Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΑΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών στην Διδακτική της Τεχνολογίας και τα Ψηφιακά Συστήματα Μάιος 2009

2 Αφιερώνεται στους γονείς μου και στη Σύλβια 2

3 Ευχαριστίες Εκφράζω θερμές ευχαριστίες στο Επίκουρο Καθηγητή Ιωάννη Παραβάντη για την επίβλεψη και την αμέριστη και αδιάκοπη βοήθεια και συνεργασία που μου παρείχε, καθώς επίσης και στα μέλη της τριμελούς επιτροπής μου, Αναπληρωτή Καθηγητή Δεμέστιχα Παναγιώτη και Επίκουρο Καθηγητή Παρασκευά Φωτεινή, για τις παρατηρήσεις τους που αποτέλεσαν πολύτιμη συμβολή στην πτυχιακή αυτή εργασία. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους και συνεργάτες μου Αργύρη Τζικόπουλο και Μαριάνθη Καρατζά για τις πολύτιμες υποδείξεις τους και για τη γενική τους συμβολή προκειμένου η εργασία αυτή να πάρει την τελική της μορφή. 3

4 Περιεχόμενα Ευχαριστίες...3 Περιεχόμενα...4 Κατάλογος Πινάκων...6 Κατάλογος Σχημάτων...8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Εισαγωγή Εισαγωγή Διάρθρωση Διπλωματικής...11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Βιβλιογραφική επισκόπηση Εισαγωγή Στάση για την Ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning attitude) Ορισμός για το E-learning Ορισμός της στάσης για το E-learning Περιβαλλοντική στάση (environmental attitude) Περιβαλλοντική στάση (environmental attitude) Ορισμός της Περιβαλλοντικής στάσης Οι διαστάσεις της Περιβαλλοντικής Στάσης...22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Μεθοδολογία Εισαγωγή Συλλογή Στοιχείων Δομή του ερωτηματολογίου Στατιστική ανάλυση...28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Αποτελέσματα Εισαγωγή Συλλογή στοιχείων Περιγραφική Ανάλυση Επαγωγική Ανάλυση Εισαγωγή Ομαδοποίηση μεταβλητών Ανάλυση Παραγόντων Ανάλυση Συστάδων ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Συμπεράσματα Εισαγωγή

5 .2. Ανασκόπηση Συμπεράσματα Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη Βιβλιογραφικές Αναφορές Παράρτημα: Ερωτηματολόγιο...148

6 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 4.1. Μεταβλητές Ερωτηματολογίου...29 Πίνακας 4.2. Ειδικότητα ερωτηθέντων...39 Πίνακας 4.3. Χρόνια υπηρεσίας...42 Πίνακας 4.4. Τμήμα προπτυχιακών σπουδών...46 Πίνακας 4.. Επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών...47 Πίνακας 4.6. Εμπειρία χρήσης λειτουργικών συστημάτων...1 Πίνακας 4.7. Εμπειρία χρήσης επεξεργαστών κειμένου...2 Πίνακας 4.8. Εμπειρία χρήσης λογισμικών παρουσίασης...3 Πίνακας 4.9. Γνώσεις για το Διαδίκτυο... Πίνακας Γνώσεις για τη δημιουργία ιστοσελίδων...6 Πίνακας Γνώσεις για προγραμματισμό...8 Πίνακας Η χρήση Η/Υ ως Ε.Μ. απαιτεί συγκέντρωση...60 Πίνακας Η χρήση Η/Υ ως Ε.Μ. απαιτεί σχεδιασμό δράσεων...61 Πίνακας H χρήση Η/Υ ως Ε.Μ. χρήσιμη για σχηματικές αναπαραστάσεις...63 Πίνακας 4.1. Η χρήση Η/Υ ως Ε.Μ. βοηθά στην αναδιοργάνωση των υπαρχόντων γνώσεων...64 Πίνακας Η χρήση Η/Υ ως Ε.Μ. απαιτεί δημιουργικότητα...66 Πίνακας Η χρήση Η/Υ ως Ε.Μ ενδείκνυται για άτομα με φαντασία...67 Πίνακας Η χρήση Η/Υ ως Ε.Μ. διεγείρει την περιέργεια...68 Πίνακας Η χρήση Η/Υ ως Ε.Μ. προκαλεί τους χρήστες να είναι ενεργοί...70 Πίνακας Η χρήση Η/Υ ως Ε.Μ. επιτρέπει την γρήγορη μάθηση...71 Πίνακας Η χρήση Η/Υ ως Ε.Μ. κάνει την κατανόηση ευκολότερη...72 Πίνακας Η χρήση Η/Υ ως Ε.Μ. απαιτεί ταυτόχρονη δράση...74 Πίνακας Η χρήση Η/Υ ως Ε.Μ. απαιτεί πολυεπίπεδη δράση...7 Πίνακας Η χρήση Η/Υ ως Ε.Μ. επιτρέπει τη μάθηση χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια...76 Πίνακας 4.2. Η χρήση Η/Υ ως Ε.Μ. είναι για άτομα που πλήττουν...78 Πίνακας Η χρήση Η/Υ ως Ε.Μ. είναι κουραστική...79 Πίνακας Η χρήση Η.Υ ως Ε.Μ. είναι πολύπλοκη...80 Πίνακας Ο ρόλος κατά την χρήση της εφαρμογής ηλεκτρονικής μάθησης...82 Πίνακας Η εμπειρία χρήσης των εφαρμογών Ηλεκτρονικής Μάθησης...84 Πίνακας Το λιώσιμο των πάγων θα προκαλέσει την αύξηση της στάθμης του νερού...86 Πίνακας Η καύση φυσικών καυσίμων παράγει CO Πίνακας Βαρέα μέταλλα και άλλες τοξικές ουσίες έχουν εισαχθεί στην τροφική αλυσίδα...89 Πίνακας Οι κλιματικές συνθήκες αλλάζουν λόγω των εκπομπών CO Πίνακας Ο μειωμένος αριθμός κάποιων ειδών μπορεί να διαταράξει την τροφική αλυσίδα...92 Πίνακας 4.3. Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μπαταριών...94 Πίνακας Ανακύκλωση χαρτιού...9 Πίνακας Ανακύκλωση γυαλιού...97 Πίνακας Ανανέωση αέρα εσωτερικών χώρων...98 Πίνακας Χρήση χημικών σπρέι Πίνακας Όλες οι μορφές ζωής έχουν λόγο ύπαρξης Πίνακας Όλες οι ζωτικές μορφές έχουν λόγο ύπαρξης Πίνακας 42. Οι ζωές όλων των οργανισμών είναι άξιες διατήρησης

7 Πίνακας Η φύση πρέπει να διαφυλάσσεται Πίνακας Απαγόρευση των κλουβιών Πίνακας 4.4. Η αξία της Γης Πίνακας Αύξηση του κόστους στάθμευσης Πίνακας Φόρος για το περιβάλλον Πίνακας Πόλεις χωρίς αυτοκίνητα Πίνακας Χρήση του αυτοκινήτου όταν είναι απαραίτητη...11 Πίνακας 4.0. Περιβαλλοντικά κριτήρια αγοράς αυτοκινήτου Πίνακας 4.1. Αριθμός ερωτήσεων ανά ενότητα ερωτηματολογίου Πίνακας 4.2. Παράγοντες (1-8) και συντελεστές μεταβλητών (variable loads) μετά από περιστροφή varimax (κενά κελιά < 0.3) Πίνακας 4.3. Παράγοντες (1-8) και συντελεστές μεταβλητών (variable loads) μετά από περιστροφή oblique (κενά κελιά < 0.3) Πίνακας 4.4. Τα κέντρα των συστάδων και ο αριθμός παρατηρήσεων ανά συστάδα

8 Κατάλογος Σχημάτων Σχήμα 2.1. Η Θεωρία της Λογικής Ενέργειας (TRA)...1 Σχήμα 2.2. Το Μοντέλο Τεχνολογικής αποδοχής (TAM)...17 Σχήμα 2.3. Το Μοντέλο Χρήσης τριών Βαθμίδων (3-TUM)...20 Σχήμα 4.1. Φύλλο ερωτηθέντων (ερώτηση 1)...36 Σχήμα 4.2. Οικογενειακή κατάσταση (ερώτηση 2)...37 Σχήμα 4.3. Ειδικότητα ερωτηθέντων (ερώτηση 3)...38 Σχήμα 4.4. Οργανική θέση εκπαιδευτικού (ερώτηση 4)...40 Σχήμα 4.. Τρόπος απασχόλησης (ερώτηση )...41 Σχήμα 4.6. Χρόνια υπηρεσίας (ερώτηση 6)...42 Σχήμα 4.7. Περιοχή που πέρασαν τα μαθητικά τους χρόνια οι ερωτώμενοι...44 Σχήμα 4.8. Τμήμα προπτυχιακών σπουδών (ερώτηση 8)...4 Σχήμα 4.9. Επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών (ερώτηση 9)...47 Σχήμα Κατοχή Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (ερώτηση 10)...48 Σχήμα Σύνδεση Διαδικτύου από το σπίτι (ερώτηση 11a)...49 Σχήμα Τύπος σύνδεσης με το Διαδίκτυο (ερώτηση 11b)...49 Σχήμα Εμπειρία χρήσης λειτουργικών συστημάτων (ερώτηση 12a)...0 Σχήμα Εμπειρία χρήσης επεξεργαστών κειμένου (ερώτηση 12b)...2 Σχήμα 4.1. Εμπειρία χρήσης λογισμικών παρουσίασης (ερώτηση 12c)...3 Σχήμα Γνώσεις για το Διαδίκτυο (ερώτηση 13a)...4 Σχήμα Γνώσεις για τη δημιουργία ιστοσελίδων (ερώτηση 13b)...6 Σχήμα Γνώσεις για προγραμματισμό (ερώτηση 13c)...7 Σχήμα Η χρήση Η/Υ ως Ε.Μ. απαιτεί συγκέντρωση (ερώτηση 14a)...9 Σχήμα Η χρήση Η/Υ ως Ε.Μ. απαιτεί σχεδιασμό δράσεων (ερώτηση 14b)...61 Σχήμα Η χρήση Η/Υ ως Ε.Μ. χρήσιμη για σχηματικές αναπαραστάσεις (ερώτηση 14c)...62 Σχήμα Η χρήση Η/Υ ως Ε.Μ. βοηθά στην αναδιοργάνωση των υπαρχόντων γνώσεων (ερώτηση 14d)...63 Σχήμα Η χρήση Η/Υ ως Ε.Μ. απαιτεί δημιουργικότητα (ερώτηση 14e)...6 Σχήμα Η χρήση Η/Υ ως Ε.Μ ενδείκνυται για άτομα με φαντασία...66 Σχήμα 4.2. Η χρήση Η/Υ ως Ε.Μ. διεγείρει την περιέργεια...68 Σχήμα Η χρήση Η/Υ ως Ε.Μ. προκαλεί τους χρήστες να είναι ενεργοί (ερώτηση 14h)...69 Σχήμα Η χρήση Η/Υ ως Ε.Μ. επιτρέπει την γρήγορη μάθηση (ερώτηση 14i)..70 Σχήμα Η χρήση Η/Υ ως Ε.Μ. κάνει την κατανόηση ευκολότερη...72 Σχήμα Η χρήση Η/Υ ως Ε.Μ. απαιτεί ταυτόχρονη δράση...73 Σχήμα Η χρήση Η/Υ ως Ε.Μ. απαιτεί πολυεπίπεδη δράση (ερώτηση 14l)...74 Σχήμα Η χρήση Η/Υ ως Ε.Μ. επιτρέπει τη μάθηση χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια (ερώτηση 14m)...76 Σχήμα Η χρήση Η/Υ ως Ε.Μ. είναι για άτομα που πλήττουν...77 Σχήμα Η χρήση Η/Υ ως Ε.Μ. είναι κουραστική (ερώτηση 14o)...78 Σχήμα Η χρήση Η.Υ ως Ε.Μ. είναι πολύπλοκη (ερώτηση 14p)...80 Σχήμα 4.3. Η χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης (ερώτηση 16a)...81 Σχήμα Ο ρόλος κατά την χρήση της εφαρμογής ηλεκτρονικής μάθησης (ερώτηση 16b)...82 Σχήμα Η εμπειρία χρήσης των εφαρμογών Ηλεκτρονικής Μάθησης...83 Σχήμα Το λιώσιμο των πάγων θα προκαλέσει την αύξηση της στάθμης του νερού (ερώτηση 18a)...8 8

9 Σχήμα Η καύση φυσικών καυσίμων παράγει CO 2 (ερώτηση 18b)...86 Σχήμα Βαρέα μέταλλα και άλλες τοξικές ουσίες έχουν εισαχθεί στην τροφική αλυσίδα (ερώτηση 18c)...88 Σχήμα Οι κλιματικές συνθήκες αλλάζουν λόγω των εκπομπών CO 2 (ερώτηση 18d)...89 Σχήμα Ο μειωμένος αριθμός κάποιων ειδών μπορεί να διαταράξει την τροφική αλυσίδα (ερώτηση 18e)...91 Σχήμα Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μπαταριών (ερώτηση 19)...93 Σχήμα Ανακύκλωση χαρτιού (ερώτηση 20)...94 Σχήμα 4.4. Ανακύκλωση γυαλιού (ερώτηση 21)...96 Σχήμα Ανανέωση αέρα εσωτερικών χώρων (ερώτηση 22)...97 Σχήμα Χρήση χημικών σπρέι (ερώτηση 23)...99 Σχήμα Όλες οι ζωικές μορφές έχουν λόγο ύπαρξης (ερώτηση 24a) Σχήμα Όλες οι ζωτικές μορφές έχουν λόγο ύπαρξης (ερώτηση 24b) Σχήμα 4.0. Οι ζωές όλων των οργανισμών είναι άξιες διατήρησης (ερώτηση 24c)104 Σχήμα 4.1. Η φύση πρέπει να διαφυλάσσεται (ερώτηση 24d)...10 Σχήμα 4.2. Απαγόρευση των κλουβιών (ερώτηση 24e) Σχήμα 4.3. Η αξία της Γης (ερώτηση 24f) Σχήμα 4.4. Αύξηση του κόστους στάθμευσης (ερώτηση 2a) Σχήμα 4.. Φόρος για το περιβάλλον (ερώτηση 2b) Σχήμα 4.6. Πόλεις χωρίς αυτοκίνητα (ερώτηση 2c) Σχήμα 4.7. Χρήση του αυτοκινήτου όταν είναι απαραίτητη (ερώτηση 2d) Σχήμα 4.8. Περιβαλλοντικά κριτήρια αγοράς αυτοκινήτου (ερώτηση 2e) Σχήμα 4.9. Διάγραμμα Scree Test για 8 παράγοντες (factors) Σχήμα Δενδρόγραμμα Ανάλυσης Συστάδων

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή 1.1. Εισαγωγή Σε μία εποχή που καθορίζεται από τις αλματώδεις τεχνολογικές εξελίξεις, διαμορφώνει μία κοινωνία που εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τις πληροφοριακές τεχνολογίες (information technology) και ειδικότερα στις τεχνολογίες επικοινωνίας και υπολογιστών. Η αποτελεσματική χρήση των πληροφοριακών τεχνολογιών, και ιδιαίτερα η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του Διαδικτύου, αποτελεί βασική προϋπόθεση λόγω του ρόλου τους ως εργαλείο ανθρώπινης προόδου και πολλών σημαντικών εφαρμογών για την ανθρώπινη ζωή. Η αποτελεσματική αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του Διαδικτύου αποτελεί το θεμελιώδη στόχο της εφαρμογής των πληροφοριακών τεχνολογιών στην κοινωνία μας. Γενικότερα, ανεξάρτητα από το πόσο ανεπτυγμένη ή ικανή είναι μία τεχνολογία, η αποτελεσματική της εφαρμογή εξαρτάται από τη θετική στάση των χρηστών της απέναντι σε αυτήν. Για το λόγο αυτό, όσο η στάση του κάθε χρήστη απέναντι στις πληροφοριακές τεχνολογίες γίνεται θετικότερη, τόσο αυξάνεται και η πρόθεσή του να χρησιμοποιήσει αυτές τις τεχνολογίες (Liaw, 2007). Και ενώ η εφαρμογές της πληροφοριακής τεχνολογίας εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο, την ίδια στιγμή παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα από την εξάντληση των φυσικών αποθεμάτων, τη μόλυνση και τη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού έρχονται να αμφισβητήσουν τον τρόπο ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, η ψυχολογία προσπαθεί να δημιουργήσει κοινωνίες ανθρώπων που να εκμεταλλεύονται λιγότερο τα φυσικά αποθέματα της Γης. Λόγω του ότι οι ψυχολόγοι αναφέρονται περισσότερο σε ατομικές συμπεριφορές, παρά σε συμπεριφορές ολόκληρων κοινοτήτων, ασκούν ερωτήσεις όπως τι καθορίζει την ατομική οικολογική συμπεριφορά, ή πως η συμπεριφορά ενός ατόμου μπορεί να στραφεί πως πιο οικολογική κατεύθυνση. Απαντώντας σε αυτές τις ερωτήσεις, ο όρος που εμφανίζεται περισσότερο είναι η περιβαλλοντική στάση. Στην πραγματικότητα, σχεδόν τα δύο τρίτα από όλες τις επιστημονικές δημοσιεύσεις στο χώρο της 10

11 περιβαλλοντικής ψυχολογίας περιλαμβάνουν τον όρο της περιβαλλοντικής στάσης, με το ένα ή το άλλο τρόπο (Kaiser, Wolfing και Fuhrer, 1999). Τους δύο τομείς που προαναφέρθηκαν, τη στάση απέναντι στις πληροφοριακές τεχνολογίες και την περιβαλλοντική στάση διερευνά η συγκεκριμένη εργασία. Σκοπός της είναι να εντοπίσει τις σχέσεις των δύο αυτών όρων και να δει κατά πόσο ένα άτομο που έχει καλή σχέση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το Διαδίκτυο μπορεί ή προτίθεται να συμπεριφερθεί οικολογικά. Η περίπτωση που απασχολεί τη έρευνά μας είναι αυτή των καθηγητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η στάση τους απέναντι στις πληροφοριακές τεχνολογίες και στο περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα μας απασχολεί η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην ηλεκτρονική μάθηση και ο λόγος που την επιλέξαμε είναι γιατί αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα που θα καθορίσει το μέλλον της εκπαίδευσης και αποτελεί την αιχμή του δόρατος στη σχέση τεχνολογίας και εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες. Πολύ περισσότερο στην πρωτοβάθμια, που είναι και η πρώτη ευκαιρία για μια αποτελεσματική επαφή των μαθητών με αυτή και τις διάφορες μορφές της Διάρθρωση Διπλωματικής Η συγκεκριμένη εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια: Το Κεφάλαιο 1 (Εισαγωγή) αποτελεί το εισαγωγικό κεφάλαιο της εργασίας όπου και περιγράφονται τα πεδία που καλύπτει αυτή η εργασία και η διάρθρωσης των περιεχομένων της. Στο Κεφάλαιο 2 (Βιβλιογραφική Επισκόπηση) παρουσιάζονται οι ορισμοί, οι στόχοι και οι διαστάσεις των εννοιών Στάση απέναντι στην Ηλεκτρονική Μάθηση και Στάση απέναντι στο Περιβάλλον. Στο Κεφάλαιο 3 (Μεθοδολογία) καταγράφονται τα βήματα της ερευνητικής μας προσπάθειας. Αναφέρεται δηλαδή στον τρόπο συλλογής των στοιχείων, αλλά και στους τρόπους με τους οποίους αντλήσαμε τα στοιχεία αυτά. Αμέσως μετά παρουσιάζεται η διαδικασία με την οποία έγινε η στατιστική ανάλυση των δεδομένων μας και τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν. Στο Κεφάλαιο 4 (Αποτελέσματα) παρουσιάζονται η επεξεργασία και τα αποτελέσματα από την στατιστική ανάλυση των στοιχείων. Αρχικά περιγράφονται τα δεδομένα που συλλέχθηκαν με το ερωτηματολόγιο και παρουσιάζονται τα 11

12 αποτελέσματα της περιγραφικής ανάλυσης. Στη συνέχεια γίνεται επαγωγική ανάλυση των δεδομένων και μέσω της ανάλυσης παραγόντων και ανάλυση συστάδων αποκαλύπτονται οι ομαδοποιήσεις και οι τάσεις των απαντήσεων του δείγματος. Στο Κεφάλαιο (Συμπεράσματα) εκτίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας μας. Αρχικά δίδεται η ανασκόπηση της εργασίας, στη συνέχεια συνάγονται τα συμπεράσματα και στο τέλος θέματα που χρήζουν περαιτέρω μελέτης. Ακολουθούν οι Βιβλιογραφικές Αναφορές και το Παράρτημα στο οποίο παρατίθεται το ερωτηματολόγιο της ερευνητικής μας προσπάθειας. 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Βιβλιογραφική επισκόπηση 2.1. Εισαγωγή Ο σκοπός της εργασίας είναι να ερευνήσει τη σχέση μεταξύ της στάσης των καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) και της στάσης τους για το περιβάλλον. Οι δύο όροι κλειδιά είναι e-learning attitude και environmental attitude. Επεξήγηση και ανάλυση των όρων αυτών πραγματοποιείται στις παρακάτω παραγράφους Στάση για την Ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning attitude) Ορισμός για το E-learning Αρχικά θα πρέπει να δοθεί ένας ορισμός για την ηλεκτρονική μάθηση (elearning). Ο Khan (2000) προσδιορίζει την έννοια την ηλεκτρονικής μάθησης ως ένα πλαίσιο που εμπεριέχει το Web-based learning (WBL), το Internet-based training (IBT), το advanced distributed learning (ADL) και το online learning (OL). Ένας άλλος ορισμός αναφέρει πως το e-learning περιλαμβάνει την διδασκαλία που πραγματοποιείται μέσω όλων των ηλεκτρονικών μέσων όπως το Internet, τα intranets, τα extranets και υπερμεσικά κείμενα (Govindasamy, 2002). Το e-learning, αντίθετα από την παραδοσιακή μαθησιακή διαδικασία, αποτελεί έναν νέο τρόπο διδασκαλίας και μάθησης (Liaw, Huang και Chen, 2007). Διευκρινιστικά, ο Rosenberg (2001) αναφέρει ότι το e-learning βασίζεται στα 3 παρακάτω θεμελιώδη κριτήρια: πρώτον, το e-learning είναι δικτυακό (networked), πράγμα που δίνει τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης, αποθήκευσης και επανόρθωσης, διάθεσης και διαμοιρασμού της διδασκαλίας και των πληροφοριών. Έπειτα, παραδίδεται στον τελικό χρήστη μέσω υπολογιστικών συστημάτων χρησιμοποιώντας Τεχνολογίες Διαδικτύου, και τέλος επικεντρώνεται σε μία γενικότερη φιλοσοφία μάθησης που υπερβαίνει τα παραδοσιακά παραδείγματα εκπαίδευσης. Έτσι στο e-learning, οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται για την 13

14 μάθηση (learning activities) επικεντρώνονται στην αυτονομία του μαθητευόμενου και σε διαδραστικές μαθησιακές δραστηριότητες. Επιπλέον, η διδασκαλία βασίζεται στα πολλαπλά μέσα, αλλά και σε μη-δομημένες διατάξεις. Προσφέρει δε τη δυνατότητα συνεργασίας των μαθητευόμενων μεταξύ τους, αλλά και/ή με το διδάσκοντα. Σύμφωνα με την προσέγγιση του Rosenberg, το e-learning προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες που αποσκοπούν στη βελτίωση των ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων (problem solving capabilities), εμπλουτίζοντας τον εκπαιδευόμενο με γνωστικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου και πετυχαίνοντας, τελικά, αποτελεσματικότητα στη μάθηση (Chen, Lee & Chen, 200). Το e-learning δεν αποτελεί απλά άλλη μία τεχνολογία ή πρόσθετη υπηρεσία, η οποία με το χρόνο θα φθίνει ή θα εξαλειφθεί εντελώς. Πρόκειται για μία καινούρια και τελείως διαφορετική μορφή επικοινωνίας και εφόσον η επικοινωνία είναι η καρδιά κάθε μορφής εκπαίδευσης, είναι πολύ πιθανό να επηρεάσει σημαντικά τα εκπαιδευτικά συστήματα αλλά και ατομικά τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευόμενους (Garrison και Anderson, 2003). Από κάποιους άλλους το e-learning είναι η απάντηση της τεχνολογίας στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας για διαβίου και ταχεία εκπαίδευση (Cohen και Nycz, 2006). Το e-learning επεκτείνει τα παραδοσιακά παραδείγματα μάθησης, και μέσω των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) δημιουργεί δυναμικά μοντέλα μάθησης (Liaw, et al., 2007) Ορισμός της στάσης για το E-learning Οι προσωπικές στάσεις αποτελούν κυρίαρχο παράγοντα που επηρεάζει την ατομική χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας. Η αποτελεσματική εφαρμογή και χρήση της τεχνολογίας εξαρτάται από την θετική στάση που κατέχουν οι χρήστες της, ανεξάρτητα από το πόσο προηγμένη είναι. Στην παρούσα εργασία, συγκεκριμένα, μας ενδιαφέρει η εκτίμηση των στάσεων των καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Όταν οι διδάσκοντες παρουσιάζουν θετική στάση απέναντι στο e-learning, τότε αυξάνεται η πρόθεση συμπεριφοράς (behavioral intention) για να το χρησιμοποιήσουν (Liaw et al., 2007). Η στάση για το e-learning μπορεί να συμπεριληφθεί στη ευρύτερη στάση απέναντι σε ένα οποιοδήποτε τεχνολογικό σύστημα. Γενικότερα, η αποδοχή και η χρήση της τεχνολογίας από ένα χρήστη εμφανίζεται περιορισμένη σε ορισμένες περιπτώσεις, κι αυτό λόγω του φόβου για την 14

15 τεχνολογία, την αντίσταση απέναντι στις νέες τεχνολογίες, την έλλειψη κατανόησης της σημασίας της τεχνολογίας, την έλλειψη κινήτρων για την υιοθέτηση της τεχνολογίας, αλλά ακόμα και τη χαμηλή ποιότητα της τεχνολογίας (Liaw et al., 2006). Άλλωστε, η επεξήγηση του λόγου για τον οποίο οι άνθρωποι αποδέχονται ή απορρίπτουν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έχει αποδειχθεί ένα από τα πιο προκλητικά θέματα στον τομέα της έρευνας των πληροφοριακών συστημάτων (Swanson, 1988). Στην αναζήτηση και διερεύνηση των στάσεων για τα πληροφοριακά συστήματα, η βιβλιογραφική έρευνα αποκάλυψε θεωρίες και μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί με σκοπό τον καθορισμό και την επεξήγηση της στάσης ενός ατόμου για τα πληροφοριακά συστήματα. Προηγούμενες ερευνητικές προσπάθειες (Triadis, 1971) εκφράζουν την πεποίθηση πως η στάση αποτελείται από τρία διακριτά στοιχεία: το συναισθηματικό (affective), το γνωστικό (cognitive) και το συμπεριφοριστικό (behavioral) στοιχείο. Το συναισθηματικό στοιχείο περιγράφεται ως το συναίσθημα ή η αίσθηση που περιλαμβάνει δηλώσεις αρέσκειας ή δυσαρέσκειας απέναντι σε συγκεκριμένα αντικείμενα. Το γνωστικό στοιχείο αναφέρεται σε δηλώσεις σχετικά με τα πιστεύω και τις πεποιθήσεις. Το συμπεριφοριστικό στοιχείο, τέλος, είναι αυτό που πραγματικά κάποιος κάνει ή προτίθεται να κάνει. Μία μεταγενέστερη προσέγγιση έγινε από τους Fishbein και Ajzen (197) οι οποίοι παρουσίασαν την Θεωρία της Λογικής ενέργειας, οποία περιγράφεται με περισσότερη λεπτομέρεια στην επόμενη παράγραφο. Η Θεωρία της Λογικής Ενέργειας (Theory of Reasoned Action TRA) αποτελεί ένα ευρέως μελετημένο μοντέλο από το χώρο της κοινωνικής ψυχολογίας, που ασχολείται με τους παράγοντες που καθορίζουν τις προτιθέμενες συμπεριφορές (intended behaviors) (Ajzen και Fishbein, 1980, Fishbein και Ajzen, 197). Σύμφωνα με την TRA, κάθε συμπεριφορά ενός ατόμου καθορίζεται από την πρόθεση συμπεριφοράς του (behavioral intention - ΒΙ) να πραγματοποιήσει την συμπεριφορά αυτή και η πρόθεση συμπεριφοράς καθορίζεται με την σειρά της από την στάση (attitude - Α) και τις προσωπικές νόρμες (subjective norms - SN) του ατόμου σχετικά με την συγκεκριμένη συμπεριφορά. Μία απεικόνιση του παραπάνω κανόνα σε αλγεβρική μορφή, αλλά και η σχηματική αναπαράσταση, θα μπορούσαν να είναι: BI = A + SN 1

16 Σχήμα 2.1. Η Θεωρία της Λογικής Ενέργειας (TRA) Η πρόθεση συμπεριφοράς (BI) αποτελεί τη μέτρηση της δύναμης της θέλησης/πρόθεσης ενός ατόμου να πραγματοποιήσει μία συγκεκριμένη συμπεριφορά. Η στάση (Α) ορίζεται ως το σύνολο των θετικών ή αρνητικών συναισθημάτων σχετικά με την πραγματοποίηση της προτιθέμενης συμπεριφοράς. Οι προσωπικές νόρμες (SN) αναφέρονται στην αντίληψη ενός ατόμου ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι σημαντικοί για αυτόν αναμένουν την πραγματοποίηση ή όχι την συγκεκριμένης συμπεριφοράς (Fishbein και Ajzen, 197). Σύμφωνα με την TRA, η θέση/στάση ενός ατόμου απέναντι σε μία συμπεριφορά καθορίζεται από τις προσωπικές του εμφανείς πεποιθήσεις (salient beliefs - b i ) σχετικά με τις συνέπειες της συμπεριφοράς πολλαπλασιάζοντάς τα με την αποτίμηση (evaluation e i ) των συνεπειών αυτών: A = b e i i Οι πεποιθήσεις (b i ) ορίζονται ως η προσωπική υποκειμενική πιθανότητα όπου πραγματοποιώντας τη συμπεριφορά-στόχο να προκύψει η συνέπεια i. Ο παράγοντας της αποτίμησης (e i ) αναφέρεται σε «μία ενδεχόμενη αποτιμώμενη απόκριση» στην συνέπεια (consequence) (Fishbein και Ajzen, 197). Η παραπάνω εξίσωση παρουσιάζει μία οπτική πληροφοριακής διαδικασίας της μορφοποίησης και αλλαγής μίας στάσης η οποία επιβεβαιώνει πως τα εξωτερικά ερεθίσματα επηρεάζουν τις στάσεις μόνον έμμεσα, μέσω αλλαγών στην δομή των πεποιθήσεων ενός ατόμου (Ajzen και Fishbein, 1980). 16

17 Σύμφωνα με την TRA οι προσωπικές νόρμες (SN) ενός ατόμου καθορίζονται από το γινόμενο των κανονιστικών πεποιθήσεών του (normative beliefs nb i ), όπως για παράδειγμα οι συγκεκριμένες προσδοκίες από ένα καθορισμένο σύνολο ατόμων, και της υποκίνησης για συμμόρφωση (motivation to comply mc i ) με αυτές τις προσδοκίες (Fishbein και Ajzen, 197): SN = nb mc i i Μία ιδιαιτέρως χρήσιμη όψη της Θεωρίας της Λογικής Ενέργειας, από την οπτική των πληροφοριακών συστημάτων, είναι ο ισχυρισμός της πως ο οποιοσδήποτε παράγοντας που επηρεάζει την συμπεριφορά ενός ατόμου, το πραγματοποιεί έμμεσα επηρεάζοντας τις στάσεις ή τις προσωπικές πεποιθήσεις του ατόμου αυτού ή τα σχετικά τους βάρη στη σχέση. Για το λόγο αυτό, μεταβλητές όπως τα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού του συστήματος, τα χαρακτηριστικά των χρηστών, τα χαρακτηριστικά των διεργασιών, η φύση της ανάπτυξης ή η διαδικασία υλοποίησης, οι πολιτικές επιρροές και πολλά άλλα υπάγονται πλέον στην κατηγορία, την οποία οι Fishbein και Ajzen αποκαλούν «εξωτερικές μεταβλητές» (external variables). Αυτό υποδηλώνει πως η TRA διαμεσολαβεί στην επιρροή των ανεξέλεγκτων μεταβλητών του περιβάλλοντος και των ελεγχόμενων παρεμβάσεων στη συμπεριφορά του χρήστη. Έτσι, η TRA ελέγχει τις εσωτερικές ψυχολογικές μεταβλητές μέσω των οποίων πολυάριθμες εξωτερικές μεταβλητές, οι οποίες μελετώνται από την έρευνα για τα πληροφοριακά συστήματα (informational systems research), επηρεάζουν την αποδοχή του χρήστη και μπορούν να εξασφαλίσουν ένα γενικό πλαίσιο αναφοράς, μέσα στο οποίο μπορούν να ενοποιηθούν διάφορες ανόμοιες πορείες συστηματικής έρευνας (Davis, Bagozzi και Warshaw, 1989). Συνέχεια στην προσπάθεια επεξήγησης και κατανόησης των στάσεων για τα πληροφοριακά συστήματα δόθηκε από τους Davis, Bagozzi και Warshaw (1989), με το μοντέλο της τεχνολογικής αποδοχής το οποίο περιγράφεται παρακάτω. Το Μοντέλο Τεχνολογικής Αποδοχής (Technology Acceptance Model TAM) παρουσιάζεται από τους Davis, Bagozzi και Warshaw (1989) και αποτελεί μία προσαρμογή της TRA, ειδικά μελετημένη για την μοντελοποίηση της τεχνολογικής αποδοχής (computer acceptance) από το μέρος του χρήστη. Ο σκοπός του TAM είναι να επεξηγήσει τους καθοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν την τεχνολογική 17

18 αποδοχή από ένα χρήστη, η οποία γενικότερα μπορεί να επεξηγήσει την συμπεριφορά ενός χρήστη σε ένα ευρύτερο πεδίο υπολογιστικών τεχνολογιών και πληθυσμών χρηστών, ενώ την ίδια στιγμή να μπορεί να είναι θεωρητικά τεκμηριωμένο. Ένα ιδανικό μοντέλο, βέβαια, θα περίμενε κανείς να μην περιορίζεται στην πρόβλεψη, αλλά να προχωρά και στην επεξήγηση, έτσι ώστε να μπορεί εύκολα κάποιος που ασχολείται με τον τομέα να κατανοήσει γιατί ένα σύστημα είναι μη αποδεκτό και να προχωρήσεις στις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις. Η βασική επιδίωξη του TAM, λοιπόν, είναι η δημιουργία μίας βάσης από όπου θα μπορεί κανείς να ανιχνεύσει την επιρροή των εξωτερικών παραγόντων στις εσωτερικές πεποιθήσεις, τις στάσεις και τις προθέσεις ενός ατόμου. Το TAM μορφοποιήθηκε στην προσπάθεια να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, προσδιορίζοντας έναν μικρό αριθμό από θεμελιώδεις μεταβλητές που διαχειρίζονται τους γνωστικούς και συναισθηματικούς καθοριστικούς παράγοντες της τεχνολογικής αποδοχής. Το Μοντέλο Τεχνολογικής Αποδοχής υποστηρίζει πως ιδιαίτερα δύο πεποιθήσεις, η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα (perceived usefulness) και η αντιλαμβανόμενη ευκολία στη χρήση (perceived ease of use) έχουν απόλυτη σχέση με τη συμπεριφορά της τεχνολογικής αποδοχής. Σχήμα 2.2. Το Μοντέλο Τεχνολογικής αποδοχής (TAM) Η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα (U) ορίζεται ως η αναμενόμενη υποκειμενική πιθανότητα που έχει ο χρήστης να αυξήσει την απόδοση στην εργασία του σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο, όταν χρησιμοποιήσει ένα συγκεκριμένο σύστημα εφαρμογών. Η αντιλαμβανόμενη ευκολία στη χρήση (EOU) αναφέρεται στο βαθμό 18

19 που ο αναμενόμενος χρήστης προσδοκά το σύστημα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς προσπάθεια. Όμοια με την TRA, το ΤΑΜ υποστηρίζει αξιωματικά πως η χρήση ενός υπολογιστικού συστήματος καθορίζεται από την πρόθεση συμπεριφοράς (behavioral intention - BI), αλλά διαφέρει στο ότι η πρόθεση συμπεριφοράς καθορίζεται από την στάση του ατόμου για την χρήση ενός συστήματος (attitude A), αλλά και την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα (U), των οποίων τα συσχετιζόμενα βάρη υπολογίζονται με παλινδρόμηση: BI = A + U Η σχέση A-BI που παρουσιάζεται από το TAM, υποδηλώνει πως οι άνθρωποι διαμορφώνουν προθέσεις για συμπεριφορές απέναντι στις οποίες έχουν επηρεαστεί θετικά. Η σχέση A-BI είναι θεμελιώδης και για την TRA. Η σχέση U-BI που εμφανίζεται στην παραπάνω εξίσωση, βασίζεται στην ιδέα, μέσα σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον, ότι οι άνθρωποι διαμορφώνουν προθέσεις για συμπεριφορές οι οποίες πιστεύουν ότι θα αυξήσουν την απόδοσής τους στην εργασία, ανεξάρτητα από το πόσο θετικά ή αρνητικά συναισθήματα μπορεί να επικαλεστούν για τις συμπεριφορές αυτές καθαυτές. Αυτή η ακολουθία πραγματοποιείται γιατί η καλή απόδοση συντελεί στην απολαβή διάφορων ανταμοιβών, οι οποίες είναι άσχετες από το ίδιο το πλαίσιο εργασίας, δηλαδή όπως οι αυξήσεις των αποδοχών και οι προαγωγές (Vroom, 1964). Το TAM δεν περιλαμβάνει τις προσωπικές νόρμες (SN) της TRA ως έναν καθοριστικό παράγοντα της πρόθεσης συμπεριφοράς (BI). Άλλωστε όπως οι Fishbein και Ajzen (197) αναγνωρίζουν, το συγκεκριμένο σημείο είναι ένα από τα λιγότερα κατανοητά θέματα της TRA. Είναι πράγματι δύσκολο να διαχωριστούν οι άμεσες επιρροές των προσωπικών νορμών στις προθέσεις των συμπεριφορών, από τις έμμεσες που πραγματοποιούνται μέσω των στάσεων (Α). Οι προσωπικές νόρμες μπορούν να επηρεάσουν τις προθέσεις για συμπεριφορά έμμεσα μέσω των στάσεων, λόγω των διαδικασιών εσωτερίκευσης και αναγνώρισης, αλλά και άμεσα μέσω της συμμόρφωσης (compliance). Σύμφωνα με το TAM, οι στάσεις (A) καθορίζονται με τη σειρά τους από δύο παράγοντες, την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα (U) και την αντιλαμβανόμενη 19

20 ευκολία στη χρήση (EOU), με τα βάρη της συσχέτισής τους να υπολογίζονται στατιστικά από γραμμική παλινδρόμηση: A = U + EOU Μία συγκριτική των δύο παραπάνω μοντέλων γίνεται, επίσης, από τους Davis, Bagozzi και Warshaw (1989), όπου εξετάζεται εμπειρικά η ικανότητα των Theory of Reasoned Action (TRA) και Technology Acceptance Model (TAM) να προβλέπουν και να επεξηγούν την αποδοχή ή απόρριψη μία τεχνολογίας βασισμένης στου ηλεκτρονικούς υπολογιστές (computer-based technology) από έναν χρήστη. Εκδηλώνεται ενδιαφέρον για το πόσο καλά μπορεί να προβλεφθεί και να επεξηγηθεί μία μελλοντική συμπεριφορά χρήστη από απλές μετρήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μετά από μία μικρή χρονική περίοδο αλληλεπίδρασης του χρήστη με ένα σύστημα. Το αποτέλεσμα αυτής της ερευνητικής προσπάθειας είναι τα παρακάτω συμπεράσματα: Η χρήση των υπολογιστών από τους ανθρώπους μπορεί να προβλεφθεί αρκετά καλά από τις προθέσεις τους. Η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα (perceived usefulness) αποτελεί σημαντικό καθοριστικό παράγοντα των προθέσεων των ανθρώπων για τη χρήση ενός υπολογιστικού συστήματος, και Η αντιλαμβανόμενη ευκολία στη χρήση (perceived ease of use) αποτελεί σπουδαίο δευτερεύοντα καθοριστικό παράγοντα όσον αφορά την πρόθεση ενός ατόμου για τη χρήση των υπολογιστών. Στην ίδια φιλοσοφία, οι Liaw, Chang, Hung και Huang (2006) στην προσπάθειά τους να διερευνήσουν τις στάσεις απέναντι στη χρήση των μηχανών αναζήτησης ως εργαλείο μάθησης, πρότειναν ένα νέο ερευνητικό μοντέλο: το Μοντέλο Χρήσης τριών Βαθμίδων (three-tier Use Model 3-TUM). Το 3-TUM περιλαμβάνει τις παρακάτω τρεις βαθμίδες: η πρώτη βαθμίδα είναι αυτή της προσωπικής εμπειρίας και της ποιότητας του συστήματος, η δεύτερη είναι η συναισθηματική και γνωστική βαθμίδα και η τρίτη είναι η βαθμίδα της πρόθεσης 20

21 συμπεριφοράς. Στο σχήμα 2.3 αναπαριστάται σχηματικά το περιεχόμενο της κάθε βαθμίδας και οι συσχετίσεις τους. Η βαθμίδα της προσωπικής εμπειρίας και της ποιότητας του συστήματος αποτιμά πως η προσωπική εμπειρία ενός χρήστη και η ποιότητα του συστήματος που χρησιμοποιεί επηρεάζουν συναισθηματικά και γνωστικά το άτομο. Η βαθμίδα αυτή μπορεί να περιλαμβάνει την ικανοποίηση από την ποιότητα του συστήματος, την ικανοποίηση από την αποτελεσματικότητα του συστήματος, την εμπειρία χρήσης του συστήματος ή παρεμφερών συστημάτων. Η συμπεριφοριστική και γνωστική βαθμίδα διερευνά πως τα συστατικά της επηρεάζουν και καθορίζουν τις ατομικές προθέσεις συμπεριφοράς. Σε αυτή τη βαθμίδα μπορούν να περιληφθούν στοιχεία όπως η αντιλαμβανόμενη διασκέδαση, η αντιλαμβανόμενη αυτό-αποτελεσματικότητα, η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα και η αντιλαμβανόμενη ευκολία στη χρήση. Τέλος η βαθμίδα της πρόθεσης συμπεριφοράς βοηθά στην κατανόηση του πως το μοντέλο χρήσης τριών βαθμίδων μπορεί να προβλέψει τις ατομικές προθέσεις συμπεριφοράς για χρήση της τεχνολογίας για ένα συγκεκριμένο σκοπό (για παράδειγμα σαν εργαλείο μάθησης ή σαν εργαλείο ανάκτησης πληροφοριών). Πρώτη Βαθμίδα (first tier): η βαθμίδα της προσωπική εμπειρίας και της ποιότιτας του συστήματος Δεύτερη Βαθμίδα (second tier): η συμπεριφοριστική και γνωστική βαθμίδα Τρίτη Βαθμίδα (third tier): η βαθμίδα της προτιθέμενης συμπεριφοράς Ικανοποίηση από την ποιότητα της χρήσης Ικανοποίηση από την αποτελεσματικότητα του συστήματος Εμπειρία χρήσης παρόμοιων συστημάτων Αντιλαμβανόμενη διασκέδαση Αντιλαμβανόμενη αυτόαποτελεσματικότητα Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα Αντιλαμβανόμενη ευκολία στη χρήση Προτιθέμενη συμπεριφορά για χρήση του συστήματος Προτιθέμενη συμπεριφορά για τη χρήση παρόμοιων συστημάτων Σχήμα 2.3. Το Μοντέλο Χρήσης τριών Βαθμίδων (3-TUM) 21

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας»

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» «Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» Ονοματεπώνυμο: Παππάς Ορέστης-Σταύρος Σειρά: 9 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Ο. Κυριακίδου Δεκέμβριος 2013 η Υπόθεσ Η1 Η2 Η3 Η4 Η5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Ονοματεπώνυμο:Σταματιάδη Φραγκίτσα Σειρά:9 η Επιβλέπον καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση........................................... 13 Πρόλογος στην πρώτη έκδοση............................................ 17 Εισαγωγή................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.- Λέκτορας Συναισθηματική Νοημοσύνη - Μια μορφή κοινωνικής νοημοσύνης, η

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση της ημερίδας με θέμα «Technology

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές έννοιες Σε ένα ερωτηματολόγιο έχουμε ένα σύνολο ερωτήσεων. Μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε ερώτηση αντιστοιχεί μία μεταβλητή. Αν θεωρήσουμε μια ερώτηση, τα άτομα δίνουν κάποιες απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική Στατιστική. Ακαδ. Έτος 2012-2013 1 ο εξάμηνο. Κ. Πολίτης

Περιγραφική Στατιστική. Ακαδ. Έτος 2012-2013 1 ο εξάμηνο. Κ. Πολίτης Περιγραφική Στατιστική Ακαδ. Έτος 2012-2013 1 ο εξάμηνο Κ. Πολίτης 1 2 Η στατιστική ασχολείται με τη συλλογή, οργάνωση, παρουσίαση και ανάλυση πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές, πολύ συχνά αριθμητικές,

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163

Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ζαχαρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες 1. Οδηγίες μεθοδολογίας της έρευνας, συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων. 2. Συγγραφή της ερευνητικής εργασίας. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Μιχαλούδης

Απόστολος Μιχαλούδης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προσομοιώσεων Φυσικής σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων Απόστολος Μιχαλούδης υπό την επίβλεψη του αν. καθηγητή Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Σεμινάρια

Νοσηλευτική Σεμινάρια Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Σεμινάρια Ενότητα 6: Τρόποι Συγγραφής της Μεθόδου και των Αποτελεσμάτων μιας επιστημονικής εργασίας Μαίρη Γκούβα 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Περιεχόμενα 1. Συσχέτιση μεταξύ δύο ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Φοιτητής: Σκαρπέντζος Γεώργιος Καθηγήτρια: Κολέζα Ευγενία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές θεωρίες σχεδιασμού της διδασκαλίας Δραστηριότητες και κατανόηση εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συστημική διάγνωση που προσφέρει το Λόγω Ψυχής Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ. Το άρθρο αυτό έχει ως σκοπό την παράθεση των αποτελεσμάτων πάνω σε μια έρευνα με τίτλο, οι ιδέες των παιδιών σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Διαθεματικότητα -Ιδανικό της ολιστικής γνώσης -Διασυνδέσεις με νόημα μεταξύ γνωστικών περιοχών -Μελέτη σύνθετων ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Αγγλικής που διδάσκουν στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία. Τα δεδομένα είναι εμπιστευτικά και

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Στατιστική Επιχειρήσεων Ι Ενότητα 7: Παρουσίαση δεδομένων-περιγραφική στατιστική Μιλτιάδης Χαλικιάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Τα στοιχεία που ζητούνται από το ερωτηματολόγιο έχουν καθοριστεί από την Eurostat και η συμπλήρωσή τους είναι υποχρεωτική σε όλη την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη Τρία χρόνια μετά την επιμόρφωση β επιπέδου: Οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση και αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαιδευτική - διδακτική διαδικασία;. Η περίπτωση του νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Γιάννης Ιωάννου Β.Δ. MSc, MA 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Φιλοσοφία & Γνωστική Ψυχολογία Το Μεταμοντέρνο κίνημα Αποδοχή της διαφορετικότητας Αντίσταση στις συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο

Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο Χρύσα Μαλανδράκη, Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών Περιφερειακή Ενότητα Νομού Τρικάλων Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Θεσμοί της Αυτοδιοίκησης και της κεντρικής Κυβέρνησης φιλικοί στο παιδί Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της επινόησης στην εκπαίδευση

Η σημασία της επινόησης στην εκπαίδευση Η σημασία της επινόησης στην εκπαίδευση Κ. Π. Κωνσταντίνου Πανεπιστήμιο Κύπρου 27 Οκτωβρίου 2012 Ημερίδα: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συναρμολογούμενων Μοντέλων για τη Διδασκαλία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Συγγραφέας Βασίλης Γ. Παυλόπουλος Περίληψη Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις του γάμου και της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DF8201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα