Χρονοπρογραμματισμός Μετάδοσης και Επαναμετάδοσης Δεδομένων σε Επίγεια και Διαστημικά Διαδίκτυα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρονοπρογραμματισμός Μετάδοσης και Επαναμετάδοσης Δεδομένων σε Επίγεια και Διαστημικά Διαδίκτυα"

Transcript

1 Χρονοπρογραμματισμός Μετάδοσης και Επαναμετάδοσης Δεδομένων σε Επίγεια και Διαστημικά Διαδίκτυα Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής Τμήμα Η.Μ. & Μ.Υ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ιωάννης Ψαρράς Οκτώβριος 2008 Επιβλέπων Καθηγητής: Βασίλης Τσαουσίδης

2 Βιογραφικά Στοιχεία Δίπλωμα/Πτυχίο: Τμήμα Η.Μ. & Μ.Υ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ( ) Διδακτορικό Δίπλωμα: Τμήμα Η.Μ. & Μ.Υ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ( ) Τίτλος: Χρονοπρογραμματισμός Μετάδοσης και Επαναμετάδοσης Δεδομένων σε Επίγεια και Διαστημικά Διαδίκτυα Επιβλέπων: Καθ. Βασίλης Τσαουσίδης Δημοσιεύσεις: 8 συνέδρια, 5 περιοδικά Επαγγελματική Εμπειρία: DoCoMo Eurolabs (05/05 09/05): Ambient Networks Project Ericsson Eurolab (05/06 09/06): Ericsson internal project: The appropriate transport protocol for SIP traffic DUTH (05/07 05/08): Extending Internet into Space University of Surrey (06/08 ): EU FP7 4WARD Project

3 Σημείο Εκκίνησης και Συνεισφορά της Διατριβής Το Σύγχρονο Διαδίκτυο: χαρακτηρίζεται από: i) τεράστια ποικιλία εφαρμογών και ii) ανομοιογένεια υποδομής. αποτελεί πολυ-χρηστικό και πολυ-λειτουργικό εργαλείο για εργασία, εκπαίδευση και ψυχαγωγία. Παρατήρηση/Πρόβλημα: Οι ανάγκες των χρηστών έχουν αυξηθεί, αλλά οι κανόνες που διέπουν τη μετάδοση και επαναμετάδοση δεδομένων παραμένουν αμετάβλητοι. Συνεπώς, το δίκτυο δεν μπορεί πλέον να παρέχει την απαιτούμενη ποιότητα υπηρεσιών. Σημείο Εκκίνησης: Θέλουμε να περιορίσουμε τις ανάγκες των χρηστών σύμφωνα με τους κανόνες, ή να ρυθμίσουμε τους κανόνες ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών; Συνεισφορά: Ενσωμάτωση των χαρακτηριστικών του Σύγχρονου Διαδικτύου στους κανόνες χρονοπρογραμματισμού μετάδοσης και επαναμετάδοσης δεδομένων.

4 Οι Σχεδιαστικές Προτάσεις Χρονοπρογραμματισμός Μετάδοσης για Επίγεια Διαδίκτυα AIRA: Ρύθμιση παράγοντα Προσθετικής Αύξησης ανάλογα με το επίπεδο ανταγωνισμού Χρονοπρογραμματισμός Επαναμετάδοσης για Επίγεια Διαδίκτυα Adaptive Minimum RTO: Αλγόριθμος ρυθμιζόμενου ελαχίστου περιθωρίου επαναμετάδοσης CA-RTO, WB-RTO: Προσαρμοστικοί αλγόριθμοι υπολογισμού timeout ανάλογα με το επίπεδο ανταγωνισμού Χρονοπρογραμματισμός Μετάδοσης και Επαναμετάδοσης Δεδομένων σε Διαστημικά Διαδίκτυα DS-TP: Αξιόπιστο πρωτόκολλο μεταφοράς για αποδοτική εκμετάλλευση δικτυακών πόρων

5 Εισαγωγή Τα πρωτόκολλα μετάδοσης και επαναμετάδοσης δεδομένων σχεδιάζονται παραδοσιακά με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Προσφορά: δικτυακοί πόροι Ζήτηση: απαιτήσεις των χρηστών Στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του Διαδικτύου, η προσφορά δεν ξεπερνούσε τη ζήτηση και συνεπώς, οι κανόνες μετάδοσης και επαναμετάδοσης δεδομένων, οι οποίοι περιέχονται στο TCP σχεδιάστηκαν αναλόγως, ως ένα σύστημα ανοιχτού βρόχου.

6 Εισαγωγή Η εξάπλωση του Διαδικτύου οδήγησε σε αύξηση του όγκου δεδομένων που έπρεπε να μεταφερθούν από το δίκτυο. Το σύστημα ανοιχτού βρόχου δεν ήτανε ικανό να ρυθμίσει τη ροή δεδομένων και συνεπώς, το δίκτυο οδηγήθηκε σε κατάρρευση. Η ερευνητική κοινότητα τροποποίησε το TCP σε σύστημα κλειστού βρόχου, έτσι ώστε να είναι ικανό: 1. να αποφύγει τις καταρρεύσεις 2. να εγγυάται σταθερότητα, και 3. να παρέχει δίκαιη κατανομή πόρων μεταξύ των χρηστών.

7 Εισαγωγή Η ποιότητα παροχής υπηρεσιών για ένα πρωτόκολλο μεταφοράς εξαρτάται κυρίως από το Ρυθμό μετάδοσης δεδομένων. Π.χ.: Επιθετική μετάδοση αύξηση του φόρτου του δικτύου αστάθεια του συστήματος. Συντηρητική μετάδοση μη-αποδοτική αξιοποίηση των δικτυακών πόρων χαμηλός ρυθμός μετάδοσης.

8 Γιατί είναι σημαντική η έρευνα χρονοπρογραμματισμού μετάδοσης και επαναμετάδοσης δεδομένων; Η επιτυχία του Διαδικτύου βασίζεται στην ικανότητά του να παρέχει υψηλή αξιοποίηση των δικτυακών πόρων και δικαιοσύνη. Ο κύριος «υπεύθυνος» για την εξασφάλιση υψηλής αξιοποίησης και την παροχή δικαιοσύνης είναι ο αλγόριθμος χρονοπρογραμματισμού μετάδοσης δεδομένων.

9 Γιατί δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον αλγόριθμο χρονοπρογραμματισμού επαναμετάδοσης; Οι αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού μετάδοσης και επαναμετάδοσης είναι αλληλένδετοι: Όταν ο αλγόριθμος μετάδοσης αποτυγχάνει να παραδόσει επιτυχώς δεδομένα στον παραλήπτη (π.χ. λόγω περιστατικού συμφόρησης), τότε αναλαμβάνει ο αλγόριθμος επαναμετάδοσης. Παρομοίως, ο αλγοριθμος επαναμετάδοσης επηρεάζει τη μετάδοση δεδομένων. Π.χ. ένας επιθετικός αλγόριθμος επαναμετάδοσης μειώνει τις διαθέσιμες χρονοθυρίδες μετάδοσης.

10 Ποιος είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας στην έρευνα χρονοπρογραμματισμού μετάδοσης και επαναμετάδοσης δεδομένων; Το επίπεδο ανταγωνισμού. Όταν το επίπεδο ανταγωνισμού είναι χαμηλό, τότε η πολύπλεξη δεδομένων και η εγγύηση δικαιοσύνης μπορεί να επιτευχθεί εύκολα. Όταν το επίπεδο ανταγωνισμού αυξάνεται, τότε οι υπάρχοντες αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού οδηγούν σε συγχρονισμό των ροών, δηλαδή σε απότομες αυξο-μειώσεις στο φόρτο του δικτύου και άδικη κατανομή των δικτυακών πόρων.

11 Γιατί επεκτείνουμε την έρευνά μας στο διαστημικό περιβάλλον; Η διαδικτύωση στο διαστημικό περιβάλλον είναι μία καινούρια ερευνητική περιοχή, η οποία βρίσκεται ακόμη σε πολύ αρχικά στάδια και συνεπώς, αντιμετωπίζει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα. Οι κανόνες μετάδοσης και επαναμετάδοσης αποτελούν βασικά συστατικά στοιχεία ενός συστήματος διαδικτύωσης. Συνεπώς, πρέπει να ερευνήσουμε εάν οι κανόνες που ισχύουν στο Επίγειο Διαδίκτυο μπορούν να εφαρμοστούν και στο Διαστημικό περιβάλλον.

12 Περίληψη Παρουσίασης 1. Χρονοπρογραμματισμός Μετάδοσης σε Επίγεια Διαδίκτυα Αλγόριθμος AIMD 2. Χρονοπρογραμματισμός Επαναμετάδοσης σε Επίγεια Διαδίκτυα Αλγόριθμος TCP RTO (TCP Retransmission Timeout) 3. Χρονοπρογραμματισμός Μετάδοσης και Επαναμετάδοσης σε Διαστημικά Διαδίκτυα Διαστημικό Πρωτόκολλο Μεταφοράς (Deep-Space Transport Protocol)

13 1. Χρονοπρογραμματισμός Μετάδοσης σε Επίγεια Διαδίκτυα Αλγόριθμος AIMD AIRA: Επιταχυντής Ρυθμού Προσθετικής Αύξησης (IFIP NETWORKING 2008, Elsevier Computer Networks)

14 Χρονοπρογραμματισμός Μετάδοσης σε Επίγεια Διαδίκτυα Προσθετική Αύξηση Πολλαπλασιαστική Μείωση (AIMD: Additive Increase Multiplicative Decrease) Ο αλγόριθμος AIMD: αυξάνει το ρυθμό μετάδοσης προσθετικά, όταν λαμβάνει θετική επιβεβαίωση κατά a πακέτα (a = 1), και πολλαπλασιάζει τον ρυθμό επί b (όπου b=0.5), όταν λαμβάνει αρνητική επιβεβαίωση. Η ερευνητική κοινότητα μελέτησε εκτενώς προσεγγίσεις όπου οι τιμές των a και b είναι διαφορετικές από τις παραπάνω, αλλά όλες οι σχετικές εργασίες αναφέρονται πάντα σε σταθερές τιμές για τις παραμέτρους a και b. Πιθανή αιτιολογία: Η παράμετρος Προσθετικής Αύξησης δε συμβάλει μακροπρόθεσμα στην απόδοση του συστήματος.

15 Χρονοπρογραμματισμός Μετάδοσης σε Επίγεια Διαδίκτυα Το Κίνητρο Παράμετρος Προσθετικής Αύξησης = 1 Παράμετρος Προσθετικής Αύξησης = 0.5 Διαφορετικοί Παράμετροι Προσθετικής Αύξησης

16 Χρονοπρογραμματισμός Μετάδοσης σε Επίγεια Διαδίκτυα Παρατηρήσεις Πρόβλημα Στόχοι Παρατηρήσεις: Ο ρυθμός Προσθετικής Αύξησης επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το φόρτο Επαναμετάδοσης των ροών, ο οποίος με τη σειρά του επηρεάζει τη συμπεριφορά του συστήματος. Κατά τη δική μας προσέγγιση, η φυσική υπόσταση της παραμέτρου Προσθετικής Αύξησης είναι η επιτάχυνση με την οποία ο ρυθμός μετάδοσης φτάνει στο επιθυμητό επίπεδο. Πρόβλημα: Ένας σταθερός παράγοντας προσθετικής αύξησης οδηγεί σε μεγάλο φόρτο επαναμετάδοσης, άδικη κατανομή δικτυακών πόρων και αστάθεια για το σύστημα. Στόχος: Ο παράγοντας Προσθετικής Αύξησης πρέπει να ρυθμίζεται με βάση το επίπεδο ανταγωνισμού του δικτύου.

17 Επιταχυντής Ρυθμού Προσθετικής Αύξησης Ορολογία Συστήματος Το Σύστημα

18 Επιταχυντής Ρυθμού Προσθετικής Αύξησης Κανόνας Μείωσης Ρυθμός στο γύρο i Ρυθμός στο γύρο i+1 Κανόνας Μείωσης: a i 1 a i (1 pi )

19 Επιταχυντής Ρυθμού Προσθετικής Αύξησης Κανόνας Αύξησης a a (1 p p ) i1 i i1 i Ρυθμός στο γύρο i Ρυθμός στο γύρο ι+1 Κανόνας Αύξησης: a a (1 p p ) i1 i i1 i

20 Επιταχυντής Ρυθμού Προσθετικής Αύξησης Κατώτατα Όρια Θέτουμε δύο κατώτατα όρια για τον Παράγοντα Προσθετικής Αύξησης: 1. Σταθερό κατώτατο όριο = 0.1 (αποφυγή σταθεροποίησης ρυθμού μετάδοσης) 2. Κατώτατο Περιθώριο Προσθετικής Αύξησης: MAIL 1 (1 0,1) Round _ Number

21 Επιταχυντής Ρυθμού Προσθετικής Αύξησης Αποτελέσματα Τοπολογία Προσομοίωσης Πρόοδος Παράγοντα Προσθετικής Αύξσησης

22 Επιταχυντής Ρυθμού Προσθετικής Αύξησης Αποτελέσματα Goodput Συστήματος Φόρτος Επαναμετάδοσης Δικαιοσύνη

23 Επιταχυντής Ρυθμού Προσθετικής Αύξησης Συμπεράσματα Ο κανόνας «τυφλής» Προσθετικής Αύξησης έχει σοβαρές επιπτώσεις στην απόδοση του συστήματος, ιδιαίτερα όταν αυξάνεται ο δικτυακός ανταγωνισμός. Είναι δυνατή η σύγκλιση σε δικαιοσύνη σε ένα σύστημα όπου συνυπάρχουν ροές με διαφορετικούς ρυθμούς Προσθετικής Αύξησης. Η αποδοτικότητα και η σταθερότητα του συστήματος μπορεί να αυξηθεί, όταν κάθε ροή ρυθμίζει το ρυθμό μετάδοσης σύμφωνα με τις συνθήκες του δικτύου.

24 2. Χρονοπρογραμματισμός Επαναμετάδοσης σε Επίγεια Διαδίκτυα Αλγόριθμος TCP RTO (TCP Retransmission Timeout) Adaptive MINRTO: Ρυθμιζόμενο Κατώτατο Χρονικό Περιθώριο Επαναμετάδοσης (IFIP NETWORKING 2007, Submitted Elsevier Computer Communications) CA-RTO: Χρονικό Περιθώριο Επαναμετάδοσης με βάση το επίπεδο ανταγωνισμού (IEEE ICCCN 2005) WB-RTO: Χρονικό Περιθώριο Επαναμετάδοσης με βάση το παράθυρο συμφόρησης (IEEE GLOBECOM 2006, Elsevier Computer Networks)

25 Χρονοπρογραμματισμός Επαναμετάδοσης σε Επίγεια Διαδίκτυα Αλγόριθμος Χρονικού Περιθωρίου Επαναμετάδοσης Ο αλγόριθμος Επαναμετάδοσης του TCP αποτελείται από δύο κύρια μέρη: Τον αλγόριθμο υπολογισμού του χρονικού περιθωρίου επαναμετάδοσης (TCP-RTO). Το κατώτατο περιθώριο για το χρονικό περιθώριο επαναμετάδοσης (MIN-RTO). Το TCP-RTO υπολογίζεται με βάση την τιμή του RTT μόνο, σύμφωνα με τον τύπο: TCP RTO A 4 D όπου Α: ο μέσος όρος των δειγμάτων των προηγούμενων RTT, και D: η κυλιόμενη απόκλιση από τις προηγούμενες τιμές του RTT. Σύμφωνα με το RFC 2988, το TCP-RTO δεν πρέπει να παίρνει τιμές μικρότερες του ενός δευτερολέπτου, λόγω: 1. της Συχνότητας του Ρολογιού του Λειτουργικού συστήματος, η οποία ήτανε 500ms εκείνη την εποχή, και 2. της Ρύθμισης των Καθυστερημένων Επιβεβαιώσεων, το διάστημα μεταξύ των οποίων είναι (συνήθως) ίσο με 200ms.

26 Χρονοπρογραμματισμός Επαναμετάδοσης σε Επίγεια Διαδίκτυα Το Κίνητρο: TCP MIN-RTO Λειτ. Συστ. Windows Solaris Συχνότητα Ρολ ms 10ms Delayed ACK 200ms ms C( f ) RTO RTO min current Linux < 25ms Μεταβλητό - Συχνότητα Ρολογιού = 10ms - RTT = 6ms C( f ) 62,5

27 Χρονοπρογραμματισμός Επαναμετάδοσης σε Επίγεια Διαδίκτυα Το Κίνητρο: TCP-RTO

28 Χρονοπρογραμματισμός Επαναμετάδοσης σε Επίγεια Διαδίκτυα Το Κίνητρο: TCP-RTO Χρονικό Περιθώριο Επαναμετάδοσης (σε δευτερόλεπτα) RTT (σε δευτερόλεπτα)

29 Χρονοπρογραμματισμός Επαναμετάδοσης σε Επίγεια Διαδίκτυα Παρατηρήσεις Προβλήματα Στόχοι Παρατηρήση: Ο αλγόριθμος Χρονικού Περιθωρίου Επαναμετάδοσης (timeout) γίνεται ο χρονοπρογραμματιστής του καναλιού. Προβλήματα: 1. Η συντηρητική τιμή του ενός δευτερολέπτου ως κατώτατο όριο για το timeout μειώνει την απόδοση του συστήματος σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων/χαμηλών καθυστερήσεων. 2. Η αποκλειστική εξάρτηση του υπολογισμού του χρονικού περιθωρίου επαναμετάδοσης από την τιμή του RTT οδηγεί: 1. σε μειώση της τιμής του timeout, όταν αυξάνεται απότομα ο αριθμός των ανταγωνιζομένων ροών, και 2. σε συγχρωνισμό των ροών, όταν υπάρχει υψηλός δικτυακός ανταγωνισμός. Στόχοι: Σχεδιασμός του αλγορίθμου, έτσι ώστε: το κατώτατο όριο για το χρονικό περιθώριο επαναμετάδοσης να μην επηρεάζεται από τη συχνότητα του ρολογιού του λειτουργικού συστήματος. το χρονικό περιθώριο επαναμετάδοσης να λαμβάνει υπόψη του το επίπεδο του δικτυακού ανταγωνισμού.

30 Ρυθμιζόμενο Κατώτατο Χρονικό Περιθώριο Επαναμετάδοσης Παρατηρήσεις Καθυστερημένες Επιβεβαιώσεις: Μία επιβεβαίωση για κάθε δεύτερο πακέτο, σε περίπτωση παραλαβής ακολουθίας πακέτων. Μία επιβεβαίωση μετά από 200ms, εάν παραληφθεί πακέτο που δεν ακολουθείται από κανένα επόμενο. Παράδειγμα: 1. 4 συνεχόμενα πακέτα 2 κανονικές επιβεβαιώσεις συνεχόμενα πακέτα 1 κανονική και μία καθυστερημένη επιβεβαίωση. Αν το TCP-RTO είναι μικρότερο από 200ms, τότε ο χρονομετρητής του αποστολέα θα λήξει πρόωρα, ενώ το πακέτο έχει παραληφθεί σωστά. Στην πρώτη περίπτωση δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης κατώτατου ορίου, ενώ στη δεύτερη πρέπει να εφαρμόσουμε κατώτατο όριο για να αποφύγουμε πρόωρη λήξη.

31 Ρυθμιζόμενο Κατώτατο Χρονικό Περιθώριο Επαναμετάδοσης Ο Αλγόριθμος Κατάσταση 1: nominrto. Δε χρειάζεται εφαρμογή κατώτατου ορίου, παρομοίως με την πρώτη περίπτωση προηγουμένως. Κατάσταση 2: extended MINRTO. Χρειάζεται εφαρμογή κατώτατου ορίου για το τελευταίο πακέτο της ακολουθίας. Διάγραμμα Ροής Προτεινόμενου Αλγορίθμου

32 Ρυθμιζόμενο Κατώτατο Χρονικό Περιθώριο Επαναμετάδοσης Παράδειγμα Μοντελοποίηση Άφιξης Επιβεβαιώσεων

33 Ρυθμιζόμενο Κατώτατο Χρονικό Περιθώριο Επαναμετάδοσης Αποτελέσματα: Ροές FTP Αυξανόμενο Μέγεθος Αρχείου Αυξανόμενο Ποσοστό Ασύρματων Λαθών Τοπολογία Προσομοίωσης

34 Χρονικό Περιθώριο Επαναμετάδοσης Αλγόριθμος CA-RTO (Contention-Adaptive RTO) Σχεδιαστικοί κανόνες: 1. Ενσωμάτωση του δικτυακού ανταγωνισμού: cont _ diff _ max_ cwnd _ cwnd _ 2. Εισαγωγή τυχαιότητας στο χρονοπρογραμματισμό επαναμετάδοσης: p random(0, cont _ diff _ 100%) Αλγόριθμος: CA RTO A 4 D c p Ιδιότητες: Ο παράγοντας c=1/cwnd επηρεάζει το αποτέλεσμα όταν ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Ο παράγοντας p εισάγει τυχαιότητα στον υπολογισμό του χρονικού περιθωρίου επαναποστολής και επεκτείνει το περιθώριο ευθέως αναλόγως με το επίπεδο του ανταγωνισμού. Άρα, το περιθώριο επαναμετάδοσης αυξάνεται όταν αυξάνεται ο δικτυακός ανταγωνισμός.

35 Χρονικό Περιθώριο Επαναμετάδοσης Αλγόριθμος CA-RTO Στοιχεία Συμπεριφοράς TCP-RTO CA-RTO Ο αλγόριθμος CA-RTO δεν λύνει εξ ολοκλήρου το πρόβλημα του αλγορίθμου TCP-RTO, αλλά κάνει φανερά τα στοιχεία που πρέπει να συμπεριληφθούν κατά τον σχεδιασμό ενός νέου αλγορίθμου.

36 Αλγόριθμος CA-RTO Αποτελέσματα Goodput (άξονας y σε Bps) Επαναμεταδόσεις (άξονας y σε πακέτα) Τοπολογία Dumbbell Backbone = 10Mbps Delay = 100ms Δικαιοσύνη

37 Χρονικό Περιθώριο Επαναμετάδοσης Αλγόριθμος WB-RTO (Window-Based RTO) Σχεδιαστικοί κανόνες: Εκτίμηση της συνεισφοράς κάθε ροής στη συμφόρηση, μέσω του παράγοντα c: c f ( cwnd,max_ cwnd) c = 1, εάν cwnd 1/ 2max_ cwnd _ c = 1,5, εάν cwnd ανήκει στο (1/ 2max_ cwnd _,3 / 4 max_ cwnd _) c = 2, εάν cwnd ανήκει στο [3 / 4max_ cwnd,max_ cwnd] Εκτίμηση του Δικτυακού Ανταγωνισμού μέσω του βάρους a i : ai g( awnd _, Thresholdi ) Κάθε βάρος a 1 μέχρι a 4 αντιστοιχεί σε ένα διάστημα που καθορίζεται από την πρόσφατη τιμή του μέσου παραθύρου συμφόρησης και το αντίστοιχο κατώφλι. π.χ. εάν T 1 =10, T 2 =20 και awnd = 15, τότε a i = a 1 Εισαγωγή τυχαιότητας στον υπολογισμό του περιθωρίου επαναμετάδοσης για την αποφυγή συγχρονισμού. Ο αλγόριθμος: WB RTO random( rtt, c a i )

38 Χρονικό Περιθώριο Επαναμετάδοσης Αλγόριθμος WB-RTO Στοιχεία Συμπεριφοράς Παράμετρος c: όσο πιο κοντά είναι η τιμή του cwnd στη μέγιστη τιμή του παραθύρου max_cwnd_, τόσο περισσότερο έχει συνεισφέρει η συγκεκριμένη ροή στο παρόν περιστατικό συμφόρησης. Παράμετρος a i : όσο μεγαλύτερο είναι το μέσο παράθυρο συμφόρησης, τόσο μεγαλύτερη είναι η συνεισφορά της ροής στο επίπεδο του ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια του προηγούμενου κύκλου.

39 Αλγόριθμος WB-RTO Αποτελέσματα Τοπολογία Dumbbell Backbone = 10Mbps Delay = 10ms

40 Αλγόριθμος WB-RTO Αποτελέσματα TCP-RTO WB-RTO

41 Χρονικό Περιθώριο Επαναμετάδοσης Συμπεράσματα Ένα Ρυθμιζόμενο Κατώτατο Χρονικό Περιθώριο Επαναμετάδοσης επιταχύνει την επαναμετάδοση αλλοιωμένων πακέτων σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων και χαμηλών καθυστερήσεων. Συμπεριλαμβάνοντας το επίπεδο του δικτυακού ανταγωνισμού και εισάγωντας τυχαιότητα στον υπολογισμό του χρονικού περιθωρίου επαναμετάδοσης δεδομένων μπορούμε να αποφύγουμε: 1. λανθασμένες εκτιμήσεις για την καθυστέρηση του δικτύου, και 2. συγχρονισμό των ροών. Οι παραπάνω βελτιστοποιήσεις: 1. αυξάνουν τη δικαιοσύνη του συστήματος, 2. μειώνουν τον φόρτο επαναμετάδοσης, 3. αυξάνουν την απόδοση Goodput του συστήματος, 4. αυξάνουν τη σταθερότητα του συστήματος.

42 3. Χρονοπρογραμματισμός Μετάδοσης και Επαναμετάδοσης σε Διαστημικά Διαδίκτυα Διαστημικό Πρωτόκολλο Μεταφοράς - Deep-Space Transport Protocol (IEEE Aerospace Conference 2008, Submitted Elsevier Computer Communications)

43 Τα Χαρακτηριστικά του Διαστημικού Διαδικτύου Εκατοντάδες συσκευές (ρομπότ, διαστημόπλοια, δορυφόροι) ερευνούν τις κλιματικές συνθήκες πλανητών του ηλιακού μας συστήματος. Η επιτυχία μίας διαστημικής αποστολής εξαρτάται σημαντικά από την επικοινωνιακή της υποδομή. Τα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος δεν είναι αποδοτικά στο διαστημικό περιβάλλον. Αντιθέτως, τα δίκτυα μεταγωγής πακέτου μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την απόδοση του συστήματος. Το περιβάλλον δικτύωσης ονομάζεται Διαπλανητικό ή Διαστημικό Διαδίκτυο (Interplanetary Internet) και η ερευνητική περιοχή Δικτύωση Ανεκτική στην Καθυστέρηση και τη Διακοπή (Delay/Disruption- Tolerant Networking, DTN).

44 Τα Χαρακτηριστικά του Διαστημικού Διαδικτύου Το Διαστημικό Διαδίκτυο χαρακτηρίζεται από: Πολύ Υψηλές Καθυστερήσεις Διάδοσης. Υψηλά ποσοστά Αλλοίωσης Δεδομένων. Διακοπτόμενη Συνδεσιμότητα. Ασυμμετρία Ταχύτητας Καναλιών Μετάδοσης. Συστήματα κλειστού βρόχου, όπως το TCP, δεν μπορούν να λειτουργήσουν στο Διαστημικό περιβάλλον δικτύωσης. Οι κανόνες μετάδοσης και επαναμετάδοσης πρέπει να σχεδιαστούν στη βάση ενός μηαναδραστικού συστήματος ανοιχτού βρόχου και να βασίζονται σε κανόνες πρόληψης.

45 Μετάδοση και Επαναμετάδοση Δεδομένων σε Διαστημικά Διαδίκτυα Διαστημικό Πρωτόκολλο Μεταφοράς (DS-TP) Βασικά Χαρακτηριστικά του DS-TP: Μετάδοση Σταθερού Ρυθμού: Ο χρόνος συνδεσιμότητας και οι διαθέσιμοι πόροι είναι στοιχεία γνωστά και προκαθορισμένα. Συνδυαστική Στρατηγική Επιβεβαιώσεων (ACKs) Επιλεκτικών Αρνητικών Επιβεβαιώσεων (SNACKs): Το DS-TP χρησιμοποιεί ACKs για απελευθέρωση χώρου στον καταχωρητή του αποστολέα και SNACKs για επαναμετάδοση δεδομένων και μέτρηση του ποσοστού λάθους στο κανάλι μετάδοσης. Διπλή Αυτόματη Επαναμετάδοση: Το DS-TP στέλνει κάθε πακέτο 2 φορές, εισάγωντας καθυστέρηση R d αναμέσα στην 1 η και τη 2 η μετάδοση. Το διάστημα R d ρυθμίζεται ανάλογα με το ποσοστό λάθους του καναλιού μετάδοσης. Π.χ. εάν PER = 33%, η ακολουθία μετάδοσης είναι η εξής:

46 Διαστημικό Πρωτόκολλο Μεταφοράς (DS-TP) Διπλή Αυτόματη Επαναμετάδοση Παράδειγμα ακολουθίας μετάδοσης πακέτων, PER = 20%

47 Διαστημικό Πρωτόκολλο Μεταφοράς (DS-TP) Χρονοπρογραμματισμός Επαναμετάδοσης Πλήρης εκμετάλλευση (των δικτυακών πόρων) δε σημαίνει απαραίτητα αποδοτική εκμετάλλευση. Το DS-TP επαναμεταδίδει πακέτα είτε με την τεχνική της Διπλής Αυτόματης Επαναμετάδοσης, είτε χρησιμοποιώντας χρονικό περιθώριο επαναμετάδοσης (timeout): Εάν R d < RTT τότε χρησιμοποιούμε την τεχνική DAR Εάν R d > RTT τότε χρησιμοποιούμε timeout για επαναμετάδοση χαμένων/αλλοιωμένων πακέτων. Συνεπώς, το DS-TP με βάση μετρήσεις από το δίκτυο για το ποσοστό λάθους και την καθυστέρηση διάδοσης του καναλιού, χρονοπρογραμματίζει τη μετάδοση αυθεντικών και πλεοναζόντων πακέτων έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί τους πόρους (δηλαδή το bandwidthdelay product) με τον πιο αποδοτικό τρόπο.

48 Διαστημικό Πρωτόκολλο Μεταφοράς (DS-TP) Μεθοδολογία Συγκρίνουμε το DS-TP με το πρωτόκολλο FR-TP (Fixed-Rate Transport Protocol) Το FR-TP: Μεταδίδει δεδομενα με σταθερο ρυθμό. Χρησιμοποιεί την ίδια στρατηγική επιβεβαιώσεων με το DS-TP. Ο αποστολέας μεταδίδει όλο το αρχείο και στο τέλος της μετάδοσης ο παραλήπτης στέλνει πίσω τις θετικές ή αρνητικές επιβεβαιώσεις. Όταν οι επιβεβαιώσεις φτάσουν στον αποστολέα, ολοκληρώνεται ένας Γύρος. Συγκρίνουμε την απόδοση των δύο πρωτοκόλλων με βάση τους απαιτούμενους Γύρους μέχρι την ολοκλήρωση μετάδοσης του αρχείου.

49 Διαστημικό Πρωτόκολλο Μεταφοράς (DS-TP) Απόδοση Θεωρητική Ανάλυση Λόγος Διαφοράς: n ratio n n frtp dstp 1 log(1 y) log y Λόγος Διαφοράς n_ratio

50 Διαστημικό Πρωτόκολλο Μεταφοράς (DS-TP) Απόδοση Θεωρητική Ανάλυση Διαφορά σε γύρους: n diff 1 log(1 y) log( ) fs log y log( y (1 y)) Μεταβλητό Ποσοστό Λάθους Μέγεθος Αρχείου = 100ΜΒ Μεταβλητό Μέγεθος Αρχείου Ποσοστό Λάθους = 30%

51 Διαστημικό Πρωτόκολλο Μεταφοράς (DS-TP) Απόδοση Πειραματικά Αποτελέσματα Λόγος Διαφοράς Διαφορά σε γύρους

52 Διαστημικό Πρωτόκολλο Μεταφοράς (DS-TP) Απόδοση Πειραματικά Αποτελέσματα Μέγεθος Αρχείου 0.25BDP Μέγεθος Αρχείου 1BDP Μέγεθος Αρχείου 4BDP

53 Διαστημικό Πρωτόκολλο Μεταφοράς (DS-TP) Συμπεράσματα Το κέρδος του DS-TP αυξάνεται όσο αυξάνεται το ποσοστό λάθους του καναλιού μετάδοσης Η απόδοση του DS-TP μειώνεται όταν το μέγεθος του αρχείου είναι μεγαλύτερο από το τετραπλάσιο της χωρητικότητας του καναλιού μετάδοσης και το ποσοστό λάθους είναι μικρό. Υπάρχει αντιδιαστολή (tradeoff) μεταξύ του βέλτιστου ρυθμού επαναμετάδοσης του μηχανισμού DAR και του επιπλέον φόρτου επαναμετάδοσης που προκαλεί.

54 Συμπεράσματα 1. Ο παράγοντας Προσθετικής Αύξησης δεν είναι απαραίτητο να είναι σταθερός καθόλη τη διάρκεια ζωής μίας ροής. Προσεχτικά σχεδιασμένοι κανόνες Προσθετικής Αύξησης μπορούν να αυξήσουν την απόδοση του συστήματος. 2. Το Κατώτατο Χρονικό Περιθώριο Επαναμετάδοσης δεν πρέπει να έχει σταθερή και συντηρητική τιμή. Ένα Ρυθμιζόμενο Κατώτατο Όριο μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα σε συνθήκες ασύρματης διαδικτύωσης. 3. Ο υπολογισμός του Χρονικού Περιθωρίου Επαναμετάδοσης δεν πρέπει να εξαρτάται αποκλειστικά από το RTT. Η ενσωμάτωση του επιπέδου δικτυακού ανταγωνισμού και ενός παράγοντα τυχαιότητας, αυξάνουν την απόδοση του αλγορίθμου ως χρονοπρογραμματιστή του καναλιού μετάδοσης. 4. Τα πρωτόκολλα για μετάδοση δεδομένων στο Διαστημικό Διαδίκτυο δεν πρέπει να υιοθετήσουν τους κανόνες που διέπουν το Επίγειο Διαδίκτυο. Οι κανόνες μετάδοσης για το Διαστημικό Διαδίκτυο πρέπει να βασιστούν σε σύστηματα ανοιχτού βρόχου και οι κανόνες επαναμετάδοσης δεδομένων σε κανόνες πρόληψης.

55 Publications Journal Papers: 1. Ioannis Psaras, Vassilis Tsaoussidis On the Properties of an Additive Increase Rate Accelerator Computer Networks (COMNET), Elsevier, to appear 2. Ioannis Psaras, Vassilis Tsaoussidis Why TCP Timers (still) Don t Work Well, Computer Networks (COMNET), Elsevier Science, Volume 51, Issue 8, pages , June Ioannis Psaras, Lefteris Mamatas and Vassilis Tsaoussidis On Protocol Engineering: Detect Confirm and Adjust International Journal of Internet Protocol Technology (IJIPT), Indersciense Publishers, Vol. 1, No.4 pp

56 Publications Conference Papers: 1. Ioannis Psaras, Vassilis Tsaoussidis AIRA: Additive Increase Rate Accelerator IFIP Networking 2008, Singapore 2. Ioannis Psaras, Giorgos Papastergiou, Vassilis Tsaoussidis and Nestor Peccia DS-TP: Deep-Space Transport Protocol IEEE Aerospace Conference 2008, Big Sky, Montana, USA 3. Ioannis Psaras, Vassilis Tsaoussidis The TCP Minimum RTO Revisited IFIP Networking 2007, Atlanta, USA

57 Publications 4. Ioannis Psaras, Vassilis Tsaoussidis WB-RTO: A Window-Based Retransmission Timeout for TCP IEEE Globecom 2006, San Francisco, USA 5. Ioannis Psaras, Lefteris Mamatas, Paulo Mendes QoS Control in Next Generation Networks: An Experimental Analysis of Flow-Based and SLS-Based Mechanisms WNEPT 2006, Workshop in conjunction with QShine, Ontario, Canada 6. Ioannis Psaras, Vassilis Tsaoussidis, Lefteris Mamatas CA-RTO: Contention-Adaptive Retransmission Timeout IEEE ICCCN 2005, San Diego, California, USA

58 Publications 7. Sotiris Kontogiannis, Lefteris Mamatas, Ioannis Psaras, Vassilis Tsaoussidis Measuring Transport Protocol Energy Potential for Energy Efficiency WWIC 2005, Xanthi, Greece 8. Ioannis Psaras, Lefteris Mamatas, Vassilis Tsaoussidis Shaping TCP Traffic in Heterogeneous Networks HetNets 2004, Ilkley, UK

59 Publications Submitted Papers: 1. Ioannis Psaras, Vassilis Tsaoussidis On the Properties of an Adaptive TCP Minimum RTO Submitted Elsevier Computer Communications (COMCOM) 2. Giorgos Papastergiou, Ioannis Psaras, Vassilis Tsaoussidis DS-TP: A Novel Transport Scheme for Space DTNs Submitted Special Issue on DTNs, Elsevier Computer Communications (COMCOM)

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP Άσκηση 1 η : Καθυστερήσεις Θεωρείστε μία σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων Χ και Υ. Το εύρος ζώνης του συνδέσμου είναι 10Gbits/sec

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11. Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης...

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11. Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης... Περιεχόμενα Εισαγωγή...7 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11 Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25 Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης...65 Κεφάλαιο 4 Μεταγωγή Δεδομένων και Δρομολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη ΙΙI

Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη ΙΙI Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη ΙΙI Χρόνος επαναμετάδοσης Στην προηγούμενη διάλεξη είδαμε ότι: Η πρόβλεψη του χρόνου επαναμετάδοσης ενός πακέτου βάσει του εκθετικού μέσου παρατηρημένου χρόνου παράδοσης παλιότερων

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ ρ. Κ. Σ. Χειλάς Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι : (α) η εµβάθυνση σε θέµατα λειτουργίας δικτύων καθώς και (β) η εξοικείωση των σπουδαστών µε ένα από τα συχνότερα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η

Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η Παράδοση στο e-class Προθεσµία: 6/4/2014 Σωτήρης Διαµαντόπουλος, Σωτήρης-Άγγελος Λένας {sdiaman, slenas} @ ee.duth.gr Στα αρχεία µε όνοµα Ergasia1_a.tcl και Ergasia1_b.tcl,

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 9.1 Ανάθεση καναλιών (channel allocation) Η κατανομή καναλιών σχετίζεται με την ανάθεση το καναλιών στις κυψέλες ενός κυψελωτού δικτύου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και από τις 6 ερωτήσεις του Μέρους ΙΙ Πάντοτε οι απαντήσεις σας θα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Το Πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol)

Κεφάλαιο 1 Το Πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol) Κεφάλαιο 1 Το Πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol) Η υλοποίηση του πρωτοκόλλου µεταφοράς TCP είναι προσανατολισµένη για ενσύρµατα δίκτυα δεδοµένων παρέχοντας µια ασφαλή µεταφορά δεδοµένων µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εισαγωγή

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εισαγωγή ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος Μελέτη της αρχιτεκτονικής και της λειτουργίας των δικτύων κινητών και προσωπικών επικοινωνιών. Το αντικείμενο είναι τεράστιο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 6 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 Πολύπλεξη ΗΠολύπλεξηείναι η µετάδοση διαφορετικών ρευµάτων πληροφορίας µέσα από την ίδια φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΘΕΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 1. Στο μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων 1 Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 1: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Πόρων Δικτύων(ΠΠΔ) Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία 1 Κυψελωτή Τηλεφωνία Για την ανάπτυξη νέων δικτύων κινητών επικοινωνιών υιοθετήθηκε η σχεδιαστική αρχή της κυψελωτής τηλεφωνίας που παρά την περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP. Βίτσας Βασίλειος

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP. Βίτσας Βασίλειος ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP Βίτσας Βασίλειος Αρχιτεκτονική και φιλοσοφία του Internet Ένα διαδίκτυο TCP/IP παρέχει 3 είδη υπηρεσιών Η διάταξη τους είναι ιεραρχική Ασυνδεσμικό σύστημα παράδοσης ΗυπηρεσίαIP ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Το επίπεδο σύνδεσης αποτελείται από δύο υποεπίπεδα: Το υποεπίπεδο ελέγχου προσπέλασης μέσων (Medium Access Control) Το υποεπίπεδο λογικού ελέγχου σύνδεσης (Logical Link Control) To υποεπίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG)

Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG) Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG) Εισαγωγή στο MPEG-2 Κωδικοποίηση βίντεο Κωδικοποίηση ήχου Ροή δεδοµένων Εισαγωγή στο MPEG-4 οµή σκηνών Κωδικοποίηση ήχου και βίντεο Τεχνολογία Πολυµέσων 11-1 Εισαγωγή στο MPEG-2

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1 Δίκτυα ATM Εισαγωγή Εικονικά κυκλώματα Πακέτα και κελιά Δρομολόγηση και προώθηση Ιεραρχία πρωτοκόλλων Επίπεδα προσαρμογής Ποιότητα υπηρεσίας Υποστήριξη IP Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Συστήματα πολυμέσων Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 03-1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ Εισαγωγή στο COMNET III ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CΟMNET III...2 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΤΥΟΥ...4 3 ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5)

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ, Α. ΙΛΕΡΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

ιάθεση ασύρµατων πόρων

ιάθεση ασύρµατων πόρων ιάθεση ασύρµατων πόρων Μεταγωγή (Handover ή Handoff) ιαδικασία µεταγωγής µιας κλήσης από µια κυψέλη σε γειτονική κυψέλη Η κλήση από την συχνότητα f 1 της κυψέλης C 1 µεταφέρεται στη συχνότητα f 2 της κυψέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. ΠΛΗ6 / ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ # - Λύσεις Ασκήσεων Θέµα Α Έστω T t ο µέσος χρόνος µετάδοσης ενός πλαισίου δεδοµένων και Τ f, αντίστοιχα, ο χρόνος µετάδοσης πλαισίου επιβεβαίωσης αρνητικής, na, ή θετικής ac

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας kmarg@uom.gr http://eos.uom.gr/~kmarg

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer.

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer. Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου Medium Access Control Sub-layer. Πρόβλημα Υπάρχει ένα κανάλι το οποίο «μοιράζονται» πολλοί κόμβοι. Πρόβλημα: Ποίος μεταδίδει και πότε; Περίληψη Κανάλια πολλαπλής πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Λογισμικό Δεδομένα Πακέτο Πακέτο Υλικό Πλαίσιο Bit Επίπεδο δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε)

Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε) Άσκηση 1 Σε ένα δίκτυο τηλεματικής όπου υποστηρίζεται η υπηρεσία Διαχείρισης Στόλου Δημοσίων Οχημάτων Μεταφοράς επιβατών, ο κεντρικός υπολογιστής του κάθε οχήματος λαμβάνει μέσω αισθητήρων τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρονισµός πολυµέσων

Συγχρονισµός πολυµέσων Συγχρονισµός πολυµέσων Έννοια του συγχρονισµού Απαιτήσεις παρουσίασης Ποιότητα υπηρεσίας συγχρονισµού Πλαίσιο αναφοράς συγχρονισµού Κατανεµηµένος συγχρονισµός Προδιαγραφές συγχρονισµού Τεχνολογία Πολυµέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ.

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις Ιωάννης Γ. Αβιζιώτης ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική

Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική Athens InnoCenter, Μαρούσι, 29.05.2012 Next Generation Intelligent Gateway

Διαβάστε περισσότερα

Δίαυλος Πληροφορίας. Δρ. Α. Πολίτης

Δίαυλος Πληροφορίας. Δρ. Α. Πολίτης Δίαυλος Πληροφορίας Η λειτουργία του διαύλου πληροφορίας περιγράφεται από: Τον πίνακα διαύλου μαθηματική περιγραφή. Το διάγραμμα διάυλου παραστατικός τρόπος περιγραφής. Πίνακας Διαύλου Κατασκευάζεται με

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή Διδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Γιατί Δίκτυα Υπολογιστών; Επιχειρησιακές Εφαρμογές Π.χ., εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Εξοικονόμηση χρημάτων από τον καταμερισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ335: 7ο Φροντηστήριο. Fontas Fafoutis

ΗΥ335: 7ο Φροντηστήριο. Fontas Fafoutis <fontas@csd.uoc.gr> ΗΥ335: 7ο Φροντηστήριο Fontas Fafoutis Έλεγχος Λαθών Υποθέστε ότι το περιεχόμενο πληροφοριών ενός πακέτου είναι η ομάδα bit 1000101011100011 και ότι χρησιμοποιείται ένα σχήμα άρτιας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα και Internet στο επιχειρηµατικό περιβάλον

Δίκτυα και Internet στο επιχειρηµατικό περιβάλον Δίκτυα και Internet στο επιχειρηµατικό περιβάλον Πρώτη οµάδα ασκήσεων Οδηγίες Η εργασία αυτή είναι ατοµική. Μπορείτε να µιλήσετε µε άλλους φοιτητές για να ανταλλάξετε ιδέες. Αν κάποιος συµφοιτητής σας

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 20010-2011 Θέματα προς συζήτηση Είδη πολυπλεξίας Μεταγωγή Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εκτίμηση της απόδοσης του πρωτοκόλλου μεταφοράς TCP στα ασύρματα δίκτυα τύπου IEEE 802.11(WiFi)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εκτίμηση της απόδοσης του πρωτοκόλλου μεταφοράς TCP στα ασύρματα δίκτυα τύπου IEEE 802.11(WiFi) Τεχνολογικό Ίδρυμα Καβάλας Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εκτίμηση της απόδοσης του πρωτοκόλλου μεταφοράς TCP στα ασύρματα δίκτυα τύπου IEEE 802.11(WiFi) Αναγνώστου Φωτεινή AEM:1369

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ ΘΕ ΠΛΗ-22 1 η ΟΣΣ 19/10/2014

ΕΑΠ ΘΕ ΠΛΗ-22 1 η ΟΣΣ 19/10/2014 ΕΑΠ ΘΕ ΠΛΗ-22 1 η ΟΣΣ 19/10/2014 Συμπληρωματικές Διαφάνειες (στην παρουσίαση της 1 ης ΟΣΣ PLH22_1st_OSS_Networks_2014_2015 ) Νίκος Δημητρίου ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου 1 Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανάλυση - Προσομοίωση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Προσομοίωση Η προσομοίωση είναι μέθοδος μελέτης ενός συστήματος και εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά του με

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Επιβλέπων: Π.Νικοπολιτίδης 1. Μελέτη Απόδοσης Προσαρμοστικών Πρωτοκόλλων Ασύρματης Εκπομπής Δεδομένων. Μελέτη βιβλιογραφίας, ανάπτυξη εργαλείου προσομοίωσης με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών

ίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών ίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα: Ασκήσεις για τις ενότητες 1 4 (Εισαγωγή) Ιωάννης Μοσχολιός Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σελίδα Περιεχόμενα 1. Σκοποί ενότητας... 5. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε ψύξη με τον ήλιο και μειώστε την κατανάλωση έως και 60% ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SOLARCOOL ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ

Κάντε ψύξη με τον ήλιο και μειώστε την κατανάλωση έως και 60% ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SOLARCOOL ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ Κάντε ψύξη με τον ήλιο και μειώστε την κατανάλωση έως και 60% ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SOLARCOOL ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ Η απόδοση του SolarCool προέρχεται από το φυσικό φαινόμενο της αυξημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013. Στόχος: 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013 Άσκηση 4 Η κατανόηση βασικών εννοιών όσον αφορά τη μετάδοση πολυμεσικής πληροφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 Από ένα αθόρυβο κανάλι 4 khz παίρνουμε δείγματα κάθε 1 msec. - Ποιος είναι ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων; - Πώς μεταβάλλεται ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση. Λογιστική Κόστους Ι 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση. Λογιστική Κόστους Ι 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση Λογιστική Κόστους Ι 1 Εισαγωγή Η κοστολογική εργασία επικεντρώνεται στο πρόβλημα της κατανομής του κόστους στους διάφορους τομείς ή δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet)

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Περίληψη Πως τα διάφορα δίκτυα διαφέρουν μεταξύ τους Πως συνδέονται ανομοιογενή δίκτυα μεταξύ τους Εικονικά κυκλώματα συνδεδεμένα σε σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργαλεία CASE Computer Assisted Systems Engineering Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Εργαλεία CASE

Διαβάστε περισσότερα

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος ZigBee Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Τι είναι το ZigBee; Ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε Wireless Persnal Area Netwrks (WPANs) Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων

Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων Γεώργιος Χ. Αλεξανδρόπουλος Διπλ. Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής MSc Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων & Εικόνων Εργαστήριο Ασυρμάτων Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 8 η ιάλεξη: Βασικές αρχές δρομολόγησης Βασικές αρχές δρομολόγησης σε δίκτυα δεδομένων ρομολόγηση (Routing) Μεταφορά μηνυμάτων μέσω του διαδικτύου από μία πηγή σε ένα προορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Επικοινωνία από άκρο σε άκρο. Επικοινωνία από άκρο σε άκρο. Διάρθρωση

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Επικοινωνία από άκρο σε άκρο. Επικοινωνία από άκρο σε άκρο. Διάρθρωση Δίκτυα Υπολογιστών Επικοινωνία από άκρο σε άκρο Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 1 Το Επίπεδο Μεταφοράς 2 Το πρωτόκολλο UDP 3 ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606:

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπλεξία. http://diktya-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike

Πολυπλεξία. http://diktya-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπλεξία Ανάλυση σημάτων στο πεδίο χρόνου, συχνότητας, πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας, πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου (1.6 ενότητα σελ 19-20, 29-30 και στοιχεία από 2.1 ενότητα σελ. 52-58). http://diktya-epal-b.ggia.info

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυμέσα; Χαρακτηριστικά των μέσων Ιδιότητες συστημάτων πολυμέσων Δομή συστημάτων πολυμέσων Δικτυακά συστήματα πολυμέσων Μετάδοση πολυμέσων Απαιτήσεις πολυμέσων Ποιοι εμπλέκονται στα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Αρχές δικτυακών εφαρμογών Αρχιτεκτονικές Μοντέλα υπηρεσιών επιπέδου μεταφοράς Μοντέλο πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ι. Γιαννατσής ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σχεδιασμός Επιλογή Παραγωγικής παραγωγικής Διαδικασίας (πως) ικανότητας (πόσο)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ο. Γ. Τσιατούχας. VLSI Technology and Computer Architecture Lab. Ακολουθιακή Λογική 2

Κεφάλαιο 7 ο. Γ. Τσιατούχας. VLSI Technology and Computer Architecture Lab. Ακολουθιακή Λογική 2 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ VLSI Ακολουθιακή Λογική Κεφάλαιο 7 ο Γ. Τσιατούχας ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ VLSI Διάρθρωση 1. Δισταθή κυκλώματα Μεταστάθεια 2. Μανδαλωτές 3. Flip Flops Flops 4. Δομές διοχέτευσης 5. Διανομή ρολογιού 6. Συγχρονισμός

Διαβάστε περισσότερα

PEBBLE: ιάγραµµα του έργου Sensors Interfaces Actuators 5 Ενέργεια & Ανάπτυξη 2011, 22-23 Νοεµβρίου, Αθήνα FP7-248537-PEBBLE

PEBBLE: ιάγραµµα του έργου Sensors Interfaces Actuators 5 Ενέργεια & Ανάπτυξη 2011, 22-23 Νοεµβρίου, Αθήνα FP7-248537-PEBBLE POSITIVE-ENERGY BUILDINGS THRU BETTER CONTROL DECISIONS PEBBLE FP7-ICT-2009.6.3: ICT for Energy Efficiency B. ICT support to Energy-Positive Buildings and Neighborhood Στρατηγικές Ελέγχου για Κτήρια µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρµατες και κινητές επικοινωνίες Χειµερινό Εξάµηνο 2010. - Wifi Calculator -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρµατες και κινητές επικοινωνίες Χειµερινό Εξάµηνο 2010. - Wifi Calculator - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασύρµατες και κινητές επικοινωνίες Χειµερινό Εξάµηνο 2010 - Wifi Calculator - Στάµος Κατσιγιάννης, ΑΜ: ΕΥ0924 Γεώργιος Αλέξανδρος Κουλιέρης, ΑΜ: ΕΥ0920

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού Wifi O όρος WIFI (Wireless Fidelity) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις συσκευές που βασίζονται στην προδιαγραφή και εκπέμπουν σε συχνότητες 2.4GHz.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ1ο Α.1 Να αναφέρετε ονομαστικά τα πέντε (5) υποσυστήματα με τα οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Bluetooth is

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΘ.. 12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι μετατροπείς συνεχούς ρεύματος επιτελούν τη μετατροπή μιας τάσης συνεχούς μορφής, σε συνεχή τάση με ρυθμιζόμενο σταθερό πλάτος ή και πολικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ι. Γιαννατσής ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σχεδιασμός Παραγωγικής Διαδικασίας (πως) Επιλογή παραγωγικής ικανότητας (πόσο)

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ι. Γιαννατσής Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Εισαγωγικά μια μικρή επανάληψη... Η μακροπρόθεσμη επιτυχία μιας επιχείρησης εξαρτάται από: την

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Πτυχιακή Εργασία Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Σκοπός της σημερινής παρουσίασης είναι να παρουσιαστεί και να αναλυθεί η δομή και ο τρόπος λειτουργίας ενός δικτύου Hot Spot. Υπεύθυνος Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δικτύων. 6 η Διάλεξη: Network Simulator NS

Εργαστήριο Δικτύων. 6 η Διάλεξη: Network Simulator NS Εργαστήριο Δικτύων 6 η Διάλεξη: Network Simulator NS Περίγραμμα παρουσίασης Εισαγωγήστον ns Τατμήματα (components) του ns Ηδομή του ns Ξεκινώντας... Το 1 ο script Εκτέλεση προσομοιώσεων Trace analysis

Διαβάστε περισσότερα

.1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης. .2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου. .3 Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα. .4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση

.1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης. .2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου. .3 Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα. .4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης 1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης 2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου Ευάγγελος Παπαπέτρου 3 Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση 5 ΕΠαπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 36 Διάρθρωση 1 Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα