(ΚΕΔΑ) Κυπριακή Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού. Αθλητική Διακυβέρνηση στους Αθλητικούς Οργανισμούς της Κύπρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(ΚΕΔΑ) Κυπριακή Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού. Αθλητική Διακυβέρνηση στους Αθλητικούς Οργανισμούς της Κύπρου"

Transcript

1 (ΚΕΔΑ) Κυπριακή Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού Αθλητική Διακυβέρνηση στους Αθλητικούς Οργανισμούς της Κύπρου

2 Σκοπός Να αξιολογήσει τις πρακτικές αθλητικής διακυβέρνησης που υιοθετούν οι αθλητικοί οργανισμοί της Κύπρου Να εντοπίσει προβλήματα κακής διακυβέρνησης τα οποία αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη του αθλητικού μας συστήματος Να εισηγηθεί τρόπους αντιμετώπισης των πρακτικών κακής διακυβέρνησης

3 Έρευνα Εκπονήθηκε μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου 2012 Ερευνητικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Δείγμα: Όλες οι αθλητικές Ομοσπονδίες, ΚΟΑ, ΚΟΕ (μέλη ΔΣ, ΕΣ και Διοικητικοί) Ερωτηματολόγιο: Ανώνυμο, αποτελούμενο από 50 ερωτήσεις, 9 αρχές καλής διακυβέρνησης Statement of Good Governance Principles (Governance in Sport Working Group, 2001) & Cyprus Corporate Governance Code (Cyprus Stock Exchange, 2006) για κερδοσκοπικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Συμβατή με διεθνείς έρευνες στην αθλητική διακυβέρνηση (Good Governance in Sport A survey of UK National Governing Bodies, 2010, Compliance with best practice governance principles of South African Sport Federations, 2009, etc.)

4 Αρχές Αθλητικής Διακυβέρνησης

5 Έρευνα Ανταποκρίθηκε: 64,8% Διοικητικοί Λειτουργοί Αριθμός Ποσοστό (%) 61 58,7% Μέλη Συμβουλίων 43 41,3% Σύνολο %

6 Αποτελέσματα 1. Σύνθεση, Δομή & Μέγεθος Συμβουλίου Μέγεθος του Συμβουλίου Αντιλαμβανόμενο μέγεθος συμβουλίου 67.30% 40.80% 41.70% 17.50% 29.80% 2.90% 7 9 Περισσότερα από 9 Μικρό Mεγάλο Κανονικό

7 Αποτελέσματα 1. Σύνθεση, Δομή & Μέγεθος Συμβουλίου Ύπαρξη μέγιστου αριθμού θητειών Όχι 66.30% Ναι 33.70%

8 Αποτελέσματα 1. Σύνθεση, Δομή & Μέγεθος Συμβουλίου Το συμβούλιο αποτελείται από άτομα με τα κατάλληλα προσόντα, γνώσεις και ικανότητες; Μέλη Συμβ % 46.50% Ναι Όχι Διοικ. Λειτ % 71.20%

9 Αποτελέσματα 2. Δίκαιες και δημοκρατικές διαδικασίες εκλογής, διορισμού, προσλήψεων Ανοικτές/Δίκαιες & Διαφανείς εκλογικές διαδικασίες 90.50% 64.70% Ναι Όχι 35.30% 46.70% 53.30% 9.50%

10 Αποτελέσματα 2. Δίκαιες και δημοκρατικές διαδικασίες εκλογής, διορισμού, προσλήψεων Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την εκλογή/διορισμό ΔΣ

11 Αποτελέσματα 2. Δίκαιες και δημοκρατικές διαδικασίες εκλογής, διορισμού, προσλήψεων Δημοσίευση θέσεων εργασίας διοικητικού προσωπικού Μέλη Συμβ % 24.40% Ναι Όχι Διοικ. Λειτ % 49.20% Σύνολο 61.00% 39.00%

12 Αποτελέσματα 2. Δίκαιες και δημοκρατικές διαδικασίες εκλογής, διορισμού, προσλήψεων Η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού είναι διαφανής/δίκαιη και βασισμένη σε αντικειμενικά κριτήρια; 48.80% 53.5% Σύνολο 34.10% 33.70% Διοικ. Λειτ. Μέλη Συμβ % 23.80% 23.30% 18.30% 16.80% 16.70% 16.70% 12.90% 12.90% 4.90% 4.90% 7.30% Καθόλου Πολύ λίγο Λίγο Πολύ Πάρα πολύ

13 Διαχωρισμός ρόλου Διοικ. Και Μελών ΔΣ Καταγεγραμμένοι Ρόλοι/αρμοδιότητες 3. Ρόλοι & Αρμοδιότητες Αποτελέσματα Διαχωρισμός ρόλων & Αρμοδιοτήτων μεταξύ μελών Δ.Σ. και διοικητικού προσωπικού Σύνολο Όχι 39.40% 48.30% 26.80% Διοικ. Λειτ. Μέλη Συμβ. Ναι 60.60% 51.70% 73.20% Όχι 29.40% 37.70% 17.10% Ναι 70.60% 62.30% 82.90%

14 3. Ρόλοι & Αρμοδιότητες Αποτελέσματα Σε ποιο βαθμό τα μέλη του συμβουλίου αντιλαμβάνονται και κατανοούν το ρόλο και τις αρμοδιότητες τους; Σύνολο 65.10% Διοικ. Λειτ 49.50% Μέλη Συμβ % 26.70% 25.20% 31.70% 16.50% 16.30% 14.00% 6.80% 1.90% 1.70% 2.30% 2.30% 1.70% Καθόλου Πολύ λίγο Λίγο Πολύ Πάρα πολύ

15 Αναπτύσσει ισχυρές συνεργασίες με εξωτ. εταίρους 3. Ρόλοι & Αρμοδιότητες Αποτελέσματα Το συμβούλιο επιτελεί επιτυχημένα τα πιο κάτω; Σύνολο Διοικ. Λειτ. Μέλη Συμβ % 15.00% 83.50% 16.50% 66.00% 61.80% 67.30% 34.00% 38.20% 32.70% 72.30% 65.00% θορίζει όραμα/στρατηγική Προάγει/αναπτύσσει το άθλημα 27.70% 35.00% Παρακολουθεί κατεύθυνση/στόχους του οργανισμού Αξιολογεί την απόδοση του οργανισμού Αναδιανέμει τα έσοδα σε όλα τα επίπεδα Συνεργάζεται με άλλους αθλ. Οργ.

16 3. Ρόλοι & Αρμοδιότητες Αποτελέσματα Πρακτικές καλής διακυβέρνησης 93.40% 60.40% 39.60% 6.60% Ναι Όχι Ναι Όχι Υπάρχει πολιτική καλής διακυβέρνησης; Γίνεται αξιολόγηση των πρακτικών καλής διακυβέρνησης;

17 4. Αξιολόγηση Αποτελέσματα 36.6% - Δεν αξιολογεί την απόδοση του οργανισμού και των υπο-επιτροπών Η αξιολόγηση γίνεται από:

18 Αποτελέσματα 5. Έλεγχος και Ευθύνη (Accountability) Συμβούλιο υπόλογο σχετικά με τις πιο κάτω δραστηριότητες; 65.30% 61.50% 69.00% Ναι Όχι Πρόσληψη προσωπικού 34.70% Ναι Όχι Προαγωγές προσωπικού 38.50% Ναι Όχι Συμμετοχή αθλητών σε αθλ. διοργανώσεις 31.00%

19 Αποτελέσματα 5. Έλεγχος και Ευθύνη (Accountability) Συμβούλιο υπόλογο σε θέματα Οικονομικής διαχείρισης; 63.30% 97.60% 36.70% 2.40% Ναι Όχι

20 Αποτελέσματα 5. Έλεγχος και Ευθύνη (Accountability)

21 6. Αλληλεγγύη (Solidarity) Αποτελέσματα Διαδικασία κατανομής των επιχορηγήσεων σε όλα τα επίπεδα αθλητισμού 46.10% 46.10% 18.60% 4.90% 16.70% αθόλου Πολύ λίγο Λίγο Πολύ Αντικειμενική & Δίκαιη 13.70% Πάρα πολύ 25.50% 2.00% 6.90% Καθόλου Πολύ Λίγο Λίγο Πολύ Βασισμένη σε συγκεκριμένα κριτήρια 19.60% Πάρα πολύ Σύνολο Διοικ. Προσ. Μέλη Συμβ. Σύνολο Διοικ. Προσ. Μέλη Συμβ.

22 Σύνολο Διοικ. Προσ. Μέλη Συμβ. Καθόλου Πολύ λίγο Λίγο Σύνολο Διοικ. Προσ. Μέλη Συμβ. Πολύ Πάρα Πολύ 6. Αλληλεγγύη (Solidarity) Αποτελέσματα Διαδικασία κατανομής των επιχορηγήσεων σε όλα τα επίπεδα αθλητισμού 31.00% 28.60% 16.70% 31.00% 31.00% 21.60% 16.70% 23.50% 29.40% 27.70% 20.80% 28.70% 19.00% 8.80% 16.70% 11.90% 10.90% αθόλου Πολύ Λίγο Λίγο Διαφανής Πολύ Πάρα Πολύ Ανεξάρτητη

23 Αποτελέσματα 7. Διαφάνεια και επικοινωνία 64.40% 62.20% 68.10% 35.60% 37.80% 31.90% Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Αποκαλύπτει στοιχεία σχετικά με οικονομικές συναλλαγές Ενημερώνει σχετικά με τις πρακτικές καλής διακυβέρνησης Οι απολαβές καταγράφονται στην ετήσια έκθεση

24 Αποτελέσματα 7. Διαφάνεια και επικοινωνία

25 Αποτελέσματα 8. Κοινωνική Ευθύνη και Ηθική 61.20% 70.30% 75.50% 84.00% 38.80% 29.70% 24.50% 16.00% Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ύπαρξη Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς Ύπαρξη Πολιτικής Κοινωνικής Ευθύνης Ύπαρξη Πολιτικής Διαφθοράς και Απάτης Σύστημα εντοπισμού ακατάλληλης συμπεριφοράς

26 9. Ανεξαρτησία Αποτελέσματα Ύπαρξη συγκρουόμενων συμφερόντων που επηρεάζουν τις αποφάσεις του συμβουλίου 63.70% 73.30% 50.00% 50.00% 36.30% 26.70% Σύνολο Διοικ. Προσ. Μέλη Συμβ. Ναι Όχι

27 9. Ανεξαρτησία Αποτελέσματα Το συμβούλιο ασκεί τα καθήκοντα/υποχρεώσεις του με αμεροληψία και ανεξαρτησία; 49% 22.50% 25.50% 30.40% 20.60% 1.00% Καθόλου Πολύ Λίγο Λίγο Πολύ Πάρα Πολύ

28 9. Ανεξαρτησία Αποτελέσματα Παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις του Συμβουλίου 85.90% 90.00% 84.10% 63.60% 54.50% 46.90% 53.10% 30.00% 30.00% 3.10% 4.50% 0% Πολιτικοί/κομματικοί Παράγοντες Προσωπικά Συμφέροντα Οικονομικά Συμφέροντα Φιλίες - Συνεργασίες Σύνολο Διοικ. Προσ. Μέλη Συμβ.

29 Εισηγήσεις Διορισμός «εκτελεστικών διευθυντών» στο Συμβούλιο Εισαγωγή μέγιστου αριθμού θητειών Τοποθέτηση ατόμων με επαρκείς ικανότητες/προσόντα και γνώσεις Υιοθέτηση πιο ανοικτής, δίκαιης και διάφανης εκλογικής διαδικασίας /Δημοσίευση των εκλογικών αποτελεσμάτων Οριοθέτηση/Διαχωρισμός των ρόλων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών μεταξύ Συμβουλίου και Διοικητικού προσωπικού

30 Εισηγήσεις Πιο ανοικτή, δίκαιη και διάφανη διαδικασία πρόσληψης διοικητικού προσωπικού Καθιέρωση πολιτικής καλής διακυβέρνησης και χρηστής διοίκησης, δημιουργία και υιοθέτηση Κώδικα Ηθικής, Πολιτικών Απάτης και Διαφθοράς Υιοθέτηση Πολιτικής Κοινωνικής Ευθύνης όπως και συστημάτων και μηχανισμών εντοπισμού ανάρμοστης συμπεριφοράς

31 Εισηγήσεις Χρήση μηχανισμών αξιολόγησης Περισσότερη διαφάνεια και έλεγχος - μέσω της εισαγωγής συγκεκριμένων, αντικειμενικών και δίκαιων κριτηρίων - σε οικονομικά θέματα, αποφάσεις πρόσληψης ή προαγωγής διοικητικού προσωπικού, κατανομής των εσόδων σε όλα τα επίπεδα αθλητισμού κλπ. Δημιουργία εσωτερικών επιτροπών ελέγχου Καθιέρωση αμφίδρομων καναλιών επικοινωνίας Δημιουργία Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού/Επιτροπής παραπόνων έτσι ώστε να βελτιωθεί η ανατροφοδότηση από το διοικητικό προσωπικό, οι εργασιακές σχέσεις, κτλ.

32 Εισηγήσεις Περισσότερη ανεξαρτησία και αυτονομία και περιορισμός συγκρουόμενων συμφερόντων Απαγκίστρωση του αθλητισμού από την πολιτική Περισσότερη εξωστρέφεια και σύνδεση των αθλητικών οργανισμών με εξωτερικούς εταίρους, συνεργάτες κλπ. Ευχαριστώ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ

Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ Αύγουστος 2014 Ετοιμάστηκε από: Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ Περιεχόμενα Ακρωνύμια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. «Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε» Μαχάτμα Γκάντι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. «Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε» Μαχάτμα Γκάντι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ «Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίες, η Φορολογική Διοίκηση κατηγορήθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία EL ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ Johannes HAHN Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση 1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Κράτους είναι επίσημα εγγεγραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Ευρωπαϊκά Περιγράμματα για Επαγγέλματα σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης 1 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Γενικές Αρχές Οι βασικές κατευθυντήριες αρχές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης για την ανάπτυξη του βόλεϊ μέσα από πρωτοποριακές και καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ Το 2014, θα έχουμε την ευκαιρία να διαμορφώσουμε το μέλλον της Ευρώπης σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας της ηπείρου μας. Σε αυτές τις εκλογές, η επιλογή σας μπορεί να αποδυναμώσει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δημοσίευση στο IRAJ : Ιανουάριος 2005 Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ως ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ της ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ηλίας Ζαφειρόπουλος Senior Manager - GRANT THORNTON Το νομοθετικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 150/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα