Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΦΟΥΣ(CLOUD COMPUTING) ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΓΕΩ Ε ΟΜΕΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΦΟΥΣ(CLOUD COMPUTING) ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΓΕΩ Ε ΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΦΟΥΣ(CLOUD COMPUTING) ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΓΕΩ Ε ΟΜΕΝΑ ινάκης Λάζαρος α *, Παρασχάκης Ιωάννης α, Σαραφίδης ηµήτριος α α Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών, Θεσσαλονίκη, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται µία εφαρµογή που συνδυάζει τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (ΓΣΠ), την τεχνολογία νέφους (cloud computing) και τα σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης εφαρµογών σε περιβάλλον διαδικτύου (Internet). Η εφαρµογή που δηµιουργήθηκε στα πλαίσια της εργασίας, είναι βασισµένη σε δωρεάν και ανοικτού κώδικα βιβλιοθήκες (open source libraries), οι οποίες χρησιµοποιούνται ευρέως σε δηµοφιλείς διαδικτυακές εφαρµογές WebGIS (OpenLayres,GeoServer, GeoExt, κλπ). Η επιλογή δωρεάν και ανοικτού κώδικα προγραµµατιστικών εργαλείων έγινε µε σκοπό, τη σύγκριση του αποτελέσµατος της παρούσας εργασίας µε αντίστοιχες εφαρµογές που είναι προϊόν εµπορικών λύσεων, µε σηµαντικό κόστος κτίσης. Επιπρόσθετα, Η εφαρµογή που δηµιουργήθηκε, προσπαθεί να µιµηθεί την λειτουργικότητα και ευχρηστία ενός Desktop GIS. Τέλος, δίνεται έµφαση στη σηµαντική συνεισφορά της εισόδου της τεχνολογίας νέφους στην βελτίωση των υπηρεσιών ενός διαδικτυακού GIS. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ Τεχνολογία νέφους, cloud computing, γεωδεδοµένα, Web GIS 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια η αλµατώδης αύξηση της πρόσβασης στο διαδίκτυο από όλες σχεδόν τις πληθυσµιακές οµάδες, σε συνδυασµό µε τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και ταχύτητας των ευρυζωνικών δικτύων, έδωσε τη δυνατότητα στην τεχνολογία του νέφους να χρησιµοποιηθεί ως βάση για τη δηµιουργία νέων διαδικτυακών υπηρεσιών. Οι νέες διαδικτυακές υπηρεσίες που προσφέρονται πλέον µέσω της τεχνολογίας του νέφους, αναφέρονται και στο επιστηµονικό πεδίο των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών και προσδίδουν σε αυτά, χαρακτηριστικά, τα οποία µέχρι πρότινος, θεωρούνταν αδύνατον είτε να υλοποιηθούν λόγω ανεπάρκειας δικτυακών υποδοµών, είτε να υποστηριχθούν λόγω υπερβολικού κόστους(. Οι συσκευές που είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του, την περίοδο που πρωτοεµφανίστηκε, ήταν οι υπολογιστές γραφείου, (Desktop Pcs) και λίγο αργότερα οι φορητοί υπολογιστές (notebooks). Όσο η τεχνολογία του υλικού (hardware), εξελίσσονταν, έκαναν τις εµφάνισή του νέοι τύποι συσκευών µε νέα λειτουργικά συστήµατα και µια διαφορετική θεώρηση της χρήσης ενός υπολογιστικού συστήµατος. Οι συσκευές αυτές ήταν τα πρώτα κινητά τηλέφωνα, αργότερα τα έξυπνα τηλέφωνα µε οθόνες αφής (Smartphones) και πρόσφατα οι ταµπλέτες (tablet pcs). Με την έλευση των παραπάνω τύπων συσκευών υπήρξε ανάγκη για ενιαία θεώρηση της πρόσβασης στο διαδίκτυο για λόγους συµβατότητας των υπηρεσιών µεταξύ διαφορετικών συσκευών. Έτσι η τεχνολογία λογισµικού άρχισε να προσαρµόζεται στις νέες συνθήκες και πλέον

2 οι κοινή πλατφόρµα ανάπτυξης λογισµικού που παρέχεται στους προγραµµατιστές, µε γλώσσες όπως είναι η Javascript, Java και η HTML5, έδωσε τη δυνατότητα στις νέες εφαρµογές να προσαρµόζονται ανάλογα µε τον τύπο της συσκευής στην οποία εκτελούνται και να προσφέρουν ιδίου επιπέδου υπηρεσίες. (εικόνα 1), (Wikipedia, 2012) Εικόνα 1. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες νέφους γίνεται πλέον από πολλούς διαφορετικούς τύπους συσκευών Οι υπηρεσίες νέφους από την πλευρά τους µε την υιοθέτηση του πρότυπου Infrastructure as a Service (IaaS) (Barnatt C., 2010), παρέχουν εικονικές µηχανές µε πολύ υψηλές προδιαγραφές υλικού (Hardware). Έτσι, είναι δυνατόν πολλές από τις εργασίες που είναι απαιτητικές σε υπολογιστική ισχύ, να εκτελούνται στον εικονικό εξυπηρέτη της υπηρεσίας, απαιτώντας από τη συσκευή που έχει πρόσβαση στην υπηρεσία µικρή συνεισφορά σε υπολογιστική ισχύ. Αυτό θα σήµαινε πλέον τη µείωση των τιµών των συσκευών, µιάς και το υλικό τους θα µπορούσε να είναι χαµηλού κόστους, λόγω των χαµηλών απαιτήσεων από τις διαδικτυακές υπηρεσίες. 2. Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ 2.1 εδοµένα Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται από την εφαρµογή της εργασίας είναι στην πλειονότητα τους διαθέσιµα δωρεάν και εύκολα προσβάσιµα. Τα υπόβαθρα σε διανυσµατική µορφή προέκυψαν από µετατροπή πρωτογενών χωρικών δεδοµένων που παρέχονται από τον διαδικτυακό τόπο της ΕΥΓΕΠ (Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών). Χρησιµοποιήθηκαν τα πολύγωνα των ορίων των Καλλικρατικών ήµων, καθώς και τα σηµεία που αναφέρονται στα κέντρα των οικισµών της ελληνικής επικράτειας. Τα δεδοµένα που παρέχονται σε µορφή ψηφιδωτού (raster) προέρχονται από την Κτηµατολόγιο Α.Ε. και αφορούν στις ψηφιοποιηµένες και γεω-αναφερµένες αεροφωτογραφίες που πλέον παρέχονται δωρεάν για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Τέλος σε µορφή ψηφιδωτού (raster) για τον ελληνικό χώρο παρέχονται δορυφορικές φωτογραφίες και οδικοί χάρτες, µε αυξηµένο βαθµό ποιότητας καθώς και συχνή ενηµέρωση του υποβάθρου, από πρωτοπόρες εταιρείες στις τεχνολογίες νέφους, όπως η Google (Google Maps), η Microsoft (Bing Maps, Virtual Earth), OpenStreetMaps κλπ. (OpenLayers, 2011) 2.2 Μεθολογία Η τεχνολογίες νέφους, βασίζονται στην καθολική πρόσβαση σε χαµηλού κόστους υλικοτεχνική υποδοµή (Η/Υ, αποθηκευτικά µέσα, δίκτυα και πρόσβαση σε αυτά).

3 Επίσης βασίζονται στην υιοθέτηση πρότυπων εικονικών υποδοµών (virtualisation) και την υιοθέτηση προτύπων αρχιτεκτονικής λογισµικού επικεντρωµένο στις υπηρεσίες (service oriented architecture) (Barnatt C., 2010). Η νέα αυτή θεώρηση της ανάπτυξης συστηµάτων, επηρέασε άµεσα και την εξέλιξη των σύγχρονων εφαρµογών των διαδικτυακών Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (Web GIS). Μια εφαρµογής σε περιβάλλον νέφους, χρειάζεται έναν πάροχος υπηρεσιών νέφους όπως πχ η Amazon (Amazon Web Services), η Microsoft (Microsoft 360), ή τέλος η Apple (icloud). Για της υλοποίηση της εφαρµογής της παρούσας εργασίας χρησιµοποιήθηκε η, προς το παρόν, πιλοτική Υπηρεσία Εικονικών Υποδοµών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Παρόµοιου τύπου υπηρεσίες παρέχονται και από άλλα ελληνικά πανεπιστήµια. Η Υπηρεσία Εικονικών Υποδοµών του ΑΠΘ, µέσα από το περιβάλλον διαχείρισης εικονικών µηχανών παρέχει τη δυνατότητα επιλογής του Υλικού (hardware) και του Λειτουργικού Συστήµατος, τα οποία θα αποτελέσουν την βάση για την ανάπτυξη και λειτουργία των εξυπηρετών (servers), που θα παρέχουν τα τελικά προϊόντα του διαδικτυακού GIS, στους πελάτες (clients) του συστήµατος. Η ανάπτυξη του Συστήµατος, συνεχίστηκε µε την εγκατάσταση εξειδικευµένων προγραµµάτων εξυπηρέτη (server) στο λειτουργικό σύστηµα της εικονικής µηχανής, για κάθε µία από τις επιµέρους εργασίες που πρέπει να εκτελούνται πάνω στα πρωτογενή δεδοµένα, ώστε το τελικό αποτέλεσµα να είναι ικανοποιητικό για τους τελικούς χρήστες. Οι εργασίες που απαιτούν επεξεργαστική ισχύ για να ολοκληρωθούν, θα πρέπει να εκτελούνται κυρίως από τον εξυπηρέτη, έτσι ώστε ο τελικός χρήστης, ανεξαρτήτως της υπολογιστικής ισχύς συσκευής ή του Η/Υ που διαθέτει να είναι σε θέση να ολοκληρώσει την εργασία του, χωρίς καθυστέρηση. Οι υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω περιλαµβάνουν α. έναν εξυπηρέτη ιστού (web server) β. έναν εξυπηρέτη συστήµατος σχεσιακών βάσεων δεδοµένων εξεικευµένου στον χειρισµό χωρικών δεδοµένων (PostgreSql Server). γ. έναν εξυπηρέτη παροχής χωρικών δεδοµένων στο διαδίκτυο (Geoserver) Τέλος, δηµιουργήθηκε ένας δικτυακός τόπος όπου θα, φιλοξενούνται, τα αποτελέσµατα της εργασίας αυτής. Η δηµιουργία του δικτυακού τόπου, έγινε αξιοποιώντας εργαλεία και έτοιµες βιβλιοθήκες ανάπτυξης λογισµικού µε τα οποία είναι δυνατό να παραχθούν διαδικτυακές εφαρµογές πλούσιες σε περιεχόµενο (Rich Internet Applications, RIA). Αξίζει να σηµειωθεί ότι, το σύνολο των επιµέρους εφαρµογών και από την πλευρά του εξυπηρέτη (server-side applications), αλλά και από την πλευρά του πελάτη-χρήστη του (client-side applications), παρέχονται δωρεάν στο διαδίκτυο και ανήκουν στην κατηγορία λογισµικού Ανοικτού Κώδικα( Open Source software). Συνεπώς, η χρήση ενός τέτοιου συστήµατος από έναν φορέα, κρατικό ή µη, θα περιόριζε το κόστος της εγκατάστασης, της συντήρησης και της αναβάθµισης του. Η αρχιτεκτονική του συστήµατος που δηµιουργήθηκε δίνεται διαγραµµατικά παρακάτω:

4 Εικόνα 2. Η αρχιτεκτονική του συστήµατος υπηρεσίών νέφους 3. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΣΠ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 3.1 Εγκατάσταση εικονικής µηχανής Η εικονική µηχανή (Virtual Machine), που δηµιουργήθηκε είναι στην ουσία ένας υπολογιστής υψηλών προδιαγραφών, µε πλήρεις δυνατότητες διαχείρισης από απόσταση, µέσω διαδικτύου. Στο περιβάλλον της συγκεκριµένης εικονικής µηχανής εγκαταστάθηκαν συγκεκριµένες δυνατότητες εξυπηρέτη (server), ώστε να µπορεί να παρέχει πλήρεις δυνατότητες ενός διαδικτυακού GIS. Ως λειτουργικό σύστηµα επιλέχθηκαν τα Windows 7 Professional, για λόγους ευκολίας στην εγκατάσταση και µεγαλύτερης εξοικείωσης µε τις λειτουργίες εξυπηρέτη (services). Η εικονική µηχανή έχει 1 Gb Ram χωρητικότητα µνήµης και 25 Gb χωρητικότητα σκληρού δίσκου. Η εγκατάσταση των Windows 7, υλοποιείται όπως και σε έναν πραγµατικό υπολογιστή και επειδή η διαχείριση των υπηρεσιών γίνεται µέσω διαδικτύου πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα προστασίας της εικονικής µηχανής, όπως η εγκατάσταση π.χ. αντί-υιικού προγράµµατος, τοίχους προστασίας από διαδικτυακές επιθέσεις. Η διαχείριση της εικονικής µηχανής από απόσταση γίνεται και µέσω ενός προγράµµατος πλοήγησης όπως Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari κλπ.. Για αρτιότερη και πληρέστερη διαχείριση της εικονικής µηχανής χρησιµοποιήθηκε το VMware vsphere Client, (εικόνα 3) µε το οποίο ο διαχειριστής µπορεί να ελέγχει δυναµικά και ταυτόχρονα πολλές εικονικές µηχανές, καθώς και να παρεµβαίνει αλλάζοντας βασικά χαρακτηριστικά του υλικού (hardware) (εικόνα 4) αλλά και επεµβαίνοντας δραστικά στέλνοντας εντολές όπως η επανεκκίνηση του συστήµατος ή το κλείσιµο του, όπως θα γίνονταν σε ένα συνηθισµένο ΗΥ µε φυσική παρουσία.

5 Εικόνα 3. Το κυρίως παράθυρο της εφαρµογής VMWare vsphere Client µέσω της οποίας γίνεται η κεντρική διαχείριση των εικονικών µηχανών. Εικόνα 4. Το παράθυρο διαλόγου µέσω του οποίου γίνεται διαχείριση του υλικού(hardware) µιας συγκεκριµένης εικονικής µηχανής. Σύµφωνα µε το Κέντρο Λειτουργίας ικτύου του ΑΠΘ η Υπηρεσία Εικονικών Υποδοµών είναι βασισµένη στο πρότυπο ανάπτυξης υπηρεσιών νέφους IaaS (Infrastructure as a Service) (ΚΥΤΠ, ΑΠΘ 2012). Αποτελεί υπηρεσία αποτελούµενη

6 από συστοιχία εξυπηρετητών και σύστηµα προηγµένης διαχείρισης αποθηκευτικού χώρου (storage) µε τις εξής παροχές: κεντρική διαχείριση της συστοιχίας εξυπηρετητών και του αποθηκευτικού χώρου από εξειδικευµένο προσωπικό, γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο και προστασία από διακοπές παροχής ρεύµατος, παρακολούθηση θεµάτων ασφαλείας των κεντρικών εξυπηρετητών, του αποθηκευτικού χώρου και της πλατφόρµας διαχείρισης εικονικών µηχανών, αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδοµένων και αποθήκευσή τους σε 2 διαφορετικούς φυσικούς (γεωγραφικά) χώρους, διάθεση προηγµένων εργαλείων διαχείρισης στους τεχνικούς υπευθύνους των εικονικών µηχανών ώστε να διαχειρίζονται τις µηχανές σαν να είχαν φυσική πρόσβαση, αποθηκευτικό χώρο δίσκου συστήµατος 30GB για Λειτουργικό Σύστηµα Windows Server και 10GB για Λειτουργικό σύστηµα Unix, αποθηκευτικό χώρο δίσκου δεδοµένων 30GB. Κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος προς το ΚΛ, είναι δυνατό να διατεθεί σε µονάδα χώρος ως και 100GBytes για την κάλυψη των αναγκών της. Η υλοποίηση της υπηρεσίας έχει γίνει µε χρήση της πλατφόρµας VMware που δίνει πλήθος δυνατοτήτων: βέλτιστη διαχείριση υπολογιστικών πόρων και µνήµης των εξυπηρετητών, διαµοιρασµό µνήµης ανάµεσα σε εικονικές µηχανές ίδιου λειτουργικού συστήµατος, "ζωντανή" µετακίνηση εικονικών µηχανών σε άλλο εξυπηρετητή χωρίς διακοπή λειτουργίας, έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση σφαλµάτων της υποδοµής, αποµακρυσµένη πρόσβαση σε επίπεδο "κονσόλας" σαν να υπήρχε φυσική πρόσβαση στον εξυπηρετητή, συνεργασία µε το σύστηµα αποθηκευτικού χώρου για στιγµιαία και αξιόπιστα αντίγραφα ασφαλείας, εύχρηστα και παραµετροποιήσιµα στατιστικά για κάθε εικονική µηχανή. 3.2 Μετατροπή πρωτογενών δεδοµένων και εισαγωγή τους στο σύστηµα της σχεσιακής βάσης δεδοµένων Τα πρωτογενή δεδοµένα (κέντρα οικισµών, πολύγωνα Καλλικρατικών δήµων), είναι διαθέσιµα στο διαδικτυακό τόπο σε µορφή shapefile (ESRI). Για να γίνει εποπτικός έλεγχος των πρωτογενών δεδοµένων και να ελεγχθεί η συµβατότητα των επιµέρους χαρτών όσον αφορά στο προβολικό σύστηµα, χρησιµοποιήθηκε η εφαρµογή QGIS (εικόνα 5), που ανήκει στην κατηγορία των δωρεάν Desktop GIS.

7 Εικόνα 5. Η κύρια οθόνη της εφαρµογής QGIS Για να είναι πλήρως αξιοποιήσιµα από το σύστηµα που δηµιουργήθηκε, έγινε µετατροπή από την αρχική τους µορφή (ESRI Shapefile), σε πίνακα του συστήµατος σχεσιακής βάσης δεδοµένων PostgreSql (Relational Database Management System). Πιο συγκεκριµένα η δυνατότητα της PostgreSql να διαχειρίζεται χωρικά δεδοµένα, είναι διαθέσιµη µέσω του PostGIS, ενός πρόσθετου στοιχείου (add-in), το οποίο εγκαθίσταται ξεχωριστά και αποτελεί απολύτως απαραίτητο συστατικό του τελικού συστήµατος. Η ιαδικασία µετατροπής και εισαγωγής των πρωτογενών δεδοµένων σε πίνακες PostgreSql, γίνεται σε δύο στάδια. Πρώτα, δηµιουργείται η νέα βάση δεδοµένων (εικόνα 6) που θα περιέχει τους αντίστοιχους πίνακες(tables) για κάθε ένα από τα αρχικά Shapefiles της εργασίας. Η δηµιουργία της νέας βάσης δεδοµένων γίνεται µέσω του εργαλείου διαχείρισης pgadmin (εικόνα 7), µε το οποίο ο διαχειριστής τους συστήµατος έχει πρόσβαση στο σύνολο των λειτουργιών της PostgreSql. Η σηµαντική διαφορά της νέας βάσης δεδοµένων που δηµιουργήθηκε, αποτελεί το πρότυπο που επιλέγεται για τη δηµιουργία της, το οποίο είναι το template_postgis. Το παραπάνω πρότυπο επεκτείνει τα χαρακτηριστικά της νέας βάσης δεδοµένων και της δίνει δυνατότητες χωρικής ανάλυσης (Spatialy-Enabled Database).

8 Εικόνα 6. Το παράθυρο διαλόγου για τη δηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων µε υποστήριξη χωρικών δεδοµένων (Εφαρµογή pgadmin 3). Εικόνα 7. Η κύρια οθόνη της εφαρµογής pgadmin 3 µέσω της οποίας γίνεται διαχείριση των βάσεων δεδοµένων µε µορφή

9 3.3 ηµοσίευση της χωρικής πληροφορίας στο διαδίκτυο µέσω του εξυπηρέτη χωρικών δεδοµένων(geoserver) Η χωρική πληροφορία που περιέχεται µε τη µορφή πινάκων (tables) της PostgreSql είναι συµβατή και πλήρως διαχειρίσιµη µε τον εξυπηρέτη χωρικών δεδοµένων GeoServer. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος της παραπάνω µετατροπής των δεδοµένων. Ο εξυπηρέτης διαδικτυακών χωρικών δεδοµένων GeoServer, συνοδεύεται απο ολοκληρωµένο περιβάλλον διαχείρισης συνδέσεων µε χωρικές βάσης δεδοµένων. Μερικές από τις βασικές δυνατότητες που παρέχονται στους διαχειριστές του συστήµατος είναι οι παρακάτω 1. Σύνδεση χωρικών βάσεων δεδοµένων (PostGIS, Shapefiles) 2. Σύνδεση µε υπάρχουσες διαδικτυακές δοµές χωρικών δεδοµένων βασισµένες στα πρωτόκολλα WMS (Web Mapping Service) και WFS (Web Feature Service) 3. ηµιουργία-επεξεργασίά χαρτογραφικών συµβόλιων µε µεγάλες δυνατότητες παραµετροποίησης. 4. υνατότητα διαβαθµισµένης πρόσβασης στα χωρικά δεδοµένα. Το σύστηµα µπορεί να χειριστεί λογαριασµούς χρηστών, οι οποίοι έχουν έναν ή περισσότερους ρόλους χρήσης του συστήµατος (Users & Roles). 5. Άµεση επεξεργασία των χωρικών δεδοµένων από απόσταση. Ο εξυπηρέτης GeoServer (Geoserver Docs, 2011) έχει αναπτυχθεί πάνω στις προδιαγραφές των servlets και έχει βελτιστοποιηθεί για να λειτουργεί σε περιβάλλον διαδικτύου. Ένα βασικό πλεονέκτηµα του GeoServer είναι ότι λειτουργεί µε την ίδια απόδοση και χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις κατά την εγκατάσταση του, σε όλα τα λειτουργικά συστήµατα (Windows, Mac OSX, Linux, κλπ). (Εικόνα 8) Εικόνα 8. Η εφαρµογή που ενεργοποιεί τον GeoServer (Λειτουργικό Mac OSX) Η διαχείριση του GeoServer γίνεται µέσα από οποιονδήποτε internet browser, µέσω της της ιστοσελίδας (εικόνα 9) Η διεύθυνση αυτή περιέχει τον όρο localhost ο οποίος αναφέρεται στην διεύθυνση ip (internet protocol) του ΗΥ,

10 Εικόνα 9. Η εισαγωγική σελίδα του GeoServer όπου είναι εγκατεστηµένος ο GeoServer.ο αριθµός που ακολουθεί το localhost µετά τις άνω-κάτω τελείες (8080), είναι ουσιαστικά η δήλωση της πόρτας που θα θεωρείται ελεύθερη για χρήση αποκλειστικά από τον GeoServer και τις υπο-εφαρµογές που τον αποτελούν. Ο αριθµός της πόρτας µπορεί να αλλάξει κατά βούληση επεµβαίνοντας στις ρυθµίσεις του GeoServer. Όπως συνηθίζεται, η πόρτα 80 χρησιµοποιείται από τους δηµοφιλέστερους εξυπηρέτες διαδικτυακών εφαρµογών (Apache, Microsoft Internet Information Server) που δεν υποστηρίζουν χωρικά δεδοµένα. Για παράδειγµα, όταν ένας χρήστης καλέσει σε κάποιον internet browser τη διεύθυνση τότε εξ ορισµού εννοείται ότι κάλεσε τη διεύθυνση Τέλος η χρήση διαφορετικής πόρτας πρόσβασης από τον GeoServer (8080 ή κάποια άλλη εκτος 80), γίνεται γιατί η τεχνολογία λογισµικού που τον υποστηρίζει είναι αυτή των Java Servlets. Επίσης συνηθίζεται για λόγους καλύτερης εποπτείας και ελέγχου να προσφέρονται (αν και για κάποιους ριψοκίνδυνα) διαφορετικές πόρτες πρόσβασης για κάθε εξυπηρέτη µιας σηµαντικής υπηρεσίας για το σύστηµα (GeoServer Docs, 2011). Το περιβάλλον διαχείρισης του GeoServer, είναι ορθολογικά δοµηµένο, έτσι ώστε ο διαχειριστής να µπορέσει σχετικά γρήγορα να εξοικειωθεί µε αυτό (εικόνα 10). Ο βασικός όρος Layer (επίπεδο), χρησιµοποιείται για να δηλώσει τη σύνδεση µεταξύ των χωρικών δεδοµένων και του εξυπηρέτη GeoServer που έχει την ευθύνη της δηµοσίευσής τους στο διαδίκτυο. Επίσης ο όρος Store χρησιµοποιείται για να δηλώσει µία πηγή παροχής συνδέσεων που µπορεί να διαθέσει περισσότερα από ένα Layer. Χρήσιµος, επίσης, όρος είναι ο όρος Style, που αποτελεί ουσιαστικά τα χαρτογραφικά σύµβολά µε τα οποία θα απεικονίζεται ένα Layer στο διαδίκτυο.

11 Εικόνα 10. Το µενού στην ιστοσελίδα διαχείρισης του GeoServer (Data, Services, Settings, Security),όπως εµφανίζεται στα αριστερά της. Η ιστοσελίδα διαχείρισης του GeoServer, περιλαµβάνει και το υποµενού Security, µέσω του οποίου γίνεται διαχείριση των χρηστών που θα έχουν διαβαθµισµένη πρόσβαση στα δεδοµένα που διαχειρίζονται απο τον GeoServer. Από το υποµενού Data Security µπορούν να οριστούν όροι (Rules) χρήσης, η οποία θα αναφέρονται σε συγκεκριµένους χρήστες ή οµάδες χρηστών που θα έχουν ένα ή περισσότερους ρόλους (Roles). Η επιλογή του υποµενού Stores παρέχει τη δυνατότητα νέων συνδέσεων χωρικών βάσεων (New data source) (εικόνα 11), από δηµοφιλείς πηγές χωρικών δεδοµένων όπως PostGIS και Shapefile.

12 Εικόνα 11. Η ιστοσελίδα δηµιουργίας νέων συνδέσεων του GeoServer µε χωρικά δεδοµένα (PostGIS, Shapefile, WFS, ArcGrid, GeoTIFF) Η διαχείριση των Layers (επιπέδων) που έχουν δηµιουργηθεί για να εξυπηρετηθούν από τον GeoServer, γίνεται απλά από την επιλογή Layers του µένου της αριστερής πλευράς της σελίδας. Η ιστοσελίδα επισκόπησης των χαρτογραφικών επιπέδων (Layers Preview) δίνει τη δυνατότητα.σε κάθε επίπεδο (layer) να µετατραπεί σε άλλες δηµοφιλείς µορφές (OpenLayers, Google Earth kml) (εικόνες 12,13). Εικόνα 12. Η ιστοσελίδα διαχείρισης των χαρτογραφικών επιπέδων

13 Εικόνα 13. Η ιστοσελίδα επισκόπησης των χαρτογραφικών επιπέδων. Σηµαντική είναι υπο-σελίδα Styles, µέσω της οποίας γίνεται διαχείριση των χαρτογραφικών συµβόλων µε τα οπία θα απεικονίζονται τα επίπεδα της χωρικής πληροφορίας που έχουµε συνδέσει µε τον GeoServer. Στη σελίδα Styles, είναι δυνατό ο διαχειριστής του Geoserver να δηµιουργήσει, να διαγράψει και επεξεργαστεί χαρτογραφικούς συµβολισµούς. Κατά τη διαδικασία ορισµού ενός χαρτογραφικού συµβόλου οι δυνατότητες παραµετροποίησης είναι πολλές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι εκτός από απλούς συµβολισµούς, µπορούν να δηµιουργηθούν εύκολα από τον διαχειριστή πιο εξειδικευµένοι συµβολισµοί όπως διαφάνειες, ετικέτες κλπ. (εικόνα 14) (GeoServer Docs, 2012) Εικόνα 14. Η ιστοσελίδα διαχείρισης των χαρτογραφικών συµβόλων (GeoServer, Styles)

14 3.4 ηµιουργία εξειδικευµένης διαδικτυακής εφαρµογής Στα πλαίσια της εργασίας διερευνήθηκαν οι τρέχουσες δυνατότητες ανάπτυξης εξειδικευµένων διαδικτυακών εφαρµογών πλούσιων σε περιεχόµενο, καθώς και η παροχή από αυτές, εξειδικευµένων εργαλείων χαρτογραφικού χαρακτήρα. Η χρήση ευέλικτων βιβλιοθηκών έτοιµου κώδικα σε γλώσσα javascript, δίνει τη δυνατότητα στον προγραµµατιστή διαδικτυακών εφαρµογών να αναπτύξει λύσεις µε δυνατότητες ανάλογες ενός Desktop GIS. Για τη δηµιουργία της εφαρµογής της εργασίας χρησιµοποιήθηκαν κυρίως οι γλώσσες προγραµµατισµού Javascript, Java, HTML. Το περιβάλλον ανάπτυξης λογισµικού Eclipse, χρησιµοποιήθηκε για τη συγγραφή του κώδικα (εικόνα 15). Εικόνα 15. Το περιβάλλον ανάπτυξης λογισµικού Eclipse. Είναι διαθέσιµο δωρεάν και για όλα τα δηµοφιλή λειτουργικά συστήµατα. Η διαδικτυακή εφαρµογή που δηµιουργήθηκε, χρησιµοποιεί δωρεάν βιβλιοθήκες ανοικτού λογισµικού µε σκοπό την επαναχρησιµοποίηση καλής ποιότητας κώδικα και τον εµπλουτισµό της µε εύχρηστα διαδραστικά εργαλεία. Η βιβλιοθήκη που αποτελεί τον πυρήνα της εφαρµογής είναι η GeoExt, η πλέον εξελιγµένη εργαλειοθήκη για τη δηµιουργία διαδικτυακών WebGIS εφαρµογών. Η GeoExt µε τη σειρά της βασίζεται σε δύο πολύ διαδεδοµένες Javascript βιβλιοθήκες, την OpenLayers, η οποία χειρίζεται και απεικονίζει χωρικά δεδοµένα και την ExtJS, η οποία παρέχει εξελιγµένες δυνατότητες δηµιουργίας γραφικού περιβάλλοντος (GUI) (GeoExt Docs, 2012). Η βιβλιοθήκη OpenLayers, δίνει τη δυνατότητα στον προγραµµατιστή να χρησιµοποιήσει συνδέσεις των χωρικών δεδοµένων που δηµιουργήθηκαν µέσω του GeoServer. Με ολοκλήρωση της γραφής του κώδικα και την αποσφαλµάτωση του, η εφαρµογή είναι έτοιµη για χρήση. Αναλυτικότερα, ο χρήστης της εφαρµογής µπορεί:

15 να πλογηθεί µε ευκολία σε κάθε κλίµακα χαρτογράφησης (Navigation, Zoom, Pan), να πάρει πληροφορίες για τα χωρικά και περιγραφικά δεδοµένα ενός χαρτογραφικού στοιχείου (identify tool) (εικόνα 18) να µετρήσει µήκη και εµβαδά πάνω στο χάρτη να προσθέσει, να αφαιρέσει και να επεξεργαστεί χαρτογραφικές οντότητες, όπως θα έκανε σε περιβάλλον Desktop GIS. να προσθέσει ή να αφαιρέσει Layers(επίπεδα) Eικόνα 16. Γενική εικόνα της εφαρµογής Eικόνα 17. Μέρος της εργαλειοθήκης της εφαρµογής Eικόνα 18. Το εργαλείο Identify

16 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η παρούσα εργασία, παρουσίασε την υλοποίηση µιας πρότυπης διαδικτυακής εφαρµογής, αξιοποιεί τις δυνατότητες των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών σε συνδυασµό µε τα εργαλεία που υποστηρίζουν την ανάπτυξη καινοτόµων εφαρµογών σε περιβάλλον νέφους. Η ουσιαστική θέση της εργασίας αυτής είναι η ανάδειξη συγκεκριµένης µεθοδολογίας ανάπτυξης εφαρµογών Web GIS ελάχιστου αρχικού κόστους επένδυσης µε τη βοήθεια των τεχνολογιών νέφους. Το αποτέλεσµα της σχεδόν µηδενικού κόστους µεθοδολογίας που προτείνεται είναι εφάµιλλο λύσεων που προσφέρουν τα εµπορικά πακέτα λογισµικού, που όµως έχουν πολλαπλάσιο κόστος εγκατάστασης. Φορείς, οι οποίοι θελήσουν να υιοθετήσουν την εγκατάσταση δωρεάν λογισµικού ιαδικτυακού GIS, είναι σίγουρο ότι θα µειώσουν τους προϋπολογισµούς τους. Εάν τα παραπάνω συνδυαστούν µε τη µείωση του κόστους υπηρεσιών νέφους λόγω της εξάπλωσης της, στους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, τότε µπορούµε να µιλάµε για µία πραγµατικά ανέξοδη λύση. Τέλος, εάν συνυπολογίσουµε ότι µε την εγκατάσταση υπηρεσιών νέφους µειώνεται δραστικά η ανάγκη για αγορά υλικού (hardware) υψηλών προδιαγραφών, αλλά και η συντήρηση τέτοιων συστηµάτων, τότε το κόστος εγκατάστασης- χρήσης ενός τέτοιου συστήµατος είναι µια πραγµατικά καλή και φτηνή λύση. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Barnatt C., 2010, A brief guide to Cloud Computing, Robinson, ISBN Chappell, David, 2010, GIS in the cloud The ESRI Example. ESRI Documents 3. WIKIPEDIA, 2012, The Free Encyclopedia, Cloud computing, 4. Οδηγίες εγκατάστασης Υπηρεσιών Εικονικών Υποδοµών, 2012, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 5. Javascript Tutorials, 2011, 6. GeoServer Documentation, 2011, 7. OpenLayers Documentaion, 2011, 8. GeoExt Documentation, 2012, 9. PostgreSql Documentation, 2011,

Εφαρµογές WebGIS Open Source

Εφαρµογές WebGIS Open Source Εφαρµογές WebGIS Open Source Πάνος Βουδούρης Περιεχόµενα Βασικές Έννοιες Open Source Γιατί; Πως; WebGIS Αρχιτεκτονική Παραδείγµατα εφαρµογών GeoServer GeoMajas MapServer + OpenLayers MapServer + SLMapviewer

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

Ανοικτά Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ανοικτά Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Σπύρος Αθανασίου Υπεύθυνος Έργων ΙΠΣΥΠ / ΕΚ «Αθηνά» 1 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) GIS: Geographic Information Systems Αποθήκευση, ανάλυση, διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB. Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ

Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB. Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ Ο κύκλος του Computing Από το mainframe στο PC και από το PC στο cloud Διαδίκτυο: εφαρμογές, media, επικοινωνία "Smart

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1.

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1. Κομβικό Σημείο Επαφής Υπουργείου Εσωτερικών Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 0.1. Νοέμβρης 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης και Απεικόνισης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής ΔΙΚΤΥΑΚΗ EΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Oracle Map Viewer. Θεματολογία. Χαρτογραφική απεικόνιση από β.δ.

Oracle Map Viewer. Θεματολογία. Χαρτογραφική απεικόνιση από β.δ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δ.Π.Μ.Σ. Γεωπληροφορική Χαρτογραφική απεικόνιση από β.δ. Εργαστηριακή διάλεξη στα πλαίσια του μαθήματος «Χωρικές βάσεις δεδομένων» Περιβάλλοντα χαρτογραφικής απεικόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων

Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παρουσίαση βασισμένη στο βιβλίο Διοίκησης, 6 η εκδ., K. Laudon, J. Laudon,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορές - Ναυτιλία

Μεταφορές - Ναυτιλία ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μεταφορές - Ναυτιλία 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 2 ο σεμινάριο 13 Μαΐου 2015 Χάρτες... παντού OpenStreetMap OpenStreetMap Υπηρεσία απεικόνισης και διάθεσης χωρικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info/ Σύγχρονο Λειτουργικό Σύστημα - ΛΣ Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN Επέκταση εφαρμογής ISBN/ISSN/ISMN για την Πλήρη Διαχείριση των Περιοδικών Εκδόσεων του Γραφείου Περιοδικών και Υπηρεσία Διαχείρισης και Προβολής Περιοδικών Δικτυακού Τόπου/ Πύλης Πληροφόρησης (Portal)»

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Cloud Computing with Google and Microsoft Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Σχεδιάγραμμα Εισαγωγή Τεχνολογίες Cloud Computing Περιγραφή Εργασίας Επιτεύγματα Εργασίας Συμπεράσματα Cloud

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Υπολογιστών. Κεφάλαιο 4 Λογισμικό Συστήματος

Εφαρμογές Υπολογιστών. Κεφάλαιο 4 Λογισμικό Συστήματος Λογισμικό Συστήματος Λογισμικό 2 Λογισμικό Συστήματος Τα ειδικά εργαλεία χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών και την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών. Το λειτουργικό σύστημα (operating system)

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Ανάπτυξη Περιβάλλον

Αγροτική Ανάπτυξη Περιβάλλον ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Αγροτική Ανάπτυξη Περιβάλλον 1 ος Κύκλος Εκπαίδευσης 1 ο σεμινάριο 11 Ιουνίου 2014 Ελεύθερο Λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ: Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GIS ArcGIS της ESRI. Επιστημονικός υπεύθυνος: Χαλκιάς Χρ. Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Λογισμικά WEBGIS. Διδάσκοντες: Ανδρουλακάκης Ν., Βαλαδάκη Κ., Ζήσου Α., Κάτσιος Ι., Τσάτσαρης Α.

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Λογισμικά WEBGIS. Διδάσκοντες: Ανδρουλακάκης Ν., Βαλαδάκη Κ., Ζήσου Α., Κάτσιος Ι., Τσάτσαρης Α. Λογισμικά WEBGIS Λογισμικά WEBGIS Ο Παγκόσμιος λοιπόν Ιστός προσφέρεται σαν το καλύτερο μέσο για διάχυση δημοσιοποίηση χαρτών και χωρικών δεδομένων. Τις μέρες αυτές αλλά και στην επόμενη διετία συντελείται

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό ΣΓΠ. Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Γεωγραφίας, ΣΓΠ ΙΙ, Χρίστος Χαλκιάς

Λογισµικό ΣΓΠ. Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Γεωγραφίας, ΣΓΠ ΙΙ, Χρίστος Χαλκιάς Λογισµικό ΣΓΠ Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ Εισαγωγή Βασικός στόχος των λογισµικών πακέτων ΣΓΠ, είναι η παροχή ενός ενιαίου πλαισίου εργασίας µε γεωγραφικές πληροφορίες. Η εξέλιξη του λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα Λιόλιου Γεωργία ΕπιβλέπουσαΚαθηγήτρια: ΣατρατζέµηΜάγια, καθηγήτρια, τµ. ΕφαρµοσµένηςΠληροφορικής, ΠΑΜΑΚ Εισαγωγή Γενικά στοιχεία εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 Για την εταιρεία ACTS : Παπαγεωργίου Κων/νος Ποτιέ 21/ Χανιά, ΤΚ 73100 AΦΜ: 065439343 Τηλ./Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ. ΛΑΚ Δήμος Ρεθύμνης. www.rethymno.gr

Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ. ΛΑΚ Δήμος Ρεθύμνης. www.rethymno.gr Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ ΛΑΚ Μαθηνός Παναγιώτης Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Τηλ: 28313 41310 e mail: mathinos@rethymno.gr www.linkedin.com/in/pmathinos Πληροφορική Μηχανοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Εικονικών Μηχανών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Πληροφορικής. Βασιλάκης Βασίλειος Τζανάκης Δημήτριος

Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Εικονικών Μηχανών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Πληροφορικής. Βασιλάκης Βασίλειος Τζανάκης Δημήτριος Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Εικονικών Μηχανών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Πληροφορικής Βασιλάκης Βασίλειος Τζανάκης Δημήτριος Εισαγωγή Σκοπός Να παρουσιαστούν προτάσεις αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Λογισμικό Συστήματος & Εφαρμογών ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Γενική Δομή Υπολογιστών Λειτουργικό σύστημα Υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ανάπτυξη Πλατφόρμας Διαδικτυακής Δημοσίευσης Χαρτογραφικών Δεδομένων Developing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ -Καθορισµός του πλαισίου µετάβασης στο περιβάλλον του cloud computing - Αναγνώριση ευκαιριών και ανάλυση κερδών/κόστους από την µετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Γεώργιος Σταυρουλάκης gstavr@dblab.ece.ntua.gr ιπλωµατική εργασία στο Εργαστήριο Συστηµάτων Βάσεων Γνώσεων και εδοµένων Επιβλέπων: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 5 Λογισµικό - Software Γιώργος Γιαγλής Το σηµερινό µάθηµα Λογισµικό (Software)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Έννοιες-κλειδιά. Σύνοψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Έννοιες-κλειδιά. Σύνοψη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Σκοπός του κεφαλαίου είναι η εισαγωγή της έννοιας της διάταξης λογισμικού, ως αρχιτεκτονικής δόμησης των υπολογιστικών πόρων και της ανάθεσης σε αυτούς συστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε! Θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις 5250 οθόνες μέσω browser, χωρίς αλλαγή στις υπάρχουσες εφαρμογές και χωρίς εγκατάσταση στον client? Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

τεχνολογιών χαρτοσύνθεσης σε περιβάλλον διαδικτύου

τεχνολογιών χαρτοσύνθεσης σε περιβάλλον διαδικτύου Μία πρόταση για τη διδασκαλία των τεχνολογιών χαρτοσύνθεσης σε περιβάλλον διαδικτύου Ανδριανή Σκοπελίτη, Βύρων Αντωνίου, Λύσανδρος Τσούλος Εργαστήριο Χαρτογραφίας, Ε.Μ.Π. 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 30/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ενιαίο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Ενιαίο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών http://pergamos.lib.uoa.gr Γιώργος Πυρουνάκης (forky@libadm.uoa.gr) Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των G.I.S.

Κεφάλαιο 2: Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των G.I.S. Κεφάλαιο 2: Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των G.I.S. Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των G.I.S. και των βασικών δυνατοτήτων τους. Δίνονται οι βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα. ιαδικτυακές εφαρµογές ιαχείριση µαθηµάτων µε ηλεκτρονικό τρόπο Πρόγραµµα σπουδών διδακτική ενότητα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα. ιαδικτυακές εφαρµογές ιαχείριση µαθηµάτων µε ηλεκτρονικό τρόπο Πρόγραµµα σπουδών διδακτική ενότητα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ιαδικτυακές εφαρµογές ιαχείριση µαθηµάτων µε ηλεκτρονικό τρόπο Πρόγραµµα σπουδών διδακτική ενότητα µάθηµα Παρέχουν εργαλεία για τη διαχείριση: Μαθησιακών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Linux Terminal Server Project

Linux Terminal Server Project Linux Terminal Server Project Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κολοβός Φίλιππος filippos@uom.gr Ευάγγελος Μπάνος

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Python και Android. Νίκος Νοδαράκης. 17 Μαΐου 2010

Python και Android. Νίκος Νοδαράκης. 17 Μαΐου 2010 Python και Python και Νίκος Νοδαράκης 17 Μαΐου 2010 Python και Τι είναι το ; Περιγραφή του Ορισµός Το είναι µια στοίβα λογισµικού για ϕορητές συσκευές που περιλαµβάνει ένα λειτουργικό σύστηµα, middleware

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό - Προγράμματα

Λογισμικό - Προγράμματα Λογισμικό - Προγράμματα Πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών, βάση των οποίων ο υπολογιστής εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία Λογισμικό (Software) Το σύνολο των προγραμμάτων Προγράμματα Προγράμματα συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. Α Γενικού Λυκείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. Α Γενικού Λυκείου Α Γενικού Λυκείου 87 Διδακτικές ενότητες 10.1 Υπηρεσίες Διαδικτύου 10.2 Ο παγκόσμιος ιστός, υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να μπορούν να διακρίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό. Ελεύθερα, Ανοιχτά Σχολεία. Ελεύθερες, Ανοιχτές Προσωπικότητες

Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό. Ελεύθερα, Ανοιχτά Σχολεία. Ελεύθερες, Ανοιχτές Προσωπικότητες Η τεχνολογία Ubuntu Ltsp στα σχολικά εργαστήρια Πληροφορικής Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό Ελεύθερα, Ανοιχτά Σχολεία Ελεύθερες, Ανοιχτές Προσωπικότητες Τι είναι το Ubuntu LTSP ; Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Νέφους: Εργαστήριο 1

Υπολογιστική Νέφους: Εργαστήριο 1 Υπολογιστική Νέφους: Εργαστήριο 1 Εικονικές Μηχανές και μετρήσεις απόδοσης Αρκολάκης Δημήτριος Τμήμα Προηγμένων Συστημάτων Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πειραιάς, Αττική, Ελλάς meetsospapei@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο 1.1. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcGIS 1.1.1. Η δομή του ArcGIS: Το ArcGIS είναι μια ολοκληρωμένη συλλογή από προϊόντα λογισμικού GIS. Παρέχει μια πλατφόρμα για διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήσεις

Απαντήσεις σε ερωτήσεις Απαντήσεις σε ερωτήσεις Ερώτηση 1 Στη σελίδα 53 της διακήρυξης αναγράφεται «Μέχρι τώρα οι εφαρμογές των υπηρεσιών ΓΕΜΗ (Μητρώο/ www.businessregistry.gr και Υπηρεσίες Εξωστρέφειας για την εξυπηρέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) ΕΠΛ 012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) Διδάσκων Καθηγητής: Δημήτριος Τσουμάκος Εαρινό Εξάμηνο 2010 Βασικές Πληροφορίες Πότε: Δευτέρα & Πέμπτη 10:30-12μμ Πού: ΧΩΔ01

Διαβάστε περισσότερα

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας GET SDI PORTAL v1 Οδηγός Βοήθειας Μεταδεδομένα εγγράφου Στοιχείο/Element Τιμή/value Ημερομηνία/Date 2011-06-16 Τίτλος/Title GETSDIPortal_v1_Help_v1.0 Θέμα/Subject Οδηγός Βοήθειας Έκδοση/Version 1.0 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής Παρουσίαση Έργου Αξιοποίηση των Ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων µε εφαρµογή καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δηµότες και το προσωπικό του ήµου Ρεθύµνου Εισηγητής : Κουκουτίµπας

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π5.3: Έντυπο και ψηφιακό υλικό (Web site) προβολής των δράσεων έργου

Παραδοτέο Π5.3: Έντυπο και ψηφιακό υλικό (Web site) προβολής των δράσεων έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση ελεύθερου λογισμικού / λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) για τη δημιουργία διαδικτυακών χαρτών στην εκπαίδευση

Αξιοποίηση ελεύθερου λογισμικού / λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) για τη δημιουργία διαδικτυακών χαρτών στην εκπαίδευση Αξιοποίηση ελεύθερου λογισμικού / λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) για τη δημιουργία διαδικτυακών χαρτών στην εκπαίδευση Τζελέπης Νικόλαος Κρασανάκης Βασίλειος Νάκος Βύρωνας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Κλέτσας Αλέξανδρος Τεχνικός ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Σερρών 24/10/2014 ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΣΕΡΡΩΝ 1

Κλέτσας Αλέξανδρος Τεχνικός ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Σερρών 24/10/2014 ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΣΕΡΡΩΝ 1 Κλέτσας Αλέξανδρος Τεχνικός ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Σερρών 24/10/2014 ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΣΕΡΡΩΝ 1 Το Joomla! είναι λογισμικό ανοικτού κώδικα (open source) το οποίο υλοποιεί τη λειτουργικότητα Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Σαραφίδης Δημήτριος Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός sarafid@topo.auth.gr WikiMapia.org Google Maps / Google Earth Bing Maps / Virtual Earth ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ openstreetma

Διαβάστε περισσότερα

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Σηµειώσεις Σεµιναρίου ηµήτρης Τσολάκης v1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 9 1.1. GIS in Greek...10 1.2. Γιατί GIS;...10 1.3. Τι Είναι τα GIS...12 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Στρατιώτης. Διαδικασία δημοσίευσης δεδομένων στο GEODATA.gov.gr

Θοδωρής Στρατιώτης. Διαδικασία δημοσίευσης δεδομένων στο GEODATA.gov.gr Θοδωρής Στρατιώτης Διαδικασία δημοσίευσης δεδομένων στο GEODATA.gov.gr Περίγραμμα Εγγραφή Χρήστη Δημιουργία Οργανισμού Επεξεργασία Οργανισμού Δημιουργία Συνόλων Δεδομένων Γεωχωρική Πρόσληψη 2 Εγγραφείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 09 Μαΐου 2014. Χρήση Δρ. Ιωάννα smartphone Δημ. για Παπαδοπούλου, τη συλλογή σημάτων ΑΠΘεγκλωβισμένων ατόμων με την χρήση του ArcGIS Collector

Αθήνα, 09 Μαΐου 2014. Χρήση Δρ. Ιωάννα smartphone Δημ. για Παπαδοπούλου, τη συλλογή σημάτων ΑΠΘεγκλωβισμένων ατόμων με την χρήση του ArcGIS Collector 22 η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών ArcGIS Χρήση smartphone για τη συλλογή σημάτων εγκλωβισμένων ατόμων με την χρήση του ArcGIS Collector Αθήνα, 09 Μαΐου 2014 Χρήση Δρ. Ιωάννα smartphone Δημ. για Παπαδοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business

Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Βαγγέλης Γκορίλας Enterprise Solutions Manager Vodafone Ελλάδας Οι επιχειρήσεις χρειάζονται να επιτύχουν σήμερα και να προετοιμαστούν για το αύριο

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Πληροφορικής Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική Επισκόπηση µαθήµατος Γιάννης Θεοδωρίδης Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων http://infolab.cs.unipi.gr 13-Μαρ-09 Το κύριο µέροςτωνδιαφανειώνπροέρχεταιαπόταtextbooks

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μάθημα 0.2: Το Λογισμικό (Software) Δίκτυα υπολογιστών Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 62822/4944 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη αποτελεί πλέον µια από τις βασικές προτεραιότητες της πολιτείας, µε τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, να καλούνται να παίξουν ένα σηµαντικό και υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΤΗ GPS ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΤΗ GPS ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΤΗ GPS ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Χαρίτων Ευσταθιάδης Σοφία Γεωργιάδου Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής ΕΠΛ 425

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Χρ. Ηλιούδης Clouds Cloud computing??? Διείσδυση του Cloud Ορισμός - χαρακτηριστικά Ο όρος cloud έχει τις ρίζες στου στην αρχή του internet όπου συνήθιζαν να το αναπαριστούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ηµιουργίας Εξετάσεων Adobe Περιεχόµενα:

Οδηγός ηµιουργίας Εξετάσεων Adobe Περιεχόµενα: Οδηγός ηµιουργίας Εξετάσεων Adobe Περιεχόµενα: 1. ιαδικασία δηµιουργίας Ηλεκτρονικών εξετάσεων Adobe...2 2. ηµιουργία Συντόµευσης Ηλεκτρονικών Εξετάσεων Adobe...2 2.1 Login µε δικαιώµατα διαχειριστή....2

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2: Software ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας)

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016 Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) ΠΕΡΙΟΧΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι αισθητήρες μας δίνουν τη δυνατότητα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικά περιβάλλοντα δυναμικής και διαδραστικής χαρτογραφίας (πακέτα εμπορίου και ανοικτού κώδικα)

Λογισμικά περιβάλλοντα δυναμικής και διαδραστικής χαρτογραφίας (πακέτα εμπορίου και ανοικτού κώδικα) Ενότητα 13 η Λογισμικά περιβάλλοντα δυναμικής και διαδραστικής χαρτογραφίας (πακέτα εμπορίου και ανοικτού κώδικα) Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων c) Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα : Προστασία προσωπικών δεδομένων στο ΛΣ Windows 8

Δραστηριότητα : Προστασία προσωπικών δεδομένων στο ΛΣ Windows 8 Δραστηριότητα : Προστασία προσωπικών δεδομένων στο ΛΣ Windows 8 Επίπεδο: L1- Εύκολη Διάρκεια: 5 λεπτά Σύντομη Περιγραφή Όταν πλοηγούμαστε στον Ιστό, ο φυλλομετρητής (Browser) αποθηκεύει πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι Μάθημα 7ο X Window System Μιχαηλίδης Παναγιώτης Tι είναι παραθυρικό σύστημα; Ένα παραθυρικό σύστημα (window system) είναι μια γραφική διεπαφή χρήστη (Graphical

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμές Εργαλείων Ο χειρισμός της εφαρμογής ArcGIS Explorer Online γίνεται από δύο μπάρες εργαλείων (Εικ. 1 και Εικ. 2)

Γραμμές Εργαλείων Ο χειρισμός της εφαρμογής ArcGIS Explorer Online γίνεται από δύο μπάρες εργαλείων (Εικ. 1 και Εικ. 2) Γραμμές Εργαλείων Ο χειρισμός της εφαρμογής ArcGIS Explorer Online γίνεται από δύο μπάρες εργαλείων (Εικ. 1 και Εικ. 2) Εικ.1 Εικ.2 Οριζόντια Μπάρα εργαλείων Χειρισμού - Τίτλος Παραθύρου. Απεικονίζει το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ -Καθορισµός του πλαισίου µετάβασης στο περιβάλλον του cloud computing - Αναγνώριση ευκαιριών και ανάλυση κερδών/κόστους από την µετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες WEB GIS. Νίκος Ανδρουλακάκης, Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Τεχνολογίες WEB GIS. Νίκος Ανδρουλακάκης, Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Τεχνολογίες WEB GIS Νίκος Ανδρουλακάκης, Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Σκοπός Σκοπός της παρουσίασης είναι: Να παρουσιάσει τις τεχνoλογίες WEB GIS για τη διάχυση γεωχωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο Να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό. Ελεύθερα, Ανοιχτά Σχολεία. Ελεύθερες, Ανοιχτές Προσωπικότητες

Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό. Ελεύθερα, Ανοιχτά Σχολεία. Ελεύθερες, Ανοιχτές Προσωπικότητες Η τεχνολογία Ubuntu Ltsp στα ΣΕ.ΠΕ.Η.Υ Δημόσιες Υπηρεσίες Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό Ελεύθερα, Ανοιχτά Σχολεία Ελεύθερες, Ανοιχτές Προσωπικότητες Τι είναι το Ubuntu LTSP ; Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά. ArcGIS/ArcView Γενικά. κεφάλαιο 1. κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά. ArcGIS/ArcView Γενικά. κεφάλαιο 1. κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα κεφάλαιο 1 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά Εισαγωγή...21 Πηγές δεδομένων Σ.Γ.Π....23 Βασική ιδέα των Σ.Γ.Π....23 υνατότητες-εφαρμογές των Σ.Γ.Π....24 κεφάλαιο 2 ArcGIS/ArcView Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

MAMS- Τεχνική Περιγραφή Συστήματος

MAMS- Τεχνική Περιγραφή Συστήματος Πλατφόρμα Διαχείρισης Παγίων και Αναφοράς Βλαβών Τεχνική Περιγραφή Συστήματος Ιανουάριος 2009 ΓΕΝΙΚΑ Το MAMS είναι ένα ολοκληρωμένο γεω-πληροφοριακό σύστημα που σχεδιάστηκε με σκοπό τη βέλτιστη αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις

Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Περιεχόμενα ομιλίας Ανάγκη χρήσης Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του πληροφοριακού συστήµατος «Φιλότης»

Παρουσίαση του πληροφοριακού συστήµατος «Φιλότης» Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Παρουσίαση του πληροφοριακού συστήµατος «Φιλότης» http://filotis.itia.ntua.gr/ Αθήνα, Απρίλιος 2011 Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Ενότητα 10 η Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. krasvas@mail.ntua.gr Β. Νάκος & Β. Κρασανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διεπαφών Χρήστη σε Λειτουργικά Συστήματα Κινητών Συσκευών

Ανάπτυξη Διεπαφών Χρήστη σε Λειτουργικά Συστήματα Κινητών Συσκευών Βιβλιογραφία: Ανάπτυξη Διεπαφών Χρήστη σε Λειτουργικά Συστήματα Κινητών Συσκευών Προγραμματισμός Android Ian Clifton. AndroidTM User Interface Design, Addison-Wesley, 2013 P. Deitel. H. Deitel, A. Deitel.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων.

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ο : ArcCatalog Πηγές δεδομένων Γεωβάση Τι είναι ο ArcCatalog? Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. Η εφαρμογή του ArcCatalog παρέχει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα