ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη"

Transcript

1 ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Κῦρος δὲ ἔχων οὓς εἴρηκα ὡρμᾶτο ἀπὸ Σάρδεων (Ο Κύρος έχοντας αυτούς που έχω αναφέρει, ξεκίνησε από τις Σάρδεις). Ἀπολέσειεν ἂν οὓς ἥκιστα βούλοιτο (Θα έχανε αυτούς που ήθελε πολύ λίγο). Ὅστις αὑτὸν φιλεῖ μετ ἐμοῦ μαχέσθω (Όποιος αγαπά τον εαυτό του, ας μάχεται μαζί μου). Καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι, ἔνθεν μὲν ἐξέρχονται, αὐτοὶ μόνοι εἰσί (Και οι Λακεδαιμόνιοι απ όπου αναχωρούν, είναι μόνο αυτοί). Ὅπλα κτῶνται, οἷς ἀμύνονται τοὺς ἀδικοῦντας (Έχουν όπλα με τα οποία αποκρούουν εκείνους που αδικούν). Ἔλαβεν ὁπλίτας, οἳ πάντες ἀγαθοὶ ἦσαν (Πήρε οπλίτες που ήταν όλοι γενναίοι). Βαδίζει ὅποι βούλεται (Βαδίζει προς τα εκεί που θέλει). Καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι, ἔνθεν μὲν ἐξέρχονται, αὐτοὶ μόνοι εἰσί (Και οι Λακεδαιμόνιοι απ όπου αναχωρούν, είναι μόνο αυτοί). Εἰς καλὸν Ἄνυτος ὅδε παρεκαθέζετο, ᾧ μεταδῶμεν τῆς ζητήσεως (Για καλό αυτός εδώ ο Άνυτος παρακάθισε, στον οποίο ας μεταδώσουμε την έρευνα). Ξένους ἔχω εἰς ἑξακισχιλίους, οἷς οὐδεμία πόλις δύναιτ ἂν ῥᾳδίως μάχεσθαι (Έχω έξι χιλιάδες μισθοφόρους, τους οποίους καμία πόλη δε θα μπορούσε εύκολα να αντιμετωπίσει). Ἠρχόμην τοῦ ἐπαίνου ἀπὸ τῶν προγόνων, ὃν νομίσαιμι κύριον τῷ παρόντι (Άρχισα τον έπαινο από τους προγόνους, τον οποίο θεώρησα ως τον πιο σημαντικό στην παρούσα περίπτωση). Ὅστις αὑτὸν φιλεῖ μετ ἐμοῦ μαχέσθω (Όποιος αγαπά τον εαυτό του, ας μάχεται μαζί μου). Οὗτός ἐστιν ὃς ἀπέκτεινε τοὺς στρατηγούς (αυτός είναι εκείνος που σκότωσε τους στρατηγούς). Φράσον ἅπερ ἔλεξας (Εξήγησε εκείνα που είπες). Ξενοφῶν ἔγραψε, ὃς στρατηγὸς ἦν (Έγραψε ο Ξενοφώντας, ο οποίος ήταν στρατηγός). Ὦ Κλέαρχε, ἀπόφηναι γνώμην, ὅ τι σοι δοκεῖ (Κλέαρχε, πες τη γνώμη σου, τι δηλ. σου φαίνεται καλό). Ἔλαβεν ὁπλίτας, οἳ πάντες ἀγαθοὶ ἦσαν (Πήρε οπλίτες που ήταν όλοι γενναίοι). Ἴσασι οὐδὲν ὧν λέγουσι ( εν καταλαβαίνουν τίποτα απ όσα λένε). Βαδίζει ὅποι βούλεται (Βαδίζει προς τα εκεί που θέλει). Εισάγονται με: Εκφέρονται με: Χρησιμεύουν ως: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1

2 Στα παραδείγματα που ακολουθούν, προσπαθήστε να δηλώσετε στη δεύτερη στήλη την επιρρηματική σημασία που εκφράζουν οι αναφορικές προτάσεις. ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Θαυμαστὸν ποιεῖς ὃς(επειδή) οὐδὲν ἡμῖν δίδως (Παράξενο πράγμα κάνεις, γιατί τίποτα δε μας δίνεις). Καὶ τοὺς υἱεῖς τοὺς σαυτοῦ ἔμοιγε δοκεῖς προδιδόναι, οὕς σοι ἐξὸν καὶ ἐκθρέψαι καὶ ἐκπαιδεῦσαι οἰχήσει καταλιπών (Και τα παιδιά σου μου δίνεις την εντύπωση πως προδίδεις, γιατί, αν και μπορείς να τα αναθρέψεις και να τα μορφώσεις, βιάζεσαι να τα εγκαταλείψεις). Θαυμάζω τῶν κατηγόρων, οἳ ἐπιμελοῦνται τῶν ἀλλοτρίων (απορώ με τους κατήγορους, γιατί αυτοί φροντίζουν για τα ξένα). Πρεσβείαν πέμπει ἥτις ταῦτα ἐρεῖ (Στέλνει πρεσβεία, για να πει αυτά). Ἔδοξε τῷ δήμῳ τριάκοντα ἄνδρας ἑλέσθαι, οἳ τοὺς πατρίους νόμους συγγράψουσιν (για να συντάξουν τους νόμους της πατρίδας). ώσω ὑμῖν ἡγεμόνα, ὃς ὑμᾶς διὰ τῶν ὀρέων ἄξει (Θα σας δώσω οδηγό, για να σας οδηγήσει μέσα από τα βουνά). Οὐδεὶς οὕτω εὐήθης ἐστίν, ὅστις πόλεμον ἐρᾷ (Κανένας δεν είναι τόσο ανόητος, ώστε να αγαπά τον πόλεμο). Ἐγὼ οὐ μόνον νῦν, ἀλλὰ καὶ ἀεὶ τοιοῦτος, οἷος τῶν ἐμῶν μηδενὶ ἄλλῳ πείθεσθαι ἤ τῷ λόγῳ (Εγώ όχι μόνο τώρα αλλά και πάντα ήμουν τέτοιος, ώστε να μην πείθομαι σε τίποτε άλλο παρά μόνο στη λογική). Ἀλλά μοι δοκεῖ τοσοῦτον χωρίον κατασχεῖν, ὅσον ἔξω τοὺς ἐσχάτους λόχους γενέσθαι τῶν πολεμίων κεράτων (Μου φαίνεται ότι πρέπει να κατέχουμε τόση έκταση, ώστε οι τελευταίοι λόχοι να εξέχουν από τα άκρα των εχθρών). Ἃ μὴ(αν δεν) ἐπιστάμεθα πράττειν, οὐκ ἂν ἐπεχειροῦμεν (Αν δε γνωρίζαμε να ενεργήσουμε, δε θα το επιχειρούσαμε). Ὅστις νόμων διαφθορεύς ἐστι, σφόδρα που δόξειεν ἂν νέων ἀνθρώπων διαφθορεὺς εἶναι (Αν κάποιος είναι διαφθορέας των νόμων, θα δώσει πιο πολύ την εντύπωση ότι είναι διαφθορέας των νόμων). Ἃ μὴ οἶδα, οὐδὲ οἴομαι εἰδέναι (Αν δε γνωρίζω, δε νομίζω ότι τα γνωρίζω). ᾯτινι ἐντυγχάνοιεν, πάντας ἔκτεινον (Όποιον τυχόν [αν τυχόν] συναντούσαν, τους σκότωναν όλους). ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2 Αναφορικές-. Αναφορικές-.. Αναφορικές-.. Αναφορικές-..

3 Ὅπως γιγνώσκετε, οὕτω καὶ ποιεῖτε (Όπως γνωρίζετε, έτσι και να ενεργείτε). Ἐκέλευσε δὲ τοὺς Ἕλληνας, ὡς νόμος ἐστὶν αὐτοῖς εἰς μάχην, οὕτω ταχθῆναι ( ιέταξε τους Έλληνες να παραταχθούν, όπως ακριβώς συνηθίζουν στη μάχη). Τοιοῦτος γίγνου περὶ τοὺς γονέας, οἵους ἂν εὔξαιο περὶ σαυτὸν γενέσθαι τοὺς σεαυτοῦ παῖδας (Να φέρεσαι απέναντι στους γονείς σου έτσι, όπως θα ευχόσουν να φέρονται σε σένα τα παιδιά σου). Ἔπραξαν τοιαῦτα, οἷα οἱ θεοὶ ἐβούλοντο (Έκαναν τέτοια, όπως ήθελαν οι θεοί). Αναφορικές-.. ιέταξε ἱππικὸν ὅσον ἑκάστη πόλις δυνατὴ ἦν παρέχειν (Ζήτησε τόσο ιππικό, όσο μπορούσε κάθε πόλη να προσφέρει). Σίτῳ τοσούτῳ ἐχρῆτο Σωκράτης, ὅσον ἡδέως ἤσθιεν (Ο Σωκράτης έπαιρνε τόση τροφή, όση έτρωγε ευχάριστα). Αἴτιον δ ἦν οὐχ ἡ ὀλιγανθρωπία τοσοῦτον, ὅσον ἡ ἀχρηματία (Αίτιο όμως δεν ήταν τόσο η έλλειψη ανθρώπων, όσο η έλλειψη χρημάτων). ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3

4 ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Κῦρος δὲ ἔχων οὓς εἴρηκα ὡρμᾶτο ἀπὸ Σάρδεων (Ο Κύρος έχοντας αυτούς που έχω αναφέρει, ξεκίνησε από τις Σάρδεις). Ἀπολέσειεν ἂν οὓς ἥκιστα βούλοιτο (Θα έχανε αυτούς που ήθελε πολύ λίγο). Ὅστις αὑτὸν φιλεῖ μετ ἐμοῦ μαχέσθω (Όποιος αγαπά τον εαυτό του, ας μάχεται μαζί μου). Καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι, ἔνθεν μὲν ἐξέρχονται, αὐτοὶ μόνοι εἰσί (Και οι Λακεδαιμόνιοι απ όπου αναχωρούν, είναι μόνο αυτοί). Ὅπλα κτῶνται, οἷς ἀμύνονται τοὺς ἀδικοῦντας (Έχουν όπλα με τα οποία αποκρούουν εκείνους που αδικούν). Ἔλαβεν ὁπλίτας, οἳ πάντες ἀγαθοὶ ἦσαν (Πήρε οπλίτες που ήταν όλοι γενναίοι). Βαδίζει ὅποι βούλεται (Βαδίζει προς τα εκεί που θέλει). Καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι, ἔνθεν μὲν ἐξέρχονται, αὐτοὶ μόνοι εἰσί (Και οι Λακεδαιμόνιοι απ όπου αναχωρούν, είναι μόνο αυτοί). Εἰς καλὸν Ἄνυτος ὅδε παρεκαθέζετο, ᾧ μεταδῶμεν τῆς ζητήσεως (Για καλό αυτός εδώ ο Άνυτος παρακάθισε, στον οποίο ας μεταδώσουμε την έρευνα). Ξένους ἔχω εἰς ἑξακισχιλίους, οἷς οὐδεμία πόλις δύναιτ ἂν ῥᾳδίως μάχεσθαι (Έχω έξι χιλιάδες μισθοφόρους, τους οποίους καμία πόλη δε θα μπορούσε εύκολα να αντιμετωπίσει). Ἠρχόμην τοῦ ἐπαίνου ἀπὸ τῶν προγόνων, ὃν νομίσαιμι κύριον τῷ παρόντι (Άρχισα τον έπαινο από τους προγόνους, τον οποίο θεώρησα ως τον πιο σημαντικό στην παρούσα περίπτωση). Ὅστις αὑτὸν φιλεῖ μετ ἐμοῦ μαχέσθω (Όποιος αγαπά τον εαυτό του, ας μάχεται μαζί μου). Οὗτός ἐστιν ὃς ἀπέκτεινε τοὺς στρατηγούς (αυτός είναι εκείνος που σκότωσε τους στρατηγούς). Φράσον ἅπερ ἔλεξας (Εξήγησε εκείνα που είπες). Ξενοφῶν ἔγραψε, ὃς στρατηγὸς ἦν (Έγραψε ο Ξενοφώντας, ο οποίος ήταν στρατηγός). Ὦ Κλέαρχε, ἀπόφηναι γνώμην, ὅ τι σοι δοκεῖ (Κλέαρχε, πες τη γνώμη σου, τι δηλ. σου φαίνεται καλό). Ἔλαβεν ὁπλίτας, οἳ πάντες ἀγαθοὶ ἦσαν (Πήρε οπλίτες που ήταν όλοι γενναίοι). Ἴσασι οὐδὲν ὧν λέγουσι ( εν καταλαβαίνουν τίποτα απ όσα λένε). Βαδίζει ὅποι βούλεται (Βαδίζει προς τα εκεί που θέλει). Εισάγονται με: α. τις αναφορικές αντωνυμίες (ὅς, ὅστις, ὅσπερ, οἷος, ὁποῑος, ὅσος, ὁπόσος, ἡλίκος, ὁπηλίκος, ὁποδαπός) β. τα αναφορικά επιρρήματα (ἔνθα, ἔνθεν, ὅθεν, ὁπόθεν, οὗ, ὅπου, ὅποι, ὅπῃ, ὡς, ὅπως, ὅσῳ ) Εκφέρονται με: -όλες τις εγκλίσεις -ευκτική του πλαγίου λόγου, μετά από ιστορικό χρόνο Χρησιμεύουν ως: υποκείμενο κατηγορούμενο αντικείμενο παράθεση επεξήγηση επιθετικός προσδιορισμός, γεν. διαιρετική (ετερόπτωτος προσδιορ.) επιρρηματικός προσδιορισμός ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4

5 ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Θαυμαστὸν ποιεῖς ὃς(επειδή) οὐδὲν ἡμῖν δίδως (Παράξενο πράγμα κάνεις, γιατί τίποτα δε μας δίνεις). Καὶ τοὺς υἱεῖς τοὺς σαυτοῦ ἔμοιγε δοκεῖς προδιδόναι, οὕς σοι ἐξὸν καὶ ἐκθρέψαι καὶ ἐκπαιδεῦσαι οἰχήσει καταλιπών (Και τα παιδιά σου μου δίνεις την εντύπωση πως προδίδεις, γιατί, αν και μπορείς να τα αναθρέψεις και να τα μορφώσεις, βιάζεσαι να τα εγκαταλείψεις). Θαυμάζω τῶν κατηγόρων, οἳ ἐπιμελοῦνται τῶν ἀλλοτρίων (Απορώ με τους κατήγορους, γιατί αυτοί φροντίζουν για τα ξένα). Πρεσβείαν πέμπει ἥτις ταῦτα ἐρεῖ (Στέλνει πρεσβεία, για να πει αυτά). Ἔδοξε τῷ δήμῳ τριάκοντα ἄνδρας ἑλέσθαι, οἳ τοὺς πατρίους νόμους συγγράψουσιν (για να συντάξουν τους νόμους της πατρίδας). ώσω ὑμῖν ἡγεμόνα, ὃς ὑμᾶς διὰ τῶν ὀρέων ἄξει (Θα σας δώσω οδηγό, για να σας οδηγήσει μέσα από τα βουνά). Οὐδεὶς οὕτω εὐήθης ἐστίν, ὅστις πόλεμον ἐρᾷ (Κανένας δεν είναι τόσο ανόητος, ώστε να αγαπά τον πόλεμο). Ἐγὼ οὐ μόνον νῦν, ἀλλὰ καὶ ἀεὶ τοιοῦτος, οἷος τῶν ἐμῶν μηδενὶ ἄλλῳ πείθεσθαι ἢ τῷ λόγῳ (Εγώ όχι μόνο τώρα αλλά και πάντα ήμουν τέτοιος, ώστε να μην πείθομαι σε τίποτε άλλο παρά μόνο στη λογική). Ἀλλά μοι δοκεῖ τοσοῦτον χωρίον κατασχεῖν, ὅσον ἔξω τοὺς ἐσχάτους λόχους γενέσθαι τῶν πολεμίων κεράτων (Μου φαίνεται ότι πρέπει να κατέχουμε τόση έκταση, ώστε οι τελευταίοι λόχοι να εξέχουν από τα άκρα των εχθρών). Ἃ μὴ(αν δεν) ἐπιστάμεθα πράττειν, οὐκ ἂν ἐπεχειροῦμεν (Αν δε γνωρίζαμε να ενεργήσουμε, δε θα το επιχειρούσαμε). Ὅστις νόμων διαφθορεύς ἐστι, σφόδρα που δόξειεν ἂν νέων ἀνθρώπων διαφθορεύς εἶναι (Αν κάποιος είναι διαφθορέας των νόμων, θα δώσει πιο πολύ την εντύπωση ότι είναι διαφθορέας των νόμων). Ἃ μὴ οἶδα, οὐδὲ οἴομαι εἰδέναι (Αν δε γνωρίζω, δε νομίζω ότι τα γνωρίζω). ᾯτινι ἐντυγχάνοιεν, πάντας ἔκτεινον (Όποιον τυχόν [αν τυχόν] συναντούσαν, τους σκότωναν όλους). Αναφορικές αιτιολογικές Συνήθως προηγείται ρήμα ψυχικού πάθους(δηλώνει χαρά, λύπη, θυμό, ευχαρίστηση ). Αναφορικές τελικές Βρίσκονται κοντά σε ρήματα κινήσεως ή σκόπιμης ενέργειας. Εκφέρονται με οριστική μέλλοντα. Αναφορικές συμπερασματικές Εισάγονται με τα ὅς, ὅστις (προηγείται συνήθως το οὕτω), οἷος(προηγείται το τοιοῦτος), ὅσος(προηγείται το τοσοῦτος). Αναφορικές υποθετικές Αποτελούν ουσιαστικά υποθετικούς λόγους (λανθάνων υποθετικός λόγος). Ισχύουν όσα έχουμε αναφέρει για τις υποθετικές προτάσεις. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 5

6 Ὅπως γιγνώσκετε, οὕτω καὶ ποιεῖτε (Όπως γνωρίζετε, έτσι και να ενεργείτε). Ἐκέλευσε δὲ τοὺς Ἕλληνας, ὡς νόμος ἐστὶν αὐτοῖς εἰς μάχην, οὕτω ταχθῆναι ( ιέταξε τους Έλληνες να παραταχθούν, όπως ακριβώς συνηθίζουν στη μάχη). Τοιοῦτος γίγνου περὶ τοὺς γονέας, οἵους ἂν εὔξαιο περὶ σαυτὸν γενέσθαι τοὺς σεαυτοῦ παῖδας (Να φέρεσαι απέναντι στους γονείς σου έτσι, όπως θα ευχόσουν να φέρονται σε σένα τα παιδιά σου). Ἔπραξαν τοιαῦτα, οἷα οἱ θεοὶ ἐβούλοντο (Έκαναν τέτοια, όπως ήθελαν οι θεοί). ιέταξε ἱππικὸν ὅσον ἑκάστη πόλις δυνατὴ ἦν παρέχειν (Ζήτησε τόσο ιππικό, όσο μπορούσε κάθε πόλη να προσφέρει). Σίτῳ τοσούτῳ ἐχρῆτο Σωκράτης, ὅσον ἡδέως ἤσθιεν (Ο Σωκράτης έπαιρνε τόση τροφή, όση έτρωγε ευχάριστα). Αἴτιον δ ἦν οὐχ ἡ ὀλιγανθρωπία τοσοῦτον, ὅσον ἡ ἀχρηματία (Αίτιο όμως δεν ήταν τόσο η έλλειψη ανθρώπων, όσο η έλλειψη χρημάτων). Αναφορικές παραβολικές ηλώνουν: Τρόπο Εισάγονται με τα : ὡς, ὅπως, ὥσπερ, καθάπερ, ᾗ, ᾗπερ Ποσό Εισάγονται με τα: ὅσῳ, ὅσον Σημείωση: αναφορικές αντωνυμίες μετά από τελεία ή άνω τελεία εισάγουν κύρια πρόταση, αν δεν υπάρχει στην περίοδο άλλη κύρια. Τα αναφορικά μεταφράζονται ως δεικτικές αντωνυμίες (αυτός, αυτή, αυτό). ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6

7 Απόδοση βασικών αναφορικών αντωνυμιών και αναφορικών επιρρημάτων Αναφορικές αντωνυμίες ὅς ο οποίος, που ὅστις όποιος, ο οποίος ὅσπερ ο οποίος ακριβώς ὅσος, ὁπόσος όσος οἷος τέτοιος που ὁποῖος όποιου είδους ὁπότερος όποιος από τους δύο ἡλίκος, ὁπηλίκος όσος, όσο μεγάλος ὁδαπός απ όποιο τόπο Αναφορικά επιρρήματα ὅσον / ὅσῳ όσο οὗ / ὅπου / ἔνθα / ᾗ όπου οἷ όπου, προς όπου ὅποι / ὅπῃ όπου, πως ἔνθεν / ὅθεν / ὁπόθεν απ όπου ὡς / ὅπως όπως οἷον / οἷα όπως, όπως ακριβώς ὥσπερ / ᾗπερ / καθάπερ όπως ακριβώς Ελλειπτικές αναφορικές εκφράσεις οἷόν τ ἐστι +απαρέμφατο οἷός τ εἰμι + απαρέμφατο ἔστιν ὅς ή ὅστις, ἔστιν οἵ οὐκ ἔστιν ὅς ή ὅστις οὐκ ἔστιν ὅστις οὐ ή οὐδεὶς ἔστιν ὅστις οὐ ἔστιν ὅπου ή οὗ ή ἔνθα ή ὅπῃ ή ᾗ οὐκ ἔστιν ὅπου ή οὗ ή ἔνθα ή ὅπῃ ή ᾗ οὐκ ἔστιν ὅπου ή οὗ ή ἔνθα ή ὅπῃ ή ᾗ οὐ ἔστιν ὅπως οὐκ ἔστιν ὅπως οὐκ ἔστιν ὅπως οὐ ἔστιν ὅτε οὐκ ἔστιν ὅτε οὐκ ἔστιν ὅτε οὐ είναι δυνατόν να μπορώ να κάποιος, κάποιοι κανείς καθένας, όλοι κάπου πουθενά παντού κάπως, με κάποιο τρόπο με κανένα τρόπο με κάθε τρόπο κάποτε ποτέ πάντοτε ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 7

8 Ασκήσεις Αφού υπογραμμίσετε τις αναφορικές προτάσεις, συμπληρώστε με το κατάλληλο σύμβολο το είδος τους (πρ:προσδιοριστική, αυ:αναφορική υποθετική, απ:αναφορική παραβολική, αα:αναφορική αιτιολογική, ατ: αναφορική τελική, ασ: αναφορική συμπερασματική). Ὅπου βία πάρεστιν, οὐ σθένει νόμος.. Ἀγαθός ἐστιν ὅστις τὰ πρὸς τοὺς θεοὺς τελεῖ.. Ὃ μέλλεις ποιεῖν μὴ λέγε.. Μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι.. Οἳ ἂν ποιήσωνται εἰρήνην, ἐπαίνου τεύξονται.. Ὅστις ἐθέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν.. Ὅτῳ δοκεῖ ταῦτα, ἀνατεινάτω τὴν χεῖραν.. Παῖδες δέ μοι οὔπω εἰσίν, οἵ με θεραπεύσουσιν.. Τοιοῦτος ἦν οὗτος, οἷος μὴ βούλεσθαι οὐδένα ἀδικεῖν.. Ἃ μὴ μεμάθηκας, προσλάμβανε ταῖς ἐπιστήμαις.. Οἱ κύνες ὑλακτοῦσιν ὃν ἂν μὴ γιγνώσκουσιν.. Ὅπου ἂν ὦ, πειράσομαι βοηθεῖν ὑμῖν.. Θόρυβος καὶ δοῦπος ἦν, οἷον εἰκός ἐστι φόβου ἐμπεσόντος γενέσθαι.. Οἱ βάρβαροι ἐκέλευον Ἀλέξανδρον ζητεῖν πτηνοὺς στρατιῶτας, οἳ ἐξαιρήσουσιν αὐτῷ τὸ ὄρος.. Ἡμεῖς οὐκ ἐπιορκοῦμεν, ὥσπερ οἱ πολέμιοι ἐπιορκοῦσιν.. Οἱ δὲ ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσεν ὁ Λύσανδρος.. Θαυμαστὸν ποιεῖς, ὃς ἡμῖν οὐδὲν δίδως.. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 8

9 Απαντήσεις Ὅπου βία πάρεστιν, οὐ σθένει νόμος (πρ) Ἀγαθός ἐστιν ὅστις τὰ πρὸς τοὺς θεοὺς τελεῖ (πρ. Υποκ.) Ὃ μέλλεις ποιεῖν μὴ λέγε (πρ. αντικ.) Μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι (πρ. αντικ.) Οἳ ἂν ποιήσωνται εἰρήνην, ἐπαίνου τεύξονται (αυ) Ὅστις ἐθέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν (αυ) Ὅτῳ δοκεῖ ταῦτα, ἀνατεινάτω τὴν χεῖραν (αυ) Παῖδες δέ μοι οὔπω εἰσίν, οἵ με θεραπεύσουσιν (ασ) Τοιοῦτος ἦν οὗτος, οἷος μὴ βούλεσθαι οὐδένα ἀδικεῖν (ασ) Ἃ μὴ μεμάθηκας, προσλάμβανε ταῖς ἐπιστήμαις (αυ) Οἱ κύνες ὑλακτοῦσιν ὃν ἂν μὴ γιγνώσκουσιν (αυ) Ὅπου ἂν ὦ, πειράσομαι βοηθεῖν ὑμῖν (αυ) Θόρυβος καὶ δοῦπος ἦν, οἷον εἰκός ἐστι φόβου ἐμπεσόντος γενέσθαι (απ) Οἱ βάρβαροι ἐκέλευον Ἀλέξανδρον ζητεῖν πτηνοὺς στρατιῶτας, οἳ ἐξαιρήσουσιν αὐτῷ τὸ ὄρος (ατ) Ἡμεῖς οὐκ ἐπιορκοῦμεν, ὥσπερ οἱ πολέμιοι ἐπιορκοῦσιν (απ) Οἱ δὲ ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσεν ὁ Λύσανδρος (απ) Θαυμαστὸν ποιεῖς, ὃς ἡμῖν οὐδὲν δίδως (αα) ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 9

10 Κείμενο για μετάφραση και εξάσκηση Kaˆ m¾n oùd' ke noj Ð lògoj dika wj n me bl yeien, Ön swj n tinej tolm»seian e pe n tîn pant pasi pròj me duskòlwj diakeimšnwn, æj toútoij mn oœj e rhka tosoàton mònon crèmhn Óson ÑfqÁnai dialegòmenoj, teroi dš tinšj moi polloˆ kaˆ polupr gmonej maqhtaˆ gegònasin, oþj pokrúptomai prõj Øm j. Ecw g r lògon Öj xelšgxei kaˆ dialúsei p saj t j toi sde blasfhm aj. 'Axiî g r, e mšn tinej tîn moˆ suggegenhmšnwn ndrej gaqoˆ gegònasin perˆ t¾n pòlin kaˆ toýj f louj kaˆ tõn dion okon, ke nouj Øm j paine n, moˆ d mhdem an Øpr toútwn c rin œcein, e d ponhroˆ kaˆ toioàtoi t j fúseij oœoi fa nein kaˆ gr fesqai kaˆ tîn llotr wn piqume n, par' moà d khn lamb nein. Ἰσοκράτους Περὶ Ἀντιδόσεως, Λεξιλόγιο διάκειμαι δυσκόλως: έχω άσχημη διάθεση χρῶμαί τινι: συναναστρέφομαι, μεταχειρίζομαι κάποιον φαίνω τινά: φανερώνω, προδίδω, συκοφαντώ Ασκήσεις 1. Να αναγνωρίσετε τις αναφορικές προτάσεις που υπάρχουν στο κείμενο. 2. εἴρηκα: να σχηματίσετε το γ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής, υποτακτικής, ευκτικής και προστακτικής του αορίστου β. ἐχρώμην: να σχηματίσετε το γ ενικό πρόσωπο της οριστικής, υποτακτικής, ευκτικής και προστακτικής του ενεστώτα. 3. tinej, toútoij, polupr gmonej, toi sde, oœoi: να μεταφέρετε τους πιο πάνω τύπους στον αντίθετο αριθμό. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 10

11 Μετάφραση και λύσεις των ασκήσεων Και βέβαια ούτε εκείνος ο λόγος θα μπορούσε δικαιολογημένα να με βλάψει, τον οποίο ίσως θα τολμούσαν να πουν κάποιοι από αυτούς που από κάθε άποψη έχουν άσχημες διαθέσεις απέναντί μου, ότι δηλ. αυτούς τους οποίους ανέφερα τόσο μόνο συναναστράφηκα, ώστε να φανώ ότι διαλέγομαι, κάποιοι άλλοι όμως πολλοί και πολυάσχολοι έχουν γίνει μαθητές μου, τους οποίους εγώ κρύβω από σας. Έχω λοιπόν λόγο ο οποίος θα ελέγξει και θα διαλύσει όλες τις τέτοιου είδους κατηγορίες. Γιατί έχω την αξίωση, αν κάποιοι από τους μαθητές μου έχουν γίνει σωστοί άνδρες και για την πόλη και για τους φίλους τους και για την οικογένειά τους, εκείνους να τους επαινείτε, σε μένα όμως να μην οφείλετε καμία ευγνωμοσύνη γι αυτούς, αν όμως έχουν γίνει κακοί και τέτοιου είδους χαρακτήρες ώστε να συκοφαντούν και να καταγγέλλουν και να επιθυμούν ξένα πράγματα, (έχω την αξίωση) να με τιμωρήσετε. 1. οἷς εἴρηκα: δευτερεύουσα αναφορική, προσδιορίζει το τούτοις, εκφέρεται με οριστική. Στην πρόταση αυτή έχουμε το φαινόμενο της αναφορικής έλξης (οι αντωνυμίες ὅς, ἥ, ὅ αντί να τοποθετηθούν σε πτώση αιτιατική, τίθενται σε γενική και δοτική καθ έλξη από την πτώση του όρου στον οποίο αναφέρονται: τούτοις, οὕς εἴρηκα >τούτοις, οἷς εἴρηκα). ὅσον ὀφθῆναι διαλεγόμενος: αναφορική-συμπερασματική πρόταση, εκφέρεται με απαρέμφατο. οὕς ἀποκρύπτομαι: δευτερεύουσα αναφορική ονοματική πρόταση. οἷοι φαίνειν καὶ γράφεσθαι καὶ τῶν ἀλλοτρίων ἐπιθυμεῖν: τρεις αναφορικές-συμπερασματικές προτάσεις, οι οποίες εκφέρονται με απαρέμφατο. 2. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ εἶπον εἴπωσιν εἴποιεν εἰπόντων χρῆται χρῆται χρῷτο χρήσθω 3. τινες> τις τούτοις> τούτῳ πολυπράγμονες> πολυπράγμων τοιάσδε> τοιάνδε οἷοι> οἷος ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 11

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ὅτι (αντικειμενική- πραγματική κρίση) : Φανερόν ἐστί ὅτι οὐδέν δεινόν ἐγεγόνει ὡς (υποκειμενική κρίση) : Λέγει δ ὡς ὑβριστής εἰμι. ὡς ἄρα (κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Εκφέρονται με: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1

Εκφέρονται με: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1 ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Με βάση τα παραδείγματα που δίνονται και προσέχοντας τις έντονα γραμμένες λέξεις (εισαγωγή, εκφορά) και τις λέξεις με πλάγια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που δίνονται και προσέχοντας τις έντονα γραμμένες λέξεις (εισαγωγή, εκφορά) και τις λέξεις με πλάγια γράμματα ( ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι:

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1 ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1. προσωπικές, 2. δεικτικές, 3. οριστική ή επαναληπτική, 4. κτητικές

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 2 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ [ ] Ὑπέρ τίνων οὖν ἐστίν; Πρός μέν τούς δήμους ἤ περί τῶν ἰδίων ἐγκλημάτων, οὐ δυνηθέντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Κείµενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΙΣΧΙΝΟΥ, ΚΑΤΑ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ 110-111 Γέγραπται γάρ οὕτως ἐν τῇ ἀρᾷ, "εἴ τις τάδε" φησί "παραβαίνει ἤ πόλις ἤ ἰδιώτης ἤ ἔθνος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ανδοκίδου Περί των µυστηρίων 7 Ἒτι δέ καί τόδε ἐνθυµητέον, ὅτι πολλοί ἢδη πολλά καί δεινά κατηγορήσαντες παραχρῆµα ἐξελέγχθησαν ψευδόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16)

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16) Α Ρ Χ Α Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Â ËÕÊÅÉÏÕ 1 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16) ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Ὅμως δέ καί τούτων ὑπαρχόντων οὐκ ἄν ἀποσταίην ὧν διενοήθην,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β1,1-4) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν γένεσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ

ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ 1 Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΤΑΣΗ...σελ. 9 2. ΤΑ ΕΙ Η ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ...σελ. 10 2 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΩΣ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή 34. Τον ίδιο χειµώνα οι Αθηναίοι, ακολουθώντας την πατροπαράδοτη συνήθεια, τέλεσαν δηµόσια την ταφή εκείνων που πρώτοι σκοτώθηκαν σε αυτόν τον πόλεµο.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42

Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42 Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42 «Χρή δέ, ὦ ἄνδρες, καί διά τήν συγγένειαν και διά τήν τοῦ πράγµατος ἀλήθειαν, ὅπερ ποιεῖτε, τοῖς κατά γένος ψηφίζεσθαι µᾶλλον ἤ τοῖς κατά διαθήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ 1. Να τονίσετε τις παρακάτω λέξεις και να αιτιολογήσετε τον τονισμό: ο ἀνηλικος, το πληθος, ἐχω, ο θειος, των ὡραιων, οι ναυται, οι οικοι, τοις κηποις, τας ωρας, τους ἀνθρωπους, το ῥευμα.

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δηµοσθένης Ὀλυνθιακοί Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Ολυνθιακοί είνε τρεις λόγοι του ηµοσθένους τρεις εκ των αρίστων του δαιµονίου ρήτορος και των κλασσικών εν γένει λόγων ωνοµάσθησαν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Στην ενότητα επαναλαμβάνονται πολλά από τα φαινόμενα που έχουν ήδη παρουσιαστεί και μπορεί να λειτουργήσει επαναληπτικά. Το κείμενο είναι εύκολο στην

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Κείμενο Πεφυκέναι γὰρ δή φασὶ τὸ μὲν ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι κακόν, πλέονι δὲ κακῷ ὑπερβάλλειν τὸ ἀδικεῖσθαι ἢ τὸ ἀδικεῖν, ὥστ ἐπειδὰν

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. ηµοσθένους «Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας» Παράγραφοι 17 18

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. ηµοσθένους «Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας» Παράγραφοι 17 18 sel 8-18 arxaia:sel 18-39.qxd 30/3/2007 9:57 Page 14 2 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ ηµοσθένους «Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας» Παράγραφοι 17 18 ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ [ ]Ὑπέρ τίνων οὖν ἐστίν; Πρός μέν

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C Ἔνθα δή πᾶς παντί θυμοῦται καί νουθετεῖ, δῆλον ὅτι ὡς ἐξ ἐπιμελείας καί μαθήσεως κτητῆς οὔσης. Εἰ γάρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τό κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τούς ἀδικοῦντας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 1-3

ΘΕΜΑΤΑ. Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 1-3 ΘΕΜΑΤΑ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 1-3 1 Εἰ µὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλοµένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐµὲ ποιεῖν, πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

AΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 12 Ιουνίου 2015 AΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελληνίων Εξετάσεων Γενικών Λυκείων Α1. Ακόμη, το να κάνει κανείς λάθος μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους (γιατί το κακό

Διαβάστε περισσότερα

ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον

ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον αʹ 1. Τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστιν ἐφ' ἡμῖν, τὰ δὲ οὐκ ἐφ' ἡμῖν. ἐφ' ἡμῖν μὲν ὑπόληψις, ὁρμή,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΡΗΤΟΡΙΚΗ - ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ 4. ΧΑΡΤΕΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΡΗΤΟΡΙΚΗ - ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ 4. ΧΑΡΤΕΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ Περιοδικό RAM, Ιούλιος-Αύγουστος 2005 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 3 ΙΣΤΟΡΙΑ - ΡΗΤΟΡΙΚΗ - ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ 2. ΡΗΤΟΡΙΚΗ 3. ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΑΓΩ ΙΑ ΚΩΜΩ ΙΑ 4. ΧΑΡΤΕΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΤΑΝΔΡΑΣΟ Α.Μ.: 10 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2012 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΚΑΙ ΜΝΕΙΕ Οφείλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μου, Ανδρέα Πολυχρονόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕ στις λόγ. φρ. άδεια/φόρος επιτηδεύματος. [παράγ. λ. ἐπιτηδεύω + παρ. επίθ. -μα]. ἐπιτηδεύω ΡΗΜΑ

ΝΕ στις λόγ. φρ. άδεια/φόρος επιτηδεύματος. [παράγ. λ. ἐπιτηδεύω + παρ. επίθ. -μα]. ἐπιτηδεύω ΡΗΜΑ ἐπιστήμη, -ης, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 1. γνώση, εμπειρία, ικανότητα: ἐπιστήμη πρὸς τὸν πόλεμον. 2. επιστημονική γνώση: ἰατρική ἐπιστήμη. δόξα «υποκειμενική γνώμη». ΝΕ επιστήμη (με τη σημ. 2). [παράγ. λ. ἐπι-στη-

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Θεµατογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει µια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών. Ο Γ τόµος περιλαµβάνει µια επιλογή 20 κειµένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999.

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Στυλιανός Παπαδόπουλος Η ενότητα της Εκκλησίας Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Η Εκκλησία, εφόσον είναι σώμα Χριστού, που σκοπό έχει την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ. Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ. Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης Το Εγχειρίδιον δεν είνε γραµµένον από τον ίδιον τον Επίκτητον. Όπως ο Σωκράτης, όπως ο Ιησούς, και ο Επίκτητος δεν αφήκε σύγγραµµα κανένα. Αι

Διαβάστε περισσότερα