ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ"

Transcript

1 1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 73100, Ελλάς Τηλ & , Fax: Σύνοψη Η μελέτη περιγράφει μια μεθοδολογία και ένα λογισμικό σύστημα που μπορούν τα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη βέλτιστων προγραμμάτων διαχείρισης δημοτικών στερεών αποβλήτων (ΔΣΑ) σε μεγάλες περιοχές υπό μελέτη. Τα σχέδια αυτά δύνανται να ικανοποιούν όλες τις νομικές και λοιπές προϋποθέσεις με το μικρότερο δυνατό κόστος. Το σύστημα επιτρέπει επίσης τη διενέργεια αναλύσεων ευαισθησίας οι οποίες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη βέλτιστων εναλλακτικών σχεδίων το καθένα από τα οποία υπηρετεί μια δέσμη επιθυμητών περιορισμών όπως την εξαίρεση ή την επιβολή χώρων και/ή τεχνολογιών και την εφαρμογή ορίων δυναμικότητας. Η ανάλυση ευαισθησίας προσφέρει σημαντικότατα τεχνολογικά και οικονομικά στοιχεία στις τοπικές κοινότητες ώστε να επιλέξουν το πλέον ενδεδειγμένο σχέδιο, εκείνο το σχέδιο το οποίο επιτυγχάνει την καλύτερη δυνατή ισορροπία ανάμεσα στον επιδιωκόμενο στόχο και το κόστος χωρίς να είναι απαραίτητα και αυτό με το χαμηλότερο κόστος. Λέξεις κλειδιά: Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων, κόστος διαχείρισης αποβλήτων, βιολογική ξήρανση, αερόβια μεγιστοποίηση ανάκτησης κλασμάτων υλικών με μηχανικά μέσα και βιολογική επεξεργασία (aerobic ΜΒΤ), αποτέφρωση, ανακύκλωση αποβλήτων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συνειδητοποίηση παγκοσμίως ότι τα Δημοτικά Στερεά Απόβλητα (ΔΣΑ) αποτελούν πολύτιμη πηγή υλικών και ενέργειας καθώς και όλο και μεγαλύτερη έμφαση που δίδεται στην προστασία του περιβάλλοντος δημιουργούν απαιτήσεις αυστηρής διαχείρισης για όλο και μεγαλύτερες ποσότητες αποβλήτων. Δεδομένου ότι

2 2 το κόστος διαχείρισης εκτινάσσεται, πρέπει να δημιουργηθούν μεγάλες εγκαταστάσεις και η μεταφορά αποβλήτων απαιτεί μεγάλες αποστάσεις με χρήση ολοκληρωμένων οδικών, σιδηροδρομικών και θαλασσίων δικτύων. Ο σχεδιασμός μετατρέπεται επομένως σε εξειδικευμένη επιστήμη η οποία καλείται να συνδυάσει πληθώρα αλληλοσυνδεόμενα μέτρα για να ανταποκριθεί στις διάφορες νομικές και λοιπές προϋποθέσεις. Στόχος της μελέτης αυτής είναι να περιγράψει μια μεθοδολογία καθώς και ένα λογισμικό σύστημα τα οποία είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν από τους υπεύθυνους σχεδιασμού με στόχο την ανάπτυξη πραγματικά βέλτιστων μονάδων διαχείρισης σε μεγάλες υπό μελέτη περιοχές. 2. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η παρούσα μελέτη εξετάζει τη διαχείριση μη διαχωρισμένων ΔΣΑ τα οποία απομένουν μετά από την εφαρμογή ανάκτησης υλικών στα πλαίσια προγραμμάτων διαλογής στην πηγή. Ο σχεδιασμός ξεκινά τη στιγμή όπου τα οχήματα δεματοποίησης έχουν ολοκληρώσει τα προγράμματα αποκομιδής απορριμμάτων και περιλαμβάνει τη μεταφορά, την επεξεργασία και τη διάθεση των αποβλήτων. Τα σχηματικά διαγράμματα στα γραφήματα 1 έως 4 αποτυπώνουν τα συνήθη σχέδια διαχείρισης ΔΣΑ τα οποία είναι δυνατό να εκπονηθούν με βάση εναλλακτικές μεθόδους επεξεργασίας και διάθεσης. Ο κατάλογος δεν είναι πλήρης καθότι είναι δυνατό να εξεταστούν και επιπρόσθετες μέθοδοι επεξεργασίας (π.χ. η αερόβια ΜΒΤ, η αεριοποίηση, κλπ.) και η κάθε μέθοδος δύναται να τεθεί σε εφαρμογή με πολλούς και διαφόρους τρόπους (π.χ. το σχέδιο του σχήματος 3 μπορεί να εφαρμοστεί με την αερόβια ΜΒΤ για την ανάκτηση ανακυκλώσιμου υλικού με ή χωρίς δευτερογενή στερεά καύσιμα RDF). Στα εν λόγω γραφήματα, κάθε περιφέρεια μπορεί να αποτελείται από κάποιο αριθμό Νομών και ο κάθε Νομός από έναν αριθμό δήμων σύμφωνα με τη διοικητική οργάνωση της Ελλάδας. Ο αριθμός, το μέγεθος και ο τόπος των εγκαταστάσεων πρέπει να εξισορροπεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις οικονομίες κλίμακος με βάση το κόστος μεταφοράς (βλ. Οικονομοπούλου και Οικονομόπουλος -2006). Όσο μεγαλύτερη είναι η εγκατάσταση και η οικονομία κλίμακος, τόσο μεγαλύτερη θα

3 3 είναι και η εξυπηρετούμενη περιοχή και το μέσο τυποποιημένο κόστος μεταφοράς. Με βάση τα ανωτέρω: Αν ο μοναδικός στόχος ενός προγράμματος διαχείρισης ΔΣΑ είναι η μεταφορά σε χωματερή (ΧΥΤΑ), όπως απεικονίζεται στο σχ. 1, απαιτείται ικανός αριθμός ΧΥΤΑ (έχουν σχεδιαστεί 134 στην Ελλάδα). Και τούτο, διότι η απόθεση σε ΧΥΤΑ είναι διαδικασία χαμηλού κόστους με περιορισμένη οικονομία κλίμακος. Αν τα απόβλητα προορίζονται για βιολογική ξήρανση και το παραγόμενο δευτερογενές στερεό καύσιμο προορίζεται για αποτέφρωση, όπως περιγράφεται στο σχ. 2, τότε απαιτούνται πολλές μονάδες βιολογικής ξήρανσης διότι δεν προσφέρουν οικονομίες κλίμακος (αποτελούνται από παράλληλες μονάδες και η ικανότητα επεξεργασίας της κάθε μονάδας ανέρχεται περίπου στους τόνους ΔΣΑ ετησίως), λίγες μονάδες αποτέφρωσης καθότι προσφέρουν μεγάλη οικονομία κλίμακος και ακόμη λιγότερους χώρους διάθεσης τοξικών αποβλήτων διότι είναι περιορισμένες οι ποσότητες των παραγόμενων τοξικών αποβλήτων. Αν τα απόβλητα προορίζονται για επεξεργασία αερόβιας ΜΒΤ και το δευτερογενές στερεό καύσιμο RDFπρόκειται να αποτεφρωθεί, χρειάζεται περιορισμένος αριθμός μονάδων αερόβιας ΜΒΤ δεδομένου ότι προσφέρουν ικανή οικονομία κλίμακος και θα πρέπει να συνδυαστούν με ακόμη λιγότερους αποτεφρωτές RDF και ακόμη λιγότερους χώρους διάθεσης τοξικών αποβλήτων όπως και στην προηγούμενη περίπτωση. Αν τα απόβλητα προορίζονται για αποτέφρωση, απαιτείται μικρός αριθμός σταθμών, διότι προφέρουν σημαντική οικονομία κλίμακος, και ακόμη μικρότερος αριθμός χώρων διάθεσης τοξικών αποβλήτων όπως στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις. Από τα ως άνω προκύπτει ότι οι υπεύθυνοι σχεδιασμού θα πρέπει να καθορίσουν: Τη βέλτιστη τοποθεσία και δυναμικότητα της κάθε μονάδας, την πηγή προέλευσης των αποβλήτων και τη σκοπούμενη μεταχείριση των προϊόντων τους

4 4 Το βέλτιστο σύστημα μεταφοράς από τον κάθε δήμο προς το κάθε εργοστάσιο και από το κάθε εργοστάσιο προς άλλα εργοστάσια ή τους χώρους διάθεσης. Ενδέχεται να πρέπει να γίνει συνδυασμός οδικών, σιδηροδρομικών και θαλασσίων μέσων μεταφοράς και συνήθως χρησιμοποιούνται και ενδιάμεσοι σταθμοί μεταφόρτωσης. Περιφέρειες ΧΥΤΑ Σχ. 1 Σχηματική απεικόνιση σχεδίου διαχείρισης με άμεση χρήση ΧΥΤΑ για τα ΔΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΒΙΟΞΗΡΑΝΣΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ SRF Σχ. 2 Σχηματική απεικόνιση σχεδίου διαχείρισης με βιολογική ξήρανση των ΔΣΑ και αποτέφρωση των παραχθέντων SRF ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΕΡΟΒΙΑ ΜΒΤ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ SRF ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ Σχ. 3 Σχηματική απεικόνιση σχεδίου διαχείρισης με αερόβια ΜΒΤ των ΔΣΑ και αποτέφρωση των SRF που πιθανώς προκύψουν ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ Σχ. 4 Σχηματική απεικόνιση σχεδίου διαχείρισης με μαζική αποτέφρωση ΔΣΑ Στο ως άνω εγχείρημα, οι υπεύθυνοι σχεδιασμού θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουν το ποσό του σε ετήσια βάση κόστους της επένδυσης κεφαλαίου καθώς και το ετήσιο κόστος λειτουργίας όλων των σταδίων μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα από την πώληση προϊόντων. Κάτι τέτοιο είναι μια μάλλον πολύπλοκη διαδικασία που καθίσταται ακόμη πιο πολύπλοκη στην πράξη διότι:

5 5 Θα πρέπει να εξεταστούν εναλλακτικοί συνδυασμοί τεχνολογιών με διάφορα προϊόντα και θα πρέπει να προκύψει ένα βέλτιστο σχέδιο που θα προσφέρει συνολικά την καλύτερη λύση. Θα πρέπει να μελετηθούν πιθανοί περιορισμοί, π.χ. δυναμικότητα χώρων ΧΥΤΑ, χωροταξικοί περιορισμοί ως προς τις εργοστασιακές τεχνολογίες και/ή δυναμικότητα. Ορισμένες βασικές παράμετροι, όπως ο όγκος των παραγομένων αποβλήτων και/ή οι απαιτήσεις διαχείρισης, αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου. Κατόπιν τούτου, ο σχεδιασμός του συστήματος θα πρέπει να είναι δυναμικός (εξελικτικός). Όταν προκύπτει μια λύση που θεωρείται βέλτιστη, συχνά οι υπεύθυνοι σχεδιασμού θέλουν να γνωρίζουν τις τεχνικές και οικονομικές συνέπειες στις περιπτώσεις όπου έχουν εντοπιστεί ορισμένοι περιορισμοί (π.χ. αδυναμία ή αντιθέτως επιβεβλημένη χρήση μιας τεχνολογίας, αποκλεισμός ή επιβεβλημένη επιλογή ενός συγκεκριμένου χώρου, επιβεβλημένος περιορισμός δυναμικότητας κλπ.). Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προϋποθέσεις, θα πρέπει να εκπονηθούν νέα βέλτιστα σχέδια διαχείρισης και το καθένα από αυτά να καλύπτει την επιθυμητή δέσμη απαιτήσεων. Η σύγκριση των σχεδίων αυτών σε δημοτικό, νομαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο αποτελεί την ανάλυση ευαισθησίας. Αυτή πολλαπλασιάζει την προσπάθεια συνδυασμού, αλλά η συμβολή της είναι ανεκτίμητη για τους υπεύθυνους σχεδιασμού διότι τους επιτρέπει να βρουν τη χρυσή τομή ανάμεσα στις κοινωνικές και άλλες επιταγές και το κόστος και, έτσι, να επιλέξουν την καταλληλότερη λύση. Η ανωτέρω ανάλυση καταδεικνύει ότι, με εξαίρεση τις απλούστερες περιπτώσεις, σε όλες τις άλλες η εκπόνηση βέλτιστων διαχειριστικών σχεδίων είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και, ως εκ τούτου, οι υπεύθυνοι σχεδιασμού υποβοηθούνται σημαντικά με τη χρήση μεθοδολογιών και ισχυρών λογισμικών εργαλείων. 3. ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

6 6 Δεδομένου ότι η διαχείριση ΔΣΑ καθίσταται όλο και πιο πολύπλοκη και δαπανηρή, οι υπεύθυνοι σχεδιασμού πρέπει να εκπονούν όλο και πιο εξειδικευμένα σχέδια που να συνδυάζουν τον φιλικό προς το περιβάλλον χαρακτήρα και την αποδοχή από την κοινή γνώμη με το χαμηλότερο κόστος. Για το σκοπό αυτό, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την βοήθεια μεθοδολογίας και λογισμικών εργαλείων που περιγράφονται σε άλλη μελέτη (Οικονομοπούλου κ.ά., 2005) και παρουσιάζονται κατωτέρω. Το υπόλοιπο του παρόντος κεφαλαίου εστιάζεται στον οικονομικό αντίκτυπο της βέλτιστης απόπειρας σχεδιασμού. Προς τούτο, παρουσιάζονται τα οικονομικά αποτελέσματα μιας σχετικά απλής και μια σχετικά εξειδικευμένης μελέτης περιπτώσεων. Η παρούσα μεθοδολογία και τα συναφή λογισμικά μέσα χρησιμοποιήθηκαν το 1995/96 για την ανάπτυξη ενός βέλτιστου σχεδίου διαχείρισης στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Η περιφέρεια αυτή βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της ηπειρωτικής Ελλάδας και αποτελείται από τέσσερις Νομούς με συνολικό πληθυσμό περίπου Οι απαιτήσεις διαχείρισης είχαν περιοριστεί στη μεταφορά και την κατάλληλη διάθεση των ΔΣΑ που παρήγαγε η περιοχή. Τα αποτελέσματα της βελτιστοποίησης και η ανάλυση ευαισθησίας παρουσιάζονται στο γράφημα του σχήματος 5 και δύναται να συνοψιστούν ως εξής (Οικονομοπούλου κ.α, 1999): Επιλογή 1: Βελτιστοποίηση της μεταφοράς και τελικής διάθεσης των ΔΣΑ χωρίς να υπάρχουν επιβεβλημένοι περιορισμοί. Η λύση αυτή κατέληξε στο χαμηλότερο συνολικό κόστος διαχείρισης, όπως ήταν αναμενόμενο. Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, η χρήση ενός ή δύο κεντρικών ΧΥΤΑ στις καλύτερες δυνατές τοποθεσίες θα μπορούσε να εξυπηρετήσει ολόκληρη την περιφέρεια. Τα απόβλητα μεταφέρονται κατά τον βέλτιστο τρόπο από τα οχήματα δεματοποίησης λόγω της εγγύτητας των μεγάλων αστικών κέντρων στις ΧΥΤΑ καθώς και οι περιορισμένες ποσότητες αποβλήτων που παράγονται από τα υπόλοιπα μικρότερα αστικά κέντρα. Επιλογή 2: Βελτιστοποίηση της μεταφοράς και τελικής διάθεσης των ΔΣΑ με υποχρέωση κατασκευής σταθμού μεταφόρτωσης κοντά στο μεγαλύτερο αστικό

7 7 κάντρο. Ο σταθμός μεταφόρτωσης ήταν απαίτηση των αρχών, αλλά απεδείχθη αντιοικονομικός και για το λόγο αυτό δεν υποστηρίχθηκε. Εναλλακτική 3: Προσομοίωση του υπάρχοντος σχεδίου διαχείρισης των ΔΣΑ με τον ως άνω σταθμό μεταφόρτωσης και ένα ΧΥΤΑ ανά Νομό. Αυτό απεδείχθη σημαντικά πιο δαπανηρή λύση σε σύγκριση με τα προηγούμενα σχέδια. Ετήσιο κόστος (Εκατομμύρια Δραχμές) 1. Βέλτιστο σχέδιο χωρίς περιορισμούς 2. Βέλτιστο σχέδιο με υποχρέωση σταθμού μεταφόρτωσης 3. Υφιστάμενο σχέδιο Σχ. 5 Ετήσιο κόστος εναλλακτικών σχεδίων διαχείρισης ΔΣΑ για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Βάση κόστους 1995) Η παρούσα μεθοδολογία και τα συναφή λογισμικά μέσα χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη ενός γενικού σχεδίου για τη διαχείριση των ΔΣΑ στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες κοινοτικές Οδηγίες (Οικονομόπουλος, 2009). Στόχος της μελέτης είναι η ανάλυση των υφισταμένων περιφερειακών σχεδίων, η διατύπωση και ανάλυση ενός νέου εθνικού σχεδίου και η συγκριτική αξιολόγηση των ανωτέρω εναλλακτικών λύσεων. Τα περιφερειακά σχέδια βασίζονται στη χρήση πολλών Εγκαταστάσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΟΔΑ) και στη βιολογική ξήρανση των ΔΣΑ και την αποτέφρωση των παραγομένων δευτερογενών στερεών καυσίμων (βλ. γράφημα στο Σχ. 2). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν ότι ότι το πρόγραμμα αυτό είναι ασυμβίβαστο με τις διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών αλλά και υπερβολικά επαχθές. Δεδομένων των προβλημάτων αυτών, εκπονήθηκε νέος εθνικός σχεδιασμός που βασίζεται στη χρήση τριών νέων κεντρικών ΕΟΔΑ και στην αερόβια ΜΒΤ με ανάκτηση ανακυκλώσιμου υλικού και προαιρετική ανάκτηση και αποτέφρωση RDF (βλ. γράφημα στο Σχ. 3) για την επεξεργασία των αποβλήτων. Το σχέδιο έχει διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συνάδει με όλες τις εφαρμοστέες κοινοτικές Οδηγίες αλλά και να είναι οικονομικά αποδοτικό. Τα αποτελέσματα της οικονομικής ανάλυσης παρουσιάζονται στα διαγράμματα του Σχ. 6 και, όπως

8 8 φαίνεται, τα υφιστάμενα περιφερειακά σχέδια απαιτούν 4,6 έως 4,8 φορές (3,7 έως 4,4 δισεκατομμύρια ΕΥΡΩ) υψηλότερη επένδυση κεφαλαίου ενώ το ετήσιο κόστος τους είναι τουλάχιστον 2,1 έως 2,3 φορές (377 έως 720 εκατομμύρια ΕΥΡΩ/έτος) υψηλότερο σε σύγκριση με το νέο εθνικό σχέδιο. Μεταφορά Επεξεργασία σε νέες εγκαταστάσεις Τελική διάθεση Προτεινόμενο Νέο Εθνικό Σχέδιο Υφιστάμενα Περιφερειακά Σχέδια Απαιτήσεις κεφαλαίου επένδυσης μέχρι το 2020 ( ) Κόστος μεταφοράς Κόστος επεξεργασίας σε νέες εγκαταστάσεις Κόστος επεξεργασίας σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις Κόστος τελικής διάθεσης Προτεινόμενο Νέο Εθνικό Σχέδιο Υφιστάμενα Περιφερειακά Σχέδια Ετήσιο κόστος μεταφοράς, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης ( /έτος) Σχ. 6 Απαιτήσεις κεφαλαιακής επένδυσης μέχρι το 2020 και ετήσιο κόστος εναλλακτικών Εθνικών σχεδίων διαχείρισης ΔΣΑ στην Ελλάδα (βάση υπολογισμού σε τιμές 2009). Τα ανωτέρω παραδείγματα καταδεικνύουν ότι ο εξορθολογισμένος σχεδιασμός επιτρέπει σημαντικές οικονομίες δαπανών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν οι υπεύθυνοι σχεδιασμού ασχολούνται με μεγάλες περιφέρειες και εξειδικευμένους στόχους διαχείρισης. Το ίδιο μπορεί να ισχύει επίσης ακόμη και στην περίπτωση που οι υπεύθυνοι σχεδιασμού μελετούν και σχετικά μικρές Περιφέρειες και αντιμετωπίζουν

9 9 σχετικά απλούς στόχους διαχείρισης. Και στις δύο όμως περιπτώσεις, το κόστος του ορθού σχεδιασμού αντιστοιχεί συνήθως σε μικρό μέρος της εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται για ένα μόνο έτος. 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Στη σχηματική απεικόνιση του Σχ. 7 περιγράφεται μια μεθοδολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη αποτελεσματικών σχεδίων διαχείρισης. Σύμφωνα με το σχήμα, η διαδικασία ξεκινά με μια προκαταρκτική μελέτη με τους εξής στόχους: α) συλλογή βασικών στοιχείων και πληροφοριών, β) εκτίμηση του ελαχίστου αριθμού αλλά και της επιλογής του τόπου κατασκευής των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και/ή διάθεσης, γ) καθορισμό των βασικών απαιτήσεων διαχείρισης σε συνάρτηση με την ισχύουσα νομοθεσία και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, καθώς και συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών τεχνολογιών όσον αφορά το βαθμό συμβατότητάς τους με τις απαιτήσεις διαχείρισης, το κόστος και τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Ο βέλτιστος σχεδιασμός που ακολουθεί χρησιμοποιεί ένα εξελιγμένο λογισμικό σύστημα το οποίο τροφοδοτείται με τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προέκυψαν στην προκαταρκτική φάση) με στόχο την ανάπτυξη ενός βέλτιστου σχεδίου και τη διενέργεια ανάλυσης ευαισθησίας. Η ανάλυση περιλαμβάνει δέσμη εναλλακτικών βέλτιστων λύσεων και η κάθε λύση καλύπτει ικανό αριθμό περιορισμών (π.χ. αποκλεισμό ή επιβεβλημένη χρήση συγκεκριμένης τεχνολογίας, αποκλεισμό ή επιβεβλημένη επιλογή ορισμένων χώρων, επιβολή ορίων χωρητικότητας, κλπ.). Κάθε μία από τις βέλτιστες λύσεις συνοδεύεται από λεπτομερή ανάλυση κόστους σε επίπεδο Δήμου, Νομού και/ή Περιφέρειας με οπτική γεωγραφική απεικόνιση. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Συλλογή στοιχείων και Πληροφοριών Λογισμικό σύστημα Στοιχεία για το σχεδιασμό και υπολογισμό

10 10 Νομικό πλαίσιο/ κόστους σχετικά με: ανάλυση Στόχοι διαχείρισης/ ΧΥΤΑ ευαισθησίας Επιλογή τεχνολογιών Σταθμούς μεταφόρτωσης Μηχανικό διαχωρισμό Αερόβια ΜΒΤ Επιλογή Συναρτήσεις κόστους για άλλου όρων Ελάχιστος αριθμός είδους εγκαταστάσεις Θέσεων εγκατάστασης/ επιλογή υποψηφίων χώρων Βέλτιστο σχέδιο Λεπτομερής ανάλυση κόστους Ενδεικτικός σχεδιασμός των επιλεγεισών εγκαταστάσεων Σχ. 7 Μεθοδολογία και λογισμικό σύστημα για εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης ΔΣΑ Η προκαταρκτική και η λεπτομερής μελέτη δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Η εκτέλεση της προκαταρκτικής μελέτης υποβοηθείται σημαντικά από τη χρήση των λογισμικών εργαλείων της λεπτομερούς ανάλυσης. Η λεπτομερής ανάλυση, με τη σειρά της, χρησιμοποιεί τα στοιχεία της προκαταρκτικής και ακολουθεί τους προσανατολισμούς της ως προς τη διαχείριση. Οι τελευταίοι απλουστεύουν δραστικά το πρόβλημα της βελτιστοποίησης καθότι περιορίζουν την ανάλυση σε ένα κλειστό αριθμό εναλλακτικών τεχνολογιών που ενδείκνυνται καλύτερα για τον επιδιωκόμενο στόχο. 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα βασικά απαιτούμενα στοιχεία για την εκπόνηση βέλτιστων σχεδίων διαχείρισης αναγράφονται στο γράφημα του Σχ. 8 και συνοψίζονται ως εξής: Ετήσιος όγκος και συνήθης σύνθεση των αποβλήτων που παράγει ο κάθε Δήμος κατά την περίοδο σχεδιασμού

11 11 Κατανομή στο χρόνο των συλλεχθέντων φορτίων αποβλήτων (ανά εβδομάδα, ημέρα και ώρα) Τοποθεσία υφισταμένων εγκαταστάσεων καθώς και βασικά στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία τους. Τα τελευταία συλλέγονται μέσω εξειδικευμένων ερωτηματολογίων, ανάλογα με τον τύπο της εγκατάστασης. Τοποθεσία υποψηφίων χώρων για τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης καθώς και κύρια χαρακτηριστικά (π.χ. μέγεθος της διαθέσιμης επιφάνειας, χωρητικότητα των ΧΥΤΑ). Καθορισμός εναλλακτικών οδών που θα συνδέουν τους δήμους με τους χώρους απόθεσης και τους χώρους αυτούς μεταξύ τους μαζί με σχετικά στοιχεία σχετικά με τις αποστάσεις και το μέσο όρο των χρόνων μεταφοράς. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται συνήθως χάρη στη χρήση ΓΣΠ Καθορισμός της δέσμης πιθανών περιορισμών. Για κάθε δέσμη, θα πρέπει να εκπονηθεί ένα βέλτιστο σχέδιο που να ικανοποιεί τους σχετικούς περιορισμούς Ποσότητα και Κατανομή στο Υφιστάμενες Υποψήφιες Εναλλακτικές σύνθεση χρόνο υποδομές τοποθεσίες συνδέσεις μεταφοράς Καταχώρηση στη βάση δεδομένων Εναλλακτικοί Περιορισμοί Λογισμικό σύστημα βελτιστοποίησης σχεδίου Βάση δεδομένων Αποτελεσμάτων ΓΣΠ/ΣΔΠ Απεικονίσεις ΓΣΠ Βέλτιστα σχέδια

12 12 Σχεδιασμός μονάδων Ανάλυση ευαισθησίας Σχ. 8 Καταχώρηση και αποτελέσματα του λογισμικού συστήματος βελτιστοποίησης της διαχείρισης Όπως φαίνεται και στο Σχ. 7, το λογισμικό σύστημα περιλαμβάνει λειτουργικά στοιχεία που επιτρέπουν το κεφάλαιο επένδυσης και το ετήσιο κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων που συμμετέχουν στο σχέδιο. Τα απαιτούμενα στοιχεία κόστους για τους σταθμούς μεταφόρτωσης, τις μονάδες αερόβιας ΜΒΤ και ΧΥΤΑ υπολογίζονται με αναλυτική μέθοδο από σχετικά λειτουργικά τμήματα για το σχεδιασμό μονάδων και τον υπολογισμό κόστους. Τα στοιχεία κόστους για άλλα είδη εγκαταστάσεων υπολογίζονται με βάση συναρτήσεις περί κόστους (Οικονομόπουλος, 2010). Το λογισμικό σύστημα περιλαμβάνει μια βάση δεδομένων κόστους που παρέχει έγκυρες και αξιόπιστες προβλέψεις για μονάδες διαχείρισης σε χώρες της ΕΕ. Η βάση δεδομένων ενδέχεται να χρειάζεται τροποποίηση για να μπορεί να παρέχει αξιόπιστες προγνώσεις και για άλλες χώρες. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν γραφική απεικόνιση των βέλτιστων λύσεων καθώς και ορισμένες εκθέσεις (με ροή υλικού και ανάλυση κόστους) που ορίζουν τις βέλτιστες λύσεις και επιτρέπουν σύγκριση μεταξύ των διαφόρων βέλτιστων λύσεων σε δημοτικό, νομαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο (ανάλυση ευαισθησίας). Επιπλέον, μπορούν να παραχθούν και εκθέσεις με το βέλτιστο σχεδιασμό και τη λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωσης, των σταθμών αερόβιας ΜΒΤ και των ΧΥΤΑ. 6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Με την εφαρμογή της παρούσας μεθοδολογίας και των λογισμικών εργαλείων, οι υπεύθυνοι σχεδιασμού μπορούν να εκπονήσουν σχέδια βέλτιστης διαχείρισης αποβλήτων που να ανταποκρίνονται σε όλους τους νομικούς και λοιπούς στόχους με το χαμηλότερο κόστος. Η ανάλυση ευαισθησίας επιτρέπει την εκπόνηση βέλτιστων σχεδίων που να καλύπτουν και τους επιθυμητούς περιορισμούς, όπως τον αποκλεισμό

13 13 ή την επιβεβλημένη επιλογή χώρων και/ή τεχνολογιών καθώς και την εφαρμογή περιορισμών χωρητικότητας. Κάτι τέτοιο επιτρέπει στις τοπικές αρχές να επιλέξουν, μεταξύ των εναλλακτικών σχεδίων, εκείνο που επιτυγχάνει την καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στους επιδιωκόμενους στόχους και το κόστος. Η διαδικασία εφαρμογής είναι καλά οργανωμένη ώστε να επιτρέπει την ταχύτερη δυνατή ανάπτυξη των σχεδίων. Ο απαιτούμενος χρόνος για το σκοπό αυτό κυμαίνεται συνήθως από 6 έως 24 μήνες, ανάλογα με το μέγεθος της υπό μελέτη περιοχής, την πολυπλοκότητα των διαχειριστικών επιδιώξεων, την έκταση της ανάλυσης ευαισθησίας και, κυρίως, τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων στοιχείων για την τροφοδότηση του προγράμματος. Η εκτέλεση ενός έργου εκτελείται από τη δική μας ομάδα μελέτης με την υποστήριξη τοπικών επιστημόνων και μηχανικών. Αυτοί συλλέγουν, διασταυρώνουν και κάνουν μια πρώτη επεξεργασία των απαιτούμενων στοιχείων κάτω από την καθοδήγηση της ομάδας μελέτης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Economopoulos, A. P. (2010). "Technoeconomic aspects of alternative municipal solid wastes treatment technologies". Waste Management. To appear. 2. Economopoulos, A. P. (2009). Formulation and comparative evaluation of rational MSW management plans for Greece. Keynote paper. Proceedings, 2 nd International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, June 21 to 26, Mykonos island. 3. Economopoulou A. A. and A. P. Economopoulos, (2005). Transport distances versus economies of scale for municipal solid wastes treatment and disposal installations. Conference proceedings. 9 th International Conference on Environmental Science and Technology. Rodos, Sept.3 to 6, Economopoulou, M. A., A. A. Economopoulou, P. P. Economopoulos and A. P. Economopoulos, (2005). "Optimal Solid Wastes Management / Part I: Methodology and Software Infrastructure". Proceedings of the 5 th International Exhibition and Conference on Environment "HELECO '05", Paper O-C31. Technical Chamber of Greece, Feb. 3 to 6, Athens, Greece. 5. Economopoulou M.A., P.P. Economopoulos and A.P. Economopoulos. (1999).

14 14 "Optimum municipal solid waste management and sensitivity analysis for the region of W. Macedonia." Proceedings, of the 3 rd International Exhibition and Conference on Environment "HELECO' 99",Vol. II p Technical Chamber of Greece, June 3 to 6, Thessalonica, Greece.

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ / ΜΕΡΟΣ I: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ / ΜΕΡΟΣ I: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ / ΜΕΡΟΣ I: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Οικονοµοπούλου Μαρία 1, Οικονοµοπούλου Αλεξία 2, Οικονοµόπουλος Πέτρος 3 και Οικονοµόπουλος Αλέξανδρος 4 1 ΥΠΕΠΘ, Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Waste management for energy purposes The response of the municipalities EU initiatives to be implemented The significance of strategic alliances Athens,

Διαβάστε περισσότερα

MIA ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

MIA ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ MIA ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Σπουδαστής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα για την Κατασκευή, Λειτουργία των Υποδομών Περιβάλλοντος & Διαχείρισης. Β. Παπαζήσης, Διευθύνων Σύμβουλος Thalis E.S. S.A.

Επιχειρηματικότητα για την Κατασκευή, Λειτουργία των Υποδομών Περιβάλλοντος & Διαχείρισης. Β. Παπαζήσης, Διευθύνων Σύμβουλος Thalis E.S. S.A. Επιχειρηματικότητα για την Κατασκευή, Λειτουργία των Υποδομών Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Β. Παπαζήσης, Διευθύνων Σύμβουλος Thalis E.S. S.A. 1 Εταιρικό Προφίλ Thalis E.S. Η Thalis E.S. σχεδιάζει και εφαρμόζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΣΔΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΣΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΣΔΑ Καθ. Αλέξανδρος Π. Οικονομόπουλος ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ eco@otenet.gr Περίληψη Η παρούσα παρέμβαση αφορά την πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων Κύριο αντικείµενο της Εταιρίας είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η λειτουργία του ΟΣ Α της υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το Σχέδιο ιαχείρισης του 1995. Μέτοχοι: Οι ήµοι Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη, Χανιά

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη, Χανιά ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη, Χανιά 731 00 Καθηγητής Αλέξανδρος Π. Οικονομόπουλος Δ/ντής Εργαστηρίου Διαχείρισης Αερίων, Υγρών και Στερεών Αποβλήτων E-mail: eco@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. Επεξεργασία Ανάκτηση Αποβλήτων Α.Ε. Α.Ε. Corporate Waste & Recycling Conference, Conference, 26.06.2012, Αμφιθέατρο ΟΤΕ Academy,

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιμότητα της θερμικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα. Νικόλαος Μουσιόπουλος

Σκοπιμότητα της θερμικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα. Νικόλαος Μουσιόπουλος Σκοπιμότητα της θερμικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα Νικόλαος Μουσιόπουλος Το τέλος πύλης ΧΥΤΑ ως παράγοντας προώθησης της θερμικής επεξεργασίας Ενεργειακή αξιοποίηση Διαχείριση ΑΣΑ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Γεωπληροφορική και Τοπογραφία Θέμα Πτυχιακή Εργασία : Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων στην πόλη των Σερρών Επιμέλεια: Γκότσικα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ. Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Νομό Κεφαλληνίας και Νομό Ηρακλείου Κρήτης ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ. Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Νομό Κεφαλληνίας και Νομό Ηρακλείου Κρήτης ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Νομό Κεφαλληνίας και Νομό Ηρακλείου Κρήτης «Παρουσιάσεις Τεχνολογιών / Προϊόντων Προστασίας περιβάλλοντος» ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ. Νοέμβριος 2008 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών & Επικίνδυνων Αποβλήτων Δ/ντής: Ευάγγελος Γιδαράκος, Καθηγητής ΧΑΝΙΑ, Τηλ.: , Fax:

Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών & Επικίνδυνων Αποβλήτων Δ/ντής: Ευάγγελος Γιδαράκος, Καθηγητής ΧΑΝΙΑ, Τηλ.: , Fax: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών & Επικίνδυνων Αποβλήτων Δ/ντής: Ευάγγελος Γιδαράκος, Καθηγητής 73100-ΧΑΝΙΑ, Τηλ.: +302821037789, Fax: +302821037789 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος Eggersmann Anlagenbau, Max-Planck-St. 15 33428 Marienfeld, Germany T.: +49 (0)5247 9808 0, F: +49 (0)5247 9808 40,

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία εγχειριδίου για τη «ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» (& διοργάνωση ηµερίδας)

ηµιουργία εγχειριδίου για τη «ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» (& διοργάνωση ηµερίδας) Εισήγηση της Μόνιµης Επιστηµονικής Επιτροπής Περιβάλλοντος ΤΕΕ/ΤΑΚ για την παράλληλη εκδήλωση των ΜΕΠ των περιφερειακών τµηµάτων ηµιουργία εγχειριδίου για τη «ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» (&

Διαβάστε περισσότερα

Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων

Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων Κυρκίτσος Φίλιππος ρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) Επίσημη διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ για τον Εθνικό Σχεδιασμό ιαχείρισης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων Διαχείριση Απορριμμάτων Βιβλιογραφικές πηγές Περιβαλλοντική Τεχνολογία, 2008, Α. Ανδρεαδάκης κ.α., Κεφάλαιο 7, Εκδόσεις Συμμετρία (κατά κύριο λόγο) Introduction to Environmental Engineering and Science,

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμαστική Εφαρμογή Λογισμικού DSS Tool v1: Περιφέρεια Κρήτης

Δοκιμαστική Εφαρμογή Λογισμικού DSS Tool v1: Περιφέρεια Κρήτης Establishment of Waste Network for sustainable solid waste management planning and promotion of integrated decision tools in the Balkan Region (BALKWASTE) LIFE07/ENV/RO/686 ACTION 5: Development of decision

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Μια εταιρεία αλουμινίου έχει αποθέματα βωξίτη στην περιοχή G, στην S και στην A. Επίσης, υπάρχουν εργοστάσια μετάλλου, όπου ο βωξίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή Η ανάλυση ευαισθησίας μιάς οικονομικής πρότασης είναι η μελέτη της επιρροής των μεταβολών των τιμών των παραμέτρων της πρότασης στη διαμόρφωση της τελικής απόφασης. Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Καθ. Μαρία Λοϊζίδου email: mloiz@chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων»

Ημερίδα με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» Ημερίδα με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» Εισήγηση με θέμα: «Ο ρόλος της τοπικής Αυτοδιοίκησης για μία νέα εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων 1. Εισαγωγή Για την επιτυχή εφαρµογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης, είναι απαραίτητο αφενός µεν να εξετασθεί ένας ικανός και αναγκαίος

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον 2 1. Εισαγωγή Το έργο Recycling@Home «Ανακύκλωση στο σπίτι-ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ ENERGY WASTE LIFE09 ENV/GR/000307. Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2 η Hμερίδα του έργου

LIFE+ ENERGY WASTE LIFE09 ENV/GR/000307. Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2 η Hμερίδα του έργου LIFE+ LIFE09 ENV/GR/000307 Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2 η Hμερίδα του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ (LIFE09 ENV/GR/000307) με τίτλο: "Ενεργειακή Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Βόλος, 29 Οκτωβρίου 2014 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) 1 Προέλευση και ιστορία της Επιχειρησιακής Έρευνας Αλλαγές στις επιχειρήσεις Τέλος του 19ου αιώνα: βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Deliverable 2-2: Questionnaire for the participation to the ISWM-TINOS project

Deliverable 2-2: Questionnaire for the participation to the ISWM-TINOS project : Development and implementation of a demonstration system on Integrated Solid Waste Management for Tinos in line with the Waste Framework Directive ISWM - TINOS Deliverable 2-2: Questionnaire for the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 1-1 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ... 1-2 1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή συν-αξιοποίηση. Γ. Κουφοδήμος, Μηχ-Μηχ Ι. Μπούκης, Χημ-Μηχ Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης

Ενεργειακή συν-αξιοποίηση. Γ. Κουφοδήμος, Μηχ-Μηχ Ι. Μπούκης, Χημ-Μηχ Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης Ενεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων & βιομάζας Γ. Κουφοδήμος, Μηχ-Μηχ Ι. Μπούκης, Χημ-Μηχ Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης Περιεχόμενα Δραστηριότητες Ηλέκτωρ Α.Ε. Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη, Χανιά

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη, Χανιά ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη, Χανιά 731 00 Καθηγητής Αλέξανδρος Π. Οικονομόπουλος Δ/ντής Εργαστηρίου Διαχείρισης Αερίων, Υγρών και Στερεών Αποβλήτων E-mail: eco@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη, Χανιά

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη, Χανιά ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη, Χανιά 731 00 Καθηγητής Αλέξανδρος Π. Οικονομόπουλος Δ/ντής Εργαστηρίου Διαχείρισης Αερίων, Υγρών και Στερεών Αποβλήτων E-mail: eco@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Μία Μεγάλη Ευκαιρία για την Ελλάδα

Μία Μεγάλη Ευκαιρία για την Ελλάδα ιάσκεψη για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Η περίπτωση της. Ελλάδας, Πανελλήνιος Σύλλογος Χηµικών Μηχανικών, Πάτρα, 25 Φεβρουαρίου 2005 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Α.Σ.Ε. Α.Σ.Ε.): Μία Μεγάλη Ευκαιρία για την

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντώνιος Μήλιας, Χημικός Μηχανικός, Γεν. Γραμματέας Δ. Χίου Δημήτριος Τσούχλης, Περιβαλλοντολόγος, Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ III ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ III ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ III ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Βασικός τελικός στόχος κάθε επιστηµονικής τεχνολογικής εφαρµογής είναι: H γενική βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος Η βελτίωση της ποιότητας ζωής Τα µέσα µε τα

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης

2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο: 210-7723551,

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENV/GR/000950 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 25 Σεπτεμβρίου 2013

LIFE ENV/GR/000950 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 25 Σεπτεμβρίου 2013 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Σ. ΚΑΣΙΔΩΝΗ Αύξηση των παραγόμενων ποσοτήτων απορριμμάτων Πολύπλοκη σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε.) «ΕΡΕΙΠΙΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ» Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, Δ.Ε. ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ, Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΕΝΑ CASE STUDY ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΕΝΑ CASE STUDY ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΕΝΑ CASE STUDY ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Σημασία μοντέλου Το μοντέλο δημιουργεί μια λογική δομή μέσω της οποίας αποκτούμε μια χρήσιμη άποψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) Εκδήλωση ΤΕΕ Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE

Διαβάστε περισσότερα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η πληροφορία έχει τα δικά της στάδια εξέλιξης 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η διαχείριση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο ήμων

ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο ήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑ Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο ήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 712 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασμός των γεωγραφικών ενοτήτων, στις οποίες θα λαμβάνει χώρα

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση αποβλήτων, Μονάδες Βιοαερίου και Καύση

Ενεργειακή Αξιοποίηση αποβλήτων, Μονάδες Βιοαερίου και Καύση VERDETEC FORUM ECOTEC A-ENERGY Αθήνα, 5 MARTIOY 2017 Ενεργειακή Αξιοποίηση αποβλήτων, Μονάδες Βιοαερίου και Καύση Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ;

ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ; ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ; Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Συστημάτων Διαχείρισης ΑΣΑ Ανάπτυξη & ΕφαρμογήστηΝήσοΚέρκυρα Παρουσίαση: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές Πηγές Χρηματοδότησης και οι Ευκαιρίες για Ανάπτυξη που Προσφέρουν

Εναλλακτικές Πηγές Χρηματοδότησης και οι Ευκαιρίες για Ανάπτυξη που Προσφέρουν Εναλλακτικές Πηγές Χρηματοδότησης και οι Ευκαιρίες για Ανάπτυξη που Προσφέρουν Δρ Θρασύβουλος Μανιός Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας ΤΕΙ Κρήτης Βασικές Αρχές Το Πρόβλημα ως Ευκαιρία Η Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ε. Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο

Το Ε. Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο Το Ε. Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. ΑΣΤΙΚΑ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Λάρισα, 11-6-2015 Εθνικά σχέδια διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ο ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Σ Υ ΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ σε επίπεδο Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περικλής Καφάσης Δ/ντης Προμηθειών Υπηρεσιών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων, Κυκλική Οικονομία και Εξοικονόμηση Ενέργειας: Μια Νέα Προοπτική Διαχείρισης των Αποβλήτων σε Τοπικό Επίπεδο

Αποκεντρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων, Κυκλική Οικονομία και Εξοικονόμηση Ενέργειας: Μια Νέα Προοπτική Διαχείρισης των Αποβλήτων σε Τοπικό Επίπεδο Αποκεντρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων, Κυκλική Οικονομία και Εξοικονόμηση Ενέργειας: Μια Νέα Προοπτική Διαχείρισης των Αποβλήτων σε Τοπικό Επίπεδο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής Αφροδίτη Μπιζά,

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης. τηλ Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2009

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης.  τηλ Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2009 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης Greenpeace Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα, τηλ. 210-82.24.481 www.ecorec.gr τηλ. 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Ελληνικό Γραφείο Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Πίνακας 1: Ανηγµένοι συντελεστές βαρύτητας µεµονωµένων κριτηρίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Πίνακας 1: Ανηγµένοι συντελεστές βαρύτητας µεµονωµένων κριτηρίων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην τεχνική αυτή έκθεση περιγράφεται αναλυτικά η εφαρµογή της µεθόδου πολυκριτηριακής ανάλυσης για την εξέταση των εναλλακτικών συστηµάτων - σεναρίων διαχείρισης των ΑΚΚ στην Κύπρο και παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μελέτη Εφαρμογών Συστημάτων Καύσης μέσω Λογισμικού Ανάλυσης Κύκλου Ζωής Δ. Γιαννόπουλος, Μ. Φούντη Εργαστήριο Ετερογενών Μειγμάτων και Συστημάτων Καύσης Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενεργειακή Αξιοποίηση σαν παράμετρος ενός Ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου για την Διαχείριση των Απορριμμάτων.

Η Ενεργειακή Αξιοποίηση σαν παράμετρος ενός Ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου για την Διαχείριση των Απορριμμάτων. 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξόρυξης & Εναλλακτικών Μεθόδων Διαχείρισης Αποβλήτων - RECLAIM Αθήνα, 15 Ιουνίου 2016 Η Ενεργειακή Αξιοποίηση σαν παράμετρος ενός Ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου για την Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγήτρια: Άννα Μίχου Γενική Διευθύντρια Ανατολική Α.Ε Εισαγωγή Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών) αποτελεί ένα σύνθετο και κρίσιμο πρόβλημα για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη, Χανιά 731 00

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη, Χανιά 731 00 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη, Χανιά 731 00 Καθηγητής Αλέξανδρος Π. Οικονομόπουλος Δ/ντής Εργαστηρίου Διαχείρισης Αερίων, Υγρών και Στερεών Αποβλήτων E-mail: eco@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Θέµα: Πρόγραµµα LIFE 3 rd διαχείριση ειδικών ρευµάτων στερεών αποβλήτων στην Κύπρο Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δ. N. Καζαντζάκη, Αρχανών, Τεμένους

Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δ. N. Καζαντζάκη, Αρχανών, Τεμένους Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δ. N. Καζαντζάκη, Αρχανών, Τεμένους Χαράλαμπος Η. Νικολουδάκης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. M.Sc. Διαχείριση Αποβλήτων Γεωγραφική Θέση / Χωροθέτηση Έργων Εξυπηρετούμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικά απόβλητα: το µεγάλο στοίχηµα. Αντώνης Μαυρόπουλος http://mavropoulos-gr.blogspot.com/ amavrop@epem.gr

Οργανικά απόβλητα: το µεγάλο στοίχηµα. Αντώνης Μαυρόπουλος http://mavropoulos-gr.blogspot.com/ amavrop@epem.gr Οργανικά απόβλητα: το µεγάλο στοίχηµα Αντώνης Μαυρόπουλος http://mavropoulos-gr.blogspot.com/ amavrop@epem.gr Περιεχόµενα Αρχές σχεδιασµού Ο ρόλος της επεξεργασίας των αποβλήτων Οργανικά απόβλητα: στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θραύση-τεμαχισμό ογκωδών αντικειμένων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θραύση-τεμαχισμό ογκωδών αντικειμένων Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θραύση-τεμαχισμό ογκωδών αντικειμένων Αρ. Πρωτ.: 18458 Σταυρούπολη 26/03/2013 Ο Δήμος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ Πόσο πραγματικά κοστίζει στην ελληνική οικονομία και κοινωνία η χρήση του λιγνίτη για την παραγωγή ενέργειας; Η κυριαρχία του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας μας

Διαβάστε περισσότερα

Ωρίμανση και Χρηματοδότηση Έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Αλέξανδρος Ζαχάρωφ

Ωρίμανση και Χρηματοδότηση Έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Αλέξανδρος Ζαχάρωφ Ωρίμανση και Χρηματοδότηση Έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αλέξανδρος Ζαχάρωφ Συνοπτική Παρουσίαση Στάδια Ωρίμανσης Έργων Διαχείρισης Απορριμμάτων Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας Έργων / Κοινές Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 12-10-2011 στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Καρόλου 24, πλ. Μεταξουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO 2 eq. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ v.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO 2 eq. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ v. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO 2 eq. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ v.2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 biowaste.gr Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ATHENS-BIOWASTE

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ»

EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ» Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ 2004 2009 EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΏΝ ΑΣΤΙΚΏΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

«Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων. Αποτελέσματα του έργου ENERGY WASTE.»

«Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων. Αποτελέσματα του έργου ENERGY WASTE.» Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3 η και τελευταία Hμερίδα του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ (LIFE09 ENV/GR/000307), με τίτλο: «Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Διεθνής Ημερίδα της ΕΕΔΣΑ

Δελτίο Τύπου. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Διεθνής Ημερίδα της ΕΕΔΣΑ Αθήνα, 02.07. 2015 Δελτίο Τύπου Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Διεθνής Ημερίδα της ΕΕΔΣΑ «Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο B2C. Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο B2C. Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο B2C Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ Η μεθοδολογία που προτείνεται περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 1. Καταγραφή των ποσοτήτων των αστικών αποβλήτων που διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Τ.Σ.Δ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Τ.Σ.Δ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Τ.Σ.Δ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ Το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Σ.Δ.) του Δήμου Βύρωνα συντάσσεται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚΝΑ, κ. Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1 Η Ελλάδα βρίσκεται σε οριακή καμπή στο ζήτημα των απορριμμάτων. Με βάση τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, το μέλλον προδιαγράφεται ζοφερό και δύσκολο.

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κουρκούμπας, Γ. Θεοπούλου, Π. Γραμμέλης, Σ. Καρέλλας

Δ. Κουρκούμπας, Γ. Θεοπούλου, Π. Γραμμέλης, Σ. Καρέλλας Chemical Process and Energy Resources Institute Centre for Research and Technology Hellas ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙ Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΠΕ. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Περιεχόμενα ΜΠΕ. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Περιεχόμενα ΜΠΕ Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Γενικά στοιχεία σχετικά με τα περιεχόμενα κάθε Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ανεξάρτητα από το είδος του έργου ή της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Παρατηρήσεις-προτάσεις στην μελέτη «Τροποποίηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Παρατηρήσεις-προτάσεις στην μελέτη «Τροποποίηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Παρατηρήσεις-προτάσεις στην μελέτη «Τροποποίηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ομόφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα Το Χρηματοδοτικό Εργαλείο JESSICA της ΕΤΕΠ για τα Έργα ΔΣΑ στην Ελλάδα Ημερίδα ΕΕΔΣΑ - Έκθεση ECOTEC 2010 24 η Απριλίου 2010 Π. Κοκορότσικος, Ευρωσύμβουλοι Γ. Ηλιόπουλος, ΕΠΤΑ Γ. Κωνστάντζος, ΕΠΤΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Περιεχόμενα:

Ενημερωτικό Δελτίο. Περιεχόμενα: Ενημερωτικό Δελτίο Περιεχόμενα: Συνοπτική Παρουσίαση του Προγράμματος WASMAN Διακρατικές Συναντήσεις των Εταίρων του Προγράμματος Σύσταση τοπικής ομάδας (Waste Management Partnership) διαχείρισης αποβλήτων.

Διαβάστε περισσότερα