Περιγραφή υπηρεσιών HARDWARE CUSTOMIZATION Υπηρεσία Custom Factory Integration (CFI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιγραφή υπηρεσιών HARDWARE CUSTOMIZATION Υπηρεσία Custom Factory Integration (CFI)"

Transcript

1 Περιγραφή υπηρεσιών HARDWARE CUSTOMIZATION Υπηρεσία Custom Factory Integration (CFI) Η Dell παρέχει Hardware Customization μέσω της υπηρεσίας της, Custom Factory Integration (CFI). Οι υπηρεσίες αυτές είναι μια frontline λύση που ενσωματώνει υλικό, είδωλα & ρυθμίσεις λογισμικού, εφαρμογές, περιφερειακά και έγγραφα στο νέο σας σύστημα(-τα) Dell Precision, OptiPlex, Dell Latitude και PowerEdge («Υποστηριζόμενα συστήματα Dell») κατά την κατασκευή τους. Επισκόπηση των όρων και προϋποθέσεων Η παρούσα σύμβαση («Περιγραφή υπηρεσιών») συνάπτεται μεταξύ του πελάτη («Εσείς» ή «Πελάτης») και της Dell για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών Custom Factory Integration. Στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης ο όρος «Dell» αναφέρεται στην οντότητα Dell που αναγράφεται στο τιμολόγιο, στην επιβεβαίωση παραγγελίας ή στην παραγγελία του Πελάτη. Κύρια σύμβαση παροχής υπηρεσιών πελάτη. Οι υπηρεσίες CFI παρέχονται σε συνδυασμό με και υπόκεινται στην ξεχωριστή υπογεγραμμένη κύρια σύμβαση παροχής υπηρεσιών που έχει συναφθεί με την Dell, υπό τον όρο ότι η σύμβαση αυτή εξουσιοδοτεί ειδικά και ρητά τον Πελάτη να παραγγείλει υπηρεσίες CFI σύμφωνα με το παρόν, ή, απουσία τέτοιας σύμβασης, στην τυπική κύρια σύμβαση παροχής υπηρεσιών πελάτη της Dell, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση και ενσωματώνεται με παραπομπή εξολοκλήρου στο παρόν. *Η διεύθυνση URL συνδέει τον Πελάτη με την τοποθεσία web της Dell για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ανά τον κόσμο, όπου ο Πελάτης επιλέγει τη γεωγραφική του περιοχή, την προτιμώμενη γλώσσα (αν υπάρχει) και την αντίστοιχη κατηγορία πελάτη (π.χ. Μεγάλες επιχειρήσεις, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή/και Δημόσιος τομέας). Ο Πελάτης θα μπορέσει στη συνέχεια να επιλέξει την κατάλληλη Κύρια σύμβαση παροχής υπηρεσιών πελάτη. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με έναν αντιπρόσωπο πωλήσεων της Dell για βοήθεια ώστε να βρείτε το κατάλληλο έγγραφο. Ανεξάρτητα από αυτές τις κύριες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, σε περίπτωση διένεξης μεταξύ των όρων που αναφέρονται στην παρούσα Περιγραφή υπηρεσιών και στην ισχύουσα κύρια σύμβαση παροχής υπηρεσιών του Πελάτη, ο Πελάτης συμφωνεί δια του παρόντος ότι θα υπερισχύουν οι όροι της παρούσας Περιγραφής υπηρεσιών που είναι μεταγενέστεροι αυτών της ισχύουσας κύριας σύμβασης. Παραρτήματα υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες CFI περιλαμβάνουν μια πληθώρα υπηρεσιών που παρέχονται από την Dell για τα Υποστηριζόμενα συστήματα Dell, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: 1. Υπηρεσίες CFI Imaging (περισσότερες λεπτομέρειες στο Παράρτημα 1) 2. Υπηρεσίες CFI Asset Tagging (περισσότερες λεπτομέρειες στο Παράρτημα 2) 3. Υπηρεσίες CFI Asset Reporting (περισσότερες λεπτομέρειες στο Παράρτημα 3) 4. Υπηρεσίες CFI Hardware Integration (περισσότερες λεπτομέρειες στο Παράρτημα 4) 5. Υπηρεσίες CFI BIOS Customization (περισσότερες λεπτομέρειες στο Παράρτημα 5) 6. Υπηρεσίες CFI Drop in the Box Factory Integration (περισσότερες λεπτομέρειες στο Παράρτημα 6) Παρακαλούμε προσέξτε: Τα συνημμένα στην παρούσα Περιγραφή υπηρεσιών περιλαμβάνουν τις προδιαγραφές για κάθε υπηρεσία Custom Factory Integration που παρέχεται από την Dell. Μόνο το Παράρτημα υπηρεσίας Custom Factory Integration που αναγράφεται στο τιμολόγιο, στην επιβεβαίωση παραγγελίας ή στην παραγγελία του Πελάτη θα ισχύει για τη συγκεκριμένη αγορά από τον Πελάτη. Ο Πελάτης μπορεί να αγοράσει μία ή περισσότερες από τις παραπάνω υπηρεσίες Custom Factory Integration από την Dell έναντι μιας χρέωσης ανά σύστημα που θα καθοριστεί μεταξύ των μερών. Η συγκεκριμένη υπηρεσία(-ίες) Custom Factory Integration που αγοράζει ο Πελάτης («Υπηρεσίες CFI») και η σχετική τιμή για τις εν λόγω υπηρεσίες CFI, θα υποδεικνύεται στο τιμολόγιο, στην επιβεβαίωση παραγγελίας ή στην παραγγελία του Πελάτη. Με την αγορά αυτών των υπηρεσιών CFI από την Dell, ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Περιγραφή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων Παραρτημάτων υπηρεσιών και της ισχύουσας Κύριας σύμβασης παροχής υπηρεσιών πελάτη. Υπηρεσίες Hardware Customization (CFI) της Dell, έκδ σελίδα 1 από 15

2 Προαιρετικές υπηρεσίες Κάθε μία από τις διαθέσιμες υπηρεσίες Custom Factory Integration περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα υπηρεσιών της παρούσας Σύμβασης. Πρόσθετες υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων προαιρετικών υπηρεσιών ή σχετικών υπηρεσιών συμβουλών, διαχείρισης, υποστήριξης, εκπαίδευσης ή επαγγελματικών συμβουλών) μπορεί να είναι διαθέσιμες από την Dell. Πρόσθετες υπηρεσίες θα χρειαστούν ξεχωριστή σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την Dell. Όροι και προϋποθέσεις Έργο CFI. Η παροχή υπηρεσιών CFI από την Dell πραγματοποιείται με την ανάπτυξη και διαχείριση ενός «Έργου CFI». Κάθε παραγγελία υπηρεσιών CFI που πραγματοποιεί ο Πελάτης σε συνδυασμό με μια αγορά νέων Υποστηριζόμενων συστημάτων Dell θα την διαχειρίζεται η Dell ως ξεχωριστό Έργο CFI. Αν ο Πελάτης παραγγείλει περισσότερες υπηρεσίες Custom Factory Integration σε συνδυασμό με μια αγορά νέων Υποστηριζόμενων συστημάτων Dell, αυτές θα συνδυαστούν σε ένα ενιαίο Έργο CFI. Αν χρειάζεται, όπου συγκεκριμένοι τύποι συστήματος εμποδίζουν το συνδυασμό των Έργων CFI, θα αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστά Έργα CFI. Κάθε Έργο CFI θα περιγράφεται σε ένα Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών που ο Πελάτης θα ελέγξει και θα εγκρίνει πριν την παροχή των Υπηρεσιών CFI. Μεταβολές του πελάτη σε ένα υπάρχον Έργο CFI, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης νέου υλικού, ειδώλων, εφαρμογών, περιφερειακών και εγγράφων, καθώς και της μεταφοράς ενός ειδώλου σε ένα νέο Λειτουργικό σύστημα ή της εφαρμογής ενός ειδώλου σε ένα διαφορετικό Υποστηριζόμενο σύστημα Dell, θα αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστό Έργο CFI. Συνεργάτες της Dell. Η Dell μπορεί να χρησιμοποιήσει θυγατρικές και υπεργολάβους για την παροχή των Υπηρεσιών CFI. Οι Υπηρεσίες CFI μπορεί να παρασχεθούν εκτός της χώρας στην οποία βρίσκεται ο Πελάτης ή/και η Dell. Κατά καιρούς, η Dell μπορεί να αλλάξει την τοποθεσία παροχής Υπηρεσιών CFI ή/και του μέρους που παρέχει τις Υπηρεσίες CFI, υπό τον όρο ωστόσο ότι η Dell θα παραμείνει υπεύθυνη προς τον Πελάτη για την παροχή των Υπηρεσιών CFI. Συνεργάτες πελατών. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τρίτα μέρη (π.χ. συμβαλλομένους, αντιπροσώπους, τεχνικούς συστημάτων ή/και συνεργάτες δικτύου) για την εκπροσώπηση του Πελάτη και την εργασία με την Dell στο βαθμό που απαιτείται για την παροχή των Υπηρεσιών CFI στον Πελάτη. Ο Πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες ή παραλείψεις των Συνεργατών του. Επιπλέον, ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει και να απαλλάξει την Dell από την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά, δαπάνη και χρέωση (συμπεριλαμβανομένων νομικών δαπανών και χρεώσεων για δικαστήρια ή διακανονισμό) που προκύπτει από ή σε συνδυασμό με οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη κάθε Συνεργάτη του πελάτη στην ιδιότητά του ως Πελάτης, ασχέτως της μορφής της ενέργειας. Ακύρωση. Σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική επιστροφής προϊόντων και ακύρωσης υπηρεσιών για τη γεωγραφική τοποθεσία του Πελάτη (είτε προσδιορίζεται σε μια Περιγραφή υπηρεσιών είτε επιβάλλεται από την τοπική νομοθεσία), ο Πελάτης μπορεί να τερματίσει τις Υπηρεσίες CFI σε συνδυασμό με την επιτρεπτή ακύρωση της αγοράς των Υποστηριζόμενων προϊόντων Dell παρέχοντας στην Dell γραπτή ειδοποίηση ακύρωσης. Ο πελάτης δεν μπορεί να ακυρώσει τις Υπηρεσίες CFI εκτός κι αν προβλέπεται από κάποιον αντίστοιχο εθνικό/κρατικό/τοπικό νόμο από τον οποίο δεν επιτρέπεται απόκλιση βάσει συμφωνίας. Η Dell μπορεί να ακυρώσει τις Υπηρεσίες CFI, συμπεριλαμβανομένων τυχών Έργων CFI που βρίσκονται σε εξέλιξη, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ισχύος αυτής της Περιγραφής υπηρεσιών για οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους: Ο Πελάτης δεν πληρώνει το συνολικό ποσό για την υπηρεσία CFI σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου ή Ο Πελάτης δεν τηρεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Αν η Dell ακυρώσει τις Υπηρεσίες CFI, η Dell θα αποστείλει στον πελάτη έγγραφη ειδοποίηση για την ακύρωση στη διεύθυνση που αναγράφεται στο τιμολόγιο του Πελάτη. Η ειδοποίηση θα αναφέρει το λόγο και την ημερομηνία ισχύος της ακύρωσης, η οποία δεν θα είναι λιγότερο από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης ακύρωσης από την Dell στον Πελάτη, εκτός κι αν βάσει της τοπικής νομοθεσίας ισχύουν διαφορετικοί όροι σχετικά με τις ακυρώσεις, από τους οποίους δεν επιτρέπεται απόκλιση. ΑΝ Η DELL ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ, Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ Ή ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ DELL ΕΚΤΟΣ ΚΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Υπηρεσίες Hardware Customization (CFI) της Dell, έκδ σελίδα 2 από 15

3 Προϊόντα τρίτων. Ως «Προϊόντα τρίτων» νοούνται τυχόν υλικό, λογισμικό μερών CFI (όπως ορίζονται στο Παράρτημα 4 του παρόντος) ή άλλα ενσώματα ή άυλα υλικά (είτε παρέχονται από τον Πελάτη στην Dell είτε από την Dell στον Πελάτη), τα οποία χρησιμοποιούνται από την Dell σε συνδυασμό με τις Υπηρεσίες CFI. Ο Πελάτης εγγυάται στην Dell ότι έχει λάβει τυχόν άδειες, συμφωνίες, πιστοποιήσεις συμμόρφωσης ή εγκρίσεις που απαιτούνται για την εκχώρηση στην Dell και στους Συνεργάτες της Dell όπως περιγράφεται παραπάνω, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων υπεργολάβων και υπαλλήλων τους, του δικαιώματος και της άδειας για πρόσβαση, αντιγραφή, διανομή, χρήση ή/και τροποποίηση (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας παράγωγων εργασιών) ή/και για την εγκατάσταση των προϊόντων τρίτων, χωρίς καταπάτηση ή παραβίαση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή άδειας (συμπεριλαμβανομένης της ευρεσιτεχνίας και των πνευματικών δικαιωμάτων) των παρόχων ή ιδιοκτητών των εν λόγω Προϊόντων τρίτων. ΕΚΤΟΣ ΚΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ DELL, Η DELL ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ. Τα Προϊόντα τρίτων θα υπόκεινται αποκλειστικά στους όρους και τις προϋποθέσεις μεταξύ του τρίτου μέρους και του Πελάτη. ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Η DELL ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CFI ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει το ισχύον τοπικό δίκαιο, η Dell δεν φέρει καμία ευθύνη για Προϊόντα τρίτων και ο Πελάτης θα πρέπει να απευθύνεται αποκλειστικά στο τρίτο μέρος για τυχόν ζημιές ή ευθύνες σχετικά με την παροχή των εν λόγω προϊόντων τρίτων. Προσωπικά στοιχεία. Τα Προϊόντα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ειδώλων, των εφαρμογών και της τεκμηρίωσης που υποβάλλεται στην Dell, δεν επιτρέπεται να περιέχουν προσωπικά στοιχεία. Εκτός κι προβλέπεται διαφορετικά από την τοπική νομοθεσία, ως «Προσωπικά στοιχεία» νοούνται δεδομένα ή πληροφορίες που ξεχωριστά ή σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες ταυτοποιούν ένα φυσικό πρόσωπο, ή δεδομένα που θεωρούνται προσωπικά ή άλλου τύπου προσωπικά στοιχεία που μπορεί να υπόκεινται στους νόμους ή τις διατάξεις περί απορρήτου. Ο Πελάτης εγγυάται ότι τυχόν Προϊόντα τρίτων που υποβάλλει ο πελάτης στην Dell για χρήση από την Dell κατά την παροχή των Υπηρεσιών CFI δεν θα περιέχουν Προσωπικά στοιχεία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Αντιπρόσωπο πωλήσεων της Dell για περισσότερη βοήθεια. ΜΗΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΣΤΗΝ DELL ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Εξαγωγή. Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι τα Προϊόντα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του λογισμικού που περιλαμβάνεται σε ένα είδωλο που παραδίδεται στην Dell για τις υπηρεσίες CFI Imaging, δεν περιέχουν περιοριστική τεχνολογία (π.χ. κρυπτογράφηση) ή, αν περιέχουν, ότι τα Προϊόντα τρίτων είναι κατάλληλα για εξαγωγή από την Dell σε οποιαδήποτε χώρα (εκτός από αυτές για τις οποίες ισχύει εμπάργκο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί εξαγωγών) χωρίς άδεια εξαγωγής. Η Dell δεν φέρει καμία ευθύνη για τον προσδιορισμό της ακρίβειας τυχόν δηλώσεων σχετικά με την ύπαρξη άδειας εξαγωγής ή σχετικά με την καταλληλότητα για εξαγωγή Προϊόντων τρίτων χωρίς άδεια. Τα πιστοποιητικά εξαγωγής του πελάτη θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους, κανονισμούς και απαιτήσεις (π.χ. φυσική αντί για ηλεκτρονική υπογραφή). Πρόσθετα στις παραπάνω εγγυήσεις, ένα ξεχωριστά υπογεγραμμένο πιστοποιητικό εξαγωγής μπορεί να απαιτείται για όλες τις υπηρεσίες CFI Imaging (το «Πιστοποιητικό συμμόρφωσης εξαγωγής ειδώλων»). Σε ορισμένες χώρες, μπορεί να απαιτούνται πιστοποιητικά εξαγωγής για άλλες Υπηρεσίες CFI (π.χ. Υπηρεσίες CFI Asset, Υπηρεσίες CFI Hardware Integration, Υπηρεσίες CFI BIOS Customization ή Υπηρεσίες CFI Drop in the Box). Τυχόν απαιτούμενα πιστοποιητικά εξαγωγής πρέπει να έχουν συμπληρωθεί, υπογραφεί και επιστραφεί στην Dell πριν την υλοποίηση του αντίστοιχου Έργου CFI από την Dell. Στην περίπτωση που χρειαστεί να εκδοθεί άδεια εξαγωγής για Προϊόντα τρίτων από την Dell προκειμένου να παράσχει τις Υπηρεσίες CFI, ο Πελάτης συμφωνεί δια του παρόντος να παρέχει στην Dell, χωρίς καμία επιβάρυνση, κάθε δυνατή βοήθεια που χρειάζεται η Dell για την έκδοση της εν λόγω άδειας εξαγωγής. Αποζημίωση πελάτη. Ο Πελάτης συμφωνεί να υπερασπιστεί, να αποζημιώσει και να απαλλάξει την Dell από τυχόν αξιώσεις τρίτων ή ενέργειες που προκύπτουν από (α) την αποτυχία του Πελάτη να λάβει την απαιτούμενη άδεια, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τυχόν άλλες άδειες, πιστοποιήσεις συμμόρφωσης ή εγκρίσεις που σχετίζονται με τα Προϊόντα τρίτων, καθώς και με λογισμικό ή υλικά που ζητήθηκε από τον Πελάτη να εγκατασταθούν ή να ενσωματωθούν στις Υπηρεσίες CFI ή (β) τυχόν ανακριβείς δηλώσεις σχετικά με την ύπαρξη άδειας εξαγωγής ή τυχόν ισχυρισμούς εναντίον της Dell εξαιτίας παραβίασης του Πελάτη ή υποτιθέμενης παραβίασης της ισχύουσας νομοθεσίας, διατάξεων και κανονισμών εξαγωγής. Ειδοποίηση τεχνικών προδιαγραφών και αποποίηση ευθυνών. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τον προσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών του Πελάτη για τις Υπηρεσίες CFI και για τη διασφάλιση ότι αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές καταγράφονται δεόντως στην Dell σε ένα ελεγμένο και εγκεκριμένο «Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών». Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι οι Υπηρεσίες CFI είναι της επιλογής του Πελάτη. Η Dell έχει το δικαίωμα να βασίζεται στο Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών. Η Dell δεν είναι υπεύθυνη για την υπαιτιότητες ή ζημιές που προκύπτουν από την παροχή υπηρεσιών CFI που εκτελούνται σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές. Αν η Dell έχει την εύλογη άποψη ότι οι προτεινόμενες Υπηρεσίες CFI δεν είναι τεχνικώς εφικτές, η Dell διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να προχωρήσει στην παροχή των Υπηρεσιών CFI. Η Dell δεν εγγυάται ότι οι Υπηρεσίες CFI που παρέχονται στον Πελάτη θα καλύψουν όλες τις απαιτήσεις του Πελάτη, καθώς η Dell βασίζεται σε Προϊόντα τρίτων και βοήθεια που παρέχεται από τον Πελάτη ή τρίτους. Υπηρεσίες Hardware Customization (CFI) της Dell, έκδ σελίδα 3 από 15

4 Έλεγχος αλλαγών. Για πρόσθετες εργασίες που δεν καθορίζονται σε ένα Έργο CFI ή στο αντίστοιχο Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών του, οι οποίες προέκυψαν από: (i) αλλαγή στο εύρος ενός Έργου CFI, (ii) ενέργεια ή παράλειψη του Πελάτη, (iii) αλλαγή στη νομοθεσία ή/και στις ισχύουσες διατάξεις, ή (iv) ανωτέρα βία, η Dell θα εξετάσει τις πρόσθετες εργασίες και θα παρέχει λεπτομέρειες για τυχόν αλλαγές σε χρονοδιαγράμματα και δαπάνες βάσει των απαιτούμενων αλλαγών. Αν ο Πελάτης συμφωνήσει με το πρόσθετο χρονοδιάγραμμα ή/και δαπάνες, θα το επιβεβαιώσει γραπτώς παρέχοντας έγγραφη συγκατάθεση πριν ξεκινήσει η Dell ή (αν έχει ήδη ξεκινήσει) πριν συνεχίσει να παρέχει τις πρόσθετες υπηρεσίες. Μεταβίβαση υπηρεσίας. Ο Πελάτης δεν μπορεί να μεταβιβάσει σε τρίτους την Υπηρεσία CFI ή τυχόν δικαιώματα που εκχωρούνται στον Πελάτη από την παρούσα Περιγραφή υπηρεσιών. Διαθεσιμότητα υπηρεσίας CFI. Οι Υπηρεσίες CFI μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Οι Υπηρεσίες CFI Asset είναι επίσης διαθέσιμες σε επιλεγμένα περιφερειακά (π.χ. οθόνες, εκτυπωτές, rack) στην Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Οι Υπηρεσίες CFI είναι διαθέσιμες στα συστήματα Dell Precision, OptiPlex, Dell Latitude και PowerEdge. Ευθύνες του πελάτη Για κάθε Έργο CFI που παραγγέλλεται από τον Πελάτη δια του παρόντος, ο Πελάτης θα πρέπει να παρέχει στην Dell πρόσβαση στο κατάλληλο προσωπικό του Πελάτη για υποστήριξη της παροχής των Υπηρεσιών CFI. να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες άδειες, δικαιώματα, πιστοποιήσεις συμμόρφωσης και άλλες εγκρίσεις που απαιτούνται σχετικά με λογισμικό τρίτων (εξαιρουμένης της άδειας λειτουργικού συστήματος OEM που παρέχει η Dell ως μέρος της πώλησης Υποστηριζόμενων πλατφορμών υλικού) ή σχετικά με άλλα στοιχεία τρίτων, ώστε η Dell να εκτελέσει τις Υπηρεσίες CFI. να συμπληρώνει, επαληθεύει την ακρίβεια, εγκρίνει και επιστρέφει το Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών. να προσκομίζει, όπως απαιτείται, ένα υπογεγραμμένο Πιστοποιητικό συμμόρφωσης εξαγωγής ειδώλων στην Dell ή/και να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια που χρειάζεται η Dell για την έκδοση τυχόν αδειών εξαγωγής με σκοπό την εκτέλεση των Υπηρεσιών CFI. να βεβαιώνει ότι όλα τα προϊόντα τρίτων (είδωλα ή άλλα) που παραδόθηκαν στην Dell δεν περιέχουν Προσωπικά στοιχεία. να παραγγέλνει μια Μονάδα αναθεώρησης πελάτη για επιθεώρηση και έγκριση βάσει των Υπηρεσιών CFI που αγοράζει. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει να μην παραγγείλει Μονάδα αναθεώρησης πελάτη, τυχόν εκδόσεις εφαρμογών που δεν συμφωνούν, διενέξεις διαχείρισης συσκευών ή άλλα ζητήματα απόδοσης των Υπηρεσιών CFI, είναι πολύ πιθανόν να αναπαραχθούν σε όλα τα συστήματα που σας αποστάλθηκαν από την Dell. Αν η Dell προχωρήσει με την παροχή των Υπηρεσιών CFI ή/και των παραγγελιών σας, απαλλάσσετε δια του παρόντος την Dell από κάθε ευθύνη για τυχόν ζητήματα τα οποία θα είχαν λογικά αποφευχθεί αν είχατε παραγγείλει και επαληθεύσει τις Υπηρεσίες CFI σας σε μια Μονάδα αναθεώρησης πελάτη. Υπηρεσίες Hardware Customization (CFI) της Dell, έκδ σελίδα 4 από 15

5 Υπηρεσίες Hardware Customization της Dell - Παράρτημα 1 Υπηρεσίες CFI Imaging Επισκόπηση υπηρεσίας Η Dell παρέχει υπηρεσίες Hardware Customization CFI Imaging. Η υπηρεσία αυτή προσφέρει στον Πελάτη έναν βολικό και αποτελεσματικό τρόπο για την ανάπτυξη με το λειτουργικό του σύστημα ενός προσαρμοσμένου συνόλου σχετιζόμενων εφαρμογών λειτουργικού και ρυθμίσεων («Είδωλο»), σε συνδυασμό με την αγορά νέων Υποστηριζόμενων συστημάτων Dell. Οι διαδικασίες CFI της Dell επαληθεύουν και ελέγχουν ότι το Είδωλο του Πελάτη θα φορτωθεί με επιτυχία στις κατασκευαστικές διαδικασίες επιτρέποντάς το να εφαρμοστεί στα Υποστηριζόμενα συστήματα Dell του Πελάτη κατά την κατασκευή τους. Διαδικασίες υπηρεσίας & ευθύνες της Dell Η διαδικασία για κάθε Έργο CFI που περιλαμβάνει Υπηρεσίες CFI Imaging είναι η εξής: Έναρξη έργου Ο Διαχειριστής έργου CFI ή το Τμήμα πωλήσεων της Dell συνεργάζονται με τον Πελάτη για να συγκεντρώσουν και να καταγράψουν τις τεχνικές απαιτήσεις του Πελάτη στο Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών. Ο Πελάτης με την έγκριση και την επιβεβαίωση του Εντύπου τεχνικών προδιαγραφών στην Dell, επικυρώνει την ακρίβεια και επαληθεύει τις απαιτήσεις του έργου. Ο Πελάτης αναθεωρεί, εγκρίνει και επιστρέφει το Έντυπο συμμόρφωσης εξαγωγής στην Dell, βεβαιώνοντας ότι το Είδωλο που παρασχέθηκε από τον Πελάτη μπορεί να εξαχθεί από την Dell εκτός της χώρας, όπου το Είδωλο παραδίδεται στην Dell. Πιστοποιητικό εξαγωγής απαιτείται κατά την αρχική προετοιμασία του έργου CFI. Ο Πελάτης παρέχει το Είδωλο στην Dell. Το Είδωλο μπορεί να υποβληθεί στην Dell μέσω FTA/ FTP, Dell ImageDirect ή με ταχυδρομική αποστολή CD, DVD ή σκληρού δίσκου. Σε ειδικές περιπτώσεις, τα Είδωλα μπορεί να παραδοθούν στην Dell με την παραλαβή μιας πλήρους μονάδας συστήματος. Ανάπτυξη έργου Ο Μηχανικός CFI αναπτύσσει το Έργο CFI ώστε να επιτρέπει την εργοστασιακή φόρτωση του Ειδώλου του Πελάτη και τη ρύθμιση τυχόν προσαρμογών που έχουν ζητηθεί από τον πελάτη. Το Είδωλο επαληθεύεται και ελέγχεται με τις κατασκευαστικές διαδικασίες της Dell, διασφαλίζοντας ότι το Είδωλο του Πελάτη θα φορτωθεί κανονικά κατά την αρχική κατασκευή του συστήματος. Ολοκλήρωση έργου Οι εργοστασιακές διαδικασίες κατασκευής θα διασφαλίσουν ότι το Είδωλό σας θα αντιγραφεί όπως παρασχέθηκε στην Dell. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα στον Πελάτη να παραγγείλει μια Μονάδα αναθεώρησης πελάτη, η οποία θα επιτρέψει να επιθεωρηθεί και να επιβεβαιωθεί ότι το Είδωλο έχει ελεγχθεί & επαληθευτεί πλήρως στο περιβάλλον του Πελάτη πριν προωθηθεί για παραγγελίες μεγάλων ποσοτήτων. Το Έργο είναι έτοιμο για παραγγελίες μεγάλων ποσοτήτων. Ευθύνες του πελάτη. Πριν την υποβολή κάθε Ειδώλου στην Dell, ο Πελάτης θα πρέπει να διατηρήσει ένα αντίγραφο του εν λόγω Ειδώλου. Η DELL ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΩΛΟ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΛΙΚΟΥ να δημιουργήσει, ελέγξει και επαληθεύσει ότι το Είδωλο λειτουργεί σύμφωνα με τις ανάγκες του Πελάτη στην Υποστηριζόμενη πλατφόρμα υλικού που θα αγοραστεί να διασφαλίσει ότι κάθε Είδωλο περιέχει όλα τα απαιτούμενα προγράμματα οδήγησης, και ότι δεν υπάρχει μη υποστηριζόμενο υλικό στη Διαχείριση Συσκευών πέρα από το υλικό που αναφέρεται στο Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών να επαληθεύσει ότι το Είδωλο δεν περιέχει Προσωπικά στοιχεία να συμπληρώσει, να επικυρώσει την ακρίβεια και να επαληθεύει τις απαιτήσεις εγκρίνοντας και επιστρέφοντας το Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών στην Dell κατά την αρχική ανάπτυξη του Έργου CFI, να συμπληρώσει το Πιστοποιητικό συμμόρφωσης εξαγωγής ειδώλων που βεβαιώνει ότι το Είδωλο που παρασχέθηκε από τον Πελάτη μπορεί να εξαχθεί από την Dell εκτός της χώρας, όπου το Είδωλο παραδίδεται στην Dell να παράσχει τον αριθμό προϊόντος του λειτουργικού συστήματος αν αυτό δεν είναι Dell OEM Υπηρεσίες Hardware Customization (CFI) της Dell, έκδ σελίδα 5 από 15

6 να διασφαλίσει ότι οι Υπηρεσίες CFI πληρούν τις απαιτήσεις του Πελάτη παραγγέλλοντας και ελέγχοντας μια Μονάδα αναθεώρησης πελάτη να εγκρίνει το Είδωλο Απαιτήσεις υπηρεσίας Τα Είδωλα πρέπει να δημιουργούνται χρησιμοποιώντας γνωστά εργαλεία δημιουργίας ειδώλων, μεταξύ των οποίων τα Dell ImageDirect, Symantec Ghost, Symantec PowerQuest και Microsoft ImageX (WIM). Ενημερωθείτε από τον Διαχειριστή έργου CFI για τη δυνατότητα χρήσης άλλων εργαλείων δημιουργίας ειδώλων. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την επιλογή και την άδεια του εργαλείου δημιουργίας ειδώλων του Πελάτη. Οι Υπηρεσίες CFI Imaging διατίθενται για Είδωλα που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας γνωστά λειτουργικά συστήματα (π.χ. εκδόσεις των Microsoft Windows και των Linux). Ενημερωθείτε από τον Διαχειριστή έργου CFI για τη συμβατότητα με άλλα λειτουργικά συστήματα. Το Είδωλο θα πρέπει να ελεγχθεί σε Υποστηριζόμενες πλατφόρμες υλικού για τις διαμορφώσεις που θα αγοραστούν. Αν ο Πελάτης δεν διαθέτει τη συγκεκριμένη Υποστηριζόμενη πλατφόρμα υλικού/ διαμόρφωση, ο Πελάτης θα πρέπει να αγοράσει ένα σύστημα ανάπτυξης που θα χρησιμοποιηθεί κατά την κατασκευή και τη δοκιμή του Ειδώλου του. Δεν περιλαμβάνονται με τις υπηρεσίες CFI Imaging Παροχή ή άδειες λογισμικού τρίτων ή άλλων στοιχείων που περιέχονται στο Είδωλο Φυσική εγκατάσταση τυχόν υλικού ή λογισμικού που δεν σχετίζεται με την Υπηρεσία CFI Imaging. Δημιουργία Ειδώλου. Αντιμετώπιση προβλημάτων ή τεχνική υποστήριξη για τη δημιουργία Ειδώλου. Δοκιμή εφαρμογών πελάτη ή υλικού για συμβατότητα με το Είδωλο. Τυχόν δραστηριότητες πέρα από αυτές που ορίζονται ρητά στο παρόν Παράρτημα υπηρεσίας. Προαιρετικές Υπηρεσίες CFI Imaging CD/ DVD επαναφοράς ειδώλου. Αυτή η προαιρετική Υπηρεσία CFI Imaging προσφέρει έναν βολικό και αποτελεσματικό τρόπο για τη δημιουργία ενός αντιγράφου του τελικού Ειδώλου του Πελάτη που θα εγκατασταθεί στα νέα Υποστηριζόμενα συστήματα Dell. Η Υπηρεσία αυτή διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με ένα Έργο CFI το οποίο περιλαμβάνει Υπηρεσίες CFI Imaging. Το CD/DVD επαναφοράς ειδώλου επιτρέπει στους Πελάτες να επαναφέρουν ένα Υποστηριζόμενο σύστημα Dell στην αρχική κατάσταση παράδοσης στο χώρου του Πελάτη. Το CD/ DVD επαναφοράς ειδώλου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την επαναφορά Ειδώλων σε Υποστηριζόμενα συστήματα Dell για τα οποία παρασχέθηκε η Υπηρεσία CFI Imaging από την Dell. Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΔΩΛΟΥ ΔΕΝ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ Ή ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ DELL ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΛΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΕΙΔΩΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΙΔΩΛΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ. Το CD/ DVD επαναφοράς ειδώλου μπορεί να μην είναι διαθέσιμο για όλα τα λειτουργικά συστήματα (π.χ. Linux), επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή έργου CFI σχετικά με τη διαθεσιμότητα μέσων επαναφοράς ειδώλου. Λοιπές υπηρεσίες δημιουργίας ειδώλων της Dell Για πληροφορίες σχετικά με άλλες υπηρεσίες δημιουργίας ειδώλων της Dell (π.χ. Dell ImageDirect, Dell X-Image ή Dell Image Management Services/ IMS), επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή έργου CFI. Υπηρεσίες Hardware Customization (CFI) της Dell, έκδ σελίδα 6 από 15

7 Υπηρεσίες Hardware Customization της Dell - Παράρτημα 2 Υπηρεσίες CFI Asset Tagging Επισκόπηση υπηρεσίας Η Dell παρέχει υπηρεσίες Hardware Customization CFI Asset Tagging. Η υπηρεσία αυτή παρέχει έναν βολικό και αποτελεσματικό τρόπο τοποθέτησης μιας παρεχόμενης από τον Πελάτη ή δημιουργημένης από την Dell ετικέτας υλικού στα νέα Υποστηριζόμενα συστήματα Dell κατά την κατασκευή τους, καθώς και προσφοράς δυνατοτήτων για την τοποθέτηση εξωτερικών ετικετών σε κιβώτια συστημάτων / πλατφορμών (π.χ. κιβώτια μεταφοράς και παλέτες). Κατ' απαίτηση του Πελάτη, η Υπηρεσία αυτή μπορεί επίσης να περιλάβει τη δυνατότητα προγραμματισμού της μνήμης CMOS του συστήματος ώστε να ενσωματωθούν δεδομένα ετικέτας υλικού στο σύστημα του Πελάτη κατά τη διαδικασία κατασκευής. Διαδικασίες υπηρεσίας & ευθύνες της Dell Η διαδικασία για κάθε Έργο CFI που περιλαμβάνει Υπηρεσίες CFI Asset Tagging είναι η εξής: Έναρξη έργου Ο Διαχειριστής έργου CFI ή το Τμήμα πωλήσεων της Dell συνεργάζονται με τον Πελάτη για να συγκεντρώσουν και να καταγράψουν τις τεχνικές απαιτήσεις του Πελάτη στο Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών. Η θέση της ετικέτας υλικού στο σύστημα ή/και στο περιφερειακό, καθώς επίσης και των απαιτούμενων πεδίων δεδομένων, καθορίζεται στο Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών. Η θέση/το σημείο τοποθέτησης της ετικέτας υλικού διαφέρει ανάλογα με την πλατφόρμα υλικού. Επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή έργου CFI για τις επιλογές τοποθέτησης της ετικέτας υλικού για τα Υποστηριζόμενα συστήματα Ο Πελάτης με την έγκριση και την επιβεβαίωση του Εντύπου τεχνικών προδιαγραφών στην Dell, επικυρώνει την ακρίβεια και επαληθεύει τις απαιτήσεις του έργου. Ο Πελάτης παρέχει Προϊόντα τρίτων (π.χ. ετικέτες υλικού) στην Dell αν χρειάζεται. Ανάπτυξη έργου Ο Μηχανικός CFI αναπτύσσει την ετικέτα υλικού ή προσαρμογή CMOS όπως αναφέρεται στο Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών. Η Υπηρεσία CFI Asset Tag δοκιμάζεται κατά τη φάση κατασκευής. Ολοκλήρωση έργου Συνιστούμε στον Πελάτη να παραγγείλει μια Μονάδα αναθεώρησης πελάτη, η οποία θα επιτρέψει να επιθεωρηθεί και να επιβεβαιωθεί ότι οι Υπηρεσίες CFI Asset Tag καλύπτουν τις απαιτήσεις του. Το Έργο είναι έτοιμο για παραγγελίες μεγάλων ποσοτήτων. Ευθύνες του πελάτη Ο Πελάτης θα πρέπει: να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη συμπλήρωση της ετικέτας υλικού, συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της λίστας υλικού του Πελάτη, αν η ετικέτα υλικού πρόκειται να δημιουργηθεί από την Dell να συμπληρώνει, επαληθεύει την ακρίβεια, εγκρίνει και υποβάλλει το Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών να διασφαλίζει ότι η θέση της ετικέτας υλικού, καθώς επίσης και των απαιτούμενων πεδίων δεδομένων, καθορίζεται στο Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών εφόσον απαιτείται, να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια που χρειάζεται η Dell για την έκδοση τυχόν αδειών εξαγωγής με σκοπό την εκτέλεση των Υπηρεσιών CFI να σκεφτεί σοβαρά να παραγγείλει μια Μονάδα αναθεώρησης πελάτη ώστε να διασφαλίσει ότι οι Υπηρεσίες CFI Asset Tagging ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Πελάτη εφόσον απαιτείται, να συμμετέχει μαζί με το τμήμα προμηθειών της Dell για την παροχή στην Dell επαρκών ποσοτήτων Προϊόντων τρίτων που ανήκουν στον Πελάτη, με στόχο να ικανοποιηθούν οι παραγγελίες Υποστηριζόμενων συστημάτων Dell Υπηρεσίες Hardware Customization (CFI) της Dell, έκδ σελίδα 7 από 15

8 Απαιτήσεις υπηρεσίας CFI Asset Tagging Οι ετικέτες υλικού που παρέχονται από την Dell εκτυπώνονται με μαύρο μελάνι. Δεν διατίθεται έγχρωμη εκτύπωση. Διαθέσιμες είναι οι παρακάτω ετικέτες υλικού της Dell: Αμερική: 1. Μεγάλες ετικέτες 5 x 5 σε ματ λευκό χαρτί προορίζονται για χρήση στο εξωτερικό ενός κιβωτίου συστήματος. 2. Μέτριες ετικέτες 1,5 x 3 σε ματ πλατινένιο πολυεστέρα προορίζονται για χρήση σε σύστημα ή περιφερειακό. 3. Μικρές ετικέτες 1 x 2 σε ματ γυαλιστερό λευκό πολυεστέρα προορίζονται για χρήση σε σύστημα ή περιφερειακό. Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική (EMEA): 1. Μεγάλες ετικέτες 127mm x 80mm σε ματ λευκό χαρτί προορίζονται για χρήση στο εξωτερικό ενός κιβωτίου συστήματος. 2. Μέτριες ετικέτες 70mm x 38mm σε ματ πλατινένιο πολυεστέρα προορίζονται για χρήση σε σύστημα ή περιφερειακό. 3. Μικρές ετικέτες 50mm x 25mm σε ματ γυαλιστερό λευκό πολυεστέρα προορίζονται για χρήση σε σύστημα ή περιφερειακό. Ασία-Ειρηνικός, Ιαπωνία (APJ): 1. Μεγάλες ετικέτες 3 x 5 σε γυαλιστερό λευκό πολυεστέρα προορίζονται για χρήση στο εξωτερικό ενός κιβωτίου συστήματος. 2. Μέτριες 1,5 x 2 και ειδικές ετικέτες 2 x 3 σε ματ γυαλιστερό λευκό πολυεστέρα προορίζονται για χρήση σε σύστημα ή περιφερειακό. 3. Μικρές ετικέτες 1 x 2 σε ματ γυαλιστερό λευκό πολυεστέρα προορίζονται για χρήση σε σύστημα ή περιφερειακό. Κίνα: 1. Μεγάλες ετικέτες 76,2mm x 50,0mm σε γυαλιστερό λευκό πολυεστέρα προορίζονται για χρήση στο εξωτερικό ενός κιβωτίου συστήματος. 2. Μέτριες ετικέτες 76,2mm x 38,1mm σε ματ γυαλιστερό λευκό πολυεστέρα προορίζονται για χρήση σε σύστημα ή περιφερειακό. 3. Μικρές ετικέτες 50,8mm x 25,4mm σε ματ γυαλιστερό λευκό πολυεστέρα προορίζονται για χρήση σε σύστημα ή περιφερειακό. Οι ετικέτες υλικού που παρέχονται από τον πελάτη θα πρέπει να είναι προτυπωμένες, διάτρητες για διαχωρισμό μονής ετικέτας και σε ορισμένες περιοχές (π.χ. EMEA και APJ) πρέπει να περιλαμβάνουν γραμμοκώδικα. Απευθυνθείτε στον Διευθυντή έργου CFI για τις τοπικές απαιτήσεις και περιορισμούς για τις ετικέτες υλικού που παρέχονται από τον πελάτη. Δεν περιλαμβάνονται με τις υπηρεσίες CFI Asset Tagging Παροχή ή άδειες λογισμικού εφαρμογών τρίτων. Φυσική εγκατάσταση τυχόν υλικού ή λογισμικού που δεν σχετίζεται με την Υπηρεσία CFI Asset Tagging. Εκτύπωση ετικετών υλικού σε ετικέτες που παρέχονται από τον πελάτη. Τυχόν δραστηριότητες πέρα από αυτές που ορίζονται ρητά στο παρόν Παράρτημα υπηρεσίας. Υπηρεσίες Hardware Customization (CFI) της Dell, έκδ σελίδα 8 από 15

9 Υπηρεσίες Hardware Customization της Dell - Παράρτημα 3 Υπηρεσίες CFI Asset Reporting Επισκόπηση υπηρεσίας Η Dell παρέχει υπηρεσίες Hardware Customization CFI Asset Reporting. Η υπηρεσία αυτή παρέχει στον Πελάτη έναν βολικό και αποτελεσματικό τρόπο ώστε να λαμβάνει περιοδικές αναφορές με λεπτομερείς πληροφορίες για το σύστημα και την παραγγελία. Οι αναφορές αποστέλλονται με στον Πελάτη με συχνότητα της επιλογής του Πελάτη (καθημερινά, εβδομαδιαία ή μηνιαία) είτε σε αρχείο κειμένου οριοθετημένο με κόμματα ή σε Microsoft Excel. Διαδικασίες υπηρεσίας & ευθύνες της Dell Η διαδικασία για κάθε Έργο CFI που περιλαμβάνει Υπηρεσίες CFI Asset Reporting είναι η εξής: Έναρξη έργου Ο Διαχειριστής έργου CFI ή το Τμήμα πωλήσεων της Dell συνεργάζονται με τον Πελάτη για να συγκεντρώσουν και να καταγράψουν τις τεχνικές απαιτήσεις του Πελάτη στο Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών. Ο Πελάτης με την έγκριση και την επιβεβαίωση του Εντύπου τεχνικών προδιαγραφών στην Dell, επικυρώνει την ακρίβεια και επαληθεύει τις απαιτήσεις του έργου. Ανάπτυξη έργου Ο Μηχανικός CFI αναπτύσσει την αναφορά όπως αναφέρεται στο Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών. Ολοκλήρωση έργου Το Έργο είναι έτοιμο για παραγγελίες μεγάλων ποσοτήτων. Ευθύνες του πελάτη. Ο Πελάτης θα πρέπει: να παρέχει τη διεύθυνση για την αποστολή της αναφοράς να συμπληρώνει, επαληθεύει την ακρίβεια, εγκρίνει και υποβάλλει το Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών εφόσον απαιτείται, να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια που χρειάζεται η Dell για την έκδοση τυχόν αδειών εξαγωγής με σκοπό την εκτέλεση των Υπηρεσιών CFI να διασφαλίζει ότι οι Υπηρεσία CFI Asset Reporting πληροί τις απαιτήσεις του Πελάτη Απαιτήσεις υπηρεσίας Ο Πελάτης θα λαμβάνει κενές ή αναφορές χωρίς υλικό, αν δεν έχουν παραγγελθεί συστήματα κατά την περίοδο αναφοράς. Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα πεδία δεδομένων της αναφοράς για όλα τα συστήματα ή τα περιφερειακά. Απευθυνθείτε στον Διευθυντή έργου CFI για συγκεκριμένα και διαθέσιμα πεδία αναφοράς βάσει τύπου συστήματος ή περιφερειακού. Δεν περιλαμβάνονται με τις υπηρεσίες CFI Asset Reporting Παροχή ή άδειες λογισμικού εφαρμογών τρίτων. Φυσική εγκατάσταση τυχόν υλικού ή λογισμικού. Εκτύπωση ετικετών υλικού. Τυχόν δραστηριότητες πέρα από αυτές που ορίζονται ρητά στο παρόν Παράρτημα υπηρεσίας. Υπηρεσίες Hardware Customization (CFI) της Dell, έκδ σελίδα 9 από 15

10 Επισκόπηση υπηρεσίας Υπηρεσίες Hardware Customization της Dell - Παράρτημα 4 Υπηρεσία CFI Hardware Integration Η Dell παρέχει υπηρεσίες CFI Hardware Integration. Η Υπηρεσία αυτή προσφέρει στον Πελάτη έναν βολικό και αποτελεσματικό τρόπο για την εγκατάσταση μη τυπικού υλικού («Μέρη CFI») σε Υποστηριζόμενα συστήματα Dell κατά τη φάση κατασκευής για τα νέα Υποστηριζόμενα συστήματα Dell. Η Υπηρεσία αυτή ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνει Υπηρεσίες αντικατάστασης μερών CFI* που προσφέρουν στους Πελάτες έναν τρόπο να εξασφαλίζουν την αντικατάσταση των Μερών CFI που παρασχέθηκαν και εγκαταστήθηκαν από την Dell σε Υποστηριζόμενα συστήματα Dell του Πελάτη κατά την αρχική κατασκευή. *Η διαθεσιμότητων των Υπηρεσιών αντικατάστασης μερών CFI ποικίλλει ανά γεωγραφική περιοχή, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον Διαχειριστή έργου CFI για τοπικούς περιορισμούς/ αποκλίσεις Διαδικασίες υπηρεσίας & ευθύνες της Dell Η διαδικασία για κάθε Έργο CFI που περιλαμβάνει Υπηρεσίες CFI Hardware Integration είναι η εξής: Έναρξη έργου Ο Διαχειριστής έργου CFI ή το Τμήμα πωλήσεων της Dell επικοινωνεί με τον Πελάτη για να συγκεντρώσουν και να καταγράψουν τις τεχνικές απαιτήσεις του Πελάτη στο Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών. Ο Πελάτης με την έγκριση και την επιβεβαίωση του Εντύπου τεχνικών προδιαγραφών στην Dell, επικυρώνει την ακρίβεια και επαληθεύει τις απαιτήσεις του έργου. Η Dell λαμβάνει τα Μέρη CFI ή ο Πελάτης μπορεί να παράσχει τα Μέρη CFI στην Dell. Ο Διαχειριστής έργου CFI συνεργάζεται με εσωτερικές ομάδες της Dell ή τον Πελάτη, ώστε να δημιουργήσει μια διαδικασία απογραφής για τα Μέρη CFI. Αν απαιτείται, ο Πελάτης εξασφαλίζει πιστοποιητικά συμμόρφωσης, για Μέρη CFI (π.χ. ο Πελάτης λαμβάνει πιστοποιητικό συμμόρφωσης από τον Πωλητή ο οποίος προμηθεύει Μέρη CFI, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του Πωλητή μεταβιβάζεται στην Dell από τον Πελάτη). Ανάπτυξη έργου Η Dell διενεργεί έναν έλεγχο κατασκευής για να επιβεβαιώσει τις οδηγίες και τις δέσμες ενεργειών ώστε να είναι δυνατή η εργοστασιακή ενσωμάτωση των Μερών CFI και τυχόν σχετιζόμενων προγραμμάτων οδήγησης σύμφωνα με το Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών. Ολοκλήρωση έργου Συνιστάται ο Πελάτης να παραγγείλει μια Μονάδα αναθεώρησης πελάτη, η οποία θα επιτρέψει να επιθεωρηθεί και να επιβεβαιωθεί ότι τα Μέρη CFI λειτουργούν όπως έχουν σχεδιαστεί και όπως απαιτείται από τον Πελάτη. Η DELL ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ. Το Έργο είναι έτοιμο για παραγγελίες μεγάλων ποσοτήτων. Ευθύνες του πελάτη Ο Πελάτης θα πρέπει: να παρέχει επαρκείς ποσότητες Μερών CFI (και των σχετιζόμενων αδειών λογισμικού αν χρειάζεται) στην Dell για την έναρξη του Έργου CFI συμπεριλαμβανομένων τυχόν προγραμμάτων οδήγησης που απαιτούνται για τα Μέρη CFI ώστε να λειτουργήσουν σωστά να επιβεβαιώνει ότι τα Μέρη CFI που παρέχονται από τον Πελάτη δεν περιέχουν Προσωπικά στοιχεία και συμμορφώνονται με τυχόν ισχύουσες τοπικές διατάξεις/πιστοποιήσεις να συμπληρώνει, επαληθεύει την ακρίβεια, εγκρίνει και υποβάλλει το Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών αν απαιτείται, να συμπληρώνει το Έντυπο συμμόρφωσης εξαγωγής που βεβαιώνει ότι οποιοδήποτε Μέρος CFI μπορεί να εξαχθεί από την Dell εκτός της χώρας, όπου τα Μέρη CFI παραδίδονται στην Dell να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια που χρειάζεται η Dell για την έκδοση τυχόν αδειών εξαγωγής με σκοπό την εκτέλεση των Υπηρεσιών CFI Υπηρεσίες Hardware Customization (CFI) της Dell, έκδ σελίδα 10 από 15

11 να δημιουργεί, ελέγχει και επαληθεύει ότι τα Μέρη CFI λειτουργούν σύμφωνα με τις ανάγκες του Πελάτη στη διαμόρφωση για το Υποστηριζόμενο σύστημα Dell που θα αγοραστεί. Η DELL ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ για Μέρη CFI που παρέχονται από τον πελάτη, καλό θα ήταν να συνεργάζεστε με την Dell καθ' όλο τον κύκλο ζωής του έργου για να διασφαλίζεται η παροχή επαρκών ποσοτήτων Μερών CFI στην Dell ώστε να καλύπτονται οι νέες παραγγελίες του Πελάτη για το Υποστηριζόμενο σύστημα Dell για Μέρη CFI που παρέχονται από την Dell, καλό θα ήταν να συνεργάζεστε με την Dell καθ' όλο τον κύκλο ζωής του έργου παρέχοντας τριμηνιαίες και ετήσιες προβλέψεις ώστε να διασφαλίζονται επαρκείς ποσότητες για τις νέες παραγγελίες του Πελάτη για Υποστηριζόμενα συστήματα Dell και τις απαιτήσεις του Πελάτη για αντικατάσταση των Μερών CFI στα πλαίσια των Υπηρεσιών αντικατάστασης μερών CFI να σκεφτεί σοβαρά να παραγγείλει μια Μονάδα αναθεώρησης πελάτη ώστε να διασφαλίσει ότι οι Υπηρεσίες CFI Hardware Integration ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Πελάτη να διασφαλίσει ότι η ενσωμάτωση Μερών CFI συμμορφώνεται με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, κανονισμούς και απαιτήσεις. Απευθυνθείτε στον Διαχειριστή έργου CFI για τυχόν περιορισμούς Δεν περιλαμβάνονται με την υπηρεσία CFI Hardware Integration Προσαρμογή ή διαμόρφωση οποιουδήποτε Μέρους CFI που παρέχεται από τον Πελάτη ή την Dell εκ μέρους του Πελάτη. Λειτουργικότητα (π.χ. απόδοση ή/και συμμόρφωση) οποιασδήποτε διαμόρφωσης CFI πέρα από την επιβεβαίωση ότι τα Μέρη CFI είναι εγκατεστημένα σύμφωνα με το Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών. Δημιουργία προγραμμάτων οδήγησης υλικού. Αντιμετώπιση προβλημάτων ή τεχνική υποστήριξη για Μέρη CFI. Αλλαγές αναθεώρησης ή κατασκευής στο Υποστηριζόμενο σύστημα Dell ώστε να περιλαμβάνονται τα Μέρη CFI. Δοκιμή Μερών CFI για συμβατότητα με τη διαμόρφωση ή το Είδωλο του Πελάτη. Τυχόν δραστηριότητες πέρα από αυτές που ορίζονται ρητά στο παρόν Παράρτημα υπηρεσίας. Υπηρεσίες αντικατάστασης μερών CFI & υποστήριξη Οι Υπηρεσίες αντικατάστασης μερών CFI έχουν σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιούν την υπηρεσία εξυπηρέτησης επόμενης εργάσιμης ημέρας, αν υπάρχει, για την αποστολή μερών CFI αντικατάστασης στον Πελάτη. Η Υπηρεσία εξυπηρέτησης επόμενης εργάσιμης ημέρας είναι συνήθως διαθέσιμη αν ο Πελάτης υποβάλλει την παραγγελία αντικατάστασης τηλεφωνικώς μέχρι τις 4μ.μ. στην αντίστοιχη ζώνη ώρας. Αν η παραγγελία υποβληθεί μετά τις 4μ.μ., το μέρος CFI αντικατάστασης θα αποσταλεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, για να παραληφθεί από τον Πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΜΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΡΩΝ CFI ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ. Οι υπηρεσίες αντικατάστασης μερών CFI περιορίζονται σε Μέρη CFI που παρέχονται και εγκαθίστανται από την Dell σε ένα Υποστηριζόμενο σύστημα Dell κατά την αρχική κατασκευή του συστήματος χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες CFI Hardware Integration. Τα Μέρη CFI που παρέχονται από την Dell, αλλά ΔΕΝ ενσωματώνονται στο προϊόν κατά την αρχική κατασκευή του συστήματος ΔΕΝ είναι διαθέσιμα ως μέρος της Υπηρεσίας αντικατάστασης μερών CFI. Παρακάτω παρουσιάζεται τι περιλαμβάνει και τι όχι η Υπηρεσία αντικατάστασης μερών CFI. Η Dell διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής και ενημέρωσης αυτών των καταλόγων προϊόντων που περιλαμβάνονται/εξαιρούνται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Υπηρεσίες αντικατάστασης μερών CFI Μέρη CFI που περιλαμβάνονται Υπηρεσίες αντικατάστασης μερών CFI διατίθενται για τα παρακάτω Μέρη CFI: Ιδιώτης Εταιρεία Κάρτες I/O Κάρτες I/O Εσωτερικά καλώδια Digiboard Σκληροί δίσκοι τρίτων Κάρτες δικτύου Αφαιρούμενη σκληροί δίσκοι τρίτων Σκληροί δίσκοι τρίτων Μονάδες οπτικών δίσκων τρίτων Μονάδες οπτικών δίσκων τρίτων (CDRW, DVD,CDROM) Κάρτες δικτύου Κάρτες (μέσων, ήχου, γραφικών, RAID) Κάρτες (μέσων, ήχου, γραφικών, RAID) Κιτ PCMCIA Υπηρεσίες Hardware Customization (CFI) της Dell, έκδ σελίδα 11 από 15

12 Υπηρεσίες αντικατάστασης μερών CFI Μέρη CFI που εξαιρούνται Υπηρεσίες αντικατάστασης μερών CFI ΔΕΝ διατίθενται για τα παρακάτω Μέρη CFI: Ιδιώτης Εταιρεία Εκτυπωτές Εκτυπωτές Σαρωτές Σαρωτές Δρομολογητές Γέφυρες, δρομολογητές, διανομείς, προσαρμογείς & μεταγωγείς τρίτων Τεκμηρίωση Τεκμηρίωση Μέσα Μέσα Συσκευές ασφαλείας (π.χ. κλειδαριές, καλώδια) Συσκευές ασφαλείας (π.χ. κλειδαριές, καλώδια) Οθόνες, πληκτρολόγια, ποντίκια, ηχεία τρίτων Οθόνες, πληκτρολόγια, ποντίκια, ηχεία τρίτων Στοιχεία Drop in the box Στοιχεία Drop in the box (π.χ. palms, ακουστικά, τεκμηρίωση) (π.χ. palms, ακουστικά, τεκμηρίωση) Παραδομένο υλικό / μέρη Παραδομένο υλικό / μέρη Λογισμικό Λογισμικό Υλικό POS Υλικό POS Ρυθμίσεις / Διαμόρφωση BIOS Ρυθμίσεις / Διαμόρφωση BIOS Ετικέτες υλικού Ετικέτες υλικού Auto RAID Auto RAID Λογότυπα BIOS Λογότυπα BIOS Διαδικασία αντικατάστασης μερών CFI Η αποστολή Μερών CFI αντικατάστασης καθορίζεται από την Dell αφού η ομάδα Τεχνικής υποστήριξης του Πελάτη και της Dell αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του Υποστηριζόμενου συστήματος Dell καταβάλλοντας «κάθε δυνατή προσπάθεια». Αν ο τεχνικός αποδώσει το πρόβλημα στο Μέρος CFI, θα αποσταλεί παραγγελία αντικατάσταση στον Πελάτη όπως ορίζεται στην Υπηρεσία αντικατάστασης μερών CFI και στην ενότητα Υποστήριξης παραπάνω. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες τεχνικής υποστήριξης της Dell επισκεφθείτε την παρακάτω διεύθυνση URL: ABU: EMEA: APJ: Επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή έργου CFI για δυνατότητες αντικατάστασης μερών CFI APJ (περιορισμένες προσφορές) Αντικατάσταση μερών CFI εναντίον εγγύησης προϊόντος Η Υπηρεσία αντικατάστασης μερών CFI είναι μια υπηρεσία προστιθέμενης αξίας αντικατάστασης, η οποία συμπληρώνει την Υπηρεσία CFI Hardware Integration της Dell. Επιπλέον, η υπηρεσία αυτή συμπληρώνει την εγγύηση της Dell για τα Υποστηριζόμενα συστήματα Dell παρέχοντας στον πελάτη ένα και μόνο σημείο αναφοράς για την αντικατάσταση μερών CFI. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΡΩΝ CFI ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ. Περιορισμοί Υπηρεσίας αντικατάστασης μερών CFI Η Υπηρεσία αντικατάστασης μερών CFI είναι διαθέσιμη για Μέρη CFI τα οποία παρασχέθηκαν και εγκαταστήθηκαν σε Υποστηριζόμενα συστήματα Dell του Πελάτη κατά την αρχική κατασκευή του συστήματος χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες CFI Hardware Integration. Αν ο Πελάτης αγοράσει μέρη απεριόριστης χρήσης τρίτων ή τα αγοράσει μετά την αρχική πώληση του συστήματος, η κάλυψη επιστρέφει σε εγγύηση του κατασκευαστή για το εν λόγω Μέρος CFI. Η Υπηρεσία αντικατάστασης μερών CFI δεν εγγυάται αντικατάσταση ακριβούς μέρους. Αν το απόθεμα αγοράς ή/και η δραστηριότητα τέλους ζωής επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα του μέρους, το κέντρο εκπλήρωσης αναγκών της Dell θα στείλει παρόμοιο μέρος που μπορεί να είναι ή μπορεί να μην είναι του ίδιου κατασκευαστή ή/και με τον ίδιο κωδικό. Τα μέρη CFI αντικατάστασης μπορεί να είναι καινούργια ή ανακατασκευασμένα, όπου το επιτρέπει η τοπική νομοθεσία. Η περίοδος κάλυψης της Υπηρεσίας αντικατάστασης μερών CFI ισχύει για τη διάρκεια της αρχικής σύμβασης σέρβις του Υποστηριζόμενου συστήματος Dell (3 χρόνια το μέγιστο ή σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, αν υπερβαίνει τα 3 χρόνια). Ενδεχομένως να ισχύσουν πρόσθετες χρεώσεις για ορισμένα Μέρη CFI σε ορισμένες περιοχές (π.χ. μέρη αξίας άνω των US$500). Απευθυνθείτε στον Διευθυντή έργου CFI για τις τοπικές απαιτήσεις και περιορισμούς. Για μέρη CFI που υπερβαίνουν τα US$3000 (ή το αντίστοιχο στο τοπικό νόμισμα) ανά μονάδα θα χρησιμοποιηθεί η αρχική εγγύηση του κατασκευαστή. Υπηρεσίες Hardware Customization (CFI) της Dell, έκδ σελίδα 12 από 15

13 Υπηρεσίες Hardware Customization της Dell - Παράρτημα 5 Υπηρεσίες CFI BIOS Customization Επισκόπηση υπηρεσίας Η Dell παρέχει υπηρεσίες Hardware Customization CFI BIOS Customization. Η Υπηρεσία αυτή προσφέρει στον Πελάτη έναν βολικό και αποτελεσματικό τρόπο για την προσαρμογή των «βασικών ρυθμίσεων εισόδου/εξόδου» («BIOS») της Dell σε νέα Υποστηριζόμενα συστήματα Dell κατά την κατασκευή (π.χ. δυνατότητα του Πελάτη να «παγώσει» την έκδοση του βασικού BIOS της Dell σε μια συγκεκριμένη έκδοση, δυνατότητα του Πελάτη να προωθήσει το εταιρικό του λογότυπο μέσω του λογοτύπου BIOS). Διαδικασίες υπηρεσίας & ευθύνες της Dell Η διαδικασία για κάθε Έργο CFI που περιλαμβάνει Υπηρεσίες BIOS Customization είναι η εξής: Έναρξη έργου Ο Διαχειριστής έργου CFI ή το Τμήμα πωλήσεων της Dell συνεργάζονται με τον Πελάτη για να συγκεντρώσουν και να καταγράψουν τις τεχνικές απαιτήσεις του Πελάτη στο Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών. Ο Πελάτης με την έγκριση και την επιβεβαίωση του Εντύπου τεχνικών προδιαγραφών στην Dell, επικυρώνει την ακρίβεια και επαληθεύει τις απαιτήσεις του έργου. Ανάπτυξη έργου Ο Μηχανικός CFI αναπτύσσει δέσμες ενεργειών ώστε να επιτρέπει την εργοστασιακή ρύθμιση των προσαρμογών του BIOS. Η διαδικασία προσαρμογής BIOS δοκιμάζεται κατά τη φάση κατασκευής. Ολοκλήρωση έργου Συνιστούμε ανεπιφύλακτα στον Πελάτη να παραγγείλει μια Μονάδα αναθεώρησης πελάτη, η οποία θα επιτρέψει να επιθεωρηθεί και να εγκριθεί ότι η Υπηρεσία BIOS Customization λειτουργεί όπως έχει σχεδιαστεί και όπως απαιτείται από τον Πελάτη. Το Έργο είναι έτοιμο για παραγγελίες μεγάλων ποσοτήτων. Ευθύνες του πελάτη. Ο Πελάτης θα πρέπει: να δημιουργεί, ελέγχει και επαληθεύει ότι οι ζητούμενες προσαρμογές BIOS λειτουργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πελάτη στο Υποστηριζόμενο σύστημα Dell. Η DELL ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ BIOS να σκεφτεί σοβαρά να παραγγείλει μια Μονάδα αναθεώρησης πελάτη ώστε να διασφαλίσει ότι οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις BIOS ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Πελάτη να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια που χρειάζεται η Dell για την έκδοση τυχόν αδειών εξαγωγής με σκοπό την εκτέλεση των Υπηρεσιών CFI να διασφαλίζει, αποστέλλοντας το διακριτικό, την επωνυμία ή/και το λογότυπό του στην Dell, ότι η Dell και οι Συνεργάτες της Dell είναι πλήρως εξουσιοδοτημένοι ή/και έχουν άδεια ή με άλλο τρόπο έχουν δικαιώματα για τη χρήση αυτού του διακριτικού, της επωνυμίας ή/και του λογοτύπου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πελάτη Υπηρεσίες Hardware Customization (CFI) της Dell, έκδ σελίδα 13 από 15

14 Απαιτήσεις υπηρεσίας Η Dell εκδίδει περιοδικά υποχρεωτικές ενημερώσεις BIOS. Υποχρεωτικές ενημερώσεις BIOS ισχύουν για τα «παγωμένα» BIOS. Ο Πελάτης μπορεί να «παγώσει ξανά» το BIOS σε νέο ενημερωμένο επίπεδο Δεν είναι όλες οι ρυθμίσεις προσαρμογής BIOS διαθέσιμες σε όλα τα Υποστηριζόμενα συστήματα Dell. Ο πελάτης θα πρέπει να ενημερωθεί από τον Διαχειριστή έργου CFI για συγκεκριμένες δυνατότητες ρύθμισης βάσει του τύπου του συστήματος Δεν περιλαμβάνονται με τις υπηρεσίες CFI BIOS Customization Παροχή ή άδειες λογισμικού εφαρμογών τρίτων. Φυσική εγκατάσταση τυχόν υλικού ή λογισμικού που δεν σχετίζεται με την Υπηρεσία CFI BIOS Customization. Δημιουργία προσαρμοσμένων υπηρεσιών BIOS πέραν των τυπικών ρυθμίσεων BIOS της Dell. Αντιμετώπιση προβλημάτων ή τεχνική υποστήριξη για το είδωλο του Πελάτη με προσαρμοσμένες ρυθμίσεις BIOS. Δοκιμή εφαρμογών πελάτη ή υλικού για συμβατότητα με το είδωλο του Πελάτη και τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις BIOS. Τυχόν δραστηριότητες πέρα από αυτές που ορίζονται ρητά στο παρόν Παράρτημα υπηρεσίας. Υπηρεσίες Hardware Customization (CFI) της Dell, έκδ σελίδα 14 από 15

15 Υπηρεσίες Hardware Customization της Dell - Παράρτημα 6 Υπηρεσίες CFI Drop in the Box Factory Integration Επισκόπηση υπηρεσίας Η Dell παρέχει Υπηρεσίες Hardware Customization CFI Drop in the Box Factory Integration («Υπηρεσίες CFI Drop in Box»). Η υπηρεσία αυτή παρέχει έναν βολικό και αποτελεσματικό τρόπο για τη συσκευασία Προϊόντων τρίτων (π.χ. τεκμηρίωση, λογισμικό ή/και περιφερειακά), που έχουν επιλεγεί από τον Πελάτη, μαζί με το νέο Υποστηριζόμενο σύστημα Dell και την ταυτόχρονη αποστολή τους. Διαδικασίες υπηρεσίας & ευθύνες της Dell Η διαδικασία για κάθε Έργο CFI που περιλαμβάνει Υπηρεσίες Drop in Box είναι η εξής: Έναρξη έργου Ο Διαχειριστής έργου CFI ή το Τμήμα πωλήσεων της Dell επικοινωνεί με τον Πελάτη για να συγκεντρώσουν και να καταγράψουν τις τεχνικές απαιτήσεις του Πελάτη στο Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών. Ο Πελάτης με την έγκριση και την επιβεβαίωση του Εντύπου τεχνικών προδιαγραφών στην Dell, επικυρώνει την ακρίβεια και επαληθεύει τις απαιτήσεις του έργου. Το τμήμα προμηθειών της Dell λαμβάνει προϊόντα τρίτων ή ο Πελάτης μπορεί να παρέχει αντικείμενα drop in box στην Dell. Ο Διαχειριστής έργου CFI συνεργάζεται με το τμήμα προμηθειών της Dell ή τον Πελάτη, ώστε να δημιουργήσει μια διαδικασία απογραφής για τα στοιχεία drop in box. Ανάπτυξη έργου Η Dell διενεργεί έναν έλεγχο κατασκευής για να (i) επιβεβαιώσει ότι όλα τα στοιχεία έχουν ρυθμιστεί σωστά στο σύστημα αποθέματος και για να (ii) καθορίσει ότι όλα τα στοιχεία χωράνε στο κιβώτιο του καινούργιου Υποστηριζόμενου συστήματος Dell ή αν θα χρειαστεί πρόσθετο κιβώτιο. Ολοκλήρωση έργου Το Έργο είναι έτοιμο για παραγγελίες μεγάλων ποσοτήτων. Ευθύνες του πελάτη Ο Πελάτης θα πρέπει: να παρέχει επαρκείς ποσότητες των στοιχείων drop in the box στην Dell για την έναρξη του Έργου CFI να επιβεβαιώσει ότι τα στοιχεία drop in the box δεν περιέχουν Προσωπικά στοιχεία να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια που χρειάζεται η Dell για την έκδοση τυχόν αδειών εξαγωγής με σκοπό την εκτέλεση των Υπηρεσιών CFI για Προϊόντα τρίτων του Πελάτη να συμμετέχει με την Dell καθ' όλο τον κύκλο ζωής του έργου για την παροχή στην Dell επαρκών ποσοτήτων στοιχείων drop in box που ανήκουν στον Πελάτη, με στόχο να ικανοποιηθούν οι παραγγελίες Υποστηριζόμενων συστημάτων Dell για Προϊόντα τρίτων που παρέχονται από την Dell, καλό θα ήταν να συνεργάζεστε με το τμήμα προμηθειών της Dell καθ' όλο τον κύκλο ζωής του έργου παρέχοντας τριμηνιαίες και ετήσιες προβλέψεις, με στόχο την υποστήριξη των παραγγελιών συστήματος της Υπηρεσίας Drop in the Box Απαιτήσεις υπηρεσίας Το μέγεθος και η ποσότητα των στοιχείων που θα συμπεριληφθούν σε αυτήν την Υπηρεσία CFI Drop in Box μπορεί να υπόκεινται σε περιορισμούς ανάλογα με τον τύπο των στοιχείων που έχουν παραγγελθεί και τη διαθέσιμη χωρητικότητα των κιβωτίων. Απευθυνθείτε στον Διαχειριστή έργου CFI για τυχόν περιορισμούς. Δεν περιλαμβάνονται με αυτήν την υπηρεσία Προσαρμογή ή διαμόρφωση τυχόν στοιχείων drop in the box. Δοκιμή Προϊόντων τρίτων για συμβατότητα με τη διαμόρφωση του Πελάτη. Τυχόν δραστηριότητες πέρα από αυτές που ορίζονται ρητά στο παρόν Παράρτημα υπηρεσίας. Υπηρεσίες Hardware Customization (CFI) της Dell, έκδ σελίδα 15 από 15

6. Υπηρεσίες Τυπικής Διάρθρωσης (περιγράφονται αναλυτικότερα στο Προσάρτημα Υπηρεσιών (6)).

6. Υπηρεσίες Τυπικής Διάρθρωσης (περιγράφονται αναλυτικότερα στο Προσάρτημα Υπηρεσιών (6)). Περιγραφή Υπηρεσίας Υπηρεσίες Διάρθρωσης της Dell Εισαγωγή στη συμφωνία σας για την υπηρεσία Οι Υπηρεσίες Διάρθρωσης της Dell (στο εξής θα μνημονεύονται η καθεμιά χωριστά ως «Υπηρεσία Διάρθρωσης» και συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας σας για την παροχή των υπηρεσιών

Το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας σας για την παροχή των υπηρεσιών Περιγραφή Υπηρεσιών Υπηρεσίες διάρθρωσης της Dell Εισαγωγή στη συμφωνία σας για τις υπηρεσίες Οι Υπηρεσίες διάρθρωσης της Dell (στο εξής θα μνημονεύονται η καθεμιά χωριστά ως «Υπηρεσία» ή «Υπηρεσία διάρθρωσης»

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell παρέχει την Υπηρεσία ς (η Υπηρεσία ) σύμφωνα με τους κάτωθι όρους ( Περιγραφή Υπηρεσίας ). Με την υπηρεσία αυτή παρέχεται η δυνατότητα επιτόπιας διάγνωσης τυχόν προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting

Αντικείμενο της υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting Περιγραφή υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting CAA-1013 Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται από εσάς, τον πελάτη («εσείς»

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσιών Dell Μεταπώληση και ανακύκλωση ηλεκτρονικών

Περιγραφή υπηρεσιών Dell Μεταπώληση και ανακύκλωση ηλεκτρονικών Υπηρεσίες Dell Περιγραφή υπηρεσιών Dell Μεταπώληση και ανακύκλωση ηλεκτρονικών Επισκόπηση υπηρεσίας Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρέχει Υπηρεσίες Μεταπώληση και ανακύκλωση ηλεκτρονικών Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχν. Υποστήριξης hp ( Σύμβαση )

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχν. Υποστήριξης hp ( Σύμβαση ) Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχν. Υποστήριξης hp ( Σύμβαση ) Όροι και προϋποθέσεις Ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την Παρούσα Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης HP Care Pack. Σας ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L28500 Περιορισμένη εγγύηση 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1η έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσιών Συνδυαστικές υπηρεσίες Dell

Περιγραφή υπηρεσιών Συνδυαστικές υπηρεσίες Dell Περιγραφή υπηρεσιών Συνδυαστικές υπηρεσίες Dell Επισκόπηση όρων και προϋποθέσεων Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται μεταξύ του πελάτη ("εσείς" ή "Πελάτης") και της Dell για την παροχή και χρήση των Συνδυαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server

Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server Υπηρεσίες HP Τεχνικά δεδομένα Ο καθορισμός των μελλοντικών αναγκών χώρου αποθήκευσης των συνεχώς αναπτυσσόμενων συστημάτων NonStop της επιχείρησής σας είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης του HP Matrix Operating Environment for ProLiant

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης του HP Matrix Operating Environment for ProLiant Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης του HP Matrix Operating Environment for ProLiant Υπηρεσίες HP Τεχνικά δεδομένα Η υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης του HP Matrix Operating Environment for ProLiant

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για HP Superdome 2

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για HP Superdome 2 Υπηρεσία και εκκίνησης HP για HP Superdome 2 Υπηρεσίες HP Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία και εκκίνησης HP για HP Superdome 2 έχει σχεδιαστεί να παρέχει επιτόπιες υπηρεσίες για τον HP Superdome 2 Server. Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσιών. Υπηρεσίες ανάπτυξης της Dell για Wyse. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας

Περιγραφή Υπηρεσιών. Υπηρεσίες ανάπτυξης της Dell για Wyse. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας Περιγραφή Υπηρεσιών Υπηρεσίες ανάπτυξης της Dell για Wyse Εισαγωγή Οι Υπηρεσίες ανάπτυξης της Dell για Wyse (στο εξής θα μνημονεύονται η καθεμιά χωριστά ως «Υπηρεσία» ή «Υπηρεσία ανάπτυξης» και συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης για HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης για HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης για HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Υπηρεσίες HP Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης για HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution βοηθά

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP

Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP προσφέρει δυνατότητα αντικατάστασης των ελαττωματικών εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία HP Data Replication Solution για Continuous Access για την οικογένεια δίσκων P9000 XP

Υπηρεσία HP Data Replication Solution για Continuous Access για την οικογένεια δίσκων P9000 XP Υπηρεσία HP Data Replication Solution για Continuous Access για την οικογένεια δίσκων P9000 XP Υπηρεσίες HP Care Pack Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία HP Data Replication Solution για το Continuous Access προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής Designjet SD Pro Περιορισμένη εγγύηση 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικός έλεγχος Dell Compellent στο δίκτυο περιοχής αποθήκευσης (SAN)

Διαγνωστικός έλεγχος Dell Compellent στο δίκτυο περιοχής αποθήκευσης (SAN) Περιγραφή υπηρεσίας Διαγνωστικός έλεγχος Dell Compellent στο δίκτυο περιοχής αποθήκευσης (SAN) Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Αυτοί οι Συγκεκριμένοι Όροι και Προϋποθέσεις συμφωνούνται ανάμεσα στην Parrot Drones, γαλλική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για το HP Insight Control

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για το HP Insight Control Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για το HP Insight Control Υπηρεσίες HP Care Pack Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για το HP Insight Control περιλαμβάνει την ανάπτυξη και

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής HP Latex Περιορισμένη εγγύηση

Εκτυπωτής HP Latex Περιορισμένη εγγύηση Εκτυπωτής HP Latex 1500 Περιορισμένη εγγύηση 2016 HP Development Company, L.P. Έκδοση 1 Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας: Υπηρεσία Keep Your Hard Drive at Point of Need (Διατήρηση κυριότητας σκληρού δίσκου για τη στιγμή που τον χρειάζεστε)

Περιγραφή υπηρεσίας: Υπηρεσία Keep Your Hard Drive at Point of Need (Διατήρηση κυριότητας σκληρού δίσκου για τη στιγμή που τον χρειάζεστε) Dell Υπηρεσίες Περιγραφή υπηρεσίας: Υπηρεσία Keep Your Hard Drive at Point of Need (Διατήρηση κυριότητας σκληρού δίσκου για τη στιγμή που τον χρειάζεστε) Επισκόπηση όρων και προϋποθέσεων Η παρούσα συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή προγράμματος οδήγησης. Οδηγός διαχειριστή

Αποστολή προγράμματος οδήγησης. Οδηγός διαχειριστή Αποστολή προγράμματος οδήγησης Οδηγός διαχειριστή Ιανουάριος 2013 www.lexmark.com Επισκόπηση 2 Επισκόπηση Η επιλογή Αποστολή προγράμματος οδήγησης σάς επιτρέπει να λαμβάνετε εύκολα ένα πρόγραμμα οδήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα του ομίλου εταιρειών της Microsoft. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Πρόκειται για ένα σύνολο υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μειωμένο χρόνο διακοπής της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης για HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης για HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης για HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Υπηρεσίες HP Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης για HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Αδμίν Τετάρτη, 04 Μάιος :07 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 26 Δεκέμβριος :32

Συντάχθηκε απο τον/την Αδμίν Τετάρτη, 04 Μάιος :07 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 26 Δεκέμβριος :32 Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα azores.gr. Το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχει τις υπηρεσίες του προς εσάς (επισκέπτη ή πελάτη) μόνο εφόσον αποδεχθείτε τους όρους χρήσης που διέπουν την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης Σάββατο, 08 Οκτώβριος :54 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 11 Οκτώβριος :16

Όροι χρήσης Σάββατο, 08 Οκτώβριος :54 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 11 Οκτώβριος :16 H Ιστοσελίδα www. xartomani. com (στο εξής XARTOMANI) αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της επιχείρησης K ΕΠΕΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ με ΑΦΜ:103111083, ΔΟΥ: Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, και έδρα στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ 49,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας. Dell ProSupport

Περιγραφή υπηρεσίας. Dell ProSupport Περιγραφή υπηρεσίας Dell ProSupport Εισαγωγή στη συμφωνία παροχής της υπηρεσίας σας Η Dell παρέχει τις υπηρεσίες Dell ProSupport (οι "Υπηρεσίες") για επιλεγμένα προϊόντα Force10 και Dell Force10 ("Προϊόντα"

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ( ΣΥΜΦΩΝΙΑ ) ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ MICROBIOLOGICS, INC. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή MBL ) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ, ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S

ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S Παράπονα Ιανουάριος 2016 ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S ιαχείριση διεθνών παραπόνων στη Llyd s: Καθοδήγηση για managing agents και τους εκπροσώπους τους Το παρόν σημείωμα οδηγιών παρέχει μια πρακτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες ProDeploy Suite της Dell EMC για συστήματα-πελάτες (Basic Deployment, ProDeploy και ProDeploy Plus)

Υπηρεσίες ProDeploy Suite της Dell EMC για συστήματα-πελάτες (Basic Deployment, ProDeploy και ProDeploy Plus) Περιγραφή υπηρεσίας Υπηρεσίες ProDeploy Suite της Dell EMC για συστήματα-πελάτες (Basic Deployment, ProDeploy και ProDeploy Plus) Εισαγωγή Το παρόν έγγραφο και τα συνημμένα του (στο εξής «Περιγραφή υπηρεσίας»)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις για την Προσφορά Μετεγκατάστασης του SharePoint 2013 Αναθεωρήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2016

Όροι και Προϋποθέσεις για την Προσφορά Μετεγκατάστασης του SharePoint 2013 Αναθεωρήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2016 Όροι και Προϋποθέσεις για την Προσφορά Μετεγκατάστασης του SharePoint 2013 Αναθεωρήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2016 Σελίδα 1 από 5 Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι λεπτομέρειες της Προσφοράς Μετεγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750 Περιορισμένη εγγύηση 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1 Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Cloud. Έκδοση 1.0. Οδηγός χρήσης

Πλατφόρμα Cloud. Έκδοση 1.0. Οδηγός χρήσης Πλατφόρμα Cloud Έκδοση 1.0 Οδηγός χρήσης Σεπτέμβριος 2017 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Ιστορικό αλλαγών...3 Επισκόπηση... 4 Ξεκινώντας...5 Απαιτήσεις συστήματος...5 Πρόσβαση στην Πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου (07/2016)

Πολιτική Απορρήτου (07/2016) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πολιτική Απορρήτου (07/2016) Η CELLebrate είναι μια ιδιωτική εταιρεία με βάση το Ισραήλ, με κέντρο επιχειρηματικής δραστηριότητας στη διεύθυνση Box Office 211, Kiryat Chayim, Haifa. Η

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ FAST-TRACK DISPATCH (FTD ή το Πρόγραμμα ) Λαμβάνοντας υπόψη τους κάτωθι όρους -, τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής: Για την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος για τους προμηθευτές της Vestas

Τιμοκατάλογος για τους προμηθευτές της Vestas Τιμοκατάλογος για τους προμηθευτές της Vestas Παρακαλώ ρίξτε μια ματιά στην ιστοσελίδα μας για την τελευταία έκδοση: www.vestas.com/invoicing Προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη επεξεργασία των τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία HP Data Replication Solution για το 3PAR Virtual Copy

Υπηρεσία HP Data Replication Solution για το 3PAR Virtual Copy Υπηρεσία HP Data Replication Solution για το 3PAR Virtual Copy Υπηρεσίες HP Care Pack Τεχνικά δεδομένα Η υπηρεσία HP Data Replication Solution για το 3PAR Virtual Copy παρέχει υλοποίηση του Virtual Copy

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση online 4.0. Τεύχος 1

Εκτύπωση online 4.0. Τεύχος 1 Εκτύπωση online 4.0 Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Υποστήριξη με εγγύηση που λήγει μετά από κάθε μεμονωμένο περιστατικό για εμπορικούς πελάτες Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ MICROSOFT ( ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Υπηρεσίες εφοδιαστικής της Dell προσφέρονται από την Dell για Υποστηριζόμενα Προϊόντα και ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

Οι Υπηρεσίες εφοδιαστικής της Dell προσφέρονται από την Dell για Υποστηριζόμενα Προϊόντα και ενδεικτικά περιλαμβάνουν: Περιγραφή υπηρεσίας Υπηρεσίες εφοδιαστικής της Dell Εισαγωγή Οι υπηρεσίες εφοδιαστικής της Dell (στο εξής θα μνημονεύονται η καθεμιά χωριστά ως «Υπηρεσία» ή «Υπηρεσία εφοδιαστικής» και συνολικά ως «Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

Card Copy. Έκδοση 4.2. Οδηγός διαχειριστή

Card Copy. Έκδοση 4.2. Οδηγός διαχειριστή Card Copy Έκδοση 4.2 Οδηγός διαχειριστή Αύγουστος 2017 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Ιστορικό αλλαγών...3 Επισκόπηση... 4 Διαμόρφωση της εφαρμογής... 5 Πρόσβαση στον Embedded Web Server...5

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή Όροι χρήσης 1. Εισαγωγή 1.1. Ο παρών διαδικτυακός χώρος «andreasmichailos.gr» είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης δικηγορικών υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛΟΣ-ΠΕΓΚΑ Α.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

HP 104-in Dual Roll Kit. Νομικές πληροφορίες

HP 104-in Dual Roll Kit. Νομικές πληροφορίες HP 104-in Dual Roll Kit Νομικές πληροφορίες 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Πρώτη έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Κουτιά Dell Storage MD1400 και MD1420 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Κουτιά Dell Storage MD1400 και MD1420 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Κουτιά Dell Storage MD1400 και MD1420 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J Series and E04J Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001 and E04J001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία HP Data Replication Solution για HP 3PAR Remote Copy

Υπηρεσία HP Data Replication Solution για HP 3PAR Remote Copy Υπηρεσία HP Data Replication Solution για HP 3PAR Remote Copy Υπηρεσίες HP Care Pack Τεχνικά δεδομένα Η υπηρεσία HP Data Replication Solution για HP 3PAR Remote Copy παρέχει υλοποίηση του Remote Copy σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») :

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής «οι Όροι») θα διέπονται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Alpha

Διαβάστε περισσότερα

2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα

2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα Λήψη! Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις τιμολόγησης

Απαιτήσεις τιμολόγησης Απαιτήσεις τιμολόγησης Για να διασφαλίσετε την ταχεία και έγκαιρη διευθέτηση των τιμολογίων σας, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες. Υποχρεωτικές Απαιτήσεις Οι ακόλουθες απαιτήσεις είναι υποχρεωτικές.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

Το matchpoint.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ειδών τέννις. Λειτουργεί με την υποστήριξη της εταιρείας:

Το matchpoint.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ειδών τέννις. Λειτουργεί με την υποστήριξη της εταιρείας: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΟΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Το matchpoint.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ειδών τέννις. Λειτουργεί με την υποστήριξη της εταιρείας: MATCHPOINT / ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ M. - ΜΠΑΝΕΛΛΑΣ A. ΟΕ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά. 1.2 Συμφωνείτε τα ακόλουθα:

1. Γενικά. 1.2 Συμφωνείτε τα ακόλουθα: 1. Γενικά 1.1 Οι παρόντες όροι αποτελούν νομικό έγγραφο («Σύμβαση») το οποίο ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως αγοραστής («εσείς») και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της Power of Knowledge

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Στις δυνατότητες της Υπηρεσίας σας (ή στα βασικά βήματα της Υπηρεσίας) περιλαμβάνονται τα εξής:

Στις δυνατότητες της Υπηρεσίας σας (ή στα βασικά βήματα της Υπηρεσίας) περιλαμβάνονται τα εξής: Περιγραφή Υπηρεσίας Out of Warranty Technical Support Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει την Υπηρεσία Out of Warranty Technical Support (τεχνική υποστήριξη εκτός εγγύησης)

Διαβάστε περισσότερα

Φόρμες και Αγαπημένα. Έκδοση 5.2. Οδηγός διαχειριστή

Φόρμες και Αγαπημένα. Έκδοση 5.2. Οδηγός διαχειριστή Φόρμες και Αγαπημένα Έκδοση 5.2 Οδηγός διαχειριστή Αύγουστος 2017 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Ιστορικό αλλαγών...3 Επισκόπηση... 4 Διαμόρφωση της εφαρμογής... 5 Πρόσβαση στον Embedded Web

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου Στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου (Πολιτική), εμείς, η Qualcomm Incorporated και οι θυγατρικές μας (συλλογικά «εμείς», «μας», «εμάς» κλπ) παρέχουμε πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις του FY16 Cloud PBX Adoption Offer, Αναθεωρήθηκε στις 23 Μαΐου 2016

Όροι και προϋποθέσεις του FY16 Cloud PBX Adoption Offer, Αναθεωρήθηκε στις 23 Μαΐου 2016 Όροι και προϋποθέσεις του FY16 Cloud PBX Adoption Offer, Αναθεωρήθηκε στις 23 Μαΐου 2016 Σελίδα 1 από 6 Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι λεπτομέρειες του FY16 Cloud PBX Adoption Offer ( Προσφορά ), συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή

Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή Έκδοση 3.0 Οδηγός διαχειριστή Ιανουάριος 2016 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Ιστορικό αλλαγών...3 Επισκόπηση... 4 Λίστα ελέγχων ετοιμότητας για μαζική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. 1. Γενικές πληροφορίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. 1. Γενικές πληροφορίες ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 1. Γενικές πληροφορίες 1.1 Η παρούσα πολιτική απορρήτου («Πολιτική Απορρήτου») της NAE COMUNICACIONS, S.L. («NAE») ή/και οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή θυγατρικής του ομίλου NAE (από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας. Ιστοσελίδα εφαρμογών

Οδηγίες Λειτουργίας. Ιστοσελίδα εφαρμογών Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος εγχειριδίου...2 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στα εγχειρίδια... 2 Αποποίηση ευθυνών... 3 Σημειώσεις... 3 Τι μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Ανακύκλωση περιουσιακών στοιχείων τεχνολογίας πληροφοριών - Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΑΙΝ. Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Υπηρεσίες Εφοδιαστικής της Dell προσφέρονται από την Dell για Υποστηριζόμενα Προϊόντα και ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

Οι Υπηρεσίες Εφοδιαστικής της Dell προσφέρονται από την Dell για Υποστηριζόμενα Προϊόντα και ενδεικτικά περιλαμβάνουν: Περιγραφή Υπηρεσίας Υπηρεσίες εφοδιαστικής της Dell Εισαγωγή Οι υπηρεσίες εφοδιαστικής της Dell (στο εξής θα μνημονεύονται η καθεμιά χωριστά ως «Υπηρεσία» ή «Υπηρεσία Εφοδιαστικής» και συνολικά ως «Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT

Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT Επισκόπηση όρων και προϋποθέσεων Η παρούσα συμφωνία ("Συμφωνία" ή "Περιγραφή υπηρεσιών") συνάπτεται μεταξύ του πελάτη ("εσείς" ή "Πελάτης") και του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την.......... του μηνός.........., 20 μεταξύ της MTN Cyprus Ltd,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu 1/7 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι όροι που περιγράφονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και /ή στους Κανόνες Επίλυσης Διαφορών.eu χρησιμοποιούνται στο παρόν με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών

Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα και κρατήστε το πρόχειρο για μελλοντική αναφορά. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

e-genius.gr 2006 All rights reserved.

e-genius.gr 2006 All rights reserved. e-genius.gr 2006 All rights reserved. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατα παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες βασικής υποστήριξης υλισμικού για μη επιχειρηματικούς πελάτες

Υπηρεσίες βασικής υποστήριξης υλισμικού για μη επιχειρηματικούς πελάτες Υπηρεσίες βασικής υποστήριξης υλισμικού για μη επιχειρηματικούς πελάτες Το σύστημά σας. Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, Σύστημα θεωρείται κάθε σύστημα Dell που απαρτίζεται από τα εξής εξαρτήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 27/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. 4094 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΥ 1.943,40 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 23/2017 ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ A4 COPY PAPER & A3 PAPER ONE PART

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 23/2017 ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ A4 COPY PAPER & A3 PAPER ONE PART Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς 14 Μαρτίου 2017 Κύριοι, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 23/2017 ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ A4 COPY PAPER & A3 PAPER ONE PART 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

HP Scanjet Professional Οδηγός έναρξης χρήσης

HP Scanjet Professional Οδηγός έναρξης χρήσης HP Scanjet Professional 3000 Οδηγός έναρξης χρήσης Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η προσαρμογή ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2010 18:20 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 20 Ιούλιος 2010 13:31

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2010 18:20 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 20 Ιούλιος 2010 13:31 Η εφαρμογή λογισμικού Kiosk Manager, είναι η πλέον σύγχρονη, επαγγελματική και οικονομική λύση για τη διαχείριση καταστημάτων εντατικής λιανικής, καθώς είναι ειδικά σχεδιασμένη και δοκιμασμένη για το περίπτερο

Διαβάστε περισσότερα