GRI-G4 UN GlobalCompact Ελληνικός Κώδικας Βιωσιµότητας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GRI-G4 UN GlobalCompact Ελληνικός Κώδικας Βιωσιµότητας"

Transcript

1 ,57 14,77 41,56 2,96 16,46 2,67 3,73 2,67 3,73 2,67 25,57 14,77,35 41,56 42, ,46 22,67 23,73 22, 23, 22,67,73,67 33,12 14,55 26,47 26,47 26,47 31,78 1,78 37, 37,76 16,46 3, 23,87 5, 25,59 3, 5, 3, ,87 5,59 3,87 25,57 14,77 41,56 41, ,9,46 16, , , ,6 23,7 22,6 GRI-G4 UN GlobalCompact Ελληνικός Κώδικας Βιωσιµότητας Πίνακες

2 Πίνακας GRI-G4 Γενικοί είκτες GRI Περιγραφή Ενότητα / Απόδοση G4-1 ήλωση του διευθύνοντος συµβούλου για τη σηµασία της βιώσιµης ανάπτυξης και τη στρατηγική που ακολουθείται Μήνυµα της ιοίκησης G4-3 Επωνυµία Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Πανελλήνια Ανώνυµος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) G4-4 Κύριες µάρκες, προϊόντα και υπηρεσίες 1.3 G4-5 Τοποθεσία έδρας 1.1 G4-6 Χώρες δραστηριοποίησης Η εταιρεία δραστηριοποιείται εντός της Ελληνικής επικράτειας. G4-7 Ιδιοκτησιακό καθεστώς και νοµική µορφή 1.3 G4-8 Αγορές που εξυπηρετούνται Η ΠΑΕΓΑΕ εξυπηρετεί την εγχώρια αγορά. G4-9 Κύρια µεγέθη ΠΑΕΓΑΕ 1.4 G4-10 Στοιχεία ανθρώπινου δυναµικού 4.1 G4-11 Ποσοστό από το σύνολο των εργαζοµένων που καλύπτονται από 4.4 συλλογικές εργασιακές συµβάσεις G4-12 Περιγραφή της εφοδιαστικής αλυσίδας της ΠΑΕΓΑΕ 1.5, 6.1 G4-13 Σηµαντικές µεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου σχετικά µε εν υπήρξαν σηµαντικές µεταβολές. το µέγεθος, τη δοµή, το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή την εφοδιαστική αλυσίδα G4-14 Εάν και πως εφαρµόζεται της αρχής της πρόληψης 3.1 G4-15 Λίστα οικονοµικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών αρχών ή άλλων 3.3 πρωτοβουλιών στους οποίους η εταιρεία συνεισφέρει ή υποστηρίζει G4-16 Συµµετοχές σε επιχειρηµατικές ενώσεις, σωµατεία και διεθνείς/ εθνικές οργανώσεις 2.2 G4-17 Λίστα εταιρειών που συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Αιτιολόγηση απουσίας εταιριών οι οποίες δεν συµπεριλαµβάνονται στον απολογισµό G4-18 ιαδικασία καθορισµού του περιεχοµένου του απολογισµού 2.1 G4-19 Ουσιαστικά θέµατα που αναγνωρίστηκαν κατά τη διαδικασία 2.1 καθορισµού του περιεχοµένου του απολογισµού G4-20 Για κάθε αναγνωρισµένο ουσιαστικό θέµα να γίνει αναφορά εάν 2.1 το θέµα είναι ουσιαστικό για τον οργανισµό G4-21 Για κάθε αναγνωρισµένο ουσιαστικό θέµα να γίνει αναφορά εάν το θέµα είναι ουσιαστικό έξω από τον οργανισµό 2.1 G4-22 Αναθεωρήσεις πληροφοριών που συµπεριλήφθηκαν σε προγενέστερους απολογισµούς και οι λόγοι της αναθεώρησης G4-23 Σηµαντικές αλλαγές, σε σχέση µε προγενέστερους απολογισµούς, στο πεδίο ή την οριοθέτηση των ουσιαστικών θεµάτων G4-24 Λίστα ενδιαφερόµενων µερών της Εταιρείας 2.2 G4-25 Βασικά στοιχεία για τον προσδιορισµό και την επιλογή των 2.2 ενδιαφερόµενων µερών εν συµπεριλαµβάνονται άλλες εταιρίες στις οικονοµικές καταστάσεις της ΠΑΕΓΑΕ. εν υπήρξαν. Ο παρών απολογισµός είναι ο πρώτος που δηµοσιεύει η εταιρεία. εν υπήρξαν. Ο παρών απολογισµός είναι ο πρώτος που δηµοσιεύει η εταιρεία. GRI Περιγραφή Ενότητα / Απόδοση G4-26 Συµµετοχή των οµάδων ενδιαφερόµενων µερών, συµπεριλαµβανοµένης 2.2 της συχνότητας της συνεργασίας µε βάση τον τύπο και την οµάδα G4-27 Βασικά θέµατα και προβληµατισµοί των ενδιαφερόµενων µερών και 2.2 µε ποιο τρόπο ανταποκρίθηκε ο οργανισµός G4-28 Περίοδος απολογισµού 01/01/ /12/2015 G4-29 Ηµεροµηνία του πιο πρόσφατου προγενέστερου απολογισµού Ο παρών απολογισµός είναι ο πρώτος που δηµοσιεύει η εταιρεία. G4-30 Κύκλος απολογισµού Ετήσιος G4-31 Σηµείο επικοινωνίας για υποβολή ερωτηµάτων σχετικά µε την 1.1 έκθεση ή το περιεχόµενό της G4-32 Επίπεδο κάλυψης "In Accordance" που η εταιρεία έχει επιλέξει 1.1 (Core ή Comprehensive). Πίνακας περιεχοµένων GRI. Εξωτερική διασφάλιση του απολογισµού. G4-33 Πολιτική για την διασφάλιση πιστοποίησης του απολογισµού Χωρίς διασφάλιση πιστοποίησης. από τρίτους G4-34 οµή Εταιρικής ιακυβέρνησης του οργανισµού 3.1 G4-56 Εταιρικές αξίες, αρχές, πρότυπα και κώδικες συµπεριφοράς και δεοντολογίας του Οργανισµού 1.2 είκτες οικονοµίας Οικονοµική Επίδοση Παρουσία στην αγορά G4-DMA 1.4 G4-EC1 Άµεση οικονοµική αξία που παράγεται και 1.4 διανέµεται G4-EC2 Χρηµατοοικονοµικές επιπτώσεις και άλλοι 3.2 κίνδυνοι και ευκαιρίες για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες λόγω της αλλαγής του κλίµατος G4-EC3 Κάλυψη των υποχρεώσεων σχετικά µε τις 1.4 καθορισµένες παροχές του οργανισµού G4-EC4 Χρηµατοοικονοµική βοήθεια που λαµβάνεται από κυβερνητικούς φορείς Το 2015 η ΠΑΕΓΑΕ δεν έλαβε καµία χρηµατοοικονοµική βοήθεια από κυβερνητικούς φορείς. Κατά το παρελθόν είχε λάβει χρηµατοοικονοµική στήριξη από το πακέτο Ντελόρ όπου και παρουσιάζεται στις τρέχουσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις υπό µορφή απόσβεσης. G4-DMA 1.4, 7 G4-EC5 Κλίµακα ποσοστού του τυπικού µισθού 4.4 νεοπροσληφθέντος ανά φύλο σε σύγκριση µε τον ισχύων κατώτατο µισθό G4-EC6 Ποσοστό ανώτερων στελεχών που προέρχονται 4.1 από την τοπική κοινότητα, στις περιοχές σηµαντικής δραστηριοποίησης του οργανισµού 76 77

3 Έµµεσες οικονοµικές επιπτώσεις Πρακτικές Προµηθειών είκτες περιβάλλοντος Πρώτες ύλες Ενέργεια Νερό Βιοποικιλότητα G4-DMA 6, 6.1, 6.2 G4-EC7 Ανάπτυξη και επίδραση των επενδύσεων σε 6.3 υποδοµή και υπηρεσίες που παρέχονται κυρίως για κοινό όφελος (όπως δρόµοι, δίκτυα, κέντρα υγείας ή άθλησης). G4-EC8 Σηµαντικές έµµεσες οικονοµικές επιπτώσεις, συµπεριλαµβανοµένης της έκτασης των επιπτώσεων 6.1, 6.2 G4-DMA 1.5, 6.1 G4-EC9 Ποσοστό του προϋπολογισµού προµηθειών που 1.5 δαπανήθηκε σε τοπικούς προµηθευτές, στις σηµαντικές τοποθεσίες δραστηριοποίησης. G4-DMA 5, 5.1 G4-EN1 Χρησιµοποιούµενα υλικά, µε βάση το βάρος 5.1 ή τον όγκο G4-EN2 Ποσοστό χρησιµοποιούµενων υλικών που προέρχονται από ανακυκλωµένα υλικά 5.1 G4-DMA 5, 5.2 G4-EN3 Κατανάλωση ενέργειας εντός του οργανισµού 5.2 G4-EN4 Κατανάλωση ενέργειας εκτός του οργανισµού 5.2 G4-EN6 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 5.2 G4-EN7 Μειώσεις στις ενεργειακές απαιτήσεις προϊόντων 5.2 και υπηρεσιών G4-DMA 5, 5.3 G4-EN8 Συνολική κατανάλωση νερού µε βάση την πηγή 5.3 G4-DMA 5, 5.3, 5.5 G4-EN11 Λειτουργικές εγκαταστάσεις εντός ή πλησίον εν υπάρχει περίπτωση γειτνίασης µε προστατευόµενων περιοχών ή περιοχών υψηλής προστατευόµενες περιοχές ή περιοχές αξίας βιοποικιλότητας υψηλής βιοποικιλότητας. Οι εγκατα- στάσεις της εταιρείας βρίσκονται εντός θεσµοθετηµένων περιοχών όπου επιτρέπεται η βιοµηχανική δραστηριότητα. G4-EN12 Περιγραφή των σηµαντικών επιδράσεων των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και των υπηρεσιών στη βιοποικιλότητα των προστατευόµενων περιοχών ή περιοχές υψηλής βιοποικιλότητας που γειτνιάζουν µε προστατευόµενες περιοχές Οι δραστηριότητες της εταιρείας εκ φύσεως δεν παρουσιάζουν σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς επίσης δεν υφίσταται γειτνίαση µε προστατευόµενες περιοχές ή περιοχές υψηλής βιοποικιλότητας. G4-EN13 Οικότοποι που προστατεύονται ή αποκαθίστανται Η εταιρεία δεν γειτνιάζει µε οικότοπους που προστατεύονται ή αποκαθιστώνται. Εκποµπές Απορρίψεις Υλικά και υπηρεσίες G4-EN14 Αριθµός των ειδών που συγκαταλέγονται στην Κόκκινη Λίστα του IUCN και στον εθνικό κατάλογο προστατευόµενων ειδών, των οποίων ο οικότοπος βρίσκεται σε περιοχές που επηρεάζονται από άλλες δραστηριότητες σε επίπεδο αφανισµού Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας δεν γειτνιάζουν µε οικότοπους όπου διαβιούν είδη που συγκαταλέγονται στην Κόκκινη Λίστα του IUCN ή στον εθνικό κατάλογο προστατευόµενων ειδών. G4-DMA 5, 5.4 G4-EN15 Άµεσες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου 5.4 (Scope 1) G4-EN16 Έµµεσες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου 5.4 (Scope 2) G4-EN17 Άλλες έµµεσες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου 5.4 (Scope 3) G4-EN19 Μείωση εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου 5.4 G4-EN20 Εκποµπές από ουσίες που καταστρέφουν το όζον εν γίνεται χρήση ουσιών που να έχουν αρνητικές επιπτώσεις για το όζον. G4-DMA 5, 5.5 G4-EN22 Συνολικός όγκος υδάτινων αποβλήτων, µε βάση 5.5 την ποιότητα και τον προορισµό G4-EN23 Συνολικό βάρος των αποβλήτων, µε βάση τον 5.5 τύπο και τη µέθοδο διάθεσης G4-EN24 G4-EN25 G4-EN26 Συνολικός αριθµός και όγκος σηµαντικών διαρροών Βάρος διακινούµενων, εισαγόµενων, εξαγό- µενων ή επεξεργασµένων αποβλήτων, που θεωρούνται επικίνδυνα και ποσοστό αποβλήτων που µεταφέρθηκαν στο εξωτερικό Ταυτότητα, µέγεθος, αξία βιοποικιλότητας υδροβιοτόπου και κατάσταση προστατευόµενων περιοχών που επηρεάζονται σηµαντικά από απορρίψεις νερού Σύµφωνα µε τις δραστηριότητες της εταιρείας και µε τα µέτρα πρόληψης που λαµβάνει δεν υπήρξαν σηµαντικές διαρροές σε υδροφόρο ορίζοντα και έδαφος. Η δραστηριότητα της εταιρείας δεν περιλαµβάνει επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων. Η εταιρεία χρησιµοποιεί το δηµοτικό δίκτυο αποχέτευσης για τις απορρίψεις νερού που απαιτούνται. εν πραγµατοποιεί απορρίψεις σε υδροβιότοπους ή προστατευόµενες περιοχές. G4-DMA 5, 5.1 G4-EN27 Πρωτοβουλίες για την µείωση των περιβαλλοντικών 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 επιδράσεων των προϊόντων και των υπηρεσιών G4-EN28 Ποσοστό των πωληθέντων προϊόντων και των σχετικών υλικών συσκευασίας που ανακτώνται ανά κατηγορία Η εταιρεία ανήκει στον κλάδο εταιριών παροχής υπηρεσιών logistics (3PL) και αναλαµβάνει τη διαχείριση εµπορευµάτων για λογαριασµό των αποθετών της. εν διαθέτει προϊόντα προς πώληση

4 Συµµόρφωση Μεταφορές Γενικά είκτες εργασίας G4-DMA 5, 5.5 G4-EN29 Χρηµατική αξία των σηµαντικών προστίµων και συνολικός αριθµός µη χρηµατικών κυρώσεων για τη µη συµµόρφωση µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία και τους κανονισµούς G4-DMA 5, 5.4, 5.5 G4-EN30 Σηµαντικές περιβαλλοντικές επιδράσεις από µεταφορές αγαθών, προϊόντων και υλικών για την λειτουργία του οργανισµού καθώς επίσης και για την µεταφορά των εργαζοµένων 5.2, 5.4, 5.5 G4-DMA 5, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 G4-EN31 Συνολικές δαπάνες και επενδύσεις για την 1.4, 5.2, 5.3, 5.4 προστασία του περιβάλλοντος Απασχόληση Εργασία/ ιαχείριση σχέσεων Υγεία και ασφάλεια Η εταιρεία δεν επιβαρύνεται από χρη- µατικά πρόστιµα καθώς επίσης δεν έχει σηµειωθεί καµία περίπτωση µη συµµόρφωση µε την κείµενη περιβαλλοντική νοµοθεσία και τους κανονισµούς. G4-DMA 4, 4.1 G4-LA1 Συνολικός αριθµός και ποσοστό νέων προσλήψεων 4.1 και κινήσεις προσωπικού µε βάση την ηλικία, το φύλο και την περιοχή G4-LA2 Παροχές προς τους εργαζόµενους πλήρους 4.4 απασχόλησης που δεν παρέχονται στους εποχικούς ή στους µερικής απασχόλησης εργαζόµενους ανά παραγωγική µονάδα G4-LA3 Εργαζόµενοι που επιστρέφουν στην εργασία τους και ποσοστό διατήρησης προσωπικού, µετά από λήψη γονικής άδειας, µε βάση το φύλο 4.4 G4-LA4 Ελάχιστη περίοδος ειδοποίησης όσον αφορά Τηρείται ενηµέρωση του ανθρώπινου στις λειτουργικές αλλαγές, συµπεριλαµβανοµένου δυναµικού για ζητήµατα που αφορούν εάν προσδιορίζεται στις συλλογικές τους εργαζόµενους και την λειτουργία συµβάσεις της εταιρείας. εν έχει οριστεί σε χρονική βάση ελάχιστη περίοδος ειδοποίησης. G4-DMA 4, 4.2 G4-LA6 Τύπος και ποσοστά τραυµατισµών, επαγγελµατικές 4.2 ασθένειες, απώλειες ηµερών εργασίας, απουσίες εργαζοµένων και συνολικός αριθµός θανάτων που προέρχονται από εργατικά ατυχή- µατα, ανά φύλο και περιοχή G4-LA7 Εργαζόµενοι µε υψηλή πιθανότητα ή υψηλό ρίσκο εκδήλωσης ασθενειών που σχετίζονται µε την εργασίας τους Σύµφωνα µε την επιχειρησιακή δραστηριότητα της εταιρείας δεν υπάρχουν εργαζόµενοι µε υψηλό ρίσκο εκδήλωσης ασθενειών. G4-LA8 Θέµατα υγείας και ασφάλειας που καλύπτονται στις επίσηµες συµφωνίες µε σωµατεία G4-DMA 4, 4.2, 4.3 G4-LA9 Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόµενο 4.3 στη διάρκεια του έτους, µε βάση το φύλο και την κατηγορία εργαζοµένων Εκπαίδευση G4-LA10 Προγράµµατα για τη διαχείριση των δεξιοτήτων 4.3 και τη δια βίου µάθηση των εργαζοµένων, που υποστηρίζουν τη συνέχεια της απασχολησιµότητας και συµβάλλουν στη διαχείριση της καριέρας των εργαζοµένων ιαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες G4-LA12 Σύνθεση των οργάνων διακυβέρνησης και ανάλυση του εργατικού δυναµικού ανά κατηγορία εργαζοµένων µε βάση το φύλο, την ηλικιακή οµάδα και άλλους δείκτες διαφορετικότητας 4.1 Ίσες αµοιβές ανδρών και γυναικών G4-LA13 είκτες ανθρωπίνων πόρων Αναλογία βασικού µισθού και αµοιβής ανδρών και γυναικών ανά κατηγορία και περιοχή Αποτρέποντας τις διακρίσεις Παιδική εργασία Εξαναγκαστική εργασία Τηρούνται όλες οι νοµοθετικές διατάξεις που σχετίζονται µε θέµατα υγείας και ασφάλειας. εν υπάρχουν αντίστοιχες συµφωνίες µε σωµατεία. Στην ΠΑΕΓΑΕ δεν γίνεται καµία µισθολογική διάκριση ανάµεσα στους εργαζόµενους της. Όλοι οι εργαζόµενοι αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο και αµείβονται σύµφωνα µε προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της κάθε θέσης εργασίας. G4-HR3 Συνολικός αριθµός περιστατικών διακρίσεων και διορθωτικές ενέργειες που έχουν πραγµατοποιηθεί εν έχουν αναφερθεί σχετικά περιστατικά κατά το G4-DMA G4-HR5 Λειτουργίες της εταιρείας και προµηθευτών που αναγνωρίστηκαν να υπάρχει υψηλός κίνδυνος για περιστατικά παιδικής εργασίας εν αναφέρθηκαν ανάλογα περιστατικά κατά το Η ιεύθυνση Προσωπικού λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε να αποτρέψει φαινόµενα παιδικής εργασίας. G4-HR6 Λειτουργίες και προµηθευτές όπου αναγνωρίσθηκε υψηλός κίνδυνος για περιστατικά υποχρεωτικής ή εξαναγκαστικής εργασίας εν αναφέρθηκαν ανάλογα περιστατικά κατά το Η ιεύθυνση Προσωπικού λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε να αποτρέψει φαινόµενα εξαναγκαστικής εργασίας

5 ικαιώµατα αυτόχθονων πληθυσµών Αξιολόγηση Μηχανισµοί επίλυσης συγκρούσεων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα G4-HR8 Αριθµός περιστατικών παραβίασης δικαιωµάτων αυτοχθόνων πληθυσµών και διορθωτικές ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν εν υπάρχουν σχετικές αναφορές. G4-DMA G4-HR9 Συνολικός αριθµός και ποσοστό των λειτουργιών εν έχουν γίνει ανάλογες διαδικασίες που έχουν εξεταστεί σχετικά µε την τήρηση σχετικά µε την τήρηση των ανθρωπίνων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ή για τις οποίες δικαιωµάτων καθώς δεν έχουν έχουν εκπονηθεί σχετικές µελέτες επιπτώσεων αναφερθεί ανάλογα περιστατικά. G4-DMA 4.5 G4-HR12 Αριθµός παραπόνων σχετικών µε επιπτώσεις στο σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που αρχειοθετήθηκαν και επιλύθηκαν µέσω επίσηµων µηχανισµών διαχείρισης παραπόνων εν έχουν καταγραφεί παράπονα σχετικά µε τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Συµµόρφωση Επιπτώσεις προµηθευτών στη κοινωνία Καταγραφή παραπόνων για επιπτώσεις στη κοινωνία G4-DMA 3.1, 3.2 G4-SO8 Χρηµατική αξία των σηµαντικών προστίµων και συνολικός αριθµός µη χρηµατικών κυρώσεων για τη µη συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία και τους κανονισµούς Εντός του 2015 καταλογίστηκαν δύο απλές τελωνειακές παραβάσεις οι οποίες αφορούσαν σε έλεγχο των ετών συνολικού ποσού 409,60 ευρώ. G4-DMA 1.5, 6.1 G4-SO10 Σηµαντικές πραγµατικές ή δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις για την κοινωνία στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις διορθωτικές ενέργειες που λήφθηκαν εν έχουν αναφερθεί ανάλογα περιστατικά. G4-DMA 3.2, 6 G4-SO11 Αριθµός παραπόνων σχετικών µε επιπτώσεις στην κοινωνία που αρχειοθετήθηκαν και επιλύθηκαν µέσω επίσηµων µηχανισµών διαχείρισης παραπόνων εν έχουν αναφερθεί σχετικά παράπονα. είκτες κοινωνίας Τοπικές κοινωνίες Καταπολέµηση της διαφθοράς ηµόσια πολιτική Αντιανταγωνιστική συµπεριφορά G4-DMA 6, 6.2 G4-SO1 Ποσοστό των λειτουργιών για τις οποίες έχουν εφαρµοστεί προγράµµατα διαβούλευσης µε τις τοπικές κοινότητες, µελέτες επιπτώσεων και αναπτυξιακά προγράµµατα Η εταιρεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία µε τις τοπικές κοινότητες. Παρόλα αυτά, λόγω του είδους της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της, δεν κρίνεται σκόπιµη η διενέργεια διαβουλεύσεων µε τις τοπικές κοινότητες. G4-SO2 Λειτουργίες µε σηµαντικές πραγµατικές ή δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις στις τοπικές κοινότητες Η εταιρεία λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε να µην επιβαρύνει τις τοπικές κοινωνίες. Επίσης το είδος των υπηρεσιών που προσφέρει δεν επιβαρύνουν εκ φύσεως τον γειτνιάζοντα χώρο των εγκαταστάσεων. G4-DMA 1.1, 3.1, 3.2 G4-SO5 Επιβεβαιωµένα περιστατικά διαφθοράς και διορθωτικές ενέργειες εν αναφέρθηκαν σχετικά περιστατικά διαφθοράς. G4-DMA 3.1, 3.2 G4-SO6 Συνολική αξία οικονοµικών συνεισφορών σε πολιτικά κόµµατα, ανά χώρα και αποδέκτη εν υπήρξε καµία οικονοµική ενίσχυση σε πολιτικά κόµµατα. G4-DMA 3.1, 3.2 G4-SO7 Συνολικός αριθµός δικαστικών προσφυγών για αντί-ανταγωνιστική συµπεριφορά, αποφυγή δη- µιουργίας τραστ και µονοπωλιακών πρακτικών, και η κατάληξη τους εν υπήρξαν σχετικές προσφυγές. είκτες αγοράς Υγεία και ασφάλεια πελατών Σήµανση προϊόντος ή υπηρεσίας G4-DMA 7, 7.1 G4-PR1 G4-PR2 G4-PR3 G4-PR4 G4-PR5 Ποσοστό σηµαντικών κατηγοριών προϊόντων και υπηρεσιών που οι επιδράσεις τους στην υγεία και ασφάλεια εξετάζονται για βελτιώσεις Συνολικός αριθµός περιστατικών µη συµµόρφωσης µε κανονισµούς και εθελοντικούς κώδικες που αφορούν τις επιπτώσεις των προϊόντων στην υγεία και την ασφάλεια κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους Τύπος προϊόντος και πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του οργανισµού αναφορικά µε τη σήµανση των προϊόντων και υπηρεσιών και ποσοστό σηµαντικών κατηγοριών προϊόντων και υπηρεσιών που εκθέτουν αυτού του είδους τις πληροφορίες Συνολικός αριθµός περιστατικών µη συµµόρφωσης µε τους κανονισµούς και τους εθελοντικούς κώδικες σχετικά µε τις πληροφορίες και τη σήµανση των προϊόντων και των υπηρεσιών Αποτελέσµατα ερευνών που παρακολουθούν την ικανοποίηση των πελατών Οι υπηρεσίες που προφέρει η εταιρεία δεν έχουν αρνητικές επιδράσεις στην υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών. Για το λόγο αυτό δεν εξετάζονται ανάλογες βελτιώσεις. εν υπήρξαν ανάλογα περιστατικά µη συµµόρφωσης. 7.2 εν υπήρξαν ανάλογα περιστατικά µη συµµόρφωσης

6 Πίνακας UN Global Compact Επικοινωνία µάρκετινγκ Απόρρητο πελατών Συµµόρφωση G4-DMA 3.2, 7, 7.2 G4-PR6 Πώληση απαγορευµένων προϊόντων ή υπηρεσιών που τελούν υπό καθεστώς αµφισβήτησης εν υπάρχει σχετικά περιστατικά πώλησης απαγορευµένων προϊόντων ή υπηρεσιών. G4-PR7 Συνολικός αριθµός περιστατικών µη συµµόρφωσης µε τους κανονισµούς και εθελοντικούς κώδικες σχετικά µε τις πρακτικές µάρκετινγκ συµπεριλαµβανοµένου της διαφήµισης, προώθησης και επιχορήγησης εν υπήρξε κανένα περιστατικό µη συµ- µόρφωσης. G4-DMA 7.2 G4-PR8 Συνολικός αριθµός τεκµηριωµένων παραπόνων σχετικά µε παραβιάσεις του απορρήτου των πελατών και απώλειες προσωπικών δεδοµένων πελατών. εν υπήρξαν σχετικά παράπονα. G4-DMA 3.2, 7 G4-PR9 Χρηµατική αξία των σηµαντικών προστίµων για εν υπήρξαν σχετικά πρόστιµα. τη µη συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία και τους κανονισµούς που σχετίζεται µε την προµήθεια και τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών Οι 10 αρχές του UN Global Compact Αρχές UNGC Αντιστοιχία µε GRI δείκτες Σχετικές ενότητες της παρούσας έκθεσης Ανθρώπινα ικαιώµατα 1η Αρχή - Οι επιχειρήσεις οφείλουν να σέβονται και να υποστηρίζουν την προστασία των διεθνώς διακηρυγµένων ανθρωπίνων δικαιωµάτων 2η Αρχή - Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εξασφαλίσουν ότι δεν εµπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων Εργασία 3η Αρχή - Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την αποτελεσµατική αναγνώριση του δικαιώµατος της συλλογικής διαπραγµάτευσης 4η Αρχή - Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη κάθε µορφής αναγκαστικής και υποχρεωτικής εργασίας 5η Αρχή - Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ουσιαστική κατάργηση της παιδικής εργασία 6η Αρχή - Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων όσον αφορά την απασχόληση και τις προσλήψεις G4-EC5, G4-HR3, G4-HR5, G4-HR6, G4-HR8, G4-HR9, G4-HR12, G4-LA3, G4-LA13, G4-SO5, G4-PR1, G4-PR2, G4-PR8 G4-HR3, G4-HR5, G4-HR6, G4-HR8, G4-HR9, G4-HR12, G4-SO5 G4-HR3, G4-HR5, G4-SO5 G4-HR6 G4-HR5 G4-LA12, G4-LA13, G4-HR3, G4-EC6, Άνθρωποι, Κοινωνία, Αγορά Άνθρωποι, Κοινωνία Άνθρωποι, Κοινωνία Άνθρωποι Άνθρωποι Άνθρωποι 7η Αρχή - Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν µια προληπτική προσέγγιση για τις περιβαλλοντικές προκλήσεις 8η Αρχή - Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας 9η Αρχή - Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και τη διάδοση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών Καταπολέµηση της ιαφθοράς 10η Αρχή - Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε όλες τις µορφές διαφθοράς, συµπεριλαµβανοµένου του εκβιασµού και της δωροδοκίας G4-EN2,G4-EN3,G4-EN4,G4-EN8,G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17,G4-EN20,G4-EN22, G4-EN23, G4-EN27,G4-EN30, G4-EN1, G4-EN2, G4-EN3, G4-EN4, G4-EN6, G4-EN7, G4-EN8, G4-EN11, G4-EN12, G4-EN13, G4-EN14, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17, G4-EN19, G4-EN20, G4-EN22, G4-EN23, G4-EN24, G4-EN25, G4-EN26, G4-EN27, G4-EN28, G4-EN29, G4-EN30 G4-EN2, G4-EN6, G4-EN7, G4-EN27, G4-EN30 G4-SO1, G4-SO2, G4-SO5, G4-SO6 Κοινωνία 84 85

7 Πίνακας Συµµόρφωσης µε τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιµότητας (Επίπεδο Β) ΟΕλληνικός Κώδικας Βιωσιµότητας αποτελεί µια πρωτοβουλία για την διαµόρφωση ενός µοντέλου ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων, εστιάζοντας στη βιώσιµη ανάπτυξη και στην υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα. Περιλαµβάνει ένα σύνολο οδηγιών, εργαλείων και µεθοδολογιών που ενισχύουν και κατευθύνουν τους οργανισµούς και τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να διαµορφώσουν την αειφόρο στρατηγική τους και να υποστηρίξουν συνολικά την ανοικοδόµηση της ελληνικής οικονοµίας, µέσα από το πρίσµα της εταιρικής υπευθυνότητας. Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιµότητας βασίζεται σε διεθνή πρότυπα (GRI, UN GLOBAL COMPACT, οδηγίες του ΟΟΣΑ για πολυεθνικές, ISO, EFFAS, EMAS) και διαµορφώθηκε ύστερα από ανοιχτή διαβούλευση, µε την ενεργό συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων µερών (επιχειρήσεις και επιχειρηµατικοί φορείς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οργανισµοί της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας πολιτών) ώστε η εφαρµογή του να ανταποκρίνεται και να είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Συνοπτικά, οι κύριες κατευθύνσεις του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιµότητας περιγράφονται παρακάτω: ιατύπωση στόχων και χάραξη στρατηγικής Λειτουργία µε διαφάνεια και καταπολέµηση της διαφθοράς Αναγνώριση ουσιαστικών θεµάτων Λειτουργία µε περιβαλλοντική συνείδηση (διαχείριση φυσικών πόρων, ενέργειας, νερού, ρύπων) Ενίσχυση της απασχόλησης και της εκπαίδευσης στην εργασία Σεβασµός στα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώµατα και ίσες ευκαιρίες Ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και διάλογος µε τα ενδιαφερόµενα µέρη Ανάπτυξη προϊόντος και καινοτοµία Πολιτική επιρροή και συµµετοχή σε πρωτοβουλίες Με την υποστήριξη της παρούσας πρωτοβουλίας, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην εταιρική υπευθυνότητα, λαµβάνοντας υπόψη τρεις συνιστώσες της βιώσιµης ανάπτυξης: την οικονοµία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Με αυτό τον τρόπο, ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνοντας τις προϋποθέσεις για εξαγωγική δραστηριότητα και χρηµατοδότηση από διεθνή επενδυτικά κεφάλαια. Επίσης, η διαµόρφωση µιας βάσης δεδοµένων µε επιχειρήσεις που ακολουθούν εταιρικά υπεύθυνες πρακτικές, παρέχει προβάδισµα στις εταιρίες που ενσωµατώνουν αειφόρους και βιώσιµες πολιτικές στην επιχειρηµατική τους στρατηγική, δίνοντάς τους τον πρώτο λόγο στην επιλογή συνεργατών και προµηθευτών. Η ΠΑΕΓΑΕ εφαρµόζει τα κριτήρια του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιµότητας και καλύπτεται σε επίπεδο συµµόρφωσης B. Οποιαδήποτε πρωτοβουλία που ενισχύει το θεσµό της εταιρικής υπευθυνότητας, µας βρίσκει αρωγούς και προτρέπουµε τις υπόλοιπες εταιρίες του κλάδου µας να υποστηρίξουν τη συγκεκριµένη προσπάθεια. Πίνακας συµµόρφωσης µε τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιµότητας Πυλώνας Κριτήρια Αναφορά Στρατηγική ιαδικασία διαχείρησης Κοινωνία 2. Ουσιαστικότητα Ενότητα 2: Ουσιαστικά θέµατα και Ενδιαφερόµενα µέρη Ενότητα 2.1: Αξιολόγηση της Ουσιαστικότητας 3. Στοχοθέτηση Ενότητα: Μήνυµα της ιοίκησης Ενότητα 1.2: Η στρατηγική µας 4. ιαχείριση της Αλυσίδας Αξίας (value chain) Ενότητα 1.2: Η στρατηγική µας Ενότητα 1.5: Η εφοδιαστική µας αλυσίδα Ενότητα 2.1: Αξιολόγηση της Ουσιαστικότητας Ενότητα 3.2: Εστιάζοντας στην Εταιρική Υπευθυνότητα Ενότητα 6.1: Υπεύθυνες προµήθειες 5. Υπευθυνότητα Ενότητα 1.1: Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2015 Ενότητα 3.1: Εταιρική ιακυβέρνηση Ενότητα 3.2: Εστιάζοντας στην Εταιρική Υπευθυνότητα 7. Καταγραφή & Παρακολούθηση (monitoring) Ενότητα 5.4: Εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου 9. ιάλογος µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη Ενότητα 2: Ουσιαστικά θέµατα και Ενδιαφερόµενα µέρη Ενότητα 2.2: Ενδιαφερόµενα µέρη 10. Προϊοντική Υπευθυνότητα & Καινοτοµία Ενότητα 5.4: Εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου Ενότητα 5.5: ιαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων 11. Χρήση Φυσικών Πόρων Ενότητα 5.1: Υλικά και πρώτες ύλες Ενότητα 5.3: Κατανάλωση νερού Ενότητα 5.5: ιαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων 12. ιαχείριση Πόρων Ενότητα 5.1: Υλικά και πρώτες ύλες Ενότητα 5.3: Κατανάλωση νερού Ενότητα 5.5: ιαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων 13. Εκποµπές Αερίων & Κλιµατική Ενότητα 5.4: Εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου Αλλαγή 14. Εργασιακά ικαιώµατα Ενότητα 4.1: Στοιχεία ανθρώπινου δυναµικού Ενότητα 4.2: Υγεία και ασφάλεια Ενότητα 4.3: Εκπαίδευση και ανάπτυξη 15. Ίσες Ευκαιρίες Ενότητα 4.2: Υγεία και ασφάλεια Ενότητα 4.3: Εκπαίδευση και ανάπτυξη Ενότητα 4.4: Αµοιβές και παροχές Ενότητα 4.5: Πολιτική ίσων ευκαιριών 16. Απασχόληση Ενότητα 4.1: Στοιχεία ανθρώπινου δυναµικού Ενότητα 4.3: Εκπαίδευση και ανάπτυξη 18. Ενίσχυση Τοπικών Κοινωνιών Ενότητα 1.4: Οικονοµική επίδοση Ενότητα 1.5: Η εφοδιαστική µας αλυσίδα Ενότητα 6.2: Ενισχύοντας την τοπική κοινωνία Ενότητα 6.3: Πρόγραµµα χορηγιών 19. Συµµετοχή σε Πρωτοβουλίες & Πολιτική Επιρροή Ενότητα 2.2: Ενδιαφερόµενα µέρη Ενότητα 6.4: Συνεργασία µε ενδιαφερόµενα µέρη 86 87

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 Ο ς ΕΥ του ΟΤΕ και της COSMOTE βασίζεται στις απαιτήσεις που ορίζονται από το Global Reporting Initiative (GRI). Ο ς ΕΥ 2013 του ΟΤΕ και της COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Κριτήρια Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά GRI/G4 1. Στρατηγική Ανάλυση & Δράση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς αναλύει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους των κυριότερων δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C)

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) 2. Ουσιαστικότητα ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιές πτυχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D)

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά 3. Στοχοθέτηση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιοι ποιοτικοί ή/και ποσοτικοί στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας τίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία θέλετε να ενταχθεί η εταιρεία σας και συμπληρώστε τα αντίστοιχα κριτήρια του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ με βάση τον συγκεκριμένο Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά 1. Στρατηγική Ανάλυση & Δράση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς αναλύει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους των κυριότερων δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

greekcode.sustainablegreece2020.com

greekcode.sustainablegreece2020.com greekcode.sustainablegreece2020.com Τι είναι Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας αποτελεί ένα δομημένο πλαίσιο αναφοράς ως προς τη διαφάνεια και την αυτοδέσμευση των Οργανισμών στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500 ΑΤΟΜΑ & ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500 ΑΤΟΜΑ & ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500 ΑΤΟΜΑ & ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ Κριτήρια ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500 ΑΤΟΜΑ & ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ / ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Στρατηγική Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Δεικτών κατά GRI και ISO 26000

Παρουσίαση Δεικτών κατά GRI και ISO 26000 Παρουσίαση Δεικτών κατά GRI και ISO 26000 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 193 GRI Πρότυπο GRI 101: Foundation 2016 Δημοσιοποίηση Παραπομπή Παράλειψη Ε Δ * Γενικές Δημοσιοποιήσεις (επιλογή "core") GRI 102: Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΕΣ, ΜΕΣΑΙΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΓΑΛΕΣ, ΜΕΣΑΙΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κριτήρια ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500 ΑΤΟΜΑ & ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 500 ΑΤΟΜΑ ΜΕΓΑΛΕΣ, ΜΕΣΑΙΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece Τι είναι το Global Compact H μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑ GRI G4 ΚΑΙ ISO 26000

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑ GRI G4 ΚΑΙ ISO 26000 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑ GRI G4 ΚΑΙ ISO 26000 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ G4-1 Δήλωση από ανώτερο διοικητικό στέλεχος του οργανισμού σχετικά με τη σημασία της βιωσιμότητας για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συμπλήρωσης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

Οδηγός Συμπλήρωσης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας Οδηγός Συμπλήρωσης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας Ο Οδηγός Συμπλήρωσης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας αποτυπώνει τις απαιτήσεις συμπλήρωσης των κριτηρίων ανά επίπεδο συμμόρφωσης των επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση των στόχων με τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός.

Σύνδεση των στόχων με τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός. 1. Στρατηγική Ανάλυση & Δράση ργανισμός δημοσιοποιεί πώς αναλύει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους των κυριότερων δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης. 2. υσιαστικότητα ργανισμός δημοσιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 2. Παρουσίαση δεικτών κατα GRI

Παράρτημα 2. Παρουσίαση δεικτών κατα GRI Παράρτημα 2 Παρουσίαση δεικτών κατα GRI Oλοκληρώνοντας με ικανοποιητικά αποτελέσματα, όπως προκύπτει και από τις Εκθέσεις Ανεξάρτητης Διασφάλισης (σελ. 55-58) τις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Λαµβάνοντας υπόψη την υπευθυνότητα, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει µια µεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση, ο ΟΤΕ:. σέβεται την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΤΗ ΧΑΡΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΟΛΕΣ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

greekcode.sustainablegreece2020.com

greekcode.sustainablegreece2020.com Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας έχει αναπτυχθεί από το QualityNet Foundation στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020 σε συνεργασία με το German Council for Sustainable Development και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας έχει αναπτυχθεί από το QualityNet Foundation στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020 σε συνεργασία με

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας έχει αναπτυχθεί από το QualityNet Foundation στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020 σε συνεργασία με Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας έχει αναπτυχθεί από το QualityNet Foundation στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020 σε συνεργασία με το German Council for Sustainable Development και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ουσιαστικά Θέµατα. 2 και Ενδιαφερόµενα Μέρη

Ουσιαστικά Θέµατα. 2 και Ενδιαφερόµενα Μέρη 2 και Ενδιαφερόµενα Μέρη 1. Η Εταιρεία µας Ουσιαστικά Θέµατα ιαµορφώνουµε τη στρατηγική µας λαµβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση των ουσιαστικών θεµάτων. Λειτουργούµε µε διαφάνεια και αναπτύσσουµε στενή επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. Εταιρική Υπευθυνότητα: Διαφάνεια & Διακυβέρνηση

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. Εταιρική Υπευθυνότητα: Διαφάνεια & Διακυβέρνηση Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Εταιρική Υπευθυνότητα: Διαφάνεια & Διακυβέρνηση Π. Παπαδημητρίου, Δ/ντής Εταιρικής Ποιότητας 27.05.2014 Good Business is also good for the business itself Αναγνώριση της υπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2012

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2012 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2012 Μάρτιος 2013 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 4. Περιβάλλον 5. Δέσμευση προς την Αγορά 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΑΡΧΗ 1: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιδιώκουμε συστηματικά την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY

BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY Ο Θεσμός Bravo από φέτος θεσμοθετεί το BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ως έναν Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στη

Διαβάστε περισσότερα

Το 2016, υλοποιήθηκαν 11 εκπαιδευτικά σεμινάρια καλύπτοντας πληθώρα θεμάτων καθώς και θέματα Υγείας και Ασφάλειας.

Το 2016, υλοποιήθηκαν 11 εκπαιδευτικά σεμινάρια καλύπτοντας πληθώρα θεμάτων καθώς και θέματα Υγείας και Ασφάλειας. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Αρχή 1 η : Υποστήριξη και σεβασμός της προστασίας διεθνών αποδεκτών ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αρχή 2 η : Εξασφάλιση μη εμπλοκής επιχειρήσεων σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Ν. ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κοσµήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Ν. ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κοσµήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. Ν. ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κοσµήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ΟΠΠ αποτελεί Ευρωπαϊκή προσέγγιση µε στόχοτην: Εγκαθίδρυση µοντέλου ανάπτυξης µε γνώµονα τη βιωσιµότητα Εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκθέσεων ΕΚΕ 2009

Αξιολόγηση Εκθέσεων ΕΚΕ 2009 Πανεπιστήµιο Αιγαίου Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής & ιαχείρισης Αξιολόγηση Εκθέσεων ΕΚΕ 2009 Ανάπτυξη & εφαρµογή µεθοδολογίας ανάλυσης µη-χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων βάσει των Οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

8.0 Δείκτες. Σχετικά με τον Απολογισμό. Στρατηγική και Διοίκηση ΕΥ. Αγορά Εργαζόμενοι Κοινωνία Περιβάλλον. Θυγατρικές Εταιρείες Ομίλου ΟΤΕ.

8.0 Δείκτες. Σχετικά με τον Απολογισμό. Στρατηγική και Διοίκηση ΕΥ. Αγορά Εργαζόμενοι Κοινωνία Περιβάλλον. Θυγατρικές Εταιρείες Ομίλου ΟΤΕ. 8.0 207 ς Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 ΟΤΕ και COSMOTE 8.1 Πίνακας Αρχών Προτύπου Υπευθυνότητας ΑΑ1000 Αρχή που Εφαρμόζεται Μέθοδοι Αναφορά στον Συμμετοχικότητα Ουσιαστικότητα Ανταπόκριση Ορισμός των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY

BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY Ο Θεσμός Bravo από φέτος θεσμοθετεί το BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ως έναν Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στη

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρει στο άρθρο 27- Βιοτικό επίπεδο. Το παιδί έχει δικαίωμα σε ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής.

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρει στο άρθρο 27- Βιοτικό επίπεδο. Το παιδί έχει δικαίωμα σε ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής. ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ Παιδιά σε Κίνδυνο Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρει στο άρθρο 27- Βιοτικό επίπεδο. Το παιδί έχει δικαίωμα σε ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Περιγραφή Έκθεσης Παραπομπή/Ευθεία απάντηση

Προφίλ Περιγραφή Έκθεσης Παραπομπή/Ευθεία απάντηση ΠΙΝΑΚΕΣ GRI ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ G3 Εφαρμογής ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΜΕΡΟΣ Ι: Προφίλ 1. Στρατηγική και ανάλυση 1.1 Δήλωση του ανώτατου ιεραρχικά υπεύθυνου λήψης αποφάσεων της εταιρείας.

Διαβάστε περισσότερα

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων»

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» «Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» Ημερίδα: «Το Δικαίωμα στην Εργασία και η καταπολέμηση των διακρίσεων: Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη 2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του ΟΤΕ και της COSMOTE είναι οι εργαζόμενοι οι επενδυτές οι πελάτες, οι δημόσιοι και ρυθμιστικοί φορείς, τα Μ.Μ.Ε. και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της OMYA HELLAS ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών Αν. 00 Σελ. 1 από 10 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Πεδίο εφαρμογής του Κώδικα... 4 3. Γενικές κατευθυντήριες οδηγίες... 4 4. Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή:

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή: Κυρίες και Κύριοι, Το σημερινό συνέδριο, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την επιτυχή έκβαση της παγκόσμιας συνδιάσκεψης για την κλιματική αλλαγή στο Μαρόκο, αλλά και υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μονάδα καινοτοµίας & επιχειρηµατικότητας. Συγγραφική Οµάδα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μονάδα καινοτοµίας & επιχειρηµατικότητας. Συγγραφική Οµάδα: Μονάδα καινοτοµίας & επιχειρηµατικότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Συγγραφική Οµάδα: Καραγιαννάκη Αγγελική, Ph.D. Ζάµπου Ελένη Υπό την επίβλεψη της Επίκουρης Καθηγήτριας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Sustainability Performance Directory. Μεθοδολογική Προσέγγιση

Παρουσίαση Sustainability Performance Directory. Μεθοδολογική Προσέγγιση Παρουσίαση Sustainability Performance Directory Μεθοδολογική Προσέγγιση To SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY είναι ο Χάρτης της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στη χώρα μας,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

3. Διάλογος (επικοινωνία) με τα ενδιαφερόμενα μέρη εμπλεκόμενους φορείς

3. Διάλογος (επικοινωνία) με τα ενδιαφερόμενα μέρη εμπλεκόμενους φορείς 1 BRAVO GOVERNANCE Οι πρακτικές και πρωτοβουλίες που αφορούν στο σύστημα διακυβέρνησης ενός Οργανισμού. Πρακτικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς (Corruption), την προώθηση της διαφάνειας (Transparency)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY. O Χάρτης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY. O Χάρτης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY O Χάρτης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας Οι επιχειρήσεις που αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, προγράμματα, πολιτικές και διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση εκθέσεων αειφορίας

Αξιολόγηση εκθέσεων αειφορίας Πανεπιστήµιο Αιγαίου Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και ιαχείρισης Αξιολόγηση εκθέσεων αειφορίας Ανάπτυξη και εφαρµογή µιας µεθοδολογίας αξιολόγησης Απολογισµών Αειφορίας σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

& Οικουμενικό Σύμφωνο

& Οικουμενικό Σύμφωνο & Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 05 Η συμμετοχή του Ομίλου ΤITAN στην πρωτοβουλία για το Οικουμενικό Σύμφωνο Συλλογικές πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για την ΕΚΕ και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας. Πληροφοριακό υλικό

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας. Πληροφοριακό υλικό Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας Πληροφοριακό υλικό Φεβρουάριος 2016 Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο διαφάνειας και αυτοδέσμευσης στα θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; Έχεις 4 λόγους και 38 συγκριτικά πλεονεκτήματα! ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΗΓΕΣΙΑ Θέλω να είμαι μέλος στον κορυφαίο σύνδεσμο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση ουσιαστικότητας

Ανάλυση ουσιαστικότητας Ανάλυση ουσιαστικότητας (materiality analysis) Η κοινωνία αξιολογεί την τοπική αυτοδιοίκηση Ηλίας Σαββάκης Χημικός Μηχανικός, MBA, MSc Γενικός Γραμματέας Δήμου Αγ. Δημητρίου βιώσιμη ανάπτυξη Δήμος Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

3.10 Υπεύθυνες Προμήθειες και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

3.10 Υπεύθυνες Προμήθειες και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 3.10 Υπεύθυνες Προμήθειες και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι σήμερα, εξίσου ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα όλων των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 7-8 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Υπευθυνότητα ΟΤΕ- COSMOTE. Προκλήσεις & Αποτελέσµατα

Εταιρική Υπευθυνότητα ΟΤΕ- COSMOTE. Προκλήσεις & Αποτελέσµατα Εταιρική Υπευθυνότητα ΟΤΕ- COSMOTE Προκλήσεις & Αποτελέσµατα Ο Όµιλος µε µια µατιά ΕΛΛΑ Α ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ/ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ/ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΓΡΑΜΜΩΝ 000 : 2.852 ΣΥΝΟΛΟ ΓΡΑΜΜΩΝ 000

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Η CBRE Group, Inc., συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, επιχειρηματικών μονάδων, συνεργαζόμενων και θυγατρικών εταιρειών αυτής (από κοινού «CBRE») είναι πλήρως δεσμευμένη στην πραγματοποίηση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1 Εισαγωγή Οι σχέσεις που αναπτύσσουν οι εταιρείες του Ομίλου Quest με τους Προμηθευτές τους βασίζονται στην εμπιστοσύνη και την εντιμότητα. Αντίστοιχα, αναμένουν από τους

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες:

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες: Η προσδοκία μας Στο επίκεντρο της δραστηριότητας της ασφαλιστικής βιομηχανίας εντοπίζεται η αντίληψη, η διαχείριση και η ανάληψη κινδύνων. Με γνώμονα την πρόληψη και την μείωση της έκθεσης στον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΌΛΟΓΟΣ 3 1. Ό ΣΚΟΠΌΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΏΝ ΤΟΥ GRI ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ 5 2. ΤΡΌΠΟΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας. Αθήνα. Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012

Συνάντηση Εργασίας. Αθήνα. Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012 Συνάντηση Εργασίας Αθήνα Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012 Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης Δημοσίων Οργανισμών (ΚΕΔΟ) Δομή μοντέλου ΚΕΔΟ Μοντέλο ΚΕΔΟ Διαφάνεια Act Plan Αναφορά αποτελεσμάτων Αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY.

SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY. SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY Ο Θεσμός Bravo από φέτος θεσμοθετεί το BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ως έναν Το SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY δημιουργείται με στόχο να αποτελέσει

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τον Απολογισμό. Στρατηγική και Διοίκηση ΕΥ. 7.1 Ρουμανία. Αγορά Εργαζόμενοι Κοινωνία Περιβάλλον

Σχετικά με τον Απολογισμό. Στρατηγική και Διοίκηση ΕΥ. 7.1 Ρουμανία. Αγορά Εργαζόμενοι Κοινωνία Περιβάλλον 7.1 Ρουμανία Στη Ρουμανία, ο Όμιλος ΟΤΕ αντιπροσωπεύεται κυρίως από την Romtelecom, που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και ψυχαγωγίας, όπως υπηρεσίες τηλεφωνίας, τηλεόρασης και πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑ ΟΙΚΟ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΗΜΑ ΟΙΚΟ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΜΑ ΟΙΚΟ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Ζ. Καβακλή, Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη. Περιβάλλον και Επιχείρηση Οι επιχειρήσεις θεωρούν το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδας για την ΕΚΕ

Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδας για την ΕΚΕ Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδας για την ΕΚΕ Ημερομηνία ανάρτησης στο opengov.gr: 28/7/2014 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενικής Γραμμματείας Εμπορίου Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector

UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector ΟδηγόςΑειφορίαςγια Τράπεζες και Ασφαλιστικές: Πώς να εφαρµόσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή 2. Οι αξίες μας 3. Οι σχέσεις με τους εργαζόμενους μας 4. Οι σχέσεις με τους πελάτες μας 5. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές μας 6. Παραβίαση του κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ήλωση συνεχιζόµενης υποστήριξης

ήλωση συνεχιζόµενης υποστήριξης ήλωση συνεχιζόµενης υποστήριξης Το 2012 υπήρξε χρονιά όπου διαµορφώθηκαν ιδιαίτερα δύσκολες οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες σε εθνικό επίπεδο. Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. αναγκάστηκε να αναπροσαρµόσει την

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας

Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας Πρότυπο κοινωνικής και περιβαλλοντολογικής έκθεσης της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας κατεργασίας δερµάτων Επιτροπή κοινωνικού διαλόγου για τη κατεργασία δερµάτων 1. Εισαγωγή (εγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία λειτουργεί πάντα συμμορφούμενη με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η εταιρεία λειτουργεί πάντα συμμορφούμενη με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Αρχή 1 η : Υποστήριξη και σεβασμός της προστασίας διεθνών αποδεκτών ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αρχή 2 η : Εξασφάλιση μη εμπλοκής επιχειρήσεων σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. Κείμενο Ανοιχτής Διαβούλευσης QNF - RNE 1

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. Κείμενο Ανοιχτής Διαβούλευσης QNF - RNE 1 Κείμενο Ανοιχτής Διαβούλευσης QNF - RNE 1 Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο διαφάνειας και αυτοδέσμευσης στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Εισαγωγή 1.1. Ο παρών Κώδικας Ηθικής Αγοράς («ο Κώδικας») προσδιορίζει τις υποχρεώσεις του προμηθευτή για συμμόρφωση με κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ηθικά πρότυπα ή αρχές. Ο Κώδικας συνδυάζεται και

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανική ιδιοκτησία & παραγωγή καινοτοµίας Ο ρόλος του µηχανικού

Βιοµηχανική ιδιοκτησία & παραγωγή καινοτοµίας Ο ρόλος του µηχανικού Βιοµηχανική ιδιοκτησία & παραγωγή καινοτοµίας Ο ρόλος του µηχανικού ρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιµης Επιτροπής Βιοµηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Καινοτοµία & Κοινωνία της Γνώσης Το τρίπτυχο καινοτοµία,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες Μέθοδοι και Εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες Μέθοδοι και Εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες Μέθοδοι και Εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη Κανονιστική Νοµοθεσία Προληπτικά εργαλεία: όρια εκποµπών στα στερεά, υγρά και αέρια απόβλητα υποχρέωση εκπόνησης ΜΠΕ Κατασταλτικά εργαλεία:

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Υπηρετούμε και βιώνουμε τις Αξίες: Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Προς τον σκοπό αυτό, αυτοδεσμευόμαστε σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν

Διαβάστε περισσότερα

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος στη συνάντηση µε τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη Αθήνα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2009 Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής Η

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα