Εργασία 2 Δεύτερη Κάτοψη στο AutoCAD. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Πανομοιότυπη αναπαραγωγή Η εντολή copy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργασία 2 Δεύτερη Κάτοψη στο AutoCAD. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Πανομοιότυπη αναπαραγωγή Η εντολή copy."

Transcript

1 Εργασία 2 Δεύτερη Κάτοψη στο AutoCAD. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Σκοπός Οι εντολές Line και Ellipse. Βασικές τεχνικές σχεδίασης στο AutoCAD. Ομοιόθετη αναπαραγωγή Η εντολή offset. Πανομοιότυπη αναπαραγωγή Η εντολή copy. Αποκοπή τμημάτων αντικειμένων Η εντολή Trim. Σύνδεση ασύνδετων τμημάτων Η εντολή Extend. Η τεχνική της συνάρμοσης Η εντολή fillet. Η τεχνική της πλαγιότμησης Η εντολή chamfer.

2 Επιδίωξη της Εργασίας: Μία ακόμα Κάτοψη στο AutoCAD Στη πρώτη εργασία, εξετάσαμε τις βασικές εντολές στο AutoCAD, τα βασικά εργαλεία και τεχνικές σχεδίασης, σχεδιάζοντας τη κάτοψη ενός διαμερίσματος. Σ αυτή την άσκηση, σχεδιάζουμε μία ακόμα κάτοψη. Σκοπός της άσκησης είναι να χρησιμοποιήσουμε πάλι τις τεχνικές που χρησιμοποιήσαμε για να σχεδιάσουμε τη πρώτη κάτοψη, κατανοώντας καλύτερα και αποκτώντας μία μεγαλύτερη εμπειρία στη σχεδίαση, αλλά και να εξετάσουμε καινούργια στοιχεία και τεχνικές που περιλαμβάνουν: Τη σχεδίαση νέων δομικών στοιχείων, όπως μία σκάλα ή το φρεάτιο του ανελκυστήρα. Τη δημιουργία μπλοκ. Την εισαγωγή μπλοκ σε διάφορα μέρη του σχεδίου ή σε διαφορετικά σχέδια. Στις παρακάτω ενότητες, αναλύονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για να σχεδιάσουμε στο AutoCAD, τη κάτοψη της Εικόνας 1. Όλη η άσκηση, τόσο η κάτοψη που θα σχεδιάσουμε όσο και η μεθοδολογία που θα α- κολουθήσουμε, βασίζονται στα παραδείγματα του βιβλίου Μάθετε το AutoCAD μέσα από Αρχιτεκτονικά Παραδείγματα, του Γιάννη Κάππου, εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, Θεσσαλονίκη 2006, καθώς στη Σχεδίαση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του Βασίλη Τσέτογλου, εκδόσεις ΣΕΛΚΑ 4Μ ΤeΚΔΟΤΙΚΗ. 0. ΑΡΧΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Δημιουργούμε ένα νέο σχέδιο, πατώντας το κουμπί A στη πάνω αριστερή γωνία του περιβάλλοντος εργασίας του AutoCAD. Από το πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέγουμε την εντολή: New Drawing Τότε ανοίγει ένα πλαίσιο με διάφορα πρότυπα (Εικόνα 2) που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για το σχέδιο που θα δημιουργήσουμε. Από αυτά, επιλέγουμε το πρότυπο Acadiso.dwt και πατάμε ΟΚ. 0.1 Όρια Τα σχεδιαστικά όρια του προτύπου που επιλέξαμε είναι σχεδιαστικές μονάδες. Όμως, οι διαστάσεις της κάτοψης που θα σχεδιάσουμε είναι πολύ διαφορετικές. Από τη παράσταση αυτής της κάτοψης στην Εικόνα 1, παρατηρούμε ότι οι διαστάσεις της είναι μέτρα. Μπορούμε να διατηρήσουμε τα εξ ορισμού όρια, στη βάση του προτύπου που επιλέξαμε για να δημιουργήσουμε το σχέδιο της κάτοψης. Όμως, κάποια διαφορετικά όρια, για παράδειγμα σχεδιαστικές μονάδες, θα ήταν πιο κατάλληλα για αυτή τη κάτοψη. Για αυτό το λόγο, επιχειρούμε να αλλάξουμε τα όρια σχεδίασης από σε

3 Εικόνα 1: Η κάτοψη που θα σχεδιάσουμε σ αυτή την άσκηση. Η κάτοψη είναι από το βιβλίο Σχεδίαση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, του Βασίλη Τσέτογλου, εκδόσεις ΣΕΛΚΑ 4Μ ΤeΚΔΟΤΙΚΗ. Για να ορίσουμε ή να αλλάξουμε τα όρια σχεδίασης στο σχέδιο που σχεδιάζουμε, πληκτρολογούμε την εντολή Limits στη γραμμή εντολών. Στη προτροπή, Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0, 0.0>: πληκτρολογούμε Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0, 0.0>: 0,0 για να δώσουμε τις συντεταγμένες του σημείου στη κάτω αριστερά γωνία της οθόνης σχεδίασης, ενώ στη προτροπή, Specify upper right corner or [ON/OFF] <0.0, 0.0>: πληκτρολογούμε Specify upper right corner or [ON/OFF] <0.0, 0.0>: 15,15

4 Εικόνα 2: Πρότυπα σχεδίων στο AutoCAD. Κάθε ένα από τα πρότυπα σχεδίου που περιέχει το AutoCAD αποτελεί ένα «σκελετό σχεδίου με συγκεκριμένες ρυθμίσεις, όπως μονάδες μέτρησης, σχεδιαστικά όρια, υπομνήματα, κ. ά. Ανάλογα με το σχέδιο που θέλουμε να δημιουργήσουμε, επιλέγουμε και το ανάλογο πρότυπο». [Σαράφης Η., και Τσεμπεκλής Σ., Τεχνικό Σχέδιο με το AutoCAD, Δισίγμα Εκδόσεις, για να δώσουμε τις συντεταγμένες του σημείου στη πάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Πατάμε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και επιλέγουμε την εντολή zoom. Στη προτροπή, [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/object] <real time>: Πληκτρολογούμε [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/object] <real time>: a για προσαρμόσουμε την οθόνη σχεδίασης στα όρια σχεδίου που έχουμε ορίσει. 0.2 Στρώσεις / Επίπεδα Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογούμε την εντολή Layer (Στρώσεις). Τότε ανοίγει ο οδηγός διαχείρισης στρώσεων (Εικόνα 3). Ο οδηγός διαχείρισης στρώσεων στο Auto- CAD είναι παρόμοιος με τον αντίστοιχο οδηγό στο FINE. Όπως στο FINE, χρησιμοποι-

5 ούμε τον οδηγό διαχείρισης στρώσεων στο AutoCAD, για να δημιουργήσουμε νέες στρώσεις σχεδίασης και να ρυθμίσουμε τα χαρακτηριστικά κάθε στρώσης. Η έννοια της στρώσης δεν είναι ταυτόσημη με την έννοια του ορόφου σε ένα κτίριο. Οι στρώσεις λειτουργούν ώστε για παράδειγμα, να μπορούμε να σχεδιάζουμε ξεχωριστά, δηλαδή σε ξεχωριστές στρώσεις το αρχιτεκτονικό σχέδιο, την ηλεκτρολογική και τη μηχανολογική εγκατάσταση, για τον ίδιο όροφο ενός κτιρίου. Έτσι, το σχέδιο για κάθε έναν όροφο ενός κτιρίου, περιλαμβάνει περισσότερες από μία στρώσεις. Μία από αυτές θα περιέχει τη κάτοψη του ορόφου. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα είναι σχεδιασμένη σε άλλη στρώση και η μηχανολογική εγκατάσταση θα είναι σε μία ακόμα διαφορετική στρώση του σχεδίου μελέτης, για κάθε έναν όροφο του κτιρίου. Για να κατανοήσουμε την έννοια της στρώσης, σ αυτή την άσκηση, θα σχεδιάσουμε τα μπαλκόνια σε μία διαφορετική στρώση, από τα άλλα δομικά στοιχεία στη κάτοψη της κατοικίας, στην Εικόνα 1. Κάθε καινούργιο σχέδιο που δημιουργούμε στο Auto- CAD, περιέχει / περιλαμβάνει μία μόνον στρώση. Αυτή είναι η εξ ορισμού στρώση που έχει το όνομα 0. Έτσι, όταν ανοίγουμε τον οδηγό διαχείρισης στρώσεων, πληκτρολογώντας την εντολή Layer, τότε για ένα καινούργιο σχέδιο, στο παράθυρο των στρώσεων, θα εμφανίζεται μόνον η εξ ορισμού στρώση 0 (Εικόνα 3). Για να δημιουργήσουμε μία νέα στρώση, εκτός από την εξ ορισμού στρώση 0, πατάμε το κουμπί New Layer (Εικόνα 3) ή πατάμε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + N. Στην οθόνη στρώσεων, εμφανίζεται μία νέα γραμμή με όνομα στρώσης Layer 1. Για να αλλάξουμε το όνομα της στρώσης, πρώτα επισημαίνουμε / επιλέγουμε το όνομα της νέας στρώσης και μετά πληκτρολογούμε το όνομα που θέλουμε να έχει αυτή η στρώση, για παράδειγμα «Μπαλκόνια». Εικόνα 3: O οδηγός διαχείρισης των στρώσεων σ ένα σχέδιο στο AutoCAD.

6 Εφόσον δημιουργήσουμε μία ή περισσότερες στρώσεις, μπορούμε να ορίσουμε ή να αλλάξουμε τις ιδιότητες χρώμα, τύπος γραμμής, κ. ά. αυτών των στρώσεων. Η διαδικασία είναι παρόμοια με αυτή που ακολουθήσαμε για να ρυθμίσουμε τις ιδιότητες των στρώσεων στο FINE. Για παράδειγμα, για να αλλάξουμε το χρώμα των γραμμών στη νέα στρώση που δημιουργήσαμε, έχοντας επιλέξει αυτή τη στρώση, πατάμε το χρώμα που αυτόματα έχει οριστεί από το πρόγραμμα για αυτή τη στρώση. Τότε ανοίγει η παλέτα των χρωμάτων, απ όπου μπορούμε να επιλέξουμε ένα χρώμα, έστω το μπλε για τη στρώση που δημιουργήσαμε και όπου θα σχεδιάσουμε τα μπαλκόνια. Η επιλογή αυτού του χρώματος σημαίνει ότι τα μπαλκόνια θα σχεδιαστούν με μπλε γραμμές. 1. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΨΗΣ Επιλέγουμε την εξ ορισμού στρώση 0, ως τη τρέχουσα στρώση. Δηλαδή, Πληκτρολογούμε την εντολή Layer. Στην οθόνη των στρώσεων, επιλέγουμε την εξ ορισμού στρώση, εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένη. Πατάμε το σύμβολο checkmark, ώστε αυτό να εμφανιστεί δίπλα στην εξ ορισμού στρώση, υποδηλώνοντας ότι αυτή είναι η τρέχουσα στρώση, δηλαδή η στρώση που θα σχεδιαστούν όποιες γραμμές ή οντότητες δημιουργήσουμε. Κλείνουμε τον οδηγό διαχείρισης στρώσεων. Αφού ορίσουμε την εξ ορισμού στρώση 0 ως τη τρέχουσα στρώση, ξεκινάμε να σχεδιάζουμε το περίγραμμα της κάτοψης στην Εικόνα 1. Η διαδικασία είναι ακριβώς ανάλογη με αυτή που ακολουθήσαμε για να σχεδιάσουμε το περίγραμμα αυτής της κάτοψης στο FINE. Δηλαδή, 1.1 Εκτελούμε την εντολή Line, επιλέγοντας το εικονίδιο της εντολής, από τη γραμμή εργαλείων ή πληκτρολογώντας Line στη γραμμή εντολών. 1.2 Στο προτρεπτικό μήνυμα Specify first point, πληκτρολογούμε τις συντεταγμένες 3,4 του σημείου Α και Enter. Το ζεύγος 3,4 είναι οι Καρτεσιανές συντεταγμένες του σημείου Α, οι οποίες είναι αυθαίρετες και αποτελούν το αρχικό σημείο της σχεδίασης. Το ίδιο αυθαίρετο είναι και το σημείο της αρχής και στη σχεδίαση με το χέρι. Θα παρατηρήσουμε ότι εντοπίζεται το σημείο Α. 1.3 Κάνουμε κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στο κουμπί ΟRΤΗΟ της γραμμής κατάστασης και ενεργοποιούμε την ορθογώνια σχεδίαση. Ενεργοποιώντας την ορθογώνια σχεδίαση, εξαναγκάζουμε το δρομέα / σταυρόνημα να

7 κινείται μόνον σε οριζόντια και κατακόρυφη κατεύθυνση. 1.4 Στο προτρεπτικό μήνυμα Specify next point: κινούμε το σταυρόνημα δεξιότερα του σημείου Α και πληκτρολογήστε 2.35 και Enter. Η θέση του σταυρονήματος ορίζει τη κατεύθυνση σχεδίασης του ευθυγράμμου τμήματος και η τιμή που πληκτρολογούμε το μήκος του. Θα παρατηρήσουμε ότι εντοπίζεται το σημείο Β και σχεδιάζεται το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ. Εναλλακτικά, στη προτροπή Specify next point:, μπορούμε να δώσουμε τις σχετικές πολικές συντεταγμένες του σημείου Β ως προς το Α. Δηλαδή στη προτροπή Specify next point:, πληκτρολογούμε Specify next που είναι οι σχετικές πολικές συντεταγμένες του σημείου Β ως προς το Α. Τότε θα σχεδιαστεί το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ (Εικόνα 4). 1.5 Στο προτρεπτικό μήνυμα Specify next point: κινούμε το σταυρόνημα νοτιότερα του σημείου Β και πληκτρολογούμε 3.5 και Enter. Θα παρατηρήσουμε ότι εντοπίζεται το σημείο Γ και σχεδιάζεται το ευθύγραμμο τμήμα ΒΓ. 1.6 Στο προτρεπτικό μήνυμα Specify next point: κινούμε το σταυρόνημα δεξιότερα του σημείου Γ, και πληκτρολογούμε 4.65 και Enter. Θα παρατηρήσουμε ότι εντοπίζεται το σημείο Δ και σχεδιάζεται το ευθύγραμμο τμήμα ΓΔ. 1.7 Στο προτρεπτικό μήνυμα Specify next point: κινούμε το σταυρόνημα βορειότερα του σημείου Δ και πληκτρολογούμε 3.5 και Enter. Θα παρατηρήσουμε ότι εντοπίζεται το σημείο Ε και σχεδιάζεται το ευθύγραμμο τμήμα ΔΕ. 1.8 Στο προτρεπτικό μήνυμα Specify next point: κινούμε το σταυρόνημα δεξιότερα του σημείου Ε και πληκτρολογούμε 3.5 και Enter. Θα παρατηρήσουμε ότι εντοπίζεται το σημείο Ζ και σχεδιάζεται το ευθύγραμμο τμήμα ΕΖ. 1.9 Στο προτρεπτικό μήνυμα Specify next point: κινούμε το σταυρόνημα βορειότερα του σημείου Ζ και πληκτρολογούμε 9.75 και Enter. Θα παρατηρήσουμε ότι εντοπίζεται το σημείο Η και σχεδιάζεται το ευθύγραμμο τμήμα ΖΗ Στο προτρεπτικό μήνυμα Specify next point: κινούμε το σταυρόνημα αριστερότερα του σημείου Η και πληκτρολογούμε 10.5 και Enter. Θα παρατηρήσουμε ότι εντοπίζεται το σημείο Θ και σχεδιάζεται το ευθύγραμμο τμήμα ΗΘ Στο προτρεπτικό μήνυμα Specify next point: πληκτρολογούμε c (close) και Enter. Θα παρατηρήσουμε ότι εντοπίζεται το σημείο A, σχεδιάζεται το ευθύγραμμο τμήμα ΘA και ολοκληρώνεται το περίγραμμα της κάτοψης (Εικόνα 4).

8 Εικόνα 4: Σχεδίαση του εξωτερικού περιγράμματος μίας κάτοψης στο AutoCAD. 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ Αφού δημιουργήσουμε το περίγραμμα της κάτοψης του σπιτιού που θέλουμε να σχεδιάσουμε (Εικόνα 4), παρατηρούμε ότι οι εσωτερικοί τοίχοι μπορεί να προκύψουν εάν απλά αντιγράψουμε κάθε μία από τις πλευρές του εξωτερικού περιγράμματος και επικολλήσουμε το αντίγραφο κάθε πλευράς, εσωτερικά και σε μία ορισμένη απόσταση από το πρωτότυπο. Η σχεδίαση δηλαδή των εσωτερικών τοίχων στη κάτοψη της Εικόνας 1, απλά περιλαμβάνει την αντιγραφή των πλευρών του εξωτερικού περιγράμματος και την επικόλληση / αναπαραγωγή τους σε προκαθορισμένη απόσταση από το πρωτότυπο. Το AutoCAD, όπως και το FINE, διαθέτει δύο εντολές για την αντιγραφή και αναπαραγωγή γραμμών και οντοτήτων. Την εντολή offset για την παράλληλη ομοιόθετη αναπαραγωγή και την εντολή copy για τη πανομοιότυπη αναπαραγωγή [Γιάννης Κάππος, 2006]. Οι δύο εντολές έχουν πολλά κοινά στοιχεία και πολλές φορές επιτυγχάνουν το ίδιο αποτέλεσμα [Γιάννης Κάππος, 2006]. Τόσο η μία (offset) όσο και η άλλη (copy) μας ε- πιτρέπουν να δημιουργήσουμε ένα όμοιο αντικείμενο (αντίγραφο) παράλληλα με κάποιο ήδη σχεδιασμένο και σε συγκεκριμένη απόσταση από αυτό [Γιάννης Κάππος, 2006]. Εκεί που οι δύο εντολές διαφέρουν είναι στα καμπύλα σχήματα, όπου χρησιμοποιούμε την offset για να επιτύχουμε ομόκεντρη αναπαραγωγή, κάτι που δεν μπορεί να κάνει η copy [Γιάννης Κάππος, 2006]. Όταν έχουμε ευθύγραμμα τμήματα, όπως στη σχεδίαση των τοίχων της κάτοψης, μπο-

9 ρούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε την offset ή την copy, για την αντιγραφή αναπαραγωγή αυτών των τμημάτων. Παρακάτω, χρησιμοποιούμε την offset για να δημιουργήσουμε τους εσωτερικούς τοίχους, από το εξωτερικό περίγραμμα. Όμως, μπορούμε να έχουμε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, χρησιμοποιώντας την copy. 2.1 Σχεδίαση των Εσωτερικών Τοίχων με την εντολή offset Για να σχεδιάσουμε τους εσωτερικούς τοίχους από το εξωτερικό περίγραμμα της κάτοψης, στην Εικόνα 4, χρησιμοποιούμε την εντολή offset και ακολουθούμε τα ίδια βήματα που ακολουθήσαμε, για τη σχεδίαση των εσωτερικών τοίχων από το εξωτερικό περίγραμμα, στη πρώτη κάτοψη. Ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία, δημιουργούμε τους εσωτερικούς τοίχους, στην Εικόνα Αποκόπτοντας ότι περισσεύει και Επεκτείνοντας ότι δε φτάνει. Οι εντολές Trim και Extend Η αντιγραφή αναπαραγωγή του εξωτερικού περιγράμματος της Εικόνας 4, χρησιμοποιώντας την εντολή offset, θα δημιουργήσει το περίγραμμα των εσωτερικών τοίχων της κάτοψης (Εικόνα 5). Όμως, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι το περίγραμμα των Εικόνα 5: Η αναπαραγωγή του εξωτερικού περιγράμματος μίας κάτοψης με την εντολή offset, για να δημιουργήσουμε τους εσωτερικούς τοίχους της κάτοψης.

10 Εικόνα 6: Οι εσωτερικοί τοίχοι μετά την εκτέλεση των εντολών Extend, για να συνδέσουμε τα ασύνδετα τμήματα της Εικόνας 5 και της εντολής Trim, για να αποκόψουμε τα περιττά τμήματα. εσωτερικών τοίχων περιέχει τμήματα που θα πρέπει να αποκοπούν τα τμήματα α- νάμεσα σε κάθε εξωτερικό τοίχο και τον αντίστοιχο εσωτερικό αλλά και κάποια τμήματα που θα πρέπει να συνδεθούν. Για να διαγράψουμε ή να κόψουμε τα τμήματα που περισσεύουν τα τμήματα ανάμεσα στους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς τοίχους, θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή Trim. Για να συνδέσουμε τα ασύνδετα τμήματα του εσωτερικού περιγράμματος θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή Extend. Χρησιμοποιούμε τις δύο αυτές εντολές, όπως και στη σχεδίαση της πρώτης κάτοψης και έτσι, φτάνουμε στο σχέδιο στην Εικόνα ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ Έχοντας δημιουργήσει το περίγραμμα των τοίχων της κάτοψης, όπως φαίνεται στην Εικόνα 6, προχωρούμε να σχεδιάσουμε τα ανοίγματα των τοίχων και τα διαχωριστικά

11 Εικόνα 7: Οι διαστάσεις των ανοιγμάτων στο βορεινό τοίχο.

12 των εσωτερικών χώρων του σπιτιού. Ξεκινούμε από τα ανοίγματα και τα διαχωριστικά του βορεινού τοίχου (Εικόνα 7). 3.1 Δημιουργία των ανοιγμάτων και των διαχωριστικών του βορεινού τοίχου Για να σχεδιάσουμε τα ανοίγματα και τα διαχωριστικά του βορεινού τοίχου, χρησιμοποιούμε πρώτα την εντολή offset, για να αναπαράγουμε τον εξωτερικό τοίχο που είναι κατακόρυφος στο βορεινό τοίχο (Εικόνα 7), ώστε να δημιουργήσουμε: A. Τα όρια των ανοιγμάτων και B. Τα εσωτερικά χωρίσματα Επειδή οι αποστάσεις των εσωτερικών χωρισμάτων από τον εξωτερικό τοίχο, δίνονται χωριστά από τις αποστάσεις των ανοιγμάτων από τον ίδιο τοίχο, πρώτα δημιουργούμε τα ευθύγραμμα τμήματα που θα χρησιμεύσουν σαν όρια αποκοπής, για τα ανοίγματα (Εικόνα 8) και μετά, δημιουργούμε τα εσωτερικά χωρίσματα του βορεινού τοίχου (Εικόνα 9) Στην περιοχή εντολών πληκτρολογούμε offset και Enter ή επιλέγουμε από το πτυσσόμενο μενού Modify offset. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χρησιμοποιούμε την εντολή offset για να αντιγράφουμε μία οντότητα, δηλαδή ένα ευθύγραμμο τμήμα ή ένα γεωμετρικό σχήμα και να αναπαράγουμε αυτή την οντότητα σε καθορισμένη απόσταση από το πρωτότυπο Στο προτρεπτικό μήνυμα Specify offset distance or [Through] <Through>: που θα εμφανιστεί πατάμε Enter που σημαίνει ότι δεχόμαστε μεταβλητή α- πόσταση παράλληλης αναπαραγωγής Το προτρεπτικό μήνυμα που ακολουθεί είναι το Select object to offset or <exit>: και το σταυρόνημα θα μετατραπεί σε επιλογέα. Με τον επιλογέα επιλέγουμε τον αριστερό τοίχο (ευθύγραμμο τμήμα Α στην Εικόνα Στο επόμενο προτρεπτικό μήνυμα Specify through point: πληκτρολογούμε την παράλληλη και Enter. Θα σχεδιαστεί το ευθύγραμμο τμήμα Β (Εικόνα 8) Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 3 και 4 για να εκτελέσουμε τις παράλληλες ομοιόθετες αναπαραγωγές στο Πίνακα 1 (Εικόνα 8) Στο επόμενο προτρεπτικό μήνυμα Select object to offset or <exit>: πατάμε Enter, για να ολοκληρώσουμε την εντολή offset. Το αποτέλεσμα της εντολής φαίνεται στην Εικόνα 8.

13 Εικόνα 8: Για να δημιουργήσουμε τα ανοίγματα στο βορεινό τοίχο, σχεδιάζουμε τα ευθύγραμμα τμήματα Α, Β, Γ, Δ, και Ε στα όρια αποκοπής των ανοιγμάτων. Σχεδιάζουμε αυτά τα τμήματα, χρησιμοποιώντας την εντολή offset, για να αναπαράγουμε κάθε ένα από τα τμήματα Β, Γ, Δ και Ε από το προηγούμενο τμήμα, ξεκινώντας από το τμήμα Α.

14 Εικόνα 9: Για να δημιουργήσουμε τα εσωτερικά χωρίσματα που ξεκινούν από το βορεινό τοίχο, σχεδιάζουμε τα ευθύγραμμα τμήματα Ζ, Η, Θ και Ι. Σχεδιάζουμε αυτά τα τμήματα, χρησιμοποιώντας την εντολή offset, για να αναπαράγουμε κάθε ένα από τα τμήματα Ζ, Η, Θ και Ι σε συγκεκριμένη απόσταση από το προηγούμενο τμήμα, ξεκινώντας από το τμήμα Α.

15 Επιλογή Οντότητας Απόσταση Αναπαραγωγής [σε σχετικές πολικές συντεταγμένες] Αποτέλεσμα Τμήμα Β Τμήμα Γ Τμήμα Δ Τμήμα Ε Πίνακας 1: Τα ευθύγραμμα τμήματα που ορίζουν είτε τα σημεία αποκοπής για να δημιουργήσουμε τα ανοίγματα του βορεινού τοίχου. Κάθε τμήμα δημιουργείται / αναπαράγεται από το προηγούμενο, σε καθορισμένη απόσταση από αυτό που δίνεται σε σχετικές πολικές συντεταγμένες Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 1 6, για να δημιουργήσουμε τα εσωτερικά χωρίσματα του βορεινού τοίχου, από την παράλληλη ομοιόθετη αναπαραγωγή καθενός από αυτά τα τμήματα, σε συγκεκριμένη απόσταση από το προηγούμενο, ξεκινώντας από το τμήμα Α (Εικόνα 9) Έχοντας δημιουργήσει τα εσωτερικά χωρίσματα και τα όρια αποκοπής των ανοιγμάτων, χρησιμοποιούμε την εντολή Trim, για να αποκόψουμε τα τμήματα που αντιστοιχούν στα ανοίγματα του βορεινού τοίχου Στην περιοχή εντολών πληκτρολογούμε Trim και Enter ή επιλέγουμε από το πτυσσόμενο μενού Modify Trim Στο προτρεπτικό μήνυμα Select objects: που θα εμφανιστεί, κάνουμε κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στο σημείο Α που φαίνεται στην Εικόνα Στο επόμενο προτρεπτικό μήνυμα Specify opposite corner: κάνουμε κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στο σημείο Β. Θα ακολουθήσει το ενημερωτικό μήνυμα 10 found. Για να ολοκληρώσουμε την επιλογή των αντικειμένων, πατάμε Enter Θα εμφανιστεί το προτρεπτικό μήνυμα Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:. Κάνουμε κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σε ένα από τα σημεία που σημειώνονται σαν τμήματα για αποκοπή στην Εικόνα 11.

16 Εικόνα 10: Επιλέγουμε τα αντικείμενα που θα λειτουργήσουν σαν όρια, για τα τμήματα που θα αποκόψουμε. Εικόνα 11: Επιλέγουμε τα τμήματα που θα κόψουμε, για να δημιουργήσουμε τα ανοίγματα του βορεινού τοίχου.

17 Εικόνα 12: Τα ανοίγματα του βορεινού τοίχου και τα εσωτερικά χωρίσματα που ξεκινούν από αυτό το τοίχο Επαναλαμβάνουμε το βήμα 10, τόσες φορές, όσες απαιτείται για να αποκόψουμε τα προεξέχοντα ή τα παρεμβαλλόμενα τμήματα. Όταν αποκόψουμε και το τελευταίο τμήμα, πατάμε Enter, για να ολοκληρώσουμε την εντολή Trim. Το αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας φαίνεται στην Εικόνα 12.

Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Ομοιόθετη αναπαραγωγή Η εντολή offset. Πανομοιότυπη αναπαραγωγή Η εντολή copy.

Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Ομοιόθετη αναπαραγωγή Η εντολή offset. Πανομοιότυπη αναπαραγωγή Η εντολή copy. Εργασία 1 Κάτοψη στο AutoCAD. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Σκοπός Οι εντολές Line και Ellipse. Βασικές τεχνικές σχεδίασης στο AutoCAD. Ομοιόθετη αναπαραγωγή Η εντολή

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 Κάτοψη στο AutoCAD Μέρος Β : Ανοίγματα, Διαχωριστικά & Μπαλκόνια. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD.

Εργασία 1 Κάτοψη στο AutoCAD Μέρος Β : Ανοίγματα, Διαχωριστικά & Μπαλκόνια. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Εργασία 1 Κάτοψη στο AutoCAD Μέρος Β : Ανοίγματα, Διαχωριστικά & Μπαλκόνια. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Σκοπός Οι εντολές Line και Ellipse. Βασικές τεχνικές σχεδίασης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 2 Δεύτερη Κάτοψη στο AutoCAD Μέρος Β : Ανοίγματα, Διαχωριστικά των Υπόλοιπων Πλευρών & Μπαλκόνια. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD.

Εργασία 2 Δεύτερη Κάτοψη στο AutoCAD Μέρος Β : Ανοίγματα, Διαχωριστικά των Υπόλοιπων Πλευρών & Μπαλκόνια. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Εργασία 2 Δεύτερη Κάτοψη στο AutoCAD Μέρος Β : Ανοίγματα, Διαχωριστικά των Υπόλοιπων Πλευρών & Μπαλκόνια. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Σκοπός Οι εντολές Line και Ellipse.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 Κάτοψη στο AutoCAD Μέρος Γ : Ανοίγματα & Διαχωριστικά των υπόλοιπων πλευρών. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD.

Εργασία 1 Κάτοψη στο AutoCAD Μέρος Γ : Ανοίγματα & Διαχωριστικά των υπόλοιπων πλευρών. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Εργασία 1 Κάτοψη στο AutoCAD Μέρος Γ : Ανοίγματα & Διαχωριστικά των υπόλοιπων πλευρών. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Σκοπός Οι εντολές Line και Ellipse. Βασικές τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 1 Μέρος Β : Πρώτη Γνωριμία με το FINE. Η Ιδέα της Σχεδίασης στον Υπολογιστή (Computer Aided Design).

Εργαστήριο 1 Μέρος Β : Πρώτη Γνωριμία με το FINE. Η Ιδέα της Σχεδίασης στον Υπολογιστή (Computer Aided Design). Σκοπός Σχεδίαση Η/Μ Εγκαταστάσεων στον Η/Υ Εργαστήριο 1 Μέρος Β: Πρώτη Γνωριμία με το FINE. Η Ιδέα της Σχεδίασης στον Υπολογιστή (Computer Aided Design). Ιστορική Αναδρομή της Σχεδίασης στον Υ- πολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Εργασία 2015 Εμπορικό / Βιομηχανικό Κτίριο στο FINE. Σχεδίαση του δικτύου μίας ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Εξαμηνιαία Εργασία 2015 Εμπορικό / Βιομηχανικό Κτίριο στο FINE. Σχεδίαση του δικτύου μίας ηλεκτρικής εγκατάστασης. Εξαμηνιαία Εργασία 2015 Εμπορικό / Βιομηχανικό Κτίριο στο FINE. Σχεδίαση του δικτύου μίας ηλεκτρικής εγκατάστασης. Σχεδίαση του κεντρικού οριζόντιου δικτύου. Σκοπός Τοποθέτηση Υποδοχέων (φορτίων) στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Α : Εισαγωγή & Ευθυγράμμιση των κατόψεων των ορόφων της Πολυκατοικίας

Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Α : Εισαγωγή & Ευθυγράμμιση των κατόψεων των ορόφων της Πολυκατοικίας Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Α : Εισαγωγή & Ευθυγράμμιση των κατόψεων των ορόφων της Πολυκατοικίας. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη στο FINE. Διαδικασία wblock. Σκοπός Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη 1 Πρώτη Μελέτη Διαμερίσματος στο FINE. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη, στο FINE.

Μελέτη 1 Πρώτη Μελέτη Διαμερίσματος στο FINE. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη, στο FINE. Σκοπός Μελέτη 1 Πρώτη Μελέτη Διαμερίσματος στο FINE. Δημιουργία Νέας Μελέτης. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη, στο FINE. Διαδικασία wblock. Καθορισμός Κτιρίου. Σχεδίαση του δικτύου, μίας

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις παρακάτω μορφές συντεταγμένων με οποιοδήποτε συνδυασμό θέλουμε. Καρτεσιανές συντεταγμένες

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις παρακάτω μορφές συντεταγμένων με οποιοδήποτε συνδυασμό θέλουμε. Καρτεσιανές συντεταγμένες ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Όταν σχεδιάζουμε, πρέπει να προσδιορίζουμε σημεία πάνω σε ένα επίπεδο. Μπορούμε να εντοπίσουμε οποιοδήποτε σημείο στο χώρο, αν ορίσουμε πρώτα ένα απόλυτο, σταθερό σημείο και να μετρήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

03. Τροποποίηση σχεδιασμένων οντοτήτων

03. Τροποποίηση σχεδιασμένων οντοτήτων 03. Τροποποίηση σχεδιασμένων οντοτήτων Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ Περιεχόμενα 1. Μετατόπιση Αντιγραφή 2. Παράλληλη αντιγραφή 3. Περιστροφή 4. Απότμηση 5. Προέκταση 6. Στρογγύλεμα γωνιών 7. Λοξοτομή γωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 4 Προχωρημένες Τεχνικές Σχεδίασης στο FINE. Παράλληλη Ομοιόθετη Αναπαραγωγή Η Εντολή. Πανομοιότυπη αναπαραγωγή Η εντολή Αντιγραφή

Εργαστήριο 4 Προχωρημένες Τεχνικές Σχεδίασης στο FINE. Παράλληλη Ομοιόθετη Αναπαραγωγή Η Εντολή. Πανομοιότυπη αναπαραγωγή Η εντολή Αντιγραφή Σκοπός Εργαστήριο 4 Προχωρημένες Τεχνικές Σχεδίασης στο FINE. Βασικές Τεχνικές Σχεδίασης. Παράλληλη Ομοιόθετη Αναπαραγωγή Η Εντολή Offset Πανομοιότυπη αναπαραγωγή Η εντολή Αντιγραφή (Copy) Σχεδίαση τόξων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Β : Σχεδίαση της Εγκατάστασης σ ένα επίπεδο της πολυκατοικίας

Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Β : Σχεδίαση της Εγκατάστασης σ ένα επίπεδο της πολυκατοικίας Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Β : Σχεδίαση της Εγκατάστασης σ ένα επίπεδο της πολυκατοικίας Η εγκατάσταση στο Γραφείο. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη στο FINE. Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Βασική Σχεδίαση και Επεξεργασία

Κεφάλαιο 3 Βασική Σχεδίαση και Επεξεργασία Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 9 Κεφάλαιο 1: Στοιχεία Λειτουργίας του Υπολογιστή και του προγράμματος AutoCAD... 11 Κεφάλαιο 2: Στοιχεία Λειτουργικού Συστήματος... 15 Κεφάλαιο 3: Βασική Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη 1 Πρώτη Μελέτη Διαμερίσματος στο FINE. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη, στο FINE.

Μελέτη 1 Πρώτη Μελέτη Διαμερίσματος στο FINE. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη, στο FINE. Σκοπός Μελέτη 1 Πρώτη Μελέτη Διαμερίσματος στο FINE. Δημιουργία Νέας Μελέτης. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη, στο FINE. Διαδικασία wblock. Καθορισμός Κτιρίου. Σχεδίαση του δικτύου, μίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με AutoCAD Περιβάλλον εφαρμογής Βασικές ρυθμίσεις

Σχεδίαση με AutoCAD  Περιβάλλον εφαρμογής Βασικές ρυθμίσεις Σχεδίαση με AutoCAD Ένα από τα πλέον διαδεδομένα και ισχυρά λογισμικά για αρχιτεκτονικό σχεδιασμό είναι το AutoCAD. Στο κεφάλαιο αυτό επιδεικνύονται εισαγωγικά θέματα που χρειάζονται στην φάση αυτή και

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις παρακάτω μορφές συντεταγμένων με οποιοδήποτε συνδυασμό θέλουμε.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις παρακάτω μορφές συντεταγμένων με οποιοδήποτε συνδυασμό θέλουμε. 2. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Όταν σχεδιάζουμε, πρέπει να προσδιορίζουμε σημεία πάνω σε ένα επίπεδο. Μπορούμε να εντοπίσουμε οποιοδήποτε σημείο στο χώρο, αν ορίσουμε πρώτα ένα απόλυτο, σταθερό σημείο και να μετρήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του AutoCAD

Εγκατάσταση του AutoCAD Σχεδίαση Εγκαταστάσεων στον Η/Υ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Πώς να κατεβάσετε το AutoCAD. Εισαγωγή στο AutoCAD. Σχεδίαση στο AutoCAD. Εγκατάσταση του AutoCAD Γιατί το AutoCAD? Το AutoCAD είναι το πιο γνωστό σχεδιαστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 2: Εντολές σχεδίασης Rectangle, Circle, εντολές επεξεργασίας Offset, Trim, Erase.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 2: Εντολές σχεδίασης Rectangle, Circle, εντολές επεξεργασίας Offset, Trim, Erase. ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ Ενότητα 2: Εντολές σχεδίασης Rectangle, Circle, εντολές επεξεργασίας Offset, Trim, Erase. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με το AutoCAD

Σχεδίαση με το AutoCAD Σχεδίαση με το AutoCAD Δημιουργία Αποθήκευση Αρχείων, Σχεδίαση & Επεξεργασία Γεωμετρικών Σχημάτων. Το παράθυρο του AutoCAD Δημιουργία - Αποθήκευση Νέου Σχεδίου Από το menu εφαρμογής επιλέγετε New και εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Παπαδόπουλος Χρήστος ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 4η Ενότητα - Εντολές σχεδίασης παραλληλόγραμμου, κύκλου και τόξου

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 4η Ενότητα - Εντολές σχεδίασης παραλληλόγραμμου, κύκλου και τόξου Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 4η Ενότητα - Εντολές σχεδίασης παραλληλόγραμμου, κύκλου και τόξου Τσιούκας Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 6: Εντολή επεξεργασίας Mirror, Εισαγωγή στα Layer. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 6: Εντολή επεξεργασίας Mirror, Εισαγωγή στα Layer. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ Ενότητα 6: Εντολή επεξεργασίας Mirror, Εισαγωγή στα Layer. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 6η Ενότητα - Εντολές μεταβολής σχεδιαστικών αντικειμένων

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 6η Ενότητα - Εντολές μεταβολής σχεδιαστικών αντικειμένων Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 6η Ενότητα - Εντολές μεταβολής σχεδιαστικών αντικειμένων Τσιούκας Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανολογικό Σχέδιο. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Σχέδιο 1 2. Σπύρος Ερμίδης. Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π

Μηχανολογικό Σχέδιο. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Σχέδιο 1 2. Σπύρος Ερμίδης. Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π Μηχανολογικό Σχέδιο Εργαστηριακή Άσκηση 1 Σχέδιο 1 2 Σπύρος Ερμίδης Η παρουσίαση προετοιμάστηκε το ακ. έτος 2014 15 από τον Σερράο Απόστολο (nm11046@mail.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

01. Σχεδίαση με ΗΥ. Dr. Ing. Β. Ιακωβάκης

01. Σχεδίαση με ΗΥ. Dr. Ing. Β. Ιακωβάκης 01. Σχεδίαση με ΗΥ Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ Περιεχόμενα 1. Γενικά περί σχεδίασης με ΗΥ 2. Γνωριμία με το AutoCAD 3. Σχεδίαση απλών γεωμετρικών οντοτήτων (γραμμή, ή κύκλος) ) 4. Απαλοιφή σχεδιασμένων οντοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Το μεσαίο πλήκτρο ενεργοποιεί τα Osnaps μόνο αν η μεταβλητή MBUTTONPAN έχει τιμή 1.

Το μεσαίο πλήκτρο ενεργοποιεί τα Osnaps μόνο αν η μεταβλητή MBUTTONPAN έχει τιμή 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΞΗΣ Ο μηχανισμός OBJECT SNAP ή OSNAP (έλξη σε αντικείμενα) μας επιτρέπει να προσδιορίζουμε, όποτε χρειάζεται, σημεία σε χαρακτηριστικές θέσεις πάνω σε αντικείμενα του σχεδίου μας,

Διαβάστε περισσότερα

AUTOCAD 2D ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ LABTECH

AUTOCAD 2D ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ LABTECH ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ LABTECH 04_04_Inquiry... 21 04_04_01_Measure Distance (Μέτρηση απόστασης)... 21 04_04_02_Measure Radius (Μέτρηση ακτίνας)... 21 04_04_03_Measure Angle (Μέτρηση γωνίας)...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 3: Εντολές επεξεργασίας Extend, Fillet, Block. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 3: Εντολές επεξεργασίας Extend, Fillet, Block. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ Ενότητα 3: Εντολές επεξεργασίας Extend, Fillet, Block Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 3η Ενότητα - Βασικές εντολές σχεδίασης και μεταβολής σχεδιαστικών αντικειμένων

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 3η Ενότητα - Βασικές εντολές σχεδίασης και μεταβολής σχεδιαστικών αντικειμένων Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 3η Ενότητα - Βασικές εντολές σχεδίασης και μεταβολής σχεδιαστικών αντικειμένων Τσιούκας Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Pivot Support.

Pivot Support. Το φυλλάδιο οδηγιών που κρατάτε στα χέρια σας βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Acrobatpdf) στον φάκελο PDF του υπολογιστή (υπάρχει η σχετική συντόμευση την επιφάνεια εργασίας). Για την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέριες τοιχοποιίας Σχεδίαση κάτοψης

Λεπτομέριες τοιχοποιίας Σχεδίαση κάτοψης 1 Λεπτομέριες τοιχοποιϊας Σχεδίαση κάτοψης Λεπτομέριες τοιχοποιίας Σχεδίαση κάτοψης Ξεκινώντας το πρόγραμμα εμφανίζονται οι επιλογές σχετικά με το τι θέλετε να κάνετε. Δημιουργώντας Νέο Δωμάτιο Όταν ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ CAD I. Λαμπούδης Δημήτρης

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ CAD I. Λαμπούδης Δημήτρης ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ CAD I Καρδίτσα 2005 Περιεχόμενα Εισαγωγικό σημείωμα... 3 1. Βασικές Έννοιες... 4 2. Τα βασικά του AutoCAD... 7 2.1. Πώς εκκινούμε το πρόγραμμα AutoCAD... 7 2.2.

Διαβάστε περισσότερα

04. Μορφοποίηση περιεχομένων σχεδίου & σύνθετα εργαλεία σχεδίασης

04. Μορφοποίηση περιεχομένων σχεδίου & σύνθετα εργαλεία σχεδίασης 04. Μορφοποίηση περιεχομένων σχεδίου & σύνθετα εργαλεία σχεδίασης Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ Dr.-Ing. Β. Β. Ιακωβάκης Περιεχόμενα I. Μορφοποίηση οντοτήτων 1. Ιδιότητες οντοτήτων 2. Επιλογή χρώματος 3. Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 ΒΗΜΑ 1. Άνοιγμα προτύπου (template) οριζόντιου Α3 (που δίδεται με την εκφώνηση της άσκησης), εισαγωγή των στοιχείων μας στο υπάρχον υπόμνημα και αποθήκευση του προτύπου με τα προσωπικά μας δεδομένα (αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Σχέδιο - CAD

Τεχνικό Σχέδιο - CAD Τεχνικό Σχέδιο - CAD Σχεδίαση με Συντεταγμένες ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Καρτεσιανό Σύστημα Συντεταγμένων Αρχή συστήματος συντεταγμένων

Διαβάστε περισσότερα

Εκκίνηση προγράμματος

Εκκίνηση προγράμματος Στην απλή αυτή άσκηση θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε αντικείμενα, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Google Sketchup. Στις ακόλουθες γραμμές περιγράφεται η μεθοδολογίας κατασκευής ενός τραπεζιού, ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογικό Σχέδιο στο AutoCAD

Ηλεκτρολογικό Σχέδιο στο AutoCAD Ηλεκτρολογικό Σχέδιο στο AutoCAD Δημιουργία Παλέτας Ηλεκτρολογικών Στοιχείων, Σχεδίαση σε Επίπεδα ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρχικά σχεδιάζουμε τα στοιχεία που θέλουμε να εισάγουμε στην παλέτα. Καλό να βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 5: Εντολή Array. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 5: Εντολή Array. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ Ενότητα 5: Εντολή Array. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Αστέριος Κ. Τολίδης Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Σημειώσεις για το εργαστήριο του μαθήματος «Τεχνικές Σχεδίασης με χρήση Η/Υ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στο CAD...5 1.1 Συστήματα CAE...6 2. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Αστέριος Κ. Τολίδης Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Σημειώσεις για το εργαστήριο του μαθήματος «Τεχνικές Σχεδίασης με χρήση Η/Υ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στο CAD...5 1.1 Συστήματα CAE...6 2. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Εργαστήριο Συντεταγμένες, Χρώματα, Σχήματα

1 ο Εργαστήριο Συντεταγμένες, Χρώματα, Σχήματα 1 ο Εργαστήριο Συντεταγμένες, Χρώματα, Σχήματα 1. Σύστημα Συντεταγμένων Το σύστημα συντεταγμένων που έχουμε συνηθίσει από το σχολείο τοποθετούσε το σημείο (0,0) στο σημείο τομής των δυο αξόνων Χ και Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: PowerPoint Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: PowerPoint Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: PowerPoint... 9 Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέας παρουσίασης... 27 Κεφάλαιο 4: Μορφοποίηση κειμένου παρουσίασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Κεφάλαιο 9: Ζωγραφική

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Κεφάλαιο 9: Ζωγραφική ζωγραφικής, αντιγραφή, Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής «Ζωγραφική» Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής Designer Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής Tux-Paint ζωγραφικής, αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v Περιεχόμενα Περιεχόμενα...v Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...18 Κεφάλαιο 3: Εύρεση, αντικατάσταση, και μετάβαση σε συγκεκριμένο στοιχείο...35

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT EXCEL 2003 Επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή κενών κελιών, γραµµών ή στηλών 1. Κάντε ένα από τα εξής: Εισαγωγή νέων κενών κελιών Επιλέξτε µια περιοχή (περιοχή: ύο ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Εργασία 2017 Athens Was: Μελέτη της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης, για ένα Ξενοδοχείο. Σχεδίαση του δικτύου μίας ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Εξαμηνιαία Εργασία 2017 Athens Was: Μελέτη της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης, για ένα Ξενοδοχείο. Σχεδίαση του δικτύου μίας ηλεκτρικής εγκατάστασης. Εξαμηνιαία Εργασία 2017 Athens Was: Μελέτη της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης, για ένα Ξενοδοχείο. Σχεδίαση του δικτύου μίας ηλεκτρικής εγκατάστασης. Σχεδίαση του κεντρικού οριζόντιου δικτύου. Σκοπός Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Microsoft Word Δημιουργία νέου εγγράφου Το σύστημα Βοήθειας του Word...

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Microsoft Word Δημιουργία νέου εγγράφου Το σύστημα Βοήθειας του Word... ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Microsoft Word 2007... 9 92 Δημιουργία νέου εγγράφου... 20 93 Το σύστημα Βοήθειας του Word... 38 94 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου...

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

Τσιούκας Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Τσιούκας Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 1η Ενότητα - Γενικά για την Ψηφιακή Σχεδίαση. Το λογισμικό AutoCAD και η εφαρμογή του στην επιστήμη του Μηχανικού Τσιούκας Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 7: Εντολές σχεδίασης Hatch, Text Εντολές επεξεργασίας Ddedit, Scale, Stretch.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 7: Εντολές σχεδίασης Hatch, Text Εντολές επεξεργασίας Ddedit, Scale, Stretch. ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ Ενότητα 7: Εντολές σχεδίασης Hatch, Text Εντολές επεξεργασίας Ddedit, Scale, Stretch. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ενός κενού πίνακα

Δημιουργία ενός κενού πίνακα 3.4.1.1 Δημιουργία ενός κενού πίνακα Ένας πίνακας αποτελείται από έναν αριθμό γραμμών και στηλών που δημιουργούν ένα πλέγμα. Σε αυτό το πλέγμα είναι πιθανή η ύπαρξη ή μη περιθωρίων. Κάθε κελί του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με Η/Υ. Το AutoCAD στην πράξη ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός

Σχεδίαση με Η/Υ. Το AutoCAD στην πράξη ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός Σχεδίαση με Η/Υ Το AutoCAD στην πράξη ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός 0_CONT_ (AutoCAD).indd iii τίτλος: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε την ταινία σας

Ελέγξτε την ταινία σας Ελέγξτε την ταινία σας Σε αυτές τις ασκήσεις, θα κάνετε εισαγωγή μιας ταινίας και θα χρησιμοποιήσετε τις επιλογές που παρουσιάστηκαν στο μάθημα. Άσκηση 1: Εισαγωγή αρχείου ταινίας 1. Κάντε κλικ στη μικρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Τοπογραφικό Σχέδιο

Τεχνικό Τοπογραφικό Σχέδιο Τεχνικό Τοπογραφικό Σχέδιο Γ. Καριώτου ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 4: Εντολή σχεδίασης Arc Εντολές επεξεργασίας Copy, Explode. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 4: Εντολή σχεδίασης Arc Εντολές επεξεργασίας Copy, Explode. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ Ενότητα 4: Εντολή σχεδίασης Arc Εντολές επεξεργασίας Copy, Explode. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Ενότητα # 7: Εργαστήριο 7: Σχεδίαση χάρτη από μετρήσεις Καθηγητής Ιωάννης Γ. Παρασχάκης Δρ. Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή απόδοσης επιφάνειας

Αλλαγή απόδοσης επιφάνειας Αλλαγή απόδοσης επιφάνειας Σημείωση: Για να κάνετε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να δουλεύετε σε 3D (προοπτικό, όψη ή πάνοψη) Θα χρησιμοποιήσετε αυτή την εντολή, όταν θέλετε να αλλάξετε υφή σε κάποια επιφάνεια,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 6 η Ανύψωση Σχημάτων. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 6 η Ανύψωση Σχημάτων. Στόχος της άσκησης Άσκηση 6 η Ανύψωση Σχημάτων Στόχος της άσκησης Στην παρούσα άσκηση θα δούμε πως μπορούμε να ανυψώσουμε μία διατομή κατά μήκος μίας καμπύλης spline, η οποία παίζει το ρόλο της διαδρομής, με σκοπό να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Για να δημιουργήσετε το σχήμα του πιονιού, χρειάζεται να φορτώσετε μια σχετική εικόνα στην άποψη και να την ιχνηλατήσετε.

Για να δημιουργήσετε το σχήμα του πιονιού, χρειάζεται να φορτώσετε μια σχετική εικόνα στην άποψη και να την ιχνηλατήσετε. Άσκηση 3 η 2Δ Σχήματα Καμπύλες II Στόχος της άσκησης Στην παρούσα άσκηση θα δούμε πως μπορούμε να δημιουργούμε τρισδιάστατα αντικείμενα, ξεκινώντας από τη σχεδίαση του περιγράμματός τους, με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η Μηχανολογικά Κατασκευαστικά Σχέδια

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η Μηχανολογικά Κατασκευαστικά Σχέδια ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η Μηχανολογικά Κατασκευαστικά Σχέδια Μάθημα 2.6 Τρισδιάστατη στερεά μοντελοποίηση εξαρτημάτων ημιουργία ενός τρισδιάστατου μοντέλου από ένα σχέδιο δύο διαστάσεων. Ορθές προβολές (Top, Bottom,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Εντολές MicroWorlds Pro.

Βασικές Εντολές MicroWorlds Pro. Βασικές Εντολές MicroWorlds Pro. 1. μπροστά (μπ) αριθμός Μετακινεί τη χελώνα προς τα εμπρός. π.χ. μπροστά 100 2. πίσω (πι) αριθμός Μετακινεί τη χελώνα προς τα πίσω. π.χ. πι 30 3. δεξιά (δε) αριθμός Στρέφει

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου: Word 2003

Επεξεργασία κειμένου: Word 2003 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...9 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...26 Κεφάλαιο 3: Εύρεση, αντικατάσταση, και μετάβαση σε συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...9. Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD Κεφάλαιο 2: Οι Βασικές Αρχές Σχεδίασης με το AutoCAD...

Περιεχόμενα. Πρόλογος...9. Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD Κεφάλαιο 2: Οι Βασικές Αρχές Σχεδίασης με το AutoCAD... Περιεχόμενα Πρόλογος...9 Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...11 1.1 Τι εξοπλισμός απαιτείται για το AutoCAD 2010... 11 Υλικός Εξοπλισμός (Hardware):... 11 Λογισμικό (Software):... 11 1.2

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μορφοποίηση Κειμένου μέσω του

Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μορφοποίηση Κειμένου μέσω του Μορφοποίηση χαρακτήρων Όταν ανοίγουμε το Word η γραμματοσειρά που υπάρχει είναι προκαθορισμένη. Το πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά μας επιτρέπει να κάνουμε περισσότερες μορφοποιήσεις. Επιλέγουμε Μορφή Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής «Ζωγραφική»

Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής «Ζωγραφική» Ζωγραφική Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής «Ζωγραφική» Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής Designer Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής Tux-Paint Η Γραμμή Μενού. Η Εργαλειοθήκη του

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Draw for Children. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Χρήσης Draw for Children. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Πως ανοίγουμε το πρόγραμμα ζωγραφικής Drawing for children...3 2. Οι λειτουργίες του Drawing for children...3 3. Άνοιγμα νέας σελίδας...4 4. Αναίρεση...4 5. Σβήσιμο...4 6. Μολυβοθήκη εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 7η Ενότητα Μονάδες, εντολές Text, List, μετρήσεις, μετασχηματισμοί και άσκηση χάραξης

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 7η Ενότητα Μονάδες, εντολές Text, List, μετρήσεις, μετασχηματισμοί και άσκηση χάραξης Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 7η Ενότητα Μονάδες, εντολές Text, List, μετρήσεις, μετασχηματισμοί και άσκηση χάραξης Τσιούκας Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές οδηγίες για την Επεξεργασία Κειμένου

Πρακτικές οδηγίες για την Επεξεργασία Κειμένου 11 Εργαλεία έκφρασης και δημιουργίας Επεξεργασία Κειμένου Α Γυμνασίου Πρακτικές οδηγίες για την Επεξεργασία Κειμένου Ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου μας προσφέρει τη δυνατότητα να: προσθέτουμε, να

Διαβάστε περισσότερα

Well Seal.

Well Seal. Well Seal Το φυλλάδιο οδηγιών που κρατάτε στα χέρια σας βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Acrobatpdf) στον φάκελο PDF του υπολογιστή (υπάρχει η σχετική συντόμευση την επιφάνεια εργασίας). Για

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το Excel 2007

Γνωρίστε το Excel 2007 Εισαγωγή τύπων Γνωρίστε το Excel 2007 Πληκτρολογήστε το σύμβολο της ισότητας (=), χρησιμοποιήστε ένα μαθηματικό τελεστή (+,-,*,/) και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Πρόσθεση, διαίρεση, πολλαπλασιασμός και αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις στο PowerPoint

Σημειώσεις στο PowerPoint Σημειώσεις στο PowerPoint Τι είναι το PowerPoint; Το PowerPoint 2010 είναι μια οπτική και γραφική εφαρμογή που χρησιμοποιείται κυρίως για τη δημιουργία παρουσιάσεων. Με το PowerPoint, μπορείτε να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία τομής σε εξάρτημα

Δημιουργία τομής σε εξάρτημα Ξεκινάμε την εφαρμογή Pro/Engineer Student Edition από την συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας (ή από το κουμπί Έναρξη/PTC/ProEngineer Student Edition/ProEngineer Student Edition) Επιλέγουμε File Open (ή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Διαχειριστής Πλήκτρων Μacro Εγχειρίδιο Χρήστη

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Διαχειριστής Πλήκτρων Μacro Εγχειρίδιο Χρήστη ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διαχειριστής Πλήκτρων Μacro Εγχειρίδιο Χρήστη Εισαγωγή Η Διαχείριση Πλήκτρων Μacro αποτελεί ένα ειδικό λογισμικό εφαρμογής της ταμπλέτας. Χρησιμοποιώντας το Διαχειριστή Πλήκτρων Μacro, μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104 Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Αθήνα, Μάιος 2013 Version_1_0_1 2 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατανόηση Και Αλλαγή Μεταξύ Προβολών Εμφάνισης Της Παρουσίασης. 1. Κατανόηση Και Αλλαγή Μεταξύ Προβολών Εμφάνισης Της Παρουσίασης

1. Κατανόηση Και Αλλαγή Μεταξύ Προβολών Εμφάνισης Της Παρουσίασης. 1. Κατανόηση Και Αλλαγή Μεταξύ Προβολών Εμφάνισης Της Παρουσίασης ΜΑΘΗΜΑ 2 ΣΤΟΧΟΙ: 1. Κατανόηση Και Αλλαγή Μεταξύ Προβολών Εμφάνισης Της Παρουσίασης 2. Καρτέλα Διάρθρωσης (Outline Tab) 3. Προσθήκη Νέας Διαφάνειας 4. Αλλαγή Διάταξης Διαφάνειας 5. Προσθήκη Κειμένου Και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Εκτελώντας το πρόγραμμα παίρνουμε ένα παράθυρο εργασίας Γεωμετρικών εφαρμογών. Τα βασικά κουμπιά και τα μενού έχουν την παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Κίνηση και γεωμετρικά σχήματα

Κεφάλαιο 1: Κίνηση και γεωμετρικά σχήματα Ασκήσεις της Ενότητας 2 : Ζωγραφίζοντας με το ΒΥΟΒ -1- α. Η χρήση της πένας Κεφάλαιο 1: Κίνηση και γεωμετρικά σχήματα Υπάρχουν εντολές που μας επιτρέπουν να επιλέξουμε το χρώμα της πένας, καθώς και το

Διαβάστε περισσότερα

του προγράμματος diagrama_rohs.zip )

του προγράμματος diagrama_rohs.zip ) έκδοση 3.20 ( κατέβασμα του προγράμματος diagrama_rohs.zip ) Το πρόγραμμα αυτό γράφτηκε όχι να γίνει μια γλώσσα προγραμματισμού, αλλά να γίνει ένα εργαλείο για την εισαγωγή των μαθητών στον προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Offset Link.

Offset Link. Offset Link Το φυλλάδιο οδηγιών που κρατάτε στα χέρια σας βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Acrobatpdf) στον φάκελο PDF του υπολογιστή (υπάρχει η σχετική συντόμευση την επιφάνεια εργασίας). Για

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας τα δικά μας αντικείμενα

Δημιουργώντας τα δικά μας αντικείμενα Δημιουργώντας τα δικά μας αντικείμενα Πως δημιουργούμε ένα αντικείμενο-χαρακτήρα-μορφή; (στο βιβλίο αυτό είτε χρησιμοποιούμε τον όρο «μορφή», είτε αναφερόμαστε στο «αντικείμενο», ή στο «χαρακτήρα», θα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 11η Ενότητα - Μετασχηματισμός Κεντρικής Προβολής (αναγωγή) με σημεία φυγής στο λογισμικό VeCAD- Photogrammetry και ψηφιοποίηση λεπτομερειών στο AutoCAD Τσιούκας Βασίλειος,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PROΩΘΗΣΗ PROώθηση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 3 ΡΥΘΜΙΣΗ Wi-Fi... 4 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΗ... 6 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα βιβλίων εργασίας και ονόματα κελιών

Πρότυπα βιβλίων εργασίας και ονόματα κελιών Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...9 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...25 Κεφάλαιο 3: Εισαγωγή δεδομένων...44 Κεφάλαιο 4: Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 6 Προσομοίωση και επίλυση Επίπεδων Πλακών

Παράδειγμα 6 Προσομοίωση και επίλυση Επίπεδων Πλακών Παράδειγμα 6 Προσομοίωση και επίλυση Επίπεδων Πλακών 2 Σημείωση Η ACE-HELLAS στο πλαίσιο της ανάπτυξης και βελτιστοποίησης των προϊόντων της, και συγκεκριμένα της εφαρμογής SCADA Pro, δημιούργησε τη νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι Εκπαιδευτικό παράδειγμα για την εκμάθηση σχεδίασης με την βοήθεια του σχεδιαστικού πακέτου Auto

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 6 Σύνθετα Αντικείµενα. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 6 Σύνθετα Αντικείµενα. Στόχος της άσκησης Άσκηση 6 Σύνθετα Αντικείµενα Στόχος της άσκησης Στόχος της παρούσας άσκησης είναι η εξοικείωση µε τη δηµιουργία σύνθετων αντικειµένων που δηµιουργούνται από τον συνδυασµό δύο ή περισσότερων τρισδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Σχέδιο - CAD

Τεχνικό Σχέδιο - CAD Τεχνικό Σχέδιο - CAD Εντολές Τροποποίησης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Επιλογή και Απαλοιφή Αντικειμένων Επιλογή Ενός Αντικειμένου 1. Εκτελούμε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΕΙ Ηρακλείου Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 5 η Εργαστηριακή άσκηση (WORD) ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 5 ο : ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Για τη δημιουργία σχημάτων στο WORD χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα