Σχεδίαση Σχεσιακών ΒΔ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδίαση Σχεσιακών ΒΔ"

Transcript

1 Σχεδίαση Σχεσιακών ΒΔ Εισαγωγή: Μοντελοποίηση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων Σχεδιασμός ΒΔ Εννοιολογικός σχεδιασμός το Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων (Entity Relationship Model) Λογικός σχεδιασμός εισαγωγή στο Σχεσιακό Μοντέλο (Relational Model) ΑπόταδιαγράμματαER στο Σχεσιακό Μοντέλο Βασική πηγή διαφανειών: Silberschatz et al., Database System Concepts, 4/e Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Πειραιώς ( έκδοση: Φεβ Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β 1 Εισαγωγή: Μοντελοποίηση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων Σχεδιασμός ΒΔ Εννοιολογικός σχεδιασμός το Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων (Entity Relationship Model) Λογικός σχεδιασμός εισαγωγή στο Σχεσιακό Μοντέλο (Relational Model) ΑπόταδιαγράμματαER στο Σχεσιακό Μοντέλο Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β 2 1.1

2 Ορισμοί Δεδομένα (data) Γνωστά γεγονότα / περιστατικά που καταγράφονται και έχουν νόημα Βάση Δεδομένων ΒΔ (database DB) Μία ολοκληρωμένη συλλογή δεδομένων που συσχετίζονται αποθηκεύεται (συνήθως) σε δευτερεύουσα μνήμη Η ΒΔ αναπαριστά ένα υποσύνολο των στοιχείων που μπορούμε να συλλέξουμε για τον μικρόκοσμο (πεδίο αναφοράς) μιας εφαρμογής. Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΣΔΒΔ (Database Management System DBMS) Μια αυτοτελής συλλογή από τμήματα λογισμικού (προγράμματα) για τη δημιουργία, επεξεργασία και συντήρηση βάσεων δεδομένων. Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β 3 Εργαλεία μοντέλων δεδομένων Αφαιρετικά: Πραγματικός κόσμος Δεδομένα Μοντέλο Πέρα από την καταγραφή των δεδομένων, χρειάζεται να τα οργανώσουμε / ερμηνεύσουμε / συσχετίσουμε Ένα Μοντέλο Δεδομένων (data model) είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει αυτή την ΑΦΑΙΡΕΣΗ (ανεξαρτήτως των συγκεκριμένων δεδομένων) προκύπτει από ερωτήσεις, όπως Ποιες είναι οι βασικές συνιστώσες του μικρόκοσμου? Τι γνωρίζουμε για αυτές? Πώς συσχετίζονται? Ποιες πληροφορίες έχουν ενδιαφέρον? κοκ. Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β 4 1.2

3 Σχεδίαση ΒΔ Η διαδικασία της σχεδίασης ΒΔ Μια (επίπονη...) διαδικασία μετατροπής της γνώσης που έχουμε για έναν μικρόκοσμο σε μια ΒΔ που θα την διαχειρίζεται ένα ΣΔΒΔ Για εννοιολογική διευκόλυνση της όλης διαδικασίας, αυτή διακρίνεται σε διαδοχικές αυτοτελείς διαδικασίες (φάσεις), κάθε μια των οποίων δημιουργεί ενδιάμεσες περιγραφές. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων (Requirements Collection and Analysis) ΕννοιολογικόςΣχεδιασμόςΒΔ(Conceptual Database Design) ΛογικόςΣχεδιασμόςΒΔ(Logical Database Design) ΦυσικόςΣχεδιασμόςΒΔ(Physical Database Design) Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β 5 Διαδικασία σχεδίασης ΒΔ (1). Ανεξάρτητα του DBMS Εξαρτώµενο του επιλεγµένου DBMS Μικρόκοσµος (π.χ. µεσχεσιακό Μοντέλο) Λογικό Μοντέλο -- Σχήµατα / Όψεις Απαιτήσεις Β Εννοιολογικό Μοντέλο (Σχήµα) Συλλογή Απαιτήσεων και Ανάλυση Εννοιολογικός Σχεδιασµός (π.χ. µε µοντέλο E-R) E-R ιάγραµµα Λογικός Σχεδιασµός Βάση εδοµένων Φυσικός Σχεδιασµός Φυσικό Μοντέλο Εσωτερικό Σχήµα Πλήρωση Β Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β 6 1.3

4 Διαδικασία σχεδίασης ΒΔ (2) Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων Η πρώτη φάση ανάπτυξης της ΒΔ είναι απαραίτητη για την ανακάλυψη των απαιτήσεων για τη ΒΔ από περιγραφές του πραγματικού μικρόκοσμου. Περιγραφές Μικρόκοσμου Απαιτήσεις της Βάσης Η διαδικασία είναι «δύσκολη»(εννοιολογικά) και απαιτεί εμπειρία και επιχειρηματική γνώση (συνήθως στηρίζεται σε συνεντεύξεις, ασαφείς και ημιτελείς περιγραφές, κλπ.) Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β 7 Διαδικασία σχεδίασης ΒΔ (3) Σχεδιασμός ΒΔ Σχεδιασμός είναι η διαδικασία δημιουργίας του σχήματος (schema) της ΒΔ χρησιμοποιώντας ένα επιλεγμένο μοντέλο δεδομένων (σε κάποιο επίπεδο της όλης διαδικασίας) Υπάρχουν 3 αυτοτελείς σχεδιασμοί που δημιουργούν σχήματα (περιγραφές) της ΒΔ. Εννοιολογικός Σχεδιασμός ένα εννοιολογικό μοντέλο δεδομένων (Conceptual Data Model) Λογικός Σχεδιασμός ένα λογικό σχήμα (Logical Schema) και πιθανώς πολλά εξωτερικά σχήματα θεωρήσεις της ΒΔ (External Schemas Views) Φυσικός Σχεδιασμός ένα εσωτερικό σχήμα (Internal Schema) Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β 8 1.4

5 Εννοιολογικός Σχεδιασμός (conceptual design) Προσπάθεια για ξεκαθάρισμα των εννοιών Εύρεση και καταγραφή των Οντοτήτων της ΒΔ, των μεταξύ τους Συσχετίσεων καθώς και της σημασιολογίας που τα συνοδεύει ΣΤΟΧΟΣ: Μια αφαιρετική, αλλά πλήρης περιγραφή του τμήματος του μικρόκοσμού που θα αναπαρασταθεί στην βάση δεδομένων. Αυτή η περιγραφή γίνεται με τη χρήση μιας ημι τυπικής σημειογραφίας / συμβολισμού. Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β 9 Παράδειγμα εννοιολογικού σχεδιασμού Μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων (Entity Relationship model ER) Τα υποκαταστήματα (branches) ανοίγουν λογαριασμούς καταθέσεων (accounts) για τους καταθετικούς λογαριασμούς, καταγράφουμε κωδικό, υπόλοιπο για τα υποκαταστήματα, καταγράφουμε όνομα, έδρα, αποθεματικό Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β

6 Λογικός Σχεδιασμός (logical design) Η διαδικασία μετατροπής ενός εννοιολογικού μοντέλου (διαισθητικής περιγραφής) σε τυπικά σχήματα εκφρασμένα στο μοντέλο δεδομένων που έχει επιλεγεί (π.χ. Σχεσιακό Μοντέλο) Μερικά σχήματα, αν είναι καλά σχεδιασμένα, κάνουν ευκολότερη την υποβολή των ερωτήσεων. Μερικά σχήματα, αν είναι καλά σχεδιασμένα, αποφεύγουν τους πλεονασμούς, τα προβλήματα σε αλλαγές των δεδομένων, κλπ. Θέματα ακεραιότητας ΒΔ, κανονικοποίησης κλπ. (*) (*) θα τα δούμε σε επόμενες ενότητες Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β 11 Παράδειγμα λογικού σχεδιασμού Το σχεσιακό μοντέλο (relational model) μας οδηγεί σε 2 σχέσεις (πίνακες) για: υποκαταστήματα και καταθετικούς λογαριασμούς Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β

7 Φυσικός Σχεδιασμός (physical design) Η διαδικασία προδιαγραφών των αρχείων που υλοποιούν τον λογικό σχεδιασμό και των οργανώσεων αυτών, καθώς και των δομών ευρετηρίων που αποτελούν το εσωτερικό σχήμα. ΣΤΟΧΟΙ: Απόδοση του ΣΔΒΔ Υποστήριξη του Βελτιστοποιητή Ερωτημάτων Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β 13 Παράδειγμα φυσικού σχεδιασμού ένα αρχείο (μη διατεταγμένο) για τον πίνακα account και ένα (γραμμικό) ευρετήριο πάνω στο πεδίο balance Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β

8 Εισαγωγή: Μοντελοποίηση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων Σχεδιασμός ΒΔ Εννοιολογικός σχεδιασμός το Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων (Entity Relationship Model) Λογικός σχεδιασμός εισαγωγή στο Σχεσιακό Μοντέλο (Relational Model) ΑπόταδιαγράμματαER στο Σχεσιακό Μοντέλο Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β 15 Επισκόπηση διαδικασίας σχεδίασης ΒΔ. Ανεξάρτητα του DBMS Εξαρτώµενο του επιλεγµένου DBMS Μικρόκοσµος (π.χ. µεσχεσιακό Μοντέλο) Λογικό Μοντέλο -- Σχήµατα / Όψεις Απαιτήσεις Β Εννοιολογικό Μοντέλο (Σχήµα) Συλλογή Απαιτήσεων και Ανάλυση Εννοιολογικός Σχεδιασµός (π.χ. µε µοντέλο E-R) E-R ιάγραµµα Λογικός Σχεδιασµός Βάση εδοµένων Φυσικός Σχεδιασµός Φυσικό Μοντέλο Εσωτερικό Σχήµα Πλήρωση Β Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β

9 Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων E R (Entity Relationship) model Ένα απλό και σαφές μοντέλο εννοιολογικού σχεδιασμού που στηρίζεται στο γραφικό συμβολισμό διαισθητικό μοντέλο που προσδιορίζει αφαιρετικά τις πληροφορίες που μια ΒΔ αποθηκεύει και οργανώνει Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β 17 Συστατικά του E R Μοντέλου (1) Υπάρχουν δυο βασικές εννοιολογικές έννοιες: Οντότητες (entities) Συγκεκριμένα αντικείμενα που υπάρχουν (ή πιστεύεται ότι υπάρχουν) και μπορούν να αναπαρασταθούν στην ΒΔ π.χ., ο ΠΕΛΑΤΗΣ Νίκος Νικολάου, το ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ομόνοιας, το ΔΑΝΕΙΟ L 123,... Για κάθε οντότητα καταγράφουμε ορισμένα χαρακτηριστικά (attributes) Συσχετίσεις (relationships) Είναι επίσης (ειδικά) αντικείμενα που αντιστοιχούν δύο ή περισσότερες ξεχωριστές οντότητες με ένα συγκεκριμένο νόημα (τυπικά, μια Συσχέτιση είναι ένα διατεταγμένο σύνολο οντοτήτων) π.χ.,. το δάνειο L 123 ΔΟΘΗΚΕ από το υποκατάστημα Ομόνοιας κλπ. Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β

10 Συστατικά του E R Μοντέλου (2) Οι Οντότητες μπορούν να έχουν χαρακτηριστικά (attributes) που είναι ιδιότητες που τα χαρακτηρίζουν π.χ. μια οντότητα ΠΕΛΑΤΗΣ έχει χαρακτηριστικά: όνομα, διεύθυνση,... αλλάκαιοισυσχετίσεις μπορούν να έχουν χαρακτηριστικά π.χ. αν υπήρχε κύριος / δευτερεύων κάτοχος του λογαριασμού καταθέσεων, αυτή η πληροφορία θα αποτελούσε χαρακτηριστικό της συσχέτισης depositor Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β 19 Συστατικά του E R Μοντέλου (3) Είδη χαρακτηριστικών Απλά (simple): μια οντότητα έχει ατομική τιμή για αυτό π.χ., υπόλοιπο λογαριασμού Σύνθετα (composite): το χαρακτηριστικό αποτελείται από 2 ή περισσότερα τμήματα π.χ., διεύθυνση = {Δρόμος, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Χώρα} Πλειότιμα (multi valued): το χαρακτηριστικό έχει πολλαπλές τιμές π.χ., τηλέφωνο( α) ενός πελάτη Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β

11 Οντότητες customer και loan 2 οντότητες με τα χαρακτηριστικά τους Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β 21 Συσχέτιση borrower Συσχέτιση μεταξύ των οντοτήτων customer και loan Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β

12 Χαρακτηριστικό πάνω σε συσχέτιση π.χ. ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης του λογαριασμού από τον κάτοχό του Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β 23 Διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων (E R) Ορθογώνια: οντότητες Ρόμβοι: συσχετίσεις Γραμμές: συνδέουν χαρακτηριστικά με οντότητες, οντότητες με συσχετίσεις Ελλείψεις: χαρακτηριστικά Διπλές ελλείψεις: πλειότιμα χαρακτηριστικά Διακεκομμένες ελλείψεις: εξαρτημένα χαρακτηριστικά Υπογραμμίσεις: πρωτεύοντα κλειδιά Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β

13 Σύνθετα, πλειότιμα, εξαρτημένα χαρακτηριστικά Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β 25 Ιδιότητες τύπων συσχετίσεων (1) Ένας τύπος συσχέτισης έχει βαθμό (degree) Συσχέτιση μεταξύ 2 συνόλων οντοτήτων διμερής (binary relationship) Συσχέτιση μεταξύ 3 συνόλων οντοτήτων τριμερής (ternary relationship) Συσχέτιση μεταξύ N συνόλων οντοτήτων Ν μερής (N ary relationship) Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β

14 Παράδειγμα τριμερούς συσχέτισης Ένας υπάλληλος (employee) έχει διαφορετική απασχόληση (job) σε διαφορετικά υποκαταστήματα (branch) π.χ. ο υπάλληλος Γιάννης απασχολείται ως πωλητής στο υποκατάστημα Α και ως ταμίας στο υποκατάστημα Β Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β 27 Ιδιότητες τύπων συσχετίσεων (2) Ο περιορισμός ύπαρξης ορίζει αν η συμμετοχή μιας οντότητας στον τύπο συσχέτισης είναι ολική (total) ή μερική (partial) Ολική συμμετοχή (συμβολισμός στο E R: διπλή γραμμή): κάθε οντότητα συμμετέχει σε τουλάχιστον μια συσχέτιση η συμμετοχή του loan στο borrower είναι ολική Μερική συμμετοχή (συμβολισμός στο E R: απλή γραμμή): μερικές οντότητες μπορεί να μη συμμετέχουν σε καμία συσχέτιση η συμμετοχή του customer στο borrower είναι μερική Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β

15 Ιδιότητες τύπων συσχετίσεων (3) Η πληθικότητα (cardinality) ενός τύπου συσχέτισης ορίζει το πόσες οντότητες από το πρώτο σύνολο οντοτήτων στην συσχέτιση μπορούν να συνδεθούν με πόσες οντότητες από το δεύτερο σύνολο οντοτήτων π.χ. ο τύπος συσχέτισης account branch είναιπολλά προς ένα περισσότεροι του ενός λογαριασμοί (μπορούν να) αντιστοιχούν σε κάποιο υποκατάστημα ένα μόνο υποκατάστημα αντιστοιχεί σε κάποιο λογαριασμό Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β 29 Πληθικότητα συσχέτισης (4 περιπτώσεις) 1:1 1:Ν Σηµείωση: είναι πιθανό κάποια στοιχεία του Α ή του Β να µην αντιστοιχούν σε κανένα στοιχείο του άλλου συνόλου Ν:1 Μ:Ν Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β

16 Η έννοια του κλειδιού Ένα χαρακτηριστικό (ήσύνολοχαρακτηριστικών) ενός τύπου οντοτήτων / συσχετίσεων για τον οποίο κάθε οντότητα / συσχέτιση στο σύνολο πρέπει να έχει μοναδική τιμή ονομάζεται κλειδί (key). π.χ. ΑΦΜ του ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ, {ΑΦΜ, ΟΝΟΜΑ} του ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ, κλπ. υποψήφιο κλειδί (candidate key) ονομάζεται ένα ελάχιστο (minimal) κλειδί (δηλαδή, κανένα υποσύνολο των χαρακτηριστικών του δεν είναι κλειδί) π.χ. ΑΦΜ είναι Υποψήφιο Κλειδί για τον ΥΠΑΛΛΗΛΟ, αλλά ο συνδυασμός {ΑΦΜ, ΟΝΟΜΑ} δεν είναι. Το κύριο κλειδί (primary key) είναι ένα από τα υποψήφια κλειδιά που ορίζεται σαν αναγνωριστής (identifier) για τον τύπο οντοτήτων / συσχετίσεων π.χ. ΑΦΜ είναι μια καλή επιλογή Κυρίου Κλειδιού στον τύπο οντοτήτων ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β 31 Η έννοια του ρόλου Οι οντότητες που συσχετίζονται μέσω μιας συσχέτισης δε χρειάζεται να είναι διακριτές Οι ετικέτες manager and worker ονομάζονται ρόλοι (roles). Δείχνουν πώς οι υπάλληλοι αλληλεπιδρούν μέσω της συσχέτισης works for Οι ρόλοι εμφανίζονται στα διαγράμματα E R με ετικέτες πάνω στις γραμμές που συνδέουν ρόμβους με ορθογώνια. Οι ετικέτες ρόλων είναι προαιρετικές (ξεκαθαρίζουν τη σημασιολογία της συσχέτισης) Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β

17 Αδύναμα σύνολα οντοτήτων Αδύναμο ονομάζεται ένα σύνολο οντοτήτων όταν η ύπαρξή του εξαρτάται από την ύπαρξη ενός άλλου (ισχυρού) συνόλου οντοτήτων συμβολισμός στο E R: διπλό ορθογώνιο για το σύνολο οντοτήτων, διακεκομμένη υπογράμμιση για το πρωτεύον κλειδί του π.χ. payment: δεν υπάρχει αν δεν υπάρχει το αντίστοιχο loan Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β 33 Εξειδίκευση (Specialization) Μια οντότητα (π.χ. person) εξειδικεύεται περαιτέρω σε άλλες οντότητες (π.χ. employee ή customer) Περιπτώσεις εξειδίκευσης: Πλήρης ή μη Διακριτή ή επικαλυπτόμενη Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β

18 Συσσώρευση (Aggregation) Αποτελεί μια ειδική περίπτωση συσχέτισης και επιτρέπει συσχέτιση μεταξύ συνόλου οντοτήτων και συνόλου συσχετίσεων Στην περίπτωση αυτή, το εμπλεκόμενο σύνολο συσχετίσεων θεωρείται (καταχρηστικά) ως σύνολο οντοτήτων Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β 35 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στα διαγράμματα E R R (1) Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β

19 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στα διαγράμματα E R R (2) Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β 37 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στα διαγράμματα E R R (3) Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β

20 Εισαγωγή: Μοντελοποίηση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων Σχεδιασμός ΒΔ Εννοιολογικός σχεδιασμός το Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων (Entity Relationship Model) Λογικός σχεδιασμός εισαγωγή στο Σχεσιακό Μοντέλο (Relational Model) ΑπόταδιαγράμματαER στο Σχεσιακό Μοντέλο Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β 39 Επισκόπηση διαδικασίας σχεδίασης ΒΔ. Ανεξάρτητα του DBMS Εξαρτώµενο του επιλεγµένου DBMS Μικρόκοσµος (π.χ. µεσχεσιακό Μοντέλο) Λογικό Μοντέλο -- Σχήµατα / Όψεις Απαιτήσεις Β Συλλογή Απαιτήσεων και Ανάλυση Εννοιολογικός Σχεδιασµός (π.χ. µε µοντέλο E-R) Λογικός Σχεδιασµός Φυσικός Σχεδιασµός Φυσικό Μοντέλο Εσωτερικό Σχήµα Εννοιολογικό Μοντέλο (Σχήµα) E-R ιάγραµµα Βάση εδοµένων Πλήρωση Β Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β

21 Λογικός Σχεδιασμός Μετά την χρήση ενός Εννοιολογικού Μοντέλου Δεδομένων, όπως το E R, ερχόμαστε σε ένα σημείο όπου αρχίζει η εξάρτηση από το ΣΔΒΔ που έχουμε επιλέξει και πρέπει να γίνει η μετατροπή της «διαισθητικής» περιγραφής σε «τυπική», που να μπορεί να εκτελεστεί από το συγκεκριμένο ΣΔΒΔ. Σε αυτό το σημείο ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ το Μοντέλο Δεδομένων που υποστηρίζεται από το ΣΔΒΔ που έχουμε διαθέσιμο (ήθεωρούμε κατάλληλο). Ο βασικός υποψήφιος είναι το Σχεσιακό Μοντέλο άλλοι πιθανοί υποψήφιοι είναι το Object Oriented ή το ημι δομημένο XML μοντέλο το Object Oriented μοντέλοθατοδούμεσεεπόμενηενότητα... Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β 41 Εισαγωγή στο Σχεσιακό Μοντέλο (1) ΔΟΜΕΣ: Σχέσεις (relations) μία μόνο Δομή ΠΡΑΞΕΙΣ: Επεξεργασία των Σχέσεων ΔΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: λίγοι έμφυτοι, πολλοί ρητοί Αντιστοιχίες με το E R Μοντέλο Σύνολο Οντοτήτων Τύπος Σχέσης (Relation) Οντότητα n πλειάδα (Tuple) Χαρακτηριστικό Χαρακτηριστικό (Attribute) Τύπος Συσχέτισης Τύπος Σχέσης (Relation) Ένα ΑΠΛΟ μοντέλο με ισχυρές (τυπικές) ρίζες Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β

22 Εισαγωγή στο Σχεσιακό Μοντέλο (2) Ένα Σχεσιακό Σχήμα (Relational schema) είναι ένα Σύνολο Σχέσεων (πινάκων) Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β 43 Εισαγωγή: Μοντελοποίηση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων Σχεδιασμός ΒΔ Εννοιολογικός σχεδιασμός το Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων (Entity Relationship Model) Λογικός σχεδιασμός εισαγωγή στο Σχεσιακό Μοντέλο (Relational Model) ΑπόταδιαγράμματαER στο Σχεσιακό Μοντέλο Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β

23 Μετατροπή σχήματος E R σε σχεσιακό σχήμα Τα πρωτεύοντα κλειδιά επιτρέπουν να εκφραστούν τα σύνολα οντοτήτων και τα σύνολα συσχετίσεων ως πίνακες που αναπαριστούν τα περιεχόμενα μιας βάσης δεδομένων Μια βάση δεδομένων συμβατή με ένα διάγραμμα E R μπορεί να αναπαρασταθεί με μια συλλογή πινάκων Η μετατροπή ενός διαγράμματος E R σε συλλογή πινάκων αποτελεί την αφετηρίαγιαναπροκύψειμιασχεσιακήβάσηδεδομένωναπόμια εννοιολογική σχεδίαση στο μοντέλο E R Βασικοί κανόνες μετατροπής E R σε σχεσιακό... Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β 45 Αναπαράσταση συνόλων οντοτήτων Ένα ισχυρό σύνολο οντοτήτων μετατρέπεται σε πίνακα (με τα ίδια χαρακτηριστικά) Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β

24 Αναπαράσταση αδύναμων συνόλων οντοτήτων Ένα αδύναμο σύνολο οντοτήτων γίνεται πίνακας που περιλαμβάνει μια στήλη για το πρωτεύον κλειδί του ισχυρού συνόλου οντοτήτων που το ταυτοποιεί Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β 47 Αναπαράσταση συνόλων συσχετίσεων Ένα σύνολο συσχετίσεων Μ:Ν αναπαρίσταται ως πίνακας με στήλες για τα πρωτεύοντα κλειδιά των οντοτήτων που συμμετέχουν, και επιπλέον όλα τα χαρακτηριστικά του συνόλου συσχετίσεων Π.χ.: πίνακας για το σύνολο συσχετίσεων borrower Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β

25 Αναπαράσταση συνόλων συσχετίσεων (συν.) Οι συσχετίσεις Ν:1 και 1:Ν που είναι ολικές στην πλευρά Ν μπορούν να αναπαρασταθούν απλά με προσθήκη ενός επιπλέον χαρακτηριστικού στην πλευρά Ν, με το πρωτεύον κλειδί της πλευράς 1 Για τις συσχετίσεις 1:1 μπορούμε να επιλέξουμε οποιαδήποτε πλευρά ως την πλευρά Ν Ειδικές περιπτώσεις: Εάνησυμμετοχήστηνπλευρά Ν είναι μερική, μπορείπροκύψειη περίπτωση μια στήλη του πίνακα να έχει πολλές κενές τιμές. Όμως: Συσχέτιση που εμπλέκει αδύναμο σύνολο οντοτήτων δεν απαιτεί σε καμία τη δημιουργία νέου πίνακα (αφού ο πίνακας που προέρχεται από το αδύναμο σύνολο οντοτήτων έχει ήδη σαν στήλη το πρωτεύον κλειδί του ισχυρού συνόλου οντοτήτων). Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β 49 Αναπαράσταση συνόλων συσχετίσεων (συν.) Παράδειγμα: αντί να δημιουργήσουμε έναν πίνακα για τη συσχέτιση account branch, προσθέτουμε ένα χαρακτηριστικό branch στην οντότητα account Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β

26 Αναπαράσταση σύνθετων / πλειότιμων χαρακτηριστικών Τα σύνθετα χαρακτηριστικά μετατρέπονται σε ένα σύνολο απλών Παράδειγμα: έστω το σύνθετο χαρακτηριστικό name με συστατικά first name και last name. Ο πίνακας που προκύπτει θα έχει, μεταξύ άλλων, δύο χαρακτηριστικά name.first name και name.last name Από ένα πλειότιμο χαρακτηριστικό ενός συνόλου οντοτήτων προκύπτει νέος πίνακας! Ο πίνακας έχει ως στήλες το πρωτεύον κλειδί του συνόλου οντοτήτων και μια ακόμη που αντιστοιχεί στο πλειότιμο χαρακτηριστικό Παράδειγμα: έστω το πλειότιμο χαρακτηριστικό phone του συνόλου οντοτήτων customer (με πρωτεύον κλειδί customer name). Προκύπτει ένας νέος πίνακας customer phones (customer name, phone) Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β 51 Αναπαράσταση εξειδίκευσης 1 η μέθοδος: Προκύπτει ένας πίνακας για κάθε εμπλεκόμενο σύνολο οντοτήτων, όπου καθένας από τους πίνακες εξειδίκευσης συμπεριλαμβάνει ως στήλη το πρωτεύον κλειδί του πίνακα γενίκευσης Παράδειγμα: person (name, street, city), customer (name, credit rating), employee (name, salary) Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β

27 Αναπαράσταση εξειδίκευσης (συν.) 2 η μέθοδος: Προκύπτει ένας πίνακας για κάθε εμπλεκόμενο σύνολο οντοτήτων, όπου καθένας από τους πίνακες εξειδίκευσης συμπεριλαμβάνει ως στήλες όλα τα χαρακτηριστικά του συνόλου οντοτήτων ανώτερου επιπέδου (γενίκευσης) Παράδειγμα: person (name, street, city), customer (name, street, city, credit rating), employee (name, street, city, salary) Εάν η εξειδίκευση είναι πλήρης, δεν απαιτείται ο πίνακας γενίκευσης Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β 53 Αναπαράσταση συσσώρευσης Προκύπτει πίνακας με στήλες το πρωτεύον κλειδί της εμπλεκόμενης συσχέτισης, το πρωτεύον κλειδί του εμπλεκόμενου συνόλου οντοτήτων και τυχόν επιπλέον χαρακτηριστικά της συσσώρευσης Δηλαδή, για την αναπαράσταση μιας συσσώρευσης σε πίνακα απαιτείται η εμπλεκόμενη συσχέτιση να έχει πρωτεύον κλειδί (για να λειτουργεί ως σύνολο οντοτήτων) Παράδειγμα: από τη συσσώρευση manages μεταξύ της συσχέτισης works on και του συνόλου οντοτήτων manager προκύπτει ο πίνακας manages (employee id, branch name, title, manager name) Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β

28 Παράδειγμα διαγράμματος E R (ΒΔ μιας τράπεζας) 4 οντότητες και 4 συσχετίσεις (2 τύπου Ν:Νκαι2 τύπου Ν:1) Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β 55 Παράδειγμα σχεσιακού σχήματος (ΒΔ μιας τράπεζας) 6 (4+2) πίνακες... Β : [1] Σχεδίαση Σχεσιακών Β

Επισκόπηση Σχεδίασης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων

Επισκόπηση Σχεδίασης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων Επισκόπηση Σχεδίασης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων Γιάννης Θεοδωρίδης InfoLab, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά http://infolab.cs.unipi.gr version: Oct.2009 Περιεχόμενα Εισαγωγή Μοντελοποίηση, Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εξάμηνο 7 ο Περιεχόμενα Μαθήματος Εισαγωγή στις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών Ανάλυση Απαιτήσεων. Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων (Μοντέλο Οντοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Κανονικοποίησης

Θεωρία Κανονικοποίησης Θεωρία Κανονικοποίησης Πρώτη Κανονική Μορφή (1NF) Αποσύνθεση Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Δεύτερη (2NF) και Τρίτη Κανονική Μορφή (3NF) Boyce Codd Κανονική Μορφή (BCNF) Καθολική Διαδικασία Σχεδίασης ΒΔ Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακό Μοντέλο Περιορισμοί Μετατροπή ER σε Σχεσιακό Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model

Σχεσιακό Μοντέλο Περιορισμοί Μετατροπή ER σε Σχεσιακό Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Relational Model . Σχεσιακό Μοντέλο (Relational Model) Το σχεσιακό μοντέλο παρουσιάζει μια βάση ως συλλογή από σχέσεις Μια σχέση είναι ένας πίνακας με διακριτό όνομα Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 4

Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 4 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Ιωάννης Μανωλόπουλος, Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 6: Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων (Μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ι. 2 ο Φροντιστήριο. Πέρδικα Πολίνα [perdika]

Βάσεις Δεδομένων Ι. 2 ο Φροντιστήριο. Πέρδικα Πολίνα [perdika] Βάσεις Δεδομένων Ι 2 ο Φροντιστήριο http://www.dblab.upatras.gr/gr/dbi.htm Πέρδικα Πολίνα [perdika] Σχεδιασμός & Υλοποίηση ΒΔ Βήμα 1 συλλογή & ανάλυση απαιτήσεων (requirements collection and analysis)

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων. Η ανάγκη Διαγράμματα ΟΣ Σύνολα Οντοτήτων-Συσχετίσεων Απεικονίσεις Επεκτάσεις

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων. Η ανάγκη Διαγράμματα ΟΣ Σύνολα Οντοτήτων-Συσχετίσεων Απεικονίσεις Επεκτάσεις Η ανάγκη Διαγράμματα ΟΣ Σύνολα Οντοτήτων-Συσχετίσεων Απεικονίσεις Επεκτάσεις Μοντέλα Δεδομένων Μοντέλο: αφαιρετική αναπαράσταση του πραγματικού κόσμου. Μοντέλα βασισμένα σε εγγραφές (record based models)

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων. Δρ. Κωνσταντίνος Χ.

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Βασικά θέματα Βάσεων Δεδομένων Ένα Σύστημα Βάσης Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο 1 Δρ. Βασιλική Κούφη Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Κύκλος ζωής ανάπτυξης Βάσεως Δεδομένων 3. Oracle SQL Developer Data

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων ΕΣΔ516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Περιεχόμενα Ορισμοί Συστατικά στοιχεία εννοιολογικής σχεδίασης Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων 1 Εισαγωγή Σχεδιασμός μιας εφαρμογής ΒΔ: Βήματα 1. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων (requirement analysis) Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή

Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή Σκοποί ενότητας Εκμάθηση Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Δημιουργία E-R διαγραμμάτων 2 Περιεχόμενα ενότητας Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Διάγραμμα οντοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων. Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Μαρία Χαλκίδη

Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων. Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Μαρία Χαλκίδη Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Μαρία Χαλκίδη Σχεδιασμός ΒΔ Εννοιολογικός σχεδιασμός: (χρησιμοποιείται το Ο-Σ Μοντέλο.) Ποιές είναι οι οντότητες και οι συσχετίσεις? Ποια πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικός σχεδιασμός βάσεων δεδομένων Το μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr Άνοιξη 2014 Περιεχόμενα 1 Γενικά για οντότητες και συσχετίσεις 2 Διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 03: Εννοιολογική Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων I (Entity Relationship Modelling) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 03: Εννοιολογική Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων I (Entity Relationship Modelling) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 03: Εννοιολογική Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων I (Entity Relationship Modelling) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Μεθοδολογία Ανάπτυξης Βάσεων Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι Β. Μεγαλοοικονόμου, Δ. Χριστοδουλάκης Διαγράμματα Οντοτήτων- Συσχετίσεων (E-R) Ακ.Έτος 2008-09 (μεβάσητιςσημειώσειςτωνsilberchatz, Korth και Sudarshan και

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακό Μοντέλο. Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Μάθημα 2 ο Μαρία Χαλκίδη

Σχεσιακό Μοντέλο. Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Μάθημα 2 ο Μαρία Χαλκίδη Σχεσιακό Μοντέλο Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Μάθημα 2 ο Μαρία Χαλκίδη Εισαγωγή Το σχεσιακό μοντέλο δεδομένων (relational data model) προτάθηκε από τον E. F. Codd το 1970 Aποτελεί ένα μέσο λογικής δόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜοντέλοΟντοτήτωνΣυσχετίσεων & ΔιάγραμμαΟντοτήτων Συσχετίσεων. Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων

ΜοντέλοΟντοτήτωνΣυσχετίσεων & ΔιάγραμμαΟντοτήτων Συσχετίσεων. Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων ΜοντέλοΟντοτήτωνΣυσχετίσεων & ΔιάγραμμαΟντοτήτων Συσχετίσεων Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Το Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων βασίζεται στην αντίληψη ότι ο πραγματικός κόσμος αποτελείται από οντότητες (entities)

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακό Μοντέλο. Εισαγωγή. Βάσεις εδοµένων : Σχεσιακό Μοντέλο 1

Σχεσιακό Μοντέλο. Εισαγωγή. Βάσεις εδοµένων : Σχεσιακό Μοντέλο 1 Σχεσιακό Μοντέλο Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή O σχεδιασμός μιας βάση δεδομένων κωδικοποιεί κάποιο μέρος του φυσικού κόσμου Ένα μοντέλο δεδομένων είναι ένα σύνολο από έννοιες για

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model Σχεσιακό Μοντέλο

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model Σχεσιακό Μοντέλο Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Relational Model Σχεσιακό Μοντέλο Σχεσιακό μοντέλο (Relational Model) Το σχεσιακό μοντέλο παρουσιάζει μια βάση ως συλλογή από σχέσεις. Μια σχέση είναι ένας πίνακας με διακριτό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Κεφάλαιο 4 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Βάσεις Δεδομένων Επαγγελματικού Λυκείου Κεφάλαιο 4 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Εισηγητής Δελησταύρου Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 Μηχανικός Πληροφορικής Τ.Ε. M.Sc. στα Συστήματα Υπολογιστών Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 04: Εννοιολογική Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων II (Entity Relationship Modelling) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 04: Εννοιολογική Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων II (Entity Relationship Modelling) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 04: Εννοιολογική Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων II (Entity Relationship Modelling) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Συσχετίσεις, Ρόλοι και Δομικοί Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Βάσεις Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις Δεδομένων; Σύστημα για αποθήκευση, μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Το Σχεσιακό Μοντέλο Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μοντελοποίηση Σχήμα (database schema): η περιγραφή της δομής της πληροφορίας που είναι αποθηκευμένη στη βδ με τη χρήση ενός μοντέλου δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Department of Computer Science University of Cyprus. EPL342 Databases. Lecture 4: ER I. Data Modeling Using the ER Model

Department of Computer Science University of Cyprus. EPL342 Databases. Lecture 4: ER I. Data Modeling Using the ER Model Department of Computer Science University of Cyprus EPL342 Databases Lecture 4: ER I Data Modeling Using the ER Model (Chapter 3.1-3.3, Elmasri-Navathe 5ED) ιδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl342

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Εισαγωγή Σχεδιασµός µιας Β : Βήµατα Ανάλυση Απαιτήσεων Τι δεδοµένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρµογές θα κτιστούν πάνω στα δεδοµένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές Εννοιολογικός Σχεδιασµός Υψηλού-επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Δόμηση Απαιτήσεων: Εννοιολογική Μοντελοποίηση Δεδομένων

Δόμηση Απαιτήσεων: Εννοιολογική Μοντελοποίηση Δεδομένων Ενότητα 7 Δόμηση Απαιτήσεων: Εννοιολογική Μοντελοποίηση Δεδομένων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Νίκος Καρακαπιλίδης 7-1 Μαθησιακοί στόχοι Εξοικείωση με τη διαδικασία της εννοιολογικής μοντελοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός μιας εφαρμογής ΒΔ: Βήματα. 1. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων(requirement analysis)

Σχεδιασμός μιας εφαρμογής ΒΔ: Βήματα. 1. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων(requirement analysis) Σχεσιακό Μοντέλο Βάσεις εδοµένων 2012-2013 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Σχεδιασμός μιας εφαρμογής ΒΔ: Βήματα 1. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων(requirement analysis) Εισαγωγή Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Ακεραιότητα και Ασφάλεια Μέρος 1 Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων

Ακεραιότητα και Ασφάλεια Μέρος 1 Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Ακεραιότητα και Ασφάλεια Μέρος 1 Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων με βάση slides από A. Silberschatz, H. Korth, S. Sudarshan, Database System Concepts, 5 th edition Περιορισμοί πεδίου τιμών Περιορισμοί ακεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 06: Σχεσιακό Μοντέλο I (Relational Data Model) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 06: Σχεσιακό Μοντέλο I (Relational Data Model) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 06: Σχεσιακό Μοντέλο I (Relational Data Model) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Εισαγωγή στο Σχεσιακό Μοντέλο Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου Σχεσιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα Οντοτήτων - Συσχετίσεων

Διάγραμμα Οντοτήτων - Συσχετίσεων Διάγραμμα Οντοτήτων - Συσχετίσεων Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Διάγραμμα Ο-Σ 1 Σχεδιασμός μιας Βάσης Δεδομένων Τα βασικά βήματα για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας Βάσης Δεδομένων είναι: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015. Ευαγγελία Πιτουρά 1

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015. Ευαγγελία Πιτουρά 1 Το Σχεσιακό Μοντέλο Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μοντελοποίηση Σχήμα (database schema): η περιγραφή της δομής της πληροφορίας που είναι αποθηκευμένη στη βδ με τη χρήση ενός μοντέλου δεδομένων Μοντέλο Δεδομένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ Ειζαγωγή ζηις Βάζεις Δεδομένων II Ενότητα: Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Κωστής Πηγουνάκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 29 3. Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων 3.1. Πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή Ανάλυση Απαιτήσεων. Φροντιστήριο 1 ο

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή Ανάλυση Απαιτήσεων. Φροντιστήριο 1 ο Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή Ανάλυση Απαιτήσεων Φροντιστήριο 1 ο 16-10-2008 Εισαγωγή - Ορισμοί Βάση Δεδομένων είναι μία συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα Ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (ΣΔΒΔ)

Διαβάστε περισσότερα

Database System Concepts and Architecture (Αρχιτεκτονική, οµές, και Μοντέλα)

Database System Concepts and Architecture (Αρχιτεκτονική, οµές, και Μοντέλα) Database System Concepts and Architecture (Αρχιτεκτονική, οµές, και Μοντέλα) Μοντέλα, οµές (Σχήµα) και Αντιπρόσωποι (Data Models, Schema, and Instances) DBMS αρχιτεκτονική ιάφοροι τύποι γλωσσών και διεπαφές

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης. Το µοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Το Σχεσιακό Μοντέλο εδοµένων

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης. Το µοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Το Σχεσιακό Μοντέλο εδοµένων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Βάσεις εδοµένων Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης v.vescoukis@cs.ntua.gr Το µοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Το Σχεσιακό Μοντέλο εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 MONTEΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ. Ανάπτυξη Β και το Μοντέλο E-R Σελίδα 1

Κεφάλαιο 2 MONTEΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ. Ανάπτυξη Β και το Μοντέλο E-R Σελίδα 1 Κεφάλαιο 2 MONTEΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ Ανάπτυξη Β και το Μοντέλο E-R Σελίδα 1 ΣΥΝΟΨΗ ΜΟΝΤΕΛΑ και ΜΟΝΤΕΛΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (2 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης

Βάσεις δεδομένων. (2 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης Βάσεις δεδομένων (2 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα Μοντελοποίηση δεδομένων Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Παραδείγματα Διαγραμματικές τεχνικές Συμβολισμοί Τριαδικές συσχετίσεις 2

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Βάσεις Δεδομένων Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων», 2015-2016 Κεφάλαιο 2: Περιβάλλον Βάσεων Δεδομένων Μοντέλα Δεδομένων 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός µιας Β. Εισαγωγή. Μετατροπή σε σχεσιακό -> είσοδο σε ένα Σ Β. Εισαγωγή. Ιδέες Ο/Σ Σχέσεις Σχεσιακό Σ Β

Σχεδιασµός µιας Β. Εισαγωγή. Μετατροπή σε σχεσιακό -> είσοδο σε ένα Σ Β. Εισαγωγή. Ιδέες Ο/Σ Σχέσεις Σχεσιακό Σ Β Εισαγωγή Σχεδιασµός µιας Β ανάλυση ποιας πληροφορίας και της σχέσης ανάµεσα στα στοιχεία της περιγραφή της δοµής - σχήµα σε διάφορους συµβολισµούς ή µοντέλα Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων γραφικό µοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ER Diagram Συσχετίσεις Ασθενείς Οντότητες Παράδειγμα ER.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Entity-Relationship Diagram (ER)

ER Diagram Συσχετίσεις Ασθενείς Οντότητες Παράδειγμα ER.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Entity-Relationship Diagram (ER) ..?????? ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ?? ΙΙ Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Entity-Relationship Diagram (ER) . ER ER Diagram Το διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων (entity-relationship diagram) είναι ένας τρόπος αφηρημένης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομζνων II

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομζνων II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομζνων II Ενότητα: Το Σχεσιακό Μοντζλο Διδάσκων: Πηγουνάκης Κωστής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ - ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ - ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ - ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ- 1 «Σχεδίαση Μιας Βάσης Δεδομένων για μια Τράπεζα» Η τράπεζά μας είναι οργανωμένη σε υποκαταστήματα. Κάθε υποκατάστημα (Branch) βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Πληροφορική 2. Βάσεις Δεδομένων (Databases) Πληροφορική 2 Βάσεις Δεδομένων (Databases) 1 2 Επίπεδα αρχεία (flat files) Επίπεδο αρχείο είναι ένα αρχείο που αποτελείται από ένα σταθερό, μικρό αριθμό πεδίων. Οι εγγραφές του αρχείου μπορεί να μην ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Σχεσιακό Μοντέλο Μετατροπή Διαγράμματος Οντοτήτων Συσχετίσεων (E-R) σε σχεσιακό. Φροντιστήριο 3 ο

Βάσεις Δεδομένων. Σχεσιακό Μοντέλο Μετατροπή Διαγράμματος Οντοτήτων Συσχετίσεων (E-R) σε σχεσιακό. Φροντιστήριο 3 ο Βάσεις Δεδομένων Σχεσιακό Μοντέλο Μετατροπή Διαγράμματος Οντοτήτων Συσχετίσεων (E-R) σε σχεσιακό Φροντιστήριο 3 ο 22-10-2008 Σχεσιακό Μοντέλο Σχεσιακό Μοντέλο-Έννοιες Το σχεσιακό μοντέλο παριστάνει τη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διάλεξη 1η: Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ 360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων Σχέσεων (Entity-Relationship Model)

Μοντέλο Οντοτήτων Σχέσεων (Entity-Relationship Model) Ένα μοντέλο δεδομένων είναι ένας μαθηματικός φορμαλισμός που περιλαμβάνει: γλώσσα / συντακτικό για την περιγραφή των δεδομένων ένα σύνολο τελεστών για το χειρισμό των δεδομένων Το μοντέλο Οντοτήτων Σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τεχνολογία των Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ) (Databases - DB) και των Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ)

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ι. 3 ο Φροντιστήριο. Πέρδικα Πολίνα [perdika]

Βάσεις Δεδομένων Ι. 3 ο Φροντιστήριο. Πέρδικα Πολίνα [perdika] Βάσεις Δεδομένων Ι 3 ο Φροντιστήριο http://www.dblab.upatras.gr/gr/dbi.htm Πέρδικα Πολίνα [perdika] σχεδιασμός ΒΔ 1 σχεδιασμός της λογικής και φυσικής δομής μίας ή περισσότερων ΒΔ για την κάλυψη των πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Βάσεις Δεδομένων - Γενικά Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα. Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακού Συστήματος Ενημέρωσης Καιρικών Συνθηκών

Πληροφοριακού Συστήματος Ενημέρωσης Καιρικών Συνθηκών Τι είναι Πληροφοριακό Σύστημα και Βάση Δεδομένων Πληροφοριακό σύστημα Είναι το σύστημα, που επεξεργάζεται εισόδους, συντηρεί αρχεία και παράγει πληροφορίες κάθε μορφής. Είναι ο συνεκτικός κρίκος των υποσυστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Εισαγωγή Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές Λειτουργικές απαιτήσεις (πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Τρόπος Διεξαγωγής #1 Ύλη (4 Ενότητες) 1. Ανάλυση Απαιτήσεων - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων 2. Δημιουργία βάσης a)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ 360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων

ΗΥ 360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων ΗΥ 360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Web site: http://www.csd.uch.gr/~hy360 Mailing list: hy360-list@csd.uoc.gr E-mail: hy360@csd.uoc.gr Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Εισαγωγή Εισαγωγή Σχεδιασµός µιας Β ανάλυση ποιας πληροφορίας και της σχέσης ανάµεσα στα στοιχεία της περιγραφή της δοµής - σχήµα σε διάφορους συµβολισµούς ή µοντέλα Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων γραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διάλεξη 2η: Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Ένα μοντέλο δεδομένων είναι ένας μαθηματικός φορμαλισμός που περιλαμβάνει:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Ορισμός Βάσης Δεδομένων Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων ΣΔΒΔ (DBMS) Χαρακτηριστικά προσέγγισης συστημάτων αρχειοθέτησης Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων : Σχεσιακό Μοντέλο 1. Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδομένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση.

Βάσεις Δεδομένων : Σχεσιακό Μοντέλο 1. Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδομένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση. Εισαγωγή Σχεσιακό Μοντέλο Ανάλυση Απαιτήσεων Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές Εννοιολογικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδομένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση Γνωρίσματα

Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδομένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση Γνωρίσματα Εισαγωγή Σχεσιακό Μοντέλο Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα Ανάλυση Απαιτήσεων Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές Εννοιολογικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Μαθήµατος

Επισκόπηση Μαθήµατος Βάσεις εδοµένων 5 ο Εξάµηνο ηµήτρης Λέκκας Επίκουρος Καθηγητής dlekkas@env.aegean.gr Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών Επισκόπηση Μαθήµατος Εισαγωγή (Σ Β ) Το µοντέλο σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βάση Δεδομένων: συλλογή από σχετιζόμενα δεδομένα Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ): λογισμικό για δημιουργία και χρήση μιας βάσης δεδομένων

Βάση Δεδομένων: συλλογή από σχετιζόμενα δεδομένα Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ): λογισμικό για δημιουργία και χρήση μιας βάσης δεδομένων Τι είναι μια βάση δεδομένων; Βάση Δεδομένων: συλλογή από σχετιζόμενα δεδομένα Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ): λογισμικό για δημιουργία και χρήση μιας βάσης δεδομένων Σ Δ Β Δ ΒΔ Σύστημα Βάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των Βάσεων Δεδομένων

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των Βάσεων Δεδομένων Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Μάθημα 1 ο Μαρία Χαλκίδη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σχεσιακό Μοντέλο Κανονικοποίηση Μοντέλο Οντοτήτων-Σχέσεων Κύκλος ζωής Βάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διάλεξη 11η: Περιορισμοί Ακεραιότητας - Κανονικές Μορφές Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Αποτελούν μηχανισμό για τον

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Entity-Relationship Diagram (ER)

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Entity-Relationship Diagram (ER) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Entity-Relationship Diagram (ER) ER Diagram Το διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων (entityrelationship diagram) είναι ένας τρόπος αφηρημένης και εννοιολογικής αναπαράστασης των

Διαβάστε περισσότερα

Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδομένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση Γνωρίσματα

Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδομένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση Γνωρίσματα Εισαγωγή Σχεσιακό Μοντέλο Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα Ανάλυση Απαιτήσεων Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές Εννοιολογικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Τρόπος Διεξαγωγής #1 Ύλη (4 Ενότητες) 1. Ανάλυση Απαιτήσεων -Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων 2. Δημιουργία βάσης a) Create

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (6)

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (6) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (6) ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής Διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή δοµή δεδοµένων

Σχεσιακή δοµή δεδοµένων Σχεσιακή δοµή δεδοµένων Μοντελοποίηση δεδοµένων (data modeling) Εννοιολογικό: μοντέλα δεδομένων. Λογικό: δομή δεδομένων. Φυσικό: δοµή αρχείων. Μοντέλο της Βάσης Σχήµα της Βάσης Στιγµιότυπο της βάσης Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων ..?????? Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάσεων Δεδομένων?? ΙΙ Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Γενικά Τρόπος Διεξαγωγής Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Ύλη Εργαστηρίου ΒΔ Ύλη - 4 Ενότητες.1 - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων.2 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Δημιουργία Πινάκων Εισαγωγή/Ανανέωση/Διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 08: Αντιστοίχηση Εννοιολογικού σε Σχεσιακό Μοντέλο (ER/EER to Relational) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 08: Αντιστοίχηση Εννοιολογικού σε Σχεσιακό Μοντέλο (ER/EER to Relational) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 08: Αντιστοίχηση Εννοιολογικού σε Σχεσιακό Μοντέλο (ER/EER to Relational) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Αλγόριθμος Αντιστοίχισης ER/EER σε Σχεσιακό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Ενότητα 4: Μοντελοποίηση Συσχέτισης Οντοτήτων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Βάσεις Δεδομένων. Ενότητα 4: Μοντελοποίηση Συσχέτισης Οντοτήτων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 4: Μοντελοποίηση Συσχέτισης Οντοτήτων Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Το Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων

Το Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Το Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Το Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (μοντέλο ΟΣ) βασίζεται στην αντίληψη ότι οπραγματικός κόσμος αποτελείται από οντότητες (entities) με γνωρίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις 1) Ερωτήσεις Σωστού/Λάθους (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Excel της Microsoft είναι λογισμικό διαχείρισης ΒΔ (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Access της Microsoft είναι λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός µιας Β. Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδοµένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση Γνωρίσµατα

Σχεδιασµός µιας Β. Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδοµένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση Γνωρίσµατα Εισαγωγή Σχεσιακό Μοντέλο Σχεδιασµός µιας Β : Βήµατα Ανάλυση Απαιτήσεων Τι δεδοµένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρµογές θα κτιστούν πάνω στα δεδοµένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές Εννοιολογικός Σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ)

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α. ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ Ιούλιος 2011 Βασικές έννοιες Δεδομένα: τυποποιημένα στοιχεία σε προκαθορισμένη μορφή κατάλληλη για περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων

Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Δεδομένων Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Κλειδιά Περιορισμοί ακεραιότητας Μετατροπή μοντέλου ΟΣ σε σχεσιακό μοντέλο Βασικές Έννοιες Το σχεσιακό (relational) μοντέλο δεδομένων προτάθηκε από τον Codd το 1970.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Βάσεις Δεδομένων (Databases) Βάσεις Δεδομένων (Databases) ΕΠΛ 342 Χειμερινό Εξάμηνο 2011 Διδάσκοντες Καθηγητές Γιώργος Σαμάρας (ΧΩΔ01 109) Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων & ER-Μοντέλο ER-Μοντέλο ER-Διαγράμματα EER Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα

Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα Σχεσιακό Μοντέλο 1 Εισαγωγή Ανάλυση Απαιτήσεων Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές Εννοιολογικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ)

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α. ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ Ιούλιος 2011 Βασικές έννοιες Δεδομένα: τυποποιημένα στοιχεία σε προκαθορισμένη μορφή κατάλληλη για περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Το Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων

Το Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Το Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Το Μοντέλο Οντοτήτων- Συσχετίσεων (μοντέλο ΟΣ) βασίζεται στην αντίληψη ότι ο πραγματικός κόσμος αποτελείται από οντότητες (entities) με χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγή στις Έννοιες των Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων Introduction to Relational Database Concepts 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στόχοι Το

Διαβάστε περισσότερα

Πεδία (Attributes) Συσχετίσεις (Relationships) Κλειδιά (Identifiers) Οντότητες είναι υποψήφια αρχεία

Πεδία (Attributes) Συσχετίσεις (Relationships) Κλειδιά (Identifiers) Οντότητες είναι υποψήφια αρχεία Λογικός σχεδιασμός Αρχείων Το μοντέλο οντοτήτων Οντότητες (Entities) Πεδία (Attributes) Συσχετίσεις (Relationships) Κλειδιά (Identifiers) Οντότητες είναι υποψήφια αρχεία Τι είναι Οντότητες Είναι συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία είναι οργανωµένη σε τµήµατα Κάθε ΤΜΗΜΑένα όνοµα, κωδικό και έναν εργαζόµενο που διευθύνει το τµήµα. Αποθηκεύεται η ηµεροµηνία που ανέλαβε

Η εταιρεία είναι οργανωµένη σε τµήµατα Κάθε ΤΜΗΜΑένα όνοµα, κωδικό και έναν εργαζόµενο που διευθύνει το τµήµα. Αποθηκεύεται η ηµεροµηνία που ανέλαβε ιάγραµµα Οντοτήτων - Συσχετίσεων Παύλος Εφραιµίδης Βάσεις εδοµένων ιάγραµµα Ο-Σ 1 Σχεδιασµός µιας Βάσης εδοµένων Τα βασικά βήµατα για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη µιας Βάσης εδοµένων είναι: Ανάλυση Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Η ιστορία των Βάσεων Δεδομένων History of the Database 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στόχοι Το μάθημα αυτό καλύπτει τους ακόλουθους στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΔΒΔ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4) Τελευταία ενημέρωση: 11/2011. Μετασχηματισμός διαγράμματος ER σε σχεσιακό σχήμα ΒΔ

Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΔΒΔ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4) Τελευταία ενημέρωση: 11/2011. Μετασχηματισμός διαγράμματος ER σε σχεσιακό σχήμα ΒΔ Μετασχηματισμός διαγράμματος ER σε σχεσιακό σχήμα ΒΔ ΣΤΟΧΟΣ Στόχο του παρόντος εργαστηρίου αποτελεί η κατανόηση και η εφαρμογή της μεθοδολογίας του μετασχηματισμού ενός διαγράμματος ER στο αντίστοιχο σχεσιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι Σημειώσεις διάλεξης

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι Σημειώσεις διάλεξης ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι Σημειώσεις διάλεξης Νίκος Αντωνιάδης Καθηγητής Απρίλιος 2016 ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Σφάλματα: Σε όλα τα σημεία όπου αναφέρεται η φυσική σύνδεση (natural join) μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και αντικείμενο ενότητας

Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Ενότητα 8 Διαχείριση Δεδομένων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 8-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Παραδοσιακή οργάνωση αρχείων και προβλήματα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοματοποιημένη χαρτογραφία

Αυτοματοποιημένη χαρτογραφία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αυτοματοποιημένη χαρτογραφία Ενότητα # 5: Χαρτογραφικές βάσεις δεδομένων Ιωάννης Γ. Παρασχάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Ενότητα 5: Σημασιολογικός Σχεδιασμός. Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Βάσεις Δεδομένων. Ενότητα 5: Σημασιολογικός Σχεδιασμός. Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 5: Σημασιολογικός Σχεδιασμός Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

2. Εννοιολογική Μοντελοποίηση Δεδομένων

2. Εννοιολογική Μοντελοποίηση Δεδομένων 2. Εννοιολογική Μοντελοποίηση Δεδομένων Συγγραφέας: Ευαγγελία Πιτουρά Σκοπός Αρχικός σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση της διαδικασίας του σχεδιασμού μιας βάσης δεδομένων και των βασικών βημάτων της.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ: το E-R µοντέλο. Κωνσταντίνος Ταραµπάνης Καθηγητής γρ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ: το E-R µοντέλο. Κωνσταντίνος Ταραµπάνης Καθηγητής γρ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ: το E-R µοντέλο Κωνσταντίνος Ταραµπάνης Καθηγητής γρ. 307 891-578 kat@uom.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται περιγραφή εργαλείων και τεχνικών µοντελοποίησης δεδοµένων. Ειδικότερα:

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων

Απεικόνιση Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Απεικόνιση Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων 1 Διαδικασία Απεικόνισης 1. Απεικόνιση κανονικών τύπων οντοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Ενότητα 2: Μοντελο Συσχετίσεων Οντοτήτων, Μελέτη Περίπτωσης: Η βάση δεδομένων των CD

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Ενότητα 2: Μοντελο Συσχετίσεων Οντοτήτων, Μελέτη Περίπτωσης: Η βάση δεδομένων των CD Ενότητα 2: Μοντελο Συσχετίσεων Οντοτήτων, Μελέτη Περίπτωσης: Η βάση δεδομένων των CD Ευαγγελίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Εισαγωγή Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Σχεδιασμός μιας εφαρμογής Β : Βήματα 1. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων (requirement analysis) Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα,

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Εισαγωγή Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Σχεδιασμός μιας εφαρμογής Β : Βήματα 1. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα, ποιες λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα