Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000"

Transcript

1 Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL E v1.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Χαρακτηριστικά έξοδος Ρελέ για άνοιγµα Πόρτας έξοδος τρανζίστορ για ένδειξη Κατάστασης πληκτρολογίου: οπλισµένο ή αφοπλισµένο βοηθητική έξοδος τρανζίστορ (Aux) είσοδος µαγνητικής Επαφής Πόρτας είσοδος «Μπουτόν Εξόδου» για άνοιγµα της πόρτας µε εξωτερικό µπουτόν κωδικός ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ για τον προγραµµατισµό του πληκτρολογίου ΚΥΡΙΟΣ κωδικός για όπλιση / αφόπλιση του πληκτρολογίου κωδικοί ΧΡΗΣΤΗ για άνοιγµα πόρτας ένδειξη Συναγερµού Πόρτας προαιρετικά: Προσωρινό Κλείδωµα Πληκτρολογίου, µετά από 3 λανθασµένες προσπάθειες εισαγωγής κωδικού δυνατότητα προγραµµατισµού µήκους κωδικών (πλήθος ψηφίων) δηµιουργία καταλόγου (αρίθµησης) χρηστών για εύκολη διαχείριση των κωδικών µνήµη µε µόνιµη συγκράτηση δεδοµένων φωτιζόµενα πλήκτρα πλήκτρο Κουδουνιού Πόρτας τρεις φωτεινές ενδείξεις LED και βοµβητής επαφές σύνδεσης µε συναγερµό για προστασία από παραβίαση (Tamper) για εξωτερική χρήση (IP65) 1

2 Εισαγωγή Το πληκτρολόγιο SL2000E έχει σχεδιαστεί για να χρησιµοποιείται ως αυτόνοµη µονάδα ελέγχου πρόσβασης σε 1 πόρτα. Η συσκευή διαθέτει 1 έξοδο ρελέ, 2 εξόδους τρανζίστορ και 2 εισόδους Ν/Ο. Όλοι οι κωδικοί και οι παράµετροι που διαµορφώνουν τη λειτουργία του πληκτρολογίου είναι αποθηκευµένοι σε µνήµη µε µόνιµη συγκράτηση δεδοµένων. Το πληκτρολόγιο SL2000E είναι κατάλληλο για εγκατάσταση και σε εξωτερικό χώρο (IP65). Λειτουργική Περιγραφή Σηµείωση: Οι παράµετροι C1,C2 C10 που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο αφορούν τις ρυθµίσεις παραµέτρων διαµόρφωσης του πληκτρολογίου SL2000Ε κατά τη διαδικασία Επαναφοράς Μνήµης (βλέπε πιο κάτω: Καθορισµός παραµέτρων διαµόρφωσης του αυτόνοµου πληκτρολογίου πρόσβασης SL2000Ε). Έξοδος Ρελέ για άνοιγµα Πόρτας Αυτή η έξοδος έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει ένα µηχανισµό ηλεκτρικής κλειδαριάς (π.χ. κυπρί ή ηλεκτροµαγνήτη). Κάθε φορά που εισάγεται ένας έγκυρος κωδικός ΧΡΗΣΤΗ, η συσκευή SL2000Ε αρχίζει την αντίστροφη µέτρηση του χρόνου καθυστέρησης που έχει καθοριστεί από τις παραµέτρους C1C2 και όταν λήξει ο χρόνος αυτός, ενεργοποιείται η έξοδος ρελέ για χρονικό διάστηµα που έχει καθοριστεί από τις τιµές των παραµέτρων C3C4. Η ενεργοποίηση της εξόδου Ρελέ για άνοιγµα Πόρτας υποδεικνύεται από τη φωτεινή ένδειξη LED OPEN (πράσινο), η οποία παραµένει αναµµένη για όλο το διάστηµα που η Έξοδος Ρελέ για άνοιγµα Πόρτας είναι ενεργοποιηµένη. Σηµείωση: Εφόσον έχει γίνει η επιλογή Απενεργοποίηση Πρόσβασης σε κατάσταση Όπλισης, το Ρελέ για το άνοιγµα Πόρτας µπορεί να ενεργοποιηθεί µόνο όταν το πληκτρολόγιο λειτουργεί σε κατάσταση Αφόπλισης. Έξοδος για ένδειξη Κατάστασης Όταν το πληκτρολόγιο SL2000Ε είναι σε κατάσταση Όπλισης η έξοδος ένδειξης Κατάστασης δεν είναι ενεργή και παραµένει µε υψηλή αντίσταση. Όταν το πληκτρολόγιο περνάει σε κατάσταση Αφόπλισης η έξοδος ένδειξης Κατάστασης βραχυκυκλώνει προς αρνητικό φορτίο (GND) και παραµένει έτσι, όσο το SL2000Ε παραµένει σε κατάσταση Αφόπλισης. Το ρεύµα σε αυτήν την έξοδο περιορίζεται εσωτερικά σε max. 1,0A, η τάση που εφαρµόζεται δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 16V DC max. Η έξοδος ένδειξης Κατάστασης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την όπλιση µίας ζώνης συναγερµού ή για τον έλεγχο οποιασδήποτε άλλης συσκευής ή συστήµατος που λειτουργεί µε εντολή on/off. Σηµείωση: Η όπλιση και αφόπλιση του πληκτρολογίου µπορεί να διεξαχθεί µόνο µε χρήση του ΚΥΡΙΟΥ κωδικού. Βοηθητική έξοδος (Aux) Κανονικά αυτή η έξοδος παραµένει σε υψηλή αντίσταση. Όταν ενεργοποιείται βραχυκυκλώνει προς αρνητικό φορτίο (GND). Η Βοηθητική έξοδος έχει σχεδιαστεί για να δείχνει δύο συµβάντα (γεγονότα): συµβάν: Κουδούνι Πόρτας ή συµβάν: Συναγερµός Πόρτας Οποτεδήποτε πιεστεί στιγµιαία το πλήκτρο Κουδούνι [F1] ή πιεστεί και παραµείνει πατηµένο για περισσότερο από µισό δευτερόλεπτο το πλήκτρο [#], η Βοηθητική έξοδος (Aux) ανοίγει σταθερά (βραχυκυκλώνει προς αρνητικό φορτίο) και παραµένει σε αυτήν την κατάσταση για όσο διάστηµα το πλήκτρο Κουδούνι [F1] ή το πλήκτρο [#] είναι πατηµένο. Η Βοηθητική έξοδος (Aux) µπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί όταν είναι ενεργός ο Συναγερµός Πόρτας. Το πληκτρολόγιο δείχνει το Συναγερµό Πόρτας µέσω παλµικής διαµόρφωσης της Βοηθητικής εξόδου. Χάρη σε αυτό το χαρακτηριστικό (σταθερή ή παλµική έξοδος) ο τελεστής µπορεί να διακρίνει το σήµα Κουδουνιού από αυτό του Συναγερµού Πόρτας. 2

3 Το ρεύµα σε αυτήν την έξοδο περιορίζεται εσωτερικά σε max. 1,0 A, η τάση που εφαρµόζεται δεν πρέπει να υπερβαίνει 24V DC max. Κανονικά η Βοηθητική έξοδος χρησιµοποιείται για να ενεργοποιήσει κάποιο είδος συσκευής προειδοποίησης (π.χ. σειρήνα συναγερµού ή βοµβητή). Σηµείωση: Ο Συναγερµός Πόρτας έχει υψηλότερη προτεραιότητα από το Κουδούνι Πόρτας. Έτσι, όταν τα δύο αυτά συµβάντα παρουσιαστούν ταυτοχρόνως, η γραµµή εξόδου δείχνει µόνον το Συναγερµό Πόρτας. Είσοδος «Μπουτόν Εξόδου» Η ενεργοποίηση αυτής της εισόδου ενεργοποιεί µε τη σειρά της την έξοδο του Ρελέ για άνοιγµα Πόρτας ακριβώς όπως και η εισαγωγή έγκυρου κωδικού ΧΡΗΣΤΗ. Το Μπουτόν Εξόδου πρέπει να είναι τύπου Ν/Ο. Είσοδος µαγνητικής «Επαφής Πόρτας» Αυτή η είσοδος έχει προβλεφθεί για να µπορεί να συνδεθεί ένας αισθητήρας ανοικτής πόρτας (π.χ. µαγνητική επαφή). Όταν η είσοδος µαγνητικής Επαφής Πόρτας είναι ανοικτή ή δεν έχει συνδεθεί, το πληκτρολόγιο «θεωρεί» ότι η πόρτα είναι κλειστή. Όταν βραχυκυκλώνει προς αρνητικό φορτίο (GND), το SL2000Ε «συµπεραίνει» ότι η πόρτα είναι ανοικτή. Σηµείωση: Εάν δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε αισθητήρα ανοικτής πόρτας, µη συνδέετε την είσοδο µαγνητικής Επαφής Πόρτας. Όταν δεν υπάρχει αισθητήρας ανοικτής πόρτας, το πληκτρολόγιο SL2000Ε δεν εµφανίζει την ένδειξη του συναγερµού Ανοικτής Πόρτας. Είσοδος ελέγχου της φωτεινής ένδειξης LED System Αυτή η είσοδος χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της φωτεινής ένδειξης LED SYSTEM (πορτοκαλί). Όταν αυτή η είσοδος βραχυκυκλώνει προς αρνητικό φορτίο το LED SYSTEM ανάβει. Χρησιµοποιείται για οποιονδήποτε σκοπό επιλέξει ο εγκαταστάτης (π.χ. για να παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση του συστήµατος συναγερµού). Συναγερµός Ανοικτής Πόρτας Η ένδειξη συναγερµού Ανοικτής Πόρτας εµφανίζεται όταν: η πόρτα έχει ανοίξει χωρίς να έχει εισαχθεί ένας έγκυρος κωδικός ΧΡΗΣΤΗ, η πόρτα έχει ανοίξει χωρίς να έχει πατηθεί το Μπουτόν Εξόδου, η πόρτα δεν έχει κλείσει µέσα στο χρονικό διάστηµα C5C6 από τη στιγµή που είχε απενεργοποιηθεί ο µηχανισµός κλειδώµατος της πόρτας. Ο συναγερµός Ανοικτής Πόρτας ενεργοποιεί παλµικά τη Βοηθητική έξοδο (Aux) και συνοδεύεται από ένα συνεχές ηχητικό σήµα, το οποίο παράγεται από τον εσωτερικό βοµβητή του πληκτρολογίου. Το πάτηµα οποιουδήποτε πλήκτρου διακόπτει το ηχητικό σήµα ωστόσο αυτό δεν ακυρώνει την ένδειξη συναγερµού στη Βοηθητική έξοδο (Aux). Η ένδειξη στη Βοηθητική έξοδο (Aux) εξαφανίζεται, όταν κλείνει η πόρτα ή αυτόµατα 60 δευτερόλεπτα µετά από την έναρξη του συναγερµού. Επιλογή 1: Προσωρινό Κλείδωµα Πληκτρολογίου Εάν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, µετά από τρεις συνεχόµενες προσπάθειες εισαγωγής λανθασµένου κωδικού το πληκτρολόγιο κλειδώνει για 60 δευτερόλεπτα. Όταν παρέλθει αυτό το χρονικό διάστηµα το πληκτρολόγιο SL2000Ε ενεργοποιείται και πάλι και είναι έτοιµο να δεχθεί την εισαγωγή κωδικού. Η λήξη των 60 δευτερολέπτων, δηλ. του προσωρινού κλειδώµατος του πληκτρολογίου, καταδεικνύεται µε δύο διπλά ηχητικά σήµατα (** **). Επιλογή 2: Απενεργοποίηση Πρόσβασης σε κατάσταση Όπλισης Εάν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, το πληκτρολόγιο SL2000Ε επιτρέπει την πρόσβαση στο χώρο µόνο όταν βρίσκεται σε κατάσταση αφόπλισης. Με ενεργή αυτήν την επιλογή η πρόσβαση στην πόρτα θα είναι αδύνατη, τόσο για τους κωδικούς ΧΡΗΣΤΗ όσο και για το Μπουτόν Εξόδου, εκτός εάν το πληκτρολόγιο SL2000Ε περάσει στην κατάσταση Αφόπλισης. 3

4 Σηµείωση: Χάρις σε αυτήν την επιλογή ο ΚΥΡΙΟΣ χρήστης µπορεί να απαγορεύσει την πρόσβαση στο χώρο γυρίζοντας το πληκτρολόγιο σε κατάσταση Όπλισης. Αντίστροφα, µπορεί να επιτρέψει την πρόσβαση γυρίζοντας το πληκτρολόγιο σε κατάσταση Αφόπλισης. Στο πληκτρολόγιο SL2000Ε η εναλλαγή µεταξύ της κατάστασης Όπλισης / Αφόπλισης γίνεται µόνο µε τον ΚΥΡΙΟ κωδικό. Όπλιση και Αφόπλιση του πληκτρολογίου Το πληκτρολόγιο SL2000Ε µπορεί να λειτουργεί είτε σε κατάσταση Όπλισης είτε Αφόπλισης. Η κατάσταση Όπλισης επισηµαίνεται µε LED ARMED (κόκκινη φωτεινή ένδειξη), ενώ η κατάσταση Αφόπλισης επισηµαίνεται µε LED DISARMED (πράσινη φωτεινή ένδειξη). Η τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας φαίνεται επίσης στη γραµµή εξόδου ένδειξης Κατάστασης, η οποία όταν είναι ενεργή δείχνει ότι η µονάδα είναι σε κατάσταση Αφόπλισης. Η εναλλαγή µεταξύ Όπλισης / Αφόπλισης µπορεί να διεξαχθεί µόνο µε τον ΚΥΡΙΟ κωδικό. Οποτεδήποτε η συσκευή περνάει στην κατάσταση Αφόπλισης παράγονται δύο διπλά ηχητικά σήµατα (** **), ενώ όταν γυρίζει στην κατάσταση Όπλισης παράγεται µόνον ένα διπλό ηχητικό σήµα (**). Κωδικοί Το πληκτρολόγιο SL2000Ε παρέχει τρία είδη κωδικών: ΚΥΡΙΟΣ κωδικός Κωδικός ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ Κωδικοί ΧΡΗΣΤΗ Κάθε είδος κωδικού έχει σχεδιαστεί για ξεχωριστό σκοπό. Το µήκος (το πλήθος των ψηφίων) κάθε κωδικού µπορεί να προγραµµατιστεί κατά τη διαδικασία Καθορισµού Παραµέτρων ιαµόρφωσης. Την εισαγωγή κάθε κωδικού πρέπει να ακολουθεί το πλήκτρο [#] που χρησιµοποιείται για να σηµατοδοτεί το τέλος του κωδικού. ΚΥΡΙΟΣ κωδικός Ο ΚΥΡΙΟΣ κωδικός χρησιµοποιείται για να εναλλάσσεται η κατάσταση λειτουργίας του πληκτρολογίου SL2000Ε ανάµεσα σε Όπλιση / Αφόπλιση και µπορεί να έχει από 4 έως 10 ψηφία. Κωδικός ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ Ο κωδικός ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ απαιτείται για την είσοδο στη λειτουργία προγραµµατισµού εγκατάστασης και µπορεί να έχει από 4 έως 10 ψηφία. Κωδικοί ΧΡΗΣΤΗ Αυτοί οι κωδικοί χρησιµοποιούνται για την ενεργοποίηση της εξόδου Ρελέ για άνοιγµα Πόρτας. Κάθε φορά που εισάγεται ένας έγκυρος κωδικός ΧΡΗΣΤΗ το πληκτρολόγιο SL2000Ε αρχίζει την αντίστροφη µέτρηση του χρόνου καθυστέρησης C1C2 και όταν αυτός ο χρόνος λήξει, ενεργοποιείται η έξοδος Ρελέ για άνοιγµα Πόρτας. Η έξοδος Ρελέ για άνοιγµα Πόρτας ενεργοποιείται για χρονικό διάστηµα που καθορίζεται από τις παραµέτρους C3C4. Οι κωδικοί ΧΡΗΣΤΗ µπορεί να έχουν από 2 έως 8 ψηφία. Σηµείωση: Το πληκτρολόγιο SL2000Ε επιτρέπει τον προγραµµατισµό µέχρι 55 κωδικών ΧΡΗΣΤΗ, µε τον κάθε έναν απ αυτούς τους κωδικούς να ανοίγει την πόρτα. 4

5 Χειρισµός του πληκτρολογίου Το πληκτρολόγιο SL2000E λειτουργεί πληκτρολογώντας τους ακόλουθους συνδυασµούς πλήκτρων και κωδικών, οι οποίοι εισάγονται χωρίς να απαιτείται προηγουµένως η είσοδος στη λειτουργία προγραµµατισµού. Πληκτρολογώντας: [Κωδικός ΧΡΗΣΤΗ] [#] Οποτεδήποτε εισάγεται ένας έγκυρος κωδικός ΧΡΗΣΤΗ το πληκτρολόγιο παράγει δύο ηχητικά σήµατα (**) και στη συνέχεια αρχίζει την αντίστροφη µέτρηση για τη χρονική καθυστέρηση C1C2. Μόλις λήξει ο χρόνος καθυστέρησης, το πληκτρολόγιο SL2000Ε ενεργοποιεί την έξοδο Ρελέ για άνοιγµα Πόρτας για χρονικό διάστηµα που καθορίζεται από τις παραµέτρους C3C4. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα ενεργοποιείται ο µηχανισµός της πόρτας και ο χρήστης µπορεί να την ανοίξει. Πληκτρολογώντας: [ΚΥΡΙΟΣ κωδικός] [#] Κάθε φορά που εισάγεται ο ΚΥΡΙΟΣ κωδικός το πληκτρολόγιο SL2000Ε αλλάζει κατάσταση λειτουργίας (εναλλαγή από κατάσταση Όπλισης σε κατάσταση Αφόπλισης και αντίστροφα). Πληκτρολογώντας: [Κωδικός ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ] [#] Κάθε φορά που εισάγεται ο κωδικός ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, το πληκτρολόγιο παράγει δύο ηχητικά σήµατα (**) και περνάει στη λειτουργία προγραµµατισµού εγκατάστασης. Σε αυτή τη κατάσταση λειτουργίας ο συντηρητής µπορεί να προγραµµατίσει τους κωδικούς ΧΡΗΣΤΗ της µονάδας. Πληκτρολογώντας: [*] [παλαιός κωδικός ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ] [#] [νέος κωδικός ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ] [#] Αυτή η εντολή διαγράφει τον παλιό κωδικό ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ και προγραµµατίζει ένα νέο κωδικό ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. Εάν η εντολή εκτελεστεί µε επιτυχία η µονάδα παράγει τρία διπλά ηχητικά σήµατα (** ** **). Πληκτρολογώντας: [*] [παλαιός ΚΥΡΙΟΣ κωδικός] [#][νέος ΚΥΡΙΟΣ κωδικός] [#] Αυτή η εντολή διαγράφει τον παλιό ΚΥΡΙΟ κωδικό και προγραµµατίζει ένα νέο ΚΥΡΙΟ κωδικό. Εάν η εντολή εκτελεστεί µε επιτυχία η µονάδα παράγει τρία διπλά ηχητικά σήµατα (** ** **). Σηµείωση: Όποτε επαναπρογραµµατίζετε ένα νέο ΚΥΡΙΟ κωδικό ή κωδικό ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ να θυµάστε ότι ο νέος κωδικός που εισάγετε στη µονάδα πρέπει να έχει τον ίδιο αριθµό ψηφίων όπως και ο παλαιός. Πληκτρολογώντας: [πλήκτρο Κουδουνιού F1] Ένα σύντοµο πάτηµα αυτού του πλήκτρου [F1] ενεργοποιεί τη Βοηθητική έξοδο (Aux) και τον εσωτερικό βοµβητή για χρόνο περίπου 2 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη στη Βοηθητική έξοδο (Aux) και στο βοµβητή συνεχίζει για όλο το χρονικό διάστηµα που το πλήκτρο Κουδουνιού [F1] παραµένει πατηµένο. Πληκτρολογώντας: [#] Κανονικά σηµατοδοτεί το τέλος ενός κωδικού αλλά όταν πιέζεται ξεχωριστά για χρόνο µεγαλύτερο από 0.5 s λειτουργεί µε τον ίδιο τρόπο όπως και το πλήκτρο Κουδουνιού [F1]. 5

6 Προγραµµατισµός των Κωδικών ΧΡΗΣΤΗ Το πληκτρολόγιο SL2000Ε παρέχει τη δυνατότητα προγραµµατισµού µέχρι και 55 διαφορετικών κωδικών ΧΡΗΣΤΗ. Τους κωδικούς ΧΡΗΣΤΗ µπορεί να τους διαχειριστεί κανείς (προσθήκη/ διαγραφή/ αλλαγή κωδικού) µόνο όταν η συσκευή είναι στη λειτουργία Προγραµµατισµού Εγκατάστασης. Προκειµένου να προγραµµατίσει κανείς τους κωδικούς ΧΡΗΣΤΗ, πρέπει πρώτα να εισέλθει στη λειτουργία Προγραµµατισµού Εγκατάστασης πληκτρολογώντας τον κωδικό ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ: [κωδικός ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ] [#] και στη συνέχεια έχει πρόσβαση στις εντολές προγραµµατισµού που ακολουθούν: [0] [1] [#] [κωδικός] [#] Προγραµµατισµός του 1 ου κωδικού ΧΡΗΣΤΗ [0] [2] [#] [κωδικός] [#] Προγραµµατισµός του 2 ου κωδικού ΧΡΗΣΤΗ.... [5] [5] [#] [κωδικός] [#] Προγραµµατισµός του 55 ου κωδικού ΧΡΗΣΤΗ [0] [0] [#] ιαγραφή όλων των κωδικών ΧΡΗΣΤΗ [9] [9] [#] [κωδικός] [#] ιαγραφή του κωδικού που έχει εισαχθεί σε αγκύλες. [#] Έξοδος από τη λειτουργία Προγραµµατισµού Εγκατάστασης. Όταν το πληκτρολόγιο δέχεται το νέο κωδικό ΧΡΗΣΤΗ παράγει δύο διπλά ηχητικά σήµατα (** **). Κάθε προσπάθεια προγραµµατισµού ενός κωδικού ΧΡΗΣΤΗ που ήδη υπάρχει στη µνήµη ή ενός κωδικού µε περισσότερα ψηφία απ αυτά που έχουν καθοριστεί κατά την διαδικασία Καθορισµού Παραµέτρων ιαµόρφωσης, προκαλεί λάθος προγραµµατισµού. Το λάθος σηµατοδοτείται µε ένα µεγαλύτερης διάρκειας ηχητικό σήµα. Καθορισµός παραµέτρων διαµόρφωσης & Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθµίσεων Προκειµένου να διαµορφωθεί το πληκτρολόγιο SL2000Ε πρέπει: ή να γίνει Επαναφορά Μνήµης (µε ταυτόχρονη επαναφορά των εργοστασιακών παραµέτρων διαµόρφωσης C1 C10) ή να γίνει Επαναφορά Μνήµης και στη συνέχεια να εισαχθούν διαδοχικά τα 10 ψηφία των παραµέτρων C1-C10 που θα ρυθµίσουν το πληκτρολόγιο στη συγκεκριµένη εγκατάσταση. Κατά την Επαναφορά Μνήµης, ολόκληρο το περιεχόµενο της µνήµης του πληκτρολογίου διαγράφεται (συµπεριλαµβανοµένων όλων των κωδικών) και η συσκευή επανέρχεται στις Προεπιλεγµένες (εργοστασιακές) ρυθµίσεις. Προκειµένου να γίνει Επαναφορά Μνήµης ακολουθήστε τα εξής βήµατα: 1. Κλείστε την παροχή ρεύµατος. 2. Συνδέστε το καλώδιο Επαναφοράς (καφέ-κίτρινο) στον θετικό πόλο της τροφοδοσίας (+). 3. Ανοίξτε την παροχή ρεύµατος. 4. Περιµένετε µέχρι να ακουστούν από τη συσκευή τρία διπλά ηχητικά σήµατα (** ** **) αυτό το σήµα δείχνει ότι το περιεχόµενο της µνήµης του πληκτρολογίου SL2000Ε διαγράφτηκε και επανήλθε στις προεπιλεγµένες εργοστασιακές ρυθµίσεις. 5. Αποσυνδέστε το καλώδιο Επαναφοράς (καφέ-κίτρινο) από τον θετικό πόλο τροφοδοσίας. 6. Κλείστε την παροχή ρεύµατος. 6

7 Όταν επαναφέρετε την παροχή ρεύµατος, το πληκτρολόγιο SL2000E έχει επανέλθει στις εργοστασιακές του ρυθµίσεις (δηλαδή: C1=0, C2=4, C3=0, C4=4, C5=0, C6=9, C7=0, C8=0, C9=1, C10=1, ΚΥΡΙΟΣ κωδικός = , κωδικός ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ = , κωδικός 1 ου ΧΡΗΣΤΗ = 3333) Προκειµένου να γίνει Επαναφορά Μνήµης και Καθορισµός των Παραµέτρων ιαµόρφωσης, ακολουθήστε τα εξής βήµατα: 1. Κλείστε την παροχή ρεύµατος. 2. Συνδέστε το καλώδιο Επαναφοράς (καφέ-κίτρινο) στον θετικό πόλο της τροφοδοσίας (+). 3. Ανοίξτε την παροχή ρεύµατος. 4. Περιµένετε µέχρι να ακουστούν από τη συσκευή τρία διπλά ηχητικά σήµατα (** ** **) αυτό το σήµα δείχνει ότι το περιεχόµενο της µνήµης του πληκτρολογίου SL2000Ε διαγράφτηκε και επανήλθε στις προεπιλεγµένες εργοστασιακές ρυθµίσεις. 5. Αποσυνδέστε το καλώδιο Επαναφοράς (καφέ-κίτρινο) από τον θετικό πόλο τροφοδοσίας. 6. Εισάγετε διαδοχικά τα δέκα ψηφία των παραµέτρων C1 έως C Μετά την εισαγωγή της τελευταίας παραµέτρου (C10) το πληκτρολόγιο παράγει τρία διπλά ηχητικά σήµατα (** ** **), η διαδικασία Επαναφοράς Μνήµης και Καθορισµού Παραµέτρων ιαµόρφωσης τελειώνει και το πληκτρολόγιο επανέρχεται στην κανονική κατάσταση λειτουργίας. Επεξήγηση των παραµέτρων διαµόρφωσης του πληκτρολογίου : C1 έως C10 C1C2: Καθυστέρηση Ανοίγµατος. Καθορίζει το χρονικό διάστηµα καθυστέρησης από τη στιγµή που επιτρέπεται η πρόσβαση µέχρι τη στιγµή που το Ρελέ για άνοιγµα Πόρτας θα ενεργοποιηθεί. Μπορεί να προγραµµατιστεί από 00 (C1=0, C2=0) µέχρι 99s (C1=9, C2=9) - (εργοστασιακή τιµή = 04). C3C4 : Χρόνος Ενεργοποίησης Κλειδαριάς. Καθορίζει το χρονικό διάστηµα για το οποίο το Ρελέ για άνοιγµα Πόρτας θα είναι ενεργοποιηµένο όταν έχει επιτραπεί η πρόσβαση. Μπορεί να προγραµµατιστεί από 00 (C3=0, C4=0) µέχρι 99s (C3=9, C4=9) - (εργοστασιακή τιµή = 04). C5C6 : Χρόνος για Κλείσιµο Πόρτας. Καθορίζει το χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο η πόρτα πρέπει να έχει κλείσει. Μπορεί να προγραµµατιστεί από 00 (C5=0, C6=0) µέχρι 99s (C5=9, C6=9), η τιµή 00 ρυθµίζει απεριόριστο χρόνο για το κλείσιµο της πόρτας (εργοστασιακή τιµή = 09). C7: Επιτρέπει / απαγορεύει τον επαναπρογραµµατισµό του ΚΥΡΙΟΥ κωδικού και του κωδικού ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, εισαγωγή τιµής 0-3 (εργοστασιακή τιµή = 0). τιµή Επαναπρογραµµατισµός ΚΥΡΙΟΥ κωδικού Επαναπρογραµµατισµός κωδικού ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ C7=0 επιτρέπεται επιτρέπεται C7=1 απαγορεύεται επιτρέπεται C7=2 επιτρέπεται απαγορεύεται C7=3 απαγορεύεται απαγορεύεται Σηµείωση: Εάν ο επαναπρογραµµατισµός ενός κωδικού απαγορεύεται, το πληκτρολόγιο SL2000Ε επιτρέπει µόνο 1 προσπάθεια προγραµµατισµού του συγκεκριµένου κωδικού. Από τη στιγµή που ο κωδικός έχει προγραµµατιστεί δεν υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξει, εκτός και αν διεξαχθεί η διαδικασία Επαναφοράς Μνήµης. Χρησιµοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να απαγορεύσετε στον τελικό χρήστη να αλλάξει τον ΚΥΡΙΟ κωδικό και τον κωδικό ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ που έχετε καθορίσει. 7

8 C8: Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί την Επιλογή 1 (προσωρινό κλείδωµα πληκτρολογίου) και την Επιλογή 2 (απενεργοποίηση πρόσβασης σε κατάσταση όπλισης). έχεται τιµές 0,1,2,3 (εργοστασιακή τιµή = 0). τιµή Επιλογή 1 Προσωρινό κλείδωµα πληκτρολογίου Επιλογή 2 Απενεργοποίηση πρόσβασης σε κατάσταση όπλισης C8=0 απενεργοποιηµένη απενεργοποιηµένη C8=1 ενεργοποιηµένη απενεργοποιηµένη C8=2 απενεργοποιηµένη ενεργοποιηµένη C8=3 ενεργοποιηµένη ενεργοποιηµένη C9: Καθορίζει το µήκος (πλήθος ψηφίων) των κωδικών ΧΡΗΣΤΗ. έχεται τιµές 0, 1, 2 ή 3 (εργοστασιακή τιµή = 1). 0 : οι κωδικοί ΧΡΗΣΤΗ έχουν 2 ψηφία 1 : οι κωδικοί ΧΡΗΣΤΗ έχουν 4 ψηφία 2 : οι κωδικοί ΧΡΗΣΤΗ έχουν 6 ψηφία 3 : οι κωδικοί ΧΡΗΣΤΗ έχουν 8 ψηφία C10: Καθορίζει το µήκος (πλήθος ψηφίων) του ΚΥΡΙΟΥ κωδικού και του κωδικού ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. έχεται τιµές 0,1,2,3 (εργοστασιακή τιµή = 1). 0 : και οι δύο κωδικοί έχουν 4 ψηφία 1 : και οι δύο κωδικοί έχουν 6 ψηφία 0 : οι κωδικοί ΧΡΗΣΤΗ έχουν 2 ψηφία 2 : και οι δύο κωδικοί έχουν 8 ψηφία 3 : και οι δύο κωδικοί έχουν 10 ψηφία Εάν κατά τη διαδικασία Επαναφοράς Μνήµης και Καθορισµού Παραµέτρων ιαµορφωσης γίνει µία µη έγκυρη εισαγωγή, το πληκτρολόγιο θα παράγει µήνυµα λάθους (µακρύ ηχητικό σήµα) και θα επανέλθει στην αρχή του καθορισµού παραµέτρων, έτσι ώστε να µπορεί κανείς να ξαναρχίσει µε την εισαγωγή των παραµέτρων C1-C10. Η διαδικασία τελειώνει αυτόµατα όταν έχει εισαχθεί και η τελευταία παράµετρος C10. Η συσκευή αποθηκεύει τις τιµές των παραµέτρων και όλους τους κωδικούς σε µία µνήµη µε µόνιµη συγκράτηση δεδοµένων, η οποία µπορεί να επαναπρογραµµατιστεί οποτεδήποτε απαιτείται. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας όλοι οι κωδικοί επανέρχονται στις προεπιλεγµένες, εργοστασιακές τιµές τους (βλέπε Εργοστασιακοί κωδικοί). Παράδειγµα: Έστω ότι κατά τη διαδικασία Επαναφοράς Μνήµης και Καθορισµού Παραµέτρων ιαµόρφωσης εισάγονται τα ακόλουθα ψηφία για τις παραµέτρους C1-C10: [0][1][0][2][3][3][1][0][2][3] δηλ. C1=0, C2=1, C3=0, C4=2, C5=3, C6=3, C7=1, C8=0, C9=2, C10=3. Τότε καθορίζονται οι εξής επιλογές: C1=0 C2=1 : Καθυστέρηση Ανοίγµατος = 01 sec C3=0 C4=2 : Χρόνος ενεργοποίησης Ρελέ για άνοιγµα Πόρτας = 02 sec C5=3 C6=3: Χρόνος αναµονής για να κλείσει η Πόρτα = 33 sec C7=1 : ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ο Επαναπρογραµµατισµός του ΚΥΡΙΟΥ κωδικού ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ο Επαναπρογραµµατισµός του κωδικού ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ C8=0 : ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ η Επιλογή 1 (Προσωρινό κλείδωµα πληκτρολογίου) ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ η Επιλογή 2 (Απενεργοποίηση Πρόσβασης σε κατάσταση Όπλισης) C9=2 : Κωδικοί ΧΡΗΣΤΗ µε 6 ψηφία C10=3 : Κωδικοί ΚΥΡΙΟΣ και ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ µε 10 ψηφία 8

9 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ Όταν έχει γίνει Επαναφορά Μνήµης προγραµµατίζονται αυτόµατα στη µνήµη του πληκτρολογίου οι ακόλουθοι κωδικοί: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΟΣ κωδικός : (6 ΨΗΦΙΑ) Όλα τα ψηφία είναι «1» (1111 ). Το µήκος του κωδικού εξαρτάται από την παράµετρο C10 που έχει εισαχθεί κατά τη διαδικασία Επαναφοράς Μνήµης. Εργοστασιακά, C10 = 1, οπότε µήκος ΚΥΡΙΟΥ κωδικού = 6 ψηφία. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ κωδικός ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ : (6 ΨΗΦΙΑ) Όλα τα ψηφία είναι «2» (2222 ). Το µήκος του κωδικού εξαρτάται από την παράµετρο C10 που έχει εισαχθεί κατά τη διαδικασία Επαναφοράς Μνήµης. Εργοστασιακά, C10 = 1, οπότε µήκος κωδικού ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ = 6 ψηφία. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ κωδικός 1 ου ΧΡΗΣΤΗ : (4 ΨΗΦΙΑ) Όλα τα ψηφία είναι «3» (3333 ).Το µήκος του κωδικού εξαρτάται από την παράµετρο C9 που έχει εισαχθεί κατά τη διαδικασία Επαναφοράς Μνήµης. Εργοστασιακά, C9 = 1, οπότε µήκος κωδικού ΧΡΗΣΤΗ = 4 ψηφία. Κωδικοί ΧΡΗΣΤΗ Όλοι οι κωδικοί ΧΡΗΣΤΗ από 02 έως 55 είναι κενοί (δεν υπάρχουν). Εγκατάσταση του πληκτρολογίου Το πληκτρολόγιο SL2000Ε πρέπει να τοποθετείται κοντά στην πόρτα που ελέγχει, πάνω σε µία σταθερή, κατακόρυφη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια πίσω από την πλάτη του πληκτρολογίου είναι λεία και επίπεδη. ιακόψτε την παροχή ρεύµατος προτού κάνετε οποιαδήποτε ηλεκτρική σύνδεση. Μετά την εγκατάσταση και την ηλεκτρική σύνδεση του πληκτρολογίου πρέπει να γίνει ο σωστός προγραµµατισµός της µονάδας. Εάν έχετε ξεχάσει τον ΚΥΡΙΟ κωδικό ή τον κωδικό ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, µπορείτε να τους προγραµµατίσετε ξανά µέσα από τη διαδικασία Επαναφοράς Μνήµης. Το πληκτρολόγιο πρέπει να τροφοδοτείται από αξιόπιστη παροχή ρεύµατος. Χρησιµοποιήστε καλώδιο κατάλληλων διαστάσεων για να διασφαλίζεται ότι η πτώση τάσης ανάµεσα στην πηγή και την είσοδο DC του πληκτρολογίου SL2000Ε δεν υπερβαίνει το 1V στη χειρότερη περίπτωση. Συνιστάται ο µηχανισµός απελευθέρωσης της πόρτας (π.χ. κυπρί ή ηλεκτροµαγνήτης) να τροφοδοτείται από διαφορετική παροχή από το πληκτρολόγιο SL2000Ε. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει να χρησιµοποιηθούν ξεχωριστά ζεύγη καλωδίων για την τροφοδοσία του µηχανισµού απελευθέρωσης και του πληκτρολογίου SL2000Ε. Να βάζετε πάντα τη δίοδο σιλικόνης (π.χ. σειράς 1N400x) παράλληλα προς το µηχανισµό απελευθέρωσης της πόρτας. Να τοποθετείτε τη δίοδο όσο γίνεται πιο κοντά στο µηχανισµό απελευθέρωσης και όσο γίνεται πιο µακριά από το πληκτρολόγιο SL2000Ε. Απαγορεύεται η τροφοδοσία του µηχανισµού απελευθέρωσης της πόρτας κατευθείαν από τα άκρα εισόδου DC του πληκτρολογίου. Μην προσπαθήσετε να χρησιµοποιήσετε την έξοδο Ρελέ για άνοιγµα Πόρτας για τάσεις υψηλότερες από 24V DC/AC. 9

10 Συνδεσµολογία και χρώµατα καλωδίων Σύνδεση Χρώµα καλωδίου Περιγραφή 12V Κόκκινο Είσοδος τροφοδοσίας (+) GND Μαύρο Είσοδος τροφοδοσίας (-) Έξοδος ένδειξης Κατάστασης Aux Tamper A Tamper B Μπουτόν Εξόδου Επαφή Πόρτας LED SYSTEM COMM NO NC Επαναφορά (Reset) Πράσινο Καφέ Γκρι Κίτρινο Μπλε λευκό-πράσινο Ροζ Λευκό Μωβ γκρι ροζ καφέ κίτρινο Έξοδος τρανζίστορ ένδειξης Κατάστασης, max. ρεύµα 1.0A/16V DC Βοηθητική έξοδος (Aux), max. ρεύµα 1.0A/16V DC Επαφές σύνδεσης µε συναγερµό για προστασία από παραβίαση, NC max. 50mA/24V Είσοδος Μπουτόν Εξόδου, τύπου ΝΟ Είσοδος µαγνητικής Επαφής Πόρτας, τύπου ΝΟ, 1.5A/24V DC/AC Είσοδος ΝΟ, όταν βραχυκυκλώνει προς αρνητικό φορτίο ενεργοποιείται η φωτεινή ένδειξη LED SYSTEM Έξοδος Ρελέ για άνοιγµα Πόρτας, επαφή COMMON, 1.5A/24V DC/AC Έξοδος Ρελέ για άνοιγµα Πόρτας, επαφή ΝΟ, 1.5A/24V DC/AC Έξοδος Ρελέ για άνοιγµα Πόρτας, επαφή NC, 1.5A/24V DC/AC Χρησιµοποιείται για την Επαναφορά εργοστασιακής Μνήµης 10

11 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παράµετροι Τάση τροφοδοσίας Κατανάλωση Προστασία από παραβίαση (Tamper) V DC Τιµές 25 12V DC, Max V DC µε ενεργοποιηµένη έξοδο ρελέ Επαφή NC, 50mA/24V Class IV, Outdoor-General, Περιβαλλοντική κλάση (σύµφωνα µε το πρότυπο το EN ) Στεγανότητα Μήκος καλωδίων σύνδεσης Θερµοκρ.: -25 C έως +60 C Σχετική υγρασία: 10-95% (χωρίς συµπύκνωση) IP65 45cm ιαστάσεις 151,5 X 46 X 23 Βάρος Πιστοποιητικά ~ 150g CE Το σύµβολο του διαγραµµένου κάδου απορριµµάτων σε ρόδες σηµαίνει ότι το προϊόν πρέπει να απορριφθεί σε ξεχωριστό σηµείο συλλογής απορριµµάτων. Αυτό ισχύει για όλα τα προϊόντα και εξαρτήµατα που φέρουν αυτό το σύµβολο. Τα προϊόντα που έχουν αυτή την επισήµανση δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται στα κανονικά απορρίµµατα των νοικοκυριών, αλλά θα πρέπει να µεταφέρονται σε ένα σηµείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού προς ανακύκλωση. Η ανακύκλωση βοηθάει στη µείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών και προστατεύει το περιβάλλον. Επικοινωνία Kourakos Technical Τηλ , Fax

12

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000E v1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Α) Βασική συνδεσµολογία Τροφοδοτήστε το πληκτρολόγιο SL-2000E, συνδέοντας τις επαφές του +12V (κόκκινο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης www.sigmasec.gr Συνοπτικές οδηγίες χρήσης 1 2 2 3 4 8 5 6 9 7 10 11 13 12 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου 1 2 3 4 5 6 Οθόνη LCD Στην οθόνη αυτή εµφανίζονται η κατάσταση του συστήµατος και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία.

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. AC-10S, AC- 10F Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένας τόνος (beep) και το πράσινο LED να ανάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011

ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011 ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Στην συσκευασία περιλαμβάνονται και 7 κλειδιά. Το πληκτρολόγιο FD-060-011 είναι σχεδιασμένο για να ελέγχει αλλά και για να προστατεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ALKO Security ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 10 ΤΗΛ. 2109655805 ΚΙΝ. 6944662835-6974719687 E-mail: alko_security@pathfinder.gr Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Όσα πρέπει να γνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Οδηγίες Λειτουργίας Σας ευχαριστούµε που χρησιµοποιείτε το έξυπνο σύστηµα συναγερµού της εταιρίας µας. Τα προϊόντα µας είναι ιδανικά για οικογένειες, τράπεζας, µικρές

Διαβάστε περισσότερα

Πολυ-λειτουργικό αδιάβροχο πληκρολόγιο για μονή πόρτα. Μοντέλο YK-568L

Πολυ-λειτουργικό αδιάβροχο πληκρολόγιο για μονή πόρτα. Μοντέλο YK-568L Πολυ-λειτουργικό αδιάβροχο πληκρολόγιο για μονή πόρτα. Μοντέλο YK-568L Ο YK-568L είναι πίνακας ελέγχου εισόδου (access control), με κάρτες προσέγγισης (proximity cards) και λειτουργία πληκτολόγησης κωδικού.

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HA-262 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ 6 ΠΡΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1979 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το HA-266 είναι ένα έξυπνο σύστηµα συναγερµού µε 6 ζώνες ελέγχου, που έχει σχεδιαστεί για την

Διαβάστε περισσότερα

KARAGIANNIS-SECURITY.GR

KARAGIANNIS-SECURITY.GR KARAGIANNIS-SECURITY.GR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ARTEC AR-64 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναμμένο όταν έχουμε τροφοδοσία 220V και μπαταρία. Αναβοσβήνει όταν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Εισάγουμε τον κωδικό προγραμματιστή (000000) και αν έχει εισαχθεί σωστά θα εμφανιστεί στην οθόνη του πληκτρολογίου η λέξη Xtream

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Η κεντρική μονάδα, είναι το βασικότερο τμήμα ενός συστήματος συναγερμού. Κύρια αποστολή της είναι να δέχεται σήματα από τους αισθητήρες και, σε περίπτωση παραβίασης

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN F.01U Εγχειρίδιο χρήσης

AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN F.01U Εγχειρίδιο χρήσης AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN F.01U.249.500 el Εγχειρίδιο χρήσης AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Όπλιση και αφόπλιση του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟ ΟΣ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac 1.-2.-3. ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac ΦΑΣΕΙΣ. 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ ΜΟΤΕΡ. 5. ΓΕΙΩΣΗ ΜΟΤΕΡ. ΕΙΣΟ ΟΣ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΗΧ-TEL99 Οδηγίες χρήσης Αρχικές ενέργειες Ο συναγερµός ΗΧ-TEL99 πρέπει να είναι συνδεδεµένος µε µια τηλεφωνική γραµµή σε λειτουργία προκειµένου να προγραµµατιστεί αρχικά. Για να σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό το τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει να καλεί. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

"APOLLO RTM-1" ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ "RTM-1"

APOLLO RTM-1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ RTM-1 "APOLLO RTM-1" Το "RTM-1" είναι μία συσκευή η οποία συνεργάζεται με τον πίνακα Apollo και σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να ελέγχετε το σύστημα συναγερμού με ασφάλεια, από οποιαδήποτε απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 TM40 δηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρηστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

INTD1001 Key lock. Εγχειρίδιο χρήσης INTD1001. Πληκτρολόγιο έλεγχου πρόσβασης και επιλογής ορόφων

INTD1001 Key lock.  Εγχειρίδιο χρήσης INTD1001. Πληκτρολόγιο έλεγχου πρόσβασης και επιλογής ορόφων Reference Manual Εγχειρίδιο χρήσης INTD1001 Πληκτρολόγιο έλεγχου πρόσβασης και επιλογής ορόφων Σελ. 2 Γενική Περιγραφή - Δυνατότητες Σελ. 3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Συνδεσμολογία Σελ. 4, 5 Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

HSY-S216 EM Μεταλλικό Στεγανό access control σύστημα Εγχειρίδιο χρήσης

HSY-S216 EM Μεταλλικό Στεγανό access control σύστημα Εγχειρίδιο χρήσης HSY-S216 EM Μεταλλικό Στεγανό access control σύστημα Εγχειρίδιο χρήσης Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση 1. Γενικά Αυτό το προιόν είναι ένα επαγωγικός ελεγκτής πρόσβασης με κωδικό.

Διαβάστε περισσότερα

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas. ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM........3 1.3 Λειτουργία...3 3 Ρυθµίσεις της συσκευής......3 4 Προγραµµατισµός µέσω εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικού κέντρου Model (Eπεκτάσιµα τηλεφωνικά κέντρα) Κατάλογος λειτουργιών 1. SMDR (Προαιρετική λειτουργία σύνδεσης µε PC) 2. υνατότητα επέκτασης από 208 σε 416 3. Προ-ηχογραφηµένα µηνύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 GSM TCS-3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Στάθμη σήματος GSM Αναβοσβήνει σε διακοπή τηλ.γραμμής Σταθερά αναμμένο όταν η τηλ.γραμμή είναι ΟΚ Χαμηλή μπαταρία ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά:

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά: PROMETHEUS ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 & 8 ΖΩΝΩΝ Η σειρά συμβατικών πινάκων πυρανίχνευσης PROMETHEUS, της SIGMA SECURITY, έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές EN-54 Part 4 & Part 2. Είναι βασισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροµηχανική κλειδαριά θωρακισµένης πόρτας

Ηλεκτροµηχανική κλειδαριά θωρακισµένης πόρτας x1r Ηλεκτροµηχανική κλειδαριά θωρακισµένης πόρτας Η Ιταλική εταιρεία FIAM (γκρούπ ISEO), µε 50 χρόνια εµπειρίας στην κατασκευή κλειδαριών, παρουσιάζει τη νέα ηλεκτροµηχανική κλειδαριά για θωρακισµένες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έκδοση Φεβρουάριος 98

Οδηγίες χρήσης. Έκδοση Φεβρουάριος 98 Οδηγίες χρήσης Έκδοση Φεβρουάριος 98 Περιεχόμενα Εισαγωγή - Παρουσίαση - Γρήγορη αναφορά στις λειτουργίες του συστήματος 1,2 Ενδείξεις πληκτρολογίων - Πλήκτρα - Βομβητής πληκτρολογίων 2,3 Οπλισμός συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική σημείωση: Στον συναγερμό δηλώνονται μόνο αισθητήρες που έχουν κωδικό HX-31/99/Ν και ΗΧ-ΤEL99/D/N

Σημαντική σημείωση: Στον συναγερμό δηλώνονται μόνο αισθητήρες που έχουν κωδικό HX-31/99/Ν και ΗΧ-ΤEL99/D/N Οδηγίες χρήσης (rev_1n) ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΗΧ-TEL99/N Σημαντική σημείωση: Στον συναγερμό δηλώνονται μόνο αισθητήρες που έχουν κωδικό HX-31/99/Ν και ΗΧ-ΤEL99/D/N Αρχικές ενέργειες Ο συναγερμός ΗΧ-TEL99/N

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Λειτουργίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Λειτουργίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αναγνώστης καρτών RFID, o οποίος συνεργάζεται αποκλειστικά με τους πίνακες συναγερμού S-Pro (version V6.4 και νεότερη) της Sigma Technologies, δίνοντας τη δυνατότητα χειρισμού του συστήματος και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS HELLAS ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS  HELLAS ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.gr IDS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Όπλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS 1 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AFC 300 Φωνητικά μηνύματα στα Ελληνικά στον χειρισμό και προγραμματισμό. LCD οθόνη. 32 ασύρματες ζώνες. 8 ενσύρματες ζώνες. Δέχεται μέχρι 8 τηλεχειριστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ DK 2881 & 2851. Οδηγίες προγραμματισμού και εγκατάστασης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ DK 2881 & 2851. Οδηγίες προγραμματισμού και εγκατάστασης ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ DK 2881 & 2851 Οδηγίες προγραμματισμού και εγκατάστασης ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΥΧΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200 Γρήγορη έναρξη Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα Μοντέλο PLP1200 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816. Περιεχόµενα

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816. Περιεχόµενα Αντιπροσωπεία Ελλάδας: AMIS SECURITY PRODUCTS Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816 Οδηγίες χρήσης Περιεχόµενα Εισαγωγή Επεξήγηση πλήκτρων χειρισµού σελίδα 2 Επεξήγηση ενδείξεων πληκτρολογίου σελίδα 3 Εµφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416

Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416 Αν το περίβληµα της συσκευής καταστραφεί για οποιοδήποτε λόγο αποσυνδέστε αµέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επιστρέψτε τη συσκευή στο κατάστηµα που την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ RFID DK2882. Οδηγίες προγραμματισμού και εγκατάστασης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ RFID DK2882. Οδηγίες προγραμματισμού και εγκατάστασης ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ RFID DK2882 Οδηγίες προγραμματισμού και εγκατάστασης ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

"APOLLO RTM-1" ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ "RTM-1"

APOLLO RTM-1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ RTM-1 "APOLLO RTM-1" Το "RTM-1" είναι μία συσκευή η οποία συνεργάζεται με τον πίνακα Apollo και σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να ελέγχετε το σύστημα συναγερμού με ασφάλεια, από οποιαδήποτε απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πληκτρολόγιο Κωδικού 2605..

Οδηγίες χρήσης. Πληκτρολόγιο Κωδικού 2605.. Οδηγίες χρήσης Πληκτρολόγιο Κωδικού 605.. Περιεχόμενα Περιγραφή συσκευής... 4 Παρουσίαση συσκευής... 5 Πεδία εφαρμογής... 6 Χειρισμός... 8 Σήματα επιβεβαίωσης... 10 Διαδικασία έναρξης λειτουργίας... 11

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό τον τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK

PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK An ISO 9001 certified Company Made In Canada PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ. Θέλουμε όταν ενεργοποιήσουμε τον συναγερμό να καθυστερήσει η όπλιση του 10 δευτερόλεπτα (έως ότου φύγουμε από το σπίτι).έτσι αν μέσα σε

Διαβάστε περισσότερα

ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-64

ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-64 ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-64 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AR-64 16 ενσύρματες ζώνες στην πλακέτα (χωρίς διπλασιασμό) 24 ασύρματες ζώνες με ενσωματωμένο δέκτη Επεκτείνεται μέχρι 64 ζώνες με BUS επεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D 1. MIA ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή Το TC206D είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που χρησιµοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

SAW 4800 με κωδικοποιητή

SAW 4800 με κωδικοποιητή ΕΝΔΕΙΞΗ ΖΩΝΗΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ) Εμφανίζει την κατάσταση των ζωνών. ΚΟΥΜΠΙ ΑΣΤΕΡΑΚΙ Χρησιμοποιείται για να προγραμματίσει παρακαμφθείσες ζώνες και ζώνες παραμονής (stay). ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3

Διαβάστε περισσότερα

Όπλιση του συστήματος συναγερμού... 2. Παράκαμψη ζώνης... 3. Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3. Προγραμματισμός κωδικού χρήστη...

Όπλιση του συστήματος συναγερμού... 2. Παράκαμψη ζώνης... 3. Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3. Προγραμματισμός κωδικού χρήστη... Χ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ X Όπλιση του συστήματος συναγερμού... Παράκαμψη ζώνης... 3 Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3 Προγραμματισμός κωδικού χρήστη... Ανάγνωση προβλημάτων συστήματος... Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

MC-208 Digtal Telephone System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Miracall Digital Telephone System MC-208 - 1 -

MC-208 Digtal Telephone System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Miracall Digital Telephone System MC-208 - 1 - Miracall Digital Telephone System MC-208 Οδηγίες χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγίες πριν θέσετε σε λειτουργία το κέντρο Προγραµµατισµός του κέντρου 2.1 Επισηµάνσεις 2.2 Επαναφορά των εργοστασιακών

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

2. Εισάγεται τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη και βεβαιωθείτε ότι ανάβει το κόκκινο λαμπάκι (ARMED).

2. Εισάγεται τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη και βεβαιωθείτε ότι ανάβει το κόκκινο λαμπάκι (ARMED). ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ HONEYWELL OMNI 624 / OMNI 624 EU - 848 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι έτοιμο και η πράσινη λυχνία READYείναι αναμμένη (δηλαδή όλες οι πόρτες είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622 Εγκατάσταση Powerline 500 Μοντέλο XAVB5622 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. Σημείωση: Οι προσαρμογείς διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ο προσαρμογέας

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5 Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής DC Κινητήρα. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics RF54 @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Συσκευή ελέγχου ηλεκτρικής κλειδαριάς, και κλιματισμού που συνεργάζεται με καρτοδιακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1 REALSAFE MMS-00 ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜMS & SMS Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ REALSAFE MMS-00 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Στην συσκευασία εκτός της κεντρικής µονάδας-κάµερας θα

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Κωδικός υνατότητες χειρισµού

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Κωδικός υνατότητες χειρισµού ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Οδηγίες χρήσης πληκτρολογίων της σειράς Networ-X ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΝΕ ΡΑΣ: ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ Κωδικός υνατότητες χειρισµού Το

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιζόµενο πληκτρολόγιο - ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες - για συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και συστήµατα συναγερµού. DK 9827

Φωτιζόµενο πληκτρολόγιο - ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες - για συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και συστήµατα συναγερµού. DK 9827 Φωτιζόµενο πληκτρολόγιο - ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες - για συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και συστήµατα συναγερµού. DK 9827 Οδηγίες προγραµµατισµού και εγκατάστασης ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS

Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS Το Yacht Guard είναι ένα πολυσύστημα ελέγχου και συναγερμού σχεδιασμένο ειδικά για σκάφη. Συνδυάζει τις παρακατω λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας τεσσάρων βαλβίδων SVC 400 αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τη διαμόρφωση των συστημάτων ραδιοσυχνοτήτων, όταν χρησιμοποιούνται με το σύστημα συναγερμού παραβίασης μέσω bus.

Εγχειρίδιο για τη διαμόρφωση των συστημάτων ραδιοσυχνοτήτων, όταν χρησιμοποιούνται με το σύστημα συναγερμού παραβίασης μέσω bus. Eikon Arké Idea Plana 20493 19493 16943 14493 Εγχειρίδιο για τη διαμόρφωση των συστημάτων ραδιοσυχνοτήτων, όταν χρησιμοποιούνται με το σύστημα συναγερμού παραβίασης μέσω bus. Οδηγίες Το εγχειρίδιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8 Art. 4052 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Το παρόν φυλλάδιο οδηγιών χρήσης είναι πνευματική ιδιοκτησία της SIGMA SECURITY A.B.E.E. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MSK Το σύστημα ελέγχου της ροής του πρωτογενούς αέρα καύσης (MSK), έχει ως στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης του τζακιού καθ όλη τη διαδικασία καύσης του ξύλου. Το MSK ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr S R CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008 www.olympia-electronics.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓH 2. ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3.1. Σύστημα 48 ζωνών

Διαβάστε περισσότερα

Stagnoli ACNSEM3L - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για φωτεινούς σηματοδότες

Stagnoli ACNSEM3L - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για φωτεινούς σηματοδότες Stagnoli ACNSEM3L - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για φωτεινούς σηματοδότες Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου, τύπου ACNSEM3L, της εταιρείας Stagnoli T.G. S.r.l., για έλεγχο 2 φωτεινών σηματοδοτών (φαναριών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Ευχαριστούµε που προτιµήσατε ένα από τα προϊόντα µας. Βασικές λειτουργίες: Φωτιζόµενη οθόνη LCD µε Οπτική και ακουστική ένδειξη της κατάστασης της µηχανής στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Οδηγίες Χρήσης

Εγκατάσταση & Οδηγίες Χρήσης www.geomechaniki.gr info@geomechaniki.gr Εγκατάσταση & Οδηγίες Χρήσης Εγκαταστήστε τον προγραµµατιστή σε σταθερή επιφάνεια. Εάν τον τοποθετήσετε σε φρεάτιο, προτείνεται να τον τοποθετήσετε κάτω από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή... 3 2. Οδηγίες για τον χρήστη... 4 2.1. Βασικοί χειρισμοί... 4 Ενιαίο σύστημα.... 4 Διαχωρισμένο σύστημα.... 4 2.2. Ένδειξη Οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028

Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028 σ 7 680.6 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028 LYA25.. QA..25 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, µε δύο στάδια συναγερµού ελεγχόµενα από µικροεπεξεργαστή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 6124/6125 SARGENT & GREENLEAF

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 6124/6125 SARGENT & GREENLEAF Ο ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 6124/6125 SARGENT & GREENLEAF ΡΥΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ : ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 30-32, Τ.Κ. 176-71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΘΗΝΑ TΗΛ. ++3

Διαβάστε περισσότερα

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος LCD EKB2 Το EKB2 είναι ένα πληκτρολόγιο LCD που προορίζεται για χρήση με συναγερμό ELDES SM ( Perseas- Thiseas) και τα συστήματα διαχείρισης του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου EKB2 είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής SIEMENS 7 680.7 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, για οικιακή χρήση. Με ημιαγωγό αισθητήριο διοξειδίου του κασσίτερου,

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑLARM Μοντέλο ALU-AP

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑLARM Μοντέλο ALU-AP ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑLARM Μοντέλο ALU-AP Περιγραφή Η συσκευή ALU-AP διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Προγραμματίζεται σε MASTER ή SLAVE λειτουργία. 2. Συνδέεται σε δίκτυο RS485 με άλλες συσκευές με δυο

Διαβάστε περισσότερα