ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ"

Transcript

1 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Α ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Περιεχόμενα A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 Α.1 Περιβάλλον Έργου 4 Α.1.1 Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο 4 Α.1.2 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου 8 Α Συντονιστική Επιτροπή Έργου (ΣΕΕ) 9 Α Ομάδα Διαχείρισης του Έργου Αναθέτοντος Φορέα 9 Α Υπεύθυνος Έργου Αναθέτοντος Φορέα 9 Α Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) 10 Α Θεματικές Ομάδες Εργασίας Υπεύθυνος Έργου 10 Α Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) 12 Α Επιθεωρητές (auditors) Έργου 13 Α Υποχρεώσεις Αναθέτοντος Φορέα 13 Α.2 Υφιστάμενη Κατάσταση 15 Α.2.1 Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών του Φορέα 15 Α.2.2 Oργανωτική δομή & στελέχωση του Φορέα 31 Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ο.Λ.Π. Α.Ε 38 Α.3 Υποδομή ΤΠΕ του Φορέα 58 Α.3.1 Δικτυακή υποδομή Network and client devices 58 Α.3.2 ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (HARDWARE)-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 75 Α.3.3 Επιχειρησιακές και Διοικητικοοικονομικές εφαρμογές (applications) 91 Α Επιχειρησιακές εφαρμογές (NAVIS) 100 Α SPARCS 100 Α EXPRESS 103 Α Προσαρμογές στο EXPRESS για την ικανοποίηση διαδικασιών και λειτουργιών του Ο.Λ.Π. Α.Ε. 112 Α Διαδικασία λήψης αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων προς διαγραφή και απαλοιφή τους από τη βάση παραγωγής του Express 114 Α Επιχειρησιακές εφαρμογές (customized) 114 Σελίδα 2 από 200

3 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Α EXPRESS_J (Επέκταση Express) 114 Α Εφαρμογή Στατιστικής Υπηρεσίας 128 Α Κίνηση Επιβατών-Οχημάτων 128 Α Παρακολούθηση Κλήσεων Παράνομης Στάθμευσης 130 Α Διαχείριση Ζημιών 130 Α Διαχείριση Car Terminal 131 Α Σύστημα γεωγραφικής απεικόνισης λιμένα 134 Α Σύστημα προγραμματισμού κρουαζιερόπλοιων λιμένα 136 Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 137 Α ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 137 Α ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 138 Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 140 Α ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΕΡΓΑΤΩΝ 141 Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 149 Α ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 149 Α ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 149 Α ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 150 Α ΑΠΟΘΗΚΕΣ 152 Α ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 153 Α ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 157 Α PLAMS_V3 (Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων, εξοπλισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων) 158 (Γ) PLAMS (version_3) (Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων) 158 Α Ηλεκτρονικές Πληρωμές 160 Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Λειτουργικής Περιγραφής του SPARCS 161 Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 200 Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 200 Σελίδα 3 από 200

4 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.1 Περιβάλλον Έργου Α.1.1 Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ιδρύθηκε το 1930 με το νόμο 4748/1930, ο οποίος προέβλεπε την οργάνωση των υπηρεσιών του Διοικητικού Φορέα του Λιμανιού. Ορισμένες από τις σημαντικότερες χρονολογίες στην εξέλιξη του Λιμανιού αλλά και του Ο.Λ.Π αποτελούν οι ακόλουθες: 1931: Δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος περί συνθέσεως των υπηρεσιών του Ο.Λ.Π. 1932: Έναρξη λειτουργίας Ελεύθερης Ζώνης Πειραιά. 1955: Σταδιακή εκτέλεση του προγράμματος έργων για την ανάπτυξη του λιμανιού. 1973: Έναρξη λειτουργίας του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στο Λιμένα Ηρακλέους. 1989: Εγκαίνια του Προβλήτα Ι «Ελευθέριος Βενιζέλος» (Σ.ΕΜΠΟ). 1996: Μεταφορά όλων των εμπορικών δραστηριοτήτων από το Κεντρικό Λιμάνι. 1997: Αποπεράτωση του Προβλήτα ΙΙ στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων «Ελευθέριος Βενιζέλος». 1999: Ψήφιση του Ν.2688/99 με τον οποίο ο Ο.Λ.Π μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία. 2002: Υπογραφή Σύμβασης Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο. 2003:Εισαγωγή μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 2004: Επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος Ολυμπιακής φιλοξενίας στο Λιμάνι του Πειραιά. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ο.Λ.Π)», ιδρύθηκε δυνάμει του Ν. 4748/1930, ο οποίος τροποποιήθηκε με τον Α.Ν. 1559/1950, που κυρώθηκε με το Ν. 1630/1951, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Σελίδα 4 από 200

5 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Το 1999 δυνάμει του Ν. 2688/1999 (Φ.Ε.Κ Α 40) ο Ο.Λ.Π μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο Ο.Λ.Π Α.Ε. Ο Ο.Λ.Π Α.Ε είναι Ανώνυμη Εταιρεία κοινής ωφέλειας με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, απολαμβάνει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 2688/1999 και του Κ.Ν. 2190/1920 και συμπληρωματικά από διατάξεις του Ν. 2414/1996 (Φ.Ε.Κ 135 Α ), καθώς και του α.ν. 1559/1950 όπως κάθε φορά ισχύουν. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε) με αριθμό 42645/06/Β/99/24 και η διάρκειά της ορίσθηκε στα 100 έτη από την έναρξη ισχύος του Ν. 2688/1999, δηλ. μέχρι Εδρεύει στο Δήμο Πειραιώς και η διοίκησή της στεγάζεται στο κτίριο Διοικήσεως Ο.Λ.Π, στον Κεντρικό Λιμένα Πειραιώς (Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς) ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός της Εταιρείας περιλαμβάνεται στο καταστατικό της, όπως αυτό καταρτίσθηκε με το Ν. 2688/1999 και συμπληρώθηκε στη συνέχεια με τις διατάξεις του Άρθρου 15 του Ν. 2881/2001 και του Άρθρου 35 του Ν. 2932/2001. Ειδικότερα, σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση και η εκμετάλλευση του Λιμένος Πειραιώς ή και άλλων λιμένων. Τα όρια της περιοχής του Λιμένος Πειραιώς, συμπεριλαμβανομένης και της Ελεύθερης Ζώνης Πειραιώς, προσδιορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Στο σκοπό της Εταιρείας περιλαμβάνονται : Η παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού των πλοίων και διακίνησης φορτίων και επιβατών από και προς το λιμένα. Η εγκατάσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής υποδομής. Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση με το λιμενικό έργο, καθώς και κάθε άλλης εμπορικής, βιομηχανικής, πετρελαϊκής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων της τουριστικής, της πολιτιστικής, της αλιευτικής και του σχεδιασμού και οργάνωσης λιμενικών εξυπηρετήσεων. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που είχε ανατεθεί στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Tο Ελληνικό Δημόσιο και ο Ο.Λ.Π Α.Ε, σε εκτέλεση του Άρθρου 35 του Ν. 2932/2001, συνήψαν την από Σύμβαση Παραχώρησης, αντικείμενο της οποίας αποτελεί η εκ μέρους του Δημοσίου παραχώρηση προς τον Ο.Λ.Π Α.Ε του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του Λιμένος Πειραιώς, καθώς και ο προσδιορισμός των Σελίδα 5 από 200

6 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- ειδικότερων όρων της παραχώρησης αυτής και των αντίστοιχων υποχρεώσεων των μερών. Η Σύμβαση Παραχώρησης έχει αρχική διάρκεια 40 ετών, ήτοι μέχρι το έτος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Λιμάνι του Πειραιά αποτελεί το μεγαλύτερο σε έκταση λιμάνι της Ελλάδας και την κύρια θαλάσσια πύλη της Ελλάδος στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων (Ευρώπη, Αφρική και Ασία). Η γεωγραφική θέση του Λιμένα τον καθιστά κομβικό σημείο επικοινωνίας της νησιωτικής και της ηπειρωτικής Ελλάδας, αλλά και διεθνές κέντρο θαλάσσιου τουρισμού και διαμετακομιστικού εμπορίου. Η θέση του Λιμένα ευνοεί την εξυπηρέτηση τόσο του Ελλαδικού χώρου, όσο και των Βαλκανίων και των χωρών της Μαύρης Θάλασσας. Το Λιμάνι του Πειραιά βρίσκεται στο κεντρικό σημείο της διασταύρωσης των θαλασσίων οδών που συνδέουν τη Μεσόγειο με τη Βόρεια Ευρώπη και δεδομένου ότι βρίσκεται νοτιότερα του 38 ου παραλλήλου διευκολύνει τα πλοία κυρίων γραμμών να προσεγγίζουν το Λιμάνι χωρίς ουσιαστική εκτροπή από την πορεία ελαχίστου κόστους. Το Λιμάνι του Πειραιά εκτείνεται επί συνολικού μήκους περίπου 24 χλμ. και έκτασης στρεμμάτων περίπου. Ειδικότερα, διαθέτει μέτρα κρηπιδώματα, 20 προβλήτες, κτίρια διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, αποθήκες, υπόστεγα, ειδικό εξοπλισμό και λοιπές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με στοιχεία του «Containerization International Yearbook 2005», που αφορούν στοιχεία για το έτος 2003, περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 50 μεγαλύτερων λιμένων του κόσμου στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, ενώ κατέχει την 6η θέση στη Μεσόγειο και την 1η θέση στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια στον κόσμο αναφορικά με τον αριθμό των επιβατών που εξυπηρετεί. Στην Ελλάδα το λιμάνι του Πειραιά εξυπηρετεί το μεγαλύτερο μέρος της θαλάσσιας επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Οι δραστηριότητες του Ο.Λ.Π Α.Ε διακρίνονται σε: Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης, μεταφόρτωσης και αποθήκευσης εμπορευμάτων. Εξυπηρέτηση ακτοπλοΐας και κρουαζιερόπλοιων. Εξυπηρέτηση πλοίων. Παραχώρηση χρήσης χώρων σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος. Υπάρχει επίσης ένας αριθμός δραστηριοτήτων, που σχετίζονται με το Λιμένα, οι οποίες όμως δεν είναι στην ευθύνη της Εταιρείας και είναι οι ακόλουθες : Πλοήγηση των πλοίων μέσα στο λιμάνι, αρμοδιότητας Υ.Ε.Ν. Αστυνόμευση Λιμένος, αρμοδιότητας Λιμενικού Σώματος. Ρυμούλκηση, που προσφέρεται και από ιδιωτικές εταιρίες. Υγειονομικοί και Τελωνειακοί έλεγχοι αρμοδιότητας του Δημοσίου. Σελίδα 6 από 200

7 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Βασικές κατηγορίες πελατών της Εταιρείας είναι ναυτιλιακοί πράκτορες, ναυτιλιακές εταιρείες μεταφοράς εμπορευμάτων (εμπορευματοκιβωτίων αυτοκινήτων - συμβατικού φορτίου), κατασκευαστές αυτοκινήτων, διαμεταφορείς (εταιρείες που αναλαμβάνουν τη μεταφορά εμπορευμάτων, συνήθως με μέσα τρίτων), ακτοπλοϊκές εταιρείες και εταιρείες εκμετάλλευσης κρουαζιερόπλοιων. Σελίδα 7 από 200

8 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Α.1.2 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ Ο.Λ.Π. Α.Ε. Βλ. παρ. Α.1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο.Λ.Π. Α.Ε. Βλ. παρ. Α.1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ο.Λ.Π. Α.Ε. Βλ. παρ. Α.1.1 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε. Βλ. παρ. Α.1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε. Βλ. παρ. Α.1.1 ΣΕΕ Ο.Λ.Π. Α.Ε - ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ Βλ. παρ. Α ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε - ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ Βλ. παρ. Α ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε. Βλ. παρ. Α ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ο.Λ.Π. Α.Ε - ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ Βλ. παρ. Α ΕΠΠΕ Ο.Λ.Π. Α.Ε. Βλ. παρ. Α Θεματικές Ομάδες εργασίας Ο.Λ.Π. Α.Ε. Βλ. παρ. Α Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Ο.Λ.Π. Α.Ε. Βλ. παρ. Α Επιθεωρητές Έργου Ο.Λ.Π. Α.Ε. Ή ΤΡΙΤΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Βλ. παρ. Α Σελίδα 8 από 200

9 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Α Συντονιστική Επιτροπή Έργου (ΣΕΕ) Στη Συντονιστική Επιτροπή, η οποία θα αποτελεί το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων στα πλαίσια του Έργου, θα συμμετέχουν εκπρόσωποι και του Αναδόχου και του Ο.Λ.Π. Α.Ε., ως εξής: Ο.Λ.Π. Α.Ε. Διευθύνων Σύμβουλος Γενικός Διευθυντής Υπεύθυνος Έργου Ανάδοχος Γενικός Διευθυντής Εργων και Υπηρεσιών Διευθυντής Εφαρμογών Πληροφορικής Υπεύθυνος Έργου Εκ των ανωτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.Π. Α.Ε. θα ασκεί καθήκοντα Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής, ενώ οι λοιποί θα αποτελούν τα μέλη αυτής. Οι αρμοδιότητες της Συντονιστικής Επιτροπής Έργου θα είναι οι εξής : Παρακολούθηση της συνολικής πορείας υλοποίησης του Έργου (προϋπολογισμός, χρονοδιάγραμμα, παραδοτέα, συνεργασία μεταξύ των ομάδων). Παρακολούθηση του Έργου και των υποχρεώσεων των Ομάδων Διαχείρισης του Αναθέτοντος Φορέα και του Αναδόχου, αντίστοιχα. Εισηγήσεις προς το Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. Α.Ε. σχετικά με θέματα που χρήζουν της απόφασης ή της παρέμβασής του. Επίλυση τεχνικών ή άλλων διαφορών εντός των πλαισίων της Σύμβασης. Διαχείριση αλλαγών όταν το θέμα παραπέμπεται σε αυτήν. Βελτιώσεις χρονοδιαγράμματος των επί μέρους φάσεων του Έργου και κατανομή πόρων, που δεν επηρεάζουν τα ορόσημα του Έργου. Δημιουργία κοινών τεχνικών ή άλλων επιτροπών με σκοπό την εξέταση διαφόρων θεμάτων. Οι αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής θα λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και θα είναι δεσμευτικές υποχρεωτικά και για τον Ανάδοχο και τον Αναθέτοντα Φορέα. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Πορέδρου της Επιτροπής υπερισχύει. Α Ομάδα Διαχείρισης του Έργου Αναθέτοντος Φορέα Θα αποτελείται από τον Υπεύθυνο Έργου, τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου και την αντίστοιχη Γραμματειακή Υποστήριξη. Α Υπεύθυνος Έργου Αναθέτοντος Φορέα Οι βασικές αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Έργου και κατ επέκταση της Ομάδας Διαχείρισης του Έργου, είναι: Σελίδα 9 από 200

10 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Σε συνεργασία με την ΕΠΠΕ εγκρίνει τη Διαχείριση Ποιότητας του Έργου (Quality Plan του Έργου) Παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία του Έργου με βάση το Χρονοδιάγραμμα. Ηγείται όλου του προσωπικού του Αναθέτοντος Φορέα στα πλαίσια του Έργου. Ελέγχει το αναλυτικό πλάνο του Έργου σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Έργου του Αναδόχου. Προγραμματίζει και συντονίζει τις συναντήσεις εργασίας με τον Ανάδοχο καθώς και της Συντονιστικής Επιτροπής και γενικά διαχειρίζεται την όλη επιχειρηματική σχέση μεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου. Ενημερώνει τη Συντονιστική Επιτροπή για την πρόοδο του Έργου και τα τυχόν προβλήματα. Παρέχει προσωπικό, υλικό, έγγραφα, στοιχεία και ό,τι άλλο απαιτείται από πλευράς Εργοδότη, (σύμφωνα με την παράγραφο Α της παρούσας Διακήρυξης), για την υλοποίηση του Έργου από τον Ανάδοχο Εγκρίνει την αντικατάσταση του προσωπικού του Αναδόχου Α Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Η ΕΠΠΕ θα συσταθεί για τη συνολική εποπτεία της πορείας εργασιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, για την παραλαβή των επί μέρους Παραδοτέων, κατά Φάση του Έργου καθώς και την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του Έργου. (ενότητα.γ.12 «Διαδικασία Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου»). Παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία του Έργου με βάση το Χρονοδιάγραμμα. Το έργο της ΕΠΠΕ υποστηρίζεται από τις Θεματικές Ομάδες Εργασίας, το έργο των οποίων περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα Α Α Θεματικές Ομάδες Εργασίας Υπεύθυνος Έργου Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται με τη λειτουργία Θεματικών Ομάδων Εργασίας, οι οποίες θα στελεχωθούν από υπαλλήλους διαφόρων Υπηρεσιών του Ο.Λ.Π. Α.Ε., για την παρακολούθηση των επί μέρους θεματικών ενοτήτων του Έργου. Ο συντονισμός των Θεματικών Ομάδων Εργασίας γίνεται από τον Υπεύθυνο Έργου και την ΕΠΠΕ. Θεματικές ενότητες του Έργου: Θεματική ενότητα παρακολούθησης της καταγραφής της υφισταμένης κατάστασης και της μελέτης διατηρησιμότητας συστημάτων και εφαρμογών Θεματική ενότητα H/W, System Software, μελέτης και υλοποίησης υπηρεσιών ασφάλειας συστημάτων, παρακολούθησης εκθέσεων τεχνικής υποστήριξης Σελίδα 10 από 200

11 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Θεματική ενότητα υλοποίησης παθητικού Δικτύου, εγκατάστασης, λειτουργίας και τεκμηρίωσης Δικτύου, εγκατάστασης και παραμετροποίησης Λογισμικού Δικτύου, μελέτης για τη μελλοντική υλοποίηση του Portal Θεματική ενότητα σχεδιασμού και οργάνωσης βάσης Δεδομένων Θεματική ενότητα Μελετης Επιχειρησιακών Εφαρμογών Εμπορικού Λιμένος, τεύχους ανάλυσης και λειτουργικού σχεδιασμού, ανάπτυξης/παραμετροποίησης των Επιχειρησιακών Εφαρμογών Εμπορικού Λιμένος (συμπεριλαμβανομένης της Τιμολόγησης) Θεματική ενότητα τεύχους ανάλυσης και λειτουργικού σχεδιασμού, ανάπτυξης/παραμετροποίησης εφαρμογών Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας Θεματική ενότητα τεύχους ανάλυσης και λειτουργικού σχεδιασμού, ανάπτυξης/παραμετροποίησης εφαρμογών Συντήρησης και Επισκευής Μηχανημάτων Θεματική ενότητα τεύχους ανάλυσης και λειτουργικού σχεδιασμού, και ανάπτυξης/παραμετροποίησης εφαρμογής Αναλυτικής Λογιστικής και Κοστολόγησης Θεματική ενότητα τεύχους ανάλυσης και λειτουργικού σχεδιασμού, ανάπτυξης/παραμετροποίησης εφαρμογών Λογιστηρίου (Γενική Λογιστική-Πάγια- Προϋπολογισμός) Θεματική ενότητα τεύχους ανάλυσης και λειτουργικού σχεδιασμού, ανάπτυξης/παραμετροποίησης των εφαρμογών των Προμηθειών (Διαγωνισμοί- Συμβάσεις-Προμήθειες-Αποθήκες-Διαχείρισης Καυσίμων) Θεματική ενότητα Σχεδιασμού οργάνωσης ελέγχου και παρακολούθησης της Εκπαίδευσης τεχνικών του Ο.Λ.Π. Α.Ε. και χρηστών Θεματική ενότητα Μετάπτωσης Δεδομένων και Λειτουργιών Θεματική ενότητα Μελέτης, εγκατάστασης παραμετροπίησης και Παρακολούθησης Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών(Δίκτυο, ΗΥ, Systems SW, RDBMS ) Οι θεματικές Ομάδες εργασίας θα παρακολουθούν το έργο, ερχόμενες σε καθημερινή επαφή με τα στελέχη αντίστοιχων ομάδων εργασίας του Αναδόχου. Θα ελέγχουν την εξέλιξη του Έργου της Θεματικής ενότητας, θα καταγράφουν παρατηρήσεις και θα ενημερώνουν γραπτώς τόσο τον Υπεύθυνο Έργου, όσο και την ΕΠΠΕ για την εξέλιξη της θεματικής ενότητας, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος ως προς την υλοποίηση και παράδοση των αντίστοιχων παραδοτέων κατά φάση του Έργου, για την αντίστοιχη Θεματική Ενότητα. Εφόσον ένα παραδοτέο, πληροί τις προδιαγραφές της προσφοράς του Αναδόχου αλλά και της Διακήρυξης, είναι σύμφωνο με το επικαιροποιημένο σχέδιο της Υλοποίησης του Έργου και με τις Μελέτες που το αφορούν, θα εισηγούνται την παραλαβή του στην ΕΠΠΕ. Σελίδα 11 από 200

12 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Για τον τρόπο εργασίας τους, θα καθοδηγούνται από τον υπεύθυνο της αντίστοιχης ομάδας εργασίας, ο οποίος θα συντονίζει την ομάδα και θα συμβουλεύεται τον Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης. Α Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) Στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό ανάθεση Έργου, ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. δύναται να αναθέσει σε τρίτο φορέα την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης. Ο Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) θα αναλάβει τη διεκπεραίωση των ακόλουθων εργασιών: Ο ΣΤΥ θα συνεπικουρεί τον Αναθέτοντα Φορέα του Έργου στην οργάνωση, τον συντονισμό, τη διαχείριση και τον έλεγχο, την παραλαβή και τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του Έργου προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του, όσον αφορά το σχεδιασμό, το χρονικό προγραμματισμό, τις τεχνικές προδιαγραφές, την ποιότητα, το κόστος, τα αναμενόμενα οφέλη και τη διαχρονικότητά τους. Η συμβολή του ΣΤΥ θα είναι καθοριστική στην τήρηση των βασικών χαρακτηριστικών και στόχων του Έργου, του καταρτισθέντος χρονοδιαγράμματος διοικητικών ενεργειών και εργασιών, του έγκαιρου εντοπισμού επιπτώσεων από μη τήρηση σχεδιαζόμενων ενεργειών ή χρονοδιαγραμμάτων με την υποβολή προτάσεων διαχείρισής τους. Ο ΣΤΥ θα συμβάλλει καθοριστικά στην ολοκληρωμένη, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης που προκύπτουν από το Έργο, στον συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων με στόχο τη μεγιστοποίηση των οφελών από το Συνολικό Έργο. Επί πλέον ο ΣΤΥ θα συμβάλλει, στη διασφάλιση της τεχνικής αρτιότητας, η οποία θα επιτρέψει την επιτυχή Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του Έργου και την αποτελεσματική επιχειρησιακή λειτουργία των συστημάτων και υποδομών που θα αναπτυχθούν. H έγκαιρη και ορθή υλοποίηση του Συνολικού Έργου απαιτεί μια σειρά από συντονισμένες ενέργειες διαχείρισης και παρακολούθησης. Τις ενέργειες αυτές καλείται να υποστηρίξει ο ΣΤΥ. Για την υλοποίηση των ενεργειών αυτών ο ΣΤΥ θα παρέχει υποστήριξη στον Αναθέτοντα Φορέα σε θέματα τεχνικά / οικονομικά, οργανωτικά και διαχειριστικά, εκπόνησης μελετών και παροχής εμπειρογνωμοσύνης. Ο ΣΤΥ θα υποστηρίξει τις εργασίες διαχείρισης και υλοποίησης του έργου, με παροχή του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και των απαραίτητων υποδομών και εργαλείων, υπό τη μορφή συνολικής υπηρεσίας. Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης Η συγκεκριμένη κατηγορία υπηρεσιών στοχεύει στη διαρκή υποστήριξη της Αναθέτοντος Φορέα και του συνολικού μηχανισμού παρακολούθησης της υλοποίησης, κατά τη φάση υλοποίησης του Έργου και περιλαμβάνει εργασίες που σχετίζονται με τις ανάγκες διαχείρισης, την παροχή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και την κάλυψη των αυξημένων απαιτήσεων ενημέρωσης των εμπλεκομένων μερών. Οι υπηρεσίες του ΣΤΥ συνοψίζονται σε γενικές γραμμές στα ακόλουθα: 1. Οργάνωση συστήματος διαχείρισης και προγραμματισμός υλοποίησης του Έργου Σελίδα 12 από 200

13 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- 2. Παρακολούθηση υποστήριξη της υλοποίησης του Έργου 3. Υποστήριξη των διαδικασιών Παρακολούθησης-Ελέγχου-Παραλαβής του Έργου Παροχή ειδικών υπηρεσιών Ο ΣΤΥ καλείται να διαθέσει συγκεκριμένο ανθρωποχρόνο στελεχιακού δυναμικού (κατά κατηγορία εξειδίκευσης), ο οποίος θα αξιοποιηθεί σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα εντός του χρόνου ισχύος του Έργου. Για τη διενέργεια πρόσθετων εργασιών, πέραν των σαφώς οριζόμενων στις προηγούμενες παραγράφους, οι οποίες: - είτε δεν μπορούν να οριστούν επακριβώς ως προς το χρόνο τέλεσής τους, - είτε αποτελούν περιπτώσεις έκτακτων αναγκών που θα παρουσιαστούν κατά την εξέλιξη του Έργου και δεν δύναται να καθοριστούν στην παρούσα φάση της διακήρυξης, Α Επιθεωρητές (auditors) Έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό ανάθεση Έργου, ο Ο.Λ.Π. Α.Ε.δύναται να αναθέσει σε στελέχη του ή τρίτο ανεξάρτητο όργανο τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων Έργου (project audits) για την πιστοποίηση της πορείας των εργασιών και την καταγραφή συμπερασμάτων και περιοχών παρέμβασης ή βελτίωσης. Τέτοιοι έλεγχοι δύναται να διενεργηθούν σε οποιαδήποτε χρονικό σημείο εξέλιξης του Έργου, κατόπιν έγκαιρης σχετικής ενημέρωσης του Αναδόχου από τον Ο.Λ.Π. Α.Ε. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις κατόπιν σχετικής έγκρισης που θα επικυρώνεται από τον Υπεύθυνο Έργου του Αναθέτοντος Φορέα. Ο Ανάδοχος οφείλει στο πλαίσιο των εργασιών του να καταθέσει στους οριζόμενους από τον Ο.Λ.Π. Α.Ε. επιθεωρητές κάθε σχετικό τεκμηριωτικό υλικό προκειμένου αυτοί να διενεργήσουν τους ελέγχους. Α Υποχρεώσεις Αναθέτοντος Φορέα Για την τήρηση από τον Ανάδοχο των προθεσμιών παράδοσης και εγκατάστασης σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα της παραγράφου Γ.3.1.5, του Γ Μέρους της παρούσας διακήρυξης, ο Αναθέτων Φορέας υποχρεούται να μεριμνήσει εγκαίρως για τα ακόλουθα: Την εξασφάλιση των απαραίτητων χώρων, της αναγκαίας υποδομής τους και των συνθηκών περιβάλλοντος, ένα μήνα πριν την εγκατάσταση κάθε τμήματος του εξοπλισμού Πληροφορικής σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα παραγράφου Γ.3.1.5, του Γ Μέρους της παρούσας διακήρυξης, καθώς και την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας του προσωπικού του κατά το χρονικό διάστημα της εγκατάστασης. Τον έγκαιρο καθορισμό του Υπευθύνου Έργου, της ΕΠΠΕ και των ΘΟΕ, σύμφωνα με τις παραγράφους Α.1.2.2, Α.1.2.3, Α της παρούσας διακήρυξης. Σελίδα 13 από 200

14 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Την έγκαιρη διάθεση του προσωπικού που θα εκπαιδευτεί, για την υλοποίηση των εκπαιδεύσεων που προβλέπονται στην ενότητα Γ.7 του Γ Μέρους της παρούσας Διακήρυξης. Τη διάθεση προσωπικού για την παροχή όλων των αναγκαίων στοιχείων και πληροφοριών (μελέτες, έγγραφα, υλικό τεκμηρίωσης), ώστε να γίνει από τον Ανάδοχο σωστή και έγκαιρη καταγραφή της υφισταμένης κατάστασης και των απαιτήσεων για την ανάπτυξη και παραμετροποίηση του Λογισμικού Εφαρμογών και την εξασφάλιση της πληρότητας των Μελετών που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος. Για τις πληροφορίες, όπου δεν υπάρχει σχετική τεκμηρίωση από τον Αναθέτοντα Φορέα, ο Ανάδοχος θα τις αποκομίζει μέσω συνεντεύξεων, τα πρακτικά των οποίων θα αποτελούν την σχετική τεκμηρίωση. Οι συνεντεύξεις θα διεξάγονται βάσει εβδομαδιαίου προγραμματισμού, κατόπιν αιτιολογημένου εγγράφου αιτήματος του Αναδόχου. Τη διάθεση των αναγκαίων στοιχείων και πληροφοριών όπως μελέτες, έγγραφα, πηγαίο κώδικα υφιστάμενων εφαρμογών, σχήματα βάσεων δεδομένων, αρχιτεκτονικές συστημάτων, υλικό τεκμηρίωσης κλπ. Τη δυνατότητα πρόσβασης του Αναδόχου σε όλους τους χώρους, όπου θα εγκατασταθεί Εξοπλισμός Πληροφορικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε περίπτωση που ζητηθεί εγγράφως από τον Ανάδοχο και εκτός εργασίμων ημερών και ωρών. Την έγκαιρη σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα, εξασφάλιση άδειας εκσκαφών εντός των χώρων του Αναθέτοντος Φορέα, στις προβλεπόμενες οδεύσεις, στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του. Την έγκαιρη σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα εξασφάλιση χώρων στο κτίριο Πληροφορικής, στο οποίο θα εγκατασταθούν στελέχη του Αναδόχου για τις ανάγκες του Έργου, οι οποίοι θα διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή (ηλεκτρικές παροχές, τηλέφωνα, fax, γραφεία, χρήση φωτοτυπικού, Η/Υ) Τη συμμετοχή σε τακτικές και έκτακτες συναντήσεις με στελέχη του Αναδόχου για την παρακολούθηση του Έργου και την επίλυση τυχόν προβλημάτων. Οι έκτακτες συναντήσεις θα διενεργούνται εντός δύο εργασίμων ημερών από την έγγραφη αίτηση είτε του Αναθέτοντος Φορά είτε του Αναδόχου. Την έγγραφη απάντηση σε ερωτήματα του Αναδόχου, σχετικά με την εκτέλεση του Έργου, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την αποστολή τους. Σε περίπτωση μη δυνατότητας του Αναθέτοντος Φορέα, να απαντήσει εντός της προθεσμίας, οφείλει εντός της προθεσμίας να γνωρίσει στον Ανάδοχο τον χρόνο στον οποίο θα απαντήσει και τους λόγους της καθυστέρησης. Σελίδα 14 από 200

15 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Α.2 Υφιστάμενη Κατάσταση Α.2.1 Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών του Φορέα A. Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης, μεταφόρτωσης και αποθήκευσης εμπορευμάτων Α1. Διακίνηση Containers Η κυριότερη δραστηριότητα του Ο.Λ.Π Α.Ε είναι αυτή της φορτοεκφόρτωσης, μεταφόρτωσης και αποθήκευσης εμπορευμάτων. Η διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων γίνεται στο Container Terminal «Ελευθέριος Βενιζέλος», στη θέση Νέο Ικόνιο, όπου λειτουργεί Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων (Σ. ΕΜΠΟ). Η υπήνεμη και χωρίς παλίρροια θέση του Σταθμού, σε συνδυασμό με τα μεγάλα βάθη του, εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και ταχεία εξυπηρέτηση σύγχρονων πλοίων τύπου Feedership και Mothership, μεταφορικής ικανότητας έως TEUs. Η συνολική επιφάνεια του Σταθμού είναι τ.μ, με χώρους απόθεσης τ.μ, δύο προβλήτες Ι και ΙΙ με συνολικό μήκος κρηπιδοτοίχων μ., βάθη από 11,5-16 μ. και 9 θέσεις εξυπηρέτησης πλοίων. Ο Σταθμός διαθέτει υπαίθριους αποθηκευτικούς χώρους, αποθήκη εκκένωσης - πλήρωσης Εμπορευματοκιβωτίων τ.μ, καθώς και συνεργείο συντήρησης και επισκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού, επιφάνειας τ.μ. Επί πλέον διαθέτει εγκαταστάσεις ψυγείων για reefers containers καθώς και ειδικούς χώρους επικινδύνων φορτίων (ΙΜDGs). Ο κυριότερος εξοπλισμός που διαθέτει η Εταιρεία για τις ανάγκες της λειτουργίας του Σ.ΕΜΠΟ περιλαμβάνει 14 Γερανογέφυρες (Γ/Φ), ένα αυτοκινούμενο λιμενικό γερανό φορτoεκφόρτωσης container, 68 Οχήματα Στοιβασίας και Μεταφοράς Εμπορευματοκιβωτίων (ΟΣΜΕ - Straddle Carriers), 22 Περονοφόρα, 29 Τράκτορες και 39 Ρυμουλκούμενα. Η λειτουργία του Σ.ΕΜΠΟ υποστηρίζεται από ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που έχει εγκατασταθεί στο Λιμένα (P-MIS). Επίσης, στο Σταθμό λειτουργεί κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης για την καλύτερη παρακολούθηση, εποπτεία και ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εμπορευμάτων, ενώ για την κίνηση των οχημάτων στην περιοχή έχει διαμορφωθεί ανεξάρτητο οδικό δίκτυο, το οποίο αποτελεί προέκταση του οδικού δικτύου αποκλειστικής χρήσης του Ο.Λ.Π Α.Ε. Το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας περιλαμβάνει μεσοπρόθεσμα τη διενέργεια επενδύσεων υποδομής και την προμήθεια εξοπλισμού για την αύξηση της δυναμικότητας και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στο Σ.ΕΜΠΟ. Στο πλαίσιο αυτό υπεγράφη στις η σύμβαση κατασκευής του «Νέου Προβλήτα Ι», με την ολοκλήρωση του οποίου εκτιμάται ότι θα αυξηθεί η δυναμικότητα του Σ.ΕΜΠΟ κατά περίπου 30%, ήτοι κατά TEUs ετησίως. Η περίοδος κατασκευής της υποδομής και εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού είναι περίπου 3 έτη. Μακροπρόθεσμα στο επενδυτικό πρόγραμμα Σελίδα 15 από 200

16 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- περιλαμβάνεται και η κατασκευή του ανατολικού τμήματος του προβλήτα III για την περίοδο , η οποία θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση όπως αναμένεται να διαμορφωθεί την περίοδο αποπεράτωσης του προβλήτα Ι. Επίσης, η σύνδεση του Σταθμού Ε/Κ (Container Terminal) με το δίκτυο του ΟΣΕ στο Θριάσιο Πεδίο, αναμένεται να ενισχύσει την κίνηση στα τοπικά φορτία. Τα στατιστικά στοιχεία για την περίοδο παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: (ΣΕ TEUS1) ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) 2006 ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) Εισαγωγή και Εξαγωγή , ,13 Μεταφόρτωση , ,09 Κενά , ,08 ΣΥΝΟΛΟ , ,64 (1) TEUs : Twenty feet Equivalent Unit ( μονάδα όγκου ισοδύναμη με Ε/Κ διαστάσεων 20*8*8 ποδών) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ CONTAINERS ΣΕ TEU'S Εισαγωγή και Εξαγωγή Μεταφόρτωση Κενά Σελίδα 16 από 200

17 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Α2. Διακίνηση Οχημάτων (Car Terminals) Το Λιμάνι του Πειραιά προσφέρει υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης, αποθήκευσης και μεταφόρτωσης οχημάτων (αυτοκινήτων Ε.Ι.Χ κυρίως) στους σταθμούς διακίνησης οχημάτων (Car Terminals). Η διακίνηση των εισαγομένων, εξαγομένων και μεταφορτωνομένων αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων στο Λιμάνι, εξυπηρετείται από εγκαταστάσεις (Car Terminals) στις ακόλουθες περιοχές: A. Στην περιοχή Διαχείρισης Γ1 η οποία βρίσκεται στη Δραπετσώνα και διαθέτει χερσαίους χώρους περίπου 74 στρεμμάτων και χωρητικότητας Ε.Ι.Χ αυτοκινήτων. B. Στην περιοχή Διαχείρισης Γ2, η οποία βρίσκεται στο Κερατσίνι, καταλαμβάνει έκταση περίπου 20,7 στρεμμάτων και έχει χωρητικότητα Ε.Ι.Χ αυτοκινήτων. C. Στην περιοχή της Καρβουνόσκαλας Κερατσινίου, στην οποία, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής λιμενικών έργων κόστους 7,8 εκατ. και τη διαμόρφωση νέων χώρων 70 περίπου στρεμμάτων, λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2005 νέο Car Terminal το οποίο αύξησε το 2006 τη δυναμικότητα κατά 115,2% σε σχέση με το Παράλληλα σχεδιάζεται η επέκταση των διαθέσιμων χώρων με τη χρήση του προβλήτα ΔΕΗ για την περαιτέρω αύξηση της δυναμικότητας. Η διακίνηση αυτοκινήτων θεωρείται ότι έχει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, δεδομένου ότι μεγάλες εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη χρήση του Λιμένα ως διαμετακομιστικού κέντρου (transshipment hub). Οι βελτιώσεις στον τομέα της ποιότητας υπηρεσιών σε συνδυασμό με την αύξηση της δυναμικότητας θα ενισχύσουν σημαντικά την ανταγωνιστική θέση του λιμανιού του Πειραιά. Ο όγκος της κίνησης των μεταφορτωθέντων (in transit) αυτοκινήτων κατά τα έτη , που παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα, επιβεβαιώνει την παραπάνω θετική προοπτική. Σταθμοί Διακίνησης Οχημάτων (Car Terminals) (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) 2006 ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) Εισαγωγή και Εξαγωγή , ,1 Μεταφόρτωση , ,2 ΣΥΝΟΛΟ , Σελίδα 17 από 200

18 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Εισαγωγή και Εξαγωγή Μεταφόρτωση Α3. Διακίνηση Συμβατικού Φορτίου Η διακίνηση και αποθήκευση του συμβατικού φορτίου πραγματοποιείται μέσω των εγκαταστάσεων του Λιμένος Ηρακλέους, στο Κερατσίνι. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη φορτοεκφόρτωση συμβατικού φορτίου είναι ηλεκτροκίνητοι γερανοί, αυτοκινούμενοι γερανοί, περονοφόρα και ελκυστήρες διαφόρων τύπων. Για την εξυπηρέτηση του συμβατικού φορτίου ο Λιμένας διαθέτει ανάλογες αποθήκες. Η εξυπηρέτηση υγρών φορτίων, κυρίως πετρελαιοειδών, πραγματοποιείται σε παραχωρούμενο προβλήτα στην περιοχή του Νέου Ικονίου, ενώ, εφόσον χρειαστεί, φυλάσσονται σε παρακείμενες ιδιωτικές δεξαμενές. Ο Λιμένας Εξυπηρέτησης Εμπορικής Κίνησης συνδέεται με τον Λιμένα Εξυπηρέτησης Επιβατικής Κίνησης (Κεντρικό Λιμάνι) μέσω παραλιμένιας οδού, η κατασκευή της οποίας πραγματοποιήθηκε με ίδιους πόρους και χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπισθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα που προέκυπτε για τους όμορους δήμους από την κίνηση των βαρέων οχημάτων, μέσω του οδικού τους δικτύου προς το Εθνικό Δίκτυο. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την κίνηση χύδην φορτίου (φόρτωση και εκφόρτωση) για την περίοδο Διακίνηση Συμβατικού Γενικού Φορτίου ΕΤΗΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑ (ΣΕ ΜΕΤΡΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2006 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΝΟΥΣ) (%) (%) Α.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,36 Εκφόρτωση γενικού φορτίου Φόρτωση γενικού φορτίου , , , ,07 Σελίδα 18 από 200

19 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Β.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,28 Εκφόρτωση γενικού φορτίου Φόρτωση γενικού φορτίου , , , ,28 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,89 Σημειώσεις.: Τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν την διακίνηση εμπορευμάτων μέσω Ro-Ro πλοίων εξωτερικού. Μετρικός τόνος = κιλά ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΜΕΤΡΙΚΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ Εκφόρτωση γενικού φορτίου (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) Φόρτωση γενικού φορτίου (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) Εκφόρτωση γενικού φορτίου (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) Φόρτωση γενικού φορτίου (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) Πίνακας διακίνησης χύδην φορτίου (ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ1) ΜΕΤΡΙΚΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) 2006 ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) Α.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,8 1.Εκφόρτωση Ξηρό φορτίο , ,1 Υγρό φορτίο , ,5 Σύνολο , Φόρτωση Ξηρό φορτίο ,9 Υγρό φορτίο , ,7 Σύνολο , ,7 Β.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,4% 1.Εκφόρτωση Ξηρό φορτίο , ,7 Υγρό φορτίο Σύνολο , ,7 2.Φόρτωση Σελίδα 19 από 200

20 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Ξηρό φορτίο ,6 Υγρό φορτίο Σύνολο ,6 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , (1) 1 Μετρικός τόνος = κιλά Σημειώσεις: 1.Στην κατηγορία του υγρού χύδην φορτίου που παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα, δεν περιλαμβάνεται η εκφόρτωση πετρελαιοειδών η οποία πραγματοποιείται στα Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου και στους λοιπούς προβλήτες του Λιμένα Πειραιώς, που έχει παραχωρήσει ο Ο.Λ.Π Α.Ε σε ιδιώτες (Shell, Mobil,Bp κ.λ.π.). 2. Η μεγάλη αύξηση του ξηρού φορτίου εσωτερικού 2006 οφείλεται στην μεγάλη αύξηση της εκφόρτωσης τσιμέντου στην ΑΓΕΤ Ηρακλής. Διακίνηση Χύδην Φορτίου Εξωτερικου Εκφόρτωση Ξηρό φορτίο Υγρό φορτίο Διακίνηση Χύδην Φορτίου Εξωτερικου Φόρτ ωση Ξηρό φορτίο Υγρό φορτίο Σελίδα 20 από 200

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ). ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ). ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ...3 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΑΕ 1 Απριλίου 2013 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 7 3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 913601000 (πρώην αρ.μ.α.ε. 14303/06/Β/86/26) Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις)

Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις) Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις) Περιεχόμενα Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 184 27 Σεπτεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4081 Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 Η Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα