Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων"

Transcript

1 Ενότητα 3 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων 17

2 18

3 3.1 Εισαγωγή Μία βάση δεδομένων αποτελείται από δεδομένα για διάφορα θέματα τα οποία όμως σχετίζονται μεταξύ τους και είναι καταχωρημένα με συγκεκριμένο τρόπο. Όλα τα δεδομένα που είναι σχετικά με ένα θέμα αποτελούν ένα πίνακα. Όλοι οι πίνακες και οι σχέσεις μεταξύ τους δομούν μια βάση δεδομένων. Εικόνα 3.1: Δεδομένα σε πίνακα βάσης δεδομένων Τα δεδομένα ενός πίνακα παρουσιάζονται σε μια διάταξη στοιχείων δύο διαστάσεων (γραμμές στήλες). Οι στήλες αποτελούν τα πεδία (χαρακτηριστικά) ενός πίνακα ενώ οι γραμμές αντιστοιχούν στις εγγραφές του πίνακα (εικόνα 3.1). Τα πεδία περιγράφουν τα δεδομένα που αποθηκεύονται στον πίνακα στη συγκεκριμένη στήλη ενώ μία εγγραφή αποτελεί μία συλλογή δεδομένων που περιγράφει ένα στοιχείο του πίνακα. Στο παράθυρο της βάσης δεδομένων, όταν είναι επιλεγμένο το αντικείμενο πίνακες στο αριστερό μέρος του παραθύρου, η Access σας δίδει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα πίνακα στη βάση δεδομένων σας με τρεις διαφορετικούς τρόπους (εικόνα 2.6): Δημιουργία πίνακα με πληκτρολόγηση δεδομένων Δημιουργία πίνακα με χρήση οδηγού Δημιουργία πίνακα σε προβολή σχεδίασης 3.2 Δημιουργία πίνακα με πληκτρολόγηση δεδομένων Πατώντας διπλό κλικ στην επιλογή Δημιουργία πίνακα με πληκτρολόγηση δεδομένων εμφανίζεται ένας πίνακας με 10 στήλες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 10 πεδία. Τα πεδία αυτά ονομάζονται πεδίο 1 έως και πεδίο 10. Στις γραμμές που παρουσιάζονται (εικόνα 3.2) μπορείτε να εισάγετε τα δεδομένα σας. Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να εισάγονται κατά κατηγορία. Για παράδειγμα, αν θέλετε να εισάγετε πληροφορίες για τις προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας τότε θα πρέπει στην ίδια στήλη να βάζετε όλα τα ονόματα των περιοχών και σε άλλη στήλη όλους τους νομούς στους οποίους ανήκουν οι περιοχές. Ενώ τα δεδομένα θα πρέπει να έχουν εισαχθεί έτσι ώστε στην ίδια γραμμή να έχουν εισαχθεί τα δεδομένα για κάθε περιοχή. 19

4 Εικόνα 3.2: Πλαίσιο διαλόγου για τη δημιουργία πίνακα με πληκτρολόγηση δεδομένων Για να μετονομάσετε κάποιο από τα υπάρχοντα πεδία ώστε να περιγράφει τα δεδομένα της στήλης, πατήστε διπλό κλικ πάνω στο όνομα του πεδίου (π.χ. πεδίο 1) και πληκτρολογήστε το νέο όνομα. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την εντολή Μετονομασία στήλης από το μενού που εμφανίζεται κάνοντας δεξί κλικ πάνω στο όνομα του πεδίου. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή δεδομένων και αλλάξετε τα ονόματα των πεδίων τότε αποθηκεύστε τον πίνακα όπως περιγράφεται στην ενότητα Αποθήκευση πίνακα Όταν ολοκληρώνεται η σχεδίαση ενός πίνακα, τότε μπορείτε να τον αποθηκεύσετε. Η αποθήκευση του πίνακα γίνεται είτε από το μενού εντολών Αρχείο, επιλέγοντας την εντολή Αποθήκευση ή Αποθήκευση ως είτε πατώντας το πλήκτρο κλείσιμο του παραθύρου. Εικόνα 3.3: Πλαίσιο διαλόγου αποθήκευσης πίνακα Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται (εικόνα 3.3), στην αρχή στον πίνακα έχει αποδοθεί το όνομα Πίνακας 1, το οποίο και μπορείτε να αλλάξετε με κάποιο της επιλογής σας ώστε να περιγράφει τα δεδομένα του πίνακα. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ΟΚ για να ολοκληρώσετε την αποθήκευση του πίνακα. 20

5 3.4 Δημιουργία πίνακα με τη χρήση οδηγού Η δημιουργία πίνακα με την πληκτρολόγηση δεδομένων θεωρείται ο πιο πρόχειρος και ανοργάνωτος τρόπος δημιουργίας πίνακα. Ένας εναλλακτικός τρόπος δημιουργίας πίνακα για αρχάριους χρήστες είναι με τη χρήση οδηγού. Ο οδηγός προσφέρει δείγματα πινάκων τα οποία και μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης για να δημιουργήσει τον δικό του πίνακα. Για την εμφάνιση του οδηγού, αρκεί να πατήσετε διπλό κλικ πάνω στην επιλογή Δημιουργία πίνακα με τη χρήση οδηγού στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται στην εικόνα 2.6. Στο αρχικό πλαίσιο διαλόγου (εικόνα 3.4) παρουσιάζονται τα δείγματα πινάκων που είναι διαθέσιμα στον υπολογιστή σας. Αυτά τα δείγματα πινάκων χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: στους επαγγελματικούς και τους προσωπικούς (Επαγγελματικοί Προσωπικοί). Εικόνα 3.4: Αρχικό πλαίσιο διαλόγου του οδηγού για τη δημιουργία πινάκων Επιλέγοντας την κατηγορία που θέλετε, στο αριστερό πλαίσιο εμφανίζονται τα δείγματα πινάκων αυτής της κατηγορίας. Στη συνέχεια, επιλέγοντας τον πίνακα της επιλογής σας στο μεσαίο πλαίσιο εμφανίζονται τα πεδία αυτού του πίνακα. Επιλέγοντας κάποιο από αυτά τα πεδία και πατώντας το πλήκτρο >, το πεδίο αυτό έχει επιλεχθεί για τον πίνακα που δημιουργείτε και εμφανίζεται στο δεξί πλαίσιο. Αν θέλετε να μετονομάσετε αυτό το πεδίο μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Μετονομασία πεδίου, το οποίο και εμφανίζει ένα πλαίσιο διαλόγου στο οποίο θα πρέπει να εισάγετε το νέο όνομα του πεδίου. Πατώντας το πλήκτρο >> επιλέγονται όλα τα πεδία του πίνακα για να εισαχθούν στο νέο πίνακα. Αν θέλετε να βγάλετε κάποιο από τα πεδία που έχετε ήδη επιλέξει μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο <. 21

6 Για να βγάλετε όλα τα πεδία που έχουν επιλεγεί για εισαγωγή στο νέο πίνακα μπορείτε να πατήσετε ο πλήκτρο <<. Όταν επιλέξετε τα πεδία από τα οποία θα αποτελείται ο πίνακας, πατώντας το πλήκτρο Επόμενο > εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου για τον καθορισμό του ονόματος του νέου πίνακα και του πρωτεύοντος κλειδιού (εικόνα 3.5). Στο πλαίσιο κειμένου εισάγετε το όνομα του νέου πίνακα ενώ στη συνέχεια ο οδηγός σας ρωτά αν θέλετε ο οδηγός να ορίσει κάποιο πρωτεύον κλειδί ή αν θα το ορίζετε εσείς. Όπως έχει ήδη αναφερθεί το πρωτεύον κλειδί είναι ένα πεδίο, το οποίο έχει μοναδική τιμή για κάθε εγγραφή και τη διαφοροποιεί από όλες τις άλλες. Εικόνα 3. 5: Πλαίσιο διαλόγου του οδηγού για καθορισμό ονόματος πίνακα και του τρόπου ορισμού του πρωτεύοντος κλειδιού Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή Ναι να ορίσει ο οδηγός το πρωτεύον κλειδί και πατήσετε το πλήκτρο Επόμενο >, τότε θα εισαχθεί ένα νέο πεδίο στον πίνακα που δημιουργείτε και θα μεταφερθείτε κατευθείαν στο επόμενο πλαίσιο διαλόγου (εικόνα 3.7). Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή Όχι, θα ορίσω εγώ πρωτεύον κλειδί και πατήσετε το πλήκτρο Επόμενο > τότε εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου για τον καθορισμό του πεδίου που θα είναι το πρωτεύον κλειδί (εικόνα 3.6). Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται αρχικά επιλέγετε ποιο πεδίο θέλετε να ορίσετε ως πρωτεύον κλειδί και στη συνέχεια τον τύπο δεδομένων του πεδίου αυτού. Οι διαθέσιμοι τύποι δεδομένων είναι: Συνεχόμενοι αριθμοί που η Microsoft Access αποδίδει αυτόματα στις νέες εγγραφές. Αριθμοί που ορίζει ο χρήστης όταν προσθέτει νέες εγγραφές. Αριθμοί ή/και γράμματα που ορίζει ο χρήστης όταν προσθέτει νέες εγγραφές. 22

7 Εικόνα 3.6: Πλαίσιο διαλόγου του οδηγού για τον ορισμό πρωτεύοντος κλειδιού Στη συνέχεια πατώντας το πλήκτρο Επόμενο > εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου για καθορισμό των σχέσεων με τους άλλους πίνακες της βάσης δεδομένων (εικόνα 3.7). Αν δεν υπάρχουν άλλοι πίνακες στη βάση δεδομένων τότε το πλαίσιο διαλόγου για τον καθορισμό των σχέσεων παρακάμπτεται. Για να ορίζετε κάποια σχέση μεταξύ του νέου πίνακα και των πινάκων της βάσης δεδομένων, επιλέγετε δεν σχετίζεται με τον Πίνακα1 και στη συνέχεια πατάτε το πλήκτρο Σχέσεις. Εικόνα 3.7: Πλαίσιο διαλόγου του οδηγού για τον καθορισμό σχέσεων Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται μπορείτε να επιλέξετε πως συνδέεται ο νέος πίνακας με τον πίνακα Πίνακα1 (εικόνα 3.8). Υπάρχουν τρεις διαφορετικές επιλογές: 23

8 Οι πίνακες αυτοί δεν σχετίζονται Μία εγγραφή του νέου πίνακα θα ταιριάζει με πολλές εγγραφές του Πίνακα1 (σχέση 1 προς πολλά) Μία εγγραφή του Πίνακα1 θα ταιριάζει με πολλές εγγραφές του νέου πίνακα (σχέση πολλά προς 1) Εικόνα 3.8: Πλαίσιο διαλόγου του οδηγού για τον καθορισμό του είδους μιας σχέσης Περισσότερες πληροφορίες για τις σχέσεις θα δοθούν στις επόμενες ενότητες. Η ολοκλήρωση της σχέσης γίνεται πατώντας το πλήκτρο ΟΚ και οδηγήστε στο προηγούμενο πλαίσιο διαλόγου όπου βλέπετε αν ολοκληρώθηκε η σχέση που θέλατε ή όχι. Για να προχωρήσετε στο επόμενο και τελευταίο πλαίσιο διαλόγου (εικόνα 3.9) πατήστε το πλήκτρο Επόμενο >. Σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου μπορείτε να ενεργοποιήσετε μία από τις παρακάτω επιλογές: Μετατροπή της σχεδίασης του πίνακα: Μεταφέρεστε στο παράθυρο μετατροπής της σχεδίασης του πίνακα, η οποία θα παρουσιαστεί αναλυτικά στη συνέχεια. Απευθείας εισαγωγή δεδομένων: Μεταφέρεστε στην οθόνη εισαγωγής εγγραφών σε ένα πίνακα. Εισαγωγή δεδομένων στον πίνακα με φόρμα που θα δημιουργήσει ο οδηγός: Δημιουργείτε μία φόρμα για εισαγωγή δεδομένων. Οι φόρμες θα περιγραφούν αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο. Εικόνα 3.9: Πλαίσιο διαλόγου του οδηγού για την επιλογή ενέργειας μετά τη δημιουργία του πίνακα 24

9 3.5 Δημιουργία πίνακα σε προβολή σχεδίασης Ο πιο εκλεπτυσμένος τρόπος δημιουργίας πινάκων στην Access είναι σε προβολή σχεδίασης. Το παράθυρο δημιουργίας πινάκων σε προβολή σχεδίασης εμφανίζεται πατώντας διπλό κλικ στην επιλογή Δημιουργία πίνακα σε προβολή σχεδίασης στο κεντρικό παράθυρο της βάσης δεδομένων όταν είναι επιλεγμένο το αντικείμενο πίνακες στο αριστερό μέρος του παραθύρου (εικόνα 2.6). Εικόνα 3. 10: Πλαίσιο διαλόγου για δημιουργία πίνακα σε προβολή σχεδίασης Στο παράθυρο που εμφανίζεται ορίζετε τα πεδία που θέλετε να έχει ο πίνακάς σας. Στην αριστερή στήλη ορίζετε το όνομα του πεδίου, στη μεσαία τον τύπο δεδομένων και στην δεξιά μια περιγραφή. Η εισαγωγή στοιχείων στις δύο πρώτες στήλες είναι υποχρεωτική ενώ στην τελευταία προαιρετική. Στο κάτω μέρος του παραθύρου μπορείτε να ορίσετε τις ιδιότητες των πεδίων. Οι ιδιότητες αυτές διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο δεδομένων που έχει επιλεγεί για κάθε πεδίο. Όταν ολοκληρωθεί η σχεδίαση του πίνακα τότε μπορείτε να αποθηκεύσετε τον πίνακα Τύποι δεδομένων Τα δεδομένα του πεδίου ενός πίνακα μπορούν να είναι μόνο ενός τύπου δεδομένων. Οι διαθέσιμοι τύποι δεδομένων είναι: Κείμενο: Είναι η προεπιλεγμένη τιμή του τύπου δεδομένων. Ο τύπος αυτός δεδομένων αναφέρεται σε κείμενο ή συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών ή/και απλών αριθμών, οι οποίοι δεν θα χρησιμοποιηθούν σε μαθηματικές πράξεις (π.χ. τηλέφωνα). Το κείμενο αυτό μπορεί να είναι έως 255 χαρακτήρες, το οποίο και το ορίζετε στην ιδιότητα Μέγεθος πεδίου που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. 25

10 Υπόμνημα: Κείμενο πολλών χαρακτήρων (έως χαρακτήρες μπορούν να οριστούν στην ιδιότητα Μέγεθος πεδίου ). Αριθμός: Αριθμοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μαθηματικές πράξεις. Ημερομηνία/Ώρα: Τιμές ημερομηνίας και ώρας για τα έτη από το 100 έως το Νομισματική μονάδα: Τιμές νομισματικών μονάδων, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μαθηματικές πράξεις. Αυτόματη αρίθμηση: Ένας αριθμός ο οποίος προσαυξάνεται κατά 1 αυτόματα από την Access. Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση των πεδίων Αυτόματης αρίθμησης. Ναι/Όχι: Αποθηκεύει τις τιμές Ναι / Όχι, Ψευδές / Αληθές και Ισχύει / Άκυρο. Αντικείμενο OLE: Τα δεδομένα αυτού του τύπου αναπαριστούν κάποιο αντικείμενο (όπως ένα υπολογιστικό φύλλο του Microsoft Excel, ένα έγγραφο του Microsoft Word, γραφικά, ήχοι ή άλλα δυαδικά δεδομένα). Υπερσύνδεση: Κείμενο που αναπαριστά διεύθυνση. Οδηγός αναζήτησης: Δημιουργεί ένα πεδίο που σας επιτρέπει να επιλέξετε μια τιμή από έναν άλλο πίνακα ή από μια λίστα τιμών, χρησιμοποιώντας ένα πλαίσιο λίστας ή ένα σύνθετο πλαίσιο. Εάν κάνετε κλικ σε αυτήν την επιλογή, ξεκινά ο Οδηγός αναζήτησης, ο οποίος δημιουργεί ένα πεδίο αναζήτησης. Αφού ολοκληρωθεί ο οδηγός, η Microsoft Access ορίζει τον τύπο δεδομένων βάσει των τιμών που επιλέχθηκαν στον οδηγό Πρωτεύοντα κλειδιά πινάκων Κάθε εγγραφή ενός πίνακα προσδιορίζεται μοναδικά από την τιμή κάποιου πεδίου του πίνακα. Αυτό το πεδίο ορίζεται ως πρωτεύον κλειδί (π.χ. ο Αριθμός Μητρώου προσδιορίζει μοναδικά κάθε φοιτητή ενός τμήματος και ως εκ τούτου μπορεί να οριστεί ως πρωτεύον κλειδί). Για να ορίσετε στην Access ένα πρωτεύον κλειδί, ανοίγετε τον πίνακα σε προβολή σχεδίασης, επιλέγετε το πεδίο και στο πλήκτρο αριστερά του ονόματος του πεδίου κάνετε δεξί κλικ. Από το μενού που εμφανίζεται επιλέγετε την εντολή Πρωτεύον κλειδί. Υπάρχουν περιπτώσεις που κάθε εγγραφή προσδιορίζεται μοναδικά από το συνδυασμό των τιμών κάποιων πεδίων του πίνακα. Σε αυτή την περίπτωση ορίζετε σύνθετο πρωτεύον κλειδί που είναι ο συνδυασμός των πεδίων αυτών. Για να ορίσετε στην Access ένα σύνθετο πρωτεύον κλειδί, ανοίγετε τον πίνακα σε προβολή σχεδίασης, επιλέγετε τα πεδία κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift και στο πλήκτρο αριστερά των ονομάτων των πεδίων κάνετε δεξί κλικ. Από το μενού που εμφανίζεται επιλέγετε την εντολή Πρωτεύον κλειδί. 26

11 Εικόνα 3.11: Πλαίσιο διαλόγου για τον ορισμό πρωτεύοντος κλειδιού 3.6 Εισαγωγή πίνακα στη βάση δεδομένων Στην περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια δεδομένα από πίνακα άλλης βάσης δεδομένων ή από κάποιο αρχείο του Εxcel μπορείτε να εισάγετε αυτά τα δεδομένα σε ένα νέο ή υπάρχοντα πίνακα της βάσης δεδομένων που επεξεργάζεστε. Για να το επιτύχετε αυτό πατήστε το πλήκτρο Δημιουργία και στη συνέχεια από το πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται (εικόνα 3.12) επιλέξτε Εισαγωγή πίνακα και πατήστε ΟΚ. Εικόνα 3.12: Πλαίσιο διαλόγου για την εισαγωγή πίνακα Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται (εικόνα 3.13) αρχικά επιλέγετε τι είδους είναι το αρχείο από το οποίο θέλετε να αντλήσετε τα δεδομένα (στο πλαίσιο που βρίσκεται στο κάτω μέρος) και στη συνέχεια επιλέγετε το αρχείο που θέλετε και πατάτε το πλήκτρο Εισαγωγή. 27

12 Εικόνα 3.13: Πλαίσιο διαλόγου για την επιλογή αρχείου που περιέχει τα στοιχεία που θέλουμε να εισάγουμε Η διαδικασία αυτή ξεκινά τον οδηγό εισαγωγής πίνακα. Ας υποθέσουμε ότι επιλέξατε ένα αρχείο του Excel, στο πρώτο πλαίσιο διαλόγου του οδηγού (εικόνα 3.14) πρέπει να επιλέξετε το φύλλο το οποίο περιέχει τα δεδομένα τα οποία θα περιέχει ο νέος πίνακας. Εικόνα 3.14: Πλαίσιο διαλόγου για την επιλογή λογιστικού φύλλου Αφού έχουν οριστεί τα δεδομένα, η access σας δίδει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις επικεφαλίδες στηλών ως ονόματα πεδίων για τον πίνακά σας (εικόνα 3.15). Αν η πρώτη γραμμή έχει επικεφαλίδες στηλών 28

13 τότε μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ως ονόματα πεδίων τσεκάροντας την επιλογή Η πρώτη γραμμή περιέχει επικεφαλίδες στηλών. Εικόνα 3.15: Δήλωση της γραμμής που περιλαμβάνει τις επικεφαλίδες στηλών Εικόνα 3.16: Καθορισμός του πίνακα αποθήκευσης των δεδομένων Στο επόμενο πλαίσιο διαλόγου (εικόνα 3.16) καθορίζεται ο πίνακας στον οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα που έχουν επιλέγει στα προηγούμενα πλαίσια διαλόγου. Συγκεκριμένα, έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε τα δεδομένα σε νέο πίνακα ή σε έναν άλλο από τους πίνακες της βάσης 29

14 δεδομένων επιλέγοντας τον στο αναδιπλούμενο πλαίσιο λίστας που εμφανίζεται δίπλα στην επιλογή Σε υπάρχοντα πίνακα. Εικόνα 3.17: Πλαίσιο διαλόγου για καθορισμό των ιδιοτήτων των πεδίων Πατώντας το πλήκτρο Επόμενο > οδηγήστε στο πλαίσιο διαλόγου για τον καθορισμό των ιδιοτήτων των πεδίων (εικόνα 3.17), όπου μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του πεδίου, το τύπο των δεδομένων, αν θα δημιουργηθεί ευρετήριο ή όχι και αν θέλετε να μην εισαχθεί στον νέο πίνακα. Το επόμενο πλαίσιο διαλόγου αφορά στον ορισμό του πρωτεύοντος κλειδιού (εικόνα 3.18). Κάνοντας την πρώτη επιλογή, το πρωτεύον κλειδί ορίζεται από την Access. Σε αυτή την περίπτωση εισάγεται αυτόματα ένα νέο πεδίο με το όνομα Αρ και τύπου δεδομένων Αυτόματη Αρίθμηση, το οποίο και ορίζεται από την Access ως πρωτεύον κλειδί. Κάνοντας τη δεύτερη επιλογή θα πρέπει να ορίσετε εσείς ποιο πεδίο θέλετε να κάνετε πρωτεύον κλειδί. Ενώ στην τρίτη επιλογή δεν ορίζεται πρωτεύoν κλειδί. 30

15 Εικόνα 3.18: Πλαίσιο διαλόγου για τον καθορισμό του πρωτεύοντος κλειδιού Στο τελευταίο πλαίσιο διαλόγου (εικόνα 3.19) η Access σας ζητά να ορίσετε το όνομα του πίνακα που δημιουργήσατε. Πατώντας το πλήκτρο Τέλος εμφανίζεται ένα μήνυμα (εικόνα 3.20) το οποίο σας ενημερώνει για την εισαγωγή των δεδομένων του αρχείου στον πίνακα, που ορίσατε στο τελευταίο πλαίσιο διαλόγου, και σας επιστρέφει στη βάση δεδομένων όπου έχει προστεθεί ο νέος πίνακας (εικόνα 3.27). Εικόνα 3.19: Πλαίσιο διαλόγου για τον καθορισμό τον ονόματος του πίνακα 31

16 Εικόνα 3.20: Μήνυμα ενημέρωσης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής του αρχείου σε κάποιο πίνακα. 3.7 Σύνδεση πίνακα στη βάση δεδομένων Εκτός των απλών πινάκων, η Access υποστηρίζει και τους συνδεδεμένους πίνακες. Σε αυτούς τους πίνακες, όλες οι αλλαγές που γίνονται στον πίνακα (σύνδεση) της βάσης δεδομένων γίνονται και στο αρχείο με το οποίο συνδέονται και αντίστροφα, δηλαδή οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται στο αρχείο γίνεται και στα δεδομένα του πίνακα. Για να το επιτύχετε αυτό πατήστε το πλήκτρο Δημιουργία και στη συνέχεια από το πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται (εικόνα 3.21) επιλέξτε Σύνδεση πίνακα και πατήστε ΟΚ. Εικόνα 3.21: Πλαίσιο διαλόγου για τη σύνδεση πίνακα 32

17 Εικόνα 3.22: Πλαίσιο διαλόγου για την επιλογή του αρχείου της σύνδεσης Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται (εικόνα 3.22) αρχικά επιλέγετε τι είδους είναι το αρχείο της σύνδεσης (στο πλαίσιο που βρίσκεται στο κάτω μέρος Αρχεία τύπου) και στη συνέχεια επιλέγετε το αρχείο που θέλετε και πατάτε το πλήκτρο Σύνδεση. Η διαδικασία αυτή ξεκινά τον οδηγό σύνδεσης πίνακα. Για να δείτε τα αρχείου κάποιου τύπου, πρέπει να επιλέξετε τον τύπο που επιθυμείτε στο τελευταίο πλαίσιο της εικόνας Ας υποθέσουμε ότι επιλέξατε ένα αρχείο του Excel, στο πρώτο πλαίσιο διαλόγου του οδηγού (εικόνα 3.23) πρέπει να επιλέξετε το φύλλο το οποίο περιέχει τα δεδομένα τα οποία θα περιέχει η σύνδεση. Εικόνα 3.23: Πλαίσιο διαλόγου για την επιλογή λογιστικού φύλλου 33

18 Εικόνα 3. 24: Δήλωση της γραμμής που περιλαμβάνει τις επικεφαλίδες στηλών Αφού έχουν οριστεί τα δεδομένα, η access σας δίδει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις επικεφαλίδες στηλών ως ονόματα πεδίων για τον πίνακά σας. Αν η πρώτη γραμμή έχει επικεφαλίδες στηλών τότε μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ως ονόματα πεδίων τσεκάροντας την επιλογή Η πρώτη γραμμή περιέχει επικεφαλίδες στηλών στο πλαίσιο διαλόγου που φαίνεται στην εικόνα Εικόνα 3.25: Πλαίσιο διαλόγου για τον καθορισμό τον ονόματος της σύνδεσης 34

19 Στο τελευταίο πλαίσιο διαλόγου (εικόνα 3.25) η Access σας ζητά να ορίσετε το όνομα της σύνδεσης που δημιουργήσατε. Πατώντας το πλήκτρο Τέλος εμφανίζεται ένα μήνυμα (εικόνα 3.26) το οποίο σας ενημερώνει για την ολοκλήρωση της δημιουργίας του συνδεδεμένου πίνακα και σας επιστρέφει στη βάση δεδομένων όπου έχει προστεθεί η νέα σύνδεση. Εικόνα 3. 26: Μήνυμα ενημέρωσης για την ολοκλήρωση της σύνδεσης 35

Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Ενότητα 3 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων 2 3 3.1 Εισαγωγή Μία βάση δεδομένων αποτελείται από δεδομένα για διάφορα θέματα τα οποία όμως σχετίζονται μεταξύ τους και είναι καταχωρημένα με συγκεκριμένο τρόπο. Όλα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Βάσεις Οικολογικών Δεδομένων και Εφαρμογές»

Εργαστήριο «Βάσεις Οικολογικών Δεδομένων και Εφαρμογές» 2 Ενότητα 5 Φίλτρα & Ερωτήματα 3 4 5.1 Φίλτρα Για να εμφανίσετε επιλεκτικά κάποιες εγγραφές που πληρούν κάποια κριτήρια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φιλτράρισμα με βάση την επιλογή, φιλτράρισμα εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 2 3 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7

Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Σχεδιασμός βάσης δεδομένων και δημιουργία πίνακα...9 Κεφάλαιο 2: Περαιτέρω τροποποίηση δομής πίνακα...41 Κεφάλαιο 3: Σχέσεις...84 Κεφάλαιο 4: Ερωτήματα...105

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακός Οδηγός. Βάσεις Δεδομένων της Γ' Τάξης ΕΠΑΛ

Εργαστηριακός Οδηγός. Βάσεις Δεδομένων της Γ' Τάξης ΕΠΑΛ Άδεια Χρήσης Creative Commons, Αναφορά Προέλευσης 3.0 Ελλάδα 2009-200, Βουρλάκος Μιχαήλ Εργαστηριακός Οδηγός για το μάθημα Βάσεις Δεδομένων της Γ' Τάξης ΕΠΑΛ σε περιβάλλον Microsoft Access Υπεύθυνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Καμπάση, PhD. Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Αικατερίνη Καμπάση, PhD. Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Αικατερίνη Καμπάση, PhD Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Ζάκυνθος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 5 1.1 Βάσεις Δεδομένων 7 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων

Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων 3 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Επιλογή τύπου δεδομένων και ιδιότητες πεδίων Δημιουργία πινάκων Συσχετισμός πινάκων ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΕΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Access 1. Να δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων για ένα ξενοδοχείο με το όνομα Hotel. Πατάμε το εικονίδιο Κενή βάση δεδομένων επάνω δεξιά:

Άσκηση Access 1. Να δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων για ένα ξενοδοχείο με το όνομα Hotel. Πατάμε το εικονίδιο Κενή βάση δεδομένων επάνω δεξιά: Άσκηση Access 1. Να δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων για ένα ξενοδοχείο με το όνομα Hotel. Πατάμε το εικονίδιο Κενή βάση δεδομένων επάνω δεξιά: και μετά στα αριστερά εισάγουμε το όνομα του αρχείου και πατάμε

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Pylon Entry Πόροι Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πόρου... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin)

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > Εμπορική Διαχείριση > Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Μέσα από τη διαχείριση βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access Κεφάλαιο 2: Microsoft Access

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access Κεφάλαιο 2: Microsoft Access Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 Κεφάλαιο 2: Microsoft Access 2002... 20 Κεφάλαιο 3: Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office ΧΡ... 36

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Access Κεφάλαιο 2 Χειρισμός πινάκων... 27

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Access Κεφάλαιο 2 Χειρισμός πινάκων... 27 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Access... 9 Γνωριμία με την Access... 12 Δημιουργία βάσης δεδομένων... 22 Άνοιγμα και κλείσιμο βάσης δεδομένων... 24 Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης... 25 Πρακτική εξάσκηση...

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Extra. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία συναλλασσόμενου στην Γενική Λογιστική και αυτόματη σύνδεση του με λογαριασμό Πελάτη ή Προμηθευτή.

Δημιουργία συναλλασσόμενου στην Γενική Λογιστική και αυτόματη σύνδεση του με λογαριασμό Πελάτη ή Προμηθευτή. Δημιουργία συναλλασσόμενου στην Γενική Λογιστική και αυτόματη σύνδεση του με λογαριασμό Πελάτη ή Προμηθευτή. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων...

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... Μέρος 2 Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων... 211 Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων... 241 Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... 257 Kεφάλαιο 14 Συναρτήσεις Μέρος Β... 285 Kεφάλαιο 15 Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Αν στέλνουμε email συχνά σε κάποιους, τότε για να μην πληκτρολογούμε τις διευθύνσεις τους κάθε φορά, τις αποθηκεύουμε στο Βιβλίο Διευθύνσεων. Έτσι όταν θα θέλουμε να τους

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Χρήσης Module Αναλυτικής Λογιστικής

Διαδικασία Χρήσης Module Αναλυτικής Λογιστικής Διαδικασία Χρήσης Module Αναλυτικής Λογιστικής 1 Περίληψη Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή Hyper

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙI. Βάσεις Δεδομένων. Ακαδημαϊκό Έτος Εργαστήριο 2. Διαφάνεια 1. Κάπαρης Αναστάσιος

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙI. Βάσεις Δεδομένων. Ακαδημαϊκό Έτος Εργαστήριο 2. Διαφάνεια 1. Κάπαρης Αναστάσιος Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο 2 Διαφάνεια 1 Πώς να δημιουργήσω μια συσχέτιση ένα προς πολλά στην ACCESS; Η απάντηση στο παραπάνω θέμα, θα δοθεί μέσα από ένα παράδειγμα μιας μικρής βάσης δεδομένων. Το μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ACCESS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ACCESS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ACCESS Μια βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι αποθηκευμένες σε κάποιο αποθηκευτικό μέσο (π.χ σκληρό δίσκο). Οι πληροφορίες τις οποίες καταχωρούμε και

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ Π.Δ.80/2016

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ Π.Δ.80/2016 ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ Π.Δ.80/2016 Περιεχόμενα 1. Νέα δυνατότητα. Δυνατότητα ενεργοποίησης του κυκλώματος για το «Π.Δ. 80».... 2 2. Παραμετροποίηση εκτυπώσεων για προεδρικό διάταγμα....

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών

Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών 3.5.1.1 Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών Ένα σύνηθες πρόβλημα που υπάρχει, είναι η ανάγκη αποστολής επιστολών ή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση Browsers Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση 1 Πίνακας περιεχομένων Γενική περιγραφή... 3 Γενικά... 3 Ποιο αναλυτικά τα μέρη ενός browser... 4 Φίλτρα αναζήτησης... 4 Σενάρια αναζήτησης... 4 Όψεις εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη Στοιχείων Συναλλασσομένων

Λήψη Στοιχείων Συναλλασσομένων Λήψη Στοιχείων Συναλλασσομένων 1 Λήψη Στοιχείων από τη ΓΓΠΣ Εχει ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα λήψης στοιχείων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) για Φυσικά και Μη Φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Report Generator Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Δημιουργίας Εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα πεδία του Report Generator και την τροποποίηση της σχεδίασής

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT EXCEL 2003 Επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή κενών κελιών, γραµµών ή στηλών 1. Κάντε ένα από τα εξής: Εισαγωγή νέων κενών κελιών Επιλέξτε µια περιοχή (περιοχή: ύο ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο "με μια ματιά" Εισαγωγή στη Microsoft Access Γνωριμία με τις βάσεις δεδομένων της Access...

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο με μια ματιά Εισαγωγή στη Microsoft Access Γνωριμία με τις βάσεις δεδομένων της Access... Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 1 Tο βιβλίο "με μια ματιά"... 13 Χωρίς τεχνικούς όρους!...13 Σύντομη παρουσίαση...14 Μερικές συμβάσεις...16 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)...16 2 Εισαγωγή στη Microsoft Access

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία µε τη Microsoft Access

Γνωριµία µε τη Microsoft Access Γνωριµία µε τη Microsoft Access ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων Έναρξη - Προγράµµατα - Microsoft Access - ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων µε χρήση Κενής βάσης δεδοµένων - ΟΚ Επιλέγουµε Φάκελο και στο Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα. Βάσεις δεδομένων. εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Ενότητα. Βάσεις δεδομένων. εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Ενότητα Βάσεις δεδομένων Κεφάλαιο 68. Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access Απαντήσεις ερωτήσεων και ασκήσεων επανάληψης 1. Η χρησιμότητα μιας βάσης δεδομένων είναι: Η συλλογή, η οργάνωση, η επεξεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Pylon Entry Υπηρεσίες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Περιεχόμενα Δημιουργία Νέας Υπηρεσίας... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

( Απάντηση: Ο τόνος βρίσκεται δεξιά από το γράμμα Λ. ) ( Απάντηση: Κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Shift και πατάμε το πλήκτρο 8. )

( Απάντηση: Ο τόνος βρίσκεται δεξιά από το γράμμα Λ. ) ( Απάντηση: Κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Shift και πατάμε το πλήκτρο 8. ) 1 Επεξεργασία Κειμένου OpenOffice writer Απόσπασμα Μάθημα: Γλώσσα, Τάξη: Δ Ενότητα 2: «Ρώτα το νερό τι τρέχει» Θυμόμαστε: Ποιο πλήκτρο είναι ο τόνος; ( Απάντηση: Ο τόνος βρίσκεται δεξιά από το γράμμα Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Διαχείρισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Εταιρίας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε την αναβάθμιση χαρτών Ελλάδος θα πρέπει να εγγραφείτε ως νέος χρήστης στην ιστοσελίδα http://www.mlsdestinator.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλους στην ιστοσελίδα αναβαθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Pylon Entry Υπηρεσίες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Περιεχόμενα Δημιουργία Νέας Υπηρεσίας... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης επιλογών διαμόρφωσης εγγραφών Εσόδων Εξόδων & Άρθρων Γενικής Λογιστικής στην εφαρμογή της σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες Το βιβλίο "µε µία µατιά" Τι νέο υπάρχει στην Access Εισαγωγή στη Microsoft Access

Ευχαριστίες Το βιβλίο µε µία µατιά Τι νέο υπάρχει στην Access Εισαγωγή στη Microsoft Access Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 13 1 Το βιβλίο "µε µία µατιά"... 15 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 15 Σύντοµη παρουσίαση... 16 Μερικές συµβάσεις... 18 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)... 18 2 Τι νέο υπάρχει στην Access

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Εργαστήριο 1. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙI. Ακαδημαϊκό Έτος Διαφάνεια 1. Κάπαρης Αναστάσιος

Βάσεις Δεδομένων. Εργαστήριο 1. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙI. Ακαδημαϊκό Έτος Διαφάνεια 1. Κάπαρης Αναστάσιος Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο 1 Διαφάνεια 1 Πώς να δημιουργήσω ένα νέο πίνακα στην ACCESS, όταν έχω την αντίστοιχη οντότητα; Ας υποθέσουμε ότι έχουμε την οντότητα φοιτητής, με ιδιότητες (γνωρίσματα), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Υποβολή Περιοδικής ΦΠΑ

Δημιουργία και Υποβολή Περιοδικής ΦΠΑ Δημιουργία και Υποβολή Περιοδικής ΦΠΑ Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού και Αυτόματης Υποβολής Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ στην εφαρμογή extra

Διαβάστε περισσότερα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Μάθημα 6ο Σουίτα Γραφείου LibreOffice 2 Ύλη Μαθημάτων V Μαθ. 5/6 : Σουίτα Γραφείου LibreOffice LibreOffice Γενικά, Κειμενογράφος - LibreOffice Writer,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ

Υπολογισμός και Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ Υπολογισμός και Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ . 2 Περιεχόμενα 1 Περίληψη... 1 3 Συγχρονισμός Λογιστικού Σχεδίου... 5 4 Υπολογισμός Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α.... 6 4.1 Αυτόματη Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μορφοποίηση Κειμένου μέσω του

Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μορφοποίηση Κειμένου μέσω του Μορφοποίηση χαρακτήρων Όταν ανοίγουμε το Word η γραμματοσειρά που υπάρχει είναι προκαθορισμένη. Το πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά μας επιτρέπει να κάνουμε περισσότερες μορφοποιήσεις. Επιλέγουμε Μορφή Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή extra Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Λογιστικής. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:...

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:... Περιεχόμενα Είσοδος στην εφαρμογή... 3 Δημιουργία Εταιρίας... 5 Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας:... 6 Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία:... 6 Καρτέλα Τράπεζα:... 7 Καρτέλα λογιστική:... 9 Καρτέλα e-mail info... 9 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή της

Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή της Αναλυτική Λογιστική Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή της Λογιστικής Η Αναλυτική Λογιστική περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Απογραφή Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Απογραφής Ειδών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ηρακλείου. Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel)

ΤΕΙ Ηρακλείου. Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel) ΤΕΙ Ηρακλείου Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel) Ανοίγοντας το Excel (Έναρξη /Προγράμματα /Microsoft Office / Microsoft Office Excel 2003), ανοίγει μπροστά μας ένα βιβλίο εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς

Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς 3.3.1.1 Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς Γραμματοσειρές Η λέξη γραμματοσειρά αναφέρεται στο στυλ που εμφανίζονται τα γράμματα. Παρακάτω ακολουθούν κάποια παραδείγματα,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος...

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος... Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 13 1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 15 1.2 Μονάδες μέτρησης... 27 1.3 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή...

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Σύνδεση με Στήλες Βιβλίου

Δημιουργία και Σύνδεση με Στήλες Βιβλίου Δημιουργία και Σύνδεση με Στήλες Βιβλίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Στηλών Βιβλίων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο

Διαβάστε περισσότερα

BHMA 01 Χειρισμός Ηλεκτρονικών Ανταλλαγών - (Ενημέρωση - Δημιουργία Αρχείου)

BHMA 01 Χειρισμός Ηλεκτρονικών Ανταλλαγών - (Ενημέρωση - Δημιουργία Αρχείου) BHMA 01 Χειρισμός Ηλεκτρονικών Ανταλλαγών - (Ενημέρωση - Δημιουργία Αρχείου) Εισαγωγή - Ενημέρωση παραθύρου ηλεκτρονικών ανταλλαγών : Μέσω της δημιουργίας του αρχείου σας δίνεται η δυνατότητα με διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Η Microsoft Access 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Δημιουργήσαμε, λοιπόν, αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Αλλαγή του

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές οδηγίες για την Επεξεργασία Κειμένου

Πρακτικές οδηγίες για την Επεξεργασία Κειμένου 11 Εργαλεία έκφρασης και δημιουργίας Επεξεργασία Κειμένου Α Γυμνασίου Πρακτικές οδηγίες για την Επεξεργασία Κειμένου Ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου μας προσφέρει τη δυνατότητα να: προσθέτουμε, να

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Διανομής Συγγραμμάτων

Υπηρεσία Διανομής Συγγραμμάτων Υπηρεσία Διανομής Συγγραμμάτων Η υπηρεσία διανομής συγγραμμάτων επιτρέπει σε προκαθορισμένους διανομείς την παράδοση των δικαιούμενων συγγραμμάτων των φοιτητών σε χώρους εντός ή εκτός του ιδρύματος. Η

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Νέας εγγραφής Εσόδου Εξόδου και Άρθρου Γενικής Λογιστικής.... 4 1.1. Διαδικασία εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών»

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

EdoorLock Programmer. EdoorLock Programmer_App.doc

EdoorLock Programmer. EdoorLock Programmer_App.doc EdoorLock Programmer Α. Λίγα λόγια. Το EdoorLock Programmer χρησιμοποιείται για την διαχείριση και τον προγραμματισμό του EdoorLock Electronic Lock. Το EdoorLock Electronic Lock είναι μια συσκευή Access

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Λειτουργίες του Word

Βασικές Λειτουργίες του Word Βασικές Λειτουργίες του Word 2 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Πληκτρολόγηση κειμένου Αποθήκευση, κλείσιμο, άνοιγμα εγγράφου Μη αυτόματη αλλαγή γραμμών/σελίδων Περιήγηση σε ένα έγγραφο Δημιουργία νέου εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εισαγωγής νέου λογαριασμού καθώς και την παραμετροποίησή του. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I. 3o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ WORD

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I. 3o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ WORD ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I 3o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ WORD 1. Προσθήκη στηλών σε τμήμα εγγράφου 2. Εσοχή παραγράφου 3. Εισαγωγή Κεφαλίδας, Υποσέλιδου και Αριθμού Σελίδας 4. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Βενετόκλειο Λύκειο Ρόδου Εφαρμογές πληροφορικής Γ' Λυκείου. Εργαστηριακή Άσκηση

Βενετόκλειο Λύκειο Ρόδου Εφαρμογές πληροφορικής Γ' Λυκείου. Εργαστηριακή Άσκηση Βενετόκλειο Λύκειο Ρόδου Εφαρμογές πληροφορικής Γ' Λυκείου Εργαστηριακή Άσκηση 1. Καταχωρίστε τα παρακάτω δεδομένα στους πίνακες της βάσης δεδομένων Ταινίες ΚωδικόςΤαινίας Τίτλος Κατηγορία ΈτοςΠαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Περιεχόμενα Διαδικασία Φυσικής Απογραφής... 3 Συμπλήρωση φόρμας... 3 Βήματα Απογραφής... 5 Εισαγωγή Αρχείου Απογραφής... 9 Εκτυπώσεις Φυσικής Απογραφής... 10 Λίστα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Διαχείρισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Εταιρίας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9 Τα στοιχεία του παραθύρου του Excel... 10 Κελιά και διευθύνσεις... 13 Σε ποιο κελί θα τοποθετηθούν τα δεδομένα;... 14 Καταχώριση δεδομένων... 15 Τι καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel 2002... 9 Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταχώρησης Τεκμηρίου

Οδηγίες Καταχώρησης Τεκμηρίου Οδηγίες Καταχώρησης Τεκμηρίου Αναφορικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ξεκινήσετε μια νέα υποβολή δείτε το κεφάλαιο 3.2 των Οδηγιών Χρήσης. Στο παρόν εγχειρίδιο περιγράφονται τα βήματα που

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία χρήσης module Αναλυτικής Λογιστική. (v.1.0.7)

Διαδικασία χρήσης module Αναλυτικής Λογιστική. (v.1.0.7) Διαδικασία χρήσης module Αναλυτικής Λογιστική (v.1.0.7) Περίληψη Με το Module της Αναλυτικής Λογιστικής πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κατάθεσης Άρθρου σε Περιοδικό στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Κατάθεσης Άρθρου σε Περιοδικό στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Κατάθεσης Άρθρου σε Περιοδικό στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά Σεπτέμβριος 2016 Καλώς ήλθατε στην κεντρική σελίδα της πλατφόρμας του Ιδρυματικού Αποθετηρίου (ΙΑ) του Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού και αυτόματης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και Αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Υπολογισμός και Αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Υπολογισμός και Αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού και αυτόματης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access Κεφάλαιο 2: Βάσεις δεδομένων και δομικά στοιχεία της Access

Εισαγωγή Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access Κεφάλαιο 2: Βάσεις δεδομένων και δομικά στοιχεία της Access ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...15 Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access 2002...17 Τι είναι το Office XP;...17 Τεχνικές απαιτήσεις του Office XP...17 Πρόσθετα απαιτούμενα για την αξιοποίηση εξειδικευμένων χαρακτηριστικών...18

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003 Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003 Έναρξη 1. Εκκίνηση του προγράμματος Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Είδη. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία Μεταβολή Διαγραφή - Αναζήτηση ενός είδους

Pylon Entry. Είδη. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία Μεταβολή Διαγραφή - Αναζήτηση ενός είδους Pylon Entry Είδη Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία Μεταβολή Διαγραφή - Αναζήτηση ενός είδους Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Είδους... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Πολιτική Τιμολόγησης...

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγωγή Οικονοµικών Αναφορών (Ισολογισµός, Αποτελέσµατα Χρήσης, Λογαριασµοί Γενικής Εκµετάλλευσης) στην Εφαρµογή Ms Excel

Εξαγωγή Οικονοµικών Αναφορών (Ισολογισµός, Αποτελέσµατα Χρήσης, Λογαριασµοί Γενικής Εκµετάλλευσης) στην Εφαρµογή Ms Excel Εξαγωγή Οικονοµικών Αναφορών (Ισολογισµός, Αποτελέσµατα Χρήσης, Λογαριασµοί Γενικής Εκµετάλλευσης) στην Εφαρµογή Ms Excel Η εφαρµογή σε συνεργασία µε τη Microsoft σας προσφέρει τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίας δημιουργίας Βαρδιών. να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Διαδικασίας δημιουργίας Βαρδιών. να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Δημιουργία Βαρδιών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας δημιουργίας Βαρδιών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσαρτήματος

Οδηγίες Προσαρτήματος Οδηγίες Προσαρτήματος Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Προσαρτήματος στην εφαρμογή Γενική Λογιστική Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομα περιεχόμενα. Ανακύκλωση δεξιοτήτων 154. Ανακύκλωση δεξιοτήτων 274. Ανακύκλωση δεξιοτήτων Δημιουργία πινάκων βάσεων δεδομένων 54

Σύντομα περιεχόμενα. Ανακύκλωση δεξιοτήτων 154. Ανακύκλωση δεξιοτήτων 274. Ανακύκλωση δεξιοτήτων Δημιουργία πινάκων βάσεων δεδομένων 54 Σύντομα περιεχόμενα Πρόλογος 5 1 Βασικές έννοιες βάσεων δεδομένων 25 2 Δημιουργία πινάκων βάσεων δεδομένων 54 3 Εργασία με πίνακες και εγγραφές βάσεων δεδομένων 74 4 Τροποποίηση πινάκων και πεδίων 100

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. Οταν τελειώσει η φόρτωση του προγράμματος, (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) βλεπουμε την βασική

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργίας Ενεργειών

Δημιουργίας Ενεργειών Δημιουργίας Ενεργειών Περιεχόμενα Δημιουργία Ενεργειών (Επικοινωνίας, Ραντεβού)... 3 Καταχώρηση Επικοινωνίας και Ραντεβού... 4 Βασικά Στοιχεία... 7 Πεδία Χρήστη... 8 Υπομνήματα... 8 Μεταβολή Ενέργειας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ALPHA WEB TRADING

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ALPHA WEB TRADING ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ALPHA WEB TRADING Το μενού του ALPHA WEB TRADING αποτελείται από τις εξής επιλογές: Το Προφίλ μου Πρόσθετος Κωδικός Ασφαλείας* Προσωπικές Πληροφορίες* Αλλαγή Ψευδωνύμου Αλλαγή Μυστικού

Διαβάστε περισσότερα

Είδη. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους

Είδη. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους Είδη Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Είδους 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία 4 Καρτέλα Πολιτική Τιμολόγησης 7 Στην καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Πρόχειρων Βιβλίων

Δημιουργία Πρόχειρων Βιβλίων Δημιουργία Πρόχειρων Βιβλίων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Στηλών Πρόχειρων Βιβλίων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΔΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΣΗΔΕ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΣΗΔΕ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΣΗΔΕ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Yπηρεσία υποστήριξης χρηστών τυ Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (helpdesk):

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα. Εισαγωγή στη Microsoft Access

Ενότητα. Εισαγωγή στη Microsoft Access Ενότητα 2 Εισαγωγή στη Microsoft Access 2 3 2.1 Το περιβάλλον της Access Το βασικό περιβάλλον της Access φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: Εικόνα 2.1: Εισαγωγική οθόνη Στην εισαγωγική οθόνη της Access (εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή ενός στοιχείου γραφήματος από μια λίστα στοιχείων γραφήματος

Επιλογή ενός στοιχείου γραφήματος από μια λίστα στοιχείων γραφήματος - 217 - Το στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε επισημαίνεται ξεκάθαρα με λαβές επιλογής. Συμβουλή: Για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε το στοιχείο γραφήματος που θέλετε να επιλέξετε, το Microsoft Office Excel

Διαβάστε περισσότερα