ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ 1.- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Δήμος παρέχει νερό κατάλληλο για χρήση σε ιδιοκτήτες κατοικιών καταστημάτων, βιοτεχνιών και εν γένει πάσης φύσεως ακινήτων. Αν για τη χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης προβαίνει με τις κατάλληλες τεχνικές συσκευές στην επιθυμητή βελτίωση του. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την ακαταλληλότητα του παρεχόμενου νερού για την ειδική αυτή χρήση Η χορήγηση νερού γίνεται με τεχνική εγκατάσταση που συνδέεται στον αγωγό διανομής του Δήμου. Η εγκατάσταση αυτή ονομάζεται «παροχή». Αυτή ανήκει μόνιμα στο ακίνητο για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε εξ' αρχής, έστω και αν αυτό δεν ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη Ο εκάστοτε υδρευόμενος στο ακίνητο αυτό έχει όλες τις υποχρεώσεις και όλα τα δικαιώματα που αναφέρονται σ' αυτόν τον κανονισμό Ο Δήμος δεν κάνει χημική επεξεργασία του νερού και για το λόγο αυτό δεν εγγυάται για την καταλληλότητα του νερού ως πόσιμο Με απόλυτη προτεραιότητα ικανοποιούνται οι ανάγκες των οικιών και των καταστημάτων και εφόσον μετά από αυτό απομένει πλεόνασμα νερού διατίθεται κατά σειρά για ικανοποίηση αναγκών ποτίσματος των ζώων, κήπων, κτημάτων κλπ. 1.6 Ο Δήμος Κύθνου δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες από διακοπή, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, της υδροδότησης ακινήτου, όταν δεν απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση. 1.7 Οι υδρολήπτες υποχρεούνται να ελέγχουν τον υδρομετρητή τους και να ενημερώνουν το Δήμο για κάθε ανωμαλία αυθημερόν. 1.8 Ο κάθε υδρευόμενος έχει την υποχρέωση να διαθέτει υδρομετρητή τον οποίο θα προμηθεύεται αποκλειστικά από το Δήμο Κύθνου. 2.- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 2.1. ΑΓΩΓΟΙ Οι αγωγοί διακρίνονται σε τροφοδοτικούς και διανομής. Παροχές για την εξυπηρέτηση ακινήτων χορηγούνται μόνο από τους αγωγούς διανομής. Από τους τροφοδοτικούς αγωγούς είναι δυνατή η δημιουργία δικτύου ύδρευσης με την τοποθέτηση αγωγών διανομής, όπου τούτο είναι αναγκαίο και τεχνικά εφικτό, κατά την απόλυτη κρίση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. 2.2 ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ Οι παροχές χρησιμοποιούνται μόνο για ύδρευση και διακρίνονται σε κοινές - οικιακές (διαμέτρου έως 3/4") επαγγελματικές (διαμέτρου έως 1") και ειδικές (διαμέτρου 1'' και άνω) για κάθε οικία ή επαγγελματική στέγη σύμφωνα με την άδεια οικοδομής ή τον τίτλο κτήσης ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ Οι απλές παροχές και οι παροχές 1'' αποτελούνται από χαλκοσωλήνα διαμέτρου 3/4" ή 1" συνδέονται με τον αγωγό μέσω κρουνού συνενώσεως και με το υδρόμετρο μέσω του κρουνού διακοπής και του προσαρμοστικού (ρακόρ). Αντί για χαλκοσωλήνα είναι δυνατό κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου να χρησιμοποιηθούν σωλήνες από tuborama ή άλλο κατάλληλο υλικό, βάσει των νεωτέρων τεχνικών εξελίξεων. Αποκλείεται πάντως η σύνδεση με σιδηροσωλήνες. Αν ο αριθμός παροχών υπερβαίνει τις τρεις (3) παροχές, η σύνδεση με τον αγωγό γίνεται μέσω τοπικής διακλαδώσεως. Ο τρόπος αυτός λέγεται «σύστημα». Οι μέχρι σήμερα κοινές παροχές που είναι διαμέτρου κάτω των 3/4"παραμένουν ως έχουν ΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Οι παροχές τοποθετούνται κάθετα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και καταλήγουν στο φρεάτιο του υδρομέτρου. Το φρεάτιο αυτό τοποθετείται στην πρασιά. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να τοποθετεί φρεάτια υδρομέτρων μέσα σε προκήπια εφ' όσον αυτά παραμένουν ανοικτά (ανοικτές πρασιές), καθώς και μέσα στις, κατά το πρόσωπο των οικοδομών στοές, αν στη πρασιά μπρος στην στοά υπάρχουν εμπόδια που 1

2 αποκλείουν την εγκατάσταση των φρεατίων. Οι παροχές που υδρεύουν το ίδιο ακίνητο τοποθετούνται συγκεντρωμένες σε μια θέση και τροφοδοτούνται από τον ίδιο αγωγό διανομής. Σε περιπτώσεις διαμπερών ακινήτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών- μπρος στις προσόψεις στους δύο παράλληλους δρόμους εφ' όσον υπάρχουν είσοδοι και από τους δύο δρόμους. Αν το ακίνητο πρόκειται να υδρευτεί με "σύστημα" και ο αιτών θέλει να τοποθετηθεί τούτο σε δύο χωριστά τμήματα και σε δύο θέσεις στην ίδια πρόσοψη ή προκειμένου για γωνιακό οικόπεδο, στις δύο προσόψεις, τούτο μπορεί να γίνει εφόσον το κάθε τμήμα θα έχει τουλάχιστον πέντε (5) παροχές και ο αιτών αποδέχεται την τυχόν επιπλέον δαπάνη. Σε περιπτώσεις κτιριακών συγκροτημάτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε περισσότερες από μια θέσεις για την ανεξάρτητη εξυπηρέτηση των κτηρίων ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Οι κοινές παροχές έχουν διάμετρο σωλήνας 3/4" και συνδέονται με μετρητή 5/8", Η εγκατάσταση αυτή με την ελάχιστη συμβατική πίεση του δικτύου εξασφαλίζει θεωρητική κατανάλωση τουλάχιστον 650 μ 3 τον μήνα Για μεγαλύτερες καταναλώσεις οι παροχές και οι μετρητές θα έχουν διάμετρο τέτοια, ώστε να καλύπτονται οι τρέχουσες ανάγκες των υδροληπτών σε νερό. Αυξημένες ανάγκες που θα εκτιμούνται από τον υδρολήπτη για το προσεχές μέλλον θα αντιμετωπίζονται με την πρόβλεψη νεκρών θέσεων σε συλλέκτη (κολλεκτέρ) για την μελλοντική τοποθέτηση περισσοτέρων μετρητών Αν οι καταναλώσεις ξεπερνούν το όριο ασφαλείας του αντίστοιχου μετρητή ο Δήμος έχει το δικαίωμα να επέμβει αυτεπάγγελτα και να εκτελέσει τις απαραίτητες για την τοποθέτηση μετρητή μετατροπές, με την κατάλληλη διάμετρο. Η δαπάνη της μετατροπής βαρύνει τον υδρευόμενο Σε παροχές μεγάλης διαμέτρου που πραγματοποιούν καταναλώσεις μικρότερες από τις ελάχιστες απαιτούμενες για την ευαισθησία του μετρητή ο Δήμος έχει το δικαίωμα να επέμβει και να τοποθετήσει μετρητή μικρότερης διαμέτρου κατάλληλο για την πραγματοποιούμενη κατανάλωση Υδρευόμενοι με αυξημένες απαιτήσεις όπως ξενοδοχεία, συγκροτήματα ενοικιαζόμενων δωματίων και καταλυμάτων και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να διαθέτουν δεξαμενές αποθήκευσης. Ο Δήμος δεν θα ευθύνεται για στιγμιαίες ελλείψεις σε ώρες αιχμής η πιθανής βλάβης δικτύων. 2.3 ΤΡΟΠΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός του συγκεκριμένου σχεδίου ύδρευσης. Όλα τα ακίνητα της κατηγορίας αυτής μπορούν να υδρευτούν από τον Δήμο αφού προσκομισθούν στην υπηρεσία τα κατάλληλα δικαιολογητικά που ορίζονται κάθε φορά από το Δημοτικό Συμβούλιο Τα ακίνητα μπροστά από τα οποία περνά αγωγός διανομής υδρεύονται με παροχές που τοποθετούνται στη πρασιά της πρόσοψης τους και σε θέση που επιλέγεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Αν η ρυμοτομία δεν έχει εφαρμοσθεί και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει χώρος μπροστά στο ακίνητο για την ασφαλή θέση του φρεατίου της παροχής τότε τοποθετείται αυτή προσωρινά στην πλησιέστερη κατάλληλη θέση. Όταν εφαρμοστεί η συγκεκριμένη ρυμοτομία είναι υποχρεωτική η μεταφορά της παροχής στην οριστική της θέση σύμφωνα με το Η υπόδειξη της θέσης των παροχών από τον αιτούντα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και ικανοποιείται μόνο όταν τούτο είναι τεχνικά πραγματοποιήσιμο και δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για τον Δήμο ή αφού η πρόσθετη δαπάνη καταβληθεί από τον αιτούντα Θεωρείται πως περνά μπρος από το ακίνητο αγωγός ακόμα κι αν αυτός βρίσκεται τοποθετημένος στην απέναντι πλευρά του δρόμου αφού το πλάτος του δρόμου (απόσταση ρυμοτομικών γραμμών) δεν ξεπερνά τα 12 μέτρα και είναι δυνατή η έκδοση άδειας τομής του οδοστρώματος Εάν δεν περνά σύμφωνα με τα πιο πάνω αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, η ύδρευση του μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση παροχών κοινών (παροχή 3/4", μετρητής 5/8") μακριά από αυτό που να συνδέονται στον πιο κοντινό αγωγό διανομής Ο αριθμός των κοινών παροχών, που μπορούν να τοποθετούν μακριά από το ακίνητο που θα υδρεύσουν, καθορίζεται σύμφωνα με τις δυνατότητες του Δήμου Η μέτρηση της απόστασης του ακινήτου από τον κοντινότερο κατάλληλο αγωγό γίνεται 2

3 πάντα σύμφωνα με την ρυμοτομία που έχει εγκριθεί και με βάση την συντομότερη απόσταση Η θέση αυτή των παροχών μακριά από το ακίνητο είναι προσωρινή, για την άμεση εξυπηρέτηση των περιοχών που δεν έχουν δίκτυο διανομής και όταν τοποθετηθεί αγωγός διανομής εμπρός στο ακίνητο ο υδρευόμενος μπορεί να ζητήσει από τον Δήμο τη μεταφορά τους στη πρασιά της πρόσοψης του ακινήτου. Η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει τον υδρευόμενο και η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων στη νέα βάση γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του υδρευόμενου. Ο υδρευόμενος ειδοποιεί την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τουλάχιστον πέντε μέρες πριν την εκτέλεση της εργασίας και οφείλει να έχει κατά την μεταφορά τον κατάλληλο υδραυλικό για την σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη αν λόγω αμέλειας του υδρευόμενου του προκληθεί στέρηση νερού Στην περίπτωση κατά την οποία ο αγωγός είναι τοποθετημένος στην απέναντι πλευρά της οδού και δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις και , οι παροχές τοποθετούνται στην γωνία του τετραγώνου και προς την πλευρά του ακινήτου αφού εκεί υπάρχει ο κατάλληλος αγωγός. Αν δεν υπάρχει τέτοιος αγωγός, τοποθετείται από τον Δήμο στο εγκάρσιο τμήμα στην γωνία της οδού και χρεώνεται στο λογαριασμό των νέων παροχών του Δήμου. Δεύτερο εγκάρσιο είναι δυνατό να τοποθετηθεί στην μέση της οδού αφού το μήκος του τετραγώνου θα υπερβαίνει τα 100 μ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Εκτελείται προέκταση εντός σχεδίου όπου κρίνεται απαραίτητη και γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του Δήμου Αν οι ζητούμενες παροχές είναι περισσότερες από τρεις κοινές ή επαγγελματικές, πραγματοποιείται προέκταση του κατάλληλου αγωγού διανομής ως προς την πρόσοψη του ακινήτου, ώστε τα φρεάτια να είναι δυνατόν να τοποθετηθούν στο πεζοδρόμιο του. Η δαπάνη για όλες αυτές τις προεκτάσεις βαρύνει τον αιτούντα. Στην περίπτωση αγωγού τοποθετημένου στην απέναντι πλευρά του δρόμου χωρίς να συντρέχουν οι περιπτώσεις και η δαπάνη προεκτάσεως βαρύνει τον αιτούντα για το τμήμα από το τμήμα από το τέρμα του εγκαρσίου ως την θέση των παροχών Οι προεκτάσεις για την ύδρευση των ακινήτων πραγματοποιούνται σε περιοχές υπαρκτού κεντρικού δικτύου ύδρευσης με ελάχιστη διατομή Φ Στις περιπτώσεις ύπαρξης εμποδίων η απαιτούμενη προέκταση πραγματοποιείται σε όσο μήκος είναι δυνατό και οι παροχές τοποθετούνται στο τέρμα της σε απόσταση κατ εξαίρεση μεγαλύτερη από την μέγιστη αλλά πάντως όχι μεγαλύτερη από 50 μ. από την κοντινότερη πλευρά του ακινήτου. Εμπόδιο θεωρείται και η περίπτωση κατά την οποία δεν συντρέχουν όσα αναφέρονται στο εδάφιο ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Για την υδροδότηση ακινήτων σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και γενικά σε περιοχές που δεν έχει επεκταθεί το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο μαζί με την αίτηση και υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει ο ίδιος τα έξοδα επέκτασης. Στη περίπτωση αυτή και εφόσον είναι τεχνικά δυνατό και οι ποσοτικές δυνατότητες του διαθέσιμου νερού το επιτρέπουν, ο Δήμος ικανοποιεί το αίτημα ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και το ύψος της δαπάνης που υποχρεούται να πληρώσει ο αιτών Για την τοποθέτηση της παροχής είναι απαραίτητο να προσκομισθούν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τα προβλεπόμενα από τον νόμο έγγραφα νομιμότητας του ακινήτου και ότι άλλο προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύοντες νόμοι και υπουργικές αποφάσεις και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ Παροχές τοποθετημένες μακριά από το ακίνητο μεταφέρονται μπρος σ' αυτό σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Στη περίπτωση τοποθέτησης «συστήματος» για την υδροδότηση ακινήτου οι υπάρχουσες παροχές μεταφέρονται υποχρεωτικά στο «σύστημα» με δαπάνες των υδρευόμενων από αυτές. Παροχή τοποθετημένη μπροστά στο υδρευόμενο ακίνητο δεν μεταφέρεται μακριά από αυτό. Εξαίρεση από αυτό το κανόνα αποτελούν οι εξής περιπτώσεις: 3

4 α) Απομόνωση αγωγού λόγω προσβολής του από λύματα. Είναι δυνατή η μεταφορά της παροχής μακριά από το ακίνητο αφού θα το ζητήσει ο υδρευόμενος για να καταστεί δυνατή η ύδρευση του. Η μεταφορά γίνεται με δαπάνη του υδρευόμενου και με την υποχρέωση επαναφοράς της παροχής στην πρώτη της θέση μόλις εκλείψει ο κίνδυνος της μόλυνσης. Και η επαναφορά βαρύνει επίσης τον υδρευόμενο. Αν όμως αίτιος της μόλυνσης είναι ο υδρευόμενος δεν γίνεται μεταφορά αλλά διακοπή της ύδρευσης του μέχρι της τακτοποίησης της ανωμαλίας. Ο αίτιος επιβαρύνεται με την δαπάνη απομόνωσης και επανασύνδεσης του αγωγού. β) Αν ο υδρευόμενος είναι συνδεδεμένος σε αγωγό διαμέτρου μικρότερου του κανονικού (σε δίκτυα παραληφθέντα από ιδιώτη) και με ανεπαρκή πίεση και επιθυμεί την βελτίωση της ύδρευσης του με σύνδεση του σε νέο αγωγό που όμως δεν περνά μπροστά από το ακίνητο αλλά τερματίζει σε απόσταση μικρότερη από την προβλεπόμενη τότε μπορεί να ζητήσει με δική του δαπάνη τη μεταφορά της παροχής μακριά από το ακίνητο για να συνδεθεί στον νέο αγωγό δηλώνοντας υπεύθυνα ότι θεωρεί την νέα αυτή θέση προσωρινή και αποδέχεται όσα αναφέρονται στο Μεταφορά παροχής που είναι μακριά από το ακίνητο σε νέα θέση πάλι μακριά από το ακίνητο δεν είναι δυνατή αφού ο υδρευόμενος έχει λόγους βάσιμους για να την ζητήσει και αφού θα δηλώσει υπεύθυνα ότι αποδέχεται τη νέα αυτή θέση ως προσωρινή και αποδέχεται όλα τα αναφερόμενα στο Επίσης μεταφορά παροχής σε νέα θέση πάλι μακριά από το ακίνητο, επιβάλλεται όταν ζητηθεί και πρόσθετη παροχή για την υδροδότηση του, η οποία πρόκειται να τοποθετηθεί σε πλησιέστερο σημείο λόγω προέκτασης που πραγματοποιήθηκε στο μεταξύ. Στο προσωρινό αυτό σημείο μεταφέρονται και οι παλιές παροχές εκτός εάν ο υδρευόμενος δηλώσει ότι επιθυμεί να τοποθετηθεί και η νέα παροχή στο παλαιό σημείο και δεν υπάρχει τεχνικό εμπόδιο γι' αυτό. Η δαπάνη της προσωρινής μεταφοράς χρεώνεται στο λογαριασμό Νέων Παροχών. Ο υδρευόμενος όμως είναι υποχρεωμένος να συνδεθεί στην νέα θέση με ευθύνη του και με δαπάνη του Δήμου Η μεταβολή της στάθμης της πρασιάς επιβάλλει την τακτοποίηση της παροχής του φρεατίου στη νέα στάθμη. Η δαπάνη της ανύψωσης αυτής ή κατάβασης βαρύνει τον υδρευόμενο. Επίσης η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων στη νέα στάθμη γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του υδρευόμενου ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να μετατοπίσει ήδη τοποθετημένη παροχή που έχει εκτεθεί σε κινδύνους όταν υπάρχει αδιαμόρφωτη περιοχή, σε θέση περισσότερο ασφαλή. Η μετατόπιση αυτή γίνεται χωρίς επιβάρυνση του υδρευόμενου, είναι όμως υποχρεωτική για τον υδρευόμενο. Η δαπάνη σύνδεσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων βαρύνει τον υδρευόμενο Μετατόπιση παροχής γίνεται πολλές φορές απαραίτητη όταν πρόκειται να διαπλατυνθεί το οδόστρωμα σε βάρος του πεζοδρομίου. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη βαρύνει τον Δήμο Από οποιαδήποτε αιτία και αν προκύψει η ανάγκη μεταφοράς, μετατόπισης, ανύψωσης ή κατάβασης παροχής, ο υδρευόμενος είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί αυτή και να ταχτοποιήσει την εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου και την σύνδεση της στη νέα θέση με μέριμνα του Δήμου ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες οι σχετικές εγκαταστάσεις πέρα από το εσωτερικό προσαρμοστικό του μετρητή (προσαρμοστικό προς την πλευρά του ακινήτου) για μετρητές διαμέτρου μέχρι η πέρα από την εσωτερική ωτίδα (φλάντζα του μετρητή) στην περίπτωση μετρητών με ωτίδες διαμέτρου (1 1/2" και άνω) προς την πλευρά του υδρευόμενου ακίνητου. Για την κατασκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων αυτών υπεύθυνος είναι ο υδρευόμενος. Ο Δήμος ευθύνεται για την συντήρηση των εγκαταστάσεων ως το εσωτερικό προσαρμοστικό ή την εσωτερική ωτίδα του μετρητή Η εσωτερική εγκατάσταση στις παροχές διαμέτρου μέχρι και 1" (μετρητές με προσαρμοστικό) συνδέεται με σωλήνα μήκους τουλάχιστον 0.70 μ. και σχήματος U ή S από εύκαμπτο υλικό προκειμένου να εξασφαλίζεται η απαραίτητη υποχώρηση για την τοποθέτηση και αφαίρεση του υδρομέτρου. Η εγκατάσταση αυτή πρέπει να αντέχει στις απαραίτητες ωθήσεις για την τοποθέτηση και αφαίρεση του υδρομέτρου. Για βλάβες που είναι πιθανές κατά τους χειρισμούς αυτούς δεν ευθύνεται ο Δήμος, ούτε αυτές δημιουργούν δικαίωμα αποζημίωσης του υδρευόμενου. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα είναι ο μόλυβδος και ο χαλκός. Η χρήση σωλήνων από άλλο υλικό πρέπει να έχει έγκριση του ΕΛ.Ο.Τ. (ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ) και μπορεί να γίνει μόνο έπειτα από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. 4

5 Η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου πρέπει να γίνεται από αδειούχο υδραυλικό και με υποχρεωτική την προσκόμιση βεβαίωσης δήλωσης υδραυλικής εγκατάστασης. Η εγκατάσταση πρέπει να είναι εφοδιασμένη με γενικό διακόπτη και βαλβίδα αντεπιστροφής στο πλησιέστερο δυνατό σημείο προς το μετρητή και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισμός του Αν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου δεν είναι εφοδιασμένη με τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις και ο Δήμος δεν προχωρεί στην σύνδεση της παροχής με μετρητή μέχρι που αυτά να ταχτοποιηθούν και το κόστος μετατροπών ιδιωτικού συνεργείου βαρύνει τον υδρευόμενο Η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου πρέπει να περνά μέσα από κοινόχρηστους χώρους. Γενικά όμως η ύπαρξη των υδραυλικών εγκαταστάσεων σε ξένες προς υδρευόμενο ιδιοκτησίες δεν υποχρεώνει τον Δήμο σε διακοπή της ύδρευσης του ακινήτου, ούτε η ύδρευση σημαίνει αναγνώριση δικαιώματος του υδρευόμενου πάνω στην ξένη ιδιοκτησία Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων που ισχύουν κάθε φορά. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι από υλικό που δεν θα δημιουργεί κίνδυνο μόλυνσης του νερού και να αντέχουν σε συνεχή πίεση λειτουργίας 8 ατμ. τουλάχιστον. Ο Δήμος δεν ευθύνεται ούτε έχει υποχρέωση αποζημίωσης για βλάβες προερχόμενες από πίεση λειτουργίας όταν αυτή στο δίκτυο δεν έχει υπερβεί τις 13 ατμ Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση στους σωλήνες ύδρευσης, αντλητικών μηχανημάτων, λεβήτων ή συσκευών καθαρισμού λεκανών αποχωρητηρίων κλπ. Η λειτουργία τους πρέπει να γίνεται με δοχείο αποθήκευσης (δεξαμενές) για να αποφεύγεται μόλυνση του νερού και βλάβη των εγκαταστάσεων του Δήμου, από ενδεχόμενη επιστροφή του νερού. Η παρεμβολή βαλβίδας αντεπιστροφής ή διακόπτη δεν θεωρείται ότι διακόπτει την σύνδεση και ότι εξασφαλίζει τις εγκαταστάσεις του Δήμου από πιθανές βλάβες. Οι θερμοσίφωνες πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς και με τα απαραίτητα εξαρτήματα ώστε να αποφεύγεται επιστροφή νερού λόγω π.χ. υπερθέρμανσης στις εγκαταστάσεις του Δήμου. Η δαπάνη επισκευής βλαβών που οφείλεται σε επιστροφή νερού ζεστού είτε από θερμοσίφωνες είτε από λέβητες χρεώνεται στον υδρευόμενο Απαγορεύεται απόλυτα η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από διαφορετικές παροχές. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος έχει δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης. Απαγορεύεται επίσης η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου με παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή έστω και αν μεσολαβούν βαλβίδες αντεπιστροφής ή διακόπτες εκτός εάν έχει ενημερωθεί ο Δήμος και έχουν ληφθεί όλα τα τεχνικά μέτρα για τη προστασία του δημοτικού δικτύου από επιστροφή νερού. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος διακόπτει αμέσως και χωρίς ειδοποίηση την ύδρευση από την παροχή γιατί υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του δικτύου Απαγορεύεται η γείωση των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων έστω αν γεφυρώνεται η θέση του μετρητή. Το δίκτυο του Δήμου δεν εξασφαλίζει μεταλλική συνέχεια, δεδομένου ότι οι αγωγοί και άλλα εξαρτήματα τους κατά μεγάλο ποσοστό δεν είναι από υλικό αγώγιμο. Οι υδρευόμενοι είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι για τη μη τήρηση της απαγόρευσης αυτής. Δήμος διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα της διακοπής της υδροληψίας μέχρι να διαπιστωθεί πως έχει αρθεί το άτοπο. Οι ζημιές που είναι δυνατόν να προκληθούν στις εγκαταστάσεις του Δήμου από αυτό τον απαγορευμένο τρόπο γείωσης βαρύνουν τον υδρευόμενο. Η σχετική δαπάνη χρεώνεται σε βάρος του. Επίσης ο υδρολήπτης είναι υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που είναι δυνατόν να προκληθεί από αυτήν την αιτία στο προσωπικό του Δήμου ή σε κάθε τρίτο πρόσωπο Οι ιδιοκτήτες των οικοδομών ενεργούντες σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης στις οικίες τους, υποχρεούνται στην διάνοιξη αυλακίου με δικές τους δαπάνες και την επαναφορά του οδοστρώματος στην πρωταρχική του κατάσταση. Η διάνοιξη θα γίνεται στη θέση που καθορίζεται από τον υπάλληλο του Δήμου. 5

6 2.4 ΜΕΤΡΗΤΕΣ Για κάθε υδρευόμενο χώρο (διαμέρισμα, μονοκατοικία, κατάστημα, κ.λ.π.) γίνεται ξεχωριστή παροχή και χρησιμοποιείται ξεχωριστός υδρομετρητής. Η κατανάλωση νερού καταγράφεται από τον μετρητή ο οποίος συνδέει την παροχή με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου σύμφωνα με τα αναφερόμενα εδάφια έως 5. Ο μετρητής είναι σύμφωνος με τους επίσημους κανονισμούς (ΤUV. DIN, BRITISH STANDARDS κλπ.) αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου και είναι υποχρεωτική η τοποθέτησή του. Ο μετρητής που παρέχεται από το Δήμο Κύθνου συνοδεύεται από Εγγύηση καλής λειτουργίας δυο (2) ετών με ημερομηνία έναρξης της εγγύησης την ημερομηνία που αναγράφεται στο διπλότυπο είσπραξης της αγοράς του μετρητή από το δήμο Κύθνου. Η εγγύηση αφορά τη φθορά του μετρητή λόγω χρήσης και όχι λόγω φθοράς από εξωγενείς παράγοντες. 2.5 ΠΙΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Ο Δήμος έχει υποχρέωση να εξασφαλίζει τουλάχιστον πίεση 1 ατμ. στη θέση της παροχής. Η πίεση στο ίδιο σημείο δεν θα υπερβαίνει ποτέ τις 13 ατμ. Στις περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων του Δήμου, είναι δυνατόν συμπτωματικά και για ορισμένο χρονικό διάστημα να προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του ελαχίστου ορίου ή και διακοπή της υδροδότησης. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που θα ήταν δυνατόν να προκληθούν σε μηχανήματα ή άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης. Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο υδρευόμενος να εξασφαλίζει αυτή με αποθήκευση νερού σε δεξαμενή του ή με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο. 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 3.1 ΔΑΠΑΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ -ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ή ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΘΟΡΑ ΤΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΥΔΡΕΥΟΜΕΝΟ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ. Για κάθε παροχή ύδρευσης από τον Δήμο απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α)αίτηση σε ειδικό έντυπο του Δήμου από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του εφόσον προσκομίσει τίτλους ιδιοκτησίας. β)γραπτή δήλωση από τον εγκαταστάτη υδραυλικό ότι έλαβε γνώση των όρων του κανονισμού ύδρευσης και θα τηρήσει τον ισχύοντα κανονισμό. γ)αναγραφή επί της αιτήσεως του αριθμού υδρομέτρου που θα χρησιμοποιηθεί. δ)βεβαίωση ότι δεν οφείλει στον Δήμο Κύθνου (χορηγείται από τον Δήμο). ε)καταβολή του αντίστοιχου ποσού του τέλους σύνδεσης. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να απορρίπτει αιτήσεις υδροληψίας εφόσον οι ανάγκες του Δήμου δεν επιτρέπουν την εγκατάσταση της ζητούμενης παροχής. Τα ανωτέρω υπόλοιπα δικαιολογητικά πλην της αίτησης του ενδιαφερόμενου θα προσκομίζονται, εφόσον πρωτίστως έχει εγκριθεί η αίτηση για νέα παροχή από το Δημ. Συμβούλιο. Ο Δήμος δεν εξετάζει τίτλους και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να υδρευτεί, ούτε η ύδρευση του ακινήτου αποτελεί στοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι: α) Οικιακή χρήση. β) Επαγγελματική χρήση. Επαγγελματικό τιμολόγιο χορηγείται έπειτα από αίτηση του πελάτη σε κάθε είδους επιχειρήσεις και αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο έγγραφο (άδεια οικοδομής, τίτλος κτήσης κ.λ.π.). Η ισχύς του επαγγελματικού αρχίζει από την ημερομηνία κατάθεσης της αιτήσεως από τον ενδιαφερόμενο. Η παροχή ύδρευσης σε εργοτάξια χρεώνεται σαν επαγγελματικό μέχρι την αποπεράτωση του έργου και την μεταβολή της σε όποια χρήση ανήκει. Το κόστος για την τοποθέτηση νέας παροχής ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και προκύπτει από: 6

7 το δικαίωμα σύνδεσης την εγγύηση χρήσης του υδρομέτρου Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης Το τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης θεωρείται ότι είναι αναγκαίο για την εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών ύδρευσης για : Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή Πάγιο ύδρευσης Ισχύει το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ. Οι μετρήσεις των υδρομέτρων καταγράφονται από την υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου μια (1) φορά τον χρόνο τον Οκτώβριο. Ο υδρευόμενος έχει υποχρέωση να πληρώσει την αξία του νερού που κατανάλωσε βάσει των ενδείξεων του υδρομέτρου της παροχής του, καθώς και κάθε σχετική νόμιμη επιβάρυνση που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού που αποστέλλεται. Η πληρωμή γίνεται μέσα στην οριζόμενη προθεσμία και στα γραφεία του Δήμου. Αν ο λογαριασμός δεν εξοφληθεί μέσα στην προθεσμία αυτή και για οφειλόμενα ποσά μεγαλύτερα από το όριο που ορίζει με απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ακολουθεί δεύτερη ειδοποίηση και αν ο οφειλέτης δεν πληρώσει άμεσα το χρέος δίδεται εντολή στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου για διακοπή και αφαίρεση του μετρητή. Η επαναφορά της υδροληψίας γίνεται μετά την εξόφληση του λογαριασμού και την καταβολή πρόσθετου ποσού «τέλους επανασύνδεσης» που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και καλύπτει τα έξοδα διακοπής, επανάληψης και αφαίρεσης - επανατοποθέτησης του μετρητή. Αν ο υδρευόμενος παραβιάσει την κλεισμένη παροχή ο Δήμος αφαιρεί το λογαριασμό χωρίς ειδοποίηση. Η επανασύνδεση γίνεται μετά την εξόφληση του λογαριασμού και την πληρωμή του διπλάσιου ποσού αφαίρεσης -επανατοποθέτησης. Ο υδρομετρητής αφαιρείται από τον Δήμο, όταν ο υδρολήπτης δεν εξοφλήσει το λογαριασμό τελών ύδρευσης (πάγια τέλη και τέλη κατανάλωσης), μέσα σε οχτώ( 8 )μήνες από την έκδοσή του. 3.4 ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ. Οι μετρητές βάσει των οποίων καταλογίζεται η κατανάλωση είναι σύμφωνοι με τους επίσημους κανονισμούς, έχουν δοκιμαστεί για την ακρίβεια των ενδείξεων τους πριν εγκατασταθούν και αποτελούν βασικό τεκμήριο της κατανάλωσης που πραγματοποιήθηκε. Δεν γίνεται δεκτή αμφισβήτηση των αναγραφόμενων καταναλώσεων ούτε με ένορκο βεβαίωση. Ο υδρευόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την δοκιμή του μετρητή παρουσία του. Στην περίπτωση όμως που ο μετρητής βρεθεί μέσα στα όρια ανοχών επιβαρύνεται με την δαπάνη δοκιμής. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη αν η κατανάλωση ή μέρος αυτής οφείλεται σε διαρροή από βλάβη των εσωτερικών εγκαταστάσεων ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ο υδρευόμενος έχει υποχρέωση να καταβάλει την αξία της όπως αναγράφεται από τον μετρητή. Μόνο σε περίπτωση αφανούς διαρροής, εφ' όσον αυτό εξακριβωθεί από τον τεχνικό του Δήμου, έχει ο Δήμος δικαίωμα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να προβαίνει σε μερική μείωση του λογαριασμού. Ενστάσεις γίνονται δεκτές μόνο πριν την ημερομηνία λήξης πληρωμής του λογαριασμού. Ένσταση μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν απαλλάσσει από την επιβάρυνση από τόκους υπερημερίας. Ένσταση δεν γίνεται δεκτή για κατανάλωση προηγουμένης περιόδου και ενώ έχει εκδοθεί ο επόμενος λογαριασμός. Στην περίπτωση όπου μετά την ένσταση ο έλεγχος του υδρομέτρου από την υπηρεσία δείξει ότι αυτός λειτουργεί μέσα στα αποδεκτά πλαίσια (+/- 3%), η ένσταση δεν προωθείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο καταναλωτής επιβαρύνεται με τη σχετική δαπάνη. 7

8 3.5 ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ Ο Δήμος ελέγχει αυτεπάγγελτα τους υδρομετρητές όταν διαπιστώσει απόκλιση από την συνήθη κατανάλωση. Ο έλεγχος στην περίπτωση αυτή επεκτείνεται, εάν είναι δυνατό, στις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις του υδρολήπτη. Εάν διαπιστωθεί ότι κατά την περίοδο, για την οποία πρόκειται να εκδοθεί ο λογαριασμός ύδρευσης, ο υδρομετρητής δεν λειτουργούσε κανονικά, η χρέωση γίνεται με βάση το μέσο όρο κατανάλωσης των δύο τελευταίων περιόδων καταμέτρησης. Σε περίπτωση βλάβης που δεν επιδιορθώνεται η αντικατάσταση γίνεται είτε από το Δήμο ή από τον υδρολήπτη μετά από σχετική εντολή του Δήμου. Η δαπάνη βαρύνει τον υδρολήπτη. Επίσης ο Δήμος μπορεί αυτεπάγγελτα να τοποθετεί υδρομετρητή όταν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει και η δαπάνη θα βαρύνει τον υδρολήπτη. Μέχρι την τοποθέτηση του υδρομετρητή ο δήμος έχει το δικαίωμα να χρεώνει τον υδρευόμενο με τεκμαρτή κατανάλωση. Επίσης αν κατά το διάστημα της λήψης των ενδείξεων βρεθεί το φρεάτιο σκεπασμένο έχει το δικαίωμα ο Δήμος να εισπράξει τεκμαρτή κατανάλωση μέχρι που να ελευθερωθεί ο μετρητής και να ληφθεί η πραγματική ένδειξη. Ο Δήμος δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιά που μπορεί να προκληθεί από διαρροή στο χρονικό διάστημα που το φρεάτιο θα παραμείνει σκεπασμένο. Έχει επίσης το δικαίωμα αν υπαίτιος της κάλυψης του μετρητή είναι ο υδρευόμενος να απαιτήσει από αυτόν την απομάκρυνση των υλικών ή να προβεί με δικό του προσωπικό τρόπο στην απομάκρυνση τους χρεώνοντας τον υδρευόμενο με την πρόσθετη αυτή δαπάνη ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Σε περίπτωση μεταβολής στην ιδιοκτησία του ακινήτου, ο νέος ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την μεταβολή και να καταβάλει τυχόν ανεξόφλητες μέχρι τότε οφειλές. Διαφορετικά γίνεται διακοπή της παροχής και δεν επανασυνδέεται το ακίνητο ούτε παρέχεται νέα σύνδεση χωρίς την εξόφληση των παλαιών οφειλών. Εάν κατά τον χρόνο της μεταβολής, είχε διακοπεί η υδροδότηση, αυτή δεν επαναλαμβάνεται πριν εξοφληθούν πλήρως τα οφειλόμενα χρέη Σε περίπτωση εκμισθώσεως του ακινήτου η χρέωση μπορεί να γίνει στον ενοικιαστή μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη από την ημερομηνία της αίτησης, και με έγγραφη εγγύηση του ιδιοκτήτη για την κανονική καταβολή των τελών. 3.7 ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Διακοπή της υδροδότησης πραγματοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις: α) Εάν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου είναι συνδεδεμένες σε διαφορετικές παροχές. β) Εάν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου είναι συνδεδεμένες με δίκτυο υδροδότησης άλλου φορέα. γ) Σε περίπτωση λαθραίας υδροληψίας. δ) Εφόσον υπάρχουν πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές του ακινήτου. ε) Εφόσον υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του νερού της παροχής από ρυπογόνους ουσίες. στ) Κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη του ακινήτου. ζ) Σε περίπτωση εμπορίας νερού. η) Για τεχνικούς λόγους (επισκευή και συντήρηση του δικτύου κλπ) θ) Όταν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα ύδατος. ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και την σύμβαση μεταξύ Δήμου και υδρολήπτη Όταν πρόκειται για προγραμματιζόμενες διακοπές η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου φροντίζει να ενημερώνει έγκαιρα με κάθε πρόσφορο τρόπο τους υδρολήπτες. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Δήμος σε αποζημίωση για βλάβες που ενδεχομένως προκαλέσουν στους υδρολήπτες οι διακοπές ύδρευσης. 3.8 ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ Σε περίπτωση επανάληψης της υδροδότησης που διακόπηκε: α) για την αυθαίρετη σύνδεση ακολουθείται η διαδικασία της αρχικής σύνδεσης 8

9 β) για λοιπές περιπτώσεις καταβάλλεται από τον υδρολήπτη το τέλος επανασύνδεσης που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εξοφλείται ταυτόχρονα ολοσχερώς το χρέος που είχε τυχόν δημιουργηθεί κατά το χρόνο λειτουργίας της παροχής. 4. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 4.1 ΛΑΘΡΑΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ Η σύνδεση παροχής όπου δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα μετρητής ή έχει αφαιρεθεί αυτός για οποιαδήποτε αιτία, με ενωτικό σωλήνα από τον υδρευόμενο είναι κλοπή νερού και τιμωρείται σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα Κλοπή είναι επίσης και η σύνδεση πυροσβεστικής παροχής με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης του ακινήτου και η λήψη νερού από κρουνούς πυρόσβεσης και από παροχές ή κρουνούς ποτίσματος δημοτικών, κοινοτικών ή δημόσιων κήπων και πρασίνου για χρήση διαφορετική από εκείνη για την οποία έχουν αυτά εγκατασταθεί και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 372 του ποινικού κώδικα Στις περιπτώσεις αυτές έχει ο Δήμος δικαίωμα να διακόψει αμέσως την ύδρευση χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που θα ήταν δυνατό να προκύψει από την διακοπή αυτή στις εγκαταστάσεις του λαθραίου υδρολήπτη και να τον χρεώσει με το οκταπλάσιο της τεκμαρτής λαθραίας κατανάλωσης ή σε περιπτώσεις οικοδομών με ποσότητα ίση με το 50% του όγκου της ανεγειρόμενης οικοδομής. Η τεκμαρτή κατανάλωση υπολογίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου βάσει στοιχείων που αυτή θα κρίνει κατάλληλα και με αφετηρία την ημερομηνία τοποθέτησης της παροχής ή της αφαίρεσης του μετρητή Η διαδικασία επιβολής προστίμου, ποινικής δίωξης και αστικής αποκατάστασης επιβάλλεται και στον υδραυλικό εγκαταστάτη της αυθαίρετης σύνδεσης. 4.2 ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΕΡΟΥ Απαγορεύεται στους υδρευόμενους ιδιώτες η χορήγηση νερού σε άλλο ακίνητο και η εμπορία νερού. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος ειδοποιεί αυτόν που χορηγεί ή εμπορεύεται το νερό για την άμεση διακοπή της χορήγησης ή της εμπορίας και στη περίπτωση που διαπιστωθεί εμπορία, του επιβάλλεται πρόστιμο. Αν ο υδρευόμενος δεν συμμορφωθεί, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να διακόψει την ύδρευση του, χωρίς άλλη ειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που θα είναι δυνατό να προκληθεί από τη διακοπή αυτή στον υδρευόμενο και τους πελάτες του Οι υδρολήπτες που κάνουν αλόγιστη κατανάλωση νερού για πότισμα κήπων, κτημάτων, οικοδομών, και άλλα θα υπόκεινται σε πρόστιμο,που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε άμεση διακοπή της παροχής τους 4.3 ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ Απαγορεύεται η επέμβαση του υδρευόμενου στις εγκαταστάσεις του Δήμου. Αν προκληθεί βλάβη από την επέμβαση αυτή, ο δράστης διώκεται σύμφωνα με τα άρθρα 381 και 382 του Ποινικού Κώδικα. Η υδροδότηση και ο μετρητής ανήκει κατά κυριότητα στο Δήμο. Ο υδρευόμενος έχει μόνο το δικαίωμα χρήσεως της για την ύδρευση του. Απαγορεύεται επομένως κάθε επέμβαση του στην παροχή και κάθε βλάβη λόγω επέμβασης του σε αυτή και στο μετρητή τον βαρύνει. Εάν η βλάβη του μετρητή από τον υδρευόμενο είναι τέτοια που να καθιστά αδύνατη τη λήψη ενδείξεων θεωρείται κλοπή νερού και ισχύουν όσα αναφέρονται στη Επιπλέον η δαπάνη επισκευής της βλάβης στην περίπτωση αυτή χρεώνεται σε βάρος του το πενταπλάσιο Απαγορεύεται η γειτνίαση των κάθε είδους εγκαταστάσεων ύδρευσης με συγκροτήματα βόθρων απορροφητικά ή στεγανά, με το δίκτυο αποχέτευσης και με σωλήνες μεταφοράς πετρελαίων Απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών πάνω από εγκαταστάσεις ύδρευσης. Σε αυτή τη περίπτωση ο Δήμος ζητά από τον αίτιο την απομάκρυνση των αγωγών μέσα σε εύλογη προθεσμία και αν αυτή περάσει άπρακτη, διακόπτεται η ύδρευση. 9

10 4.4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όταν ο υδρευόμενος κάνει αίτηση για διακοπή νερού γίνεται απ ευθείας η διακοπή της παροχής του, όμως εντός προθεσμίας ενός μηνός υποχρεούται να εξοφλήσει τις οφειλές του διαφορετικά η είσπραξη των οφειλών θα γίνεται μέσω Δημόσιου Ταμείου. 4.5 ΚΥΡΩΣΕΙΣ Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού τιμωρείται σύμφωνα μα τις διατάξεις του άρθρου 459 του Ποινικού Κώδικα. 5.-ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 5.1.ΠΗΓΕΣ Στη θέση ΑΣΤΕΡΑΣ Δ.Δ. Κύθνου Στη θέση ΠΥΡΓΟΣ Δ.Δ. Κύθνου Στη θέση ΝΑΟΥΣΑ Δ.Δ. Δρυοπίδας Στη θέση ΛΕΥΚΕΣ Δ.Δ. Δρυοπίδας Στη θέση ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΑ Δ.Δ. Δρυοπίδας (πηγάδα) Στη θέση ΒΙΝΤΖΙ ή ΑΧΛΑΔΕΣ Δ.Δ. Δρυοπίδας Στη θέση ΜΑΘΙΑ Δ.Δ. Δρυοπίδας Στη θέση ΚΑΝΑΛΑ Δ.Δ. Δρυοπίδας (πηγάδα) ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Στη θέση ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ Δ.Δ. Κύθνου Στη θέση ΚΑΜΠΟΙ Δ.Δ. Κύθνου Στη θέση ΦΙΛΑΔΑΚΙΑ Δ.Δ. Δρυοπίδας Στη θέση ΚΑΝΑΛΑ Δ.Δ. Δρυοπίδας Στη θέση ΚΑΣΤΕΛΑΣ Δ.Δ. Δρυοπίδας Στη θέση ΛΙΟΤΡΙΒΙ Δ.Δ. Δρυοπίδας Στη θέση ΣΚΥΛΟΥ Δ.Δ. Δρυοπίδας Στη θέση ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Δ. Δρυοπίδας Στη θέση ΜΕΡΙΧΑΣ Δ.Δ. Δρυοπίδας Στη θέση ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ Δ.Δ. Δρυοπίδας Στη θέση ΚΑΣΤΕΛΑΣ Δ.Δ. Δρυοπίδας Στη θέση ΕΠΙΣΚΟΠΗ Δ.Δ. Δρυοπίδας Στη θέση ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ Δ.Δ. Δρυοπίδας 5.3.ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Στη θέση ΑΣΤΕΡΑΣ Δ.Δ. Κυθνου Στη θέση ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Δ. Κύθνου Στη θέση ΛΑΓΚΑΔΑ Δ.Δ. Κύθνου Στη θέση ΛΟΥΤΡΩΝ Δ.Δ. Κύθνου Στη θέση ΝΑΟΥΣΑ Δ.Δ. Δρυοπίδας Στη θέση ΚΑΝΑΛΑ Δ.Δ. Δρυοπίδας Στη θέση ΚΑΝΑΛΑ Δ.Δ. Δρυοπίδας Στη θέση ΜΥΛΟΥΣ Δ.Δ. Δρυοπίδας Στη θέση ΜΥΛΟΥΣ Δ.Δ. Δρυοπίδας Στη θέση ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Δ. Δρυοπίδας Στη θέση ΜΑΡΤΙΝΑΚΙΑ Δ.Δ. Δρυοπίδας Στη θέση ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ Δ.Δ. Δρυοπίδας Στη θέση ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΑ Δ.Δ. Δρυοπίδας Στη θέση ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΑ Δ.Δ. Δρυοπίδας Στη ΜΕΡΙΧΑΣ Δ.Δ. Δρυοπίδας Στη θέση ΜΕΡΙΧΑΣ Δ.Δ. Δρυοπίδας Στη θέση ΛΕΥΚΕΣ Δ.Δ. Δρυοπίδας Στη θέση ΛΙΟΤΡΙΒΙ Δ.Δ. Δρυοπίδας Στη θέση ΣΚΥΛΟΥ Δ.Δ. Δρυοπίδας Στη θέση ΠΕΤΡΟΥΣΑ Δ.Δ. Δρυοπίδας 10

11 5.4.ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ Στη θέση ΑΣΤΕΡΑΣ Δ.Δ. Κύθνου Στη θέση ΠΥΡΓΟΣ Δ.Δ. Κύθνου Στη θέση ΒΙΝΤΖΙ ή ΑΧΛΑΔΕΣ Δ.Δ. Δρυοπίδας Στη θέση ΛΕΥΚΕΣ Δ.Δ. Δρυοπίδας Στη θέση ΝΑΟΥΣΑ Δ.Δ. Δρυοπίδας Ο παρών Κανονισμός ισχύει από την ημερομηνία έγκρισής του. Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισής του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου. Ο Κανονισμός αυτός με τις αλλαγές του έτους 2015: Προτάθηκε με την αριθμ. 19/2011 και οι αλλαγές τροποποιήσεις με την με αρ. 84/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την 19/2015. Ψηφίστηκε με την αριθμ. 60/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και οι αλλαγές τροποποιήσεις με την 152/2011 και την 32/2015. Νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 5341/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Νοτίου Αιγαίου και οι αλλαγές τροποποιήσεις με την με αρ. πρωτ /11/ απόφαση της Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 11

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Άρθρο 1 ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 ο 1.1. Η ΔΕΥΑΣ παρέχει νερό κατάλληλο για πόση σύμφωνα με τις ισχύουσες για την Ελλάδα προδιαγραφές. Η χρήση του νερού είναι μόνο για ύδρευση και όχι για άρδευση.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. Άρθρο 1 ο : Αντικείμενο κανονισμού Ο παρών κανονισμός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ( ομβρίων

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η

1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η 1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η [Πληκτρολογήστε κείμενο] ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ Αρθρο 1: Αντικείμενο Κανονισμού Ο παρών κανονισμός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης (ομβρίων και ακάθαρτων) της περιοχής αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών κανονισμός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης και καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Υδρευσης ήµου Αµφίπολης

Κανονισµός Υδρευσης ήµου Αµφίπολης Κανονισµός Υδρευσης ήµου Αµφίπολης Άρθρο 1: Αντικείµενο Κανονισµού Ο Κανονισµός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το δηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 3-4 1 º Αντικείμενο του κανονισμού 3 2 º Γενικοί όροι

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2012. Σημειώσεις:

Ιούλιος 2012. Σημειώσεις: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ Σημειώσεις: Ιούλιος 2012 1. Το παρόν κείμενο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπ αριθμόν Απόφασης 102/2012 (28-06-2012) του Δημοτικού Συμβουλίου Πρεσπών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΣ. Μέρος 1ο: ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΣ. Μέρος 1ο: ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΣ Αρθρο 1ο: Αντικείμενο Κανονισμού Ο παρών κανονισμός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης (ομβρίων και ακάθαρτων) της περιοχής αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 4 Νομικό πλαίσιο 4 Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης 4 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 4 1.1 Παροχή νερού 4 1.2 Παροχή ακατέργαστου νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2015

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Ι) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΕ Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθ. Αποφ 12/2011 Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Ύδρευσης.

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Διαμόρφωση Νοέμβριος 2012 Πρότυπα κανονισμών

Τελική Διαμόρφωση Νοέμβριος 2012 Πρότυπα κανονισμών ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Τελική Διαμόρφωση Νοέμβριος 2012 Πρότυπα κανονισμών Για την Τεχνική Υπηρεσία Κατσουπάκης Αναστάσιος Κουρουμπλής Νικόλαος Παπαγιάννης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Νομικό πλαίσιο Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης ΑΡΘΡΟ 1ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Παροχή νερού 1.2 Παροχή ακατέργαστου νερού 1.3 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Κανονισμός Δικτύων Ύδρευσης & Αποχέτευσης σύμφωνα με την υπ αριθμ. 93/2016 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και την υπ αριθμ. 115/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Κανονισμού Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας

Σχέδιο Κανονισμού Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Σχέδιο Κανονισμού Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας Οκτώβριος,2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή...1 1.1 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμός Απόφασης 35/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμός Απόφασης 35/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμός Απόφασης 35/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 11/18-11-2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Λ Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ e-mail: info@dimoschalkis.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΧΑΛΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ημοτική Επιχείρηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλας

ημοτική Επιχείρηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ Ειδικός κανονισμός λειτουργίας δικτύου ύδρευσης για παροχετεύσεις σε σπίτια, καταστήματα,

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ιανουάριος 2015 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρ. Κουµπαράκης & Σία Ε.Ε

Χρ. Κουµπαράκης & Σία Ε.Ε Χρ. Κουµπαράκης & Σία Ε.Ε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. Απόσπασµα του (ΦΕΚ 552/Β /26-3-2009) µε τους όρους που αφορούν την νεόδµητη οικοδοµή Άρθρο 1 : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ª π πã πƒ À ƒ À - Ã À ª ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ª π πã πƒ À ƒ À - Ã À ª ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ª π πã πƒ À ƒ À - Ã À ª ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΜΕΣΣΗΝΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Άρθρο 1 º : Αντικείμενο του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. Εισαγωγή...σελ. 3 2. Άρθρο 1 ο Αιτήσεις νέων συνδέσεων απαιτούμενα δικαιολογητικά...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ. Της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ. Της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.). ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.). Άρθρο 1 ο Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

1. Κάθε πότε εκδίδονται οι λογαριασμοί νερού;

1. Κάθε πότε εκδίδονται οι λογαριασμοί νερού; 1. Κάθε πότε εκδίδονται οι λογαριασμοί νερού; Εκδίδονται συνολικά δύο λογαριασμοί ύδρευσης για την πόλη της Καβάλας ανά 4μηνο. Ο πρώτος είναι έναντι λογαριασμός (α 2μηνο) και ο επόμενος είναι ο εκκαθαριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο του Κανονισμού... 1 Άρθρο 2 ο Γενικοί Όροι Βασικές Έννοιες...1,2,3 Άρθρο 3 ο Διαδικασία σύνδεσης Τέλος Σύνδεσης...3,4

Διαβάστε περισσότερα

Π E Ρ I E X O M E N A

Π E Ρ I E X O M E N A ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Το.Σ. της.ε.υ.α.x. έχοντας υπόψη : Ι. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως συµπληρώθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α. ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Άρθρο 1 º Αντικείµενο του Κανονισµού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α. ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Άρθρο 1 º Αντικείµενο του Κανονισµού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α. ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 º Αντικείµενο του Κανονισµού Ο παρών κανονισµός αναφέρεται στη λειτουργία των εγκαταστάσεων Ύδρευσης της ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ. ιαδικασία και Όροι σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης

Γ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ. ιαδικασία και Όροι σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΥΑΚ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Ι) Α.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.Άρθρο 1 º : Αντικείµενο του Κανονισµού 2.Άρθρο 2 º : i)γενικοί Όροι ii) Βασικές έννοιες Β.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο 1 ο : Αντικείμενο του κανονισμού... 4 Άρθρο 2 ο : Νομικό Πλαίσιο... 4 Άρθρο 3 ο : Ιδιοκτησία του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου

Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΕΥΑ Χερσονήσου Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΜΑΛΙΑ, εκέµβρης 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ της περιοχής αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ Πίνακας περιεχοµένων Άρθρο 1 - Ορισµός... 4 Άρθρο 2 - Παροχή πόσιµου νερού... 4 Άρθρο 3 - Αγωγοί... 4 Άρθρο 4 - Παροχές... 4 Άρθρο 5 Θέση παροχών... 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση νέου Κανονισµού Ύδρευσης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 7/2006 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 67/2006 Στην Κοζάνη σήµερα 31/3/2006 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19.00

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 197/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 540/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου

Σύµφωνα µε την απόφαση 197/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 540/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΥΑ Χερσονήσου Σύµφωνα µε την απόφαση 197/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 540/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΜΑΛΙΑ, εκέµβρης 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ της περιοχής αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ. Βασικό τέλος= 275, άνω m2 = 1,00 /m 2. Βασικό τέλος= 290,00

ΚΟΙΝΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ. Βασικό τέλος= 275, άνω m2 = 1,00 /m 2. Βασικό τέλος= 290,00 ΚΟΙΝΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Τέλη σύνδεσης με δίκτυο ύδρευσης Βασικό τέλος= 275,00 0- άνω m2 = 1,00 /m 2 Τέλη σύνδεσης με δίκτυο αποχέτευσης Βασικό τέλος= 290,00

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Απόσπασμα από το Πρακτικό 22/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Αριθμός Απόφασης 257/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΣΧΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ & ΣΚΡΟΠΟΝΕΡΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΣΧΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ & ΣΚΡΟΠΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΣΧΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ & ΣΚΡΟΠΟΝΕΡΙΟΥ -------------------- 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΣΧΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 03 ης / συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 03 ης / συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 03/2016 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 07/2016 Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά Ταχ. Κωδικός: 33100, Άμφισσα

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00

Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 1 1 Π ε ρ ί λ η ψ η Αναπροσαρμογή τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες: 1/Λορέντζος Γ. Αθανάσιος, 2/Λεούσης Νεκτάριος, 3/Πούντος Νικόλαος, 4/Τρίμης Κυριάκος και 5/Τζίτζης Φίλιππος αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.

Απόντες: 1/Λορέντζος Γ. Αθανάσιος, 2/Λεούσης Νεκτάριος, 3/Πούντος Νικόλαος, 4/Τρίμης Κυριάκος και 5/Τζίτζης Φίλιππος αν και νόμιμα προσκλήθηκαν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -.-.-.-.-.-.- Α π ό σ π α σ μ α από το υπ αριθ. 13/2016 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας Αριθ. αποφ. 107/2016 Π

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/13-06-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/13-06-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/13-06-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 66/2012 Θέμα:«Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης» Στη Θέρμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Βρατσάνος Μάρκος 2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα 3) Βασιλικής Ιωάννης 4) Χαχούλης Φώτιος (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Βρατσάνος Μάρκος 2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα 3) Βασιλικής Ιωάννης 4) Χαχούλης Φώτιος (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 13/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Ψήφιση νέου Κανονισμού Ύδρευσης.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. αν και προσκλήθηκαν νόµιµα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. αν και προσκλήθηκαν νόµιµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 18/2014 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αµφίκλειας - Ελάτειας Αρ. Απόφασης : 202/2014 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΙΘΑΚΗΣ 12 Ταχ. Κώδ.: 153 44 Τηλ.: 210 66 04 666 Fax: 210 66 12 965 Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Οι ανάγκες κατανάλωσης του Δημοτικού ύδατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΙΘΑΚΗΣ 12 Ταχ. Κώδ. : 153 44 Τηλ.: 210-66.04.600 Fax :210-66.12.965 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Άρθρο 1 Οι ανάγκες κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ταχ. δ/ση: τηλ.: fax.: e-mail: http://

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ταχ. δ/ση: τηλ.: fax.: e-mail: http:// Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ταχ. δ/ση: τηλ.: fax.: e-mail: http:// ΚΡΑΝΙΔΙ, 21300 27540 22945 27540 23391 dkranid@otenet.gr, deyaer.wordpress.com Κ ρ α ν ί δ ι,.... -.... - 2 0 1 Α ρ. Π ρ ω τ :..........

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Επί του ερωτήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα: `Αρθρον 10 Πόροι της Επιχειρήσεως

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Επί του ερωτήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα: `Αρθρον 10 Πόροι της Επιχειρήσεως ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΟΡ0Χ-Ζ2Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 924/22.2.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ για την Πράξη «ΥΠΟΔΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας!

Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας! Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθ. Αποφ 13/2011 Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Άρδευσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ύδρευσης. Άρθρο 2 Γενικοί Όροι

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ύδρευσης. Άρθρο 2 Γενικοί Όροι ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ύδρευσης Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης στα διοικητικά όρια του Δήμου Δελφών. Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Βυτίνας, στις 1 του μηνός Απριλίου 2011, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 17/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2479 της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 17 Κανονισμοί, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΔΑ:77ΨΟΟΕΠΘ-ΦΕ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Δ.Ε.ΤΗ.Π. 26/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο... 3 Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθμ. αποφ.: 296/ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθμ. αποφ.: 296/ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθμ. αποφ.: 296/ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 14 /2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Η ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2 0 1 4 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 07/2008 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ 2 0 1 8 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ:

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 13 Ιουλίου 2010 Αριθ. Πρωτ. : 1580 ΠΡΟΣ:... 2. ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Ωρωπού 156

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 31/2016 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 31/2016 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αρ.πρωτ.: ***/07.11.2016 Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 6 Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: Ηλεκτρ.Ταχυδ.: Ιστοσελίδα: 27200

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 33.741,36 ΜΕ Φ.Π.Α. CPV 65500000-8

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 33.741,36 ΜΕ Φ.Π.Α. CPV 65500000-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργασία : Καταμέτρηση υδρομετρητών Δήμου Δελφών ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Ταχ. Δ/νση: Γ & Φ Τσίγκα Άμφισσα Τ.Κ.33 100 ΤΗΛ/ΦΑΞ 2265023766/22094 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η τιμολογιακή πολιτική είναι μια ουσιαστική διαδικασία για την οποία απαιτείται συστηματική προσέγγιση των εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων της κάθε επιχείρησης. Απαιτείται εκτεταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2016 Η τιμολογιακή πολιτική είναι μια ουσιαστική διαδικασία για την οποία απαιτείται συστηματική προσέγγιση των εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων της κάθε επιχείρησης. Απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ Η παροχή νερού για άρδευση στη κτηματική περιφέρεια της Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ Η συντήρηση, βελτίωση, επέκταση, ανακαίνιση των υπαρχόντων αρδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 20/2015 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 20/2015 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αρ.πρωτ.: ***/15.10.2015 Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: Ηλεκτρ.Ταχυδ.: Φιλικής Εταιρείας 6 27200 ΑΜΑΛΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Εργασίες καθαρισμού χόρτων, δενδρυλλίων και κλάδεμα δένδρων στη Δ.Ε. ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ για την αποφυγή πυρκαγιών (χρήση ΠΠ)» ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

«Εργασίες καθαρισμού χόρτων, δενδρυλλίων και κλάδεμα δένδρων στη Δ.Ε. ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ για την αποφυγή πυρκαγιών (χρήση ΠΠ)» ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διευθ.: Λ. Αλεξάνδρας 6 Α 49100 Κέρκυρα Πληρ.: Aναστασία Ραρή Τηλ.: 26613 62730 e-mail: dxope@corfu.gov.gr «Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Όπως ψηφίστηκε με την υπ αριθμό 89/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β

Όπως ψηφίστηκε με την υπ αριθμό 89/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β Όπως ψηφίστηκε με την υπ αριθμό 89/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ Σελίδα Κεφάλαιο Α' Αντικείμενο Γενικοί Όροι 1. Αντικείμενο του Κανονισμού 2 2. Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο - Αντικείμενο μελέτης. Άρθρο 2 ο - Διατάξεις

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο - Αντικείμενο μελέτης. Άρθρο 2 ο - Διατάξεις Κύθνος, 05 / 12 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων, ογκωδών αντικειμένων, ανακυκλώσιμων συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 409 Κ.Δ.Π. 133/88 Αρ. 2319,

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 409 Κ.Δ.Π. 133/88 Αρ. 2319, Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 409 Κ.Δ.Π. 133/88 Αρ. 2319, 29.4.88 Αριθμός 133 Κανονισμοί οι οποίοι εξεδόθησαν υπό του Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 40 του περί Υδατοπρομηθείας (Δημοτικοί και Άλλαι Περιοχαί)

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολογιακή Πολιτικής της ΔΕΥΑΣ έτους 2013.

Τιμολογιακή Πολιτικής της ΔΕΥΑΣ έτους 2013. Αποφαση Δ.Σ 33/2013 Τιμολογιακή Πολιτικής της ΔΕΥΑΣ έτους 2013. Καθορίσμος τέλων Ύδρευσης σε όσους κάνουν χρήση νερού, βάση υδρομετρητή και που οι ιδιοκτησίες τους βρίσκονται: 1) α) Εντός ορίων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός Φορέας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ: 094014250

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού 1. Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Από όλες τις εταιρείες ύδρευσης Έρχεται το «πράσινο» χαράτσι στο νερό - Ποιοι θα επιβαρυνθούν

Από όλες τις εταιρείες ύδρευσης Έρχεται το «πράσινο» χαράτσι στο νερό - Ποιοι θα επιβαρυνθούν Από όλες τις εταιρείες ύδρευσης Έρχεται το «πράσινο» χαράτσι στο νερό - Ποιοι θα επιβαρυνθού ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Από όλες τις εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 35 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Προς: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132 11854 ΑΘΗΝΑ Θεσσαλονίκης, 25/10/2017 Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : Προβλήματα ύδρευσης και αποχέτευσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : Προβλήματα ύδρευσης και αποχέτευσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : Προβλήματα ύδρευσης και αποχέτευσης α) για το γνωστό πρόβλημα της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού στη Δολίχη, το υδρευτικό δίκτυο της οποίας τροφοδοτείται από τη γεώτρηση «Ξηρολάκι», θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14-12-2016 Αριθμ.πρωτ.: 15491 ΠΡΟΣ: Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡ - 1300/2 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11.05.2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Ε.Δ. Τ.Ε.Ε. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Α ΚΥΚΛΟΥ

Ο.Α.Ε.Δ. Τ.Ε.Ε. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Α ΚΥΚΛΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. Τ.Ε.Ε. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Α ΚΥΚΛΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 1Θ ΤΟΜΕΑΣ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο.Α.Ε.Δ. / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 Γ ΤΑΞΗ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΕΤΕΠΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΕΤΕΠΑ Σ Υ Μ Β Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Σ Τ Λ Ε Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Σ Σήμερα στις ( ) του μήνα..... του 201... ημέρα. μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.), με ΑΦΜ 090052773

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ιανουάριος 2015 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Ελληνική 16PROC005323502 2016-11-01 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 501 31 Γεωργιάδου Μαρία 24613-50344

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016 - Δ.Ε. Νέστορος- Δ.Ε. Μεθώνης - Δ.Ε. Κορώνης - Δ.Ε. Παπαφλέσσα ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση κανονισµού λειτουργίας δικτύου Τηλέθέρµανσης. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 3/2003 συνεδρίασης του.σ της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 18/2003 Στην Κοζάνη σήµερα 13/03/2003 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» σε συνδυασµό µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ακριβέςαντίγραφο Ανθηρό Ο Πρόεδρος τουδ.σ. Παπακώστας Δημήτρης

Ακριβέςαντίγραφο Ανθηρό Ο Πρόεδρος τουδ.σ. Παπακώστας Δημήτρης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Από το πρακτικό 4 /11-4- 2017συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθ. 46 /2017 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Στο Ανθηρό σήμερα στις 12-4-2017 ημέρα Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θεσπίστηκε από την Πολιτεία, με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα