ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ BPSK ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ HAMMING ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ AWGN ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ BPSK ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ HAMMING ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ AWGN ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ BPSK ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ HAMMING ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ AWGN ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΣΙΡΙΚΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..1 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 I. I ΠΡΟΣΟΜΟΙΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 I. II HAMMING (7,4) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ..5 II. ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ, GUI (Graphic User Interface).8 II. I ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ..9 II. II GUIs ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..13 II. III ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΗΣ..16 III. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ..18 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 39

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εφαρμογή υλοποιήθηκε στα πλαίσια του εικονικού εργαστηρίου τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, που συνοδεύει το μάθημα Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες II και αφορά στην προσομοίωση bpsk πομποδέκτη με κωδικοποίηση Hamming (7,4) σε περιβάλλον awgn. Πρόκειται για μια εφαρμογή, που κάνει χρήση του πακέτου λογισμικού Matlab, μια επιλογή που βασίστηκε στην εύκολη χρήση του γραφικού περιβάλλοντος που προσφέρει, στην πλούσια βιβλιοθήκη συναρτήσεων για τη δημιουργία και επεξεργασία σημάτων, καθώς και στο γεγονός ότι ήδη υπάρχουσες εφαρμογές του εργαστηρίου υλοποιήθηκαν με τη βοήθεια του ίδιου λογισμικού. Σκοπός της εφαρμογής είναι, να αντιληφθεί ο χρήστης, όσο το δυνατόν καλύτερα, τα στάδια της επεξεργασίας που υφίσταται ένα σήμα, στην πορεία του σε ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα. Έτσι, σχεδιάστηκε μια εφαρμογή, όπου ο χρήστης καθορίζει τα επιμέρους τμήματα του πομπού / δέκτη, τη συμπεριφορά του καναλιού, δημιουργεί το προς μετάδοση σήμα και εισάγει τιμές σε παραμέτρους του συστήματος. Σε κάθε στάδιο της προσομοίωσης, μπορεί με αναλυτικά διαγράμματα να έχει εικόνα του σήματος, να την συγκρίνει με εκείνες προηγούμενων σταδίων και να παρατηρήσει πώς τα επιμέρους τμήματα του συστήματος και το κανάλι επηρεάζουν το αρχικό σήμα. Ο χρήστης πλοηγείται, σε ένα γραφικό περιβάλλον, απλό και εύκολο, με σαφείς οδηγίες για τις κινήσεις του, που τον ειδοποιεί σε οποιαδήποτε περίπτωση λάθους και σε κάθε επιτυχή ολοκλήρωση κάποιας φάσης της προσομοίωσης και τον ενημερώνει για την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος και τις επιλογές που του δίνονται. Η παρούσα εφαρμογή, αποτελεί το ξεκίνημα για την υλοποίηση μιας άλλης, πιο σύνθετης και ολοκληρωμένης, που θα δίνει στο χρήστη περισσότερες επιλογές στη σύνθεση του συστήματος που θα προσομοιώσει. Με μελλοντική εξέλιξη του προγράμματος, ο χρήστης θα είναι ικανός να επιλέξει και άλλα είδη διαμόρφωσης και κωδικοποίησης, πέραν της bpsk και Hamming(7,4), αντίστοιχα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κ. Δημάκη Χρήστο για την άψογη συνεργασία μας. Θερμές ευχαριστίες στον υποψήφιο διδάκτορα του τμήματος, Αρκουδογιάννη Κωνσταντίνο για την πολύτιμη βοήθεια, το χρόνο και τη συμπαράστασή του. Τέλος, ευχαριστώ την οικογένεια και τους φίλους μου, που καθένας με τον τρόπο του συνέβαλλε στην ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. 1

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. I ΠΡΟΣΟΜΟΙΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε να δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα επιλογής της διαμόρφωσης και κωδικοποίησης που επιθυμεί. Το συνολικά προσομοιούμενο σύστημα φαίνεται παρακάτω: Block Διάγραμμα Συστήματος ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ Το πλήρες σύνολο περιλαμβάνει Hamming(7,4) ή Reed-Solomon κωδικοποιητή / αποκωδικοποιητή, αναδιατάκτη / επαναδιατάκτη, ψηφιακό διαμορφωτή / αποδιαμορφωτή και φίλτρο εκπομπής/λήψης. Η παρούσα εφαρμογή υλοποιήθηκε για bpsk διαμόρφωση και χρήση Hamming(7,4) κωδικοποιητή / αποκωδικοποιητή, όπως φαίνεται παρακάτω: 2

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Επιλογή Διαμόρφωσης και Κωδικοποίησης Η επιλογή χρήσης του αναδιατάκτη έχει νόημα μόνο στην περίπτωση καναλιού με αργές διαλείψεις Rayleigh. Το σύστημα διαθέτει πάντα διαμορφωτή/αποδιαμορφωτή. Στη συγκεκριμένη υλοποίηση, πρόκειται για έναν BPSK διαμορφωτή/ αποδιαμορφωτή. Ο διαμορφωτής αντιστοιχεί κάθε ένα από τα bits πληροφορίας στην είσοδό του, σε ένα από τα 2 PSK σύμβολα, όπως φαίνεται στο σχήμα: Αστερισμός Μ=2 PSK (BPSK) Σήματος Διάγραμμα Χώρου 3

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΚΑΝΑΛΙ Η συμπεριφορά του καναλιού του συστήματος, ρυθμίζεται επίσης από τον χρήστη (μέσω παράθυρου διαλόγου). Οι δυνατότητες επιλογής που του δίνονται, αφορούν την ύπαρξη ή μη αργών διαλείψεων Rayleigh. Κανάλι με αργές διαλείψεις Rayleigh Κανάλι (μόνο) με AWGN Ο λευκός προσθετικός γκαουσιανός θόρυβος (ΑWGN) υπάρχει πάντα. Ωστόσο, επιλέγοντας μια αρκετά μεγάλη τιμή για τη σηματοθορυβική σχέση στην είσοδο του δέκτη (SNR = 200), προκύπτει ένα κανάλι πρακτικά απαλλαγμένο από θόρυβο. Η συγκεκριμένη εφαρμογή πραγματοποιήθηκε μόνο για κανάλια με ΑWGN (χωρίς τη δυνατότητα επιλογής αργών διαλείψεων Rayleigh). 4

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ I I. II HAMMING (7,4) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Η πληροφορία στην ψηφιακή επικοινωνία και αποθήκευση, κωδικοποιείται στα δυαδικά ψηφία 0 και 1. Στη γραμμική block κωδικοποίηση, όπου ανήκουν και οι κώδικες Hamming, αυτή η δυαδική πληροφορία είναι χωρισμένη σε μηνύματα (message blocks) σταθερού μήκους ψηφίων πληροφορίας, k. Ο μέγιστος αριθμός διαφορετικών μηνυμάτων που μπορούν να κωδικοποιηθούν είναι 2 k. Ο κωδικοποιητής, σύμφωνα με ορισμένους κανόνες, μετατρέπει κάθε σύμβολο πληροφορίας σε μια κωδική λέξη μήκους n δυαδικών ψηφίων, με n > k. Συνεπώς, σύμφωνα με τα πιθανά μηνύματα πληροφορίας, υπάρχουν 2 k κωδικές λέξεις (μήκους n). Αυτό το σύνολο των 2 k κωδικών λέξεων αποτελεί τον γραμμικό (n,k) block κώδικα. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους αποτελεί το γεγονός ότι κάθε κωδική λέξη μπορεί να προκύψει από το modulo-2 άθροισμα δύο άλλων κωδικών λέξεων (για αυτό ονομάζονται γραμμικοί). Οι κώδικες Hamming είναι γραμμικοί block κώδικες με ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο οποιωνδήποτε κωδικών λέξεων ίση με d min = 3 ( απόσταση/hamming distance ή απλά distance : ο αριθμός των θέσεων που διαφέρουν δύο κωδικές λέξεις). Ωστόσο, με τη διαγραφή ή την προσθήκη στηλών στον πίνακα ελέγχου ισοτιμίας (parity check matrix, H) μπορεί να προκύψει ένας συμπτυγμένος (shortened) ή εκτεταμένος (extended) κώδικας Hamming αντίστοιχα, με ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο κωδικών λέξεων ίση με d min = 4( κώδικας με μεγαλύτερο d min, έχει συνήθως μεγαλύτερη επίδοση σε σύγκριση μ έναν κώδικα μικρότερου d min ). Έτσι, από τον αρχικό Hamming κώδικα μπορεί να κατασκευαστεί ένας άλλος (συμπτυγμένος ή εκτεταμένος) με διορθωτική ικανότητα ενός λάθους και ικανότητα ανίχνευσης δύο λαθών (Single Error Correction Double Error Detection, SEC - DED). Έτσι, για κάθε ακέραιο αριθμό m 3 υπάρχει ένας κώδικας Hamming, με τις παρακάτω παραμέτρους : m Μήκος κωδικής λέξης : n= 2 1, m Μήκος μηνύματος πληροφορίας : k = 2 m 1= n m, Αριθμός ψηφίων ελέγχου : n k = m και dmin 1 Ικανότητα διόρθωσης λαθών : t= 1, για d min = 3 είναι t= 2 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο κωδικοποιητής Hamming (7,4), που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη προσομοίωση, δέχεται στην είσοδό του την πληροφορία οργανωμένη σε τετράδες δυαδικών ψηφίων (bits) και κωδικοποιεί κάθε μία από αυτές, σε μια κωδική λέξη των 7 bits. Χαρακτηριστικό αυτού του κώδικα, αποτελεί το γεγονός ότι μετά την κωδικοποίηση, προκύπτει ένας συστηματικός κώδικας (systematic code). Αυτό σημαίνει ότι κάθε κωδική λέξη, χωρίζεται σε δύο μέρη. Το τμήμα πληροφορίας (message part), που είναι αυτούσια τα 4 (k) bits πληροφορίας και το τμήμα ελέγχου (redundant checking part), μήκους 3 (n-k) bits. 5

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Redundant checking part Message part 3 bits 4 bits Συστηματική μορφή κωδικής λέξης Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα 2 4 = 16 διαφορετικά μηνύματα πληροφορίας που μπορεί να δεχτεί ένας Hamming (7,4) κωδικοποιητής, καθώς και ένα παράδειγμα κωδικοποίησης τους (σε συστηματική δομή). Μηνύματα πληροφορίας (messages) Κωδικές λέξεις (codewords) (0000) ( ) (1000) ( ) (0100) ( ) (1100) ( ) (0010) ( ) (1010) ( ) (0110) ( ) (1110) ( ) (0001) ( ) (1001) ( ) (0101) ( ) (1101) ( ) (0011) ( ) (1011) ( ) (0111) ( ) (1111) ( ) Γραμμικός block κώδικας Hamming (7,4) Οι κώδικες Hamming μπορούν εύκολα να αποκωδικοποιηθούν χρησιμοποιώντας έναν πίνακα αποκωδικοποίησης (decoding table). Η περιγραφόμενη μέθοδος αποκωδικοποίησης, ονομάζεται αποκωδικοποίηση συνδρόμου (syndrome decoding) ή αποκωδικοποίηση αναζήτησης σε πίνακα (table - lookup decoding). Σύμφωνα με αυτήν, η αποκωδικοποίηση μιας κωδικής λέξης (έστω v, μήκους n bits) που λαμβάνεται στην είσοδο του αποκωδικοποιητή (έστω r, μήκους n bits), αποτελείται από τρία βήματα : 6

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 1. Υπολογίζεται το σύνδρομο της κωδικής λέξης r ( s= r H = e H, όπου H : parity check matrix και e : error pattern, e= v+ r r= e+ vκαι είναι γνωστό ότι το σύνδρομο κάθε κωδικής λέξης είναι ίσο με 0, v H = 0). 2. Εντοπίζεται το πρότυπο σφάλμα (coset leader) e l, του οποίου το σύνδρομο είναι ίσο με s. Τότε το πρότυπο σφάλμα (error pattern) που προκλήθηκε από το κανάλι θεωρείται ότι είναι το e l. 3. Αποκωδικοποιείται το λαμβανόμενο διάνυσμα r στην κωδική λέξη : v = r + el. T T T Η αποκωδικοποίηση είναι επιτυχής όταν v = v. Γίνεται εμφανές ότι, ο πίνακας αποκωδικοποίησης είναι ένας πίνακας που αντιστοιχεί κάθε πρότυπο σφάλμα e, στο σύνδρομό του s, όπως ο παρακάτω : Syndrome, s Coset leaders (errors patterns), e (100) ( ) (010) ( ) (001) ( ) (110) ( ) (011) ( ) (111) ( ) (101) ( ) Πίνακας Αποκωδικοποίησης για Hamming (7,4) κώδικα Στη συγκεκριμένη προσομοίωση, δημιουργήθηκε μια τυχαία ακολουθία δυαδικών ψηφίων, που αποτέλεσε το προς μετάδοση BPSK σήμα. Σε περίπτωση επιλογής Hamming (7,4) κωδικοποιητή, η ακολουθία αυτή οργανώνεται σε τετράδες δυαδικών ψηφίων, ώστε το προς κωδικοποίηση σήμα να λάβει την απαιτούμενη μορφή. Ο κώδικας που προκύπτει, είναι ένας πίνακας ίσου αριθμού γραμμών με τον πίνακα πληροφορίας και επτά στηλών. 7

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II II. ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ, GUI (Graphic User Interface) Γραφικό Περιβάλλον Χρήστη ή Γραφική Διασύνδεση Χρήστη (GUI), είναι ένα σύνολο γραφικών στοιχείων, τα οποία εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή και χρησιμοποιούνται για την αλληλεπίδραση του χρήστη με το αντίστοιχο περιβάλλον προσομοίωσης. Στοιχεία ενός GUI αποτελούν παράθυρα, pop-up menus, κουμπιά, γραμμές κύλισης, εικόνες, άξονες κ.α. Παρέχουν στο χρήστη, μέσω γραφικών, ενδείξεις και εργαλεία προκειμένου αυτός να φέρει εις πέρας κάποιες επιθυμητές λειτουργίες. Για το λόγο αυτό δέχονται και είσοδο από το χρήστη και αντιδρούν ανάλογα στα συμβάντα που αυτός προκαλεί με τη βοήθεια κάποιας συσκευής εισόδου (π.χ. πληκτρολόγιο, ποντίκι). Τα περισσότερα σύγχρονα προγράμματα και λειτουργικά συστήματα υπολογιστών, προσφέρουν στους χρήστες τους κάποιο GUI, γιατί αυτός ο τρόπος αλληλεπίδρασης με τον υπολογιστή ταιριάζει αρκετά με την ανθρώπινη εμπειρία και φύση. Σωστά σχεδιασμένα γραφικά, προσφέρουν ένα όμορφο, εύχρηστο και λειτουργικό περιβάλλον εργασίας και απαλλάσσουν το χρήστη από την εκμάθηση, συχνά πολύπλοκων, γλωσσών προγραμματισμού. Η παρούσα προσομοίωση υλοποιήθηκε στο GUI του Matlab (Version R2009b) και έχει στόχο χρήστες με βασικές γνώσεις τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, χωρίς προαπαιτούμενη ειδίκευση και εμπειρία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η εφαρμογή σχεδιάστηκε με γνώμονα το χρήστη, ώστε να γίνεται αντιληπτό κάθε στάδιο από το οποίο περνάει το BPSK σήμα, από τον πομπό μέχρι το δέκτη, με δυνατότητα παρέμβασης στις παραμέτρους του συστήματος, απεικονίσεις του σήματος καθ όλη τη διάρκεια της πορείας του και έλεγχο της ροής της προσομοίωσης από τον ίδιο το χρήστη. 8

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II II. I ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Η γενική μορφή του GUI που χρησιμοποιήθηκε κατά τον σχεδιασμό, φαίνεται παρακάτω : Περιβάλλον σχεδίασης Αυτή η φόρμα αποτέλεσε τη βάση για το σχεδιασμό ολόκληρης της προσομοίωσης, πέραν των guis διαγραμμάτων που διαφοροποιούνται ανάλογα με τις απαιτήσεις απεικόνισης και χωρίζεται στις εξής επιμέρους περιοχές : ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Σε αυτόν το χώρο, ο χρήστης εισάγει τα δεδομένα και τις παραμέτρους που αφορούν το σύστημά του, με τη βοήθεια edit boxes και pop up menus, ενώ παράλληλα του δίνεται η δυνατότητα να διαπιστώσει ότι η επιλογή μιας συγκεκριμένης τιμής επηρεάζει και τις τιμές άλλων παραμέτρων. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΟΥ Σε αυτόν το χώρο, παρουσιάζονται οι αριθμητικές τιμές για τα μεγέθη : μέγιστο πλάτος συμβόλου, μέση ισχύς συμβόλου και συντελεστής κορυφής (db). Τα μεγέθη αυτά είναι χαρακτηριστικά του σήματος το οποίο παράγεται στην έξοδο του συγκεκριμένου σταδίου της προσομοίωσης. 9

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II AXES Σε αυτόν το χώρο, υπάρχει για κάθε στάδιο της προσομοίωσης μια εικόνα η οποία περιγράφει σε block διάγραμμα το προσομοιούμενο σύστημα, καθώς και το αν έχει εκτελεστεί το στάδιο επεξεργασίας του σήματος. Για παράδειγμα, έστω ότι η προσομοίωση βρίσκεται στο στάδιο διέλευσης του BPSK σήματος από το φίλτρο εκπομπής. Η (αρχική) εικόνα που περιγράφει το σύστημα, πριν την διέλευση του σήματος από το φίλτρο είναι : Ενώ, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία διέλευσης από το φίλτρο, αντικαθίσταται με την παρακάτω : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Σε αυτόν το χώρο, βρίσκονται τα πλήκτρα που επιτελούν τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, με το πάτημα του πλήκτρου ΕΚΤΕΛΕΣΗ, που ενεργοποιείται μετά τον καθορισμό όλων των απαιτούμενων παραμέτρων, εκτελείται η επεξεργασία του σήματος, που περιγράφεται στο εκάστοτε στάδιο της προσομοίωσης. Με την ολοκλήρωση της εν λόγω επεξεργασίας, το πλήκτρο γίνεται ανενεργό. Τότε ενεργοποιούνται τα πλήκτρα του panel ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ : ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ, ΧΩΡΟΥ και ΟΦΘΑΛΜΟΥ. Το πάτημα τους οδηγεί στα guis διαγραμμάτων (για τα οποία γίνεται εκτενέστερη αναφορά παρακάτω), όπου απεικονίζονται γραφικά τα διάφορα στάδια επεξεργασίας του σήματος. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Τα πλήκτρα αυτά ελέγχουν τη ροή της εφαρμογής, μεταβαίνοντας σε προηγούμενο ή επόμενο στάδιο της προσομοίωσης, αντίστοιχα. Το πλήκτρο ΣΥΝΕΧΕΙΑ ενεργοποιείται μόνο μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σήματος σε κάθε 10

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II στάδιο, δηλαδή μετά την απενεργοποίηση του πλήκτρου ΕΚΤΕΛΕΣΗ, εξασφαλίζοντας έτσι την ομαλή και ολοκληρωμένη πορεία του σήματος στο σύστημα. ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σε αυτόν το χώρο (κάτω κεντρικά), δίνονται πληροφορίες στο χρήστη για την παραμετροποίηση των μεγεθών, καθοδήγηση για την εκτέλεση της προσομοίωσης καθώς και περιγραφή της κατάστασης του συστήματος. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ Σε αυτόν το χώρο, δίνονται στο χρήστη σύντομες πληροφορίες για τις παραμέτρους ή τα χαρακτηριστικά των στοιχείων του συστήματος, έτσι ώστε να αντιλαμβάνεται τη σημασία και τη φύση των μεγεθών και των μερών που απαρτίζουν το σύστημα. Για παράδειγμα, παρακάτω φαίνεται ότι με τη χρήση ενός μενού ο χρήστης μπορεί να λάβει βασικές πληροφορίες για το μέγεθος που επιθυμεί. Σχετικά με με τη χρήση μενού 11

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Ενώ παρακάτω, ο χώρος χρησιμοποιείται για επεξήγηση των χαρακτηριστικών του φίλτρου εκπομπής : Χαρακτηριστικά Φίλτρου Εκπομπής Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η μορφή αυτή αποτέλεσε τον βασικό άξονα σχεδίασης της εφαρμογής, χωρίς όμως να αποκλείονται εξαιρέσεις και διαφοροποιήσεις. Σε κάποια στάδια της προσομοίωσης, όπως στη δημιουργία της ακολουθίας θορύβου, στην πρόσθεση του bpsk σήματος με το λευκό γκαουσιανό θόρυβο ή στη λήψη του σήματος στο δέκτη, το gui παρουσιάζει, τις απαιτούμενες με το στάδιο, διαφορές. Αυτό θα γίνει πλήρως κατανοητό στο επόμενο κεφάλαιο, όπου παρουσιάζεται βήμα προς βήμα η προσομοίωση. 12

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II II. II GUIs ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Σε αυτήν την ενότητα, παρατίθεται η γενική εικόνα του gui των απεικονίσεων του σήματος στα διάφορα στάδια επεξεργασίας του. Πρόκειται για τα διαγράμματα ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ, ΧΩΡΟΥ και ΟΦΘΑΛΜΟΥ, που ενεργοποιούνται με το πάτημα των αντίστοιχων πλήκτρων και αποτυπώνουν, γραφικά, την πορεία του σήματος από τον πομπό μέχρι το δέκτη, με όλες τις τυχόν αλλοιώσεις που υφίσταται. Η μορφή του διαγράμματος χρόνου, δίνεται παρακάτω : GUI Διαγραμμάτων Χρόνου 13

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Αντίστοιχα, του διαγράμματος συχνότητας : Του διαγράμματος χώρου : GUI Διαγραμμάτων Συχνότητας GUI Διαγραμμάτων Χώρου 14

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Και τέλος, του διαγράμματος οφθαλμού : GUI Διαγραμμάτων Οφθαλμού Το εύρος συμβόλων στα διαγράμματα χρόνου, το εύρος συχνοτήτων στα διαγράμματα συχνότητας και το εύρος των σημείων δειγματοληψίας στα διαγράμματα χώρου δεν είναι σταθερά, αλλά μεταβάλλονται ανάλογα με τις τιμές που επιλέγονται για το πλήθος των bits πληροφορίας, την περίοδο σηματοδοσίας (Τ) και τον αριθμό δειγμάτων ανά PSK σύμβολο, αντίστοιχα. Τα πλήκτρα που αφορούν σε απεικονίσεις της ορθογώνιας συνιστώσας,q του σήματος είναι ανενεργά, καθώς για την περίπτωση του bpsk σήματος, αυτή είναι μηδενική. Όπου είναι απαραίτητο, εκτελούνται οι απαιτούμενοι έλεγχοι για την ορθή επιλογή των ορίων απεικόνισης, ενώ το πλήκτρο ΠΛΕΓΜΑ ενεργοποιείται με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου απεικόνισης. Με το πάτημα του πλήκτρου ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, ο χρήστης επιστρέφει στο στάδιο της προσομοίωσης που βρισκόταν, με δυνατότητες επιλογής την εξέλιξη της ( ΣΥΝΕΧΕΙΑ ) ή μια διαφορετικού τύπου απεικόνιση. Τέλος, στην περίπτωση περιγραφής του λευκού γκαουσιανού θορύβου τα παραπάνω διαγράμματα αντικαθίστανται από τα : ΧΡΟΝΟΥ, ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ και ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ. 15

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II II. III ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΗΣ Η επεξεργασία του σήματος γίνεται με το πάτημα του πλήκτρου ΕΚΤΕΛΕΣΗ σε κάθε στάδιο της προσομοίωσης. Με την ολοκλήρωση της εκάστοτε επεξεργασίας, το πλήκτρο αυτό απενεργοποιείται και αυτόματα γίνεται ενεργό το, μέχρι πρότινος μη διαθέσιμο, πλήκτρο ΣΥΝΕΧΕΙΑ. Με αυτόν τον τρόπο, η προσομοίωση προχωρά εκμηδενίζοντας την πιθανότητα παράλειψης κάποιας φάσης της και εξασφαλίζοντας την ολοκληρωμένη πορεία του σήματος στο σύστημα. Ο χρήστης μπορεί να περιηγείται στα προηγούμενα στάδια της εφαρμογής (μέσω των πλήκτρων ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ) ενώ μπορεί να μεταβεί στο επόμενο μόνο όταν ολοκληρωθεί το παρόν. Στις περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητη η εισαγωγή δεδομένων, το πρόγραμμα ενημερώνει το χρήστη για τυχόν λανθασμένες δοθείσες τιμές παραμέτρων ή και σε ενδεχόμενη παράλειψή τους, μέσω παραθύρων μηνυμάτων. Μερικά παραδείγματα, φαίνονται παρακάτω : Λανθασμένη Εισαγωγή Δεδομένων 16

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Παράλειψη Εισαγωγής Δεδομένων 17

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III III. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζονται διεξοδικά η ροή της εφαρμογής και οι δυνατότητες που έχει ο χρήστης να καθορίσει το σύστημα που θα μελετήσει. Σε κάθε στάδιο της προσομοίωσης θα δίνονται και τα αντίστοιχα διαγράμματα του σήματος και του συστήματος, για την όσο το δυνατόν πληρέστερη περιγραφή της διαδικασίας. Η εφαρμογή ξεκινά με την παρακάτω εισαγωγική οθόνη, στην οποία φαίνονται η συνολική μορφή του συστήματος καθώς και οι επιλογές που έχει ο χρήστης ως προς τη σύνθεσή του. Πιέζοντας το πλήκτρο ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ο χρήστης μεταβαίνει στη φάση σύνθεσης του συστήματος που θα προσομοιωθεί. Το στιγμιότυπο αυτής της διαδικασίας φαίνεται παρακάτω. Στη γραμμή πληροφοριών δίνεται το αντίστοιχο μήνυμα : Παραμετροποίηση πομπού. 18

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Όπως αναφέρεται παραπάνω, η παρούσα προσομοίωση υλοποιήθηκε μόνο για BPSK πομποδέκτη με κωδικοποίηση Hamming. Για το λόγο αυτό, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, το σύστημα αποτελείται από όλες τις δυνατές επιλογές. Ωστόσο, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συνθέσει ένα σύστημα χωρίς κωδικοποιητή. Με μελλοντική εξέλιξη του προγράμματος, ο χρήστης θα είναι ικανός να επιλέξει ανάμεσα σε περισσότερα είδη διαμόρφωσης και κωδικοποίησης. Πιέζοντας ΕΚΤΕΛΕΣΗ εμφανίζεται στη σχετική θέση της οθόνης το block διάγραμμα του πομπού, ενώ απομένει να δοθούν τιμές στις παραμέτρους για τη δημιουργία του bpsk σήματος. 19

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Για το συντελεστή τυχαιότητας επιλέχθηκε (αυθαίρετα, δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός) η τιμή 22, για το πλήθος των bits πληροφορίας η τιμή 100,000, και για την περίοδο σηματοδοσίας (Τ) η τιμή του 1 μs, από τα αντίστοιχα pop-up menus. Οι τιμές του πλήθους εκπεμπόμενων PSK συμβόλων, των συνολικών bits και του συνόλου των δειγμάτων υπολογίζονται, αυτόματα από το πρόγραμμα, με τον καθορισμό των τιμών των παραπάνω μεγεθών. Πιέζοντας ΕΚΤΕΛΕΣΗ : 20

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Σε αυτό το σημείο, κρίνεται απαραίτητο, να γίνει μια σύντομη αναφορά στο παραγόμενο bpsk σήμα. Όπως φαίνεται στο block διάγραμμα, αρχικά παράγονται τα δυαδικά ψηφία (0 ή 1) πληροφορίας (information bits). Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η γεννήτρια συνάρτηση ψευδοτυχαίων αριθμών με ομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας πιθανότητας randi, η οποία με τα κατάλληλα ορίσματα, παράγει μια ακολουθία δυαδικών αριθμών. Η ακολουθία αυτή είναι ουσιαστικά ένας πίνακας γραμμή, με αριθμό στηλών ίσο με το πλήθος bits πληροφορίας που εισάγει ο χρήστης, στη συγκεκριμένη περίπτωση ίσο με 100,000. Το πρόγραμμα δημιουργεί το δικό του κανάλι ψευδοτυχαίων αριθμών από το οποίο προκύπτει η παραπάνω ακολουθία. Ο συντελεστής τυχαιότητας, που πρέπει να 32 είναι ένας ακέραιος αριθμός και πρακτικά μικρότερος του 2 (ιδιαίτερα μεγάλη τιμή για να τεθεί κάποιος περιορισμός), αρχικοποιεί την ακολουθία του σήματος. Συγκεκριμένα, η ακολουθία πληροφορίας που παράγεται στο παράδειγμα, είναι ένα τμήμα του καναλιού που δημιουργεί το πρόγραμμα και ακριβέστερα αποτελείται από τον εικοστό δεύτερο όρο του (τιμή του συντελεστή τυχαιότητας) μέχρι και τα επόμενα 99,000 (τιμή του πλήθους bits πληροφορίας - 1) bits. Τα bits πληροφορίας (information bits), αφού οργανωθούν σε τετράδες, δηλαδή μετά τη μετατροπή του αρχικού πίνακα, σε έναν διάστασης , εισάγονται στον Hamming (7,4) κωδικοποιητή. Αυτός έχει ρυθμό 4, που σημαίνει 7 ότι παράγει 7 bits εξόδου για κάθε 4 bits εισόδου. Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός των bits που εξέρχονται από τον κωδικοποιητή είναι 175,000. Στην περίπτωση του bpsk σήματος ο αριθμός των εκπεμπόμενων συμβόλων είναι ίσος με τον αριθμό των συνολικών bits. Δηλαδή κάθε bit που εξέρχεται από τον κωδικοποιητή, είναι ένα εκπεμπόμενο σύμβολο. Επομένως, ο αριθμός των εκπεμπόμενων PSK συμβόλων είναι και αυτός ίσος με 175,000. Τα σύμβολα/bits αναδιατάσσονται και εισέρχονται στον bpsk διαμορφωτή. Το bpsk σήμα υπερδειγματοληπτείται με αριθμό δειγμάτων ανά σύμβολο ίσο με 16. Αυτό σημαίνει ότι, ο συνολικός αριθμός των δειγμάτων είναι : 175,000 * 16 = 2,800,000. Το bpsk σήμα δημιουργήθηκε και ο χρήστης μπορεί πλέον να επιλέξει κάποια από τις διαθέσιμες απεικονίσεις ή να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο (όπως φαίνεται και στη γραμμή πληροφοριών). Στη συνέχεια δίνονται τα διαγράμματα χρόνου, συχνότητας, χώρου και οφθαλμού του bpsk σήματος που δημιουργήθηκε. 21

25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Διάγραμμα Χρόνου Συμφασικής Συνιστώσας BPSK Σήματος Διάγραμμα Συχνότητας Συμφασικής Συνιστώσας BPSK Σήματος 22

26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Διάγραμμα ΧώρουBPSK Σήματος Διάγραμμα ΟφθαλμούBPSK Σήματος 23

27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Το επόμενο στάδιο επεξεργασίας, αφορά τη διέλευση του bpsk σήματος από το φίλτρο εκπομπής. Ο χρήστης καλείται να καθορίσει το συντελεστή αποκοπής του φίλτρου εκπομπής (cut off factor) και πιέζοντας το πλήκτρο ΕΚΤΕΛΕΣΗ ολοκληρώνεται η διαδικασία διέλευσης του σήματος από το φίλτρο. Πριν την εισαγωγή του συντελεστή αποκοπής, το panel που παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του φίλτρου και το πλήκτρο ΕΚΤΕΛΕΣΗ είναι ανενεργά. Στην επεξεργασία σήματος, ένα φίλτρο ρίζας ανυψωμένου συνημιτόνου (root raised cosine filter, RRC ή square root raised cosine filter, SRRC) χρησιμοποιείται συχνά ως φίλτρο εκπομπής και λήψης σε ένα ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό σύστημα, ώστε η συνδυασμένη απόκρισή τους να ισοδυναμεί με εκείνη ενός φίλτρου ανυψωμένου συνημιτόνου. Το φίλτρο ανυψωμένου συνημιτόνου προτιμάται χάρη στην ικανότητα του να μηδενίζει την ενδοσυμβολική παρεμβολή (intersymbol interference, ISI). Ο συντελεστής αποκοπής του φίλτρου είναι ένας αριθμός που πρέπει να ανήκει στο διάστημα [0,1] και είναι ένα μέτρο της περίσσειας του εύρους ζώνης του φίλτρου. Όσο μειώνεται η τιμή του συντελεστή, τόσο μειώνεται το εύρος ζώνης του φίλτρου, σε βάρος όμως της χρονικής απόσβεσης του παλμού. Ο χρήστης μπορεί να δει την κρουστική απόκριση και την απόκριση συχνότητας του φίλτρου που επέλεξε, καθώς και αυτές φίλτρων με διαφορετικούς συντελεστές αποκοπής. 24

28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Τέλος, ο χρήστης μπορεί να δώσει διαφορετική τιμή στο συντελεστή αποκοπής επιλέγοντας από το μενού Reset Συντελεστή Αποκοπής. Πιέζοντας ξανά το πλήκτρο ΕΚΤΕΛΕΣΗ το αρχικό bpsk σήμα θα περάσει από το νέο φίλτρο. Παρακάτω φαίνεται η κρουστική απόκριση του φίλτρου εκπομπής με συντελεστή αποκοπής ίσο με Παραθέτονται επίσης τα διαγράμματα χρόνου, συχνότητας, χώρου και οφθαλμού του bpsk σήματος μετά την διέλευσή του από το φίλτρο. Οι διαφορές με εκείνα του αρχικού σήματος είναι εμφανείς. 25

29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Διάγραμμα Χρόνου BPSK Σήματος μετά το Φίλτρο Εκπομπής Διάγραμμα Συχνότητας BPSK Σήματος μετά το Φίλτρο Εκπομπής 26

30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Διάγραμμα Χώρου BPSK Σήματος μετά το Φίλτρο Εκπομπής Διάγραμμα Οφθαλμού BPSK Σήματος μετά το Φίλτρο Εκπομπής 27

31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Στη συνέχεια, με ένα παράθυρο διαλόγου, ο χρήστης επιλέγει αν το κανάλι θα παρουσιάζει αργές διαλείψεις Rayleigh ή όχι. Η παρούσα εφαρμογή, όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν υποστηρίζει αυτή την επιλογή. Η προσομοίωση συνεχίζεται με τη δημιουργία της ακολουθίας θορύβου (AWGN). 28

32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Και για τη δημιουργία της ακολουθίας θορύβου, το πρόγραμμα δημιουργεί το δικό του κανάλι ψευδοτυχαίων αριθμών και χρησιμοποιεί το συντελεστή τυχαιότητας που εισάγει ο χρήστης (στο παράδειγμα καθορίστηκε τυχαία ίσος με 44) με τον ίδιο τρόπο, όπως στη δημιουργία του αρχικού σήματος. Εδώ η γεννήτρια συνάρτηση του λευκού γκαουσιανού θορύβου είναι η wgn. Το διάγραμμα χρόνου του παραγόμενου λευκού θορύβου (που θα προστεθεί στο bpsk σήμα) δίνεται παρακάτω : Διάγραμμα Χρόνου Συμφασικής Συνιστώσας Λευκού Γκαουσιανού Θορύβου Πιέζοντας το πλήκτρο ΣΥΝΕΧΕΙΑ η προσομοίωση μεταβαίνει στο στάδιο της πρόσθεσης του σήματος με το λευκό γκαουσιανό θόρυβο. Ο χρήστης καλείται να επιλέξει την τιμή της σηματοθορυβικής σχέσης (SNR) στην είσοδο του δέκτη μέσω ενός pop up menu και από ένα σύνολο που περιλαμβάνει τις τιμές [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,,9, 10, 200]. Η τιμή 200 προσομοιώνει ουσιαστικά ένα κανάλι χωρίς την παρουσία λευκού θορύβου. Στο παρόν παράδειγμα η τιμή του SNR είναι 5. 29

33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Το διάγραμμα χρόνου του προκύπτοντος σήματος φαίνεται παρακάτω : Διάγραμμα Χρόνου BPSK Σήματος + Θορύβου (WGN) 30

34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Επόμενο στάδιο αποτελεί η διέλευση του σήματος (bpsk σήμα + θόρυβος) από το φίλτρο λήψης. Το φίλτρο λήψης είναι ρίζας ανυψωμένου συνημιτόνου, όπως το φίλτρο εκπομπής. Η εφαρμογή σχεδιάστηκε καθιστώντας ως συντελεστή αποκοπής του φίλτρου λήψης, την τιμή του αντίστοιχου συντελεστή του φίλτρου εκπομπής (στο παρόν παράδειγμα η τιμή του είναι 0.25). Ωστόσο, ο χρήστης έχει τη δύναμη να παρέμβει και να δώσει διαφορετική τιμή στο συντελεστή του φίλτρου λήψης, τηρώντας πάντα τους απαραίτητους περιορισμούς. Με την διέλευση του σήματος από το φίλτρο λήψης το πλήκτρο ΕΚΤΕΛΕΣΗ απενεργοποιείται, ενώ πλέον είναι διαθέσιμες οι επιλογές απεικόνισης. Σε αυτό το σημείο δίνεται η δυνατότητα απεικόνισης του bpsk σήματος μετά την διέλευση του από το φίλτρο λήψης με ή χωρίς την παρουσία θορύβου, καθώς και του θορύβου αυτού καθ αυτού μετά το φίλτρο λήψης. Δίνονται, ενδεικτικά, ορισμένα διαγράμματα χρόνου και οφθαλμού, παρακάτω : 31

35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Διάγραμμα ΧρόνουBPSK Σήματος μετά το Φίλτρο Λήψης Διάγραμμα Οφθαλμού BPSK Σήματος μετά το Φίλτρο Λήψης 32

36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Διάγραμμα Χρόνου Θορύβου (WGN) μετά το Φίλτρο Λήψης Διάγραμμα Χρόνου BPSK Σήματος + Θορύβου (WGN) μετά το Φίλτρο Λήψης 33

37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Διάγραμμα Οφθαλμού BPSK Σήματος + Θορύβου (WGN) μετά το Φίλτρο Λήψης Σε αυτό το στάδιο, ο χρήστης έχει και την επιπλέον επιλογή της ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ απεικόνισης. Πρόκειται για απεικονίσεις που συγκεντρώνουν την πορεία του σήματος στο τηλεπικοινωνιακό σύστημα, δίνοντας την ευκαιρία να κατανοήσει κανείς τις επιδράσεις του φίλτρου και του καναλιού στο σήμα που δημιουργεί. Παρακάτω δίνονται οι βήμα προς βήμα απεικονίσεις του σήματος και του θορύβου στο χρόνο και τη συχνότητα : 34

38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Βήμα προς Βήμα Απεικονίσεις BPSK Σήματος στο Χρόνο Βήμα προς Βήμα Απεικονίσεις BPSK Σήματος στη Συχνότητα 35

39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Στο επόμενο και τελευταίο στάδιο της προσομοίωσης, το σήμα φτάνει στο δέκτη. Ο δέκτης αποτελείται από τα αντίστροφα συστήματα του πομπού, δηλαδή από έναν bpsk αποδιαμορφωτή, έναν επαναδιατάκτη και έναν Hamming (7,4) αποκωδικοποιητή. Ο επαναδιατάκτης, επαναφέρει τα bits στις αρχικές θέσεις τους πριν την αναδιάταξη τους, χρησιμοποιώντας αντίστροφη λογική, είτε αυτά έχουν αποδιαμορφωθεί σωστά, είτε λανθασμένα. Τα επαναδιαταγμένα bits (πίνακας διάστασης 1 175, 000), οργανώνονται σε επτάδες (πίνακας διάστασης 25, 000 7) και εισέρχονται στον αποκωδικοποιητή. Στην έξοδο του τελευταίου, λαμβάνεται ένας πίνακας διάστασης 25, (100,000 bits), που αποτελεί το αποκωδικοποιημένο μήνυμα πληροφορίας. Στην έξοδο κάθε υποσυστήματος, γίνεται ανίχνευση λαθών, καθώς καθ όλη τη διάρκεια της προσομοίωσης οι εκπεμπόμενες και λαμβανόμενες ακολουθίες είναι γνωστές. Συνεπώς, μετά την μεταξύ τους σύγκριση, είναι δυνατό να εντοπιστεί που εμφανίζονται λάθη και αν ο αποκωδικοποιητής κατάφερε να τα διορθώσει. Οι πληροφορίες για την ανίχνευση και τη διόρθωση των ενδεχόμενων λαθών, δίνονται στην περιοχή των ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞΟΔΟΥ. Τέλος, ο χρήστης μπορεί να δει το αρχικό σήμα που δημιούργησε και μετέδωσε, μαζί με τα λάθη που συνέβησαν και τυχόν παρέμειναν στο τελικό σήμα πληροφορίας που λαμβάνει. 36

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Αρχικό Διαμορφωμένο Σήμα και Λάθη που συνέβησαν Φάση Αρχικού Διαμορφωμένου Σήματος και Λάθη που συνέβησαν 37

41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Αρχικά bits Πληροφορίας και Λάθη που παρέμειναν 38

42 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] SHU LIN, DANIEL J. COSTELLO, ERROR CONTROL CODING, 2 nd EDITION, Pearson Education, Inc., 2004 [2] JOHN G. PROAKIS, MASOUD SALEHI, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2002 [3] ΚΟΥΡΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, Διπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., 2002 [4] ΜΑΚΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ RAYLEIGH ΔΙΑΛΕΙΨΕΩΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ, Διπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.,2001 [5] INTERNET (WORLD WIDE WEB), 39

Εξομοίωση Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος Βασικής Ζώνης

Εξομοίωση Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος Βασικής Ζώνης Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής Ακαδημαϊκό Έτος 009-010 Ψ Η Φ Ι Α Κ Ε Σ Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι ΕΣ η Εργαστηριακή Άσκηση: Εξομοίωση Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος Βασικής Ζώνης Στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

2 η Εργαστηριακή Άσκηση

2 η Εργαστηριακή Άσκηση Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής Ψ Η Φ Ι Α Κ Ε Σ Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι ΕΣ 2 η Εργαστηριακή Άσκηση Σύγκριση Ομόδυνων Ζωνοπερατών Συστημάτων 8-PSK και 8-FSK Στην άσκηση αυτή καλείστε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Διάλειψη (fading) είναι η παραμόρφωση ενός διαμορφωμένου σήματος λόγω της μετάδοσης του σε ασύρματο περιβάλλον. Η προσομοίωση μίας τέτοιας μετάδοσης γίνεται με την μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Βασικές έννοιες μετάδοσης Διαμόρφωση ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προσομοίωση Φυσικού Επιπέδου και Επιπέδου Σύνδεσης Δεδομένων Ασύρματου Δικτύου Ιατρικών Αισθητήρων

ΘΕΜΑ. Προσομοίωση Φυσικού Επιπέδου και Επιπέδου Σύνδεσης Δεδομένων Ασύρματου Δικτύου Ιατρικών Αισθητήρων Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Επιστηµών Υγείας Τµήµα Ιατρικής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΉΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ 7 Επικοινωνίες ΙΙ Χειμερινό Εξάμηνο Διάλεξη η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Webpage: hp://ecla.uop.gr/coure/tst25 e-ail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Θεωρία-Εισαγωγή ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Τα σφάλµατα µετάδοσης στις τηλεπικοινωνιακές γραµµές προκαλούνται από µία ποικιλία φυσικών φαινοµένων. Ένα φαινόµενο το οποίο είναι πάντοτε παρόν είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 8: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 8: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 8: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Σε ένα σύστημα τηλεπικοινωνιών πολλών χρηστών, όπου περισσότεροι από ένας χρήστες στέλνουν πληροφορίες μέσω ενός κοινού καναλιού,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Διάλεξη 3: DSP for Audio ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 11172-3 MPEG-1 Δρ. Θωµμάς Ζαρούχας Επιστηµμονικός Συνεργάτης Μεταπτυχιακό Πρόγραµμµμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 16/11/2011 10:31 (31) καθ. Τεχνολογίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ (ANALOGUE) ΨΗΦΙΑΚΟ (DIGITAL) 16/11/2011 10:38 (38) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές χρήσεις της Matlab

Τυπικές χρήσεις της Matlab Matlab Μάθημα 1 Τι είναι η Matlab Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Περιβάλλον ανάπτυξης Διερμηνευμένη γλώσσα Υψηλή επίδοση Ευρύτητα εφαρμογών Ευκολία διατύπωσης Cross platform (Wintel, Unix, Mac) Τυπικές χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΕΝΟΤΗΤΑ Μ1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Εκπαιδευτής: Γ. Π. ΠΑΤΣΗΣ, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΤΕΙ Αθήνας ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1. Ποια είναι η βάση

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο συστήματος αποδιαμόρφωσης παρουσία θορύβου

Μοντέλο συστήματος αποδιαμόρφωσης παρουσία θορύβου Μοντέλο συστήματος αποδιαμόρφωσης παρουσία θορύβου Επίδοση παρουσία θορύβου Η ανάλυση της επίδοσης των συστημάτων διαμόρφωσης παρουσία θορύβου είναι εξαιρετικά σημαντική για τη σχεδίαση των διαφόρων επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1 Ήχος Χαρακτηριστικά του ήχου Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία Κβαντοποίηση δειγμάτων Παλμοκωδική διαμόρφωση Συμβολική αναπαράσταση μουσικής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ποµπός ΑΜ εκπέµπει σε φέρουσα συχνότητα 1152 ΚΗz, µε ισχύ φέροντος 10KW. Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων

Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων Γεώργιος Χ. Αλεξανδρόπουλος Διπλ. Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής MSc Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων & Εικόνων Εργαστήριο Ασυρμάτων Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο Εργαστηριακή Άσκηση 1: Εισαγωγή στη διαμόρφωση πλάτους (ΑΜ) Προσομοίωση σε Η/Υ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτες ΑΜ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ CW

Δέκτες ΑΜ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ CW ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Στα συστήματα διαμόρφωσης (otiuou-ve) το κριτήριο της συμπεριφοράς τους ως προς το θόρυβο, είναι ο λόγος σήματος προς θόρυβο στην έξοδο (output igl-tooie rtio). λόγος σήματος προς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Τεχνολογία ΙΙ Τεχνικών Σχολών, Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φροντιστηριο ΗΥ217

8ο Φροντιστηριο ΗΥ217 8ο Φροντιστηριο ΗΥ217 Επιµέλεια : Γ. Καφεντζής 10 Ιανουαρίου 2014 Ασκηση 0.1 Εστω ότι η τ.µ. X ακολουθεί Γκαουσιανή κατανοµή µε µέση τιµή 10 και διασπορά σ 2 = 4, δηλαδή X N( 10, 4). Να υπολογίσετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών 1.1 Βασικές μετατροπές Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών Όταν μας ενδιαφέρει ο υπολογισμός μεγεθών σχετικών με στάθμες ισχύος εκπεμπόμενων σημάτων, γίνεται χρήση και της λογαριθμικής κλίμακας με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 4 Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση Δορυφορική τηλεόραση: Η εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος από επίγειους σταθμούς μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένο Περιβάλλον Σχεδιασµού Και Επίδειξης Φίλτρων

Ολοκληρωµένο Περιβάλλον Σχεδιασµού Και Επίδειξης Φίλτρων Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµάτων 20 Ολοκληρωµένο Περιβάλλον Σχεδιασµού Και Επίδειξης Φίλτρων Α. Εγκατάσταση Αφού κατεβάσετε το συµπιεσµένο αρχείο µε το πρόγραµµα επίδειξης, αποσυµπιέστε το σε ένα κατάλογο µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές κωδικοποίησης. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 08-1

Αρχές κωδικοποίησης. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 08-1 Αρχές κωδικοποίησης Απαιτήσεις κωδικοποίησης Είδη κωδικοποίησης Κωδικοποίηση εντροπίας Διαφορική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση μετασχηματισμών Στρωματοποιημένη κωδικοποίηση Κβαντοποίηση διανυσμάτων Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Ασκηση 2- Κυκλικοί Κώδικες

Εργαστηριακή Ασκηση 2- Κυκλικοί Κώδικες Εργαστηριακή άσκηση 2 Θεωρία ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Οι κώδικες διόρθωσης σφαλµάτων χρησιµοποιούνται µερικές φορές για µετάδοση δεδοµένων, για παράδειγµα, όταν το κανάλι είναι µονόδροµο (simplex)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Το σήμα εξόδου ενός διαμορφωτή συμβατικού ΑΜ είναι:

Το σήμα εξόδου ενός διαμορφωτή συμβατικού ΑΜ είναι: Άσκηση 1 Το σήμα εξόδου ενός διαμορφωτή συμβατικού ΑΜ είναι: i. Προσδιορίστε το σήμα πληροφορίας και το φέρον. ii. Βρείτε το δείκτη διαμόρφωσης. iii. Υπολογίστε το λόγο της ισχύος στις πλευρικές ζώνες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Ανάκτηση Χρονισμού. Τρόποι Συγχρονισμού Συμβόλων. Συγχρονισμός Συμβόλων. t mt

Εισαγωγή. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Ανάκτηση Χρονισμού. Τρόποι Συγχρονισμού Συμβόλων. Συγχρονισμός Συμβόλων. t mt Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών Συγχρονισμός Συμβόλων Εισαγωγή Σε ένα ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό σύστημα, η έξοδος του φίλτρου λήψης είναι μια κυματομορφή συνεχούς χρόνου y( an x( t n ) n( n x( είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ 22: Βασικά Ζητήματα Δίκτυα Η/Υ

ΠΛΗ 22: Βασικά Ζητήματα Δίκτυα Η/Υ www.lucent.com/security ΠΛΗ 22: Βασικά Ζητήματα Δίκτυα Η/Υ 2 η ΟΣΣ / ΠΛΗ22 / ΑΘΗ.4 /07.12.2014 Νίκος Δημητρίου (Σημείωση: Η παρουσίαση αυτή συμπληρώνει τα αρχεία PLH22_OSS2_diafaneies_v1.ppt, και octave_matlab_tutorial_v1.ppt

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα σχεδίασης με μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων

Παραδείγματα σχεδίασης με μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων Παραδείγματα σχεδίασης με μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων Γιώργος Δημητρακόπουλος 1 Αποκωδικοποιητής κώδικα Huffman συμπίεση δεδομένων Ξέρουμε ότι με n bits μπορούμε να κωδικοποιήσουμε 2 n διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (BSD07) (ΠΔ.Τ.Ε. 2563/19.7.2005 Ε50) Ιανουάριος 2005 ΓΕΝΙΚΑ... 4 1. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ-ΚΩ ΙΚΕΣ

ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ-ΚΩ ΙΚΕΣ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ-ΚΩ ΙΚΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ) T.E.I. ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ 27 P i : πιθανότητα εµφάνισης του i γεγονότος ποσότητα πληροφορίας που µεταφέρει το γεγονός I: I P I = log b P = log b P Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένων. Μοναστηρίου 7, 14565 Άγιος Στέφανος. Tηλ.: 211 7058321 Φαξ: 2117406171 E-mail: info@axiatech.gr Website: www.axiatech.

Δεδομένων. Μοναστηρίου 7, 14565 Άγιος Στέφανος. Tηλ.: 211 7058321 Φαξ: 2117406171 E-mail: info@axiatech.gr Website: www.axiatech. UΈλεγχος από Η/Υ + Απόληψη Δεδομένων + Επεξεργασία Δεδομένων Το μεγαλύτερο μέρος των μηχανημάτων της EDIBON είναι διαθέσιμα και σε έκδοση ελεγχόμενη από Η/Υ. Δεν γίνεται απλή καταγραφή των δεδομένων, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων Γιάννης Λιαπέρδος TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Η έννοια του συνδυαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Simulation Interface Toolkit για την Εξομοίωση και Πειραματισμό Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου

Χρήση του Simulation Interface Toolkit για την Εξομοίωση και Πειραματισμό Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Χρήση του Simulation Interface Toolkit για την Εξομοίωση και Πειραματισμό Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Γ. Νικολακόπουλος, Μ. Κουνδουράκης, Α. Τζες και Γ. Γεωργούλας Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις C B (2) SNR 10log( SNR) 10log(31) 14.91dB ΑΣΚΗΣΗ 1

Ασκήσεις C B (2) SNR 10log( SNR) 10log(31) 14.91dB ΑΣΚΗΣΗ 1 Ασκήσεις ΑΣΚΗΣΗ 1 Ένα ψηφιακό κανάλι πρέπει να έχει χωρητικότητα 25Mbps. Το ίδιο κανάλι έχει φάσμα μεταξύ 19 ΜΗz και 24 ΜΗz. Α)Ποιος είναι ο απαιτούμενος λόγος σήματος προς θόρυβο σε db για να λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστικά Κυκλώματα

Συνδυαστικά Κυκλώματα 3 Συνδυαστικά Κυκλώματα 3.1. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ Λ ΟΓΙΚΗ Συνδυαστικά κυκλώματα ονομάζονται τα ψηφιακά κυκλώματα των οποίων οι τιμές της εξόδου ή των εξόδων τους διαμορφώνονται αποκλειστικά, οποιαδήποτε στιγμή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΓΜA - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ. Περιγράψουµε τον τρόπο ανάπτυξης σε σειρά Fourier ενός περιοδικού αναλογικού σήµατος.

ΑΝΑΠΤΥΓΜA - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ. Περιγράψουµε τον τρόπο ανάπτυξης σε σειρά Fourier ενός περιοδικού αναλογικού σήµατος. 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜA - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Περιγράψουµε τον τρόπο ανάπτυξης σε σειρά Fourier ενός περιοδικού αναλογικού σήµατος. Ορίσουµε το µετασχηµατισµό Fourier ενός µη περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τη διαχείριση ραδιοδιαύλων

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τη διαχείριση ραδιοδιαύλων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 Από ένα αθόρυβο κανάλι 4 khz παίρνουμε δείγματα κάθε 1 msec. - Ποιος είναι ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων; - Πώς μεταβάλλεται ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

15/3/2009. Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου. χρόνου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής

15/3/2009. Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου. χρόνου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής 15/3/9 Από το προηγούμενο μάθημα... Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου Μάθημα: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» Δάλ Διάλεξη 3 η : «Επεξεργαστές Ε ξ έ Δυναμικής Περιοχής» Φλώρος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 6 Τεχνικές πoλυπλεξίας - CDMA

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 6 Τεχνικές πoλυπλεξίας - CDMA Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 6 Τεχνικές πoλυπλεξίας - CDMA 1 Πολυπλεξία Η πολυπλεξία επιτρέπει την παράλληλη μετάδοση δεδομένων από διαφορετικές πηγές χωρίς αλληλοπαρεμβολές. Τρία βασικά είδη TDM/TDMA

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου.

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου. Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Παράµετρος & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Οικονοµικές Χρήσεις Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Μέσω της εργασίας αυτής, αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ (ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) 3 η ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ (ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) 3 η ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ (ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) 3 η ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 1 Στο ανωτέρω Σχήμα η πρώτη κυματομορφή αποτελεί την είσοδο δύο κωδικοποιητών (Line Coders) ενώ οι επόμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 6 : Κωδικοποίηση & Συμπίεση εικόνας Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Ασύρματη διάδοση Εισαγωγή Κεραίες διάγραμμα ακτινοβολίας, κέρδος, κατευθυντικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (BSD16) ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ A Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Παραστατικών Πωλήσεων

1 Παραστατικών Πωλήσεων Version 2.4.0.0 Κινήσεις 1 Παραστατικών Πωλήσεων Κινήσεις Πωλήσεις Παραστατικά Πωλήσεων Στην αναζήτηση των παραστατικών πωλήσεων πραγµατοποιήθηκε προσθήκη ενός πλήκτρου το οποίο γίνεται ενεργό µόνο για

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου

Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Εργαστηριακή Άσκηση 1 «Διαχείριση και Δημιουργία Βασικών Σημάτων, Δειγματοληψία και Κβαντισμός» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ 5.1 Tο θεώρημα δειγματοληψίας. Χαμηλοπερατά σήματα 5.2 Διαμόρφωση πλάτους παλμού 5.3 Εύρος ζώνης καναλιού για ένα PAM σήμα 5.4 Φυσική δειγματοληψία

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Έκδοση 1.3 Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα Εφαρμογή Διαχείρισης Τηλεδιασκέψεων... 2 Προβολή τηλεδιασκέψεων... 3 Προσθήκη τηλεδιάσκεψης... 4 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 131: ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ I ΕΡΓΑΣΙΑ 2

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 131: ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ I ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΕΡΓΑΣΙΑ Διδάσκων: Γιώργος Χρυσάνθου Υπεύθυνος Άσκησης: Πύρρος Μπράτσκας Ημερομηνία Ανάθεσης: 3/10/015 Ημερομηνία Παράδοσης: 09/11/015 09:00 π.μ. I.Στόχος Στόχος αυτής της εργασίας είναι η χρησιμοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών

Συστήματα Επικοινωνιών Συστήματα Επικοινωνιών Ενότητα 9: Παλμοκωδική Διαμόρφωση (PCM) Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Περιγραφή της μεθόδου παλμοκωδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 4: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Θεωρητικές Ασκήσεις (# ): ειγµατοληψία, κβαντοποίηση και συµπίεση σηµάτων. Στην τηλεφωνία θεωρείται ότι το ουσιαστικό περιεχόµενο της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Πηγής. Δρ. Α. Πολίτης

Κωδικοποίηση Πηγής. Δρ. Α. Πολίτης Κωδικοποίηση Πηγής Coder Decoder Μεταξύ πομπού και καναλιού παρεμβάλλεται ο κωδικοποιητής (coder). Έργο του: η αντικατάσταση των συμβόλων πληροφορίας της πηγής με εναλλακτικά σύμβολα ή λέξεις. Κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Τα κυψελωτά συστήματα εξασφαλίζουν ασύρματη κάλυψη σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία διαιρείται σε τμήματα τα οποία είναι γνωστά ως κυψέλες (Εικόνα 1).

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PCA (Principle Component Analysis)

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PCA (Principle Component Analysis) Η ΜΕΘΟΔΟΣ PCA (Principle Component Analysis) Η μέθοδος PCA (Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών), αποτελεί μία γραμμική μέθοδο συμπίεσης Δεδομένων η οποία συνίσταται από τον επαναπροσδιορισμό των συντεταγμένων ενός

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Διαδικαστικά Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/f30/ Υποχρεωτική παρακολούθηση: Παρασκευή 14:00 16:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ MODEM

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ MODEM ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ MODEM To Modem (Modulator-Demodulator) είναι μια συσκευή που επιτρέπει σε υπολογιστές να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω τηλεφωνικών γραμμών, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους χρήστες να έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM)

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM) Παλμοκωδική Διαμόρφωση Pulse Code Modulation (PCM) Pulse-code modulation (PCM) Η PCM είναι ένας στοιχειώδης τρόπος διαμόρφωσης που δεν χρησιμοποιεί φέρον! Το μεταδιδόμενο (διαμορφωμένο) σήμα PCM είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM. TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση του WordPress... 11 Ελάχιστες απαιτήσεις... 11 Easy PHP... 12 Εγκατάσταση Easy PHP... 12 Βήματα εγκατάστασης EasyPHP με εικόνες... 13 Το EasyPHP στα Ελληνικά... 17 Κατέβασμα και

Διαβάστε περισσότερα

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier 1 Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier Ο μετασχηματισμός Fourier αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της επεξεργασίας σήματος αλλά και συχνή αιτία πονοκεφάλου για όσους πρωτοασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση σήματος PCM

Μετάδοση σήματος PCM Μετάδοση σήματος PCM Συγχρονισμός ΌπωςσεόλατασυστήματαTDM, απαιτείται συγχρονισμός μεταξύ πομπού και δέκτη Εάν τα ρολόγια στον πομπό και τον δέκτη διαφέρουν, αυτό θα οδηγήσει σε παραμορφώσεις του σήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ MIDI

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ MIDI ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ MIDI Τί είναι το MIDI; Το MIDI (Musical Instrument Digital Interface) είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ 2 ή περισσοτέρων ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων. Μέσω του πρωτοκόλλου αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα φίλτρα είναι ηλεκτρικά δικτυώματα που αφήνουν να περνούν απαραμόρφωτα ηλεκτρικά σήματα μέσα σε συγκεκριμένες ζώνες συχνοτήτων και ταυτόχρονα μηδενίζουν κάθε άλλο ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στα Σήµατα Εισαγωγή στα Συστήµατα Ανάπτυγµα - Μετασχηµατισµός Fourier Μετασχηµατισµός Z

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στα Σήµατα Εισαγωγή στα Συστήµατα Ανάπτυγµα - Μετασχηµατισµός Fourier Μετασχηµατισµός Z ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στα Σήµατα Εισαγωγή στα Συστήµατα Ανάπτυγµα - Μετασχηµατισµός Fourier Μετασχηµατισµός Laplace Μετασχηµατισµός Z Εφαρµογές Παράδειγµα ενός ηλεκτρικού συστήµατος Σύστηµα Παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: «ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ-ΚΩ ΙΚΕΣ» ρ. ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στην Παραγωγή Σακχαροτεύτλων) 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012. 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2. 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012. 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2. 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3 1.3 Παράδειγμα τριφασικού επαγωγικού κινητήρα..σελ. 4-9 1.4 Σχεδίαση στο Visio

Διαβάστε περισσότερα

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας GET SDI PORTAL v1 Οδηγός Βοήθειας Μεταδεδομένα εγγράφου Στοιχείο/Element Τιμή/value Ημερομηνία/Date 2011-06-16 Τίτλος/Title GETSDIPortal_v1_Help_v1.0 Θέμα/Subject Οδηγός Βοήθειας Έκδοση/Version 1.0 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πηγή: Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα