Χρονοπρογραμματισμός Μετάδοσης και Επαναμετάδοσης Δεδομένων σε Επίγεια και Διαστημικά Διαδίκτυα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρονοπρογραμματισμός Μετάδοσης και Επαναμετάδοσης Δεδομένων σε Επίγεια και Διαστημικά Διαδίκτυα"

Transcript

1 Χρονοπρογραμματισμός Μετάδοσης και Επαναμετάδοσης Δεδομένων σε Επίγεια και Διαστημικά Διαδίκτυα Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής Τμήμα Η.Μ. & Μ.Υ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ιωάννης Ψαρράς Οκτώβριος 2008 Επιβλέπων Καθηγητής: Βασίλης Τσαουσίδης

2 Βιογραφικά Στοιχεία Δίπλωμα/Πτυχίο: Τμήμα Η.Μ. & Μ.Υ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ( ) Διδακτορικό Δίπλωμα: Τμήμα Η.Μ. & Μ.Υ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ( ) Τίτλος: Χρονοπρογραμματισμός Μετάδοσης και Επαναμετάδοσης Δεδομένων σε Επίγεια και Διαστημικά Διαδίκτυα Επιβλέπων: Καθ. Βασίλης Τσαουσίδης Δημοσιεύσεις: 8 συνέδρια, 5 περιοδικά Επαγγελματική Εμπειρία: DoCoMo Eurolabs (05/05 09/05): Ambient Networks Project Ericsson Eurolab (05/06 09/06): Ericsson internal project: The appropriate transport protocol for SIP traffic DUTH (05/07 05/08): Extending Internet into Space University of Surrey (06/08 ): EU FP7 4WARD Project

3 Σημείο Εκκίνησης και Συνεισφορά της Διατριβής Το Σύγχρονο Διαδίκτυο: χαρακτηρίζεται από: i) τεράστια ποικιλία εφαρμογών και ii) ανομοιογένεια υποδομής. αποτελεί πολυ-χρηστικό και πολυ-λειτουργικό εργαλείο για εργασία, εκπαίδευση και ψυχαγωγία. Παρατήρηση/Πρόβλημα: Οι ανάγκες των χρηστών έχουν αυξηθεί, αλλά οι κανόνες που διέπουν τη μετάδοση και επαναμετάδοση δεδομένων παραμένουν αμετάβλητοι. Συνεπώς, το δίκτυο δεν μπορεί πλέον να παρέχει την απαιτούμενη ποιότητα υπηρεσιών. Σημείο Εκκίνησης: Θέλουμε να περιορίσουμε τις ανάγκες των χρηστών σύμφωνα με τους κανόνες, ή να ρυθμίσουμε τους κανόνες ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών; Συνεισφορά: Ενσωμάτωση των χαρακτηριστικών του Σύγχρονου Διαδικτύου στους κανόνες χρονοπρογραμματισμού μετάδοσης και επαναμετάδοσης δεδομένων.

4 Οι Σχεδιαστικές Προτάσεις Χρονοπρογραμματισμός Μετάδοσης για Επίγεια Διαδίκτυα AIRA: Ρύθμιση παράγοντα Προσθετικής Αύξησης ανάλογα με το επίπεδο ανταγωνισμού Χρονοπρογραμματισμός Επαναμετάδοσης για Επίγεια Διαδίκτυα Adaptive Minimum RTO: Αλγόριθμος ρυθμιζόμενου ελαχίστου περιθωρίου επαναμετάδοσης CA-RTO, WB-RTO: Προσαρμοστικοί αλγόριθμοι υπολογισμού timeout ανάλογα με το επίπεδο ανταγωνισμού Χρονοπρογραμματισμός Μετάδοσης και Επαναμετάδοσης Δεδομένων σε Διαστημικά Διαδίκτυα DS-TP: Αξιόπιστο πρωτόκολλο μεταφοράς για αποδοτική εκμετάλλευση δικτυακών πόρων

5 Εισαγωγή Τα πρωτόκολλα μετάδοσης και επαναμετάδοσης δεδομένων σχεδιάζονται παραδοσιακά με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Προσφορά: δικτυακοί πόροι Ζήτηση: απαιτήσεις των χρηστών Στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του Διαδικτύου, η προσφορά δεν ξεπερνούσε τη ζήτηση και συνεπώς, οι κανόνες μετάδοσης και επαναμετάδοσης δεδομένων, οι οποίοι περιέχονται στο TCP σχεδιάστηκαν αναλόγως, ως ένα σύστημα ανοιχτού βρόχου.

6 Εισαγωγή Η εξάπλωση του Διαδικτύου οδήγησε σε αύξηση του όγκου δεδομένων που έπρεπε να μεταφερθούν από το δίκτυο. Το σύστημα ανοιχτού βρόχου δεν ήτανε ικανό να ρυθμίσει τη ροή δεδομένων και συνεπώς, το δίκτυο οδηγήθηκε σε κατάρρευση. Η ερευνητική κοινότητα τροποποίησε το TCP σε σύστημα κλειστού βρόχου, έτσι ώστε να είναι ικανό: 1. να αποφύγει τις καταρρεύσεις 2. να εγγυάται σταθερότητα, και 3. να παρέχει δίκαιη κατανομή πόρων μεταξύ των χρηστών.

7 Εισαγωγή Η ποιότητα παροχής υπηρεσιών για ένα πρωτόκολλο μεταφοράς εξαρτάται κυρίως από το Ρυθμό μετάδοσης δεδομένων. Π.χ.: Επιθετική μετάδοση αύξηση του φόρτου του δικτύου αστάθεια του συστήματος. Συντηρητική μετάδοση μη-αποδοτική αξιοποίηση των δικτυακών πόρων χαμηλός ρυθμός μετάδοσης.

8 Γιατί είναι σημαντική η έρευνα χρονοπρογραμματισμού μετάδοσης και επαναμετάδοσης δεδομένων; Η επιτυχία του Διαδικτύου βασίζεται στην ικανότητά του να παρέχει υψηλή αξιοποίηση των δικτυακών πόρων και δικαιοσύνη. Ο κύριος «υπεύθυνος» για την εξασφάλιση υψηλής αξιοποίησης και την παροχή δικαιοσύνης είναι ο αλγόριθμος χρονοπρογραμματισμού μετάδοσης δεδομένων.

9 Γιατί δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον αλγόριθμο χρονοπρογραμματισμού επαναμετάδοσης; Οι αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού μετάδοσης και επαναμετάδοσης είναι αλληλένδετοι: Όταν ο αλγόριθμος μετάδοσης αποτυγχάνει να παραδόσει επιτυχώς δεδομένα στον παραλήπτη (π.χ. λόγω περιστατικού συμφόρησης), τότε αναλαμβάνει ο αλγόριθμος επαναμετάδοσης. Παρομοίως, ο αλγοριθμος επαναμετάδοσης επηρεάζει τη μετάδοση δεδομένων. Π.χ. ένας επιθετικός αλγόριθμος επαναμετάδοσης μειώνει τις διαθέσιμες χρονοθυρίδες μετάδοσης.

10 Ποιος είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας στην έρευνα χρονοπρογραμματισμού μετάδοσης και επαναμετάδοσης δεδομένων; Το επίπεδο ανταγωνισμού. Όταν το επίπεδο ανταγωνισμού είναι χαμηλό, τότε η πολύπλεξη δεδομένων και η εγγύηση δικαιοσύνης μπορεί να επιτευχθεί εύκολα. Όταν το επίπεδο ανταγωνισμού αυξάνεται, τότε οι υπάρχοντες αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού οδηγούν σε συγχρονισμό των ροών, δηλαδή σε απότομες αυξο-μειώσεις στο φόρτο του δικτύου και άδικη κατανομή των δικτυακών πόρων.

11 Γιατί επεκτείνουμε την έρευνά μας στο διαστημικό περιβάλλον; Η διαδικτύωση στο διαστημικό περιβάλλον είναι μία καινούρια ερευνητική περιοχή, η οποία βρίσκεται ακόμη σε πολύ αρχικά στάδια και συνεπώς, αντιμετωπίζει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα. Οι κανόνες μετάδοσης και επαναμετάδοσης αποτελούν βασικά συστατικά στοιχεία ενός συστήματος διαδικτύωσης. Συνεπώς, πρέπει να ερευνήσουμε εάν οι κανόνες που ισχύουν στο Επίγειο Διαδίκτυο μπορούν να εφαρμοστούν και στο Διαστημικό περιβάλλον.

12 Περίληψη Παρουσίασης 1. Χρονοπρογραμματισμός Μετάδοσης σε Επίγεια Διαδίκτυα Αλγόριθμος AIMD 2. Χρονοπρογραμματισμός Επαναμετάδοσης σε Επίγεια Διαδίκτυα Αλγόριθμος TCP RTO (TCP Retransmission Timeout) 3. Χρονοπρογραμματισμός Μετάδοσης και Επαναμετάδοσης σε Διαστημικά Διαδίκτυα Διαστημικό Πρωτόκολλο Μεταφοράς (Deep-Space Transport Protocol)

13 1. Χρονοπρογραμματισμός Μετάδοσης σε Επίγεια Διαδίκτυα Αλγόριθμος AIMD AIRA: Επιταχυντής Ρυθμού Προσθετικής Αύξησης (IFIP NETWORKING 2008, Elsevier Computer Networks)

14 Χρονοπρογραμματισμός Μετάδοσης σε Επίγεια Διαδίκτυα Προσθετική Αύξηση Πολλαπλασιαστική Μείωση (AIMD: Additive Increase Multiplicative Decrease) Ο αλγόριθμος AIMD: αυξάνει το ρυθμό μετάδοσης προσθετικά, όταν λαμβάνει θετική επιβεβαίωση κατά a πακέτα (a = 1), και πολλαπλασιάζει τον ρυθμό επί b (όπου b=0.5), όταν λαμβάνει αρνητική επιβεβαίωση. Η ερευνητική κοινότητα μελέτησε εκτενώς προσεγγίσεις όπου οι τιμές των a και b είναι διαφορετικές από τις παραπάνω, αλλά όλες οι σχετικές εργασίες αναφέρονται πάντα σε σταθερές τιμές για τις παραμέτρους a και b. Πιθανή αιτιολογία: Η παράμετρος Προσθετικής Αύξησης δε συμβάλει μακροπρόθεσμα στην απόδοση του συστήματος.

15 Χρονοπρογραμματισμός Μετάδοσης σε Επίγεια Διαδίκτυα Το Κίνητρο Παράμετρος Προσθετικής Αύξησης = 1 Παράμετρος Προσθετικής Αύξησης = 0.5 Διαφορετικοί Παράμετροι Προσθετικής Αύξησης

16 Χρονοπρογραμματισμός Μετάδοσης σε Επίγεια Διαδίκτυα Παρατηρήσεις Πρόβλημα Στόχοι Παρατηρήσεις: Ο ρυθμός Προσθετικής Αύξησης επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το φόρτο Επαναμετάδοσης των ροών, ο οποίος με τη σειρά του επηρεάζει τη συμπεριφορά του συστήματος. Κατά τη δική μας προσέγγιση, η φυσική υπόσταση της παραμέτρου Προσθετικής Αύξησης είναι η επιτάχυνση με την οποία ο ρυθμός μετάδοσης φτάνει στο επιθυμητό επίπεδο. Πρόβλημα: Ένας σταθερός παράγοντας προσθετικής αύξησης οδηγεί σε μεγάλο φόρτο επαναμετάδοσης, άδικη κατανομή δικτυακών πόρων και αστάθεια για το σύστημα. Στόχος: Ο παράγοντας Προσθετικής Αύξησης πρέπει να ρυθμίζεται με βάση το επίπεδο ανταγωνισμού του δικτύου.

17 Επιταχυντής Ρυθμού Προσθετικής Αύξησης Ορολογία Συστήματος Το Σύστημα

18 Επιταχυντής Ρυθμού Προσθετικής Αύξησης Κανόνας Μείωσης Ρυθμός στο γύρο i Ρυθμός στο γύρο i+1 Κανόνας Μείωσης: a i 1 a i (1 pi )

19 Επιταχυντής Ρυθμού Προσθετικής Αύξησης Κανόνας Αύξησης a a (1 p p ) i1 i i1 i Ρυθμός στο γύρο i Ρυθμός στο γύρο ι+1 Κανόνας Αύξησης: a a (1 p p ) i1 i i1 i

20 Επιταχυντής Ρυθμού Προσθετικής Αύξησης Κατώτατα Όρια Θέτουμε δύο κατώτατα όρια για τον Παράγοντα Προσθετικής Αύξησης: 1. Σταθερό κατώτατο όριο = 0.1 (αποφυγή σταθεροποίησης ρυθμού μετάδοσης) 2. Κατώτατο Περιθώριο Προσθετικής Αύξησης: MAIL 1 (1 0,1) Round _ Number

21 Επιταχυντής Ρυθμού Προσθετικής Αύξησης Αποτελέσματα Τοπολογία Προσομοίωσης Πρόοδος Παράγοντα Προσθετικής Αύξσησης

22 Επιταχυντής Ρυθμού Προσθετικής Αύξησης Αποτελέσματα Goodput Συστήματος Φόρτος Επαναμετάδοσης Δικαιοσύνη

23 Επιταχυντής Ρυθμού Προσθετικής Αύξησης Συμπεράσματα Ο κανόνας «τυφλής» Προσθετικής Αύξησης έχει σοβαρές επιπτώσεις στην απόδοση του συστήματος, ιδιαίτερα όταν αυξάνεται ο δικτυακός ανταγωνισμός. Είναι δυνατή η σύγκλιση σε δικαιοσύνη σε ένα σύστημα όπου συνυπάρχουν ροές με διαφορετικούς ρυθμούς Προσθετικής Αύξησης. Η αποδοτικότητα και η σταθερότητα του συστήματος μπορεί να αυξηθεί, όταν κάθε ροή ρυθμίζει το ρυθμό μετάδοσης σύμφωνα με τις συνθήκες του δικτύου.

24 2. Χρονοπρογραμματισμός Επαναμετάδοσης σε Επίγεια Διαδίκτυα Αλγόριθμος TCP RTO (TCP Retransmission Timeout) Adaptive MINRTO: Ρυθμιζόμενο Κατώτατο Χρονικό Περιθώριο Επαναμετάδοσης (IFIP NETWORKING 2007, Submitted Elsevier Computer Communications) CA-RTO: Χρονικό Περιθώριο Επαναμετάδοσης με βάση το επίπεδο ανταγωνισμού (IEEE ICCCN 2005) WB-RTO: Χρονικό Περιθώριο Επαναμετάδοσης με βάση το παράθυρο συμφόρησης (IEEE GLOBECOM 2006, Elsevier Computer Networks)

25 Χρονοπρογραμματισμός Επαναμετάδοσης σε Επίγεια Διαδίκτυα Αλγόριθμος Χρονικού Περιθωρίου Επαναμετάδοσης Ο αλγόριθμος Επαναμετάδοσης του TCP αποτελείται από δύο κύρια μέρη: Τον αλγόριθμο υπολογισμού του χρονικού περιθωρίου επαναμετάδοσης (TCP-RTO). Το κατώτατο περιθώριο για το χρονικό περιθώριο επαναμετάδοσης (MIN-RTO). Το TCP-RTO υπολογίζεται με βάση την τιμή του RTT μόνο, σύμφωνα με τον τύπο: TCP RTO A 4 D όπου Α: ο μέσος όρος των δειγμάτων των προηγούμενων RTT, και D: η κυλιόμενη απόκλιση από τις προηγούμενες τιμές του RTT. Σύμφωνα με το RFC 2988, το TCP-RTO δεν πρέπει να παίρνει τιμές μικρότερες του ενός δευτερολέπτου, λόγω: 1. της Συχνότητας του Ρολογιού του Λειτουργικού συστήματος, η οποία ήτανε 500ms εκείνη την εποχή, και 2. της Ρύθμισης των Καθυστερημένων Επιβεβαιώσεων, το διάστημα μεταξύ των οποίων είναι (συνήθως) ίσο με 200ms.

26 Χρονοπρογραμματισμός Επαναμετάδοσης σε Επίγεια Διαδίκτυα Το Κίνητρο: TCP MIN-RTO Λειτ. Συστ. Windows Solaris Συχνότητα Ρολ ms 10ms Delayed ACK 200ms ms C( f ) RTO RTO min current Linux < 25ms Μεταβλητό - Συχνότητα Ρολογιού = 10ms - RTT = 6ms C( f ) 62,5

27 Χρονοπρογραμματισμός Επαναμετάδοσης σε Επίγεια Διαδίκτυα Το Κίνητρο: TCP-RTO

28 Χρονοπρογραμματισμός Επαναμετάδοσης σε Επίγεια Διαδίκτυα Το Κίνητρο: TCP-RTO Χρονικό Περιθώριο Επαναμετάδοσης (σε δευτερόλεπτα) RTT (σε δευτερόλεπτα)

29 Χρονοπρογραμματισμός Επαναμετάδοσης σε Επίγεια Διαδίκτυα Παρατηρήσεις Προβλήματα Στόχοι Παρατηρήση: Ο αλγόριθμος Χρονικού Περιθωρίου Επαναμετάδοσης (timeout) γίνεται ο χρονοπρογραμματιστής του καναλιού. Προβλήματα: 1. Η συντηρητική τιμή του ενός δευτερολέπτου ως κατώτατο όριο για το timeout μειώνει την απόδοση του συστήματος σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων/χαμηλών καθυστερήσεων. 2. Η αποκλειστική εξάρτηση του υπολογισμού του χρονικού περιθωρίου επαναμετάδοσης από την τιμή του RTT οδηγεί: 1. σε μειώση της τιμής του timeout, όταν αυξάνεται απότομα ο αριθμός των ανταγωνιζομένων ροών, και 2. σε συγχρωνισμό των ροών, όταν υπάρχει υψηλός δικτυακός ανταγωνισμός. Στόχοι: Σχεδιασμός του αλγορίθμου, έτσι ώστε: το κατώτατο όριο για το χρονικό περιθώριο επαναμετάδοσης να μην επηρεάζεται από τη συχνότητα του ρολογιού του λειτουργικού συστήματος. το χρονικό περιθώριο επαναμετάδοσης να λαμβάνει υπόψη του το επίπεδο του δικτυακού ανταγωνισμού.

30 Ρυθμιζόμενο Κατώτατο Χρονικό Περιθώριο Επαναμετάδοσης Παρατηρήσεις Καθυστερημένες Επιβεβαιώσεις: Μία επιβεβαίωση για κάθε δεύτερο πακέτο, σε περίπτωση παραλαβής ακολουθίας πακέτων. Μία επιβεβαίωση μετά από 200ms, εάν παραληφθεί πακέτο που δεν ακολουθείται από κανένα επόμενο. Παράδειγμα: 1. 4 συνεχόμενα πακέτα 2 κανονικές επιβεβαιώσεις συνεχόμενα πακέτα 1 κανονική και μία καθυστερημένη επιβεβαίωση. Αν το TCP-RTO είναι μικρότερο από 200ms, τότε ο χρονομετρητής του αποστολέα θα λήξει πρόωρα, ενώ το πακέτο έχει παραληφθεί σωστά. Στην πρώτη περίπτωση δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης κατώτατου ορίου, ενώ στη δεύτερη πρέπει να εφαρμόσουμε κατώτατο όριο για να αποφύγουμε πρόωρη λήξη.

31 Ρυθμιζόμενο Κατώτατο Χρονικό Περιθώριο Επαναμετάδοσης Ο Αλγόριθμος Κατάσταση 1: nominrto. Δε χρειάζεται εφαρμογή κατώτατου ορίου, παρομοίως με την πρώτη περίπτωση προηγουμένως. Κατάσταση 2: extended MINRTO. Χρειάζεται εφαρμογή κατώτατου ορίου για το τελευταίο πακέτο της ακολουθίας. Διάγραμμα Ροής Προτεινόμενου Αλγορίθμου

32 Ρυθμιζόμενο Κατώτατο Χρονικό Περιθώριο Επαναμετάδοσης Παράδειγμα Μοντελοποίηση Άφιξης Επιβεβαιώσεων

33 Ρυθμιζόμενο Κατώτατο Χρονικό Περιθώριο Επαναμετάδοσης Αποτελέσματα: Ροές FTP Αυξανόμενο Μέγεθος Αρχείου Αυξανόμενο Ποσοστό Ασύρματων Λαθών Τοπολογία Προσομοίωσης

34 Χρονικό Περιθώριο Επαναμετάδοσης Αλγόριθμος CA-RTO (Contention-Adaptive RTO) Σχεδιαστικοί κανόνες: 1. Ενσωμάτωση του δικτυακού ανταγωνισμού: cont _ diff _ max_ cwnd _ cwnd _ 2. Εισαγωγή τυχαιότητας στο χρονοπρογραμματισμό επαναμετάδοσης: p random(0, cont _ diff _ 100%) Αλγόριθμος: CA RTO A 4 D c p Ιδιότητες: Ο παράγοντας c=1/cwnd επηρεάζει το αποτέλεσμα όταν ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Ο παράγοντας p εισάγει τυχαιότητα στον υπολογισμό του χρονικού περιθωρίου επαναποστολής και επεκτείνει το περιθώριο ευθέως αναλόγως με το επίπεδο του ανταγωνισμού. Άρα, το περιθώριο επαναμετάδοσης αυξάνεται όταν αυξάνεται ο δικτυακός ανταγωνισμός.

35 Χρονικό Περιθώριο Επαναμετάδοσης Αλγόριθμος CA-RTO Στοιχεία Συμπεριφοράς TCP-RTO CA-RTO Ο αλγόριθμος CA-RTO δεν λύνει εξ ολοκλήρου το πρόβλημα του αλγορίθμου TCP-RTO, αλλά κάνει φανερά τα στοιχεία που πρέπει να συμπεριληφθούν κατά τον σχεδιασμό ενός νέου αλγορίθμου.

36 Αλγόριθμος CA-RTO Αποτελέσματα Goodput (άξονας y σε Bps) Επαναμεταδόσεις (άξονας y σε πακέτα) Τοπολογία Dumbbell Backbone = 10Mbps Delay = 100ms Δικαιοσύνη

37 Χρονικό Περιθώριο Επαναμετάδοσης Αλγόριθμος WB-RTO (Window-Based RTO) Σχεδιαστικοί κανόνες: Εκτίμηση της συνεισφοράς κάθε ροής στη συμφόρηση, μέσω του παράγοντα c: c f ( cwnd,max_ cwnd) c = 1, εάν cwnd 1/ 2max_ cwnd _ c = 1,5, εάν cwnd ανήκει στο (1/ 2max_ cwnd _,3 / 4 max_ cwnd _) c = 2, εάν cwnd ανήκει στο [3 / 4max_ cwnd,max_ cwnd] Εκτίμηση του Δικτυακού Ανταγωνισμού μέσω του βάρους a i : ai g( awnd _, Thresholdi ) Κάθε βάρος a 1 μέχρι a 4 αντιστοιχεί σε ένα διάστημα που καθορίζεται από την πρόσφατη τιμή του μέσου παραθύρου συμφόρησης και το αντίστοιχο κατώφλι. π.χ. εάν T 1 =10, T 2 =20 και awnd = 15, τότε a i = a 1 Εισαγωγή τυχαιότητας στον υπολογισμό του περιθωρίου επαναμετάδοσης για την αποφυγή συγχρονισμού. Ο αλγόριθμος: WB RTO random( rtt, c a i )

38 Χρονικό Περιθώριο Επαναμετάδοσης Αλγόριθμος WB-RTO Στοιχεία Συμπεριφοράς Παράμετρος c: όσο πιο κοντά είναι η τιμή του cwnd στη μέγιστη τιμή του παραθύρου max_cwnd_, τόσο περισσότερο έχει συνεισφέρει η συγκεκριμένη ροή στο παρόν περιστατικό συμφόρησης. Παράμετρος a i : όσο μεγαλύτερο είναι το μέσο παράθυρο συμφόρησης, τόσο μεγαλύτερη είναι η συνεισφορά της ροής στο επίπεδο του ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια του προηγούμενου κύκλου.

39 Αλγόριθμος WB-RTO Αποτελέσματα Τοπολογία Dumbbell Backbone = 10Mbps Delay = 10ms

40 Αλγόριθμος WB-RTO Αποτελέσματα TCP-RTO WB-RTO

41 Χρονικό Περιθώριο Επαναμετάδοσης Συμπεράσματα Ένα Ρυθμιζόμενο Κατώτατο Χρονικό Περιθώριο Επαναμετάδοσης επιταχύνει την επαναμετάδοση αλλοιωμένων πακέτων σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων και χαμηλών καθυστερήσεων. Συμπεριλαμβάνοντας το επίπεδο του δικτυακού ανταγωνισμού και εισάγωντας τυχαιότητα στον υπολογισμό του χρονικού περιθωρίου επαναμετάδοσης δεδομένων μπορούμε να αποφύγουμε: 1. λανθασμένες εκτιμήσεις για την καθυστέρηση του δικτύου, και 2. συγχρονισμό των ροών. Οι παραπάνω βελτιστοποιήσεις: 1. αυξάνουν τη δικαιοσύνη του συστήματος, 2. μειώνουν τον φόρτο επαναμετάδοσης, 3. αυξάνουν την απόδοση Goodput του συστήματος, 4. αυξάνουν τη σταθερότητα του συστήματος.

42 3. Χρονοπρογραμματισμός Μετάδοσης και Επαναμετάδοσης σε Διαστημικά Διαδίκτυα Διαστημικό Πρωτόκολλο Μεταφοράς - Deep-Space Transport Protocol (IEEE Aerospace Conference 2008, Submitted Elsevier Computer Communications)

43 Τα Χαρακτηριστικά του Διαστημικού Διαδικτύου Εκατοντάδες συσκευές (ρομπότ, διαστημόπλοια, δορυφόροι) ερευνούν τις κλιματικές συνθήκες πλανητών του ηλιακού μας συστήματος. Η επιτυχία μίας διαστημικής αποστολής εξαρτάται σημαντικά από την επικοινωνιακή της υποδομή. Τα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος δεν είναι αποδοτικά στο διαστημικό περιβάλλον. Αντιθέτως, τα δίκτυα μεταγωγής πακέτου μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την απόδοση του συστήματος. Το περιβάλλον δικτύωσης ονομάζεται Διαπλανητικό ή Διαστημικό Διαδίκτυο (Interplanetary Internet) και η ερευνητική περιοχή Δικτύωση Ανεκτική στην Καθυστέρηση και τη Διακοπή (Delay/Disruption- Tolerant Networking, DTN).

44 Τα Χαρακτηριστικά του Διαστημικού Διαδικτύου Το Διαστημικό Διαδίκτυο χαρακτηρίζεται από: Πολύ Υψηλές Καθυστερήσεις Διάδοσης. Υψηλά ποσοστά Αλλοίωσης Δεδομένων. Διακοπτόμενη Συνδεσιμότητα. Ασυμμετρία Ταχύτητας Καναλιών Μετάδοσης. Συστήματα κλειστού βρόχου, όπως το TCP, δεν μπορούν να λειτουργήσουν στο Διαστημικό περιβάλλον δικτύωσης. Οι κανόνες μετάδοσης και επαναμετάδοσης πρέπει να σχεδιαστούν στη βάση ενός μηαναδραστικού συστήματος ανοιχτού βρόχου και να βασίζονται σε κανόνες πρόληψης.

45 Μετάδοση και Επαναμετάδοση Δεδομένων σε Διαστημικά Διαδίκτυα Διαστημικό Πρωτόκολλο Μεταφοράς (DS-TP) Βασικά Χαρακτηριστικά του DS-TP: Μετάδοση Σταθερού Ρυθμού: Ο χρόνος συνδεσιμότητας και οι διαθέσιμοι πόροι είναι στοιχεία γνωστά και προκαθορισμένα. Συνδυαστική Στρατηγική Επιβεβαιώσεων (ACKs) Επιλεκτικών Αρνητικών Επιβεβαιώσεων (SNACKs): Το DS-TP χρησιμοποιεί ACKs για απελευθέρωση χώρου στον καταχωρητή του αποστολέα και SNACKs για επαναμετάδοση δεδομένων και μέτρηση του ποσοστού λάθους στο κανάλι μετάδοσης. Διπλή Αυτόματη Επαναμετάδοση: Το DS-TP στέλνει κάθε πακέτο 2 φορές, εισάγωντας καθυστέρηση R d αναμέσα στην 1 η και τη 2 η μετάδοση. Το διάστημα R d ρυθμίζεται ανάλογα με το ποσοστό λάθους του καναλιού μετάδοσης. Π.χ. εάν PER = 33%, η ακολουθία μετάδοσης είναι η εξής:

46 Διαστημικό Πρωτόκολλο Μεταφοράς (DS-TP) Διπλή Αυτόματη Επαναμετάδοση Παράδειγμα ακολουθίας μετάδοσης πακέτων, PER = 20%

47 Διαστημικό Πρωτόκολλο Μεταφοράς (DS-TP) Χρονοπρογραμματισμός Επαναμετάδοσης Πλήρης εκμετάλλευση (των δικτυακών πόρων) δε σημαίνει απαραίτητα αποδοτική εκμετάλλευση. Το DS-TP επαναμεταδίδει πακέτα είτε με την τεχνική της Διπλής Αυτόματης Επαναμετάδοσης, είτε χρησιμοποιώντας χρονικό περιθώριο επαναμετάδοσης (timeout): Εάν R d < RTT τότε χρησιμοποιούμε την τεχνική DAR Εάν R d > RTT τότε χρησιμοποιούμε timeout για επαναμετάδοση χαμένων/αλλοιωμένων πακέτων. Συνεπώς, το DS-TP με βάση μετρήσεις από το δίκτυο για το ποσοστό λάθους και την καθυστέρηση διάδοσης του καναλιού, χρονοπρογραμματίζει τη μετάδοση αυθεντικών και πλεοναζόντων πακέτων έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί τους πόρους (δηλαδή το bandwidthdelay product) με τον πιο αποδοτικό τρόπο.

48 Διαστημικό Πρωτόκολλο Μεταφοράς (DS-TP) Μεθοδολογία Συγκρίνουμε το DS-TP με το πρωτόκολλο FR-TP (Fixed-Rate Transport Protocol) Το FR-TP: Μεταδίδει δεδομενα με σταθερο ρυθμό. Χρησιμοποιεί την ίδια στρατηγική επιβεβαιώσεων με το DS-TP. Ο αποστολέας μεταδίδει όλο το αρχείο και στο τέλος της μετάδοσης ο παραλήπτης στέλνει πίσω τις θετικές ή αρνητικές επιβεβαιώσεις. Όταν οι επιβεβαιώσεις φτάσουν στον αποστολέα, ολοκληρώνεται ένας Γύρος. Συγκρίνουμε την απόδοση των δύο πρωτοκόλλων με βάση τους απαιτούμενους Γύρους μέχρι την ολοκλήρωση μετάδοσης του αρχείου.

49 Διαστημικό Πρωτόκολλο Μεταφοράς (DS-TP) Απόδοση Θεωρητική Ανάλυση Λόγος Διαφοράς: n ratio n n frtp dstp 1 log(1 y) log y Λόγος Διαφοράς n_ratio

50 Διαστημικό Πρωτόκολλο Μεταφοράς (DS-TP) Απόδοση Θεωρητική Ανάλυση Διαφορά σε γύρους: n diff 1 log(1 y) log( ) fs log y log( y (1 y)) Μεταβλητό Ποσοστό Λάθους Μέγεθος Αρχείου = 100ΜΒ Μεταβλητό Μέγεθος Αρχείου Ποσοστό Λάθους = 30%

51 Διαστημικό Πρωτόκολλο Μεταφοράς (DS-TP) Απόδοση Πειραματικά Αποτελέσματα Λόγος Διαφοράς Διαφορά σε γύρους

52 Διαστημικό Πρωτόκολλο Μεταφοράς (DS-TP) Απόδοση Πειραματικά Αποτελέσματα Μέγεθος Αρχείου 0.25BDP Μέγεθος Αρχείου 1BDP Μέγεθος Αρχείου 4BDP

53 Διαστημικό Πρωτόκολλο Μεταφοράς (DS-TP) Συμπεράσματα Το κέρδος του DS-TP αυξάνεται όσο αυξάνεται το ποσοστό λάθους του καναλιού μετάδοσης Η απόδοση του DS-TP μειώνεται όταν το μέγεθος του αρχείου είναι μεγαλύτερο από το τετραπλάσιο της χωρητικότητας του καναλιού μετάδοσης και το ποσοστό λάθους είναι μικρό. Υπάρχει αντιδιαστολή (tradeoff) μεταξύ του βέλτιστου ρυθμού επαναμετάδοσης του μηχανισμού DAR και του επιπλέον φόρτου επαναμετάδοσης που προκαλεί.

54 Συμπεράσματα 1. Ο παράγοντας Προσθετικής Αύξησης δεν είναι απαραίτητο να είναι σταθερός καθόλη τη διάρκεια ζωής μίας ροής. Προσεχτικά σχεδιασμένοι κανόνες Προσθετικής Αύξησης μπορούν να αυξήσουν την απόδοση του συστήματος. 2. Το Κατώτατο Χρονικό Περιθώριο Επαναμετάδοσης δεν πρέπει να έχει σταθερή και συντηρητική τιμή. Ένα Ρυθμιζόμενο Κατώτατο Όριο μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα σε συνθήκες ασύρματης διαδικτύωσης. 3. Ο υπολογισμός του Χρονικού Περιθωρίου Επαναμετάδοσης δεν πρέπει να εξαρτάται αποκλειστικά από το RTT. Η ενσωμάτωση του επιπέδου δικτυακού ανταγωνισμού και ενός παράγοντα τυχαιότητας, αυξάνουν την απόδοση του αλγορίθμου ως χρονοπρογραμματιστή του καναλιού μετάδοσης. 4. Τα πρωτόκολλα για μετάδοση δεδομένων στο Διαστημικό Διαδίκτυο δεν πρέπει να υιοθετήσουν τους κανόνες που διέπουν το Επίγειο Διαδίκτυο. Οι κανόνες μετάδοσης για το Διαστημικό Διαδίκτυο πρέπει να βασιστούν σε σύστηματα ανοιχτού βρόχου και οι κανόνες επαναμετάδοσης δεδομένων σε κανόνες πρόληψης.

55 Publications Journal Papers: 1. Ioannis Psaras, Vassilis Tsaoussidis On the Properties of an Additive Increase Rate Accelerator Computer Networks (COMNET), Elsevier, to appear 2. Ioannis Psaras, Vassilis Tsaoussidis Why TCP Timers (still) Don t Work Well, Computer Networks (COMNET), Elsevier Science, Volume 51, Issue 8, pages , June Ioannis Psaras, Lefteris Mamatas and Vassilis Tsaoussidis On Protocol Engineering: Detect Confirm and Adjust International Journal of Internet Protocol Technology (IJIPT), Indersciense Publishers, Vol. 1, No.4 pp

56 Publications Conference Papers: 1. Ioannis Psaras, Vassilis Tsaoussidis AIRA: Additive Increase Rate Accelerator IFIP Networking 2008, Singapore 2. Ioannis Psaras, Giorgos Papastergiou, Vassilis Tsaoussidis and Nestor Peccia DS-TP: Deep-Space Transport Protocol IEEE Aerospace Conference 2008, Big Sky, Montana, USA 3. Ioannis Psaras, Vassilis Tsaoussidis The TCP Minimum RTO Revisited IFIP Networking 2007, Atlanta, USA

57 Publications 4. Ioannis Psaras, Vassilis Tsaoussidis WB-RTO: A Window-Based Retransmission Timeout for TCP IEEE Globecom 2006, San Francisco, USA 5. Ioannis Psaras, Lefteris Mamatas, Paulo Mendes QoS Control in Next Generation Networks: An Experimental Analysis of Flow-Based and SLS-Based Mechanisms WNEPT 2006, Workshop in conjunction with QShine, Ontario, Canada 6. Ioannis Psaras, Vassilis Tsaoussidis, Lefteris Mamatas CA-RTO: Contention-Adaptive Retransmission Timeout IEEE ICCCN 2005, San Diego, California, USA

58 Publications 7. Sotiris Kontogiannis, Lefteris Mamatas, Ioannis Psaras, Vassilis Tsaoussidis Measuring Transport Protocol Energy Potential for Energy Efficiency WWIC 2005, Xanthi, Greece 8. Ioannis Psaras, Lefteris Mamatas, Vassilis Tsaoussidis Shaping TCP Traffic in Heterogeneous Networks HetNets 2004, Ilkley, UK

59 Publications Submitted Papers: 1. Ioannis Psaras, Vassilis Tsaoussidis On the Properties of an Adaptive TCP Minimum RTO Submitted Elsevier Computer Communications (COMCOM) 2. Giorgos Papastergiou, Ioannis Psaras, Vassilis Tsaoussidis DS-TP: A Novel Transport Scheme for Space DTNs Submitted Special Issue on DTNs, Elsevier Computer Communications (COMCOM)

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11. Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης...

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11. Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης... Περιεχόμενα Εισαγωγή...7 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11 Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25 Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης...65 Κεφάλαιο 4 Μεταγωγή Δεδομένων και Δρομολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP Άσκηση 1 η : Καθυστερήσεις Θεωρείστε μία σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων Χ και Υ. Το εύρος ζώνης του συνδέσμου είναι 10Gbits/sec

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Transmission Control Protocol

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Transmission Control Protocol Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Transmission Control Protocol Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 Μηχανισμοί πρωτοκόλλων προσανατολισμένων σε σύνδεση Λογική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2. Αν συμβούν 2 duplicate ACKs αντί για timeout τι γίνεται σε αυτή την περίπτωσή;

Άσκηση 2. Αν συμβούν 2 duplicate ACKs αντί για timeout τι γίνεται σε αυτή την περίπτωσή; ΤCP protocol Άσκηση 1 Είναι το ίδιο να αυξάνεται το congestion window κατά μία μονάδα μετά τη λήψη από κάθε ΑCK πακέτου με το να αυξάνεται σε κάθε RTT; Αν δεν είναι το ίδιο σε ποια περίπτωση επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα 5.1 ΤοΠρωτόκολλο ALOHA Αλγόριθµοι επίλυσης συγκρούσεων µε βάση το δυαδικό δένδρο 5.2 ίκτυα Ethernet Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 5.3 ίκτυα Token Ring - Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.5 Τοπικά ίκτυα 5-1

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη ΙΙI

Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη ΙΙI Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη ΙΙI Χρόνος επαναμετάδοσης Στην προηγούμενη διάλεξη είδαμε ότι: Η πρόβλεψη του χρόνου επαναμετάδοσης ενός πακέτου βάσει του εκθετικού μέσου παρατηρημένου χρόνου παράδοσης παλιότερων

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: TCP αποστολέας με παράθυρο αποστολέα = 1

Σχήμα 1: TCP αποστολέας με παράθυρο αποστολέα = 1 I. Παράδειγμα 1: Απόδοση TCP με παράθυρο αποστολέα = 1 a. Ο μηχανισμός όπως έχει περιγραφεί ως τώρα στέλνει μόνο ένα πακέτο και σταματάει να μεταδίδει έως ότου πάρει το ack του πακέτου αυτού (λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Έλεγχος και Αποφυγή Συμφόρησης στο TCP. Δίκτυα Υπολογιστών

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Έλεγχος και Αποφυγή Συμφόρησης στο TCP. Δίκτυα Υπολογιστών ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Έλεγχος και Αποφυγή Συμφόρησης στο TCP Δίκτυα Υπολογιστών Περί συμφόρησης Δίκτυα Υπολογιστών Η συμφόρηση είναι αναπόφευκτη Συμβαίνει σε διαφορετικές κλίμακες από δύο πακέτα μέχρι πολλούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα επανεκποµπής

Πρωτόκολλα επανεκποµπής Πρωτόκολλα επανεκποµπής Πρωτόκολλα επανεκποµπής Πρωτόκολλα: Εναλλασσοµένου bit (Alternating Bit Protocol) Επιλεκτικής επανάληψης (Selective Reeat Protocol) Οπισθοχώρησης κατά Ν (Go Back N) Μηχανισµοί:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης. Επικοινωνία µεταξύ δύο υπολογιστών οι οποίοι είναι απευθείας συνδεδεµένοι.

Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης. Επικοινωνία µεταξύ δύο υπολογιστών οι οποίοι είναι απευθείας συνδεδεµένοι. Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης Επικοινωνία µεταξύ δύο υπολογιστών οι οποίοι είναι απευθείας συνδεδεµένοι. Περίληψη Ζεύξεις σηµείου προς σηµείο (point-to-point links) Πλαισίωση (framing) Ανίχνευση και διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 13: Στρώμα μεταφοράς

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 13: Στρώμα μεταφοράς Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 13: Στρώμα μεταφοράς Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Συνιστώμενο Βιβλίο: Δικτύωση Υπολογιστών Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η

Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η Παράδοση στο e-class Προθεσµία: 6/4/2014 Σωτήρης Διαµαντόπουλος, Σωτήρης-Άγγελος Λένας {sdiaman, slenas} @ ee.duth.gr Στα αρχεία µε όνοµα Ergasia1_a.tcl και Ergasia1_b.tcl,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ ρ. Κ. Σ. Χειλάς Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι : (α) η εµβάθυνση σε θέµατα λειτουργίας δικτύων καθώς και (β) η εξοικείωση των σπουδαστών µε ένα από τα συχνότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση τεχνικών για την αποφυγή συμφόρησης σε τοπικά ασύρματα δίκτυα αισθητήρων

Υλοποίηση τεχνικών για την αποφυγή συμφόρησης σε τοπικά ασύρματα δίκτυα αισθητήρων Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Υλοποίηση τεχνικών για την αποφυγή συμφόρησης σε τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 9.1 Ανάθεση καναλιών (channel allocation) Η κατανομή καναλιών σχετίζεται με την ανάθεση το καναλιών στις κυψέλες ενός κυψελωτού δικτύου.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Εργασία 1 η

Δίκτυα Υπολογιστών Εργασία 1 η Δίκτυα Υπολογιστών Εργασία 1 η Παράδοση στο e-class Προθεσµία: 14/4/2013 Σωτήρης Διαµαντόπουλος, Σωτήρης-Άγγελος Λένας {sdiaman, slenas} @ ee.duth.gr Στο αρχείο µε όνοµα Ergasia1.tcl, το οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Λύση: Λύση: Λύση: Λύση:

Λύση: Λύση: Λύση: Λύση: 1. Ένας δίαυλος έχει ρυθµό δεδοµένων 4 kbps και καθυστέρηση διάδοσης 20 msec. Για ποια περιοχή µηκών των πλαισίων µπορεί η µέθοδος παύσης και αναµονής να έχει απόδοση τουλάχιστον 50%; Η απόδοση θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Εργασία 1 η

Δίκτυα Υπολογιστών Εργασία 1 η Δίκτυα Υπολογιστών Εργασία 1 η Παράδοση στο e-class Προθεσµία: 14/4/2013 Σωτήρης Διαµαντόπουλος, Σωτήρης-Άγγελος Λένας {sdiaman, slenas} @ ee.duth.gr Στο αρχείο µε όνοµα Ergasia1.tcl, το οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και από τις 6 ερωτήσεις του Μέρους ΙΙ Πάντοτε οι απαντήσεις σας θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Για να διεκπεραιωθεί η μεταφορά των πακέτων από την πηγή στον προορισμό μεταξύ των κόμβων του επικοινωνιακού υποδικτύου απαιτείται η

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Δικτύων Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 19 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα: Ασκήσεις για τις ενότητες 11 13 (Στρώμα Μεταφοράς) Ιωάννης Μοσχολιός Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σελίδα 2 Περιεχόμενα 1. Σκοποί ενότητας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Το Πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol)

Κεφάλαιο 1 Το Πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol) Κεφάλαιο 1 Το Πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol) Η υλοποίηση του πρωτοκόλλου µεταφοράς TCP είναι προσανατολισµένη για ενσύρµατα δίκτυα δεδοµένων παρέχοντας µια ασφαλή µεταφορά δεδοµένων µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων (407/80) gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 Θέματα διάλεξης Στόχοι ΑΤΜ Αρχιτεκτονική ΑΤΜ Κατακόρυφα επίπεδα (planes) Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος συµφόρησης µε το Πρωτόκολλο TCP

Έλεγχος συµφόρησης µε το Πρωτόκολλο TCP Έλεγχος συµφόρησης µε το Πρωτόκολλο TCP 1. Έλεγχος συµφόρησης Το κύριο χαρακτηριστικό που παρουσιάζει το Πρωτόκολλο TCP είναι ότι υποστηρίζει µε αξιοπιστία µια υπηρεσία µεταφοράς µεταξύ δύο διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 6 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 Πολύπλεξη ΗΠολύπλεξηείναι η µετάδοση διαφορετικών ρευµάτων πληροφορίας µέσα από την ίδια φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP. Βίτσας Βασίλειος

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP. Βίτσας Βασίλειος ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP Βίτσας Βασίλειος Αρχιτεκτονική και φιλοσοφία του Internet Ένα διαδίκτυο TCP/IP παρέχει 3 είδη υπηρεσιών Η διάταξη τους είναι ιεραρχική Ασυνδεσμικό σύστημα παράδοσης ΗυπηρεσίαIP ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Το επίπεδο σύνδεσης αποτελείται από δύο υποεπίπεδα: Το υποεπίπεδο ελέγχου προσπέλασης μέσων (Medium Access Control) Το υποεπίπεδο λογικού ελέγχου σύνδεσης (Logical Link Control) To υποεπίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής Δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Διάλεξης 5. Router. Δεδομένα: Οι ζεύξεις ειναι τεχνολογίας ενσύρματου Ethernet των 10 Mbps και 100 Mbps αντίστοιχα.

Άσκηση Διάλεξης 5. Router. Δεδομένα: Οι ζεύξεις ειναι τεχνολογίας ενσύρματου Ethernet των 10 Mbps και 100 Mbps αντίστοιχα. Άσκηση Διάλεξης 5 Host A L1=10Mbs Router L2=100Mbs Host B Δεδομένα: Οι ζεύξεις ειναι τεχνολογίας ενσύρματου Ethernet των 10 Mbps και 100 Mbps αντίστοιχα. Ethernet OH=26 bytes IP OH=20 bytes UDP OH=8 bytes

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7.3. Πρωτόκολλο TCP

Κεφάλαιο 7.3. Πρωτόκολλο TCP Κεφάλαιο 7.3 Πρωτόκολλο TCP Πρωτόκολλο TCP Το πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης (Transmission Control Protocol, TCP) είναι το βασικό πρωτόκολο του Επιπέδου Μεταφοράς του μοντέλου TCP/IP. Παρέχει υπηρεσίες προσανατολισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. ίκτυα Υπολογιστών Ι. To Μοντέλο OSI. Αναπλ. Καθηγ. Π. εμέστιχας

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. ίκτυα Υπολογιστών Ι. To Μοντέλο OSI. Αναπλ. Καθηγ. Π. εμέστιχας Πανεπιστήμιο Πειραιά To Μοντέλο OSI pdemest@unipi.gr ιάρθρωση Το μοντέλο αναφοράς OSI Επίπεδα Πρωτόκολλα, κατανομή πρωτοκόλλων σε στοιχεία δικτύου Αντιστοιχία τστοχα μοντέλων OSI και Internet Ανάλυση Επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Πρωτόκολλα Διαδικτύου Ερωτήσεις Ασκήσεις Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Ερωτήσεις 1. Τι είναι το intranet και ποια τα πλεονεκτήματα που προσφέρει; 2. Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; 3. Να αναφέρετε τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία 1 Κυψελωτή Τηλεφωνία Για την ανάπτυξη νέων δικτύων κινητών επικοινωνιών υιοθετήθηκε η σχεδιαστική αρχή της κυψελωτής τηλεφωνίας που παρά την περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ TCP Congestion

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Δομικά Στοιχεία Υλικού. Δεδομένα και σήματα. Διάρθρωση. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Δομικά Στοιχεία Υλικού. Δεδομένα και σήματα. Διάρθρωση. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών I Δομικά Στοιχεία Υλικού Ευάγγελος Παπαπέτρου 1 Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 33 Ε.Παπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls Χάρης Μανιφάβας 1 Επικοινωνία Βασίζεται στη μεταβίβαση μηνυμάτων (λόγω απουσίας διαμοιραζόμενης μνήμης) Απαιτείται συμφωνία φόρμας μηνυμάτων Πρότυπο Στόχος τυποποίησης = Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα και Internet

Πολυµέσα και Internet Πολυµέσα και Internet Υπηρεσίες καλύτερης προσπάθειας Αντιµετώπιση της καθυστέρησης Αντιµετώπιση της απώλειας ίκτυα επόµενης γενιάς Σήµανση πακέτων Αποµόνωση ροών πακέτων Αποδοχή ροών πακέτων Χρονοπρογραµµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εισαγωγή

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εισαγωγή ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος Μελέτη της αρχιτεκτονικής και της λειτουργίας των δικτύων κινητών και προσωπικών επικοινωνιών. Το αντικείμενο είναι τεράστιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. ΠΛΗ22 Περίοδος 2012-2013 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ # 3 Στόχος Βασικό στόχο της 3 ης εργασίας αποτελεί η κατανόηση των συστατικών στοιχείων των δικτύων Η/Υ (Κεφάλαιο 1), η εξοικείωση με τις αρχιτεκτονικές δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 15: Συγχρονισμός πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 15: Συγχρονισμός πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 15: Συγχρονισμός πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1 Δίκτυα ATM Εισαγωγή Εικονικά κυκλώματα Πακέτα και κελιά Δρομολόγηση και προώθηση Ιεραρχία πρωτοκόλλων Επίπεδα προσαρμογής Ποιότητα υπηρεσίας Υποστήριξη IP Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων 1 Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 1: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Πόρων Δικτύων(ΠΠΔ) Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 6: Συσκευές τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης (Θ) Ενεργά στοιχεία δικτύων Δύο συστήματα Η/Υ μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας: Δια-αποδιαμορφωτές

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (Kεφ. 10) ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ Χαρακτηριστικά Στρατηγικές ροµολόγησης Παραδείγµατα Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.10 (2/3)

Διαβάστε περισσότερα

Performance evaluation of Adaptive Congestion Protocol (Draft 1)

Performance evaluation of Adaptive Congestion Protocol (Draft 1) Performance evaluation of Adaptive Congestion Protocol (Draft 1) 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Performance evaluation of Adaptive Congestion Protocol Νεόφυτος Ηλιάδης Επιβλέπων Καθηγητής Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα 1. Μήνυμα μήκους

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 20010-2011 Θέματα προς συζήτηση Είδη πολυπλεξίας Μεταγωγή Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Λύση: Λύση:

Εισαγωγή. Λύση: Λύση: Εισαγωγή 1. Μία συλλογή πέντε δρομολογητών πρόκειται να συνδεθεί με ένα υποδίκτυο σημείου προς σημείο. Μεταξύ κάθε ζεύγους δρομολογητών, οι σχεδιαστές μπορούν να τοποθετήσουν είτε μια γραμμή υψηλής ταχύτητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ - ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ - ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ - ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ RTP / RTCP ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ - ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ RTP / RTCP Απόστολος Γκάμας Επίκουρος Καθηγητής Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 17: Διανομή Πολυμέσων - Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 17: Διανομή Πολυμέσων - Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Συστήματα Πολυμέσων Ενότητα 17: Διανομή Πολυμέσων - Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο ύνδεσης Δεδομένων (Data Link Layer DLL)

Επίπεδο ύνδεσης Δεδομένων (Data Link Layer DLL) 101001 101001 Επίπεδο ύνδεσης Δεδομένων (Data Link Layer DLL) Είναι το δεύτερο επίπεδο στη διαστρωμάτωση του OSI (μετρώντας από κάτω) Ασχολείται με την αποδοτική και αξιόπιστη επικοινωνία μεταξύ δύο γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Extra Ασκήσεις. Τσομπανίδης Ηλίας Φώντας Φαφούτης

Extra Ασκήσεις. Τσομπανίδης Ηλίας Φώντας Φαφούτης Extra Ασκήσεις Τσομπανίδης Ηλίας Φώντας Φαφούτης CSMA/CD Α,Β: 2 κόμβοι σε ένα Ethernet με συνεχόμενα πακέτα στις ουρές τους. Τα πακέτα του Α θα ονομάζονται Α1, Α2 κλπ, αντίστοιχα του Β. Τ = 51,2 ms, η

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε)

Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε) Άσκηση 1 Σε ένα δίκτυο τηλεματικής όπου υποστηρίζεται η υπηρεσία Διαχείρισης Στόλου Δημοσίων Οχημάτων Μεταφοράς επιβατών, ο κεντρικός υπολογιστής του κάθε οχήματος λαμβάνει μέσω αισθητήρων τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική

Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική Athens InnoCenter, Μαρούσι, 29.05.2012 Next Generation Intelligent Gateway

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 7 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Διαχείριση Δικτυακών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή Διδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Γιατί Δίκτυα Υπολογιστών; Επιχειρησιακές Εφαρμογές Π.χ., εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Εξοικονόμηση χρημάτων από τον καταμερισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνικές ελέγχου συμφόρησης για το πρωτόκολλο TCP ΑΜ : 1400 ΑΜ : Επιβλέπων: Δρ Παξιμάδης Θ. Κωνσταντίνος

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνικές ελέγχου συμφόρησης για το πρωτόκολλο TCP ΑΜ : 1400 ΑΜ : Επιβλέπων: Δρ Παξιμάδης Θ. Κωνσταντίνος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τεχνικές ελέγχου συμφόρησης για το πρωτόκολλο TCP Καλπακιώρης Παύλος Γαλανοπούλου Άννα ΑΜ : 1400 ΑΜ : 1659 Επιβλέπων: Δρ Παξιμάδης Θ. Κωνσταντίνος Ναύπακτος 2016 Περιεχόμενα ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών. Ethernet Internet ATM

Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών. Ethernet Internet ATM Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών Ethernet Internet ATM Τοπικά δίκτυα (LANs) Τα πιο απλά δίκτυα Κάθε υπολογιστής έχει όνοµα διεύθυνση δικτύου (Internet) διεύθυνση τοπικού δικτύου (Ethernet) alice 28 35

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΘΕΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 1. Στο μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG)

Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG) Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG) Εισαγωγή στο MPEG-2 Κωδικοποίηση βίντεο Κωδικοποίηση ήχου Ροή δεδοµένων Εισαγωγή στο MPEG-4 οµή σκηνών Κωδικοποίηση ήχου και βίντεο Τεχνολογία Πολυµέσων 11-1 Εισαγωγή στο MPEG-2

Διαβάστε περισσότερα

ιάθεση ασύρµατων πόρων

ιάθεση ασύρµατων πόρων ιάθεση ασύρµατων πόρων Μεταγωγή (Handover ή Handoff) ιαδικασία µεταγωγής µιας κλήσης από µια κυψέλη σε γειτονική κυψέλη Η κλήση από την συχνότητα f 1 της κυψέλης C 1 µεταφέρεται στη συχνότητα f 2 της κυψέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 η Τοπικά Δίκτυα Δεδομένων (LANs)

Άσκηση 1 η Τοπικά Δίκτυα Δεδομένων (LANs) Άσκηση 1 η Τοπικά Δίκτυα Δεδομένων (LANs) 1. Σκοπός της άσκησης Η τεχνική CSMA εφαρμόζεται σήμερα στα περισσότερα ενσύρματα πολλαπλής πρόσβασης τοπικά δίκτυα - μικρής έκτασης - ως η οικονομικότερη και

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Συστήματα πολυμέσων Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 03-1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer.

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer. Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου Medium Access Control Sub-layer. Πρόβλημα Υπάρχει ένα κανάλι το οποίο «μοιράζονται» πολλοί κόμβοι. Πρόβλημα: Ποίος μεταδίδει και πότε; Περίληψη Κανάλια πολλαπλής πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ.

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις Ιωάννης Γ. Αβιζιώτης ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών

ίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών ίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα: Ασκήσεις για τις ενότητες 1 4 (Εισαγωγή) Ιωάννης Μοσχολιός Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σελίδα Περιεχόμενα 1. Σκοποί ενότητας... 5. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 22 Ε.Παπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος?

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 68 Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Απάντηση : Στα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching networks), η μετάδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας kmarg@uom.gr http://eos.uom.gr/~kmarg

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Δίκτυα. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων.

Τοπικά Δίκτυα. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Τοπικά Δίκτυα Περίληψη Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Αναμεταδότες, Γέφυρες, Μεταγωγείς, δρομολογητές και Πύλες (repeaters, hubs, bridges, switches, routers,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 7

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 7 Δίκτυα ΙΙ Κεφάλαιο 7 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ο τρόπος επικοινωνίας σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Το κεφάλαιο εστιάζεται στο Επίπεδο Δικτύου του OSI (το οποίο είδατε στο μάθημα της Β Τάξης). Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ 17 Επικοινωνίες ΙΙ Χειμερινό Εξάμηνο Διάλεξη 9 η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Webpage: http://eclass.uop.gr/courses/tst215

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα # 2: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δεδομένων Μέρος 2

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα # 2: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δεδομένων Μέρος 2 ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα # 2: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Να γράψετε τους αριθμούς 1-5 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχηση.

Α2. Να γράψετε τους αριθμούς 1-5 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / Γ- ΕΠΑ.Λ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-02- 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ-Α.ΚΑΤΡΑΚΗ ΘΕΜΑ Α. A1. Να γράψετε το γράμμα καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή - ορολογία. Προώθηση (forwarding): Δρομολόγηση (routing):

Εισαγωγή - ορολογία. Προώθηση (forwarding): Δρομολόγηση (routing): Δρομολόγηση Ι Εισαγωγή - ορολογία Προώθηση (forwarding): Οι συσκευές διαδικτύωσης (γέφυρες, δρομολογητές, κ.τ.λ.) προωθούν πακέτα δεδομένων στα κατάλληλα μονοπάτια βάσει των πινάκων δρομολόγησης (routing

Διαβάστε περισσότερα

ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 16 Νοεμβρίου 2013

ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 16 Νοεμβρίου 2013 ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 16 Νοεμβρίου 2013 Λύσεις Πρώτης Προόδου (συνολικά 100 μονάδες) 1. Αντιπαραθέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Δίκτυα ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Εισαγωγή Η επικοινωνία, ως ανταλλαγή πληροφοριών, υπήρξε ένας από τους θεμέλιους λίθους της ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισμού Η μετάδοση πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα