Prehľad. Prehľad 10: INT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Prehľad. Prehľad 10: INT"

Transcript

1 Blahoželáme! Kúpou produku Gigaset ste sa rozhodli pre značku, ktorej primárnym cieľom je udržateľnost životného prostredia. Balenie tohto produktu je ohľaduplné k životnému prostrediu. Ďalšie informácie nájdete na lokalite

2

3 Prehľad Prehľad 1 Sila signálu ( s. 3) Farba/symbol sa zmení, keď je aktivované Usporny rezim / Usporny rezim+ ( s. 18) 2 Ovládacie tlačidlo Vypnúť mikrofón ( s. 14) 3 Tlačidlo prevzatia/hlasitého telefonovania bliká: prichádzajúci hovor; svieti: Hlasité telefonovanie je zapnuté; prijať hovor; otvoriť zoznam opakovanej voľby (krátke stlačenie); navodiť vytočenie (dlhé stlačenie); počas hovoru: Prepínanie medzi telefonovaním cez slúchadlo a hlasitým Ð Vyt. INT U 10: Pon telefonovaním ( s. 14) 4 Tlačidlo 1 Voľba sieťového odkazovača (dlhšie stlačenie) 5 Tlačidlo s hviezdičkou Zapnutie/vypnutie tónov zvonenia (dlhé stlačenie); pri existujúcom spojení: prepnutie Impulzná voľba/tónová voľba (krátko stlačte) 6 Tlačidlo správ Prístup k zoznamom volajúcich a zoznamom odkazov; bliká: nový odkaz alebo nové volanie 7 Stlmenie 8 Tlačidlo R - Spätná otázka (Flash) - Zadanie prestávky vo voľbe (dlhé stlačenie) 9 Tlačidlo s mriežkou Zapnutie/vypnutie blokovania tlačidiel (dlhé stlačenie v pohotovostnom stave); prepínanie medzi písaním veľkých, malých písmen a číslic 10 Tlačidlo zloženia, zapnutia/vypnutia Ukončiť hovor; prerušiť funkciu; o jednu úroveň v ponuke späť (krátke stlačenie); návrat do pohotovostného stavu (dlhé stlačenie); zapnutie/vypnutie prenosnej časti (v pohotovostnom stave dlhé stlačenie) 11 Tlačidlá displeja 12 Displej v pohotovostnom stave 13 Stav nabitia batérie ( s. 3) Návody na obsluhu V tomto dokumente je popísané iba uvedenie telefónu Gigaset do prevádzky a jeho najdôležitejšie funkcie v skrátenej verzii. Podrobný popis telefónu a jeho funkcií nájdete na priloženom disku CD a na Internete na stránkach Tento popis je vo formáte PDF. Na čítanie potrebujete aplikáciu Adobe Reader. Aplikáciu Adobe Reader nájdete na Internete na adrese 1

4 Prehľad Základňová stanica Prihlasovacie/vyhľadávacie tlačidlo Krátke stlačenie: Vyhľadávanie prenosného telefónu ( paging ). Dlhé stlačenie: Prihlásiť prenosné časti a prístroje DECT s

5 Prehľad Symboly na displeji Nasledujúce symboly sa zobrazia v závislosti od nastavení a od prevádzkového stavu vášho telefónu: Ð º ó U Vyt. INT 1 Ã Ë ¼ 06:30 INT 1 10: Pon. Ð ÐiÑ Sila signálu: dobré až slabé žiadny signál ¼ Ekologický režim + symbol º Blokovanie tlačidiel je zapnuté ó Vyzváňací tón je vypnutý Stav nabitia akumulátora: U svieti bielo: stav nabitia viac než 66 % V svieti bielo: stav nabitia medzi 33 % a 66 % e svieti bielo: stav nabitia medzi 10 % a 33 % = svieti červene: stav nabitia pod 10 % = e V V svieti bielo: akumulátor sa nabíja 10:53 Aktuálny čas Aktuálny deň, mesiac a aktuálny rok INT 1 Názov prenosnej časti Počet nových správ: Ã7 na (sieťovom) odkazovači 11 v zozname zmeškaných hovorov Ë5 v zozname SMS Û06:30 Budík je zapnutý s nastaveným časom budenia Ďalšie symboly na displeji: z nadväzovanie spojenia W spojenie nadviazané X nie je možné nadviazať spojenie alebo došlo k prerušeniu spojenia ØÜÚ externý hovor ØåÚ interný hovor ØìÚ volanie pre zobudenie Ð informácia opýtanie Û čakajte, prosím... μ akcia prebehla À akcia sa nepodarila 3

6 Obsah Obsah 4 Prehľad Symboly na displeji Bezpečnostné pokyny Prvé kroky Kontrola obsahu balenia Montáž základňovej stanice a nabíjacej základne (ak je dodaná) Pripojenie základňovej stanice Zapojenie nabíjacej základne (ak je dodaná) Uvedenie prenosnej časti do prevádzky Nastavenie dátumu a času Prehľad menu Telefonovanie Externé volanie Ukončenie hovoru Prijatie hovoru Hlasité telefonovanie Stlmenie zvuku Použitie adresárov a ďalších zoznamov Adresár Zoznam opakovania voľby Zoznam hovorov ECO DECT Používanie prenosných častí ako budík Používanie viacerých prenosných častí Prihlásenie prenosných častí Odhlásenie prenosných častí Zmena názvu niektorej prenosnej časti Nastavenie prenosnej časti Zmena hlasitosti hlasitého telefonovania/slúchadla Zmena vyzváňacích tónov Nastavenie základňovej stanice Zmena systémového PIN kódu Zákaznícky servis & podpora Otázky a odpovede Schválene - výňatok z vyhlásenia o zhode Životné prostredie Záruka Register

7 Bezpečnostné pokyny Bezpečnostné pokyny Pozor Pred používaním si prečítajte bezpečnostné pokyny a návod na obsluhu. Vysvetlite ich obsah svojim deťom a informujte ich o možných nebezpečenstvách pri používaní telefónu. $ Používajte len pribalený sieťový napájač, ako je uvedené na spodnej strane základňovej stanice. Vkladajte iba odporúčané batérie, ktoré zodpovedajú špecifikácii, nakoľko v opačnom prípade nemožno vylúčiť značné ublíženie na zdraví. Telefón môže ovplyvniť funkciu lekárskych prístrojov. Dodržiavajte preto technické podmienky príslušného prostredia, napr. lekárskej ordinácie. V prípade, že používate nejaký lekársky prístroj (napr. kardiostimulátor), informujte sa u výrobcu príslušného zariadenia o tom, do akej miery je tento prístroj odolný proti externému vysokofrekvenčnému rušeniu. Technické údaje o tomto produkte Gigaset nájdete v kapitole Dodatok. Keď zvoní, prípadne keď ste zapli funkciu hlasitého telefonovania, nedržte prenosnú časť otočenú zadnou stranou prístroja k uchu. Mohli by ste si spôsobiť ťažké trvalé poškodenie sluchu. Prístroj Gigaset je kompatibilný s väčšinou digitálnych naslúchadiel, dostupných na trhu. Bezchybná funkcia so všetkými naslúchadlami sa však nedá zaručiť. Prenosná časť môže na analógových audiofónoch spôsobovať rušenie. V prípade problémov kontaktujte technika pre naslúchadlá. Neumiestňujte základňu a puzdro nabíjania do kúpeľní alebo miest na sprchovanie. Základňová stanica a nabíjacia základňa nie sú chránené proti striekajúcej vode. Telefón nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, napríklad v lakovniach. ƒ Prístroj Gigaset odovzdávajte tretím osobám vždy len s návodom na obsluhu. Chybné základňové stanice vyraďte z prevádzky, alebo ich nechajte opraviť servisným oddelením, pretože inak môžu rušiť iné bezdrôtové služby. Poznámky u Nie všetky funkcie, popísané v tomto návode na obsluhu, sú dostupné vo všetkých krajinách. u Prístroj pri výpadku elektrickej siete nefunguje. Nie je možné uskutočňovať ani žiadne núdzové volania. 5

8 Prvé kroky Prvé kroky Kontrola obsahu balenia základňová stanica Gigaset C300, sieťový adaptér pre základňovú stanicu, prenosná časť, dve batérie, kryt batérie, telefónny kábel, tento krátky návod, disk CD s podrobným návodom na obsluhu. Ak ste si kúpili variant s viacerými prenosnými časťami, potom dostanete pre každú ďalšiu prenosnú časť dve batérie, jeden kryt batérie a jednu nabíjaciu základňu s konektorovou sieťovou časťou v balení. Montáž základňovej stanice a nabíjacej základne (ak je dodaná) Základňová stanica a nabíjacia základňa sú určené na prevádzku v uzavretých, suchých miestnostiach s rozsahom teploty +5 C až +45 C. Základňovú stanicu umiestnite na centrálnom mieste bytu alebo domu na rovnú, nešmykľavú podložku alebo namontujte základňovú stanicu alebo nabíjaciu základňu na stenu. Poznámka Zohľadnite dosah základňovej stanice. Základňa má vonku dosah až 300 m, v budove až 50 m. Dosah Usporny rezimsa znižuje, ak je zapnutá funkcia ( s. 18). Za normálnych okolností nezanecháva podstavec prístroja žiadne stopy na podložke. Vzhľadom na rôznorodosť lakov a lesklých náterov nábytku sa však nedá vylúčiť, že sa pri dotyku podstavca prístroja nevytvoria na podložke stopy. Nezabudnite, prosím: u Telefón nevystavujte vplyvu zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia a iných elektrických prístrojov. u Telefón Gigaset chráňte pred vlhkom, prachom, agresívnymi tekutinami a parami. 6

9 Prvé kroky Pripojenie základňovej stanice Najprv zapojte telefónnu zástrčku 2 a vložte kábel do káblovej drážky. Potom pripojte napájací adaptér Nezabudnite, prosím: u Sieťová zásuvka musí byť vždy zapojená, lebo telefón nie je funkčný bez zapojenia do siete. u Používajte len dodaný sieťový adaptér a telefónny kábel. Obsadenie kontaktov zástrčky môže byť pri telefónnych kábloch rôzne (obsadenie zástrčky). Zapojenie nabíjacej základne (ak je dodaná) 2 1 Zapojte plochý kolík sieťového adaptéra 1. Zastrčte sieťový adaptér do zásuvky 2. 4 Ak budete musieť opätovne vytiahnuť zástrčku z nabíjacej základne, stlačte gombík odblokovania 3 a vytiahnite zástrčku

10 Prvé kroky Uvedenie prenosnej časti do prevádzky Displej je chránený fóliou. Odstráňte, prosím, ochrannú fóliu! Vloženie akumulátora a zatvorte priečinok akumulátora Pozor Používajte iba nabíjateľné akumulátory, odporúčané spoločnosťou Gigaset Communications GmbH, v opačnom prípade môže dôjsť k závažnému poškodeniu zdravia a vzniku hmotných škôd. Mohlo by dôjsť napr. k poškodeniu plášťa akumulátora alebo by akumulátory mohli explodovať. Okrem toho by sa mohli vyskytnúť poruchy funkcie alebo poškodenie prístroja. Batérie vkladajte so správnou polaritou. Polarita je označená vnútri priečinka alebo na priečinku pre batérie. a b Kryt priečinka na batérie najprv nasaďte na vrchnej strane a. Potom zatlačte kryt b, kým nezapadne. Ak musíte opäť otvoriť kryt batérie, napr. kvôli výmene batérií, siahnite do výrezu v puzdre a stiahnite kryt batérie smerom nahor. 8

11 Prvé nabitie a vybitie batérie Správne zobrazenie stavu nabitia akumulátora je možné len v prípade, že sa akumulátor najprv úplne nabije a potom úplne vybije. Postavte prenosnú časť na 8,5 hodiny do základňovej stanice. Prvé kroky 8,5h Poznámka Prenosná časť sa smie postaviť len do príslušnej základňovej stanice Gigaset C300, príp. do nabíjacej základne. Potom vyberte prenosnú časť von zo základňovej stanice a postavte ju tam znovu až keď akumulátory budú úplne vybité. Poznámky u Prenosná časť je už od výroby prihlásená na základňovú stanicu. Ak ste si kúpili variant s viacerými prenosnými časťami, sú všetky prenosné časti už prihlásené na základňovú stanicu. Nemusíte teda už robiť žiadne prihlásenie. u Po prvom nabití a vybití môžete prenosnú časť položiť naspäť do nabíjacej základne po každom hovore. u Postup nabíjania a vybíjania zopakujte vždy, keď vyťahujete akumulátory z prenosnej časti a znovu ich do nej vkladáte. u Batérie sa môžu počas nabíjania zahrievať. Nie je to nebezpečné. u Kapacita nabitia batérií sa z technických príčin po určitom čase znižuje. 9

12 Prvé kroky Nastavenie dátumu a času Nastavte dátum a čas, aby sa prichádzajúcim volaniam mohol správne priradiť dátum a čas a aby bolo možné používať budík. Poznámka V závislosti od vášho sieťového operátora môže byť dátum a čas nastavený automaticky. Vyt. INT 1 Cas Stlačte tlačidlo pod zobrazením displeja Cas, aby ste otvorili zadávacie políčko. (Ak ste už zadali dátum a čas, otvorte zadávacie pole cez menu s. 12.) Zadajte datum: [ ] Na displeji sa zobrazí podmenudatum/cas. Aktívna zadávacia poloha bliká. Zadajte pomocou klávesnice deň, mesiac a rok v osemmiestnom formáte, napr. Q4Q42QQ pre 4. apríl Ak chcete zmeniť pozíciu zadania, aby ste napr. opravili zadanie, zatlačte na pravý alebo ľavý okraj ovládacieho tlačidla. x Spat OK Stlačte tlačidlo displeja pod zobrazením OK, aby sa zadania uložili. Zadajte cas: [07.15] x Spat OK Zadajte hodiny a minúty 4-miestne prostredníctvom klávesnice, napr. QM5pre 07:15:00 hodín. Pomocou ovládacieho tlačidla zmeňte zadávaciu polohu. Potvrďte s OK. 10

13 Prvé kroky μ Ulozene Na displeji sa zobrazíulozene. Budete počuť potvrdzovací tón a vrátite sa automaticky do pokojového stavu, príp. pri nastavení cez menu späť do menu Nastavenia. Váš telefón je teraz pripravený na prevádzku! 11

14 Prehľad menu Prehľad menu Podrobný popis telefónu a jeho funkcií nájdete na priloženom disku CD a na Internete na stránkach Otvorenie hlavnej ponuky: V pohotovostnom stave telefónu stlačte tlačidlo displeja Pon.. Ë SMS Pisat spravu SMS Prijate Na odoslanie Strediska sluzieb ì Budik Aktivacia s. 19 Cas budenia s. 19 Ì Hlasova schranka Prehrat spravy Sietova schranka Ï Nastavenia Datum/cas s. 10 Nastavenia zvuku Hlasitost volania s. 20 Hlasitost zvonenia s. 21 Tony pomocnika s. 21 Vybita bateria s. 21 Vyzvananie (prenosna cast) s. 21 Displej Setric obrazovky Farebne schemy Kontrast Podsvietenie Jazyk Registracia Registrovat prenosnu cast s. 19 Vyber zakladne Zrusit registr. prenosnej casti s

15 Prehľad menu Telefonne sluzby System Automaticke prijatie Odposluch Typ zoznamu volani s. 16 Predvolba Hudba pri pridrzani Resetovat prenosnu cast Resetovat zakladnu Rezim opakovaca Kod PINsystemu s. 22 Usporny rezim s. 18 Usporny rezim+ s

16 Telefonovanie Telefonovanie Ak pri vypnutom podsvietení displeja stlačíte ľubovoľné tlačidlo, zapne sa podsvietenie displeja. Vykoná sa príslušná funkcia tlačidla. Externé volanie Za externé volania sa považujú volania do verejnej telefónnej siete. ~c Zadajte číslo a stlačte tlačidlo prevzatia. Alebo: c~ Tlačidlo prevzatia c dlho stlačte a potom zadajte číslo. Tlačidlom zloženia a môžete vytáčanie prerušiť. Počas hovoru sa zobrazí dĺžka trvania hovoru. Poznámka Voľba pomocou telefónneho zoznamu ( s. 15), zoznamu volaní ( s. 16) a zoznamu opakovanej voľby ( s. 16) ušetrí opakované zadávanie čísel. Ukončenie hovoru a Prijatie hovoru Stlačte tlačidlo zloženia. Prichádzajúci hovor sa na prenosnej časti signalizuje trojnásobne: vyzváňaním, zobrazením na displeji a blikaním tlačidla na prijatie hovoru c. Stlačte tlačidlo prevzatia c, aby ste hovor prijali. Ak je prenosná časť v nabíjacej základni a ak je funkcia Automaticke prijatie zapnutá, prijme prenosná časť hovor automaticky, keď ju vyberiete zo základňovej stanice/ nabíjacej základne. Ak vyzváňací tón ruší, môžete ho vypnúť: Pon. Tichy rezim OK Hovor môžete ešte prijať dovtedy, pokiaľ je zobrazený na displeji. Hlasité telefonovanie Pri hlasitom telefonovaní zapnite reproduktor, aby ste počuli kontaktného partnera bez toho, aby ste si museli držať prenosnú časť na uchu. Tak budete mať obidve ruky voľné a aj ďalšie osoby môžu počúvať hovor. Zapnutie/vypnutie hlasitého telefonovania Počas hovoru zapnete alebo vypnete hlasité telefonovanie: d Stlačte tlačidlo hlasitého telefonovania. S každým stlačením tlačidla sa prepína prevádzka zo slúchadlovej na hlasité telefonovanie a naopak. Ak je hlasité telefonovanie zapnuté, svieti tlačidlo. Ak chcete počas hovoru vložiť prenosnú časť do nabíjacej základne: Tlačidlo hlasitého telefonovania d podržte pri vkladaní stlačené ešte ďalšie dve sekundy. Ak chcete zmeniť hlasitosť hovoru, s. 20. Stlmenie zvuku Počas hovoru je možné vypnúť mikrofón na vašej prenosnej časti. v Stlačte ovládacie tlačidlo vpravo, aby ste stlmili zvuk na prenosnej časti. Na displeji sa zobrazímikrofon je vypnuty.. Ďalším stlačením tlačidla zrušíte vypnutie zvuku. 14

17 Použitie adresárov a ďalších zoznamov Použitie adresárov a ďalších zoznamov K dispozícii sú: u adresár, u zoznam na opakovanie voľby, u zoznam doručených správ SMS, u zoznamy hovorov. Adresár vytvárate individuálne pre svoju prenosnú časť. Zoznamy alebo záznamy však môžete zaslať ostatným prenosným častiam. Adresár V adresári môžete uložiť až 250 záznamov. Uloženie prvého čísla do adresára s Prazd. tel. zozn. Novy zaznam? ~ Zadajte číslo a stlačte OK. ~ Zadajte číslo a stlačte OK. Uloženie čísla do adresára s Pon. Novy zaznam ~ Zadajte číslo a stlačte OK. ~ Zadajte číslo a stlačte OK. Voľba položky v adresári s Otvorte adresár. Máte nasledujúce možnosti: u Pomocou s prejdite k požadovanému záznamu, kým nevyberiete hľadané meno. u Zadajte prvý znak mena, príp. dolistujte k záznamu pomocou tlačidla s. Voľba pomocou adresára s s (zvoľte záznam) c stlačte tlačidlo prevzatia hovoru. Správa položiek v adresári s s (zvoľte záznam) Stlačte tlačidlo displeja Pon.. Nasledujúce funkcie môžete vybrať pomocou tlačidla q: Melodia volaj. VIP Označte záznam adresára ako VIP (Very Important Person) a priradíte mu konkrétnu vyzváňaciu melódiu. Záznam sa v adresári označí symbolom Æ. Volanie VIP osôb spoznáte podľa vyzváňania. Farba volaj. VIP Označte záznam adresára ako VIP (Very Important Person) tak, že mu priradíte špeciálnu farbu. Záznam sa v adresári zobrazí v tejto farbe a označí sa symbolom Æ. Upravit zaznam Prípadne zmeňte číslo a stlačte OK. Prípadne zmeňte meno a stlačte OK. Pouzit cislo Uložené číslo zmeniť alebo doplniť a potom zvoliť pomocou c alebo uložiť ako nový záznam; k tomu po zobrazení čísla: Pon. Kopirovat do telef. zoznamu OK Odstranit zaznam Vymažte vybraný záznam. Odoslat zaznam Pošlite jednotlivý záznam na prenosnú časť. Odstranit zoznam Vymažte všetky záznamy telefónneho zoznamu. Odoslat zoznam Pošlite celý adresár na prenosnú časť. Skratka Aktuálny záznam pre skrátenú voľbu uložte na niektoré tlačidlo ( Použitie tlačidiel pre skrátenú voľbu, s. 16). 15

18 Použitie adresárov a ďalších zoznamov Použitie tlačidiel pre skrátenú voľbu Záznamy z adresára môžete uložiť na tlačidlá Q a 2až O: s q (zvoľte záznam) Pon. Skratka ~ (stlačte tlačidlo, na ktoré sa má záznam uložiť) Pre voľbu príslušné tlačidlo skrátenej voľby stlačte dlho. Zoznam opakovania voľby V zozname opakovanej voľby sa nachádza desať naposledy volaných čísiel na prenosnej časti (max. 32 číslic). Ak je niektoré z čísel uložené v adresári, zobrazí sa príslušné meno. Ručné opakovanie voľby c s c Tlačidlo krátko stlačte. Zvoľte záznam. Tlačidlo prijatia hovoru stlačte znova. Číslo sa vytočí. Zoznam hovorov Predpoklad: Prenos telefónneho čísla (CLIP) Zoznam volaní podľa nastaveného druhu zoznamov obsahuje posledných 30 čísiel u všetky volania prijaté hovory, neprijaté hovory u zmeškaných hovorov V pokojovom stave otvorte zoznam volaní s tlačidlom správ f. Nastavenie druhu zoznamu volaní Pon. Nastavenia Telefonne sluzby Typ zoznamu volani Zmeskane volania / Vsetky volania Zvoľte a OK stlačte (³ =Zap.). a Dlho stlačte (pokojový stav). Ak zmeníte druh zoznamu, zostanú záznamy v zozname volaní zachované. Správa záznamov zoznamu opakovania voľby c Tlačidlo krátko stlačte. s Zvoľte záznam. Pon. Otvorte menu. Nasledujúce funkcie môžete vybrať pomocou tlačidla q: Pouzit cislo (ako v adresári, s. 15) Kopirovat do telef. zoznamu Odstranit zaznam Vymažte vybraný záznam. Odstranit zoznam Odstráňte všetky záznamy v zozname opakovania voľby. 16

19 Použitie adresárov a ďalších zoznamov Záznam do zoznamu Príklad záznamov v zozname: t Nove volanie :34 x Spat Pon. u Stav záznamu Nove volanie: nový neprijatý hovor. Stare volanie: už prečítaný záznam. Prij. volanie: Hovor bol prijatý. u Poradové číslo záznamu u číslo alebo meno volajúceho u Dátum a čas hovoru (ak je nastavené s. 10). Stlačte tlačidlo prevzatia c, aby ste zavolali späť vybranému volajúcemu. Stlačte tlačidlo displeja Pon., čím vyberiete ďalšie funkcie: Odstranit zaznam Vymažte vybraný záznam. Kopirovat do telef. zoznamu ( Uloženie èísla do adresára, s. 15) Odstranit zoznam Vymažte všetky záznamy v zozname. Po opustení zoznamov volaní prejdú všetky záznamy do stavu starý. 17

20 ECO DECT ECO DECT OK Stlačte tlačidlo displeja (³ =Zap.). Používaním prístroja Gigaset prispievate k ochrane životného prostredia. Zníženie spotreby elektrickej energie Vďaka používaniu úsporného napájania telefón spotrebuje menej prúdu. Zníženie vyžarovania Vyžarovanie je automaticky obmedzované: u Prenosná časť: Čím sa prenosná časť nachádza bližšie k základňovej stanici, tým je vyžarovanie menšie. u Základňová stanica: Ak je prihlásená iba jedna prenosná časť, ktorá je vložená do základňovej stanice, vyžarovanie je znížené takmer na nulu. Vyžarovanie prenosnej časti a základňovej stanice ďalej znížite používaním režimu Usporny rezim: Usporny rezim: Znižuje vyžarovanie prenosnej časti a základňovej stanice vždy o 80 % bez ohľadu na to, či telefonujete, alebo nie. Režim Usporny rezim znižuje dosah asi o 50 %. Režim Usporny rezim je teda vhodný iba v prípade, keď je znížený dosah postačujúci. Vypnutie vyžarovania Usporny rezim+ : Ak aktivujete režim Usporny rezim+, bude vyžarovanie (vysielací výkon DECT) základňovej stanice a prenosnej časti v pohotovostnom stave vypnuté. Platí to aj v prípade viacerých prenosných častí, ak všetky podporujú režim Usporny rezim+. Usporny rezim / Usporny rezim+ sa môžu nezávisle zapnúť alebo vypnúť a fungujú aj s viacerými prenosnými časťami. Usporny rezim / Usporny rezim+ zapnúť/vypnúť: Pon. Nastavenia Usporny rezim / Usporny rezim+ Zobrazenia stavu Symbol na displeji ÐiÑÒ Ð biela Ð zelená ¼ biela ¼ zelená Sila signálu: dobrá až slabá bez signálu Usporny rezim deaktivovaný Usporny rezim aktivovaný Usporny rezim+ aktivovaný (zobrazuje sa v pohotovostnom stave namiesto symbolu intenzity signálu) Usporny rezim a Usporny rezim+ aktivované Poznámky u V prípade zapnutého režimu Usporny rezim+ môžete skontrolovať dostupnosť základňovej stanice tak, že stlačíte tlačidlo prevzatia hovoru c dlho. Ak sa základňová stanica dá dosiahnuť, počujete voľný tón. u So zapnutým režimom Usporny rezim+: sa nadviazanie spojenia oneskorí o cca 2 sekundy. pohotovostný čas slúchadla sa zníži cca o 50 %. u Ak prihlasujete prenosné časti, ktoré nepodporujú režim Usporny rezim+, bude tento režim v základňovej stanici a všetkých prenosných častiach deaktivovaný. u So zapnutým režimom Usporny rezim sa zníži dosah základňovej stanice. u Usporny rezim / Usporny rezim+ a podpora opakovača sa navzájom vylučujú, t.j. keď použijete opakovač, nemôžete využiť Usporny rezim a Usporny rezim+. 18

21 Používanie prenosných častí ako budík Používanie prenosných častí ako budík Predpoklad: Dátum a čas sú nastavené ( s. 10). Zapnutie/vypnutie budíka Pon. Budik Aktivacia (³ =zap.) Keď si aktivujete budík, otvorí sa potom automaticky menu pre nastavenie času budenia. Na displeji sa zobrazí symbol ¼ a čas budenia. Budenie je signalizované na displeji ( s. 3) a zvolenou intenzitou vyzváňacieho tónu a-melódie ( s. 21). Vyzváňanie budíka zaznie na dobu 60 sekúnd. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, zopakuje sa vyzváňanie budíka dvakrát už po 5 minútach a potom sa vypne. Počas volania bude budenie signalizované len krátkym tónom. Nastavenie času budenia Pon. Budik Cas budenia ~ Zadajte čas budenia v hodinách a minútach a stlačte OK. Vypnúť budenie/zopakovať po prestávke (režim zdriemnutia) Predpoklad: Zaznie tón budenia. Vyp. Stlačte tlačidlo displeja. Budenie sa vypne. príp. Odlozit Stlačte tlačidlo displej alebo akékoľvek tlačidlo. Budenie sa vypne a zopakuje sa po 5 minútach. Po druhom opakovaní sa budenie úplne vypne. Používanie viacerých prenosných častí Prihlásenie prenosných častí Na základňovú stanicu môžete prihlásiť až štyri prenosné časti. Každú ďalšiu prenosnú časť treba prihlásiť na základňovú stanicu, aby bola funkčná! Prihlásenie prenosnej časti Gigaset na Gigaset C300 Manuálne prihlásenie prenosnej časti musíte vykonať na prenosnej časti (1) a na základňovej stanici (2). Po úspešnom prihlásení prejde prenosná časť do stavu pokoja. Na displeji sa zobrazí interné číslo prenosnej časti,napr. INT 1. V opačnom prípade postup zopakujte. 1) Na prenosnej časti Pon. Nastavenia Registracia Registrovat prenosnu cast Pre prípad, že je prenosná časť už prihlásená ku štyrom základňovým staniciam: s Zvoľte si základňovú stanicu,napr. Zakladna 3 a stlačte OK. ~ Ak sa opýta, zadajte systémový kód PIN základňovej stanice stlačte tlačidlo OK. Na displeji sa zobrazí Prenosna cast sa registruje. 2) Na základňovej stanici V priebehu 60 sekúnd stlačte a podržte tlačidlo prihlásenia/vyhľadávania na základňovej stanici ( s. 2) dlho (cca 3 sekundy). 19

22 Nastavenie prenosnej časti Odhlásenie prenosných častí Z každej prihlásenej prenosnej časti Gigaset môžete odhlásiť akúkoľvek inú prihlásenú prenosnú časť. Pon. Nastavenia Registracia Zrusit registr. prenosnej casti s Zvoľte interného účastníka, ktorý sa má odhlásiť, a stlačte OK. (Prenosná časť, ktorú práve obsluhujete, je označená <.) ~ Zadajte aktuálny systémový kód PIN a stlačte OK. Stlačte tlačidlo displeja OK. Zmena názvu niektorej prenosnej časti Názvy INT 1, INT 2 atď. sa pri prihlásení prideľujú automaticky. Môžete ich zmeniť. Názov môže byť maximálne desaťmiestny. Zmenený názov sa zobrazí v zozname každej prenosnej časti. u Otvorte zoznam prenosných častí. Vlastná prenosná časť je označená <. s Zvoľte prenosnú časť. Pon. Otvorte menu. Premenovat ~ Zadajte názvy. Stlačte tlačidlo displeja OK. Nastavenie prenosnej časti Prenosná časť je nastavená vopred. Nastavenia môžete individuálne zmeniť. Zmena hlasitosti hlasitého telefonovania/slúchadla Hlasitosť pre hlasité telefonovanie a slúchadlo môžete nastaviť v piatich stupňoch. V pokojovom stave: t Hlasitost volania Hlasitost sluchadla / Hlasitost sady handsfree Zvoľte a stlačte OK. q Nastavte hlasitosť (napr. hlasitosť 3= ). OK Stlačte tlačidlo displeja, aby ste uložili nastavenie. Počas rozhovoru prostredníctvom slúchadla alebo v režime hlasitého telefonovania: t Stlačte ovládacie tlačidlo, aby ste priamo vyvolali menu pre nastavenie príslušnej hlasitosti. Pomocou q nastavte hlasitosť slúchadla, resp. hlasitého telefonovania. Nastavenie sa po cca 3 sekundách automaticky uloží, alebo stlačte tlačidlo displeja OK. 20

23 Nastavenie prenosnej časti Zmena vyzváňacích tónov u Hlasitosť: Môžete si vybrať medzi piatimi hlasitosťami(napr. hlasitosť 2 = ˆ ) a volaním Crescendo (hlasitosť sa bude s každým zvonením zvyšovať = ). u Vyzváňacie tóny: Môžete vyberať zo zoznamu vopred nainštalovaných vyzváňacích tónov a melódií. Vyzváňacie tóny môžete rozdielne nastaviť pre nasledujúce funkcie: u pre interné volania u pre externé volania u pre budík Nastavenie hlasitosti vyzváňacieho tónu Hlasitosť je pre všetky druhy signalizácie rovnaká. V pokojovom stave: t Hlasitost zvonenia q Nastavte hlasitosť. OK Stlačte tlačidlo displeja, aby ste uložili nastavenie. Nastavenie vyzváňacej melódie Nastavte si jednotlivo vyzváňacie melódie pre externé hovory, interné hovory a pre budík. Pre externé hovory: V pokojovom stave: t Vyzvananie (prenosna cast) Externe volania Zvoľte a stlačte OK. Pomocou q môžete zvoliť nasledovné: Melodie Nastavte vyzváňacie melódie tak, ako to bolo predtým popísané. Ovladanie casu Môžete zadať časový úsek, v ktorom váš telefón nemá zvoniť pri externých hovoroch, napr. v noci. Aktivacia Pomocou OK zapnúť alebo vypnúť (³ = zapnuté) Nastavenia Zvon. vyp. od: /Zvon. vyp. do: Zadajte čas vždy 4-miestne. Poznámka V prípade hovorov, ktorým ste pridelili v adresári vlastnú melódiu (VIP), bude zvoniť Váš telefón aj v tomto časovom intervale. Stisenie anonym.vol. Prenosnú časť je možné nastaviť tak, že v prípade volania s utajeným sprostriedkovaním čísla nebude zvoniť. Volanie bude signalizované len na displeji. Funkciu Stisenie anonym.vol. pomocou OK zapnite alebo vypnite (³ = zapnuté). Pre interné hovory a pre budík: V pokojovom stave: t Vyzvananie (prenosna cast) Interne volania / Budik Zvoľte a stlačte OK. q Vyberte spôsob spojenia astlačte OK (³ =zvolené). 21

24 Nastavenie základňovej stanice Zapnutie/vypnutie vyzváňacieho tónu Môžete u trvale vypnúť vyzváňanie buď v pokojovom stave alebo pri volaní ešte pred jeho prijatím u len pre aktuálne volanie vypnúť vyzváňací tón. Opätovné zapnutie počas volania nie je možné. Vypnutie vyzváňacieho tónu natrvalo * Stlačte dlhšie tlačidlo s hviezdičkou. Na displeji sa zobrazí symbol ó. Opätovné zapnutie vyzváňacieho tónu * Stlačte dlhšie tlačidlo shviezdičkou. Vypnutie tónu zvonenia pre aktuálny hovor Pon. Tichy rezim OK Nastavenie základňovej stanice Základňovú stanicu nastavíte pomocou prihlásenej prenosnej časti Gigaset. Zmena systémového PIN kódu Nastavený 4-miestny systémový PIN základňovej stanice (stav pri dodaní: 0000) môžete zmeniť na 4-miestny PIN, ktorý poznáte len vy. Pon. Nastavenia System Kod PINsystemu ~ Zadajte aktuálny systémový kód PIN a stlačte OK. ~ Zadajte nový systémový kód PIN a stlačte OK. Vynulovanie systémového kódu PIN Ak by ste zabudli systémový kód PIN, môžete základňovú stanicu resetovať na pôvodný kód 0000: Zo základnej stanice vytiahnite sieťový kábel. Podržte stlačené prihlasovacie/ vyhľadávacie tlačidlo na základňovej stanici a súčasne pripojte sieťový kábel opäť k základni. Podržte tlačidlo stlačené minimálne 5 sekúnd. Základňová stanica je resetovaná a je nastavený systémový kód PIN Poznámka Všetky prenosné časti sú odhlásené a musia sa znovu prihlásiť. Všetky nastavenia sa vrátia do stavu ako pri dodaní. 22

25 Zákaznícky servis & podpora Zákaznícky servis & podpora Máte otázky? Ako zákazník Gigaset môžete využit výhody našej komplexnej ponuky služieb. Informácie si môžete rýchlo nájst v tejto užívateľskej príručke a na servisných stránkach nášho Gigaset online portálu. Prosím, zaregistrujte si svoj telefón ihneď po nákupe na Vaša registrácia nám umožní poskytnút Vám ešte lepší servis v prípade otázok alebo v prípade reklamácie. Váš osobný užívateľský účet Vám umožní priamo kontaktovat náš zákaznícky servis om. V našej neustále aktualizovanej on-line službe na nájdete: u Rozsiahle informácie o našich produktoch u Odpovede na často kladené otázky (FAQ) u Vyhľadávanie podľa kľúčových slov, pre rýchle hladanie textu u Databázu kompatibility: Zistite, ktoré zo základňových staníc a prídavných slúchadiel môžete kombinovat. u Porovnanie produktov: Porovnanie vlastností niektorých výrobkov medzi sebou. u Súbory na prevzatie pre používateľské príručky a aktuálnu aktualizáciu softvéru u ový kontakt na náš zákaznícky servis Naši technickí zástupcovia sú k dispozícii na telefónnom čísle v prípade zložitejších otázok alebo osobnej konzultácie. Len v prípade - opravy, záruky alebo reklamácie: Číslo technickej podpory: alebo (Hovor je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka Vášho operátora pre volania do siete T-Com) Upozorňujeme, že ak výrobok Gigaset, nie je predávaný autorizovaným predajcom, nemusí byt plne kompatibilný s vašim poskytovateľom služby. Pre akú krajinu je výrobok určený je jasne uvedené na škatuli v blízkosti označenia CE a aj na spodnej strane základňovej stanice. Ak budete zariadenie používat spôsobom nezlučiteľným s týmto odporúčaním a s pokynmi v príručke, môže to mat vplyv na podmienky záruky alebo zabezpečenia opravy (oprava alebo výmena výrobku).v prípade uplatnenia si záruky, je kupujúci povinný predložit potvrdenie, ktoré dokazuje dátumu zakúpenia (dátum, od ktorého začína záručná doba) a druh tovaru, ktorý bol zakúpený. 23

26 Zákaznícky servis & podpora Otázky a odpovede Poznámka Podrobný popis telefónu a jeho funkcií nájdete na priloženom disku CD a na Internete na stránkach Ak sa počas prevádzky telefónu budete chcieť na niečo spýtať, sme vám k dispozícii 24 hodín denne na adrese Okrem toho sú v nasledujúcej tabuľke zostavené často sa vyskytujúce problémy a možné riešenia. Displej nič neukazuje. 1. Prenosná časť nie je zapnutá. Tlačidlo zloženia a stlačte dlhšie. 2. Batéria je vybitá. Batériu dobite, príp. vymeňte ( s. 8). Na displeji bliká Základňová stanica. 1. Prenosná časť je mimo dosahu základňovej stanice. Zmenšite vzdialenosť medzi prenosnou časťou a základňovou stanicou. 2. Dosah základňovej stanice sa znížil v dôsledku zapnutia ekologického režimu. Vypnite ekologický režim ( s. 18) alebo zmenšite vzdialenosť medzi prenosnou časťou a základňovou stanicou. 3. Základňová stanica nie je zapojená. Skontrolujte napájací adaptér základne ( s. 7). 4. Prenosná časť nie je prihlásená k základni alebo sa odhlásila. Prihláste prenosnú časť ( s. 19). Prenosná časť nezvoní. 1. Vyzváňací tón je vypnutý. Zapnite vyzváňací tón ( s. 22). 2. Telefón zvoní len za predpokladu, že sa prenáša telefónne číslo. Zapnite vyzváňanie pre anonymné hovory ( s. 21). Nepočujete žiadny vyzváňací alebo oznamovací tón z pevnej siete. Nepoužili ste telefónny kábel dodaný s prístrojom, príp. ste ho nahradili novým káblom s nesprávnym obsadením zástrčky. Vždy používajte telefónny kábel dodaný s prístrojom, príp. pri nákupe v špecializovanom obchode dbajte na správne obsadenie zástrčky. Dátum/čas sa s každým prichádzajúcim volaním nesprávne nastavia. Dátum a čas budú počas zobrazenia telefónnych čísel, napr. vašim sieťovým operátorom, vysielané spoločne cez router alebo telefónne zariadenie. Tieto údaje môžu byť nesprávne. Nastavte správne dátum/čas napr. na routeri alebo na telefónnom zariadení. Neprevezmite dátum/čas automaticky. Spojenie sa po cca 30 sekundách vždy preruší. Opakovač bol aktivovaný alebo deaktivovaný. Vypnite a opäť zapnite prenosnú časť. Chybový tón po otázke na systémový PIN. Zadaný systémový PIN je nesprávny. Vynulujte systémový PIN na 0000 ( s. 22). Zabudli ste systémový PIN. Vynulujte systémový PIN na 0000 ( s. 22). Váš partner vás nepočuje. Počas hovoru ste stlačili tlačidlo vypnutia zvuku v. Na prenosnej časti je vypnutý zvuk. Zapnite opäť mikrofón ( s. 14). Telefónne číslo volajúceho sa nezobrazí, hoci je aktivovaná funkcia CLIP. Prenos čísel nie je povolený. Volajúci by mal sieťového operátora požiadať o povolení prenosu čísel (CLI). Dodržujte pokyny pre zobrazovanie telefónnych čísel. Pri zadávaní počujete chybový tón. Akcia neprebehla úspešne/zadanie je nesprávne. Zopakujte postup. Sledujte pritom displej a prípadne si znovu prečítajte návod na obsluhu. Nemôžete si vypočuť odkazy zo sieťového odkazovača. Váš telefónny prístroj je nastavený na impulznú voľbu. Nastavte telefónny prístroj na tónovú voľbu. 24

27 Zákaznícky servis & podpora Vylúčenie záruky Niektoré displeje môžu obsahovať pixely (obrazové body), ktoré zostávajú aktívne alebo neaktívne. Keďže jeden obrazový prvok (pixel) pozostáva z troch čiastkových prvkov (červená, zelená, modrá), je možná aj farebná odchýlka pixelu. Je to normálne a nie je to žiadny náznak chybnej funkcie. Schválene - výňatok z vyhlásenia o zhode Tento prístroj je určený pre analógové telefónne pripojenie do slovenskej siete. Osobitosti krajiny určenia sú zohľadnené. Spoločnost Gigaset Communications GmbH týmto vyhlasuje, že tento prístroj spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia predpisov 1999/5/EC. Kópiu Vyhlásenia o zhode podľa 1999/5/EC nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: 25

28 Životné prostredie Životné prostredie Naša koncepcia ochrany životného prostredia My, spoločnosť Gigaset Communications GmbH, máme spoločenskú zodpovednosť a angažujeme sa za lepší svet. Naše myšlienky, technológie a naša činnosť slúžia ľudstvu, spoločnosti a životnému prostrediu. Cieľom našej činnosti po celom svete je trvalé zaistenie životných podmienok ľudstva. Uvedomujeme si zodpovednosť za výrobok, ktorá sa vzťahuje na celú dobu životnosti výrobku. Už pri plánovaní výrobku a procesov sa vyhodnocuje vplyv výrobkov na životné prostredie vrátane výroby, obstarávania, predaja, využitia, servisu a likvidácie. Viac informácií o ekologických výrobkoch a postupoch nájdete na internetovej stránke Systém riadenia životného prostredia Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je držiteľom certifikátov podľa medzinárodných noriem EN a ISO ISO (životné prostredie): certifikát udelil spoločnosti v septembri 2007 úrad TüV SÜD Management Service GmbH. ISO 9001 (kvalita): certifikát udelil spoločnosti úrad TüV SÜD Management Service GmbH. Ekologická spotreba energie Použitie ECO DECT ( s. 18) šetrí energiu a tým aktívne prispieva k ochrane životného prostredia. Likvidácia odpadu Batérie nepatria do domového odpadu. K tomu dodržujte miestne nariadenia o likvidácii odpadov, o ktorých sa môžete informova u vašej obce alebo u vášho odborného predajcu, ktorý vám výrobok predal. NAKLADANIE S ELEKTROZARIADENÍM - INFORMAČNÝ LETÁK Nefunkčné, vyradené, resp. opotrebované (podľa Vášho zváženia) elektronické zariadenie je potrebné odovzda na miestach na to určených. Elektronické zariadenie je potrebné separova od nevytriedeného komunálneho odpadu a odovzda ho vcelku (myslí sa tým aj s batériou, prípadne nabíjačkou). Pokiaľ sa so starým elektronickým zariadením nebude naklada podľa uvedených bodov, môže dôjs k negatívnemu vplyvu na životné prostredie a taktiež aj na zdravie ľudí. Ak však staré elektronické zariadenie odovzdáte na miestach na to určených, samotný spracovateľ garantuje jeho zhodnotenie (materiálové, alebo iné), čím aj Vy prispievate k opätovnému použitiu jednotlivých súčastí elektronického zariadenia a k ich recyklácii. Všetky informácie na tomto letáku sú zhrnuté pod symbolom uvedeným na každom elektronickom zariadení. Účel tohto grafického symbolu spočíva v spätnom odbere a oddelenom zbere elektroodpadu. Nevyhadzova v rámci komunálneho odpadu! Odpad je možné spätne odobra na miestach na to určených! 26

29 Životné prostredie Záruka Záru ný list Vážený zákazník, akujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukázali kúpou telefónu Gigaset Communications GmbH. Získali ste kvalitný prístroj, ktorý bude pri správnom používaní dlhodobo spo ahlivo slúži. Ak budete potrebova radu alebo pomoc, obrá te sa na našu informa nú linku Gigaset. Naši špecialisti sú Vám v pracovnej dobe od 7:30 do 18:00 na telefónnom ísle 02/ Kontakt možno taktiež nadviaza na Naši technickí pracovníci Vám poradia, prípadne odporu ia doru i Váš prístroj do servisného strediska na adrese: Inoteska s.r.o. Podture -Rove Liptovský Hrádok Prístroj môžete zasla prostredníctvom Vášho predajcu, poštou ako cennú zásielku, alebo ho môžete prinies osobne. Záru né podmienky: 1. Záruka sa vz ahuje na bezporuchovú prevádzku telefónu, ako aj jeho príslušenstva v trvaní dvadsa štyri (24) mesiacov. Batéria a nabíja ka je štandardne dodávané príslušenstvo k telefónu. Záru ná doba za ína plynú d om prevzatia telefónu a príslušenstva kupujúcim. Dátum musí by vyzna ený na záru nom liste. 2. Záruka bude uznaná, iba ak k tomuto úplne a riadne vyplnenému záru nému listu bude priložený doklad o zaplatení. 3. Záruka je neplatná, ak typ výrobku alebo výrobné íslo bolo zmenené, odstránené alebo je ne itate né. 4. V prípade uplatnenia záru nej opravy príslušenstva, ktoré bolo inštalované, bude záruka uznaná, len ak kupujúci zárove predloží inštala ný protokol. 5. Záruka sa nevz ahuje na chyby zaprí inené: používaním výrobku, ktoré je v rozpore s návodom na obsluhu mechanickým poškodením kontaktom výrobku s vodou i inými tekutinami, ktoré vtiekli do vnútra opravou vykonanou neautorizovaným servisným strediskom neodbornou inštaláciou výrobku v inom než autorizovanom inštala nom stredisku nevhodným skladovaním a používaním mimo tepelného rozsahu uvedenom v návode na obsluhu skladovaním a používaním výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky alebo iná agresívnom prostredí oxidácia statickou elektrinou a kolísaním napä ia v elektrorozvodnej sieti Záruka sa nevz ahuje na vady vzniknuté: pri haváriách motorových vozidiel, prudkých nárazoch a pod. pri živelných pohromách 6. Za chybu predávanej veci sa považujú nedostatky jej vlastností alebo prejavu, ktoré najmä vzh adom na obsah zmluvy o predaji v obchode alebo vyhlásenie predávajúceho o zaru ených vlastnostiach, alebo vzh adom na ustanovenia 27

30 Životné prostredie právnych predpisov, i technických noriem by mala predávaná vec ma. Za chybu veci sa považuje aj nedostatok vlastností alebo prejavu, ktoré sa pri veciach tohto druhu predávaných v obchode všeobecne predpokladajú. Záruka sa nevz ahuje na bežné opotrebovanie výrobku vzniknuté v dôsledku jeho používania, vrátane straty kapacity batérie spôsobené jej bežným opotrebovaním. 7. Ak ide o chybu, ktorú možno odstráni, má kupujúci právo, aby bola bezplatne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadova výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len sú asti veci, výmenu sú asti, iba vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzh adom na cenu tovaru alebo závažnos vady. 8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, ke kupujúci po skon ení opravy bol povinný vec prevzia, sa do záru nej doby nepo íta. Na tento prístroj sa poskytuje záruka po dobu dvadsa štyri (24) mesiacov odo d a jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa uplat uje u predajcu. Typ prístroja... (vyplní predajca) Dátum predaja...(vyplní predajca) Pe iatka a podpis predajcu: Tento bezšnúrový telefón bol uvedený na trh po 13. auguste 2005 firmou... Záznam servisného strediska o vykonaní záru ných opráv Ref. íslo opravy Dátum príjmu Dátum opravy Nové výrobné íslo Pe iatka a podpis servisu Ref. íslo opravy Dátum príjmu Dátum opravy Nové výrobné íslo Pe iatka a podpis servisu Ref. íslo opravy Dátum príjmu Dátum opravy Nové výrobné íslo Pe iatka a podpis servisu Ref. íslo opravy Dátum príjmu Dátum opravy Nové výrobné íslo Pe iatka a podpis servisu 28

31 Register Register A Adresár správa záznamov uloženie prvého čísla uložiť záznam Akumulátor nabiť , 3 symbol , 3 vložiť zobrazenie , 3 Automatické prijatie hovoru B Budík Č Číslo uloženie do adresára D Dokumentácia Dosah E ECO DECT Ekologický režim Ekologický režim H Hlasité telefonovanie Hlasitosť hlasitosť hlasitého telefonovania prenosnej časti reproduktora slúchadla vyzváňacieho tónu Hovor externý postúpiť (prepojiť) ukončiť L Lekárske prístroje Likvidácia odpadu M Menu, prehľad Mikrofónu Montáž, základňová stanica N Nastavenie času , 12 Nastavenie času budenia Nastavenie dátumu , 12 Nastavenie melódie (vyzváňací tón) návody na obsluhu Názov prenosnej časti O Obsah balenia Odhlásenie (prenosnej časti) Odstránenie chýb všeobecne Opakovanie voľby Otázky a odpovede Ovládacie tlačidlo Ovladanie Ovladanie casu P Pomoc Prenosná časť hlasitosť hlasitého telefonovania hlasitosť slúchadla nastaviť odhlásiť , 20 používanie viacerých prihlásiť stlmiť zvuk uvedenie do prevádzky zmena názvu Prihlásenie (prenosnej časti) Prijatie hovoru Prístroje pre nepočujúcich R Režim zdriemnutia Ručné opakovanie voľby

32 Register S Sieťový napájač Skrátená voľba Symbol budík vyzváňací tón T Telefonovanie externé prijatie hovoru Tlačidlá ovládacie tlačidlo priradenie záznamu adresára rýchla voľba skrátená voľba , 16 tlačidlá displeja tlačidlo prevzatia , 14 tlačidlo R tlačidlo s hviezdičkou tlačidlo s mriežkou tlačidlo správ tlačidlo zapnutia/vypnutia tlačidlo zloženia , 14 Tlačidlo správ Tlačidlo 1 (rýchla voľba) Trvanie hovoru U Ukazovateľ stavu nabitia , 3 Ukončiť, hovor Uvedenie do prevádzky prenosná časť V Volanie externé Voľba pomocou adresára so skrátenou voľbou Vybrať záznam z telefónneho zoznamu Vyhlásenie o zhode Vyhľadávanie v adresári Vypnutie zvuku prenosnej časti Vyzváňací tón nastavenie hlasitosti nastaviť melódiu zmeniť Z Zákaznícky servis & podpora Základňová stanica montáž nastaviť pripojenie systémový PIN kód Záruka Zmena hlasitosti hlasitého telefonovania hlasitosti slúchadla názvu prenosnej časti systémového PIN kódu vyzváňacieho tónu Zmeškaný hovor Zoznam zmeškaných hovorov zoznamy hovorov Zvuk, pozri Vyzváňací tón Ž Životné prostredie

33 Register 31

34

Gigaset A510/A510A Váš kvalitný spoločník

Gigaset A510/A510A Váš kvalitný spoločník Blahoželáme! Kúpou produku Gigaset ste sa rozhodli pre značku, ktorej primárnym cieľom je udržateľnost životného prostredia. Balenie tohto produktu je ohľaduplné k životnému prostrediu. Ďalšie informácie

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina Lenovo A5000 Príručka so stručným návodom v1.0 Slovenčina Slovenčina Pred použitím vášho smartfónu si pozorne prečítajte túto príručku. Ďalšie informácie Získanie podpory Upozornenie na elektrické vyžarovanie

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A510IP váš kvalitný spoločník

Gigaset A510IP váš kvalitný spoločník Blahoželáme! Kúpou produku Gigaset ste sa rozhodli pre značku, ktorej primárnym cieľom je udržateľnost životného prostredia. Balenie tohto produktu je ohľaduplné k životnému prostrediu. Ďalšie informácie

Διαβάστε περισσότερα

Blahoželáme! Gigaset A510IP / IM-Ost sk / A31008-M2230-R601-1-TE19 / Cover_front.fm /

Blahoželáme! Gigaset A510IP / IM-Ost sk / A31008-M2230-R601-1-TE19 / Cover_front.fm / Gigaset A510IP / IM-Ost sk / A31008-M2230-R601-1-TE19 / Cover_front.fm / 10.09.2011 Blahoželáme! Kúpou produku Gigaset ste sa rozhodli pre značku, ktorej primárnym cieľom je udržateľnost životného prostredia.

Διαβάστε περισσότερα

Príručka užívateľa. Vždy pripravení pomôcť XL490 XL495. Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na

Príručka užívateľa. Vždy pripravení pomôcť XL490 XL495. Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte Philips XL490 XL495 Príručka užívateľa Obsah 1 Dôležité bezpečnostné pokyny 3 2 Váš

Διαβάστε περισσότερα

Rozšírená dokumentácia pre používateľa

Rozšírená dokumentácia pre používateľa Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte Philips M660 M665 Rozšírená dokumentácia pre používateľa Obsah 1 Dôležité bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one

DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset N510 IP PRO...

Gigaset N510 IP PRO... Gigaset N510 IP PRO... Gigaset N510 IP PRO...... s presvedčivými vnútornými kvalitami V kombinácii so širokopásmovým prenosným slúchadlom Gigaset vás očarí úžasnou kvalitou zvuku. Váš Gigaset dokáže viac,

Διαβάστε περισσότερα

Zoznámte sa s telefónom

Zoznámte sa s telefónom Zoznámte sa s telefónom f tlačidlo rádia Bočné tlačidlá (hlasitosť) Príjem hovoru a WAP ( tlačidlo Fotoaparát a m tlačidlo* Klávesnica b tlačidlo Displej Navigačné a, tlačidlo Ukončenie hovoru a ) zap./vyp.

Διαβάστε περισσότερα

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na. CD190 CD195. Príručka užívateľa

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na.  CD190 CD195. Príručka užívateľa Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na www.philips.com/welcome CD190 CD195 Príručka užívateľa Obsah 1 Dôležité bezpečnostné pokyny 3 2 Váš telefón 4 Obsah balenia 4 Prehľad telefónu 5 Prehľad

Διαβάστε περισσότερα

Zoznámte sa s telefónom

Zoznámte sa s telefónom Zoznámte sa s telefónom Displej Tlačidlo m a fotoaparátu* Tlačidlo hovoru (a WAP Bočné tlačidlá Klávesnica Tlačidlo b Navigačné a, tlačidlo Ukončenie hovoru a zap./vyp. ) Tlačidlo c Mikrofón * Voliteľné

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

(1) FM/AM rádiobudík. Návod na použitie. Dream Machine je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation. ICF-C Sony Corporation

(1) FM/AM rádiobudík. Návod na použitie. Dream Machine je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation. ICF-C Sony Corporation 2-899-361-11(1) FM/AM rádiobudík Návod na použitie Dream Machine je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation. ICF-C318 2006 Sony Corporation VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Prenosný Bluetooth reproduktor

Prenosný Bluetooth reproduktor P5 Prenosný Bluetooth reproduktor Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho, ak by ste ho potrebovali v budúcnosti. MODELY NP5550W NP5550WO NP5550WL NP5550B NP5550BR NP5550WG

Διαβάστε περισσότερα

Rádiobudík FM/AM ICF-C218

Rádiobudík FM/AM ICF-C218 N Á V O D N A M O N T Á Ž A P O U Ž Í V A N I E : Obj. č.: 343533 www.conrad.sk DREAM MACHINE Rádiobudík FM/AM ICF-C218 Návod na používanie Objednávka číslo 343533 Dream Machine je obchodná značka Sony

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Vitajte! Víta vás svet bezdrôtovej digitálnej komunikácie Motorola. Vážime si, že ste si vybrali mobilný telefón Motorola V3. Vitajte!

Vitajte! Víta vás svet bezdrôtovej digitálnej komunikácie Motorola. Vážime si, že ste si vybrali mobilný telefón Motorola V3. Vitajte! Vitajte! Víta vás svet bezdrôtovej digitálnej komunikácie Motorola. Vážime si, že ste si vybrali mobilný telefón Motorola V3. Vitajte! - 1 Vyskúšajte to! Funkcia Fotografovanie Vytvorenie autoportrétu

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset DX800A typu všetko v jednom Nové a aktualizované funkcie

Gigaset DX800A typu všetko v jednom Nové a aktualizované funkcie Gigaset DX800A typu všetko v jednom Nové a aktualizované funkcie Gigaset DX800A typu všetko v jednom Nové a aktualizované funkcie Tento dokument je dodatkom k užívateľskej príručke (plná verzia) a k užívateľskej

Διαβάστε περισσότερα

Prevádzkové pokyny KX-HDV330. Telefón SIP. Model

Prevádzkové pokyny KX-HDV330. Telefón SIP. Model Prevádzkové pokyny Model Telefón SIP KX-HDV330 Ďakujeme, že ste si zakúpili tento výrobok značky Panasonic. Predtým, ako začnete výrobok používať, si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju

Διαβάστε περισσότερα

Kompilátory. Cvičenie 6: LLVM. Peter Kostolányi. 21. novembra 2017

Kompilátory. Cvičenie 6: LLVM. Peter Kostolányi. 21. novembra 2017 Kompilátory Cvičenie 6: LLVM Peter Kostolányi 21. novembra 2017 LLVM V podstate sada nástrojov pre tvorbu kompilátorov LLVM V podstate sada nástrojov pre tvorbu kompilátorov Pôvodne Low Level Virtual Machine

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

Kompaktný stereo systém SC-HC195. Návod na obsluhu. Model SC-HC295

Kompaktný stereo systém SC-HC195. Návod na obsluhu. Model SC-HC295 Návod na obsluhu Kompaktný stereo systém Model SC-HC295 SC-HC195 Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si tento výrobok. V záujme optimálnej činnosti a bezpečnosti si, prosím, pozorne prečítajte tento

Διαβάστε περισσότερα

LCD TV a DVD combo. Užívateľský manuál

LCD TV a DVD combo. Užívateľský manuál LCD TV a DVD combo Užívateľský manuál LC-19IEA6 / LC-19IEB6 / LC-22IEA6 / LC-22IEB6 / LC-26IEA6 / LC-26IEB6 / LV-19IEA6 / LV-19IEB6 / LV-22IEA6 / LV-22IEB6 / LV-26IEA6 / LV-26IEB6 / LD-19IEA6 / LD-19IEB6

Διαβάστε περισσότερα

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na stránke LFH0865 LFH0884 LFH0898. SK Používateľská príručka

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na stránke  LFH0865 LFH0884 LFH0898. SK Používateľská príručka Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na stránke www.philips.com/welcome LFH0865 LFH0884 LFH0898 SK Používateľská príručka 3 Obsah 1 Dôležité upozornenie 4 1.1 Bezpečnosť 4 1.2 Likvidácia starého

Διαβάστε περισσότερα

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Danfoss Heating Solutions VIIDB229 09/2013 1 Montážna príručka Montážna príručka 1. Montáž 1.1 Identifikácia vašej

Διαβάστε περισσότερα

Počítač na bicykel Digispeed 5

Počítač na bicykel Digispeed 5 NÁVOD NA OBSLUHU Verzia 11/00 Počítač na bicykel Digispeed 5 Obj. č.: 85 31 47 Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny na uvedenie do prevádzky a na obsluhu! Ak výrobok odovzdáte

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth audio systém

Bluetooth audio systém 3-100-199-21 (1) Bluetooth audio systém Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 16. MEX-BT2500 2007 Sony Corporation Z bezpečnostných dôvodov nainštalujte toto zariadenie

Διαβάστε περισσότερα

Glitel GW197GSM. GSM brána. Používateľský manuál

Glitel GW197GSM. GSM brána. Používateľský manuál Glitel GW197GSM GSM brána Používateľský manuál Úvod GSM brána Glitel GW197GSM je určená pre prenos hlasu medzi GSM sieťou a pripojenými telekomunikačnými zariadeniami s rozhraním FXO. Úlohou GSM brány

Διαβάστε περισσότερα

Prevádzkové pokyny KX-HDV230. Telefón SIP. Model

Prevádzkové pokyny KX-HDV230. Telefón SIP. Model Prevádzkové pokyny Model Telefón SIP KX-HDV230 Ďakujeme, že ste si zakúpili tento výrobok značky Panasonic. Predtým, ako začnete výrobok používať, si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju

Διαβάστε περισσότερα

Užívateľská príručka Parrot MINIKIT Slim / Chic. Slovensky. Parrot MINIKIT Slim / Chic užívateľská príručka 1

Užívateľská príručka Parrot MINIKIT Slim / Chic. Slovensky. Parrot MINIKIT Slim / Chic užívateľská príručka 1 Užívateľská príručka Parrot MINIKIT Slim / Chic Slovensky Parrot MINIKIT Slim / Chic užívateľská príručka 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Používanie PARROT MINIKIT Slim/Chic po prvý krát... 4 Nabíjanie Parrot

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth audio systém

Bluetooth audio systém 4-138-929-21 (1) Bluetooth audio systém Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (Demo) pozri na str. 7. MEX-BT5700U 2009 Sony Corporation 4-143-386-11(1) Mikrofón pre Bluetooth audio systém Návod

Διαβάστε περισσότερα

Prevádzkové pokyny KX-HDV130. Telefón SIP. Model

Prevádzkové pokyny KX-HDV130. Telefón SIP. Model Prevádzkové pokyny Model Telefón SIP KX-HDV130 Ďakujeme, že ste si zakúpili tento výrobok značky Panasonic. Predtým, ako začnete výrobok používať, si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju

Διαβάστε περισσότερα

Obsah UPOZORNENIE. Obsah

Obsah UPOZORNENIE. Obsah Obsah Obsah UPOZORNENIE Na trhu je veľa USB zariadení, ktoré nie sú vždy plne kompatibilné s platnými štandardmi. Niektoré USB flash disky (kľúčenky) majú príliš nízku rýchlosť čítania a zápisu a nie sú

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson Cedar Rozšírená používateľská príručka

Sony Ericsson Cedar Rozšírená používateľská príručka Sony Ericsson Cedar Rozšírená používateľská príručka Obsah Začíname...5 Prehľad telefónu...6 Zapnutie telefónu...7 Pomoc...9 Nabíjanie telefónu...9 Maximalizácia výkonu batérie...10 Ikony na obrazovke...11

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100 DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100 NÁVOD NA OBSLUHU 1. Bezpečnostné pokyny 1. Na vstup zariadenia neprivádzajte veličiny presahujúce maximálne prípustné hodnoty. 2. Ak sa chcete vyhnúť úrazom elektrickým prúdom,

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Stereo Headset

Wireless Stereo Headset 4-411-333-61(1) Wireless Stereo Headset Návod na používanie Οδηγίες λειτουργίας Инструкции за работа Instrucţiuni de utilizare Navodila za uporabo SK GR BG RO SI XBA-BT75 SK UPOZORNENIE Pre zníženie rizika

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

Compact Component System

Compact Component System Compact Component System Kompaktní komponentní systém Návod k obsluze Zostava s CD prehrávačom Návod na obsluhu Zestaw muzyczny Instrukcja obsługi Mikro Hi-Fi rendszer Használati útmutató CZ SK PL HU f

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 56T552 EU

Návod k použití SN 56T552 EU Návod k použití SN 56T552 EU Q4ACZM0903 1 cs 5 Varování 6 32 8 cs 1 A 10 A A 3 C 10 6 6 9 cs 21 33 12 cs 33 24 24 13 cs 12 1 A 10 A A 3 C 10 1 8 7 8 10 8 7 3 1 A 10 A A 17 cs C 10 1 1 1 10 3

Διαβάστε περισσότερα

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable Multi-function speaker STL 1.5 A1 Usage and safety instructions V 1.46 IAN 68596 Read this user manual carefully before using the device for the first time and observe all the instructions, even if you

Διαβάστε περισσότερα

Rýchla užívateľská príručka pre Amiko Alien 2.

Rýchla užívateľská príručka pre Amiko Alien 2. Rýchla užívateľská príručka pre Amiko Alien 2. Tento návod popisuje základné údaje o prijímači, a funkcia diaľkového ovládača. ZÁRUČNÝ LIST na výrobok AMIKO Alien 2... výrobné číslo... Dátum predaja...

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH DÔLEŽITÉ POKYNY... 1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 1 MANIPULÁ CIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE... 2

OBSAH DÔLEŽITÉ POKYNY... 1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 1 MANIPULÁ CIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE... 2 OBSAH DÔLEŽITÉ POKYNY... 1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 1 MANIPULÁ CIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE... 2 FUNKCIE... 3 MONTÁŽ STOJANA PRE TELEVÍZOR... 4 ZOZNAM DIELOV... 5 HLAVNÉ ZARIADENIE... 5 DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE...

Διαβάστε περισσότερα

Systém prehrávača zvuku z viacerých zdrojov

Systém prehrávača zvuku z viacerých zdrojov Systém prehrávača zvuku z viacerých zdrojov Návod na použitie Úvodné informácie Počúvanie diskov CD Počúvanie rádia Počúvanie súboru zo zariadenia USB Počúvanie hudby zo zariadenia iphone, ipad alebo ipod

Διαβάστε περισσότερα

Domáci zvukový systém

Domáci zvukový systém Domáci zvukový systém Návod na použitie Začíname Prehrávanie diskov a zariadení USB Prenos cez USB Tuner BLUETOOTH Sieť Ovládanie gestami Zvukové nastavenie Ďalšie operácie Ďalšie informácie MHC-V77DW

Διαβάστε περισσότερα

Prijímač digitálnej káblovej TV a osobný videorekordér. AC-9410PVR HDMI Užívateľská príručka

Prijímač digitálnej káblovej TV a osobný videorekordér. AC-9410PVR HDMI Užívateľská príručka Prijímač digitálnej káblovej TV a osobný videorekordér Prijímač digitálnej káblovej TV a osobný videorekordér AC-9410PVR HDMI Užívateľská príručka 1 Všimnite si Tento manual vám pomôže zoznámiť sa a naučí

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-550 Návod na použitie

TTI-TCB-550 Návod na použitie TTI-TCB-550 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

Prevádzkové pokyny KX-TGP600G KX-TGP600CEG KX-TGP600UKG KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65. Základňová stanica. SIP bezdrôtový telefón

Prevádzkové pokyny KX-TGP600G KX-TGP600CEG KX-TGP600UKG KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65. Základňová stanica. SIP bezdrôtový telefón Prevádzkové pokyny KX-TGP600G/ KX-TGP600CEG/ KX-TGP600UKG Model Základňová stanica KX-TGP600G KX-TGP600CEG KX-TGP600UKG SIP bezdrôtový telefón Model SIP bezdrôtové sluchátko Model SIP bezdrôtový stolný

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny farebný LCD TV prijímač

Digitálny farebný LCD TV prijímač 2-698-671-52(1) Digitálny farebný LCD TV prijímač Návod na použitie Pred používaním TV prijímača (TVP) si pozorne prečítajte časť Bezpečnostné upozornenia v tomto návode na použitie. Návod na použitie

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-660 Návod na použitie

TTI-TCB-660 Návod na použitie TTI-TCB-660 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

FM/AM Portable CD Player

FM/AM Portable CD Player 3-048-734-54 (1) FM/AM Portable CD Player Návod na obsluhu Kód oblasti Kód oblasti, v ktorej ste kúpili prehrávač diskov CD, je zobrazený v avej hornej časti nálepky s čiarovým kódom, ktorá je na obale.

Διαβάστε περισσότερα

! " # $ % & $ % & $ & # " ' $ ( $ ) * ) * +, -. / # $ $ ( $ " $ $ $ % $ $ ' ƒ " " ' %. " 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ; < = : ; > : 0? @ 8? 4 A 1 4 B 3 C 8? D C B? E F 4 5 8 3 G @ H I@ A 1 4 D G 8 5 1 @ J C

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu. LabelManager 420P

Návod na obsluhu. LabelManager 420P Návod na obsluhu LabelManager 420P 17 18 19 20 21 22 16 1 15 2 14 13 3 4, - + 5 % Shift 6 12 7 8 11 10 9 1 Tlač 9 Písmená s diakritickým znamienkom 17 Formát 2 Ukážka 10 Medzerník 18 Displej LCD 3 Uložiť

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny farebný LCD TV prijímač

Digitálny farebný LCD TV prijímač 2-893-779-21(1) Digitálny farebný LCD TV prijímač Návod na použitie Pred používaním TV prijímača (TVP) si pozorne prečítajte časť Bezpečnostné upozornenia v tomto návode na použitie. Návod na použitie

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom 4-109-733-41 (1) FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 4. CDX-GT434U CDX-GT430U 2008 Sony Corporation Podrobnosti o zapojení zariadenia

Διαβάστε περισσότερα

Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8. Návod na použitie

Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8. Návod na použitie Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8 Návod na použitie 1, Zobrazovacia jednotka display: Číslo Tlačítko na panely Popis tlačítka 1 Zelená kontrolka Kontrolka siete 2 Zapnuté/

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu GHSD 8

Návod na obsluhu GHSD 8 Vždy na Vašej strane Návod na obsluhu GHSD 8 FES2... B M SK Obsah Obsah 1 Bezpečnosť... 3 1.1 Výstražné upozornenia vzťahujúce sa na činnosť... 3 1.2 Použitie podľa určenia... 3 1.3 Všeobecné bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-881 Návod na použitie

TTI-TCB-881 Návod na použitie TTI-TCB-881 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

Používanie tlačidla INFO (súčasný a budúci sprievodca)

Používanie tlačidla INFO (súčasný a budúci sprievodca) Používanie tlačidla INFO (súčasný a budúci sprievodca) Displej identifikuje aktuálny kanál a stav určitých audio-video nastavení. Súčasný a budúci sprievodca uvádza informácie o dennom TV programe pre

Διαβάστε περισσότερα

MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov. Návod na obsluhu

MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov. Návod na obsluhu MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov Návod na obsluhu MPO-02 je merací prístroj, ktorý slúži na meranie malých odporov a úbytku napätia na ochrannom obvode striedavým prúdom vyšším

Διαβάστε περισσότερα

) * +, -. + / - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 : ; < 8 = 8 9 >? @ A 4 5 6 7 8 9 6 ; = B? @ : C B B D 9 E : F 9 C 6 < G 8 B A F A > < C 6 < B H 8 9 I 8 9 E ) * +, -. + / J - 0 1 2 3 J K 3 L M N L O / 1 L 3 O 2,

Διαβάστε περισσότερα

Uživateľský manuál CryptoBox 650HDC

Uživateľský manuál CryptoBox 650HDC Uživateľský manuál CryptoBox 650HDC HD Digital Cable Receiver Obsah 0. Bezpečnostné pokyny 3 1. Predstavenie modelu 6 1.1 Hlavné Vlastnosti 6 1.2 Príslušenstvo 7 2. Prehľad 8 2.1 Predný Panel 8 2.2 Zadný

Διαβάστε περισσότερα

Z L L L N b d g 5 * " # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / / + 3 / / / / + * 4 / / 1 " 5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3 " #

Z L L L N b d g 5 *  # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / / + 3 / / / / + * 4 / / 1  5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3  # Z L L L N b d g 5 * " # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / 0 1 2 / + 3 / / 1 2 3 / / + * 4 / / 1 " 5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3 " # $ % $ ' $ % ) * % @ + * 1 A B C D E D F 9 O O D H

Διαβάστε περισσότερα

SATRObox USB PVR Digitálny káblový prijímač s podporou USB nahrávania. Užívateľský manuál

SATRObox USB PVR Digitálny káblový prijímač s podporou USB nahrávania. Užívateľský manuál SATRObox USB PVR Digitálny káblový prijímač s podporou USB nahrávania Užívateľský manuál 1 Obsah Obsah 2 Bezpečnostné pokyny 4 1. Dôležité bezpečnostné inštrukcie 4 2. Výstrahy 5 3. Autorské práva (Copyright)

Διαβάστε περισσότερα

LC-32DH57E E058WJZZ LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA/NAUDOJIMO INSTRUKCIJA/ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/

LC-32DH57E E058WJZZ LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA/NAUDOJIMO INSTRUKCIJA/ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonninstraße 3, D-0097 Hamburg SHARP CORPORATION Printed in Poland Wydrukowano w Polsce Készült Lengyelországban Vytištěno v Polsku Vytlačené v Poľsku Надруковано в Польщі

Διαβάστε περισσότερα

GA-250 Micro Gyro manuál

GA-250 Micro Gyro manuál GA-250 Micro Gyro manuál GA-250 Micro Gyro manuál v3.2 assan Electronic Control Technology Co, Ltd http://www.assan.cn GA-250 je vysoko výkonný moderný AVCS / MEMS gyroskop, špeciálne navrhnutý a optimalizovaný

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. Návod na obsluhu. LCD monitor s FULL HD Na obchodné účely. Č. modelu TH-55LFV70W

Obsah. Návod na obsluhu. LCD monitor s FULL HD Na obchodné účely. Č. modelu TH-55LFV70W Návod na obsluhu LCD monitor s FULL HD Na obchodné účely Č. modelu TH-55LFV70W Podrobnejšie pokyny si, prosím, prečítajte v Návode na obsluhu na CD-ROM disku. Obsah Dôležité bezpečnostné upozornenie...2

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah Pripojenia

Διαβάστε περισσότερα

SCD 6504MR SCD 6514MR

SCD 6504MR SCD 6514MR SCD 6504MR SCD 6514MR CAR PLAYER CD/MP3/USB/SD AUTORÁDIO S PŘEHRÁVAČEM CD/MP3/USB/SD AUTORÁDIO S PREHRÁVAČOM CD/MP3/USB/SD AUTÓRÁDIÓ CD/MP3/USB/SD LEJÁTSZÓVAL RADIO SAMOCHODOWE Z ODTWARZACZEM CD/MP3/USB/SD

Διαβάστε περισσότερα

Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom

Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom Návod na obsluhu PD-307A 2012 ORAVA VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at E-MANUAL Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register Model Serial No. Obsah Nastavenie kanálu Preferenčné funkcie

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα

Užívateľský manuál. High Definition satelitný prijímač GS-7055HDi INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK

Užívateľský manuál. High Definition satelitný prijímač GS-7055HDi INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK Užívateľský manuál INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK Prístroj nevhazujte do komunálneho odpadu. Odneste ho na zberné miesto, kde bude ekologicky zlikvidovaný. Prístroj je zhotovený z recyklovateľných

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-771 Návod na použitie

TTI-TCB-771 Návod na použitie TTI-TCB-771 Návod na použitie 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 1) Mikrofónový konektor 2) LCD Displej 3) Tlačítko Emergency 4) Tlačítko Scan/Lock 5) Tlačíto AM/FM a LCR 6) Tlačítko

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah Pripojenie

Διαβάστε περισσότερα

Užívateľská príručka k fotoaparátu

Užívateľská príručka k fotoaparátu Užívateľská príručka k fotoaparátu Pred prvým použitím si prečítajte túto príručku vrátane bezpečnostných pokynov. Prostredníctvom tejto príručky sa oboznámite so správnym používaním fotoaparátu. Príručku

Διαβάστε περισσότερα

2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA Všeobecná charakteristika Elektrická špecifikácia DISPLEJ ÚDRŽBA...

2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA Všeobecná charakteristika Elektrická špecifikácia DISPLEJ ÚDRŽBA... Obsah Strana 1. BEZPEČNOSŤ MERANIA... 3 2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA... 4 2.1. Všeobecná charakteristika... 4 2.2. Elektrická špecifikácia... 5 3. DISPLEJ... 8 4. OBSLUHA MERAČA... 9 5. ÚDRŽBA... 15 5.1.

Διαβάστε περισσότερα

Rádiomagnetofón s CD prehrávačom

Rádiomagnetofón s CD prehrávačom 4-127-406-42(1) Rádiomagnetofón s CD prehrávačom Návod na použitie CFD-RG880CP 2008 Sony Corporation VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie

Διαβάστε περισσότερα

Káblový snímač teploty

Káblový snímač teploty 1 831 1847P01 Káblový snímač teploty QAP... Použitie Káblové snímače teploty sa používajú vo vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadeniach na snímanie teploty miestnosti. S daným príslušenstvom

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA POUŽITIE. Obsah SLOVENSKÝ SLOVENSKÝ

NÁVOD NA POUŽITIE. Obsah SLOVENSKÝ SLOVENSKÝ NÁVOD NA POUŽITIE SLOVENSKÝ Obrázky a displeje na obrazovke v tomto návode na použitie slúžia len na objasnenie a od skutočnej prevádzky sa môžu mierne odlišovať. SLOVENSKÝ Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Vážený

Διαβάστε περισσότερα

ARGUS-užívateľská príručka SLOVENSKY

ARGUS-užívateľská príručka SLOVENSKY ARGUS-užívateľská príručka SLOVENSKY OBSAH Všeobecné informácie 1 Hlavné vlastnosti... 1 Bezpečnostné pokyny... 2 Rozbalenie... 3 Všeobecná manipulácia... 3 Diaľkové ovládanie... 4 Predný náhľad... 5 Zadný

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. R Keď doslúži...

Obsah. R Keď doslúži... Potrebujete pomôcť? Ak vám tento návod na obsluhu neposkytne informáciu ktorú potrebujete, alebo nepomôže vyriešiť váš problém s TV prijímačom, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko Philips (viď.

Διαβάστε περισσότερα

Farebný digitálny LCD TVP

Farebný digitálny LCD TVP 2-670-908-42(1) K Farebný digitálny LCD TVP Návod na použitie Pred používaním TV prijímača (TVP) si pozorne prečítajte časť Bezpečnostné upozornenia v tomto návode na použitie. Návod na použitie uschovajte

Διαβάστε περισσότερα

Portable MiniDisc Recorder

Portable MiniDisc Recorder 3-247-014-41(2) Portable MiniDisc Recorder Návod k obsluhe WALKMAN je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation označujúca stereofónne produkty používané so slúchadlami. je obchodná známka spoločnosti

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom 3-281-351-11 (1) FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 10. CDX-GT23 2007 Sony Corporation Podrobnosti o zapojení zariadenia pozri v časti

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

GSM modul V 120. Užívateľský manuál. Verziadokumentu.

GSM modul V 120. Užívateľský manuál. Verziadokumentu. GSM modul V 120 Užívateľský manuál Verzia 1.15 Verziadokumentu dokumentu 1.15 www.tvrdex.sk Obsah: Popis a funkcie GSM modulu Časti GSM modulu MOTH Časti GSM modulu DAUG Zapnutie GSM modulu a vloženie

Διαβάστε περισσότερα

AC SOFTWARE SP. Z O.O Paczków, st Armii Krajowej 33, POĽSKO 1

AC SOFTWARE SP. Z O.O Paczków, st Armii Krajowej 33, POĽSKO   1 verzia dokumentu 1.2 AC SOFTWARE SP. Z O.O. AC SOFTWARE SP. Z O.O. 48-370 Paczków, st Armii Krajowej 33, POĽSKO www.acsoftware.pl www.domophone.eu 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Podmienky pre používanie 3 3. Obsah

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Slovenský jazyk

Návod na obsluhu. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Slovenský jazyk Návod na obsluhu 52E 102mini 102E 202E 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo Slovenský jazyk VAROVÁNÍ!!! Satelitné prijímače značky Ferguson umožňujú nahrávať na externé pevné disky HDD a pamäte typu flash

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-588B

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-588B DIGITÁLNY MULTIMETER AX-588B NÁVOD NA POUŽITIE 1. Všeobecné informácie Multimeter umožňuje meranie striedavého a jednosmerného napätia a prúdu, odporu, kapacity, indukčnosti, teploty, kmitočtu, test spojitosti,

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

Registrujte váš výrobok a získajte podporu na www.philips.com/welcome DVD SYSTÉM DOMÁCEHO KINA HTS4600 Návod na obsluhu 1 UŽÍVATEĽ BY SI MAL VŠIMNÚŤ ŽE NIE VŠETKY VYSOKOKVALITNÉ TV SÚ PLNE KOMPATIBILNÉ

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie

Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s ním budete plne spokojný. Tento návod

Διαβάστε περισσότερα

HD digitálny káblový prijímač. Návod na použitie IRHD-5100S. Predvolené heslo je 0000.

HD digitálny káblový prijímač. Návod na použitie IRHD-5100S. Predvolené heslo je 0000. HD digitálny káblový prijímač Návod na použitie IRHD-5100S Predvolené heslo je 0000. Oznámenie Slovenčina Ďakujeme za zakúpenie výrobku UPC Direct vyrobeného spoločnosťou HUMAX. Prečítajte si, prosím,

Διαβάστε περισσότερα