Πώς και γιατί μετακινούμαστε;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πώς και γιατί μετακινούμαστε;"

Transcript

1 137

2 Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Διδακτική πρόταση 1: Γιατί μετακινούνταν οι άνθρωποι της Νεολιθικής Εποχής; Πώς μετακινούνταν; Πού έκτιζαν τα χωριά τους; Ερωτήματα-κλειδιά Γιατί μετακινούνταν οι άνθρωποι της Νεολιθικής Εποχής; Πώς μετακινούνταν; Πού έκτιζαν τα χωριά (οικισμούς) τους; Πρόοδος από το προηγούμενο μάθημα Το μάθημα αυτό εισάγει τα παιδιά στη Νεολιθική Εποχή, καθώς τα παιδιά μελετούν τους λόγους για τους οποίους μετακινούνταν οι άνθρωποι στην συγκεκριμένη εποχή τα μέσα με τα οποία μετακινούνταν και τα κριτήρια με βάση τα οποία επέλεγαν τους χώρους μόνιμης εγκατάστασής στη συγκεκριμένη εποχή. Επίσης κάνουν συγκρίσεις ανάμεσα στους ρυθμούς μετακίνησης των ανθρώπων της Παλαιολιθικής και Νεολιθικής Εποχής. Μαθησιακοί στόχοι Οι μαθητές και μαθήτριες να: αναφέρουν το περιεχόμενο των όρων: μετακίνηση, οικισμός (έννοιες περιεχομένου) αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι της Νεολιθικής Εποχής μετακινούνταν (γνώση περιεχομένου) αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι της Νεολιθικής Εποχής επέλεγαν τον χώρο διαμονής τους (γνώση περιεχομένου) αναγνωρίζουν τεκμήρια σχετικά με τα μέσα μετακίνησης της Νεολιθικής Εποχής (επιστημολογικές έννοιες- δεξιότητες) αναφέρουν τα μέσα μετακίνησης των νεολιθικών ανθρώπων στη στεριά και το νερό (γνώση περιεχομένου) εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές και στοιχεία αλλαγής και συνέχειας (γνώση περιεχομένου - επιστημολογικές έννοιες) παρουσιάζουν και συζητούν τα συμπεράσματά τους χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λεξιλόγιο (δεξιότητες). Διδακτικό και μαθησιακό υλικό Αναρτημένο λεξιλόγιο διαβαθμισμένης βεβαιότητας σε καρτέλες: αποκλείεται, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι, ίσως, μάλλον, πιθανόν, πιθανότατα, όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι..., σίγουρα, σύμφωνα με. Ατομική πλαστικοποιημένη καρτέλα (μικρός πίνακας), μαρκαδόροι νερού και σφουγγαράκι. Φωτογραφίες οικισμών και αγγείων της Νεολιθικής Εποχής (μέσα από τα σχολικά βιβλία Ιστορίας). 138

3 Σχολικό βιβλίο Ο Άνθρωπος και η Ιστορία του. Από το λίθο στον πηλό, Τάξη Γ, Μέρος Α, Έκδοση ΥΑΠ, ΥΠΠ Κύπρου (σσ , φωτογραφίες οικισμών και αγγείων της νεολιθικής εποχής). Σχολικό βιβλίο Ιστορία Γ Δημοτικού. Από τη Μυθολογία στην Ιστορία, ΟΕΔΒ, (σσ , φωτογραφίες οικισμών και αγγείων της νεολιθικής εποχής). Φύλλο Εργασίας «Πώς επέλεγαν τα μέρη όπου έφτιαχναν την κατοικία τους οι άνθρωποι στη Νεολιθική Εποχή;» (σ. 68). Φύλλο Εργασίας «Πως μετακινούνταν οι άνθρωποι στη στεριά και στη θάλασσα κατά τη Νεολιθική Εποχή;» (σ. 69). Κάρτες Eργασίας Τι αλλάζει και τι μένει το ίδιο από την Παλαιολιθική Εποχή μέχρι σήμερα; (σσ. 4-9). Φάκελος Επιτευγμάτων. Δραστηριότητα προσανατολισμού Σε αυτή τη νέα ενότητα μελετούμε τη ζωή των ανθρώπων της Νεολιθικής Εποχής. Αρχικά τα παιδιά ανακαλούν τα όσα διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια των Επισκοπήσεων και αναφέρουν τις σημαντικότερες αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων από την Παλαιολιθική στη Νεολιθική Εποχή, τεκμηριώνοντας κάθε φορά τις απαντήσεις τους. «Για ποιους λόγους μετακινούνταν οι άνθρωποι στη Νεολιθική Εποχή; Πού μετακινούνταν; Πώς;». Τα παιδιά αναφέρουν ποια κατά τη γνώμη τους είναι η μεγαλύτερη αλλαγή από την Παλαιολιθική στη Νεολιθική Εποχή σε σχέση με τη μετακίνηση των ανθρώπων. Είναι πολύ πιθανόν τα παιδιά να αναφερθούν στο γεγονός ότι στη Νεολιθική Εποχή οι άνθρωποι μετακινούνται για να βρουν τόπο να κτίσουν τα χωριά τους. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να τεκμηριώνουν τις απαντήσεις τους. Στη συνέχεια, τα παιδιά σκέφτονται πότε οι άνθρωποι μετακινούνταν πιο συχνά, στην Παλαιολιθική ή τη Νεολιθική Εποχή; Οι μαθητές και οι μαθήτριες γράφουν στην ατομική τους καρτέλα το όνομα της εποχής που επέλεξαν και στη συνέχεια συζητούν την υπόθεσή που έκαναν με το παιδί που κάθεται δίπλα τους. Ακολούθως, η συζήτηση μεταφέρεται στην ολομέλεια της τάξης. Είναι πολύ πιθανόν τα παιδιά να αναφερθούν στο γεγονός ότι στη Νεολιθική Εποχή οι άνθρωποι μετακινούνται για να βρουν χώρο να κτίσουν τα χωριά τους (μόνιμες οικίες) και στο ότι από αυτό μπορούμε να συμπεραίνουμε ότι στη Νεολιθική Εποχή οι μετακινήσεις ήταν λιγότερες σε σχέση με την Παλαιολιθική Εποχή. Δραστηριότητα 1: Πώς ξέρουμε ότι οι άνθρωποι της Νεολιθικής Εποχής κατοικούσαν μόνιμα σε χωριά (οικισμούς); Στο σχολικό βιβλίο Ο Άνθρωπος και η Ιστορία του. Από το λίθο στον πηλό τα παιδιά παρατηρούν τις πιο κάτω εικόνες και εντοπίζουν τεκμήρια που αποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι ζούσαν μόνιμα σε ένα μέρος. 139

4 Αεροφωτογραφία του νεολιθικού οικισμού της Χοιροκοιτίας (Σχολικό βιβλίο Ο Άνθρωπος και η Ιστορία του. Από το λίθο στον πηλό, σσ ) Κάτοψη σπιτιού στο νεολιθικό οικισμό της Χοιροκοιτίας (Σχολικό βιβλίο Ο Άνθρωπος και η Ιστορία του. Από το λίθο στον πηλό, σ. 46) Λίθινο σκεύος από το νεολιθικό οικισμό της Χοιροκοιτίας (Σχολικό βιβλίο Ο Άνθρωπος και η Ιστορία του. Από το λίθο στον πηλό, σ. 61) Δραστηριότητα 2: Πώς επέλεγαν τα μέρη που έφτιαχναν την κατοικία τους οι άνθρωποι της Νεολιθικής Εποχής στην Κύπρο; Τα παιδιά ενημερώνονται ότι στην Κύπρο οι άνθρωποι της Νεολιθικής Εποχής είχαν φτιάξει οικισμούς σε πολλές τοποθεσίες. Μια από αυτές τις τοποθεσίας ήταν και η περιοχή της σημερινής Χοιροκοιτίας, την οποία τα παιδιά εντοπίζουν σε ένα χάρτη της Κύπρου. Στη συνέχεια, εργάζονται στο σχετικό Φύλλο Εργασίας εξετάζοντας το ερώτημα «Πώς επέλεγαν τα μέρη όπου έφτιαχναν την κατοικία τους οι άνθρωποι στη Νεολιθική Εποχή;» (σ. 68). Αρχικά σκέφτονται ατομικά και στη συνέχεια συζητούν τις υποθέσεις τους με το παιδί που κάθεται δίπλα τους. Ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης. Ενθαρρύνουμε τη χρήση του λεξιλογίου διαβαθμισμένης βεβαιότητας (αποκλείεται, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι, ίσως, μάλλον, πιθανόν, πιθανότατα, όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι..., σίγουρα, σύμφωνα με ). Συζητούμε επίσης με τα παιδιά κατά πόσον μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λέξεις όπως το «σίγουρα» σε κάποιες από τις απαντήσεις μας. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του ίδιου Φύλλου Εργασίας, τα παιδιά σχολιάζουν την αναπαράσταση-παράδειγμα και απαντούν στο ερώτημα «Πού έκτιζαν τις κατοικίες τους οι άνθρωποι της Νεολιθικής Εποχής;» (σ. 68): σε τοποθεσίες που να είναι κοντά σε πεδιάδες, λόφους, ποτάμια ή δάση. Με βάση το σκίτσο, είναι πολύ πιθανόν κάποια παιδιά να αναφέρουν ότι σε τέτοιες τοποθεσίες οι άνθρωποι μπορούσαν να καλλιεργήσουν τη γη να βρουν τροφή για τα ζώα τους τα οποία είχαν αρχίσει να εξημερώνουν (βασικές αλλαγές σε σχέση με την Παλαιολιθική Εποχή) να κυνηγήσουν και να ψαρέψουν κ.λπ.. Τα παιδιά σημειώνουν τις υποθέσεις τους στο σχετικό Φύλλο Εργασίας. Επισημαίνουμε πως όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία εντοπίζουν τα παιδιά στο φύλλο, συνέβαλαν στο να διαμένουν κάπου μόνιμα οι νεολιθικοί άνθρωποι και να μετακινούνται λιγότερο σε σχέση με την Παλαιολιθική Εποχή. 140

5 Δραστηριότητα 3: Πώς γίνονταν οι μετακινήσεις στη Νεολιθική Εποχή; Ενημερώνουμε τα παιδιά ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί οστά ανθρώπων της Παλαιολιθικής Εποχής στην Κύπρο ενώ αντίθετα, οστά ανθρώπων της Νεολιθικής Εποχής έχουν βρεθεί σε διάφορες περιοχές της Κύπρου. Τα παιδιά σκέφτονται πώς άραγε βρέθηκαν άνθρωποι στην Κύπρο κατά τη Νεολιθική Εποχή. Είναι πολύ πιθανόν κάποια από τα παιδιά να εισηγηθούν ότι οι άνθρωποι στην Κύπρο ήρθαν από άλλες περιοχές. Τα παιδιά παρατηρούν τον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου (σχολικό βιβλίο Ο Άνθρωπος και η Ιστορία του. Από το λίθο στον πηλό, σ.36) και συζητούν με το παιδί που κάθεται δίπλα τους τον πιθανότερο τρόπο άφιξης των ανθρώπων στην Κύπρο κατά τη Νεολιθική Εποχή. Τα παιδιά γράφουν το μέσο μετακίνησης στην ατομική τους καρτέλα και το παρουσιάζουν όλα ταυτόχρονα. Ανάμεσα στις απαντήσεις πιθανότατα να περιλαμβάνονται και οι σχεδίες (κάποια παιδιά ίσως ανακαλέσουν τα μέσα μετακίνησης που ήταν διαθέσιμα στην Παλαιολιθική Εποχή), τα πλοία ή οι βάρκες. Στη συνέχεια, από το Φύλλο Εργασίας τους τα παιδιά διαβάζουν το κείμενο που ακολουθεί για να απαντήσουν στο ερώτημα: «Πώς μετακινούνταν οι άνθρωποι στη στεριά και τη θάλασσα κατά τη Νεολιθική Εποχή;» (σ. 69). Αν υπάρχει η δυνατότητα, τα παιδιά μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τις λέξεις-κλειδιά «παπυρέλλα» και «Κύπρος» για να κάνουν έρευνα στο διαδίκτυο. Σχετικές πληροφορίες μπορούν επίσης να εντοπίσουν και στην ιστοσελίδα του Μουσείου Θάλασσα στην Αγία Νάπα, όπου εκτίθεται και ένα αντίγραφο παπυρέλλας ( Πηγή: Κείμενο «Από τις αρχαιολογικές ανασκαφές στην Κύπρο έχουν βρεθεί πολλά ευρήματα της Νεολιθικής Εποχής όπως διάφορα εργαλεία, αγγεία, κοσμήματα, οικίες και τάφοι. Δεν έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα κατάλοιπα από μέσα μετακίνησης (άμαξες ή τροχοί) ούτε και οστά αλόγων. Οι αρχαιολόγοι υποθέτουν ότι η μετακίνηση στη θάλασσα γινόταν με σχεδίες φτιαγμένες από πάπυρο («παπυρέλλες») χωρίς όμως να έχουν βρεθεί σήμερα κατάλοιπα από τέτοιες σχεδίες». Φωτογραφίες αντιγράφων παπυρέλλας 61 Το κάθε παιδί σημειώνει τις υποθέσεις του στην ατομική του καρτέλα και μετά τις συζητά με το παιδί που κάθεται δίπλα του, χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο διαβαθμισμένης βεβαιότητας. Ανακεφαλαίωση Επαναφορά κύριων σημείων Οι μαθητές και οι μαθήτριες σημειώνουν στο Φύλλο Εργασίας «Πως μετακινούνταν οι άνθρωποι στη στεριά και τη θάλασσα κατά τη Νεολιθική Εποχή;» (σ. 69)τους τρόπους μετακίνησης κατά τη Νεολιθική Εποχή, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι κατά τη μετακίνησή τους (σ. 69, ερ.1 και ερ.2): 1. Πώς μετακινούνταν οι άνθρωποι από τις γύρω περιοχές στην Κύπρο; o Ποιες δυσκολίες πιθανόν να αντιμετώπιζαν κατά τη μετακίνησή τους; 61 Η φωτογραφία παρουσιάζει ένα αντίγραφο «παπυρέλλας» στο Δημοτικό Μουσείο «Θάλασσα» στην Αγία Νάπα Αμμοχώστου. Η συγκεκριμένη παπυρέλλα κατασκευάστηκε από αρχαιολόγους με βάση διάφορες υποθέσεις που έκαναν ( 141

6 2. Πώς μετακινούνταν οι άνθρωποι από τη μια περιοχή της Κύπρου στην άλλη; o Ποιες δυσκολίες πιθανόν να αντιμετώπιζαν κατά τη μετακίνησή τους; Τέλος, το κάθε παιδί ανατρέχει στις σχετικές σελίδες των Καρτών Εργασίας Τι αλλάζει και τι μένει το ίδιο από την Παλαιολιθική Εποχή μέχρι σήμερα; (σσ. 4-9) και συμπληρώνει τα στοιχεία που θεωρεί σημαντικά ή ενδιαφέροντα σε σχέση με τα ερωτήματα που το απασχόλησαν στο σημερινό μάθημα. Αναστοχασμός παιδιού Το κάθε παιδί επιλέγει να απαντήσει σε μια ή περισσότερες ερωτήσεις: Τι μου άρεσε πιο πολύ ή μου έκανε εντύπωση από αυτά που κάναμε σήμερα; Άλλαξαν οι ιδέες/γνώσεις μου με το σημερινό μάθημα; Γιατί; Συνεργάστηκα/συζήτησα αποτελεσματικά με άλλα παιδιά; Τηρήθηκαν οι αρχές του αμοιβαίου σεβασμού στον διάλογο; Πώς θα με βοηθήσουν αυτά που έμαθα σήμερα στην καθημερινή μου ζωή; Τι άλλο θέλω να μάθω; Τι θα ήθελα να εισηγηθώ στη/στον δασκάλα/ό μου; Αναστοχασμός εκπαιδευτικού Πότε συμμετείχαν πιο ενεργά τα παιδιά; Τι πέτυχε κατά την άποψή μου; Τι δεν «δούλεψε» και γιατί; Ποιες περιοχές χρειάζονται βελτίωση; Πώς θα μπορούσαν να γίνουν; Αξιολόγηση Συντρέχουσα αξιολόγηση γίνεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος μέσα από τις δραστηριότητες που εκτελούν τα παιδιά στις ομάδες τους και στην ολομέλεια της τάξης και τελική αξιολόγηση γίνεται με τη δραστηριότητα ανακεφαλαίωσης και επαναφοράς των κύριων σημείων. 142

7 Διδακτική πρόταση 2: Πώς έκτιζαν τα σπίτια τους οι άνθρωποι της Νεολιθικής Εποχής; Ερώτημα-κλειδί Πώς έκτιζαν τα σπίτια τους οι άνθρωποι της Νεολιθικής Εποχής; Πρόοδος από το προηγούμενο μάθημα Στο προηγούμενο μάθημα τα παιδιά μελέτησαν τους λόγους και τους τρόπους μετακίνησης των ανθρώπων της Νεολιθικής Εποχής. Στο σημερινό μάθημα θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν τον τρόπο κατασκευής των νεολιθικών οικιών. Μαθησιακοί στόχοι Οι μαθητές και μαθήτριες να: αναφέρουν το περιεχόμενο των όρων: οικισμός, εστία, τεχνίτες, μεσοπάτωμα, πλιθάρι (έννοιες περιεχομένου) αναφέρουν στοιχεία για τον τρόπο και τα υλικά κατασκευής των σπιτιών στην Νεολιθική Εποχή (γνώση περιεχομένου) αναστοχάζονται σχετικά με το βαθμό βεβαιότητας των υποθέσεων που κάνουμε για το παρελθόν (επιστημολογικές έννοιες) εκφράζουν και συζητούν τα συμπεράσματά τους χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λεξιλόγιο (δεξιότητες). Διδακτικό και μαθησιακό υλικό Αναρτημένο λεξιλόγιο διαβαθμισμένης βεβαιότητας σε καρτέλες: αποκλείεται, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι, ίσως, μάλλον, πιθανόν, πιθανότατα, όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι..., σίγουρα, σύμφωνα με. Ατομική πλαστικοποιημένη καρτέλα (μικρός πίνακας), μαρκαδόροι νερού και σφουγγαράκι. Διαδραστικός πίνακας ή Η.Υ. και προβολέας για την παρουσίαση σε PowerPoint. Σχολικό βιβλίο Ο Άνθρωπος και η Ιστορία του. Από το λίθο στον πηλό, Τάξη Γ, Μέρος Α, Έκδοση ΥΑΠ, ΥΠΠ Κύπρου. Σχολικό βιβλίο Ιστορία Γ Δημοτικού. Από τη Μυθολογία στην Ιστορία, Εκδόσεις ΟΕΔΒ. Λογισμικό Ιστορία και Αρχαιολογία της Κύπρου, ΥΠΠ & Ίδρυμα Λεβέντη (υπάρχει εγκατεστημένο στους σχολικούς Η.Υ. ή/και στη βιβλιοθήκη του εκπαιδευτικού). Φύλλο Εργασίας «Πως έκτιζαν τα σπίτια τους οι άνθρωποι της Νεολιθικής Εποχής;» (σ.70). Φύλλο Εργασίας «Οι οικίες του οικισμού της Χοιροκοιτίας» (σ. 71). Κάρτες Εργασίας Τι αλλάζει και τι μένει το ίδιο από την Παλαιολιθική Εποχή μέχρι σήμερα; (σσ. 8-9). Φάκελος Επιτευγμάτων. Δραστηριότητα προσανατολισμού Τα παιδιά αναφέρουν τα υλικά με τα οποία οι άνθρωποι κτίζουν τα σπίτια τους σήμερα. Ανάμεσα στις απαντήσεις πιθανόν να συμπεριλαμβάνονται: ο πηλός, τα τούβλα, οι πέτρες, ο σίδηρος, τα ξύλα κ.λπ. Στη συνέχεια, τα παιδιά κάνουν υποθέσεις σχετικά με τα πιθανά υλικά που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι κατά τη Νεολιθική Εποχή για το κτίσιμο των σπιτιών 143

8 τους. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να εκφράζουν τις ιδέες τους, χωρίς να παρεμβαίνουμε με διορθώσεις. Ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα την ανταλλαγή επιχειρημάτων μεταξύ των παιδιών. Δραστηριότητα 1: Πώς έκτιζαν τις οικίες τους οι άνθρωποι της Νεολιθική Εποχής στην Κύπρο; Με τη βοήθεια του Φύλλου Εργασίας «Πώς έκτιζαν τα σπίτια τους οι άνθρωποι της Νεολιθικής Εποχής;» (σ. 70), τα παιδιά κάνουν υποθέσεις για τα υλικά που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι στη Νεολιθική Εποχή. Καταγράφουν τις σκέψεις τους στο Φύλλο Εργασίας, ατομικά στην αρχή και στη συνέχεια συζητούν τις υποθέσεις τους με το παιδί που κάθεται δίπλα τους. Ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης. Αρχικά τα παιδιά εντοπίζουν τα υλικά όπως: η πέτρα, ο πηλός (πλιθάρι) και το ξύλο. Στο σημείο αυτό, αν τα παιδιά ρωτήσουν, εισάγουμε την έννοια του πλιθαριού (σχολικό βιβλίο Ο Άνθρωπος και η Ιστορία του. Από το λίθο στον πηλό, σ. 44). Ακολούθως, τα παιδιά σκέφτονται γύρω από το ερώτημα: «Από πού έπαιρναν οι άνθρωποι τα υλικά για το κτίσιμο των σπιτιών τους;». Ανάμεσα στις απαντήσεις τους, τα παιδιά είναι πιθανόν να αναφέρουν ότι τις πέτρες τις έπαιρναν από τον ποταμό τη λάσπη (χώμα) από την πεδιάδα και τον ποταμό τα άχυρα από την πεδιάδα την ξυλεία από το γειτονικό δάσος κ.λπ. Τέλος, τα παιδιά σκέφτονται και συζητούν σε δυάδες το ερώτημα: «Γιατί σήμερα έχουμε βρει μόνο τις πέτρινες βάσεις» (όπως φαίνεται στην πρώτη εικόνα); Δραστηριότητα 2: Πώς έμοιαζαν οι οικίες στη Χοιροκοιτία; Ενημερώνουμε τα παιδιά ότι, με βάση τα ερευνητικά ευρήματά, οι επιστήμονες προχώρησαν σε υποθέσεις για το πώς έμοιαζαν οι οικίες στη Χοιροκοιτία κατά τη Νεολιθική Εποχή. Τα παιδιά παρατηρούν την αναπαράσταση ενός εσωτερικού κτίσματος της Χοιροκοιτίας στο Φύλλο Εργασίας «Τα σπίτια της Χοιροκοιτίας» (σ. 71) ή στο σχολικό βιβλίο Ο Άνθρωπος και η Ιστορία του. Από το λίθο στον πηλό (σ. 46). 62 Χρησιμοποιώντας την αναπαράσταση αυτή, τα παιδιά αναγνωρίζουν τα διάφορα μέρη του κτίσματος και κάνουν υποθέσεις για την χρήση τους («Σε τι χρησίμευαν;»). Αφού συμπληρώσουν το Φύλλο Εργασίας ατομικά, τα παιδιά συζητούν τις υποθέσεις τους με το παιδί που κάθεται δίπλα τους. Έπειτα ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης. Δραστηριότητα 3: Φτιάχνουμε μια κατοικία της Νεολιθικής Εποχής Ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο, η δραστηριότητα αυτή μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Ιστορίας ή της Τέχνης σε ομάδες 4 παιδιών. Επαναφέρουμε το Φύλλο Εργασίας «Πώς έκτιζαν τα σπίτια τους οι άνθρωποι στη Νεολιθική Εποχή» και τα παιδιά ετοιμάζουν ένα κατάλογο με τα υλικά που θα χρειαστούν για να κατασκευάσουν ένα μοντέλο κατοικίας της Χοιροκοιτίας, καθώς και ένα κατάλογο με τα υλικά που θα φέρει το κάθε παιδί. Στη συνέχεια, τα παιδιά φτιάχνουν ένα σκίτσο της κατοικίας (στο οποίο σημειώνουν και τα υλικά από τα οποία αποτελείται το κάθε μέρος), ώστε να το χρησιμοποιήσουν ως σχέδιο για την κατασκευή τους. 62 Τρισδιάστατη αναπαράσταση ολόκληρου του οικισμού και μιας χαρακτηριστικής οικίας υπάρχει και στο λογισμικό Ιστορία και αρχαιολογία της Κύπρου (Νεολιθική Εποχή Τρισδιάστατες αναπαραστάσεις) που βρίσκεται εγκατεστημένο στους Η.Υ. των σχολείων. Τα παιδιά μπορούν να πλοηγηθούν στον οικισμό, μέσα από μια εικονική ξενάγηση. 144

9 Ανακεφαλαίωση Επαναφορά κύριων σημείων Τα παιδιά σημειώνουν στις ατομικές τους καρτέλες: 1. τα βασικά μέρη των οικιών της Χοιροκοιτίας 2. τα υλικά που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι για την κατασκευή των οικιών της Χοιροκοιτίας. Επίσης, το κάθε παιδί ανατρέχει στις Κάρτες Εργασίας Τι αλλάζει και τι μένει το ίδιο από την Παλαιολιθική Εποχή μέχρι σήμερα; (σ. 4-9) και συμπληρώνει τα στοιχεία που λείπουν και που το ίδιο το παιδί θεωρεί σημαντικά ή ενδιαφέροντα σε σχέση με το ερώτημα «Πού και πώς φτιάχνουν την κατοικία τους οι άνθρωποι» σχετικά με τη Νεολιθική Εποχή. Αναστοχασμός παιδιού Το κάθε παιδί επιλέγει να απαντήσει σε μια ή περισσότερες ερωτήσεις: Τι μου άρεσε πιο πολύ ή μου έκανε εντύπωση από αυτά που κάναμε σήμερα; Άλλαξαν οι ιδέες/γνώσεις μου με το σημερινό μάθημα; Γιατί; Συνεργάστηκα/συζήτησα αποτελεσματικά με άλλα παιδιά; Τηρήθηκαν οι αρχές του αμοιβαίου σεβασμού στον διάλογο; Πώς θα με βοηθήσουν αυτά που έμαθα σήμερα στην καθημερινή μου ζωή; Τι άλλο θέλω να μάθω; Τι θα ήθελα να εισηγηθώ στη/στον δασκάλα/ό μου; Αναστοχασμός εκπαιδευτικού Πότε συμμετείχαν πιο ενεργά τα παιδιά; Τι πέτυχε κατά την άποψή μου; Τι δεν «δούλεψε» και γιατί; Ποιες περιοχές χρειάζονται βελτίωση; Πώς θα μπορούσαν να γίνουν; Αξιολόγηση Συντρέχουσα αξιολόγηση γίνεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος μέσα από τις δραστηριότητες που εκτελούν τα παιδιά στις ομάδες τους και στην ολομέλεια της τάξης και τελική αξιολόγηση γίνεται με τη δραστηριότητα ανακεφαλαίωσης και επαναφοράς των κύριων σημείων. 145

10 Διδακτική πρόταση 3: Νεολιθικοί οικισμοί στην Κύπρο και τον υπόλοιπο κόσμο Νεολιθική Εποχή Ερώτημα-κλειδί Νεολιθικοί οικισμοί στην Κύπρο και τον υπόλοιπο κόσμο: Ομοιότητες και διαφορές Πρόοδος από το προηγούμενο μάθημα Στο προηγούμενο μάθημα τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν εις βάθος την αρχιτεκτονική του οικισμού της Χοιροκοιτίας. Σε αυτό το μάθημα, τα παιδιά εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε διάφορους νεολιθικούς οικισμούς ανά τον κόσμο. Μελετούν επίσης το φαινόμενο της αλλαγής των υποθέσεων για το παρελθόν με την παρουσία νέων τεκμηρίων, μέσα από την περίπτωση της στέγης των οικιών στη Χοιροκοιτία. Μαθησιακοί στόχοι Οι μαθητές και μαθήτριες να: αναφέρουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε διάφορους νεολιθικούς οικισμούς ανά τον κόσμο (γνώση περιεχομένου) εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές στην αρχιτεκτονική διάφορων νεολιθικών οικισμών (δεξιότητες) αναστοχάζονται σχετικά με το φαινόμενο της αναθεώρησης υποθέσεων για το παρελθόν, όταν προκύπτουν νέα τεκμήρια (επιστημολογικές έννοιες) εκφράζουν και συζητούν τα συμπεράσματά τους χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λεξιλόγιο (δεξιότητες). Διδακτικό και μαθησιακό υλικό Αναρτημένο λεξιλόγιο διαβαθμισμένης βεβαιότητας σε καρτέλες: αποκλείεται, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι, ίσως, μάλλον, πιθανόν, πιθανότατα, όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι..., σίγουρα, σύμφωνα με. Ατομική πλαστικοποιημένη καρτέλα (μικρός πίνακας), μαρκαδόροι νερού και σφουγγαράκι. Διαδραστικός πίνακας ή Η.Υ. και προβολέας για την παρουσίαση σε PowerPoint (φωτογραφικό και άλλο σχετικό υλικό). Σχολικό βιβλίο Ο Άνθρωπος και η Ιστορία του. Από το λίθο στον πηλό, Τάξη Γ, Μέρος Α, Εκδόσεις ΥΑΠ, ΥΠΠ Κύπρου. Φύλλο Εργασίας «Πως έμοιαζαν οι νεολιθικοί οικισμοί σε άλλα μέρη του κόσμου; (σσ ). Φύλλο Εργασίας «Νεολιθικοί οικισμοί στην Κύπρο και τον υπόλοιπο κόσμο Χάρτες» (σ. 75). Κάρτες Εργασίας Τι αλλάζει και τι μένει το ίδιο από την Παλαιολιθική Εποχή μέχρι σήμερα; (σσ. 4-9). Φάκελος Επιτευγμάτων. 146

11 Δραστηριότητα προσανατολισμού Τα παιδιά παρατηρούν τον χάρτη της Κύπρου (σχολικό βιβλίο Ο Άνθρωπος και η Ιστορία του. Από το λίθο στον πηλό, σ. 67), στον οποίο παρουσιάζονται διάφοροι νεολιθικοί οικισμοί του νησιού. 63 Στο ίδιο βιβλίο παρατηρούν επίσης τον χάρτη της Ευρώπης (σ. 68), στον οποίο εμφανίζονται οι διάφορες περιοχές στις οποίες υπήρξε ανθρώπινη δραστηριότητα κατά τη Νεολιθική Εποχή. Τα παιδιά ονομάζουν με τα σημερινά τους ονόματα (εάν τα γνωρίζουν) τις διάφορες περιοχές που εμφανίζονται στους χάρτες και σχολιάζουν κατά πόσο τις έχουν επισκεφθεί ή γνωρίζουν κάτι για αυτές. Στη συνέχεια, τα παιδιά σκέφτονται και συζητούν σε δυάδες: «Μήπως όλοι αυτοί οι οικισμοί που ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι διαφέρουν μεταξύ τους; Ποιες άραγε μπορεί να είναι οι διαφορές τους και πού οφείλονται;». Στην ολομέλεια της τάξης ενθαρρύνουμε τη συζήτηση με τη χρήση επιχειρηματολογίας και αποφεύγουμε τις επεμβάσεις/διορθώσεις. Δραστηριότητα 1: Πώς έμοιαζαν οι νεολιθικοί οικισμοί σε άλλα μέρη του κόσμου; Τα παιδιά εργάζονται στο Φύλλο Εργασίας «Πώς έμοιαζαν οι νεολιθικοί οικισμοί σε άλλα μέρη του κόσμου;» (σσ ) στο οποίο καλούνται, αφού μελετήσουν φωτογραφίες διάφορων νεολιθικών οικισμών, να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές με τα όσα έμαθαν για τις κατοικίες της Χοιροκοιτίας. Τα παιδιά εργάζονται πρώτα ατομικά και στη συνέχεια συζητούν τις υποθέσεις τους με τα παιδιά που κάθονται δίπλα τους. Ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να εισηγούνται τους πιθανούς λόγους για τις ομοιότητες και τις διαφορές που εντοπίζουν (π.χ. τα υλικά που χρησιμοποιούνταν σε κάθε περίπτωση ήταν εκείνα που ήταν διαθέσιμα στην περιοχή του κάθε οικισμού). Στη συνέχεια, τα παιδιά εργάζονται στο Φύλλο Εργασίας «Νεολιθικοί οικισμοί στην Κύπρο και στον υπόλοιπο κόσμο Χάρτες» (σ. 75) σημειώνοντας στον βουβό χάρτη τα ονόματα των χωρών στις οποίες βρίσκονται οι νεολιθικοί οικισμοί που έχουν μελετήσει. Δραστηριότητα 2: Πόσο σίγουροι είμαστε για όσα ξέρουμε για τα σπίτια της Νεολιθικής Εποχής; «Οι αναπαραστάσεις και ανακατασκευές που υπάρχουν στα Φύλλα Εργασίας μας κατασκευάστηκαν από τους αρχαιολόγους με βάση τα ευρήματα, αλλά όχι τις ίδιες τις οικίες, αφού αυτές δεν έχουν διατηρηθεί μέχρι τις μέρες μας». Σχολιάζουμε το γεγονός και τα παιδιά αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι οι οικίες δεν διατηρήθηκαν μέχρι σήμερα. Είναι πολύ πιθανόν τα παιδιά να αναφερθούν σε διάφορους λόγους. Βοηθούμε τα παιδιά να αντιληφθούν ότι οι οικίες δεν διατηρήθηκαν ολόκληρες μέχρι σήμερα, γιατί κάποια από τα υλικά κατασκευής τους (ξύλο, πλιθάρι) δεν άντεξαν στον χρόνο ενώ κάποια άλλα (πέτρα) διατηρούνται μέχρι σήμερα και έτσι έχουμε κατάλοιπα αυτών των σπιτιών. 64 Τα παιδιά χρησιμοποιούν το λεξιλόγιο διαβαθμισμένης βεβαιότητας για να δηλώσουν τον βαθμό στον οποίο θεωρούν ότι οι αναπαραστάσεις που έχουμε σήμερα είναι πιθανόν να αντιστοιχούν στα αυθεντικά σπίτια. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να δικαιολογήσουν τις δηλώσεις τους. 63 Σε περίπτωση που το σχολείο μας βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία με εγγύτητα σε σημεία αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως οι νεολιθικοί αυτοί οικισμοί, μπορούμε να συνδυάσουμε μια εκπαιδευτική επίσκεψη κατά τη διάρκεια της μελέτης αυτής της ενότητας. 64 Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρουσιάσουν φωτογραφίες, οι οποίες απεικονίζουν υλικά τα οποία δεν διατηρούνται, όπως ξύλα ή ξύλινες κατασκευές σε σήψη και αποσάθρωση. 147

12 Έπειτα, προβάλλουμε τις εικόνες που ακολουθούν από την παρουσίαση PowerPoint. Τα παιδιά παρατηρούν τις εικόνες και εισηγούνται τι μπορεί να αναπαριστούν. Στη συνέχεια, σημειώνουν στις ατομικές τους καρτέλες τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι διαφέρουν αυτές οι αναπαραστάσεις και συγκεκριμένα γιατί οι στέγες στην πρώτη εμφανίζονται θολωτές ενώ στη δεύτερη επίπεδες. Τα παιδιά συζητούν τις σημειώσεις τους με το παιδί που κάθεται δίπλα τους. Πηγή: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τόμος Α, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε. (Προϊστορία και Πρωτοϊστορία) (σσ ). Πηγή: Ιστορία Γ Δημοτικού. Από τη Μυθολογία στην Ιστορία, Εκδόσεις ΟΕΔΒ (σ. 105). Αμέσως μετά, διαβάζουμε στα παιδιά το γραπτό κείμενο που ακολουθεί: «Αρχικά οι αρχαιολόγοι πίστευαν ότι οι στέγες των σπιτιών στη Χοιροκοιτία ήταν θολωτές, γιατί κάποιοι από τους τοίχους φαίνεται να έχουν μια μικρή κλίση προς τα μέσα. Αργότερα, με νεότερες ανασκαφές, βρέθηκαν τα ερείπια μιας στέγης που είχε καταρρεύσει και η οποία δεν ήταν θολωτή, αλλά επίπεδη». Τέλος, επαναφέρουμε το αρχικό ερώτημα «Γιατί είναι διαφορετικές οι αναπαραστάσεις;» και τα παιδιά συζητούν τι ήταν αυτό που έκανε τους αρχαιολόγους να αλλάξουν γνώμη (νέα ευρήματα από τα οποία προκύπτουν τεκμήρια για το ότι οι στέγες ήταν επίπεδες). Δραστηριότητα 3: Άνθρωποι που ζουν σήμερα όπως οι άνθρωποι της Νεολιθικής Εποχής Παρακολουθούμε απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ: ή/και φωτογραφίες από τη σχετική ιστοσελίδα Η φυλή που παρουσιάζεται είναι υπαρκτή και ζει στον Αμαζόνιο. Το απόσπασμα είναι κινηματογραφημένο τον Μάιο του 2008 σε μια περιοχή του δάσους του Αμαζόνιου ποταμού, μεταξύ Βραζιλίας και Περού (τα παιδιά εντοπίζουν στον παγκόσμιο χάρτη την περιοχή του Αμαζονίου). Παρακολουθούμε το σχετικό απόσπασμα, αφού πρώτα τα παιδιά αναφέρουν τις υποθέσεις τους για το πώς θα ανέμεναν να ζει η συγκεκριμένη ομάδα. Έπειτα, συζητούμε τις παρατηρήσεις των παιδιών αναφορικά με το πού έκτισαν τις κατοικίες τους, πώς τις έκτισαν και στοιχεία από την καθημερινή τους ζωή που πιθανόν να εντόπισαν τα παιδιά από το απόσπασμα ή/και τις φωτογραφίες. Ανακεφαλαίωση Επαναφορά κύριων σημείων Το κάθε παιδί γράφει στην ατομική του καρτέλα και παρουσιάζει: 2-3 χαρακτηριστικά που ήταν κοινά σε όλα τα σπίτια της Νεολιθικής Εποχής και 2-3 χαρακτηριστικά που διέφεραν σε κάθε οικισμό. 148

13 Επίσης, το κάθε παιδί συμπληρώνει στις Κάρτες Εργασίας Τι αλλάζει και τι μένει το ίδιο από την Παλαιολιθική Εποχή μέχρι σήμερα; τα στοιχεία που λείπουν και που το ίδιο θεωρεί σημαντικά ή ενδιαφέροντα σε σχέση με το ερώτημα «Πού και πώς φτιάχνουν την κατοικία τους οι άνθρωποι», όσον αφορά τη Νεολιθική Εποχή (σσ. 8-9) Βεβαιωνόμαστε ότι τα παιδιά μπορούν να το κάνουν αυτό με αναφορά σε συγκεκριμένα παραδείγματα από τα όσα προηγήθηκαν, ελέγχοντας έτσι κατά πόσο οι στόχοι του μαθήματός μας επιτεύχθηκαν. Αναστοχασμός παιδιού Το κάθε παιδί επιλέγει να απαντήσει σε μια ή περισσότερες ερωτήσεις: Τι μου άρεσε πιο πολύ ή μου έκανε εντύπωση από αυτά που κάναμε σήμερα; Άλλαξαν οι ιδέες/γνώσεις μου με το σημερινό μάθημα; Γιατί; Συνεργάστηκα/συζήτησα αποτελεσματικά με άλλα παιδιά; Τηρήθηκαν οι αρχές του αμοιβαίου σεβασμού στον διάλογο; Πώς θα με βοηθήσουν αυτά που έμαθα σήμερα στην καθημερινή μου ζωή; Τι άλλο θέλω να μάθω; Τι θα ήθελα να εισηγηθώ στη/στον δασκάλα/ό μου; Αναστοχασμός εκπαιδευτικού Πότε συμμετείχαν πιο ενεργά τα παιδιά; Τι πέτυχε κατά την άποψή μου; Τι δεν «δούλεψε» και γιατί; Ποιες περιοχές χρειάζονται βελτίωση; Πώς θα μπορούσαν να γίνουν; Αξιολόγηση Συντρέχουσα αξιολόγηση γίνεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος μέσα από τις δραστηριότητες που εκτελούν τα παιδιά στις ομάδες τους και στην ολομέλεια της τάξης και τελική αξιολόγηση γίνεται με τη δραστηριότητα ανακεφαλαίωσης και επαναφοράς των κύριων σημείων. 149

Πώς και γιατί μετακινούμαστε;

Πώς και γιατί μετακινούμαστε; 139 Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Διδακτική πρόταση 1: Γιατί μετακινούνταν οι άνθρωποι της Νεολιθικής Εποχής; Πώς μετακινούνταν; Πού έκτιζαν τα χωριά τους; Ερωτήματα-κλειδιά Γιατί μετακινούνταν οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί μετακινούμαστε;

Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Διδακτική πρόταση 4: Γιατί και πώς μετακινούνταν οι άνθρωποι της Εποχής του Χαλκού; Ερωτήματα-κλειδιά Γιατί μετακινούνταν οι άνθρωποι της Εποχής του Χαλκού; Πώς μετακινούνταν

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί μετακινούμαστε;

Πώς και γιατί μετακινούμαστε; 101 Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Διδακτική πρόταση 1: Γιατί τόσες μετακινήσεις στην Παλαιολιθική Εποχή; Ερώτημα-κλειδί Για ποιους λόγους μετακινούνταν οι άνθρωποι της Παλαιολιθικής Εποχής; Πρόοδος από

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί μετακινούμαστε;

Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Διδακτική πρόταση 1: Συνοπτικό πλαίσιο μετακίνησης και εγκατάστασης Ερωτήματα-κλειδιά Γιατί και πώς μετακινούμαστε από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα; Πού μένουμε από τα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς περνάμε τη μέρα μας;

Πώς περνάμε τη μέρα μας; Πώς περνάμε τη μέρα μας; Νεολιθική Εποχή Διδακτική πρόταση 4: Ποια τεχνολογία χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι της Νεολιθικής Εποχής; Ερώτημα-κλειδί Ποια τεχνολογία (εργαλεία) χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι της

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα-κλειδί Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που σκέφτονταν οι άνθρωποι της

Ερώτημα-κλειδί Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που σκέφτονταν οι άνθρωποι της Τι σκεφτόμαστε; Διδακτική πρόταση 5: Τι να σκέφτονταν οι άνθρωποι της Ερώτημα-κλειδί Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που σκέφτονταν οι άνθρωποι της Πρόοδος από το προηγούμενο μάθημα Τα παιδιά μεταφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 10: Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Εποχής του Χαλκού;

Διδακτική πρόταση 10: Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Εποχής του Χαλκού; Πώς οργανωνόμαστε; Διδακτική πρόταση 10: Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Εποχής του Χαλκού; Ερώτημα-κλειδί Πόσο μεγάλες ήταν οι ομάδες των ανθρώπων της Εποχής του Χαλκού και ποιοι έπαιρναν τις αποφάσεις;

Διαβάστε περισσότερα

Πώς περνάμε τη μέρα μας;

Πώς περνάμε τη μέρα μας; Πώς περνάμε τη μέρα μας; Διδακτική πρόταση 2: Συνοπτικό πλαίσιο καθημερινής ζωής Ερώτημα-κλειδί Πώς περνούμε τη μέρα μας από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα; Σύνδεση με το προηγούμενο μάθημα Στο προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 8: Οργάνωση των ομάδων κατά τη Νεολιθική Εποχή

Διδακτική πρόταση 8: Οργάνωση των ομάδων κατά τη Νεολιθική Εποχή Πώς οργανωνόμαστε; Διδακτική πρόταση 8: Οργάνωση των ομάδων κατά τη Νεολιθική Εποχή Ερώτημα-κλειδί Πόσο μεγάλες ήταν οι ομάδες των ανθρώπων της Νεολιθικής Εποχής; Ποιοι έπαιρναν τις αποφάσεις; Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Ερώτημα-κλειδί 2 Οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής μετακινούνταν για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα-κλειδί Πόσο μεγάλες είναι οι ομάδες των ανθρώπων της Παλαιολιθικής Εποχής; Ποιοι παίρνουν τις αποφάσεις;

Ερώτημα-κλειδί Πόσο μεγάλες είναι οι ομάδες των ανθρώπων της Παλαιολιθικής Εποχής; Ποιοι παίρνουν τις αποφάσεις; Πώς οργανωνόμαστε; Διδακτική πρόταση 7: Οργάνωση των ομάδων κατά την Παλαιολιθική Εποχή Ερώτημα-κλειδί Πόσο μεγάλες είναι οι ομάδες των ανθρώπων της Παλαιολιθικής Εποχής; Ποιοι παίρνουν τις αποφάσεις;

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής»

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής» Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Γεωμετρική ς Εποχής; Ερωτήματα - κλειδιά: 2 Πόσο μεγάλες ήταν οι ομάδες των ανθρώπων της Γεωμετρικής Εποχής; Υπήρχαν αρχηγοί στις ομάδες των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήματα-κλειδιά 2 1. Με ποια κριτήρια επέλεγαν οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής τα μέρη όπου έφτιαχναν τις. Πρόοδος από το προηγούμενο μάθημα

Ερωτήματα-κλειδιά 2 1. Με ποια κριτήρια επέλεγαν οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής τα μέρη όπου έφτιαχναν τις. Πρόοδος από το προηγούμενο μάθημα Διδακτική πρόταση 2 1 : Πώς επέλεγαν οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής τα μέρη όπου έφτιαχναν τις πόλεις και τους οικισμούς τους; Πώς έκτιζαν τις οικίες τους; Ερωτήματα-κλειδιά 2 1. Με ποια κριτήρια επέλεγαν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική Ενότητα. 28. Ιστοσελίδα:

Εισαγωγική Ενότητα. 28. Ιστοσελίδα: Εισαγωγική Ενότητα Στην παρούσα ενότητα τα παιδιά επαναφέρουν έννοιες από τη Γ τάξη και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σχετικά με την προσωπική τους ιστορία. Καθώς οργανώνουμε την ενότητα, προσπαθούμε στο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς περνάμε τη μέρα μας;

Πώς περνάμε τη μέρα μας; Πώς περνάμε τη μέρα μας; Διδακτική πρόταση 3: Πώς περνούσαν τη μέρα τους οι άνθρωποι της Παλαιολιθικής Εποχής; Ερώτημα-κλειδί Πώς περνούσαν τη μέρα τους οι άνθρωποι της Παλαιολιθικής Εποχής; Πρόοδος από

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 1: 1 Τι σκέφτονταν οι άνθρωποι της Γεωμετρικής Εποχής στην Κύπρο;

Διδακτική πρόταση 1: 1 Τι σκέφτονταν οι άνθρωποι της Γεωμετρικής Εποχής στην Κύπρο; Διδακτική πρόταση 1: 1 Τι σκέφτονταν οι άνθρωποι της Γεωμετρικής Εποχής στην Κύπρο; Ερωτήματα-κλειδιά: Τι απασχολούσε τους ανθρώπους της Γεωμετρικής Εποχής στην Κύπρο; 2 Πώς εξέφραζαν αυτά που τους απασχολούσαν;

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 6: Τι σκέφτονταν άραγε οι άνθρωποι της Νεολιθικής Εποχής;

Διδακτική πρόταση 6: Τι σκέφτονταν άραγε οι άνθρωποι της Νεολιθικής Εποχής; Τι σκεφτόμαστε; Διδακτική πρόταση 6: Τι σκέφτονταν άραγε οι άνθρωποι της Νεολιθικής Εποχής; Ερώτημα-κλειδί Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που σκέφτονταν οι άνθρωποι της Νεολιθικής Εποχής; Πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 7: 84 Εποχή του Χαλκού: Μυθολογία και Ιστορία

Διδακτική πρόταση 7: 84 Εποχή του Χαλκού: Μυθολογία και Ιστορία Τι σκεφτόμαστε; Διδακτική πρόταση 7: 84 Εποχή του Χαλκού: Μυθολογία και Ιστορία Ερώτημα-κλειδί Σε τι διαφέρει η Μυθολογία από την Ιστορία; Πρόοδος από το προηγούμενο μάθημα Τα παιδιά σε αυτό το μάθημα,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς περνάμε τη μέρα μας;

Πώς περνάμε τη μέρα μας; 180 Πώς περνάμε τη μέρα μας; Εποχή του Χαλκού Διδακτική πρόταση 1: Ένα νέο υλικό αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων Ερώτημα-κλειδί Ποιο νέο υλικό άρχισαν να χρησιμοποιούν οι άνθρωποι και πού το έβρισκαν; Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία μου, οι ιστορίες μου, η ιστορία μας, οι ιστορίες μας

Η ιστορία μου, οι ιστορίες μου, η ιστορία μας, οι ιστορίες μας Η ιστορία μου, οι ιστορίες μου, η ιστορία μας, οι ιστορίες μας Εισαγωγή Στην παρούσα ενότητα τα παιδιά εξερευνούν θέματα που σχετίζονται με την προσωπική τους ιστορία, την ιστορία της οικογένειάς τους,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς περνάμε τη μέρα μας;

Πώς περνάμε τη μέρα μας; 182 Εποχή του Χαλκού 78 Πώς περνάμε τη μέρα μας; Διδακτική πρόταση 1: Ένα νέο υλικό αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων Ερώτημα-κλειδί Ποιο νέο υλικό αρχίζουν να χρησιμοποιούν οι άνθρωποι και πώς το βρίσκουν;

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 3: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι κατά την Αρχαϊκή Εποχή;

Διδακτική πρόταση 3: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι κατά την Αρχαϊκή Εποχή; Διδακτική πρόταση 3: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι κατά την Αρχαϊκή Εποχή; Ερωτήματα κλειδιά: 2 Ποιες ήταν οι σχέσεις ανάμεσα στις ομάδες; Ποιοι ήταν οι αρχηγοί των ομάδων; Σύνδεση με προηγούμενα μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 Η ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Επιστημονική Ομάδα των Ανασκαφών Αυγής οργανώνουν για πέμπτη χρονιά εκπαιδευτικές δράσεις με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Θέμα/τίτλος: Η δική μου πολιτεία-διάσημα Κτίρια Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε 2 Διάρκεια: 7Χ80 λεπτά Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/μαθήτριες ανακαλούν εμπειρίες, εκφράζουν συναισθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

Φυτά και ζώα στα νομίσματα και στον διάκοσμο του Νομισματικού Μουσείου. 24o Δημοτικό Αχαρνών. Νομισματικό Μουσείο Αθηνών

Φυτά και ζώα στα νομίσματα και στον διάκοσμο του Νομισματικού Μουσείου. 24o Δημοτικό Αχαρνών. Νομισματικό Μουσείο Αθηνών Νομισματικό Μουσείο Αθηνών 24o Δημοτικό Αχαρνών Φυτά και ζώα στα νομίσματα και στον διάκοσμο του Νομισματικού Μουσείου 1 Υποδράση: Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Μαθητών Συμμετέχοντες Σχολείο: 24o Δημοτικό Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 2015 ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ https://greece450bc.wordpress.com/ ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2015 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Τίτλος ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο A visit to the zoo (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 1, Think Teen! A Γυμνασίου Αρχαρίων) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Βασικά θέματα Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Το μάθημα συνδυάζει τη διδασκαλία δύο κειμένων διαφορετικής εποχής που διδάσκονται στη Γ Γυμνασίου. (Αυτοβιογραφία, Ελισάβετ Μουτζάν- Μαρτινέγκου, Η μεταμφίεση, Ρέα Γαλανάκη)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 Τίτλος παρέμβασης: «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» (Α 1.1) Χρόνος διάρκεια: 1 διδακτική ώρα. Τάξη: Α Γυμνασίου Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός μαθήματος σε τμήματα αλλόγλωσσων μαθητών με βάση τη διαφοροποίηση

Σχεδιασμός μαθήματος σε τμήματα αλλόγλωσσων μαθητών με βάση τη διαφοροποίηση Σχεδιασμός μαθήματος σε τμήματα αλλόγλωσσων μαθητών με βάση τη διαφοροποίηση ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Τότε και Τώρα (Βιβλίο Ελληνικά με την παρέα μου 2) ΜΑΘΗΜΑ 1 Πώς ήσασταν έτσι; ΣΚΟΠΟΣ Προχωρημένοι Να μπορούν να αφηγηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η - ΚΕΦ. 11 ο : Γνωριμία με το Διαδίκτυο. 2. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου

1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η - ΚΕΦ. 11 ο : Γνωριμία με το Διαδίκτυο. 2. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Καράκιζα Τσαμπίκα 1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η - ΚΕΦ. 11 ο : Γνωριμία με το Διαδίκτυο 3. Εκπαιδευτικές ανάγκες: Οι μαθητές είναι στη μεγάλη πλειοψηφία τους νυν

Διαβάστε περισσότερα

Από τους πρώτους ανθρώπους ως το νεολιθικό πολιτισμό 2.000.000--3000 π.χ. περίπου

Από τους πρώτους ανθρώπους ως το νεολιθικό πολιτισμό 2.000.000--3000 π.χ. περίπου Απο τουσ Πρωτουσ Ανθρωπουσ ωσ το Νεολιθικο Πολιτισμο Κεφάλαιο 1 Από τους πρώτους ανθρώπους ως το νεολιθικό πολιτισμό 2.000.000--3000 π.χ. περίπου H εξέλιξη του ανθρώπου κράτησε εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών

ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών 15 Μαΐου 2012 Τι είναι Εμπέδωση; ΠΡΙΝ Εξατομίκευση Θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας για το 2 ο Μάθημα της Ενότητας «Νίκησε την πλημμύρα»

Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας για το 2 ο Μάθημα της Ενότητας «Νίκησε την πλημμύρα» Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας για το 2 ο Μάθημα της Ενότητας «Νίκησε την πλημμύρα» Μ ά θ η μ α Στόχοι Κλίμακας και Δείκτες Επιτυχίας Περίληψη του μαθήματος 2 ον (45 ) Α. Θεματική Ενότητα: Δομές Β. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Μια μέρα στη Νεολιθική εποχή Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ποδράσηη Μια μέρα στη Νεολιθική εποχή Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής Μια μέρα στη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική ανάπτυξη του Καναδά

Η οικονομική ανάπτυξη του Καναδά Η οικονομική ανάπτυξη του Καναδά Μάθημα Γεωγραφίας Στ Δημοτικού σε εργαστήριο Η/Υ, βασισμένο στους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας Γιάννης Στυλιανού (Β/Δντής, Δημοτικό Σχολείo Επισκοπής Λεμεσού) EOK, 16o

Διαβάστε περισσότερα

EU Classroom eportfolios

EU Classroom eportfolios http://www.eufolio.eu EU Classroom eportfolios 9 Οκτωβρίου 2014 «Η μάθησή μου» Καταχώρηση: Διαχείριση της δικής σου Μάθησης αναφορικά με τη Β Φάση της εφαρμογής του EUfolio το Φθινόπωρο 2014 Καταχώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αναστοχασμού Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών μετά από διδασκαλία

Εργαλείο Αναστοχασμού Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών μετά από διδασκαλία Τομέας Επιμόρφωσης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Εργαλείο Αναστοχασμού Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών μετά από διδασκαλία Ονοματεπώνυμο Νεοεισερχόμενου: Ονοματεπώνυμο Νεοεισερχόμενου: Μάθημα: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα;

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; Σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Σκοπός αυτής της διερεύνησης ήταν να κάνουν κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ: Δημοτικό Σχολείο Παλώδιας ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2011-2012 Αρ. Μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: 38 Αρ. Εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: 7 Εκπαιδευτικοί:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;»

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» πραγματοποιήθηκε τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο 2014 σε πέντε σχολεία της Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Α) Διάταξη χώρου (γενικά): Β) Διάταξη χώρου (ως προς τις ΦΕ): Γ) Δυναμικό τάξης (αριθμός μαθητών, φύλο μαθητών, προνήπια-νήπια, κλπ): Δ) Διάρκεια διδασκαλίας: Ε) Ήταν προϊδεασμένοι οι μαθητές για το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΑ: α. Γιατί μετακινούνταν οι άνθρωποι της Κύπρου κατά την Αρχαϊκή Εποχή; Ποιοι μετακινούνταν; Πού μετακινούνταν; Πώς μετακινούνταν;

ΚΑΡΤΑ: α. Γιατί μετακινούνταν οι άνθρωποι της Κύπρου κατά την Αρχαϊκή Εποχή; Ποιοι μετακινούνταν; Πού μετακινούνταν; Πώς μετακινούνταν; ΚΑΡΤΑ: α Πηγή 1: Κείμενο αρχαιολόγου Χιλιάδες ειδώλια, μικρά και μεγάλα, βρέθηκαν σε διάφορα ιερά της Κύπρου. Οι προσκυνητές αφιέρωναν τα ειδώλια στους θεούς και τις θέες τους. Πολλοί άνθρωποι όπως αγρότες,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1 ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1. Επιλογή θέματος. 2. Καταιγισμός ιδεών - διαθεματικές διασυνδέσεις. 3. Έρευνα πηγών - αναδιαμόρφωση ιδεών. 4. Καθοδηγητικά ερωτήματα. 5. Οργάνωση μαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια και περιεχόμενο

Έννοια και περιεχόμενο Ατομικός Φάκελος μαθητή Portfolio για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος Έννοια και περιεχόμενο Ο ΑΦΜ αποτελείται από έργα του μαθητή τεκμήρια για την προσπάθεια,

Διαβάστε περισσότερα

GEOGEBRA και Γεωμετρία, Μέτρηση και Αριθμοί. Ανδρέας Σάββα Σύμβουλος Πληροφορικής ΤΠΕ, Δημοτικής Εκπαίδευσης

GEOGEBRA και Γεωμετρία, Μέτρηση και Αριθμοί. Ανδρέας Σάββα Σύμβουλος Πληροφορικής ΤΠΕ, Δημοτικής Εκπαίδευσης GEOGEBRA και Γεωμετρία, Μέτρηση και Αριθμοί Ανδρέας Σάββα Σύμβουλος Πληροφορικής ΤΠΕ, Δημοτικής Εκπαίδευσης Ενημερωτική Συνάντηση Ομάδων Εργασίας Ν.Α.Π. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Λευκωσία, 8 Μαΐου 2012 Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Δημιουργός: Μπακογιάννη Ξανθή Πατρώνυμο: Εμμανουήλ Ιδιότητα: Δασκάλα Στοιχεία Οργανικής Θέσης: 54 ο Δημ. Σχ. Αθηνών Μιχ. Βόδα 9 Αθήνα Διεύθυνση : Χίου 21 Αθήνα Τ.Κ. 104

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Καθηγητής/τρια: Αρ. Μαθητών/τριών : Ημερομηνία: Χρόνος: Τμήμα: Ενότητα & Θέμα Μαθήματος: Μάθημα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Απαραίτητες προϋπάρχουσες/προαπαιτούμενες γνώσεις (προηγούμενοι/προαπαιτούμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Παγώνη Ηλέκτρα Τίτλος «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού» Γνωστική περιοχή Ιστορία Μυθολογία Γ τάξης Γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο αναστοχασμού Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία τους

Εργαλείο αναστοχασμού Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία τους ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μεντόρων) Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1. Ανάλογα ποσά Ιδιότητες αναλόγων ποσών 2. Γραφική παράσταση σχέσης αναλογίας ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Άγγελος Γιαννούλας Κωνσταντίνος Ρεκούμης

Διαβάστε περισσότερα

Πώς περνάμε τη μέρα μας; Διδακτική πρόταση 3: Καθημερινή ζωή: Διατροφή, ένδυση και ασχολίες των ανθρώπων της Σπάρτης κατά την Αρχαϊκή Εποχή 1

Πώς περνάμε τη μέρα μας; Διδακτική πρόταση 3: Καθημερινή ζωή: Διατροφή, ένδυση και ασχολίες των ανθρώπων της Σπάρτης κατά την Αρχαϊκή Εποχή 1 Πώς περνάμε τη μέρα μας; Διδακτική πρόταση 3: Καθημερινή ζωή: Διατροφή, ένδυση και ασχολίες των ανθρώπων της Σπάρτης κατά την Αρχαϊκή Εποχή 1 Ερωτήματα-κλειδιά: 2 Τι μας λένε οι πηγές για το πώς περνούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Γιάννης Ιωάννου Β.Δ. MSc, MA 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Φιλοσοφία & Γνωστική Ψυχολογία Το Μεταμοντέρνο κίνημα Αποδοχή της διαφορετικότητας Αντίσταση στις συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας για το 3 ο Μάθημα της Ενότητας «Νίκησε την πλημμύρα»

Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας για το 3 ο Μάθημα της Ενότητας «Νίκησε την πλημμύρα» Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας για το 3 ο Μάθημα της Ενότητας «Νίκησε την πλημμύρα» Μ ά θ η μ α Στόχοι Κλίμακας και Δείκτες Επιτυχίας Περίληψη του μαθήματος 3 ο (45 ) Α. Θεματική Ενότητα: Τεχνολογία Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Εκπαιδευτικoύ. Έργα: Διαφοροποίηση. Εισαγωγή

Oδηγός Εκπαιδευτικoύ. Έργα: Διαφοροποίηση. Εισαγωγή : Διαφοροποίηση Εισαγωγή Σε αυτή τη υπό-ενότητα οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προβληματιστούν για το πώς μπορούν να διαφοροποιήσουν τα έργα ώστε να τα κάνουν πιο κατάλληλα για να μπορούν χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά 15-9-2016 Πώς δουλέψαμε στο γλωσσικό μάθημα; Προγράμματα Σπουδών. Στοχοκεντρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου

Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου Τίτλος: Συμβάντα και ενέργειες - Το πολύχρωμο σκαθάρι Σύντομη περιγραφή: Ένα εκπαιδευτικό σενάριο για την διδασκαλία των συμβάντων και ενεργειών στον προγραμματισμό, με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου

Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου ΙΓ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (Κ.Β ) Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου Δρ. Παύλος Ρήγας Χριστιάνα Λιασίδου Εισαγωγή Πώς προέκυψε η ιδέα ενότητα Κατοικία / Γλώσσα ενότητα Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Γ.2.11 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 11

Γ.2.11 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 11 Ομάδα Εργασίας: εωγραφία Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΩ1_Κ07Δ.2.11 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 11 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη εωγραφία ΕΛΛΑΔΑ: ΕΩΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ Δ Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ζώα στη ζωγραφική»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ζώα στη ζωγραφική» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Ζώα στη ζωγραφική» ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτεινή Κωστή Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή

Φωτεινή Κωστή Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή Φωτεινή Κωστή Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή Παιχνίδια «Μαντεύω» Η δασκάλα ή ένα παιδί περιγράφει με 1-2 προτάσεις το αντικείμενο της κρυμμένης εικόνας ή ένα πρόσωπο και τα παιδιά προσπαθούν να μαντέψουν

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας για το 1 ο Μάθημα της Ενότητας «Νίκησε την πλημμύρα»

Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας για το 1 ο Μάθημα της Ενότητας «Νίκησε την πλημμύρα» Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας για το 1 ο Μάθημα της Ενότητας «Νίκησε την πλημμύρα» Μάθημα Στόχοι Κλίμακας και Δείκτες Επιτυχίας Περίληψη του μαθήματος 1 ο (45 ) Α. Θεματική Ενότητα: Ενέργεια και Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες Δημιουργός: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς. 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης

Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς. 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς 1 Σχολείο: 63 ο Δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης Συμμετέχοντες Τάξη / Τμήμα: ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ: Σεβασμός Κοινωνική δεξιότητα: Ακούω τον ομιλητή στο μάθημα Στόχοι μαθήματος: Ο μαθητής να: 1. Ονομάζει τα βασικά βήματα της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Διεξαγωγής Παρατηρήσεων σε τάξεις που διδάσκουν Νεοεισερχόμενοι Εκπαιδευτικοί

Εργαλείο Διεξαγωγής Παρατηρήσεων σε τάξεις που διδάσκουν Νεοεισερχόμενοι Εκπαιδευτικοί Τομέας Επιμόρφωσης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Ονοματεπώνυμο Νεοεισερχόμενου: Ονοματεπώνυμο Μέντορα: Μάθημα: Εργαλείο Διεξαγωγής Παρατηρήσεων σε τάξεις που διδάσκουν Νεοεισερχόμενοι Εκπαιδευτικοί Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μετρήσεις μάζας Τα διαγράμματα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μετρήσεις μάζας Τα διαγράμματα ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μετρήσεις μάζας Τα διαγράμματα Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Να διακρίνουν το φυσικό μέγεθος μάζα από το φυσικό μέγεθος βάρος. Να γνωρίσουν πειραματικά τον τρόπο μέτρησης της μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Ιστορίες δωματίων Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από διάφορες δραστηριότητες που αφορούν στο δωμάτιό τους

Διαβάστε περισσότερα

με συνθήκη όπως Countif και IF-ΤΗΕΝ-ELSE στο

με συνθήκη όπως Countif και IF-ΤΗΕΝ-ELSE στο 1 7 η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ Διάρκεια Παρέμβασης: 1 διδακτική ώρα ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Συναρτήσεις Microsoft Excel 2003-2007. με συνθήκη όπως Countif και IF-ΤΗΕΝ-ELSE στο ΚΟΠΟ Οι μαθητές μετά το τέλος του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αρχαία από μετάφραση (Ο τόπος και οι άνθρωποι Ανθολόγιο) 1. Τίτλος Μαθήματος: Η κατοικία των αρχαίων Ελλήνων.

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αρχαία από μετάφραση (Ο τόπος και οι άνθρωποι Ανθολόγιο) 1. Τίτλος Μαθήματος: Η κατοικία των αρχαίων Ελλήνων. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αρχαία από μετάφραση (Ο τόπος και οι άνθρωποι Ανθολόγιο) Περιγραφή Μαθήματος 1. Τίτλος Μαθήματος: Η κατοικία των αρχαίων Ελλήνων. 2. Λογισμικό Χρησιμοποιούμενες Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. ΣΧΟΛΕΙΟ Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε τάξης δημοτικού κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΕΡΙΟΥ (Π. ΚΟΥΠΑΝΟΣ)

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΕΡΙΟΥ (Π. ΚΟΥΠΑΝΟΣ) "Πανηγύρι της Επιστήμης" ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΕΡΙΟΥ (Π. ΚΟΥΠΑΝΟΣ) Το Πανηγύρι της Επιστήμης είναι μια από τις δραστηριότητες που διοργανώνεται στα πλαίσια του μαθήματος ΕΠΑ 336 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών.

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό

Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό Με τον όρο Μυκηναϊκός Πολιτισμός χαρακτηρίζεται ο προϊστορικός πολιτισμός της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, που αναπτύχθηκε την περίοδο 1600-1100 π. Χ., κυρίως στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πατησίων 44, 106 82 Αθήνα Τηλ. 213 214 4813-14, 213 214 4837, Φαξ: 210 8230800 email: eam@.culture.gr, predu.eam@culture.gr www.namuseum.gr Τίτλος προγράμματος: «Μύθοι..μύθοι..παραμύθι». Ιστορίες με μυθικά

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι

Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι Στέλιος Κ. Κρασσάς Σχολικός Σύμβουλος 32 ης Π. Δημ. Εκπ. Αττικής 1 Στο σημερινό σχολείο γίνεται όλη η δουλειά στην τάξη; δεν υπάρχει εργασία για το σπίτι; πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Ενότητας «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ: Τροχοί - Τροχαλίες» ΣΤ ΤΑΞΗ. (Ενδεικτικός χρόνος 6 Χ 80 )

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Ενότητας «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ: Τροχοί - Τροχαλίες» ΣΤ ΤΑΞΗ. (Ενδεικτικός χρόνος 6 Χ 80 ) Page1 Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής Ενότητας «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ: Τροχοί - Τροχαλίες» ΣΤ ΤΑΞΗ (Ενδεικτικός χρόνος 6 Χ 80 ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο (1Χ80) ( υπόβαθρο) ΥΛΗ 1. Γενικό πλαίσιο: Μηχανισμοί Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΑΣ: Στο Γυμνάσιο γίνεται η πρώτη και καθοριστικής σημασίας επαφή των μαθητών με τα Αρχαία Ελληνικά Στο Γυμνάσιο πρέπει να καταφέρουμε να

Διαβάστε περισσότερα