ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : Αχαρνές: Αριθ. Πρωτ.: 41231

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231"

Transcript

1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ , Αχαρνές Πληροφορίες: Σ. Μπούρα Τηλ.: (+30) Fax: (+30) Βαθμό προτεραιότητας: «Κοινό» Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: «Διηνεκές» Αχαρνές: Αριθ. Πρωτ.: Προς κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού δώδεκα (12) ατόμων διάρκειας δύο (2) μηνών η οποία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.2 του Ν.4325/2015». Κύριε Πρόεδρε, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος το θέμα που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού δώδεκα (12) ατόμων, διάρκειας δύο (2) μηνών η οποία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.2 του Ν.4325/2015 και μπορεί να παραταθεί για ένα μήνα ακόμα. Ειδικότερα σας αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τον Ν. 4235/2015 άρθρο 41 ορίζεται ότι «...επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ' εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α 180). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.» Σας γνωρίζουμε ότι ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου με δεδομένες τις κλιματολογικές αλλαγές που έχουν επέλθει και έχουν ως συνέπεια την χρονική παράταση της επικίνδυνης περιόδου για πυρκαγιές, η προστασία περιοχών του Δήμου όπως η Πάρνηθα η Βαρυμπόμπη, το Μετόχι κ.λ.π. από τις πυρκαγιές καθίσταται ιδιαίτερα επιτακτική. Φαινόμενα εκδήλωσης πυρκαγιών στις περιοχές αυτές, που ως γνωστόν αποτελούν ζωτικό πνεύμονα όχι μόνο του Δήμου μας αλλά ολόκληρης της Αττικής, την περίοδο αυτή θα ήταν καταστροφικά. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα όπως η αύξηση της θερμοκρασίας καθώς και οι ισχυροί άνεμοι επιβάλλουν κατά την θερινή περίοδο την αποψίλωση από ξερά χόρτα και κλαδιά και την παράλληλη επίβλεψη και καθαρισμό των δασικών εκτάσεων του Δήμου.

2 Για τους παραπάνω λόγους η πρόσληψη προσωπικού δώδεκα (12) ατόμων διάρκειας δύο (2) μηνών είναι απαραίτητη και θα αποτελέσει σημαντική αρωγή στην προστασία του πρασίνου του Δήμου και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς. Επίσης ότι για την πρόσληψη του ανωτέρω αναφερόμενο προσωπικό δεν απαιτείται έγκριση της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπή που προβλέπεται από την με αριθ.55/98 Π.Υ.Σ.. Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ΦΕΚ 1485/Β/ προβλέπονται πενήντα (50) θέσεις προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α και του προϋπ/σμού δαπανών του Δήμου έτους Έχοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά. Ακριβές Αντίγραφο Με εντολή Δημάρχου H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Μαρία Αγιουτάντη ΔΕ38-Χειριστών Η/Υ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΓΕΤΗ ΑΓΓΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

3 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ «Αρωγή» Ν.Π.Δ.Δ. Μπόσκιζας & Πλαταιών 23 Α Αχαρνές Τηλ.-Fax : Τηλ.: Απόσπασμα από το 4ο Πρακτικό Συνεδρίαση της 26/5/2015 Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 146/ Αρ. Θέματος: 1 ο Αρ. Απόφασης: 23 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1. Γκασούκας Νικόλαος 1. Κοσμίδου Λουΐζα 2. Έλλιοττ Ευαγγελία 2. Κατσανδρής Δημήτριος 3. Κεχρή Σωτηρία 3. Τσακλίδου Ελένη 4. Βρεττός Μιχαήλ 5. Πορτοκαλή Ευαγγελία 6. Χωριανόπουλος Κων/νος Σήμερα, 26/5/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ., στο κέντρο της ΑΡΩΓΗΣ στην οδό Πλαταιών 23Α στην περιοχή Μπόσκιζα του Δήμου Αχαρνών συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Κέντρου, κ. Νικόλαου Γκασούκα με την παρουσία των πιο πάνω αναφερόμενων μελών. Αφού το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος του Ιδρύματος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης: ΘΕΜΑ: Οικονομικός Απολογισμός έτους Ο Πρόεδρος του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών κ. Νικόλαος Γκασούκας φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τον οικονομικό απολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ οικονομικού έτους Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα.

4 Τέλος ο κος Πρόεδρος ζητά από το Σώμα να αποφασίσει. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αφού έλαβε υπόψη την πρόταση του Προέδρου και την ανάγκη της λήψης απόφασης μετά από διαλογική συζήτηση και σύσκεψη ομόφωνα, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) Εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ οικονομικού έτους 2014, ως ο συνημμένος πίνακας ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης. Β) Υποβάλει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. Γ) Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στoν κ. Πρόεδρο. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 23/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΚΑΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΛΙΟΤΤ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΕΧΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΣΟΥΚΑΣ

5 Ε Σ Ο Δ Α ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Λ. ΚΩΔΙΚΟΣ Λ.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Αρχικά Προϋπολογισθέντα Αναμορφώσεις Τελικός Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέο Υπόλοιπο 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93) 0,00 0,00 0, Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) 0,00 0,00 0, Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 0,00 0,00 0, Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) 0,00 0,00 0, Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0,00 0,00 0, Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 0,00 0,00 0, Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98) 0,00 0,00 0,00 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις ,09 0, , ,09 0, , ,09 0,00

6 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σύνολο ,09 0, , ,09 0, , ,09 0,00 Γενικό Σύνολο ,09 0, , ,09 0, , ,09 0,00 Γενικό Σύνολο ,09 0, , ,09 0, , ,09 0, Λοιπές επιχορηγήσεις 0,00 0,00 0, Προαιρετική επιχορήγηση από Δήμο Αχαρνών ,00 0, , Σύνολο ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν 2539/97) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Δωρεές Σύνολο ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ Προϊόν δωρεών 5.000,00 0, , ,10 0, , ,10 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,10 0, , ,10 0,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,10 0, , ,10 0,00

7 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 162 Λοιπά έκτακτα έσοδα Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 2.000,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 2 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 0, , , ,00 0, , ,00 0, Σύνολο Κ.Α 211 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α 21 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 2.400,00 0, , ,20 0, , ,20 0,00 Φοροί και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π ,00 0, , ,33 0, , ,33 0,00

8 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 2.000,00 0, ,00 25,66 0,00 25,66 25,66 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,19 0, , ,19 0, Ασφαλιστικές εισφορές Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 1.650,00 0, ,00 282,92 0,00 282,92 282,92 0, Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 900,00 0,00 900,00 176,63 0,00 176,63 176,63 0, Εισφορά υπέρ ΙΚΑ ,00 0, , ,69 0, , ,69 0, Λοιπές εισφορές 1.000,00 0, , ,69 0, , ,69 0, Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 0,00 0,00 0, Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,93 0, , ,93 0,00 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 0,00 0,00 0,00 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 250,00 0,00 250,00 288,00 0,00 288,00 288,00 0,00 42 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 250,00 288,00 0,00 288,00 288,00 0,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,12 0, , ,12 0,00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0, , ,13 0, , ,13 0,00 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 1.000,00 0, , ,98 0, , ,98 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,11 0, , ,11 0,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,11 0, , ,11 0,00

9 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , , , ,67 0, , ,67 0,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα , , , ,10 0, , ,10 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,77 0, , ,77 0,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,77 0, , ,77 0,00 0 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,09 0, , ,09 0, , ,09 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,09 0, , ,09 0, , ,09 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,00 0, , ,10 0, , ,10 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 5.000,00 0, , ,10 0, , ,10 0,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.000,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ Π.Ο.Ε ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ,00 0, , ,23 0, , ,23 0,00 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0, , ,12 0, , ,12 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 7.000,00 0, , ,11 0, , ,11 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , ,77 0, , ,77 0, ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΌ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,67 0, , ,67 0,00

10 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΌ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,10 0, , ,10 0, , , , ,19 0, , ,19 0,00

11 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Λ. ΚΩΔΙΚΟΣ Λ.Τ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΚΠΕΣΜΟΙ/ΑΚΥ ΡΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 00 Γενικές Υπηρεσίες 00-6 Έξοδα χρήσης Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 80,00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 0, , , ,00 0, , ,00 0, , Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Σύνολο Κ.Α , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61 0, , , ,00 0, , ,00 0, , Ταχυδρομικά τέλη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 0, , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62 0, , , ,00 0, , ,00 0, , Φόροι - Τέλη Φόροι

12 Φόροι τόκων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιποί φόροι - πρόστιμα & επιβαρύνσεις 0,00 0,00 0,00 0, Λοιποί φόροι 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά γενικά έξοδα Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0, , ,00 284,35 0,00 284,35 284,35 0, , Λοιπά έξοδα Σύνολο Κ.Α , , ,00 284,35 0,00 284,35 284,35 0, ,65 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64 0, , ,00 284,35 0,00 284,35 284,35 0, , Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών 0, , , ,00 0, , ,00 0, ,00

13 Έκτακτα έξοδα Σύνολο Κ.Α , , , ,00 0, , ,00 0, , Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 0, , ,00 158,64 0,00 158,64 158,64 0,00 841,36 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 158,64 0,00 158,64 158,64 0,00 841,36 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 68 0, , , ,64 0, , ,64 0, ,36 Γενικό Σύνολο Υπηρεσίας 00 0, , , ,99 0, , ,99 0, ,01 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής Πολιτικής Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000, , , ,57 0, , ,57 0, ,43 Σύνολο Κ.Α , , , ,57 0, , ,57 0, , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , ,29 0, , ,29 0,00 306,71

14 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000, , ,00 648,88 0,00 648,88 648,88 0, ,12 Σύνολο Κ.Α , , , ,17 0, , ,17 0, , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , ,53 0, , ,53 0, , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000, , , ,46 0, , ,46 0, ,54 Σύνολο Κ.Α , , , ,99 0, , ,99 0,00 212, Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ 6.000,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - ΤΥΔΚΥ 1.000,00 0, ,00 0,00 0, ,00

15 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - ΙΚΑ ,00 0, ,00 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 5.000,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,73 0, , ,73 0, , Παροχές τρίτων Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων 5.000,00 0, ,00 0,00 0, , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.000, , , ,40 0, , ,40 0, , Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 0, ,00 0,00 0, , Λοιπά Ασφάλιστρα 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,40 0, , ,40 0, , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 2.000,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 2.000,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 3.000,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.000,00 0, ,00 0,00 0, ,00

16 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 5.000, , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 3.000,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 3.000,00 0, ,00 0,00 0, , Φόροι - Τέλη Σύνολο Κ.Α , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,40 0, , ,40 0, , Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.500,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 230,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 230,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 230, Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα μεταφορών Μεταφορές προσώπων 500,00 0,00 500, ,04 0, , ,04 0,00-854, Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 500, ,04 0, , ,04 0,00-854,04

17 Δημοσίευση προκηρύξεων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 0, , ,30 0, , ,30 0,00 484, Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,30 0, , ,30 0,00 984,70 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 3.000,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων , , , ,14 0, , ,14 0, ,86 Σύνολο Κ.Α , , , ,14 0, , ,14 0, , Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 5.500,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,48 0, , ,48 0, , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια βιβλίων κλπ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2.000,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.000,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000,00 0, ,00 960,26 0,00 960,26 960,26 0,00 39,74 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας 1.000,00 0, ,00 0,00 0, ,00

18 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 960,26 0,00 960,26 960,26 0, , Είδη υγιεινής και καθαριότητας Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500, Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 1.000,00 0, , ,63 0, , ,63 0, ,63 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 1.000,00 0, ,00 519,00 0,00 519,00 519,00 0,00 481,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,63 0, , ,63 0, , Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 5.600,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 5.000,00 0, ,00 193,11 0,00 193,11 193,11 0, ,89 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 193,11 0,00 193,11 193,11 0, ,89

19 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 5.000,00 0, , ,40 0, , ,40 0,00 200,60 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ,00 0, , ,67 0, , ,67 0, ,33 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 0, ,00 0,00 0, , Υλικά φαρμακείου Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,07 0, , ,07 0, , Υλικά φαρμακείου ,71 0, ,71 0,00 0, , Προμήθειες παγίων Σύνολο Κ.Α ,71 0, ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,71 Γενικό Σύνολο Κ.Α ,71 0, , ,07 0, , ,07 0, ,64 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός ,00 0, ,00 0,00 0, , Έπιπλα σκεύη ,00 0, ,00 0,00 0, , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 9.586,29 0, ,29 0,00 0, , Λοιπός εξοπλισμός ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο Κ.Α ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,29 Γενικό Σύνολο Κ.Α ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,29 Γενικό Σύνολο Υπηρεσίας , , , ,68 0, , ,68 0, , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

20 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.000,00 0, ,00 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 920,00 Δικαστικές Δαπάνες (ΠΟΕ) 5.000,00 0, , ,06 0, , ,06 0, , Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ,00 0, ,00 295,20 0,00 295,20 295,20 0,00 704, ,00 0, ,00 0,00 0, , Φόροι - Τέλη 1.000,00 0, ,00 0,00 0, , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.000,00 0, ,00 0,00 0, , Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ) Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,26 0, , ,26 0, , Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 1.000,00 0, ,00 0, ,00 Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) 1.000,00 0, ,00 0, ,00 82 Λοιπές αποδόσεις Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,26 0, , ,26 0, , Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 2.400,00 0, , ,20 0, , ,20 0,00-366,20 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00

21 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π ,00 0, , ,15 0, , ,15 0, ,15 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 2.000,00 0, ,00 25,66 0,00 25,66 25,66 0, , Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,01 0, , ,01 0, ,01 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 1.650,00 0, , ,92 0, , ,92 0, , Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 900,00 0,00 900, ,63 0, , ,63 0, , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ ,00 0, , ,69 0, , ,69 0, , Λοιπές εισφορές 1.000,00 0, , ,04 0, , ,04 0,00-148,04 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,28 0, , ,28 0, , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων - Υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων 250,00 0,00 250,00 288,00 0,00 288,00 288,00 0,00-38, Πάγιες προκαταβολές Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 250,00 288,00 0,00 288,00 288,00 0,00-38, Πάγια προκαταβολή 6.000,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, Λοιπές επιστροφές Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, Λοιπές επιστροφές 1.000,00 0, ,00 0, ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

22 9 Αποθεματικό Γενικό Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,29 0, , ,29 0, ,29 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 911 Αποθεματικό 9111 Αποθεματικό 4.402, , ,61 0, ,61 ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Λ. Σύνολο Κ.Α , , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 6 Δαπάνες ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕ ΝΤΑ ΕΚΠΕΣΜΟΙ/ΑΚΥ ΡΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕ ΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡ ΩΤΕΟ ΥΠΟΛ ΟΙΠΟ ΑΔΙΑΘΕΤ ΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙ Σ 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , ,73 0, , ,73 0, ,27 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 0, , , ,00 0, , ,00 0, ,00 62 Παροχές τρίτων , , , ,40 0, , ,40 0, ,60 63 Φόροι τέλη 1.500,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 230,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , , , ,83 0, , ,83 0, ,17 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ,71 0, , ,07 0, , ,07 0, ,64 68 Λοιπά έξοδα 0, , , ,64 0, , ,64 0, ,36 7 Επενδύσεις 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,29 8 Πληρωμές ΠΟΕ Αποδόσεις και προβλέψεις 81 Πληρωμές ΠΟΕ ,00 0, , ,26 0, , ,26 0, ,74 82 Αποδόσεις ,00 0, , ,29 0, , ,29 0, ,29 9 Αποθεματικό 4.402, , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,3 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,22 0, , ,22 0, ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0, , , ,99 0, , ,99 0, ,01 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , , , ,68 0, , ,68 0, ,3

23 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2

24 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΣΟΔΑ Προϋπολογισθέντα ως τελικός διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα υπόλοιπα ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Τακτικά Έσοδα , , ,09 0,00 Έκτακτα Έσοδα , , ,33 0,00 Χρηματικό ,77 Υπόλοιπο , ,77 0,00 Σύνολο , , ,19 0,00 ΕΞΟΔΑ Προϋπολογισθέντα Αναμορφώσεις Ενταλθέντα Πληρωθέντα Υπόλοιπα Πληρωτέα Αδιάθετες Πιστώσεις Υπερβάσεις ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Έξοδα , , , ,22 0, , ,83 Αποθεματικό 4.402, ,55 0,00 0,00 0, ,61 0,00 Σύνολο , , , ,22 0, ,39 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Γενικός Λογαριασμός Υπόλοιπο Έναρξης Συν.Εισπράξεων Συν.Πληρωμών Ταμειακό Υπόλοιπο ΤΑΚΤΙΚΑ , , , ,97 ΕΚΤΑΚΤΑ , , ,43 0, , , , ,97

25 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ «Αρωγή» Ν.Π.Δ.Δ. Μπόσκιζας & Πλαταιών 23 Α Αχαρνές Τηλ.-Fax : Τηλ.: Απόσπασμα από το 4ο Πρακτικό Συνεδρίαση της 26/5/2015 Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 146/ Αρ. Θέματος: 2 ο Αρ. Απόφασης: 24 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 7. Γκασούκας Νικόλαος 1. Κοσμίδου Λουΐζα 8. Έλλιοττ Ευαγγελία 2. Κατσανδρής Δημήτριος 9. Κεχρή Σωτηρία 3. Τσακλίδου Ελένη 10. Βρεττός Μιχαήλ 11. Πορτοκαλή Ευαγγελία 12. Χωριανόπουλος Κων/νος Σήμερα, 26/5/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ., στο κέντρο της ΑΡΩΓΗΣ στην οδό Πλαταιών 23Α στην περιοχή Μπόσκιζα του Δήμου Αχαρνών συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Κέντρου, κ. Νικόλαου Γκασούκα με την παρουσία των πιο πάνω αναφερόμενων μελών. Αφού το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος του Ιδρύματος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης: ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ, οικονομικού έτους Ο Πρόεδρος του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών κ. Νικόλαος Γκασούκας φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ, οικονομικού έτους Με την υπ αρ /55460/ απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ, οικονομικού έτους 2015 και ακολούθως η υπηρεσία μερίμνησε για την ενσωμάτωση του επικυρωμένου

26 προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013. Εμείς θα πρέπει να προβούμε στην 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα. Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα. Τέλος ο κος Πρόεδρος ζητά από το Σώμα να αποφασίσει. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αφού έλαβε υπόψη την πρόταση του Προέδρου, την υπ αρ /55460/ απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, την υπ αρ. 293/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Προϋπολογισμού όπως διαμορφώθηκε μετά τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου και την ανάγκη της λήψης απόφασης, μετά από διαλογική συζήτηση και σύσκεψη ομόφωνα, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) Εγκρίνει την 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ οικονομικού έτους 2015, ως ο συνημμένος πίνακας ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης. Β) Υποβάλει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. Γ) Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στoν κ. Πρόεδρο. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΚΑΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΛΙΟΤΤ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΕΧΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΣΟΥΚΑΣ

27 1 η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ οικονομικού έτους 2015 ΕΣΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ,88 Αναμόρφωση Χρηματικού Υπολοίπου για συμμόρφωση με το χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,00 Αναμόρφωση για συμμόρφωση με ανεξόφλητα τιμολόγια την 31/12/ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ,97 Αναμόρφωση Χρηματικού Υπολοίπου για συμμόρφωση με το χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/ Δικαστικές δαπάνες (ΠΟΕ) ,00 Αναμόρφωση για συμμόρφωση με ανεξόφλητα τιμολόγια την 31/12/ Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ,00 Αναμόρφωση για συμμόρφωση με ανεξόφλητα τιμολόγια την 31/12/ Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ,00 Αναμόρφωση για συμμόρφωση με ανεξόφλητα τιμολόγια την 31/12/ Φόροι - Τέλη ,00 Αναμόρφωση για συμμόρφωση με ανεξόφλητα τιμολόγια την 31/12/ Οφειλή αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικής Επιτροπής ,00 Αναμόρφωση για συμμόρφωση με ανεξόφλητα τιμολόγια την 31/12/2014

28 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ,00 Μείωση ποσού λόγω επάρκειας πίστωσης Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ,00 Μείωση ποσού λόγω επάρκειας πίστωσης Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ,00 Ενίσχυση πίστωσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ Μεταφορές προσώπων 1.500,00 Ενίσχυση πίστωσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 4.000,00 Ενίσχυση πίστωσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ,00 Ενίσχυση πίστωσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ,00 Μείωση ποσού λόγω επάρκειας πίστωσης Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 4.000,00 Ενίσχυση πίστωσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων - Τόκοι υπερημερίας ,00 Μείωση ποσού λόγω επάρκειας πίστωσης Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 200,00 Ενίσχυση πίστωσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών - έξοδα εγγυητικών Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης ,00 Μείωση ποσού λόγω επάρκειας πίστωσης ,00 Μείωση ποσού λόγω επάρκειας πίστωσης Ασφάλιστρα ακινήτων ,00 Μείωση ποσού λόγω επάρκειας πίστωσης

29 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ,00 Μείωση ποσού λόγω επάρκειας πίστωσης Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού ,00 Μείωση ποσού λόγω επάρκειας πίστωσης Λοιπά Ασφάλιστρα 2.000,00 Ενίσχυση πίστωσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ΝΠΔΔ Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 8.000,00 Ενίσχυση πίστωσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ 7.000,00 Ενίσχυση πίστωσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ 3.000,00 Ενίσχυση πίστωσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ,00 Μείωση ποσού λόγω επάρκειας πίστωσης Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 Ενίσχυση πίστωσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.800,00 Ενίσχυση πίστωσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ 2.500,00 Ενίσχυση πίστωσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ Προμήθεια φωτογραφικού υλικού ,00 Μείωση ποσού λόγω επάρκειας πίστωσης Υλικά φαρμακείου ,00 Μείωση ποσού λόγω επάρκειας πίστωσης Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ,00 Ενίσχυση πίστωσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ,00 Νέος ΚΑ για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 2.500,00 Νέος ΚΑ για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ

30 ,91 ΣΥΝΟΛΟ ,09 ΣΥΝΟΛΟ ,09 διαφορά 0,00

31 Έσοδα 2015 ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις ,09 0, , Προαιρετική επιχορήγηση από Δήμο Αχαρνών ,00 0, , Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ,00 0, , Προϊόν δωρεών 5.000,00 0, , Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 2.000,00 0, , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα ,09 0, , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 2.400,00 0, , Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 150,00 0,00 150, Φόρων προμηθευτών εργολάβων, ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π ,00 0, , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 2.000,00 0, , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΤΥΔΚΥ 1.650,00 0, , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 900,00 0,00 900, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΙΚΑ ,00 0, , Λοιπές εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 1.000,00 0, , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων - Υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων 250,00 0,00 250, Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0, , Επιστροφή εν γένει χρημάτων 1.000,00 0, , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα , ,88 0, , , ,15

32 Έξοδα 2015 ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ,00 0, , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία - ιατρός προγράμματος κλπ ,00 0, , Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 0, , , Ταχυδρομικά τέλη 1.000,00 0, , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 5.000, , , Φόροι τόκων 1.000,00 0, , Λοιποί φόροι 2.000,00 0, , Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 1.000, , , Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 0, , Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων - Τόκοι υπερημερίας 5.000, , , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 0,00 200,00 200, Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών - έξοδα εγγυητικών , , , Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 2.000,00 0, , Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.000,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , Εργοδ. Εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου ΙΚΑ 6.000,00 0, , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - ΤΥΔΚΥ 1.000,00 0, , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 100,00 0,00 100, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - ΙΚΑ ,00 0, ,00

33 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 5.000,00 0, , Ασφάλιστρα ακινήτων 5.000, , , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.000, , , Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 3.000, , , Λοιπά Ασφάλιστρα 500, , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 2.000, , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 2.000,00 0, , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 3.000, , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.000, , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 0, , Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 0, , , Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π ,00 0, , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες , , , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 3.000,00 0, , Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα - Απολύμανση - Μυοκτονία 3.000,00 0, , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.500,00 0, , Μεταφορές προσώπων 500, , , Δημοσίευση προκυρήξεων 500,00 0,00 500, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000, , , Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 3.000,00 0, , Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων ,00 0, , Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 5.500,00 0, , Προμήθεια βιβλίων κλπ 500,00 0,00 500, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2.000,00 0, , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.000,00 0, , Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000,00 0, , Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας 1.000,00 0, , Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 200, , , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 500, , , Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 500,00 0,00 500,00

34 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 1.000, , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 1.000, , , Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 5.580, , , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 5.000, , , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 5.000,00 0, , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ,00 0, , Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 0, , Υλικά φαρμακείου , , , Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός ,00 0, , Έπιπλα σκέυη ,00 0, , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά ,00 0, , Λοιπός εξοπλισμός ,00 0, , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.000, ,00 0, Δικαστικές δαπάνες (ΠΟΕ) 5.000, ,00 0, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 1.000, ,00 0, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 5.000, ,00 0, Φόροι - Τέλη 1.000, ,00 0, Οφειλή αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικής Επιτροπής 2.000, ,00 0, Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 1.000,00 0, , Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) 1.000,00 0, , Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 2.400,00 0, , Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 150,00 0,00 150, Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π ,00 0, , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 2.000,00 0, , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΥΔΚΥ 1.650,00 0, , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 900,00 0,00 900, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΙΚΑ ,00 0, , Απόδοση λοιπών κρατήσεων Αλληλ.κλπ 1.000,00 0, , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων - Υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων 250,00 0,00 250, Πάγια προκαταβολή 6.000,00 0, , Λοιπές επιστροφές 1.000,00 0, , Αποθεματικό 4.402,06-83, ,15

35 , , ,15

36 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 09/06/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Αγ. Τριάδος 39 Τ.Κ , Αχαρνές Τηλ.: Συντάκτης: Σουρλαντζή Μαρία Συμβουλίου Ε Ι ΣΗ Γ Η ΣΗ Αχαρνές Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Κ α Χαριτίδη Μαρία Θέμα: «1 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών οικονομικού έτους 2015» Κυρία Πρόεδρε, παρακαλούμε όπως, στην προσεχή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγηθείτε το ανωτέρω θέμα λαμβάνοντας υπόψη, - Την υπ αριθμ.30651/ απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. - Την υπ αριθμ /55480/ απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών οικονομικού έτους Tην απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, 94/ , περί εγκρίσεως προϋπολογισμού 2015, του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, σε συνάρτηση με την απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, 78/ , ΜΕ ΑΔΑ7ΣΝ3ΟΞΤΩ-ΙΘΘ. -Την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, 294/ περί εγκρίσεως προϋπολογισμού 2015, του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΜΕ ΑΔΑ 7ΓΣΕΩΨ8-ΗΑΨ. - Την απεικόνιση με στοιχεία της 31/12/2014 των χρηματικών διαθεσίμων και οφειλών ΠΟΕ του ΝΠΔΔ. - Τις νέες ανάγκες του ΝΠΔΔ. ως ακολούθως:

37 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ Έσοδα - Τακτική Επιχορήγηση από το 1,700, ,700, Δήμο Αχαρνών Τακτικά Έσοδα από Δήμο Αχαρνών 3,000, ,000, ,000, ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ 3,700, ΝΕΟΙ ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΩΡΕΕΣ- ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ- ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ , , ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΩΡΕΕΣ- ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ- ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ-ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΔΕΣΜΟΣ" , , Τακτική Επιχορήγηση Δήμου Αχαρνών ,700, ,700, ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΚΑ 1,719, ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ 10, , , ΑΠΌ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΕΚΤΑΚΤΑ 35, , , ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 8, , , ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Οικονομική εισφορά φιλοξενίας παιδιών των παιδικών - 96, , , βρεφονηπιακών σταθμών (Τροφεία) Συνδρομές συμμετεχόντων σε αθλητικές 1, , , δραστηριότητες Επιχορήγηση από ΕΕΤΑΑ ΑΕ λόγω υλοποίησης προγράμματος απασχόλησης "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ" (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) 163, , ,846.88

Ημ/νία Εκτύπωσης: Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π.

Ημ/νία Εκτύπωσης: Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ Οικονομικό Έτος: 2014 Ημ/νία Εκτύπωσης: 29/05/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

"ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" Νέα Σμύρνη 9/6/2016 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ.Πρωτ. 1063

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Νέα Σμύρνη 9/6/2016 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ.Πρωτ. 1063 "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" Νέα Σμύρνη 9/6/2016 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ.Πρωτ. 1063 Εκτέλεση Προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 10Α του Ν.3861/2010 που προστέθηκε με το άρθρο 15

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10/2/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 145 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Αρ.Πρωτ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2016 12/12/2016 Αρ.Πρωτ. 4076 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 12/01/2016 Αρ.Πρωτ. 28 Στοιχεία Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2018 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2018-28/2/2018 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Αρ.Πρωτ. Διαμορφωμένο ς Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 76.000,00 30.255,16 10.554,49 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος Εκτέλεσης:Ιούλιος 2017

Περίοδος Εκτέλεσης:Ιούλιος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2017 03/08/2017 Αρ.Πρωτ. 2379 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος Εκτέλεσης:Σεπτέμβριος 2017

Περίοδος Εκτέλεσης:Σεπτέμβριος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία 2017 10/10/2017 Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/3/2019

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/3/2019 Περίοδος αναφοράς: 1/1/-31/3/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/3/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 100.178,00 60.261,58 22.308,32 0211 Τόκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κερατέα Αρ. Πρωτ.: 932

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κερατέα Αρ. Πρωτ.: 932 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κερατέα 09.08.2017 Αρ. Πρωτ.: 932 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7ου 2017 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 52.000,00 147.947,18 96.172,42 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Περίοδος Εκτέλεσης: Νοεμβριος 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Περίοδος Εκτέλεσης: Νοεμβριος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Αρ.Πρωτ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Ημ/νία Εκτύπωσης: 2017 12/12/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/1/2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/1/2018 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/1/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 113.678,00 18.281,78 2.882,07 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2018 Περίοδος αναφοράς: 1/1/-30/11/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 113.678,00 148.778,46 117.966,20 0211

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠΔΔ Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. ΔΗMΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 4, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΤΗΛ 2310 228 265 Οικονομικό Έτος: 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφώσεις Σύνολο 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/07/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/07/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" Οικονομικό Έτος: Ημ/νία ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/07/2016 2016 26/08/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Αρ.Πρωτ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2016 09/09/2016 Αρ.Πρωτ. 3108 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017 2017 17/02/2017 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ Αναμορφώσεις Σύνολο

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: 2017 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4324/7-9-2017 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΕΩΣ

ΑΠΌ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 22-2-2017 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2018 έως 28/02/2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2018 έως 28/02/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" Οικονομικό Έτος: 2018 Ημ/νία Εκτύπωσης: 16/4/2018 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2018 έως 28/02/2018 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αναμορφώσεις Σύνολο. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ,05 0, , ,

Αναμορφώσεις Σύνολο. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ,05 0, , , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2018 06/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 7 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κερατέα Αρ. Πρωτ.: 891

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 7 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κερατέα Αρ. Πρωτ.: 891 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 7 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κερατέα 07.11.2016 Αρ. Πρωτ.: 891 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 5076/ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ

Αρ. Πρωτ. 5076/ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: 2018 Ε Σ Ο Δ Α 06 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑ,3-11-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.829 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία εκτύπωσης 08/09/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία εκτύπωσης 08/09/2017 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ημερομηνία εκτύπωσης 08/09/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 Από Ημ/νία 01/01/2017 έως 31/08/2017 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 38/2016 (Απόσπασμα από το Πρακτικό 6/ της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΝΠΔΔ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ»)

Απόφαση 38/2016 (Απόσπασμα από το Πρακτικό 6/ της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΝΠΔΔ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ») ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Γουναροπούλου 6, Άνω Ιλίσια, τκ. 15771 Τηλ. 210-7487657 / 210-7777601 E-mail: info@gounaropoulos.gr Ζωγράφου, 15-09- Απόφαση 38/ (Απόσπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 Από Ημ/νία 01/01/2017 έως 31/01/2017 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 Από Ημ/νία 01/01/2017 έως 31/01/2017 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ημερομηνία Εκτύπωσης 10/02/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 Από Ημ/νία 01/01/2017 έως 31/01/2017 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Ετήσια εισφορά στο

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Ετήσια εισφορά στο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 5-3-2018 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.253 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία εκτύπωσης 08/06/2017 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία εκτύπωσης 08/06/2017 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ημερομηνία εκτύπωσης 08/06/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 Από Ημ/νία 01/01/2017 έως 31/05/2017 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/03/2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/03/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα: 04/04/2018 Αριθμ. Πρωτ.: 5776/04-04-2018 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 0, , ,30 1.

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 0, , ,30 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 7/8/2017 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1957 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/10/2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/10/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα: 09/11/2018 Αριθμ. Πρωτ.: 19312/09-11-2018 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 30/11/2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 30/11/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα: 07/12/2018 Αριθμ. Πρωτ.: 21238/07-12-2018 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟ 01/01/2019 ΕΩΣ 28/02/2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟ 01/01/2019 ΕΩΣ 28/02/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα: 08/03/2019 Αριθμ. Πρωτ.: 4253/08-03-2019 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/05/2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/05/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα: 07/06/2019 Αριθμ. Πρωτ.: 9353/07-06-2019 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/12/2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/12/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα: 10/01/2019 Αριθμ. Πρωτ.: 333/10-01-2019 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/08/2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/08/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα: 07/09/2018 Αριθμ. Πρωτ.: 14682/07-09-2018 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/07/2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/07/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα: 08/08/2019 Αριθμ. Πρωτ.: 12367/08-08-2019 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 30/04/2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 30/04/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα: 10/05/2018 Αριθμ. Πρωτ.: 7539/10-05-2018 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/05/2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/05/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα: 07/06/2018 Αριθμ. Πρωτ.: 9321/07-06-2018 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 4/7/2017 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1552 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟ ΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟ ΩΝ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 560.647,40 560.647,40 2.00 607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 2.00 6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 2.00 465.70

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 30/6/2017

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 30/6/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6-7-2017 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.1074 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 28/02/2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 28/02/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα: 04/04/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (αριθμ. πρωτ. 4323/09-03-2018 και ΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: 090085208 ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 00-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 30/06/2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 30/06/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα: 10/07/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (αριθμ. πρωτ. 11756/10-07-2018 και

Διαβάστε περισσότερα

Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους. Αυξομειώσ εις Βάσει Αναμορφώ σεων 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους. Αυξομειώσ εις Βάσει Αναμορφώ σεων 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΥΚΠΑΑΠ ΝΠΔΔ Κωδικός Αριθμός Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016 - ΥΚΠΑΑΠ Δ. Περιγραφή Διαμορφωθέν τα Προηγ. Οικ. Έτους Ενταλθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου Αρ.Πρωτ.: 1171/8-7-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΥ 2017 Ημερομηνία:12/06/2017 Αρ. Πρωτ.272

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΨΦΞΙΟΡΙΑ-ΔΥ0. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 Από Ημ/νία 01/01/2017 έως 28/02/2017

ΑΔΑ: ΨΦΞΙΟΡΙΑ-ΔΥ0. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 Από Ημ/νία 01/01/2017 έως 28/02/2017 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Ημερομηνία Εκτύπωσης 09/03/2017 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date:

Διαβάστε περισσότερα

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , ,39

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , ,39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. 099607148 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/03/2017 έως 31/03/2017 Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Μουσείου Γουναρόπουλου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Μουσείου Γουναρόπουλου ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - Μουσείου Γουναρόπουλου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Ενταλθέντα Προτεινόμενος Εγκεκριμένος Προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 0 - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - Τ.Κ. :25200 ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2693022115 - www.otad.gr - otad@dimosdymaion.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΦΣΔΟΡΙΑ-6ΓΧ. Ημερομηνία εκτύπωσης 10/07/2017 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: 7ΦΣΔΟΡΙΑ-6ΓΧ. Ημερομηνία εκτύπωσης 10/07/2017 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.07.10 12:32:11 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε , ,00 440,33 440,33 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε , ,00 440,33 440,33 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 2/2/2018 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 158 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων. Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) Τόκοι χρηματικών 0211 καταθέσεων σε τράπεζες

Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων. Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) Τόκοι χρηματικών 0211 καταθέσεων σε τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο.Π.Κ.Α.Π. ΝΠΔΔ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.650 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. Διεύ/νση: Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/01/2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/01/2018 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.02.09 14:29:07 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού Οικονομικού Ετους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού Οικονομικού Ετους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 12/06/2017 Αρ.Πρωτ. 1527 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1000 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 09/09/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 464 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 09/09/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 464 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 09/09/2015 Αρ. Πρωτ.: 464 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. Διεύ/νση: Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΥ Οικον.Ετος:2015 ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/04/2015. Εγκεκριµένη Πίστωση Π/Υ. Ποσό Πληρωµής. Κωδ.

ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΥ Οικον.Ετος:2015 ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/04/2015. Εγκεκριµένη Πίστωση Π/Υ. Ποσό Πληρωµής. Κωδ. ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΥ Οικον.Ετος:05 ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/0/05 Κωδ. Λογ/σµού (c) Megaplan Σελίδα 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ.98.8,6 568.7,53 55.687,38 ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 00/6 ΕΞΟ Α ΧΡΉΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΑΛΛΗΛ. Δ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Οικονομικό Έτος:2015 Aριθμ πρωτ.906 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΥ Κωδικός Προϋπολογισθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/01/2019

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/01/2019 Περίοδος αναφοράς: 01/01/-31/01/201 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/01/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 182.000,00 11.171,35 11.171,35 0113

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. 2018 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. 2018 Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης Προτεινόμενος Εγκεκριμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 557.488,61 334.772,27 602.148,53

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (άρθρο 10 του Ν 3861/2010) ΙΟΥΝΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (άρθρο 10 του Ν 3861/2010) ΙΟΥΝΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ελληνική Αριθµός πρωτοκόλλου 7299/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 06/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (άρθρο 10 του Ν 3861/2010) ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 Κ.Α. Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα