλλον Εισήγηση: Γρηγόρης Καυκαλάς ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 9 η Διάλεξη Β. Διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης Αστικό περιβάλλον Εισήγηση:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv=

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv= Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση (οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους) https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid=3396364d-d304-4358-be6f-

Διαβάστε περισσότερα

Σε αδιέξοδο οδηγεί την προστασία της φύσης το Υπουργείο Περιβάλλοντος Υπόμνημα Ιούλιος 2013

Σε αδιέξοδο οδηγεί την προστασία της φύσης το Υπουργείο Περιβάλλοντος Υπόμνημα Ιούλιος 2013 Σε αδιέξοδο οδηγεί την προστασία της φύσης το Υπουργείο Περιβάλλοντος Υπόμνημα Ιούλιος 2013 Το εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών παραπαίει, ενώ οι φορείς διαχείρισης (ΦΔ) των προστατευόμενων περιοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1ο ερώτημα Γιατί και με ποιους όρους η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Εσείς Γιατί επιλέξατε το μάθημα Τι περιμένετε από τις ώρες που θα περάσετε διδασκόμενοι μαζί μας; Προτάσεις ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι. Οι εργασίες θα ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρόπουλος Παντελής Συντονιστής Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Σιδηρόπουλος Παντελής Συντονιστής Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου» Σιδηρόπουλος Παντελής Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο)

271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) 271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, θεσμοθετήθηκε το 1998 (Π.Δ. 96/98) και άρχισε να λειτουργεί στην πόλη του Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1 Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων 1 Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Πολυνομία, αντιφατικότητα, αποσπασματικότητα 1900-1985: 300 νόμοι, νομοθετικά, βασιλικά, προεδρικά

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 3-4-5/12/2015 Συνεργασία για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και τη διεθνή Αναγνώριση: Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ "

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος Υ.Π.Ε.ΚΑ Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις κατάσταση υδάτινου περιβάλλοντος ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ Αρμοδιότητες Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 ΚΕΡΚΥΡΑ 6 3-2008 1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Ανοικτή Εκδήλωση Ενημέρωσης με θέμα: «Προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» Αξός Μυλοποτάμου, 29 Μαΐου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσυνεδριακή ημερίδα HELECO Ρύπανση εποφανειακών και υπογείων υδάτων. Ιωάννινα, 20 Μαρτίου 2010

Προσυνεδριακή ημερίδα HELECO Ρύπανση εποφανειακών και υπογείων υδάτων. Ιωάννινα, 20 Μαρτίου 2010 Προσυνεδριακή ημερίδα HELECO 2011 Ρύπανση εποφανειακών και υπογείων υδάτων Ιωάννινα, 20 Μαρτίου 2010 Η σημερινή ημερίδα που συνδιοργανώνουμε με το Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου είναι η 5 η από τις 17 προσυνεδριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 1. Ενίσχυση της ελκυστικότητας του αγροτικού χώρου μέσω βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 250.573,75 Δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις Άρθρο 3 Εθνικό σύστηµα προστατευόµενων περιοχών 2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντ

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις Άρθρο 3 Εθνικό σύστηµα προστατευόµενων περιοχών 2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΗ 2000 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις Άρθρο 3 Εθνικό σύστηµα προστατευόµενων περιοχών 2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δέσποινα Θεοδωροπούλου Επιθεωρήτρια Περιβάλλοντος theodoropouloud@prv.ypeka.gr Εκπαιδευτικά Σεμινάρια «Περιβαλλοντικό Έγκλημα & Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις για το Σχέδιο Νόμου(ΣΝ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»

Θέσεις για το Σχέδιο Νόμου(ΣΝ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» Αθήνα, 15-01-2010 Αριθμ. Πρωτ. 385 Θέσεις για το Σχέδιο Νόμου(ΣΝ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» Εισαγωγή Ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 9 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Εαρινό

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 9 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Εαρινό ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 03/12/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 9 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Εαρινό 2010 2011 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 1 Ηαποκατάσταση υγροτόπων δεν έχει ένα γενικά αποδεκτό ορισμό: Με την ευρύτερη ερη

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε Προστατευόµενες Περιοχές µε Φορείς ιαχείρισης: Παρούσα Κατάσταση, Προκλήσεις & Προοπτικές

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε Προστατευόµενες Περιοχές µε Φορείς ιαχείρισης: Παρούσα Κατάσταση, Προκλήσεις & Προοπτικές Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε Προστατευόµενες Περιοχές µε Φορείς ιαχείρισης: Παρούσα Κατάσταση, Προκλήσεις & Προοπτικές Κώστας Παπακωνσταντίνου 1, Θεµιστοκλής Σµπαρούνης 2 1. ΠΕ 70 ηµοτικό Σχολείο Αβύθου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική της χαρτογράφησης vs η χαρτογράφηση της πολιτικής Η εκτίμηση της σπουδαιότητας των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων κα προγραμμάτων.

Η πολιτική της χαρτογράφησης vs η χαρτογράφηση της πολιτικής Η εκτίμηση της σπουδαιότητας των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων κα προγραμμάτων. Η πολιτική της χαρτογράφησης vs η χαρτογράφηση της πολιτικής Η εκτίμηση της σπουδαιότητας των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων κα προγραμμάτων. Μάνια Ε. Λάμπρου manialambr@gmail.com Ναύπλιο, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Αγαπητοί εργαζόμενοι στους ΦΔ, το ζητούμενο είναι η διατήρηση της βιοπικοικλότητας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΒΗΣ Κοινή λογική

Διαβάστε περισσότερα

Αυτορρύθμιση στις αγροτικές περιοχές/ύπαιθρος

Αυτορρύθμιση στις αγροτικές περιοχές/ύπαιθρος Αυτορρύθμιση στις αγροτικές περιοχές/ύπαιθρος Πώς μπορεί να καλυφθεί η απουσία του κράτους; Κρίνα Μπελεάν Δικηγόρος ΔΣ Χανίων Περιβαλλοντολόγος, MSc Στην Ελλάδα, οι κατ εξοχήν αγροτικές περιοχές καταλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 11.7.2017 2017/xxxx(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4)

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ευρυτανίας και Ιτέας 2 Ταχ. Κωδ. : 115 23 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση θεµατικών επιπέδων γεωγραφικής πληροφορίας του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Παρουσίαση θεµατικών επιπέδων γεωγραφικής πληροφορίας του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Παρουσίαση θεµατικών επιπέδων γεωγραφικής πληροφορίας του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων- Εισηγήτρια: Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων- ιδρύθηκε το 1991 ως παράρτηµα του Μουσείου Γουλανδρή

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Νησιώτικο περιβάλλον, Νησιωτική-Θαλάσσια χωροταξία και Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη: Το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας νησιωτικών περιοχών

Νησιώτικο περιβάλλον, Νησιωτική-Θαλάσσια χωροταξία και Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη: Το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας νησιωτικών περιοχών ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 26-27 ΜΑΙΟΥ 2017 Νησιώτικο περιβάλλον, Νησιωτική-Θαλάσσια χωροταξία και Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη: Το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2018

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2018 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 Α. ΣΤΟΧΟΙ Στόχος Α: Συμβολή στην άμβλυνση των αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας - Θράκης για την περίοδο ».

ΠΡΟΣ: Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας - Θράκης για την περίοδο ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Ζωή Δεδούση Τηλέφωνο: 210 6417707

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 37 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Κίµων Χατζηµπίρος Φυσικός, Οικολόγος Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ύο διεθνώς παραδεκτές αρχές : η πρόληψη είναι προτιµότερη από την επανόρθωση ο ρυπαίνων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 2-2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ 11:00-14:00 ΑΤΤΙΚΗ Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ», Ίλιον Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου τηλ. 210 2316977, 210 8228704 e-mail: park@ornithologiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ LIFE14/GIE/GR/000026 «Προώθηση της ευαισθητοποίησης για την άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της άγριας ζωής και την ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Έγκαιρη ειδοποίηση, Σχεδιασμός, Αντιμετώπιση

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Έγκαιρη ειδοποίηση, Σχεδιασμός, Αντιμετώπιση ΕΜΠ Τομέας Πολεοδομίας Χωροταξίας,Σχολή Αρχιτεκτόνων Εργαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Έγκαιρη ειδοποίηση, Σχεδιασμός, Αντιμετώπιση Η νομοθετική προστασία του Υμηττού, ως αναγκαίο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: «Διαχείριση των Προστοίυόμενων Περιοχών της Θεσσαλίας»

Τίτλος: «Διαχείριση των Προστοίυόμενων Περιοχών της Θεσσαλίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΡΑ 'ΗΣ Ημερομηνία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Διαχείριση των Προστοίυόμενων Περιοχών της Θεσσαλίας»

Διαβάστε περισσότερα