ΤΟ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ"

Transcript

1 Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης Θεματικός Τομέας «Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική στον τομέα της συνοχής» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ IP/B/CULT/IC/ /2008 EL

2 Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το παρόν έγγραφο δημοσιεύεται στις ακόλουθες γλώσσες: - Πρωτότυπο: FR. - Μεταφράσεις: Συντάκτης: Christophe Brissonneau, CERSES UMR 8137 CNRS, Université Paris Descartes, υπεύθυνος μελέτης 1 Αρμόδιος υπάλληλος: Gonçalo Macedo Τομέας πολιτικής Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική στον τομέα της συνοχής Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B-1047 Βρυξέλλες Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του Η παρούσα μελέτη διατίθεται στο διαδίκτυο στις εξής διευθύνσεις: - Intranet: - Internet: Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Οι απόψεις που διατυπώνονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη και δεν εκφράζουν κατ ανάγκη την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αναπαραγωγή και η μετάφραση για μη εμπορικούς σκοπούς επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται δεόντως μνεία της πηγής κατόπιν ενημέρωσης του εκδότη και αποστολής αντιγράφου σε αυτόν. 1 Σε συνεργασία με τους: Dominique Bodin, Laboratoire de Recherche en Sociologie Larés-Las EA 2241 Université Européenne de Bretagne-Rennes 2 Anne Deflandre, Laboratoire de Recherche en Sociologie Larés-Las EA 2241 Université Européenne de Bretagne-Rennes 2 Paul Delamarche, Laboratoire Mouvement Sport Santé Université Rennes 2 EA 1274 Université Européenne de Bretagne-Rennes 2 Arlette Gratas-Delamarche, Laboratoire Mouvement Sport Santé Université Rennes 2 EA 1274 Université Européenne de Bretagne-Rennes 2 Pechillon Eric Pechillon, Laboratoire d étude du droit public LEDP E.A 2237 Université Européenne de Bretagne-Rennes 1 Pirou Xavier, Laboratoire d étude du droit public LEDP E.A 2237 Université Européenne de Bretagne-Rennes 1 Françoise Rannou-Bekono, Laboratoire Mouvement Sport Santé Université Rennes 2 EA 1274 Université Européenne de Bretagne-Rennes 2 Luc Robène, Laboratoire de Recherche en Sociologie Larés-Las EA 2241 Université Européenne de Bretagne-Rennes 2 Peggy Roussel, Laboratoire de Recherche en Sociologie Larés-Las EA 2241 Université Européenne de Bretagne-Rennes 2 Gaëlle Sempé, Laboratoire de Recherche en Sociologie Larés-Las EA 2241 Université Européenne de Bretagne-Rennes 2 Hassane Zouhal, Laboratoire Mouvement Sport Santé Université Rennes 2 EA 1274 Université Européenne de Bretagne-Rennes 2.

3 Πρόλογος Le dopage dans le sport professionnel Ανεξάρτητα από τις θέσεις και τις σκέψεις που μπορεί να εκφράζει ο καθένας, δεν χωρά αμφιβολία ότι το ζήτημα του ντόπινγκ (φαρμακοδιέγερση) και τα επαναλαμβανόμενα κρούσματα του φαινομένου μαρτυρούν πολλά όχι μόνο για την τήρηση των αρχών που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης σε διάφορες πρόσφατες εκθέσεις τους, αλλά και για την υποτιθέμενη αποτελεσματικότητα των δράσεων καταπολέμησης του ντόπινγκ. Για τον λόγο αυτόν, στην παρούσα έκθεση θα επιχειρήσουμε αρχικά να εξετάσουμε τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την καταπολέμηση του ντόπινγκ και εν συνέχεια θα μελετήσουμε το στάδιο στο οποίο βρίσκεται σήμερα η βιολογική έρευνα και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι δράσεις καταπολέμησης του ντόπινγκ. 1. Η σταδιακή θέσπιση μιας υπερεθνικής πολιτικής για την καταπολέμηση του ντόπινγκ σε ευρωπαϊκό επίπεδο Προτού εξετάσουμε οποιαδήποτε μορφή παρέμβασης, είναι απαραίτητο να αναρωτηθούμε, κατά τρόπο ουδέτερο, για το κατά πόσο δικαιολογείται καταρχάς μια τέτοια πολιτική για την καταπολέμηση του ντόπινγκ. Πράγματι, ανάλογα με την αντίληψη που έχουν οι παράγοντες του χώρου του αθλητισμού σχετικά με τις δραστηριότητές τους, το ντόπινγκ μπορεί να θεωρηθεί πρόβλημα, μπορεί όμως και όχι. Εάν εκλαμβάνουμε τον αθλητισμό ως θέαμα, όπως φαίνεται πως αρχίζει να συμβαίνει σε ορισμένες αγγλοσαξονικές χώρες ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι κανόνες του ευ αγωνίζεσθαι δεν θεωρούνται θεμελιώδους σημασίας και το ντόπινγκ δεν αποτελεί τελικά παρά ένα μέσο βελτίωσης των επιδόσεων και άρα του θεάματος που προσφέρει ο αθλητισμός. Εάν αντιθέτως, εκλαμβάνουμε τους αθλητικούς αγώνες ως συναγωνισμό σε επίπεδο ικανοτήτων και δεξιοτήτων όπου πρέπει να μετρούν μόνο οι προσωπικές σωματικές ικανότητες του αθλητή και η προπόνησή του, τότε το ντόπινγκ αντίκειται στην ιδέα του συναγωνισμού με φυσικά μέσα. Συνεπώς, εάν αποδεσμευτούμε εξαρχής από την «πολιτική ορθότητα» και επιχειρήσουμε να εξετάσουμε σφαιρικά το πρόβλημα του ντόπινγκ, τότε δεν είναι αυτονόητη ούτε η ίδια η νομιμοποιητική βάση των δράσεων καταπολέμησης του ντόπινγκ. Οι δράσεις για την καταπολέμηση του ντόπινγκ δεν αποτελούν καινοτομία και οι εθνικές νομοθεσίες προβλέπουν διάφορες προσεγγίσεις για τον περιορισμό των φαρμακοδιεγερτικών πρακτικών. Παρομοίως, σε διεθνές επίπεδο, δεν είναι η απουσία των ρυθμιστικών πράξεων που δημιουργεί το πρόβλημα, αλλά περισσότερο η χαλάρωσή τους, ενίοτε η απουσία συνοχής και προπαντός ο μη δεσμευτικός χαρακτήρας των αρχών που ορίζονται, γεγονός που οδηγεί τις περισσότερες φορές στην απλή διατύπωση ευσεβών πόθων. Το κάθε κράτος μέλος έχει έναν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας: σε κάποια υπεύθυνο για τα αθλητικά ζητήματα είναι μόνο το κράτος, ενώ σε κάποια άλλα το κράτος μοιράζεται ή αναθέτει τις αρμοδιότητες αυτές σε άλλους φορείς. Εν τω μεταξύ, η εναρμόνιση των πρακτικών δεν φαίνεται να βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη, και μάλιστα δεν θεωρείται καν επιθυμητή από τους παράγοντες του χώρου του αθλητισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τακτικά την επιθυμία της να εφαρμόσει δράσεις για την καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό και έχει φροντίσει να υπογραμμίσει το μεγάλο φάσμα των προκλήσεων που συνδέονται με το ζήτημα αυτό: την αθλητική πρόκληση, την επικοινωνιακή πρόκληση, την πολιτική πρόκληση, την ιατρική πρόκληση και την κοινωνική πρόκληση. Η λευκή βίβλος υπενθυμίζει ουσιαστικά τον κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού και χαρακτηρίζει το ντόπινγκ μια απειλή για την ατομική ή τη δημόσια υγεία, για την αρχή του ελεύθερου και ισότιμου ανταγωνισμού και για την εικόνα του αθλητισμού. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να προσεγγίσει περισσότερο ή λιγότερο άμεσα τον τομέα του αθλητισμού και το ζήτημα του ντόπινγκ μέσω άλλων πολιτικών, δύσκολα όμως θα μπορούσε να iii

4 χαραχθεί μια συγκεκριμένη πολιτική για το ντόπινγκ που να εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΕ. Μπορεί, λοιπόν, να τεθεί στο σημείο αυτό το ζήτημα της φύσης των δράσεων καταπολέμησης του ντόπινγκ: πρέπει να καταπολεμήσουμε το ντόπινγκ διότι στρεβλώνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των αθλητών, ακόμη και μεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν σχέση με τον αθλητισμό και το αθλητικό θέαμα και, κατά συνέπεια, μεταξύ των επαγγελματικών δομών (με όσα αυτό συνεπάγεται όσον αφορά τις επιδόσεις στα χρηματιστήρια, τους χορηγούς κ.λπ.) ή μήπως πρέπει τελικά να την πατάξουμε για λόγους ηθικής ή δημόσιας υγείας; Επανερχόμαστε, λοιπόν, ακόμη μια φορά στο βασικό ερώτημα που πρέπει να απασχολήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήτοι ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο χρειάζεται η παρέμβαση. Δεν χωρά αμφιβολία ότι το ντόπινγκ φαίνεται πως συνιστά παράβαση των κανόνων της αθλητικής ηθικής, μπορεί όμως κανείς να θεωρήσει ότι πρόκειται για παράβαση ενός νόμου ή για καταπάτηση ενός δικαιώματος; Όσο πλήρως δικαιολογημένη φαίνεται η τιμωρία του περιβάλλοντος του αθλητή που διευκολύνει το ντόπινγκ ή ωθεί τον αθλητή σε αυτό, τόσο λιγότερο αποτελεσματική μοιάζει η επιβολή ποινικών κυρώσεων στον αθλητή. Είναι πράγματι διαφορετικό το παράπτωμα ενός αθλητή που χρησιμοποιεί φαρμακοδιεγερτικά σκευάσματα έχοντας πλήρη συνείδηση της πράξης του και διαφορετικό το παράπτωμα ενός αθλητή που πράττει το ίδιο εν αγνοία του. Κατά συνέπεια, προκειμένου να οργανωθούν δράσεις καταπολέμησης του ντόπινγκ υπό την αιγίδα ή με την ώθηση της Ένωσης, οι ευρωπαϊκές αρχές οφείλουν να υιοθετήσουν μια σαφή νομική θέση σχετικά με τον χαρακτηρισμό των αγωνιστικών αθλητικών δραστηριοτήτων και τους σκοπούς μιας εναρμονισμένης πολιτικής. Βάσει των σκοπών αυτών, μπορούν να καταρτιστούν τρία μοντέλα. Το μοντέλο 1 επιλέγει να προσεγγίσει το ζήτημα του ντόπινγκ από την οπτική γωνία της δημόσιας υγείας. Η θέση αυτή είναι καθ όλα εύλογη (εν μέρει τη στάση αυτή τηρεί η Γαλλία, η οποία έχει κωδικοποιήσει πολλές από τις νομικές πράξεις της στον κώδικα δημόσιας υγείας), αλλά καταλήγει τελικά στο να μη αναγνωρίζεται στους αθλητές ένα καθεστώς παρέκκλισης. Το σύνολο των κανόνων που θεσπίζονται, των ελέγχων που διενεργούνται και των φορέων που συγκροτούνται έχει στην πραγματικότητα σκοπό να προστατεύσει τα άτομα στο σύνολό τους. Οι διεγερτικές επιπτώσεις των σκευασμάτων και των μεθόδων ερευνώνται και γνωστοποιούνται, αλλά οι δημόσιες αρχές (ιδίως οι ευρωπαϊκές) αφήνουν στις αθλητικές αρχές την ευθύνη να ρυθμίσουν και να ελέγξουν τις πρακτικές των «μελών» τους. Το ρυθμιστικό πλαίσιο δεν εμποδίζει την ιατρική έρευνα, αλλά απαιτεί τη δημοσιοποίηση των δυνητικών επιπτώσεων των σκευασμάτων και των μεθόδων στην αθλητική δραστηριότητα. Κατά τον τρόπο αυτό, τα φαρμακολογικά εργαστήρια μπορούν, επί παραδείγματι, να υποχρεωθούν να πραγματοποιήσουν δοκιμές και να ανακοινώσουν τα αποτελέσματά τους όσον αφορά την υγεία και, γιατί όχι, όσον αφορά και τις επιδόσεις. Το μοντέλο 2 είναι αυτό που αντιμετωπίζει αμεσότερα το ζήτημα του ντόπινγκ, αλλά το πράττει αποκλειστικά για λόγους αθλητικής ηθικής. Η τεράστια ποικιλία των φαρμακοδιεγερτικών πρακτικών δεν επιτρέπει, όπως είναι λογικό, τη θέσπιση ενός και μόνου ρυθμιστικού πλαισίου για όλους τους τομείς. Για την αποτελεσματική ρύθμιση του ντόπινγκ είναι απαραίτητο να οριστούν με μεγάλη ακρίβεια οι αξίες του αθλητισμού που δεν πρέπει να παραβιάζονται, καθώς και ένα ιδιαίτερο νομικό καθεστώς για τους αθλητές. Πρέπει να θεσπιστεί μια ρύθμιση κατάλληλη για μια δεδομένη ομάδα, για μια «κοινότητα» που εξ ορισμού βρίσκεται στο περιθώριο του πληθυσμού. Απαγορεύεται η χρήση αλλά και η κατοχή σκευασμάτων που πωλούνται ελευθέρα όχι μόνο από τους αθλούμενους αλλά και από περιβάλλον τους. Σκοπός των ελέγχων είναι ο αποκλεισμός των παραβατών και όχι η προστασία της υγείας των ατόμων, iv

5 καθότι ένα φαρμακοδιεγερτικό σκεύασμα μπορεί κάλλιστα να μην είναι επικίνδυνο για την υγεία. Σύμφωνα με τη λογική του σεβασμού της ισότητας των συμμετεχόντων σε έναν αθλητικό αγώνα, όλοι οι αθλητές πρέπει να διαθέτουν τα ίδια μέσα και τις ίδιες τεχνικές. Καθώς η προϋπόθεση αυτή είναι εκ φύσεως ανέφικτη, οι προσπάθειες κατά της παραβίασης της αθλητικής ηθικής θα είναι πάντα ατελείς, γεγονός που όμως δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν θα πρέπει να καταβάλλονται. Το μοντέλο 3 εντάσσεται ευκολότερα στις παραδοσιακές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εφαρμογή του έχει το χαμηλότερο κόστος, αλλά απομακρύνεται εκουσίως από τον καθιερωμένο τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος. Ο αθλητισμός προσεγγίζεται ως κανονική οικονομική δραστηριότητα σε μια φιλελεύθερη κοινωνία. Ο πρωταρχικός κανόνας είναι ο σεβασμός της ελευθερίας και του ανταγωνισμού. Οι κανονισμοί που θα μπορούσαν να θεσπιστούν θα ενέπιπταν στο «κοινοτικό δίκαιο», καθώς ο αθλητής θα ήταν ένας απλός παράγοντας της αγοράς. Είναι δυνατόν να θεσπιστούν κανόνες βασισμένοι στο εργατικό δίκαιο και στην προστασία του «εργαζομένου», δηλαδή κανόνες που θα απαγορεύουν σε ένα άτομο να ασκεί τη δραστηριότητά του εάν τα σκευάσματα που χρησιμοποιεί θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα τη δική του ή των άλλων. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ως παράδειγμα τους έλεγχους για την κατανάλωση αλκοόλ στα μηχανοκίνητα αθλήματα ωστόσο οι έλεγχοι αυτοί δεν νομιμοποιούνται περισσότερο από ό,τι η συστηματική εξέταση των οδηγών μέσων μαζικής μεταφοράς. 2. Οι βιολογικές πτυχές του ντόπινγκ: μέθοδοι, ανίχνευση και κίνδυνοι Από τις αρχές του 2009, ο Παγκόσμιος Κώδικας Αντιντόπινγκ θα ισχύει ως κείμενο αναφοράς για τους αθλητικούς οργανισμούς και τις χώρες που έχουν υπογράψει τη σύμβαση της UNESCO. Για να συμπεριληφθεί στον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών, μια ουσία θα πρέπει είτε να είναι καλυπτικό αντιδραστήριο είτε να ανταποκρίνεται σε δύο από τρία ακόλουθα κριτήρια: 1) να συμβάλλει ή να δύναται να συμβάλει στη βελτίωση των αθλητικών επιδόσεων 2) να συνιστά δυνητικό ή πραγματικό κίνδυνο για την υγεία ή 3) η χρήση της να είναι αντίθετη στο πνεύμα του αθλητισμού. Κανένα από αυτά τα τρία κριτήρια δεν αρκεί από μόνο του για να δικαιολογήσει την ένταξη μιας ουσίας στον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών Η ανίχνευση των σκευασμάτων πραγματοποιείται με δύο τρόπους: α) Άμεσος τρόπος: έχουν σημειωθεί αναμφισβήτητες πρόοδοι όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνικών αιχμής (με τη χρήση χρωματογραφικών τεχνικών, φασματομετρίας μάζας και ραδιοϊσότοπων, όπως η υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης/hplc, η υγρή χρωματογραφία-διαδοχική φασματομετρία μάζας/lcms-ms και η φασματομετρία μαζών λόγου ισοτόπων/ιrms) και είναι τεχνικά δυνατόν να ανιχνευθούν όλες οι γνωστές φαρμακοδιεγερτικές ουσίες. Το μέλλον όσον αφορά την ανίχνευση βρίσκεται στον τομέα της μεταβονομικής και της πρωτεομικής, τεχνικών μοριακής βιολογίας απαραίτητων για την ανίχνευση νέων μορίων και του γονιδιακού ντόπινγκ. Παρά τα ενθαρρυντικά αυτά στοιχεία, η ανίχνευση αποδεικνύεται πολύ δύσκολη και εν μέρει μόνο αποτελεσματική για πολλούς και ποικίλους λόγους: - ανιχνεύονται προφανώς μόνο τα είδη των ουσιών ή των μεθόδων που αποτελούν αντικείμενο αναζήτησης - τα αποτελέσματα είναι πάντοτε αμφισβητήσιμα, λόγω του κινδύνου σφάλματος: ψευδοθετικά δείγματα (εσφαλμένη ένδειξη ύπαρξης ντόπινγκ) ή ψευδοαρνητικά v

6 (ορισμένα σκευάσματα έχουν ήδη απομακρυνθεί από τον οργανισμό μέχρι τη στιγμή του ελέγχου ή καλύπτονται με τη χρήση άλλων σκευασμάτων ή, τέλος, δεν αποτελούν αντικείμενο αναζήτησης). β) Έμμεσος τρόπος: Αυτός ο τρόπος έχει στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, της ικανότητας ανίχνευσης και του αποτρεπτικού αποτελέσματος. Ο στόχος είναι η μέτρηση βάσει μιας βιολογικής κλίμακας ορισμένων δεικτών που διαφέρουν σημαντικά σε περίπτωση ντόπινγκ. Πρόσφατα καθιερώθηκε το αιματολογικό διαβατήριο, το οποίο όμως ίσως τελικά τέθηκε σε εφαρμογή πολύ βιαστικά. Δεν φαίνεται να έχουν μελετηθεί εις βάθος η οργάνωση, η μεθοδολογία, η προανάλυση, οι τεχνικές, τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία, τα πρωτόκολλα και η εφαρμογή του Σημερινές και μελλοντικές μέθοδοι ντόπινγκ Φαίνεται πως τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται δεν έχουν αλλάξει σημαντικά την τελευταία δεκαπενταετία: η τεστοστερόνη και η αυξητική ορμόνη εξακολουθούν να βρίσκονται στο προσκήνιο. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η χρήση της ερυθροποιητίνης, σε όλες της τις μορφές, κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος, διότι αποτελεί σήμερα τη μοναδική ουσία που οδηγεί από μόνη της σε βελτίωση των επιδόσεων (στην αντοχή), χωρίς καμία προπόνηση. Η εξέλιξη των μεθόδων ντόπινγκ σήμερα αφορά περισσότερο τον τρόπο λήψης, ο οποίος γίνεται ολοένα και πιο προσιτός και «άνετος» (υποδόριες ενέσεις, ή ακόμα και γέλες, μικροδόσεις κ.λπ.) Μελλοντικές μέθοδοι Τα επόμενα 5 έως 10 χρόνια, προβλέπεται όχι η εμφάνιση αλλά περισσότερο η ανάπτυξη νέων, ήδη υφιστάμενων, μεθόδων και συγκεκριμένα: - Αυξητικοί παράγοντες. Χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς εδώ και πολλά χρόνια με σκοπό την επιτάχυνση της επούλωσης ιστών που έχουν υποστεί κακώσεις μετά από τραυματισμό ή χειρουργική επέμβαση, και τη διασφάλιση της ταχύτερης ανάρρωσης. Συμβάλλουν σε αυτή τη διαδικασία κινητοποιώντας τη δημιουργία νέων κυττάρων και επιβλέποντας στη συνέχεια την εξειδίκευσή τους ανάλογα με το είδος του ιστού στον οποίο θα πρέπει να ενταχθούν: δέρμα, μυ, τένοντα, σύνδεσμο κ.λπ.. Δίνουν αρκετά εντυπωσιακά πρώτα αποτελέσματα στην τραυματολογία στον τομέα του αθλητισμού. - Γονιδιακό ντόπινγκ: Η αποτελεσματικότητά του δεν έχει αποδειχθεί στο ανθρώπινο είδος, διότι η ηθική και η απαγόρευση του ντόπινγκ καθιστούν αδύνατη κάθε επιστημονική μελέτη. Όμως, έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητά του στα ζώα. Πρόσφατα πειράματα απέδειξαν ότι η μεταμόλυνση IGF1 (αυξητικού παράγοντα ινσουλινόμορφου της ινσουλίνης) στον μυ ποντικιών περιορίζει σημαντικά τη σχετιζόμενη με την ηλικία μυϊκή ατροφία και τη συναφή μείωση της μυϊκής δύναμης. Εκεί ακριβώς έγκειται και το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη τέτοιων τεχνικών στον τομέα του αθλητισμού με σκοπό το ντόπινγκ Οι κίνδυνοι για την υγεία Επισήμως, ο κίνδυνος για την υγεία αποτελεί μείζονα στόχο των δράσεων καταπολέμησης του ντόπινγκ. Οι βλαπτικές επιπτώσεις της εξαρτώνται από πολυάριθμες παραμέτρους (φύση των χρησιμοποιούμενων ουσιών, διάρκεια χρήσης, συνθήκες χορήγησης, γενική κατάσταση του αθλητή και χρησιμοποιούμενη ποσότητα). Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση πολλαπλών σκευασμάτων, σε δόσεις συχνά πάνω από τα φυσιολογικά όρια, παραμένουν σχεδόν άγνωστοι, vi

7 πόσω μάλλον όταν η ιατρική ηθική και η απαγόρευση του ντόπινγκ καθιστούν αδύνατη κάθε επιστημονική μελέτη στον άνθρωπο. Μπορούμε να διακρίνουμε δυο είδη κινδύνων: α) Γενικοί κίνδυνοι: Η λήψη ενός φαρμακοδιεγερτικού σκευάσματος μπορεί να οδηγήσει στη λήψη ενός δεύτερου που καλύπτει ή περιορίζει τις επιπτώσεις του πρώτου. Επιπροσθέτως, υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης από την ενδοφλέβια χορήγηση. β) Ειδικοί κίνδυνοι: Κάθε είδος φαρμάκου έχει τις δικές του βλαβερές παρενέργειες. Επιπροσθέτως, υπάρχει κίνδυνος εξάρτησης από τη λήψη ψυχοενεργών σκευασμάτων. Στο πλαίσιο αυτής της ιατρικής ενότητας του παρόντος εγγράφου, είναι απαραίτητο να γίνουν δύο σημαντικές παρατηρήσεις. Η πρώτη σχετίζεται με τις ατομικές ελευθερίες. Κάθε αιμοληψία συνεπάγεται μια μορφή προσβολής της σωματικής ακεραιότητας και κάθε ουροληψία μια μορφή προσβολής της ψυχικής ακεραιότητας (το υποκείμενο οφείλει να ουρήσει γυμνό σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, ενώ δίπλα στέκονται δύο εξουσιοδοτημένα άτομα). Ένας ποδηλάτης μπορεί να υποβληθεί σε έναν μεγάλο αριθμό ελέγχων κάθε χρόνο (τουλάχιστον 12 αιματολογικούς, 4 ουρολογικούς αλλά και πολλούς πρόσθετους ελέγχους κατά τη διάρκεια των αγώνων). Εφόσον το ντόπινγκ απαγορεύεται στο όνομα της ηθικής, δεν θα έπρεπε να θεωρηθεί καταπάτηση της ελευθερίας η υποχρέωση ενός αθλητή να υποβάλλεται σε έλεγχο; Το ίδιο ισχύει και για το λογισμικό ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System σύστημα διοίκησης και διαχείρισης για την καταπολέμηση του ντόπινγκ), το οποίο επιτρέπει τον εντοπισμό της γεωγραφικής θέσης των αθλητών ανά πάσα στιγμή. Η δεύτερη παρατήρηση αφορά το εξαιρετικά υψηλό κόστος της καταπολέμησης του ντόπινγκ. Επί παραδείγματι, το κόστους για τα αιματολογικά διαβατήρια 800 ποδηλατών ανέρχεται σε 6 εκατομμύρια ευρώ. Το κόστος ενός πλήρους ελέγχου ανίχνευσης φαρμακοδιεγερτικών ουσιών ανέρχεται σε ευρώ. Συνεπώς, η καταπολέμηση του ντόπινγκ απορροφά ένα διόλου αμελητέο μέρος των προϋπολογισμών των εθνικών και διεθνών ομοσπονδιών. 3. Ντόπινγκ, έλεγχοι και κυρώσεις μέσω της σύγκρισης τεσσάρων διεθνών ομοσπονδιών (στίβου, ποδηλασίας, ποδοσφαίρου και κολύμβησης) Συνήθως ως αιτία για την ανάπτυξη του φαινομένου του ντόπινγκ προβάλλεται το βαρύ πρόγραμμα των αθλητών. Αυτή η εξήγηση φαίνεται πως ισχύει περισσότερο για την ποιοτική πτυχή των αγώνων παρά για την ποσοτική. Παρότι στα συλλογικά αθλήματα παρατηρείται αύξηση του αριθμού των αγώνων από τη δεκαετία του 80, στα ατομικά αθλήματα συμβαίνει το αντίθετο. Επί παραδείγματι, στην περίπτωση της ποδηλασίας, ο αριθμός των ημερών με αγώνες έχει μειωθεί από 130 τη δεκαετία του 80 σε 80 ημέρες σήμερα. Αντιθέτως, σε όλα αυτά τα αθλήματα έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των αγώνων υψηλού επιπέδου που απαιτούν μεγάλα αποθέματα ενέργειας. Επιπροσθέτως, πρέπει να λάβουμε υπόψη και το ιδιαίτερα αυξημένο φορτίο των προπονήσεων σε ποσότητα και σε ένταση. Στηριζόμενοι σε συνεντεύξεις με αθλητές που κάνουν χρήση φαρμακοδιεγερτικών ουσιών και με αθλητές που δεν λαμβάνουν τέτοιες ουσίες, διαπιστώνουμε ότι το ζήτημα του πόνου και των αλλεπάλληλων τραυματισμών λόγω του φορτίου της προπόνησης κατά το στάδιο της προετοιμασίας για τους αγώνες αυτούς φαίνεται πως αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα για τη χρήση φαρμακοδιεγερτικών σκευασμάτων. Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, παρατηρούνται πολλές διαφορές όχι μόνο μεταξύ των διεθνών ομοσπονδιών αλλά και μεταξύ των κρατών. Καταρχάς, διαπιστώνεται μια σαφής διαφορά όσον αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών: ορισμένες διεθνείς ομοσπονδίες δημοσιοποιούν ελάχιστα στοιχεία για τα κρούσματα ντόπινγκ που επαληθεύονται, ενώ κάποιες άλλες προβαίνουν στην ευρεία δημοσιοποίησή τους. Υπάρχουν επίσης μεγάλες διαφορές όσον αφορά το ποσοστό των θετικών αποτελεσμάτων των ελέγχων. Ενώ το 2004, επί παραδείγματι, στον στίβο οι θετικοί έλεγχοι ανήλθαν σε ποσοστό 3,5%, στην κολύμβηση δεν υπερέβησαν το vii

8 1,02%. Η δε FIFA δηλώνει ένα ποσοστό της τάξεως του 0,12% για τα τελευταία ένδεκα χρόνια. Τα στοιχεία αυτά είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά, διότι οι αιτίες που οδηγούν στο ντόπινγκ στον στίβο (χρήμα, φορτίο προπόνησης, εξωτερικές πιέσεις κ.λπ.) είναι παρούσες και στην κολύμβηση και στο ποδόσφαιρο. Γίνεται άραγε πιο περιορισμένη χρήση φαρμακοδιεγερτικών ουσιών στα αθλήματα αυτά ή μήπως είναι λιγότερο αξιόπιστοι οι έλεγχοι; Εξάλλου, δεν πρέπει να θεωρείται απόλυτη η ποιότητα των ελέγχων, καθότι, επί παραδείγματι, τα σημαντικά κρούσματα που έχουν εντοπιστεί στην ποδηλασία τα τελευταία χρόνια πρέπει να πιστωθούν στις έρευνες των αστυνομικών δυνάμεων. Ολοκληρώνοντας το ζήτημα των ελέγχων, πρέπει να σημειωθεί η συχνότητα εντοπισμού της κάνναβης, ενός «ψυχαγωγικού» ναρκωτικού, στις φαρμακοδιεγερτικές ουσίες που ανιχνεύονται. Ακολουθούν, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, οι στεροειδείς ορμόνες. Δεδομένου ότι είναι ανιχνεύσιμες, είναι άραγε αυτές οι ουσίες που χρησιμοποιούνται περισσότερο και από τους αθλητές που κάνουν χρήση φαρμακοδιεγερτικών ουσιών αλλά γνωρίζουν τα μη ανιχνεύσιμα σκευάσματα; Παρόμοιες ανισότητες παρατηρούνται επίσης και όσον αφορά τις κυρώσεις. Στους αθλητές επιβάλλονται διαφορετικές τιμωρίες, ανάλογα με την ομοσπονδία στην οποία ανήκουν. Στην περίπτωση της κάνναβης, η IAAF επιβάλει αποκλεισμό για διάστημα έως έξι μήνες, ενός η FIFA μόλις για δύο μήνες. Στην ίδια διαπίστωση καταλήγει κανείς εάν προβεί σε μια σύγκριση των κυρώσεων που επιβάλλονται στις διάφορες χώρες: περισσότερα από τα μισά κρούσματα χρήσης κάνναβης στη Γαλλία τιμωρούνται με απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε διοργάνωση για έξι μήνες, τη στιγμή που στη Γερμανία και στο Βέλγιο τα δύο τρία ανάλογων κρουσμάτων τιμωρούνται με απλή επίπληξη. Το ίδιο συμβαίνει και με την πρεδνισολόνη, αφού στη Γαλλία το ένα τρίτο των κρουσμάτων τιμωρείται με απαγόρευση συμμετοχής για δεκατέσσερις μήνες, ενώ στο Βέλγιο για όλα τα κρούσματα επιβάλλεται απαγόρευση συμμετοχής για τρεις μήνες. 4. Ο ρόλος των αθλητικών παραγόντων στην καταπολέμηση του ντόπινγκ Στις προσπάθειες για την αποτελεσματική καταπολέμηση του ντόπινγκ παρατηρείται έλλειψη συνοχής, καθώς δεν έχουν όλοι τους ίδιους στόχους. Ο στόχος του χώρου του αθλητισμού είναι κυρίως η βελτίωση των επιδόσεων, και η φαρμακοποιία (νόμιμη και παράνομη) εντάσσεται σε αυτήν ακριβώς τη λογική. Η φαρμακοβιομηχανία και η βιομηχανία των συμπληρωμάτων διατροφής έχουν στόχο τη μεγιστοποίηση των κερδών τους. Ο χώρος του αθλητισμού αποτελεί ένα μόνο μέρος των εμπορικών δραστηριοτήτων τους και η κακή διαχείριση των πωλήσεων σκευασμάτων με διεγερτικές ιδιότητες οφείλεται συχνά περισσότερο σε κακή πληροφόρηση για τις απαιτήσεις των αρχών καταπολέμησης του ντόπινγκ παρά σε πρόθεση πρόκλησης βλάβης. Συνεπώς, για αυτές τις τρεις ομάδες παραγόντων, ακόμα και εάν είναι ευαισθητοποιημένες απέναντι στο πρόβλημα, η καταπολέμηση του ντόπινγκ δεν αποτελεί προτεραιότητα. Αντιθέτως, η αποστολή των αστυνομικών και τελωνειακών αρχών είναι να αποτρέψουν κάθε διατάραξη της δημόσιας τάξης. Όμως το ντόπινγκ δεν εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία και οι δράσεις καταπολέμησής του έχουν σχετικά υψηλό κόστος, τη στιγμή που οι ποινές που επιβάλλονται είναι σχετικά ελαφρές. Η κατάσχεση διεγερτικών σκευασμάτων είναι λοιπόν προϊόν περισσότερο της τύχης παρά μιας στοχοθετημένης πολιτικής. Στη διαπίστωση αυτή πρέπει να προσθέσουμε την απουσία ενός οργανισμού που θα συντόνιζε τη δράση των διαφόρων φορέων που δύναται να δραστηριοποιηθούν για την καταπολέμηση του ντόπινγκ. 5. Πέντε σενάρια για την καταπολέμηση του ντόπινγκ Συμπερασματικά, βάσει της κατάστασης που περιγράφεται ανωτέρω, κρίνουμε σκόπιμο να προτείνουμε πέντε σενάρια για την καταπολέμηση του ντόπινγκ στην Ευρώπη. Τα σενάρια αυτά λαμβάνουν υπόψη ταυτόχρονα την αξιολόγηση της κατάστασης και τα προβλήματα που παρουσιάσαμε στις προηγούμενες σελίδες όσον αφορά την καταπολέμηση του ντόπινγκ, καθώς viii

9 και τα πιθανά μοντέλα παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτόν. Σημείο εκκίνησής τους είναι οι εξής απλές διαπιστώσεις: 1. Οι δράσεις για την καταπολέμηση του ντόπινγκ έχουν αποτύχει πλήρως Οι νόμοι, οι κανονισμοί και οι έλεγχοι δεν έχουν ρυθμίσει κανένα ζήτημα. Οι έλεγχοι δίνουν «ψευδοθετικά» αποτελέσματα. Οι έλεγχοι εντοπίζουν μαζικά καπνιστές «κάνναβης» γεγονός που μας παραπέμπει: στο ζήτημα της ισότιμης μεταχείρισης των αθλητών-χρηστών έναντι των απλών πολιτών-χρηστών στο ευρύτερο ζήτημα της κοινωνικής χρήσης αυτών των αποκαλούμενων «μαλακών» ή «ψυχαγωγικών» ναρκωτικών στο ζήτημα της διαφορετικής ποινικής αντιμετώπισής τους σε κάθε χώρα. Τα «πραγματικά ψευδοαρνητικά» δεν εντοπίζονται διότι χρησιμοποιούνται σκευάσματα που σήμερα δεν είναι ανιχνεύσιμα. Οι δράσεις καταπολέμησης του ντόπινγκ και οι έλεγχοι έχουν οδηγήσει σε καταχρήσεις: στην παρεκτροπή των αθλητών και στην ανάπτυξη μιας μαύρης αγοράς. Οι δράσεις καταπολέμησης του ντόπινγκ και οι έλεγχοι ωθούν στη χρήση επικίνδυνων σκευασμάτων. Η χρήση φαρμακοδιεγερτικών ουσιών αυξάνεται. Σε ορισμένα αθλήματα δεν εντοπίζονται ποτέ κρούσματα ή τα πάντα κανονίζονται εσωτερικά. Συνεπώς, οι δράσεις καταπολέμησης του ντόπινγκ όχι μόνο δεν έχουν προστατεύσει την υγεία των αθλητών αλλά ίσως την έχουν επιδεινώσει! 2. Η καταπολέμηση του ντόπινγκ εγείρει ηθικά προβλήματα: Οι αθλητές υφίστανται μεγαλύτερες ή μικρότερες διακρίσεις ανάλογα με το άθλημά τους. Διακρίσεις ανάλογα με το χρήμα που κυκλοφορεί στα αθλήματα αυτά ή/και στις χώρες προέλευσης: τούτο εγείρει όχι μόνο ηθικά προβλήματα αλλά και προβλήματα υγείας. Η καταπολέμηση του ντόπινγκ αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και θίγει την ατομική ελευθερία (εξετάσεις αίματος, ούρων). 3. Συνεπώς οι αθλητές υφίστανται διακρίσεις και αντιμετωπίζονται διαφορετικά σε σχέση με τους απλούς πολίτες. Γιατί να μην λάβουμε τα ίδια μέτρα και για τους πολιτικούς ηγέτες, για τους μεγάλους βιομηχάνους, για τα ανώτερα στελέχη των μεγάλων επιχειρήσεων κ.λπ.; 4. Εφόσον δεν είναι δυνατόν να εξαλείψουμε το ντόπινγκ λόγω της επιθυμίας των αθλητών να κερδίζουν μετάλλια, λόγω της λογικής του αγωνιστικού αθλητισμού, λόγω των οικονομικών συμφερόντων των ιθυνόντων κ.λπ., δεν θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τους κινδύνους που διατρέχουν οι αθλητές βελτιώνοντας την παρακολούθησή τους σε μακροπρόθεσμο επίπεδο; 5. Δεν πρέπει να ξεκινήσουμε μια μεγάλη επιδημιολογική έρευνα για να διαπιστώσουμε κατά πόσον οι αθλητές υψηλού επιπέδου που κάνουν χρήση φαρμακοδιεγερτικών ουσιών αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα υγείας, προσβάλλονται συχνότερα από ασθένειες ή πεθαίνουν πρόωρα σε σχέση με τους απλούς πολίτες; ix

10 Σενάριο 1: Συνέχιση της απαγόρευσης Πλεονεκτήματα: Κανένα Υφιστάμενα ή αναμενόμενα προβλήματα 1. Διακρίσεις όσον αφορά την αντιμετώπιση των πολιτών: ο αθλητής δεν είναι απλός πολίτης 2. Προβλήματα εντοπισμού των κρουσμάτων ντόπινγκ 3. Προβλήματα εντοπισμού των σκευασμάτων 4. Προβλήματα που σχετίζονται με τις ομοσπονδίες Παρενέργειες 3α. Ντόπινγκ διπλής ταχύτητας (επαγγελματικά αθλήματα και επαγγελματίες αθλητές / ερασιτεχνικά αθλήματα και ερασιτέχνες αθλητές, φτωχές χώρες / αναπτυγμένες χώρες κ.λπ.) 3β. Υγεία των αθλητών που μετά απομένουν μόνοι τους 4α. Απόκρυψη των κρουσμάτων (για να διατηρηθεί το άθλημα καθαρό και να μπορεί να «πωλείται») 4β. Μη οργάνωση ελέγχων 4γ. Επανεξέταση της σχέσης εθνικών ομοσπονδιών και ευρωπαϊκών ομοσπονδιών με σκοπό τον καταμερισμό των ευθυνών; Συμπληρωματικά μέτρα προς εξέταση 2α. Ανάγκη πρόβλεψης διαχρονικής παρακολούθησης ανεξαρτήτως αθλήματος (νομικά, πρόκειται για προσβολή των ατομικών ελευθεριών, για την οποία χρειάζεται η συναίνεση του αθλητή) 2β. Ανάγκη πολλαπλασιασμού των αιφνιδιαστικών ελέγχων πριν από αγώνες (ποιος δίνει την εντολή; ποιος διενεργεί τον έλεγχο;) 3α. Ανάγκη ελέγχου των κυκλωμάτων και των χώρων εφοδιασμού (δελτία ατόμων, δελτία χώρων κ.λπ.) και του αθλητικού περιβάλλοντος του αθλητή 3βα. Ανάγκη ανάπτυξης επιδημιολογικών ερευνών για πρώην διεθνείς αθλητές 3βγ. Εφαρμογή μακροπρόθεσμης ιατρικής παρακολούθησης 3βδ. Πολλαπλασιασμός των εκστρατειών ενημέρωσης και πρόληψης 4α. Ανάγκη δημιουργίας ενός εντελώς ανεξάρτητου οργανισμού που θα οργανώνει και θα διαχειρίζεται τους ελέγχους 4β. Ανάγκη ειδικού κανονισμού για την αποφυγή της άρνησης υποβολής σε έλεγχο (βλ. προβλήματα στην Ισπανία με το ποδόσφαιρο) 4γ. Πρόβλεψη κυρώσεων κατά των ομοσπονδιών και των ιθυνόντων Κυρώσεις 1 έως 4. Επέκταση των κυρώσεων στους ιθύνοντες των ομάδων, στις ομοσπονδίες και στους ιατρούς. 4δ. Μη αποκάλυψη ή μερική αποκάλυψη των αποτελεσμάτων x

11 Σενάριο 2: Νομιμοποίηση για τα επαγγελματικά αθλήματα ή τους επαγγελματίες αθλητές Πλεονεκτήματα: Παρακολούθηση της «υγείας» των αθλητών, ρύθμιση της υφιστάμενης κατάστασης Υφιστάμενα ή αναμενόμενα προβλήματα 1. Πώς ορίζεται ένα «πραγματικά» επαγγελματικό άθλημα και, κατά συνέπεια, πώς ορίζεται μια περιορισμένη αθλητική εξαίρεση; Παρενέργειες 1. Πολλαπλασιασμός των «επαγγελματικών» αθλημάτων χωρίς να είναι επαγγελματικά στην πραγματικότητα Συμπληρωματικά μέτρα προς εξέταση 1. Κατάρτιση ενός καταλόγου αθλημάτων (ποιος έχει τη σχετική αρμοδιότητα και ποιος ελέγχει;) Κυρώσεις 2. Πώς χαράσσεται στους κόλπους μιας ομοσπονδίας το όριο μεταξύ επαγγελματιών και ερασιτεχνών; 3. Τι γίνεται με τους νέους και τις νεάνιδες που εξελίσσονται μέσα σε ένα επαγγελματικό άθλημα; 4. Τι γίνεται με την ισότητα των αθλημάτων; 2.Χρήση φαρμακοδιεγερτικών ουσιών από ερασιτέχνες για να γίνουν επαγγελματίες 3α. Δυσκολία προστασίας των νέων που κάνουν χρήση φαρμακοδιεγερτικών ουσιών για να γίνουν επαγγελματίες 3β. Δεν υπάρχει κίνδυνος να μειωθεί ο αριθμός των νέων που ανήκουν στις ομοσπονδίες, εάν οι γονείς ανησυχούν; 2.Κατάρτιση καταλόγου ερασιτεχνών και επαγγελματιών αθλητών ανά ομοσπονδία αλλά με πια συχνότητα; Ποιος έχει τη σχετική αρμοδιότητα; 3αα. Ανάγκη πρόβλεψης διαχρονικής παρακολούθησης ανεξαρτήτως αθλήματος (με τη συναίνεση του αθλητή). 3αβ. Ανάγκη πολλαπλασιασμού των αιφνιδιαστικών ελέγχων πριν από τους αγώνες (ποιος δίνει την εντολή; ποιος διενεργεί τον έλεγχο;) 2. Έλεγχος στον ερασιτεχνικό αθλητισμό: απαγόρευση μετάβασης στο καθεστώς του επαγγελματία σε περίπτωση θετικού ελέγχου; xi

12 Σενάριο 3: Νομιμοποίηση για τις κατηγορίες των ανδρών και των γυναικών Πλεονεκτήματα: Παρακολούθηση της «υγείας» των αθλητών, ρύθμιση της υφιστάμενης κατάστασης, προστασία «των νέων και των νεανίδων» Υφιστάμενα ή αναμενόμενα προβλήματα Παρενέργειες Συμπληρωματικά μέτρα προς εξέταση Κυρώσεις 1. Πώς διασφαλίζεται ο έλεγχος; 1α. Οι νέοι και οι νεάνιδες ενδέχεται να κάνουν χρήση φαρμακοδιεγερτικών ουσιών για να φτάσουν το επίπεδο των ανδρών και των γυναικών 1α. Ανάγκη πρόβλεψης διαχρονικής παρακολούθησης (με τη συναίνεση του αθλητή) ανεξαρτήτως αθλήματος 2. Τι γίνεται με τη νομιμότητα μεταξύ των αθλητών, με τους νέους και τις νεάνιδες που μεταβαίνουν στην κατηγορία των ανδρών/γυναικών; 1β. Πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ του επίπεδου των νέων/νεανίδων και του επιπέδου των ανδρών/γυναικών, όπως και μεταξύ επαγγελματία και ερασιτέχνη 1β. Ανάγκη πολλαπλασιασμού των αιφνιδιαστικών ελέγχων πριν από τους αγώνες (ποιος δίνει την εντολή; ποιος διενεργεί τον έλεγχο;) 1β. Επιβολή απαγόρευσης της μετάβασης στην κατηγορία των ανδρών/γυναικών στους νέους και στις νεάνιδες που βρίσκονται θετικοί σε έλεγχο 3. Πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άνδρες και γυναίκες οι νέοι και οι νεάνιδες που προχωρούν προς την κατηγορία των ανδρών και των γυναικών; Αποτέλεσμα: νέα αθλητική εξαίρεση. 3α. Αύξηση του ανεξέλεγκτου ντόπινγκ στους νέους και τις νεάνιδες που θέλουν να φτάσουν με κάθε κόστος στο επίπεδο των ανδρών/γυναικών 3αα. Ανάγκη πρόβλεψης διαχρονικής παρακολούθησης ανεξαρτήτως αθλήματος (ελάχιστο επίπεδο των αγώνων) 3αβ. Ανάγκη πολλαπλασιασμού των αιφνιδιαστικών ελέγχων πριν από τους αγώνες (ποιος δίνει την εντολή; ποιος διενεργεί τον έλεγχο;) xii

13 Σενάριο 4: Θέσπιση ελάχιστων επιπέδων για τους ελέγχους Πλεονεκτήματα: Παρακολούθηση της «υγείας» των αθλητών, ρύθμιση της υφιστάμενης κατάστασης, «ήπια» νομιμοποίηση Υφιστάμενα ή αναμενόμενα προβλήματα Παρενέργειες Συμπληρωματικά μέτρα προς εξέταση Κυρώσεις 1. Δυσκολία κατάρτισης ενός καταλόγου 1α. Χρήση διαφόρων και ποικίλων τεχνικών για τη διατήρηση των επιπέδων των δεικτών εντός των φυσιολογικών ορίων 1β. Χρήση καλυπτικών σκευασμάτων 1α. Πληροφόρηση και αγωγή των αθλητών 1β. Πληροφόρηση και αγωγή των προπονητών 1γ. Υποχρέωση δήλωσης των λαμβανομένων σκευασμάτων 2. Προβλήματα σχετικά με ελέγχους 2α. Ανάγκη δημιουργίας ενός εντελώς ανεξάρτητου οργανισμού που θα οργανώνει και θα διαχειρίζεται τους ελέγχους 2β. Δημιουργία οργανισμών ελέγχου και παρακολούθησης. Υποχρέωση παρακολούθησης εντός ενός συγκεκριμένου οργανισμού, διαφορετικά απαγόρευση συμμετοχής σε αγώνες 2β. Εάν ο αθλητής δεν υποβάλλεται σε παρακολούθηση: απαγόρευση της συμμετοχής στους αγώνες 3. Προβλήματα σχετικά με την οργάνωση των ελέγχων 3α. Ανάγκη πρόβλεψης διαχρονικής παρακολούθησης (με τη συναίνεση του αθλητή) ανεξαρτήτως αθλήματος. 3β. Ανάγκη πολλαπλασιασμού των αιφνιδιαστικών ελέγχων πριν από τους αγώνες xiii

14 Σενάριο 5: Πλήρης νομιμοποίηση των αθλητών της κατηγορίας ανδρών και γυναικών, με υποχρέωση παρακολούθησης Πλεονεκτήματα: Παρακολούθηση της «υγείας» των αθλητών, ρύθμιση της υφιστάμενης κατάστασης, ο αθλητής αναγνωρίζεται ως κανονικός πολίτης Υφιστάμενα ή αναμενόμενα προβλήματα 1. Πολλαπλασιασμός των περιπτώσεων ντόπινγκ Παρενέργειες 1α. Χρήση διαφόρων σκευασμάτων δυνητικά επικίνδυνων για την υγεία (ιδίως σε υψηλές δόσεις) Συμπληρωματικά μέτρα προς εξέταση 1. Οργάνωση διαχρονικής παρακολούθησης των αθλητών (ως προς την υγεία τους) Κυρώσεις 2. Χρήση φαρμακοδιεγερτικών ουσιών πολύ νωρίς από νέους αθλητές που θέλουν να φτάσουν όσο το δυνατόν ταχύτερα στο πιο υψηλό επίπεδο: το ντόπινγκ γίνεται πλέον ο κανόνας 1β. Διαρκής ύπαρξη παράλληλης αγοράς 2α.Σοβαρός κίνδυνος υγείας για τους νέους αθλητές που βρίσκονται στη φάση της ανάπτυξης 2β. Ντόπινγκ 2 ταχυτήτων: πλούσιοι και φτωχοί 1β. Βελτίωση του ελέγχου των σκευασμάτων (ιχνηλασιμότητα) 1γ. Καλύτερος έλεγχος των κυκλωμάτων διανομής 2αα. Οργάνωση διαχρονικής παρακολούθησης των νέων αθλητών (ως προς την υγεία τους) 2αβ. Ανάγκη οργάνωσης εκστρατειών και δράσεων ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης (ποιος;) 1β. Ποινικές και οικονομικές κυρώσεις όπως στην περίπτωση των κυκλωμάτων ναρκωτικών 3. Αθλητές, ομάδες, αθλήματα που διαθέτουν πλούσια οικονομικά μέσα χρησιμοποιούν ή καταφεύγουν σε άγνωστα σκευάσματα ή τεχνικές 3. Ανάπτυξη παράλληλης αγοράς 3α. Οργάνωση διαχρονικής παρακολούθησης των αθλητών (ως προς την υγεία τους) 3α. Παραδειγματικές κυρώσεις κατά ιθυνόντων, αθλητών, ιατρών 4. Αμαύρωση της εικόνας του αθλητισμού 5. Ανάγκη εφαρμογής της παρακολούθησης της «υγείας» 4α. Μείωση του αριθμού των μελών των ομοσπονδιών 4β. Μειωμένο ενδιαφέρον για τους αγώνες 3β. Ανάγκη κατάρτισης καταλόγου «πιθανών» σκευασμάτων, που θα ενημερώνεται τακτικά 5. Δημιουργία οργανισμών παρακολούθησης. Υποχρέωση παρακολούθησης εντός ενός συγκεκριμένου οργανισμού διαφορετικά απαγόρευση συμμετοχής σε αγώνες 5. Εάν ο αθλητής δεν υποβάλλεται σε παρακολούθηση: απαγόρευση της συμμετοχής σε αγώνες xiv

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2012 (24.04) (OR. en) 8838/12 SPORT 27 DOPAGE 10 SAN 83 JAI 260. ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς:

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2012 (24.04) (OR. en) 8838/12 SPORT 27 DOPAGE 10 SAN 83 JAI 260. ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2012 (24.04) (OR. en) 8838/12 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: SPORT 27 DOPAGE 10 SAN 83 JAI 260 Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2012 (08.02) (OR. en) 5738/12 LIMITΕ SPORT 4 DOPAGE 1 SAN 9 JAI 35 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2012 (08.02) (OR. en) 5738/12 LIMITΕ SPORT 4 DOPAGE 1 SAN 9 JAI 35 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2012 (08.02) (OR. en) PUBLIC 5738/12 LIMITΕ SPORT 4 DOPAGE 1 SAN 9 JAI 35 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: αριθ. προηγ. εγγρ.: Θέμα: Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου

Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου Από την αρχαία Ελλάδα στη σύγχρονη εποχή, ο αθλητισμός και τα φαινόμενα της βίας και του ντόπινγκ Ντόπινγκ: Νομική Διάσταση Εργάστηκε η μαθήτρια: Κωνσταντίνου Θάλεια Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

8367/2/16 REV 2 ΙΒ/νκ/πΜ 1 DG E - 1C

8367/2/16 REV 2 ΙΒ/νκ/πΜ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2016 (OR. en) 8367/2/16 REV 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου SPORT 19 SOC 206 ECOFIN 332 JUR 183 FISC 62 Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

Εκτιμώμενο κόστος των μέτρων της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Εκτιμώμενο κόστος των μέτρων της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Εκτιμώμενο κόστος των μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη της εκτίµησης επιπτώσεων

Περίληψη της εκτίµησης επιπτώσεων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.12.2008 SEC(2008) 2675 C6-0513/08 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

09 Εκτός αγώνων έλεγχοι στο Ποδόσφαιρο

09 Εκτός αγώνων έλεγχοι στο Ποδόσφαιρο Ισχυρή συμμαχία κατά του ντόπινγκ στο ποδόσφαιρο Θεσσαλονίκη 04.09.2007 09 Εκτός αγώνων έλεγχοι στο Ποδόσφαιρο Γιώργος Μαυρωτάς Επιστημονική Ομάδα Ε.Σ.ΚΑ.Ν. Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή Έλεγχοι εντός

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Από την αρχαία Ελλάδα στη σύγχρονη εποχή, ο αθλητισμός και τα φαινόμενα της βίας και του ντόπινγκ

Από την αρχαία Ελλάδα στη σύγχρονη εποχή, ο αθλητισμός και τα φαινόμενα της βίας και του ντόπινγκ Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού Σχολικό έτος: 2013-2014 Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου Από την αρχαία Ελλάδα στη σύγχρονη εποχή, ο αθλητισμός και τα φαινόμενα της βίας και του ντόπινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ως προς την αθλητική διπλωματία

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ως προς την αθλητική διπλωματία Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12355/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες LIMITE αριθ. προηγ. εγγρ.: 11816/16

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-xxxx/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεως της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-xxxx/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεως της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 28.11.2013 B7-xxxx/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεως της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με την κύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.10.2012 SWD(2012) 291 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Οκτωβρίου σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2017/40)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Οκτωβρίου σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2017/40) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2017/40) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 29 Αυγούστου 2017 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 12.5.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 137/7 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 535 final 2015/0249 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης 3 της συμφωνίας της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 25.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 179/9 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Μαΐου 2013 αναφορικά με πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/13 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/852 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Παραλίας. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΣΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Διατροφή και αθλητισμός.

Γενικό Λύκειο Παραλίας. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΣΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Διατροφή και αθλητισμός. Γενικό Λύκειο Παραλίας. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΣΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Διατροφή και αθλητισμός. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Λουκοπούλου Νεκταρία Η ομάδα μας: Βενετιάδη Νικολίτσα Καγκελάρη Χριστίνα Κολεγιάννης Χρήστος Καρρά Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Το παράρτημα αυτό περιέχει τον κατάλογο των νομικών βάσεων στις οποίες εφαρμόζεται η «συνήθης νομοθετική

Διαβάστε περισσότερα

14853/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C

14853/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14853/15 RECH 296 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.7.2007 SEC(2007) 936 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Συνοδευτικό έγγραφο της Λευκής Βίβλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

14481/17 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2B

14481/17 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 14481/17 FISC 271 ECOFIN 957 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 5 Δεκεμβρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/797/ΕΕ, με την οποία επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση άντηση Εξήγ ηση Ερώτηση άντηση Εξήγ ηση Ερώτηση άντηση Εξήγ ηση Ερώτηση άντηση Εξήγ ηση Ερώτηση άντηση Εξήγ ηση Ερώτηση άντηση Εξήγ ηση

Ερώτηση άντηση Εξήγ ηση Ερώτηση άντηση Εξήγ ηση Ερώτηση άντηση Εξήγ ηση Ερώτηση άντηση Εξήγ ηση Ερώτηση άντηση Εξήγ ηση Ερώτηση άντηση Εξήγ ηση Greek 1 Ερώτ ηση: Είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ουσία που χρησιμοποιώ, εισάγω με ένεση ή εισάγω στο σώμα μου. Απάντηση: Σωστό Εξήγ ηση: Όλοι οι αθλητές πρέπει να είναι προνοητικοί και να ενημερώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Greek. 1 Ερώτ ηση: Είμαι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για κάθε ουσία που χρησιμοποιώ, εισάγω με ένεση ή επιθέτω στο

Greek. 1 Ερώτ ηση: Είμαι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για κάθε ουσία που χρησιμοποιώ, εισάγω με ένεση ή επιθέτω στο Greek 1 Ερώτ ηση: Είμαι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για κάθε ουσία που χρησιμοποιώ, εισάγω με ένεση ή επιθέτω στο σώμα μου. Εξήγ ηση: Όλοι οι αθλητές πρέπει να είναι προνοητικοί και να ενημερώνονται διαρκώς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 482 final 2013/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156

PUBLIC. Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: ΓενικήςΓραμματείαςτουΣυμβουλίου τιςαντιπροσωπίες ΣχέδιοσυμπερασμάτωντουΣυμβουλίουκαιτωναντιπροσώπωντων

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ

Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

14201/15 ΔΛ/μκ 1 DG G 3 C

14201/15 ΔΛ/μκ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14201/15 RECH 278 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Αποδέκτης: Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 13930/15

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Μάθημα: ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθημα: ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Υπεύθυνος Μαθήματος: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Διάλεξη 5η ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ί Π ή Θ ά ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 31.8.2007 COM(2007) 489 τελικό 2007/0178 (CNS) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Απλούστευση: Τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0101(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0101(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2015/0101(NLE) 6.4.2016 *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0402(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0402(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 8.12.2014 2013/0402(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πολωνία να εφαρμόσει μέτρα κατά παρέκκλιση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες

Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες Το Βήµα 12/10/1997 Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΥΣΚΟΛΙΕΣ Η δεκαετία του 1990 έχει ελάχιστες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SWD(2016) 174 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο πρόταση για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

9/21/2011. Δημοσιογραφική Διάσκεψη. 20 Σεπτεμβρίου Σκοπός. Σύντομος απολογισμός δραστηριοτήτων Ερωτήσεις Συζήτηση

9/21/2011. Δημοσιογραφική Διάσκεψη. 20 Σεπτεμβρίου Σκοπός. Σύντομος απολογισμός δραστηριοτήτων Ερωτήσεις Συζήτηση Δημοσιογραφική Διάσκεψη 20 Σεπτεμβρίου 2011 Σκοπός Σύντομος απολογισμός δραστηριοτήτων Ερωτήσεις Συζήτηση 1 Σύντομος Απολογισμός Νομικό πλαίσιο/ Ίδρυση Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ «Ποιοι είμαστε» Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2015 COM(2015) 193 final 2015/0100 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου

Διαβάστε περισσότερα

7474/16 ADD 1 ΜΑΚ/νκ/ΑΝ 1 DGG 1B

7474/16 ADD 1 ΜΑΚ/νκ/ΑΝ 1 DGG 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0033 (COD) 7474/16 ADD 1 EF 67 ECOFIN 260 CODEC 359 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2017 COM(2017) 265 final 2017/0105 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στην υποεπιτροπή υγειονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία REACH προοπτικές για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον

Νομοθεσία REACH προοπτικές για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον Νομοθεσία REACH προοπτικές για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον Δημήτρης Τσίχλης Δ/νση Περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ. ΑΘΗΝΑ Γ.Χ.Κ. 05-06 - 2007 1 Νομοθεσία Καταργείται-ενσωματώνεται ενσωματώνεται σταδιακά στον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών

Ο ρόλος του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών Ομιλία Επιτρόπου Διοικήσεως σε ημερίδα που διοργάνωσαν από κοινού η Επιτροπή Αιρετών Γυναικών της Ένωσης Δήμων Κύπρου και το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως με θέμα την Ισότητα των δύο φύλων Τετάρτη 12/09/2012

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στη Λετονία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 13 Νοεµβρίου 2003 PE 337.042/1-10 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-10 Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE 337.042)

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Διασφάλιση του σεβασμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαμβάνει πρόσωπα, ομάδες και οντότητες στις οποίες εφαρμόζονται ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 6 Φεβρουαρίου 2008 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις κανονισμών σχετικά με το περιουσιακό καθεστώς των συντρόφων

Προτάσεις κανονισμών σχετικά με το περιουσιακό καθεστώς των συντρόφων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Προτάσεις κανονισμών σχετικά με το περιουσιακό καθεστώς των συντρόφων ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.10.2016 L 295/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2057(INI) 22.7.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές (2008/2057(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή Μεθοδολογία της Έρευνας ΕΙΚΟΝΑ 1-1 Μεθοδολογία της έρευνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή Μεθοδολογία της Έρευνας ΕΙΚΟΝΑ 1-1 Μεθοδολογία της έρευνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή Η Μεθοδολογία της Έρευνας (research methodology) είναι η επιστήμη που αφορά τη μεθοδολογία πραγματοποίησης μελετών με συστηματικό, επιστημονικό και λογικό τρόπο, με σκοπό την παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.8.2008 COM(2008) 514 τελικό VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2182/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΓΚ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» Δρ. ΚΩΣΤΑΣ ΣΧΙΖΑΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΘΛΗΤΡΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΕΚ

ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΓΚ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» Δρ. ΚΩΣΤΑΣ ΣΧΙΖΑΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΘΛΗΤΡΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΕΚ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΓΚ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» Δρ. ΚΩΣΤΑΣ ΣΧΙΖΑΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΘΛΗΤΡΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 30-31/1/2010 - 2-1/ Το Ντόπιγκ είναι ένα παγκόσµιο πολυδιάστατο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ DOPING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ : Α2, ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ DOPING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ : Α2, ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ DOPING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ : Α2, ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΛΥΚΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ορισμός Doping Ντόπινγκ ορίζεται ως η παρουσία στο ανθρώπινο σώμα ουσιών που είναι απαγορευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

Βετεράνοι αθλητές. Απόδοση & Ηλικία. Βασικά στοιχεία. Αθλητισμός Επιδόσεων στη 2η και 3η Ηλικία. Γενικευμένη θεωρία για τη

Βετεράνοι αθλητές. Απόδοση & Ηλικία. Βασικά στοιχεία. Αθλητισμός Επιδόσεων στη 2η και 3η Ηλικία. Γενικευμένη θεωρία για τη Αθλητισμός Επιδόσεων στη 2η και 3η Ηλικία. Γενικευμένη θεωρία για τη Διατήρηση η της αθλητικής απόδοσης 710: 8 η Διάλεξη Μιχαλοπούλου Μαρία Ph.D. Περιεχόμενο της διάλεξης αυτής αποτελούν: Αγωνιστικός αθλητισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Τομεακές προσαρμογές του Λιχτενστάιν - Επανεξέταση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Τομεακές προσαρμογές του Λιχτενστάιν - Επανεξέταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.8.2015 COM(2015) 411 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τομεακές προσαρμογές του Λιχτενστάιν - Επανεξέταση EL EL 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2016)0065 Εισαγωγή συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς μεταξύ των κρατών μελών Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ.

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ. ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Bρυξέλλες, 30 Αυγούστου 2000 (01.09) (OR. fr) CONFER 4766/00 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ Θέµα : ιακυβερνητική ιάσκεψη 2000 Ενισχυµένη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. Ερωτήσεις και απαντήσεις www.wada-ama.org

GREEK. Ερωτήσεις και απαντήσεις www.wada-ama.org GREEK Ερωτήσεις και απαντήσεις www.wada-ama.org Ερώτηση: Είμαι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για κάθε ουσία που χρησιμοποιώ, εισάγω με ένεση ή επιθέτω στο σώμα μου. Απάντηση: Σωστό Εξήγηση: Όλοι οι αθλητές πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΤΚ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΤΚ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΤΚ Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί της ΕΟΤΚ αποτελούν συμπλήρωμα του Καταστατικού και έχουν την ισχύ των διατάξεων του αλλά η ερμηνεία τους σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να συγκρούεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Τελωνειακή συνεργασία στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης

Τελωνειακή συνεργασία στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Τελωνειακή συνεργασία στον

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2011/0273(COD) 2.3.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ

ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΑΠO ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΑΠO ΤΟΝ ΦOΒΟ ΤΗ ΒIΑ ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΌΣ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 4.4.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα