EIOPA12/237. EIOPA Πολυετές πρόγραα εργασίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EIOPA12/237. EIOPA Πολυετές πρόγραα εργασίας"

Transcript

1 1 EIOPA12/237 EIOPA Πολυετές πρόγραα εργασίας

2 2 Πίνακας περιεχοένων 1. Εισαγωγή Ρυθιστικά καθήκοντα Εποπτικά καθήκοντα Προστασία των καταναλωτών και χρηατοοικονοική καινοτοία Κοινή εποπτική νοοτροπία Χρηατοοικονοική σταθερότητα Πρόληψη, διαχείριση και επίλυση κρίσεων Εξωτερικές σχέσεις Εσωτερική οργάνωση της EIOPA... 13

3 3 1. Εισαγωγή Η EIOPA είναι ια ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή που εφαρόζει ια σειρά από οδηγίες οι οποίες αφορούν τις ασφαλιστικές και τις αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, τα ιδρύατα επαγγελατικών συντάξεων και τους ασφαλιστικούς διαεσολαβητές. Επιλαβάνεται επίσης συναφών θεάτων τα οποία δεν ρυθίζονται απευθείας από τις εν λόγω οδηγίες. Η EIOPA έχει νοική υπόσταση, καθώς και διοικητική και οικονοική αυτονοία, είναι δε υπόλογη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο σκοπός της EIOPA είναι να προστατεύει το δηόσιο συφέρον συβάλλοντας στη βραχυπρόθεση, εσοπρόθεση και ακροπρόθεση σταθερότητα και αποτελεσατικότητα του χρηατοοικονοικού συστήατος, προς όφελος της οικονοίας, των πολιτών και των επιχειρήσεων της Ένωσης. Ο σκοπός αυτός επιδιώκεται έσω της προώθησης ενός στέρεου ρυθιστικού πλαισίου και συνεπών εποπτικών πρακτικών που διασφαλίζουν την προστασία των δικαιωάτων των ασφαλισένων, των ελών του συνταξιοδοτικού συστήατος και των συνταξιούχων και συβάλλουν στην επέδωση της επιστοσύνης του κοινού στους τοείς των ασφαλίσεων και των αντασφαλίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η EIOPA συετέχει στη Μεικτή Επιτροπή, ο στόχος της οποίας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας εταξύ των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ). Τα καθήκοντα, οι ευθύνες και το πεδίο δράσης της EIOPA εκτείνονται σε ένα εγάλο φάσα δραστηριοτήτων. :ς εκ τούτου, είναι ζωτικής σηασίας ο καθορισός στρατηγικών επιλογών στους επιέρους τοείς εργασίας. 2. Ρυθιστικά καθήκοντα Μεταξύ των ρυθιστικών αροδιοτήτων της EIOPA στους τοείς των ασφαλίσεων, των αντασφαλίσεων και των επαγγελατικών συντάξεων περιλαβάνονται η κατάρτιση τεχνικών προτύπων, η έκδοση κατευθυντήριων γραών και συστάσεων, καθώς και η παροχή γνωοδοτήσεων επί θεάτων του πεδίου αροδιότητας της EIOPA. Η οριστικοποίηση, η εφαρογή και η επακόλουθη παρακολούθηση του πλαισίου της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ για

4 4 τις ασφαλίσεις και τις αντασφαλίσεις, καθώς και η αναθεώρηση της νοοθεσίας για τις επαγγελατικές συντάξεις, θα εταβάλουν σηαντικά το περιβάλλον πολιτικής στο διάστηα εταξύ των ετών 2012 και Η EIOPA θα εφαρόσει ια φιλόδοξη ευρωπαϊκή προσέγγιση κατά τη χάραξη της πολιτικής στους συγκεκριένους τοείς, η οποία θα αποδώσει ουσιώδη οφέλη όσον αφορά την ενίσχυση της εναρόνισης των εθόδων έτρησης των κινδύνων που αντιετωπίζουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα ιδρύατα επαγγελατικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ), καθώς και τη βελτίωση της εσωτερικής τους διακυβέρνησης και των πληροφοριών που παρέχουν στα έλη τους, στους ασφαλισένους και στις εποπτικές αρχές. Θα συνεργασθούε ε τους καταναλωτές και τους φορείς του κλάδου, ε τα κράτη έλη της ΕΕ, καθώς και ε τους συναφείς ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισούς. Κατά την εφαρογή της πολιτικής ας θα χρησιοποιήσουε όλα τα διαθέσια εργαλεία της EIOPA: πρότυπα, κατευθυντήριες γραές, γνωοδοτήσεις και παροχή συβουλών. Ολοκλήρωση της κατάρτισης των προτύπων και των κατευθυντήριων γραών που πρέπει να θεσπισθούν στο στάδιο εφαρογής της οδηγίας Φερεγγυότητα II, καθώς και παρακολούθηση της εφαρογής τους Καθορισός των επιχειρησιακών καθηκόντων της EIOPA βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα II Ενίσχυση της σύγκλισης στον τοέα της εποπτείας έσω της επέκτασης της χρήσης εργαλείων όπως η διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης ή η κατάρτιση ερωταποκρίσεων Αξιολόγηση του αντικτύπου του πλαισίου της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ στους καταναλωτές Παροχή συβουλών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση της νοοθεσίας της ΕΕ σχετικά ε τις επαγγελατικές συντάξεις Ποσοτικός αντίκτυπος των προτάσεων της EIOPA, ιδίως όσων αφορούν τις συντάξεις καθορισένων παροχών Βέλτιστες πρακτικές και συστάσεις για την αντιετώπιση των συντάξεων βάσει προκαθορισένων εισφορών, ιδίως όσον αφορά τα κεφάλαια εκκαθάρισης και την παροχή πληροφοριών στα έλη

5 5 Παροχή συβουλών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά ε τη θέσπιση πλαισίου για τις συναφείς δραστηριότητες και την εποπτεία των ατοικών συνταξιοδοτικών προγραάτων Ενίσχυση της παρουσίας της EIOPA στα διεθνή φόρου του κλάδου των συντάξεων Καθορισός πλαισίου κανόνων σχετικά ε την επιλογή και τη χρήση των υφιστάενων εργαλείων της EIOPA για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των ρυθιστικών αλλαγών: αξιολόγηση του αντικτύπου των κανονιστικών ρυθίσεων, ελέτες ποσοτικού αντικτύπου, έλεγχοι προσοοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests), δηόσια διαβούλευση Καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιων στοιχείων κατά τη χάραξη πολιτικής και την ορθή επιλογή εταξύ των εκάστοτε προτεινόενων λύσεων. 3. Εποπτικά καθήκοντα Η EIOPA είναι ια εποπτική αρχή που συβάλλει στην κατάρτιση υψηλής ποιότητας εποπτικών προτύπων και πρακτικών έσω της συνεπούς και αποτελεσατικής εφαρογής των πράξεων της Ένωσης. Τα σώατα εποπτών θεωρούνται αποτελεσατικά εργαλεία για την ενίσχυση της αοιβαίας κατανόησης εταξύ των εποπτικών αρχών και για τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών, ε απτά οφέλη για τις επιχειρήσεις, τις εποπτικές αρχές και τους ασφαλισένους. Η EIOPA διαδραατίζει ηγετικό ρόλο κατά τη διαόρφωση της θέσης της εποπτικής κοινότητας του ΕΟΧ έναντι των διασυνοριακών ασφαλιστικών οίλων προς όφελος τόσο της εποπτείας οίλων όσο και της εονωένης εποπτείας. Από της ενάρξεως της ισχύος της οδηγίας Φερεγγυότητα II, η εποπτεία οίλων και η συνεργασία εταξύ των εποπτικών αρχών στο πλαίσιο των σωάτων εποπτών για θέατα που συνδέονται ε τους πυλώνες 1, 2 και 3 καθίστανται νοική απαίτηση. Η EIOPA θα παρέχει εργαλεία για την υποστήριξη της συνεκτικής εφαρογής της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, π.χ. εποπτικό εγχειρίδιο και κέντρο επειρογνωοσύνης στον τοέα των εσωτερικών οντέλων, ε στόχο τη διαόρφωση συνολικών εποπτικών πρακτικών.

6 6 Συετοχή σε συνεδριάσεις των σωάτων εποπτών και σε κοινές επιτόπιες επιθεωρήσεις Παροχή υποστήριξης στο πλαίσιο της προετοιασίας των σωάτων εποπτών για την εφαρογή της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ ε στόχο να είναι έτοιοι να αναλάβουν τα καθήκοντά τους κατά τον χρόνο έναρξης της ισχύος της οδηγίας ιευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και παροχή υποστήριξης για τη διεξαγωγή του διαλόγου περί των κινδύνων στο πλαίσιο των σωάτων εποπτών Βελτίωση της λειτουργίας των σωάτων εποπτών έσω της συλλογής, του καθορισού και της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών που αφορούν, π.χ., την προκαταρκτική διαδικασία αξιολόγησης εσωτερικού οντέλου και την ανάθεση καθηκόντων Βελτίωση της πρακτικής προσέγγισης των σωάτων εποπτών έσω της θέσπισης διαδικασίας ερωταποκρίσεων επί πρακτικών ή εποπτικών προβληάτων που συνδέονται ε την εφαρογή κατευθυντήριων γραών, συστάσεων και προτύπων Κατάρτιση εποπτικού εγχειριδίου που θα αναλύει τις βέλτιστες πρακτικές στο πλαίσιο της εποπτικής διαδικασίας Προαγωγή της συνεκτικότητας έσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της παροχής υποστήριξης στις αρόδιες εθνικές αρχές ιερεύνηση εικαζόενων περιπτώσεων παραβίασης ή η εφαρογής του δικαίου της Ένωσης και υποβολή συστάσεων προς τις αρόδιες αρχές κατά περίπτωση. 4. Προστασία των καταναλωτών και χρηατοοικονοική καινοτοία υνάει του άρθρου 9 του κανονισού EIOPA, η EIOPA αναλαβάνει ηγετικό ρόλο στην προώθηση της διαφάνειας, της απλότητας και της δικαιοσύνης στην αγορά καταναλωτικών χρηατοοικονοικών προϊόντων ή υπηρεσιών σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική της EIOPA στον τοέα της προστασίας των καταναλωτών και της χρηατοοικονοικής

7 7 καινοτοίας έγκειται στην προορατική συετοχή της στις προσπάθειες για δηιουργία προστιθέενης αξίας προς όφελος των καταναλωτών και για βελτίωση του καθεστώτος προστασίας των καταναλωτών στον τοέα των ασφαλίσεων και των επαγγελατικών συντάξεων. Εξάλλου, η EIOPA διασφαλίζει τη σύγκλιση των ρυθιστικών πρακτικών επί τη βάσει των θεελιωδών αρχών της Ένωσης ως εξής. Ανάπτυξη κοινών εθοδολογιών εκτίησης της επίπτωσης των χαρακτηριστικών και των διαδικασιών διανοής των προϊόντων στην οικονοική κατάσταση των ιδρυάτων Προώθηση της διαφάνειας, της απλότητας και της δικαιοσύνης στον κλάδο των καταναλωτικών χρηατοοικονοικών προϊόντων ή υπηρεσιών σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά Συλλογή, ανάλυση και υποβολή εκθέσεων σχετικά ε τις καταναλωτικές τάσεις και προσδιορισός τοέων στους οποίους η ανάληψη δράσης από την EIOPA πορεί να συβάλει στην ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών Ανασκόπηση και συντονισός της χρηατοοικονοικής κατάρτισης και των εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών από τις αρόδιες αρχές Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προτύπων για τον κλάδο Συβολή στην ανάπτυξη κοινών κανόνων σχετικά ε τη δηοσιοποίηση Συντονισός της ρυθιστικής και εποπτικής εταχείρισης των νέων ή καινοτόων χρηατοοικονοικών δραστηριοτήτων Θέσπιση κατευθυντήριων γραών και συστάσεων ε σκοπό την προώθηση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των αγορών και τη σύγκλιση των ρυθιστικών πρακτικών Έκδοση προειδοποιήσεων και, στις περιπτώσεις που καθορίζονται και υπό τους όρους που θεσπίζονται από τη νοοθεσία του κλάδου, προσωρινή απαγόρευση ή περιορισός ορισένων χρηατοοικονοικών δραστηριοτήτων Συβολή στην εκτίηση της ανάγκης για τη διαόρφωση ευρωπαϊκού δικτύου εθνικών καθεστώτων εγγύησης ασφαλίσεων ιεύθυνση των προπαρασκευαστικών εργασιών σχετικά ε την εκτέλεση των επιχειρησιακών καθηκόντων που ανατίθενται στην EIOPA

8 8 δυνάει της προτεινόενης αναθεωρηθείσας οδηγίας για την ασφαλιστική διαεσολάβηση (ΟΑ 2), καθώς και των συναφών πράξεων κατ εξουσιοδότηση δυνάει της ίδιας οδηγίας. 5. Κοινή εποπτική νοοτροπία Ο κανονισός EIOPA επισηαίνει τη σηασία ιας κοινής εποπτικής νοοτροπίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η EIOPA υποστηρίζει ενθέρως τη στροφή από τη ρύθιση στην κοινή εποπτική νοοτροπία και διαδραατίζει ενεργό ρόλο στην οικοδόηση συνεπών εποπτικών πρακτικών, καθώς και στη διασφάλιση οοιόορφων διαδικασιών και συνεπών προσεγγίσεων σε όλη την Ένωση. Θέσπιση και διοργάνωση προγραάτων τοεακής και διατοεακής κατάρτισης στις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές του κλάδου των ασφαλίσεων και των επαγγελατικών συντάξεων ε στόχο την ενίσχυση της σύγκλισης των εποπτικών πρακτικών Προετοιασία και κατάρτιση των επιχειρησιακών εποπτών για την εφαρογή της οδηγίας Φερεγγυότητα II ε γνώονα τη συνέπεια και την αποτελεσατικότητα της εποπτείας που θα ασκείται δυνάει της εν λόγω οδηγίας Θέσπιση και διοργάνωση συνεδρίων της EIOPA και προγραάτων κοινής κατάρτισης των εποπτών και των εκπροσώπων του κλάδου ε στόχο τη βελτίωση της αοιβαίας κατανόησης ιευκόλυνση των ανταλλαγών προσωπικού και των αποσπάσεων εταξύ των αρόδιων εθνικών αρχών ιεξαγωγή, ανά τακτά χρονικά διαστήατα, θεατικών αξιολογήσεων από οότιους για το σύνολο των εθνικών αρόδιων αρχών ε στόχο την ενίσχυση της συνέπειας και της ποιότητας των εποπτικών πρακτικών Επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν εταξύ των αρόδιων αρχών κατά τον χειρισό διασυνοριακής φύσεως καταστάσεων έσω δεσευτικής ή η δεσευτικής διαεσολάβησης

9 9 Θέσπιση διαδικασιών διαεσολάβησης και σύσταση ανεξάρτητης οάδας διαεσολάβησης της EIOPA, η οποία θα διευκολύνει το έργο της διαεσολάβησης. 6. Χρηατοοικονοική σταθερότητα Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής χρηατοοικονοικής σταθερότητας στους κλάδους των ασφαλίσεων και των επαγγελατικών συντάξεων έχει ανατεθεί στην EIOPA. Η EIOPA εκτιά ενδεχόενους κινδύνους κατά της σταθερότητας του χρηατοοικονοικού συστήατος και απευθύνει κατάλληλες συστάσεις στις ενδιαφερόενες αρόδιες αρχές για την ανάληψη δράσης. Εξάλλου, διασφαλίζει ότι ο πιθανός συστηικός κίνδυνος που ενέχουν ορισένα χρηατοοικονοικά ιδρύατα λαβάνεται υπόψη κατά την εκπόνηση σχεδίων ρυθιστικών και εκτελεστικών προτύπων. Ο γενικός στόχος του έργου της EIOPA στον τοέα της χρηατοοικονοικής σταθερότητας είναι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των εξελίξεων της αγοράς και των επιπτώσεών τους. Η Αρχή, σε συνεννόηση ε το Ευρωπαϊκό Συβούλιο Συστηικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), αναπτύσσει κριτήρια για τον προσδιορισό και τη έτρηση του συστηικού κινδύνου, ε έφαση στον κλάδο των ασφαλίσεων και των επαγγελατικών συντάξεων. ηοσίευση των εκθέσεων χρηατοοικονοικής σταθερότητας και υποβολή εκθέσεων επί των πορισάτων των αναλύσεων χρηατοοικονοικής σταθερότητας και τρωτότητας στο ΕΣΣΚ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιενέργεια ελέγχων προσοοίωσης ακραίων καταστάσεων στους κλάδους των ασφαλίσεων και των επαγγελατικών συντάξεων Τήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πίνακα κινδύνου χρηατοοικονοικής σταθερότητας Αξιολόγηση του αντίκτυπου που έχουν στην αγορά πιθανές ρυθιστικές εταβολές οι οποίες άπτονται των κλάδων των ασφαλίσεων και των

10 10 επαγγελατικών συντάξεων και ανάπτυξη επιλογών πολιτικής που ενισχύουν τη χρηατοοικονοική σταθερότητα και περιορίζουν τον πιθανό συστηικό κίνδυνο Παροχή υποστήριξης προς τις αρόδιες εθνικές αρχές επί θεάτων χρηατοοικονοικής σταθερότητας, εταξύ άλλων έσω διερών επαφών και επισκέψεων στις εθνικές αρχές, ε στόχο τη βελτίωση της αοιβαίας κατανόησης όσον αφορά την αξιολόγηση κινδύνων, αλλά και ειδικότερα ζητήατα εθνικού ενδιαφέροντος Παρακολούθηση και αξιολόγηση των χρηατοοικονοικών αγορών και των προσδιορισθέντων κινδύνων Παροχή αναλύσεων στατιστικών στοιχείων σε τρίτα έρη και περαιτέρω ανάπτυξη του στατιστικού πλαισίου. 7. Πρόληψη, διαχείριση και επίλυση κρίσεων Η EIOPA έχει επιφορτισθεί ε την ανάληψη δράσης για τον εντοπισό «καταστάσεων έκτακτης ανάγκης», οφείλει δε να δράσει για την αντιετώπιση ιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης αέσως ετά την κήρυξή της από το Συβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η EIOPA έχει επίσης την ευθύνη της διευκόλυνσης και, κατά περίπτωση, του συντονισού των δράσεων που αναλαβάνουν οι εθνικές εποπτικές αρχές για την αντιετώπιση δυσενών εξελίξεων που απειλούν τη χρηατοοικονοική σταθερότητα στην ΕΕ. Ενίσχυση της επαγρύπνησης των εποπτικών αρχών του κλάδου ασφαλίσεων και συντάξεων των κρατών ελών του ΕΟΧ ε στόχο να προβλέπουν και να προλαβάνουν χρηατοοικονοικές κρίσεις: o εντοπισός «θερών σηείων» κινδύνου και διαβίβαση των σχετικών πληροφοριών στις εποπτικές αρχές των κρατών ελών του ΕΟΧ

11 11 o αξιολόγηση του κινδύνου ως «κατάστασης έκτακτης ανάγκης» και υποβολή σχετικής πρότασης στο Ευρωπαϊκό Συβούλιο, εφόσον συντρέχει ανάγκη Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και αύξηση του βαθού ετοιότητας των εθνικών αρόδιων αρχών για την αντιετώπιση χρηατοοικονοικών κρίσεων: o προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και της ανάπτυξης δράσεων για την αντιετώπιση κρίσιων καταστάσεων o λειτουργία της Αρχής ως πλατφόρας συνεργασίας των εποπτικών αρχών για την αντιετώπιση κρίσιων καταστάσεων o προώθηση της συνέπειας και των βέλτιστων πρακτικών στο πεδίο της διαχείρισης κρίσεων ιευκόλυνση και, εφόσον συντρέχει ανάγκη, συντονισός των εποπτικών δράσεων για την αντιετώπιση ιας κρίσης: o βελτιστοποίηση και ανάπτυξη των ιδίων ικανοτήτων της EIOPA για την αντιετώπιση θεάτων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων o συντονισός των δράσεων των εθνικών αρόδιων αρχών Ετοιότητα για άεση ανάληψη δράσης στο πλαίσιο των αροδιοτήτων της EIOPA: o ετοιότητα για τη λήψη αποφάσεων που απευθύνονται στις αρόδιες αρχές ή σε παράγοντες της χρηατοοικονοικής αγοράς δυνάει του άρθρου 18 του κανονισού EIOPA Ανάληψη κρίσιου ρόλου στο πλαίσιο χάραξης της πολιτικής για την επίλυση κρίσεων στον κλάδο των ασφαλίσεων στην Ευρώπη: o συνεργασία ε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της οικείας διαδικασίας διαβούλευσης ε στόχο τη βελτιστοποίηση της νέας νοοθεσίας για τον κλάδο των ασφαλίσεων o θέσπιση όλων των απαιτούενων εσωτερικών διαδικασιών και δοών για τη λειτουργία του νέου ηχανισού επίλυσης κρίσεων.

12 12 8. Εξωτερικές σχέσεις Στο πλαίσιο των αροδιοτήτων που της αναθέτει ο κανονισός, η EIOPA διαδραατίζει ενεργό ρόλο στο πεδίο της διεθνούς συνεργασίας στον τοέα των ασφαλίσεων και των επαγγελατικών συντάξεων. Ένας σηαντικός στόχος της EIOPA είναι να εγγυηθεί ίσους όρους ανταγωνισού για όλους τους φορείς της αγοράς. Η ισοδυναία και η συβατότητα των διάφορων ρυθιστικών και εποπτικών πλαισίων αποτελούν παράγοντες καθοριστικής σηασίας για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. Η EIOPA προωθεί και συβάλλει στην ανάπτυξη ενός παγκόσιου ρυθιστικού προτύπου. Στο πλαίσιο αυτό, η EIOPA προωθεί ια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση ε στόχο αφενός να συβάλει ενεργά στη διαόρφωση του περιεχοένου του διαλόγου που διεξάγεται σε διεθνή φόρου όπως η διεθνής ένωση εποπτικών φορέων του ασφαλιστικού τοέα (IAIS) και ο διεθνής οργανισός εποπτικών φορέων του τοέα των συντάξεων (IOPS) και, αφετέρου, να κάνει τη φωνή της Ευρώπης να ακουσθεί και να λειτουργήσει ως καταλύτης. Τα επόενα χρόνια, η EIOPA θα καταρτίσει έγκυρα, ορθολογικά και ποιοτικά ρυθιστικά πλαίσια για τον κλάδο των ασφαλίσεων και των επαγγελατικών συντάξεων. Η EIOPA δεσεύεται να αξιοποιήσει δεόντως την επαγγελατική ειδηοσύνη, την τεχνογνωσία και την επειρία των οάδων συφεροντούχων της, πλεονεκτήατα τα οποία οφείλονται στην ισόρροπη εκπροσώπηση και στην ποικιλοορφία των ελών τους. Πιστεύουε ακράδαντα στα αοιβαία οφέλη που συνεπάγεται ια σχέση συνεργασίας η οποία βασίζεται στις αρχές της επιστοσύνης και της διαφάνειας. Παροχή πλατφόρας για την EIOPA, τα έλη της EIOPA, τα θεσικά όργανα της ΕΕ και τις αρόδιες αρχές ή τα διοικητικά όργανα τρίτων χωρών, καθώς και για άλλους διεθνείς φορείς προκειένου: o να διευκολύνει σε συνεχή βάση την αοιβαία κατανόηση, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την αοιβαία άθηση από την επειρία διαφόρων δικαιοδοσιών o να διευθετεί ζητήατα υπερέχουσας σηασίας σε διεθνές επίπεδο

13 13 Υποστήριξη, συντονισός και διευκόλυνση του έργου που επιτελείται στον τοέα της ισοδυναίας τρίτων χωρών, ιδίως στο πλαίσιο της Επιτροπής Ισοδυναίας, καθώς και στο πλαίσιο άλλων συναφών έργων Συντονισός, διευκόλυνση και υποστήριξη της λειτουργίας και του έργου των δύο οάδων συφεροντούχων της EIOPA o ιασφάλιση της επιτυχούς υποβολής των γνωοδοτήσεων των οάδων συφεροντούχων επί εγγράφων που αποτέλεσαν αντικείενο δηόσιας διαβούλευσης στην EIOPA ηιουργία συνδέσων και συνεργασία ε άλλες ΕΕΑ και ε το Ευρωπαϊκό Σύστηα Χρηατοοικονοικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) o Υποστήριξη στις δραστηριότητες της Μεικτής Επιτροπής των ΕΕΑ ε στόχο τη διασφάλιση συνολικής διατοεακής συνέπειας και την ανάληψη της προεδρίας της Μεικτής Επιτροπής το 2013 ηιουργία συνδέσων ε τα θεσικά όργανα της ΕΕ και ε άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται σε συναφή αντικείενα και συβολή στις σχετικές συζητήσεις. 9. Εσωτερική οργάνωση της EIOPA Μετά την ολοκλήρωση του αρχικού σταδίου ίδρυσής της το 2011, η EIOPA θα τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία ως οργανισός της ΕΕ στο διάστηα Η Αρχή θα εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο, αποτελεσατικό και ευέλικτο οργανισό, θα διαθέτει πλήρη εξοπλισό και θα ανταποκρίνεται σε ποικίλες και ζωτικής σηασίας απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις αυτές υπαγορεύονται από το εξελισσόενο εξωτερικό περιβάλλον της EIOPA, τις προσαρογές των προϊόντων και των υπηρεσιών της, την επέκταση της εφαρογής του κανονισού EIOPA, καθώς και από συγκεκριένους κανόνες και κανονισούς που ρυθίζουν ζητήατα προσωπικού και χρηατοοικονοικά ζητήατα. Στο πλαίσιο της εγκεκριένης στρατηγικής ΤΠ και του σχεδίου εφαρογής της εν λόγω στρατηγικής, η EIOPA θα αναπτύξει κεντρικά ελεγχόενο σύστηα ασφαλούς διαβίβασης και διαχείρισης πληροφοριών εταξύ των υπηρεσιών της και εταξύ της ίδιας και των ελών της. Εξάλλου, η EIOPA εφαρόζει τις συστάσεις και επωφελείται από τη συβολή τόσο της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου (IAS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

14 14 Στελέχωση της EIOPA ε το απαιτούενο ειδικευένο και δραστήριο προσωπικό ολοκλήρωση της στελέχωσης της EIOPA ε ειδικευένο προσωπικό, του οποίου οι δεξιότητες στο πεδίο της οαδικής εργασίας, η ευελιξία και η συνεχής άθηση θα παρέχουν στην Αρχή τη δέουσα ευελιξία και ικανότητα προσαρογής αποσαφήνιση της ταυτότητας και της νοοτροπίας της EIOPA, ε αποτέλεσα τη δηιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που θα επιτρέπει στο προσωπικό να διαπρέπει προαγωγή της πρακτικής της απόσπασης εθνικών επειρογνωόνων στην EIOPA. Βελτίωση των διαδικασιών της EIOPA και υποστήριξη λύσεων που βασίζονται στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ολοκλήρωση του σχεδιασού και της ανάπτυξης των βασικών διαδικασιών της EIOPA, ε στόχο υψηλό επίπεδο συόρφωσης, διαφάνειας, αποδοτικότητας και αποτελεσατικότητας εξεύρεση λύσεων ταχείας και ασφαλούς αποθήκευσης και ανταλλαγής των πληροφοριών που υποστηρίζουν τις βασικές επιχειρηατικές δραστηριότητες της EIOPA επέκταση των συστηάτων διοικητικής υποστήριξης. Θέσπιση αποτελεσατικών ρυθίσεων δηοσιονοικού, οικονοικού και εσωτερικού ελέγχου εφαρογή βέλτιστων πρακτικών στον τοέα της κατάρτισης του προϋπολογισού, οι οποίες θα διασφαλίζουν τον ολοκληρωένο σχεδιασό και την τεκηρίωση του προϋπολογισού ε βάση τις πραγατικές ανάγκες

15 15 ανάπτυξη και ενίσχυση του πλαισίου οικονοικής πολιτικής ε έφαση στην αποτελεσατικότητα και στη συόρφωση των σχετικών διαδικασιών συνεχής βελτίωση του εσωτερικού πλαισίου ε στόχο τη διασφάλιση της έγκαιρης, αποτελεσατικής και οικονοικής εκτέλεσης των καθηκόντων της Αρχής, καθώς και προσπάθεια για την παροχή άριστης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών από την EIOPA. Σχεδιασός αντιετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης κατάρτιση σχεδίου αντιετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης το οποίο θα εφαρόζεται σε περίπτωση αδυναίας της έδρας της EIOPA να λειτουργήσει, προβλέποντας εναλλακτικές τοποθεσίες και τρόπους διοργάνωσης συναντήσεων υψηλού επιπέδου διασφάλιση της διαθεσιότητας βασικών προϊόντων και υπηρεσιών εντός συπεφωνηένων χρονοδιαγραάτων και σύφωνα ε τα αυστηρότερα πρότυπα ασφαλείας και επιστευτικότητας. Πλήρης ανάληψη εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης από την EIOPA είωση του αποτυπώατος άνθρακος έσω της χρησιοποίησης λύσεων φιλικών προς το περιβάλλον θέσπιση άρτιων διαδικασιών επικοινωνίας ε τα έσα ενηέρωσης και ε το κοινό συνέχιση της εκπαίδευσης των νέων έσω της παροχής ευκαιριών εκπαίδευσης σε ασκούενους και σπουδαστές δηιουργία ελκυστικής εικόνας για την EIOPA στα έσα κοινωνικής δικτύωσης και στα δίκτυα.

EIOPABoS14/ Σεπτεβρίου EIOPA Πρόγραα εργασίας 2015

EIOPABoS14/ Σεπτεβρίου EIOPA Πρόγραα εργασίας 2015 EIOPABoS14/108 29 Σεπτεβρίου 2014 EIOPA Πρόγραα εργασίας 2015 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Στρατηγικοί στόχοι... 4 3. Μεικτή Επιτροπή... 11 2 1. Εισαγωγή Η EIOPA ιδρύθηκε το 2011 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

2/6. 1 ΕΕ L 158 της , σ ΕΕ L 335 της , σ.1. 3 ΕΕ L 331 της , σ

2/6. 1 ΕΕ L 158 της , σ ΕΕ L 335 της , σ.1. 3 ΕΕ L 331 της , σ EIOPA16/858 EL Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη διευκόλυνση του αποτελεσατικού διαλόγου εταξύ των αρόδιων αρχών εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, του νόιου ελεγκτή/των νόιων ελεγκτών και του ελεγκτικού

Διαβάστε περισσότερα

EIOPACP 13/08 EL. Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε το σύστηα διακυβέρνησης

EIOPACP 13/08 EL. Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε το σύστηα διακυβέρνησης EIOPACP 13/08 EL Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε το σύστηα διακυβέρνησης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; site: www.eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA(BoS(13/164 EL. Κατευθυντήριες γραές για την εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαεσολαβητές

EIOPA(BoS(13/164 EL. Κατευθυντήριες γραές για την εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαεσολαβητές EIOPA(BoS(13/164 EL Κατευθυντήριες γραές για την εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαεσολαβητές EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Διαβάστε περισσότερα

κατευθυντήριες γραές επιδιώκεται η διασφάλιση ισότιων όρων ανταγωνισού στις χρηατοπιστωτικές αγορές και η πρόληψη του ρυθιστικού αρπιτράζ.

κατευθυντήριες γραές επιδιώκεται η διασφάλιση ισότιων όρων ανταγωνισού στις χρηατοπιστωτικές αγορές και η πρόληψη του ρυθιστικού αρπιτράζ. EIOPABoS16/071 EL Προπαρασκευαστικές κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τις ρυθίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διανοέων ασφαλιστικών προϊόντων 1/14 Εισαγωγή 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

EIOPACP 13/09 EL. Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε την προοπτική αξιολόγηση των ιδίων κινδύνων (ε βάση τις αρχές ORSA)

EIOPACP 13/09 EL. Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε την προοπτική αξιολόγηση των ιδίων κινδύνων (ε βάση τις αρχές ORSA) EIOPACP 13/09 EL Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε την προοπτική αξιολόγηση των ιδίων κινδύνων (ε βάση τις αρχές ORSA) EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920;

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA12/103. EIOPA Πρόγραα εργασίας 2013

EIOPA12/103. EIOPA Πρόγραα εργασίας 2013 EIOPA12/103 EIOPA Πρόγραα εργασίας 2013 EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Τηλ.: + 49 6995111920 Φαξ: + 49 6995111919, ικτυακός τόπος: https://eiopa.europa.eu EIOPA 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραές για την υποβολή πληροφοριών στις αρόδιες εθνικές αρχές

Κατευθυντήριες γραές για την υποβολή πληροφοριών στις αρόδιες εθνικές αρχές EIOPACP 13/010 EL Κατευθυντήριες γραές για την υποβολή πληροφοριών στις αρόδιες εθνικές αρχές EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919;

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002547943 2015-01-29

15SYMV002547943 2015-01-29 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήερα 15 Σεπτεβρίου 2014 τα συβαλλόενα έρη: αφενός η «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΝΑΡΗΣ ΕΛΕΝΗ ΤΥΡΜΑΚΗ Ο.Ε.», που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, επί της οδού Αγίου Νικολάου 48, ε ΑΦΜ 999327899,

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση νοοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ» Και Υποέργο 2: «Ανάπτυξη Ολοκληρωένης Εφαρογής για την Οργάνωση, Επεξεργασία και ιάχυση της νοοθετικής,

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση Τουριστικής Νοοθεσίας», Υποέργο 2: «Ανάπτυξη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη δηοσίευση στο διαδίκτυο της Τουριστικής Νοοθεσίας» και Υποέργο 4:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΝ ΝΗΣΝ ΕΝΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΠΑΙΚΗ ΕΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΝ ΠΡΟΤΕΡΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν. Ζέρβα 2830 Τ.Κ. 45332 Ιωάννινα 14SYMV002015220 2014-04-29 ΣΥΜΠΛΗΡ ΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ Ν ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ στο πλαίσιο του έργου A Sustainable Development Model

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV SYMV

13SYMV SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΝ ΝΗΣΝ ΕΝΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΠΑΙΚΗ ΕΝΣΗ 13SYMV001669965 13SYMV001788813 2013-10-17 2013-12-17 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΝ «Σύβουλος Υποστήριξης ΕΑ ΠΙΝ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Περαία,: 01/04/14 Αρ. πρωτ.: 8733 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ Ο ήαρχος Θεραϊκού, Ιωάννης Αλεξανδρής, προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 14SYMV002031553 2014-05-07 Μεταξύ της «Περιφέρειας Κρήτης» και του «Πανεπιστη&ίου Κρήτης Τ&ή&α Ιατρικής» δια του «, Ειδικού Λογαριασ&ού Κονδυλίων Έρευνας»

Διαβάστε περισσότερα

Engagement Letter ε τον

Engagement Letter ε τον Engagement Letter ε τον 14SYMV001922384 2014-03-14 ΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σύναψη Σύβασης ε τον ΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου της χρήσεως 2012 Προς το ηοτικό Συβούλιο ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Γούρνες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νοικής οντότητας (LEI)

Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νοικής οντότητας (LEI) EIOPA(BoS(14(026 EL Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νοικής οντότητας (LEI) EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Αθήνα, 09.04.2014 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Αριθ. Πρωτ. Οικ.: 74673 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 ΤΚ 11741 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ιακήρυξη Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισ"ού για το Έργο «Ψηφιακές "Υπηρεσίες Μίας Στάσης" ΥΕΚΑ» Κωδ. ΟΠΣ: 375257 Επιχειρησιακό Πρόγρα""α: Ψηφιακή Σύγκλιση 13PROC001652801 2013-10-08 Προϋπολογισ"ός: ικαίω"α Προαίρεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΝ ΣΧΟΛΙΚΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΝ Αγωγή Σταδιοδροίας

ΣΧΕΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΝ ΣΧΟΛΙΚΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΝ Αγωγή Σταδιοδροίας ΣΧΕΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΝ ΣΧΟΛΙΚΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΝ 2013-14 Αγωγή Σταδιοδροίας Οι εκπαιδευτικοί που επιθυούν να αναλάβουν την υλοποίηση προγράατος συγκροτούν εθελοντική αθητική οάδα, η οποία πορείνααποτελείται:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Λάρισα, 05.07.2013 Αρ. Πρωτ. 3496 Πληρ.: Τηλ.: Fax: email: /νση: Τ.Κ.: Γαλάνης Β. 2413.505103 2410.287408 vgalanis@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ιακήρυξη Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισ,ού για το Έργο «Ανάπτυξη υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ε άξονες την ενοποίηση της πληροφοριακής υποδοής του Υπουργείου Τουρισού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Περίληψη (EL)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Περίληψη (EL) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 (EL) Η ασφάλιση και οι επαγγελματικές συντάξεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία. Με στοιχεία ενεργητικού αξίας άνω των δύο τρίτων του ΑΕγχΠ της ΕΕ 1, η ασφάλιση είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» ιεύθυνση: Ρίινι 1, 124 62 Χαϊδάρι Α.Φ.Μ.:999696736.Ο.Υ. Χαιδαρίου Τηλέφωνο : 210

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista

ESET NOD32 ANTIVIRUS 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista ESET NOD32 ANTIVIRUS 10 Microsoft Windows 10 / 81 / 8 / 7 / Vista ESET NOD32 Antivirus Antivirus NOD32 ß ESET LiveGrid ESET NOD32 Antivirus Antivirus ß Antispyware ESET NOD32 Antivirus ß ß ß Antivirus

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Γραφείο Προηθειών Περαία,: 05/03/14 Αρ. πρωτ.: 6027 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ Ο ήαρχος Θεραϊκού, Ιωάννης Αλεξανδρής, προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜ"Ν» ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ Iκαρία 04 06 2013 ΑΡ. ΠΡ.1908 13PROC001493424 2013-06-04 /ΝΣΗ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ Τ.Κ 83300 ΙΚΑΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ ΙΙΤΙΚΟ ΣΥΜΦΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήερα την 5 ηέρα του ηνός Νοεβρίου του έτους 2013, οι κάτωθι συβαλλόενοι: Αφενός 13SYMV001764547 2013-12-06 1. Το Εθνικό Ίδρυα Κωφών * ΕΙΚ, ε νόιο εκπρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ESET INTERNET SECURITY 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista

ESET INTERNET SECURITY 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista ESET INTERNET SECURITY 10 Microsoft Windows 10 / 81 / 8 / 7 / Vista ESET Internet Security Internet - - Botnet Antivirus, Antispyware, Firewall Antispam,, ESET Internet Security Antispyware Ransomware

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Χανδρή 3 και Κύπρου 18346, Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 801 http://www.ktpae.gr e?mail: info@ktpae.gr Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: Απλοποίηση Διαδικασίας χορήγησης αντιγράφων

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA-MB-16/ Ιανουαρίου Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της EIOPA για το

EIOPA-MB-16/ Ιανουαρίου Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της EIOPA για το EIOPA-MB-16/016 11 Ιανουαρίου 2016 Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της EIOPA για το 2016 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Καθορισμένες προτεραιότητες για το 2016... 3 Το πρόγραμμα εργασίας της EIOPA για το 2016...

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΜΕ ΚΙΚΟ ΟΠΣ 216681 Ανάδοχος Υποέργου

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 13SYMV001710744 2013-11-11 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Αριθός: Ποσό (συπεριλαβανοένου του Φ.Π.Α.): Ανάδοχος: Αντικείενο:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΡΠΟΥ ρωπός:24122014 Αρ. Πρωτ.:30777 ΑΑΜ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΝ «ΑΠΟΚΟΜΙΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΙΑΚΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΠΟΥ ΑΠΟ 24122014 ΕΣ 2802 2015»

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΕΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERREG IV / ΕΛΛΑΑ ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013 ΕΡΓΟ : «Ανάπτυξη βιώσι$ων στρατηγικών για την προώθηση του βιοαερίου $ε στόχο την ολοκληρω$ένη διαχείριση των αγροτικών και βιο$ηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ESET SMART SECURITY 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista

ESET SMART SECURITY 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista ESET SMART SECURITY 10 Microsoft Windows 10 / 81 / 8 / 7 / Vista ESET Smart Security - Internet - Anti-Theft Security Botnet Antivirus Antispyware Firewall Anti-theft Antispam ESET Smart Anti-Theft Ransomware

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 81 / 8 / 7 / Vista / XP ESET NOD32 Antivirus Antivirus NOD32 ß ESET LiveGrid ESET NOD32 Antivirus Antivirus Antispyware ß ß ESET NOD32 Antivirus ß ß Antivirus

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΣΥΜΒΑΣΗ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.06 09:52:02 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω2ΤΔΟΕ5Γ-0ΜΖ Π α ρ ο χ ή Υ π η ρ ε σ ι ώ ν κ α ι Υ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ιακήρυξη ιεθνούς Ανοικτού ιαγωνισ,ού για το Έργο «η,ιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κό,βου φιλοξενίας προηγ,ένου υπολογιστικού εξοπλισ,ού υψηλής πυκνότητας» Κωδ. ΟΠΣ: 303615 Επιχειρησιακό Πρόγρα,,α:

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV 13SYMV001447752 2013-05-29 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ» «ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ», «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» «ΗΜΦΕΛΕΙΑ» για το έργο [Καβάλα, 2013] 1 ΣΧΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Περίληψη (EL)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Περίληψη (EL) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Περίληψη (EL) Περίληψη Περίληψη Το 2013, η EIOPA συνέχισε να αναπτύσσει το ρόλο και το προφίλ της στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εποπτικού τοπίου. Η Ετήσια Έκθεση 2013 σκιαγραφεί τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05-02-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 26078 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η διάρθρωση του προγράμματος Erasmus+;

Ποια είναι η διάρθρωση του προγράμματος Erasmus+; Ποια είναι η διάρθρωση του προγράμματος Erasmus+; Για την επίτευξη των στόχων του, το πρόγραμμα Erasmus+ υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις: Βασική Δράση 1 Κινητικότητα των ατόμων Κινητικότητα εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Χανδρή 3, Μοσχάτο, ΤΚ 183 46 Αθήνα (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e mail: info@ktpae.gr ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισ5ού 5ε δη5οσίευση 14PROC001933540 2014-03-19 για «Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

13PROC για το Έργο

13PROC για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισού (ε δηοσίευση) 13PROC001644017 2013-10-02 για το Έργο Υπηρεσίες για τον Έλεγχο των ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ Κωδ. ΟΠΣ: 341272 Επιχειρησιακό Πρόγραα:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ιακήρυξη Ανοικτού ε ηοσίευση ιαγωνισού για σύναψη Συφωνίας Πλαίσιο για το Έργο «Υπηρεσίες υλοποίησης ενιαίας ηλεκτρονικής διαχείρισης ροών 13PROC001652092 2013-10-07 Υποέργο 2 της Πράξης ε τίτλο «Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011.

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του νόμου Ν.3996/2011, ως σκοποί του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αναφέρονται 1 η παροχή επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ESET SMART SECURITY 9. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP

ESET SMART SECURITY 9. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP ESET SMART SECURITY 9 Microsoft Windows 10 / 81 / 8 / 7 / Vista / XP ESET Smart Security - Internet - Anti-Theft Security Botnet Antivirus Antispyware Firewall Anti-theft Antispam ESET Smart Antivirus

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ικαρία, 01-07 -2013 ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝOΜΙΚΗΣ Σύβασης 02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΝ» - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ. Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 153/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρ*ογών Ανανεώσι*ων Πηγών. Λύκειο Χάρακα του ή*ου Αρχανών Αστερουσίων Υποέργο: Έργο ενεργειακής αναβάθ*ισης

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρ*ογών Ανανεώσι*ων Πηγών. Λύκειο Χάρακα του ή*ου Αρχανών Αστερουσίων Υποέργο: Έργο ενεργειακής αναβάθ*ισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΝ ΥΠΟΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών Αστερουσίων ΕΡΓΟ: Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρ*ογών Ανανεώσι*ων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονό*ησης

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ.2/2015 Στην Αθήνα, σήερα την 9 η του ηνός Φεβρουαρίου ηέρα ευτέρα έτους 2015 και στο Κεντρικό Κατάστηα του Ταείου Παρακαταθηκών & ανείων, οδός Ακαδηίας 40, εταξύ αφενός του Χρήστου Μήτρεντσε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 88(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4611 Tετάρτη, 12 Iουλίου 2017 837 Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.21 15:20:29 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΛΟΠ46Ψ8ΒΓ-Δ49 ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA-13/ Σεπτεμβρίου EIOPA Πρόγραμμα εργασίας 2014

EIOPA-13/ Σεπτεμβρίου EIOPA Πρόγραμμα εργασίας 2014 EIOPA-13/108 27 Σεπτεμβρίου 2013 EIOPA Πρόγραμμα εργασίας 2014 1 Πίνακας περιεχομένων 2. Ρυθμιστικά καθήκοντα... 4 2.1. Ασφαλίσεις... 4 2.2. Επαγγελματικές συντάξεις... 5 2.3. Αξιολόγηση αντικτύπου...

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Αγιος Νικόλαος 18/03/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

14SYMV Αγιος Νικόλαος 18/03/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΕΝΣΗ Ευρωπαϊκό Ταείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 14SYMV001931322 2014-03-18 Αγιος Νικόλαος 18/03/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 5964 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗΤ ΝΕΥΡ ΠΑΪΚ ΝΚΟΙΝΟΤΗΤ Ν

ΕΠΙΤΡΟΠΗΤ ΝΕΥΡ ΠΑΪΚ ΝΚΟΙΝΟΤΗΤ Ν ConseilUE PUBLIC ΕΠΙΤΡΟΠΗΤ ΝΕΥΡ ΠΑΪΚ ΝΚΟΙΝΟΤΗΤ Ν Βρυξέλλες,06/XI/2006 E(2006)5186τελικό ΣΥΣΤΑΣΗΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της06/χι/2006 γιατηνκαθιέρωσηκοινού«πρακτικούεγχειριδίουγιατουςσυνοριοφύλακες(εγχειρίδιο Σένγκεν)»,προςχρήσηαπότιςαρ"όδιεςαρχέςτωνκρατών"ελώνκατάτηδιενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2017 COM(2017) 499 final 2017/0229 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2017/... του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2017, για την υπογραφή,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚ/Ν ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ/Ν ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝOMΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΛΣΤΑΤ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΜΟΝΑ Α ΒΕΡΟΙΑΣ) Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Αριθός: Ποσό (χωρίς Φ.Π.Α.): Προηθευτής: Είδος: 20/13102014(6)ANTI

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. στο πλαίσιο της Αναπτυξιακής Σύπραξης ε την επωνυία. Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναικού MIS Προϋπολογισού: 28.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. στο πλαίσιο της Αναπτυξιακής Σύπραξης ε την επωνυία. Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναικού MIS Προϋπολογισού: 28. ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΕΝΣΗ 13PROC001599578 2013-09-02 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΣ Με κριτήριο κατακύρωσης τη χαηλότερη προσφορά Για την υλοποίηση της πράξης «ΑΝΑΚΥΚΛΣΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Τ. Π. & ΑΝΕΙΝ ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η αριθ. 21 /2013. Αθήνα, PROC Αρ. Πρωτ.: Ι.Π./Φ306/10

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η αριθ. 21 /2013. Αθήνα, PROC Αρ. Πρωτ.: Ι.Π./Φ306/10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 02-10-2013 14PROC002091757 2014-06-05 Αρ. Πρωτ.: Ι.Π./Φ306/10 Γενική /νση: ιαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας /νση: Προ!ηθειών Τ!ή!α: Προ!ηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ Σέρβια, 27/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Αριθ. Πρωτ.:1424 ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙ'Ν ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚ'Ν ΥΠΗΡΕΣΙ'Ν ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 15PROC ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (ΤΜΗΜΑ ') Προϋπολογισού: 751.

Μ Ε Λ Ε Τ Η 15PROC ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (ΤΜΗΜΑ ') Προϋπολογισού: 751. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011. Περίληψη (EL)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011. Περίληψη (EL) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 Περίληψη (EL) Περίληψη Περίληψη Το 2011 σηματοδότησε την έναρξη των εργασιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) ως ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής (ΕΕΑ).

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ξάνθη, 23-05-2014 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ /νση ιοικητικής - Οικονοικής Υπηρεσίας Υποδ/νση ιοικητικού Οικονοικού

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕΡΡΕΣ 18-11 -2014 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΝ Αριθ. Πρωτ: 62278 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Ταχ. /νση : Κωνσταντίνου Καραανλή 1 Πληροφορίες : Πάππος Χρήστος Τηλέφωνο : 2321350110-114 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΤ:61700/12112013 ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΤΙΣΜΟΥ ΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΝ ΧΡΝ ΕΡΓ. Η1/13 ΧΡΗΜΑΤΟΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 13PROC001724471

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Ψηψιακά υπεγεγραμμένο απο τον Τσεπέλη Ιωάννη, ως ακριβές αντίγραφο 15PROC002564558 2015-02-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα, 03/02/2015 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α ΑΜ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΝ ΕΡΓΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΣΗΣ ΒΥΖANTIΝΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖANTIΝN ΜΝΗΜΕΙΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισ*άνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κο*οτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 33 /2014 Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ 13PROC000100802 2013-03-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΝ, Άγιος Νικόλαος, 06032013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 00510 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κ ΕΦΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ» ΚΑΙ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΝ»ΤΗΣ ALFAWARE

ΣΥΜΦΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ» ΚΑΙ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΝ»ΤΗΣ ALFAWARE Κερατσίνι : 10.. / 4.. / 2014 Αρ.Πρωτ. 29791 14SYMV002029227 2014-05-06 ΣΥΜΦΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ» ΚΑΙ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΝ»ΤΗΣ ALFAWARE 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΠ)Σ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΠ)Σ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισ1άνογλου 45 69100 Κο1οτηνή Κουρνιώτη Αικατερίνη 2531351551

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 29/4/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΡ.ΠΡΤ. 10875 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ 14SYMV002014166 2014-04-29 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ΙΑΚΥΡΗΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 13PROC001747620 2013-11-29 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 13PROC ΙΑΜΟΡΦΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΝ ΧΡΝ ΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ (ΑΘΛΗΤΙΚΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΝ ΧΡΝ) Προϋπολογισού: 124.

Μ Ε Λ Ε Τ Η 13PROC ΙΑΜΟΡΦΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΝ ΧΡΝ ΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ (ΑΘΛΗΤΙΚΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΝ ΧΡΝ) Προϋπολογισού: 124. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΝ ΥΠΟΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΝ ΧΡΝ ΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ (ΑΘΛΗΤΙΚΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΝ ΧΡΝ)

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.10 13:50:52 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Β2Α6ΩΕΕ-ΑΛ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακών Τηλεφωνικών Κέντρων. τύπου Coral

Ψηφιακών Τηλεφωνικών Κέντρων. τύπου Coral Κερατσίνι : 24/7/2014 Αριθός Πρωτοκόλλου : 47930 14SYMV002213928 2014-08-01 Συβόλαιο Συντήρησης Ψηφιακών Τηλεφωνικών Κέντρων τύπου Coral του κατασκευαστή TADIRAN ήος Κερατσινίουραπετσώνας Σύβαση: 8ωρη

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 14PROC ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΝ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΝΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 14PROC ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΝ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΝΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΝ ΥΠΟΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΝ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΝΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 45, Τ.Κ. 69100 13PROC001576661

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΝ Στην Αθήνα σήερα 4 η Οκτωβρίου 2013, οι κατωτέρω συβαλλόενοι: αφενός η ανώνυη εταιρεία ε την επωνυία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΠΟ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 14PROC ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΝ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΝ (ΠΥΡΓΟΣ, ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΤΕΦΕΛΙ) Προϋπολογισού: 715.

Μ Ε Λ Ε Τ Η 14PROC ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΝ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΝ (ΠΥΡΓΟΣ, ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΤΕΦΕΛΙ) Προϋπολογισού: 715. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΝ ΥΠΟΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΝ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΝ (ΠΥΡΓΟΣ, ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΤΕΦΕΛΙ) ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΤ.:45492/01082014 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΙΟΦΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΤΗΣΗ 1 : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA/11/ Ιανουαρίου 2012

EIOPA/11/ Ιανουαρίου 2012 EIOPA/11/133 23 Ιανουαρίου 2012 EIOPA Πρόγραμμα εργασίας 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 2. Πολιτική... 6 2.1. Φερεγγυότητα II... 6 2.1.1. Αξιολόγηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα 01-04-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΠ: Οικ. 3951 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ 14PROC001959715 2014-04-02

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 14PROC0023482 2014-10-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Αρ. Πρωτοκ. : 7766/13102014 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΤΗΣΗ 1 : ΒΕΛΤΙ%ΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΕ%ΦΟΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΕΖ%Ν ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ 14SYMV002024759 2014-05-05 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΝ για την εκπόνηση των παραδοτέων: 2.2.2 «Ενη&έρωση Ευαισθητοποίηση Μαθητών και Εκπαιδευτικών» και

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Προήθεια κλειστών κυκλωάτων παρακολούθησης για τα δηοτικά κοιητήρια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ, Προϋπολογισός: 47.994,60 ΕΥΡ 13PROC001733520 2013-11-22 Ηράκλειο, 19! 11 2013

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Ταχ. /ση : Εθνικής Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

9 /2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

9 /2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ ΑΔΑ Ω04ΡΠΜΛ 9 / 04 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date 0405 005 EET Reasn Lcatin Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ιακήρυξη Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισού για το Υποέργο1 «Μελέτες και εφαρογή της ηοσιονοικής Μεταρρύθισης ε τη χρήση Πληροφοριακού Συστήατος και υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των φορέων της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τήα Προκηρύξεων & ηοπρασιών ΙΑΚΗΡΥΞΗ 14PROC001951156 2014-03-28 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα