ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤIΚΑ ΜΕ ΤIΣ ΠΕΡIΟΔΟΥΣ ΠΡΑΚΤIΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤIΚΑ ΜΕ ΤIΣ ΠΕΡIΟΔΟΥΣ ΠΡΑΚΤIΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤIΚΑ ΜΕ ΤIΣ ΠΕΡIΟΔΟΥΣ ΠΡΑΚΤIΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 1/16

2 Κεφάλαιο 1 - Γενικές διατάξεις 4 Άρθρο 1 Διάφοροι τύποι πρακτικής άσκησης στη μετάφραση στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 4 Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 4 Άρθρο 3 Διοικητική και οικονομική αρμοδιότητα 4 Άρθρο 4 Συμβουλευτική επιτροπή για τις περιόδους πρακτικής άσκησης 4 Άρθρο 5 Γενικές προϋποθέσεις εγγραφής ασκουμένων 5 Άρθρο 6 Διαδικασία αποδοχής 5 Άρθρο 7 Σύμβαση πρακτικής άσκησης 6 Άρθρο 8 Γενικές υποχρεώσεις των ασκουμένων 6 Άρθρο 9 Καθήκοντα του επόπτη πρακτικής άσκησης 7 Άρθρο 10 Διακοπή της περιόδου πρακτικής άσκησης 7 Άρθρο 11 Πρόωρη λήξη της περιόδου πρακτικής άσκησης 8 Άρθρο 12 Λήξη της περιόδου πρακτικής άσκησης 8 Άρθρο 13 Χρόνος εργασίας 9 Άρθρο 14 Έξοδα ταξιδίου για την έναρξη και τη λήξη της πρακτικής άσκησης 9 Άρθρο 15 Έξοδα αποστολής/μετακίνησης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης 10 Έγκριση της αποστολής 10 Επιστροφή των εξόδων διαμονής και διαβίωσης 10 Επιστροφή των εξόδων μεταφοράς 10 Διαδικασία που αφορά την εντολή αποστολής και τη δήλωση εξόδων 11 Άρθρο 16 Ασφάλιση ασθενείας και ατυχήματος 11 Άρθρο 17 Άδειες 11 Άρθρο 18 Ειδικές άδειες 11 Άρθρο 19 Αναρρωτικές άδειες 12 Άρθρο 20 Αδικαιολόγητη απουσία 12 Κεφάλαιο 2 - Διατάξεις που ισχύουν για τις περιόδους πρακτικής άσκησης στη μετάφραση για πτυχιούχους πανεπιστημίου 12 Άρθρο 21 Σκοπός της πρακτικής άσκησης στη μετάφραση για πτυχιούχους πανεπιστημίου 12 Άρθρο 22 Ειδικός όρος αποδοχής 13 Άρθρο 23 Διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης 13 Άρθρο 24 Οικονομικά δικαιώματα 13 2/16

3 Κεφάλαιο 3 - Διατάξεις που ισχύουν για τις περιόδους πρακτικής άσκησης κατάρτισης στη μετάφραση 14 Άρθρο 25 Σκοπός και ειδικοί όροι αποδοχής στην πρακτική άσκηση κατάρτισης στη μετάφραση 14 Άρθρο 26 Διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης 14 Άρθρο 27 Αποζημίωση 15 Κεφάλαιο 4 - Τελικές διατάξεις 15 Άρθρο 28 Διαφορές 15 Άρθρο 29 Επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 16 Άρθρο 30 Έναρξη ισχύος 16 3/16

4 Κεφάλαιο 1 - Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Διάφοροι τύποι πρακτικής άσκησης στη μετάφραση στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Η Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να συμβάλει στην ευρωπαϊκή διαπαιδαγώγηση και την επαγγελματική επιμόρφωση των πολιτών καθώς και στη μύησή τους στην λειτουργία του θεσμικού οργάνου, παρέχει τους ακόλουθους τύπους πρακτικής άσκησης στη μετάφραση: α) πρακτική άσκηση μετάφρασης για πτυχιούχους πανεπιστημίου β) πρακτική άσκηση κατάρτισης στη μετάφραση. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής Οι ανά χείρας διατάξεις ισχύουν μόνο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης στη μετάφραση. Οι άλλοι τύποι πρακτικής άσκησης που παρέχει η Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διέπονται από χωριστές διατάξεις. Άρθρο 3 Διοικητική και οικονομική αρμοδιότητα 1. Η αρχή που είναι αρμόδια να αποφασίζει για την αποδοχή σε πρακτική άσκηση στη μετάφραση που διέπεται από τις ανά χείρας διατάξεις (στο εξής «η αρμόδια αρχή»), είναι ο Γενικός Διευθυντής Μετάφρασης ή ο εκπρόσωπός του. 2. Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η αρμόδια αρχή καθορίζει τον ανώτατο αριθμό περιόδων πρακτικής άσκησης στη μετάφραση που δύνανται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους καθώς και τον αριθμό περιόδων πρακτικής άσκησης που δύνανται να παραταθούν βάσει των άρθρων 23 και 26 των ανά χείρας διατάξεων. Άρθρο 4 Συμβουλευτική επιτροπή για τις περιόδους πρακτικής άσκησης 1. Η συμβουλευτική επιτροπή για τις περιόδους πρακτικής άσκησης (στο εξής «η επιτροπή») έχει ως αποστολή να μεριμνά για την ποιότητα του περιεχομένου και για την ομαλή διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης, καθώς και για τη δομή υποδοχής των ασκουμένων. Διατυπώνει προς τούτο κάθε αναγκαία σύσταση προς τον Γενικό Γραμματέα. Ζητείται η γνώμη της για κάθε σχεδιαζόμενη τροποποίηση των ανά χείρας διατάξεων. 2. Η επιτροπή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο κάθε γενικής διεύθυνσης, τον οποίο ορίζει ο Γενικός Γραμματέας μεταξύ των υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για τις περιόδους πρακτικής άσκησης σε κάθε μία από τις εν λόγω γενικές διευθύνσεις 1. Ο Γενικός Γραμματέας ορίζει τον πρόεδρο της επιτροπής, τον γραμματέα και έναν παρατηρητή της Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών (COPEC). Άρθρο 5 1 Κατά παρέκταση, οι αυτόνομες υπηρεσίες, όπως τα προσωπικά γραφεία και οι αυτόνομες διευθύνσεις που υπάγονται στα γραφεία αυτά, περιλαμβάνονται σε αυτή την ονομασία. 4/16

5 Γενικές προϋποθέσεις εγγραφής ασκουμένων Οι ασκούμενοι πρέπει: α) να έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μίας υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρας β) να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης γ) να γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή την επίσημη γλώσσα μιας χώρας που είναι υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πολύ καλά δύο άλλες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δ) να μην έχουν μετάσχει σε άλλη περίοδο πρακτικής άσκησης και να μην έχουν απασχοληθεί, για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συνεχών εβδομάδων, επ' αμοιβή που βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 6 Διαδικασία αποδοχής 1. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους για πρακτική άσκηση αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συμπληρώνουν ηλεκτρονικά το έγγραφο με τον τίτλο «αίτηση υποψηφιότητας», το οποίο, ύστερα από επικύρωση τη φροντίδι τους, εισάγεται στη βάση δεδομένων της Μονάδας Εκπαίδευσης και Πρακτικής Άσκησης της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης. Τότε λαμβάνουν αντίγραφο της αίτησης υποψηφιότητάς τους και αριθμό πρωτοκόλλου. 2. Η Μονάδα Εκπαίδευσης και Πρακτικής Άσκησης εξετάζει εάν οι υποβληθείσες υποψηφιότητες μπορούν να γίνουν δεκτές με βάση τους γενικούς όρους αποδοχής που ορίζονται στο άρθρο 5 και τους ειδικούς όρους αποδοχής των διαφόρων τύπων περιόδων πρακτικής άσκησης που ορίζονται στα άρθρα 22 και 25. Για κάθε περίοδο πρακτικής άσκησης διαβιβάζει στις υπηρεσίες τοποθέτησης της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης τα απαιτούμενα στοιχεία όλων των υποψηφίων που έγιναν δεκτοί, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη μητρική γλώσσα των υποψηφίων. 3. Οι υπηρεσίες τοποθέτησης της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης εξετάζουν τις εν λόγω υποψηφιότητες με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητες των υποψηφίων, τις ιδιαίτερες ανάγκες που σχετίζονται με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης, καθώς και τις δυνατότητες υποδοχής τους. 4. Σε περίπτωση ισοτιμίας προσόντων και δεξιοτήτων, οι υπηρεσίες τοποθέτησης λαμβάνουν υπόψη μία όσο το δυνατόν πιο ισόρροπη γεωγραφική κατανομή της προέλευσης των υποψηφίων, καθώς και την ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι υπηρεσίες τοποθέτησης διαβιβάζουν τις επιλογές τους στη Μονάδα Εκπαίδευσης και Πρακτικής Άσκησης, ταξινομημένες κατά σειρά προτεραιότητας. 5. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακολουθεί πολιτική ισότητας ευκαιριών και, ενδεχομένως, εφαρμόζει θετικές δράσεις στον τομέα της πρόσληψης των ασκουμένων έναντι των ατόμων με αναπηρία. 6. Η αρμόδια αρχή καταρτίζει τον κατάλογο των προταθέντων, σύμφωνα με τις ανωτέρω διαδικασίες, υποψηφίων βάσει του συνολικού αριθμού των περιόδων πρακτικής άσκησης στη μετάφραση που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, παράγραφος Μετά το πέρας κάθε διαδικασίας επιλογής, η Μονάδα Εκπαίδευσης και Πρακτικής Άσκησης ενημερώνει την επιτροπή σχετικά με τον αριθμό των υποψηφιοτήτων που υπεβλήθησαν, τον αριθμό των αποδεκτών 5/16

6 υποψηφιοτήτων και το αποτέλεσμα της επιλογής. 8. Οι υποψήφιοι ειδοποιούνται προσωπικώς για το αποτέλεσμα της υποψηφιότητάς τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που εμφαίνεται στην αίτηση υποψηφιότητας. Οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν εμπρόθεσμα: α) την αίτηση υποψηφιότητας, με ημερομηνία και υπογραφή β) ένα έγγραφο που να αποδεικνύει την ιθαγένειά τους γ) αντίγραφα των τίτλων σπουδών που επικαλούνται στην ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς τους δ) ανάλυση των πανεπιστημιακών αποτελεσμάτων (ανάλυση των μαθημάτων που παρακολούθησαν, των βαθμών που έλαβαν, κ.λπ.) ε) ενδεχομένως, και αναλόγως της επιλεγείσας πρακτικής άσκησης, τις βεβαιώσεις που ισχύουν για τους ειδικούς όρους αποδοχής (άρθρα 22 και 25). Οι επιλεγέντες υποψήφιοι, οι οποίοι λαμβάνουν πρόταση για πρακτική άσκηση, υποχρεούνται να προσκομίσουν εμπρόθεσμα: α) τη σύμβαση πρακτικής άσκησης, δεόντως υπογεγραμμένη από τους ιδίους και, ενδεχομένως, από τον εκπρόσωπο του εκπαιδευτικού τους ιδρύματος β) την υπογεγραμμένη δήλωση που αφορά την υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου και εχεμύθειας. Απαιτείται επίσημη μετάφραση των εν λόγω εγγράφων, εάν αυτά δεν έχουν συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 9. Κάθε υποψήφιος ο οποίος δεν έχει προκριθεί, αποσύρει την υποψηφιότητά του ή απορρίπτει την προσφορά πρακτικής άσκησης που του γίνεται, μπορεί να υποβάλει εκ νέου υποψηφιότητα για μεταγενέστερη περίοδο πρακτικής άσκησης. 10. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής δεν δημοσιεύονται. 11. Η αποδοχή για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε καμία περίπτωση δεν παρέχει στους υποψηφίους την ιδιότητα του μονίμου ή μη υπαλλήλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν δημιουργεί κανενός είδους δικαίωμα για μεταγενέστερη πρόσληψη. Άρθρο 7 Σύμβαση πρακτικής άσκησης 1. Κάθε υποψήφιος που έχει γίνει δεκτός για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να υπογράψει μια τυποποιημένη σύμβαση πρακτικής άσκησης. Η σύμβαση μπορεί, ενδεχομένως, να υπογραφεί από εκπρόσωπο του εκπαιδευτικού του ιδρύματος. 2. Μόνον αυτή η σύμβαση ισχύει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν προσχωρεί σε καμία σύμβαση πρακτικής άσκησης που προτείνει το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο υπάγεται ο ασκούμενος. Άρθρο 8 Γενικές υποχρεώσεις των ασκουμένων 1. Με την αποδοχή της πρακτικής άσκησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο ασκούμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να σέβεται τους εσωτερικούς κανόνες του θεσμικού οργάνου. 2. Καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης, o ασκούμενος τελεί υπό την ευθύνη ενός επόπτη. 6/16

7 3. Ο ασκούμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις οδηγίες που του δίδουν o επόπτης του και η ιεραρχία της υπηρεσίας στην οποία έχει τοποθετηθεί, καθώς επίσης και προς τις οδηγίες διοικητικού χαρακτήρα της αρμόδιας αρχής. Οφείλει επίσης να τηρεί τους εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως δε τους σχετικούς με την ασφάλεια. 4. Ο ασκούμενος πρέπει να συμβάλλει στις εργασίες της υπηρεσίας στην οποία έχει τοποθετηθεί. Τα δικαιώματα δημιουργού για τις μελέτες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 5. Ο ασκούμενος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τη δέουσα εχεμύθεια όσον αφορά τα γεγονότα και τις πληροφορίες που περιέρχονται εις γνώση του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο θεσμικό όργανο. Απαγορεύεται να κοινοποιεί σε οιονδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, εκτός αν έχει δώσει προηγουμένως τη συναίνεσή του το θεσμικό όργανο. Εξακολουθεί να υπόκειται σε αυτή την υποχρέωση και μετά τη λήξη της περιόδου πρακτικής άσκησης. 6. Ο ασκούμενος δεν πρέπει να διατηρεί με τρίτους επαγγελματικές υποχρεώσεις που δεν συμβιβάζονται με την πρακτική του άσκηση. 7. Ο ασκούμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους κανόνες της χώρας όπου έχει τοποθετηθεί, συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, της εγγραφής του στο δημοτολόγιο. Άρθρο 9 Καθήκοντα του επόπτη της πρακτικής άσκησης 1. Ο επόπτης καταρτίζει το πρόγραμμα της περιόδου πρακτικής άσκησης και επιβλέπει τις εργασίες του ασκουμένου καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης. 2. Ο επόπτης βοηθά τον ασκούμενο σε κάθε ζήτημα διοικητικού χαρακτήρα και αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ αυτού και της Μονάδας Εκπαίδευσης και Πρακτικής Άσκησης. 3. Ο επόπτης ενημερώνει πάραυτα τη Μονάδα Εκπαίδευσης και Πρακτικής Άσκησης για κάθε σημαντικό συμβάν κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης (συγκεκριμένα δε απουσίες, ασθένειες, ατυχήματα) που διαπιστώνει ο ίδιος ή που του γνωστοποιεί ο ασκούμενος. 4. Ο επόπτης συντάσσει αξιολόγηση της περιόδου πρακτικής άσκησης χρησιμοποιώντας το ειδικό έντυπο και πιστοποιεί την πραγματική διάρκειά της. Άρθρο 10 Διακοπή της περιόδου πρακτικής άσκησης 1. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης μπορούν να διακόπτονται προσωρινά από την αρμόδια αρχή, για ανώτατη περίοδο ενός μηνός, κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως του ασκουμένου, η οποία απευθύνεται στην αρμόδια αρχή και θεωρείται από τον επόπτη πρακτικής άσκησης. Υπό τους ίδιους όρους, ο επόπτης πρακτικής άσκησης μπορεί επίσης να ζητήσει τη διακοπή της περιόδου πρακτικής άσκησης, για λόγους δεόντως αιτιολογημένους. 2. Κατά την προσωρινή διακοπή της περιόδου πρακτικής άσκησης αναστέλλεται η ισχύς των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ασκουμένου αντιστοίχως, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 παράγραφοι 4 και 5. Άρθρο 11 7/16

8 Πρόωρη λήξη της περιόδου πρακτικής άσκησης 1. Η αρμόδια αρχή μπορεί να θέσει τέρμα στην πρακτική άσκηση πριν από τη λήξη της περιόδου για την οποία παραχωρήθηκε η πρακτική άσκηση: είτε κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του ασκουμένου, η οποία απευθύνεται στην αρμόδια αρχή και θεωρείται από τον επόπτη πρακτικής άσκησης, είτε κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του επόπτη πρακτικής άσκησης, η οποία θεωρείται από τον διευθυντή του και υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή, συγκεκριμένα όταν συντρέχουν λειτουργικοί λόγοι επιτακτικής ανάγκης, όταν ο ασκούμενος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ή όταν η απόδοση του ασκουμένου είναι ανεπαρκής, είτε κατόπιν δικής της πρωτοβουλίας, συγκεκριμένα όταν συντρέχουν λειτουργικοί λόγοι επιτακτικής ανάγκης ή όταν ο ασκούμενος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, αφού πρώτα ακούσει τη γνώμη του. 2. Σε περίπτωση αίτησης του επόπτη πρακτικής άσκησης, ο τελευταίος ανακοινώνει στον ασκούμενο γραπτώς τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να προβεί σε αυτή την ενέργεια και του επιτρέπει να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του γραπτώς ή προφορικώς, ανάλογα με την επιλογή του ασκουμένου. Στη συνέχεια, απευθύνει αίτηση στην αρμόδια αρχή για τη λήξη της περιόδου πρακτικής άσκησης. Μετά την παραλαβή της αίτησης, η αρμόδια αρχή μπορεί να προτείνει στον ασκούμενο να συνεχίσει την πρακτική του άσκηση σε άλλη υπηρεσία, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό. Σε αυτή την περίπτωση, συντάσσεται τροποποιητική συμφωνία της σύμβασης πρακτικής άσκησης. 3. Προκειμένου να προβεί στην πρόωρη λήξη της περιόδου πρακτικής άσκησης κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του επόπτη πρακτικής άσκησης ή κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας, η αρμόδια αρχή απευθύνει στον ασκούμενο αιτιολογημένη απόφαση. Άρθρο 12 Λήξη της περιόδου πρακτικής άσκησης 1. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11, η περίοδος πρακτικής άσκησης λήγει μόλις εκπνεύσει η περίοδος για την οποία παραχωρήθηκε. 2. Μετά το πέρας της περιόδου πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος υποβάλλει την έκθεση πρακτικής άσκησης στον επόπτη πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με το ειδικό για τον σκοπό αυτό έντυπο. Στο ίδιο αυτό έντυπο, ο επόπτης πρακτικής άσκησης αναφέρει την αξιολόγησή του για την πρακτική άσκηση. Στη συνέχεια, το έντυπο υπογράφεται από τον ασκούμενο και τον επόπτη πρακτικής άσκησης. Ο επόπτης πρακτικής άσκησης το αποστέλλει στη Μονάδα Εκπαίδευσης και Πρακτικής Άσκησης. 3. Αν ο ασκούμενος έχει τηρήσει όλες τις υποχρεώσεις του, η Μονάδα Εκπαίδευσης και Πρακτικής Άσκησης παραδίδει ένα πιστοποιητικό πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σύμφωνα με το ειδικό για τον σκοπό αυτό έντυπο, στο οποίο διευκρινίζονται η διάρκεια της πρακτικής άσκησης, η υπηρεσία και ο τόπος τοποθέτησης, καθώς και το όνομα του επόπτη πρακτικής άσκησης. Άρθρο 13 Χρόνος εργασίας Τα ωράρια εργασίας είναι σύμφωνα με αυτά τα οποία ισχύουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 8/16

9 Άρθρο 14 Έξοδα ταξιδίου για την έναρξη και τη λήξη της πρακτικής άσκησης 1. Ο ασκούμενος δικαιούται ενός ποσού κατ αποκοπήν ως συμβολής στα έξοδα ταξιδίου στα οποία υποβάλλεται κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου πρακτικής άσκησης για τη μετάβαση από τον τόπο πραγματικής κατοικίας του στον τόπο τοποθέτησής του και για την επιστροφή του. Το δικαίωμα αυτό αποκτάται εάν η απόσταση μεταξύ των δύο αυτών τόπων υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα. Ως «τελευταίος τόπος πραγματικής κατοικίας» νοείται η διεύθυνση που δήλωσε ο υποψήφιος όταν συμπλήρωσε ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας. Η διεύθυνση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί από τη Μονάδα Εκπαίδευσης και Πρακτικής Άσκησης κατόπιν γραπτού και αιτιολογημένου αιτήματος του υποψηφίου, υπό τον όρο ότι το αίτημα αυτό υπεβλήθη πριν από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων. Σε αυτή την περίπτωση, η εν λόγω διεύθυνση θεωρείται ως «τελευταίος τόπος πραγματικής κατοικίας». Αντίγραφο της τροποποίησης φυλάσσεται στον φάκελο του υποψηφίου. Καμία αλλαγή διεύθυνσης της πραγματικής κατοικίας δεν λαμβάνεται υπόψη μετά την ανάληψη καθηκόντων του ασκουμένου. Η πληρωμή που αφορά το ταξίδι στον τόπο τοποθέτησης πραγματοποιείται το αργότερο 6 εβδομάδες μετά την έναρξη της πρακτικής άσκησης και αυτή που αφορά το ταξίδι της επιστροφής στον τόπο πραγματικής κατοικίας το αργότερο 6 εβδομάδες μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, υπό τον όρο ότι η Μονάδα Εκπαίδευσης και Πρακτικής Άσκησης διαθέτει το συνοδευτικό δελτίο, το οποίο έχει δεόντως συμπληρωθεί, υπογραφεί και φέρει τη σχετική ημερομηνία. 2. Η κατ αποκοπήν πληρωμή υπολογίζεται ως εξής : 0,1326 ΕUR ανά χιλιόμετρο για απόσταση από 1 έως και χιλιόμετρα 0,0884 EUR ανά χιλιόμετρο για την απόσταση από τα χιλιόμετρα έως τα χιλιόμετρα 0 EUR για την πέραν των χιλιομέτρων απόσταση. Η χιλιομετρική αποζημίωση προσαρμόζεται την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Οι ως άνω τιμές αφορούν το έτος Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εάν, κατά τον πρώτο μήνα της περιόδου πρακτικής άσκησης, τερματιστεί η πρακτική άσκηση κατόπιν αιτήματος του ασκουμένου (άρθρο 11, παράγραφος 1, πρώτη παύλα) χωρίς τούτο να δικαιολογείται από επιτακτικούς λόγους, τα έξοδα επιστροφής δεν είναι οφειλόμενα. Ομοίως, εάν, κατά τον πρώτο μήνα της περιόδου πρακτικής άσκησης, η αρμόδια αρχή θέσει τέρμα στην πρακτική άσκηση κατόπιν αιτήματος του επόπτη της πρακτικής άσκησης ή κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας, μπορεί να αποφασίσει ότι τα έξοδα επιστροφής δεν είναι οφειλόμενα. Η αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να αποφασίσει ότι τα έξοδα επιστροφής δεν είναι οφειλόμενα, εφόσον θέσει τέρμα στην πρακτική άσκηση μεταξύ του δεύτερου μήνα της περιόδου πρακτικής άσκησης και της ημερομηνίας λήξης της που προβλέπεται στη σύμβαση πρακτικής άσκησης, κατόπιν αιτήματος του επόπτη πρακτικής άσκησης ή κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας λόγω μη τήρησης των υποχρεώσεων από την πλευρά του ασκουμένου. 4. Δεν χορηγείται καμία συνεισφορά από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα έξοδα ταξιδίου σε περίπτωση διακοπής ή επανέναρξης της πρακτικής άσκησης. Άρθρο 15 Έξοδα αποστολής/μετακίνησης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης 9/16

10 Έγκριση της αποστολής 1. Κατά τη διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος μπορεί να μεταβεί σε αποστολή στους τρεις τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο) προκειμένου να παρακολουθήσει τις κοινοβουλευτικές εργασίες. 2. Η Μονάδα Εκπαίδευσης και Πρακτικής Άσκησης καθορίζει, συναρτήσει των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης, τον αριθμό των ημερών αποστολής του ασκουμένου, με ανώτατο όριο τις 2 ημέρες αποστολής (εκτός οδοιπορικών) ανά πλήρη μήνα πρακτικής άσκησης. Επιστροφή των εξόδων διαμονής και διαβίωσης 3. Για τις αποστολές σε έναν εκ των τριών τόπων εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο ασκούμενος δικαιούται να λάβει κατ αποκοπήν ποσό 180 EUR για τις πρώτες 24 ώρες αποστολής και 90 EUR ανά τμήμα 12 ωρών πραγματοποιηθείσας αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της οδοιπορικής άδειας,. Όταν δεν υπάρχει διανυκτέρευση στον τόπο αποστολής, το κατ αποκοπήν ποσό περιορίζεται στα 65 EUR για την αποστολή. Τα προαναφερθέντα κατ αποκοπήν ποσά αναπροσαρμόζονται υπό τους όρους που προβλέπονται για τις ημερήσιες αποζημιώσεις και τις κατ αποκοπήν επιστροφές εξόδων διαμονής των αποστολών που πραγματοποιούν οι μόνιμοι και λοιποί υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στους τρεις τόπους εργασίας. 4. Η πληρωμή αποτελείται: από ενδεχόμενη προκαταβολή σε ποσοστό 70% του προβλεπόμενου ποσού (εκτός μεταφορικών) για τη συγκεκριμένη αποστολή και από την πληρωμή του υπολοίπου κατά την παραλαβή αποδεκτής δήλωσης εξόδων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να προβεί στην πλήρη ή μερική ανάκτηση των ποσών σε περίπτωση ακύρωσης ή μείωσης της αποστολής, ή μη παραλαβής της δήλωσης εξόδων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Επιστροφή των εξόδων μεταφοράς 5. Οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται με τα πλέον ενδεδειγμένα μέσα μεταφοράς, συναρτήσει του καλύτερου λόγου μεταξύ συνολικού κόστους και αποτελεσματικότητας. Οι μετακινήσεις με ναυλωμένα μέσα μεταφοράς, τις οποίες οργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιτρέπονται εντός του ορίου των διαθέσιμων θέσεων. 6. Δεν επιτρέπονται οι επιστροφές εξόδων μετακίνησης (στάθμευση, δημόσιες συγκοινωνίες, ταξί). 7. Όποιος και αν είναι ο προορισμός της αποστολής, η επιστροφή των εξόδων μεταφοράς δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση την τιμή του αντίστοιχου σιδηροδρομικού εισιτηρίου «δεύτερης θέσης». 8. Δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητικό για τις αποστολές μεταξύ των τριών τόπων εργασίας (τόπος αναχώρησης και τόπος της αποστολής). 9. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να προβεί στην πλήρη ή μερική ανάκτηση των προκαταβληθέντων εξόδων μεταφοράς σε περίπτωση ακύρωσης ή μείωσης της αποστολής, ή μη παραλαβής της δήλωσης εξόδων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. 10/16

11 Διαδικασία που αφορά την εντολή αποστολής και τη δήλωση εξόδων 10. Πριν από την αναχώρηση για την αποστολή, η Μονάδα Εκπαίδευσης και Πρακτικής Άσκησης συμπληρώνει τα σχέδια αποστολής. Ο Γενικός Διευθυντής Μετάφρασης ή ο εκπρόσωπός του δίδει εξουσιοδότηση για τις αποστολές τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την ημερομηνία έναρξης της αποστολής. 11. Μετά την επιστροφή από την αποστολή, ο ασκούμενος συμπληρώνει τη δήλωση εξόδων και την δίδει προς υπογραφή στον προϊστάμενο της υπηρεσίας τοποθέτησής του. Η δήλωση εξόδων πρέπει να αποστέλλεται στη Μονάδα Εκπαίδευσης και Πρακτικής Άσκησης εντός ανώτατης προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών μετά το πέρας της αποστολής. Παρελθούσης προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών, τα προκαταβληθέντα στον ασκούμενο ποσά ανακτώνται αυτομάτως. Άρθρο 16 Ασφάλιση ασθενείας και ατυχήματος 1. Ο ασκούμενος πρέπει να καλύπτεται έναντι των κινδύνων ασθενείας και ατυχήματος καθ' όλη τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνάπτει για λογαριασμό του ασφάλιση ασθενείας και ασφάλιση ατυχήματος, οι οποίες παρέχουν συμπληρωματική κάλυψη σε σχέση με το εθνικό σύστημα ή με κάθε άλλη ασφάλιση που ενδέχεται να έχει ο ασκούμενος. 2. Με αίτηση του ασκουμένου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ασφαλίσει επίσης τον/τη σύζυγο και τα τέκνα του ασκουμένου. Στην περίπτωση αυτή, τα ασφάλιστρα βαρύνουν τον ασκούμενο. Άρθρο 17 Άδειες 1. Ο ασκούμενος δικαιούται δύο ημέρες άδειας ανά μήνα πραγματοποιηθείσας πρακτικής άσκησης. Οι αιτήσεις άδειας υποβάλλονται στον επόπτη πρακτικής άσκησης, ο οποίος τις θεωρεί και τις αποστέλλει στη γραμματεία της υπηρεσίας τοποθέτησης. Δεν παρέχεται αντιστάθμιση για μη ληφθείσες ημέρες άδειας. 2. Ο ασκούμενος δικαιούται να λάβει τις επίσημες άδειες που περιλαμβάνονται στον πίνακα των αργιών και των ημερών μη λειτουργίας των γραφείων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπό τον όρο ότι αυτές περιλαμβάνονται στη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης. Άρθρο 18 Ειδικές άδειες 1. Αφού ειδοποιήσει τον επόπτη πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση ειδικής άδειας στη Μονάδα Εκπαίδευσης και Πρακτικής Άσκησης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αίτηση άδειας και το δικαιολογητικό έγγραφο πρέπει να αποστέλλονται στη Μονάδα Εκπαίδευσης και Πρακτικής Άσκησης, με εξαίρεση τα ιατρικά πιστοποιητικά που πρέπει να αποστέλλονται στην Ιατρική Υπηρεσία του θεσμικού οργάνου. 2. Αν ο ασκούμενος υποχρεούται να επιστρέψει στο εκπαιδευτικό του ίδρυμα για να παρακολουθήσει υποχρεωτικά μαθήματα ή να δώσει εξετάσεις, θα δοθεί άδεια για τον αριθμό των απαραίτητων ημερών απουσίας, υπό τον όρο ότι το εκπαιδευτικό ίδρυμα θα παράσχει σχετικό δικαιολογητικό. 3. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει την απόφαση για τη χορήγηση της ειδικής άδειας ή της άδειας για υποχρεωτικά μαθήματα ή της άδειας για εξετάσεις με βάση τα παρασχεθέντα δικαιολογητικά. 11/16

12 4. Αν δεν χορηγηθεί άδεια για μαθήματα, ο ασκούμενος μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της πρακτικής του άσκησης σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 10. Άρθρο 19 Αναρρωτικές άδειες 1. Σε περίπτωση ασθένειας, ο ασκούμενος υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως, ήδη από την πρώτη ημέρα απουσίας, τον επόπτη πρακτικής άσκησης και/ή την υπηρεσία στην οποία έχει τοποθετηθεί. 2. Αν η απουσία υπερβεί τις τρεις ημερολογιακές ημέρες, υποχρεούται να παράσχει ιατρικό πιστοποιητικό στην Ιατρική Υπηρεσία του θεσμικού οργάνου. 3. Σε κάθε περίπτωση, οι απουσίες λόγω ασθενείας χωρίς ιατρικό πιστοποιητικό καθ' όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης περιορίζονται σε μία ημέρα ανά μήνα πρακτικής άσκησης, υπολογιζόμενη με βάση τη συνολική διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Άρθρο 20 Αδικαιολόγητη απουσία Σε περίπτωση μη δικαιολογημένης απουσίας του ασκουμένου είτε κατόπιν απόφασης διακοπής της πρακτικής άσκησης δυνάμει του άρθρου 10 είτε κατόπιν αναρρωτικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 19, ο επόπτης πρακτικής άσκησης γνωστοποιεί την απουσία στη Μονάδα Εκπαίδευσης και Πρακτικής Άσκησης. Αυτή ειδοποιεί τον ασκούμενο, γραπτώς στη διεύθυνση που έχει δηλώσει, να παρουσιαστεί στην υπηρεσία όπου πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση εντός προθεσμίας μίας εβδομάδας από την παραλαβή της ειδοποίησης. Παρελθούσης της προθεσμίας αυτής, η αρμόδια αρχή αποφασίζει αν συντρέχει λόγος να τερματισθεί η πρακτική άσκηση σύμφωνα με το άρθρο 11 και, ενδεχομένως, ορίζει την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης. Κεφάλαιο 2 - Διατάξεις που ισχύουν για τις περιόδους πρακτικής άσκησης στη μετάφραση για πτυχιούχους πανεπιστημίου Άρθρο 21 Σκοπός της πρακτικής άσκησης στη μετάφραση για πτυχιούχους πανεπιστημίου Η πρακτική αυτή άσκηση αφορά αποκλειστικά τους πτυχιούχους πανεπιστημίων ή ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Σκοπό έχει τη συμπλήρωση των γνώσεων που απέκτησαν οι πτυχιούχοι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και την εξοικείωση τους με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 12/16

13 Άρθρο 22 Ειδικός όρος αποδοχής Κάθε υποψήφιος για περίοδο πρακτικής άσκησης στη μετάφραση για πτυχιούχους πανεπιστημίου πρέπει να έχει περατώσει, πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υποψηφιότητας, πανεπιστημιακές σπουδές ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, πιστοποιούμενες με τίτλο σπουδών. Άρθρο 23 Διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης 1. Η διάρκεια των περιόδων πρακτικής άσκησης στη μετάφραση για πτυχιούχους πανεπιστημίου είναι τρεις μήνες. Οι περίοδοι έναρξης και οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των υποψηφιοτήτων εμφαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: Έναρξη της περιόδου Διάρκεια Περίοδοι εγγραφής πρακτικής άσκησης 1. 1η Ιανουαρίου 3 μήνες 15 Ιουνίου - 15 Αυγούστου 2. 1η Απριλίου 3 μήνες 15 Σεπτεμβρίου - 15 Νοεμβρίου 3. 1η Ιουλίου 3 μήνες 15 Δεκεμβρίου - 15 Φεβρουαρίου 4. 1η Οκτωβρίου 3 μήνες 15 Μαρτίου - 15 Μαΐου 2. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης στη μετάφραση για πτυχιούχους πανεπιστημίου μπορούν κατ εξαίρεση να παρατείνονται για μέγιστη διάρκεια τριών μηνών, με απόφαση της αρμόδιας αρχής ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του επόπτη πρακτικής άσκησης, το οποίο υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή τουλάχιστον έξι εβδομάδες πριν από τη λήξη της περιόδου πρακτικής άσκησης. Η περίοδος πρακτικής άσκησης παρατείνεται χωρίς διακοπή. Η παράταση της περιόδου πρακτικής άσκησης πραγματοποιείται στον ίδιο τόπο και στην ίδια υπηρεσία τοποθέτησης, υπό την εποπτεία του ίδιου επόπτη πρακτικής άσκησης, εκτός παρέκκλισης που παραχωρεί κατ εξαίρεση η αρμόδια αρχή. Άρθρο 24 Οικονομικά δικαιώματα 1. Οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση λαμβάνουν υποτροφία. 2. Ως βάση για τον υπολογισμό των υποτροφιών για πρακτική άσκηση λαμβάνονται οι βασικές μηνιαίες αποδοχές υπαλλήλου βαθμού ΑD5, κλιμακίου 4, εφαρμοζομένου του διορθωτικού συντελεστή της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση. Το μηνιαίο ύψος της υποτροφίας καθορίζεται στο 25% του ως άνω ποσού. Η υποτροφία είναι πληρωτέα σε ευρώ την 15η κάθε μηνός. 3. Το ποσό της υποτροφίας αναπροσαρμόζεται ετησίως την 1η Ιανουαρίου και εμφαίνεται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 4. Ο υπότροφος ασκούμενος που είναι έγγαμος και/ή έχει τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο έχει δικαίωμα να λάβει, επιπλέον του ποσού της υποτροφίας, επίδομα νοικοκυριού, το ποσόν του οποίου ορίζεται στο 5% των αποδοχών αναφοράς που μνημονεύονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Το ποσό του επιδόματος νοικοκυριού επίσης επηρεάζεται από τον διορθωτικό συντελεστή της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση. 5. Αν ο υπότροφος ασκούμενος λαμβάνει, στη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης, εισόδημα από εργασία ή υποτροφία προερχόμενη από άλλη πηγή, ποσό ίσο με το εξωτερικό εισόδημα αφαιρείται από το ποσό το οποίο δικαιούται βάσει των παραγράφων 1 και 4. 13/16

14 6. Ο ασκούμενος δύναται να ζητήσει, κατά την άφιξή του, προκαταβολή έναντι της μηνιαίας υποτροφίας για τον πρώτο μήνα, την οποία η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει. Η προκαταβολή αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει το 90% του μηνιαίου ποσού της υποτροφίας. 7. Ο ασκούμενος είναι ο μόνος υπεύθυνος σε ό, τι αφορά την τήρηση των φορολογικών του υποχρεώσεων. Η υποτροφία δεν υπόκειται στον κοινοτικό φόρο. 8. Αν τερματισθεί πρόωρα η περίοδος πρακτικής άσκησης, η καταβολή της υποτροφίας πραγματοποιείται κατ' αναλογία προς τον αριθμό των δεδουλευμένων ημερών, με βάση το σύστημα των τριακοστών. Κεφάλαιο 3 - Διατάξεις που ισχύουν για την πρακτική άσκηση κατάρτισης στη μετάφραση Άρθρο 25 Σκοπός και ειδικοί όροι αποδοχής στην πρακτική άσκηση κατάρτισης στη μετάφραση 1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει στους υποψηφίους οι οποίοι, πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υποψηφιότητας, έχουν λάβει τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αντιστοιχεί στο επίπεδο εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, ή έχουν παρακολουθήσει ανώτερες ή τεχνικές σπουδές ισότιμες με το επίπεδο αυτό, τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση. Η άσκηση αυτή αφορά συγκεκριμένα τους υποψηφίους που υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο πλαίσιο των σπουδών τους, υπό τον όρο ότι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την πρώτη ημέρα της πρακτικής τους άσκησης. 2. Αν μια πρακτική άσκηση έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα στο πλαίσιο πανεπιστημιακών σπουδών ή σπουδών σε ισότιμο εκπαιδευτικό ίδρυμα, επαγγελματικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου οργανωμένης από οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κυρίως ιδρύματα ή δημόσιους οργανισμούς), προϋπόθεσης για την πρόσβαση στην άσκηση ενός επαγγέλματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να δεχθεί υποψηφίους που πληρούν τους γενικούς όρους αποδοχής κατόπιν αιτιολογήσεως από τους οργανισμούς αυτούς ή τους φορείς που παρέχουν την πρόσβαση στην άσκηση ενός επαγγέλματος. Άρθρο 26 Διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης 1. Η διάρκεια των περιόδων πρακτικής άσκησης κατάρτισης στη μετάφραση κυμαίνεται από ένα έως τρεις μήνες. Οι ημερομηνίες έναρξης καθώς και οι καταληκτικές ημερομηνίες παραλαβής των αιτήσεων υποψηφιότητας εμφαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: Έναρξη της περιόδου Διάρκεια Περίοδοι εγγραφής πρακτικής άσκησης 1. 1η Ιανουαρίου 1 έως 3 μήνες 15 Ιουνίου - 15 Αυγούστου 2. 1η Απριλίου 1 έως 3 μήνες 15 Σεπτεμβρίου - 15 Νοεμβρίου 3. 1η Ιουλίου 1 έως 3 μήνες 15 Δεκεμβρίου - 15 Φεβρουαρίου 4. 1η Οκτωβρίου 1 έως 3 μήνες 15 Μαρτίου - 15 Μαΐου 2. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης κατάρτισης στη μετάφραση δύνανται, κατ' εξαίρεση, να παραταθούν επί τρεις μήνες, κατ' ανώτατο όριο, με απόφαση της αρμόδιας αρχής κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως του 14/16

15 επόπτη πρακτικής άσκησης, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή έξι τουλάχιστον εβδομάδες πριν από τη λήξη της περιόδου πρακτικής άσκησης. Η περίοδος πρακτικής άσκησης παρατείνεται χωρίς διακοπή. Η παράταση της περιόδου πρακτικής άσκησης πραγματοποιείται στον ίδιο τόπο και την ίδια υπηρεσία τοποθέτησης, υπό την εποπτεία του ίδιου επόπτη πρακτικής άσκησης, εκτός παρέκκλισης που παραχωρεί κατ εξαίρεση η αρμόδια αρχή. Άρθρο 27 Αποζημίωση 1. Ο ασκούμενος σε κατάρτιση λαμβάνει μηνιαία αποζημίωση, το ποσό της οποίας καθορίζεται στη σύμβαση πρακτικής άσκησης. 2. Η αποζημίωση μπορεί να επηρεάζεται από τον διορθωτικό συντελεστή της χώρας όπου πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση και είναι πληρωτέα σε ευρώ την 15η κάθε μηνός. 3. Το ποσό αυτής της αποζημίωσης αναπροσαρμόζεται ετησίως την 1η Ιανουαρίου και εμφαίνεται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 4. Δεν ισχύει η καταβολή επιδόματος νοικοκυριού ή πρόσθετης παροχής λόγω αναπηρίας. 5. Εάν ο ασκούμενος σε κατάρτιση λαμβάνει, κατά τη διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης, εισόδημα από εργασία ή υποτροφία προερχόμενη από άλλη πηγή, ποσό ίσο με το εξωτερικό εισόδημα αφαιρείται από το ποσό το οποίο δικαιούται βάσει της παραγράφου Ο ασκούμενος δύναται να ζητήσει, κατά την άφιξή του, προκαταβολή έναντι της μηνιαίας αποζημίωσης για τον πρώτο μήνα, την οποία η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει. Η προκαταβολή αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει το 90% του μηνιαίου ποσού της αποζημίωσης. 7. Ο ασκούμενος είναι ο μόνος υπεύθυνος σε ό, τι αφορά την τήρηση των φορολογικών του υποχρεώσεων. Η αποζημίωση δεν υπόκειται στον κοινοτικό φόρο. 8. Αν τερματισθεί πρόωρα η περίοδος πρακτικής άσκησης, η καταβολή της αποζημίωσης πραγματοποιείται κατ' αναλογία προς τον αριθμό των δεδουλευμένων ημερών, με βάση το σύστημα των τριακοστών. Κεφάλαιο 4 - Τελικές διατάξεις Άρθρο 28 Διαφορές 1. Ο ασκούμενος που επιθυμεί να αμφισβητήσει μια απόφαση που έχει ληφθεί κατ εφαρμογήν των παρουσών διατάξεων υποβάλλει αιτιολογημένη αίτηση στην αρμόδια αρχή ή, εάν η αρμόδια αρχή εμπλέκεται στην απόφαση αυτή, στον Γενικό Γραμματέα. Η αρμόδια αρχή ή, ενδεχομένως, ο Γενικός Γραμματέας, κοινοποιεί στον ασκούμενο αιτιολογημένη απάντηση εντός προθεσμίας τριών μηνών. 2. Απόφαση που έχει ληφθεί κατ εφαρμογήν των παρουσών εσωτερικών διατάξεων μπορεί επίσης να αμφισβητηθεί ενώπιον του Πρωτοδικείου της Ένωσης δυνάμει του άρθρου 263 της ΣΛΕΕ 1. Ενδεχόμενη αίτηση που έχει υποβληθεί δυνάμει της παραγράφου 1 δεν διακόπτει την προθεσμία που προβλέπεται στο προαναφερθέν άρθρο 263 της ΣΛΕΕ. Άρθρο 29 1 Ενοποιημένη έκδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15/16

16 Επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όλων των ασκουμένων, καθώς και των υποψηφίων για πρακτική άσκηση, κατ εφαρμογήν των ανά χείρας διατάξεων, διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 της 18ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Άρθρο 30 Έναρξη ισχύος 1. Οι παρούσες εσωτερικές διατάξεις τίθενται σε ισχύ την 1η Μαρτίου Οι εν εξελίξει, την 1η Μαρτίου 2013, περίοδοι πρακτικής άσκησης στη μετάφραση, περιλαμβανομένων και όσων θα παραταθούν μετά την ημερομηνία αυτή, εξακολουθούν να διέπονται από τις εσωτερικές ρυθμίσεις σχετικά με τις περιόδους πρακτικής άσκησης μεταφραστών στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου Εξαιρουμένης της περίπτωσης αυτής, οι εν λόγω ρυθμίσεις καταργούνται μετά την έναρξη ισχύος των ανά χείρας διατάξεων. Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις 8 Φεβρουαρίου Klaus WELLE Γενικός Γραμματέας 16/16

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 1 ΜΕΡΟΣ Ι: ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Κεφάλαιο 1 Γενικές Διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤIΣ ΠΕΡIΟ ΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝIΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕIΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟΥ Κεφάλαιο 1 - Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Οι διάφοροι τύποι άσκησης µεταφραστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤIΚΑ ΜΕ ΤIΣ ΠΕΡIΟΔΟΥΣ ΠΡΑΚΤIΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις...3 Άρθρο 2: Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης...3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ Παράρτημα στο πόρισμα αριθ. 277/17 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ Έργο Παροχής Ευκαιριών σε Νέους αποφοίτους των Κλάδων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής, μέχρι 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης για πραγματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 15ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις P7_TA(2014)0408 Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του εσωτερικού του κανονισμού (2009/882/ΕΕ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του εσωτερικού του κανονισμού (2009/882/ΕΕ) 2.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/51 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του εσωτερικού του κανονισμού (2009/882/ΕΕ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΞΕΔΩΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 255, 30.9.2005, σ. 22. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2016 COM(2016) 147 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει συσταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις ερωτήσεις Περίοδοι πρακτικής άσκησης για αποφοίτους πανεπιστημίου (Schuman)

Συνήθεις ερωτήσεις Περίοδοι πρακτικής άσκησης για αποφοίτους πανεπιστημίου (Schuman) Συνήθεις ερωτήσεις Περίοδοι πρακτικής άσκησης για αποφοίτους πανεπιστημίου (Schuman) 1. Ποιό είναι το απαιτούμενο επίπεδο σπουδών; Θα πρέπει, κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης, να είστε κάτοχος πανεπιστημιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2014 COM(2014) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: CT/CA-012/2004/01EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2009-D-185-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης φοιτητών Ιατρικών Εργαστηρίων απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη: 1. Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 1 «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Παιδαγωγική Μονάδα Αριθ. : 2009-D-225-el-5 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 597 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την παροχή στοιχείων που αφορούν τις δημοσιονομικές επιπτώσεις από την επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 115/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.4.2012 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 363/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0308 (NLE) 14708/17 ADD 1 TRANS 506 COWEB 137 ELARG 85 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 1.06.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 917/2001, του κ. Phelan, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες ανωμαλίες όσον αφορά το δικαίωμα διαμονής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0192 (NLE) 11696/17 FISC 174 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.8.2013 COM(2013) 595 final 2013/0285 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να υπογράψουν και/ή να επικυρώσουν, προς το συμφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παράγραφος 1 εδάφιο β του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002 Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 69(I)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση» Τομεακό πρόγραμμα ERASMUS ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση» Τομεακό πρόγραμμα ERASMUS ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Παράρτημα V.12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA 5.1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΤΙΣ 4 MAΪΟΥ 2009 Το Προεδρείο, - έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 2 του Κανονισμού 1, - έχοντας υπόψη την απόφασή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Ε. 06/04/2017) Άρθρο 1 Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε. καθιερώνεται θεσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ Ή ΤΟΥΣ ΑΣΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ Ή ΤΟΥΣ ΑΣΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Καταναλωτικά αγαθά Αυτοκινητοβιοµηχανία ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΟ Ο ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (CATP-AT) ENTR/04-EL Bρυξέλλες,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3420, Κ.Δ.Π. 214/2000

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3420, Κ.Δ.Π. 214/2000 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3420, 21.7.2000 879 Κ.Δ.Π. 214/2000 Αριθμός 214 Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης των Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0065 (NLE) 9877/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: FREMP 104 JAI 532 COHOM 65 COWEB 54 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - JOIN(2017) 23 final ANNEXES 1 to 2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - JOIN(2017) 23 final ANNEXES 1 to 2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0155 (NLE) 11186/17 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: COASI 91 JAI 684 ASIE 22 CODRO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΛΕΩΝΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΛΕΩΝΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής

Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Γενική Γραμματεία Αριθ. : 2009-D-295-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά

Διαβάστε περισσότερα

878 Κ.Δ.Π. 307/93 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1993

878 Κ.Δ.Π. 307/93 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1993 E.E. Παρ. ΙΠ (I) Αρ. 2844,17.12.93 878 Κ.Δ.Π. 307/93 Αριθμός 307 Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμοί του 1993, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΝ ΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝ ΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 1 Ορισµοί Παράλληλα µε τους ορισµούς του άρθρου II.1, για την παρούσα συµφωνία επιχορήγησης ισχύουν οι ακόλουθοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεύθυνση: Αλκμάνος 10, Αθήνα, ΤΚ 11528, Mail address: 10 Alkmanos str, Athens 11528, τηλ.: 2107247056, φαξ:2107247556 tel.: +30 2107247056 fax 210 7247556 e-mail: info@jneurology.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 22.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 216/19 IV (Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0027 (NLE) 6183/18 FISC 63 ECOFIN 108 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Συνέχιση των σπουδών τους (μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση) στο εξωτερικό σε ειδικό κλάδο της Θεολογίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Συνέχιση των σπουδών τους (μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση) στο εξωτερικό σε ειδικό κλάδο της Θεολογίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γενική Διεύθυνση : Οικονομικών Υπηρεσιών Διεύθυνση : Περιουσίας και Προμηθειών Τμήμα : Κληροδοτημάτων Κληροδότημα :Στυλιανού Σαμαρά 025/002/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3875 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ARLEM) Άρθρο 1. Σύνθεση

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ARLEM) Άρθρο 1. Σύνθεση Βρυξέλλες, 1η Ιουλίου 2013 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ARLEM) Άρθρο 1 Σύνθεση Τα μέλη της Ευρωμεσογειακής Περιφερειακής και Τοπικής Συνέλευσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

[ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

[ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 2013 ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΘΗΝΑ»] Μ. Αντύπα 81,Ηλιούπολη Προοίμιο ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η ΧΕΝ Ελλάδος, στο ιδιόκτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA 5.1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ THΣ 4ης MAΪOΥ 2009 1 ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, - έχοντας υπόψη το άρθρο 23 παράγραφος 2 του Κανονισμού 2, - έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 207 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 207/092 (NLE) 979/7 FISC 80 ECOFIN 707 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4210, 26/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4210, 26/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 --------------------- Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ. (άρθρο 67 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κα άρθρο 3 του παραρτήματος VII)

ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ. (άρθρο 67 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κα άρθρο 3 του παραρτήματος VII) ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (άρθρο 67 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κα άρθρο 3 του παραρτήματος VII) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Το σχολικό επίδομα "A" (προσχολικό):

Διαβάστε περισσότερα

14797/12 IKS/nm DG B4

14797/12 IKS/nm DG B4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14797/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0080 (NLE) SOC 819 SM 17 EEE 108 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση στο επάγγελμα είναι ελεγχόμενη από τις οικείες σχολές και αποσκοπεί:

Η άσκηση στο επάγγελμα είναι ελεγχόμενη από τις οικείες σχολές και αποσκοπεί: Π.Δ. 174 της 20/29.3.85. 'Ασκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α' 59). 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 24 παραγρ. 2 εδάφιο τελευταίο του Ν. 1404/1983 "Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2011 (OR. en) 16808/11 CULT 100 OC 25

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2011 (OR. en) 16808/11 CULT 100 OC 25 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2011 (OR. en) 16808/11 CULT 100 OC 25 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις πρακτικές και διαδικαστικές ρυθμίσεις με

Διαβάστε περισσότερα

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L 1999D0468 EL 23.07.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 23/10/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 23/10/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Β. ΓΓΠΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. 30 η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 137/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Π.Κ. 137/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π.Κ. 137/26-10-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ------------------------- Στην Αθήνα σήμερα, 18 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. Φεβρουάριος 2015 Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/884/EΚ με την οποία επιτρέπεται στο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 19.5.2015 COM(2015) 216 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόταση για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 189 Α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ)

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 189 Α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ) Τροποποιηµένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιτάχυνση και διασαφήνιση της εφαρµογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος /* COM/97/0117 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0248 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.8.2017 COM(2017) 410 final 2017/0183 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2011/335/ΕΕ που επιτρέπει στη Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αθήνα, 04/08/2011 Αρ. Πρωτ: 19389 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης

Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2010-D-531-el-5 Πρωτότυπο : FR Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης Εγκριθέν από το Ανώτατο Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 όσον αφορά την ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2017) 632 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Βρυξέλλες, COM(2017) 632 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.10.2017 COM(2017) 632 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τους κανόνες που θεσπίστηκαν από την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2013/678/EΕ που επιτρέπει στην Ιταλική Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα