μεταξύ μας Μάρτιος 2012 Ενημερωτική Έκδοση Κινήσεις Περισυλλογής και Ανάκαμψης περιεχόμενα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "μεταξύ μας Μάρτιος 2012 Ενημερωτική Έκδοση www.petropoulos.com Κινήσεις Περισυλλογής και Ανάκαμψης περιεχόμενα"

Transcript

1 # 23 Μάρτιος 2012 Ενημερωτική Έκδοση μεταξύ μας Κινήσεις Περισυλλογής και Ανάκαμψης Οι αγορές που υπηρετεί ο Όμιλός μας συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία που ξεκίνησε από το Το πρώτο τρίμηνο του έτους τα μηνύματα που λαμβάνουμε δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Γίνονται ηρωικές προσπάθειες από τους συναδέλφους μας να αυξήσουν τα μερίδιά μας στην αγορά χωρίς επισφάλειες και πολλοί το καταφέρνουν. Όχι όμως σε βαθμό που να αναπληρώνονται τα έσοδα που μας χρειάζονται για να μην έχουμε ζημιές πάλι. Το 2011 είχαμε ζημιά 1,8 εκατομμύρια ευρώ, πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια. Έχει μεγάλη σημασία να μην έχουμε ξανά ζημιές. Πρώτον, διότι δεν μπορούμε να δώσουμε μέρισμα στους μετόχους μας. Έχουμε πολλούς μετόχους που υπολογίζουν σε αυτό το μέρισμα σαν συμπλήρωμα του εισοδήματός τους. Επένδυσαν στη μετοχή μας γιατί στην ιστορία της έδινε πάντα μέρισμα. Δεύτερον και κυριότερο, διότι οι ζημιές μειώνουν την αξιοπιστία μας έναντι των τραπεζών και άλλων πιστωτών μας. Όλοι καταλαβαίνουν πόσο βλαβερό είναι αυτό. Υπάρχουν δύο τρόποι αποφυγής των ζημιών: Είτε μείωση των δαπανών, είτε αύξηση των εσόδων. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις προς τη δεύτερη κατεύθυνση: Την αύξηση των εσόδων, χωρίς παράλληλη αύξηση των εξόδων. Αλλά η έκβαση αυτών των διαπραγματεύσεων είναι αβέβαιη και χρονοβόρα. Εν τω μεταξύ, πρέπει να κάνουμε κάτι προς την πρώτη κατεύθυνση: Αυτήν της περιστολής των δαπανών μας. Έχουν περικοπεί όλες οι δαπάνες που δεν είναι απαραίτητες. Έχουν περικοπεί κατά επιπλέον 20% (μετά το 20% του 2011) οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Αλλά όλα αυτά δε φθάνουν. Με μεγάλο δισταγμό, το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποφάσισε να περιστείλει και τις αμοιβές όλων των υπαλλήλων της Εταιρίας. Δηλαδή από 1η Απριλίου να εργαζόμαστε όλοι 2 ημέρες το μήνα λιγότερο με αντίστοιχη μείωση των αποδοχών μας - περίπου 10%. Ο μεγάλος μας δισταγμός οφείλεται στο γεγονός ότι ξέρουμε πως αυτό επηρεάζει τον οικογενειακό προγραμματισμό των συνεργατών μας. Ξέρουμε ότι όλοι είναι νοικοκύρηδες που κάνουν σωστούς λογαριασμούς. Όμως, δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει ο καθένας από εμάς να διαχειριστεί αυτή την κρίση. Η Εταιρία μας είναι φέτος 90 ετών. Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να γίνει τουλάχιστον αιωνόβια! Το οφείλουμε στα παιδιά μας και στην Κοινωνία! Βέβαια, το μέτρο αυτό θα αντιστραφεί μόλις δούμε φως! Κουράγιο! Kων/νος Π. Πετρόπουλος Πρόεδρος Δ. Σ. περιεχόμενα επικοινωνία: Οικονομικά αποτελέσματα...2 Εταιρικές ανακοινώσεις...3 Εσωτερικά νέα...4 Οι άνθρωποί μας προτείνουν...9 Κοινωνικά...10 Ώρα για διάλειμμα...11 [υπεύθυνη ύλης] Αθηνά Τσιάγκα [σχεδιασμός] blast!communications

2 Οικονομικά Αποτελέσματα Αποτελέσματα και Οικονομική Κατάσταση Έτους 2011 Οι τιμολογηθείσες πωλήσεις του Ομίλου μειώθηκαν το 2011 κατά 14% και ανήλθαν σε 63,3 εκ. ( 73,6 εκ. το 2010). Οι συνολικές πωλήσεις (που συμπεριλαμβάνουν και τις έμμεσες) μειώθηκαν επίσης, κατά 14% και ανήλθαν σε 63,7 εκ. ( 74 εκ. το 2010). Το 2011 ήταν μια ακόμη δύσκολη χρονιά κατά την οποία σημειώθηκε περαιτέρω μείωση στις αγορές που υπηρετεί ο Όμιλος. Στους Τομείς Οχημάτων και Αυτοκινούμενων Μηχανημάτων οι αγορές μειώθηκαν κατά 56% και 17% αντίστοιχα. Συνολικά οι αγορές στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος είχαν πτώση της τάξεως του 34% κατά μέσον όρο σε σύγκριση με πέρυσι. Υπενθυμίζεται ότι η πτώση αυτή είχε ανέλθει σε 38% το 2010 έναντι του Οι ζημιές μετά τους φόρους ανήλθαν στα 1,8 εκ., έναντι κερδών 3,2 εκ. το 2010, μεγάλο μέρος των οποίων αφορούσε υπεραξία που προέκυψε από τη χρήση του ονόματος Shell. Τα αποτελέσματα του Ομίλου έχουν επιβαρυνθεί με αποσβέσεις υπεραξίας ανερχόμενες σε ( το 2010), αποζημιώσεις αποχωρήσεων ( το 2010) και πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ( το 2010). Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε ( 3,1 εκ. το 2010). Η τιμή της μετοχής προς την καθαρή θέση του Ομίλου διαμορφώνεται σε 0,32 περίπου (τιμή κλεισίματος 19/03/12). Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα) διαμορφώθηκε την 31 Δεκεμβρίου 2011 στο 46% (46% το 2010). Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη καταβολή μερίσματος για τη Χρήση Δραστηριότητες Εταιρίας H Εταιρία ιδρύθηκε το 1922 στη Θεσσαλονίκη. Κατασκευάζει, διασκευάζει, διανέμει και υποστηρίζει μεγάλο εύρος προϊόντων αυτοκινητοβιομηχανίας όπως αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, γεννήτριες, κινητήρες diesel, σκάφη, εξωλέμβιες μηχανές, αγροτικά, χωματουργικά και βιομηχανικά αυτοκινούμενα μηχανήματα, μπαταρίες και λιπαντικά. Η Εταιρία κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά σε κάθε τομέα δραστηριότητάς της. Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2011 Kύκλος Εργασιών (ποσά σε χιλ. ευρώ) Κέρδη μετά από Φόρους (ποσά σε χιλ. ευρώ) Ίδια Κεφάλαια (ποσά σε χιλ. ευρώ) Μεταβολή -13,91% Μεταβολή -5,90% Μετοχή Τιμή Μετοχής (28/03/2012)...1,75 Κεφαλαιοποίηση (εκατ. ευρώ)...12,3 Αριθμός Μετοχών ASE Code... ΠΕΤΡΟ Free Float...25% Στατιστικά Στοιχεία Max 52 εβδομ...2,58 Min 52 εβδομ...1,42 2 Ιούνιος Μάρτιος

3 μεταξύ μας Εταιρικές Ανακοινώσεις Συμφωνία με την Tohatsu Στα τέλη του 2011 οι Εταιρίες Φ. Γκολφινόπουλος ΑΕ και Πετρος Πετροπουλος ΑΕΒΕ υπέγραψαν συμφωνία μακροχρόνιας συνεργασίας για την προώθηση των εξωλέμβιων κινητήρων Tohatsu στην ελληνική αγορά. Βάσει της συμφωνίας, η Εταιρία μας θα έχει κύριο ρόλο στη χονδρική πώληση, ενώ η Φ. Γκολφινόπουλος στη λιανική, διατηρώντας το κατάστημά της στη Λεωφ. Βάρης - Κορωπίου. Η Φ. Γκολφινόπουλος θα εισφέρει στην Εταιρία μας τη γνώση και εμπειρία της. Σχολιάζοντας αυτή τη στρατηγική συμμαχία, ο κ. Κώστας Γκολφινόπουλος, δήλωσε: «Στις σημερινές συνθήκες της αγοράς, οι συνεργασίες που φέρνουν οικονομίες κλίμακας είναι μονόδρομος. Είμαι ευτυχής που μπορέσαμε να καταλήξουμε στη συμφωνία που ανακοινώνουμε σήμερα και που θα είναι επωφελής τόσο για τις εταιρίες μας όσο και για το μέλλον της Tohatsu στην Ελλάδα». ότι «θα ενισχύσει την κερδοφορία της ΕΜ Εξωλέμβιων & Σκαφών στην οποία θα προσθέσει μια γκάμα 4χρονων κινητήρων από 2,5 έως 50 hp, που δεν είχε μέχρι σήμερα. Οι μηχανές Tohatsu είναι γνωστές για την παροιμιώδη αξιοπιστία τους και έχουν ιδιαίτερη απήχηση στις χαμηλές ιπποδυνάμεις που είναι το τμήμα της αγοράς που έχει πληγεί λιγότερο από την κρίση. Το εργοστάσιο Tohatsu, το αρχαιότερο στην Ιαπωνία, είναι σήμερα ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μικρών 4χρονων εξωλέμβιων κινητήρων στον κόσμο. Σκοπεύουμε να συνεργασθούμε στενά με την Φ. Γκολφινόπουλος ώστε οι κάτοχοι κινητήρων αυτής της μάρκας να συνεχίσουν να απολαμβάνουν της εξαιρετικής υποστήριξης που είχαν μέχρι σήμερα». Εξ άλλου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τoυ Ομίλου μας, κ. Κώστας Πετρόπουλος, σχολίασε τη συμφωνία λέγοντας Ναυτικό Σαλόνι Παρισιού Για το 2012 η εταιρία Zodiac Marine & Pool International, επεφύλαξε ευχάριστες εκπλήξεις στη διάρκεια του Ναυτικού Σαλονιού στο Παρίσι, όπου πραγματοποίησε συνέδριο με τους συνεργάτες Ευρώπης, στις αρχές Δεκεμβρίου. Το κεντρικό νόημα του συνεδρίου ήταν: «Καλύτερα στη δύσκολη χρονιά που ακολουθεί να έχουμε νέα και πολλά όπλα από το να παραμείνουμε με παλιά ή χωρίς καθόλου όπλα. Νέα, λοιπόν, όπλα αποτελούν για εμάς τα νέα μοντέλα και οι νεωτερισμοί στους οποίους πάντα πρωτοπορεί η Zodiac παγκοσμίως». Στην έκθεση ξεχώρισαν: η νέα σειρά Medline σε 5,00-5,40 και 5,80μ με υπέροχη, νέα σχεδίαση, πολύ έξυπνους χώρους και βαθύ V σε πολύ καλές τιμές. η νέα σειρά Open N-Zo (χωρίς καμπίνα) σε μήκη 6,00-6,80-7,60μ. η νέα σειρά σε μικρά RIB με δυνατότητα επιλογής σε ύφασμα strongan ή neoprene σε πολύ καλές τιμές σε μήκη 2,50-3,00μ σε Zodiac - Bombard. η νέα οικονομική σειρά Rib Starter στη Bombard σε μήκη 4,20-4,80-5,20μ. τα 3 νέα οικονομικά μοντέλα Zodiac Zoom σε μήκη 2,00-2,30 και 2,60μ. τα πολλά επίπεδα εξοπλισμού και διαφορετικά χρώματα μπαλονιών στη σειρά PRO. η δυνατότητα επιλογής, πλέον, μεταξύ υφασμάτων strongan και Neoprene/Hypalon με μικρή επιβάρυνση στην τιμή. 3

4 Η πρεμιέρα του Range Rover Evoque! Εσωτερικά Νέα Το Range Rover Evoque είναι εδώ! Η μεγάλη πρεμιέρα έγινε στις 19 Ιανουαρίου σε ένα Coctail Reception με πολύ ζεστή ατμόσφαιρα στην οικία του Βρετανού Πρέσβη κ. David Landsman. Οι καλεσμένοι, λάτρεις της μάρκας, ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση της Εταιρίας μας και έδωσαν το παρόν. Η προσέλευση ξεκίνησε στη 7 μμ, όπου παλιοί και νέοι γνώριμοι συναντήθηκαν με μεγάλη χαρά. Σκοπός αυτής της συνάντησης ήταν η παρουσίαση του νέου Range Rover Evoque όπου οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία, να θαυμάσουν από κοντά το «μικρότερο αλλά και ομορφότερο Range Rover». Η βραδιά ξεκίνησε με μια θερμή χαιρετιστήρια ομιλία από τον Βρετανό πρέσβη, κ. David Landsman. Ακολούθησε μια σύντομη ομιλία από τον κ. Κώστα Πετρόπουλο, Πρόεδρο του Ομίλου μας, ο οποίος χαρακτηριστικά δήλωσε: «Το νέο Range Rover δεν είναι απλά ένα Range Rover. Είναι το καλύτερο Range Rover που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Θα συμφωνήσετε κι εσείς μαζί μου όταν το οδηγήσετε... Ένα σχέδιο πρωτοποριακό, μοναδικό και άκρως ελκυστικό το οποίο σηματοδοτεί το μέλλον της μάρκας μας στον τομέα του automotive design. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως ψηφίστηκε ως το The Most Desirable Car of the Year». Το νέο Range Rover Evoque είναι πλέον διαθέσιμο σε όλες μας τις εκθέσεις και σας περιμένει να το οδηγήσετε! Όλη η γκάμα αυτοκινήτων είναι πλέον διαθέσιμη στις εκθέσεις Land Rover/Range Rover. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Επίσημους Εμπόρους, μπορείτε να βρείτε στο Εκπαίδευση Freelander 2 Tην Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε η διήμερη προγραμματισμένη εκπαίδευση των τεχνικών συνεργατών του Δικτύου Range Rover-Land Rover για τους Κινητήρες/Συστήματα Μετάδοσης των οχημάτων FREELANDER 2. Στο σεμινάριο αυτό συμμετείχαν συνολικά 20 τεχνικοί από όλα τα συνεργεία της Ελλάδας. Το μεγαλύτερο μέρος της τεχνικής εκπαίδευσης αφιερώθηκε στους κινητήρες βενζίνης-πετρελαίου (περιγραφή & λειτουργία) που τοποθετούνται στα οχήματα FREELANDER MY. Μετά τη θεωρητική εκπαίδευση, έγινε πρακτική εκπαίδευση σε αποσυναρμολόγηση - συναρμολόγηση 2 μονάδων, ενός βενζινοκινητήρα 3.2L i6 και ενός πετρελαιοκινητήρα 2.2L TD4. Επίσης, έγινε λεπτομερής αναφορά στα Συστήματα Μετάδοσης που χρησιμοποιεί το FREELANDER 2 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο συνεκτικός συμπλέκτης 4ης γενιάς HALDEX (on-demand coupling). 4 Μάρτιος 2012

5 μεταξύ μας Εσωτερικά Νέα Το Φωτοβολταϊκό μας Πάρκο Η Εταιρία, ολοκλήρωσε την εγκατάσταση Φ/Β Σταθμού, ισχύος 37kWp, στα δώματα των κτιρίων των κεντρικών εγκαταστάσεών της επί της Ιεράς Οδού, στην Αθήνα. Ο Φ/Β Σταθμός αναμένεται να παράγει περίπου kWh/έτος, που υπερκαλύπτει τις ετήσιες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια των κτιριακών εγκαταστάσεων της Εταιρίας, ενώ με τη λειτουργία του θα αποφεύγεται η εκπομπή περισσότερων από 44 τόνους CO 2 ανά έτος. Η μελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή και θέση σε λειτουργία του έργου έγινε από την εταιρία ενεργειακών έργων και έργων αξιοποίησης ΑΠΕ KGS DEVELOPMENT AE. Ο σταθμός υλοποιήθηκε με 154 πολυκρυσταλλικά Φ/Β πλαίσια της εταιρίας SCHÜCO, ισχύος 240Wp έκαστον, βαθμού απόδοσης 14,90% και με τρεις (3) τριφασικούς αντιστροφείς της εταιρίας SMA. Μέρος των Φ/Β πλαισίων έχει τοποθετηθεί επί κατακόρυφης επιφάνειας, σε συνδυασμό με το λογότυπο της Εταιρίας. Παρουσίαση - Εκπαίδευση UPS Η ΕΜ Petrogen ξεκίνησε συνεργασία στον τομέα των UPS με την ισπανική εταιρία Salicru. Στελέχη της Salicru επισκέφθηκαν την Εταιρία μας τον Φεβρουάριο και ενημέρωσαν τους μηχανικούς και τους τεχνικούς της Petrogen για τα προϊόντα τους και παράλληλα τους εκπαίδευσαν στην εγκατάσταση και συντήρηση των UPS. Την παρουσίαση - εκπαίδευση παρακολούθησαv συνολικά 12 μηχανικοί και τεχνικοί της Petrogen καθώς και 3 εξωτερικοί συνεργάτες. Νέες Παραδόσεις Τουρκία και Συρία Η Επιχειρηματική Μονάδα Bιομηχανικών Μηχανημάτων παρέδωσε στα τέλη του 2011 στην Μέτκα δύο ακόμα συγκροτήματα oil free πεπιεσμένου αέρα για χρήση σε μονάδες παραγωγής ενέργειας CCPP στην Τουρκία και στη Συρία. Οι μονάδες θα έχουν ικανότητα 750 MW έκαστη και απόδοση 53% και αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το

6 Η ετήσια γιορτή της πίττας της Εταιρίας Aπόσπασμα από την Ομιλία του κ. Ιωάννη Πετρόπουλου Εσωτερικά Νέα «Φέτος γιορτάζουμε τα 90 χρόνια της Εταιρίας μας. Εύχομαι να είμαστε όλοι εδώ τον Ιανουάριο του 2022 για να τα εκατοστήσουμε μαζί! Είναι η τέταρτη χρονιά που κάνουμε λιτή γιορτή για τη νέα χρονιά. Κανένας μας δεν πίστευε τον Ιανουάριο του 2009 ότι το οικονομικό «τσουνάμι» θα κράταγε τόσο μεγάλο διάστημα και ότι για την πατρίδα μας θα είχε όχι μόνο μεγάλη διάρκεια αλλά και τόσο μεγάλο βάθος. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου ορατότητα του τι μπορεί να συμβεί. Αν τα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε την πτώχευση και έξοδο από το ευρώ τότε νομίζω ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε ανάπτυξη από το 2013 αλλά με βραδύ ρυθμό και πολλές δυσκολίες. Αντλώντας δύναμη και καρτερία και εργαζόμενοι έξυπνα και αποδοτικά είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε να βγούμε αλώβητοι από αυτή την κρίση. Ας μην ξεχνάμε ότι η Εταιρία μας σε αυτά τα 90 χρόνια πέρασε την οικονομική καταστροφή του , τη γερμανική κατοχή, τον εμφύλιο πόλεμο, τη δικτατορία και παρόλα αυτά κατάφερε να προκόψει. Ίσως γνωρίζετε τη συμπάθειά μου για τους αρχαίους στωικούς φιλοσόφους. Η διδασκαλία τους είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε δύσκολες περιόδους. Η βασική θεωρία τους λέει ότι στη ζωή υπάρχουν τα εφ ημίν και τα ουκ εφ ημίν. Δηλαδή αυτά που εξαρτώνται από τις δικές μας ενέργειες και αυτά που δεν εξαρτώνται από εμάς. Όπως χαρακτηριστικά λέει ο Επίκτητος: Αν θέλεις τα παιδιά σου και η γυναίκα σου και οι φίλοι σου να ζήσουν αιωνίως, τότε είσαι ηλίθιος. Διότι θέλεις να εξουσιάζεις πράγματα που δεν μπορείς να εξουσιάσεις και θέλεις να κάνεις δικά σου πράγματα που δεν σου ανήκουν. Και αν θέλεις ο συνεργάτης σου να μην κάνει ποτέ λάθη, είσαι ανόητος. Διότι ζητάς η απερισκεψία να μην είναι απερισκεψία, αλλά κάτι άλλο. Αν θέλεις όμως απλώς να μην αποτυγχάνεις σε ό,τι επιθυμείς, αυτό μπορείς να το κατορθώσεις. Πρέπει να μάθεις όμως να επιδιώκεις μόνο αυτό που έχεις τη δυνατότητα να πετύχεις. 6 Ιούνιος Μάρτιος

7 μεταξύ μας Εσωτερικά Νέα Βρίσκω ότι οι σκέψεις αυτές με ηρεμούν και διώχνουν το άγχος. Προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται πιο επιμελής στο να κάνω αυτά που είναι στον έλεγχό μου και για τα υπόλοιπα αν και όταν έλθουν θα τα αντιμετωπίσω με τον ίδιο τρόπο. Πάλι θα τα ξεχωρίσω σε αυτά που μπορώ να επέμβω και σε αυτά που δεν μπορώ. Αν λοιπόν θα πτωχεύσουμε ή αν θα επιστρέψουμε στη δραχμή ειναι πράγματα που δεν είναι στον έλεγχό μου και έτσι δεν τα αφήνω να με στενοχωρούν. Το να αυξήσουμε όμως τις πωλήσεις μας - δίχως επισφάλειες - το να μειώσουμε τα έξοδά μας είναι πράγματα που μπορώ - με τη βοήθεια όλης της υπέροχης ομάδας μας - να τα επηρεάσω και με αυτά ασχολούμαι όλη την ημέρα. Αν πάλι πτωχεύσουμε και βγούμε από το ευρώ πάλι θα ξεχωρίσω τα πράγματα στα εφ ημίν και στα ουκ εφ ημίν και θα στρωθώ στη δουλειά να βελτιώσω αυτά που μπορώ να επηρεάσω.» Το τρίαθλον για το 2011 Ο νικητής και φέτος είναι η ΕΜ Βιομηχανικών Μηχανημάτων. Στο τρίαθλο μετράμε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων, τη μεγαλύτερη αύξηση σε ΟΠΑ σε απόλυτα ποσά ευρώ και την καλύτερη απόδοση στα επενδυμένα κεφάλαια σε ποσοστό. Με βάση την αναθεώρηση του 3ου τριμήνου, τη δεύτερη και τρίτη θέση διεκδικούν οι Ε.Μ. PMS και Petrogen. Το βραβείο της καλύτερης προβλεψιμότητας παίρνει πάλι η Ε.Μ. PETROGEN. Το αγώνισμα αυτό μετράει το αρχικό πλάνο και τις τρεις αναθεωρήσεις του για τις πωλήσεις, μεικτό κερδος & άλλα έσοδα, έξοδα, σύνολο απασχολούμενων κεφαλαίων και το EVA. Επίσης, ενθύμια για πολυετή συνεργασία δώθηκαν, όπως κάθε χρόνο, σε εργαζομένους που έχουν συμπληρώσει πέντε χρόνια προϋπηρεσίας και βραβεύθηκαν με το σήμα της εταιρίας με ένα ρουμπίνι, για δέκα χρόνια προϋπηρεσίας το σήμα με δύο ρουμπίνια, για δέκα πέντε χρόνια με τρία ρουμπίνια και για είκοσι χρόνια με τέσσερα ρουμπίνια. 7

8 Εσωτερικά Νέα Εκδήλωση Ελληνο-Σουηδικού Επιμελητηρίου Στην καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση του Ελληνο- Σουηδικού Επιμελητηρίου που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο απονεμήθηκε στην Εταιρία μας τιμητική πλακέτα για τη σημαντική και πολύτιμη συμβολή της στην επίτευξη των σκοπών του Επιμελητηρίου. Την πλακέτα παρέλαβε ο Δ/νων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Πετρόπουλος από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Κώστα Μαρινάκη. ΙΚΤΕΟ Συνεχίστηκαν και φέτος τα σεμινάρια «Πιστοποίησης Ελεγκτών Βαρέων Οχημάτων» σε συνεργασία με το ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΚΤΕ Πειραιά και Νήσων. Στο διάστημα από 18-21/10/11 πραγματοποιήθηκε το δεύτερο σεμινάριο για φέτος (το πρώτο είχε πραγματοποιηθεί στις 21-25/3/2011). Για άλλη μία φορά, οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαρία να ενημερωθούν για την τεχνολογία και τον τρόπο λειτουργίας των οχημάτων Scania. Εισηγητές του σεμιναρίου ήταν ο παλαιός συνάδελφος και μετέπειτα Ομότιμος Καθηγητής του ΤΕΙ Πειραιά, Δρ. Γ. Βλάχος και ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης Scania Κ. Αναγνώστου. Τα σεμινάρια, φέτος, ήταν σαφώς λιγότερα σε σχέση με τα περσινά καθώς, όπως δήλωσε ο Δρ. Βλάχος, η κρίση έχει επηρεάσει και τον κλάδο των ΚΤΕΟ. Στο σεμινάριο συμμετείχαν και στελέχη από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο Scania του κ.ταραντίλη Παναγιώτη (Άργος) στο οποίο από τη νέα χρονιά θα λειτουργεί γραμμή ΚΤΕΟ Βαρέων Οχημάτων. SCANIA: Πρώτη σε ταξινομήσεις βαρέων φορτηγών για το 2011 Με μερίδιο αγοράς 24,5% και 61 νέες ταξινομήσεις έκλεισε το 2011 η SCANIA, αποδεικνύοντας ότι στα βαρέα φορτηγά άνω των 16 τόνων είναι η Νο1 επιλογή των απαιτητικών ιδιωτών. Ειδικά για τα φορτηγά άνω των 500 Hp η SCANIA είναι ο ηγέτης της αγοράς με μερίδιο μεγαλύτερο του 60%. Οι ιδιοκτήτες που επιθυμούν τη χαμηλότερη κατανάλωση πετρελαίου σε συνδυασμό με τη δυνατότητα φόρτωσης ιδιαίτερα βαριών εμπορευμάτων έχουν τα φορτηγά Scania στην πρώτη θέση της προτίμησής τους. ιδιοκτήτες τις περισσότερες φορές ιδιώτες που διαθέτουν μεγάλους στόλους οχημάτων. Αυτοί έχουν πολλές απαιτήσεις από τα φορτηγά και τους οδηγούς τους ώστε να πετυχαίνουν το μικρότερο δυνατό κόστος συντήρησης και να είναι ανταγωνιστικοί στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Απόδειξη είναι τα πολλά R730 και R620 αλλά και R500 που ταξινομήθηκαν στους ελληνικούς και διεθνείς δρόμους το 2011, με 8 Μάρτιος 2012

9 μεταξύ μας Οι Άνθρωποί μας Προτείνουν Δάσος Φρακτού Βορειοανατολικά του Ν. Δράμας και σε απόσταση 92 χλμ. από την πόλη βρίσκεται το παρθένο δάσος Φρακτού, από τα σπουδαιότερα στην Ευρώπη. Με έκταση στρέμματα καταγράφηκε ως παρθένο το 1979 και κηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο της φύσης το 1980, λόγω της γεωγραφικής, οικολογικής και ιστορικής του αξίας. Έκτοτε βρίσκεται σε καθεστώς απόλυτης προστασίας. Η ονομασία «Φρακτό» οφείλεται στο γεγονός ότι όλη η περιοχή είναι μια λεκάνη φραγμένη με κορυφογραμμές με μια μόνο διέξοδο. Το παρθένο δάσος Φρακτού είναι μικτό δάσος οξιάς, ελάτης, ερυθρελάτης, πεύκης, άγριων καρποφόρων δένδρων και θάμνων, καθώς και πλήθος αγριολούλουδων. Το τοπίο χαρακτηρίζεται από παρθένα βλάστηση. Το ύψος των δένδρων, η δομή του δάσους και η πυκνότητα της βλάστησης παρουσιάζουν στον επισκέπτη ένα πρωτόγνωρο τοπίο με εντυπωσιακούς χρωματισμούς και μαγευτικές εικόνες της φύσης. Δάσος απίστευτης αισθητικής. Οι βραχώδεις κορυφές, καλυμμένες συνήθως με ένα πέπλο ομίχλης, έχουν ένα φαιοκόκκινο χρώμα με κάθετες μαύρες γραμμές από τη ροή των νερών. Το Αχλαδόρεμα, με τα ρέματά του διασχίζει το Φρακτό και σχηματίζει έξι εντυπωσιακούς καταρράκτες. Στην περιοχή αναπαράγονται περισσότερα από 100 είδη πουλιών και ζουν τουλάχιστον 32 είδη θηλαστικών, ανάμεσά τους όλα τα σπάνια είδη της Ελλάδας και Ευρώπης. Η περιοχή προσφέρεται για πεζοπορία, περιπάτους και ποδηλασία σε ένα καλοσχεδιασμένο δίκτυο μονοπατιών το όποιο έχει πρόσφατα συντηρηθεί, ενώ νέα μονοπάτια έχουν κατασκευαστεί συμπληρώνοντας το υπάρχον. Αυτό το μαγευτικό τοπίο οι επισκέπτες μπορούν να το απολαύσουν εξασφαλίζοντας ειδική άδεια από τη δασική υπηρεσία Δράμας ενώ στο Εργοτάξιο του Φρακτού, επιτρέπεται η δωρεάν διαμονή στον ξενώνα, μετά από συνεννόηση με το Δασαρχείο Δράμας. 9

10 Κοινωνικά Να μας ζήσουν! Τo αγοράκι της κας Ελευθερίας Δρανδάκη από της Ε.Μ. Petrogen και του κ. Βαγγέλη Τάτση γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του Ο μικρός Ανδρέας, γιος της κας Άννας Ιωαννίδου από την ΕΜ Isuzu και του κ. Βασίλη Λιάπη γεννήθηκε στα τέλη του Tο αγοράκι της κας Ελένης Παπαγεωργίου από την ΕΜ Κινητήρων & Σκαφών και του κ. Μάριου Στάμου γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του ΔΩΣΕ - ΠΑΡΕ Το πείραμα που ξεκινήσαμε όλοι μαζί στα τέλη του περασμένου χρόνου προχωρά καλά και βρίσκει συνεχώς νέους υποστηρικτές. Η συμμετοχή για να γεμίσει ο χώρος με παιδικά ρούχα, βιβλία και παιχνίδια ήταν μεγάλη. Και το ΔΩΣΕ - ΠΑΡΕ ξεκίνησε!!! Η ιδέα είναι: Φέρνει κανείς ΠΕΝΤE ΚΑΘΑΡΑ παιδικά (και μεγαλίστικα) ρούχα βιβλία και παιχνίδια, που δεν τα χρειάζεται πια και τα ανταλλάσσει με 5 πιο μεγάλα ή πιο μικρά της αρεσκείας του. Χωρίς πληρωμή. Χωρίς υπάλληλο να παρακολουθεί τι γίνεται. Με μοναδικό κανόνα τα ρούχα να είναι φρεσκοπλυμένα. Και μοναδικό στόχο να παίρνει κανείς ό,τι του χρειάζεται, προσφέροντας ό,τι δεν του χρειάζεται πια. Πολλοί συνάδελφοι ήδη βρίσκουν ρούχα που τους είναι χρήσιμα! Άλλοι θεωρούν ότι είναι ευκαιρία για να ξεκαθαρίσουν τα ντουλάπια τους! Επιτυχία είναι όλοι να ξέρουμε ότι τίποτα δε σπαταλάμε και τίποτα δεν πάει χαμένο. Επιτυχία είναι να προσφέρει όλο αυτό το «παιχνίδι» κάποια οικονομική ανακούφιση σε δύσκολες εποχές. Επιτυχία θα είναι να θεωρηθεί έξυπνη όλη αυτή η ανταλλαγή! Γυμναστείτε Ελεύθερα! Το μοναδικό γυμναστήριο χωρίς συνδρομή είναι εδώ! Γίνετε και εσείς μέλη του Petrogym, δωρεάν για πάντα! Προσφορά! κ. Γιώργος Παπούλιας, συνεργάτης της Εταιρίας μας επί σειρά ετών στις μεταφορές εμπορευμάτων, προσφέρει για όλους τους συναδέλφους στον Όμιλο έκπτωση 15% για κάθε μεταφορικό έργο από τις τιμές του ανταγωνισμού. Για πληροφορίες μπορείτε να επικοι- Ο νωνήσετε στο τηλέφωνο Μάρτιος 2012

11 μεταξύ μας Ώρα για Διάλειμμα Είναι και καλό το κακό! Γράφω με την ευκαιρία της δύσκολης αυτής εποχής που περνάει η χώρα μας, που θα πει με άλλα λόγια, οι οικογένειες της χώρας μας. Δεν είναι ότι πάω να χρυσώσω το χάπι της 10% μείωσης του εισοδήματος, θέλω να μιλήσω όμως για την έννοια της κρίσης-ευκαιρίας, για το πώς μπορείς να μετατρέψεις το κακό σε καλό, που είναι μια σπουδαία τέχνη να μάθουμε στα παιδιά μας. Και πώς τους μαθαίνουμε οτιδήποτε πιο αποτελεσματικά; Με το παράδειγμα φυσικά! Αρχίζω με την αλήθεια. Σαν ισότιμα μέλη της οικογένειας, θα τους το έλεγα. Έχουμε 10% μείωση στο εισόδημά μας. Το μάθημα θα είναι ότι κόβουμε έξοδα όταν έχουμε λιγότερα χρήματα. Δεν κλαίμε τη μοίρα μας. Κάνουμε μόνο τα απαραίτητα και κόβουμε πολλά από τα μη απαραίτητα στα οποία όλοι κακομάθαμε τα τελευταία χρόνια και πιθανώς κακομάθαμε και τα παιδιά μας. Τους μαθαίνουμε λοιπόν ότι πολλά από τα αντικείμενα, ηλεκτρονικά παιχνίδια και ρούχα στα οποία έχoυν συνηθίσει, δεν είναι απαραίτητα. Οι μάρκες σίγουρα δεν είναι απαραίτητες! Απαραίτητο, με αυτή την ευκαιρία, είναι να αισθάνεσαι και να ξέρεις ότι είσαι ένα όμορφο, γερό και δυνατό κορίτσι ή αγόρι, ότι είσαι καλός μαθητής, καλή στο μπάσκετ, ότι έχεις καλούς φίλους, όχι ότι φοράς μάρκες... Ότι σε θέλουν στην παρέα γιατί είσαι γλυκός, βοηθητική, έξυπνη... Γιατί τραγουδάς ωραία ή παίζεις κιθάρα... Όχι γιατί φοράς καινούργια ρούχα. Θα διορθώσουμε τα παλιά, όπως τον παλιό καιρό. Απαραίτητη είναι η καλή εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους. Εδώ να πω ότι για κάθε τι που τους «στερούμε» πρέπει να βρούμε τρόπο να τους προσφέρουμε κάτι καλύτερο! Όχι αντικείμενο (όχι απαραίτητο) αλλά κάτι απαραίτητο. Όπως ας πούμε χρόνο μαζί μας. Καλό χρόνο που κάνουμε κάτι που τους αρέσει, που τους τιμάει και που μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε και να γνωριστούμε καλύτερα! Σκεφτείτε το. Έτσι οι δύo λιγότερες μέρες δουλειάς στο γραφείο δεν σημαίνει μόνο 10% λιγότερος μισθός. Σημαίνει και 10% περισσότερος χρόνος με τους αγαπημένους μας μικρούς και μεγάλους. Φτάνει να το αντιμετωπίσουμε έτσι! Να μην τις σπαταλήσουμε γκρινιάζοντας, αλλά να τις χρησιμοποιήσουμε δημιουργικά! Θα έφτανα στο σημείο μία από αυτές τις μέρες να βγάλω το παιδί από το σχολείο και να κάνουμε πράγματα μαζί όλη μέρα. Πράγματα της αρεσκείας του. Έτσι μπορεί να θυμούνται αυτή την εποχή όχι σαν «όταν είχαμε πιο λίγα λεφτά» αλλά σαν την εποχή που ο πατέρας μου ερχόταν να με δει να παίζω ποδόσφαιρο ή που η μητέρα μου μου έμαθε να πλέκω... Θα μου πείτε ότι αυτά είναι λίγο ονειροπαρμένα; Ελπίζω όχι. Είναι τώρα εποχή και ευκαιρία επαναξιολόγησης. Έτσι και με λίγο ζόρι, μπορεί και εμείς, να ανακαλύψουμε τα πολύτιμα απαραίτητα, που χάνουμε μέσα στη φούρια των καιρών της μεγαλύτερης ευημερίας. Α.Δ. Από την κουζίνα... της Ρέας Πασχαλινά αυγά Το στόλισμα των αυγών με φύλλα και λουλούδια Έχουμε μαζέψει διάφορα λουλούδια (κατά προτίμηση, μαργαρίτες) και φυλλαράκια. Παίρνουμε τούλι από μπομπονιέρες σε μέγεθος που να μπορεί το ύφασμα να τυλιχθεί και να δεθεί γύρω από κάθε αυγό. Τοποθετούμε πάνω στο αυγό το λουλούδι ή το φύλλο ή και τα δύο μαζί και στη συνέχεια τυλίγουμε το αυγό με το ύφασμα σφιχτά και το δένουμε με μία κλωστή. Όταν ετοιμάσουμε με αυτό τον τρόπο όσα αυγά θέλουμε, τα βάζουμε στην κατσαρόλα όπου έχουμε ήδη βράσει το νερό με την μπογιά και το ξίδι και τα βάφουμε. Ύστερα από δέκα λεπτά, τα βγάζουμε με προσοχή και κόβουμε την κλωστή. Αφαιρούμε το ύφασμα, τα λουλούδια και τα φύλλα. Το αβγό έχει βαφτεί κόκκινο και έχει διακοσμηθεί με άσπρα σχέδια λουλουδιών και φύλλων. Τα αλείφουμε με λάδι και κατόπιν τα σκουπίζουμε. 11

12 Στείλτε στο τις αγαπημένες σας φωτογραφίες (από διακοπές, εκδρομές, κ.λπ.), ανέκδοτα, ατάκες, προτάσεις για εστιατόρια, ταινίες ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, και εμείς θα τα δημοσιεύσουμε στο επόμενο τεύχος. σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και σας ευχόμαστε Καλό Πάσχα!

μεταξύ μας Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτική Έκδοση www.petropoulos.com Η κρίση που δεν λέει να κοπάσει... περιεχόμενα

μεταξύ μας Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτική Έκδοση www.petropoulos.com Η κρίση που δεν λέει να κοπάσει... περιεχόμενα # 26 Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτική Έκδοση www.petropoulos.com μεταξύ μας Η κρίση που δεν λέει να κοπάσει... επικοινωνία: metaxymas@petropoulos.com Είναι η πέμπτη φορά που το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα μου

Διαβάστε περισσότερα

μεταξύ μας Σεπτέμβριος 2010 Ενημερωτική Έκδοση www.petropoulos.com ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ περιεχόμενα

μεταξύ μας Σεπτέμβριος 2010 Ενημερωτική Έκδοση www.petropoulos.com ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ περιεχόμενα # 17 Σεπτέμβριος 2010 Ενημερωτική Έκδοση www.petropoulos.com μεταξύ μας ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ Συνεχίζεται ασίγαστη η συζήτηση για την πιθανότητα χρεωκοπίας της Ελλάδας. Πολλοί έγκριτοι αναλυτές στο εξωτερικό τη θεωρούν

Διαβάστε περισσότερα

μεταξύ μας Τον Οκτώβριο του 2008, όταν φάνηκαν τα πρώτα σύννεφα Iούνιος 2010 Ενημερωτική Έκδοση www.petropoulos.com περιεχόμενα

μεταξύ μας Τον Οκτώβριο του 2008, όταν φάνηκαν τα πρώτα σύννεφα Iούνιος 2010 Ενημερωτική Έκδοση www.petropoulos.com περιεχόμενα # 16 Iούνιος 2010 Ενημερωτική Έκδοση www.petropoulos.com μεταξύ μας επικοινωνία: metaxymas@petropoulos.com Τον Οκτώβριο του 2008, όταν φάνηκαν τα πρώτα σύννεφα της Παγκόσμιας κρίσης, κανένας δεν περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

ο πιο ασφαλής συνδυασμός

ο πιο ασφαλής συνδυασμός 1 2011 ο πιο ασφαλής συνδυασμός Νέα εποχή για τις εταιρίες της ERGO Eκδρομή Συνεργατών στο Βιετνάμ Οικονομικά στοιχεία VICTORIA έτους 2010 Περιεχόμενα 08 20 28 Εξώφυλλο ΕRGO. Nέα επόχη για τις εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Νέα εικόνα των καταστημάτων 3 4-5 6-8 Editorial 9-11 Τα Νέα μας 12-13 Κεντρικό Θέμα 14-16 Εξελίξεις Παροχές Εκπαίδευση 17-19 Ο Όμιλος μας Τίτλος αγγλόφωνης έκδοσης: Leading

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικές μεταβολές στην Εταιρία. «Βασική Προστασία» το νέο ελκυστικό προϊόν ασφάλισης υγείας

Διοικητικές μεταβολές στην Εταιρία. «Βασική Προστασία» το νέο ελκυστικό προϊόν ασφάλισης υγείας ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΤΕΥΧΟΣ 5ο Διοικητικές μεταβολές στην Εταιρία «Βασική Προστασία» το νέο ελκυστικό προϊόν ασφάλισης υγείας Περισσότερα από 500 εκατ. οι αποζημιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις

Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις Συνέντευξη με τον Γιώργο Μπένο, Γενικό Διευθυντή Πωλήσεων & Marketing σελ.12 Προϊόντα προστιθέμενης αξίας σελ.22 Νερό, κάνοντας πράξη την υπεύθυνη διαχείριση σελ.28 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 03 ΤΕΥΧΟΣ Νο ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αρωματικά φυτά Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ανταγωνιστικότητα περνά

Διαβάστε περισσότερα

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση 16 2007-2008 Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα Μετά τις μεταρρυθμίσεις στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στα τελευταία χρόνια του προηγούμενου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

20 χρόνια Victoria. Eπετειακή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Αυτοκίνητο & Σπίτι Ασφαλισµένα µαζί στην Victoria

20 χρόνια Victoria. Eπετειακή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Αυτοκίνητο & Σπίτι Ασφαλισµένα µαζί στην Victoria Έκδοση της Victoria εταιρίας του Οµίλου ERGO 1 2009 20 χρόνια Victoria Eπετειακή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Αυτοκίνητο & Σπίτι Ασφαλισµένα µαζί στην Victoria ΕRGO 2012 Η ανάπτυξη είναι η λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες επιτυχίες του ΕΤ σε όλους του τοµείς! Θα έρθουν κι άλλες!

Μεγάλες επιτυχίες του ΕΤ σε όλους του τοµείς! Θα έρθουν κι άλλες! Αρ. Τεύχους: 3 Μάιος 2007 Αξία: Ανεκτίµητη 1 Μεγάλες επιτυχίες του ΕΤ σε όλους του τοµείς! Θα έρθουν κι άλλες! Το Global Management Challenge για δεύτερη φορά στο ΕΤ! ΕΤ ούκισσα Νοµικού: Η Σταρ Ελλάς 2007

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη πρώτη στα σχολεία με ελλείψεις στα βιβλία

Επίσημη πρώτη στα σχολεία με ελλείψεις στα βιβλία Αχαρνές και Φυλή Επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 12 χρόνια από τον φονικό σεισμό n σελ. 8 n σελ. 12-14, 19-22 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΥΠΟΣ Σε ιδιώτες η διαχείριση των απορριμμάτων n σελ. 13 ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ www.doxthi.gr Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πληκτρολογήστε www.pesede.gr και απλοποιήστε τη ζωή σας! ΙΑ ΡΟΜΕΣ 04 ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 10 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 30 ΚΟΙΝΗ ΡΑΣΗ 34 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 37

Περιεχόμενα. Πληκτρολογήστε www.pesede.gr και απλοποιήστε τη ζωή σας! ΙΑ ΡΟΜΕΣ 04 ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 10 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 30 ΚΟΙΝΗ ΡΑΣΗ 34 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 37 ιμηνιαία Έκδοση της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών ημοσίων Έργων Θεμιστοκλέους 4, 106 78 Αθήνα τηλ: 210 3814735, 210 3338759 Email: secretary@pesede.gr URL: www.pesede.gr Περιεχόμενα ΙΑ ΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓOΡΑ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓOΡΑ Το Περιοδικό για την Ενέργεια και το Περιβάλλον Mάρτιος 2012 Τεύχος 33, Τιμή 3 ευρώ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓOΡΑ ΑΓΩΓOΙ: ΕΡΜΑΙΑ ΓΕΩΠOΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡOΥΣΕΩΝ ΓΑΛΛΙΑ: Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ. Παιδιά και έφηβοι μαθαίνουν για την οδική ασφάλεια διασκεδάζοντας. τα νέα της. Οδηγοί και πεζοί: Απλές οδηγίες για ειρηνική συνύπαρξη

ΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ. Παιδιά και έφηβοι μαθαίνουν για την οδική ασφάλεια διασκεδάζοντας. τα νέα της. Οδηγοί και πεζοί: Απλές οδηγίες για ειρηνική συνύπαρξη τα νέα της ΤΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 42 οκτωβριοσ 2014 ΟΔΟΥ Παιδιά και έφηβοι μαθαίνουν για την οδική ασφάλεια διασκεδάζοντας 10-11 Οδηγοί και πεζοί: Απλές οδηγίες για ειρηνική

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικών αποβλήτων Διογκώνεται το πρόβλημα των business + ρεπορταζ + eco news + εκδηλωσεισ + δρασεισ

ηλεκτρικών αποβλήτων Διογκώνεται το πρόβλημα των business + ρεπορταζ + eco news + εκδηλωσεισ + δρασεισ εφημερίδα για το περιβάλλον Σάββατο- Κυριακή 25-26 Απριλίου 2015 Τεύχος GreenweekΕβδομαδιαία business + ρεπορταζ + eco news + εκδηλωσεισ + δρασεισ www.greenweek.gr 85 Διογκώνεται το πρόβλημα των ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

TO TETΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΕΜΑ / ΧΡΟΝΟΣ 7ος / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΝΙΚΟΣ ΚΛΗΜΗΣ ΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

TO TETΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΕΜΑ / ΧΡΟΝΟΣ 7ος / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΝΙΚΟΣ ΚΛΗΜΗΣ ΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 01 TO TETΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΕΜΑ / ΧΡΟΝΟΣ 7ος / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 28 ΑRTICLE Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΝΙΚΟΣ ΚΛΗΜΗΣ ΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Την ώρα που η οικονομική κρίση χτυπά βαθιά την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Να αναλάβουν ενεργό ρόλο για τη στήριξη ευαίσθητων ομάδων Μέσω συνεργασιών με κοινωνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Περσινά, ξινά στάφύλιά

Περσινά, ξινά στάφύλιά ΤΙΜΗ: 1 ευρώ ΕΤΟΣ 7ο ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ: 316 Εβδομαδιαία, πολιτική, οικονομική και κοινωνική εφημερίδα Διαβάστε τα κυριότερα άρθρα της εφημερίδας, στο blog του Πολίτη: hp://poliis-news. blogspo. com/ Περσινά,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Σάββας Ξενίδης: Ενας αυτοδημιούργητος ομογενής, πιστός εργάτης της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Σάββας Ξενίδης: Ενας αυτοδημιούργητος ομογενής, πιστός εργάτης της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 2 - Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013 Σάββας Ξενίδης: Ενας αυτοδημιούργητος ομογενής, πιστός εργάτης της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Σάββας Ξενίδης: Πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα