Σύσταση No. R (2002) 5 της Επιτροπής των Υπουργών προς τα κράτη µέλη για την προστασία των γυναικών κατά της βίας 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύσταση No. R (2002) 5 της Επιτροπής των Υπουργών προς τα κράτη µέλη για την προστασία των γυναικών κατά της βίας 1"

Transcript

1 Σύσταση No. R (2002) 5 της Επιτροπής των Υπουργών προς τα κράτη µέλη για την προστασία των γυναικών κατά της βίας 1 (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή των Υπουργών στις 30 Απριλίου 2002 στην 794 η συνάντηση των Αναπληρωτών Υπουργών) Η Επιτροπή των Υπουργών, υπό τους όρους του Άρθρου 15β του Καταστατικού του Συµβουλίου της Ευρώπης, Επαναδιαβεβαιώνοντας ότι, η βία κατά των γυναικών είναι το αποτέλεσµα µιας ανισορροπίας δύναµης ισχύος µεταξύ ανδρών και γυναικών και οδηγεί σε σοβαρές διακρίσεις κατά του θηλυκού γένους, τόσο µέσα στην κοινωνία, όσο και µέσα στην οικογένεια Βεβαιώνοντας ότι η βία κατά των γυναικών και παραβιάζει, και αποδυναµώνει ή εκµηδενίζει την απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων τους και των θεµελιωδών ελευθεριών Σηµειώνοντας ότι η βία κατά των γυναικών συνιστά παραβίαση της σωµατικής, ψυχολογικής και/ή σεξουαλικής τους ακεραιότητας Σηµειώνοντας µε ανησυχία ότι οι γυναίκες συχνά υπόκεινται σε πολλαπλές διακρίσεις στη βάση του φύλου τους όπως και της καταγωγής τους, συµπεριλαµβανοµένου ότι αποτελούν θύµατα παραδοσιακών ή εθιµικών πρακτικών που έρχονται σε αντίφαση µε τα ανθρώπινα δικαιώµατά τους και θεµελιώδεις ελευθερίες Θεωρώντας ότι η βία κατά των γυναικών έρχεται σε αντίθεση µε την καθιέρωση της ισότητας και ειρήνης και αποτελεί ένα µεγάλο εµπόδιο στην ασφάλεια των πολιτών και τη δηµοκρατία στην Ευρώπη Σηµειώνοντας µε ανησυχία την έκταση της βίας κατά των γυναικών µέσα στην οικογένεια, σε οποιαδήποτε µορφής οικογένεια και σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας 1 Σύµφωνα µε το Άρθρο 10.2c του Εσωτερικού Κανονισµού των Αναπληρωτών Υπουργών, η Σουηδία επιφυλάχθηκε του δικαιώµατός της να συµφωνήσει ή όχι µε την παράγραφο 54 αυτής της σύστασης.

2 Θεωρώντας επείγον το να καταπολεµηθεί το φαινόµενο αυτό, το οποίο επηρεάζει όλες τις Ευρωπαϊκές κοινωνίες και αφορά όλα τα µέλη τους Επικαλούµενοι την Τελική ιακήρυξη που υιοθετήθηκε στη εύτερη ιάσκεψη Κορυφής του Συµβουλίου της Ευρώπης (Στρασβούργο, 1997), στην οποία οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων των κρατών-µελών δήλωσαν την βούλησή τους να καταπολεµήσουν τη βία κατά των γυναικών και όλων των µορφών σεξουαλικής εκµετάλλευσης των γυναικών Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα (1950) και τη νοµολογία των οργάνων της, τα οποία περιφρουρούν, inter alia (µεταξύ άλλων), το δικαίωµα στη ζωή και το δικαίωµα να µην υπόκεινται σε βασανιστήρια ή σε απάνθρωπη ή εξευτελιστική µεταχείριση ή τιµωρία, το δικαίωµα στην ελευθερία και την ασφάλεια και το δικαίωµα σε µια δίκαιη δίκη Θεωρώντας τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (1961) και τον αναθεωρηµένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (1996), ιδιαιτέρως των διατάξεων που αφορούν στην ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών σχετικά µε την απασχόληση, καθώς επίσης και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που προβλέπει ένα σύστηµα συλλογικών παραπόνων Επικαλούµενοι τις ακόλουθες συστάσεις της Επιτροπής των Υπουργών στα κράτη- µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης: Σύσταση No R (79) 17 για την προστασία των παιδιών κατά της κακοµεταχείρισης Σύσταση No R (85) 4 για τη βία στην οικογένεια Σύσταση No (85) 11 για τη θέση του θύµατος στο πλαίσιο του ποινικού νόµου και της ποινικής διαδικασίας Σύσταση No (87) 21 για τη βοήθεια προς τα θύµατα και την πρόληψη της θυµατοποίησης Σύσταση No (90) 2 για τα κοινωνικά µέτρα που αφορούν στη βία µέσα στην οικογένεια Σύσταση No (91) 11 για τη σεξουαλική εκµετάλλευση, πορνογραφία και πορνεία και διακίνηση παιδιών και νέων ενηλίκων Σύσταση No R (93) 2 για τις ιατρικο-κοινωνικές πλευρές της παιδικής κακοποίησης, Σύσταση No (2000) 11 σχετικά µε δράσεις κατά της διακίνησης ατόµων µε σκοπό τη σεξουαλική εκµετάλλευση και Σύσταση No (2001)16 για την προστασία των παιδιών ενάντια στη σεξουαλική εκµετάλλευση 2

3 Επικαλούµενοι επίσης τις ιακηρύξεις και Αποφάσεις που υιοθετήθηκαν από την 3η Ευρωπαϊκή Υπουργική ιάσκεψη για την Ισότητα µεταξύ Γυναικών και Ανδρών, η οποία συγκλήθηκε από το Συµβούλιο της Ευρώπης (Ρώµη 1993) Έχοντας υπόψη τη ιακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (1993), τη Συνθήκη των Ηνωµένων Εθνών για την Εξάλειψη κάθε µορφής ιάκρισης κατά των Γυναικών (1979), τη Συνθήκη των Ηνωµένων Εθνών κατά του ιεθνικού Οργανωµένου Εγκλήµατος και του Πρωτοκόλλου του για την Πρόληψη, Καταστολή και Τιµωρία της ιακίνησης Ατόµων, ειδικά Γυναικών και Παιδιών (2000), το Πρόγραµµα ράσης που υιοθετήθηκε στην Τέταρτη Παγκόσµια ιάσκεψη για τις Γυναίκες (Πεκίνο, 1995) και το Ψήφισµα για περαιτέρω δράσεις και πρωτοβουλίες για την εφαρµογή της ιακήρυξης του Πεκίνου και του Προγράµµατος ράσης που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών (23 η έκτακτη σύνοδος, Νέα Υόρκη, 5-9 Ιουνίου 2000) Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη των Ηνωµένων Εθνών για τα ικαιώµατα του Παιδιού (1989) καθώς και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο αυτής για την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία (2000) Έχοντας επίσης υπόψη τη Συνθήκη No 182 της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, σχετικά µε την Απαγόρευση και Άµεση ράση για την Εξάλειψη των Χειρότερων Μορφών Παιδικής Εργασίας (1999) και τη Σύσταση (R 190) για τις Χειρότερες Μορφές Παιδικής Εργασίας (1999) Επικαλούµενοι επίσης τις βασικές αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και ειδικά την 4 η Συνθήκη της Γενεύης σχετικά µε την προστασία των πολιτών σε καιρό πολέµου (1949) και του 1ου και 2ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής Επικαλούµενοι επίσης τη συµπερίληψη των σχετικών µε το φύλο εγκληµάτων και της σεξουαλικής βίας στο Καταστατικό του ιεθνούς Ποινικού ικαστηρίου (Ρώµη, 17 Ιουλίου 1998), Συνιστά στις κυβερνήσεις των κρατών µελών: 3

4 Ι. Να αναθεωρήσουν τη νοµοθεσία τους και τις πολιτικές τους προκειµένου να: 1. εγγυηθούν προς τις γυναίκες την αναγνώριση, την απόλαυση, την άσκηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών τους 2. λάβουν απαραίτητα µέτρα, όπου ενδείκνυται, για να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες έχουν τη δυνατότητα να ασκούν ελεύθερα και αποτελεσµατικά τα οικονοµικά και κοινωνικά τους δικαιώµατα 3. διασφαλίσουν ότι όλα τα µέτρα συντονίζονται σε εθνικό επίπεδο και εστιάζουν στις ανάγκες των θυµάτων και ότι οι σχετικοί κρατικοί θεσµοί καθώς και οι µη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) συνδέονται µε την εκπόνηση και την εφαρµογή των απαραίτητων µέτρων, ιδιαίτερα εκείνων που αναφέρονται σ' αυτή τη Σύσταση 4. ενθαρρύνουν σε όλα τα επίπεδα το έργο των ΜΚΟ που εµπλέκονται στην καταπολέµηση της βίας εναντίον των γυναικών και να συστήσουν ενεργή συνεργασία µε αυτές τις ΜΚΟ, συµπεριλαµβανοµένης της κατάλληλης λογιστικής και οικονοµικής υποστήριξης. II. Να αναγνωρίσουν ότι τα κράτη έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν την δέουσα προσπάθεια για να προλαµβάνουν, ερευνούν και τιµωρούν πράξεις βίας είτε αυτές διαπράττονται από το κράτος είτε από ιδιώτες και να προσφέρουν προστασία στα θύµατα. III. Να αναγνωρίσουν ότι η ανδρική βία εναντίον των γυναικών αποτελεί µείζον διαρθρωτικό και κοινωνικό πρόβληµα, που βασίζεται στις άνισες σχέσεις εξουσίας µεταξύ γυναικών και ανδρών και συνεπώς να ενθαρρύνουν την ενεργή συµµετοχή των ανδρών σε δραστηριότητες, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταπολέµηση της βίας εναντίον των γυναικών. IV. Να ενθαρρύνουν όλα τα αρµόδια θεσµικά όργανα που εµπλέκονται µε τη βία εναντίον των γυναικών (αστυνοµία, ιατρικά και κοινωνικά επαγγέλµατα) να εκπονήσουν µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα συντονισµένα σχέδια δράσης, τα οποία να παρέχουν δραστηριότητες για την πρόληψη της βίας και την προστασία των θυµάτων. 4

5 V. Να προωθήσουν την έρευνα, τη συλλογή στοιχείων και τη δικτύωση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. VI. Να προωθήσουν την δηµιουργία προγραµµάτων ανώτερης εκπαίδευσης και ερευνητικών κέντρων, συµπεριλαµβανοµένων κέντρων και προγραµµάτων πανεπιστηµιακού επιπέδου, που να ασχολούνται µε θέµατα ισότητας, ιδιαίτερα µε τη βία κατά των γυναικών. VII. Να βελτιώσουν τις αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στην επιστηµονική κοινότητα, τις ΜΚΟ του τοµέα, τους πολιτικούς σχεδιαστές και τους νοµοθετικούς, υγειονοµικούς, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και αστυνοµικούς φορείς προκειµένου να σχεδιάσουν συντονισµένες δράσεις κατά της βίας. VIII. Να υιοθετήσουν και να εφαρµόσουν τα µέτρα που περιγράφονται στο παράρτηµα της παρούσας σύστασης, κατά τον τρόπο που θεωρούν καταλληλότερο υπό το πρίσµα των εθνικών περιστάσεων και προτιµήσεων και, προς τον σκοπό αυτό, να εξετάσουν την εγκαθίδρυση ενός εθνικού σχεδίου δράσης για την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών. IX. Να ενηµερώσουν το Συµβούλιο της Ευρώπης για την παρακολούθηση σε εθνικό επίπεδο των διατάξεων της παρούσας Σύστασης. Παράρτηµα στη Σύσταση No R (2002)5 Ορισµός 1. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύστασης, ο όρος «βία κατά των γυναικών» νοείται ως οποιαδήποτε ενέργεια βίας εξαιτίας του φύλου, η οποία καταλήγει, ή είναι πιθανόν να καταλήξει, σε σωµατική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή πόνο στις γυναίκες, συµπεριλαµβανοµένων των απειλών για τέτοιες ενέργειες, του εξαναγκασµού, ή της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, είτε συµβαίνει στη δηµόσια είτε στην ιδιωτική ζωή. Αυτό συµπεριλαµβάνει, χωρίς περιορισµό, τα ακόλουθα: 5

6 α) βία που συµβαίνει στην οικογένεια ή στην οικιακή µονάδα, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, της σωµατικής και πνευµατικής επίθεσης, συναισθηµατικής και ψυχολογικής κακοποίησης, βιασµού και σεξουαλικής κακοποίησης, αιµοµιξίας, βιασµού µεταξύ συζύγων, µόνιµων ή περιστασιακών συντρόφων και συγκατοίκων, εγκληµάτων που διαπράττονται για λόγους τιµής, ακρωτηριασµού γυναικείων γεννητικών οργάνων και άλλων παραδοσιακών πρακτικών επιζήµιων για τις γυναίκες, όπως οι αναγκαστικοί γάµοι β) βία που συµβαίνει στην ευρύτερη κοινότητα, συµπεριλαµβανοµένου, µεταξύ άλλων, του βιασµού, της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής παρενόχλησης και του εκφοβισµού στην εργασία, της εµπορίας γυναικών σε ιδρύµατα ή αλλού µε σκοπό τη σεξουαλική και οικονοµική εκµετάλλευση και τον σεξουαλικό τουρισµό γ) βία που διαπράττεται ή παραβλέπεται από την πολιτεία ή τις υπηρεσίες της δ) καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των γυναικών σε καταστάσεις ένοπλης σύγκρουσης, ιδιαίτερα την κράτηση οµήρων, την αναγκαστική εκτόπιση, συστηµατικό βιασµό, σεξουαλική δουλεία, αναγκαστική εγκυµοσύνη και διακίνηση για τους σκοπούς της σεξουαλικής και οικονοµικής εκµετάλλευσης. Γενικά µέτρα που αφορούν στη βία κατά των γυναικών 2. Είναι ευθύνη και προς το συµφέρον των κρατών καθώς και προτεραιότητα των εθνικών πολιτικών να διαφυλάττουν το δικαίωµα των γυναικών να µην υπόκεινται σε βία κανενός είδους ή από κανένα πρόσωπο. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη δεν επιτρέπεται να επικαλεστούν έθιµο, θρησκεία ή παράδοση ως µέσον αποφυγής αυτής της υποχρέωσης. 3. Τα κράτη-µέλη πρέπει να εισαγάγουν, να αναπτύσσουν και/ή να βελτιώνουν όπου είναι απαραίτητο, εθνικές πολιτικές κατά της βίας βασισµένες σε: 6

7 α) µέγιστη ασφάλεια και προστασία των θυµάτων, β) ενδυνάµωση θυµατοποιηµένων γυναικών µε την καλύτερη δυνατή δοµή υποστήριξης και βοήθειας, που αποφεύγουν δευτερογενή θυµατοποίηση, γ) προσαρµογή του ποινικού και αστικού δικαίου συµπεριλαµβανοµένης της δικαστικής διαδικασίας, δ) ευαισθητοποίηση του κοινού και εκπαίδευση παιδιών και νεαρών ατόµων, ε) διασφάλιση ειδικής εκπαίδευσης για επαγγελµατίες που ασχολούνται µε τη βία εναντίον των γυναικών, στ) πρόληψη σε όλους τους αντίστοιχους τοµείς. 4. Σ' αυτό το πλαίσιο, θα είναι απαραίτητο να ιδρυθεί, οπουδήποτε είναι δυνατόν, σε εθνικό επίπεδο και σε συνεργασία µε περιφερειακές και/ή τοπικές αρχές, όπου είναι απαραίτητο, ένα κρατικό συντονιστικό όργανο ή φορέας επικεφαλής της εφαρµογής των µέτρων για την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών καθώς και της τακτικής παρακολούθησης και αξιολόγησης οποιασδήποτε νοµικής µεταρρύθµισης ή νέας µορφής παρέµβασης στον τοµέα της δράσης κατά της βίας, σε συνεργασία µε µη κυβερνητικές οργανώσεις και ακαδηµαϊκά και άλλα θεσµικά όργανα. 5. Έρευνα, συλλογή δεδοµένων και δικτύωση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο πρέπει να αναπτυχθεί, ιδιαίτερα στους ακόλουθους τοµείς: α. την προετοιµασία στατιστικών ταξινοµηµένων κατά φύλο, ολοκληρωµένων στατιστικών και κοινών δεικτών για την καλύτερη αξιολόγηση της κλίµακας της βίας εναντίον των γυναικών, β. τις µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες συνέπειες επιθέσεων στα θύµατα, 7

8 γ. τις συνέπειες της βίας σε εκείνους που είναι αυτόπτες µάρτυρες, και µέσα στην οικογένεια, δ. το υγειονοµικό, κοινωνικό και οικονοµικό κόστος της βίας κατά των γυναικών, ε. την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του δικαστικού και νοµικού πλαισίου για την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών, στ. τις αιτίες της βίας κατά των γυναικών, δηλαδή τους λόγους που κάνουν τους άνδρες να είναι βίαιοι και τους λόγους για τους οποίους η κοινωνία παραβλέπει αυτή τη βία, ζ. την επεξεργασία κριτηρίων ως σηµείων αναφοράς στον τοµέα της βίας. Πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση κοινού, εκπαίδευση και κατάρτιση Τα κράτη - µέλη πρέπει: 6. Να συγκεντρώσουν και να διαθέσουν στο ευρύ κοινό κατάλληλη πληροφόρηση που αφορά τις διαφορετικές µορφές βίας και τις συνέπειές τους για τα θύµατα, συµπεριλαµβανοµένου ολοκληρωµένων στατιστικών δεδοµένων, χρησιµοποιώντας όλα τα διαθέσιµα µέσα ενηµέρωσης (τύπο, ραδιόφωνο και τηλεόραση, κ.λπ.), 7. Να κινητοποιήσουν την κοινή γνώµη διοργανώνοντας ή υποστηρίζοντας συνέδρια και εκστρατείες ενηµέρωσης έτσι, ώστε η κοινωνία να γνωρίσει το πρόβληµα και τα καταστρεπτικά του αποτελέσµατα για τα θύµατα και την κοινωνία γενικώς και να µπορεί, εποµένως, να συζητά το θέµα της βίας προς τις γυναίκες ανοιχτά, χωρίς προκατάληψη ή προϊδεασµούς, 8. Να συµπεριλάβουν στα εκπαιδευτικά προγράµµατα των αστυνοµικών δυνάµεων, του δικαστικού προσωπικού και του ιατρικού και κοινωνικού τοµέα, στοιχεία που αφορούν την αντιµετώπιση της οικογενειακής βίας, καθώς και όλες τις άλλες µορφές βίας που επηρεάζουν τις γυναίκες, 8

9 9. Να συµπεριλάβουν στα επαγγελµατικά εκπαιδευτικά προγράµµατα αυτού του προσωπικού πληροφόρηση και κατάρτιση ώστε να τους δοθούν τα µέσα να ανιχνεύουν και να διαχειρίζονται καταστάσεις κρίσης και να βελτιώνουν τον τρόπο υποδοχής, ακρόασης και συµβουλευτικής των θυµάτων, 10. Να ενθαρρύνουν τη συµµετοχή αυτού του προσωπικού σε εξειδικευµένα προγράµµατα κατάρτισης, ενσωµατώνοντας τα τελευταία σε ένα σύστηµα απόκτησης προσόντων, 11. Να ενθαρρύνουν τη συµπερίληψη ερωτήσεων που αφορούν τη βία κατά των γυναικών στην εκπαίδευση των δικαστών, 12. Να ενθαρρύνουν ελεύθερα επαγγέλµατα, όπως οι θεραπευτές, να αναπτύξουν στρατηγικές κατά της σεξουαλικής κακοποίησης που θα µπορούσε να διαπραχθεί από πρόσωπα σε θέσεις εξουσίας, 13. Να οργανώνουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τη βία των ανδρών προς τις γυναίκες, τονίζοντας ότι οι άνδρες πρέπει να φέρουν την ευθύνη των πράξεων τους και να τους ενθαρρύνουν να αναλύουν και να διαλύουν τους µηχανισµούς βίας και να υιοθετούν διαφορετική συµπεριφορά. 14. Να εισαγάγουν ή να ενισχύσουν την προοπτική του φύλου στα εκπαιδευτικά προγράµµατα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και να ενισχύσουν προγράµµατα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης που δίνουν ιδιαίτερη σηµασία στην ισότητα των φύλων και στον αµοιβαίο σεβασµό, 15. Να διασφαλίσουν ότι τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια λαµβάνουν βασική εκπαίδευση που αποφεύγει κοινωνικά και πολιτισµικά πρότυπα, προκαταλήψεις και στερεότυπους ρόλους για τα φύλα και συµπεριλαµβάνει εκπαίδευση σε δεξιότητες διεκδίκησης, µε ιδιαίτερη προσοχή για νεαρά άτοµα που έχουν δυσκολία στο σχολείο να εκπαιδεύσουν όλους τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς στο να ενσωµατώσουν την έννοια της ισότητας των φύλων στη διδασκαλία τους, 9

10 16. Να συµπεριλάβουν ειδική ενηµέρωση στα σχολικά προγράµµατα για τα δικαιώµατα των παιδιών, τηλεφωνικές γραµµές βοήθειας, ιδρύµατα στα οποία να µπορούν να αναζητούν βοήθεια και άτοµα που να µπορούν να τα εµπιστευτούν. Μέσα Ενηµέρωσης Τα κράτη - µέλη πρέπει: 17. Να ενθαρρύνουν τα µέσα ενηµέρωσης στην προώθηση µιας µη στερεοτυπικής εικόνας των γυναικών και ανδρών βασισµένης στον σεβασµό της ανθρώπινης προσωπικότητας και αξιοπρέπειας και να αποφεύγουν προγράµµατα που συνδέουν τη βία και το σεξ κατά το δυνατόν, αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στον τοµέα των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης/ ενηµέρωσης, 18. Να ενθαρρύνουν τα µέσα ενηµέρωσης να συµµετέχουν σε εκστρατείες ενηµέρωσης για την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών, 19. Να ενθαρρύνουν τη διοργάνωση κατάρτισης για την ενηµέρωση των επαγγελµατιών των µέσων ενηµέρωσης και να τους ευαισθητοποιήσουν για τις πιθανές συνέπειες προγραµµάτων που συνδέουν τη βία µε το σεξ, 20. Να ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων συµπεριφοράς για επαγγελµατίες των µέσων ενηµέρωσης, οι οποίοι θα λαµβάνουν υπόψη το ζήτηµα της βίας κατά των γυναικών και, αναφορικά µε τους οργανισµούς παρακολούθησης των µέσων ενηµέρωσης, υφιστάµενα ή υπό ίδρυση, να ενθαρρύνουν τη συµπερίληψη καθηκόντων που έχουν να κάνουν µε ζητήµατα σχετικά µε τη βία εναντίον των γυναικών και τον σεξισµό. Τοπικός, περιφερειακός και αστικός σχεδιασµός Τα κράτη - µέλη πρέπει: 10

11 21. Να ενθαρρύνουν τους υπεύθυνους για την λήψη αποφάσεων στον τοµέα του τοπικού, περιφερειακού και αστικού σχεδιασµού, να λαµβάνουν υπόψη την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας των γυναικών και να προλαµβάνουν βίαιες πράξεις σε δηµόσιους χώρους, 22. Κατά το δυνατόν, να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα από αυτήν την άποψη, ιδιαίτερα όσον αφορά τον δηµόσιο φωτισµό, τις δηµόσιες συγκοινωνίες και τα ταξί, τον σχεδιασµό και προγραµµατισµό χώρων στάθµευσης και κτιρίων κατοικιών, Βοήθεια και προστασία Θυµάτων (υποδοχή, αντιµετώπιση και συµβουλευτική) Τα κράτη - µέλη πρέπει: 23. Να διασφαλίζουν ότι τα θύµατα, χωρίς καµιά διάκριση, δέχονται άµεση και ολοκληρωµένη βοήθεια από µία συντονισµένη, πολυεπιστηµονική και επαγγελµατική προσπάθεια, είτε υποβάλουν κάποια καταγγελία είτε όχι, συµπεριλαµβανοµένης της ιατρικής και ιατροδικαστικής εξέτασης και θεραπευτικής αγωγής, µαζί µε µετατραυµατική ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη καθώς και νοµική βοήθεια αυτή η βοήθεια θα πρέπει να προσφέρεται εµπιστευτικά, δωρεάν και να είναι διαθέσιµη όλο το εικοσιτετράωρο, 24. Ιδιαίτερα, να διασφαλίζουν ότι όλες οι υπηρεσίες και τα ένδικα µέσα για τα θύµατα ενδοοικογενειακής βίας προσφέρονται σε γυναίκες µετανάστριες κατόπιν αιτήµατός τους, 25. Να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη διασφάλιση ότι η συλλογή ιατροδικαστικών ενδείξεων και πληροφοριών διεξάγεται σύµφωνα µε προτυποποιηµένο πρωτόκολλο και τύπους, 26. Να παρέχουν τεκµηρίωση ιδιαίτερα προσανατολισµένη προς τα θύµατα, πληροφορώντας τα µε σαφή και περιεκτικό τρόπο για τα δικαιώµατά τους, την υπηρεσία που έχουν λάβει και τις ενέργειες που θα µπορούσαν να σκεφτούν ή να 11

12 κάνουν, άσχετα µε το εάν υποβάλουν καταγγελία ή όχι, καθώς και τις δυνατότητές τους προς εξακολούθηση της ψυχολογικής, ιατρικής και κοινωνικής υποστήριξης και νοµικής βοήθειας, 27. Να προωθούν τη συνεργασία µεταξύ των αστυνοµικών, υγειονοµικών και κοινωνικών υπηρεσιών και του δικαστικού συστήµατος, προκειµένου να διασφαλίζονται τέτοιες συντονισµένες ενέργειες και να ενθαρρύνεται και υποστηρίζεται η ίδρυση ενός δικτύου συνεργασίας µη κυβερνητικών οργανώσεων, 28. Να ενθαρρύνουν την ίδρυση υπηρεσιών επειγουσών αναγκών, όπως ανώνυµες, δωρεάν τηλεφωνικές γραµµές βοήθειας για θύµατα βίας και/ή άτοµα που αντιµετωπίζουν ή απειλούνται από καταστάσεις βίας να παρακολουθούν τακτικά τις κλήσεις και να αξιολογούν τα δεδοµένα που αποκτώνται από την προσφερόµενη βοήθεια, µε τον δέοντα σεβασµό των προτύπων για την προστασία τους, 29. Να διασφαλίζουν ότι η αστυνοµία και οι άλλοι φορείς εφαρµογής του νόµου υποδέχονται, αντιµετωπίζουν και συµβουλεύουν µε κατάλληλο τρόπο τα θύµατα, µε βάση τον σεβασµό της ανθρώπινης ύπαρξης και αξιοπρέπειας και ότι χειρίζονται τις καταγγελίες εµπιστευτικά τα θύµατα πρέπει να γίνονται δεκτά σε ακρόαση, χωρίς καθυστέρηση, από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό σε χώρους σχεδιασµένους για την ανάπτυξη σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ του θύµατος και του αξιωµατικού της αστυνοµίας και να διασφαλίζεται, όσο το δυνατόν περισσότερο, ότι τα θύµατα βίας έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν σε γυναίκα αξιωµατικό, εφόσον το επιθυµούν, 30. Για το σκοπό αυτό, να λαµβάνουν µέτρα για την αύξηση του αριθµού των γυναικών αξιωµατικών της αστυνοµίας σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, 31. Να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά δέχονται την κατάλληλη φροντίδα µε ολοκληρωµένο τρόπο από εξειδικευµένο προσωπικό, σε όλα τα σχετικά στάδια (αρχική υποδοχή, αστυνοµία, εισαγγελία και δικαστήρια) και ότι η προσφερόµενη βοήθεια είναι προσαρµοσµένη στις ανάγκες του παιδιού, 12

13 32. Να λαµβάνουν µέτρα για τη διασφάλιση της απαραίτητης ψυχολογικής και ηθικής υποστήριξης των παιδιών, θυµάτων βίας, οργανώνοντας κατάλληλη υποδοµή και παρέχοντας εκπαιδευµένο προσωπικό για να ασχοληθεί µε τα παιδιά από την αρχική επαφή έως την αποκατάσταση αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να προσφέρονται δωρεάν, 33. Να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για όλα τα θύµατα βίας προκειµένου να αποφεύγεται η επαναθυµατοποίηση και τυχόν συµπεριφορά µε έλλειψη ευαισθησίας για το φύλο να τιµωρείται από την αστυνοµία, το υγειονοµικό και κοινωνικό προσωπικό που προσφέρει βοήθεια καθώς και από τα δικαστήρια, Ποινικό ίκαιο, Αστικό ίκαιο και δικαστικές διαδικασίες Ποινικό ίκαιο Τα κράτη - µέλη πρέπει: 34. Να διασφαλίζουν ότι το ποινικό δίκαιο προβλέπει ότι οποιαδήποτε πράξη βίας, ιδιαίτερα σωµατικής ή σεξουαλικής βίας, εναντίον προσώπου συνιστά παραβίαση της σωµατικής, ψυχολογικής και/ή σεξουαλικής ελευθερίας και ακεραιότητας, και όχι µόνο µια παραβίαση της ηθικής, της τιµής ή της αξιοπρέπειας, 35. Να προβλέπουν κατάλληλα µέτρα και κυρώσεις στην εθνική νοµοθεσία, δίνοντας τη δυνατότητα για ανάληψη ταχείας και αποτελεσµατικής δράσης εναντίον των δραστών βίας και για αποκατάσταση της ζηµιάς που προκλήθηκε σε γυναίκες που είναι θύµατα βίας. Ιδιαίτερα, η εθνική νοµοθεσία πρέπει να: ποινικοποιεί την σεξουαλική βία και τον βιασµό µεταξύ συζύγων, µονίµων ή περιστασιακών συντρόφων και συγκατοίκων, ποινικοποιεί οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη, η οποία διαπράχθηκε εναντίον ατόµου χωρίς τη συγκατάθεσή του, ακόµα και αν δεν εµφανίζει σηµάδια αντίστασης, 13

14 ποινικοποιεί τη σεξουαλική διείσδυση οποιασδήποτε φύσεως ή µε οποιοδήποτε µέσον, µη συγκατατιθέµενου ατόµου, ποινικοποιεί τυχόν εκµετάλλευση του ευπρόσβλητου εγκύου γυναίκας, ανυπεράσπιστου, ασθενούς, σωµατικά ή διανοητικά ανάπηρου ή εξαρτώµενου θύµατος, ποινικοποιεί τυχόν κατάχρηση της θέσης του δράστη και, ιδιαίτερα, ενός ενήλικα έναντι ενός παιδιού. Αστικό ίκαιο Τα κράτη - µέλη πρέπει: 36. Να διασφαλίζουν ότι, σε περιπτώσεις όπου τα επεισόδια βίας έχουν τεκµηριωθεί, τα θύµατα λαµβάνουν κατάλληλη αποζηµίωση για τυχόν χρηµατική, σωµατική, ψυχολογική, ηθική και κοινωνική βλάβη που υπέστησαν, ανάλογη µε τη σοβαρότητά της, συµπεριλαµβανοµένων των προκυπτόντων δικαστικών εξόδων, 37. Να εξετάσουν την εγκαθίδρυση χρηµατοδοτικών συστηµάτων για την αποζηµίωση των θυµάτων. ικαστικές διαδικασίες Τα κράτη - µέλη πρέπει: 38. Να διασφαλίζουν ότι όλα τα θύµατα βίας έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν προσφυγή καθώς και, όπου αρµόζει, δηµόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισµοί µε νοµική υπόσταση να ενεργούν προς υπεράσπισή τους, είτε από κοινού µε τα θύµατα ή εκ µέρους τους, 39. Να προβλέπουν διατάξεις που θα διασφαλίζουν ότι οι ποινικές διαδικασίες µπορούν να ξεκινήσουν από τον εισαγγελέα, 14

15 40. Να ενθαρρύνουν τους κατηγόρους να θεωρούν τη βία κατά των γυναικών και παιδιών ως επιβαρυντικό ή καθοριστικό παράγοντα στην έκδοση απόφασης για τη δίωξη ή όχι. 41. Να λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι σε όλα τα στάδια των διαδικασιών λαµβάνεται υπόψη, η σωµατική και ψυχολογική κατάσταση των θυµάτων και ότι αυτά µπορούν να δέχονται ιατρική και ψυχολογική φροντίδα, 42. Να εξετάσουν τη θέσπιση ειδικών συνθηκών ακρόασης των θυµάτων ή µαρτύρων βίας, προκειµένου να αποφευχθεί η επανάληψη της κατάθεσης και να ελαχιστοποιηθούν οι τραυµατικές συνέπειες των διαδικασιών, 43. Να διασφαλίσουν ότι οι κανόνες της διαδικασίας αποκλείουν άσχετες και/ή ταπεινωτικές ερωτήσεις, για τα θύµατα ή τους µάρτυρες βίας, λαµβάνοντας υπόψη την τραυµατική τους εµπειρία για να αποφύγουν περαιτέρω τραυµατική εµπειρία. 44. Όπου αυτό είναι απαραίτητο, να διασφαλίζεται ότι λαµβάνονται µέτρα για την αποτελεσµατική προστασία των θυµάτων εναντίον απειλών και πιθανών πράξεων εκδίκησης, 45. Να λαµβάνουν ειδικά µέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωµάτων των παιδιών στη διάρκεια των διαδικασιών, 46. Να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά συνοδεύονται, σε όλες τις ακροάσεις, από τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιλογής τους, όπως αρµόζει, εκτός και αν το δικαστήριο εκδώσει αιτιολογηµένη απόφαση για το αντίθετο, όσον αφορά στο πρόσωπο αυτό, 47. Να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να ασκούν προσφυγή µε την µεσολάβηση του νόµιµου εκπροσώπου τους, δηµόσιου ή ιδιωτικού οργανισµού, ή οποιουδήποτε ενήλικα της επιλογής τους εγκεκριµένου από τις νοµικές υπηρεσίες και, εάν είναι ανάγκη, να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν νοµική βοήθεια, 15

16 48. Να προβλέπουν ότι, για σεξουαλικά αδικήµατα, τυχόν προθεσµιακή περίοδος δεν αρχίζει έως την ηµέρα κατά την οποία το θύµα ενηλικιώνεται, 49. Να προβλέπουν την απαίτηση άρσης του επαγγελµατικού απορρήτου κατ' εξαίρεση στην περίπτωση ατόµων που ενδέχεται να µάθουν για περιπτώσεις παιδιών που έχουν υποστεί σεξουαλικό εξαναγκασµό, στην πορεία της εργασίας τους, ως αποτέλεσµα διεξαγόµενων εξετάσεων ή πληροφόρησης που δίνεται εµπιστευτικά, Προγράµµατα παρέµβασης για τους θύτες Τα κράτη-µέλη πρέπει: 50. Να οργανώνουν προγράµµατα παρέµβασης σχεδιασµένα να ενθαρρύνουν τους δράστες βίας να υιοθετούν πρότυπα συµπεριφοράς απαλλαγµένα από βία, βοηθώντας τους να συνειδητοποιήσουν τις πράξεις τους και να αναγνωρίσουν τις ευθύνες τους, 51. Να προσφέρουν στον δράστη τη δυνατότητα να ακολουθήσει προγράµµατα παρέµβασης, όχι ως εναλλακτική λύση της ποινής, αλλά ως πρόσθετο µέτρο που στοχεύει στην πρόληψη της βίας η θεραπεία πρέπει να προσφέρεται σε εθελοντική βάση, 52. Να εξετάσουν την ίδρυση εξειδικευµένων, εγκεκριµένων από το κράτος, κέντρων παρέµβασης για άνδρες που εκδηλώνουν βία και να υποστηρίξουν κέντρα που λειτουργούν από µη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους φορείς, στο πλαίσιο των διαθεσίµων πόρων, 53. Να διασφαλίζουν τη συνεργασία και τον συντονισµό ανάµεσα σε προγράµµατα παρέµβασης που απευθύνονται σε άνδρες και σ' εκείνα που ασχολούνται µε την προστασία των γυναικών. Πρόσθετα µέτρα όσον αφορά τη σεξουαλική βία Μία τράπεζα γενετικών δεδοµένων 16

17 Τα κράτη-µέλη πρέπει: 54. Να εξετάσουν τη δηµιουργία εθνικών και ευρωπαϊκών βάσεων δεδοµένων που να περιέχουν το γενετικό προφίλ όλων των ταυτοποιηµένων και µη δραστών σεξουαλικής βίας προκειµένου να εφαρµοστεί µια αποτελεσµατική πολιτική σύλληψης των δραστών, πρόληψης της επανάληψης του αδικήµατος και λαµβάνοντας υπόψη τα πρότυπα που έχουν τεθεί από την εθνική νοµοθεσία και από το Συµβούλιο της Ευρώπης στον τοµέα αυτό. Πρόσθετα µέτρα όσον αφορά τη βία µέσα στην οικογένεια Τα κράτη-µέλη πρέπει: 55. Να κατηγοριοποιήσουν όλες τις µορφές βίας µέσα στην οικογένεια ως ποινικά αδικήµατα, 56. Να αναθεωρήσουν ή να αυξήσουν τις ποινές, όπου αυτό είναι αναγκαίο, για σκόπιµη επίθεση και κακοποίηση που διαπράττεται µέσα στην οικογένεια, οποιοδήποτε µέλος της οικογένειας κι αν αφορά, 57. Να αποκλείσουν τη µοιχεία ως δικαιολογία για ενδοοικογενειακή βία, 58. Να εξετάσουν τη δυνατότητα λήψης µέτρων προκειµένου να: α. επιτρέπουν τις αστυνοµικές δυνάµεις να εισέρχονται στην κατοικία του ατόµου που βρίσκεται υπό κίνδυνο, να συλλαµβάνουν το δράστη και να εξασφαλίζουν ότι αυτός ή αυτή θα εµφανιστεί µπροστά σε δικαστήριο β. επιτρέπουν στα δικαστικά όργανα να υιοθετήσουν, ως προσωρινά µέτρα για την προστασία των θυµάτων, την απαγόρευση στον δράστη να έρθει σε επαφή, να επικοινωνήσει ή να προσεγγίσει το θύµα, να διαµείνει ή να µπει σε συγκεκριµένες καθορισµένες περιοχές 17

18 γ. Να θεσπίσουν ένα υποχρεωτικό πρωτόκολλο επιχειρησιακής δράσης έτσι, ώστε οι αστυνοµικές, ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες να ακολουθούν την ίδια διαδικασία δ. Να προωθούν προληπτικές υπηρεσίες προστασίας θυµάτων, που αναλαµβάνουν την πρωτοβουλία να έρθουν σε επαφή µε το θύµα µόλις κατατεθεί µια αναφορά στην αστυνοµία, ε. Να διασφαλίζουν την οµαλή συνεργασία όλων των σχετικών φορέων, όπως οι αστυνοµικές αρχές, τα δικαστήρια και οι υπηρεσίες προστασίας θυµάτων, προκειµένου να δίνεται στο θύµα η δυνατότητα να λαµβάνει όλα τα σχετικά νοµικά και πρακτικά µέτρα για να δεχτεί βοήθεια και να προβαίνει σε ενέργειες εναντίον του δράστη εντός των προβλεποµένων προθεσµιών και χωρίς να έρθει σε επικοινωνία µε τον δράστη στ. Να τιµωρούν κάθε παραβίαση των µέτρων που έχουν επιβληθεί στους δράστες από τις αρχές. 59. Να εξετάσουν, όπου χρειάζεται, τη χορήγηση σε αλλοδαπές γυναίκες, οι οποίες έχουν υπάρξει/ είναι θύµατα ενδοοικογενειακής βίας, ενός ανεξάρτητου δικαιώµατος κατοικίας, προκειµένου να τους δοθεί η δυνατότητα να εγκαταλείψουν τους βίαιους συζύγους τους, χωρίς να υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν τη χώρα φιλοξενίας. Πρόσθετα µέτρα όσον αφορά τη σεξουαλική παρενόχληση Τα κράτη-µέλη πρέπει: 60. Να λάβουν µέτρα αποτροπής όλων των συµπεριφορών σεξουαλικής φύσεως, ή άλλης συµπεριφοράς που έχει τη βάση της στο φύλο και προσβάλλει την αξιοπρέπεια των γυναικών στην εργασία τους, συµπεριλαµβανοµένης της συµπεριφοράς των ανωτέρων και των συναδέλφων: κάθε συµπεριφορά σεξουαλικής φύσης, για την οποία ο δράστης κάνει χρήση της θέσης εξουσίας, οπουδήποτε αν συµβαίνει (συµπεριλαµβανοµένου καταστάσεων όπως σχέσεις 18

19 γειτόνων, σχέσεις µεταξύ µαθητών και δασκάλων, τηλεφωνική παρενόχληση, κ.λπ.), πρέπει επίσης να καλύπτεται. Αυτές οι καταστάσεις συνιστούν παραβίαση της αξιοπρέπειας των ατόµων και είναι απαράδεκτες 61. Να προωθούν την ευαισθητοποίηση, ενηµέρωση και πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας ή σε σχέση µε την εργασία ή οπουδήποτε µπορεί να συµβαίνει και να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία των γυναικών και ανδρών από τέτοια συµπεριφορά. Πρόσθετα µέτρα όσον αφορά τον ακρωτηριασµό γεννητικών οργάνων Τα κράτη µέλη πρέπει: 62. Να ποινικοποιήσουν οποιοδήποτε ακρωτηριασµό γεννητικών οργάνων των γυναικών ή κοριτσιών είτε µε ή χωρίς τη συγκατάθεσή της ως γεννητικός ακρωτηριασµός νοείται το ράψιµο της κλειτορίδος, η εκτοµή, η κλειτοριδεκτοµή και ο αγκτηριασµός (πρόσδεση γεννητικού µορίου άρρενος ή θήλεος προς παρεµπόδιση συνουσίας), 63. Να ποινικοποιούν οποιοδήποτε πρόσωπο έχει σκόπιµα λάβει µέρος σε, διευκολύνει ή ενθαρρύνει οποιαδήποτε µορφή ακρωτηριασµού γεννητικών οργάνων γυναικών, µε ή χωρίς τη συγκατάθεση του ατόµου τέτοιες πράξεις πρέπει να τιµωρούνται ακόµα και εάν διαπράττονται µερικώς, 64. Να διοργανώνουν εκστρατείες πληροφόρησης και πρόληψης που απευθύνονται στις αφορώµενες πληθυσµιακές οµάδες, ιδιαίτερα µετανάστες και πρόσφυγες, σχετικά µε τους κινδύνους για την υγεία των θυµάτων και τις ποινές για τους δράστες, 65. Να ευαισθητοποιήσουν τα ιατρικά επαγγέλµατα, ιδιαίτερα τους γιατρούς που ασχολούνται µε προ-γεννητικές και µετα-γεννητικές ιατρικές επισκέψεις και µε την παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, 19

20 66. Να διευθετήσουν την σύναψη ή ενίσχυση διµερών συµφωνιών που αφορούν στην πρόληψη και απαγόρευση του ακρωτηριασµού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και την δίωξη των δραστών, 67. Να εξετάσουν τη δυνατότητα χορήγησης ειδικής προστασίας, για λόγους που έχουν σχέση µε το φύλο, προς αυτές τις γυναίκες ως απειλούµενη οµάδα, Πρόσθετα µέτρα που αφορούν τη βία σε καταστάσεις συγκρούσεων και µετασυγκρουσιακές Τα κράτη-µέλη πρέπει: 68. Να ποινικοποιήσουν όλες τις µορφές βίας κατά των γυναικών και παιδιών σε καταστάσεις σύγκρουσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου είτε συµβαίνουν µε τη µορφή εξευτελισµού, βασανιστηρίων, σεξουαλικής δουλείας και θανάτου προκύπτοντος από αυτές τις ενέργειες 69. Να ποινικοποιήσουν το βιασµό, τη σεξουαλική δουλεία, την εξαναγκασµένη εγκυµοσύνη, την αναγκαστική στείρωση ή οποιαδήποτε άλλη µορφή σεξουαλικής βίας συγκρίσιµης σοβαρότητας, ως µια ανυπόφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ως εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας και όταν διαπράττονται στο πλαίσιο πολεµικών συγκρούσεων, ως εγκληµάτων πολέµου 70. Να διασφαλίζουν προστασία των µαρτύρων ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων και των διεθνών ποινικών δικαστηρίων που δικάζουν γενοκτονίες, εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας και εγκληµάτων πολέµου, και να τους παρέχουν νόµιµη άδεια παραµονής, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της δίωξης 71. Να διασφαλίζουν κοινωνική και νοµική βοήθεια προς όλα τα πρόσωπα που καλούνται να καταθέσουν ενώπιον εθνικών δικαστηρίων και διεθνών ποινικών δικαστηρίων που δικάζουν γενοκτονίες, εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήµατα πολέµου 20

21 72. Να εξετάσουν την παροχή προσφυγικού καθεστώτος ή συµπληρωµατικής προστασίας για λόγους δίωξης βάσει του φύλου και/ή να παρέχουν άδεια διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε γυναίκες θύµατα βίας κατά τη διάρκεια συγκρούσεων 73. Να υποστηρίζουν και χρηµατοδοτούν µη κυβερνητικές οργανώσεις που προσφέρουν συµβουλευτική και βοήθεια σε θύµατα βίας κατά τη διάρκεια συγκρούσεων και σε µετασυγκρουσιακές καταστάσεις 74. Σε µετασυγκρουσιακές καταστάσεις, να προωθούν την συµπερίληψη θεµάτων ειδικά για γυναίκες στην ανασυγκρότηση και τη διαδικασία πολιτικής ανανέωσης στις πληγείσες περιοχές, 75. Σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, να διασφαλίζουν ότι όλες οι παρεµβάσεις σε περιοχές που έχουν πληγεί από συγκρούσεις διεκπεραιώνονται από προσωπικό, το οποίο έχει λάβει εκπαίδευση µε ενσωµατωµένη την οπτική του φύλου 76. Να υποστηρίζουν και να χρηµατοδοτούν προγράµµατα τα οποία ακολουθούν µια ευαίσθητη από την οπτική του φύλου προσέγγιση στην προσφορά βοήθειας προς τα θύµατα συγκρούσεων και στη συµβολή στην ανασυγκρότηση και τις προσπάθειες επαναπατρισµού που ακολουθούν µετά τη σύγκρουση, Πρόσθετα µέτρα που αφορούν τη βία σε ιδρυµατικά περιβάλλοντα Τα κράτη-µέλη πρέπει: 77. Να ποινικοποιήσουν όλες τις µορφές σωµατικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής βίας που διαπράττονται ή γίνονται ανεκτά από την πολιτεία ή κρατικούς υπαλλήλους, οπουδήποτε κι αν συµβαίνουν και ιδιαίτερα σε φυλακές ή κέντρα περιορισµού, ψυχιατρικά ιδρύµατα, κ.λπ. 78. Να ποινικοποιήσουν όλες τις µορφές σωµατικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής βίας που διαπράττονται ή γίνονται ανεκτές σε καταστάσεις στις οποίες η ευθύνη 21

22 της πολιτείας ή ενός τρίτου µέρους µπορεί να επικληθεί, παραδείγµατος χάριν σε οικοτροφεία, οίκους ευγηρίας και άλλα ιδρύµατα. Επιπρόσθετα µέτρα που αφορούν την αποτυχία του σεβασµού της ελευθερίας της επιλογής σε σχέση µε την αναπαραγωγή Τα κράτη-µέλη πρέπει: 79. Να απαγορεύουν την αναγκαστική στείρωση ή έκτρωση, αντισύλληψη που επιβάλλεται µε εξαναγκασµό ή µε τη βία και την προγεννητική επιλογή φύλου και να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για το σκοπό αυτό. Πρόσθετα µέτρα που αφορούν εγκλήµατα τιµής Τα κράτη-µέλη πρέπει: 80. Να ποινικοποιήσουν όλες τις µορφές βίας κατά των γυναικών και παιδιών που διαπράττονται σύµφωνα µε το έθιµο των «εγκληµάτων τιµής» 81. Να λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την πρόληψη των «εγκληµάτων τιµής», συµπεριλαµβανοµένων των ενηµερωτικών εκστρατειών που στοχεύουν στις εµπλεκόµενες πληθυσµιακές οµάδες και επαγγελµατίες, ιδιαίτερα δικαστές και νοµικό προσωπικό, 82. Να ποινικοποιήσουν οποιονδήποτε έχει σκόπιµα συµµετάσχει σε, διευκολύνει ή ενθαρρύνει ένα «έγκληµα τιµής», 83. Να υποστηρίζουν µη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλες οµάδες που µάχονται αυτές τις πρακτικές. Πρόσθετα µέτρα που αφορούν πρώιµους γάµους Τα κράτη-µέλη πρέπει: 22

23 84. Να απαγορεύουν αναγκαστικούς γάµους, οι οποίοι τελούνται χωρίς τη συγκατάθεση των ενδιαφεροµένων ατόµων 85. Να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για την πρόληψη και τερµατισµό πρακτικών σχετικών µε την πώληση παιδιών. 23

ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ

ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΑΠO ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΑΠO ΤΟΝ ΦOΒΟ ΤΗ ΒIΑ ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΌΣ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ;

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2009 σχετικά µε την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2009 σχετικά µε την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών P7_TA(2009)0098 Εξάλειψη της βίας εναντίον των γυναικών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2009 σχετικά µε την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

στήριξε το «φύλο» σου!

στήριξε το «φύλο» σου! απο την εκπαίδευση στην πρόληψη στήριξε το «φύλο» σου! Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων: από την εκπαίδευση στην πρόληψη Το Σχέδιο Δράσης με τίτλο: «Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων:

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ - ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Φεβρουαρίου 2010, η Οµάδα Κοινωνικών Θεµάτων κατέληξε σε συµφωνία όσον αφορά το συνηµµένο κείµενο.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Φεβρουαρίου 2010, η Οµάδα Κοινωνικών Θεµάτων κατέληξε σε συµφωνία όσον αφορά το συνηµµένο κείµενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2010 (24.02) (OR. en) 6585/10 SOC 126 JAI 144 COHOM 44 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Οµάδας Κοινωνικών Θεµάτων προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων (1ο

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Η σηµερινή κατάσταση όσον αφορά την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και τυχόν µελλοντικές ενέργειες

Η σηµερινή κατάσταση όσον αφορά την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και τυχόν µελλοντικές ενέργειες P6_TA(2006)0038 Η σηµερινή κατάσταση όσον αφορά την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και τυχόν µελλοντικές ενέργειες Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη σηµερινή κατάσταση όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Πολιτική Προστασίας του παιδιού Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Ο Σύλλογος Φίλων Εθελοντών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων προωθεί τα δικαιώματα των παιδιών, για την ασφάλεια και

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Ελευθεριών και ικαιωµάτων των Πολιτών, ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 8 Μαΐου 2001 PE 302.228/14-21 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 14-21 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ Eva Klamt (PE 302.228)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182 ΝΟΜΟΣ 2918/2001 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!»

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!» «Connect with Respect!» Τα Δικαιώματα του παιδιού και οι προτάσεις της UNICEF για την προστασία τους μέσα και δια μέσου των εικονικών κόσμων Ηλίας Λυμπέρης Γενικός Διευθυντής Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(97)36 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 2: ΕΙ ΙΚΕΥΜΈΝΑ ΣΏΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στο φαινόμενο της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών

Ο ρόλος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στο φαινόμενο της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών Ο ρόλος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στο φαινόμενο της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών Χαρά Ταπανίδου Πρώτη Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών και την καταπολέµηση των κάθε µορφής διακρίσεων έναντι των γυναικών

Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών και την καταπολέµηση των κάθε µορφής διακρίσεων έναντι των γυναικών Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών και την καταπολέµηση των κάθε µορφής διακρίσεων έναντι των γυναικών 1. Στόχος των κατευθυντηρίων γραµµών Η έγκριση κατευθυντήριων γραµµών

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας

Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας Συμβούλιο της Ευρώπης, Σειρά Συνθηκών Αριθ. 210 Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας Κωνσταντινούπολη, 11.V.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ THEAM TRAINING HEALTHCARE MULTIDISCIPLINARY TEAMS ON CHILDREN S RIGHTS AND ON CHILD-FRIENDLY JUSTICE (THEAM) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών Πανευρωπαϊκή έρευνα 1. Γιατί έγινε η έρευνα για τη βία κατά των γυναικών; Παρά τον σημαντικό αντίκτυπο της βίας κατά των γυναικών, σε πολλά κράτη μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών 17 Σεπτεµβρίου 2003 PE 331.558/1-35 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-35 Σχέδιο έκθεσης Miet Smet (PE 331.558) σχετικά µε την παραβίαση των

Διαβάστε περισσότερα

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων *

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Η Εκτελεστική Επιτροπή, Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων α) Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.3.2016 COM(2016) 109 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την θανατική ποινή: αναθεωρημένο και επικαιροποιημένο κείμενο

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την θανατική ποινή: αναθεωρημένο και επικαιροποιημένο κείμενο Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την θανατική ποινή: αναθεωρημένο και επικαιροποιημένο κείμενο Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ (i) Τα Ηνωμένα Έθνη, μεταξύ άλλων στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά Υιοθετήθηκε στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο του ENOC στις 27.9.2013 στις

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινα ικαιώματα. Ερευνητική Εργασία β Τετράμηνου Α3 Τάξη του 4 ου ΓΕ.ΛΛαμίας

Ανθρώπινα ικαιώματα. Ερευνητική Εργασία β Τετράμηνου Α3 Τάξη του 4 ου ΓΕ.ΛΛαμίας Ανθρώπινα ικαιώματα Ερευνητική Εργασία β Τετράμηνου Α3 Τάξη του 4 ου ΓΕ.ΛΛαμίας Θέματα Παρουσίασης Ιστορική ανάδρομη στα δικαιώματα Διακρίσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων Δικαιώματα του Παιδιού Δίκαιο του πολέμου

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα Θεοφανώ Παπαζήση Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΠΘ Από την απελευθέρωση των σεξουαλικών σχέσεων στα τέλη της δεκαετίας του 60 αρχές 70, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 29.11.2006 PE 382.321v01-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-45 Σχέδιο γνωμοδότησης (PE 380.707v02-00) Bernadette Vergnaud

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

Τη ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ράσης της Κοπεγχάγης που υιοθετήθηκε στην

Τη ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ράσης της Κοπεγχάγης που υιοθετήθηκε στην ιακήρυξη των Αρχών για την Ανοχή * Προοίµιο Έχοντας κατά νου πως ο Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών αναφέρει ότι «εµείς οι λαοί των Ηνωµένων Εθνών, αποφασισµένοι να σώσουµε τις ερχόµενες γενεές από τη µάστιγα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15 Ελένης Αποσπόρη, Επικ. Καθηγήτριας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Εγκληματολογική Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(98)29 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 3: Η ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/11/2005 ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ Κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Συνάντησης για τα Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 «Πολιτικές και δράσεις της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» Έλλη Μπούκη Στέλεχος Μονάδας Β'

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ Προοίµιο Στρασβούργο 24.01.2002 Τα Κράτη Μέλη του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Περίληψη Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Το προοίμιο της Σύμβασης Υπενθυμίζει τις Βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών και τις σχετικές με τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο της βίας

Το φαινόμενο της βίας Το φαινόμενο της βίας Στη φετινή σχολική χρονιά ασχοληθήκαμε στο μάθημα του project με το φαινόμενο της βίας και ειδικότερα με τη βία στις γυναίκες, τη ψυχολογική βία και τη βία στα video games. Εξετάσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(2004)37 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9 Η ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΤΙΣΜΟΎ ΤΗΣ 25ΗΣ ΙΟΥΝΊΟΥ 2004 Στρασβούργο,

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολή των Επιχειρήσεων στην Καταπολέµηση της Βίας κατά των Γυναικών Εθνική Έκθεση. Αθήνα, 4 Απριλίου 2016

Συµβολή των Επιχειρήσεων στην Καταπολέµηση της Βίας κατά των Γυναικών Εθνική Έκθεση. Αθήνα, 4 Απριλίου 2016 Συµβολή των Επιχειρήσεων στην Καταπολέµηση της Βίας κατά των Γυναικών Εθνική Έκθεση Αθήνα, 4 Απριλίου 2016 Το Έργο CARVE To Έργο Involvement of Companies in the Fight Against Gender-Based Violence CARVE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (Κ.Α.Κ.Ε.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (Κ.Α.Κ.Ε.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (Κ.Α.Κ.Ε.) «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά Το Πανελλήνιο Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης είναι το συντονιστικό και επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Καμηλέρη Ράνια: Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, MSc, Στέλεχος/Σύμβουλος Γραμμής SOS 15900 Υποέργο 5 με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (SOS)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Τι είδους τηλεφωνήματα δέχεται η Γραμμή Πληροφόρησης για την Εμπορία Ανθρώπων (1109);

Τι είδους τηλεφωνήματα δέχεται η Γραμμή Πληροφόρησης για την Εμπορία Ανθρώπων (1109); 1109 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Τι είδους τηλεφωνήματα δέχεται η Γραμμή Πληροφόρησης για την Εμπορία Ανθρώπων (1109); Ποιός μπορεί να τηλεφωνήσει; Ποιές είναι οι ώρες λειτουργίας της Γραμμής 1109; Τα τηλεφωνήματα

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος λευκή σελίδα λευκή σελίδα Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος Θεσσαλονίκη 2013 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Ανθρώπινα ικαιώµατα

Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Ανθρώπινα ικαιώµατα Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Ανθρώπινα ικαιώµατα Ανθρώπινα ικαιώµατα θα µπορούσαν γενικά να ορισθούν ως εκείνα τα δικαιώµατα που είναι σύµφυτα µε την ανθρώπινη ύπαρξη και χωρίς τα οποία δεν µπορούµε

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΚΛΗΡΗΣ, ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΤΙΜΩΡΙΑΣ (Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

: ERA. : Trier (Germany) : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012

: ERA. : Trier (Germany) : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012 Φορέας Υλοποίησης : ERA Τόπος ιεξαγωγής : Trier (Germany) Ηµεροµηνία : 11-12/10/2012 Τίτλος Σεµιναρίου : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012 Συµµετοχή : Χαρίκλεια Ηλιοπούλου Πρόεδρος Πρωτοδικών

Διαβάστε περισσότερα

1) Αποκεντρωµένες ιοικήσεις /νσεις ιοίκησης 2) ήµους και Περιφέρειες της Χώρας

1) Αποκεντρωµένες ιοικήσεις /νσεις ιοίκησης 2) ήµους και Περιφέρειες της Χώρας Ελληνική ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ENOC - ENYA, Προσχέδιο Κοινών Συστάσεων για την «Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών»

ENOC - ENYA, Προσχέδιο Κοινών Συστάσεων για την «Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών» ENOC 14η Ετήσια Συνδιάσκεψη 7-9 Οκτωβρίου 2010, Στρασβούργο / Γαλλία ENOC - ENYA, Προσχέδιο Κοινών Συστάσεων για την «Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών» Εισαγωγή Οι Συνήγοροι του Παιδιού και οι Έφηβοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ α) Μια µικρή ιστορική αναδροµή Είναι χρήσιµο να καταγράψουµε τις αξιόλογες δράσεις και πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν στο παρελθόν. Το «Σπίτι των Γυναικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου σκοπείται η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

IP Chapter I. Σχετικά διεθνή νομικά πρότυπα

IP Chapter I. Σχετικά διεθνή νομικά πρότυπα Δράση: «Κατάρτιση δημοσίων λειτουργών (ιατρικών λειτουργών, ψυχολόγων κτλ) για διαπίστωση βασανιστηρίων και ανίχνευση ειδικών αναγκών σε θύματα βασανιστηρίων» Εκπαιδευτής: Dr. Thomas Wenzel Medical University

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του νόμου είναι η καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, που μπορούν να διασαλεύσουν

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ιατρική Ένωση

Παγκόσμια Ιατρική Ένωση Δράση: «Κατάρτιση δημοσίων λειτουργών (ιατρικών λειτουργών, ψυχολόγων κτλ) για διαπίστωση βασανιστηρίων και ανίχνευση ειδικών αναγκών σε θύματα βασανιστηρίων» Εκπαιδευτής: Dr. Thomas Wenzel Medical University

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Πρόταση Βρυξέλλες, 25.3.2009 COM(2009) 136 τελικό 2009/0050 (CNS) C7-0008/09 ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 Φ092.22/1394 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ Βαρσοβία, 16.5.2005 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡ Π Ν Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ THEAM TRAINING HEALTHCARE MULTIDISCIPLINARY TEAMS ON CHILDREN S RIGHTS AND ON CHILD-FRIENDLY JUSTICE (THEAM) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία «Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία 1 Ο NEWSLETTER ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου ξεκινά μια σειρά ενημερώσεων της κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία)

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία) Σύσταση CM/Rec(2010)7 Της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη-μέλη για το Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Υιοθετήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

IP Chapter II. Σχετικοί κανόνες δεοντολογίας. Συγγραφείς: Holger Furtmayr, Thomas Wenzel, Andreas Frewer

IP Chapter II. Σχετικοί κανόνες δεοντολογίας. Συγγραφείς: Holger Furtmayr, Thomas Wenzel, Andreas Frewer Δράση: «Κατάρτιση δημοσίων λειτουργών (ιατρικών λειτουργών, ψυχολόγων κτλ) για διαπίστωση βασανιστηρίων και ανίχνευση ειδικών αναγκών σε θύματα βασανιστηρίων» Εκπαιδευτής: Dr. Thomas Wenzel Medical University

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 15-07-2012 Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) Κατά τα τελευταία χρόνια, το θέμα της κακοποίησης και αμέλειας κατά της ευάλωτης ομάδας των ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών

Ο ρόλος του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών Ομιλία Επιτρόπου Διοικήσεως σε ημερίδα που διοργάνωσαν από κοινού η Επιτροπή Αιρετών Γυναικών της Ένωσης Δήμων Κύπρου και το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως με θέμα την Ισότητα των δύο φύλων Τετάρτη 12/09/2012

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Α. Μέσω του έργου QualityRights, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει επικεντρωθεί στο να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4078, 24/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4078, 24/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ-ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών προς πολίτες και φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΜΚΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΑ Μαρίνα Παγιάτσου Ελένη Δημητρίου Μάρω Ριαλά Περιεχόμενα Εισαγωγή Τι σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΓΚ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» Δρ. ΚΩΣΤΑΣ ΣΧΙΖΑΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΘΛΗΤΡΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΕΚ

ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΓΚ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» Δρ. ΚΩΣΤΑΣ ΣΧΙΖΑΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΘΛΗΤΡΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΕΚ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΓΚ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» Δρ. ΚΩΣΤΑΣ ΣΧΙΖΑΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΘΛΗΤΡΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 30-31/1/2010 - 2-1/ Το Ντόπιγκ είναι ένα παγκόσµιο πολυδιάστατο

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρομή στη Διεθνή Συνεργασία σε Ποινικά Θέματα για ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και η Eurojust

Συνδρομή στη Διεθνή Συνεργασία σε Ποινικά Θέματα για ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και η Eurojust Έγγραφο Κοινής Ομάδας Δράσης Συνδρομή στη Διεθνή Συνεργασία σε Ποινικά Θέματα για ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και η Eurojust Τι μπορούμε να κάνουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1950] Η Γενική Συνέλευση, Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 319 Α (IV) της 3ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2008/0047(COD) 30.6.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού 27 Μαρτίου 2001 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0025(CNS) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτισµού, Νεότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 27 Φεβρουαρίου, 2014 Παναγιώτα Χριστοδούλου Κοινωνική Λειτουργός ΜΑ, Υπ. Διδάκτορας Ορισμός Εμπορίας Προσώπων Σύμφωνα με τον περί Καταπολέμησης της Εμπορίας και

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση από τηλεοπτικούς σταθµούς διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών.

Μετάδοση από τηλεοπτικούς σταθµούς διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 2/18.02.2014 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα