EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αξιολόγησης στοιχείων εταιρικής διακυβέρνησης εταιρείας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αξιολόγησης στοιχείων εταιρικής διακυβέρνησης εταιρείας"

Transcript

1 EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αξιολόγησης στοιχείων εταιρικής διακυβέρνησης εταιρείας

2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ορισμοί Γενικές Οδηγίες Οδηγίες Μέρους Α: Το ΔΣ και τα μέλη του Οδηγίες Μέρους Β: Εσωτερικός Έλεγχος Οδηγίες Μέρους Γ: Αμοιβές Οδηγίες Μέρους Δ: Σχέσεις με τους Μετόχους

3 1. Εισαγωγή - Ορισμοί Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες διοικούνται και ελέγχονται. Η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη Διοίκηση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), τους μετόχους της και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνιστά τη δομή μέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της εταιρείας, εντοπίζονται οι βασικοί κίνδυνοι που αυτή αντιμετωπίζει κατά τη λειτουργία της, προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των εταιρικών στόχων, οργανώνεται το σύστημα διαχείρισης κινδύνων και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της Διοίκησης κατά τη διαδικασία εφαρμογής των παραπάνω. Το ερωτηματολόγιο ακολουθεί την προσέγγιση «συμμόρφωση ή εξήγηση». Η εταιρεία σε κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου είτε απαντά καταφατικά εφόσον υιοθετεί το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ερώτησης («συμμόρφωση») είτε απαντά αρνητικά. Στην περίπτωση αρνητικής απάντησης εξηγεί τους λόγους μη υιοθέτησης του περιεχομένου της συγκεκριμένης ερώτησης («αιτιολόγηση μη συμμόρφωσης εξήγηση του όχι»). Η σχετική εξήγηση πρέπει: α. Να είναι ορισμένη ως προς τις θέσεις της εταιρείας, ειδική και όχι τυποποιημένη, με αναφορά στην εναλλακτική πρακτική που η εταιρεία έχει υιοθετήσει. β. Να έχει ουσιαστικό νόημα, υπό την έννοια ότι: θέτει το πλαίσιο και το ιστορικό υπόβαθρο, δίνει πειστική αιτιολόγηση για τις θέσεις της εταιρείας και περιγράφει τα μέτρα που έχουν ληφθεί προς ελαχιστοποίηση πρόσθετων κινδύνων. γ. Να είναι κατανοητή και πειστική. Για κάθε ερώτηση, αναλόγως της απάντησης, θα υπολογίζεται score και βάσει αυτών θα υπολογίζεται το score της εταιρείας για τις διάφορες ενότητες του ερωτηματολογίου και τις αντίστοιχες πρακτικές του «Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες Εταιρείες». 2. Γενικές Οδηγίες Θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τους κωδικούς εισόδου που σας έχουν αποσταλεί ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο. Οι ερωτήσεις παραπέμπουν στα γενικά πλαίσια, τις γενικές αρχές και τις ειδικές πρακτικές του «Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες Εταιρείες», που δημοσιοποίησε το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης τον Οκτώβριο 2013, στον οποίον καλείστε να ανατρέχετε κάθε φορά για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου. Σε διάφορα σημεία του ερωτηματολογίου (υποενότητες ερωτήσεων ή συγκεκριμένες ερωτήσεις) έχουν καταχωρισθεί, υπό το λεκτικό «Σημείο στον ΕΚΕΔ», τα σχετικά γενικά πλαίσια, οι γενικές αρχές και ειδικές πρακτικές του «Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης», τις οποίες μπορείτε να συμβουλεύεστε κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για διευκόλυνσή σας. Η αρίθμηση των σελίδων αντιστοιχεί σε αυτή της 3

4 έντυπης μορφής του Κώδικα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΕΔ. Επιπρόσθετα, σε πολλές ερωτήσεις εμφανίζεται βοηθητικό κείμενο για τον τρόπο συμπλήρωσής τους. Οι απαντήσεις είναι α) προεπιλεγμένης μορφής (Ναι / Όχι, λίστες πολλαπλών επιλογών κ.λπ.), β) συμπλήρωσης αριθμητικού στοιχείου και γ) συμπλήρωσης ελεύθερου κειμένου. Για κάθε ερώτηση καλείστε να επιλέξετε σε ποιο έγγραφο (πηγή πληροφόρησης) της εταιρείας ή σε ποια θέση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας περιλαμβάνεται το περιεχόμενο της απάντησης που δώσατε και σε ποιο συγκεκριμένο σημείο του εγγράφου (άρθρο, παράγραφος, σελίδα, URL κ.λπ.) με την ερώτηση «Σε ποιο έγγραφο ή σε ποιο σημείο του διαδικτυακού τόπου μπορεί να αναζητηθεί η σχετική πληροφορία;». Εάν έχετε απαντήσει αρνητικά (απάντηση αντίθετη προς τις προβλέψεις του «Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης»), καλείστε να αιτιολογήσετε τους λόγους της μη συμμόρφωσης. Κάποιες ερωτήσεις είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους και εμφανίζονται μόνον εάν δοθεί συγκεκριμένη απάντηση στην ερώτηση με την οποία συνδέονται. Έτσι ενδέχεται να μην εμφανισθούν όλες οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου στην οθόνη σας. Κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, το σύστημα σας προτρέπει, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, να αποθηκεύσετε τις μέχρι στιγμής απαντήσεις σας, ενώ σε περίπτωση πεντάλεπτης αδράνειας του συστήματος, πραγματοποιείται αυτόματη αποθήκευση. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύετε το μέχρι στιγμής συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο ανά πάσα στιγμή κάνοντας χρήση του σχετικού εικονικού πλήκτρου «Αποθήκευση» που βρίσκεται στην αρχή και το τέλος του ερωτηματολογίου. Έτσι, διασφαλίζεται η εργασία σας και μπορείτε να συνεχίσετε οποιαδήποτε άλλη στιγμή τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου εντός πάντα του καθορισμένου χρονικού διαστήματος συμπλήρωσης. Αφού ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, πρέπει να καταχωρίσετε τις απαντήσεις σας επιλέγοντας το σχετικό εικονικό πλήκτρο καταχώρισης «Υποβολή» στο τέλος του ερωτηματολογίου. Το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο ελέγχεται ως προς την ορθή καταχώριση των απαντήσεων και εμφανίζονται οι κατάλληλες επισημάνσεις για τις τυχόν λανθασμένες απαντήσεις (παραλείψεις συμπλήρωσης υποχρεωτικών πεδίων, τιμές εκτός επιτρεπτών ορίων κ.λπ.) τις οποίες θα πρέπει να διορθώσετε -επιλέγοντας την κάθε επισήμανση λάθους, οδηγήστε αυτόματα στην ερώτηση που πρέπει να διορθωθεί- και να καταχωρίσετε το ερωτηματολόγιο εκ νέου. Επισημαίνεται ότι, εφόσον το ερωτηματολόγιο καταχωρισθεί οριστικά, δεν μπορεί να ανακληθεί για περαιτέρω επεξεργασία. Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης του ερωτηματολογίου, δημιουργούνται οι κάτωθι αναφορές οι οποίες λαμβάνονται με τη χρήση των σχετικών εικονικών πλήκτρων: - Έκθεση αξιολόγησης εταιρικής διακυβέρνησης - Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο 4

5 3. Οδηγίες Μέρους Α: Το ΔΣ και τα μέλη του Εξετάζονται τα ακόλουθα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης: Αναφορά των ρόλων και αρμοδιοτήτων ΔΣ σε επίσημα έγγραφα σύσταση επιτροπών ΔΣ Μέγεθος και σύνθεση μελών ΔΣ Ανεξαρτησία μελών ΔΣ Πολυμορφία μελών ΔΣ και Διευθυντικών Στελεχών Πληροφοριακά στοιχεία για την πολιτική του ΔΣ, τα μέλη του και την πολιτική πολυμορφίας Αρμοδιότητες Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου & Αντιπροέδρου Πολιτικές σύγκρουσης συμφερόντων & απορρήτου πληροφοριών Στη συνέχεια παρατίθενται οι οδηγίες για κάθε ερώτηση ανά ενότητα: ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ Ερ. 1: Οι ρόλοι, τόσο του ΔΣ όσο και της Διοίκησης, προσδιορίζονται και τεκμηριώνονται με σαφήνεια στο καταστατικό της εταιρείας κι ενδεχομένως στον εσωτερικό κανονισμό ή άλλα εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας; Ως Διοίκηση νοείται η Εκτελεστική Διοίκηση της εταιρείας. Στη συγκεκριμένη ερώτηση επιλέγεται μία τιμή εκ των προεπιλεγμένων: Ναι / Όχι. Ερ. 2: Στις κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ περιλαμβάνεται η έγκριση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της εταιρείας; Ως μη εκχωρητέες αρμοδιότητες νοούνται οι αρμοδιότητες κατά την άσκηση των οποίων η λήψη της σχετικής απόφασης απαιτεί την πρότερη έγκριση του ΔΣ ή σε περίπτωση ανάγκης την εκ των υστέρων επικύρωση από το ΔΣ. Στη συγκεκριμένη ερώτηση επιλέγεται μία τιμή εκ των προεπιλεγμένων: Ναι / Όχι. Καταφατική απάντηση δίδεται μόνον εάν τεκμηριώνεται σε κάποιο έγγραφο ότι οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται στις μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ. Ερ. 3: Στις κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ περιλαμβάνεται η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και του επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς και η λήψη αποφάσεων για τις μείζονες κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαγορές και εκποιήσεις; Ως μη εκχωρητέες αρμοδιότητες νοούνται οι αρμοδιότητες κατά την άσκηση των οποίων η λήψη της σχετικής απόφασης απαιτεί την πρότερη έγκριση του ΔΣ ή σε περίπτωση ανάγκης την εκ των υστέρων επικύρωση από το ΔΣ. Στη συγκεκριμένη ερώτηση επιλέγεται μία τιμή εκ των προεπιλεγμένων: Ναι / Όχι. Καταφατική απάντηση δίδεται μόνον εάν τεκμηριώνεται σε κάποιο έγγραφο ότι οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται στις μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ. 5

6 Ερ. 4: Στις κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ περιλαμβάνεται η επιλογή και όποτε χρειάζεται η αντικατάσταση της εκτελεστικής ηγεσίας της εταιρείας; Ως μη εκχωρητέες αρμοδιότητες νοούνται οι αρμοδιότητες κατά την άσκηση των οποίων η λήψη της σχετικής απόφασης απαιτεί την πρότερη έγκριση του ΔΣ ή σε περίπτωση ανάγκης την εκ των υστέρων επικύρωση από το ΔΣ. Με την έννοια της εκτελεστικής ηγεσίας νοούνται τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ καθώς και τα διευθυντικά στελέχη που εκ της θέσης τους συμμετέχουν στη λήψη εταιρικών αποφάσεων σε ανώτατο επίπεδο. Στη συγκεκριμένη ερώτηση επιλέγεται μία τιμή εκ των προεπιλεγμένων: Ναι / Όχι. Καταφατική απάντηση δίδεται μόνον εάν τεκμηριώνεται σε κάποιο έγγραφο ότι οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται στις μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ. Ερ. 5: Στις κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ περιλαμβάνεται ο έλεγχος απόδοσης της ανώτατης διοίκησης; Ως μη εκχωρητέες αρμοδιότητες νοούνται οι αρμοδιότητες κατά την άσκηση των οποίων η λήψη της σχετικής απόφασης απαιτεί την πρότερη έγκριση του ΔΣ ή σε περίπτωση ανάγκης την εκ των υστέρων επικύρωση από το ΔΣ. Με την έννοια της ανώτατης διοίκησης νοούνται τα μέλη του ΔΣ και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη που δεν είναι μέλη του ΔΣ. Στη συγκεκριμένη ερώτηση επιλέγεται μία τιμή εκ των προεπιλεγμένων: Ναι / Όχι. Καταφατική απάντηση δίδεται μόνον εάν τεκμηριώνεται σε κάποιο έγγραφο ότι οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται στις μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ. Ερ. 6: Στις κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ περιλαμβάνεται η διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων της εταιρείας, των συστημάτων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των στοιχείων και πληροφοριών που λαμβάνουν δημοσιότητα, καθώς και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων; Ως μη εκχωρητέες αρμοδιότητες νοούνται οι αρμοδιότητες κατά την άσκηση των οποίων η λήψη της σχετικής απόφασης απαιτεί την πρότερη έγκριση του ΔΣ ή σε περίπτωση ανάγκης την εκ των υστέρων επικύρωση από το ΔΣ. Ως πληροφορίες που λαμβάνουν δημοσιότητα νοούνται οι ρυθμιζόμενες πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007 (ΦΕΚ Α 91/ ). Στη συγκεκριμένη ερώτηση επιλέγεται μία τιμή εκ των προεπιλεγμένων: Ναι / Όχι. Καταφατική απάντηση δίδεται μόνον εάν τεκμηριώνεται σε κάποιο έγγραφο ότι οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται στις μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ. Ερ. 7: Στις κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ περιλαμβάνεται η επαγρύπνηση, όσον αφορά υπάρχουσες και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ αφενός της Εταιρείας και αφετέρου της Διοίκησής της, των μελών του ΔΣ ή των κύριων μετόχων (συμπεριλαμβανομένων των μετόχων με άμεση ή έμμεση εξουσία να διαμορφώνουν ή να επηρεάζουν τη σύνθεση και τη συμπεριφορά του ΔΣ), καθώς και την κατάλληλη αντιμετώπιση τέτοιων συγκρούσεων για το σκοπό αυτό, το ΔΣ θα πρέπει να υιοθετήσει διαδικασία εποπτείας των συναλλαγών με γνώμονα τη διαφάνεια και την προστασία των εταιρικών συμφερόντων; 6

7 Ως μη εκχωρητέες αρμοδιότητες νοούνται οι αρμοδιότητες κατά την άσκηση των οποίων η λήψη της σχετικής απόφασης απαιτεί την πρότερη έγκριση του ΔΣ ή σε περίπτωση ανάγκης την εκ των υστέρων επικύρωση από το ΔΣ. Στη συγκεκριμένη ερώτηση επιλέγεται μία τιμή εκ των προεπιλεγμένων: Ναι / Όχι. Καταφατική απάντηση δίδεται μόνον εάν τεκμηριώνεται σε κάποιο έγγραφο ότι οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται στις μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ. Ερ. 8: Στις κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ περιλαμβάνεται η διασφάλιση ύπαρξης αποτελεσματικής διαδικασίας κανονιστικής συμμόρφωσης της εταιρείας; Ως μη εκχωρητέες αρμοδιότητες νοούνται οι αρμοδιότητες κατά την άσκηση των οποίων η λήψη της σχετικής απόφασης απαιτεί την πρότερη έγκριση του ΔΣ ή σε περίπτωση ανάγκης την εκ των υστέρων επικύρωση από το ΔΣ. Στη συγκεκριμένη ερώτηση επιλέγεται μία τιμή εκ των προεπιλεγμένων: Ναι / Όχι. Καταφατική απάντηση δίδεται μόνον εάν τεκμηριώνεται σε κάποιο έγγραφο ότι οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται στις μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ. Ερ. 9: Στις κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ περιλαμβάνεται η ευθύνη λήψης σχετικών αποφάσεων και η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διοίκησης της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και ανάθεσης εξουσιών και καθηκόντων σε άλλα στελέχη; Ως μη εκχωρητέες αρμοδιότητες νοούνται οι αρμοδιότητες κατά την άσκηση των οποίων η λήψη της σχετικής απόφασης απαιτεί την πρότερη έγκριση του ΔΣ ή σε περίπτωση ανάγκης την εκ των υστέρων επικύρωση από το ΔΣ. Στη συγκεκριμένη ερώτηση επιλέγεται μία τιμή εκ των προεπιλεγμένων: Ναι / Όχι. Καταφατική απάντηση δίδεται μόνον εάν τεκμηριώνεται σε κάποιο έγγραφο ότι οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται στις μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ. Ερ. 10: Στις κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ περιλαμβάνεται η διατύπωση, η διάδοση και η εφαρμογή των βασικών αξιών και αρχών της εταιρείας που διέπουν τις σχέσεις της με όλα τα μέρη, των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με αυτά της εταιρείας; Ως μη εκχωρητέες αρμοδιότητες νοούνται οι αρμοδιότητες κατά την άσκηση των οποίων η λήψη της σχετικής απόφασης απαιτεί την πρότερη έγκριση του ΔΣ ή σε περίπτωση ανάγκης την εκ των υστέρων επικύρωση από το ΔΣ. Επιλέγεται μία τιμή εκ των προεπιλεγμένων: Ναι / Όχι. Καταφατική απάντηση δίδεται μόνον εάν τεκμηριώνεται σε κάποιο έγγραφο ότι οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται στις μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ. Ερ. 11: Το ΔΣ έχει υιοθετήσει σαφή πολιτική ανάθεσης εξουσιών στη Διοίκηση; Καταφατική απάντηση δίδεται μόνον εάν τεκμηριώνεται σε κάποιο έγγραφο ότι οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται στις μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ. Ερ. 12: Στην πολιτική ανάθεσης εξουσιών της εταιρείας περιλαμβάνεται κατάλογος των ζητημάτων για τα οποία το ΔΣ έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει; 7

8 Σημειώνεται ότι στον κατάλογο των ζητημάτων για τα οποία το ΔΣ έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει, αναμένεται να περιλαμβάνονται και ζητήματα τα οποία δεν σχετίζονται με τις κύριες μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ. Επιλέγεται μία τιμή εκ των προεπιλεγμένων: Ναι / Όχι. Καταφατική απάντηση δίδεται μόνον εάν τεκμηριώνεται σε κάποιο έγγραφο ότι οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται στις μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ. Ερ. 13: Η εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου; Ερ. 14: Η εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων για μέλη ΔΣ; Μπορείτε να απαντήσετε «Ναι», ακόμη και στην περίπτωση που δεν έχει συσταθεί Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, αλλά οι σχετικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται υπό την αρμοδιότητα κάποιου άλλου οργάνου ή του ΔΣ της εταιρείας. Ερ. 15: Η εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή Αμοιβών; Μπορείτε να απαντήσετε «Ναι», ακόμη και στην περίπτωση που δεν έχει συσταθεί Επιτροπή Αμοιβών, αλλά οι σχετικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται υπό την αρμοδιότητα κάποιου άλλου οργάνου ή του ΔΣ της εταιρείας. ΕΝΟΤΗΤΑ Α.2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ Ερ. 16: Στο καταστατικό της εταιρείας υπάρχει πρόβλεψη αναφορικά με το μέγεθος του ΔΣ σύμφωνα με την οποία το ΔΣ θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 7 μέλη (ή και περισσότερα) και το πολύ 15 (ή και λιγότερα) μέλη; Ερ. 17: Ποιο είναι το μέγιστο προβλεπόμενο (από το καταστατικό της εταιρείας ή/ και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας) μέγεθος ΔΣ; Δίδεται αριθμητική τιμή από 0 έως 99. Ερ. 18: Ποιο είναι το ελάχιστο προβλεπόμενο (από το καταστατικό της εταιρείας ή/ και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας) μέγεθος ΔΣ; Δίδεται αριθμητική τιμή από 0 έως και την τιμή που δόθηκε στην ερώτηση 17 (μέγιστο προβλεπόμενο μέγεθος ΔΣ). Ερ. 19: Ποιο είναι το μέγεθος ΔΣ της εταιρείας σας; Δίδεται αριθμητική τιμή από 0 έως 99. Ερ. 20: Πόσα είναι τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας; 8

9 Δίδεται αριθμητική τιμή από 0 έως 99. Ερ. 21: Από πόσα μη εκτελεστικά μέλη (συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών) αποτελείται το ΔΣ; Δίδεται αριθμητική τιμή από 0 έως και την τιμή που δόθηκε στην ερώτηση 19 (μέγεθος ΔΣ). Ερ. 22: Από πόσα εκτελεστικά μέλη αποτελείται το ΔΣ; Δίδεται αριθμητική τιμή από 0 έως και τη διαφορά μεταξύ των τιμών που δόθηκαν στις ερωτήσεις 19 και 21 (άθροισμα του πλήθους εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών πρέπει να ισούται με το μέγεθος του ΔΣ). Ερ. 23: Ποιος είναι ο ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός μη εκτελεστικών μελών ΔΣ; Δίδεται αριθμητική τιμή από 0 έως και την τιμή που δόθηκε στην ερώτηση 17 (ελάχιστο προβλεπόμενο μέγεθος ΔΣ). Ερ. 24: Ποιος είναι ο ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός εκτελεστικών μελών ΔΣ; Δίδεται αριθμητική τιμή από 0 έως και την τιμή που δόθηκε στην ερώτηση 17 (ελάχιστο προβλεπόμενο μέγεθος ΔΣ). Ερ. 25: Πόσα είναι τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ; Δίδεται αριθμητική τιμή από 0 έως και την τιμή που δόθηκε στην ερώτηση 21 (πλήθος μη εκτελεστικών μελών ΔΣ ). Ερ. 26: Ποιος είναι ο ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός ανεξάρτητων μελών ΔΣ; Δίδεται αριθμητική τιμή από 0 έως και την τιμή που δόθηκε στην ερώτηση 23 (ελάχιστο προβλεπόμενο πλήθος μη εκτελεστικών μελών ΔΣ). EΝΟΤΗΤΑ Α.3: ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ (ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΜΕΛΗ) Ερ. 27: Υπάρχει μέλος του ΔΣ που να έχει οριστεί από την εταιρεία ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και να κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας; Ερ. 28: Τι ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αντιστοιχεί αθροιστικά στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη; Δίδεται αριθμητική τιμή από 0 έως 100. Ερ. 29: Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δύνανται να έχουν σχέση με συνδεδεμένα με την εταιρεία πρόσωπα; 9

10 Ερ. 30: Το ΔΣ καθορίζει αν ένας υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, προτού προταθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων; Σε περίπτωση που η απάντηση είναι «Ναι», θα πρέπει να απαντηθεί η ερώτηση: «Εάν το ΔΣ καθορίζει αν ένας υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, το καθορίζει με απόφαση σε συνεδρίασή του;». Και σε αυτή την ερώτηση επιλέγεται μία τιμή εκ των προεπιλεγμένων: Ναι / Όχι. Ερ. 31: Τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ έχουν υποβάλλει κατά την τελευταία χρήση, είτε ξεχωριστά ή από κοινού, αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του ΔΣ προς την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας; Ερ. 32: Πόσες σχετικές αναφορές ή εκθέσεις υποβλήθηκαν την τελευταία χρήση από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη; Δίδεται αριθμητική τιμή από 0 έως 99. Ερ. 33: Έχουν υποβληθεί σχετικές αναφορές ή εκθέσεις (από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη) την τελευταία τριετία; Ερ. 34: Υπάρχει υποψήφιο ή εν ενεργεία μέλος του ΔΣ το οποίο να διατελεί (κατά τον Νόμο 3016/2002) ή να έχει διατελέσει υπάλληλος, ανώτατο στέλεχος ή Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας ή θυγατρικής της εντός των προηγούμενων τριών (3) ετών; Σε περίπτωση που η απάντηση είναι «Ναι», θα πρέπει να απαντηθεί η ερώτηση: «Προσδιορίστε τον αριθμό τους:». Σε αυτή την ερώτηση δίδεται αριθμητική τιμή από 1 έως 99. Ερ. 35: Υπάρχει υποψήφιο ή εν ενεργεία μέλος του ΔΣ το οποίο να λαμβάνει ή έχει λάβει από την εταιρεία, εντός του 12μήνου που προηγήθηκε του διορισμού του, οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση εκτός από την αμοιβή του ως μέλους, η οποία έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας; Σε περίπτωση που η απάντηση είναι «Ναι», θα πρέπει να απαντηθεί η ερώτηση: «Προσδιορίστε τον αριθμό τους:». Σε αυτή την ερώτηση δίδεται αριθμητική τιμή από 1 έως 99. Ερ. 36: Υπάρχει υποψήφιο ή εν ενεργεία μέλος του ΔΣ το οποίο να έχει (κατά τον Νόμο 3016/2002) ή είχε εντός του προηγούμενου έτους ουσιώδη επιχειρηματική σχέση με την εταιρεία ή με θυγατρική της, ιδιαίτερα ως σημαντικός πελάτης, προμηθευτής ή σύμβουλος της εταιρείας, ή ως εταίρος, μέτοχος ή μέλος του ΔΣ, ή ως ανώτατο στέλεχος νομικού προσώπου, το οποίο έχει τέτοιου είδους σχέση με την εταιρεία ή με θυγατρική της; 10

11 Σε περίπτωση που η απάντηση είναι «Ναι», θα πρέπει να απαντηθεί η ερώτηση: «Προσδιορίστε τον αριθμό τους:». Σε αυτή την ερώτηση δίδεται αριθμητική τιμή από 1 έως 99. Ερ. 37: Υπάρχει υποψήφιο ή εν ενεργεία μέλος του ΔΣ το οποίο να έχει διατελέσει εντός των τελευταίων τριών (3) ετών τακτικός ελεγκτής της εταιρείας ή θυγατρικής της ή εταίρος ή υπάλληλος επιχείρησης που παρέχει υπηρεσίες τακτικού ελέγχου στην εταιρεία ή θυγατρική της; Σε περίπτωση που η απάντηση είναι «Ναι», θα πρέπει να απαντηθεί η ερώτηση: «Προσδιορίστε τον αριθμό τους:». Σε αυτή την ερώτηση δίδεται αριθμητική τιμή από 1 έως 99. Ερ. 38: Υπάρχει υποψήφιο ή εν ενεργεία μέλος του ΔΣ το οποίο να ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα μέσω συνδεδεμένων προσώπων, πάνω από 10% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ή εκπροσωπεί σημαντικό μέτοχο της εταιρείας ή θυγατρικής της; Σε περίπτωση που η απάντηση είναι «Ναι», θα πρέπει να απαντηθεί η ερώτηση: «Προσδιορίστε τον αριθμό τους:». Σε αυτή την ερώτηση δίδεται αριθμητική τιμή από 1 έως 99. Ερ. 39: Υπάρχει υποψήφιο ή εν ενεργεία μέλος του ΔΣ το οποίο να έχει υπηρετήσει στο ΔΣ για περισσότερα από δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία της πρώτης εκλογής του; Σε περίπτωση που η απάντηση είναι «Ναι», θα πρέπει να απαντηθεί η ερώτηση: «Προσδιορίστε τον αριθμό τους:». Σε αυτή την ερώτηση δίδεται αριθμητική τιμή από 1 έως 99. ΕΝΟΤΗΤΑ Α.4: ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ερ. 40: Η εταιρεία εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική για τη σύνθεση του ΔΣ και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών στην οποία υιοθετείται η αρχή της πολυμορφίας ως προς το φύλο καθώς και πολυμορφία δεξιοτήτων, απόψεων, ικανοτήτων, γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας, που να ανταποκρίνονται στους εταιρικούς στόχους; Ερ. 41: Πόσοι άνδρες συμμετέχουν στο ΔΣ της εταιρείας σας; Δίδεται αριθμητική τιμή από 0 έως και την τιμή που δόθηκε στην ερώτηση 19 (μέγεθος ΔΣ). Ερ. 42: Πόσες γυναίκες συμμετέχουν στο ΔΣ ή/και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη (δηλαδή οι υπεύθυνοι των βασικών λειτουργιών της εταιρείας) της εταιρείας σας; Δίδεται αριθμητική τιμή από 0 έως 99. Ερ. 43: Προκύπτει από τα βιογραφικά σημειώματα του ΔΣ και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών, η μέγιστη πολυμορφία, συμπεριλαμβανόμενης της ισορροπίας μεταξύ των φύλων; 11

12 Ερ. 44: Περιέχεται στην πολιτική πολυμορφίας, ειδική αναφορά στο ποσοστό εκπροσώπησης κάθε φύλου; Ερ. 45: Σύμφωνα με την πολιτική πολυμορφίας της εταιρείας, η επιλογή των μελών ΔΣ και των διευθυντικών στελεχών πραγματοποιείται με τρόπο που να διασφαλίζεται η δυνατότητα έκφρασης διαφορετικών οπτικών, που να αντανακλούν το κοινωνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της εταιρείας; ΕΝΟΤΗΤΑ Α.5: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ Ερ. 46: Η πολιτική πολυμορφίας της εταιρείας αναρτάται στον εταιρικό ιστότοπο; Ερ. 47: Στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνεται ειδική αναφορά στην πολιτική πολυμορφίας που εφαρμόζεται από την εταιρεία, ως προς τη σύνθεση του ΔΣ και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών; Ερ. 48: Στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνεται ειδική αναφορά στο ποσοστό εκπροσώπησης κάθε φύλου στο ΔΣ και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη; Ερ. 49: Περιλαμβάνονται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση του ΔΣ, καθώς και τα ονόματα του Προέδρου του ΔΣ, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου; Ερ. 50: Περιλαμβάνονται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης τα ονόματα όλων των μελών των Επιτροπών ΔΣ; Ερ. 51: Περιλαμβάνεται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης το όνομα του Εταιρικού Γραμματέα (ή άλλου ανώτατου υπαλλήλου ή νομικού συμβούλου που εκτελεί χρέη Εταιρικού Γραμματέα); 12

13 Ερ. 52: Το ΔΣ υποστηρίζεται από Εταιρικό Γραμματέα (ή από άλλο ανώτατο υπάλληλο ή νομικό σύμβουλο που εκτελεί χρέη Εταιρικού Γραμματέα), ο οποίος παρίσταται στις συνεδριάσεις του; Ερ. 53: Προσδιορίζονται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη που το ΔΣ θεωρεί ότι διατηρούν την ανεξαρτησία τους; Ερ. 54: Η διάρκεια της θητείας των μελών του ΔΣ γνωστοποιείται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης; Ερ. 55: Τα βιογραφικά των μελών του ΔΣ περιλαμβάνονται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης; Ερ. 56: Η διάρκεια της θητείας του Εταιρικού Γραμματέα (ή άλλου ανώτατου υπαλλήλου ή νομικού συμβούλου που εκτελεί χρέη Εταιρικού Γραμματέα) γνωστοποιείται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης; Ερ. 57: Περιλαμβάνεται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Εταιρικού Γραμματέα (ή άλλου ανώτατου υπαλλήλου ή νομικού συμβούλου που εκτελεί χρέη Εταιρικού Γραμματέα); ΕΝΟΤΗΤΑ Α.6: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ KAI ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Ερ. 58: Το ΔΣ θεσπίζει και αποτυπώνει ρητά τις αρμοδιότητες του Προέδρου σε διάκριση από εκείνες του Διευθύνοντος Συμβούλου; (η ερώτηση αφορά και στις εταιρείες στις οποίες τα καθήκοντα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ασκούνται από το ίδιο πρόσωπο) Σημειώνεται ότι ακόμα και αν ο ρόλος του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ασκούνται από το ίδιο άτομο, θα πρέπει να είναι διακριτές οι αρμοδιότητες που θα ασκεί ως Πρόεδρος ΔΣ από εκείνες που ασκεί ως Διευθύνων Σύμβουλος. 13

14 Ερ. 59: Γνωστοποιούνται οι αρμοδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στους μετόχους; Ερ. 60: Ο Πρόεδρος διασφαλίζει ώστε τα μη εκτελεστικά μέλη να ενημερώνονται επαρκώς και εκ των προτέρων; Ερ. 61: Ο Πρόεδρος φροντίζει ώστε να επιλύονται τυχόν διαφορές απόψεων μεταξύ εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών ΔΣ? Ερ. 62: Προβλέπεται η επίλυση διαφορών μεταξύ εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών ΔΣ; Ερ. 63: Δημοσιοποιούνται οι διαδικασίες επίλυσης διαφορών - συγκρούσεων μεταξύ εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών ΔΣ; Ερ. 64: Υφίσταται διαδικασία αξιολόγησης του Προέδρου ΔΣ; Ερ. 66: Πόσες φορές συνεδρίασε το ΔΣ κατά το τελευταίο έτος; Δίδεται αριθμητική τιμή από 0 έως 99. Ερ. 67: Σε πόσες συνεδριάσεις ΔΣ κατά το τελευταίο έτος έχουν περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη θέματα προς συζήτηση που τέθηκαν από τουλάχιστον ένα μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ; Δίδεται αριθμητική τιμή από 0 έως και την τιμή που δόθηκε στην ερώτηση 66 (πλήθος συνεδριάσεων ΔΣ). Ερ. 68: Σε πόσες συνεδριάσεις ΔΣ μειοψήφησε έστω και ένα μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ; Δίδεται αριθμητική τιμή από 0 έως και την τιμή που δόθηκε στην ερώτηση 66 (πλήθος συνεδριάσεων ΔΣ). Εάν δοθεί τιμή μεγαλύτερη του 0, θα πρέπει να απαντηθεί η ερώτηση: «Όλα τα μη εκτελεστικά μέλη που μειοψήφησαν, συνηθίζουν να μειοψηφούν συστηματικά (π.χ. όπως οι εκπρόσωποι των σωματίων των εργαζομένων);» Ερ. 69: Πόσες μέρες πριν τη συνεδρίαση του ΔΣ αποστέλλονται τα θέματα των συνεδριάσεων του ΔΣ στα μέλη του; Δίδεται αριθμητική τιμή από 0 έως

15 Ερ. 70: Ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ταυτίζονται; Σε περίπτωση που επιλεγεί η απάντηση «Ναι», θα πρέπει να απαντηθεί η ερώτηση: «Εάν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ταυτίζονται, ορίζεται ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος;». Και σε αυτή την ερώτηση επιλέγεται μία τιμή εκ των: Ναι / Όχι. Ερ. 71: Ο Πρόεδρος του ΔΣ έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες; Ερ. 72: Έχουν υποβληθεί αιτήματα προς συζήτηση προς το ΔΣ από τον ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο ή από ένα ή περισσότερα ανεξάρτητα μέλη; Σε περίπτωση που επιλεγεί η απάντηση «Ναι», θα πρέπει να απαντηθεί η ερώτηση 73: «Έχει συγκληθεί το ΔΣ κατόπιν αιτήματος των προαναφερθέντων;». Και σε αυτή την ερώτηση επιλέγεται μία τιμή εκ των: Ναι / Όχι. Ερ. 74: Προβλέπεται η διενέργεια συνεδριάσεων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στις οποίες προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος; Ερ. 75: Πόσες φορές συνεδρίασε το ΔΣ κατά το τελευταίο έτος με τη συμμετοχή όλων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών; Δίδεται αριθμητική τιμή από 0 έως και την τιμή που δόθηκε στην ερώτηση 66 (πλήθος συνεδριάσεων ΔΣ). Ερ. 76: Σε πόσες συνεδριάσεις του ΔΣ κατά το τελευταίο έτος έχουν περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη θέματα προς συζήτηση από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη; Δίδεται αριθμητική τιμή από 0 έως και την τιμή που δόθηκε στην ερώτηση 66 (πλήθος συνεδριάσεων ΔΣ). ΕΝΟΤΗΤΑ Α.7: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ερ. 77: Το ΔΣ έχει υιοθετήσει ως μέρος των εσωτερικών κανονισμών της εταιρείας, πολιτικές που να εξασφαλίζουν ότι το ΔΣ διαθέτει επαρκή πληροφόρηση ώστε να βασίζει τις αποφάσεις του αναφορικά με τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών σύμφωνα με το πρότυπο του συνετού επιχειρηματία; 15

16 Σε περίπτωση που επιλεγεί η απάντηση «Ναι», θα πρέπει να απαντηθεί η ερώτηση: «Εφαρμόζονται οι εν λόγω πολιτικές και στις συναλλαγές των θυγατρικών της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη;». Σε αυτή την ερώτηση επιλέγεται μία τιμή εκ των: Ναι / Όχι/ Δεν υπάρχουν θυγατρικές. Ερ. 78: Στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας περιλαμβάνεται ειδική αναφορά στην πολιτική διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων της εταιρείας; Ερ. 79: Η πολιτική διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων προβλέπει την εξέταση από την Επιτροπή Ελέγχου πριν τη σύναψη συναλλαγών μεταξύ της εταιρείας (ή θυγατρικών της) και συνδεδεμένων με αυτή προσώπων (εξαιρούμενων των θυγατρικών της) που δεν έχουν εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας; Σε περίπτωση που επιλεγεί η απάντηση «Ναι», θα πρέπει να απαντηθεί η ερώτηση: «Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει διαδικασίες, οι οποίες να ορίζουν με ποιον τρόπο τα μέλη του ΔΣ, καθώς και τρίτα πρόσωπα, στα οποία το ΔΣ έχει αναθέσει αρμοδιότητές του, θα πρέπει να γνωστοποιούν έγκαιρα στο ΔΣ τυχόν συμφέροντά τους σε συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών ή άλλη ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία ή θυγατρικές της;». Και σε αυτή την ερώτηση επιλέγεται μία τιμή εκ των: Ναι / Όχι. Ερ. 80: Έχουν υιοθετηθεί από το ΔΣ πολιτικές προστασίας του απορρήτου των πληροφοριών; ΕΝΟΤΗΤΑ Α.8: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΣ Ερ. 81: Πριν το διορισμό των μελών του ΔΣ γνωστοποιούνται λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις (συμπεριλαμβανομένων σημαντικών μη εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρείες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα); Ερ. 82: Δημοσιοποιούνται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης οι λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις των μελών ΔΣ; Ερ. 83: Απαιτείται η ενημέρωση του ΔΣ για ενδεχόμενες μεταβολές των επαγγελματικών δεσμεύσεων των μελών του; Ερ. 84: Απαιτείται από τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ να διασφαλίζουν ότι θα έχουν επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους; 16

17 Ερ. 85: Υπάρχει μέλος του ΔΣ που συμμετέχει σε Διοικητικά Συμβούλια περισσότερων από πέντε εισηγμένων εταιρειών; Ερ. 86: Απαιτείται η έγκριση από το ΔΣ του διορισμού εκτελεστικού μέλους του ΔΣ ως μη εκτελεστικού μέλους σε εταιρεία που δεν είναι θυγατρική ή συνδεδεμένη; Σε περίπτωση που επιλεγεί η απάντηση «Ναι», θα πρέπει να απαντηθεί η ερώτηση: «Πόσες εγκρίσεις παρείχε το ΔΣ σε μέλη του κατά την τελευταία χρήση;». Σε αυτή την ερώτηση δίδεται αριθμητική τιμή από 0 έως 99. Ερ. 87: Δημοσιοποιείται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης η συχνότητα παράστασης κάθε μέλους ΔΣ κατ έτος στις συνεδριάσεις του ΔΣ; Ερ. 88: Δημοσιοποιείται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης η συχνότητα παράστασης κάθε μέλους ΔΣ κατ έτος στις συνεδριάσεις των επιτροπών στις οποίες συμμετέχει το κάθε μέλος; Ερ. 90: Πόσες συναντήσεις με συμμετοχή όλων των μη εκτελεστικών μελών ΔΣ πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία χρήση; (εξαιρούνται οι συνεδριάσεις επιτροπών) Δίδεται αριθμητική τιμή από 0 έως και την τιμή που δόθηκε στην ερώτηση 66 (πλήθος συνεδριάσεων ΔΣ). Ερ. 91: Υφίσταται κανονισμός λειτουργίας του ΔΣ; Ερ. 92: Υιοθετείται από το ΔΣ, στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους, ημερολόγιο συνεδριάσεων; Ερ. 93: Υιοθετείται από το ΔΣ, στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους, 12μηνο πρόγραμμα δράσης; Οι ερωτήσεις 94 έως 99, μπορούν να απαντηθούν ακόμη και στην περίπτωση που δεν υφίσταται Εταιρικός Γραμματέας, αλλά οι αναφερόμενες δραστηριότητες 17

18 πραγματοποιούνται υπό την αρμοδιότητα άλλου ανώτατου υπαλλήλου ή νομικού συμβούλου που εκτελεί χρέη Εταιρικού Γραμματέα: Ερ. 94: Ο ρόλος του Εταιρικού Γραμματέα καταγράφεται σε εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας (π.χ. καταστατικό, εσωτερικό κανονισμό κ.λπ.); Ερ. 95: Ο Εταιρικός Γραμματέας, παρίσταται στις συνεδριάσεις του ΔΣ; Ερ. 96: Τα μέλη του ΔΣ έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εταιρικού Γραμματέα/ ή ενός ανώτατου υπαλλήλου / ή νομικού συμβούλου που εκτελεί χρέη Εταιρικού Γραμματέα; Ερ. 97: Οι αρμοδιότητες του Εταιρικού Γραμματέα περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση προγράμματος εισαγωγικής ενημέρωσης των μελών του ΔΣ, αμέσως μετά την έναρξη της θητείας τους, και τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωσή τους σε θέματα που αφορούν στην εταιρεία; Ερ. 98: Ο Εταιρικός Γραμματέας διασφαλίζει την αποτελεσματική οργάνωση των συνελεύσεων των μετόχων και την εν γένει καλή επικοινωνία των τελευταίων με το ΔΣ, με γνώμονα τη συμμόρφωση του ΔΣ με τις νομικές και καταστατικές απαιτήσεις; Ερ. 99: Το ΔΣ διορίζει και ανακαλεί τον Εταιρικό Γραμματέα; Ερ. 100: Υφίστανται πρακτικά συζητήσεων και αποφάσεων του ΔΣ; Ερ. 101: Υφίστανται πρακτικά συζητήσεων και αποφάσεων των επιτροπών ΔΣ; Ερ. 102: Τα πρακτικά συνεδριάσεων ΔΣ μοιράζονται και εγκρίνονται στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ; Ερ. 103: Τα πρακτικά συνεδριάσεων των επιτροπών του ΔΣ μοιράζονται και εγκρίνονται στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ; 18

19 Ερ. 104: Παρίσταται ο Εταιρικός Γραμματέας του ΔΣ (ή άλλος ανώτατος υπάλληλος ή νομικός σύμβουλος που εκτελεί χρέη Εταιρικού Γραμματέα) στις συνεδριάσεις του ΔΣ; Ερ. 105: Τα πρακτικά συνεδριάσεων ΔΣ συντάσσονται και τηρούνται από τον Εταιρικό Γραμματέα (ή από άλλο ανώτατο υπάλληλο ή νομικό σύμβουλο που εκτελεί χρέη Εταιρικού Γραμματέα); Ερ. 106: Τα πρακτικά συνεδριάσεων των επιτροπών ΔΣ τηρούνται από τον Εταιρικό Γραμματέα (ή από άλλο ανώτατο υπάλληλο ή νομικό σύμβουλο που εκτελεί χρέη Εταιρικού Γραμματέα); ΕΝΟΤΗΤΑ Α.9: ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ Ερ. 107: Πόσα έτη είναι η μέγιστη θητεία των μελών ΔΣ; Δίδεται αριθμητική τιμή από 1 έως 99. Ερ. 108: Πόσες φορές υπάρχει δυνατότητα επανεκλογής των εκτελεστικών μελών ΔΣ; Δίδεται αριθμητική τιμή από 0 έως 99. Ερ. 109: Πόσες φορές υπάρχει δυνατότητα επανεκλογής των μη εκτελεστικών μελών ΔΣ; Δίδεται αριθμητική τιμή από 0 έως 99. Ερ. 110: Υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης του συνόλου των μελών του ΔΣ σε μία μόνο Γενική Συνέλευση; Ερ. 111: Έχει κατά το παρελθόν (την τελευταία 4ετία) προχωρήσει η εταιρεία στην αντικατάσταση του συνόλου των μελών του ΔΣ σε μία μόνο Γενική Συνέλευση; Ερ. 112: Υπάρχει ρητή πρόβλεψη ώστε να αποφεύγεται η αντικατάσταση του συνόλου των μελών του ΔΣ σε μία μόνο Γενική Συνέλευση; Ερ. 113: Ποιο είναι το ποσοστό των εκτελεστικών μελών του ΔΣ που παραμένει για δύο θητείες; 19

20 Δίδεται αριθμητική τιμή από 0 έως 100. Ερ. 114: Ποιο είναι το ποσοστό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ που παραμένει για δύο θητείες; Δίδεται αριθμητική τιμή από 0 έως 100. Ερ. 115: Τα ονόματα των μελών του ΔΣ που υποβάλλονται για εκλογή, συνοδεύονται από βιογραφικά σημειώματα με επαρκή στοιχεία; Ερ. 116: Τα ονόματα των μελών του ΔΣ που υποβάλλονται για εκλογή, συνοδεύονται από την άποψη του ΔΣ σχετικά με την ανεξαρτησία των προτεινόμενων μελών, καθώς και λοιπές πληροφορίες; Ερ. 117: Τα ονόματα των μελών του ΔΣ που υποβάλλονται για επανεκλογή, συνοδεύονται από επαρκή βιογραφικά σημειώματα; Ερ. 118: Τα ονόματα των μελών του ΔΣ που υποβάλλονται για επανεκλογή, συνοδεύονται από την άποψη του ΔΣ σχετικά με την ανεξαρτησία των προτεινόμενων μελών καθώς και λοιπές πληροφορίες; Ερ. 119: Τα εκτελεστικά μέλη υποβάλλουν την παραίτησή τους από το ΔΣ μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη των εκτελεστικών καθηκόντων τους; Ερ. 120: Πόσες παραιτήσεις έχουν υποβληθεί κατά την τελευταία θητεία του ΔΣ; Δίδεται αριθμητική τιμή από 0 έως και την τιμή που δόθηκε στην ερώτηση 19 (μέγεθος ΔΣ). Ερ. 121: Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συγκαταλέγονται τα ακόλουθα: α) Ο καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασιών διορισμού των μελών του ΔΣ; β) Η υποβολή προτάσεων για την πολιτική πολυμορφίας περιλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ των φύλων; γ) Η υποβολή προτάσεων για την υιοθέτηση πολιτικών για την επιδίωξη της πολυμορφίας μεταξύ των μελών του ΔΣ, περιλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ των φύλων; δ) Η περιοδική αξιολόγηση του μεγέθους και της σύνθεσης του ΔΣ, καθώς και η υποβολή σε αυτό προτάσεων προς εξέταση σχετικά με το επιθυμητό προφίλ του; 20

21 ε) Η αξιολόγηση της υφιστάμενης ισορροπίας προσόντων, γνώσεων, απόψεων, ικανοτήτων, εμπειρίας σχετικής με τους εταιρικούς στόχους, καθώς και μεταξύ των φύλων, και με βάση αυτή την αξιολόγηση, η σαφής περιγραφή του ρόλου και των ικανοτήτων που απαιτούνται για την πλήρωση κενών θέσεων; στ) Η διεκπεραίωση της διαδικασίας προσδιορισμού και επιλογής υποψηφίων; ζ) Η υποβολή προτάσεων στο ΔΣ για την ανάδειξη των υποψήφιων μελών του; Η συγκεκριμένη ερώτηση αποτελείται από υποερωτήματα, σε κάθε ένα από τα οποία επιλέγεται μία τιμή εκ των προεπιλεγμένων: Ναι / Όχι. Ερ. 122: Από πόσα μέλη αποτελείται η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων; Δίδεται αριθμητική τιμή από 1 έως 99. Ερ. 123: Από πόσα μη εκτελεστικά μέλη αποτελείται η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων; Δίδεται αριθμητική τιμή από 0 έως και την τιμή που δόθηκε στην ερώτηση 122 (πλήθος μελών Επιτροπής) καθώς και έως και την τιμή που δόθηκε στην ερώτηση 21 (πλήθος μη εκτελεστικών μελών ΔΣ). Ερ. 124: Ποια είναι η ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων;: Επιλέγεται μία τιμή εκ των προεπιλεγμένων απαντήσεων: Εκτελεστικός / Μη εκτελεστικός / Ανεξάρτητος μη εκτελεστικός / Άλλο. Εάν επιλεγεί το «Άλλο» θα πρέπει να προσδιοριστεί. Ερ. 125: Πόσες συναντήσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους; Δίδεται αριθμητική τιμή από 0 έως 99. Ερ. 126: Υφίσταται κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων; Ερ. 127: Δημοσιοποιείται στον ιστότοπο της εταιρείας ο κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων; Ερ. 128: Στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης περιγράφεται το έργο της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων; Ερ. 129: Στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης αναφέρεται ο αριθμός των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κατά τη διάρκεια του έτους; 21

22 Ερ. 130: Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έχει δυνατότητα να χρησιμοποιεί υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων; Ερ. 131: Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έχει στη διάθεση της συγκεκριμένο, εγκεκριμένο προϋπολογισμό, το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει ανάλογα με τις ανάγκες της; Ερ. 132: Έγινε χρήση υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κατά την τελευταία χρήση; ΕΝΟΤΗΤΑ Α.10: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΣ Ερ. 133: Το ΔΣ διασφαλίζει την ύπαρξη προγραμμάτων εισαγωγικής ενημέρωσης για τα νέα μέλη του ΔΣ; Ερ. 134: Το ΔΣ διασφαλίζει τη διαρκή επαγγελματική επιμόρφωση για τα υπόλοιπα μέλη ΔΣ; Ερ. 135: Έχουν οργανωθεί από το ΔΣ προγράμματα επιμόρφωσης; Ερ. 136: Πόσα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης κατά την τελευταία χρήση; Δίδεται αριθμητική τιμή από 0 έως και την τιμή που δόθηκε στην ερώτηση 22 (πλήθος εκτελεστικών μελών ΔΣ). Ερ. 137: Πόσα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης κατά την τελευταία χρήση; Δίδεται αριθμητική τιμή από 0 έως και την τιμή που δόθηκε στην ερώτηση 21 (πλήθος μη εκτελεστικών μελών ΔΣ). Ερ. 138: Γίνονται παρουσιάσεις από τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας για εταιρικά θέματα στα μέλη του ΔΣ (είτε στο πλαίσιο συνεδριάσεων είτε εκτός); Ερ. 139: Τα μη εκτελεστικά μέλη λαμβάνουν το management report; 22

23 Ερ. 140: Τα μη εκτελεστικά μέλη λαμβάνουν πρόσθετα έγγραφα για την έγκαιρη ενημέρωσή τους σχετικά με τις αλλαγές στη νομοθεσία και το περιβάλλον της αγοράς; Ερ. 141: Τα μέλη του ΔΣ έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τη Διοίκηση μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου κάθε πληροφορία που θεωρούν απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή; Ερ. 142: Το ΔΣ έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί εξωτερικούς συμβούλους με έξοδα της εταιρείας, στις περιπτώσεις που το κρίνει απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων του; Ερ. 143: Τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ έχουν δικαίωμα να προτείνουν στον Πρόεδρο το διορισμό εξειδικευμένων συμβούλων; Ερ. 144: Παρέχονται επαρκείς πόροι στις επιτροπές ΔΣ για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, καθώς και για την πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων, στο βαθμό που χρειάζονται οι τελευταίοι; Ερ. 145: Για την πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων στις επιτροπές ΔΣ απαιτείται η σχετική ενημέρωση του Προέδρου του ΔΣ και η υποβολή στο ΔΣ τακτικών εκθέσεων, σχετικών με τη δραστηριότητα των συμβούλων; Ερ. 146: Υφίσταται αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ΔΣ, του Διευθύνοντος Συμβούλου / ή και του εκτελεστικού Προέδρου, καθώς και των επιτροπών του; Ερ. 147: Κάθε πότε πραγματοποιείται η αξιολόγηση του ΔΣ; Επιλέγεται μία τιμή εκ των προεπιλεγμένων: Τουλάχιστον μία φορά το έτος / Μία φορά ανά έτος / Μία φορά ανά διετία / Άλλο. Εάν επιλεγεί το «Άλλο» θα πρέπει να προσδιοριστεί η συχνότητα διενέργειας αξιολόγησης του ΔΣ. Ερ. 148: Πότε πραγματοποιήθηκε τελευταία φορά σχετική αξιολόγηση; 23

24 Επιλέγεται μία τιμή εκ των προεπιλεγμένων: Κατά τη διάρκεια του εξεταζόμενου οικονομικού έτους / Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου από το εξεταζόμενο οικονομικό έτος / Πριν από δύο έτη από το εξεταζόμενο οικονομικό έτος / Άλλο. Εάν επιλεγεί το «Άλλο» θα πρέπει να προσδιοριστεί το πλήθος των ετών που πραγματοποιήθηκε για τελευταία φορά αξιολόγηση του ΔΣ. Ερ. 149: Υφίσταται συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του ΔΣ και των επιτροπών του; Ερ. 150: Στη διαδικασία αξιολόγησης του ΔΣ και των επιτροπών του προΐσταται ο Πρόεδρος, και τα αποτελέσματά της συζητούνται από το ΔΣ; Ερ. 151: Ο Πρόεδρος έλαβε μέτρα εντός της προηγούμενη χρήσης για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων αδυναμιών που προέκυψαν από την αξιολόγηση; Ερ. 152: Το ΔΣ αξιολογεί την επίδοση του Προέδρου του, διαδικασία στην οποία προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο μη εκτελεστικό μέλος του, ελλείψει ανεξάρτητου Αντιπροέδρου; Ερ. 153: Για ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις έγινε αξιολόγηση μέσω εξωτερικού συμβούλου - αξιολογητή (εσωτερικά - εξωτερικά / και ανά επιτροπή / ανά εκτελεστικό - μη εκτελεστικό); Δίδεται η δυνατότητα πολλαπλών επιλογών από τις εξής: - Πρόεδρος ΔΣ - Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικά μέλη ΔΣ - Μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ - Επιτροπή Αμοιβών - Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων - Επιτροπή Ελέγχου - Άλλο Εάν επιλεγεί το «Άλλο» θα πρέπει να προσδιοριστούν οι περιπτώσεις, πέραν των ανωτέρω, για τις οποίες πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση. Ερ. 154: Υπάρχει συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης του ΔΣ και των επιτροπών του στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης; 24

25 Ερ. 155: Τα μη εκτελεστικά μέλη συνέρχονται περιοδικά χωρίς την παρουσία εκτελεστικών μελών προκειμένου να αξιολογείται η επίδοση των εκτελεστικών μελών και να καθορίζονται οι αμοιβές τους; 4. Οδηγίες Μέρους Β: Εσωτερικός Έλεγχος Εξετάζονται τα ακόλουθα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης: Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου, Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, Αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου Επιτροπή Ελέγχου Στη συνέχεια παρατίθενται οι οδηγίες για κάθε ερώτηση ανά ενότητα: ΕΝΟΤΗΤΑ Β.1: ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ερ. 156: Το ΔΣ ορίζει διαδικασία παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου; Ερ. 157: Στη διαδικασία παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνεται το πεδίο εφαρμογής και η συχνότητα των εκθέσεων της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου που λαμβάνει και εξετάζει το ΔΣ κατά τη διάρκεια του έτους; Ερ. 158: Υφίσταται διαδικασία αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου; Ερ. 159: Πόσο συχνά αξιολογείται το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου; Επιλέγεται μία τιμή εκ των προεπιλεγμένων: Τουλάχιστον μία φορά το έτος / Μία φορά ανά έτος / Μία φορά ανά διετία / Άλλο. Εάν επιλεγεί το «Άλλο» θα πρέπει να προσδιοριστεί η συχνότητα διενέργειας αξιολόγησης του ΣΕΕ. Ερ. 160: Η εταιρεία χρησιμοποιεί το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου που προτείνεται από τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο; 25

26 Επιλέγεται μία τιμή εκ των προεπιλεγμένων: Ναι / Όχι / Άλλο. Εάν επιλεγεί το «Άλλο» θα πρέπει να προσδιοριστεί το ΣΕΕ που έχει υιοθετήσει η εταιρεία και το οποίο θα πρέπει να είναι διεθνώς αναγνωρισμένο (π.χ. COSO κ.λπ.) Ερ. 161: Τι από τα ακόλουθα περιλαμβάνει η αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου; Δίδεται η δυνατότητα πολλαπλών επιλογών από τις εξής: - Την εξέταση του εύρους των δραστηριοτήτων & της αποτελεσματικότητας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου - Την επάρκεια των εκθέσεων διαχείρισης κινδύνων & εσωτερικού ελέγχου προς την Επιτροπή Ελέγχου του ΔΣ - Την ανταπόκριση & την αποτελεσματικότητα της Διοίκησης σχετικά με εντοπισμένα σφάλματα ή αδυναμίες στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου - Άλλο Εάν επιλεγεί το «Άλλο» θα πρέπει να προσδιοριστεί. Ερ. 162: Αναφέρεται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης ότι το ΔΣ έχει εξετάσει τους κύριους κινδύνους που ενδεχομένως αντιμετωπίζει η επιχείρηση, καθώς και το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου; ΕΝΟΤΗΤΑ Β.2: ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ερ. 163: Υφίσταται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου; Ερ. 164: Υφίσταται γραπτός κανονισμός λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τον οποίο λειτουργεί; Ερ. 165: Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες επιχειρησιακές μονάδες; Ερ. 166: Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται διοικητικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο; Ερ. 167: Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου του ΔΣ; 26

27 ΕΝΟΤΗΤΑ Β.3: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ερ. 168: Από πόσα μέλη αποτελείται η Επιτροπή Ελέγχου; Δίδεται αριθμητική τιμή από 1 έως και την τιμή που δόθηκε στην ερώτηση 19 (πλήθος μελών ΔΣ). Ερ. 169: Από πόσα μη εκτελεστικά μέλη αποτελείται η Επιτροπή Ελέγχου; Δίδεται αριθμητική τιμή από 0 έως και την τιμή που δόθηκε στην ερώτηση 168 (πλήθος μελών Επιτροπής Ελέγχου) καθώς και έως και την τιμή που δόθηκε στην ερώτηση 21 (πλήθος μη εκτελεστικών μελών ΔΣ). Ερ. 170: Από πόσα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αποτελείται η Επιτροπή Ελέγχου; Δίδεται αριθμητική τιμή από 0 έως και την τιμή που δόθηκε στην ερώτηση 169 (πλήθος μη εκτελεστικών μελών Επιτροπής Ελέγχου) καθώς και έως και την τιμή που δόθηκε στην ερώτηση 25 (πλήθος ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών ΔΣ). Ερ. 171: Τουλάχιστον ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής; Ερ. 172: Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος; Ερ. 173: Όσον αφορά στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου & τα συστήματα πληροφόρησης, η Επιτροπή Ελέγχου: Δίδεται η δυνατότητα πολλαπλών επιλογών από τις εξής: - Παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας - Επιβλέπει κάθε επίσημη ανακοίνωση που αφορά στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας, και εξετάζει τα βασικά σημεία των οικονομικών καταστάσεων που εμπεριέχουν σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις από πλευράς Διοίκησης - Εποπτεύει τους εσωτερικούς χρηματοοικονομικούς ελέγχους της εταιρείας και παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας, (εκτός εάν αυτή η ευθύνη ανήκει ρητά στο ίδιο το ΔΣ ή σε κάποια άλλη επιτροπή του) - Εξετάζει σε περιοδική βάση το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου της εταιρείας, ώστε να διασφαλίζει ότι οι κυριότεροι κίνδυνοι προσδιορίζονται, αντιμετωπίζονται και δημοσιοποιούνται με ορθό τρόπο 27

28 - Εξετάζει συγκρούσεις συμφερόντων κατά τις συναλλαγές της εταιρείας και των θυγατρικών της με συνδεδεμένα με αυτήν μέρη και υποβάλλει στο ΔΣ σχετικές αναφορές - Στο βαθμό που απαιτείται από την πολιτική της εταιρείας, υποστηρίζει το ΔΣ ως προς την απόκτηση επαρκούς πληροφόρησης για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων μερών - Εξετάζει την ύπαρξη και το περιεχόμενο των διαδικασιών εκείνων, σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό της εταιρείας θα μπορεί, υπό εχεμύθεια, να εκφράσει τις ανησυχίες του για ενδεχόμενες παρανομίες και παρατυπίες σε θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ή για άλλα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της επιχείρησης - Άλλο Εάν επιλεγεί το «Άλλο» θα πρέπει να προσδιοριστεί. Ερ. 174: Όσον αφορά στην εποπτεία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου: Δίδεται η δυνατότητα πολλαπλών επιλογών από τις εξής: - Εξασφαλίζει τη λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου - Προσδιορίζει και εξετάζει τον κανονισμό λειτουργίας της μονάδας εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας - Παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και εξετάζει τις τριμηνιαίες εκθέσεις ελέγχου της μονάδας - Διασφαλίζει την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου, προτείνοντας στο ΔΣ το διορισμό και την ανάκληση του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου - Αξιολογεί τον επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου - Άλλο Εάν επιλεγεί το «Άλλο» θα πρέπει να προσδιοριστεί. Ερ. 175: Όσον αφορά στην εποπτεία του τακτικού ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου: Δίδεται η δυνατότητα πολλαπλών επιλογών από τις εξής: - Μέσω του ΔΣ, κάνει προτάσεις στη Γενική Συνέλευση σχετικά με το διορισμό, τον επαναδιορισμό και την ανάκληση του τακτικού ελεγκτή, καθώς και για την έγκριση της αμοιβής και τους όρους πρόσληψης του τακτικού ελεγκτή - Εξετάζει και παρακολουθεί την ανεξαρτησία του τακτικού ελεγκτή και την αντικειμενικότητα και την αποτελεσματικότητα της ελεγκτικής διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές επαγγελματικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα - Εξετάζει και παρακολουθεί την παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών στην εταιρεία από την ελεγκτική εταιρεία στην οποία ανήκει ο/οι τακτικός/οί ελεγκτής/ές - Συζητά με τον τακτικό ελεγκτή τις ουσιώδεις ελεγκτικές διαφορές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου του ανεξάρτητα εάν αυτές επιλύθηκαν στη συνέχεια ή έμειναν ανεπίλυτες - Συζητά με τον τακτικό ελεγκτή την έκθεσή του που αναφέρεται στις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως δε αυτές που αφορούν στις διαδικασίες της 28

29 παροχής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων - Άλλο Εάν επιλεγεί το «Άλλο» θα πρέπει να προσδιοριστεί. Ερ. 176: Υφίσταται κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου; Ερ. 177: Ο κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου βρίσκεται αναρτημένος στον ιστότοπο της εταιρείας; Ερ. 178: Πόσες φορές συνήλθε η Επιτροπή Ελέγχου; Δίδεται αριθμητική τιμή από 0 έως 99. Ερ. 179: Πόσες φορές συνήλθε η Επιτροπή Ελέγχου με στόχο τη συνάντηση του τακτικού ελεγκτή της εταιρείας, χωρίς την παρουσία μελών της Διοίκησης; Δίδεται αριθμητική τιμή από 1 έως και την τιμή που δόθηκε στην ερώτηση 178 (πλήθος συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου). Ερ. 180: Πόσες φορές συναντήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου με το management / οικονομική διεύθυνση της Εταιρείας; Δίδεται αριθμητική τιμή από 0 έως 99. Ερ. 181: Περιγράφεται το έργο της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης; Ερ. 182: Αναφέρεται ο αριθμός συναντήσεων κατά τη διάρκεια του έτους της Επιτροπής Ελέγχου στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης; Ερ. 183: Στην περίπτωση που ο τακτικός ελεγκτής παρέχει και μη ελεγκτικές υπηρεσίες στην επιχείρηση, εξηγείται στους μετόχους στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης με ποιον τρόπο διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η ανεξαρτησία του ελεγκτή; Ερ. 184: Η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων; 29

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%)

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%) Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%) ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.1.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ερ.1:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ... 3 1. Ρόλος και αρμοδιότητα του Δ.Σ.... 3... 3... 4 2. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Γενικές αρχές... 4 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... 4 2. Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα Εισαγωγή..2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ I. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ. 2 II. Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ 4 III. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» 1.Εισαγωγή Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (εφεξής «ΚΕΔ») περιλαμβάνει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες. Σχέδιο προς διαβούλευση

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες. Σχέδιο προς διαβούλευση Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Σχέδιο προς διαβούλευση Νοέμβριος 2010 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λήδα Κοντογιάννη, Γενική Διευθύντρια Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης BETTER FUTURE «Boardrooms in Greece What are the practices» 6 Νοεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΣ και τα μέλη του

Το ΔΣ και τα μέλη του Βασικά Συμπεράσματα Στο Ν.3873/2010 αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά ότι οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έναν κώδικα εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η Δήλωση αυτή αφορά στο σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ CPI A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ CPI A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ CPI A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Σύµφωνα µε το Ν. 3873/2010 άρθρο 2 παρ. 2, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει τα παρακάτω: α) Αναφορά στον

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Μάρτιος 2011 1 Περιεχόμενα Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... I. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... II. Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ... III. Ρόλος και απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης Μάρτιος 2011 1 Περιεχόµενα Εισαγωγή...2 Μέρος A Το Σ και τα µέλη του...3 I. Ρόλος και αρµοδιότητες του Σ...3 II. Μέγεθος και σύνθεση του Σ...3 III.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο...4 2.1. Ρόλος...4 2.2. Αρμοδιότητες...4 2.3. Σύνθεση και Λειτουργία...5 2.3.1. Διαδικασία Ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 I. Ρόλος και Αρμοδιότητες του Δ.Σ.... 3 II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ.... 3 III. Ρόλος και απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η Δήλωση αυτή αφορά στο σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Ιανουάριος 2014 1 Περιεχόμενα Δήλωση...3 Εισαγωγή Προοίμιο...4 Γενικές Αρχές...6 Ι. Ρόλος και Αρμοδιότητες του Δ.Σ...6 ΙΙ. Μέγεθος και Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα...σ. 2 Εισαγωγή...σ. 3 Μέρος Α Συλλογικά όργανα της εταιρείας...σ. 4 I. Διοικητικό Συμβούλιο...σ. 4 1. Ρόλος...σ. 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012

Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012 Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ (στο εξής «η εταιρεία») έχει υιοθετήσει Πολιτική Αμοιβών η οποία καλύπτει όλο το προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών ευχαριστεί τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4-6 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 II. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ και το διακριτικό τίτλο INTRALOT ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμός ΓΕΜΗ : 57235404000 (τέως αριθμός Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το Κ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Λειτουργίας

Βασικές Αρχές Λειτουργίας Βασικές Αρχές Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου 21 Ιανουαρίου 2009 PwC Περιεχόμενα Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου - Παρακολούθηση της διαδικασίας ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων - Καθήκοντα της ΕΕ αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ " και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000408501000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/ /12/2014.

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/ /12/2014. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλεί τους μετόχους της, κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών, σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ

Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ Εγκρίθηκε από το.σ. στις 18/1/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙ Α 0 Εισαγωγή... 3 1 Αποτελεσµατική λειτουργία ιοικητικού Συµβουλίου. 4 2 ικαιώµατα και υποχρεώσεις ιοικητικών Συµβούλων..

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011)

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 2 του Ν.3556/2007, η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. παραθέτει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Νοέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Στατιστικά Στοιχεία υποχρεωτικών ελέγχων (Νοέμβριος 2013) 2. Στελέχωση Ομάδας Ποιοτικού Ελέγχου 3. Μεθοδολογία Ποιοτικών Ελέγχων 4. Ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06. ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06. ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06 ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE 1 Αριθμός Πρωτ.: 35/1.9.2011 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2011 Αγαπητές Κυρίες, Κύριοι, με αφορμή το Σχέδιο Διαβούλευσης για την επικείμενη Πράξη Διοικητή Τ.Ε για τα ΣΕΕ στις Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ" ΚΑΙ δ.τ. " VELL GROUP Α.Ε." ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 15 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 39/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.2.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009 Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ο παρών Κανονισμός περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συγκαλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Εταιρίας, επικυρώνονται τα πρακτικά και εκδίδονται-κωδικοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα