EAN UCC Κανόνες Κωδικοποίησης µ ε απλά λόγια

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EAN UCC Κανόνες Κωδικοποίησης µ ε απλά λόγια"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΕΑΝ ΕΛΛΑΣ EAN UCC Κανόνες Κωδικοποίησης µ ε απλά λόγια The Global Language of Business

2

3 Βασίζεται στις section 2.1.Α.1 version 5.0 Ιανουάριος 2004

4

5 Πότε αλλάζει ένας ; Εισαγωγή Καθηµερινά, σε πολλές χώρες του κόσµου, οι άνθρωποι αγοράζουν προϊόντα στα καταστήµατα και τα σούπερ-µάρκετ, όπου οι πωλήσεις καταγράφονται µέσω της ηλεκτρονικής ανάγνωσης των barcodes. Για να διασφαλιστεί ότι οι πωλήσεις καταγράφονται µε ακρίβεια, κάθε αριθµός που απεικονίζεται µε barcode πρέπει να είναι µοναδικός. Αυτό ισχύει τόσο για τα προϊόντα που πωλούνται στα σηµεία λιανικής πώλησης όσο και για εκείνα που παραγγέλλονται, παραδίδονται και τιµολογούνται σε οποιαδήποτε εφοδιαστική αλυσίδα. Η απόδοση ενός µοναδικού κωδικού αριθµού σε κάθε προϊόν εξασφαλίζει ένα οµοιογενές και λειτουργικό σύστηµα, το οποίο συµφωνεί µε τα πρότυπα EAN UCC. Ο αυτός αριθµός ονοµάζεται (Global Trade Item Number ιεθνής Μονάδας Εµπορίας) και έχει µέγιστο µήκος τα 14 ψηφία. Ο αριθµός ο οποίος αποδίδεται σε ένα προϊόν είναι απαραίτητο να γνωστοποιείται από τον προµηθευτή σε όλους τους εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας πριν τη συναλλαγή, έτσι ώστε να µπορεί να προγραµµατιστεί κατάλληλα η επεξεργασία του. Στόχος του εγχειριδίου αυτού Το εγχειρίδιο που κρατάτε στα χέρια σας αφορά στις περιπτώσεις όπου πρέπει να δηµιουργείται ένας νέος, τόσο για προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν για πρώτη φορά όσο και για προϊόντα στα οποία έχουν αλλάξει κάποια χαρακτηριστικά τους. Βασικός στόχος είναι να τηρηθεί ένα οµοιογενές σύστηµα χωρίς σφάλµατα, µέσω της ορθής χρήσης των τυποποιηµένων εργαλείων του Συστήµατος EAN UCC, τα οποία υποστηρίζονται παγκοσµίως από τους Οργανισµούς-Μέλη του EAN. Ορισµός του ιεθνή Κωδικού Μονάδας Εµπορίας () Ο χρησιµοποιείται για την αναγνώριση µιας µονάδας εµπορίας (προϊόντος ή υπηρεσίας) για την οποία είναι απαραίτητο να ανακτούνται προκαθορισµένες πληροφορίες και η οποία ενδέχεται να κοστολογείται ή να παραγγέλλεται ή να τιµολογείται σε οποιοδήποτε σηµείο οποιασδήποτε εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο ορισµός αυτός καλύπτει από τις πρώτες ύλες µέχρι και τα προϊόντα που απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή. Επιπλέον, περιλαµβάνει και υπηρεσίες µε προκαθορισµένα χαρακτηριστικά. Βασικές Αρχές για την Απόδοση Κωδικών Η απόδοση κωδικών διέπεται από τους κανόνες που περιλαµβάνονται στις Γενικές Προδιαγραφές EAN UCC. Κάθε οµάδα οµοειδών/ταυτόσηµων αντικειµένων χρησιµοποιεί τον ίδιο κωδικό. Σε κάθε οµάδα αντικειµένων που διαφέρει από µία άλλη για εµπορικούς λόγους (παραγγελία, αποθήκευση ή τιµολόγηση), αποδίδεται ένας ξεχωριστός µοναδικός. Κάθε που χρησιµοποιείται για το κατώτατο επίπεδο συσκευασίας, δηλ. τη µονάδα που συνήθως προορίζεται για λιανική πώληση, πρέπει να βασίζεται σε µία από τις οµές EAN/UCC-8, UCC-12 ή EAN/UCC-13. Κάθε που χρησιµοποιείται για οµαδοποιηµένες µονάδες, συνήθως τα χαρτοκιβώτια που διακινούνται στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, πρέπει να βασίζεται σε µία από τις οµές UCC-12, EAN/UCC-13 ή EAN/UCC-14. Αυτές οι δοµές παρέχουν τη δυνατότητα µοναδικής αναγνώρισης όταν χρησιµοποιούνται σε ένα 14ψήφιο πεδίο αναφοράς δεξιά στοιχηµένο. 5

6 Η επεξήγηση των όρων που ακολουθούν θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των κανόνων που περιλαµβάνονται στο εγχειρίδιο αυτό. Μονάδα εµπορίας Οποιαδήποτε µονάδα (προϊόν ή υπηρεσία) για την οποία πρέπει να ανακτούνται προκαθορισµένες πληροφορίες και η οποία ενδέχεται να κοστολογείται, να παραγγέλλεται ή να τιµολογείται σε οποιοδήποτε σηµείο οποιασδήποτε εφοδιαστικής αλυσίδας. Μονάδα εµπορίας λιανικής πώλησης Μία µονάδα εµπορίας που προορίζεται για πώληση στον τελικό καταναλωτή µέσω κάποιου σηµείου λιανικής πώλησης. Αυτές οι µονάδες αναγνωρίζονται από ένα µοναδικό κωδικό µε οµή EAN/UCC-13, UCC-12 ή EAN/UCC-8. Τυποποιηµένη οµάδα εµπορίας χονδρικής πώλησης Ένας τυποποιηµένος συνδυασµός µονάδων εµπορίας λιανικής που δεν προορίζεται να διακινηθεί από σηµείο λιανικής πώλησης. Αυτές οι µονάδες αναγνωρίζονται από ένα µοναδικό κωδικό µε οµή EAN/UCC-14, EAN/UCC-13 ή UCC-12. Ενδιάµεσες συσκευασίες Ένα επίπεδο συσκευασίας για µονάδες εµπορίας για τις οποίες δεν απαιτείται η χρήση από τους εµπορικούς εταίρους. Αν απαιτείται, τότε η µονάδα χαρακτηρίζεται ως τυποποιηµένη µονάδα εµπορίας χονδρικής πώλησης. Μονάδα Logistics Μία µονάδα οποιασδήποτε σύνθεσης που δηµιουργείται για τη µεταφορά ή/ και την αποθήκευση και της οποίας απαιτείται η διαχείριση µέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτές οι µονάδες αναγνωρίζονται από Σειριακούς Κωδικούς Μονάδων Logistics (SSCC-Serial Shipping Container Codes). 6

7 Με ποιά διαδικασία υιοθετούνται αλλαγές στο Σύστηµα EAN UCC; Τι σηµαίνει GSMP; Η ιαδικασία ιαχείρισης Παγκόσµιων Προτύπων (Global Standards Management Process-GSMP) τέθηκε σε εφαρµογή για να βελτιωθεί η ποιότητα και η ταχύτητα ανάπτυξης του Συστήµατος EAN UCC. Οι εταιρείες µέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα αλλάζουν διαρκώς, ώστε να ικανοποιούν τις συνεχώς µεταβαλλό- µενες απαιτήσεις της αγοράς, προσαρµόζοντας τις διαδικασίες τους στις απαιτήσεις των καταναλωτών, την παγκοσµιοποίηση και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT). Πώς συµµετέχει κάποιος στο GSMP; Οι εταιρείες-χρήστες του Συστήµατος EAN UCC έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν ενεργά στην αναβάθµιση των υπαρχόντων και την ανάπτυξη νέων τυποποιηµένων εργαλείων, υποβάλλοντας αίτηση, µέσω του οργανισµού µας, για τη δηµιουργία ενός νέου προτύπου ή για την τροποποίηση ενός ήδη υπάρχοντος. Είναι πολύ σηµαντικό οι εταιρείες που χρησι- µοποιούν το σύστηµά µας να συµµετέχουν στην επανεξέταση και την ανάλυση των αιτήσεων τροποποίησης, καθώς αυτές οι αναβαθµίσεις επιφέρουν τροποποιήσεις στα τυποποιηµένα εργαλεία του Συστήµατος EAN UCC, µε ανάλογο αντίκτυπο στις µελλοντικές επιχειρηµατικές διαδικασίες όλων των µελών της κοινότητας EAN UCC. Η ενεργή συµµετοχή, είτε µε την υποβολή Αιτήσεων Τροποποίησης (Change Request-CR) είτε µε τη συµµετοχή σε διεθνείς οµάδες εργασίας, έχει ως αποτέλεσµα την ανταλλαγή γνώσεων και εξειδίκευσης, και εγγυώνται την παρουσία σε διεθνή fora, τα οποία διοργανώνονται µε στόχο να αποφασιστεί η µελλοντική πορεία των προτύπων µας. Πώς προέκυψαν οι Κανόνες Απόδοσης των Κωδικών ; Η µεθοδολογία που διέπει την υλοποίηση τροποποιήσεων ή βελτιώσεων στο Σύστηµα EAN UCC είναι µία διαδικασία η οποία ξεκινά από τους εθνικούς Οργανισµούς-Μέλη του EAN, όταν λαµβάνουν Αιτήσεις Τροποποίησης (CR) που υποβάλλονται από τις εταιρείες-χρήστες. Αυτές οι αιτήσεις αποστέλλονται στη συνέχεια στα Κεντρικά Γραφεία του EAN International, όπου και αξιολογείται η πιθανή έγκριση ή η απόρριψή τους. Αν εγκριθεί τελικά η CR, το νέο εργαλείο ή η τροποποίηση κοινοποιείται σε όλα τα µέλη της κοινότητας του EAN UCC. Πολλές προτάσεις τροποποίησης οι οποίες αποσκοπούσαν στην ορθότερη απόδοση των κωδικών, έχουν εγκριθεί λόγω αυτών των Αιτήσεων Τροποποίησης. Μετά την έγκριση πολυάριθµων CR, ο EAN International αποφάσισε να καταρτίσει τους κανόνες που δηµοσιεύονται στην τελευταία έκδοση των Γενικών Προδιαγραφών EAN UCC. Για να ενηµερωθείτε σχετικά µε τη διαδικασία GSMP, απευθυνθείτε στο ΕΛΚΕΣΗΠ-ΕΑΝ ΕΛΛΑΣ ή επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του GSMP στη διεύθυνση: 7

8

9 Περιεχόµενα 2.1.A.1-1 Εµπορικές παραλλαγές (γλώσσες αναγραφής και ποσότητες εµπορίας) A.1-2 Αντικατάσταση Τυποποιηµένων Μονάδων Εµπορίας Μικρές αλλαγές Σηµαντικές αλλαγές A.1-3 Παράλληλες Μονάδες Εµπορίας Προώθηση Προωθητικές ενέργειες που δεν επηρεάζουν τον κωδικό Προωθητικές ενέργειες που επηρεάζουν τον κωδικό Εµπορεύµατα µε αναγραφόµενη τιµή

10 Άλλες παράλληλες µονάδες εµπορίας A.1.-4 Εποχιακά είδη

11 2.1.Α.1-1 Εµπορικές παραλλαγές (γλώσσες αναγραφής και ποσότητες εµπορίας)

12

13 1.1 Αλλαγή της γλώσσας αναγραφής σε συσκευασία που διατίθεται µόνο σε µία Αγορά / Χώρα (µονόγλωσση ετικέτα) Παράδειγµα: Το αναγραφόµενο κείµενο στη συσκευασία ενός προϊόντος αλλάζει από τα Αγγλικά στα Ισπανικά. για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής 13

14 1.2 Προσθήκη νέας γλώσσας στη συσκευασία ενός προϊόντος το οποίο διατίθεται σε διάφορες Αγορές (πολύγλωσση ετικέτα) Παράδειγµα: Σε µία συσκευασία µε κείµενο γραµµένο στην αγγλική και την ισπανική γλώσσα προστίθεται κείµενο και στην πορτογαλική γλώσσα. για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής 14

15 1.3 Αντικατάσταση συνδυασµού γλωσσών σε πολύγλωσσες ετικέτες Παράδειγµα: Μία συσκευασία µε κείµενο γραµµένο στην αγγλική, την ισπανική και την πορτογαλική γλώσσα αλλάζει σε συσκευασία µε κείµενο γραµµένο στην αγγλική, τη γαλλική και την ιταλική γλώσσα. για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής 15

16 1.4 είγµατα ή Μονάδες Εµπορίας υπό δοκιµή Σηµείωση: Αν η µονάδα εµπορίας κυκλοφορήσει στην αγορά σε οποιαδήποτε µορφή για να διακινηθεί από Σηµείa Πώλησης εξοπλισµένa µε scanner, πρέπει να φέρει ένα. Ο που θα χρησιµοποιηθεί στο δείγµα / µονάδα εµπορίας υπό δοκιµή µπορεί να διατηρηθεί σε περίπτωση που η δοκιµαστική κυκλοφορία σηµειώσει επιτυχία και µπορούν να ξεκινήσουν οι παραγγελίες του προϊόντος. για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής 16

17 1.5 ιαφορετική ποσοτική σύνθεση οµαδοποιηµένων καταναλωτικών µονάδων Σηµείωση: Ο της περιεχόµενης µονάδας δεν αλλάζει, αλλά αντίθετα σε κάθε οµαδοποίηση αποδίδεται ένας ξεχωριστός. για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής Σηµείωση: Υπάρχουν τόσοι s όσες και οι διαφορετικές οµαδοποιήσεις. 17

18

19 2.1.A.1-2 Αντικατάσταση Τυποποιηµένων Μονάδων Εµπορίας

20 2.1 Μικρές αλλαγές Μικρές αλλαγές θεωρούνται αυτές που δεν σχετίζονται µε τους εµπορικούς εταίρους (δηλαδή, δεν επηρεάζουν ούτε τις πληροφορίες που απευθύνονται στον καταναλωτή ούτε τις πληροφορίες παραγγελίας, τιµολόγησης ή αποθήκευσης). Ωστόσο, ενδέχεται να χρειάζεται ο προµηθευτής να διαχωρίσει αυτές τις µικρές αλλαγές σε διαφορετικές παραλλαγές της µονάδας εµπορίας (π.χ. για την παρακολούθηση του αντίκτυπου της τιµής). 20

21 2.1.1 Μικρή αλλαγή στη σύνθεση του προϊόντος που αντικαθιστά πλήρως το προηγούµενο προϊόν χωρίς να επιφέρει αλλαγές στην πληροφόρηση προς τον καταναλωτή Σηµείωση: Η αλλαγή δεν επηρεάζει τους εµπορικούς εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μικρές αλλαγές στη σύνθεση της µονάδας εµπορίας δεν επιφέρουν αλλαγές στην περιγραφή της. για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής 21

22 2.1.2 Μικρές αλλαγές στην εξωτερική εµφάνιση Σηµείωση: Μικρές αλλαγές στην εξωτερική εµφάνιση που οφείλονται ενδεχοµένως στην ανανέωση της µονάδας εµπορίας ή σε εποχιακή / προωθητική κυκλοφορία της και οι οποίες δεν επηρεάζουν άλλους Κανόνες Απόδοσης, δεν απαιτούν την απόδοση νέου. για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής 22

23 2.1.3 Μικρές αλλαγές (που δεν δηλώνονται στον καταναλωτή) στο καθαρό βάρος / την ποσότητα / τον όγκο της µονάδας (π.χ. αλλαγές των κατασκευαστικών ανοχών που δεν επηρεάζουν την πληροφόρηση του καταναλωτή) Πραγµατικό βάρος: 998 γρ. Πραγµατικό βάρος: 1000 γρ. Σηµείωση: Αλλαγές οι οποίες ενδεχοµένως οφείλονται σε κάποια βελτιωµένη ανοχή κατασκευής ή επεξεργασίας του προϊόντος και οι οποίες δεν επηρεάζουν άλλους Κανόνες Απόδοσης, δεν απαιτούν την απόδοση νέου. για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής 23

24 2.1.4 Μικρές αλλαγές της συσκευασίας, σε επίπεδο τυποποιηµένης µονάδας εµπορίας χονδρικής πώλησης Σηµείωση: Αλλαγές τέτοιου είδους δεν επηρεάζουν τους εµπορικούς εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας. για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής 24

25 2.1.5 Μικρές αλλαγές στα υλικά της συσκευασίας, σε επίπεδο µονάδας εµπορίας λιανικής πώλησης (π.χ. από πλαστικό (PET) σε πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) Σηµείωση: Αλλαγές τέτοιου είδους δεν επηρεάζουν τους εµπορικούς εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας. για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής 25

26 2.1.6 Όταν µια µονάδα εµπορίας λιανικής πώλησης ή µια τυποποιηµένη µονάδα εµπορίας χονδρικής περιλαµβάνει έναν τυχαίο συνδυασµό µονάδων εµπορίας (π.χ. διαφορετικά χρώµατα / διαφορετικές γεύσεις ζελέ) και ο τυχαίος αυτός συνδυασµός τροποποιείται Σηµείωση: Εάν ο συνδυασµός είναι τυχαίος, η αλλαγή σε ένα νέο τυχαίο συνδυασµό δεν επηρεάζει την πληροφόρηση του καταναλωτή ούτε τους εµπορικούς εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας. για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής 26

27 2.1.7 Εποχιακές συνταγές (πρόταση νέας σειράς) Για παράδειγµα «Γιαούρτι µε εποχιακά φρούτα»: τα φρούτα αλλάζουν ανά εποχή Σηµείωση: Οι πληροφορίες για τον καταναλωτή παραµένουν οι ίδιες, ανεξάρτητα από την εποχή. για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής 27

28 2.2 Σηµαντικές αλλαγές Σηµαντικές αλλαγές είναι εκείνες οι οποίες απαιτούν από τους εµπορικούς εταίρους να διαχωρίσουν στα συστήµατά τους την «παλιά» από τη «νέα» µονάδα εµπορίας (δηλαδή, έχουν τροποποιηθεί οι πληροφορίες για τον καταναλωτή ή επηρεάζονται οι πληροφορίες παραγγελίας, τιµολόγησης ή αποθήκευσης). 28

29 2.2.1 Αλλαγές στο καθαρό βάρος ή στην ποσότητα των µονάδων Σηµείωση: Η αλλαγή οδηγεί σε τροποποίηση της ετικέτας στο ράφι του καταστήµατος (πληροφορίες καταναλωτή). Αν δεν διαχωριστεί η παλιά µονάδα από τη νέα µονάδα εµπορίας λιανικής πώλησης υπάρχει κίνδυνος ανακριβούς κοστολόγησης της µονάδας εµπορίας στο ράφι του καταστήµατος, γεγονός που επιφέρει νοµικές κυρώσεις. για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής 29

30 2.2.2 Αλλαγή στη σύνθεση του προϊόντος µε το σκεπτικό ότι ο καταναλωτής θα διακρίνει τη νέα µονάδα εµπορίας από την παλιά Σηµείωση: Η αλλαγή οδηγεί σε τροποποίηση της ετικέτας στο ράφι του καταστήµατος (πληροφορίες καταναλωτή). για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής 30

31 2.2.3 Σηµαντικές αλλαγές της συσκευασίας, εφόσον επηρεάζουν την ονοµασία ή τη µάρκα ή την περιγραφή (πληροφορίες καταναλωτή) της µονάδας εµπορίας Σηµείωση: Η αλλαγή οδηγεί σε τροποποίηση της ετικέτας στο ράφι του καταστήµατος (πληροφορίες καταναλωτή). για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής 31

32 2.2.4 Οποιαδήποτε αλλαγή των διαστάσεων της συσκευασίας ενός προϊόντος σε ποσοστό µεγαλύτερο του 20% Σηµείωση: Σε αυτές τις περιπτώσεις, κάθε σηµείο πώλησης πρέπει να ενηµερώνει το λογισµικό διαχείρισης ραφιών και τα συστήµατα logistics του, ώστε να διασφαλίζει βέλτιστη κατανοµή των µονάδων στο διαθέσιµο χώρο του. για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής 32

33 2.2.5 Αλλαγές στη σύνθεση του περιεχοµένου µιας οµαδοποίησης προϊόντων. (π.χ. αντί 30/50/80/40 αλλάζει σε 40/60/40/60) ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ για τις ΚατΚ αταναλωτικές Μονάδες Εµπορίας Λιανικής για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής Σηµείωση: Η τυποποιηµένη µονάδα εµπορίας χονδρικής πώλησης είναι µια νέα µονάδα εµπορίας για παραγγελία. 33

34 2.2.6 Σηµαντικές αλλαγές στη λειτουργικότητα. Για παράδειγµα: Νέα έκδοση λογισµικού Σηµείωση: Συνιστάται η απόδοση νέου κωδικού τόσο σε επίπεδο λιανικής όσο και σε επίπεδο χονδρικής, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι εµπορικοί εταίροι στην εφοδιαστική αλυσίδα διακρίνουν την παλιά από τη νέα έκδοση. για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής 34

35 2.1.A.1-3 Παράλληλες Μονάδες Εµπορίας

36 3.1 Προωθητικές ενέργειες Προωθητικές ενέργειες που δεν επηρεάζουν τον κωδικό Κανονικά, οι προωθητικές ενέργειες είναι προσωρινές αλλαγές του τρόπου µε τον οποίο µία µονάδα εµπορίας παρουσιάζεται στον πελάτη. Αυτή η ενότητα ασχολείται µε παραδείγµατα προωθητικών ενεργειών όπου ο παραµένει ο ίδιος σε επίπεδο µονάδας εµπορίας λιανικής πώλησης. 36

37 ύο ή περισσότερες µονάδες εµπορίας λιανικής τοποθετηµένες η µία κοντά στην άλλη (χωρίς να είναι κολληµένες ή δεµένες µαζί) που µπορούν να αγοραστούν ξεχωριστά BUY 2 GET 1 FREE Παράδειγµα: Προσφορές δώρου µε κάθε αγορά ή προσφορές «αγοράζετε 2 παίρνετε 1 προϊόν δωρεάν». για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής Σηµείωση: Καµία αλλαγή, εκτός των περιπτώσεων που και οι δύο µονάδες εµπορίας λιανικής αποστέλλονται µαζί σε µία συσκευασία ενώ αρχικά αποστέλλονταν µεµονωµένα. 37

38 ύο ή περισσότερες µονάδες εµπορίας λιανικής οι οποίες είναι δεµένες µαζί, π.χ. είναι σχεδιασµένες έτσι ώστε να προωθούν τη δοκιµαστική χρήση της συνηµµένης µονάδας (Συσκευασίες δοκιµής ανά προϊόν) και των οποίων οι διαστάσεις δεν επηρεάζουν τη διαχείριση των ραφιών Σηµείωση: Αλλαγές τέτοιου είδους δεν επηρεάζουν τους εµπορικούς εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα. για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής 38

39 ύο µονάδες εµπορίας λιανικής οι οποίες δεν είναι δεµένες ούτε κολληµένες µαζί, και η µία µονάδα, η οποία δεν µπορεί να αγοραστεί ξεχωριστά, διατίθεται δωρεάν µόνο εφόσον αγοραστεί η άλλη Σηµείωση: Η αλλαγή δεν επηρεάζει την αρχική µονάδα. για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής Σηµείωση: Μόνο σε περιπτώσεις που η δωρεάν µονάδα δεν αποστέλλεται µέσα στην ίδια συσκευασία. 39

40 Μια δωρεάν µονάδα µέσα στην συσκευασία της βασικής µονάδας εµπορίας λιανικής χωρίς καµία αλλαγή στην περιεχόµενη αρχική ποσότητα της µονάδας εµπορίας και µε τιµή πώλησης της προωθητικής συσκευασίας ίδια µε την τιµή πώλησης της κανονικής συσκευασίας. Σηµείωση: Η αλλαγή δεν επηρεάζει τους εµπορικούς εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας. για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής 40

41 Αναδιαµόρφωση της Καταναλωτικής Συσκευασίας. Αναδιαµόρφωση της Καταναλωτικής Συσκευασίας για λόγους προώθησης (π.χ. επετειακή έκδοση µηλίτη) Σηµείωση: Η αλλαγή δεν επηρεάζει τους εµπορικούς εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι πληροφορίες για τον καταναλωτή παραµένουν οι ίδιες. για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής 41

42 Εκπτωτικό κουπόνι. Μια καταναλωτική µονάδα εµπορίας λιανικής µπορεί να έχει ένα εκπτωτικό κουπόνι πάνω ή µέσα στη συσκευασία της Σηµείωση: Η αλλαγή δεν επηρεάζει τη χρέωση, την παραγγελία ή την τιµολόγηση. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να αγοράσει τη µονάδα εµπορίας µε ή χωρίς το εκπτωτικό κουπόνι, πρέπει να αποδοθεί ένας νέος. για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής Σηµείωση: Όταν το εκπτωτικό κουπόνι δεν έχει ηµεροµηνία λήξης. 42

43 Μια µονάδα εµπορίας λιανικής µπορεί να φέρει ένα κουπόνι ή κάποιο άλλο αναγνωρίσιµο έντυπο υλικό το οποίο να λειτουργεί ως απόδειξη αγοράς της συγκεκριµένης µονάδας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το κουπόνι επιστρέφεται από τον καταναλωτή ταχυδροµικώς για επιστροφή των χρηµάτων του Σηµείωση: Αν το κουπόνι είναι περιορισµένης χρονικής διάρκειας, πρέπει να αντιµετωπίζεται ως νέα µονάδα (βλ ). για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής Σηµείωση: Όταν το κουπόνι δεν έχει ηµεροµηνία λήξης. 43

44 Όταν προσφέρονται στον λιανέµπορο έξτρα µονάδες δωρεάν µε την αγορά κάποιων µονάδων στην κανονική τους τιµή. ΩΡΟ ΩΡΟ στο εσωτερικό της συσκευασίας Σηµείωση: Αν η ποσότητα των µονάδων στο εσωτερικό της συσκευασίας είναι αυξηµένη, ο πρέπει να αλλάζει. για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής Σηµείωση: Αν η ποσότητα των κανονικών µονάδων είναι αυξηµένη (π.χ. αγορά δέκα κιβωτίων και δωρεάν προσφορά ενός κιβωτίου), δεν αλλάζει ο της τυποποιη- µένης µονάδας εµπορία χονδρικής πώλησης. 44

45 Προώθηση καθορισµένης χρονικής περιόδου (π.χ. Παγκόσµια Ηµέρα των Ζώων) όπου η προωθητική µονάδα πρέπει να παρουσιαστεί µία συγκεκριµένη ηµέρα Σηµείωση: Η αλλαγή δεν επηρεάζει τους εµπορικούς εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας. εν επηρεάζονται οι πληροφορίες για τον καταναλωτή. for Standard Trade Item Grouping 45

46 3.1.2 Προωθητικές ενέργειες που επηρεάζουν τον κωδικό Οι προωθητικές ενέργειες είναι (κανονικά) προσωρινές αλλαγές του τρόπου µε τον οποίο µια µονάδα εµπορίας παρουσιάζεται στον πελάτη. Στην ενότητα αυτή υπάρχουν παραδείγµατα προωθητικών ενεργειών για τις οποίες απαιτείται ένας νέος σε κάποιο επίπεδο της συσκευασίας. 46

47 Αν µια Μονάδα Εµπορίας Λιανικής µετατραπεί σε Μονάδα Εµπορίας Λιανικής µε τιµή αναγραφόµενη στην ετικέτα. Σηµείωση: Η αλλαγή απαιτεί από τους εµπορικούς εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας να διαχωρίζουν τα παλιά από τα νέα αποθέµατα. για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής 47

48 Η µείωση της τιµής δηλώνεται σαφώς στη συσκευασία της µονάδας εµπορίας λιανικής Σηµείωση: Η αλλαγή απαιτεί από τους εµπορικούς εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα να διακρίνουν τα παλιά από τα νέα αποθέµατα. για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής 48

49 Μια συσκευασία bonus είναι ένα είδος που περιέχει αυξηµένη ποσότητα (καθαρό βάρος, περιεκτικότητα, όγκο) και έχει την ίδια τιµή πώλησης µε το κανονικό προϊόν. Σηµείωση: Η αύξηση της ποσότητας επηρεάζει την χρέωση της µονάδας και τις πληροφορίες που εµφανίζονται στις ετικέτες των ραφιών. για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής 49

50 Είδη αποτελούµενα από δύο ή περισσότερες µονάδες εµπορίας λιανικής, οι οποίες κανονικά πωλούνται χωριστά και είναι τώρα συσκευασµένες µαζί Σηµείωση: Καθώς πρόκειται για ένα νέο και µοναδικό προϊόν, απαιτείται νέος για τη Μονάδα Εµπορίας Λιανικής πώλησης. για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής 50

51 3.2 Εµπορεύµατα µε Αναγραφόµενη Τιµή Η αναγραφή τιµής δεν συνιστάται ως εµπορική πρακτική καθώς δηµιουργεί προβλήµατα στην τήρηση αρχείου τιµών µονάδων εµπορίας λιανικής και τυποποιηµένων µονάδων εµπορίας χονδρικής µέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα. 51

52 3.2.1 Μονάδα Εµπορίας Λιανικής στην οποία τοποθετείται ειδική ετικέτα τιµής σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του εκάστοτε λιανέµπορου Σηµείωση: Για τις µονάδες εµπορίας λιανικής στις οποίες οι διάφοροι λιανέµποροι απαιτούν να τοποθετηθεί ειδική ετικέτα τιµής δεν απαιτείται ξεχωριστή απόδοση κωδικού ανά ετικέτα τιµής. για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής 52

53 3.2.2 Όταν ο κατασκευαστής αναγράφει την τιµή στη συσκευασία όπως γίνεται συνήθως στην περίπτωση της Προτεινόµενης από τον Κατασκευαστή Λιανικής Τιµής Πώλησης. Σηµείωση: Η αλλαγή απαιτεί από τους εµπορικούς εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας να διαχωρίζουν τα παλιά από τα νέα αποθέµατα. για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής 53

54 3.2.3 Οποιαδήποτε άλλη αναγραφόµενη τιµή στη συσκευασία. Η τιµή πώλησης είναι η τιµή που αναγράφεται στη συσκευασία. Σηµείωση: Εάν αλλάξει η τιµή του είδους θα πρέπει να αλλάξει και ο. για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής 54

55 Άλλες παράλληλες µονάδες εµπορίας Άλλες αλλαγές οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν την απόδοση κωδικού. 55

56 3.3 ιαφορετικός Κατασκευαστής για κάποια (εµφανώς) παρόµοια µονάδα εµπορίας, η οποία κατασκευάζεται για ένα συγκεκριµένο λιανέµπορο Κατασκευαστής A Κατασκευαστής B Σηµείωση: Η Λιανική Τιµή δεν έχει σχέση µε τον κωδικό. για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής 56

57 3.4 ιαφορετική Λιανική Τιµή (π.χ. για διαφορετικές περιοχές της ίδιας χώρας) όπου η τιµή δεν αναγράφεται στη συσκευασία ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Πόλη Α ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Πόλη B Σηµείωση: Η Λιανική Τιµή δεν έχει σχέση µε τον κωδικό, εκτός εάν έχει ήδη αναγραφεί στη συσκευασία από τον προµηθευτή. για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής 57

58 3.5 Νέα / συµπληρωµατική διάταξη παλέτας η οποία θα διατίθεται µόνιµα παράλληλα µε την αρχική διάταξη Σηµείωση: Η διάταξη / σχεδιασµός της παλέτας δεν επηρεάζει την ποσότητα των µονάδων εµπορίας που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή ή των κιβωτίων που περιέχει. Εάν η παλέτα λειτουργεί ως µονάδα παραγγελίας, απαιτείται διαφορετικός για κάθε διαµόρφωση παλέτας. για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής 58

59 3.6 Μονάδες εµπορίας λιανικής στις οποίες υπάρχει διαφορετικό Σύστηµα Ηλεκτρονικής Επιτήρησης Εµπορευµάτων (Αντικλεπτικό) (EAS) Σηµείωση: Η αλλαγή δεν επηρεάζει τους εµπορικούς εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι πληροφορίες για τον καταναλωτή δεν αλλάζουν. για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής 59

60

61 2.1.Α. 1-4 Εποχιακά Είδη

62

63 4.1 Μονάδες εµπορίας οι οποίες αλλάζουν λόγω εποχιακών αναγκών (π.χ. εορταστικές συσκευασίες, Πασχαλινή συσκευασία σοκολάτας) Σηµείωση: Εφόσον πρόκειται για νέο είδος, απαιτείται νέος. Για τα επαναλαµβανόµενα εποχιακά είδη θα πρέπει να χρησιµοποιείται κάθε χρονιά ο ίδιος. για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής 63

64 4.2 Μονάδες εµπορίας διαφορετικού έτους παραγωγής/εσοδείας (π.χ. κρασί) Για παράδειγµα: Εάν το έτος παραγωγής/εσοδείας επηρεάζει την τιµή, απαιτείται νέος. Ο παραµένει ο ίδιος εάν το έτος παραγωγής/εσοδείας δεν επηρεάζει την τιµή. για την Τυποποιηµένη Μονάδα Εµπορίας Χονδρικής Σηµείωση: Εάν το έτος παραγωγής/εσοδείας επηρεάζει την τιµή. Σηµείωση: Εάν το έτος παραγωγής/εσοδείας δεν επηρεάζει την τιµή 64

65

66 Ευχαριστούµε τον EAN Argentina - CODIGO για την πολύτιµη βοήθειά του στη δηµοσίευση του παρόντος εντύπου Πλ. Αγ. ηµητρίου 5 & ιοµ. Κυριακού 2, Κηφισιά Τηλ Fax Copyright EAN International και EAN Argentina - Codigo, Ιανουάριος 2004 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΕΑΝ ΕΛΛΑΣ

Ποιός είναι o GS1; Προϊόντα και Υπηρεσίες. Με τη χρήση των προτύπων GS1 επιτυγχάνεται:

Ποιός είναι o GS1; Προϊόντα και Υπηρεσίες. Με τη χρήση των προτύπων GS1 επιτυγχάνεται: Ποιός είναι o GS1; Ο GS1 είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1977, εδρεύει στις Βρυξέλλες και εκπροσωπείται σε 107 χώρες στον κόσμο. Ασχολείται αποκλειστικά με τον σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Association Greece. Κωδικοποίηση και Σήμανση Μονάδων Εμπορίας Μεταβλητού Βάρους v1.1. Τι πρέπει να κάνω;

Association Greece. Κωδικοποίηση και Σήμανση Μονάδων Εμπορίας Μεταβλητού Βάρους v1.1. Τι πρέπει να κάνω; Association Greece Κωδικοποίηση και Σήμανση Μονάδων Εμπορίας Μεταβλητού Βάρους v1.1 Τι πρέπει να κάνω; Ποιός είναι o GS1; Ο GS1 είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1977, εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

! Εκτός από προϊόντα μπορείτε να κωδικοποιήσετε υπηρεσίες και θέσεις.

! Εκτός από προϊόντα μπορείτε να κωδικοποιήσετε υπηρεσίες και θέσεις. Βήμα 1 ο Ελάτε σε επαφή μαζί μας. Με την εγγραφή σας στην 520 Barcode Hellas αποκτάτε ένα Εταιρικό Πρόθεμα, έναν παγκοσμίως μοναδικό αριθμό, βάσει του οποίου θα κωδικοποιήσετε τα προϊόντα σας.! Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση Προϊόντων με GS1 Barcodes σε απλά βήματα

Σήμανση Προϊόντων με GS1 Barcodes σε απλά βήματα Σήμανση Προϊόντων με GS1 Barcodes σε απλά βήματα Εισαγωγή Οι κωδικοί barcodes GS1 έχουν καθιερωθεί ως το πιο γνωστό και διεθνώς αναγνωρίσιμο κομμάτι των προτύπων GS1. Επιτρέπουν την αυτόματη και αδιαμφισβήτητη

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακείστε την επιχείρηση σας

Θωρακείστε την επιχείρηση σας Θωρακείστε την επιχείρηση σας Χαµηλό κόστος Γρήγορη εκµάθηση w.agrosoft.gr Άµεσα αποτελέσµατα Εισαγωγή Το προϊόν Itemtracker, έκδοση 1.0, είναι η σύγχρονη και µοντέρνα λύση στην Ιχνηλασιµότητα των τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Kωδικοποίηση & Σήµανση προϊόντων Μέσα στο Κατάστηµα (in store)

Kωδικοποίηση & Σήµανση προϊόντων Μέσα στο Κατάστηµα (in store) Kωδικοποίηση & Σήµανση προϊόντων Μέσα στο Κατάστηµα (in store) 2 1. Κωδικοποίηση ειδών µέσα στο κατάστηµα (in store) Στις δοµές κωδικοποίησης έχει δεσµευθεί το πρόθεµα 04 και 2 για κωδικοποίηση προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζεις για τα barcode

Τι πρέπει να γνωρίζεις για τα barcode Τι πρέπει να γνωρίζεις για τα barcode Ποιοί είμαστε Η εταιρεία 520 Barcode Hellas, εισήγαγε και καθιέρωσε το σύστημα barcode στην Ελλάδα πριν από 30 χρόνια. Παράλληλα με τη δημιουργία και έκδοση κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Από την Ζύγιση στην Ιχνηλασιµότητα Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Φίλιππος Σφυρής, MSc. Marketing Manager, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ Case Study ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΕ Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Εισαγωγή Η βιοµηχανία Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας διαχειρίζεται πολλές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ CASE STUDY Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Θέµα: Προδιαγραφές και απαιτήσεις του συστήµατος Ιχνηλασιµότητας Tracer Factory που εγκαταστάθηκε στην ΕΑΣ Σητείας Περιεχόµενα 1. Φάσεις παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. THEMA-TRACER Ver. 1.0 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GALAXIDI FISH FARM S.A

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. THEMA-TRACER Ver. 1.0 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GALAXIDI FISH FARM S.A ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ THEMA-TRACER Ver. 1.0 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GALAXIDI FISH FARM S.A Αθήνα Μάρτιος 2009 - 2/8 - Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες, Η εταιρεία μας, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας υποβάλει την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΚΦ-8Σ1 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 04-11-2011. Αρ. Πρωτ. : Α2-1783 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ 5/2011

ΑΔΑ: 457ΚΦ-8Σ1 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 04-11-2011. Αρ. Πρωτ. : Α2-1783 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ 5/2011 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 04-11-2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ /ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος 20 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Association Greece. GS1 Barcodes

Association Greece. GS1 Barcodes Association Greece GS1 Barcodes 2 Ο Διεθνής Οργανισμός GS1 Ο GS1 είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1977, αναγνωρισμένος από τον ΟΗΕ ως μη κυβερνητική οργάνωση. Εδρεύει στις

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 6: Πολιτική Τιμών στο Λιανικό Εμπόριο Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων &

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων Ενότητα 4 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων 2. Αποθέµατα (1) Αποθέµατα είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσων που: Προορίζονται να πωληθούν. Βρίσκονται στην παραγωγή και προορίζονται να πωληθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση & Σήµανση Προϊόντων Μεταβλητού Βάρους από τον παραγωγό/ κατασκευαστή. (Κωδικοποίηση από τον Παραγωγό/Συσκευστή )

Κωδικοποίηση & Σήµανση Προϊόντων Μεταβλητού Βάρους από τον παραγωγό/ κατασκευαστή. (Κωδικοποίηση από τον Παραγωγό/Συσκευστή ) Κωδικοποίηση & Σήµανση Προϊόντων Μεταβλητού Βάρους από τον παραγωγό/ κατασκευαστή (Κωδικοποίηση από τον Παραγωγό/Συσκευστή ) 2 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ H κωδικοποίηση των Kαταναλωτικών Mονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο : 210 5237483

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Managing Director της Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής, MSc, Marketing Manager της Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το εμπόριο που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή μια ολοκληρωμένη συναλλαγή που

Το εμπόριο που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή μια ολοκληρωμένη συναλλαγή που Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο ορίζεται: Το εμπόριο που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή μια ολοκληρωμένη συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου internet χωρίς να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Πολύτιμο Εργαλείο Συμμόρφωσης

Διαχείριση Κινδύνου Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Πολύτιμο Εργαλείο Συμμόρφωσης Διαχείριση Κινδύνου Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Πολύτιμο Εργαλείο Συμμόρφωσης Συνέδριο Solutions II- Supply Chain Institute 29 Απριλίου 2015 Συμμόρφωση, Διαχείριση Κινδύνου και Εφοδιαστική Αλυσίδα Ορισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων (310Y)

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων (310Y) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων (310Y) Ενότητα 1 η : Εισαγωγή Χρίστος Καμενίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μέρος 13 Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών 13.1.1 Χρηµατοδότηση λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α): A. εν υπάρχει προϋπολογισµός για Ε&Α. Η λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου

Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου Το πρόγραµµα Digi-Retail απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, που ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή, ασκούν οικονοµική δραστηριότητα στους τοµείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Logistics Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής Διονύσης Γιαννακόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Bιβλίων ISΒN

Κωδικοποίηση Bιβλίων ISΒN Κωδικοποίηση Bιβλίων ISΒN 2 H δοµή έχει ως ακολούθως 978 X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 C όπου: 978 το πρόθεµα που έχει αποδοθεί για την κωδικοποίηση ISBN X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 τα 9

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2: : Διαχείριση επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων

Ενότητα 2: : Διαχείριση επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων Ενότητα 2: : Διαχείριση επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων Διάλεξη 2.6: Διαχείριση πωλήσεων σε επιχειρήσεις βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των φάσεων παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο Το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας ICHNOS της εταιρείας Data & Control Systems είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα το οποίο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. Τους γονείς μου, Γεράσιμο και Παναγιώτα για τη συμπαράστασή τους. Τους συναδέλφους μου Γιώργο Παπαδόπουλο, Νίκο Ρασσά και Ανέστη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. Τους γονείς μου, Γεράσιμο και Παναγιώτα για τη συμπαράστασή τους. Τους συναδέλφους μου Γιώργο Παπαδόπουλο, Νίκο Ρασσά και Ανέστη ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ Τους γονείς μου, Γεράσιμο και Παναγιώτα για τη συμπαράστασή τους. Τους συναδέλφους μου Γιώργο Παπαδόπουλο, Νίκο Ρασσά και Ανέστη Σιάκκα για την πολύτιμη βοήθεια τους όσον αφορά στην προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Box 55565, 102 04 Stockholm, Sweden Tηλ. (+46-8) 545 660 16, 17, Tέλεφαξ (+46-8) 667 32 93 Email: sweden.oey@greekembassy.se

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και Επιχειρηµατικότητα στα Βαλκάνια

acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και Επιχειρηµατικότητα στα Βαλκάνια acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και στα Βαλκάνια Ποιότητα Ως ποιότητα µπορούµε να ονοµάσουµε την ικανοποίηση ενός συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ενότητα 6: Μορφές Δικτύων Διανομής και κόστη Εφοδιαστικής Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Κεφάλαιο 4 ο Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Διδακτικοί στόχοι Να εξηγηθεί πώς το διαδίκτυο μετασχηματίζει τις επιχειρήσεις Να συγκριθούν οι κατηγορίες του ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα διάθεσης τυποποιημένου Ελληνικού, εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου

Έρευνα διάθεσης τυποποιημένου Ελληνικού, εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου Έρευνα διάθεσης τυποποιημένου Ελληνικού, εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου Συνοπτική Παρουσίαση Καραβασίλης Δημήτρης Θεσσαλονίκη Φεβρουάριος 2014 DK Consultants All rights reserved - 2013 Περιεχόμενα 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ιανοµής Η διανοµή αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

«Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου»

«Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου» «Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου» Σκοπός του Προγράμματος Η δράση Digi-retail εντάσσεται σε μία ευρύτερη κατηγορία πρωτοβουλιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός ΕΕ 1169/2011 για τη γνωστοποίηση Πληροφοριών για τα Τρόφιμα στους Καταναλωτές

Κανονισμός ΕΕ 1169/2011 για τη γνωστοποίηση Πληροφοριών για τα Τρόφιμα στους Καταναλωτές Association Greece Κανονισμός ΕΕ 1169/2011 για τη γνωστοποίηση Πληροφοριών για τα Τρόφιμα στους Καταναλωτές ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ & ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Εφοδιαστική Αλυσίδα (ΕΡΓ.)

Διαβάστε περισσότερα

RFID. Σύντοµη Αναφορά στην Τεχνολογία

RFID. Σύντοµη Αναφορά στην Τεχνολογία RFID Σύντοµη Αναφορά στην Τεχνολογία Περιεχόµενα Γενική Εισαγωγή Η Ιστορία του RFID Τι είναι το RFID; Σύγκριση RFID µε Barcodes Ποµποδέκτες Ενεργοί & Παθητικοί Αναγνώστες RFID (Σταθεροί και Φορητοί) Πως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Μηχανική όραση Cognex... για μέγιστη αξιοπιστία στην παραγωγή. Τρόφιμα & Ποτά

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Μηχανική όραση Cognex... για μέγιστη αξιοπιστία στην παραγωγή. Τρόφιμα & Ποτά ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Μηχανική όραση Cognex... για μέγιστη αξιοπιστία στην παραγωγή. Τρόφιμα & Ποτά Ένα ευρύ φάσμα λύσεων Οι αισθητήρες μηχανικής όρασης της Cognex παρέχουν στη βιομηχανία τροφίμων & ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 7: Προβολή και Επικοινωνία Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 313 Κ.Δ.Π. 82/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 82 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ Ο Δεκάλογος των Προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Φαρμακείο 1. Μεγάλος αριθμός φαρμακείων 3. Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία 2. 4. 5. 6. 7. 8.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΤ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΤ ΟΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣη ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΤ ΕΠΑΓΓΕλΜΑ ΣΤΗ ΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML για το µάθηµα ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-2013 «Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση Ηλεκτρονικού Καταστήµατος Προσφορών (e-shop)» Η άσκηση αφορά στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις. Μ. Σουρέλη - Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών - 2009

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις. Μ. Σουρέλη - Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών - 2009 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Μάθημα 1: Εισαγωγή Μάρκετινγκ και Πωλήσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; ουάου ΙΑΦΗΜΙΣΗ; ΠΩΛΗΣΕΙΣ; ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Αναγνωρίζει και αναλύει τις επιθυμίες

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Ξάνθης www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για τη Megasoft!

Λίγα λόγια για τη Megasoft! Λίγα λόγια για τη Megasoft! Εταιρεία παραγωγής επιχειρησιακού λογισμικού Περισσότερα από 20 χρόνια στη σχεδίαση και την παραγωγή: Εφαρμογών Εμπορικής & Οικονομικής Διαχείρισης Εξειδικευμένων Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 1. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Mega Info Kiosk ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Mega Info Kiosk ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Mega Info Kiosk ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Η πλατφόρμα λογισμικού διαχείρισης info kiosk, απευθύνεται σε όλα τα καταστήματα λιανικής που διαθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ενότητα 5: Διαδικασίες Εφοδιαστικής και Δίκτυα Διανομής Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ e-shop Έχουμε δημιουργήσει 3 εκδόσεις e-shop, ώστε να επιλέξετε αυτή που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν και μεμονωμένες προσθήκες. ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ESHOP (τι βλέπει ο επισκέπτης)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παράλληλη εισαγωγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων» ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: «Παράλληλη εισαγωγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων» ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ Αθήνα 14/11/2005 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Aριθ. Πρωτ. 128416 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Αυτοί οι Συγκεκριμένοι Όροι και Προϋποθέσεις συμφωνούνται ανάμεσα στην Parrot Drones, γαλλική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

A.E. δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management, Logistics).

A.E. δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management, Logistics). ΗOPTIMUM A.E. δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management, Logistics). Στο ραγδαία εξελισσόµενο τοµέα των Logistics,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μάιος 2013 Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 2: Διανομή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ 2 Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α Κατηγορία Ειδών (CPV) SAP Μονάδας Μέτρησης Σχόλια 40000953 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ 1 Κατεψυγμένα λαχανικά (15331170-9) 40000245 40000249 κιλό ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές Η Green χρησιμοποιεί ως μέσο διαφήμισης και προώθησης των υπηρεσιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας : την επίσημη ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Αυτόματης Προ-Δεματοποίησης (Pre-Packing)

Πληροφοριακά Συστήματα Αυτόματης Προ-Δεματοποίησης (Pre-Packing) Πληροφοριακά Συστήματα Αυτόματης Προ-Δεματοποίησης (Pre-Packing) Copyright : OPTIMUM A.E. 1. Το Πρόβλημα της Προ-Δεματοποίησης Συσκευασίας Η εκτέλεση, σε καθημερινή βάση, των παραγγελιών που δέχεται μία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων

Κεφάλαιο 12 Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Κεφάλαιο 12 Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Source: Corbis Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί µια ποσότητα προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιμότητα στην Nestle. Ρόδιος Γαμβρός Δ/της Ποιότητος Nestle Hellas S.A.

Ιχνηλασιμότητα στην Nestle. Ρόδιος Γαμβρός Δ/της Ποιότητος Nestle Hellas S.A. Ιχνηλασιμότητα στην Nestle Ρόδιος Γαμβρός Δ/της Ποιότητος Nestle Hellas S.A. Περίληψη Παρουσίασης Ιχνηλασιμότητα και Ασφάλεια τροφίμων. Χειρισμός του θέματος από την Βιομηχανία τροφίμων. Απαιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

METO Σειρά Προωθητικών Ετικετών

METO Σειρά Προωθητικών Ετικετών METO Σειρά Προωθητικών Ετικετών ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ Με τη νέα σειρά προωθητικών ετικετών έχετε τη δυνατότητα να δώσετε ώθηση στις πωλήσεις στρέφοντας την προσοχή των αγοραστών σε συγκεκριμένα προϊόντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 11η: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Η ΕΕ όρισε νέες απαιτήσεις για τη ενεργειακή απόδοση τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν οι λαµπτήρες που παράγονται για την αγορά της ΕΕ από

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων Ενότητα 24 η : Αγορά Αγροτικών Προϊόντων Χρίστος Καμενίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Τα στοιχεία του Marketing Διαπίστωση των μεταβαλλόμενων αναγκών Επιθυμιών και προτιμήσεων Σχεδιασμός του προϊόντος Τα σημεία πώλησης Δίκτυα Διανομής Κοστολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη

Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη IP/04/285 Βρυξέλλες, 2 η Μαρτίου 2004 Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη Η τελευταία έκθεση σχετικά µε τις τιµές των αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Συσκευασίας Μπαχαρικών

Σχεδιασμός Συσκευασίας Μπαχαρικών ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ Σχεδιασμός Συσκευασίας Μπαχαρικών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α Θ Η Ν Α Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα